BKB. Antwoordenboek. Basiskennis boekhouden. G.M. van Rhoon Bewerkt door: Jan H.L. de Bruijn MBA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BKB. Antwoordenboek. Basiskennis boekhouden. G.M. van Rhoon Bewerkt door: Jan H.L. de Bruijn MBA"

Transcriptie

1 BKB Basiskennis boekhouden Antwoordenboek G.M. van Rhoon Bewerkt door: Jan H.L. de Bruijn MBA

2 BKB Basiskennis Boekhouden Antwoordenboek G.M. van Rhoon Bewerkt door: Jan H.L. de Bruijn MBA

3 Dit antwoordenboek behoort bij het studieboek BKB - Basiskennis boekhouden, ISBN Lay-out en opmaak NTI DTP Studio, Leiden 1 e druk najaar e druk januari e druk augustus e druk december 2012 ISBN , Educatief bv, Leiden Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

4 Inhoud 1 De inventaris en de balans Het grootboek Grootboekrekening Eigen vermogen Het decimale rekenstelsel Het journaal De omzetbelasting Dagboeken Dagboeken De subadministratie Afschrijvingen Kosten en opbrengsten Tussenrekeningen Voorzien in de vermogensbehoefte van de onderneming Kolommenbalans...39 Cases...41 Antwoordenboek III

5 IV BKB - Basiskennis boekhouden

6 1 De inventaris en de balans 1-1 Een balans is een overzicht van de bezittingen en de schulden van een onderneming. 1-2 Op de debiteurenlijst. 1-3 Een voorraadlijst is de specificatie van de aanwezige voorraad goederen in een onderneming. Goederen zijn één van de bezittingen van de onderneming. De inventarislijst is een specificatie van alle bezittingen van een onderneming, waaronder de voorraad goederen. 1-4 Ten grondslag aan de financiële feiten die geboekt moeten worden, moeten boekingsdocumenten liggen. Het zijn de bewijsstukken van de financiële feiten die worden geregistreerd of worden geboekt. 1-5 Het principe van balansevenwicht houdt in dat altijd het totaal aan debetbedragen gelijk moet zijn aan het totaal aan creditbedragen. 1-6 a. t/m c. Crediteurenlijst per 1 januari 2010 naam van de leveranciers bedrag 1 W. Wortelboer, Alkmaar B. Bergsma, Haarlem H. Adams, Velzen C. Schotel, Maassluis 16 5 D. Hansma, Bergen R. de Maren, Amsterdam a. en b. bezittingen: gebouwen: inventaris: auto s: goederen: debiteuren: ING-bank: Antwoordenboek 1

7 kas: totaal: schulden: hypotheek: crediteuren: totaal: a. Om in de loop van het jaar al te weten hoe de zaak er voor staat. b. bezittingen: schulden: eigen vermogen: c. Balans per 1 juli 2010 Bedrijfspand Eigen vermogen Kantoorinventaris Hypotheek Rabobank Bestelauto Lening kredietbank Voorraad goederen Crediteuren ING-bank Kas BKB - Basiskennis boekhouden

8 2 Het grootboek 2-1 Dubbel boekhouden betekent dat debitering van een grootboekrekening altijd opgevolgd moet worden met één of meerdere crediteringen van een andere grootboekrekening. 2-2 Kas is een rekening van bezit. Regel 1 is hierop van toepassing. 2-3 Op de grootboekrekening worden de desbetreffende financiële feiten geregistreerd. 2-4 De grootboekrekening Lening is de rekening van schuld. Terugbetaling doet de schuld verkleinen. Regel 4 is hierop van toepassing. 2-5 Nee, het bezit kas neemt toe maar gelijktijdig neemt het bezit bank met hetzelfde bedrag af. Per saldo wordt het totaal aan bezittingen niet groter of kleiner. 2-6 a. Debiteer Inventaris voor (regel 1). Crediteer Kas voor (regel 2). b. Debiteer Voorraad goederen voor (regel 1). Crediteer Crediteuren voor (regel 4). c. Debiteer Kas voor 300 (regel 1). Crediteer Inventaris voor 300 (regel 2). d. Debiteer Bank voor (regel 1). Debiteer Crediteuren voor (regel 3). Crediteer Debiteuren voor (regel 2). e. Debiteer Gebouwen voor (regel 1). Crediteer Hypotheek voor (regel 4). Crediteer Bank voor (regel 2). f. Debiteer Voorraad goederen voor (regel 1). Crediteer Crediteuren voor (regel 4). Antwoordenboek 3

9 g. Debiteer Kas voor (regel 1). Crediteer Debiteuren voor (regel 2). h. Debiteer Crediteuren voor (regel 3). Crediteer Voorraad goederen voor (regel 2). i. Debiteer Auto s voor (regel 2). Crediteer Crediteuren voor (regel 4). j. Debiteer Crediteuren voor (regel 3). Crediteer ING-bank voor (regel 2). 2-7 a. De telling aan de debetzijde is De telling aan de creditzijde is ook Eigen vermogen: = b. Naam: Gebouwen datum omschrijving bedrag datum omschrijving bedrag 1-1 balans Naam: Machines datum omschrijving bedrag datum omschrijving bedrag 1-1 balans Naam: Debiteuren datum omschrijving bedrag datum omschrijving bedrag 1-1 balans Naam: Voorraden datum omschrijving bedrag datum omschrijving bedrag 1-1 balans Naam: Kas datum omschrijving bedrag datum omschrijving bedrag 1-1 balans Naam: Eigen vermogen datum omschrijving bedrag datum omschrijving bedrag 1-1 balans BKB - Basiskennis boekhouden

10 Naam: Hypotheek datum omschrijving bedrag datum omschrijving bedrag 1-1 balans Naam: Crediteuren datum omschrijving bedrag datum omschrijving bedrag 1-1 balans Naam: Bank datum omschrijving bedrag datum omschrijving bedrag 1-1 balans Antwoordenboek 5

11 6 BKB - Basiskennis boekhouden

12 3 Grootboekrekening Eigen vermogen 3-1 Aan het einde van een periode wordt het saldo bepaald van de desbetreffende grootboekrekening. Dat heet het afsluiten van de grootboekrekening. Het saldo is tevens het openingsbedrag van de grootboekrekening voor de komende periode. Dat heet het openen van de grootboekrekening. 3-2 Privégebruik komt ten laste van het eigen vermogen. De heer Geurtjens neemt een doos wijn mee naar huis, maar betaalt de wijn niet. Met andere woorden het totaal aan bezittingen van de onderneming neemt af, dus zal het eigen vermogen ook moeten afnemen. Eigen vermogen is immers het verschil tussen bezittingen en schulden. Als de bezittingen kleiner worden en de schulden blijven hetzelfde, zal het verschil tussen bezittingen en schulden afnemen. 3-3 Een rekening van het eigen vermogen, waarop de desbetreffende mutaties van het eigen vermogen door kosten, opbrengsten of privémutaties worden geboekt. 3-4 Brutowinst 3-5 Kosten zijn een hulprekening van het eigen vermogen. Regel 5 is hierop van toepassing juni: Debiteer Voorraad goederen voor (regel 1). Crediteer Kas voor (regel 2). 2 juni: Debiteer Privé voor 250 (regel 5). Crediteer Kas voor 250 (regel 2). 5 juni: Debiteer Debiteuren voor (regel 1). Crediteer Opbrengst verkopen voor (regel 6). Debiteer Inkoopwaarde verkopen voor (regel. 5). Crediteer Voorraad goederen voor (regel 2). Antwoordenboek 7

13 8 juni: Debiteer Autokosten voor 85 (regel 5). Crediteer Bank voor 85 (regel 2). 13 juni: Debiteer Voorraad goederen voor (regel 1). Crediteer Crediteuren voor (regel 4). 15 juni: Debiteer Privé voor 100 (regel 5). Crediteer Voorraad goederen voor 100 (regel 2) september: Debiteer Kas voor 850 (regel 1). Crediteer Opbrengst taxiritten voor 850 (regel 6). 2 september: Debiteer Autokosten voor 95 (regel 5). Crediteer Kas voor 95 (regel 1). 2 september: Debiteer Debiteuren voor 150 (regel 1). Crediteer Opbrengst taxiritten voor 150 (regel 6). 3 september: Debiteer Privé voor 55 (regel 5). Crediteer Opbrengst taxiritten voor 55 (regel 6). 4 september: Debiteer Kas voor 150 (regel 1). Crediteer Opbrengst taxiritten voor 150 (regel 6). 3-8 Naam: Inventaris datum omschrijving bedrag datum omschrijving bedrag 1-9 balans verkoop aankoop naar balans BKB - Basiskennis boekhouden

14 Naam: Inventaris datum omschrijving bedrag datum omschrijving bedrag 1-10 balans Naam: Voorraad goederen datum omschrijving bedrag datum omschrijving bedrag 1-9 balans verkoop aankoop verkoop retour naar balans Naam: Voorraad goederen datum omschrijving bedrag datum omschrijving bedrag 1-10 balans Naam: ING-bank datum omschrijving bedrag datum omschrijving bedrag 6-9 van hypotheek balans ontvangsten betalingen naar balans Naam: ING-bank datum omschrijving bedrag datum omschrijving bedrag 1-10 balans Naam: Hypotheek datum omschrijving bedrag datum omschrijving bedrag 30-9 naar balans balans verhoging lening Naam: Hypotheek datum omschrijving bedrag datum omschrijving bedrag 1-10 balans Antwoordenboek 9

