UNIFORM HEREXAMEN MULO tevens 2 e ZITTING STAATSEXAMEN 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "UNIFORM HEREXAMEN MULO tevens 2 e ZITTING STAATSEXAMEN 2008"

Transcriptie

1 MINISTERIE VN ONERWIJS EN VOLKSONTWIKKELING EXMENUREU VK : OEKHOUEN TUM: INSG 05 UGUSTUS 2008 TIJ : UUR EZE TK ESTT UIT 35 ITEMS. UNIFORM HEREXMEN MULO tevens 2 e ZITTING STTSEXMEN 2008 Welke bewering ten aanzien van de balans is juist? e balans is een lijst in pagina vorm. e balans moet één keer per maand worden opgemaakt. e balans is een momentopname. Op de balans kan een rekening gespecificeerd worden. december 28 Restitutie ontvangen van de directeur der belastingen: Personele belasting SR 400,- Inkomsten belasting SR 600,- Per ank SR 1.000,- Van rekening Privé wordt naar aanleiding van het bovenstaande 1 2 gedebiteerd voor gecrediteerd voor gedebiteerd voor gecrediteerd voor SR 600,- SR 600,- SR 1.000,- SR 1.000,- 3 mei 10 mei 15 mei 31 e vordering op onze debiteur L. Rooy alhier bedraagt SR ,-. L. Rooy is op 20 april failliet verklaard. ericht ontvangen dat in het faillissement dat L. Rooy slechts 25% uitgekeerd zal worden. Ontvangen de uitkering in het faillissement van Welke van de bovenstaande transactie (s) wordt/worden in het iverse-postenboek verwerkt? alleen mei 10 alleen mei 15 mei 10 en 15 mei 15 en 31

2 Het Eigen Vermogen van ondernemer Rustgraag bedraagt per 1 december 2006 SR ,-. Gegevens per 31 december 2006: - Privé storting SR 750,- - e nota van Verlies en Winst geeft een creditsaldo aan van SR 7.500,- Het juiste bedrag waarmee de rekening Eigen vermogen voorkomt op de balans per 31 december 2006 bedraagt 4 SR ,- SR ,- SR ,- SR ,- april 5 etaalbaar gesteld bij de bank de kwitantie op J. Venso, Onderhoop Factuurbedrag Kosten SR ,- SR 100,- SR ,- e juiste boeking (en) in het bankboek is (zijn): 5 ebet ankboek redit atum Teg. rek Omschr. edrag atum Teg. rek Omschr. edrag april 5 ebiteuren J. Venso SR ,- april 5 lg. kosten kosten SR 100,- ebet ankboek redit atum Teg. rek Omschr. edrag atum Teg. rek Omschr. edrag april 5 ebiteuren J. Venso SR ,- april 5 lg. kosten kosten SR 100,- ebet ankboek redit atum Teg. rek Omschr. edrag atum Teg. rek Omschr. edrag april 5 ebiteuren J. Venso SR ,- ebet ankboek redit atum Teg. rek Omschr. edrag atum Teg. rek Omschr. edrag april 5 ebiteuren J. Venso SR ,-

3 6 juni 9 Gestort in kleine kas SR 1.500,- e juiste boeking in het kasboek is: ebet Kasboek redit atum Teg. rek Omschr. edrag atum Teg. rek Omschr. edrag juni 9 lg. kosten Kleine kas SR 1.500,- ebet Kasboek redit atum Teg. rek Omschr. edrag atum Teg. rek Omschr. edrag juni 9 kruisposten Kleine kas SR 1.500,- ebet Kasboek redit atum Teg. rek Omschr. edrag atum Teg. rek Omschr. edrag juni 9 lg. kosten Kleine kas SR 1.500,- ebet Kasboek redit atum Teg. rek Omschr. edrag atum Teg. rek Omschr. edrag juni 9 kruisposten Kleine kas SR 1.500,- mei 20 Per bank ontvangen van H. Yes te Wageningen SR 7.000,-. Onze vordering bedroeg SR ,-; de rest is haar kwijtgescholden. e juiste boeking (en) in het bankboek is (zijn): 7 ebet Kasboek redit atum Teg. rek Omschr. edrag atum Teg. rek Omschr. edrag mei 20 ebiteuren H. Yes SR 7.000,- ebet Kasboek redit atum Teg. rek Omschr. edrag atum Teg. rek Omschr. edrag mei 20 ebiteuren H. Yes SR ,- ebet Kasboek redit atum Teg. rek Omschr. edrag atum Teg. rek Omschr. edrag mei 20 ebiteuren H. Yes ebet Kasboek redit atum Teg. rek Omschr. edrag atum Teg. rek Omschr. edrag mei 20 ebiteuren H. Yes SR ,- mei 20 fschr. eb. H. Yes SR 3.000,-

4 8 Op de balans per 1 januari 2006 staat de rekening Onderhoud Machines debet voor SR 750,-. Verdere gegevens met betrekking tot de rekening Onderhoud Machines over de maand januari 2006 zijn: - vooruitbetaalde onderhoudskosten SR 350,- - nog te betalen onderhoudskosten SR 150,- e juiste samenstelling en afsluiting van de rekening Onderhoud Machines per 31 januari 2006 zijn: ebet Onderhoud Machines redit atum Omschrijving edrag atum Omschrijving edrag jan. 1 alans SR 750,- jan. 31 jan. 31 Verlies en Winst alans SR 250,- SR 500,- SR 750,- SR 750,- ebet Onderhoud Machines redit atum Omschrijving edrag atum Omschrijving edrag jan. 1 jan. 31 alans alans SR 750,- SR 150,- jan. 31 jan. 31 Verlies en Winst alans SR 550,- SR 350,- SR 900,- SR 900,- ebet Onderhoud Machines redit atum Omschrijving edrag atum Omschrijving edrag jan. 1 alans SR 750,- jan. 31 Verlies en Winst SR 1.250,- jan. 31 alans SR 500,- SR 1.200,- SR 1.250,- ebet Onderhoud Machines redit atum Omschrijving edrag atum Omschrijving edrag jan. 1 alans SR 750,- jan. 31 Verlies en Winst SR 950,- jan. 31 alans SR 350,- jan. 31 alans SR 150,- SR 1.100,- SR 1.100,- Op de saldibalans per 31 december 2006 staat onder andere de rekening lgemene kosten debet voor SR 1.200,-. e inventaris gegevens per 31 december 2006 vermelden onder andere: - Voorraad papier SR 200,- - Nog te ontvangen reclame kosten SR 500,- Het juiste bedrag, waarmee de rekening lgemene kosten op de nota van Verlies en Winst per 31 december 2006 voorkomt, is 9 SR 500,- SR 900,- SR 1.500,- SR 1.900,-

5 J. Lenenburg te levia heeft een 20% hypothecaire lening gesloten groot 70% van de getaxeerde waarde van het winkelpand te lbina ad SR ,- e rekening 20 Hypotheek o/g wordt naar aanleiding van het bovenstaande 10 gedebiteerd voor gecrediteerd voor gedebiteerd voor gecrediteerd voor SR ,- SR ,- SR ,- SR ,- augustus 14 etaald per bank nota schildersbedrijf rilliant voor het - schilderen van het winkelhuis SR 5.000,- - schilderen van het woonhuis SR 7.000,- SR ,- e juiste journaalpost naar aanleiding hiervan is: 11 lgemene kosten an ank SR ,- SR ,- Gebouwen an ank SR ,- SR ,- lgemene kosten Privé an ank SR 5.000,- SR 7.000,- SR ,- Gebouwen Privé an ank SR 5.000,- SR 7.000,- SR ,- 12 ugustus 27 Uit eigen middelen betaald door de eigenaar van de zaak voor de aanschaf van een bestelauto ad SR ,- e juiste journaalpost naar aanleiding hiervan is: lgemene kosten an Kas SR ,- SR ,- lgemene kosten an Privé SR ,- SR ,- Transportmiddelen an Privé SR ,- SR ,- Transportmiddelen an Privé SR ,- SR ,-

