UNIFORM EINDEXAMEN MULO tevens TOELATINGSEXAMEN VWO/HAVO 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "UNIFORM EINDEXAMEN MULO tevens TOELATINGSEXAMEN VWO/HAVO 2011"

Transcriptie

1 MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VOLKSONTWIKKELING EXAMENBUREAU UNIFORM EINDEXAMEN MULO tevens TOELATINGSEXAMEN VWO/HAVO 2011 VAK : BOEKHOUDEN DATUM: DINSDAG 05 JULI 2011 TIJD : UUR (MULO III KANDIDATEN) UUR (MULO IV KANDIDATEN) DEZE TAAK BESTAAT UIT 35 ITEMS. MULO-III kandidaten maken de items 1 t/m 25. MULO-IV kandidaten maken de items 1 t/m 35. Beschouw de volgende beweringen: I Een inventarislijst wordt in paginavorm samengesteld. II De inventarislijst wordt minstens éénmaal per jaar opgemaakt. Ten aanzien van bovenstaande kan gezegd worden, dat A alleen I is juist. B alleen II is juist. C I en II beide juist zijn. D I en II beide onjuist zijn. 1 2 Welke transactie is juist verwerkt in het Diverse-postenboek? Diverse-postenboek Datum Omschrijving Bedrag A juni 10 Voor de aanschaf van een laptop voor de zoon van de eigenaar uit kas genomen. SRD 3.000,- B juni 18 Reductie verleend aan D. Pokie, Brokopondo op geleverde goederen. SRD 100,- C juni 22 Betaald inschrijfgeld voor de zoon van de eigenaar. SRD 150,- D juni 27 Onbetaald retour ontvangen de kwitantie op D. Vola, alhier. SRD 2.800,-

2 september 16 Factuur gezonden aan G. Chin, Brokopondo voor 300 dakplaten ad SRD ,-; de dakplaten zijn nog niet geleverd. Deze transactie wordt A alleen in het verkoopboek verwerkt. B alleen in het verkoopboek en in het debiteurenboek verwerkt. C alleen in het verkoopboek en in het voorraadboek verwerkt. D in het verkoopboek, in het debiteurenboek en in het voorraadboek verwerkt. 3 De assurantiepremie ad SRD 2.400,- per jaar wordt op 1 september 2010 betaald. Het juiste bedrag waarmee de rekening Assurantiepremie voorkomt op de balans per 31 december 2010, is A debet SRD 800,- B credit SRD 800,- C debet SRD 1.600,- D credit SRD 1.600,- Op de saldibalans per 31 december 2010 staat onder andere de rekening Huren debet voor SRD 1.160,- en op de eindbalans credit voor SRD 460,-. Het juiste bedrag, waarmee de rekening Huren op de nota van Verlies en Winst per 31 december 2010 voorkomt, is A debet SRD 700,- B credit SRD 700,- C debet SRD 1.620,- D credit SRD 1.620,- De grootboekrekening Schriften heeft op 1 december 2010 de volgende tellingen: debet SRD 4.200,- credit SRD 2.500,- In december is de rekening Schriften in het kasboek gedebiteerd voor SRD 1.680,- en gecrediteerd voor SRD 1.450,-. De voorraad schriften per 31 december 2010 bedraagt SRD 2.250,-. Het juiste bedrag, waarmee de rekening Schriften voorkomt op de nota van Verlies en Winst per 31 december 2010, is A credit SRD 320,- B credit SRD 780,- C debet SRD 3.720,- D debet SRD 4.180,

3 april 30 Ontvangen per bank van J. Jacobs, Moengo Rente voor te late betaling 7 SRD 275,- SRD 25,- De juiste boeking(en) in het bankboek is (zijn): A Debet Credit april 30 Debiteuren J. Jacobs SRD 275,- april 30 Intrest rente SRD 25, B Debet Credit april 30 Debiteuren J. Jacobs april 30 Intrest rente SRD 25, C Debet Credit april 30 Debiteuren J. Jacobs SRD 275,- april 30 Intrest rente SRD 25,- D Debet Credit april 30 Debiteuren J. Jacobs SRD 275,- april 30 Alg. kosten rente SRD 25,- oktober 29 Gekocht per kas en ontvangen goederen SRD 7.000,- Contant 10% SRD 700,- SRD 6.300,- Vracht SRD 200,- De juiste verwerking in het kasboek is: A credit : Goederen SRD 6.300,- B credit : Goederen 8 C credit credit D debet credit credit : Goederen : Algemene kosten : Intrest/ Kortingen : Goederen : Algemene kosten SRD 6.300,- SRD 200,- SRD 700,- SRD 7.000,- SRD 200,-

4 9 juli 2 Afrekening ontvangen van de bank over de geïnde kwitantie op P. Blom, Flora SRD 980,- incassokosten SRD 10,- juli 5 Onbetaald retour ontvangen de kwitantie op G. Sriba, Tammenga SRD 2.240,- retourkosten SRD 20,- De juiste boekingen in het bankboek zijn: A Debet Credit juli 2 Debiteuren P. Blom SRD 980,- juli 5 Alg. kosten. retourkn. SRD 20,- juli 2 Alg. kosten incassokn. SRD 10,- B Debet Credit juli 2 Debiteuren P. Blom SRD 980,- juli 2 Alg. kosten. incassokn. SRD 10,- juli 5 Alg. kosten. retourkn. SRD 20,- C Debet Credit juli 2 Debiteuren P. Blom SRD 990,- juli 5 Alg. kosten retourkn. SRD 20,- D Debet Credit juli 2 Debiteuren P. Blom SRD 980,- juli 2 Alg. kosten incassokn. SRD 10,- juli 5 Debiteuren G. Sriba SRD 2.240,- juli 5 Alg. kosten retourkn. SRD 20,- Gegevens met betrekking tot de crediteurenrekening van G. Zijnpaal, Boxel: juni 1 Saldo SRD 1.500,- juni 7 Factuur 25 ontvangen SRD 800,- juni 26 Creditnota 10 ontvangen SRD 100,- Na verwerking van bovenstaande transacties op de crediteurenrekening van G. Zijnpaal, Boxel is het saldo op 30 juni A afgenomen met SRD 700,- B toegenomen met SRD 700,- C afgenomen met SRD 900,- D toegenomen met SRD 900,- Beschouw de volgende beweringen ten aanzien van het voorraadboek: I Een tekort wordt op de voorraadkaart gecrediteerd. II Op een voorraadkaart worden hoeveelheden van de artikelen geboekt. Ten aanzien van bovenstaande kan gezegd worden, dat A alleen I juist is. B alleen II juist is. C I en II beide juist zijn. D I en II beide onjuist zijn

5 Gegevens met betrekking tot de debiteurenkaart van L. Apaisa, Sipaliwini: augustus 1 Saldo SRD 800,- augustus 12 Factuur 20 gezonden ad SRD 1.000,- Rabat 10% SRD 100,- SRD 900,- augustus 20 Ontvangen volgens kopie-factuur nr. 18 SRD 740,- Kopie-creditnota d.d. 28 juli SRD 40,- Per kas SRD 700,- De juiste boekingen op de debiteurenkaart van L. Apaisa, Sipaliwini zijn: 12 A B C D L. Apaisa, Sipaliwini Datum Omschrijving Debet Credit Saldo aug. 1 Saldo SRD 800,- aug. 12 Kopie-factuur 20 SRD 900,- SRD 1.700,- aug. 20 Per kas SRD 740,- SRD 960,- L. Apaisa, Sipaliwini Datum Omschrijving Debet Credit Saldo aug. 1 Saldo SRD 800,- aug. 12 Kopie-factuur 20 SRD 900,- SRD 1.700,- aug. 20 Per kas SRD 700,- SRD 1.000,- L. Apaisa, Sipaliwini Datum Omschrijving Debet Credit Saldo aug. 1 Saldo SRD 800,- aug. 12 Kopie-factuur 20 SRD 1.000,- SRD 1.800,- aug. 20 Per kas SRD 740,- SRD 1.060,- L. Apaisa, Sipaliwini Datum Omschrijving Debet Credit Saldo aug. 1 Saldo SRD 800,- aug. 12 Kopie-factuur 20 SRD 1.000,- SRD 1.800,- aug. 20 Per kas SRD 700,- SRD 1.100,- februari 14 Creditnota 3 ontvangen van P. Karto, Commewijne voor retour gezonden goederen ad. De juiste journaalpost naar aanleiding hiervan is: 13 A Crediteuren Aan Goederen B Debiteuren Aan Goederen C Goederen Aan Crediteuren D Goederen Aan Debiteuren

