Internetopgaven hoofdstuk 3

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Internetopgaven hoofdstuk 3"

Transcriptie

1 Internetopgaven hoofdstuk 3 IO.3.1 IO.3.2 IO.3.3 IO.3.4 Y. van de Voort wil periodiek informatie uit de boekhouding halen. Daarbij maakt zij gebruik van een kolommenbalans. Welke uitspraak over de kolommenbalans bij een eenmanszaak is onjuist? a Het totaal van het grootboek stemt overeen met het totaal van de proefbalans. b Het totaal van het journaal stemt overeen met het totaal van het grootboek. c Alle hulprekeningen van het eigen vermogen worden verwerkt op de winst- en verliesrekening. d Alle hulprekeningen van het eigen vermogen komen tot uitdrukking op de balanspost Eigen vermogen. Een administrateur maakt in de boekhouding gebruik van hoofdgrootboekrekeningen en hulpgrootboekrekeningen. Welke van de onderstaande grootboekrekeningen is geen hulpgrootboekrekening van het eigen vermogen? a Huurkosten b Opbrengst verkopen c Inkoopprijs verkopen d Privé e Crediteuren In welke volgorde verricht een administrateur welke activiteiten als hij vanuit een beginbalans een eindbalans opstelt, met andere woorden, wat is de meest correcte volgorde van de boekhoudcyclus? a Beginbalans journaliseren openen grootboek bijwerken grootboek afsluiten grootboek opstellen eindbalans opstellen resultatenrekening b Openen grootboek beginbalans journaliseren bijwerken grootboek afsluiten grootboek opstellen eindbalans opstellen resultatenrekening c Beginbalans openen grootboek journaliseren bijwerken grootboek afsluiten grootboek opstellen resultatenrekening opstellen eindbalans d Openen grootboek beginbalans bijwerken grootboek journaliseren afsluiten grootboek opstellen resultatenrekening opstellen eindbalans e Beginbalans openen grootboek journaliseren bijwerken grootboek opstellen resultatenrekening opstellen eindbalans afsluiten grootboek Na het opstellen van de winst- en verliesrekening over 2008 kijkt Henk Oostinga met grote tevredenheid naar zijn werk. Toch begrijpt hij niet waarom een hulprekening van het eigen vermogen aan het begin van een nieuwe periode niet mag worden heropend. Waarom wordt de resultatenrekening als hulprekening van het eigen vermogen niet heropend? a De grootboekrekening eigen vermogen start elke periode met het saldo 0. b Het saldo van de resultatenrekening van de vorige periode wordt verwerkt als winst op de grootboekrekening eigen vermogen. c Het totaal van de grootboekrekeningen van kosten valt elke periode weg tegen het totaal van de grootboekrekeningen van opbrengsten op de resultatenrekening. d Het saldo van de hulprekeningen op de balans van de afgelopen periode wordt verwerkt op de balans. Beginselen van de financiële administratie 1

2 IO.3.5 Op de gedeeltelijke kolommenbalans over 2009 van de eenmanszaak van Carel Castello komt het volgende, samengevat door de boekhouder in euro s, voor: Grootboekrekeningen Saldi Balans W&V-rekening Totale bezittingen Totale schulden Eigen vermogen Resultaat Bepaal het eigen vermogen in euro s op de eindbalans per 31 december IO.3.6 IO.3.7 IO.3.8 IO.3.9 Ondernemingen maken gebruik van een rangschikking van de rekeningen in het grootboek. Het doel hiervan is om te komen tot een logische ordening van de grootboekrekeningen en daarmee het inzicht te vergroten in de administratie. Er zijn maximaal tien rubrieken te gebruiken. Van welke rubrieken wordt gebruikgemaakt als de administratie voor een handelsonderneming wordt gevoerd? Een ondernemer heeft te maken met een erg dure lening op dit moment. Deze lening bedraagt en er is per jaar 8% interest achteraf verschuldigd per 1 december. De ondernemer wordt door zijn bank in staat gesteld de huidige lening om te zetten in een nieuwe lening van met een rente van 5%, waarbij deze verandering plaatsvindt per 1 december a.s. De financiële gevolgen van deze transactie vinden per bank plaats. Welke journaalpost wordt hiervan op 1 december gemaakt? Een eenmanszaak heeft in de boekhouding een grootboekrekening 0... Privé opgenomen om bij te houden wat er voor het levensonderhoud van de eigenaar aan de zaak wordt onttrokken. Welke van de onderstaande beweringen is juist? Motiveer het antwoord. a Bij een privéonttrekking van goederen, wordt de grootboekrekening 0... Privé gecrediteerd voor de inkoopprijs van die goederen inclusief btw. b Bij een privéonttrekking van goederen, wordt de grootboekrekening 0... Privé gecrediteerd voor de inkoopprijs van die goederen exclusief btw. c Bij een privéonttrekking van goederen, wordt de grootboekrekening 0... Privé gedebiteerd voor de inkoopprijs van die goederen exclusief btw. d Bij een privéonttrekking van goederen, wordt de grootboekrekening 0... Privé gedebiteerd voor de inkoopprijs van die goederen inclusief btw. e De grootboekrekening 0... Privé wordt alleen maar gebruikt bij onttrekkingen van geld. Groothandel Van Dijk heeft onlangs een banklening afgesloten met een looptijd van vijf jaar en een rentepercentage van 10%. Van de bank dient de groothandel de jaarlijkse rente onmiddellijk na afloop van ieder jaar te betalen. De administrateur van Van Dijk wil echter deze renteschuld wel vastleggen op een aparte grootboekrekening, gecodeerd volgens de regels van het decimale rekeningstelsel. Als de administrateur besluit hiervoor de grootboekrekening Nog te betalen rentekosten aan te maken, in welke rubriek zal deze rekening dan worden opgenomen? Motiveer het antwoord. 2 Beginselen van de financiële administratie

