VOS UITGEVERIJ NOI BV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VOS UITGEVERIJ NOI BV"

Transcriptie

1 BIJLAGE BIJ BOEKHOUDEN IN DE PRAKTIJK DE BOEKINGSREGELS VOOR DUBBEL BOEKHOUDEN REGEL VOOR BEZIT: méér bezit debet boeken mínder bezit dus credit boeken REGEL VOOR SCHULD: méér schuld credit boeken mínder schuld dus debet boeken KOSTENREGEL: kosten debet boeken minder kosten credit boeken OPBRENGSTREGEL: opbrengsten credit boeken minder opbrengsten debet boeken REGEL VOOR PRIVÉ: privé-opnamen debet boeken privé-stortingen credit boeken DE VASTE BOEKINGEN KAS-/BANKONTVANGSTEN: debiteren op 100 Kas of 110 Bank KAS-/BANKUITGAVEN: crediteren op 100 Kas of 110 Bank VERKOOPFACTUREN: debiteren op 130 Debiteuren VERKOOP-CREDITFACTUREN: crediteren op 130 Debiteuren INKOOPFACTUREN: crediteren op 140 Crediteuren INKOOP-CREDITFACTUREN: debiteren op 140 Crediteuren CODEERLIJST KOSTEN 401 Sociale lasten: premies sociale lasten werkgever, pensioenverzekering. 409 Overige personeelskosten: personeelsadvertenties, opleidingskosten, reiskosten woon-werk, werkkleding, koffie, thee, maaltijden. 410 Huisvestingskosten: huur (ook creditboeking voor verrekening privé-gedeelte), gas, elektra, water, onderhoud, schoonmaakkosten, reinigingsrecht, rioolrecht, premie brand- en inbraakverzekering, onroerend-goedbelasting. 420 Autokosten: brandstof, wassen, reparatie, premie motorrijtuigenverzekering, leasekosten. 430 Verkoopkosten: reclamedrukwerk, advertenties, verpakkingsmateriaal, etalagekosten, precariorechten, relatiegeschenken, sponsoring. 460 Interestkosten: debetrente bank, kredietprovisie bank en afsluitprovisie hypotheek. 470 Algemene kosten: telefoon, fax, porti, briefpapier, reiskosten, accountantskosten, pin- en creditcardkosten, transactiekosten bank en verzendkosten bank, kantoormateriaal, vrachtkosten, premie AVB- en bedrijfsschadeverzekering, fooien, giften, kastekort/kasteveel. 480 Afschrijvingskosten: alle afschrijvingen. 830 Verleende kortingen: verleend rabat, verleende korting contant. 910 Ontvangen kortingen: ontvangen kwantumkorting, ontvangen bonuskorting, ontvangen korting wegens klachten. 940 Incidentele resultaten: boekwinst/boekverlies bij verkoop vaste activa, oninbare vorderingen. Aanschaffingen tot ca. SRD 500, niet in rubriek 0 maar op een kostenrekening in rubriek 4 boeken. Voor brutoloon, sociale lasten werkgever en overige personeelskosten wordt vaak één grootboekrekening Personeelskosten gebruikt. Deze codeerlijst is een algemene richtlijn; in de praktijk en op examens moet soms anders worden gecodeerd. UITGEVERIJ NOI BV VOS (bij de 1 e druk, 1 e oplage) ISBN:

2 GROOTBOEK SCHONEBEEK e OPDRACHT16t/m33 Naam: Bedrijfspand Volgnr. 1 jan.1balans Naam: Inventaris Volgnr. 1 BALANSREKENINGEN Naam: Bank Volgnr. 1 Naam: Kasgeld Volgnr. 1 2

3 SCHONEBEEK Naam: Eigen vermogen Volgnr. 1 q RESULTATENREKENINGEN Naam: Huisvestingskosten Volgnr. 1 Naam: Hypotheek Volgnr. 1 Naam: Algemene kosten Volgnr. 1 Naam: Crediteuren Volgnr. 1 Naam: Opbrengst reiniging Volgnr. 1 Naam: Opbrengst reparatie Volgnr. 1 3