6 juli 31 Na kascontrole blijkt er een kas tekort te zijn van. De juiste journaalpost naar aanleiding hiervan is: A Algemene kosten B Kas Aan Algemene kosten C Kas verschillen 14 D Kasverschillen 15 maart 26 Betaald per kas voor: - aanschaf van een rekenmachine SRD 400,-; - reparatie van een computer SRD 250,-. De juiste journaalpost naar aanleiding hiervan is: A Algemene kosten B Goederen Inventaris C Inventaris D Inventaris Algemene kosten SRD 650,- SRD 400,- SRD 250,- SRD 650,- SRD 400,- SRD 250,- SRD 650,- SRD 650,- SRD 650,- SRD 650-, 16 december 28 Afgedragen: - premie S.Z.F. SRD ,-; - premie A.O.V. SRD ,-. De juiste journaalpost naar aanleiding hiervan is: A Kas Aan Sociale lasten B Sociale lasten C Kas Aan Sociale lasten Aan Premie A.O.V. D Sociale lasten Premie A.O.V. SRD ,- SRD 31,000,- SRD ,- SRD ,- SRD ,- SRD ,- SRD ,- SRD ,- SRD ,- SRD ,-

7 Op de saldibalans per 31 december 2010 staat de rekening Intrest credit voor SRD 2.180,-. Inventarisgegevens per 31 december 2010: De rente op de 10% Hypothecaire lening u/g ad SRD ,- wordt vooruitontvangen op 1/2 en 1/8. De juiste bijwerking en afsluiting van de rekening Intrest op 31 december 2010 is: 17 A Debet Intrest Credit Nota van V en W SRD 1.680,- Saldibalans SRD 2.180,- Balans SRD 500,- SRD 2.180,- SRD 2.180,- B Debet Intrest Credit Nota van V en W SRD 1.180,- Saldibalans SRD 2.180,- Balans SRD 1.000,- SRD 2.180,- SRD 2.180,- C Debet Intrest Credit Nota van V en W SRD 2.680,- Saldibalans SRD 2.180,- Balans SRD 500,- SRD 2.680,- SRD 2.680,- D Debet Intrest Credit Nota van V en W SRD 4.680,- Saldibalans Balans SRD 2.180,- SRD 2.500,- SRD 4.680,- SRD 4.680,- Welke rekening is niet juist verwerkt op de gedeeltelijke kolommenbalans per 31 december 2010? Gedeeltelijke kolommenbalans per 31 december 2010 Rekeningen Saldibalans Nota van V en W Balans Debet Credit Debet Credit Debet Credit A Bank SRD 2.500,- SRD 2.500,- B Goederen SRD 9.510,- SRD 1.490,- SRD ,- C Debiteuren SRD 1.800,- SRD 120,- SRD 1.680,- D Sociale lasten SRD 130,- SRD 115,- SRD 75,- SRD 60,- 18

8 Welke rekening is juist verwerkt op de gedeeltelijke kolommenbalans per 31 december 2010? Gedeeltelijke kolommenbalans per 31 december 2010 Rekeningen Saldibalans Nota van V en W Balans Debet Credit Debet Credit Debet Credit A Kas SRD ,- SRD 50,- SRD ,- B Intrest SRD 800,- SRD 650,- SRD 150,- 19 C Lonen SRD ,- SRD ,- SRD 900,- D Premie A.O.V. SRD 3.000,- SRD 3.000,- Folio 20 Gedeeltelijke kolommenbalans per 31 december 2010 Het juiste bedrag, waarmee de rekening Algemene kosten voorkomt op de saldibalans per 31 december 2010,-, is A debet SRD 650,- B credit SRD 650,- C debet SRD 750,- D credit SRD 750,- Op de saldibalans per 31 december 2010 staat de rekening Advertentiekosten debet voor SRD 750,-. Op de nota van Verlies en Winst komt deze rekening aan de debetzijde voor met een bedrag van SRD 2.750,-. Het juiste bedrag, waarmee de rekening Advertentiekosten voorkomt op de eindbalans per 31 december 2010, is A debet SRD 2.000, B credit SRD 2.000, C debet SRD 3.500, D credit SRD 3.500, Het juiste bedrag, waarmee de rekening Eigen vermogen voorkomt op de balans per 31 december 2010, is A SRD , B SRD , C SRD , D SRD , Rekeningen Saldibalans Nota van V en W Balans Debet Credit Debet Credit Debet Credit 18 Algemene kosten SRD 700,- SRD 350,- SRD 400,- Folio Gedeeltelijke kolommenbalans per 31 december 2010 Rekeningen Saldibalans Nota van V en W Debet Credit Debet Credit Privé SRD ,- Eigen vermogen SRD ,- Saldo Winst SRD 7.000,

9 De rekening Loonbelasting, heeft op 1 december 2010 een creditsaldo van SRD 1.000,-. Verdere gegevens met betrekking tot deze rekening over de maand december: - per bank SRD 700,-; - afgedragen per bank SRD 1.200,-. De juiste samenstelling van de rekening Loonbelasting per 31 december 2010 is: A Debet Loonbelasting Credit Balans SRD 1.200,- SRD 500,- dec. 1 Saldibalans SRD 1.000,- SRD 700,- SRD 1.700,- SRD 1.700,- B Debet Loonbelasting Credit Nota van V en W SRD 1.200,- SRD 500,- dec. 1 Saldibalans SRD 1.000,- SRD 700,- SRD 1.700,- SRD 1.700,- C Debet Loonbelasting Credit Balans SRD 700,- SRD 1.500,- dec. 1 Saldibalans SRD 1.000,- SRD 1.200,- SRD 2.200,- SRD 2.200,- D Debet Loonbelasting Credit Nota van V en W SRD 700,- SRD 1.500,- dec. 1 Saldibalans SRD 1.000,- SRD 1.200,- SRD 2.200,- SRD 2.200,- 23 In het grootboek van een onderneming heeft de rekening Machines per 31 december 2010 een debetsaldo van SRD ,-. De aanschaffingswaarde van de machines bedraagt SRD ,-. De inventarisgegevens per 31 december 2010 vermelden onder andere: afschrijven tot op SRD ,-. Het juiste bedrag, waarmee de rekening Machines voorkomt op de nota van Verlies en Winst per 31 december 2010 is A SRD 8.000,- B SRD ,- C SRD ,- D SRD ,- 24

10 25 april 11 Winkelontvangsten: - in contanten SRD ,-; - in betaalcheques SRD 8.000,-. De betaalcheques zijn heden naar de bank gezonden. De juiste boeking(en) in het kasboek is(zijn): A Debet Kasboek Credit Datum Tegenrekening Omschr. Bedrag Datum Tegenrekening Omschr. Bedrag april 11 Goederen div.goederen SRD ,- B Debet Kasboek Credit Datum Tegenrekening Omschr. Bedrag Datum Tegenrekening Omschr. Bedrag april 11 Goederen div.goederen SRD ,- C Debet Kasboek Credit Datum Tegenrekening Omschr. Bedrag Datum Tegenrekening Omschr. Bedrag april 11 Goederen div.goederen SRD ,- april 1 Kruisposten bet.cheques SRD 8.000,- D Debet Kasboek Credit Datum Tegenrekening Omschr. Bedrag Datum Tegenrekening Omschr. Bedrag april 11 Goederen div.goederen SRD ,- april 1 Kruisposten bet.cheques SRD 8.000,- VERVOLG MULO IV-KANDIDATEN Op de saldibalans per 31 december 2010 komen onder andere de volgende rekeningen voor: Folio Rekeningen Saldibalans Debet Credit 10 Transportmiddelen SRD ,- 11 Afschrijving transportmiddelen SRD 7.000,- Inventarisgegevens: Op 31 augustus 2010 is er een bromfiets aangeschaft voor SRD 3.000,-. Op de oude transportmiddelen wordt per jaar 9% van de aanschaffingswaarde afgeschreven en op de nieuwe 6% naar evenredigheid. Het juiste bedrag, waarmee de rekening Afschrijving transportmiddelen voorkomt op de balans per 31 december 2010, is A SRD 9.040,- B SRD 9.160,- C SRD 9.310,- D SRD 9.430,- 26