3 IO.3.10 Van handelsonderneming de Groot is de volgende balans gegeven: 2008 Noordhoff Uitgevers bv Groningen/Houten Balans per 1 januari 2010 Pand Eigen vermogen Inventaris % Hypothecaire lening Lening u/g Crediteuren Goederen Bank Kas a Wat houdt de post Lening u/g in? b Geef de rubrieken van de posten van de balans. c Wat gebeurt er met de post Lening u/g bij een aflossing op deze balans? IO.3.11 In een financieel informatiesysteem wordt veelal gebruikgemaakt van subgrootboeken. Wat is het doel van het gebruik van subgrootboeken? a Het geven van een toelichting op de vermelde bedragen in het grootboek. b Het geven van een samenvatting van de vermelde bedragen in het grootboek. c Het geven van een specificatie van de aanwezige hoeveelheden in het bedrijf. d Het geven van informatie over het grootboekrekeningenschema. e Het geven van managementinformatie. IO.3.12 ADMI Administraties heeft van één van haar cliënten de opdracht een volledige jaarrekening op te stellen. Voor het opstellen van de winst- en verliesrekening en de eindbalans is de volgende saldibalans samengesteld. Saldibalans 31 december 2009 (alle bedragen in euro s) Nr. Grootboekrekening Debet Credit 0100 Gebouwen Inventaris Auto s Eigen Vermogen Privé Hypothecaire lening 6% Banklening 7% Kas Bank Debiteuren Crediteuren Te vorderen omzetbelasting Te betalen omzetbelasting Loonkosten Huisvestingskosten Afschrijvingen Gebouwen Afschrijvingen Inventaris Afschrijvingen Auto s Energiekosten Overige kosten Voorraad attributen Voorraad kleding Voorraad schoeisel Beginselen van de financiële administratie 3

4 8000 Inkoopwaarde attributen Inkoopwaarde kleding Inkoopwaarde schoeisel Opbrengst attributen Opbrengst kleding Opbrengst schoeisel De cliënt heeft gevraagd naar de hoogte van het eigen vermogen. Bepaal het eigen vermogen per 31 december IO.3.13 Willem van Wateringen heeft voor zijn handelsonderneming in Loon op Zand per 1 juni 2009 onderstaande balans opgemaakt: Balans per 1 juni 2009 Inventaris Eigen vermogen Goederen Crediteuren Bank Kas Als gevolg van verschillende transacties zijn de volgende boekingsdocumenten op de financiële administratie binnengekomen. Bepaal aan de hand van het boekhoudkundig model de nieuwe financiële positie van Willem van Wateringen op 30 juni Datum Boekingsstuk Financieel feit Bedrag ID-3 Gekocht bij de firma Twente in Delft een NTserver, voor het kantoor, te betalen per 15 juli K-42 Verkocht per kas en afgeleverd goederen De inkoopwaarde was I-18 Gekocht op rekening en ontvangen van C Toenkes uit Kaatsheuvel, goederen K-43/B-21 Gestort bij de bank K-44 Betaald per kas aan lonen B-22 Betaald de schuld aan leverancier K Hendrix in Arnhem, door overschrijving per bank V-27 Verkocht op rekening en afgegeven aan A Mans in Waalre, goederen met een inkoopprijs van KO-11 Factuur ontvangen van Zadelhoff in s Hertogenbosch, voor huur bedrijfspand K-45 Betaald per kas voor diverse kosten a Stel het journaal samen voor juni Maak daarbij gebruik van het decimale rekeningstelsel. b Stel de grootboekrekeningen samen voor juni c Stel de kolommenbalans samen per 30 juni 2009 met de resultatenrekening en de eindbalans. 4 Beginselen van de financiële administratie

5 d Welke financiële informatie blijkt uit de kolommenbalans? Stel dat Willem op een erfenis krijgt en deze investeert in een gloednieuwe Citroën Nemo ter waarde van Hij maakt hiervan een aantekening op memoriaalstuk (boekingsdocument) MM-7. e Wat gebeurt er dan met de opgestelde eindbalans uit de kolommenbalans bij vraag c en waarom? f Controleer dit door de journaalpost, het grootboek en de kolommenbalans aan te passen aan dit financiële feit. Beginselen van de financiële administratie 5