Vorig boekjaar 200(X-1) PASSIEF Eigen Vermogen I Kapitaal IV Reserves V Overgedragen winst (verlies) VII Voorzieningen 10/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vorig boekjaar 200(X-1) - - - PASSIEF Eigen Vermogen I Kapitaal IV Reserves V Overgedragen winst (verlies) VII Voorzieningen 10/15 10 13 14 16"

Transcriptie

1 10 Kapitaal Wat zul je leren? Hoe is ons eigen vermogen samengesteld? Wat leren we uit de rekening kapitaal? Waarom leggen we reserves aan? Waarom worden winst en/of verlies overgedragen van het ene boekjaar naar het andere? Waarom beschouwen we de voorzieningen als eigen vermogen? Hoe werken die rekeningen boekhoudkundig? Info en analyse Uittreksel uit een eindbalans van een onderneming Balans na winstverdeling in EUR Nrs. Boekjaar 200(X) Vorig boekjaar 200(X-1) PASSIEF Eigen Vermogen I Kapitaal IV Reserves V Overgedragen winst (verlies) VII Voorzieningen 10/ , , , , , ,00 0, ,00 1 Kapitaal Deze rekening komt in elke boekhouding voor; toch wordt ze zelden gebruikt in een boeking, omdat we met deze rekening duidelijk willen tonen dat de eigenaar(s) bewust een deel van hun persoonlijk vermogen in de onderneming hebben geïnvesteerd. Alleen bij een uitdrukkelijke kapitaalsverhoging of -verlaging zullen we op deze rekening boeken. Boekingsregel: D Kapitaal C kapitaalsvermindering AW kapitaalsverhoging CS : deel van het persoonlijk vermogen van de eigenaar(s) belegd in de eigen onderneming We moeten een duidelijke onderscheid maken tussen het persoonlijk vermogen van de eigenaar(s) en het eigen vermogen van de onderneming. Alleen het laatste wordt in de boekhouding van de onderneming bijgehouden. Laten we dat verschil even duidelijk maken: 189

2 persoonlijk vermogen ondernemer: niet ingebracht eigen vermogen + vreemd vermogen vermogen onderneming Vul het schema aan met het eerste voorbeeld in de tabel hieronder. Vul de tabel aan. Vermogen eigenaar(s) = ondernemer Totaal vermogen onderneming Eigen vermogen onderneming Schulden van de onderneming = vreemd vermogen Deel vermogen eigenaar(s) niet ingebracht in de onderneming , , , , , , , , , , , , , , ,00 2 Reserves, overgedragen resultaten en voorzieningen In bepaalde omstandigheden wijzigt het eigen vermogen van de onderneming, maar gebruiken we de rekening Kapitaal niet: De ondernemer beslist een deel van de winst niet op te nemen op het einde van het boekjaar, maar laat het in de onderneming als een soort 'appeltje voor de dorst'. We noemen dat het aanleggen van een. Bij vennootschappen is dat zelfs wettelijk verplicht; we spreken dan van Na een minder goed jaar wordt het boekjaar afgesloten met een verlies. Maar de ondernemer verwacht dat de volgende jaren beter zullen zijn, zodat het opgelopen verlies kan worden goedgemaakt. Hij gaat het verlies overdragen en gebruikt daarvoor de rekening, maar laat de rekening Kapitaal onveranderd. De onderneming heeft een goed jaar achter de rug, maar heeft weinig gereed geld beschikbaar om de winst uit te keren aan de eigenaar. In dat geval kan hij een deel van de winst naar een volgend boekjaar en gebruikt dan de rekening. 190

3 Boekingsregels: D Beschikbare reserves C - aanwenden van reserves om eventueel een verlies weg te boeken AW + deel van de winst omzetten in reserves CS : beschikbare reserve D Overgedragen winst C - beschikbaar stellen bij een volgende winstverdeling + deel van de winst overdragen naar een volgend boekjaar CS : beschikbare winst van vorig(e) ja(a)r(en) D Overgedragen Verlies (-) C Verlies overdragen naar een volgend boekjaar Overboeken bij een volgende winstverdeling DS : overgedragen verlies vorig(e) ja(a)r(en) We komen op deze rekeningen terug bij de boekhoudkundige verwerking van de resultaten op het einde van het boekjaar. 3 Voorzieningen voor risico s en kosten De reserves worden aangelegd omdat het wettelijk verplicht is of omdat we wat zekerheid willen inbouwen in verband met inflatie die ons eigen vermogen aantast. Een andere reden kan zijn dat we in de toekomst belangrijke kosten of risico s voorzien en dan hebben we de keuze: de kosten maken en over verschillende jaren daarna verdelen = afschrijven. in de jaren vóór we de kosten gaan maken al een deel van die kosten boeken en opsparen = voorzien of voorzieningen aanleggen. Welke kosten zouden dat zoal kunnen zijn? Laten we een voorbeeld nemen. We bezitten sinds 200(X) een bedrijfsgebouw waarin onze burelen en magazijn zijn ondergebracht. Maar we weten dat dit gebouw van tijd tot tijd een grondige onderhoudsbeurt moet ondergaan. Op grond van een degelijke studie nemen we aan dat het onderhoud, dat waarschijnlijk in 200(X+9) zal plaatsvinden, ± EUR zal kosten. Nemen we geen 191

4 maatregelen, dan komt dat bedrag ten laste van één boekjaar (200X+9). We moeten dat voorkomen en dat kan met behulp van de rekening Voorzieningen voor risico's en kosten. We besluiten elk jaar (vanaf 200(X)) 5 000,00 EUR te voorzien door dat bedrag in de kosten van elk jaar op te nemen. We boeken: 200(X) D Voorzieningen voor C D Voorzieningen voor risico s C risico s en kosten en kosten - toevoeging 5 000, ,00 CS = 5 000,00 DS = kosten naar de eindbalans naar de resultatenverdeling 200(X+1) D Voorzieningen voor C D Voorzieningen voor risico s C risico s en kosten en kosten - toevoeging 5 000, ,00 (AW) 5 000,00 CS = ,00 DS = kosten naar de eindbalans naar de resultatenverdeling 200(X+9) Op de beginbalans van 200(X+9) zal de rekening Voorzieningen voor risico s en kosten al een CS hebben van ,00 EUR. We laten dit jaar door verschillende aannemers onderhoudswerken uitvoeren voor ,00 EUR. De facturen daarvoor hebben we geboekt op de rekening Onderhoud en herstellingen. Op het einde van het boekjaar of na het beëindigen van de onderhoudswerken zullen we de aangelegde voorzieningen terugnemen. D Voorzieningen voor risico s C D Voorzieningen voor risico s C en kosten - terugneming (-) en kosten , , ,00 (AW) CS = terugneming kosten S = 0 naar de resultatenverdeling deze rekening verdwijnt zo van de balans Als we die onderhoudswerken afzonderen in 200(X+9), dan verkrijgen we het volgende in de resultatenberekening: Onderhoud en herstellingen DS ,00 EUR Voorzieningen voor risico s en kosten - terugneming (-) (CS ) ,00 EUR Blijft ten laste van 200(X+9) 8 545,00 EUR 192