11 27 Welk dagboek wordt bij het afsluiten niet getotaliseerd? A B C D Diverse-postenboek Goederen-afgifteboek Inkoopboek Verkoopboek Op de saldibalans per 31 december 2010 komen onder andere voor: Folio Rekeningen Saldibalans Debet Credit 10 Debiteuren SRD 8.700,- 11 Afschrijving debiteuren SRD 400,- De inventarisgegevens vermelden onder andere: van een vordering op D. Post, alhier ad SRD 5.000,- is 80% vermoedelijk oninbaar. De juiste verwerking van deze rekeningen op de gedeeltelijke kolommenbalans per 31 december 2010 is: A Gedeeltelijke kolommenbalans per 31 december 2010 Folio Rekeningen Saldibalans Nota van V en W Balans Debet Credit Debet Credit Debet Credit 10 Debiteuren SRD 8.700,- SRD 8.700,- 11 Afschr. debiteuren SRD 400,- SRD 600,- SRD 1.000,- B Gedeeltelijke kolommenbalans per 31 december 2010 Folio Rekeningen Saldibalans Nota van V en W Balans Debet Credit Debet Credit Debet Credit 10 Debiteuren SRD 8.700,- SRD 1.000,- SRD 7.700,- 11 Afschr. debiteuren SRD 1.000,- SRD 400,- SRD 600,- C Gedeeltelijke kolommenbalans per 31 december 2010 Folio Rekeningen Saldibalans Nota van V en W Balans Debet Credit Debet Credit Debet Credit 10 Debiteuren SRD 8.700,- SRD 8.700, Afschr. debiteuren SRD 400,- SRD 3.600,- SRD 4.000,- D Gedeeltelijke kolommenbalans per 31 december 2010 Folio Rekeningen Saldibalans Nota van V en W Balans Debet Credit Debet Credit Debet Credit 10 Debiteuren SRD 8.700,- SRD 4.000,- SRD 4.700,- 11 Afschr. debiteuren SRD 4.000,- SRD 400,- SRD 3.600,-

12 Debet Gedeeltelijke balans per 1 januari 2010 Credit Aandelen in portefeuille SRD ,- Aandelenkapitaal Winstreserve SRD ,- SRD ,- 29 De nominale waarde van de uitgegeven aandelen bedraagt A SRD ,- B SRD ,- C SRD ,- D SRD ,- Nadat de saldibalans is opgemaakt, blijkt dat de nota voor het spuiten van de auto van de vrouw van de directeur ad in het kasboek is geboekt met als tegenrekening Algemene kosten. De juiste v.j.p. naar aanleiding hiervan is: 30 A Algemene kosten B Algemene kosten Aan Privé C Kas Aan Algemene kosten D Privé Aan Algemene kosten Nadat de saldibalans is opgemaakt, blijkt dat een betaling per kas ad SRD 1.430,- aan de crediteur D.Gulan, Nickerie geboekt is als contante inkoop van een partij goederen ad SRD 1.340,-. De juiste v.j.p. naar aanleiding hiervan is: 31 A Crediteuren Aan Goederen B Goederen Aan Crediteuren C Crediteuren Aan Goederen D Goederen Kas Aan Crediteuren SRD 1.340, SRD 1.430, SRD 1.430, SRD 1.340, SRD 90,- SRD 1.340, SRD 1.430, SRD 1.340, SRD 90, SRD 1.430,

13 32 Nadat de saldibalans is opgemaakt, blijkt dat de ontvangst van een partij gekochte goederen ter waarde van SRD 235,- ten onrechte geboekt is voor SRD 253,-. De juiste v.j.p. naar aanleiding hiervan is: A Goederenvoorraad Aan Inkopen B Inkopen Aan Goederenvoorraad C Goederenvoorraad Aan Inkopen D Inkopen Aan Goederenvoorraad SRD 18,- SRD 18,- SRD 235,- SRD 235,- SRD 18,- SRD 18,- SRD 235,- SRD 235,- 33 Nadat de saldibalans is opgemaakt, blijkt dat de per bank ontvangen restitutie inkomstenbelasting ad niet is geboekt. De juiste v.j.p. naar aanleiding hiervan is: A Algemene kosten Aan Bank B Bank Aan Algemene kosten C Bank Aan Privé D Privé Aan Bank

14 34 Betaald lonen SRD 2.400,- Ingehouden: Loonbelasting SRD 225,- Premie S.Z.F. SRD 155,- Premie A.O.V. SRD 120,- SRD 500,- SRD 1.900,- Hiervan is SRD 600,- per cheque uitbetaald en de rest in contanten. De juiste boekingen in het kasbankboek zijn: A Debet Kasbankboek Credit Datum Tegenrek. Omschrijv. Kas Bank Datum Tegenrek. Omschrijv. Kas Bank Loonbelasting Soc.lasten Premie A.O.V. SRD 225,- SRD 155,- SRD 120,- Lonen lonen SRD 1.300,- SRD 600,- B Debet Kasbankboek Credit Datum Tegenrek. Omschrijv. Kas Bank Datum Tegenrek. Omschrijv. Kas Bank Loonbelasting Soc.lasten Premie A.O.V. SRD 225,- SRD 155,- SRD 120,- Lonen lonen SRD 1.300,- SRD 600,- C Debet Kasbankboek Credit Datum Tegenrek. Omschrijv. Kas Bank Datum Tegenrek. Omschrijv. Kas Bank Loonbelasting Soc.lasten Premie A.O.V. SRD 225,- SRD 155,- SRD 120,- Lonen lonen SRD 1.800,- SRD 600,- D Debet Kasbankboek Credit Datum Tegenrek. Omschrijv. Kas Bank Datum Tegenrek. Omschrijv. Kas Bank Loonbelasting Soc.lasten Premie A.O.V. SRD 225,- SRD 155,- SRD 120,- Lonen lonen SRD 1.800,- SRD 600,-

15 maart 3 Afrekening ontvangen van de bank over de geïncasseerde kwitantie op W. Paino, Meerzorg SRD 500,-. Intrest voor te late betaling SRD 10,-. In het kwitantiebedrag is SRD 2,- kosten begrepen. De juiste boekingen aan de debetzijde van het tabellarisch bankboek zijn: A Debet Tabellarisch Datum Omschr. Totaal Debiteuren Diversen Bedrag Rekening maart 3 W. Paino SRD 510,- SRD 510,- B Debet Tabellarisch Datum Omschr. Totaal Debiteuren Diversen Bedrag Rekening maart 3 W. Paino SRD 510,- SRD 500,- SRD 10,- Intrest C Debet Tabellarisch Datum Omschr. Totaal Debiteuren Algemene kn. Diversen Bedrag Rekening maart 3 W. Paino SRD 510,- SRD 508,- SRD 2,- 35 D Debet Tabellarisch Datum Omschr. Totaal Debiteuren Algemene kn. Diversen Bedrag Rekening maart 3 W. Paino SRD 510,- SRD 498,- SRD 2,- SRD 10,- Intrest

UNIFORM EINDEXAMEN MULO tevens TOELATINGSEXAMEN VWO/HAVO 2013

UNIFORM EINDEXAMEN MULO tevens TOELATINGSEXAMEN VWO/HAVO 2013 MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VOLKSONTWIKKELING EXAMENBUREAU UNIFORM EINDEXAMEN MULO tevens TOELATINGSEXAMEN VWO/HAVO 2013 VAK : BOEKHOUDEN DATUM : WOENSDAG 03 JULI 2013 TIJD : 09.45 11.15 UUR (MULO III

Nadere informatie

UNIFORM EINDEXAMEN MULO tevens TOELATINGSEXAMEN VWO/HAVO 2012

UNIFORM EINDEXAMEN MULO tevens TOELATINGSEXAMEN VWO/HAVO 2012 MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VOLKSONTWIKKELING EXAMENBUREAU UNIFORM EINDEXAMEN MULO tevens TOELATINGSEXAMEN VWO/HAVO 2012 VAK : BOEKHOUDEN DATUM : WOENSDAG 04 JULI 2012 TIJD : 09.45 11.15 UUR (MULO III

Nadere informatie

Diverse-postenboek Datum Omschrijving Bedrag febr. 4 P.M.