4 GROOTBOEK WINDHORST JANUARI 2013 RUBRIEK 0 WINDHORST JANUARI OPDRACHT 36 t/m 47 Rek.nr. 020 Naam: Inventaris Volgnr. 1 Rek.nr. 065 Naam: Privé Volgnr. 1 Rek.nr. 040 Naam: Vervoermiddelen Volgnr. 1 Rek.nr. 060 Naam: Eigen vermogen Volgnr. 1 Rek.nr. 080 Naam: Lening Volgnr. 1 4

5 RUBRIEK 1 Rek.nr. 100 Naam: Kasgeld Volgnr. 1 WINDHORST JANUARI Rek.nr. 130 Naam: Debiteuren Volgnr. 1 Rek.nr. 110 Naam: Bank Volgnr. 1 Rek.nr. 140 Naam: Crediteuren Volgnr. 1 5

6 GROOTBOEK WINDHORST JANUARI 2013 RUBRIEK 4 Rek.nr. 410 Naam: Huisvestingskosten Volgnr. 1 Rek.nr. 420 Naam: Kosten vervoermiddelen Volgnr. 1 Rek.nr. 430 Naam: Verkoopkosten Volgnr. 1 WINDHORST JANUARI Rek.nr. 480 Naam: Afschrijvingskosten Volgnr. 1 RUBRIEK 7 Rek.nr. 700 Naam: Voorraad Mistral Volgnr. 1 Rek.nr. 701 Naam: Voorraad Tiga Volgnr. 1 Rek.nr. 470 Naam: Algemene kosten Volgnr. 1 6

7 RUBRIEK 8 Rek.nr. 800 Naam: Inkoopprijs verkopen Mistral Volgnr. 1 WINDHORST JANUARI Rek.nr. 850 Naam: Opbrengst verkopen Mistral Volgnr. 1 Rek.nr. 801 Naam: Inkoopprijs verkopen Tiga Volgnr. 1 Rek.nr. 851 Naam: Opbrengst verkopen Tiga Volgnr. 1 7

8 8 GROOTBOEK WINDHORST DECEMBER 2013 RUBRIEK 0 WINDHORST DECEMBER OPDRACHT50t/m59 Rek.nr. 020 Naam: Inventaris Volgnr. 1 Rek.nr. 065 Naam: Privé Volgnr. 4 jan. 1 balans dec. 30 If dec. 31 D Rek.nr. 040 Naam: Vervoermiddelen Volgnr. 1 jan. 1 balans dec. 31 D Rek.nr. 060 Naam: Eigen vermogen Volgnr. 1 jan. 1 balans RUBRIEK 1 Rek.nr. 100 Naam: Kasgeld Volgnr. 12 transport dec. 27 K dec. 27 K dec. 30 K dec. 31 K transport dec. 3 K dec. 6 B dec. 27 K dec. 30 B Rek.nr. 080 Naam: Lening Volgnr. 1 jan. 1 balans jun.28 B Rek.nr. 130 Naam: Debiteuren Volgnr. 17 transport dec.21 B dec. 27 Vc dec. 27 Vf dec. 30 Vf dec. 30 Vc dec. 27 K dec. 30 B Rek.nr. 110 Naam: Bank Volgnr. 14 transport dec.21 B dec.24 B dec.27 B dec. 30 B Rek.nr. 140 Naam: Crediteuren Volgnr. 14 transport dec. 24 If dec.24 B dec. 27 If dec. 30 If dec. 30 If dec. 30 If dec. 30 If dec. 27 B

9 GROOTBOEK WINDHORST DECEMBER 2013 RUBRIEK 4 Rek.nr. 410 Naam: Huisvestingskosten Volgnr. 3 transport dec. 30 If dec. 27 B Rek.nr. 420 Naam: Kosten vervoermiddelen Volgnr. 4 transport dec.20 K dec. 31 K Rek.nr. 430 Naam: Verkoopkosten Volgnr. 3 transport dec. 30 If Rek.nr. 701 Naam: Voorraad Tiga Volgnr. 33 transport dec.24 Vb dec. 27 Rb dec. 27 Vb dec. 30 Vb dec. 30 Rb dec. 30 If RUBRIEK 8 Rek.nr. 800 Naam: Inkoopprijs verkopen Mistral Volgnr. 13 transport dec. 27 Vb WINDHORST DECEMBER Rek.nr. 470 Naam: Algemene kosten Volgnr. 6 transport dec. 30 If dec. 30 K dec. 27 B Rek.nr. 480 Naam: Afschrijvingskosten Volgnr. 1 dec.31 D dec. 31 D RUBRIEK 7 Rek.nr. 700 Naam: Voorraad Mistral Volgnr. 30 transport dec.20 Vb dec.24 Rb dec.24 If dec. 27 Vb dec. 27 If Rek.nr. 801 Naam: Inkoopprijs verkopen Tiga Volgnr. 16 transport dec. 27 Rb dec. 27 Vb dec. 30 Vb dec. 30 Rb Rek.nr. 850 Naam: Opbrengst verkopen Mistral Volgnr. 13 transport dec.24 Vc dec. 27 Vf Rek.nr. 851 Naam: Opbrengst verkopen Tiga Volgnr. 16 transport dec. 27 Vc dec. 27 Vf dec. 30 Vf dec. 30 Vc

