BKB. Antwoordenboek. Basiskennis boekhouden. G.M. van Rhoon Bewerkt door: Jan H.L. de Bruijn MBA

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BKB. Antwoordenboek. Basiskennis boekhouden. G.M. van Rhoon Bewerkt door: Jan H.L. de Bruijn MBA"

Transcriptie

1 BKB Basiskennis boekhouden Antwoordenboek G.M. van Rhoon Bewerkt door: Jan H.L. de Bruijn MBA

2 BKB Basiskennis Boekhouden Antwoordenboek G.M. van Rhoon Bewerkt door: Jan H.L. de Bruijn MBA

3 Dit antwoordenboek behoort bij het studieboek BKB - Basiskennis boekhouden, ISBN Lay-out en opmaak NTI DTP Studio, Leiden 1 e druk najaar e druk januari e druk augustus e druk december 2012 ISBN , Educatief bv, Leiden Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

4 Inhoud 1 De inventaris en de balans Het grootboek Grootboekrekening Eigen vermogen Het decimale rekenstelsel Het journaal De omzetbelasting Dagboeken Dagboeken De subadministratie Afschrijvingen Kosten en opbrengsten Tussenrekeningen Voorzien in de vermogensbehoefte van de onderneming Kolommenbalans...39 Cases...41 Antwoordenboek III

5 IV BKB - Basiskennis boekhouden

6 1 De inventaris en de balans 1-1 Een balans is een overzicht van de bezittingen en de schulden van een onderneming. 1-2 Op de debiteurenlijst. 1-3 Een voorraadlijst is de specificatie van de aanwezige voorraad goederen in een onderneming. Goederen zijn één van de bezittingen van de onderneming. De inventarislijst is een specificatie van alle bezittingen van een onderneming, waaronder de voorraad goederen. 1-4 Ten grondslag aan de financiële feiten die geboekt moeten worden, moeten boekingsdocumenten liggen. Het zijn de bewijsstukken van de financiële feiten die worden geregistreerd of worden geboekt. 1-5 Het principe van balansevenwicht houdt in dat altijd het totaal aan debetbedragen gelijk moet zijn aan het totaal aan creditbedragen. 1-6 a. t/m c. Crediteurenlijst per 1 januari 2010 naam van de leveranciers bedrag 1 W. Wortelboer, Alkmaar B. Bergsma, Haarlem H. Adams, Velzen C. Schotel, Maassluis 16 5 D. Hansma, Bergen R. de Maren, Amsterdam a. en b. bezittingen: gebouwen: inventaris: auto s: goederen: debiteuren: ING-bank: Antwoordenboek 1

7 kas: totaal: schulden: hypotheek: crediteuren: totaal: a. Om in de loop van het jaar al te weten hoe de zaak er voor staat. b. bezittingen: schulden: eigen vermogen: c. Balans per 1 juli 2010 Bedrijfspand Eigen vermogen Kantoorinventaris Hypotheek Rabobank Bestelauto Lening kredietbank Voorraad goederen Crediteuren ING-bank Kas BKB - Basiskennis boekhouden

8 2 Het grootboek 2-1 Dubbel boekhouden betekent dat debitering van een grootboekrekening altijd opgevolgd moet worden met één of meerdere crediteringen van een andere grootboekrekening. 2-2 Kas is een rekening van bezit. Regel 1 is hierop van toepassing. 2-3 Op de grootboekrekening worden de desbetreffende financiële feiten geregistreerd. 2-4 De grootboekrekening Lening is de rekening van schuld. Terugbetaling doet de schuld verkleinen. Regel 4 is hierop van toepassing. 2-5 Nee, het bezit kas neemt toe maar gelijktijdig neemt het bezit bank met hetzelfde bedrag af. Per saldo wordt het totaal aan bezittingen niet groter of kleiner. 2-6 a. Debiteer Inventaris voor (regel 1). Crediteer Kas voor (regel 2). b. Debiteer Voorraad goederen voor (regel 1). Crediteer Crediteuren voor (regel 4). c. Debiteer Kas voor 300 (regel 1). Crediteer Inventaris voor 300 (regel 2). d. Debiteer Bank voor (regel 1). Debiteer Crediteuren voor (regel 3). Crediteer Debiteuren voor (regel 2). e. Debiteer Gebouwen voor (regel 1). Crediteer Hypotheek voor (regel 4). Crediteer Bank voor (regel 2). f. Debiteer Voorraad goederen voor (regel 1). Crediteer Crediteuren voor (regel 4). Antwoordenboek 3

9 g. Debiteer Kas voor (regel 1). Crediteer Debiteuren voor (regel 2). h. Debiteer Crediteuren voor (regel 3). Crediteer Voorraad goederen voor (regel 2). i. Debiteer Auto s voor (regel 2). Crediteer Crediteuren voor (regel 4). j. Debiteer Crediteuren voor (regel 3). Crediteer ING-bank voor (regel 2). 2-7 a. De telling aan de debetzijde is De telling aan de creditzijde is ook Eigen vermogen: = b. Naam: Gebouwen datum omschrijving bedrag datum omschrijving bedrag 1-1 balans Naam: Machines datum omschrijving bedrag datum omschrijving bedrag 1-1 balans Naam: Debiteuren datum omschrijving bedrag datum omschrijving bedrag 1-1 balans Naam: Voorraden datum omschrijving bedrag datum omschrijving bedrag 1-1 balans Naam: Kas datum omschrijving bedrag datum omschrijving bedrag 1-1 balans Naam: Eigen vermogen datum omschrijving bedrag datum omschrijving bedrag 1-1 balans BKB - Basiskennis boekhouden