Diverse-postenboek Datum Omschrijving Bedrag febr. 4 P.M. DEZE TAAK BESTAAT UIT 35 ITEMS. MULO-III kandidaten maken de items 1 t/m 25. MULO-IV kandidaten maken de items 1 t/m 35. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

UNIFORM EINDEXAMEN MULO tevens TOELATINGSEXAMEN VWO/HAVO 2010

UNIFORM EINDEXAMEN MULO tevens TOELATINGSEXAMEN VWO/HAVO 2010 MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VOLKSONTWIKKELING EXAMENBUREAU UNIFORM EINDEXAMEN MULO tevens TOELATINGSEXAMEN VWO/HAVO 2010 VAK : BOEKHOUDEN DATUM: MAANDAG 05 JULI 2010 TIJD : 09.45 11.15 UUR (MULO III KANDIDATEN)

Nadere informatie

UNIFORM HEREXAMEN MULO tevens IIe ZITTING STAATSEXAMEN MULO 2009

UNIFORM HEREXAMEN MULO tevens IIe ZITTING STAATSEXAMEN MULO 2009 MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VOLKSONTWIKKELING EXAMENBUREAU UNIFORM HEREXAMEN MULO tevens IIe ZITTING STAATSEXAMEN MULO 2009 VAK : BOEKHOUDEN DATUM: DONDERDAG 06 AUGUSTUS 2009 TIJD : 09.40 11.40 UUR DEZE

Nadere informatie

januari 5 Uit de kas genomen voor de huishouding SRD 3.700,

januari 5 Uit de kas genomen voor de huishouding SRD 3.700, DEZE TAAK BESTAAT UIT 35 ITEMS. MULO-III kandidaten maken de items 1 t/m 25. MULO-IV kandidaten maken de items 1 t/m 35. 1 Beschouw de volgende beweringen: I De inventarislijst wordt aan de hand van de

Nadere informatie

DEZE TAAK BESTAAT UIT 35 ITEMS. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DEZE TAAK BESTAAT UIT 35 ITEMS. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DEZE TAAK BESTAAT UIT 35 ITEMS. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Beschouw de volgende beweringen: I II 1 Een inventaris

Nadere informatie

UNIFORM EINDEXAMEN MULO tevens TOELATINGSEXAMEN VWO/HAVO 2008

UNIFORM EINDEXAMEN MULO tevens TOELATINGSEXAMEN VWO/HAVO 2008 MINISTERIE VN ONERWIJS EN VOLKSONTWIKKELING EXMENUREU UNIFORM EINEXMEN MULO tevens TOELTINGSEXMEN VWO/HVO 2008 VK : OEKHOUEN TUM: WOENSG 04 JULI 2008 TIJ : 09.45 11.15 UUR (MULO-III KNITEN) 09.45 11.45

Nadere informatie

UNIFORM EINDEXAMEN MULO tevens TOELATINGSEXAMEN VWO/HAVO 2009

UNIFORM EINDEXAMEN MULO tevens TOELATINGSEXAMEN VWO/HAVO 2009 MINISTERIE VN ONERWIJS EN VOLKSONTWIKKELING EXMENUREU UNIFORM EINEXMEN MULO tevens TOELTINGSEXMEN VWO/HVO 2009 VK : OEKHOUEN TUM: VRIJG 03 JULI 2009 TIJ : 09.45 11.45 UUR (MULO IV KNITEN) 09.45 11.15 UUR

Nadere informatie

UNIFORM HEREXAMEN MULO tevens 2 e ZITTING STAATSEXAMEN 2008

UNIFORM HEREXAMEN MULO tevens 2 e ZITTING STAATSEXAMEN 2008 MINISTERIE VN ONERWIJS EN VOLKSONTWIKKELING EXMENUREU VK : OEKHOUEN TUM: INSG 05 UGUSTUS 2008 TIJ : 09.40 11.40 UUR EZE TK ESTT UIT 35 ITEMS. UNIFORM HEREXMEN MULO tevens 2 e ZITTING STTSEXMEN 2008 Welke

Nadere informatie

1 DE BALANS 1 UITWERKINGEN VOOR STUDENTEN 1.3. 03/07 kas neemt toe met 300,- bank neemt toe met 300,-

1 DE BALANS 1 UITWERKINGEN VOOR STUDENTEN 1.3. 03/07 kas neemt toe met 300,- bank neemt toe met 300,- 1 DE BALANS 1.3 03/07 kas neemt toe met 300,- bank neemt toe met 300,- 08/07 kas neemt af met 400,- te betalen kosten neemt af met 400,- 10/07 voorraad goederen neemt toe met 4.550,- crediteuren neemt

Nadere informatie

2009 -- Bedrijfsadministratie - BAD1.2 -- Deel 5b

2009 -- Bedrijfsadministratie - BAD1.2 -- Deel 5b Hoofdstuk 11 Het ordenen van financiële feiten in dagboeken 1 2 Enkelvoudige journaalpost Tot nu toe financiële feiten stuk voor stuk naar tijdsvolgorde opgenomen in de boekhouding Enkelvoudige journaalpost:

Nadere informatie

1. Debet 020 Inventaris Credit Datum Omschrijving Bedrag Datum Omschrijving Bedrag 1 feb Van balans 78.200,-

1. Debet 020 Inventaris Credit Datum Omschrijving Bedrag Datum Omschrijving Bedrag 1 feb Van balans 78.200,- Hoofdstuk 1 Opgave 1.1 1. Debet 020 Inventaris Credit 1 feb Van balans 78.200,- Debet 060 Eigen vermogen Credit 1 feb Van balans 86.180,- Debet 071 4% Onderhandse lening o/g Credit 1 feb Van balans 44.000,-

Nadere informatie

2014 Nederlandse Associatie voor Examinering Elementair Boekhouden 1 / 7

2014 Nederlandse Associatie voor Examinering Elementair Boekhouden 1 / 7 Elementair Boekhouden Correctiemodel voorbeeldexamen 2014 Nederlandse Associatie voor Examinering Elementair Boekhouden 1 / 7 Vraag 1 Toetsterm 1.4 - Beheersingsniveau: T - Aantal punten: 3 In januari

Nadere informatie

Uitwerkingen Basiskennis Boekhouden Convoy Uitgevers 2016

Uitwerkingen Basiskennis Boekhouden Convoy Uitgevers 2016 Basiskennis Boekhouden Antwoorden Examenopgaven Opgave 1 060 Winstsaldo 480.000 160 Aan Te betalen vennootschapsbelasting 110.000 043 Aan Winstreserve 190.000 042 Aan Uit te reiken aandelen 60.000 162

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie Examennummer: 68492 Datum: 10 december 2011 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Bedrijfsadministratie Examennummer: 68492 Datum: 10 december 2011 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Bedrijfsadministratie Examennummer: 68492 Datum: 10 december 2011 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 9 open vragen (maximaal 70 punten)

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie - BAD Deel 5b

Bedrijfsadministratie - BAD Deel 5b Enkelvoudige journaalpost Hoofdstuk 11 Het ordenen van financiële feiten in dagboeken Tot nu toe financiële feiten stuk voor stuk naar tijdsvolgorde opgenomen in de boekhouding Enkelvoudige journaalpost:

Nadere informatie

2. 161 Te betalen omzetbelasting 8.400 160 Aan Te vorderen omzetbelasting 6.300 162 Aan Af te dragen omzetbelasting 2.100

2. 161 Te betalen omzetbelasting 8.400 160 Aan Te vorderen omzetbelasting 6.300 162 Aan Af te dragen omzetbelasting 2.100 Basiskennis Boekhouden / Elementair Boekhouden Uitwerkingen Examenopgaven Opgave 1 1. 990 Bedrijfsresultaat 480.000 154 Aan Te betalen vennootschapsbelasting 110.000 046 Aan Winstreserve 190.000 032 Aan

Nadere informatie

Internetopgaven hoofdstuk 3

Internetopgaven hoofdstuk 3 Internetopgaven hoofdstuk 3 IO.3.1 IO.3.2 IO.3.3 IO.3.4 Y. van de Voort wil periodiek informatie uit de boekhouding halen. Daarbij maakt zij gebruik van een kolommenbalans. Welke uitspraak over de kolommenbalans

Nadere informatie

Uitwerkingen Basiskennis Boekhouden Convoy Uitgevers 2016

Uitwerkingen Basiskennis Boekhouden Convoy Uitgevers 2016 Basiskennis Boekhouden Antwoordenboek Hoofdstuk 11 Opgave 11.1 a. Aanschafwaarde: 30.000 + 4.000 = 34.000 Restwaarde: 2.200 Afschrijving per jaar: 34.000-2.200 = 6.360 Afschrijvingskosten per maand: 6.360

Nadere informatie

Uitwerkingen PDB Bedrijfsadministratie met resultaat hoofdstuk 1

Uitwerkingen PDB Bedrijfsadministratie met resultaat hoofdstuk 1 Opgave 1.1 a. Bezittingen: Debiteuren 2.000 Gebouw 150.000 ING Bank 6.000 Inventaris 16.000 Kas 1.000 Voorraad goederen 50.000 + Totaal 225.000 Schulden: Crediteuren 24.000 Hypotheek 80.000 + Totaal 104.000

Nadere informatie

Proefexamen BOEKHOUDEN

Proefexamen BOEKHOUDEN Proefexamen BOEKHOUDEN Beschikbare tijd: 9 minuten 15623 1 Proefexamen HET EXAMEN BESTAAT UIT 12 GENUMMERDE PAGINA'S, waarin opgenomen: 2 OPDRACHTEN, gericht op toetsing van de vaardigheid om de basisregels

Nadere informatie

2009 -- Bedrijfsadministratie - BAD1.2 -- Deel 05a

2009 -- Bedrijfsadministratie - BAD1.2 -- Deel 05a Balans per 1 september... Winkelinventaris 30.000 Eigen vermogen 22.000 Voorraad goederen 8.000 Lening vader 15.000 Kas 2.000 Crediteuren 3.000 Totaal 40.000 Totaal 40.000 Balans per 8 september 2008 Winkelinventaris

Nadere informatie

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 24 vragen en geeft een beeld van het examen Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden.