10 GROOTBOEKREKENINGEN F. WIJNHARD OPDRACHT 67 Rek.nr. 020 Naam: Inventaris Volgnr. 1 jan.1 balans feb.23 Ic Rek.nr. 040 Naam: Auto Volgnr. 1 jan.1 balans GROOTBOEKREKENINGEN F. WIJNHARD Rek.nr. 480 Naam: Afschrijvingskosten Volgnr. 1 10

11 11

12 12 GROOTBOEK WEGMAN DECEMBER 2013 RUBRIEK 0 Rek.nr. 020 Naam: Inventaris Volgnr. 2 transport dec. 27 If dec. 30 Ic Rek.nr. 021 Naam: Afschrijving inventaris Volgnr. 1 dec. 31 D Rek.nr. 040 Naam: Auto's Volgnr. 1 jan.1 balans juni6 If juni 6 Ic Rek.nr. 041 Naam: Afschrijving auto's Volgnr. 1 dec. 31 D Rek.nr. 110 Naam: Bank Volgnr. 16 transport dec.21 B dec.22 B dec.27 B dec. 30 B WEGMAN DECEMBER Rek.nr. 060 Naam: Aandelenvermogen Volgnr. 1 jan.1 balans Rek.nr. 061 Naam: Winstreserve Volgnr. 1 jan.1 balans RUBRIEK 1 Rek.nr. 100 Naam: Kas Volgnr. 37 transport dec. 23 K dec. 23 K dec. 27 K dec. 27 K dec. 27 K dec. 27 K dec. 30 K Rek.nr. 140 Naam: Crediteuren Volgnr. 19 transport dec. 27 If dec. 27 If dec. 30 Ic dec. 30 Ic dec.27 B dec. 27 If dec. 27 If dec. 27 If Rek.nr. 130 Naam: Debiteuren Volgnr. 18 transport dec. 23 K dec. 23 K dec. 27 Vf dec. 30 Vf dec. 30 Vc Rek.nr. 160 Naam: Loonheffingen Volgnr. 3 transport Rek.nr. 170 Naam: Rekening-courant directeur Volgnr. 4 transport dec.22 B dec.22 K dec. 30 K

13 GROOTBOEK WEGMAN DECEMBER 2013 Rek.nr. 171 Naam: Te betalen vennootschapsbelasting Volgnr. 2 transport Rek.nr. 180 Naam: Te verrekenen omzetbelasting Volgnr. 16 transport dec. 27 If dec. 27 If dec. 30 Ic dec. 30 Ic dec. 27 K dec. 27 K dec. 27 K dec. 27 If dec. 27 If dec. 27 If RUBRIEK 2 Rek.nr. 200 Naam: Kruisposten Volgnr. 29 transport dec. 27 K dec. 30 B WEGMAN DECEMBER Rek.nr. 181 Naam: Verschuldigde omzetbelasting Volgnr. 24 transport dec.22 K dec. 27 Vf dec. 30 Vf dec. 30 Vc Rek.nr. 190 Naam: Vooruitbetaalde bedragen Volgnr. 2 transport dec. 31 D Rek.nr. 191 Naam: Nog te betalen bedragen Volgnr. 2 transport dec. 31 D Rek.nr. 410 Naam: Huisvestingskosten Volgnr. 8 transport dec. 27 If dec. 27 K dec. 31 D RUBRIEK 4 Rek.nr. 409 Naam: Overige personeelskosten Volgnr. 9 transport dec. 27 K Rek.nr. 420 Naam: Autokosten Volgnr. 7 transport dec. 30 Ic dec. 27 K