15 10 BKB - Basiskennis boekhouden

16 4 Het decimale rekenstelsel 4-1 Dit maakt het opzoeken van de kaart eenvoudiger. 4-2 Bij het opvragen van de grootboekrekening typt u het rekeningnummer in. 4-3 U gebruikt alleen de rekeningnummers in plaats van de volledige namen van de grootboekrekeningen. 4-4 a. Het nummer van de groep is 2. b. In rubriek 1. c. De financiële rekeningen. d. 100 Kas, 110 Bank, 130 Debiteuren. 4-5 Er zijn in totaal 10 rubrieken in gebruik. 4-6 Bij de start van eenneming trekt men vermogen aan en schaft men de langlopende bezittingen aan. 4-7 Men schaft goederen aan (rubriek 7), die verkoopt men (rubriek 8) en de winst gaat naar rubriek Het gaat om rekeningen met betalingsmiddelen: Kas, Bank, ING-bank. Antwoordenboek 11

17 12 BKB - Basiskennis boekhouden

18 5 Het journaal 5-1 De instructie voor en het vastleggen van de boekingen van de financiële feiten. 5-2 Het totaal aan debetbedragen moet gelijk zijn aan het totaal aan creditbedragen. 5-3 Inkoopkortingen worden niet geboekt, dus er is geen grootboekrekening Inkoopkortingen. 5-4 Journaal over de periode augustus Voorraad goederen aan 140 Crediteuren Inventaris aan 100 Kas Debiteuren aan 840 Opbrengst verkopen Inkoopwaarde verkopen aan 700 Voorraad goederen Privé 150 aan 020 Inventaris Opbrengst verkopen aan 130 Debiteuren Voorraad goederen aan 800 Inkoopwaarde verkopen Privé 200 aan 700 Voorraad goederen Crediteuren 300 aan 700 Voorraad goederen Kas aan 840 Opbrengst verkopen Inkoopwaarde verkopen aan 700 Voorraad goederen ING-bank aan 130 Debiteuren Crediteuren Antwoordenboek 13

19 425 Autokosten 240 aan 110 ING-bank a. en b Voorraad goederen aan 140 Crediteuren Kas 800 aan 050 Bestelauto Kas aan 840 Opbrengst verkopen Inkoopwaarde van de verkopen aan 700 Voorraad goederen Crediteuren 400 aan 700 Voorraad goederen Energiekosten 680 aan 110 ING-bank Crediteuren aan 110 ING-bank Kas 200 aan 130 Debiteuren Hypothecaire lening Interestkosten 800 aan 110 ING-bank totaal BKB - Basiskennis boekhouden

20 6 De omzetbelasting 6-1 Belasting toegevoegde waarde 6-2 Noodzakelijke goederen en diensten (eerste levensbehoeften). 6-3 Het zijn financiële rekeningen (vorderingen op korte termijn en korte schulden), ze zijn te vergelijken met de rekeningen Debiteuren en Crediteuren. 6-4 verschuldigde btw - te verrekenen btw = af te dragen btw of te betalen btw - te vorderen btw = af te dragen btw 6-5 De oorspronkelijke boeking moet worden teruggeboekt Voorraad goederen Te vorderen btw aan 140 Crediteuren Debiteuren aan 181 Te betalen btw 513 aan 840 Opbrengst verkopen Inkoopwaarde verkopen aan 700 Voorraad goederen Crediteuren aan 180 Te vorderen btw 114 aan 700 Voorraad goederen Te betalen btw Opbrengst verkopen aan 130 Debiteuren Antwoordenboek 15

21 Voorraad goederen aan 800 Inkoopwaarde verkopen a. 181 Te betalen btw aan 180 Te vorderen btw aan 182 Af te dragen btw b. 182 Af te dragen btw aan 110 Bank BKB - Basiskennis boekhouden

22 7 Dagboeken Alle verkopen op rekening. 7-2 Alle ontvangsten en uitgaven per kas. 7-3 Alle posten die niet in een ander dagboek kunnen worden geboekt. 7-4 Alle ontvangsten en uitgaven per bank. 7-5 Alle inkopen op rekening. 7-6 Er staan financiële feiten in, waarvan meestal geen officieel document is. Toch mogen ze niet worden vergeten. Het gaat om feiten die in geen van de andere dagboeken kunnen worden geplaatst. 7-7 Er zijn een paar mogelijkheden: de ondernemer kan de btw uit het totaalbedrag in één keer berekenen; de btw staat op de inkoopfacturen vermeld. 7-8 a. en b. Inkoopboek over de maand september datum naam en woonplaats leverancier documentnummer bedrag 1-9 C. van Baarsel, Brielle IF B. Overveer, Geervliet IF bv Keerweer, Oostvoorne IF C. van Baarsel, Brielle CR S. Boomans, Heenvliet IF bv Keerweer, Oostvoorne CR B. Overveer, Geervliet IF K. van Dongen, Rhoon IF B. Overveer, Geervliet CR Antwoordenboek 17

23 c Voorraad goederen aan 140 Crediteuren a. Verkoopboek over de periode juli datum naam en woonplaats documentnummer factuurbedrag inkoopwaarde afnemer 3-7 B. de Lijster, Ommen J. Mus, Deventer K. Vink, Doesburg L. Merel, Zwolle Zwaan NV, Alhier B. Gans, Giethoorn C. Mus, Oss c. In de kolom Inkoopwaarde staat voor welk bedrag Vogels de goederen heeft ingekocht. d. Op 7 juli. e Debiteuren aan 840 Opbrengst verkopen Inkoopwaarde verkopen aan 700 Voorraad goederen BKB - Basiskennis boekhouden

24 8 Dagboeken Als het eindsaldo van het kasboek debet staat, komt het beginsaldo van het kasboek credit te staan. Dat kan niet. Er bestaat geen negatief kasgeld. 8-2 Bij de bank kun je wel rood staan. Het eindsaldo van het bankboek kan wel aan de debetkant staan. 8-3 Alle financiële feiten die niet te relateren zijn aan Inkoop, Verkoop, Kas of Bank. 8-4 Nee. Het zijn diverse kosten, maar ze zijn betaald per kas. 8-5 Er wordt niets geboekt in het bankboek op 12 maart, omdat het geld nog niet ontvangen is per bank. In het dagboek Bank wordt het bedrag inclusief btw geboekt, op het moment dat de uitbetaling van de claim effectief is ontvangen. 8-6 a. K 215 b. en c. Kasboek over de maand november datum omschrijving documentnummer bedrag datum omschrijving documentnummer bedrag 1-11 beginsaldo K goederen K verkopen K privé K debiteuren K bankstorting K verkopen K goederen K verkopen K aanbetaling K voorschot K autokosten K verkopen K bankstorting K bankstorting K a. beginsaldo: ontvangsten: uitgaven: eindsaldo: Antwoordenboek 19

25 b. kasgeld zou moeten zijn: kasgeld is: kasteveel: 95 c. Het is een kasteveel, dus op de debetzijde. d. Totaal toelichting: beginsaldo: ontvangsten: kasteveel: e. Met het werkelijke kasgeld van a. en b. Bankboek over de maand november datum omschrijving documentnummer bedrag datum omschrijving documentnummer bedrag 1-1 beginsaldo B crediteuren B debiteuren B crediteuren B rente B huisvestingskosten B debiteuren B crediteuren B debiteuren B bestelauto B debiteuren B crediteuren B privé B eindsaldo B Memo 1: 445 Verlies op debiteuren aan 130 Debiteuren Memo 2: 870 Voorraadverschillen 700 aan 700 Voorraad goederen BKB - Basiskennis boekhouden

26 Memo 3: 101 Kleine kas 270 aan 490 Diverse kosten 270 Memo 4: 061 Privé 100 aan 700 Voorraad goederen 100 Antwoordenboek 21

27 22 BKB - Basiskennis boekhouden

28 9 De subadministratie 9-1 Dagboeken zijn hulpmiddelen om financiële feiten eenvoudig te registreren. 9-2 Om een specificatie te hebben van een grootboekrekening. 9-3 Aan welke leveranciers men nog schulden heeft. 9-4 Staffelvorm: alle boekingen komen in één kolom onder elkaar. Scontrovorm: er is een debetzijde en een creditzijde. 9-5 Het voorraadboek is een dagboek omdat per artikel in geld de waarde van de voorraden wordt bijgehouden. Het magazijnboek is een bijboek omdat daar per artikel de hoeveelheden worden bijgehouden. 9-6 Afnemer: W. Besteman, Zwolle datum omschrijving bedrag 1-8 saldo af: per bank ontvangen saldo bij: factuur saldo af: per ING-bank ontvangen saldo af: creditnota 570 saldo af: per bank ontvangen saldo bij: factuur saldo NB: 29 augustus wordt niet in de debiteurenrekening opgenomen, want de verkoop is per kas. Antwoordenboek 23

29 9-7 Saldilijst crediteuren per 30 september 2010 crediteurennummer omschrijving bedrag 1 H. Bosman, Groningen N.V. Grootsma, Groningen L. van der Kemp, Appingedam R. de Velder, Leeuwarden P. Wilmans-Jongsma, Veendam a. Saldilijst debiteuren per 31 december 2010 debiteurennummer naam en woonplaats saldo 1 W. Brugmans, Dordrecht R. Bestebreur, Rotterdam H. Slootweg, Zoetermeer K. van Zwol, Barendrecht Voorraadlijst per 31 december 2010 artikelnummer naam artikel bedrag artikel Alfa à artikel Beta à artikel Omega à artikel Zeta à Saldilijst crediteuren per 31 december 2010 crediteurennummer naam en woonplaats bedrag 01 W. van Oorschot, Capelle R. Dijkstra, Pijnakker H. Botmans, Barendrecht K. Konijnenberg, Spijkenisse b. Debiteuren voor Crediteuren voor Voorraad goederen voor BKB - Basiskennis boekhouden