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 24 vragen en geeft een beeld van het examen Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden. Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 24 vragen en geeft een beeld van het examen Basiskennis Boekhouden

Nadere informatie

Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden. Correctiemodel voorbeeldexamen

Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden. Correctiemodel voorbeeldexamen Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden Correctiemodel voorbeeldexamen 2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden 1 / 15 Vraag 1 Toetsterm

Nadere informatie

2015 Noordhoff Uitgevers bv. Uitwerkingen docenten De basis van het boekhouden. Uitwerkingen docenten De basis van het boekhouden 1

2015 Noordhoff Uitgevers bv. Uitwerkingen docenten De basis van het boekhouden. Uitwerkingen docenten De basis van het boekhouden 1 Uitwerkingen docenten De basis van het boekhouden Uitwerkingen docenten De basis van het boekhouden 1 Hoofdstuk 1 De balans *1.8 a Bezittingen Omschrijving Bedrag Magazijn 150.000 Twee bestelauto s à 35.000

Nadere informatie

Uitwerkingen PDB Bedrijfsadministratie met resultaat hoofdstuk 3

Uitwerkingen PDB Bedrijfsadministratie met resultaat hoofdstuk 3 Opgave 3.1 3/6 430 Autokosten 40 170 Te verrekenen omzetbelasting 8,40 100 aan Kas 48,40 4/6 120 ING Bank 750 130 Aan Debiteuren 750 12/6 130 Debiteuren 5.445 860 Rabatten en kortingen 500 850 Aan Opbrengst

Nadere informatie

2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Bedrijfsadministratie niveau 4 1 / 11

2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Bedrijfsadministratie niveau 4 1 / 11 Bedrijfsadministratie niveau 4 Correctiemodel voorbeeldexamen 2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Bedrijfsadministratie niveau 4 1 / 11 Vraag 1 Toetsterm 1.1 - Beheersingsniveau: K - Aantal punten:

Nadere informatie

UITWERKINGEN BOEKHOUDMODULE HAVO/VWO. Huib Stoffels. Omslag: Phyl Okhuysen. Tweede druk 2009. Copyright Uitgeverij Stoffels, Berkel-Enschot 2001

UITWERKINGEN BOEKHOUDMODULE HAVO/VWO. Huib Stoffels. Omslag: Phyl Okhuysen. Tweede druk 2009. Copyright Uitgeverij Stoffels, Berkel-Enschot 2001 UITWERKINGEN DE BOEKHOUDMODULE HAVO/VWO Huib Stoffels Omslag: Phyl Okhuysen Tweede druk 2009 Copyright Uitgeverij Stoffels, Berkel-Enschot 2001 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar

Nadere informatie

Balans "Rescue Service" per 1 juli Inventaris ,- Eigen vermogen ,- Voorraad Goederen ,- Crediteuren - 60.

Balans Rescue Service per 1 juli Inventaris ,- Eigen vermogen ,- Voorraad Goederen ,- Crediteuren - 60. Het openen van de grootboekrekeningen: Kijk welke bedragen op de balans staan Maak een soort kleine balans per grootboekrekening Als het bedrag op de balans debet staat vul dat bedrag dan ook debet in

Nadere informatie

Uitwerkbladen Examentraining 1

Uitwerkbladen Examentraining 1 Deze uitwerkbladen horen bij het boek Examentraining basiskennis boekhouden/elementair boekhouden BKB/EB van de uitgeverij OBCO, ISBN: 978-94-92705-00-6. Uitwerkbladen Examentraining 1 Opgave 1 Opgave

Nadere informatie

Internetopgaven hoofdstuk 3

Internetopgaven hoofdstuk 3 Internetopgaven hoofdstuk 3 IO.3.1 De boekhouder van de eenmanszaak Carel Castello heeft op 31 december 013 een aantal posten op de volgende gedeeltelijke kolommenbalans samengevat: Grootboekrekeningen

Nadere informatie

BKB PRAKTIJKEXAMEN BASISKENNIS BOEKHOUDEN MAANDAG 11 JUNI 2007. Beschikbare tijd 4 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet.

BKB PRAKTIJKEXAMEN BASISKENNIS BOEKHOUDEN MAANDAG 11 JUNI 2007. Beschikbare tijd 4 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. BKB DIT EXAMEN BESTAAT UIT 6 PAGINA S EN EEN BIJLAGE VAN 1 PAGINA PRAKTIJKEXAMEN BASISKENNIS BOEKHOUDEN MAANDAG 11 JUNI 2007 A 4.1 Beschikbare tijd 4 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. De

Nadere informatie

Uitwerkingen Basiskennis Boekhouden Convoy Uitgevers 2016

Uitwerkingen Basiskennis Boekhouden Convoy Uitgevers 2016 Basiskennis Boekhouden Antwoordenboek Hoofdstuk 7 Open vragen Opgave 7.1 Datum Grootboekrekening Debet Credit 1 aug Tellingen 18.500 18.500 2 aug Voorraad goederen 6.700 Aan Crediteuren 6.700 3 aug Crediteuren

Nadere informatie

activa debet Veestapel Handels voorraad goederen Debiteuren Bank Kas 1.000

activa debet Veestapel Handels voorraad goederen Debiteuren Bank Kas 1.000 Begin Balans 1-jan 2009 activa debet passiva-credit Grond 5 ha 145.000 Eigen vermogen 212.000 Gebouwen 350.000 Hypotheek 250.000 Machines 11.000 Lening 185.000 Inventaris 65.000 Crediteuren Vervoermiddelen

Nadere informatie

Balans Stijn Slegers per 1 januari van jaar 5

Balans Stijn Slegers per 1 januari van jaar 5 Hoofdstuk 1 Oefenopgaven Oefenopgave 1A 1. Maak de balans per 1 januari van jaar 5 van de onderneming van Stijn Slegers. Balans Stijn Slegers per 1 januari van jaar 5 Totaal Totaal 2. Welke posten behoren

Nadere informatie

Dit uitwerkingenformulier bestaat uit 11 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn.

Dit uitwerkingenformulier bestaat uit 11 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. Naam Examennummer Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden Uitwerkingenformulier voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit uitwerkingenformulier bestaat uit 11 pagina s, inclusief het voorblad.

Nadere informatie

Belangrijke informatie

Belangrijke informatie Elementair Boekhouden Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 10 vragen en geeft een beeld van het examen Elementair Boekhouden. Het echte examen is een examen

Nadere informatie

UNIFORM EINDEXAMEN HAVO 2015

UNIFORM EINDEXAMEN HAVO 2015 MINISTERIE VAN ONDERWIJS, WETENSCHAP EN CULTUUR UNIFORM EINDEXAMEN HAVO 2015 VAK : ECONOMIE II (BA en BR) DATUM : 19 juni 2015 TIJD : 07.45u 10.45u Aantal opgaven bij dit vak : 6 Aantal pagina s : 5 Hulpmiddelen

Nadere informatie

PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden

PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden Periodeafsluiting Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen met de uitwerkingen

Nadere informatie

Uitwerkingen Basiskennis Boekhouden Convoy Uitgevers 2016

Uitwerkingen Basiskennis Boekhouden Convoy Uitgevers 2016 asiskennis oekhouden Antwoordenboek Hoofdstuk 9 Open vragen Opgave 9.1 8 dec 700 Voorraad goederen 20.000 170 Te verrekenen omzetbelasting 4.200 140 Aan Crediteuren 24.200 12 dec De factuur ziet er als

Nadere informatie

Proefexamen Basiskennis Boekhouden

Proefexamen Basiskennis Boekhouden Proefexamen Basiskennis Boekhouden Onderdeel Boekhouden Beschikbare tijd: 120 minuten 160510P Proefexamen DIT PROEFEXAMEN BESTAAT UIT DE VOLGENDE STUKKEN: REKENINGSCHEMA GROOTBOEKREKENINGEN (1 pagina)

Nadere informatie

4.. Afschrijvingskosten machines d 12.000 Aan 019 Afschrijving machines d 12.000

4.. Afschrijvingskosten machines d 12.000 Aan 019 Afschrijving machines d 12.000 16 Vreemde valuta 1601 a 018 Machines d 120.000 150.000 x d 0,80 Aan 146 Crediteuren vreemde valuta d 120.000 b 018 Machines 150.000 x d 0,80 = Balans Debet d 120.000 019 Afschrijving machines 6/60 x 150.000

Nadere informatie

Inhoud VII. 1. De balans 1. 2. Veranderingen in de balans 15. 3. Grootboekrekeningen 33. 4. Hulprekeningen van het eigen vermogen 61. Voorwoord...