14 14 GROOTBOEK WEGMAN DECEMBER 2013 Rek.nr. 460 Naam: Interestkosten Volgnr. 5 transport dec. 31 D Rek.nr. 470 Naam: Algemene kosten Volgnr. 9 transport dec.18 If dec.19 K dec. 31 D Rek.nr. 710 Naam: Inkopen Volgnr. 22 transport dec. 27 If dec. 27 Pb dec. 27 Pb dec. 29 Pb dec. 29 If dec. 29 If WEGMAN DECEMBER Rek.nr. 480 Naam: Afschrijvingskosten Volgnr. 1 dec. 31 D RUBRIEK 7 Rek.nr. 700 Naam: Voorraad goederen Volgnr. 22 transport dec. 29 Pb dec. 27 Pb dec. 27 Pb dec. 27 Vb dec. 30 Vb dec. 30 Rb Rek.nr. 850 Naam: Opbrengst verkopen Volgnr. 16 transport dec.21 K dec.22 K dec. 27 Vf dec. 30 Vf dec. 30 Vc RUBRIEK 8 Rek.nr. 800 Naam: Inkoopprijs verkopen Volgnr. 16 transport dec.21 K dec.22 K dec. 27 Vb dec. 30 Vb dec. 30 Rb

15 15

16 CREDITEUREN PATRICK KEMPES SUBADMINISTRATIE CREDITEUREN PATRICK KEMPES Rek.nr Naam: K. Adolfs Volgnr. 1 Rek.nr Naam: NV Brandon Volgnr. 1 D/C saldo D/C saldo jan.1 saldo 4630 C 4630 jan.1 saldo 6490 C 6490 Rek.nr Naam: G. Burleson Volgnr. 1 Rek.nr Naam: K. Doorson Volgnr. 1 D/C saldo D/C saldo jan.1 saldo 8820 C 8820 jan.1 saldo 7560 C 7560 Rek.nr Naam: Garage Snel Volgnr. 1 D/C saldo jan.1 saldo 8270 C 8270 Rek.nr Naam: NV Blico Volgnr. 1 D/C saldo 16

17 Rek.nr Naam: Bakker en Vlaar Volgnr. 4 D/C saldo transport D 2690 Rek.nr Naam: B. Dijkhuizen Volgnr. 3 D/C saldo transport D SUBADMINISTRATIE DEBITEUREN Rek.nr Naam: K. Jackson Volgnr. 7 D/C saldo transport D Rek.nr Naam: L. Franken Volgnr. 8 D/C saldo transport D 4355 DEBITEUREN WOLF-IMPORT Rek.nr Naam: S. Oskamp Volgnr. 3 D/C saldo transport D 6397 Rek.nr Naam: C. Prins Volgnr. 8 D/C saldo transport D

18 HANDELSONDERNEMING WOLF-IMPORT Rek.nr Naam: NV Graafland Volgnr. 3 D/C saldo transport D Rek.nr Naam: NV Zandheuvel Volgnr. 2 D/C saldo transport D Rek.nr Naam: D. Weimans Volgnr. 6 D/C saldo transport D Rek.nr. Naam: Volgnr. D/C saldo Rek.nr Naam: G.J. Hoefsloot Volgnr. 2 D/C saldo transport D 7540 Rek.nr. Naam: Volgnr. D/C saldo 18

19 OPDRACHT95t/m102 KASSTAAT Nr.... Periode:... datum omschrijving ontvangsten uitgaven tegenrek. D/C nr. 1 beginsaldo kasteveel/kastekort eindsaldo

20 20 OPDRACHT 156 (grootboekrekeningen) debet Reknr. 140 Crediteuren Volgnr. 16 credit datum omschrijving bedrag datum omschrijving bedrag transport SRD transport SRD debet Reknr. 180 Te verrekenen omzetbelasting Volgnr. 12 credit datum omschrijving bedrag datum omschrijving bedrag transport SRD transport SRD debet Reknr. 430 Verkoopkosten Volgnr. 4 credit datum omschrijving bedrag datum omschrijving bedrag transport SRD transport SRD debet Reknr. 470 Algemene kosten Volgnr. 5 credit datum omschrijving bedrag datum omschrijving bedrag transport SRD transport SRD 217 (Crediteurenkaart) debet Reknr Drukkerij Bakker Volgnr. 3 credit datum omschrijving bedrag datum omschrijving bedrag transport SRD transport SRD 6.842