10 Naam: Hypotheek datum omschrijving bedrag datum omschrijving bedrag 1-1 balans Naam: Crediteuren datum omschrijving bedrag datum omschrijving bedrag 1-1 balans Naam: Bank datum omschrijving bedrag datum omschrijving bedrag 1-1 balans Antwoordenboek 5

11 6 BKB - Basiskennis boekhouden

12 3 Grootboekrekening Eigen vermogen 3-1 Aan het einde van een periode wordt het saldo bepaald van de desbetreffende grootboekrekening. Dat heet het afsluiten van de grootboekrekening. Het saldo is tevens het openingsbedrag van de grootboekrekening voor de komende periode. Dat heet het openen van de grootboekrekening. 3-2 Privégebruik komt ten laste van het eigen vermogen. De heer Geurtjens neemt een doos wijn mee naar huis, maar betaalt de wijn niet. Met andere woorden het totaal aan bezittingen van de onderneming neemt af, dus zal het eigen vermogen ook moeten afnemen. Eigen vermogen is immers het verschil tussen bezittingen en schulden. Als de bezittingen kleiner worden en de schulden blijven hetzelfde, zal het verschil tussen bezittingen en schulden afnemen. 3-3 Een rekening van het eigen vermogen, waarop de desbetreffende mutaties van het eigen vermogen door kosten, opbrengsten of privémutaties worden geboekt. 3-4 Brutowinst 3-5 Kosten zijn een hulprekening van het eigen vermogen. Regel 5 is hierop van toepassing juni: Debiteer Voorraad goederen voor (regel 1). Crediteer Kas voor (regel 2). 2 juni: Debiteer Privé voor 250 (regel 5). Crediteer Kas voor 250 (regel 2). 5 juni: Debiteer Debiteuren voor (regel 1). Crediteer Opbrengst verkopen voor (regel 6). Debiteer Inkoopwaarde verkopen voor (regel. 5). Crediteer Voorraad goederen voor (regel 2). Antwoordenboek 7

13 8 juni: Debiteer Autokosten voor 85 (regel 5). Crediteer Bank voor 85 (regel 2). 13 juni: Debiteer Voorraad goederen voor (regel 1). Crediteer Crediteuren voor (regel 4). 15 juni: Debiteer Privé voor 100 (regel 5). Crediteer Voorraad goederen voor 100 (regel 2) september: Debiteer Kas voor 850 (regel 1). Crediteer Opbrengst taxiritten voor 850 (regel 6). 2 september: Debiteer Autokosten voor 95 (regel 5). Crediteer Kas voor 95 (regel 1). 2 september: Debiteer Debiteuren voor 150 (regel 1). Crediteer Opbrengst taxiritten voor 150 (regel 6). 3 september: Debiteer Privé voor 55 (regel 5). Crediteer Opbrengst taxiritten voor 55 (regel 6). 4 september: Debiteer Kas voor 150 (regel 1). Crediteer Opbrengst taxiritten voor 150 (regel 6). 3-8 Naam: Inventaris datum omschrijving bedrag datum omschrijving bedrag 1-9 balans verkoop aankoop naar balans BKB - Basiskennis boekhouden

14 Naam: Inventaris datum omschrijving bedrag datum omschrijving bedrag 1-10 balans Naam: Voorraad goederen datum omschrijving bedrag datum omschrijving bedrag 1-9 balans verkoop aankoop verkoop retour naar balans Naam: Voorraad goederen datum omschrijving bedrag datum omschrijving bedrag 1-10 balans Naam: ING-bank datum omschrijving bedrag datum omschrijving bedrag 6-9 van hypotheek balans ontvangsten betalingen naar balans Naam: ING-bank datum omschrijving bedrag datum omschrijving bedrag 1-10 balans Naam: Hypotheek datum omschrijving bedrag datum omschrijving bedrag 30-9 naar balans balans verhoging lening Naam: Hypotheek datum omschrijving bedrag datum omschrijving bedrag 1-10 balans Antwoordenboek 9

15 10 BKB - Basiskennis boekhouden

16 4 Het decimale rekenstelsel 4-1 Dit maakt het opzoeken van de kaart eenvoudiger. 4-2 Bij het opvragen van de grootboekrekening typt u het rekeningnummer in. 4-3 U gebruikt alleen de rekeningnummers in plaats van de volledige namen van de grootboekrekeningen. 4-4 a. Het nummer van de groep is 2. b. In rubriek 1. c. De financiële rekeningen. d. 100 Kas, 110 Bank, 130 Debiteuren. 4-5 Er zijn in totaal 10 rubrieken in gebruik. 4-6 Bij de start van eenneming trekt men vermogen aan en schaft men de langlopende bezittingen aan. 4-7 Men schaft goederen aan (rubriek 7), die verkoopt men (rubriek 8) en de winst gaat naar rubriek Het gaat om rekeningen met betalingsmiddelen: Kas, Bank, ING-bank. Antwoordenboek 11