30 c. Nr.: 130 Naam: Debiteuren datum omschrijving bedrag datum omschrijving bedrag 1-1 balans Nr.: 140 Naam: Crediteuren datum omschrijving bedrag datum omschrijving bedrag 1-1 balans Nr.: 700 Naam: Voorraad goederen datum omschrijving bedrag datum omschrijving bedrag 1-1 balans Antwoordenboek 25

31 26 BKB - Basiskennis boekhouden

32 10 Afschrijvingen 10-1 Afschrijving is de waardevermindering van een bezit Duurzame activa zijn langer te gebruiken dan één jaar. Vlottende activa zijn korten dan één jaar te gebruiken Op de rekening van bezit aan de creditzijde (rubriek 0) Afschrijvingen zijn kosten waardoor de jaarlijkse winst kan dalen of stijgen Boekwinst is de werkelijke verkoop of inruilwaarde die hoger is dan de boekwaarde. Boekverlies is de werkelijke verkoop of inruilwaarde die lager is dan de boekwaarde De waarde van de bezitting Debiteuren (een vlottende activa) verminderd a. 020 Machines Te vorderen btw aan 140 Crediteuren b. 430 Afschrijvingskosten aan 020 Machines c. verkocht voor: boekwaarde: ( ) boekwinst: 300 d. 100 Kas aan 950 Incidentele winsten en verliezen 300 aan 181 Te betalen btw 437 aan 020 Machines Debiteuren aan 181 Te betalen btw 288 aan 840 Opbrengst verkopen Antwoordenboek 27

33 Debiteuren aan 181 Te betalen btw 380 aan 840 Opbrengst verkopen Afschrijving debiteuren Te betalen btw 288 aan 130 Debiteuren Afschrijving debiteuren (0, ) 180 Te vorderen btw* (0,5 380) aan 130 Debiteuren (0, ) *of 181 Te betalen btw 10-9 a. 010 Gebouwen Interestkosten aan 070 Hypothecaire lening aan 110 Bank b. 130 Debiteuren aan 950 Incidentele baten en lasten aan 180 Verschuldigde btw aan 030 Machines c. 110 Bank aan 130 Debiteuren d. 181 Te verrekenen btw Verlies op debiteuren aan 130 Debiteuren BKB - Basiskennis boekhouden

34 11 Kosten en opbrengsten 11-1 Omdat het moment van opbrengsten realisatie niet altijd hetzelfde moment is van de ontvangst van opbrengsten Omdat het moment van realisatie van kosten niet altijd hetzelfde is als het moment van uitgave van kosten Privéonttrekkingen is een uitgave, mar zijn geen kosten voor een onderneming. Opbrengsten leiden tot ontvangsten Nee, een lening zijn gelden die moeten worden terugbetaald. Een lening is ook geen opbrengst die vooruit ontvangen is Op het moment van betalen van de investering is de levensduur van de machine nog lang niet ten einde. Feitelijk is al betaald voor kosten die in de toekomst worden gerealiseerd a. Per maand: : 3 = b. 430 Huurkosten aan 150 Te betalen bedragen c. 150 Te betalen bedragen aan 110 Bank d. 1 mei: credit (de maand april) 1 juni: credit (april + mei) 11-7 a. 110 Bank aan 153 Vooruitontvangen bedragen b. Telkens op 31 oktober, 30 november en 31 december: 153 Vooruitontvangen bedragen aan 880 Opbrengst lesgeld Antwoordenboek 29

35 c. Credit voor 8.400, er is een verplichting voor de maanden november en december. d. 100 Kas 600 aan 880 Opbrengst lesgeld BKB - Basiskennis boekhouden

36 12 Tussenrekeningen 12-1 Het nut van tussenrekeningen is het juist kunnen boeken van financiële feiten, door 'dubbele' boekingen te voorkomen Omdat alleen bankbiljetten en munten effectief in de kassa terecht komen Inhoudingen loonheffing en premies werknemersverzekeringen Ja, is direct te relateren aan het product Kasgeldstorting of kasgeldopname die nog niet zijn bijgeschreven maar al wel zijn afgeschreven van de bankrekening a. Bankboek debetzijde: 100 Bank aan 200 Kruisposten Bankboek creditzijde: 200 Kruisposten 900 aan 110 Bank 900 b. Kasboek debetzijde: 100 Kas aan 200 Kruisposten Kasboek creditzijde: 200 Kruisposten aan 00 Kas Antwoordenboek 31

37 c. datum debet credit saldo C d. Het volgende bankafschrift is nog niet ontvangen en/of geboekt Inkopen Te vorderen btw 504 aan 140 Crediteuren Voorraad goederen aan 710 Inkopen Inkopen aan 700 Voorraad goederen Crediteuren aan 180 Te vorderen btw 252 aan 710 Inkopen a. 151 Vooruitbetaalde bedragen 360 aan 120 ING-bank 360 b. 151 Vooruitbetaalde bedragen 240 aan 120 ING-bank 240 c. De maandelijkse kosten van de wegenbelasting: 240 : 3 = 80 De verzekeringspremie per maand: 360 : 12 = 30 d. 425 Autokosten 110 aan 151 Vooruitbetaalde bedragen BKB - Basiskennis boekhouden

38 e. wegenbelasting: (juli) = 160 verzekeringspremie: (4 30) = 240 totaal: 400 debet Inkopen Te vorderen btw aan 110 Bank Machine RP aan 710 Inkopen Machine RP Te vorderen btw 380 aan 140 Crediteuren Machine RP 428 aan 140 Crediteuren Kruisposten aan 840 Opbrengst verkopen aan 181 Te betalen btw Inkoopwaarde verkopen aan Machine RP Bank aan 200 Kruisposten Verkoopkosten Te vorderen btw 285 aan 140 Crediteuren Antwoordenboek 33

39 34 BKB - Basiskennis boekhouden

40 13 Voorzien in de vermogensbehoefte van de onderneming 13-1 Obligatielening, onderhandse banklening, hypothecaire geldlening, voorziening en leasing Een vof is geen rechtspersoon. Het ondernemingsvermogen is niet afgescheiden van het privévermogen. De vof wordt belast met inkomstenbelasting Heel veel eigenaren die een relatief klein aandeel nemen in een onderneming, resulteert uiteindelijk in een groot bedrag Een obligatie is een grote schuld opdelen in heel veel kleinere schuldbewijzen. Een aandeel is een groot eigen vermogen opdelen in heel veel kleinere aandelen. Een obligatie is een schuld die terug moet worden betaald, een aandeel niet De hypotheek is het recht om het onderpand te verkopen. De eigenaar van het gebouw (de lener) geeft het hypotheekrecht aan de bank (de geldverstrekker). De bank neem het recht over van de eigenaar Bij inkopen op rekening hoeft niet meteen te worden betaald. Dat spaart kosten uit van geld lenen bij de bank (rood staan). De leverancier berekent ook geen interestkosten, daarom is leverancierskrediet gratis Doordat ze de ondernemer minder vergoedt voor het overnemen van de openstaande vorderingen a. 010 Te plaatsen aandelenkapitaal aan 045 Aandelenkapitaal b. 110 Bank Aandeelhouders nog te storten aan 010 Te plaatsen aandelenkapitaal aan 047 Algemene reserve Antwoordenboek 35

41 c. Balans per 1 augustus 2010 Bank Aandelenkapitaal Aandeelhouders nts * Te plaatsen aandelenkapitaal Geplaatst aandelenkapitaal Algemene reserve *nog te storten d. geplaatst aandelenkapitaal: algemene reserve: totaal eigen vermogen: a. 110 Bank aan 070 Hypothecaire lening b. Rente per jaar is: % = ; per maand c. 420 Interestkosten aan 110 Bank d. 420 Interestkosten Hypothecaire lening aan 110 Bank e. De schuld is: = Rente per jaar: % = ; per halfjaar is dat f. 420 Interestkosten Hypothecaire lening aan 110 Bank a. voorraad: inventaris: waarborgsom: vermogensbehoefte: BKB - Basiskennis boekhouden

42 b. spaargeld: voorraad: banklening: beschikbaar: c. Balans per.. Inventaris Eigen vermogen Waarborgsom Banklening Voorraad Kas * *Kas: ( ) = Antwoordenboek 37

43 38 BKB - Basiskennis boekhouden

44 14 Kolommenbalans 14-1 De proefbalans, de saldibalans, de winst-en-verliesrekening en de (eind)balans De proefbalans toont de debettotalen en de credittotalen per grootboekrekening aan. De saldibalans toont de saldi per grootboekrekening aan De bezittingen en de schulden van de onderneming. Rubriek 0, 1 en De kosten en de opbrengsten van de onderneming. Rubriek 4, 8 en Op de rekening Eigen vermogen wordt de winst of het verlies opgenomen a. debet credit 411 Loonkosten Afschrijvingskosten Overige kosten Kostprijs verkopen Verkoopkosten Opbrengst verkopen totaal Opbrengst kosten = winst b = saldibalans winst-en-verliesrekening eindbalans nr. naam van de rekening debet credit debet credit debet credit 010 Gebouwen Afschrijving gebouwen Inventaris Afschrijving inventaris Eigen vermogen Hypothecaire lening Antwoordenboek 39