5 Oefening In onze onderneming onderwerpen we het machinepark elke 5 jaar aan een grondige onderhoudsbeurt. Sinds 200(X) leggen we bij het einde van elk boekjaar een voorziening van 3 700,00 EUR aan voor die kosten. Op 30 augustus 200(X+4) ontvangen we de AF 212 van de firma Bosmans voor het geleverde onderhoudswerk voor ,00 EUR + 21 % btw op termijn. 1 Geef de toestand van volgende rekeningen op 200(X+4) en hou die rekeningen bij in 200(X+4). D Voorzieningen voor risico s en kosten - terugneming (-) C D Voorzieningen voor risico s en kosten C D Voorzieningen voor risico s en kosten - toevoeging (+) C 2 Los op met boekhoudalgoritmen en journaliseer. 200(X)-12-31: de boeking van de voorziening voor het groot onderhoud van het machinepark Document: 200(X)-12-31: aanleg voorziening Betekenis Naam rekening Rek. nr. Bedrag A/P/K/O +/- D/C 200(X+4)-08-30: AF 212 Bosmans Document: AF 212 Bosmans Betekenis Naam rekening Rek. nr. Bedrag A/P/K/O +/- D/C 200(X+4)-09-30: BA 132 o/overschrijving Bosmans AF 212: ,50 EUR. Document: BA 132 o/overschijving AF ,50 EUR Betekenis Naam rekening Rek. nr. Bedrag A/P/K/O +/- D/C 193

6 200(X+4)-12-31: Verwerk de aangelegde voorzieningen. Document: verwerking aangelegde voorzieningen Betekenis Naam rekening Rek. nr. Bedrag A/P/K/O +/- D/C Journaal 3 Welk kostenbedrag hebben we in 200(X+3) betaald voor de onderhoudsbeurt? 4 Welk kostenbedrag van die onderhoudsbeurt valt ten laste van het resultaat van 200(X+4)? 194

7 4 Waarom beschouwen we reserves, overgedragen resultaten en voorzieningen als eigen vermogen? Reserves zijn een deel van de ), die we niet aan de eigenaar hebben uitgekeerd, maar het blijft wel zijn. Bij stopzetting van het bedrijf zal die reserve, zoals het kapitaal, aan de eigenaar worden uitbetaald. De overgedragen winst komt dus ook toe aan de eigenaar, terwijl het overgedragen verlies (-) een deel van het kapitaal aantast, dus ook het eigen vermogen. De voorzieningen zijn een soort spaarpot en die is natuurlijk ook van de. Die drie rekeninggroepen maken dus deel uit van het (invullijntje). Kernleerstof Het eigen vermogen is een schuld van de zaak aan de eigenaar. Het eigen vermogen wordt gevormd door de rekeningen van de klasse 10, 13, 14 en meestal voegt men er de klasse 16 aan toe. De rekening kapitaal wordt alleen gebruikt bij een officiële kapitaalsverhoging of -vermindering. (In vennootschappen gebeurt dat met publicatie in het staatsblad.) Alle rekeningen van het eigen vermogen zijn PASSIEFREKENINGEN. D Passiefrekening C - AW + We maakten ook kennis met twee kostenrekeningen. D Voorzieningen voor C D Voorzieningen voor risico s C en kosten - toevoeging en kosten - terugneming (-) - jaarlijkse toevoeging aan de voorzieningen voor kosten. - terugneming van voorzieningen voor kosten. nadat de kosten zich hebben voorgedaan. DS : zal het resultaat ongunstig beïnvloeden op het einde van het boekjaar. CS : zal een deel van de kosten neutraliseren en het jaarresultaat gunstig beïnvloeden. De meeste boekingen gebeuren tijdens de eindejaarsverrichtingen. 195

8 11 Schulden op meer dan één jaar Wat zul je leren? Waar vinden we leningen op meer dan één jaar in de MAR? Hoe verwerken we boekhoudkundig: het afsluiten van een lening? de kosten verbonden aan een lening? de overgang van schulden op lange termijn naar korte termijn? de intresten? de kapitaalaflossingen? Info en analyse Multi Media Store bvba plant nieuwe investeringen. Om die te financieren, zijn er verschillende mogelijkheden: We hebben voldoende geld op onze bankrekening staan. In dat geval zijn er geen problemen, tenminste als we er geen andere bestemming aan gegeven hebben. We hebben geen gereed geld om de investering te financieren. Waar kunnen we dat geld vinden? o De algemene vergadering van de bvba kan beslissen het te verhogen. o De algemene vergadering kan beslissen bij de een investeringskrediet over enkele jaren aan te vragen. Investeringsleningen hebben meestal een looptijd van meer dan één jaar. In de MAR worden die leningen samengebracht met het eigen vermogen van Klasse 1, omdat die schulden voor een lange termijn (meer dan één jaar) in de onderneming blijven. Kredieten met een looptijd van ten hoogste één jaar worden in Klasse 4 ondergebracht. Actief Balans Passief KLASSE I eigen vermogen schulden voor meer dan één jaar KLASSE 4 schulden voor ten hoogste één jaar Als we de MAR nemen, vinden we zowel in klasse 1, 4 als 6 rekeningen terug die betrekking hebben op die schulden voor meer dan één jaar. Welke rekeningen komen in aanmerking voor het oplossen van ons investeringskrediet waarvan de aflossingstabel volgt? (Schulden op meer dan één jaar) kredietinstellingen (Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen) Kredietin- Klasse 1: Klasse 4 : stellingen Klasse 6: Kosten verbonden aan schulden 196

9 In de MAR wordt dus duidelijk een onderscheid gemaakt tussen de schulden die vervallen binnen het jaar en deze die pas later vervallen. Dat wordt vooral opletten op het einde van het boekjaar. AFLOSSINGSTABEL INVESTERINGSKREDIET actuele kredietmodaliteiten overeenkomst initieel kredietbedrag actueel uitstaand kapitaal ,00 EUR ,00 EUR kredietnemer MULTI MEDIA STORE gelijke terugbetalingen maandelijks toegepast tarief 5,05000 % bedragen in EUR datum kapitaalaflossing rente te betalen uitstaand kapitaal 06/03/2007 0,00 0,00 0, ,00 (1) 06/04/ ,50 130,46 900, ,50 06/05/ ,96 123,00 900, ,54 06/06/ ,23 123,73 900, ,31 06/07/ ,50 116,46 900, ,81 06/08/ ,03 116,93 900, ,78 06/09/ ,44 113,52 900, ,34 06/10/ ,41 106,55 900, ,93 06/11/ ,32 106,64 900, ,61 06/12/ ,10 99,86 900, ,51 06/01/ ,25 99,71 900, ,26 06/02/ ,74 96,22 900, ,52 06/03/ ,22 86,74 900, ,30 06/04/ ,78 89,18 900, ,52 06/05/ ,07 82,89 900, ,45 06/06/ ,87 82,09 900, ,58 06/07/ ,96 76,00 900, ,62 06/08/ ,02 74,94 900, ,60 06/09/ ,60 71,36 900, ,00 06/10/ ,40 65,56 900, ,60 06/11/ ,85 64,11 900, ,75 06/12/ ,44 58,52 900, ,31 06/01/ ,15 56,81 900, ,16 06/02/ ,82 53,14 900, ,34 06/03/ ,29 44,67 900, ,05 06/04/ ,24 45,72 900, ,81 06/05/ ,30 40,66 900, ,51 06/06/ ,69 38,27 900, ,82 06/07/ ,56 33,40 900, ,26 06/08/ ,22 30,74 900, ,04 06/09/ ,00 26,96 900, ,04 06/10/ ,54 22,42 900, ,50 06/11/ ,63 19,33 900, ,87 06/12/ ,95 15,01 900, ,92 06/01/ ,31 11,65 900, ,61 06/02/ ,17 7,79 900,96 897,44 06/03/ ,44 3,52 900,96 0,00 TOTAAL , , ,56 197