21 OPDRACHT 157 OPDRACHT 158 Naam: J. Clay Volgnr. 6 D/C saldo transport 4000 C 4000 Naam: K.L. Sap Volgnr. 3 D/C saldo transport D 380 mrt.27 Vf D mrt.28 B C Naam: H. Salamanca Volgnr. 2 D/C saldo transport C 3940 Naam: B. Linger Volgnr. 2 D/C saldo transport mrt.19 Vf D mrt.27 Vcf D mrt.28 B D

22 22 OPDRACHT 159 debet Reknr. 050 Eigen vermogen Volgnr. 1 credit datum omschrijving bedrag datum omschrijving bedrag jan. 1 balans SRD debet Reknr. 051 Privé Volgnr. 2 credit datum omschrijving bedrag datum omschrijving bedrag transport SRD transport SRD debet Reknr. 140 Crediteuren Volgnr. 3 credit datum omschrijving bedrag datum omschrijving bedrag transport SRD transport SRD debet Reknr. 181 Verschuldigde omzetbelasting Volgnr. 3 credit datum omschrijving bedrag datum omschrijving bedrag transport SRD transport SRD debet Reknr. 700 Goederen Volgnr. 3 credit datum omschrijving bedrag datum omschrijving bedrag transport SRD transport SRD

23 23

24 OPDRACHT 164/165 REK. REKENING KOLOMMENBALANS HANDELSONDERNEMING B. GRAAFLAND SALDIBALANS VOORAFG. JOURNAALPOSTEN NR. DEBET CREDIT DEBET CREDIT 010 Inventaris Afgeschreven op inventaris Leningo/g Eigen vermogen Privé Kas Bank Debiteuren Crediteuren Loonheffingen Teverrekenenomzetbelasting Verschuldigde omzetbelasting Vooruitbetaaldebedragen Nog te betalen bedragen Nogteontvangenbedragen Vooruitontvangen bedragen Overige personeelskosten Huisvestingskosten Algemene kosten Voorraden Inkoopprijsvandeomzet Omzet Incidentele resultaten Saldo resultaten

25 Bedragen in SRD 31 december 2013 RESULTATEN EINDBALANS REK. KOSTEN OPBRENGSTEN DEBET CREDIT NR

26 OPDRACHT 166/167 Rek.nr. 130 Naam: Debiteuren Volgnr. 16 D/C saldo transport D Rek.nr. 191 Naam: Nog te betalen bedragen Volgnr. 2 D/C saldo transport C 7550 dec.31 D C dec.31 naarbalans jan.1 balans C

27 Rek.nr. 409 Naam: Overige personeelskosten Volgnr. 9 D/C saldo transport D dec.31 D D dec.31 naarres.rekening Rek.nr. 470 Naam: Algemene kosten Volgnr. 8 D/C saldo transport D Rek.nr. 410 Naam: Huisvestingskosten Volgnr. 7 D/C saldo transport D Rek.nr. 940 Naam: Incidentele resultaten Volgnr. 2 D/C saldo transport 8770 C

28 28 OPDRACHT 177 KASSTAAT Nr.... Periode:... datum omschrijving ontvangsten uitgaven tegenrek. D/C nr. 22 beginsaldo kasteveel/kastekort eindsaldo......

29 OPDRACHT 182 KASSTAAT Nr.... Periode:... datum omschrijving ontvangsten uitgaven tegenrek. D/C nr. 8 beginsaldo kasteveel/kastekort eindsaldo

30 OPDRACHT 187 Rek.nr. 031 Naam: Inventaris bungalows Volgnr. 9 D/C saldo transport D dec.15 If D Rek.nr. 180 Naam: Te vorderen omzetbelasting Volgnr. 8 D/C saldo transport D 7470 Rek.nr. 051 Naam: Privé Volgnr. 9 D/C saldo transport D Rek.nr. 181 Naam: Verschuldigde omzetbelasting Volgnr. 9 D/C saldo transport C Rek.nr. 140 Naam: Crediteuren Volgnr. 7 D/C saldo transport C 620 Rek.nr. 700 Naam: Voorraad goederen kampwinkel Volgnr. 2 D/C saldo transport D