45 100 Kas ING-bank Interestkosten Afschrijvingskosten Overige kosten Voorraad goederen Inkoopwaarde verkopen Opbrengst verkopen Winst BKB - Basiskennis boekhouden

46 Cases A. D B. C C. B D Opbrengst verkopen winkel Te betalen omzetbelasting 97,47 aan 860 Verleende kortingen 27 aan 130 Debiteuren 610, Winkelvoorraad 280 aan 802 Inkoopprijs verkopen winkel Autokosten Te verrekenen omzetbelasting 15, Huisvestingskosten 112 aan 120 Rabobank 207, ING-bank , Verkoopkosten Te verrekenen omzetbelasting 20,90 aan 130 Debiteuren Verkoopkosten 750 aan 960 Incidentele baten en lasten 420,17 aan 176 Te betalen omzetbelasting 79,83 aan 100 Kas Kas 5.735, Kruisposten pin- en creditcardbetalingen 6.910,60 aan 176 Te betalen omzetbelasting 2.019,18 aan 852 Opbrengst verkopen winkel ,24 Antwoordenboek 41

47 802 Inkoopprijs verkopen winkel aan 702 Winkelvoorraad Debiteuren aan 176 Te betalen omzetbelasting aan 850 Opbrengst verkopen nieuwe caravans Inkoopprijs verkopen nieuwe caravans aan 700 Voorraad nieuwe caravans Vooruit ontvangen bedragen aan 135 Aanbetalingen caravans %-hypothecaire lening o/g aan 480 Interestkosten Huisvestingskosten 750 aan 150 Vooruitbetaalde bedragen Nog te ontvangen bedragen 700 aan 430 Huisvestingskosten Nr.: 470 Naam: Verkoopkosten datum omschrijving debet credit 15-7 telling advertentie Vakantiekrant bloemen voor kopers caravans kosten W. Duindam correctie afschrijvingskosten correctie reiskosten naar privé naar winst-en-verliesrekening totalen BKB - Basiskennis boekhouden

48

BKB. Basiskennis Boekhouden. Uitwerkingen. G.M. van Rhoon H.H.M. van der Linden

BKB. Basiskennis Boekhouden. Uitwerkingen. G.M. van Rhoon H.H.M. van der Linden BKB Basiskennis Boekhouden Uitwerkingen G.M. van Rhoon H.H.M. van der Linden BKB Basiskennis Boekhouden Uitwerkingen G.M. van Rhoon H.H.M. van der Linden Deze uitwerkingen horen bij het boek BKB Basiskennis

Nadere informatie

BKB. Basiskennis boekhouden. Uitwerkingen. G.M. van Rhoon

BKB. Basiskennis boekhouden. Uitwerkingen. G.M. van Rhoon BKB Basiskennis boekhouden Uitwerkingen G.M. van Rhoon Deze uitwerkingen behoren bij het boek BKB Basiskennis boekhouden, ISBN 978-90-415-0848-5 Lay-out en opmaak: DIOSIGNO, Leiderdorp Onder redactie van:

Nadere informatie

BKB. Basiskennis boekhouden. Aanvulling

BKB. Basiskennis boekhouden. Aanvulling BKB Basiskennis boekhouden Aanvulling Deze aanvulling behoort bij BKB Boekhouden, ISBN 978-90-415-0632-0. Lay-out en opmaak: NTI DTP Studio, Leiden 1 e druk najaar 2010 2010, Educatief bv, Leiden Alle

Nadere informatie

1. Debet 020 Inventaris Credit Datum Omschrijving Bedrag Datum Omschrijving Bedrag 1 feb Van balans 78.200,-

1. Debet 020 Inventaris Credit Datum Omschrijving Bedrag Datum Omschrijving Bedrag 1 feb Van balans 78.200,- Hoofdstuk 1 Opgave 1.1 1. Debet 020 Inventaris Credit 1 feb Van balans 78.200,- Debet 060 Eigen vermogen Credit 1 feb Van balans 86.180,- Debet 071 4% Onderhandse lening o/g Credit 1 feb Van balans 44.000,-

Nadere informatie

Uitwerkingen PDB Bedrijfsadministratie met resultaat hoofdstuk 1

Uitwerkingen PDB Bedrijfsadministratie met resultaat hoofdstuk 1 Opgave 1.1 a. Bezittingen: Debiteuren 2.000 Gebouw 150.000 ING Bank 6.000 Inventaris 16.000 Kas 1.000 Voorraad goederen 50.000 + Totaal 225.000 Schulden: Crediteuren 24.000 Hypotheek 80.000 + Totaal 104.000

Nadere informatie

1 DE BALANS 1 UITWERKINGEN VOOR STUDENTEN 1.3. 03/07 kas neemt toe met 300,- bank neemt toe met 300,-

1 DE BALANS 1 UITWERKINGEN VOOR STUDENTEN 1.3. 03/07 kas neemt toe met 300,- bank neemt toe met 300,- 1 DE BALANS 1.3 03/07 kas neemt toe met 300,- bank neemt toe met 300,- 08/07 kas neemt af met 400,- te betalen kosten neemt af met 400,- 10/07 voorraad goederen neemt toe met 4.550,- crediteuren neemt

Nadere informatie

Uitwerkingen Basiskennis Boekhouden Convoy Uitgevers 2016

Uitwerkingen Basiskennis Boekhouden Convoy Uitgevers 2016 Basiskennis Boekhouden Antwoorden Examenopgaven Opgave 1 060 Winstsaldo 480.000 160 Aan Te betalen vennootschapsbelasting 110.000 043 Aan Winstreserve 190.000 042 Aan Uit te reiken aandelen 60.000 162

Nadere informatie

Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden. Correctiemodel voorbeeldexamen

Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden. Correctiemodel voorbeeldexamen Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden Correctiemodel voorbeeldexamen 2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden 1 / 15 Vraag 1 Toetsterm

Nadere informatie

2. 161 Te betalen omzetbelasting 8.400 160 Aan Te vorderen omzetbelasting 6.300 162 Aan Af te dragen omzetbelasting 2.100

2. 161 Te betalen omzetbelasting 8.400 160 Aan Te vorderen omzetbelasting 6.300 162 Aan Af te dragen omzetbelasting 2.100 Basiskennis Boekhouden / Elementair Boekhouden Uitwerkingen Examenopgaven Opgave 1 1. 990 Bedrijfsresultaat 480.000 154 Aan Te betalen vennootschapsbelasting 110.000 046 Aan Winstreserve 190.000 032 Aan

Nadere informatie

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 24 vragen en geeft een beeld van het examen Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden.

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 24 vragen en geeft een beeld van het examen Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden. Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 24 vragen en geeft een beeld van het examen Basiskennis Boekhouden

Nadere informatie

2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Bedrijfsadministratie niveau 4 1 / 11

2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Bedrijfsadministratie niveau 4 1 / 11 Bedrijfsadministratie niveau 4 Correctiemodel voorbeeldexamen 2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Bedrijfsadministratie niveau 4 1 / 11 Vraag 1 Toetsterm 1.1 - Beheersingsniveau: K - Aantal punten:

Nadere informatie

Uitwerkingen Basiskennis Boekhouden Convoy Uitgevers 2016

Uitwerkingen Basiskennis Boekhouden Convoy Uitgevers 2016 Basiskennis Boekhouden Antwoordenboek Hoofdstuk 7 Open vragen Opgave 7.1 Datum Grootboekrekening Debet Credit 1 aug Tellingen 18.500 18.500 2 aug Voorraad goederen 6.700 Aan Crediteuren 6.700 3 aug Crediteuren

Nadere informatie

2015 Noordhoff Uitgevers bv. Uitwerkingen docenten De basis van het boekhouden. Uitwerkingen docenten De basis van het boekhouden 1

2015 Noordhoff Uitgevers bv. Uitwerkingen docenten De basis van het boekhouden. Uitwerkingen docenten De basis van het boekhouden 1 Uitwerkingen docenten De basis van het boekhouden Uitwerkingen docenten De basis van het boekhouden 1 Hoofdstuk 1 De balans *1.8 a Bezittingen Omschrijving Bedrag Magazijn 150.000 Twee bestelauto s à 35.000

Nadere informatie

Balans Stijn Slegers per 1 januari van jaar 5

Balans Stijn Slegers per 1 januari van jaar 5 Hoofdstuk 1 Oefenopgaven Oefenopgave 1A 1. Maak de balans per 1 januari van jaar 5 van de onderneming van Stijn Slegers. Balans Stijn Slegers per 1 januari van jaar 5 Totaal Totaal 2. Welke posten behoren

Nadere informatie

2014 Nederlandse Associatie voor Examinering Elementair Boekhouden 1 / 7

2014 Nederlandse Associatie voor Examinering Elementair Boekhouden 1 / 7 Elementair Boekhouden Correctiemodel voorbeeldexamen 2014 Nederlandse Associatie voor Examinering Elementair Boekhouden 1 / 7 Vraag 1 Toetsterm 1.4 - Beheersingsniveau: T - Aantal punten: 3 In januari

Nadere informatie

Dit uitwerkingenformulier bestaat uit 11 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn.

Dit uitwerkingenformulier bestaat uit 11 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. Naam Examennummer Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden Uitwerkingenformulier voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit uitwerkingenformulier bestaat uit 11 pagina s, inclusief het voorblad.