10 Volgens dit aflossingsplan zullen we de 6de van elke maand een bedrag (= te betalen) van de lening moeten aflossen. Dat bedrag bevat twee delen: Boekhoudkundige verwerking De lening aangaan KBC - Bedrijfsrekening EUR Rekeningnr IBAN: Afschrift nummer: 20 MULTI MEDIA STORE bvba Datum afschrift: 06/03/2007 Datum omschrijving valuta bedrag vorig saldo EUR 1 200, Opening investeringskrediet ,00 nieuw saldo EUR ,36 KBC Bank NV BIC: KREDDEBB Document BA 20 KBC Betekenis Rekening + nr. Bedrag A/P/K/O +/- D/C Aangaan van de lening Kredietinstelling KBC ,00 P + C Zichtrek. vermeerdert KBC ,00 A + D Belangrijke vraag: Hoeveel van deze lening moeten we dit jaar nog terugbetalen? Zoek dat even op in de aflossingstabel. Het is namelijk de som van de van dit jaar. Document: I.V. Betekenis Rekening + nr. Bedrag A/P/K/O +/- D/C Vermindering schuld op meer dan 1 jaar Toename schuld korte termijn Kredietinstelling KBC ,49 P - C Kredietinstelling KBC ,49 P + D 198

11 Maandelijkse afbetaling KBC - Bedrijfsrekening EUR Rekeningnr IBAN: Afschrift nummer: 31 MULTI MEDIA STORE bvba Datum afschrift: 06/04/2007 Datum omschrijving valuta bedrag vorig saldo EUR 3 722, Betaling investeringskrediet referentie , Kapitaal: 770,50 Rente 130,46 nieuw saldo EUR 2 821,29 KBC Bank NV BIC: KREDDEBB Document BA 31 KBC Betekenis Rekening nr. Bedrag A/P/K/O +/- D/C Vermindering schuld korte termijn Toename intrestkosten Kredietinstelling - KBC Kosten verbonden aan schulden ,50 P - D ,46 K + D Vermindering banktegoed KBC ,96 A - C D Kredietinstelling - KBC C D KBC (2007) C (AW) 1200,36 D KBC (2010) C (AW) 2722,25 D Kredietinstelling - KBC C D Kosten verbonden aan schulden C Op het einde van elk boekjaar moeten we het bedrag boeken dat volgend jaar wordt terugbetaald aan kapitaalaflossing of m.a.w. het bedrag waarvan de schuld van meer dan één jaar wordt omgezet in een schuld op korte 199

12 termijn. Doe dat voor 2007/12/31. Vul het boekhoudalgoritme in en boek op bovenstaande rekeningen. Document inventaris Betekenis Rekening + nr. Bedrag A/P/K/O +/- D/C Einde van de lening KBC - Bedrijfsrekening EUR Rekeningnr IBAN: Afschrift nummer: 21 MULTI MEDIA STORE bvba Datum afschrift: 06/03/2010 Datum omschrijving valuta bedrag vorig saldo EUR 2 722, Betaling investeringskrediet referentie , Kapitaal: 897,44 Rente 3,52 nieuw saldo EUR 1 821,29 KBC Bank NV BIC: KREDDEBB Document Betekenis Rekening + nr. Bedrag A/P/K/O +/- D/C 200

13 Oefeningen 1 Boek de verrichtingen in verband met dat investeringskrediet op: a Document Betekenis Rekening + nr. Bedrag A/P/K/O +/- D/C b Document Betekenis Rekening + nr. Bedrag A/P/K/O +/- D/C c Geef de rekeningen en voor het hele jaar D Kredietinstelling - KBC C D Kredietinstelling - KBC C d Boek alle verrichtingen die we behandeld hebben (behalve oefening 3) in het journaal. Journaal 201

14 202

15 2 Multi Media Store heeft besloten twee heftrucks te kopen. Daarvoor gaan ze een lening aan bij een financiële instelling. Die heeft de volgende aflossingstabel opgesteld, zodat men perfect weet hoeveel men wanneer moet afbetalen. Het bedrag dat men jaarlijks moet terugbetalen aan de financiële instelling, noemen we de. Klant: Multi Media Store Aflossingstabel met annuïteiten te lenen bedrag looptijd in jaren 5 jaarlijkse rentevoet 5,00 % jaarlijks te betalen bedrag 2772 aanvang lening 01/04/200(X) na x jaren te betalen som rentedeel kapitaaldeel schuld 200(X) (X+1) (X+2) (X+3) (X+4) (X+5) Wat moeten we voor die lening boeken op: a 200(X) Document Betekenis Rekening nr. Bedrag A/P/K/O +/- D/C 203

16 Document Betekenis Rekening nr. Bedrag A/P/K/O +/- D/C b 200(X) Document Betekenis Rekening nr. Bedrag A/P/K/O +/- D/C c 200(X+1) Document Betekenis Rekening nr. Bedrag A/P/K/O +/- D/C d 200(X+4) Document Betekenis Rekening nr. Bedrag A/P/K/O +/- D/C e 200(X+5) Document Betekenis Rekening nr. Bedrag A/P/K/O +/- D/C 204

17 Journaliseer die verrichtingen. 205

18 Kernleerstof We kunnen geldmiddelen scheppen door bij de bank een investeringskrediet over meerdere jaren aan te gaan. Voor zo'n lening wordt een onderscheid gemaakt tussen de kapitaalaflossingen binnen het boekjaar en deze die pas na het boekjaar moeten worden betaald. Dat onderscheid stellen we vast bij de opstelling van de inventaris en de boekhouder legt het ook vast in de boekhouding. Een belangrijk document is de aflossingstabel die ons de meeste informatie geeft. Een lening verwerken gebeurt in drie stappen: 1. de lening aangaan 2. de eindejaarsverrichtingen betreffende die lening 3. de terugbetaling van het kapitaal en de intrest. Stappen 2 en 3 worden elk boekjaar herhaald tot de lening en de intresten volledig zijn betaald. Stap 1: de lening aangaan (boekjaar 200X) De rekening Kredietinstellingen is een subrekening van Schulden op meer dan één jaar. Het geld van de lening is beschikbaar op je bankrekening, maar het is tegelijk een schuld. D Kredietinstellingen C D Bank R/C C bedrag van de lening bedrag van de lening Stap 2: de eindejaarsverrichting (elk boekjaar tot de lening is afgelost) Op het einde van het boekjaar moet je dat deel van de lening dat je het volgende boekjaar zal terugbetalen, afzonderen. Je zet het over van een Schuld op meer dan één jaar naar een Schuld op meer dan één jaar die binnen het jaar vervalt. D Kredietinstellingen C 200(X)/12/31 D Bank R/C C kapitaalaflossing volgend boekjaar kapitaalaflossing volgend boekjaar bedrag van de lening Het creditsaldo geeft het af te lossen bedrag in 200(X+1) Het creditsaldo geeft het nog af te lossen bedrag na 200(X+1) Stap 3: terugbetaling van de kapitaalaflossing en de intrest (elk boekjaar tot de lening is afgelost) De intrest is een financiële kost; de terugbetaling van de lening is een vermindering van de schuldpositie (balans). D Bank R/C C D Kredietinstellingen C (AW) af te lossen bedrag kapitaalaflossing voor het boekjaar kapitaalaflossing voor het boekjaar D Kosten verbonden aan schulden C intrest 206

Thema 7 Overlopende rekeningen

Thema 7 Overlopende rekeningen Thema 7 Overlopende rekeningen Wat zul je leren? De noodzaak van het gebruik van overlopende rekeningen verantwoorden. Een eenvoudig voorbeeld van het gebruik van een overlopende rekening boekhoudkundig

Nadere informatie

Voer de nodige gegevens in en laat de aflossingstabel van dit krediet aanmaken.