17 12 BKB - Basiskennis boekhouden

18 5 Het journaal 5-1 De instructie voor en het vastleggen van de boekingen van de financiële feiten. 5-2 Het totaal aan debetbedragen moet gelijk zijn aan het totaal aan creditbedragen. 5-3 Inkoopkortingen worden niet geboekt, dus er is geen grootboekrekening Inkoopkortingen. 5-4 Journaal over de periode augustus Voorraad goederen aan 140 Crediteuren Inventaris aan 100 Kas Debiteuren aan 840 Opbrengst verkopen Inkoopwaarde verkopen aan 700 Voorraad goederen Privé 150 aan 020 Inventaris Opbrengst verkopen aan 130 Debiteuren Voorraad goederen aan 800 Inkoopwaarde verkopen Privé 200 aan 700 Voorraad goederen Crediteuren 300 aan 700 Voorraad goederen Kas aan 840 Opbrengst verkopen Inkoopwaarde verkopen aan 700 Voorraad goederen ING-bank aan 130 Debiteuren Crediteuren Antwoordenboek 13

19 425 Autokosten 240 aan 110 ING-bank a. en b Voorraad goederen aan 140 Crediteuren Kas 800 aan 050 Bestelauto Kas aan 840 Opbrengst verkopen Inkoopwaarde van de verkopen aan 700 Voorraad goederen Crediteuren 400 aan 700 Voorraad goederen Energiekosten 680 aan 110 ING-bank Crediteuren aan 110 ING-bank Kas 200 aan 130 Debiteuren Hypothecaire lening Interestkosten 800 aan 110 ING-bank totaal BKB - Basiskennis boekhouden

20 6 De omzetbelasting 6-1 Belasting toegevoegde waarde 6-2 Noodzakelijke goederen en diensten (eerste levensbehoeften). 6-3 Het zijn financiële rekeningen (vorderingen op korte termijn en korte schulden), ze zijn te vergelijken met de rekeningen Debiteuren en Crediteuren. 6-4 verschuldigde btw - te verrekenen btw = af te dragen btw of te betalen btw - te vorderen btw = af te dragen btw 6-5 De oorspronkelijke boeking moet worden teruggeboekt Voorraad goederen Te vorderen btw aan 140 Crediteuren Debiteuren aan 181 Te betalen btw 513 aan 840 Opbrengst verkopen Inkoopwaarde verkopen aan 700 Voorraad goederen Crediteuren aan 180 Te vorderen btw 114 aan 700 Voorraad goederen Te betalen btw Opbrengst verkopen aan 130 Debiteuren Antwoordenboek 15

21 Voorraad goederen aan 800 Inkoopwaarde verkopen a. 181 Te betalen btw aan 180 Te vorderen btw aan 182 Af te dragen btw b. 182 Af te dragen btw aan 110 Bank BKB - Basiskennis boekhouden

22 7 Dagboeken Alle verkopen op rekening. 7-2 Alle ontvangsten en uitgaven per kas. 7-3 Alle posten die niet in een ander dagboek kunnen worden geboekt. 7-4 Alle ontvangsten en uitgaven per bank. 7-5 Alle inkopen op rekening. 7-6 Er staan financiële feiten in, waarvan meestal geen officieel document is. Toch mogen ze niet worden vergeten. Het gaat om feiten die in geen van de andere dagboeken kunnen worden geplaatst. 7-7 Er zijn een paar mogelijkheden: de ondernemer kan de btw uit het totaalbedrag in één keer berekenen; de btw staat op de inkoopfacturen vermeld. 7-8 a. en b. Inkoopboek over de maand september datum naam en woonplaats leverancier documentnummer bedrag 1-9 C. van Baarsel, Brielle IF B. Overveer, Geervliet IF bv Keerweer, Oostvoorne IF C. van Baarsel, Brielle CR S. Boomans, Heenvliet IF bv Keerweer, Oostvoorne CR B. Overveer, Geervliet IF K. van Dongen, Rhoon IF B. Overveer, Geervliet CR Antwoordenboek 17

23 c Voorraad goederen aan 140 Crediteuren a. Verkoopboek over de periode juli datum naam en woonplaats documentnummer factuurbedrag inkoopwaarde afnemer 3-7 B. de Lijster, Ommen J. Mus, Deventer K. Vink, Doesburg L. Merel, Zwolle Zwaan NV, Alhier B. Gans, Giethoorn C. Mus, Oss c. In de kolom Inkoopwaarde staat voor welk bedrag Vogels de goederen heeft ingekocht. d. Op 7 juli. e Debiteuren aan 840 Opbrengst verkopen Inkoopwaarde verkopen aan 700 Voorraad goederen BKB - Basiskennis boekhouden