Nadere informatie

Inhoud VII. 1. De balans 1. 2. Veranderingen in de balans 15. 3. Grootboekrekeningen 33. 4. Hulprekeningen van het eigen vermogen 61. Voorwoord...

Inhoud VII. 1. De balans 1. 2. Veranderingen in de balans 15. 3. Grootboekrekeningen 33. 4. Hulprekeningen van het eigen vermogen 61. Voorwoord... ELEMENTAIR BOEKHOUDEN VII Inhoud Voorwoord...................................... V 1. De balans 1 1.1 Doel van het boekhouden.............................2 1.2 De eenmanszaak...................................2

Nadere informatie

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 24 vragen en geeft een beeld van het examen Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden.

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 24 vragen en geeft een beeld van het examen Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden. Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 24 vragen en geeft een beeld van het examen Basiskennis Boekhouden

Nadere informatie

Proefexamen BOEKHOUDEN

Proefexamen BOEKHOUDEN Proefexamen BOEKHOUDEN Beschikbare tijd: 9 minuten 15623 1 Proefexamen HET EXAMEN BESTAAT UIT 12 GENUMMERDE PAGINA'S, waarin opgenomen: 2 OPDRACHTEN, gericht op toetsing van de vaardigheid om de basisregels

Nadere informatie

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 26 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen.

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 26 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Bedrijfsadministratie niveau 4 Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 26 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Dit voorbeeldexamen

Nadere informatie

PRAKTIJKEXAMEN BASISKENNIS BOEKHOUDEN Toets journaalposten en grootboekrekening

PRAKTIJKEXAMEN BASISKENNIS BOEKHOUDEN Toets journaalposten en grootboekrekening PRAKTIJKEXAMEN BASISKENNIS BOEKHOUDEN Toets journaalposten en grootboekrekening Stegeman computers Mevrouw Stegeman is eigenaresse van een bedrijf dat computers en aanverwante artikelen verkoopt. Zij heeft

Nadere informatie

Uitwerkbladen Examentraining 1

Uitwerkbladen Examentraining 1 Deze uitwerkbladen horen bij het boek Examentraining basiskennis boekhouden/elementair boekhouden BKB/EB van de uitgeverij OBCO, ISBN: 978-94-92705-00-6. Uitwerkbladen Examentraining 1 Opgave 1 Opgave

Nadere informatie

Reader Bedrijfsadministratief medewerker, leerjaar 2 theorieboek

Reader Bedrijfsadministratief medewerker, leerjaar 2 theorieboek Reader Bedrijfsadministratief medewerker, leerjaar 2 theorieboek Reader Bedrijfsadministratief medewerker, leerjaar 2 theorieboek Peter H. C. Hintzen Jo L. M. Coenen Brinkman Uitgeverij Amsterdam 2014

Nadere informatie

021 Afschrijving inventaris 14.580 420 Afschrijvingskosten inventaris 420 aan 020 Inventaris 15.000

021 Afschrijving inventaris 14.580 420 Afschrijvingskosten inventaris 420 aan 020 Inventaris 15.000 OPGAVE 1 : BALANS VOORAFGAANDE JOURNAALPOSTEN Rek.nr. Namen van de rekeningen DEBET CREDIT 021 Afschrijving inventaris 14.580 420 Afschrijvingskosten inventaris 420 aan 020 Inventaris 15.000 030 Kantoorinventaris

Nadere informatie

UITWERKINGEN BOEKHOUDMODULE HAVO/VWO. Huib Stoffels. Omslag: Phyl Okhuysen. Tweede druk 2009. Copyright Uitgeverij Stoffels, Berkel-Enschot 2001

UITWERKINGEN BOEKHOUDMODULE HAVO/VWO. Huib Stoffels. Omslag: Phyl Okhuysen. Tweede druk 2009. Copyright Uitgeverij Stoffels, Berkel-Enschot 2001 UITWERKINGEN DE BOEKHOUDMODULE HAVO/VWO Huib Stoffels Omslag: Phyl Okhuysen Tweede druk 2009 Copyright Uitgeverij Stoffels, Berkel-Enschot 2001 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar

Nadere informatie

Titel Elementaire kennis bedrijfsadministratie deel 1 Versie: 1

Titel Elementaire kennis bedrijfsadministratie deel 1 Versie: 1 Toets 1 Toetscode: PHEKBA.D1.01.2016 Titel Elementaire kennis bedrijfsadministratie deel 1 Versie: 1 Opleidingsgebied: Financieel-administratieve beroepen Profiel/niveau/crebocode: P1 Financieel-administratief

Nadere informatie

2009 -- Bedrijfsadministratie - BAD1.2 -- Deel 05a

2009 -- Bedrijfsadministratie - BAD1.2 -- Deel 05a Balans per 1 september... Winkelinventaris 30.000 Eigen vermogen 22.000 Voorraad goederen 8.000 Lening vader 15.000 Kas 2.000 Crediteuren 3.000 Totaal 40.000 Totaal 40.000 Balans per 8 september 2008 Winkelinventaris

Nadere informatie

Basiskennis Boekhouden / Elementair Boekhouden Uitwerkingen. Hoofdstuk 5. Opgave 5.1 en 5.2

Basiskennis Boekhouden / Elementair Boekhouden Uitwerkingen. Hoofdstuk 5. Opgave 5.1 en 5.2 Basiskennis Boekhouden / Elementair Boekhouden Uitwerkingen Hoofdstuk 5 Opgave 5.1 en 5.2 Proefbalans Grootboekrekening Debet Credit Debet Credit Bank 51.000 34.600 16.400 Bedrijfskosten 6.600 6.600 Crediteuren

Nadere informatie

Debet Balans per 9 januari Credit Gebouw 150.000 Eigen vermogen 129.000

Debet Balans per 9 januari Credit Gebouw 150.000 Eigen vermogen 129.000 Elementair Boekhouden Antwoordenboek Hoofdstuk 2 Opgave 2.1 a. Het bezit Goederen neemt toe met 10.000. De schuld Crediteuren neemt toe met 10.000. Debet Balans per 6 januari Credit Gebouw 150.000 Eigen

Nadere informatie

VOS UITGEVERIJ NOI BV

VOS UITGEVERIJ NOI BV BIJLAGE BIJ BOEKHOUDEN IN DE PRAKTIJK DE BOEKINGSREGELS VOOR DUBBEL BOEKHOUDEN REGEL VOOR BEZIT: méér bezit debet boeken mínder bezit dus credit boeken REGEL VOOR SCHULD: méér schuld credit boeken mínder

Nadere informatie

Grootboekrekening Debet Credit

Grootboekrekening Debet Credit BA. H 6 a 1 6 De kolommenbalans 1 Als voorbeeld hoe je te werk moet gaan, nemen we rekening 130 Debiteuren. Als je de debetzijde optelt, vind je een totaal van 59.000. Dit bedrag wordt aan de debetzijde

Nadere informatie

PDB PRAKTIJKEXAMEN BOEKHOUDEN BIJLAGEN BIJ OPGAVE GEAUTOMATISEERDE GEGEVENSVERWERKING DINSDAG 12 JUNI 2007

PDB PRAKTIJKEXAMEN BOEKHOUDEN BIJLAGEN BIJ OPGAVE GEAUTOMATISEERDE GEGEVENSVERWERKING DINSDAG 12 JUNI 2007 P PRAKTIJKEXAME OEKHOUE IJLAGE IJ OPGAVE GEAUTOMATISEERE GEGEVESVERERKIG ISAG 12 JUI 27 A1. A. Toelichting coderen boekingsstukken. Toelichting invullen invoerlijsten. Overzicht grootboekrekeningen. Overzicht

Nadere informatie

Boekhouden en financiële administratie Examennummer: 96065 Datum: 8 februari 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Boekhouden en financiële administratie Examennummer: 96065 Datum: 8 februari 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Boekhouden en financiële administratie Examennummer: 96065 Datum: 8 februari 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 3 cases met elk

Nadere informatie

Debet Inventaris Credit Datum Omschrijving Bedrag Datum Omschrijving Bedrag 1 apr Van balans 25.000

Debet Inventaris Credit Datum Omschrijving Bedrag Datum Omschrijving Bedrag 1 apr Van balans 25.000 Basiskennis Boekhouden / Elementair Boekhouden Uitwerkingen Hoofdstuk 4 Opgave 4.1 a. De eerste stap is het openen van de grootboekrekeningen vanaf de balans. Daarna werken we aan de hand van de financiële

Nadere informatie

BKB PRAKTIJKEXAMEN BASISKENNIS BOEKHOUDEN MAANDAG 11 JUNI 2007. Beschikbare tijd 4 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet.