Voer de nodige gegevens in en laat de aflossingstabel van dit krediet aanmaken. OPLOSSINGEN OEFENINGENBLOK 6 (p. 155) 3.4 Eindejaarsverrichtingen m.b.t. de passivazijde 3.4.3 Schulden op lange termijn TOEPASSING 1 1 Surf naar http://www.aflossingstabel.be/bereken-aflossing.html Voer

Nadere informatie

Thema 4 Eindejaarsverrichtingen

Thema 4 Eindejaarsverrichtingen Thema 4 Eindejaarsverrichtingen Wat zul je leren? Waarom zijn de eindejaarsverrichtingen noodzakelijk? Hoe verlopen de eindejaarsverrichtingen? Hoe verwerken we de eindejaarsverrichtingen boekhoudkundig?

Nadere informatie

3. Boeken op rekeningen (grootboek) We gaan uit van volgende beginbalans: Actief Beginbalans Passief

3. Boeken op rekeningen (grootboek) We gaan uit van volgende beginbalans: Actief Beginbalans Passief 3. Boeken op rekeningen (grootboek) We gaan uit van volgende beginbalans: Actief Beginbalans Passief Gebouwen 250.000 Rollend materieel 100.000 Handelsgoederen 40.000 Bank 30.000 Kapitaal 300.000 Lening

Nadere informatie

BESTEMMING VAN HET RESULTAAT

BESTEMMING VAN HET RESULTAAT BEDRIJFSWETENSCHAPPEN Hoofdstuk 4: BESTEMMING VAN HET RESULTAAT Indeling: 1. Juridische aspecten 2. Boekhoudkundige verwerking 3. Gevolgen voor de financiële structuur van de onderneming Bestemming resultaat

Nadere informatie

Examen accountancy januari 2013

Examen accountancy januari 2013 Examen accountancy januari 2013 meerkeuze vragen 1. Welke van volgende verrichtingen heeft invloed op de waarde van de vlottende activa: A) Een voorraadwijziging van de handelsgoederen als het systeem

Nadere informatie

Financieringsstromen

Financieringsstromen Financieringsstromen Handboek p. 180 tot 199 FINANIERINGSSTROMEN e onderneming moet, om haar activiteiten te kunnen financieren, beschikken over vermogensbronnen: - eigen vermogen - vreemd vermogen: -

Nadere informatie

Inhoud. DEEL I Het systeem van dubbel boekhouden 19. Inleiding 21

Inhoud. DEEL I Het systeem van dubbel boekhouden 19. Inleiding 21 Inhoud Woord vooraf 5 DEEL I Het systeem van dubbel boekhouden 19 Inleiding 21 Hoofdstuk 1 De balans 25 1 Inleiding 25 2 De balans: actief = passief 26 3 Indeling van de balans in rubrieken 28 3.1 De indeling

Nadere informatie

REGISTRATIE DUBBEL BOEKHOUDEN

REGISTRATIE DUBBEL BOEKHOUDEN REGISTRATIE DUBBEL BOEKHOUDEN Basisbeginselen Courante exploitatiecyclus : aankopen verkopen, inkomsten en uitgaven Andere transacties: personeel, investeringen, financiering Inventaris Jaarrekening HOOFDSTUK

Nadere informatie

2. 01/04/x5 416 Diverse vorderingen 450.000 2200 @ Terreinen AW 250.000 763 Meerwaarden op de realisatie

2. 01/04/x5 416 Diverse vorderingen 450.000 2200 @ Terreinen AW 250.000 763 Meerwaarden op de realisatie 6.2 Reserves 6.2.1 1 Bij de herwaardering: 31/12/x4 2208 Geboekte meerwaarden op terreinen 121 @ Herwaarderingsmeerwaarden op Herwaardering : beslissing xxx 2 Bij de verkoop: 1. 31/12/x4 2208 @ Geboekte

Nadere informatie

HOOFDSTUK 7. Schulden op meer dan één jaar

HOOFDSTUK 7. Schulden op meer dan één jaar HOOFSTUK 7 Schulden op meer dan één jaar Blz. 149 tot 189 ATIVA BALANS per --/--/-- PASSIVA I. KAPITAAL A. Geplaatst kapitaal 10 100 B. Niet-Opgevraagd kapitaal (-) 101 II. UITGIFTEPREMIES 11 III. HERWAARERINGS-

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/XXX - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve bedoeld in artikel 541 WIB 92 (Programmawet van 10 augustus 2015) en de bijzondere aanslag

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508.

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508. VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21 2.089,48 3.556,27 Materiële vaste activa...

Nadere informatie

OEFENING Het divers journaal inclusief de boeking van de resultaatverdeling

OEFENING Het divers journaal inclusief de boeking van de resultaatverdeling OEFENING 5.18 Hierna volgt de oplossing van oefening 5.18 p. 452. Achtereenvolgens zijn in dit rapport opgenomen: 1. Het openingsjournaal (dat is de loutere inboeking van de voorlopige proef- en saldibalans

Nadere informatie

OEFENINGEN BIJ HOOFDSTUK 24 : SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR

OEFENINGEN BIJ HOOFDSTUK 24 : SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR OEFENINGEN BIJ HOOFDSTUK 24 : SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR Oefening 6.2.1. a) berekening nominale intrestpercentage 52.000 rente op 200.000 voor 2 jaar = 13 % per jaar b) berekening reële intrestpercentage

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING BE 04.777.660 VOL2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten Immateriële Materiële Terreinen en gebouwen Installaties, machines en uitrusting Meubilair en rollend materieel Leasing

Nadere informatie

Resultaatverwerking (synthese)

Resultaatverwerking (synthese) Resultaatverwerking (synthese) 1. Ter herinnering: de resultaatrekening ziet eruit als volgt: X. Resultaatverwerking Affectations et prélèvements A. Te bestemmen winstsaldo / Te verwerken verliessaldo

Nadere informatie

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA)

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Bijlage 3. BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Nr. VOL 2.1 Balans na winstverdeling ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28...... Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21......

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/XXX - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve en de afzonderlijke aanslag op deze liquidatiereserve Ontwerpadvies van 4 maart 2015 I. Algemeen

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/6 - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve bedoeld in artikel 541 WIB 92 (Programmawet van 10 augustus 2015) en de bijzondere aanslag

Nadere informatie

1 Codes I Boekjaar I Vorig boekjaar I

1 Codes I Boekjaar I Vorig boekjaar I VOL 2.1 BALANS NA WNSTVERDELNG ACTVA VASTE ACTVA...... Oprichtingskosten... mmateriële vaste activa... Toel. 5.1 5.2 1 Codes Boekjaar Vorig boekjaar Materiële vaste activa......... Terreinen en gebouwen......

Nadere informatie

1. BALANS NA WINSTVERDELING. Codes 20/28 22/27 22 23 24 25 26 27 29/58 40/41 50/53 54/58

1. BALANS NA WINSTVERDELING. Codes 20/28 22/27 22 23 24 25 26 27 29/58 40/41 50/53 54/58 VKT2. 1. BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 3.591,29 I. Oprichtingskosten... 20 3.591,29 II. Immateriële vaste activa (toel. I,A)... 21 III. IV. Materiële vaste activa (toel. I,B)... A.