Inhoud VII. 1. De balans 1. 2. Veranderingen in de balans 15. 3. Grootboekrekeningen 33. 4. Hulprekeningen van het eigen vermogen 61. Voorwoord... ELEMENTAIR BOEKHOUDEN VII Inhoud Voorwoord...................................... V 1. De balans 1 1.1 Doel van het boekhouden.............................2 1.2 De eenmanszaak...................................2

Nadere informatie

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 26 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen.

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 26 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Bedrijfsadministratie niveau 4 Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 26 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Dit voorbeeldexamen

Nadere informatie

Boekhouden en financiële administratie Examennummer: 96065 Datum: 8 februari 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Boekhouden en financiële administratie Examennummer: 96065 Datum: 8 februari 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Boekhouden en financiële administratie Examennummer: 96065 Datum: 8 februari 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 3 cases met elk

Nadere informatie

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 24 vragen en geeft een beeld van het examen Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden.

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 24 vragen en geeft een beeld van het examen Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden. Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 24 vragen en geeft een beeld van het examen Basiskennis Boekhouden

Nadere informatie

BKB. Basiskennis Boekhouden. Uitwerkingen. G.M. van Rhoon H.H.M. van der Linden

BKB. Basiskennis Boekhouden. Uitwerkingen. G.M. van Rhoon H.H.M. van der Linden BKB Basiskennis Boekhouden Uitwerkingen G.M. van Rhoon H.H.M. van der Linden BKB Basiskennis Boekhouden Uitwerkingen G.M. van Rhoon H.H.M. van der Linden Deze uitwerkingen horen bij het boek BKB Basiskennis

Nadere informatie

Uitwerkingen Basiskennis Boekhouden Convoy Uitgevers 2016

Uitwerkingen Basiskennis Boekhouden Convoy Uitgevers 2016 Basiskennis Boekhouden Antwoordenboek Hoofdstuk 10 Open vragen Opgave 10.1 a. De schoonmaakkosten worden achteraf betaald. Het is een kwartaalbedrag, dus de betaling van Derk Jansen betreft de periode

Nadere informatie

Uitwerkingen PDB Bedrijfsadministratie met resultaat hoofdstuk 5

Uitwerkingen PDB Bedrijfsadministratie met resultaat hoofdstuk 5 Opgave 5.1 a. 700 Voorraad goederen 1.900 100 19 (vvp) 170 Te verrekenen omzetbelasting 378 140 Aan Crediteuren 2.178 760 Aan Prijsverschillen bij inkoop 100 b. 500 tuinkussens 30 = 15.000 Korting 8% 1.200

Nadere informatie

VOS UITGEVERIJ NOI BV

VOS UITGEVERIJ NOI BV BIJLAGE BIJ BOEKHOUDEN IN DE PRAKTIJK DE BOEKINGSREGELS VOOR DUBBEL BOEKHOUDEN REGEL VOOR BEZIT: méér bezit debet boeken mínder bezit dus credit boeken REGEL VOOR SCHULD: méér schuld credit boeken mínder

Nadere informatie

Antwoordenboek Boekhouden

Antwoordenboek Boekhouden Antwoordenboek Boekhouden Boekhouden 1 Antwoordenboek 1. Balans en grootboek Opgave 1 Activa (debet) Vaste activa Gebouwen Voertuigen Vlottende activa Debiteuren Liquide middelen Bank Kas Balans (per )

Nadere informatie

Inhoud VII. 1. De balans... 1. 2. Veranderingen in de balans... 5. 3. Grootboekrekeningen... 9. 4. Hulprekeningen van het eigen vermogen...

Inhoud VII. 1. De balans... 1. 2. Veranderingen in de balans... 5. 3. Grootboekrekeningen... 9. 4. Hulprekeningen van het eigen vermogen... ELEMENTAIR BOEKHOUDEN VII Inhoud 1. De balans... 1 2. Veranderingen in de balans... 5 3. Grootboekrekeningen... 9 4. Hulprekeningen van het eigen vermogen... 15 5. Kolommenbalans... 21 6. Dagboeken en

Nadere informatie

Boekhouden en financiële administratie Examennummer: 58301 Datum: 22 juni 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Boekhouden en financiële administratie Examennummer: 58301 Datum: 22 juni 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Boekhouden en financiële administratie Examennummer: 58301 Datum: 22 juni 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 10 open vragen (maximaal

Nadere informatie

ANTWOORDEN BOEKHOUDEN

ANTWOORDEN BOEKHOUDEN ANTWOORDEN BOEKHOUDEN 1 Balans en grootboek... 1 2 Het journaal... 5 3 Kolommenbalans en rekeningschema... 16 4 BTW; enkele boekingen nader bekeken... 27 5 Retourzendingen en correctieboekingen... 35 6

Nadere informatie

VAK: ECONOMIE II DATUM: WOENSDAG 24 JUNI 2015

VAK: ECONOMIE II DATUM: WOENSDAG 24 JUNI 2015 MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VOLKSONTWIKKELING CORRECTIEMODEL UNIFORM EINDEXAMEN VWO 205 tevens e ZITTING STAATSEXAMEN 205 VAK: ECONOMIE II DATUM: WOENSDAG 24 JUNI 205 Bedrijfsadministratie 45 pnt. Opgave

Nadere informatie

Een overzicht van veel voorkomende gebeurtenissen en van de vastlegging daarvan:

Een overzicht van veel voorkomende gebeurtenissen en van de vastlegging daarvan: De balans opmaken De boekhouding kan worden gedefinieerd als een informatieverzameling, waarin de omvang en de samenstelling van het vermogen en van de mutaties daarin zijn vastgelegd. Boekhouden houdt

Nadere informatie

ADMINISTRATIE / BOEKHOUDEN - NOI DE BOEKINGSREGELS VOOR DUBBEL BOEKHOUDEN DE VASTE BOEKINGEN

ADMINISTRATIE / BOEKHOUDEN - NOI DE BOEKINGSREGELS VOOR DUBBEL BOEKHOUDEN DE VASTE BOEKINGEN ADMINISTRATIE / BOEKHOUDEN - NOI DE BOEKINGSREGELS VOOR DUBBEL BOEKHOUDEN REGEL VOOR BEZIT: méér bezit debet boeken mínder bezit dus credit boeken REGEL VOOR SCHULD: méér schuld credit boeken mínder schuld

Nadere informatie

Module 3 Gegevens verwerken

Module 3 Gegevens verwerken Geleerd in vorige presentatie Module 3 Gegevens verwerken Les 4. Bank- en kasmutaties en incidentele posten verwerken Verkoopfacturen maken Inkoopfacturen vastleggen Beslisboom Les 3 Hoe importeer en verwerk

Nadere informatie

2009 -- Bedrijfsadministratie - BAD1.3 -- deel 2a. Versie 1.02 -- 06-mei-10 1

2009 -- Bedrijfsadministratie - BAD1.3 -- deel 2a. Versie 1.02 -- 06-mei-10 1 BAD1.3 hfd. 16 programma Ontvangst van goederen en facturen Tijdsverschil ontvangst goederen en factuur Tijdsverschil in goederenstroom en facturen Inkoop van goederen eerst factuur, dan de goederen eerst

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie 1 Examennummer: 12248 Datum: 3 juli 2010 Tijd: 10.00 11.30 uur

Bedrijfsadministratie 1 Examennummer: 12248 Datum: 3 juli 2010 Tijd: 10.00 11.30 uur Bedrijfsadministratie 1 Examennummer: 12248 Datum: 3 juli 2010 Tijd: 10.00 11.30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 15 open vragen (maximaal 50 punten) - een

Nadere informatie

1. Er wordt een voorraad ingekocht op rekening voor een bedrag van 10.000.

1. Er wordt een voorraad ingekocht op rekening voor een bedrag van 10.000. Geef van onderstaande (losstaande) feiten aan of er een mutatie optreedt op de balans en/of V&W rekening en/of liquiditeitsoverzicht. Als je kiest voor de balans, dan dien je aan te geven welke post of

Nadere informatie

De boekhouding van ondernemingen met filialen

De boekhouding van ondernemingen met filialen 24 De boekhouding van ondernemingen met filialen 2401 a 1 160 Filiaal Utrecht d 25.000 Aan 300 Voorraad goederen d 25.000 2 Geen journaalpost 3 160 Filiaal Utrecht d 40.000 180 Te vorderen OB - 7.600 Aan