BKB PRAKTIJKEXAMEN BASISKENNIS BOEKHOUDEN MAANDAG 11 JUNI 2007. Beschikbare tijd 4 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. BKB DIT EXAMEN BESTAAT UIT 6 PAGINA S EN EEN BIJLAGE VAN 1 PAGINA PRAKTIJKEXAMEN BASISKENNIS BOEKHOUDEN MAANDAG 11 JUNI 2007 A 4.1 Beschikbare tijd 4 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. De

Nadere informatie

Antwoordenboek Boekhouden

Antwoordenboek Boekhouden Antwoordenboek Boekhouden Boekhouden 1 Antwoordenboek 1. Balans en grootboek Opgave 1 Activa (debet) Vaste activa Gebouwen Voertuigen Vlottende activa Debiteuren Liquide middelen Bank Kas Balans (per )

Nadere informatie

UNIFORM HEREXAMEN MULO tevens IIe ZITTING STAATSEXAMEN MULO 2009

UNIFORM HEREXAMEN MULO tevens IIe ZITTING STAATSEXAMEN MULO 2009 MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VOLKSONTWIKKELING EXAMENBUREAU UNIFORM HEREXAMEN MULO tevens IIe ZITTING STAATSEXAMEN MULO 2009 VAK : BOEKHOUDEN DATUM: DONDERDAG 06 AUGUSTUS 2009 TIJD : 09.40 11.40 UUR DEZE

Nadere informatie

Elementaire kennis Bedrijfsadministratie Deel 2 Werkboek

Elementaire kennis Bedrijfsadministratie Deel 2 Werkboek Elementaire kennis Bedrijfsadministratie Deel 2 Werkboek Elementaire kennis Bedrijfsadministratie Peter H. C. Hintzen Omslagontwerp: Proforma, Barcelona Zetwerk: Fritschy opmaak & redactie, Leiden isbn

Nadere informatie

Uitwerkingen Basiskennis Boekhouden Convoy Uitgevers 2016

Uitwerkingen Basiskennis Boekhouden Convoy Uitgevers 2016 Basiskennis Boekhouden Antwoordenboek Hoofdstuk 8 Open vragen Opgave 8.1 1. 700 Voorraad goederen 34.500 170 Te verrekenen omzetbelasting 7.245 140 Aan rediteuren 41.745 2. 130 Debiteuren 63.525 176 Aan

Nadere informatie

Proefexamen Basiskennis Boekhouden

Proefexamen Basiskennis Boekhouden Proefexamen Basiskennis Boekhouden Onderdeel Boekhouden Beschikbare tijd: 120 minuten 160510P Proefexamen DIT PROEFEXAMEN BESTAAT UIT DE VOLGENDE STUKKEN: REKENINGSCHEMA GROOTBOEKREKENINGEN (1 pagina)

Nadere informatie

De boekhouding van ondernemingen met filialen

De boekhouding van ondernemingen met filialen 24 De boekhouding van ondernemingen met filialen 2401 a 1 160 Filiaal Utrecht d 25.000 Aan 300 Voorraad goederen d 25.000 2 Geen journaalpost 3 160 Filiaal Utrecht d 40.000 180 Te vorderen OB - 7.600 Aan

Nadere informatie

1. Een balans is een overzicht van activa (bezittingen) en passiva (schulden en eigen vermogen).

1. Een balans is een overzicht van activa (bezittingen) en passiva (schulden en eigen vermogen). Hoofdstuk 1 Opgave 1.1 1. Een balans is een overzicht van activa (bezittingen) en passiva (schulden en eigen vermogen). 2. Een subgrootboek is een specificatie in geld van een (collectieve) grootboekrekening.

Nadere informatie

UNIFORM HEREXAMEN MULO tevens 2 e ZITTING STAATSEXAMEN 2008

UNIFORM HEREXAMEN MULO tevens 2 e ZITTING STAATSEXAMEN 2008 MINISTERIE VN ONERWIJS EN VOLKSONTWIKKELING EXMENUREU VK : OEKHOUEN TUM: INSG 05 UGUSTUS 2008 TIJ : 09.40 11.40 UUR EZE TK ESTT UIT 35 ITEMS. UNIFORM HEREXMEN MULO tevens 2 e ZITTING STTSEXMEN 2008 Welke

Nadere informatie

Gekoppelde rekening: 110 Beginsaldo: -13.302,00 Periode: 6 Eindsaldo: -43.362,75 Betalingsconditie:

Gekoppelde rekening: 110 Beginsaldo: -13.302,00 Periode: 6 Eindsaldo: -43.362,75 Betalingsconditie: Datum: 01-05-15 AEM Administraties Onderwijslicentie Bladzijde: 1 Tijd: 14:10:03 Duindam - EUR Opgave 7a - AEM Gedetailleerd Dagboek/Blz: 20 /1 Omschrijving: Afschrift nr. 26 Gekoppelde rekening: 110 Beginsaldo:

Nadere informatie

Gekoppelde rekening: 110 Beginsaldo: -13.302,00 Periode: 6 Eindsaldo: -43.362,75 Betalingsconditie:

Gekoppelde rekening: 110 Beginsaldo: -13.302,00 Periode: 6 Eindsaldo: -43.362,75 Betalingsconditie: Datum: 21-08-12 AEM Administraties Onderwijslicentie Bladzijde: 1 Tijd: 13:46:23 B-2012 - EUR Opgave 7a - AEM Gedetailleerd Dagboek/Blz: 20 /1 Omschrijving: Afschrift nr. 26 Gekoppelde rekening: 110 Beginsaldo:

Nadere informatie

Elementaire kennis Bedrijfsadministratie Deel 2 Werkboek

Elementaire kennis Bedrijfsadministratie Deel 2 Werkboek Elementaire kennis Bedrijfsadministratie Deel 2 Werkboek Elementaire kennis Bedrijfsadministratie Deel 2 Werkboek Peter H. C. Hintzen Zetwerk: Fritschy opmaak & redactie, Leiden isbn 978 90 3723 450 3

Nadere informatie

PROEFEXAMEN 2 Praktijkdiploma Boekhouden

PROEFEXAMEN 2 Praktijkdiploma Boekhouden PROEFEXAMEN 2 Praktijkdiploma Boekhouden Periodeafsluiting Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen met de uitwerkingen

Nadere informatie

Uitwerkingen Basiskennis Boekhouden Convoy Uitgevers 2016

Uitwerkingen Basiskennis Boekhouden Convoy Uitgevers 2016 Basiskennis Boekhouden Antwoordenboek Hoofdstuk 10 Open vragen Opgave 10.1 a. De schoonmaakkosten worden achteraf betaald. Het is een kwartaalbedrag, dus de betaling van Derk Jansen betreft de periode

Nadere informatie

Internetopgaven hoofdstuk 3

Internetopgaven hoofdstuk 3 Internetopgaven hoofdstuk 3 IO.3.1 IO.3.2 IO.3.3 IO.3.4 Y. van de Voort wil periodiek informatie uit de boekhouding halen. Daarbij maakt zij gebruik van een kolommenbalans. Welke uitspraak over de kolommenbalans

Nadere informatie

Belangrijke informatie

Belangrijke informatie Elementair Boekhouden Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 10 vragen en geeft een beeld van het examen Elementair Boekhouden. Het echte examen is een examen

Nadere informatie

Inhoud VII. 1. De balans... 1. 2. Veranderingen in de balans... 5. 3. Grootboekrekeningen... 9. 4. Hulprekeningen van het eigen vermogen...

Inhoud VII. 1. De balans... 1. 2. Veranderingen in de balans... 5. 3. Grootboekrekeningen... 9. 4. Hulprekeningen van het eigen vermogen... ELEMENTAIR BOEKHOUDEN VII Inhoud 1. De balans... 1 2. Veranderingen in de balans... 5 3. Grootboekrekeningen... 9 4. Hulprekeningen van het eigen vermogen... 15 5. Kolommenbalans... 21 6. Dagboeken en

Nadere informatie

Boekhouden en financiële administratie Examennummer: 58301 Datum: 22 juni 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Boekhouden en financiële administratie Examennummer: 58301 Datum: 22 juni 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Boekhouden en financiële administratie Examennummer: 58301 Datum: 22 juni 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 10 open vragen (maximaal

Nadere informatie

activa debet Veestapel Handels voorraad goederen Debiteuren Bank Kas 1.000

activa debet Veestapel Handels voorraad goederen Debiteuren Bank Kas 1.000 Begin Balans 1-jan 2009 activa debet passiva-credit Grond 5 ha 145.000 Eigen vermogen 212.000 Gebouwen 350.000 Hypotheek 250.000 Machines 11.000 Lening 185.000 Inventaris 65.000 Crediteuren Vervoermiddelen

Nadere informatie

2010 -- Bedrijfsadministratie 1.1 -- Deel 3a

2010 -- Bedrijfsadministratie 1.1 -- Deel 3a BAD1.1 les 3 - programma Grootboek rekeningen van bezit rekeningen van schuld rekening van eigen vermogen rekening van kosten rekening van opbrengsten Resultatenrekening. Inkoopwaarde van de verkopen 66.000

Nadere informatie

ANTWOORDEN BOEKHOUDEN

ANTWOORDEN BOEKHOUDEN ANTWOORDEN BOEKHOUDEN 1 Balans en grootboek... 1 2 Het journaal... 5 3 Kolommenbalans en rekeningschema... 16 4 BTW; enkele boekingen nader bekeken... 27 5 Retourzendingen en correctieboekingen... 35 6

Nadere informatie

van 1 2 2009 Kas tot 28 2 2009

van 1 2 2009 Kas tot 28 2 2009 BAM voorbeeld toets 2 blz. 1 van 5 Begin Balans 1 feb. 20xx activa debet passiva credit Grond 150.000 Gebouwen 300.000 Eigen vermogen 356.000 Machines 15.000 Vervoermiddelen 22.000 Hypotheek 125.000 Veestapel

Nadere informatie

PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden

PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden Periodeafsluiting Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen met de uitwerkingen

Nadere informatie

Een overzicht van veel voorkomende gebeurtenissen en van de vastlegging daarvan:

Een overzicht van veel voorkomende gebeurtenissen en van de vastlegging daarvan: De balans opmaken De boekhouding kan worden gedefinieerd als een informatieverzameling, waarin de omvang en de samenstelling van het vermogen en van de mutaties daarin zijn vastgelegd. Boekhouden houdt