Nadere informatie

HOOFDSTUK 7 (vervolg) Schulden op meer dan één jaar

HOOFDSTUK 7 (vervolg) Schulden op meer dan één jaar HOOFSTUK 7 (vervolg) Schulden op meer dan één jaar Blz. 164 tot 189 OBLIGATIELENING - PUBLIEKE UITGIFTE Voorbeeld (toepassing samengestelde intrest) 1/3/N0: beslissing tot uitgifte van een niet-achtergestelde,

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING Nr. 0812.019.662 VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... Toel. 20/28 60.411,22 55.375,35 Oprichtingskosten...... Immateriële vaste activa.... Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/2 - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve (Programmawet van 19 december 2014) en de afzonderlijke aanslag op deze liquidatiereserve Advies

Nadere informatie

Thema 10 De financiering van de onderneming

Thema 10 De financiering van de onderneming Thema 10 De financiering van de onderneming Wat zul je leren? Enkele belangrijke bronnen van ondernemingsfinanciering op lange termijn beschrijven en de voor- en nadelen van deze financieringsbron afwegen.

Nadere informatie

Vraag I.1: Meerkeuzevragen (slechts 1 antwoord mogelijk, -1 punt wanneer gokken!)

Vraag I.1: Meerkeuzevragen (slechts 1 antwoord mogelijk, -1 punt wanneer gokken!) Vakgroep Accountancy, Beheerscontrole en Fiscaliteit Prof. Jan Verhoeye Vraag I.1: Meerkeuzevragen (slechts 1 antwoord mogelijk, -1 punt wanneer gokken!) 1. De bedoeling van de resultatenrekening is een

Nadere informatie

Externe Financiële Verslaggeving

Externe Financiële Verslaggeving FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSWETENSCHAPPEN DEPARTEMENT ACCOUNTANCY, FINANCE & INSURANCE (AFI) NAAMSESTRAAT 69 B-3000 LEUVEN KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN Naam student: Voornaam student Richting en studiejaar:

Nadere informatie

DOCUMENT: Divers document 11 Verrichting: Inventarisverrichting Omschrijving A/P/K/O Reknr. Naam +/- Bedrag D/C Toename (bedrijfs)kost

DOCUMENT: Divers document 11 Verrichting: Inventarisverrichting Omschrijving A/P/K/O Reknr. Naam +/- Bedrag D/C Toename (bedrijfs)kost OPLOSSING OEFENINGENBLOK 5 (p. 145) 3.4 Eindejaarsverrichtingen m.b.t. de passivazijde 1 Voorzieningen en provisies TOEPASSING 1 1 Registreer onderstaande verrichtingen bij Van Leuven nv. 2 Registreer

Nadere informatie

OEFENINGENBLOK 6 ( )

OEFENINGENBLOK 6 ( ) OEFENINGENBLOK 6 (3.4.5 + 3.4.6) 1 Oefeningen bij 3.4.5 Openstaande schulden op ten hoogste 1 jaar OEFENING 1 Tijdens het voorbije boekjaar registreerde bvba Bolwerk een aantal importverrichtingen. In

Nadere informatie

Identificatie rapportering Brussel

Identificatie rapportering Brussel Identificatie rapportering 2014 Naam entiteit: Categorie: Adres: Contactpersoon : Vlaams Woningfonds rechtspersoon Ieperlaan41 1000 Brussel Guy Servotte Telefoonnummer: 02/548.91.31 Soort rapportering:

Nadere informatie

VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/ , ,40. Nr. BE Oprichtingskosten

VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/ , ,40. Nr. BE Oprichtingskosten VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 340.346,18 538.042,40 Oprichtingskosten... 4.1 20...... Immateriële vaste activa... 4.2 21 244.452,43 441.579,00 Materiële vaste activa...

Nadere informatie

3 FINANCIERINGSSTROMEN

3 FINANCIERINGSSTROMEN 268 Kosten: II.D. 63 425,00 = 53 425,00 (afschrijvingen) + 10 000,00 (waardevermindering) 3 FINANCIERINGSSTROMEN De onderneming moet, om haar activiteiten te kunnen financieren, beschikken over vermogensbronnen:

Nadere informatie

de basis van bedrijfsadministratie

de basis van bedrijfsadministratie hoofdstuk 1 de basis van bedrijfsadministratie In het eerste hoofdstuk wordt inzicht gegeven in het voeren van een administratie. Hierbij worden de basisbegrippen zoals de balans, resultatenrekening en

Nadere informatie

Afsluitverrichtingen D C 57.016.188 59.452.800

Afsluitverrichtingen D C 57.016.188 59.452.800 Afsluitverrichtingen D C 57.016.188 59.452.800 1 604 000 Aankoop handelsgoederen 64.000 64.000 411 000 Aftrekbare BTW op aankopen 3.840 418 000 Borchtochten leeggoed 1.500 440 000 a/ Leveranciers 69.340

Nadere informatie

onderneming : Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal 18.

onderneming : Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal 18. bij oprichting Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal Kapitaal volgens oprichtingsstatuten Minimum inbreng in speciën jaar 1 18.550,00

Nadere informatie

PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden

PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden Periodeafsluiting Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen met de uitwerkingen

Nadere informatie

de boekhoudkundige verwerking van een economische cyclus: van start, via aan- en verkoop naar het einde van het jaar door Hendrik Claessens

de boekhoudkundige verwerking van een economische cyclus: van start, via aan- en verkoop naar het einde van het jaar door Hendrik Claessens de boekhoudkundige verwerking van een economische cyclus: van start, via aan- en verkoop naar het einde van het jaar door Hendrik laessens Opgave We starten met een onderneming gespecialiseerd in computermateriaal.

Nadere informatie

Cursus Boekhoudkundig Bediende Test: 18 november 2016 OPLOSSING

Cursus Boekhoudkundig Bediende Test: 18 november 2016 OPLOSSING Cursus Boekhoudkundig Bediende Test: 18 november 2016 OPLOSSING De beginbalans op 1.1. 2015 is 100 Kapitaal 100 000 130 Wettelijke reserve 8 000 133 Beschikbare reserve 31 200 Lening > 1 jaar 225 000 2210

Nadere informatie

BROUWERIJ LIEFMANS NV Juridische status : Faillissement. Juridische vorm : NV. Wontergemstraat, DENTERGEM

BROUWERIJ LIEFMANS NV Juridische status : Faillissement. Juridische vorm : NV. Wontergemstraat, DENTERGEM BROUWERIJ LIEFMANS NV 0400.228.136 Juridische status : Faillissement Juridische vorm : NV Wontergemstraat, 42 8720 - DENTERGEM NACE code : 11050 - Vervaardiging van bier Het bedrijf komt NIET voor op de

Nadere informatie

Boekhouden Direct. Algemene probleemstelling

Boekhouden Direct. Algemene probleemstelling Algemene probleemstelling Het bedrag dat de eigenaar in de onderneming inbrengt, is het kapitaal van de onderneming. Als de onderneming later winst maakt, kan de ondernemer deze winst geheel of gedeeltelijk

Nadere informatie

VERSLAG. van het Rekenhof. over de controle van de rekeningen 2004-2005 van Gimvindus nv

VERSLAG. van het Rekenhof. over de controle van de rekeningen 2004-2005 van Gimvindus nv Stuk 37-K (2007-2008) Nr. 1 Zitting 2007-2008 8 augustus 2008 VERSLAG van het Rekenhof over de controle van de rekeningen 2004-2005 van Gimvindus nv 4596 REK Stuk 37-K (2007-2008) Nr. 1 2 3 Stuk 37-K (2007-2008)

Nadere informatie

ACTIEF. Scmactn.doc [22]

ACTIEF. Scmactn.doc [22] ACTIEF I. Oprichtingskosten... 20 II. Immateriële vaste activa... 21 III. Materiële vaste activa... 22/27 A. Terreinen en gebouwen...22 B. Installaties, machines en uitrusting...23 C. Meubilair en rollend

Nadere informatie

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 40 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM:... PREFLEXIBEL... Rechtsvorm:... Naamloze vennootschap Adres:...Nr.: Elisabethlaan... 153 Bus:... Postnummer:...