31 OPDRACHT 188 Journaalposten stuk.nr. nummers namen van de rekeningen debet credit 31

32 32 OPDRACHT 189 Journaalposten datum nummers namen van de rekeningen debet credit

33 OPDRACHT 190 Journaalposten datum nummers namen van de rekeningen debet credit 33

34 34 OPDRACHT 191 Journaalposten stuk.nr. nummers namen van de rekeningen debet credit

35 OPDRACHT 191 Journaalposten (vervolg) stuk.nr. nummers namen van de rekeningen debet credit 35

36 36 OPDRACHT 192 Voorafgaande journaalposten nummers namen van de rekeningen debet credit

37 REK. NAAM VAN DE REKENING KOLOMMENBALANS BREDEVOORT IN SRD 31 december 2013 SALDIBALANS RESULTATEN EINDBALANS NR. DEBET CREDIT KOSTEN OPBRENGSTEN DEBET CREDIT 020 Inventaris Eigen vermogen Privé Kas Bank Crediteuren Loonheffingen Vooruitbetaaldebedragen Te vorderen omzetbelasting 181 Te betalen omzetbelasting 182 Af te dragen omzetbelasting Geld onderweg 400 Personeelskosten Huisvestingskosten Verkoopkosten Rentekosten Algemenekosten Afschrijvingskosten Voorraad goederen Inkoopprijsverkopenafd Inkoopprijsverkopenafd Opbrengst verkopen afd Opbrengst verkopen afd Saldo resultaten

38 38 OPDRACHT 194 Voorafgaande journaalposten nummers namen van de rekeningen debet credit

39 39

40 REKENINGSCHEMA WINDHORST RUBRIEK 0 RUBRIEK 1 RUBRIEK 4 RUBRIEK 7 RUBRIEK Inventaris 040 Vervoermiddelen 060 Eigen vermogen 065 Privé 080 Lening 100 Kasgeld 110 Bank 130 Debiteuren 140 Crediteuren 410 Huisvestingskosten 420 Kosten vervoermiddelen 430 Verkoopkosten 470 Algemene kosten 480 Afschrijvingskosten 700 Voorraad Mistral 701 Voorraad Tiga 800 Inkoopprijs verkopen Mistral 801 Inkoopprijs verkopen Tiga 850 Opbrengst verkopen Mistral 851 Opbrengst verkopen Tiga ALGEMEEN REKENINGSCHEMA RUBRIEK 0 RUBRIEK 1 RUBRIEK 2 RUBRIEK 4 RUBRIEK 7 RUBRIEK 8 RUBRIEK Bedrijfspand 011 Afschrijving bedrijfspand 015 Verbouwing 016 Afschrijving verbouwing 020 Inventaris 021 Afschrijving inventaris 100 Kas 110 Bank 130 Debiteuren 140 Crediteuren 160 Loonheffingen 161 Pensioenpremie 200 Kruisposten 210 Te betalen lonen 400 Brutoloon 401 Sociale lasten 409 Overige personeelskosten 410 Huisvestingskosten 420 Autokosten 430 Verkoopkosten 700 Voorraad goederen 710 Inkopen 800 Inkoopprijs verkopen 830 Verleende kortingen 850 Opbrengst verkopen 910 Ontvangen kortingen 940 Incidentele resultaten 030 Machines 170 Rekening-courant directeur 2) 460 Interestkosten 031 Afschrijving machines 040 Auto's 041 Afschrijving auto's 060 Aandelenvermogen 1) 061 Winstreserve 1) 080 Leningen o/g 081 Hypothecaire lening 171 Te betalen vennootschapsbelasting 3) 180 Te verrekenen omzetbelasting 181 Verschuldigde omzetbelasting 182 Af te dragen omzetbelasting 190 Vooruitbetaalde bedragen 191 Nog te betalen bedragen 192 Nog te ontvangen bedragen 470 Algemene kosten 480 Afschrijvingskosten 193 Vooruitontvangen bedragen 1) Bij de eenmanszaak zijn samengevoegd tot rek. 050 Eigen vermogen 2) Bij de eenmanszaak boek je privé-opnamen op 051 Privé 3) Bij de eenmanszaak betaal je de winstbelasting via 051 Privé 40