24 8 Dagboeken Als het eindsaldo van het kasboek debet staat, komt het beginsaldo van het kasboek credit te staan. Dat kan niet. Er bestaat geen negatief kasgeld. 8-2 Bij de bank kun je wel rood staan. Het eindsaldo van het bankboek kan wel aan de debetkant staan. 8-3 Alle financiële feiten die niet te relateren zijn aan Inkoop, Verkoop, Kas of Bank. 8-4 Nee. Het zijn diverse kosten, maar ze zijn betaald per kas. 8-5 Er wordt niets geboekt in het bankboek op 12 maart, omdat het geld nog niet ontvangen is per bank. In het dagboek Bank wordt het bedrag inclusief btw geboekt, op het moment dat de uitbetaling van de claim effectief is ontvangen. 8-6 a. K 215 b. en c. Kasboek over de maand november datum omschrijving documentnummer bedrag datum omschrijving documentnummer bedrag 1-11 beginsaldo K goederen K verkopen K privé K debiteuren K bankstorting K verkopen K goederen K verkopen K aanbetaling K voorschot K autokosten K verkopen K bankstorting K bankstorting K a. beginsaldo: ontvangsten: uitgaven: eindsaldo: Antwoordenboek 19

25 b. kasgeld zou moeten zijn: kasgeld is: kasteveel: 95 c. Het is een kasteveel, dus op de debetzijde. d. Totaal toelichting: beginsaldo: ontvangsten: kasteveel: e. Met het werkelijke kasgeld van a. en b. Bankboek over de maand november datum omschrijving documentnummer bedrag datum omschrijving documentnummer bedrag 1-1 beginsaldo B crediteuren B debiteuren B crediteuren B rente B huisvestingskosten B debiteuren B crediteuren B debiteuren B bestelauto B debiteuren B crediteuren B privé B eindsaldo B Memo 1: 445 Verlies op debiteuren aan 130 Debiteuren Memo 2: 870 Voorraadverschillen 700 aan 700 Voorraad goederen BKB - Basiskennis boekhouden

26 Memo 3: 101 Kleine kas 270 aan 490 Diverse kosten 270 Memo 4: 061 Privé 100 aan 700 Voorraad goederen 100 Antwoordenboek 21

27 22 BKB - Basiskennis boekhouden

28 9 De subadministratie 9-1 Dagboeken zijn hulpmiddelen om financiële feiten eenvoudig te registreren. 9-2 Om een specificatie te hebben van een grootboekrekening. 9-3 Aan welke leveranciers men nog schulden heeft. 9-4 Staffelvorm: alle boekingen komen in één kolom onder elkaar. Scontrovorm: er is een debetzijde en een creditzijde. 9-5 Het voorraadboek is een dagboek omdat per artikel in geld de waarde van de voorraden wordt bijgehouden. Het magazijnboek is een bijboek omdat daar per artikel de hoeveelheden worden bijgehouden. 9-6 Afnemer: W. Besteman, Zwolle datum omschrijving bedrag 1-8 saldo af: per bank ontvangen saldo bij: factuur saldo af: per ING-bank ontvangen saldo af: creditnota 570 saldo af: per bank ontvangen saldo bij: factuur saldo NB: 29 augustus wordt niet in de debiteurenrekening opgenomen, want de verkoop is per kas. Antwoordenboek 23

29 9-7 Saldilijst crediteuren per 30 september 2010 crediteurennummer omschrijving bedrag 1 H. Bosman, Groningen N.V. Grootsma, Groningen L. van der Kemp, Appingedam R. de Velder, Leeuwarden P. Wilmans-Jongsma, Veendam a. Saldilijst debiteuren per 31 december 2010 debiteurennummer naam en woonplaats saldo 1 W. Brugmans, Dordrecht R. Bestebreur, Rotterdam H. Slootweg, Zoetermeer K. van Zwol, Barendrecht Voorraadlijst per 31 december 2010 artikelnummer naam artikel bedrag artikel Alfa à artikel Beta à artikel Omega à artikel Zeta à Saldilijst crediteuren per 31 december 2010 crediteurennummer naam en woonplaats bedrag 01 W. van Oorschot, Capelle R. Dijkstra, Pijnakker H. Botmans, Barendrecht K. Konijnenberg, Spijkenisse b. Debiteuren voor Crediteuren voor Voorraad goederen voor BKB - Basiskennis boekhouden

30 c. Nr.: 130 Naam: Debiteuren datum omschrijving bedrag datum omschrijving bedrag 1-1 balans Nr.: 140 Naam: Crediteuren datum omschrijving bedrag datum omschrijving bedrag 1-1 balans Nr.: 700 Naam: Voorraad goederen datum omschrijving bedrag datum omschrijving bedrag 1-1 balans Antwoordenboek 25