Nadere informatie

Nota. Jaarrekening 2014 Balans en resultatenrekening per 31/12/2014

Nota. Jaarrekening 2014 Balans en resultatenrekening per 31/12/2014 Nota RBR auteur a 66 55 dossier 20150331_financieelverslag bestand 31 maart 2015 Datu m Jaarrekening 2014 Balans en resultatenrekening per 31/12/2014 1 Situering Door de invoering van de programmawet van

Nadere informatie

1. HET SYSTEEM VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN

1. HET SYSTEEM VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN 1. HET SYSTEEM VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN 1.1. De balans 1.1.1. Verrichtingen op balansen We beginnen een zaak met 80.000 EUR, dit geld komt uit ons persoonlijk fortuin. We plaatsen dit geld op de bankrekening

Nadere informatie

PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden

PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden onderdeel Bedrijfseconomie Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen met

Nadere informatie

Deel 2: Financiële jaarrekening

Deel 2: Financiële jaarrekening Deel 2: Financiële jaarrekening Nr. 0407.201.941 VOL-VZW 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten..... Immateriële vaste activa. Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

OPLOSSING OEFENINGEN REEKS 1

OPLOSSING OEFENINGEN REEKS 1 OPLOSSING OEFENINGEN REEKS 1 Oefening 1: Situering van de balanselementen. Vrachtwagen A,, III. Materiële vaste activa Kapitaal P,, I. Kapitaal Lening op 5 jaar P,, VIII. op meer dan 1 jaar Gebouwen A,,

Nadere informatie

de balans en de resultatenrekening

de balans en de resultatenrekening de balans en de resultatenrekening als deel van de jaarrekening Administratief bediende in de boekhouding A BALANS P 6 Resultatenrekening 7 actief Actief Balans Passief 6 Resultatenrekening 7 6 7 zeer

Nadere informatie

+ 10 000,00 D opbrengsten Toename (bedrijfs)opbrengsten O 70400 Verkopen handelsgoederen

+ 10 000,00 D opbrengsten Toename (bedrijfs)opbrengsten O 70400 Verkopen handelsgoederen OPLOSSING OEFENINGENBLOK 3 (p. 114) 3.3 Eindejaarsverrichtingen m.b.t. activazijde 3 Regularisaties i.v.m. aan- en verkopen 1 Stel de redeneringsschema s op. Document Divers document nr. 26 Verrichting:

Nadere informatie

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR naam :... M.A.R. Uittreksel uit de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel KLASSE 1 : EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 10 Kapitaal 100 Geplaatst

Nadere informatie

HOOFDSTUK 4. Reserves Overgedragen winst (verlies)

HOOFDSTUK 4. Reserves Overgedragen winst (verlies) HOOFSTUK 4 Reserves Overgedragen winst (verlies) Blz. 55 tot 108 BALANS per --/--/-- ATIVA PASSIVA I. KAPITAAL 10 A. Geplaatst kapitaal 100 B. Niet-Opgevraagd kapitaal (-) 101 II. UITGIFTEPREMIES 11 III.

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN

HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN WOORD VOORAF... OVER DE AUTEURS... v vii HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN 1 INLEIDING... 2 2 DE BALANS... 3 2.1 Ondernemingsmiddelen of activa... 4 2.2 Ondernemingsbronnen of passiva...

Nadere informatie

" # $ % &'$ ) '& # * +, ' - &!././ $."

 # $ % &'$ ) '& # * +, ' - &!././ $. Bankboekhouden ! " # $ % &'$ (% ) '& # * +, ' - &!././ 0-1..! $." 2 # 1 11 $ ' 1 2 + 4 ' ' 4 '2 ' '55 '& 4.66 1 # 1$ 2 2 47' 1 879 $ 1 & + 2 22: ; ' '.66" < 2 ' 4 ' # 2 1 # 2.66! 1' 4 & =: 4 ' & 2 12 2

Nadere informatie

AANPASSINGEN 2005 VOOR BOEK 1

AANPASSINGEN 2005 VOOR BOEK 1 AANPASSINGEN 2005 1 AANPASSINGEN 2005 VOOR BOEK 1 Blz. 98: De eerste regel onder de titel Voorbeeld moet als volgt aangepast worden: Zelfde gegevens als hiervoor, B bezit 10 % eigen aandelen met een boekwaarde

Nadere informatie

Interne jaarrekening - Beknopt verslag (Vennootschap)

Interne jaarrekening - Beknopt verslag (Vennootschap) vrijdag 3 april 2015 09:20 Bedrijf: 1 - VIA VENETO VZW Pagina 1 van 6 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 1.081,00 1.067,87 Oprichtingskosten 20 Immateriële vaste activa (toelichting 5.1.1)

Nadere informatie

8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN

8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN 48 8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN 8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN CONSOLIDEREN Beheren DUIDELIJKHEID DE REKENINGEN VAN PARKING.BRUSSELS Het kapitaal van het Agentschap = 561.500 Het kapitaal van het Agentschap,

Nadere informatie

Internetopgaven hoofdstuk 3

Internetopgaven hoofdstuk 3 Internetopgaven hoofdstuk 3 IO.3.1 IO.3.2 IO.3.3 IO.3.4 Y. van de Voort wil periodiek informatie uit de boekhouding halen. Daarbij maakt zij gebruik van een kolommenbalans. Welke uitspraak over de kolommenbalans

Nadere informatie

Bijzondere liquidatiereserve: CBN stelt twee boekingswijzen voor

Bijzondere liquidatiereserve: CBN stelt twee boekingswijzen voor Bijzondere liquidatiereserve: CBN stelt twee boekingswijzen voor Wim Vandenberghe, Derycke & Vandenberghe Advocaten Na het advies over de gewone liquidatiereserve brengt de CBN nu ook een advies over de

Nadere informatie

Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014

Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014 Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014 Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Codering Afdeling 1. 2014 2013 BALANS VOOR VERWERKING ACTIVA VASTE ACTIVA

Nadere informatie

Herhalingsoefening 1

Herhalingsoefening 1 Herhalingsoefening 1 1 01-10-x1 230 IMU, AW 200.000,00 240 Meubilair en rollend materieel, AW 175.000,00 5500 KI, R/C 200.000,00 100 @ Geplaatst kapitaal 575.000,00 Oprichting & RU/01 2 30-09-x1 61x D&DG

Nadere informatie

dag van de wiskunde 2013

dag van de wiskunde 2013 dag van de wiskunde 2013 kulak, 23 november 2013 financiële algebra voor de derde graad nicole de wilde leraar sint-franciscusinstituut melle Doelstelling Wat niet? Het is niet de bedoeling om een theoretische