Nadere informatie

Uitwerkingen Basiskennis Boekhouden Convoy Uitgevers 2016

Uitwerkingen Basiskennis Boekhouden Convoy Uitgevers 2016 asiskennis oekhouden Antwoordenboek Hoofdstuk 9 Open vragen Opgave 9.1 8 dec 700 Voorraad goederen 20.000 170 Te verrekenen omzetbelasting 4.200 140 Aan Crediteuren 24.200 12 dec De factuur ziet er als

Nadere informatie

2009 -- Bedrijfsadministratie - BAD1.2 -- Deel 5b

2009 -- Bedrijfsadministratie - BAD1.2 -- Deel 5b Hoofdstuk 11 Het ordenen van financiële feiten in dagboeken 1 2 Enkelvoudige journaalpost Tot nu toe financiële feiten stuk voor stuk naar tijdsvolgorde opgenomen in de boekhouding Enkelvoudige journaalpost:

Nadere informatie

Internetopgaven hoofdstuk 3

Internetopgaven hoofdstuk 3 Internetopgaven hoofdstuk 3 IO.3.1 De boekhouder van de eenmanszaak Carel Castello heeft op 31 december 013 een aantal posten op de volgende gedeeltelijke kolommenbalans samengevat: Grootboekrekeningen

Nadere informatie

26-5-2015. Module 3 Gegevens verwerken. Geleerd in vorige presentaties. Les 2. Wat is boekhouden? Wat zijn transacties? Les 2. Leer het boekhoudproces

26-5-2015. Module 3 Gegevens verwerken. Geleerd in vorige presentaties. Les 2. Wat is boekhouden? Wat zijn transacties? Les 2. Leer het boekhoudproces Geleerd in vorige presentaties Module 3 Gegevens verwerken Les 2. Leer het boekhoudproces Business Plan op 1 A4 Budget in 5 stappen Uurtarief / DGA-salaris Papieren en digitale archief ordnersysteem Btw-administratie

Nadere informatie

Beginbalans. Grootboek

Beginbalans. Grootboek 3 eginbalans Verlies- en winstrekening en eindbalans Financiële feiten Proef- en saldibalans Journaal Grootboek In dit hoofdstuk behandelen we de grootboekrekeningen. Je leert in dit hoofdstuk hoe je grootboekrekeningen

Nadere informatie

1 Grootboek, journaalposten, balans en resultatenrekening

1 Grootboek, journaalposten, balans en resultatenrekening 1 Grootboek, journaalposten, balans en resultatenrekening In de boekhouding worden de financiële feiten van een onderneming vastgelegd. Financiële feiten zijn enerzijds uitgaven en ontvangsten. Let op!

Nadere informatie

Kennis Bedrijfsadministratie. Werkboek

Kennis Bedrijfsadministratie. Werkboek Kennis Bedrijfsadministratie Werkboek Kennis Bedrijfsadministratie Werkboek Ad Bakker Opmaak: Sander Pinkse Boekproductie, Amsterdam ISBN 978 90 3723 454 1 2016 Uitgeverij Edu Actief b.v. Gehele of gedeeltelijke

Nadere informatie

Antwoordenboek Boekhouden Uitbreidingsstof

Antwoordenboek Boekhouden Uitbreidingsstof Antwoordenboek Boekhouden Uitbreidingsstof Boekhouden Uitbreidingsstof 1 Antwoordenboek Inhoudsopgave Antwoorden opgaven hoofdstuk 1 t/m 9... 3 Antwoorden en normering proefexamen Associatie... 17 Antwoorden

Nadere informatie

Uitwerkingen Basiskennis Boekhouden Convoy Uitgevers 2016

Uitwerkingen Basiskennis Boekhouden Convoy Uitgevers 2016 Basiskennis Boekhouden ntwoordenboek Hoofdstuk 2 Open vragen Opgave 2.1 a. Het bezit Goederen neemt toe met 10.000. De schuld Crediteuren neemt toe met 10.000. Debet Balans per 6 januari Credit Gebouw

Nadere informatie

1. Een balans is een overzicht van activa (bezittingen) en passiva (schulden en eigen vermogen).

1. Een balans is een overzicht van activa (bezittingen) en passiva (schulden en eigen vermogen). Hoofdstuk 1 Opgave 1.1 1. Een balans is een overzicht van activa (bezittingen) en passiva (schulden en eigen vermogen). 2. Een subgrootboek is een specificatie in geld van een (collectieve) grootboekrekening.

Nadere informatie

EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden

EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden Financiële Administratie 15 januari 2014 Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient,

Nadere informatie

AEM Administraties Onderwijslicentie Grand Reserva - EUR Rekeningschema Samengevat. Bal Dagboekkoppeling

AEM Administraties Onderwijslicentie Grand Reserva - EUR Rekeningschema Samengevat. Bal Dagboekkoppeling Datum: 17-06-15 Tijd: 11:28:30 AEM Administraties Onderwijslicentie Rekeningschema Samengevat Bladzijde: 1 Bal Dagboekkoppeling Kostenplaats BTW-code Rekening Omschrijving V&W verplicht Kostenplaats verplicht

Nadere informatie

Uitwerkingen vragen en opgaven. 1 De balans. BA. H 1 Vragen. Uitwerking vragen

Uitwerkingen vragen en opgaven. 1 De balans. BA. H 1 Vragen. Uitwerking vragen BA. H 1 Vragen Uitwerkingen vragen en opgaven 1 De balans Uitwerking vragen 1 Een begroting is een vooraf gemaakt overzicht van inkomsten en uitgaven. 2 Het is belangrijk voor een gezin om een begroting

Nadere informatie

UNIFORM EINDEXAMEN MULO tevens TOELATINGSEXAMEN VWO/HAVO 2013

UNIFORM EINDEXAMEN MULO tevens TOELATINGSEXAMEN VWO/HAVO 2013 MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VOLKSONTWIKKELING EXAMENBUREAU UNIFORM EINDEXAMEN MULO tevens TOELATINGSEXAMEN VWO/HAVO 2013 VAK : BOEKHOUDEN DATUM : WOENSDAG 03 JULI 2013 TIJD : 09.45 11.15 UUR (MULO III

Nadere informatie

Elementaire kennis Bedrijfsadministratie Deel 1 Werkboek

Elementaire kennis Bedrijfsadministratie Deel 1 Werkboek Elementaire kennis Bedrijfsadministratie Deel 1 Werkboek Elementaire kennis Bedrijfsadministratie Deel 1 Werkboek Peter H. C. Hintzen Jo L. M. Coenen Vijfde druk Brinkman Uitgeverij Amsterdam 2014 omslagontwerp:

Nadere informatie

ADMINISTRATIE / BOEKHOUDEN - NOI DE BOEKINGSREGELS VOOR DUBBEL BOEKHOUDEN DE VASTE BOEKINGEN

ADMINISTRATIE / BOEKHOUDEN - NOI DE BOEKINGSREGELS VOOR DUBBEL BOEKHOUDEN DE VASTE BOEKINGEN ADMINISTRATIE / BOEKHOUDEN - NOI DE BOEKINGSREGELS VOOR DUBBEL BOEKHOUDEN REGEL VOOR BEZIT: méér bezit debet boeken mínder bezit dus credit boeken REGEL VOOR SCHULD: méér schuld credit boeken mínder schuld

Nadere informatie

Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend.

Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Antwoordmodel Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Open vragen (70 punten) 1. Antwoord: Balans per 31 augustus (na verwerking verkopen) Voorraad goederen 36.150 Eigen Vermogen 63.950

Nadere informatie

1 Contante boekingen en kortingen

1 Contante boekingen en kortingen 1 Contante boekingen en kortingen Een onderneming koopt en verkoopt haar goederen grotendeels op rekening. Er zijn nog veel handelsondernemingen die ook vaak contant kopen en verkopen. Hoe we deze contante

Nadere informatie

061 Voorziening 448 Kosten milieuschade 076 Lening o/g 449 Interestkosten 077 Hypothecaire 450 Verkoopkosten

061 Voorziening 448 Kosten milieuschade 076 Lening o/g 449 Interestkosten 077 Hypothecaire 450 Verkoopkosten Proeftoets hoofdstuk 14, 16 t/m 20, 23. Let op: het betreft hier een willekeurige selectie van onderwerpen uit bovenstaande hoofdstukken. Maak alle opgaven uit het opgavenboek en maak ook de zelftoetsen

Nadere informatie

Case 1: Winkelbedrijf Haleman (32 punten) Basiskennis boekhouden (BKB), hfdst.18.3, p. 224.