6 december 1 Verkocht per kas en geleverd diverse goederen voor SR ,- (Inkoopprijs SR ,-) e juiste journaalpost naar aanleiding hiervan is: 13 Kas an Goederen voorraad SR ,- SR ,- Kas an Goederen voorraad SR ,- SR ,- Kas an Opbrengst verkopen Kostprijs verkopen an Goederen voorraad SR ,- SR ,- SR ,- SR ,- Kostprijs verkopen an Goederen voorraad Kas an Opbrengst verkopen SR ,- SR ,- SR ,- SR ,- 14 april 1 etaald per bank nota van boekhandel oekenboom te Paramaribo, voor geleverde romans voor onze vakantie Porto kosten e juiste journaalpost naar aanleiding hiervan is: SR 40,- SR 5,- SR 45,- lgemene kosten an ank SR 45,- SR 45,- rediteuren an ank SR 45,- SR 45,- Privé an ank SR 45,- SR 45,- rediteuren lgemene kosten an ank SR 45,- SR 40,- SR 45,-

7 januari 30 Reductie ontvangen van N.V. Rijwielen ike, alhier, volgens creditnota no. 4. eze transactie wordt verwerkt op de crediteurenkaart debiteurenkaart crediteurenkaart en de voorraadkaart debiteurenkaart en de voorraadkaart juni 15 Op rekening gekocht en ontvangen een printer van firma Jabo N.V. te Lelydorp Vrachtkosten In het crediteurenboek wordt de kaart van Firma Jabo N.V. SR 2.750,- SR 20,- SR 2.770,- gedebiteerd voor gedebiteerd voor gecrediteerd voor gecrediteerd voor SR 2.750,- SR 2.770,- SR 2.770,- SR 2.770,- oktober 30 Verrekend met. Woogdal onze wederzijdse vorderingen 17 Onze vordering SR 9.500,- Zijn vordering ontant SR 6.500,- SR 500,- SR 6.000,- Per ank SR 3.500,- In het debiteurenboek wordt de kaart van. Woogdal gecrediteerd voor: SR 3.500,- SR 6.000,- SR 6.500,- SR 9.500,- 18 Welke rekening is niet juist verwerkt op de gedeeltelijke kolommenbalans per 31 december 2006? Rekeningen Gedeeltelijke kolommenbalans per 31 december 2006 Saldibalans Verlies en Winst alans ebet redit ebet redit ebet redit Inkopen Goederen voorraad Kostprijs verkopen Opbrengst verkopen SR 1.500,- SR 1.870,- SR 1.050,- SR 1.260,- SR 1.870,- SR 1.050,- SR 1.260,- SR 1.500,-

8 Gedeeltelijke kolommenbalans per 31 december 2006 Rekeningen Saldibalans Nota van V en W alans ebet redit ebet redit ebet redit 19 Goederen SR 900,- SR 150,- Het juiste bedrag, waarmee de rekening Goederen op de Saldibalans per 31 december 2006 voorkomt, is debet credit debet credit SR 750,- SR 750,- SR 1.050,- SR 1.050,- Op de saldibalans per 31 december 2006 staat de rekening Sociale lasten debet voor SR 4.000,- Inventaris gegevens per 31 december: - Nog te betalen sociale lasten SR 500,- - Vooruit betaalde sociale lasten SR 200,- Welke rekening is juist verwerkt op de gedeeltelijke kolommenbalans per 31 december 2006? Rekeningen 20 Gedeeltelijke kolommenbalans per 31 december 2006 Saldibalans Verlies en Winst alans ebet redit ebet redit ebet redit Sociale lasten Sociale lasten Sociale lasten Sociale lasten SR 4.000,- SR 4.000,- SR 4.000,- SR 4.000,- SR 3.300,- SR 3.700,- SR 4.300,- SR 4.700,- SR 7.000,- SR 500,- SR 200,- SR 200,- SR 500,- SR 700,- 21 Nadat de saldibalans is opgemaakt, blijkt dat een ontvangen creditnota voor retour gezonden goederen ad SR 300,- nog geboekt moet worden. e juiste v.j.p. naar aanleiding hiervan is: rediteuren an Goederen voorraad SR 300,- SR 300,- rediteuren an Inkopen SR 300,- SR 300,- Inkopen an rediteuren SR 300,- SR 300,- Inkopen an Goederen voorraad SR 300,- SR 300,-

9 Nadat de saldibalans is opgemaakt, blijkt dat de aanschaf van een koelkast ad SR 2.000,- ten behoeve van het kantoor ten onrechte geboekt is op de rekening Goederen. e juiste V.J.P. naar aanleiding hiervan is: 22 Inventaris an Kas SR 2.000,- SR 2.000,- Inventaris an Goederen SR 2.000,- SR 2.000,- Kas an Inventaris SR 2.000,- SR 2.000,- Goederen an Inventaris SR 2.000,- SR 2.000,- Nadat de saldibalans is opgemaakt blijkt dat de betaling van de hypotheekrente ad SR 370,- per vergissing geboekt is op de rekening Hypotheek o/g. e juiste V.J.P. naar aanleiding hiervan is: 23 Hypotheek o/g an Intrest SR 370,- SR 370,- Intrest an Hypotheek o/g SR 370,- SR 370,- Intrest an Kas SR 370,- SR 370,- Kas an Hypotheek o/g SR 370,- SR 370,- 24 Nadat de saldibalans is opgemaakt blijkt dat een kas storting van SR 7.000,- in het bankboek, per vergissing is geboekt op de rekening Privé. e juist V.J.P. naar aanleiding hiervan is: Hypotheek o/g an Intrest SR 7.000,- SR 7.000,- Intrest an Hypotheek o/g SR 7.000,- SR 7.000,- Intrest an Kas SR 7.000,- SR 7.000,- Kas an Hypotheek o/g SR 7.000,- SR 7.000,-

10 Op de saldibalans per 31 december 2006 komen onder andere de volgende rekeningen voor: - ebiteuren debet SR ,- - fschrijving debiteuren credit SR 250,- Inventaris gegevens per 31 december Oninbaar SR 600,- - Vermoedelijk oninbaar SR 300,- e juiste bijwerking en afsluiting van het grootboek rekening fschrijving debiteuren is: ebet fschrijving debiteuren redit atum Omschrijving edrag atum Omschrijving edrag iverse postenboek SR 300,- Saldibalans Verlies en Winst SR 280,- SR 20,- 25 SR 300,- SR 300,- ebet fschrijving debiteuren redit atum Omschrijving edrag atum Omschrijving edrag alans SR 600,- Saldibalans Verlies en Winst iverse postenboek SR 280,- SR 20,- SR 300,- SR 600,- SR 600,- ebet fschrijving debiteuren redit atum Omschrijving edrag atum Omschrijving edrag alans SR 600,- Saldibalans Verlies en Winst SR 280,- SR 320,- SR 600,- SR 600,- ebet fschrijving debiteuren redit atum Omschrijving edrag atum Omschrijving edrag iverse postenboek alans SR 300,- SR 600,- Saldibalans Verlies en Winst SR 280,- SR 620,- SR 900,- SR 900,-

11 Op de saldibalans per 31 december 2006 komen onder andere de volgende rekeningen voor: - Inventaris SR 5.000,- - fschrijving inventaris SR 2.000,- Per 31 december 2006 moet 20% van de boekwaarde op de inventaris worden afgeschreven. Het juiste bedrag waarmee de rekening fschrijving inventaris voorkomt op de balans per 31 december 2006 is SR 1.000,- SR 1.400,- SR 2.600,- SR 3.000,- Op de saldibalans per 31 december 2001 komt onder andere rekening Machines debet voor SR ,-. esloten wordt: - de aanschaffingswaarde en de afschrijvingen afzonderlijk in de boekhouding op te nemen. - voor 2006 en volgende jaren 5% van de aanschaffingswaarde ad SR ,- af te schrijven Welke rekeningen zijn juist verwerkt op de gedeeltelijke kolommenbalans per 31 december 2006? Rekeningen Gedeeltelijke kolommenbalans per 31 december 2006 Saldibalans Verlies en Winst alans ebet redit ebet redit ebet redit Machines fschrijving machines SR ,- SR ,- SR ,- SR ,- Machines fschrijving machines SR ,- SR ,- SR ,- SR ,- Machines fschrijving machines SR ,- SR ,- SR ,- SR ,- Machines fschrijving machines SR ,- SR ,- SR ,- SR ,- 28 Welke van de onderstaande dagboeken wordt in scontro-vorm bijgehouden? Het iverse postenboek Het ankboek Het Inkoopboek Het Goederen ontvangstenboek