Nadere informatie

Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen

Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Codering Afdeling 1. 2010 2009 BALANS NA VERWERKING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 99.203 88.118 I. Oprichtingskosten 20

Nadere informatie

Errata in BIvijf Module 2 leerwerkboek

Errata in BIvijf Module 2 leerwerkboek Errata in BIvijf Module 2 leerwerkboek p. 13 De verschillende btw-tarieven - Herstelling van fietsen, schoeisel, lederwaren, kleding en huishoudlinnen 6 % tot eind 2010. - Tijdelijke verlaging van 21%

Nadere informatie

6.2 Kapitaalsubsidies en uitgestelde belastingen

6.2 Kapitaalsubsidies en uitgestelde belastingen 6.2 Kapitaalsubsidies en uitgestelde belastingen 6.2.1 1 Journalen i.v.m. aankoop, kapitaalsubsidies en afschrijvingen in x1: 1. 01/01/x1 416 Diverse vorderingen 37.500 15 @ Kapitaalsubsidies 25.125 1680

Nadere informatie

Basis Dubbel Boekhouden Oefeningenreeks 1

Basis Dubbel Boekhouden Oefeningenreeks 1 Basis Dubbel Boekhouden Oefeningenreeks 1 Afkortingen die we gebruiken: AF = aankoopfactuur VF = verkoopfactuur BA = bankafschrift: dit wil zeggen dat de klant op die datum betaald heeft (debet) of wanneer

Nadere informatie

PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden

PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden onderdeel Bedrijfseconomie Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen met

Nadere informatie

HOOFDSTUK 3. Geldbeleggingen

HOOFDSTUK 3. Geldbeleggingen HOOFDSTUK 3 Geldbeleggingen Blz. 405 tot 417 ATIVA BALANS per --/--/-- PASSIVA I. OPRIHTINGSKOSTEN 20 I. KAPITAAL 10 II. IMMATERIËLE VASTE ATIVA 21 A. Geplaatst kapitaal 100 III. MATERIËLE VASTE ATIVA

Nadere informatie

8.3 Leasing en soortgelijke rechten

8.3 Leasing en soortgelijke rechten 8.3 Leasing en soortgelijke rechten 8.3.2 Metropolis nv A. Financiële aflossingstabel 31-12-x Kapitaal Annuïteit Intrest 11% Aflossing Rest 1 535.450,00 144.876,93 58.899,50 85.977,43 449.472,57 2 449.472,57

Nadere informatie

Voor het bedrijf. Climasoft nv. Vertegenwoordigd door Dirk Maartens. Financiële planningen. van januari 2010 tot december 2012

Voor het bedrijf. Climasoft nv. Vertegenwoordigd door Dirk Maartens. Financiële planningen. van januari 2010 tot december 2012 Financieel plan Voor het bedrijf Vertegenwoordigd door Dirk Maartens Financiële planningen van januari 2010 tot december 2012 Studie gerealiseerd op 10 januari 2010 door De Heer Deckers op basis van de

Nadere informatie

OPLOSSING OEFENINGEN REEKS 2

OPLOSSING OEFENINGEN REEKS 2 OPLOSSING OEFENINGEN REEKS 2 Oefening 1 (= oefening 4 van reeks 1): Open het grootboek en het journaal. Stel voor elke transactie het algoritme op, registreer elke verrichting in het grootboek en in het

Nadere informatie

Wie mag lenen of ontlenen? De kredietgever moet een natuurlijke persoon zijn die woont in het Vlaams Gewest. Bovendien is vereist dat die persoon:

Wie mag lenen of ontlenen? De kredietgever moet een natuurlijke persoon zijn die woont in het Vlaams Gewest. Bovendien is vereist dat die persoon: aangeboden door www.boekhouder.be Trouwe lezers van onze website weten dat we enthousiast zijn over het systeem van de Winwinlening dat in 2006 boven de doopvont werd gehouden door de Vlaamse overheid.

Nadere informatie

jaarlijkse groei 15% 12% 10% 10% jaarlijkse groei 20% 15% 12% 12% jaarlijkse groei 20% 15% Percentage van de omzet 45% 45% 45% 45% 45%

jaarlijkse groei 15% 12% 10% 10% jaarlijkse groei 20% 15% 12% 12% jaarlijkse groei 20% 15% Percentage van de omzet 45% 45% 45% 45% 45% FINANCIEEL PLAN opstart 1. PROGNOSE RESULTATENREKENING Cijfers in euro Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 BEDRIJFSOPBRENGSTEN 291.500 327.530 448.381 493.094 542.276 Omzet 290.000 326.000 446.820 491.502

Nadere informatie

Als we geld lenen noemen we dat vreemd vermogen.

Als we geld lenen noemen we dat vreemd vermogen. www.jooplengkeek.nl Enkelvoudige interest Als we geld lenen noemen we dat vreemd vermogen. Voor een lange periode (lang krediet) of een korte periode (kort krediet), maar het is altijd tijdelijk. We moeten

Nadere informatie

Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden. Correctiemodel voorbeeldexamen

Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden. Correctiemodel voorbeeldexamen Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden Correctiemodel voorbeeldexamen 2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden 1 / 15 Vraag 1 Toetsterm

Nadere informatie

VZW Verkort schema. 1. Volle eigendom van de vereniging 2. Andere. waarvan niet rentedragende vorderingen of gekoppeld aan een abnormaal lage rente

VZW Verkort schema. 1. Volle eigendom van de vereniging 2. Andere. waarvan niet rentedragende vorderingen of gekoppeld aan een abnormaal lage rente 1 ACTIEF ACTIEF VASTE ACTIVA I. Oprichtingskosten II. Immateriële vaste activa (bijlage I, A) 215000 Website 215009 Af schrijving op website 20/28 20 21 21 21 30.500,00 30.500,00 (30.500,00) (30.500,00)

Nadere informatie

C. Montgomery CAD 4 000,00 1 CAD = 0,6314 EUR 2 525,60 EUR. S. Imamura JPY 1 500 000,00 1 JPY = 0,0073 EUR 10 950,00 EUR

C. Montgomery CAD 4 000,00 1 CAD = 0,6314 EUR 2 525,60 EUR. S. Imamura JPY 1 500 000,00 1 JPY = 0,0073 EUR 10 950,00 EUR OPLOSSING OEFENINGENBLOK 7 (p. 166) 3.4 Eindejaarsverrichtingen m.b.t. de passivazijde 5 Openstaande schulden op ten hoogste 1 jaar TOEPASSING 1 1 Vervolledig in de tabel de waarde in EUR. Leverancier

Nadere informatie

AGB BOOM PLUS ANTWERPSESTRAAT 44 2850 BOOM NIS-code : 11005 AGB BOOM PLUS DETAILINFO BUDGET MEERJARENPLAN 2015-2019

AGB BOOM PLUS ANTWERPSESTRAAT 44 2850 BOOM NIS-code : 11005 AGB BOOM PLUS DETAILINFO BUDGET MEERJARENPLAN 2015-2019 AGB BOOM PLUS ANTWERPSESTRAAT 44 2850 BOOM NIS-code : 11005 AGB BOOM PLUS DETAILINFO BUDGET MEERJARENPLAN 2015-2019 . AGB BOOM PLUS BUDGET 2015 / MEERJARENPLAN 2015-2019 Deze toelichting volgt de logica

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING Nr 1 0454423323 VOL-VZW 21 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20128 47390603 42179615 Oprichtingskosten 20 Irnrnateriele vaste activa 21 11 143122 1 1228793 Materiele vaste activa Terreinen en

Nadere informatie

1 Het kasstroomoverzicht

1 Het kasstroomoverzicht Oefeningen Kasstroomoverzicht 1 Het kasstroomoverzicht De gegevens van een bedrijf zijn: Balans per 31 december 2011 en 2012 dec-12 dec-11 dec-12 dec-11 Vaste Activa 1.000.000 1.200.000 Eigen Vermogen

Nadere informatie

Rapportage Flexipol Composites B.V.