31 26 BKB - Basiskennis boekhouden

32 10 Afschrijvingen 10-1 Afschrijving is de waardevermindering van een bezit Duurzame activa zijn langer te gebruiken dan één jaar. Vlottende activa zijn korten dan één jaar te gebruiken Op de rekening van bezit aan de creditzijde (rubriek 0) Afschrijvingen zijn kosten waardoor de jaarlijkse winst kan dalen of stijgen Boekwinst is de werkelijke verkoop of inruilwaarde die hoger is dan de boekwaarde. Boekverlies is de werkelijke verkoop of inruilwaarde die lager is dan de boekwaarde De waarde van de bezitting Debiteuren (een vlottende activa) verminderd a. 020 Machines Te vorderen btw aan 140 Crediteuren b. 430 Afschrijvingskosten aan 020 Machines c. verkocht voor: boekwaarde: ( ) boekwinst: 300 d. 100 Kas aan 950 Incidentele winsten en verliezen 300 aan 181 Te betalen btw 437 aan 020 Machines Debiteuren aan 181 Te betalen btw 288 aan 840 Opbrengst verkopen Antwoordenboek 27

33 Debiteuren aan 181 Te betalen btw 380 aan 840 Opbrengst verkopen Afschrijving debiteuren Te betalen btw 288 aan 130 Debiteuren Afschrijving debiteuren (0, ) 180 Te vorderen btw* (0,5 380) aan 130 Debiteuren (0, ) *of 181 Te betalen btw 10-9 a. 010 Gebouwen Interestkosten aan 070 Hypothecaire lening aan 110 Bank b. 130 Debiteuren aan 950 Incidentele baten en lasten aan 180 Verschuldigde btw aan 030 Machines c. 110 Bank aan 130 Debiteuren d. 181 Te verrekenen btw Verlies op debiteuren aan 130 Debiteuren BKB - Basiskennis boekhouden

34 11 Kosten en opbrengsten 11-1 Omdat het moment van opbrengsten realisatie niet altijd hetzelfde moment is van de ontvangst van opbrengsten Omdat het moment van realisatie van kosten niet altijd hetzelfde is als het moment van uitgave van kosten Privéonttrekkingen is een uitgave, mar zijn geen kosten voor een onderneming. Opbrengsten leiden tot ontvangsten Nee, een lening zijn gelden die moeten worden terugbetaald. Een lening is ook geen opbrengst die vooruit ontvangen is Op het moment van betalen van de investering is de levensduur van de machine nog lang niet ten einde. Feitelijk is al betaald voor kosten die in de toekomst worden gerealiseerd a. Per maand: : 3 = b. 430 Huurkosten aan 150 Te betalen bedragen c. 150 Te betalen bedragen aan 110 Bank d. 1 mei: credit (de maand april) 1 juni: credit (april + mei) 11-7 a. 110 Bank aan 153 Vooruitontvangen bedragen b. Telkens op 31 oktober, 30 november en 31 december: 153 Vooruitontvangen bedragen aan 880 Opbrengst lesgeld Antwoordenboek 29

35 c. Credit voor 8.400, er is een verplichting voor de maanden november en december. d. 100 Kas 600 aan 880 Opbrengst lesgeld BKB - Basiskennis boekhouden

36 12 Tussenrekeningen 12-1 Het nut van tussenrekeningen is het juist kunnen boeken van financiële feiten, door 'dubbele' boekingen te voorkomen Omdat alleen bankbiljetten en munten effectief in de kassa terecht komen Inhoudingen loonheffing en premies werknemersverzekeringen Ja, is direct te relateren aan het product Kasgeldstorting of kasgeldopname die nog niet zijn bijgeschreven maar al wel zijn afgeschreven van de bankrekening a. Bankboek debetzijde: 100 Bank aan 200 Kruisposten Bankboek creditzijde: 200 Kruisposten 900 aan 110 Bank 900 b. Kasboek debetzijde: 100 Kas aan 200 Kruisposten Kasboek creditzijde: 200 Kruisposten aan 00 Kas Antwoordenboek 31

37 c. datum debet credit saldo C d. Het volgende bankafschrift is nog niet ontvangen en/of geboekt Inkopen Te vorderen btw 504 aan 140 Crediteuren Voorraad goederen aan 710 Inkopen Inkopen aan 700 Voorraad goederen Crediteuren aan 180 Te vorderen btw 252 aan 710 Inkopen a. 151 Vooruitbetaalde bedragen 360 aan 120 ING-bank 360 b. 151 Vooruitbetaalde bedragen 240 aan 120 ING-bank 240 c. De maandelijkse kosten van de wegenbelasting: 240 : 3 = 80 De verzekeringspremie per maand: 360 : 12 = 30 d. 425 Autokosten 110 aan 151 Vooruitbetaalde bedragen BKB - Basiskennis boekhouden

38 e. wegenbelasting: (juli) = 160 verzekeringspremie: (4 30) = 240 totaal: 400 debet Inkopen Te vorderen btw aan 110 Bank Machine RP aan 710 Inkopen Machine RP Te vorderen btw 380 aan 140 Crediteuren Machine RP 428 aan 140 Crediteuren Kruisposten aan 840 Opbrengst verkopen aan 181 Te betalen btw Inkoopwaarde verkopen aan Machine RP Bank aan 200 Kruisposten Verkoopkosten Te vorderen btw 285 aan 140 Crediteuren Antwoordenboek 33