ADMINISTRATIE / BOEKHOUDEN - NOI DE BOEKINGSREGELS VOOR DUBBEL BOEKHOUDEN DE VASTE BOEKINGEN

ADMINISTRATIE / BOEKHOUDEN - NOI DE BOEKINGSREGELS VOOR DUBBEL BOEKHOUDEN DE VASTE BOEKINGEN ADMINISTRATIE / BOEKHOUDEN - NOI DE BOEKINGSREGELS VOOR DUBBEL BOEKHOUDEN REGEL VOOR BEZIT: méér bezit debet boeken mínder bezit dus credit boeken REGEL VOOR SCHULD: méér schuld credit boeken mínder schuld

Nadere informatie

ADMINISTRATIE / BOEKHOUDEN - NOI DE BOEKINGSREGELS VOOR DUBBEL BOEKHOUDEN DE VASTE BOEKINGEN

ADMINISTRATIE / BOEKHOUDEN - NOI DE BOEKINGSREGELS VOOR DUBBEL BOEKHOUDEN DE VASTE BOEKINGEN ADMINISTRATIE / BOEKHOUDEN - NOI DE BOEKINGSREGELS VOOR DUBBEL BOEKHOUDEN REGEL VOOR BEZIT: méér bezit debet boeken mínder bezit dus credit boeken REGEL VOOR SCHULD: méér schuld credit boeken mínder schuld

Nadere informatie

Uitwerkingen PDB Bedrijfsadministratie met resultaat hoofdstuk 1

Uitwerkingen PDB Bedrijfsadministratie met resultaat hoofdstuk 1 Opgave 1.1 a. Bezittingen: Debiteuren 2.000 Gebouw 150.000 ING Bank 6.000 Inventaris 16.000 Kas 1.000 Voorraad goederen 50.000 + Totaal 225.000 Schulden: Crediteuren 24.000 Hypotheek 80.000 + Totaal 104.000

Nadere informatie

1. Debet 020 Inventaris Credit Datum Omschrijving Bedrag Datum Omschrijving Bedrag 1 feb Van balans 78.200,-

1. Debet 020 Inventaris Credit Datum Omschrijving Bedrag Datum Omschrijving Bedrag 1 feb Van balans 78.200,- Hoofdstuk 1 Opgave 1.1 1. Debet 020 Inventaris Credit 1 feb Van balans 78.200,- Debet 060 Eigen vermogen Credit 1 feb Van balans 86.180,- Debet 071 4% Onderhandse lening o/g Credit 1 feb Van balans 44.000,-

Nadere informatie

021 Afschrijving inventaris 14.580 420 Afschrijvingskosten inventaris 420 aan 020 Inventaris 15.000

021 Afschrijving inventaris 14.580 420 Afschrijvingskosten inventaris 420 aan 020 Inventaris 15.000 OPGAVE 1 : BALANS VOORAFGAANDE JOURNAALPOSTEN Rek.nr. Namen van de rekeningen DEBET CREDIT 021 Afschrijving inventaris 14.580 420 Afschrijvingskosten inventaris 420 aan 020 Inventaris 15.000 030 Kantoorinventaris

Nadere informatie

Uitwerkingen Basiskennis Boekhouden Convoy Uitgevers 2016

Uitwerkingen Basiskennis Boekhouden Convoy Uitgevers 2016 Basiskennis Boekhouden Antwoorden Examenopgaven Opgave 1 060 Winstsaldo 480.000 160 Aan Te betalen vennootschapsbelasting 110.000 043 Aan Winstreserve 190.000 042 Aan Uit te reiken aandelen 60.000 162

Nadere informatie

5 Journaliseren en coderen

5 Journaliseren en coderen BA. H 5 a 1 5 Journaliseren en coderen Rubriek Rubriek 1 Machines 0 vaste activa Opbrengst verkopen 8 verkooprekening Inkoopwaarde verkopen 8 verkooprekening Verzekeringskosten 4 kostenrekening Inventaris

Nadere informatie

2. 161 Te betalen omzetbelasting 8.400 160 Aan Te vorderen omzetbelasting 6.300 162 Aan Af te dragen omzetbelasting 2.100