Rapportage Flexipol Composites B.V. 2016 Rapportage Flexipol Composites B.V. De heer S.Plaisier 4-10-2016 0 Inhoud Inleiding... 2 1 Dashboard... 3 2 Samenvatting financieringsaanvraag... 4 Winst- & Verlies rekening 2016... 4 Balans per 31-08-2016...

Nadere informatie

4.2 Kapitaalsubsidies en uitgestelde belastingen

4.2 Kapitaalsubsidies en uitgestelde belastingen 4.2 Kapitaalsubsidies en uitgestelde belastingen 4.2.1 Onderneming Quolo 1 Journaal i.v.m. aankoop, kapitaalsubsidies en afschrijvingen in x1: 1. 01/01/x1 416 Diverse vorderingen 37.500 15 @ Kapitaalsubsidies

Nadere informatie

Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld

Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld Inleiding Investeringsreserve We kennen de investeringsreserve die een vennootschap

Nadere informatie

Toelichting bij de informatieverzameling over door lokale besturen verstrekte waarborgen Versie 20 mei 2014 pagina 1/8

Toelichting bij de informatieverzameling over door lokale besturen verstrekte waarborgen Versie 20 mei 2014 pagina 1/8 Versie 20 mei 2014 pagina 1/8 Toelichting Er zijn drie versies van de tabellen, nl. één per type bestuur (gemeente, provincie of OCMW). De inhoud van die drie versies is quasi identiek, alleen verschillen

Nadere informatie

Dit uitwerkingenformulier bestaat uit 11 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn.

Dit uitwerkingenformulier bestaat uit 11 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. Naam Examennummer Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden Uitwerkingenformulier voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit uitwerkingenformulier bestaat uit 11 pagina s, inclusief het voorblad.

Nadere informatie

Het KBC-Voorafbetalingsplan voor professionele doeleinden

Het KBC-Voorafbetalingsplan voor professionele doeleinden Het KBC-Voorafbetalingsplan voor professionele doeleinden Met het KBC-Voorafbetalingsplan voor professionele doeleinden financiert u de voorafbetaling van uw belastingen zonder dat uw financieel evenwicht

Nadere informatie

De bestuurders van de NV IMMO-GENK ZUID, verklaren dat voor zover hen bekend:

De bestuurders van de NV IMMO-GENK ZUID, verklaren dat voor zover hen bekend: Bericht dd 26/08/2015 NV IMMO-GENK ZUID Havenlaan 12 1080 Brussel RPR 0464.358.497 Gereglementeerde informatie - KB 14 november 2007 Isin-code: BE0003740546 Als emittent van de deelbewijzen in de vastgoedbelegging

Nadere informatie

Pagina 1/5 Expert/M Plus V: Datum lijst 24/04/2015 Datum afdruk 24/04/ :41: , , ,88

Pagina 1/5 Expert/M Plus V: Datum lijst 24/04/2015 Datum afdruk 24/04/ :41: , , ,88 Pagina 1/5 BRUTO Afschrijvingen en waardeverm. NETTO ACTIEF Vaste activa 487.697,17-47.154,35 440.542,82 Oprichtingskosten Immateriële vaste activa Materiële vaste activa 487.697,17-47.154,35 440.542,82

Nadere informatie

Memo inzake liquidatiereserve

Memo inzake liquidatiereserve Memo inzake liquidatiereserve 1. Algemeen De verhoogde roerende voorheffing van 25 % op liquidatieboni kan vermeden worden in KMO s: de tijdelijke vastklikregeling voor reserves (omzetting in kapitaal

Nadere informatie

COMMISIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/13 - Het gebruik van de verbindingsrekening tussen een buitenlandse vennootschap en haar Belgisch bijkantoor Advies van 4 september 2013 1 I. Inleiding

Nadere informatie

Omzet in jaar 5 Jaaromzet , , , , ,00 Variabele kosten , , , , ,00

Omzet in jaar 5 Jaaromzet , , , , ,00 Variabele kosten , , , , ,00 Financieel plan Naam: Adres: Telefoon: Email: michiel decavel bieststraat, 86, 86 8560 WEVELGEM decavele@hotmail.com Overzicht van de omzet Overzicht totale omzet Jaaromzet 187 500,00 187 500,00 187 500,00

Nadere informatie

Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing

Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing Nr. I 0454.423.323 I VOL-VZW 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar VASTE ACTIVA....... 20/28 467.243,35 526.129,30 Oprichtingskosten.......................

Nadere informatie

Proefexamen Bank- en Financiewezen 2011-2012

Proefexamen Bank- en Financiewezen 2011-2012 Proefexamen Bank- en Financiewezen 2011-2012 MEERKEUZEVRAGEN Vraag 1 Onderwijzer Koen kocht op 1 december 2006 een obligatie met een looptijd van 10 jaar. De nominale waarde van de couponobligatie bedraagt

Nadere informatie

De huidige OCMW-beleidsinstrumenten. II.1. De financiële registratie in functie van de jaarrekening

De huidige OCMW-beleidsinstrumenten. II.1. De financiële registratie in functie van de jaarrekening Lokaal Financieel Management Praktijkgids INHOUDSOPGAVE I. Wegwijzer Woord vooraf 1 II. II.1. De financiële registratie in functie van de jaarrekening Inleiding 1 II.1.1. Het actief 1. De balans vaste

Nadere informatie

2009-03-24 DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605. Juridische status : Actief. Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES

2009-03-24 DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605. Juridische status : Actief. Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605 Juridische status : Actief Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES NACE code : 35220 - Distributie van gasvormige brandstoffen via leidingen Het bedrijf

Nadere informatie

JAARREKENING 2013 per 31/12/2013

JAARREKENING 2013 per 31/12/2013 @Transvaal VZW Transvaalstraat 15 26 BERCHEM B.T.W.: n.b. R.P.R. 832.645.3 JAARREKENING 213 per 31/12/213 Inhoud: 1. Balans 2. Resultaten-rekening 3. Specificatie investeringen & afschrijvingen BALANS

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/14 De boekhoudkundige verwerking van de uitgestelde belastingen bij gerealiseerde meerwaarden waarvoor de uitgestelde belastingregeling geldt en bij

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 per 31/12/2014

JAARREKENING 2014 per 31/12/2014 @Transvaal VZW Transvaalstraat 15 26 BERCHEM B.T.W.: n.b. R.P.R. 832.645.3 JAARREKENING 214 per 31/12/214 Inhoud: 1. Balans 2. Resultatenrekening 3. Specificatie investeringen & afschrijvingen BALANS &

Nadere informatie

Die reserves kan men al dan niet uitkeren (= dividenduitkering) tegen een gunstig tarief (zie tabel hieronder).

Die reserves kan men al dan niet uitkeren (= dividenduitkering) tegen een gunstig tarief (zie tabel hieronder). Beste Vanaf aanslagjaar 2015 (vanaf boekjaar per kalenderjaar 31/12/2014) kunnen liquidatiereserves in de vennootschap worden aangelegd tijdens de resultaatbestemming. Dit betekent dat een kleine vennootschap

Nadere informatie