39 34 BKB - Basiskennis boekhouden

40 13 Voorzien in de vermogensbehoefte van de onderneming 13-1 Obligatielening, onderhandse banklening, hypothecaire geldlening, voorziening en leasing Een vof is geen rechtspersoon. Het ondernemingsvermogen is niet afgescheiden van het privévermogen. De vof wordt belast met inkomstenbelasting Heel veel eigenaren die een relatief klein aandeel nemen in een onderneming, resulteert uiteindelijk in een groot bedrag Een obligatie is een grote schuld opdelen in heel veel kleinere schuldbewijzen. Een aandeel is een groot eigen vermogen opdelen in heel veel kleinere aandelen. Een obligatie is een schuld die terug moet worden betaald, een aandeel niet De hypotheek is het recht om het onderpand te verkopen. De eigenaar van het gebouw (de lener) geeft het hypotheekrecht aan de bank (de geldverstrekker). De bank neem het recht over van de eigenaar Bij inkopen op rekening hoeft niet meteen te worden betaald. Dat spaart kosten uit van geld lenen bij de bank (rood staan). De leverancier berekent ook geen interestkosten, daarom is leverancierskrediet gratis Doordat ze de ondernemer minder vergoedt voor het overnemen van de openstaande vorderingen a. 010 Te plaatsen aandelenkapitaal aan 045 Aandelenkapitaal b. 110 Bank Aandeelhouders nog te storten aan 010 Te plaatsen aandelenkapitaal aan 047 Algemene reserve Antwoordenboek 35

41 c. Balans per 1 augustus 2010 Bank Aandelenkapitaal Aandeelhouders nts * Te plaatsen aandelenkapitaal Geplaatst aandelenkapitaal Algemene reserve *nog te storten d. geplaatst aandelenkapitaal: algemene reserve: totaal eigen vermogen: a. 110 Bank aan 070 Hypothecaire lening b. Rente per jaar is: % = ; per maand c. 420 Interestkosten aan 110 Bank d. 420 Interestkosten Hypothecaire lening aan 110 Bank e. De schuld is: = Rente per jaar: % = ; per halfjaar is dat f. 420 Interestkosten Hypothecaire lening aan 110 Bank a. voorraad: inventaris: waarborgsom: vermogensbehoefte: BKB - Basiskennis boekhouden

42 b. spaargeld: voorraad: banklening: beschikbaar: c. Balans per.. Inventaris Eigen vermogen Waarborgsom Banklening Voorraad Kas * *Kas: ( ) = Antwoordenboek 37

43 38 BKB - Basiskennis boekhouden

44 14 Kolommenbalans 14-1 De proefbalans, de saldibalans, de winst-en-verliesrekening en de (eind)balans De proefbalans toont de debettotalen en de credittotalen per grootboekrekening aan. De saldibalans toont de saldi per grootboekrekening aan De bezittingen en de schulden van de onderneming. Rubriek 0, 1 en De kosten en de opbrengsten van de onderneming. Rubriek 4, 8 en Op de rekening Eigen vermogen wordt de winst of het verlies opgenomen a. debet credit 411 Loonkosten Afschrijvingskosten Overige kosten Kostprijs verkopen Verkoopkosten Opbrengst verkopen totaal Opbrengst kosten = winst b = saldibalans winst-en-verliesrekening eindbalans nr. naam van de rekening debet credit debet credit debet credit 010 Gebouwen Afschrijving gebouwen Inventaris Afschrijving inventaris Eigen vermogen Hypothecaire lening Antwoordenboek 39

45 100 Kas ING-bank Interestkosten Afschrijvingskosten Overige kosten Voorraad goederen Inkoopwaarde verkopen Opbrengst verkopen Winst BKB - Basiskennis boekhouden

46 Cases A. D B. C C. B D Opbrengst verkopen winkel Te betalen omzetbelasting 97,47 aan 860 Verleende kortingen 27 aan 130 Debiteuren 610, Winkelvoorraad 280 aan 802 Inkoopprijs verkopen winkel Autokosten Te verrekenen omzetbelasting 15, Huisvestingskosten 112 aan 120 Rabobank 207, ING-bank , Verkoopkosten Te verrekenen omzetbelasting 20,90 aan 130 Debiteuren Verkoopkosten 750 aan 960 Incidentele baten en lasten 420,17 aan 176 Te betalen omzetbelasting 79,83 aan 100 Kas Kas 5.735, Kruisposten pin- en creditcardbetalingen 6.910,60 aan 176 Te betalen omzetbelasting 2.019,18 aan 852 Opbrengst verkopen winkel ,24 Antwoordenboek 41

47 802 Inkoopprijs verkopen winkel aan 702 Winkelvoorraad Debiteuren aan 176 Te betalen omzetbelasting aan 850 Opbrengst verkopen nieuwe caravans Inkoopprijs verkopen nieuwe caravans aan 700 Voorraad nieuwe caravans Vooruit ontvangen bedragen aan 135 Aanbetalingen caravans %-hypothecaire lening o/g aan 480 Interestkosten Huisvestingskosten 750 aan 150 Vooruitbetaalde bedragen Nog te ontvangen bedragen 700 aan 430 Huisvestingskosten Nr.: 470 Naam: Verkoopkosten datum omschrijving debet credit 15-7 telling advertentie Vakantiekrant bloemen voor kopers caravans kosten W. Duindam correctie afschrijvingskosten correctie reiskosten naar privé naar winst-en-verliesrekening totalen BKB - Basiskennis boekhouden

48

Het aantal te behalen punten is 60. Bij elke vraag staat aangegeven hoeveel punten je daarvoor kunt behalen.