Nadere informatie

o Geef bij etke uitwerking aan met een berekening hoe het antwoord is verkregen. Een goed antwoord zonder berekening ontvangt geen punten.

o Geef bij etke uitwerking aan met een berekening hoe het antwoord is verkregen. Een goed antwoord zonder berekening ontvangt geen punten. TENTAMEN : BEDRIM'SAOUNUSTRATIE CODE ONDERWIJSEENF{EID: BA I VPBFEO 1-1 OPLEIDING DATUM TOETS : FE (lfe) : 28 MAART 20ll TIJD : 11.45-13.45 UUR Dit tentamen bestaat uit 5 opgaven en telt 6 bladzijden inclusief

Nadere informatie

Balans van t Hart van Nederland per 5 oktober

Balans van t Hart van Nederland per 5 oktober Hoofdstuk 3 Veranderingen op de balans 57 Op 5 oktober zit Fred weer achter de computer. Hij ziet bij het internetbankieren dat een nog openstaande rekening van 750,- aan de leverancier betaald is. De

Nadere informatie

BKB. Basiskennis boekhouden. Uitwerkingen. G.M. van Rhoon

BKB. Basiskennis boekhouden. Uitwerkingen. G.M. van Rhoon BKB Basiskennis boekhouden Uitwerkingen G.M. van Rhoon Deze uitwerkingen behoren bij het boek BKB Basiskennis boekhouden, ISBN 978-90-415-0848-5 Lay-out en opmaak: DIOSIGNO, Leiderdorp Onder redactie van:

Nadere informatie

PDB PRAKTIJKEXAMEN BOEKHOUDEN BIJLAGEN BIJ OPGAVE GEAUTOMATISEERDE GEGEVENSVERWERKING DINSDAG 12 JUNI 2007

PDB PRAKTIJKEXAMEN BOEKHOUDEN BIJLAGEN BIJ OPGAVE GEAUTOMATISEERDE GEGEVENSVERWERKING DINSDAG 12 JUNI 2007 P PRAKTIJKEXAME OEKHOUE IJLAGE IJ OPGAVE GEAUTOMATISEERE GEGEVESVERERKIG ISAG 12 JUI 27 A1. A. Toelichting coderen boekingsstukken. Toelichting invullen invoerlijsten. Overzicht grootboekrekeningen. Overzicht

Nadere informatie

Uitwerkingen Basiskennis Boekhouden Convoy Uitgevers 2016

Uitwerkingen Basiskennis Boekhouden Convoy Uitgevers 2016 asiskennis oekhouden Antwoordenboek Hoofdstuk 6 Open vragen Opgave 6.1 2 september: kasboek 5 september: bankboek 11 september: inkoopboek 12 september: kasboek 17 september: bankboek 18 september: inkoopboek

Nadere informatie

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing Hoofdstuk 3 Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing Extra opgaven De opgaven 3.8a tot en met 3.8d horen bij paragraaf 3.2, Afschrijving duurzame productiemiddelen.

Nadere informatie

Basiskennis Boekhouden / Elementair Boekhouden Uitwerkingen. Hoofdstuk 5. Opgave 5.1 en 5.2

Basiskennis Boekhouden / Elementair Boekhouden Uitwerkingen. Hoofdstuk 5. Opgave 5.1 en 5.2 Basiskennis Boekhouden / Elementair Boekhouden Uitwerkingen Hoofdstuk 5 Opgave 5.1 en 5.2 Proefbalans Grootboekrekening Debet Credit Debet Credit Bank 51.000 34.600 16.400 Bedrijfskosten 6.600 6.600 Crediteuren

Nadere informatie

021 Afschrijving inventaris 14.580 420 Afschrijvingskosten inventaris 420 aan 020 Inventaris 15.000

021 Afschrijving inventaris 14.580 420 Afschrijvingskosten inventaris 420 aan 020 Inventaris 15.000 OPGAVE 1 : BALANS VOORAFGAANDE JOURNAALPOSTEN Rek.nr. Namen van de rekeningen DEBET CREDIT 021 Afschrijving inventaris 14.580 420 Afschrijvingskosten inventaris 420 aan 020 Inventaris 15.000 030 Kantoorinventaris

Nadere informatie

handel en administratie CSPE BB 2010 minitoets bij opdracht 6

handel en administratie CSPE BB 2010 minitoets bij opdracht 6 handel en administratie CSPE BB 2010 minitoets bij opdracht 6 variant a Naam kandidaat Kandidaatnummer Meerkeuzevragen Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). Geef verbeteringen aan volgens voorbeeld

Nadere informatie

Uitwerkingen Basiskennis Boekhouden Convoy Uitgevers 2016

Uitwerkingen Basiskennis Boekhouden Convoy Uitgevers 2016 Basiskennis Boekhouden Antwoordenboek Hoofdstuk 3 Open vragen Opgave 3.1 a. Debet Balans per 5 januari Credit Inventaris 60.000 Eigen vermogen 120.000 Voorraad goederen 50.000 Lening oom 80.000 Bank 90.000

Nadere informatie

Praktisch boekhouden Examennummer: 97893 Datum: 8 februari 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Praktisch boekhouden Examennummer: 97893 Datum: 8 februari 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Praktisch boekhouden Examennummer: 97893 Datum: 8 februari 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 3 cases met elk 5 open vragen (maximaal

Nadere informatie

Grootboekrekening Debet Credit

Grootboekrekening Debet Credit BA. H 6 a 1 6 De kolommenbalans 1 Als voorbeeld hoe je te werk moet gaan, nemen we rekening 130 Debiteuren. Als je de debetzijde optelt, vind je een totaal van 59.000. Dit bedrag wordt aan de debetzijde

Nadere informatie

2010 -- Bedrijfsadministratie 1.1 -- Deel 3a

2010 -- Bedrijfsadministratie 1.1 -- Deel 3a BAD1.1 les 3 - programma Grootboek rekeningen van bezit rekeningen van schuld rekening van eigen vermogen rekening van kosten rekening van opbrengsten Resultatenrekening. Inkoopwaarde van de verkopen 66.000

Nadere informatie

De opgaven 5.2a tot en met 5.2c horen bij paragraaf 5.2, Te betalen lonen en loonheffingen

De opgaven 5.2a tot en met 5.2c horen bij paragraaf 5.2, Te betalen lonen en loonheffingen Hoofdstuk 5 Verwerken van diverse overige mutaties Extra opgaven De opgaven 5.2a tot en met 5.2c horen bij paragraaf 5.2, Te betalen lonen en loonheffingen Opgave 5.2a In een voegbedrijf zijn onder andere

Nadere informatie

Fuchs en Van Vlimmeren, Boekhouden geboekstaafd 1 (2009) 11e druk, hfdst. 1, p. 15

Fuchs en Van Vlimmeren, Boekhouden geboekstaafd 1 (2009) 11e druk, hfdst. 1, p. 15 Antwoordmodel Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Over de antwoordindicaties kan niet worden gecorrespondeerd voordat de uitslag van het examen bekend is. Bent u het niet eens met

Nadere informatie

Debet Inventaris Credit Datum Omschrijving Bedrag Datum Omschrijving Bedrag 1 apr Van balans 25.000

Debet Inventaris Credit Datum Omschrijving Bedrag Datum Omschrijving Bedrag 1 apr Van balans 25.000 Basiskennis Boekhouden / Elementair Boekhouden Uitwerkingen Hoofdstuk 4 Opgave 4.1 a. De eerste stap is het openen van de grootboekrekeningen vanaf de balans. Daarna werken we aan de hand van de financiële

Nadere informatie

LANDBOUW EN NATUURLIJKE OMGEVING AGRARISCHE BEDRIJFSECONOMIE CSE KB

LANDBOUW EN NATUURLIJKE OMGEVING AGRARISCHE BEDRIJFSECONOMIE CSE KB Examen VMBO-KB 2006 tijdvak 1 vrijdag 19 mei 9.00-11.00 uur LANDBOUW EN NATUURLIJKE OMGEVING AGRARISCHE BEDRIJFSECONOMIE CSE KB Het examen landbouw en natuurlijke omgeving CSE KB bestaat uit twee deelexamens

Nadere informatie

Antwoordenboek Boekhouden Uitbreidingsstof

Antwoordenboek Boekhouden Uitbreidingsstof Antwoordenboek Boekhouden Uitbreidingsstof Boekhouden Uitbreidingsstof 1 Antwoordenboek Inhoudsopgave Antwoorden opgaven hoofdstuk 1 t/m 9... 3 Antwoorden en normering proefexamen Associatie... 17 Antwoorden