12 29 eschouw de volgende beweringen: I II e grootboek rekeningen worden met behulp van het journaal bijgewerkt. e totaaltellingen van de Proefbalans moet gelijk zijn aan de totaaltellingen van het journaal. III e totaaltellingen van het grootboek rekeningen worden op de proefbalans geplaatst. Ten aanzien van het bovenstaande kan gezegd worden, dat alleen I en III juist zijn. alleen II en III juist zijn. alleen I en II juist zijn. I, II en III allen juist zijn. Op de saldibalans per 31 december 2006 staat de rekening dvertentie kosten debet SR 1.200,- Inventaris gegevens per 31 december 2006: - Vooruitbetaalde advertentiekosten SR 200,- - Nog te ontvangen advertentie kosten SR 500,- Het juiste bedrag waarmee de rekening dvertentie kosten voorkomt op de eindbalans per 31 december 2006 is: 30 SR 700,- SR 700,- SR 200,- SR 200,- debet credit debet en SR 500,-credit credit en SR 500,- debet Gegeven: e assurantie premie ad SR 1.500,- per jaar wordt steeds vooruit ontvangen op ¼. Het juiste bedrag, waarmee de rekening ssurantie premie voorkomt op de balans per 31 december 2006, is 31 SR 375,- SR 375,- SR 1.125,- SR 1.125,- debet credit debet credit

13 32 e grootboekrekening Huren komt per 1 december 2006 voor met een debettelling van SR 900,-. Verdere gegevens: dec. 28: per bank ontvangen aan huren SR 1.500,- per bank betaald aan huren SR 750,- : nog te betalen aan huren SR 250,- e juiste bijwerking en afsluiting van de rekening Huren is: ebet Huren redit atum Omschrijving edrag atum Omschrijving edrag dec. 1 alans SR 900,- dec. 28 ankboek SR 1.500,- dec. 28 ankboek SR 750,- alans SR 250,- V en W SR 100,- SR 1.750,- SR 1.750,- ebet Huren redit atum Omschrijving edrag atum Omschrijving edrag dec. 1 alans SR 900,- ankboek SR 1.500,- dec. 28 ankboek SR 750,- V en W SR 400,- alans SR 250,- SR 1.900,- SR 1.900,- ebet Huren redit atum Omschrijving edrag atum Omschrijving edrag dec. 1 alans SR 900,- dec. 28 ankboek SR 750,- dec. 28 ankboek SR 1.500,- V en W SR 1.400,- alans SR 250,- SR 2.400,- SR 2.400,- ebet Huren redit atum Omschrijving edrag atum Omschrijving edrag dec. 1 alans SR 900,- dec. 28 ankboek SR 750,- dec. 28 ankboek SR 1.500,- V en W SR 1.900,- alans SR 250,- SR 2.650,- SR 2.650,- e grootboekrekening Premie.O.V. heeft per 31 december 2006 de volgende tellingen: debet SR 9.000,- en credit SR ,- Het saldo van deze rekening wordt per 31 december 2006 overgeboekt naar de debetzijde van de balans de debetzijde van de nota van Verlies en Winst de creditzijde van de balans de creditzijde van de nota van Verlies en Winst 33

14 34 Gegeven: alans per 31 december 2006 atum Omschrijving edrag atum Omschrijving edrag andelen in Portefeuille SR ,- andelen vermogen SR ,- e nominale waarde van elk aandeel is SR 100,-. e koers is SR 120,-. esloten wordt SR 900,- dividend per aandeel. Het juiste bedrag dat voor de dividenduitkering in totaal beschikbaar wordt gesteld bedraagt? SR ,- SR ,- SR ,- SR ,- mei 26 gedisponeerd bij de bank SR 8.000,-. e juiste boekingen in het kasbankboek zijn: 35 ebet Kasbankboek redit at. Teg. rek Omschr. Kas ank at. Teg. rek Omschr. Kas ank mei 26 Kruisp. Gedisp. SR 8.000,- ebet Kasbankboek redit at. Teg. rek Omschr. Kas ank at. Teg. rek Omschr. Kas ank mei 26 Kruisp. Gedisp. SR 8.000,- mei 26 Kruisposten Gedisp. SR 8.000,- ebet Kasbankboek redit at. Teg. rek Omschr. Kas ank at. Teg. rek Omschr. Kas ank mei 26 Kruisp. Gedisp. SR 8.000,- mei 26 Kruisp. Gedisp. SR 8.000,- ebet Kasbankboek redit at. Teg. rek Omschr. Kas ank at. Teg. rek Omschr. Kas ank mei 26 Kruisp. Gedisp. SR 8.000,-

UNIFORM EINDEXAMEN MULO tevens TOELATINGSEXAMEN VWO/HAVO 2008

UNIFORM EINDEXAMEN MULO tevens TOELATINGSEXAMEN VWO/HAVO 2008 MINISTERIE VN ONERWIJS EN VOLKSONTWIKKELING EXMENUREU UNIFORM EINEXMEN MULO tevens TOELTINGSEXMEN VWO/HVO 2008 VK : OEKHOUEN TUM: WOENSG 04 JULI 2008 TIJ : 09.45 11.15 UUR (MULO-III KNITEN) 09.45 11.45

Nadere informatie

DEZE TAAK BESTAAT UIT 35 ITEMS. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DEZE TAAK BESTAAT UIT 35 ITEMS. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DEZE TAAK BESTAAT UIT 35 ITEMS. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Beschouw de volgende beweringen: I II 1 Een inventaris

Nadere informatie

UNIFORM HEREXAMEN MULO tevens IIe ZITTING STAATSEXAMEN MULO 2009

UNIFORM HEREXAMEN MULO tevens IIe ZITTING STAATSEXAMEN MULO 2009 MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VOLKSONTWIKKELING EXAMENBUREAU UNIFORM HEREXAMEN MULO tevens IIe ZITTING STAATSEXAMEN MULO 2009 VAK : BOEKHOUDEN DATUM: DONDERDAG 06 AUGUSTUS 2009 TIJD : 09.40 11.40 UUR DEZE

Nadere informatie

UNIFORM EINDEXAMEN MULO tevens TOELATINGSEXAMEN VWO/HAVO 2013

UNIFORM EINDEXAMEN MULO tevens TOELATINGSEXAMEN VWO/HAVO 2013 MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VOLKSONTWIKKELING EXAMENBUREAU UNIFORM EINDEXAMEN MULO tevens TOELATINGSEXAMEN VWO/HAVO 2013 VAK : BOEKHOUDEN DATUM : WOENSDAG 03 JULI 2013 TIJD : 09.45 11.15 UUR (MULO III

Nadere informatie

UNIFORM EINDEXAMEN MULO tevens TOELATINGSEXAMEN VWO/HAVO 2011

UNIFORM EINDEXAMEN MULO tevens TOELATINGSEXAMEN VWO/HAVO 2011 MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VOLKSONTWIKKELING EXAMENBUREAU UNIFORM EINDEXAMEN MULO tevens TOELATINGSEXAMEN VWO/HAVO 2011 VAK : BOEKHOUDEN DATUM: DINSDAG 05 JULI 2011 TIJD : 09.45 11.15 UUR (MULO III KANDIDATEN)

Nadere informatie

Diverse-postenboek Datum Omschrijving Bedrag febr. 4 P.M.

Diverse-postenboek Datum Omschrijving Bedrag febr. 4 P.M. DEZE TAAK BESTAAT UIT 35 ITEMS. MULO-III kandidaten maken de items 1 t/m 25. MULO-IV kandidaten maken de items 1 t/m 35. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

UNIFORM EINDEXAMEN MULO tevens TOELATINGSEXAMEN VWO/HAVO 2012

UNIFORM EINDEXAMEN MULO tevens TOELATINGSEXAMEN VWO/HAVO 2012 MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VOLKSONTWIKKELING EXAMENBUREAU UNIFORM EINDEXAMEN MULO tevens TOELATINGSEXAMEN VWO/HAVO 2012 VAK : BOEKHOUDEN DATUM : WOENSDAG 04 JULI 2012 TIJD : 09.45 11.15 UUR (MULO III

Nadere informatie

1 DE BALANS 1 UITWERKINGEN VOOR STUDENTEN 1.3. 03/07 kas neemt toe met 300,- bank neemt toe met 300,-

1 DE BALANS 1 UITWERKINGEN VOOR STUDENTEN 1.3. 03/07 kas neemt toe met 300,- bank neemt toe met 300,- 1 DE BALANS 1.3 03/07 kas neemt toe met 300,- bank neemt toe met 300,- 08/07 kas neemt af met 400,- te betalen kosten neemt af met 400,- 10/07 voorraad goederen neemt toe met 4.550,- crediteuren neemt

Nadere informatie

Beginbalans. Grootboek

Beginbalans. Grootboek 3 eginbalans Verlies- en winstrekening en eindbalans Financiële feiten Proef- en saldibalans Journaal Grootboek In dit hoofdstuk behandelen we de grootboekrekeningen. Je leert in dit hoofdstuk hoe je grootboekrekeningen

Nadere informatie

De activa en de passiva nemen beide toe. De activa nemen toe en het eigen vermogen neemt af De passiva nemen toe en het eigen vermogen neemt af.