Case 1: Winkelbedrijf Haleman (32 punten) Basiskennis boekhouden (BKB), hfdst.18.3, p. 224. Antwoordmodel Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Het antwoordmodel dient als indicatie voor de corrector. Studiemateriaal Fuchs, H. en Vlimmeren, S. van (2012, 3e druk). Basiskennis

Nadere informatie

061 Voorziening 448 Kosten milieuschade 076 Lening o/g 449 Interestkosten 077 Hypothecaire 450 Verkoopkosten

061 Voorziening 448 Kosten milieuschade 076 Lening o/g 449 Interestkosten 077 Hypothecaire 450 Verkoopkosten Proeftoets hoofdstuk 14, 16 t/m 20, 23. Let op: het betreft hier een willekeurige selectie van onderwerpen uit bovenstaande hoofdstukken. Maak alle opgaven uit het opgavenboek en maak ook de zelftoetsen

Nadere informatie

Onderwerpen, leerdoelen en toetstermen bedrijfsadministratie (329) Publicatiedatum:

Onderwerpen, leerdoelen en toetstermen bedrijfsadministratie (329) Publicatiedatum: BA-001-01-01 Ondernemingen Je kunt het onderscheid tussen bedrijven en ondernemingen BA-001-01-02 Ondernemingen Je kunt het onderscheid tussen bedrijven en ondernemingen BA-001-02-01 Ondernemingen Je kunt

Nadere informatie

ADMINISTRATIE / BOEKHOUDEN - NOI DE BOEKINGSREGELS VOOR DUBBEL BOEKHOUDEN DE VASTE BOEKINGEN

ADMINISTRATIE / BOEKHOUDEN - NOI DE BOEKINGSREGELS VOOR DUBBEL BOEKHOUDEN DE VASTE BOEKINGEN ADMINISTRATIE / BOEKHOUDEN - NOI DE BOEKINGSREGELS VOOR DUBBEL BOEKHOUDEN REGEL VOOR BEZIT: méér bezit debet boeken mínder bezit dus credit boeken REGEL VOOR SCHULD: méér schuld credit boeken mínder schuld

Nadere informatie

UNIFORM EINDEXAMEN MULO tevens TOELATINGSEXAMEN VWO/HAVO 2010

UNIFORM EINDEXAMEN MULO tevens TOELATINGSEXAMEN VWO/HAVO 2010 MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VOLKSONTWIKKELING EXAMENBUREAU UNIFORM EINDEXAMEN MULO tevens TOELATINGSEXAMEN VWO/HAVO 2010 VAK : BOEKHOUDEN DATUM: MAANDAG 05 JULI 2010 TIJD : 09.45 11.15 UUR (MULO III KANDIDATEN)

Nadere informatie

Module 3 Gegevens verwerken

Module 3 Gegevens verwerken Geleerd in vorige presentatie Module 3 Gegevens verwerken Les 4. Bank- en kasmutaties en incidentele posten verwerken Verkoopfacturen maken Inkoopfacturen vastleggen Beslisboom Les 3 Hoe importeer en verwerk

Nadere informatie

Elementaire kennis Bedrijfsadministratie

Elementaire kennis Bedrijfsadministratie Elementaire kennis Bedrijfsadministratie Deel 1 Werkboek Peter H. C. Hintzen Jo L. M. Coenen Zetwerk: Fritschy opmaak & redactie, Leiden ISBN 978 90 3723 449 7 2016 Uitgeverij Edu Actief b.v. Gehele of

Nadere informatie

b. De kosten over juli bedragen 6.300 / 3 maanden = 2.100 per maand. Van de kosten over juli wordt op 31 juli de volgende journaalpost gemaakt:

b. De kosten over juli bedragen 6.300 / 3 maanden = 2.100 per maand. Van de kosten over juli wordt op 31 juli de volgende journaalpost gemaakt: Basiskennis Boekhouden / Elementair Boekhouden Uitwerkingen Hoofdstuk 10 Opgave 10.1 a. Schoonmaakkosten worden achteraf betaald. Het is een kwartaalbedrag, dus de betaling van Derk Jansen betreft de periode

Nadere informatie

kolommenbalans persoonlijke ondernemingsvorm Gedeeltelijke kolommenbalans

kolommenbalans persoonlijke ondernemingsvorm Gedeeltelijke kolommenbalans kolommenbalans kolommenbalans persoonlijke ondernemingsvorm het einde komt in zicht Nadat het grootboek gedurende de boekingsperiode is bijgewerkt, kun je een nieuwe balans maken. Je kunt dan ook de resultatenrekening,

Nadere informatie

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing Hoofdstuk 1 Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing 1.1 Inleiding In het boek Elementaire kennis Bedrijfsadministratie heb je geleerd om boekingen te

Nadere informatie

De opgaven 5.2a tot en met 5.2c horen bij paragraaf 5.2, Te betalen lonen en loonheffingen

De opgaven 5.2a tot en met 5.2c horen bij paragraaf 5.2, Te betalen lonen en loonheffingen Hoofdstuk 5 Verwerken van diverse overige mutaties Extra opgaven De opgaven 5.2a tot en met 5.2c horen bij paragraaf 5.2, Te betalen lonen en loonheffingen Opgave 5.2a In een voegbedrijf zijn onder andere

Nadere informatie

landbouw en natuurlijke omgeving 2013 agrarische bedrijfseconomie CSPE KB uitwerkbijlage

landbouw en natuurlijke omgeving 2013 agrarische bedrijfseconomie CSPE KB uitwerkbijlage landbouw en natuurlijke omgeving 2013 agrarische bedrijfseconomie CSPE KB uitwerkbijlage Naam kandidaat Kandidaatnummer PK-0978-b-13-1-u 1 / 14 lees verder Onderdeel A boekhouden opdracht 1 boekingsstuk

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie - BAD Deel 5b

Bedrijfsadministratie - BAD Deel 5b Enkelvoudige journaalpost Hoofdstuk 11 Het ordenen van financiële feiten in dagboeken Tot nu toe financiële feiten stuk voor stuk naar tijdsvolgorde opgenomen in de boekhouding Enkelvoudige journaalpost:

Nadere informatie

Uitwerkingen Basiskennis Boekhouden Convoy Uitgevers 2016

Uitwerkingen Basiskennis Boekhouden Convoy Uitgevers 2016 Basiskennis Boekhouden Antwoordenboek Hoofdstuk 11 Opgave 11.1 a. Aanschafwaarde: 30.000 + 4.000 = 34.000 Restwaarde: 2.200 Afschrijving per jaar: 34.000-2.200 = 6.360 Afschrijvingskosten per maand: 6.360

Nadere informatie

- Op gebouwen en machines die op 1 januari 2008 aanwezig zijn wordt in 2008 respectievelijk 30.000,- en 20.000,- afgeschreven.

- Op gebouwen en machines die op 1 januari 2008 aanwezig zijn wordt in 2008 respectievelijk 30.000,- en 20.000,- afgeschreven. Management en Organisatie VWO 6 Herhaling CE Begrotingen nummer 2 Opgave 1 Gegeven is de volgende balans van Fitna bv: Balans per 1/1 2008 --------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Debet 020 Inventaris Credit Datum Omschrijving Bedrag Datum Omschrijving Bedrag

Debet 020 Inventaris Credit Datum Omschrijving Bedrag Datum Omschrijving Bedrag Hoofdstuk 1 Opgaven Opgave 1.1 1. Open per 1 februari 2015 de grootboekrekeningen. Debet 020 Inventaris Credit Datum Omschrijving Bedrag Datum Omschrijving Bedrag Debet 060 Eigen vermogen Credit Datum

Nadere informatie

PDB PRAKTIJKEXAMEN BOEKHOUDEN BIJLAGEN BIJ OPGAVE GEAUTOMATISEERDE GEGEVENSVERWERKING DINSDAG 20 JUNI 2006

PDB PRAKTIJKEXAMEN BOEKHOUDEN BIJLAGEN BIJ OPGAVE GEAUTOMATISEERDE GEGEVENSVERWERKING DINSDAG 20 JUNI 2006 PDB PRAKTIJKEXAMEN BOEKHOUDEN BIJLAGEN BIJ OPGAVE GEAUTOMATISEERDE GEGEVENSVERWERKING DINSDAG 20 JUNI 2006 A1.4 A. Toelichting coderen boekingsstukken B. Toelichting invullen invoerlijsten C. Overzicht

Nadere informatie

Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens

Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens Diplomalijn Financieel-Administratief Eamen Basiskennis Boekhouden (BKB ) Niveau mbo 2/3 Positionering Onderdeel van Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Versie 1.3 Geldig vanaf 01-01-2013 Vastgesteld op

Nadere informatie

UNIFORM EINDEXAMEN MULO tevens TOELATINGSEXAMEN VWO/HAVO 2012

UNIFORM EINDEXAMEN MULO tevens TOELATINGSEXAMEN VWO/HAVO 2012 MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VOLKSONTWIKKELING EXAMENBUREAU UNIFORM EINDEXAMEN MULO tevens TOELATINGSEXAMEN VWO/HAVO 2012 VAK : BOEKHOUDEN DATUM : WOENSDAG 04 JULI 2012 TIJD : 09.45 11.15 UUR (MULO III

Nadere informatie

PROEFEXAMEN 3 Praktijkdiploma Boekhouden (PDB)

PROEFEXAMEN 3 Praktijkdiploma Boekhouden (PDB) PROEFEXAMEN 3 Praktijkdiploma Boekhouden (PDB) Periodeafsluiting Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen met

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie 1 Examennummer: 12248 Datum: 3 juli 2010 Tijd: 10.00 11.30 uur

Bedrijfsadministratie 1 Examennummer: 12248 Datum: 3 juli 2010 Tijd: 10.00 11.30 uur Bedrijfsadministratie 1 Examennummer: 12248 Datum: 3 juli 2010 Tijd: 10.00 11.30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 15 open vragen (maximaal 50 punten) - een

Nadere informatie

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing Hoofdstuk 3 Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing Extra opgaven De opgaven 3.8a tot en met 3.8d horen bij paragraaf 3.2, Afschrijving duurzame productiemiddelen.

Nadere informatie

EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden

EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden Financiële Administratie 15 juni 2013 Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen

Nadere informatie