Nadere informatie

ADMINISTRATIE / BOEKHOUDEN - NOI DE BOEKINGSREGELS VOOR DUBBEL BOEKHOUDEN DE VASTE BOEKINGEN

ADMINISTRATIE / BOEKHOUDEN - NOI DE BOEKINGSREGELS VOOR DUBBEL BOEKHOUDEN DE VASTE BOEKINGEN ADMINISTRATIE / BOEKHOUDEN - NOI DE BOEKINGSREGELS VOOR DUBBEL BOEKHOUDEN REGEL VOOR BEZIT: méér bezit debet boeken mínder bezit dus credit boeken REGEL VOOR SCHULD: méér schuld credit boeken mínder schuld

Nadere informatie

kolommenbalans persoonlijke ondernemingsvorm Gedeeltelijke kolommenbalans

kolommenbalans persoonlijke ondernemingsvorm Gedeeltelijke kolommenbalans kolommenbalans kolommenbalans persoonlijke ondernemingsvorm het einde komt in zicht Nadat het grootboek gedurende de boekingsperiode is bijgewerkt, kun je een nieuwe balans maken. Je kunt dan ook de resultatenrekening,

Nadere informatie

Titel Elementaire kennis bedrijfsadministratie deel 1 Versie: 1

Titel Elementaire kennis bedrijfsadministratie deel 1 Versie: 1 Toets 1 Toetscode: PHEKBA.D1.01.2016 Titel Elementaire kennis bedrijfsadministratie deel 1 Versie: 1 Opleidingsgebied: Financieel-administratieve beroepen Profiel/niveau/crebocode: P1 Financieel-administratief

Nadere informatie

b. De kosten over juli bedragen 6.300 / 3 maanden = 2.100 per maand. Van de kosten over juli wordt op 31 juli de volgende journaalpost gemaakt:

b. De kosten over juli bedragen 6.300 / 3 maanden = 2.100 per maand. Van de kosten over juli wordt op 31 juli de volgende journaalpost gemaakt: Basiskennis Boekhouden / Elementair Boekhouden Uitwerkingen Hoofdstuk 10 Opgave 10.1 a. Schoonmaakkosten worden achteraf betaald. Het is een kwartaalbedrag, dus de betaling van Derk Jansen betreft de periode

Nadere informatie

Beginbalans. Grootboek

Beginbalans. Grootboek 3 eginbalans Verlies- en winstrekening en eindbalans Financiële feiten Proef- en saldibalans Journaal Grootboek In dit hoofdstuk behandelen we de grootboekrekeningen. Je leert in dit hoofdstuk hoe je grootboekrekeningen

Nadere informatie

1. Een balans is een overzicht van activa (bezittingen) en passiva (schulden en eigen vermogen).

1. Een balans is een overzicht van activa (bezittingen) en passiva (schulden en eigen vermogen). Hoofdstuk 1 Opgave 1.1 1. Een balans is een overzicht van activa (bezittingen) en passiva (schulden en eigen vermogen). 2. Een subgrootboek is een specificatie in geld van een (collectieve) grootboekrekening.

Nadere informatie

Uitwerkingen Basiskennis Boekhouden Convoy Uitgevers 2016

Uitwerkingen Basiskennis Boekhouden Convoy Uitgevers 2016 Basiskennis Boekhouden Antwoordenboek Hoofdstuk 8 Open vragen Opgave 8.1 1. 700 Voorraad goederen 34.500 170 Te verrekenen omzetbelasting 7.245 140 Aan rediteuren 41.745 2. 130 Debiteuren 63.525 176 Aan

Nadere informatie

Elementaire kennis Bedrijfsadministratie Deel 2 Werkboek

Elementaire kennis Bedrijfsadministratie Deel 2 Werkboek Elementaire kennis Bedrijfsadministratie Deel 2 Werkboek Elementaire kennis Bedrijfsadministratie Deel 2 Werkboek Peter H. C. Hintzen Zetwerk: Fritschy opmaak & redactie, Leiden isbn 978 90 3723 450 3

Nadere informatie

26-5-2015. Module 3 Gegevens verwerken. Geleerd in vorige presentaties. Les 2. Wat is boekhouden? Wat zijn transacties? Les 2. Leer het boekhoudproces

26-5-2015. Module 3 Gegevens verwerken. Geleerd in vorige presentaties. Les 2. Wat is boekhouden? Wat zijn transacties? Les 2. Leer het boekhoudproces Geleerd in vorige presentaties Module 3 Gegevens verwerken Les 2. Leer het boekhoudproces Business Plan op 1 A4 Budget in 5 stappen Uurtarief / DGA-salaris Papieren en digitale archief ordnersysteem Btw-administratie

Nadere informatie

Boekhouden met dagboeken

Boekhouden met dagboeken Kasboek Bankboek Inkoopboek Verkoopboek Diverse postenboek Bijlage bij het computerprogramma BoekhoudTrainer versie 4.04 Copyright 2009 De Jong Edusoft Bij het boekhouden kun je gebruik maken van twee

Nadere informatie

de basis van bedrijfsadministratie

de basis van bedrijfsadministratie hoofdstuk 1 de basis van bedrijfsadministratie In het eerste hoofdstuk wordt inzicht gegeven in het voeren van een administratie. Hierbij worden de basisbegrippen zoals de balans, resultatenrekening en

Nadere informatie

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing Hoofdstuk 1 Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing 1.1 Inleiding In het boek Elementaire kennis Bedrijfsadministratie heb je geleerd om boekingen te

Nadere informatie

Reader Bedrijfsadministratief medewerker, leerjaar 2 theorieboek

Reader Bedrijfsadministratief medewerker, leerjaar 2 theorieboek Reader Bedrijfsadministratief medewerker, leerjaar 2 theorieboek Reader Bedrijfsadministratief medewerker, leerjaar 2 theorieboek Peter H. C. Hintzen Jo L. M. Coenen Brinkman Uitgeverij Amsterdam 2014

Nadere informatie

PDB PRAKTIJKEXAMEN BOEKHOUDEN JOURNAALPOSTEN DINSDAG 13 JUNI 2006 VOORMIDDAG

PDB PRAKTIJKEXAMEN BOEKHOUDEN JOURNAALPOSTEN DINSDAG 13 JUNI 2006 VOORMIDDAG PDB DIT EXAMEN- ONDERDEEL BESTAAT UIT 5 PAGINA S PRAKTIJKEXAMEN BOEKHOUDEN JOURNAALPOSTEN DINSDAG 13 JUNI 2006 VOORMIDDAG D1.2 OPGAVE I Beschikbare tijd 1 1 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden

Nadere informatie

EXAMENPROGRAMMA. Diplomalijn(en) Diploma('s) Examen. Bestuur Nederlandse Associatie voor Examinering Veronderstelde voorkennis n.v.t.

EXAMENPROGRAMMA. Diplomalijn(en) Diploma('s) Examen. Bestuur Nederlandse Associatie voor Examinering Veronderstelde voorkennis n.v.t. Diplomalijn(en) Diploma('s) Eamen EXAMENPROGRAMMA Financieel-Administratief Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Medewerker Administratiekantoor Houder Administratiekantoor Financial Assistant Niveau vergelijkbaar

Nadere informatie

5 Journaliseren en coderen

5 Journaliseren en coderen BA. H 5 a 1 5 Journaliseren en coderen Rubriek Rubriek 1 Machines 0 vaste activa Opbrengst verkopen 8 verkooprekening Inkoopwaarde verkopen 8 verkooprekening Verzekeringskosten 4 kostenrekening Inventaris

Nadere informatie

PROEFEXAMEN 2 Praktijkdiploma Boekhouden

PROEFEXAMEN 2 Praktijkdiploma Boekhouden PROEFEXAMEN 2 Praktijkdiploma Boekhouden Periodeafsluiting Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen met de uitwerkingen

Nadere informatie

UNIFORM HEREXAMEN HAVO 2015

UNIFORM HEREXAMEN HAVO 2015 MINISTERIE VAN ONDERWIJS, WETENSCHAP EN CULTUUR UNIFORM HEREXAMEN HAVO 2015 VAK : ECONOMIE II (BA en BR) DATUM : 27 juli 2015 TIJD : 07.45u 10.45u Aantal opgaven bij dit vak : 6 Aantal pagina s : 5 Hulpmiddelen

Nadere informatie

Praktisch boekhouden Examennummer: 58462 Datum: 2 februari 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Praktisch boekhouden Examennummer: 58462 Datum: 2 februari 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Praktisch boekhouden Examennummer: 58462 Datum: 2 februari 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 9 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 4 minicases met 12 open vragen (maximaal

Nadere informatie