De activa en de passiva nemen beide toe. De activa nemen toe en het eigen vermogen neemt af De passiva nemen toe en het eigen vermogen neemt af. 1 De eigenaar van de eenmanszaak Olaf heeft kantoorinventaris op rekening gekocht. Zowel de goederen als de factuur is ontvangen. Wat heeft dit financiële feit voor effect op de balans van Olaf? De activa

Nadere informatie

Proefexamen BOEKHOUDEN

Proefexamen BOEKHOUDEN Proefexamen BOEKHOUDEN Beschikbare tijd: 9 minuten 15623 1 Proefexamen HET EXAMEN BESTAAT UIT 12 GENUMMERDE PAGINA'S, waarin opgenomen: 2 OPDRACHTEN, gericht op toetsing van de vaardigheid om de basisregels

Nadere informatie

2009 -- Bedrijfsadministratie - BAD1.2 -- Deel 5b

2009 -- Bedrijfsadministratie - BAD1.2 -- Deel 5b Hoofdstuk 11 Het ordenen van financiële feiten in dagboeken 1 2 Enkelvoudige journaalpost Tot nu toe financiële feiten stuk voor stuk naar tijdsvolgorde opgenomen in de boekhouding Enkelvoudige journaalpost:

Nadere informatie

1. Debet 020 Inventaris Credit Datum Omschrijving Bedrag Datum Omschrijving Bedrag 1 feb Van balans 78.200,-

1. Debet 020 Inventaris Credit Datum Omschrijving Bedrag Datum Omschrijving Bedrag 1 feb Van balans 78.200,- Hoofdstuk 1 Opgave 1.1 1. Debet 020 Inventaris Credit 1 feb Van balans 78.200,- Debet 060 Eigen vermogen Credit 1 feb Van balans 86.180,- Debet 071 4% Onderhandse lening o/g Credit 1 feb Van balans 44.000,-

Nadere informatie

Balans Stijn Slegers per 1 januari van jaar 5

Balans Stijn Slegers per 1 januari van jaar 5 Hoofdstuk 1 Oefenopgaven Oefenopgave 1A 1. Maak de balans per 1 januari van jaar 5 van de onderneming van Stijn Slegers. Balans Stijn Slegers per 1 januari van jaar 5 Totaal Totaal 2. Welke posten behoren

Nadere informatie

Uitwerkingen Basiskennis Boekhouden Convoy Uitgevers 2016

Uitwerkingen Basiskennis Boekhouden Convoy Uitgevers 2016 Basiskennis Boekhouden Antwoordenboek Hoofdstuk 7 Open vragen Opgave 7.1 Datum Grootboekrekening Debet Credit 1 aug Tellingen 18.500 18.500 2 aug Voorraad goederen 6.700 Aan Crediteuren 6.700 3 aug Crediteuren

Nadere informatie

PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden

PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden Periodeafsluiting Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen met de uitwerkingen

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie Examennummer: 68492 Datum: 10 december 2011 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Bedrijfsadministratie Examennummer: 68492 Datum: 10 december 2011 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Bedrijfsadministratie Examennummer: 68492 Datum: 10 december 2011 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 9 open vragen (maximaal 70 punten)

Nadere informatie

PDB PRAKTIJKEXAMEN BOEKHOUDEN BIJLAGEN BIJ OPGAVE GEAUTOMATISEERDE GEGEVENSVERWERKING DINSDAG 12 JUNI 2007

PDB PRAKTIJKEXAMEN BOEKHOUDEN BIJLAGEN BIJ OPGAVE GEAUTOMATISEERDE GEGEVENSVERWERKING DINSDAG 12 JUNI 2007 P PRAKTIJKEXAME OEKHOUE IJLAGE IJ OPGAVE GEAUTOMATISEERE GEGEVESVERERKIG ISAG 12 JUI 27 A1. A. Toelichting coderen boekingsstukken. Toelichting invullen invoerlijsten. Overzicht grootboekrekeningen. Overzicht

Nadere informatie

2014 Nederlandse Associatie voor Examinering Elementair Boekhouden 1 / 7

2014 Nederlandse Associatie voor Examinering Elementair Boekhouden 1 / 7 Elementair Boekhouden Correctiemodel voorbeeldexamen 2014 Nederlandse Associatie voor Examinering Elementair Boekhouden 1 / 7 Vraag 1 Toetsterm 1.4 - Beheersingsniveau: T - Aantal punten: 3 In januari

Nadere informatie

2. 161 Te betalen omzetbelasting 8.400 160 Aan Te vorderen omzetbelasting 6.300 162 Aan Af te dragen omzetbelasting 2.100

2. 161 Te betalen omzetbelasting 8.400 160 Aan Te vorderen omzetbelasting 6.300 162 Aan Af te dragen omzetbelasting 2.100 Basiskennis Boekhouden / Elementair Boekhouden Uitwerkingen Examenopgaven Opgave 1 1. 990 Bedrijfsresultaat 480.000 154 Aan Te betalen vennootschapsbelasting 110.000 046 Aan Winstreserve 190.000 032 Aan

Nadere informatie

Internetopgaven hoofdstuk 3

Internetopgaven hoofdstuk 3 Internetopgaven hoofdstuk 3 IO.3.1 IO.3.2 IO.3.3 IO.3.4 Y. van de Voort wil periodiek informatie uit de boekhouding halen. Daarbij maakt zij gebruik van een kolommenbalans. Welke uitspraak over de kolommenbalans

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie - BAD Deel 5b

Bedrijfsadministratie - BAD Deel 5b Enkelvoudige journaalpost Hoofdstuk 11 Het ordenen van financiële feiten in dagboeken Tot nu toe financiële feiten stuk voor stuk naar tijdsvolgorde opgenomen in de boekhouding Enkelvoudige journaalpost:

Nadere informatie

kolommenbalans persoonlijke ondernemingsvorm Gedeeltelijke kolommenbalans

kolommenbalans persoonlijke ondernemingsvorm Gedeeltelijke kolommenbalans kolommenbalans kolommenbalans persoonlijke ondernemingsvorm het einde komt in zicht Nadat het grootboek gedurende de boekingsperiode is bijgewerkt, kun je een nieuwe balans maken. Je kunt dan ook de resultatenrekening,

Nadere informatie

Uitwerkingen Basiskennis Boekhouden Convoy Uitgevers 2016

Uitwerkingen Basiskennis Boekhouden Convoy Uitgevers 2016 Basiskennis Boekhouden Antwoordenboek Hoofdstuk 8 Open vragen Opgave 8.1 1. 700 Voorraad goederen 34.500 170 Te verrekenen omzetbelasting 7.245 140 Aan rediteuren 41.745 2. 130 Debiteuren 63.525 176 Aan

Nadere informatie

Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden. Correctiemodel voorbeeldexamen

Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden. Correctiemodel voorbeeldexamen Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden Correctiemodel voorbeeldexamen 2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden 1 / 15 Vraag 1 Toetsterm

Nadere informatie

BKB. Basiskennis Boekhouden. Uitwerkingen. G.M. van Rhoon H.H.M. van der Linden

BKB. Basiskennis Boekhouden. Uitwerkingen. G.M. van Rhoon H.H.M. van der Linden BKB Basiskennis Boekhouden Uitwerkingen G.M. van Rhoon H.H.M. van der Linden BKB Basiskennis Boekhouden Uitwerkingen G.M. van Rhoon H.H.M. van der Linden Deze uitwerkingen horen bij het boek BKB Basiskennis