Het aantal te behalen punten is 60. Bij elke vraag staat aangegeven hoeveel punten je daarvoor kunt behalen. asiskennis oekhouden (K ) Oefenexamen 1 asiskennis boekhouden (K ) elangrijke informatie Het aantal te behalen punten is 60. ij elke vraag staat aangegeven hoeveel punten je daarvoor kunt behalen. e beschikbare

Nadere informatie

Een overzicht van veel voorkomende gebeurtenissen en van de vastlegging daarvan:

Een overzicht van veel voorkomende gebeurtenissen en van de vastlegging daarvan: De balans opmaken De boekhouding kan worden gedefinieerd als een informatieverzameling, waarin de omvang en de samenstelling van het vermogen en van de mutaties daarin zijn vastgelegd. Boekhouden houdt

Nadere informatie

Bedrijven zijn verplicht 1 maal per jaar een balans op te stellen en een winst & verliesrekening te maken. (voor de belastingdienst)

Bedrijven zijn verplicht 1 maal per jaar een balans op te stellen en een winst & verliesrekening te maken. (voor de belastingdienst) www.jooplengkeek.nl Interne verslaggeving Kosten en uitgaven Bedrijven zijn verplicht 1 maal per jaar een balans op te stellen en een winst & verliesrekening te maken. (voor de belastingdienst) Meestal

Nadere informatie

ZZP Boekhouder handleiding

ZZP Boekhouder handleiding ZZP Boekhouder handleiding ZZP Handleiding boekhouden intro Met deze handleiding krijgt u een spoedcursus boekhouden. Als ondernemer moet u een administratie bijhouden. Deze administratie geeft financieel

Nadere informatie

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvattingen

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvattingen M&O voor examen: Boek 1A: hoofdstuk 9 t/m 15 Blz. 1-23 Boek 1B: hoofdstuk 20 t/m 24 Blz. 23-34 Boek 2A: hoofdstuk 25 t/m 27 Blz. 34-41 Boek 2B: hoofdstuk 31 t/m 36 Blz. 41-49 Hoofdstuk 9, rechtsvormen

Nadere informatie

Basiskennis van het bedrijfsbeheer

Basiskennis van het bedrijfsbeheer Responsible Young Starters ESF: bijdragen tot de ontwikkeling van de werkgelegenheid door het bevorderen van inzetbaarheid, ondernemerschap, aanpasbaarheid en gelijke kansen en door het investeren in menselijke

Nadere informatie

Basiskennis van het bedrijfsbeheer

Basiskennis van het bedrijfsbeheer Responsible Young Starters JACARANDA ESF: bijdragen tot de ontwikkeling van de werkgelegenheid door het bevorderen van inzetbaarheid, ondernemerschap, aanpasbaarheid en gelijke kansen en door het investeren

Nadere informatie

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken 1e druk, maart 2003 2e druk, juli 2005 3e druk, maart 2006 4 e druk, maart

Nadere informatie

Bedrijfseconomie Theorie en Praktijk (HBO Editie)

Bedrijfseconomie Theorie en Praktijk (HBO Editie) Bedrijfseconomie Theorie en Praktijk (HBO Editie) Bronvermelding Titel: Bedrijfseconomie Theorie en Praktijk (HBO Editie) Auteur(s): R. Liethof ISBN: 9789035242579 Uitgever: Convoy Uitgevers BV Titel Bedrijfseconomie

Nadere informatie

dienstverlening brengen zij de klant provisie en administratiekosten in rekening

dienstverlening brengen zij de klant provisie en administratiekosten in rekening DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP NV = een vennootschap met een in overdraagbare aandelen verdeeld maatschappelijk kapitaal, waarin ieder der vennoten voor één of meer aandelen deelneemt = rechtspersoon: de NV

Nadere informatie

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken 1e druk, maart 2003 2e druk, juli 2005 3e druk, maart 2006 4e druk, maart

Nadere informatie

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD Jaarrekening 2008 Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN INHOUDSOPGAVE 1. Accountantsverslag Voorbeeldjaarrekening BV T.a.v. de directie Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN Jaarrekening 2008 Pagina

Nadere informatie

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING 1. BALANS NA RESULTAATVERDELING ACTIVA Vaste activa PRAKTISCHE GIDS Codes I. Oprichtingskosten II. Immateriële Vaste Activa III. Materiële Vaste Activa voor de ANALYSE A. Terreinen en gebouwen B. Installaties,

Nadere informatie

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten Het ZAken ZAk boekje De accountant in uw achterzak Wat moet er eigenlijk allemaal in een ondernemingsplan staan? Waarom zou ik voor een bv-vorm kiezen? Moet

Nadere informatie

MAR : Minimumindeling van het Algemeen Rekeningstelsel

MAR : Minimumindeling van het Algemeen Rekeningstelsel BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p.1/ MAR : Minimumindeling van het Algemeen Rekeningstelsel Klasse 2 p.7/ Btw periodieke aangifte inhoud van roosters 44 en 47 opgave

Nadere informatie

Visionplanner Plesmanstraat 58b 3905 KZ Veenendaal. Jaarrekening 2011

Visionplanner Plesmanstraat 58b 3905 KZ Veenendaal. Jaarrekening 2011 Plesmanstraat 58b 395 KZ Veenendaal INHOUD ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 Resultaat 3 Financiële positie 4 Fiscale positie JAARREKENING 1 Balans 2 Winst- en verliesrekening 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

> Een praktijkvoorbeeld van de openingsbalans staat in de CASE achterin het boek. Rechterkant, passiva, credit Vaste activa. 7.