Nadere informatie

Grootboekrekening Debet Credit

Grootboekrekening Debet Credit BA. H 6 a 1 6 De kolommenbalans 1 Als voorbeeld hoe je te werk moet gaan, nemen we rekening 130 Debiteuren. Als je de debetzijde optelt, vind je een totaal van 59.000. Dit bedrag wordt aan de debetzijde

Nadere informatie

Antwoordenboek Boekhouden

Antwoordenboek Boekhouden Antwoordenboek Boekhouden Boekhouden 1 Antwoordenboek 1. Balans en grootboek Opgave 1 Activa (debet) Vaste activa Gebouwen Voertuigen Vlottende activa Debiteuren Liquide middelen Bank Kas Balans (per )

Nadere informatie

de basis van bedrijfsadministratie

de basis van bedrijfsadministratie hoofdstuk 1 de basis van bedrijfsadministratie In het eerste hoofdstuk wordt inzicht gegeven in het voeren van een administratie. Hierbij worden de basisbegrippen zoals de balans, resultatenrekening en

Nadere informatie

ANTWOORDEN BOEKHOUDEN

ANTWOORDEN BOEKHOUDEN ANTWOORDEN BOEKHOUDEN 1 Balans en grootboek... 1 2 Het journaal... 5 3 Kolommenbalans en rekeningschema... 16 4 BTW; enkele boekingen nader bekeken... 27 5 Retourzendingen en correctieboekingen... 35 6

Nadere informatie

2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Bedrijfsadministratie niveau 4 1 / 11

2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Bedrijfsadministratie niveau 4 1 / 11 Bedrijfsadministratie niveau 4 Correctiemodel voorbeeldexamen 2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Bedrijfsadministratie niveau 4 1 / 11 Vraag 1 Toetsterm 1.1 - Beheersingsniveau: K - Aantal punten:

Nadere informatie

Internetopgaven hoofdstuk 3

Internetopgaven hoofdstuk 3 Internetopgaven hoofdstuk 3 IO.3.1 De boekhouder van de eenmanszaak Carel Castello heeft op 31 december 013 een aantal posten op de volgende gedeeltelijke kolommenbalans samengevat: Grootboekrekeningen

Nadere informatie

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 24 vragen en geeft een beeld van het examen Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden.

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 24 vragen en geeft een beeld van het examen Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden. Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 24 vragen en geeft een beeld van het examen Basiskennis Boekhouden

Nadere informatie

UNIFORM EINDEXAMEN HAVO 2015

UNIFORM EINDEXAMEN HAVO 2015 MINISTERIE VAN ONDERWIJS, WETENSCHAP EN CULTUUR UNIFORM EINDEXAMEN HAVO 2015 VAK : ECONOMIE II (BA en BR) DATUM : 19 juni 2015 TIJD : 07.45u 10.45u Aantal opgaven bij dit vak : 6 Aantal pagina s : 5 Hulpmiddelen

Nadere informatie

UITWERKINGEN BOEKHOUDMODULE HAVO/VWO. Huib Stoffels. Omslag: Phyl Okhuysen. Tweede druk 2009. Copyright Uitgeverij Stoffels, Berkel-Enschot 2001

UITWERKINGEN BOEKHOUDMODULE HAVO/VWO. Huib Stoffels. Omslag: Phyl Okhuysen. Tweede druk 2009. Copyright Uitgeverij Stoffels, Berkel-Enschot 2001 UITWERKINGEN DE BOEKHOUDMODULE HAVO/VWO Huib Stoffels Omslag: Phyl Okhuysen Tweede druk 2009 Copyright Uitgeverij Stoffels, Berkel-Enschot 2001 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar

Nadere informatie

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 26 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen.

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 26 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Bedrijfsadministratie niveau 4 Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 26 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Dit voorbeeldexamen

Nadere informatie

Kennis Bedrijfsadministratie. Werkboek

Kennis Bedrijfsadministratie. Werkboek Kennis Bedrijfsadministratie Werkboek Kennis Bedrijfsadministratie Werkboek Ad Bakker Opmaak: Sander Pinkse Boekproductie, Amsterdam ISBN 978 90 3723 454 1 2016 Uitgeverij Edu Actief b.v. Gehele of gedeeltelijke

Nadere informatie

2015 Noordhoff Uitgevers bv. Uitwerkingen docenten De basis van het boekhouden. Uitwerkingen docenten De basis van het boekhouden 1

2015 Noordhoff Uitgevers bv. Uitwerkingen docenten De basis van het boekhouden. Uitwerkingen docenten De basis van het boekhouden 1 Uitwerkingen docenten De basis van het boekhouden Uitwerkingen docenten De basis van het boekhouden 1 Hoofdstuk 1 De balans *1.8 a Bezittingen Omschrijving Bedrag Magazijn 150.000 Twee bestelauto s à 35.000

Nadere informatie

2009 -- Bedrijfsadministratie - BAD1.2 -- Deel 05a

2009 -- Bedrijfsadministratie - BAD1.2 -- Deel 05a Balans per 1 september... Winkelinventaris 30.000 Eigen vermogen 22.000 Voorraad goederen 8.000 Lening vader 15.000 Kas 2.000 Crediteuren 3.000 Totaal 40.000 Totaal 40.000 Balans per 8 september 2008 Winkelinventaris

Nadere informatie

UNIFORM HEREXAMEN HAVO 2015

UNIFORM HEREXAMEN HAVO 2015 MINISTERIE VAN ONDERWIJS, WETENSCHAP EN CULTUUR UNIFORM HEREXAMEN HAVO 2015 VAK : ECONOMIE II (BA en BR) DATUM : 27 juli 2015 TIJD : 07.45u 10.45u Aantal opgaven bij dit vak : 6 Aantal pagina s : 5 Hulpmiddelen

Nadere informatie

Basiskennis Boekhouden / Elementair Boekhouden Uitwerkingen. Hoofdstuk 5. Opgave 5.1 en 5.2

Basiskennis Boekhouden / Elementair Boekhouden Uitwerkingen. Hoofdstuk 5. Opgave 5.1 en 5.2 Basiskennis Boekhouden / Elementair Boekhouden Uitwerkingen Hoofdstuk 5 Opgave 5.1 en 5.2 Proefbalans Grootboekrekening Debet Credit Debet Credit Bank 51.000 34.600 16.400 Bedrijfskosten 6.600 6.600 Crediteuren

Nadere informatie

Uitwerkingen Basiskennis Boekhouden Convoy Uitgevers 2016

Uitwerkingen Basiskennis Boekhouden Convoy Uitgevers 2016 asiskennis oekhouden Antwoordenboek Hoofdstuk 9 Open vragen Opgave 9.1 8 dec 700 Voorraad goederen 20.000 170 Te verrekenen omzetbelasting 4.200 140 Aan Crediteuren 24.200 12 dec De factuur ziet er als

Nadere informatie

Inhoud VII. 1. De balans... 1. 2. Veranderingen in de balans... 5. 3. Grootboekrekeningen... 9. 4. Hulprekeningen van het eigen vermogen...

Inhoud VII. 1. De balans... 1. 2. Veranderingen in de balans... 5. 3. Grootboekrekeningen... 9. 4. Hulprekeningen van het eigen vermogen... ELEMENTAIR BOEKHOUDEN VII Inhoud 1. De balans... 1 2. Veranderingen in de balans... 5 3. Grootboekrekeningen... 9 4. Hulprekeningen van het eigen vermogen... 15 5. Kolommenbalans... 21 6. Dagboeken en

Nadere informatie

Inhoud VII. 1. De balans 1. 2. Veranderingen in de balans 15. 3. Grootboekrekeningen 33. 4. Hulprekeningen van het eigen vermogen 61. Voorwoord...

Inhoud VII. 1. De balans 1. 2. Veranderingen in de balans 15. 3. Grootboekrekeningen 33. 4. Hulprekeningen van het eigen vermogen 61. Voorwoord... ELEMENTAIR BOEKHOUDEN VII Inhoud Voorwoord...................................... V 1. De balans 1 1.1 Doel van het boekhouden.............................2 1.2 De eenmanszaak...................................2

Nadere informatie

2010 -- Bedrijfsadministratie 1.1 -- Deel 3a

2010 -- Bedrijfsadministratie 1.1 -- Deel 3a BAD1.1 les 3 - programma Grootboek rekeningen van bezit rekeningen van schuld rekening van eigen vermogen rekening van kosten rekening van opbrengsten Resultatenrekening. Inkoopwaarde van de verkopen 66.000

Nadere informatie

Praktisch boekhouden Examennummer: 97893 Datum: 8 februari 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Praktisch boekhouden Examennummer: 97893 Datum: 8 februari 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Praktisch boekhouden Examennummer: 97893 Datum: 8 februari 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 3 cases met elk 5 open vragen (maximaal

Nadere informatie

Boekhouden en financiële administratie Examennummer: 96065 Datum: 8 februari 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Boekhouden en financiële administratie Examennummer: 96065 Datum: 8 februari 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Boekhouden en financiële administratie Examennummer: 96065 Datum: 8 februari 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 3 cases met elk

Nadere informatie

Praktisch boekhouden Examennummer: 58462 Datum: 2 februari 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Praktisch boekhouden Examennummer: 58462 Datum: 2 februari 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Praktisch boekhouden Examennummer: 58462 Datum: 2 februari 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 9 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 4 minicases met 12 open vragen (maximaal

Nadere informatie

De opgaven 5.2a tot en met 5.2c horen bij paragraaf 5.2, Te betalen lonen en loonheffingen

De opgaven 5.2a tot en met 5.2c horen bij paragraaf 5.2, Te betalen lonen en loonheffingen Hoofdstuk 5 Verwerken van diverse overige mutaties Extra opgaven De opgaven 5.2a tot en met 5.2c horen bij paragraaf 5.2, Te betalen lonen en loonheffingen Opgave 5.2a In een voegbedrijf zijn onder andere

Nadere informatie

handel en administratie CSPE BB 2010 minitoets bij opdracht 6

handel en administratie CSPE BB 2010 minitoets bij opdracht 6 handel en administratie CSPE BB 2010 minitoets bij opdracht 6 variant a Naam kandidaat Kandidaatnummer Meerkeuzevragen Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). Geef verbeteringen aan volgens voorbeeld

Nadere informatie

021 Afschrijving inventaris 14.580 420 Afschrijvingskosten inventaris 420 aan 020 Inventaris 15.000

021 Afschrijving inventaris 14.580 420 Afschrijvingskosten inventaris 420 aan 020 Inventaris 15.000 OPGAVE 1 : BALANS VOORAFGAANDE JOURNAALPOSTEN Rek.nr. Namen van de rekeningen DEBET CREDIT 021 Afschrijving inventaris 14.580 420 Afschrijvingskosten inventaris 420 aan 020 Inventaris 15.000 030 Kantoorinventaris

Nadere informatie

Debet Inventaris Credit Datum Omschrijving Bedrag Datum Omschrijving Bedrag 1 apr Van balans 25.000

Debet Inventaris Credit Datum Omschrijving Bedrag Datum Omschrijving Bedrag 1 apr Van balans 25.000 Basiskennis Boekhouden / Elementair Boekhouden Uitwerkingen Hoofdstuk 4 Opgave 4.1 a. De eerste stap is het openen van de grootboekrekeningen vanaf de balans. Daarna werken we aan de hand van de financiële

Nadere informatie

BKB. Basiskennis boekhouden. Uitwerkingen. G.M. van Rhoon

BKB. Basiskennis boekhouden. Uitwerkingen. G.M. van Rhoon BKB Basiskennis boekhouden Uitwerkingen G.M. van Rhoon Deze uitwerkingen behoren bij het boek BKB Basiskennis boekhouden, ISBN 978-90-415-0848-5 Lay-out en opmaak: DIOSIGNO, Leiderdorp Onder redactie van:

Nadere informatie

Belangrijke informatie

Belangrijke informatie Elementair Boekhouden Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 10 vragen en geeft een beeld van het examen Elementair Boekhouden. Het echte examen is een examen

Nadere informatie

administratie CSPE BB 2010 minitoets bij opdracht 19

administratie CSPE BB 2010 minitoets bij opdracht 19 administratie SPE BB 2010 minitoets bij opdracht 19 variant a Naam kandidaat Kandidaatnummer Meerkeuzevragen Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). Geef verbeteringen aan volgens voorbeeld 2 of 3.

Nadere informatie

VOS UITGEVERIJ NOI BV

VOS UITGEVERIJ NOI BV BIJLAGE BIJ BOEKHOUDEN IN DE PRAKTIJK DE BOEKINGSREGELS VOOR DUBBEL BOEKHOUDEN REGEL VOOR BEZIT: méér bezit debet boeken mínder bezit dus credit boeken REGEL VOOR SCHULD: méér schuld credit boeken mínder

Nadere informatie

Een overzicht van veel voorkomende gebeurtenissen en van de vastlegging daarvan:

Een overzicht van veel voorkomende gebeurtenissen en van de vastlegging daarvan: De balans opmaken De boekhouding kan worden gedefinieerd als een informatieverzameling, waarin de omvang en de samenstelling van het vermogen en van de mutaties daarin zijn vastgelegd. Boekhouden houdt

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie Examennummer: 61062 Datum: 8 december 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Bedrijfsadministratie Examennummer: 61062 Datum: 8 december 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Bedrijfsadministratie Examennummer: 61062 Datum: 8 december 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 5 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 10 open vragen (maximaal 70 punten)

Nadere informatie

1. Een balans is een overzicht van activa (bezittingen) en passiva (schulden en eigen vermogen).

1. Een balans is een overzicht van activa (bezittingen) en passiva (schulden en eigen vermogen). Hoofdstuk 1 Opgave 1.1 1. Een balans is een overzicht van activa (bezittingen) en passiva (schulden en eigen vermogen). 2. Een subgrootboek is een specificatie in geld van een (collectieve) grootboekrekening.

Nadere informatie

Reader Bedrijfsadministratief medewerker, leerjaar 2 theorieboek

Reader Bedrijfsadministratief medewerker, leerjaar 2 theorieboek Reader Bedrijfsadministratief medewerker, leerjaar 2 theorieboek Reader Bedrijfsadministratief medewerker, leerjaar 2 theorieboek Peter H. C. Hintzen Jo L. M. Coenen Brinkman Uitgeverij Amsterdam 2014

Nadere informatie

BKB. Antwoordenboek. Basiskennis boekhouden. G.M. van Rhoon Bewerkt door: Jan H.L. de Bruijn MBA

BKB. Antwoordenboek. Basiskennis boekhouden. G.M. van Rhoon Bewerkt door: Jan H.L. de Bruijn MBA BKB Basiskennis boekhouden Antwoordenboek G.M. van Rhoon Bewerkt door: Jan H.L. de Bruijn MBA BKB Basiskennis Boekhouden Antwoordenboek G.M. van Rhoon Bewerkt door: Jan H.L. de Bruijn MBA Dit antwoordenboek

Nadere informatie

Debet 020 Inventaris Credit Datum Omschrijving Bedrag Datum Omschrijving Bedrag

Debet 020 Inventaris Credit Datum Omschrijving Bedrag Datum Omschrijving Bedrag Hoofdstuk 1 Opgaven Opgave 1.1 1. Open per 1 februari 2015 de grootboekrekeningen. Debet 020 Inventaris Credit Datum Omschrijving Bedrag Datum Omschrijving Bedrag Debet 060 Eigen vermogen Credit Datum

Nadere informatie

5 Journaliseren en coderen

5 Journaliseren en coderen BA. H 5 a 1 5 Journaliseren en coderen Rubriek Rubriek 1 Machines 0 vaste activa Opbrengst verkopen 8 verkooprekening Inkoopwaarde verkopen 8 verkooprekening Verzekeringskosten 4 kostenrekening Inventaris

Nadere informatie

UNIFORM EINDEXAMEN MULO tevens TOELATINGSEXAMEN VWO/HAVO 2009

UNIFORM EINDEXAMEN MULO tevens TOELATINGSEXAMEN VWO/HAVO 2009 MINISTERIE VN ONERWIJS EN VOLKSONTWIKKELING EXMENUREU UNIFORM EINEXMEN MULO tevens TOELTINGSEXMEN VWO/HVO 09 VK : ERIJFSREKENEN TUM : MNG 06 JULI 09 TIJ : 09.45 11.25 UUR (MULO-III KNITEN) 09.45 11.45

Nadere informatie

ADMINISTRATIE / BOEKHOUDEN - NOI DE BOEKINGSREGELS VOOR DUBBEL BOEKHOUDEN DE VASTE BOEKINGEN

ADMINISTRATIE / BOEKHOUDEN - NOI DE BOEKINGSREGELS VOOR DUBBEL BOEKHOUDEN DE VASTE BOEKINGEN ADMINISTRATIE / BOEKHOUDEN - NOI DE BOEKINGSREGELS VOOR DUBBEL BOEKHOUDEN REGEL VOOR BEZIT: méér bezit debet boeken mínder bezit dus credit boeken REGEL VOOR SCHULD: méér schuld credit boeken mínder schuld

Nadere informatie

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing Hoofdstuk 3 Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing Extra opgaven De opgaven 3.8a tot en met 3.8d horen bij paragraaf 3.2, Afschrijving duurzame productiemiddelen.