> Een praktijkvoorbeeld van de openingsbalans staat in de CASE achterin het boek. Rechterkant, passiva, credit Vaste activa. 7. De openingsbalans stap voor stap uitgelegd In het onderstaande schema zie je een voorbeeld van een complete openingsbalans. In de volgende schema s wordt de openingsbalans per onderwerp uitgelegd. C >

Nadere informatie

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Fiscale behandeling van de opbrengsten en kosten: privé versus vennootschap Opbrengsten en kosten van onroerende goederen in de personenbelasting

Nadere informatie

Fiscalect Najaarstips 2014

Fiscalect Najaarstips 2014 / Tips voor ondernemers Blad 1 van Inhoud Tips voor ondernemers... 2 Voorkom verliesverdamping... 2 Wilt u juist winst uitstellen?... 2 Houd in december uw werkkapitaal op peil... 2 Betaal nooit contant

Nadere informatie

Handleiding Module Boekhouding. Parochies Navision 4.03

Handleiding Module Boekhouding. Parochies Navision 4.03 Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4.03 GAC Business Solutions behoudt zicht het recht voor veranderingen in deze publicatie te allen tijde uit te voeren. Eventuele wijzigingen dienen niet

Nadere informatie

nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars

nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars Bulletin 63 CBN Commissie voor Boekhoudkundige Normen Voorwoord In augustus 2012 werd het boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars gepubliceerd

Nadere informatie

De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb. Internetversie

De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb. Internetversie De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb Internetversie De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb Internetversie 2006 NOvAA Niets uit

Nadere informatie

Het ondernemingsplan voor startende ondernemers

Het ondernemingsplan voor startende ondernemers Het ondernemingsplan voor startende ondernemers Internetversie Het ondernemingsplan voor startende ondernemers Internetversie (c) 2004 NOvAA Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

Ruilen over de tijd. Zie steeds de eenvoud!! Frans Etman

Ruilen over de tijd. Zie steeds de eenvoud!! Frans Etman Ruilen over de tijd Zie steeds de eenvoud!! vwo Frans Etman Bedenk dat bij ruilen er altijd twee dingen gedaan worden. Je geeft wat en je krijgt wat terug. Als je twee keer ruilt - ruilen over de tijd

Nadere informatie

Voorwaarden Delta Lloyd Budget Hypotheek Per 1 juli 2013

Voorwaarden Delta Lloyd Budget Hypotheek Per 1 juli 2013 Voorwaarden Delta Lloyd Budget Hypotheek Per 1 juli 2013 G 03.2.34-0713 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding 1. Leningvoorwaarden Budget Hypotheek 5 1. Waarvoor zijn deze voorwaarden? 6 2. Hoe werkt de

Nadere informatie

Samenvatting Hoofdstuk 9 Betalen in binnen- en buitenland

Samenvatting Hoofdstuk 9 Betalen in binnen- en buitenland Paragraaf 1 Geld Samenvatting Hoofdstuk 9 Betalen in binnen- en buitenland Er is sprake van directe ruil wanneer er goederen tegen goederen worden geruild. We spreken van indirecte ruil wanneer er eerst

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

HANDLEIDING ADVODATA (INTERIM)

HANDLEIDING ADVODATA (INTERIM) HANDLEIDING ADVODATA (INTERIM) Versie 8.9.x 11 MAART 2015 ADVODATA COMPUTER SERVICES 1. Berekeningen A. Invorderingen Via het bovenstaande menu item kan de nieuwe versie van de invorderingberekening module

Nadere informatie

Productkenmerken en voorwaarden Rabo DoelSparen. Productkenmerken Rabo DoelSparen Algemene voorwaarden Rabo DoelSparen 2013 Algemene Bankvoorwaarden

Productkenmerken en voorwaarden Rabo DoelSparen. Productkenmerken Rabo DoelSparen Algemene voorwaarden Rabo DoelSparen 2013 Algemene Bankvoorwaarden Productkenmerken en voorwaarden Rabo DoelSparen Productkenmerken Rabo DoelSparen Algemene voorwaarden Rabo DoelSparen 2013 Algemene Bankvoorwaarden Productkenmerken Rabo DoelSparen Leeswijzer In dit document

Nadere informatie

De meest gestelde vragen

De meest gestelde vragen De meest gestelde vragen Inhoudsopgave Wat heb ik aan een financiële administratie? 3 Waarmee moet ik rekening houden bij het inrichten van de (financiële) administratie? 4 Welke gegevens moet ik opnemen

Nadere informatie