Nadere informatie

061 Voorziening 448 Kosten milieuschade 076 Lening o/g 449 Interestkosten 077 Hypothecaire 450 Verkoopkosten

061 Voorziening 448 Kosten milieuschade 076 Lening o/g 449 Interestkosten 077 Hypothecaire 450 Verkoopkosten Proeftoets hoofdstuk 14, 16 t/m 20, 23. Let op: het betreft hier een willekeurige selectie van onderwerpen uit bovenstaande hoofdstukken. Maak alle opgaven uit het opgavenboek en maak ook de zelftoetsen

Nadere informatie

061 Voorziening 448 Kosten milieuschade 076 Lening o/g 449 Interestkosten 077 Hypothecaire 450 Verkoopkosten

061 Voorziening 448 Kosten milieuschade 076 Lening o/g 449 Interestkosten 077 Hypothecaire 450 Verkoopkosten Proeftoets hoofdstuk 14, 16 t/m 20, 23. Let op: het betreft hier een willekeurige selectie van onderwerpen uit bovenstaande hoofdstukken. Maak alle opgaven uit het opgavenboek en maak ook de zelftoetsen

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie Examennummer: 68956 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Bedrijfsadministratie Examennummer: 68956 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Bedrijfsadministratie Examennummer: 68956 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 10 open vragen (maximaal 70 punten)

Nadere informatie

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 24 vragen en geeft een beeld van het examen Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden.

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 24 vragen en geeft een beeld van het examen Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden. Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 24 vragen en geeft een beeld van het examen Basiskennis Boekhouden

Nadere informatie

Proefexamen Basiskennis Boekhouden

Proefexamen Basiskennis Boekhouden Proefexamen Basiskennis Boekhouden Onderdeel Boekhouden Beschikbare tijd: 120 minuten 160510P Proefexamen DIT PROEFEXAMEN BESTAAT UIT DE VOLGENDE STUKKEN: REKENINGSCHEMA GROOTBOEKREKENINGEN (1 pagina)

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie 1 Examennummer: 12248 Datum: 3 juli 2010 Tijd: 10.00 11.30 uur

Bedrijfsadministratie 1 Examennummer: 12248 Datum: 3 juli 2010 Tijd: 10.00 11.30 uur Bedrijfsadministratie 1 Examennummer: 12248 Datum: 3 juli 2010 Tijd: 10.00 11.30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 15 open vragen (maximaal 50 punten) - een

Nadere informatie

2009 -- Bedrijfsadministratie - BAD1.3 -- deel 2a. Versie 1.02 -- 06-mei-10 1

2009 -- Bedrijfsadministratie - BAD1.3 -- deel 2a. Versie 1.02 -- 06-mei-10 1 BAD1.3 hfd. 16 programma Ontvangst van goederen en facturen Tijdsverschil ontvangst goederen en factuur Tijdsverschil in goederenstroom en facturen Inkoop van goederen eerst factuur, dan de goederen eerst

Nadere informatie

4.. Afschrijvingskosten machines d 12.000 Aan 019 Afschrijving machines d 12.000

4.. Afschrijvingskosten machines d 12.000 Aan 019 Afschrijving machines d 12.000 16 Vreemde valuta 1601 a 018 Machines d 120.000 150.000 x d 0,80 Aan 146 Crediteuren vreemde valuta d 120.000 b 018 Machines 150.000 x d 0,80 = Balans Debet d 120.000 019 Afschrijving machines 6/60 x 150.000

Nadere informatie

PRAKTIJKEXAMEN BASISKENNIS BOEKHOUDEN Toets journaalposten en grootboekrekening

PRAKTIJKEXAMEN BASISKENNIS BOEKHOUDEN Toets journaalposten en grootboekrekening PRAKTIJKEXAMEN BASISKENNIS BOEKHOUDEN Toets journaalposten en grootboekrekening Stegeman computers Mevrouw Stegeman is eigenaresse van een bedrijf dat computers en aanverwante artikelen verkoopt. Zij heeft

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie

Bedrijfsadministratie MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VOLKSONTWIKKELING VAK : ECONOMIE II DATUM : WOENSDAG 24 JUNI 2015 TIJD : 7.45 10.45 UUR UNIFORM EINDEXAMEN VWO 2015 tevens 1 e ZITTING STAATSEXAMEN 2015 Aantal opgaven bij dit

Nadere informatie

Elementaire kennis Bedrijfsadministratie Deel 2 Werkboek

Elementaire kennis Bedrijfsadministratie Deel 2 Werkboek Elementaire kennis Bedrijfsadministratie Deel 2 Werkboek Elementaire kennis Bedrijfsadministratie Peter H. C. Hintzen Omslagontwerp: Proforma, Barcelona Zetwerk: Fritschy opmaak & redactie, Leiden isbn

Nadere informatie

BKB PRAKTIJKEXAMEN BASISKENNIS BOEKHOUDEN MAANDAG 11 JUNI 2007. Beschikbare tijd 4 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet.

BKB PRAKTIJKEXAMEN BASISKENNIS BOEKHOUDEN MAANDAG 11 JUNI 2007. Beschikbare tijd 4 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. BKB DIT EXAMEN BESTAAT UIT 6 PAGINA S EN EEN BIJLAGE VAN 1 PAGINA PRAKTIJKEXAMEN BASISKENNIS BOEKHOUDEN MAANDAG 11 JUNI 2007 A 4.1 Beschikbare tijd 4 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. De

Nadere informatie

ADMINISTRATIE / BOEKHOUDEN - NOI DE BOEKINGSREGELS VOOR DUBBEL BOEKHOUDEN DE VASTE BOEKINGEN

ADMINISTRATIE / BOEKHOUDEN - NOI DE BOEKINGSREGELS VOOR DUBBEL BOEKHOUDEN DE VASTE BOEKINGEN ADMINISTRATIE / BOEKHOUDEN - NOI DE BOEKINGSREGELS VOOR DUBBEL BOEKHOUDEN REGEL VOOR BEZIT: méér bezit debet boeken mínder bezit dus credit boeken REGEL VOOR SCHULD: méér schuld credit boeken mínder schuld

Nadere informatie

PROEFEXAMEN 3 Praktijkdiploma Boekhouden (PDB)

PROEFEXAMEN 3 Praktijkdiploma Boekhouden (PDB) PROEFEXAMEN 3 Praktijkdiploma Boekhouden (PDB) Periodeafsluiting Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen met

Nadere informatie

Uitwerkingen vragen en opgaven. 1 De balans. BA. H 1 Vragen. Uitwerking vragen

Uitwerkingen vragen en opgaven. 1 De balans. BA. H 1 Vragen. Uitwerking vragen BA. H 1 Vragen Uitwerkingen vragen en opgaven 1 De balans Uitwerking vragen 1 Een begroting is een vooraf gemaakt overzicht van inkomsten en uitgaven. 2 Het is belangrijk voor een gezin om een begroting

Nadere informatie

Het aantal te behalen punten is 60. Bij elke vraag staat aangegeven hoeveel punten je daarvoor kunt behalen.

Het aantal te behalen punten is 60. Bij elke vraag staat aangegeven hoeveel punten je daarvoor kunt behalen. asiskennis oekhouden (K ) Oefenexamen 1 asiskennis boekhouden (K ) elangrijke informatie Het aantal te behalen punten is 60. ij elke vraag staat aangegeven hoeveel punten je daarvoor kunt behalen. e beschikbare

Nadere informatie

Dit uitwerkingenformulier bestaat uit 11 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn.

Dit uitwerkingenformulier bestaat uit 11 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. Naam Examennummer Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden Uitwerkingenformulier voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit uitwerkingenformulier bestaat uit 11 pagina s, inclusief het voorblad.

Nadere informatie

De boekhouding van ondernemingen met filialen

De boekhouding van ondernemingen met filialen 24 De boekhouding van ondernemingen met filialen 2401 a 1 160 Filiaal Utrecht d 25.000 Aan 300 Voorraad goederen d 25.000 2 Geen journaalpost 3 160 Filiaal Utrecht d 40.000 180 Te vorderen OB - 7.600 Aan

Nadere informatie

PDB PRAKTIJKEXAMEN BOEKHOUDEN BIJLAGEN BIJ OPGAVE GEAUTOMATISEERDE GEGEVENSVERWERKING DINSDAG 5 JUNI 2007 NAMIDDAG

PDB PRAKTIJKEXAMEN BOEKHOUDEN BIJLAGEN BIJ OPGAVE GEAUTOMATISEERDE GEGEVENSVERWERKING DINSDAG 5 JUNI 2007 NAMIDDAG P PRAKTIJKEXAME OEKHOUE IJLAGE IJ OPGAVE GEAUTOMATISEERE GEGEVESVERERKIG ISAG 5 JUI 7 AMIAG.4 A. Toelichting coderen boekingsstukken. Toelichting invullen invoerlijsten. Overzicht grootboekrekeningen.

Nadere informatie

Fuchs en Van Vlimmeren, Boekhouden geboekstaafd 1 (2009) 11e druk, hfdst. 1, p. 15

Fuchs en Van Vlimmeren, Boekhouden geboekstaafd 1 (2009) 11e druk, hfdst. 1, p. 15 Antwoordmodel Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Over de antwoordindicaties kan niet worden gecorrespondeerd voordat de uitslag van het examen bekend is. Bent u het niet eens met

Nadere informatie

Boekhouden en financiële administratie Examennummer: 58301 Datum: 22 juni 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Boekhouden en financiële administratie Examennummer: 58301 Datum: 22 juni 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Boekhouden en financiële administratie Examennummer: 58301 Datum: 22 juni 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 10 open vragen (maximaal

Nadere informatie

Het doel is dat jullie door middel van deze methode de basis van het boekhouden leren en gegevens leren te interpreteren of verklaren.

Het doel is dat jullie door middel van deze methode de basis van het boekhouden leren en gegevens leren te interpreteren of verklaren. Introductie in boekhouden. Boekhouden wordt wel eens als saai en soms onnodig vak gezien. Je huurt later als je een eigen bedrijf hebt toch een boekhouder of een accountant in. Of je besteedt de boekhouding

Nadere informatie

TAAK 5 Afdeling VERKOPEN BASIS leerweg

TAAK 5 Afdeling VERKOPEN BASIS leerweg TAAK 5 Afdeling VERKOPEN BASIS leerweg Naam van de leerling Klas Boekingsgang Stap 1 De grootboekrekeningen openen Stap 2 De boekingsstempels invullen Stap 3 De grootboekrekeningen bijwerken SCHULD MINDER

Nadere informatie

LANDBOUW EN NATUURLIJKE OMGEVING AGRARISCHE BEDRIJFSECONOMIE CSE KB

LANDBOUW EN NATUURLIJKE OMGEVING AGRARISCHE BEDRIJFSECONOMIE CSE KB Examen VMBO-KB 2006 tijdvak 1 vrijdag 19 mei 9.00-11.00 uur LANDBOUW EN NATUURLIJKE OMGEVING AGRARISCHE BEDRIJFSECONOMIE CSE KB Het examen landbouw en natuurlijke omgeving CSE KB bestaat uit twee deelexamens

Nadere informatie

Debet Balans per 9 januari Credit Gebouw 150.000 Eigen vermogen 129.000

Debet Balans per 9 januari Credit Gebouw 150.000 Eigen vermogen 129.000 Elementair Boekhouden Antwoordenboek Hoofdstuk 2 Opgave 2.1 a. Het bezit Goederen neemt toe met 10.000. De schuld Crediteuren neemt toe met 10.000. Debet Balans per 6 januari Credit Gebouw 150.000 Eigen

Nadere informatie

1. Een balans is een overzicht van activa (bezittingen) en passiva (schulden en eigen vermogen).

1. Een balans is een overzicht van activa (bezittingen) en passiva (schulden en eigen vermogen). Hoofdstuk 1 Opgave 1.1 1. Een balans is een overzicht van activa (bezittingen) en passiva (schulden en eigen vermogen). 2. Een subgrootboek is een specificatie in geld van een (collectieve) grootboekrekening.

Nadere informatie

Elementaire kennis Bedrijfsadministratie Deel 1 Werkboek

Elementaire kennis Bedrijfsadministratie Deel 1 Werkboek Elementaire kennis Bedrijfsadministratie Deel 1 Werkboek Elementaire kennis Bedrijfsadministratie Deel 1 Werkboek Peter H. C. Hintzen Jo L. M. Coenen Vijfde druk Brinkman Uitgeverij Amsterdam 2014 omslagontwerp:

Nadere informatie

2 Veranderingen in de balans

2 Veranderingen in de balans 2 Kennisvragen hoofdstuk 2 1. Welke soorten rekeningen vinden we terug op een balans? 2. Een balans is een momentopname. Wat bedoelen we hiermee? 3. Er kunnen zich veranderingen voordoen in de balans.

Nadere informatie

van 1 2 2009 Kas tot 28 2 2009

van 1 2 2009 Kas tot 28 2 2009 BAM voorbeeld toets 2 blz. 1 van 5 Begin Balans 1 feb. 20xx activa debet passiva credit Grond 150.000 Gebouwen 300.000 Eigen vermogen 356.000 Machines 15.000 Vervoermiddelen 22.000 Hypotheek 125.000 Veestapel

Nadere informatie

UNIFORM HEREXAMEN EIND MULO tevens II E ZITTING STAATSEXAMEN MULO 2007

UNIFORM HEREXAMEN EIND MULO tevens II E ZITTING STAATSEXAMEN MULO 2007 MNSTERE VN ONERWJS EN VOLKSONTWKKELNG EXMENUREU UNFORM HEREXMEN EN MULO tevens E ZTTNG STTSEXMEN MULO 2007 VK : ERJFSREKENEN TUM: WOENSG 08 UGUSTUS 2007 TJ : 07.30-09.30 UUR EZE TK ESTT UT 36 TEMS. ntrest

Nadere informatie

Debet Balans per 10 januari Credit Inventaris 55.000 Eigen vermogen 115.000. Bank 90.000 Totaal 195.000 Totaal 195.000

Debet Balans per 10 januari Credit Inventaris 55.000 Eigen vermogen 115.000. Bank 90.000 Totaal 195.000 Totaal 195.000 Basiskennis Boekhouden / Elementair Boekhouden Uitwerkingen Hoofdstuk 3 Opgave 3.1 a. Debet Balans per 5 januari Credit Inventaris 60.000 Eigen vermogen 120.000 Voorraad goederen 50.000 Lening oom 80.000

Nadere informatie

Internetopgaven hoofdstuk 7

Internetopgaven hoofdstuk 7 Internetopgaven hoofdstuk 7 IO.7.1 Zie onderstaande MVA-staat van Anders BV, producent van kunststof kozijnen. MVA staat Anders BV Omschrijving Aanschaf Aanschaf Afschrijvings- Boekwaarde Afschrijving

Nadere informatie

Module 3 Gegevens verwerken

Module 3 Gegevens verwerken Geleerd in vorige presentatie Module 3 Gegevens verwerken Les 4. Bank- en kasmutaties en incidentele posten verwerken Verkoopfacturen maken Inkoopfacturen vastleggen Beslisboom Les 3 Hoe importeer en verwerk

Nadere informatie

PROEFEXAMEN 2 Praktijkdiploma Boekhouden

PROEFEXAMEN 2 Praktijkdiploma Boekhouden PROEFEXAMEN 2 Praktijkdiploma Boekhouden Periodeafsluiting Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen met de uitwerkingen

Nadere informatie