2. 161 Te betalen omzetbelasting 8.400 160 Aan Te vorderen omzetbelasting 6.300 162 Aan Af te dragen omzetbelasting 2.100 Basiskennis Boekhouden / Elementair Boekhouden Uitwerkingen Examenopgaven Opgave 1 1. 990 Bedrijfsresultaat 480.000 154 Aan Te betalen vennootschapsbelasting 110.000 046 Aan Winstreserve 190.000 032 Aan

Nadere informatie

SHEETS BIJ DE MODULE FINANCIËLE ADMINISTRATIE

SHEETS BIJ DE MODULE FINANCIËLE ADMINISTRATIE Uitgeverij Nederlands Onderwijs Instituut bv SHEETS BIJ DE MODULE FINANCIËLE ADMINISTRATIE A. SHEETS UIT HET BOEK ADMINISTRATIE MKB B. SHEETS UIT DE BIJLAGE C. SHEETS TER ONDERSTEUNING VAN DE LESSEN BOEKINGSREGELS

Nadere informatie

DIGITALE WERKBLADEN MET LINIATUUR BIJ ELEMENTAIR BOEKHOUDEN voor havo/vwo

DIGITALE WERKBLADEN MET LINIATUUR BIJ ELEMENTAIR BOEKHOUDEN voor havo/vwo VAKGEBIED MANAGEMENT EN ORGANISATIE DIGITALE WERKBLADEN MET LINIATUUR BIJ ELEMENTAIR BOEKHOUDEN voor havo/vwo Werkinstructie E-formulieren: zie pag. 2 2 e druk Alleen leverbaar als pdf-bestand NEDERLANDS

Nadere informatie

1 DE BALANS 1 UITWERKINGEN VOOR STUDENTEN 1.3. 03/07 kas neemt toe met 300,- bank neemt toe met 300,-

1 DE BALANS 1 UITWERKINGEN VOOR STUDENTEN 1.3. 03/07 kas neemt toe met 300,- bank neemt toe met 300,- 1 DE BALANS 1.3 03/07 kas neemt toe met 300,- bank neemt toe met 300,- 08/07 kas neemt af met 400,- te betalen kosten neemt af met 400,- 10/07 voorraad goederen neemt toe met 4.550,- crediteuren neemt

Nadere informatie

Uitwerkingen Basiskennis Boekhouden Convoy Uitgevers 2016

Uitwerkingen Basiskennis Boekhouden Convoy Uitgevers 2016 Basiskennis Boekhouden Antwoordenboek Hoofdstuk 10 Open vragen Opgave 10.1 a. De schoonmaakkosten worden achteraf betaald. Het is een kwartaalbedrag, dus de betaling van Derk Jansen betreft de periode

Nadere informatie

DIGITALE WERKBLADEN MET LINIATUUR BIJ ELEMENTAIR BOEKHOUDEN (BKB)

DIGITALE WERKBLADEN MET LINIATUUR BIJ ELEMENTAIR BOEKHOUDEN (BKB) OPLEIDINGEN ELEMENTAIR BOEKHOUDEN BKB BASISKENNIS ONDERNEMERSCHAP DIGITALE WERKBLADEN MET LINIATUUR BIJ ELEMENTAIR BOEKHOUDEN (BKB) Werkinstructie E-formulieren: zie pag. 2 10 e druk, 1 e oplage Alleen

Nadere informatie

BOEKHOUDEN IN DE PRAKTIJK 1

BOEKHOUDEN IN DE PRAKTIJK 1 OPLEIDING BASISKENNIS BOEKHOUDEN BKB BOEKHOUDEN IN DE PRAKTIJK 1 Drs. P.F. Pietersen K.P. Pietersen 9 e druk, 1 e oplage ISBN 978 90 6355 205 3 NEDERLANDS ONDERWIJS INSTITUUT BV DE NOI-METHODE VOOR DE

Nadere informatie

Titel Elementaire kennis bedrijfsadministratie deel 1 Versie: 1

Titel Elementaire kennis bedrijfsadministratie deel 1 Versie: 1 Toets 1 Toetscode: PHEKBA.D1.01.2016 Titel Elementaire kennis bedrijfsadministratie deel 1 Versie: 1 Opleidingsgebied: Financieel-administratieve beroepen Profiel/niveau/crebocode: P1 Financieel-administratief

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE ADMINISTRATIE voor het mkb. 1 Bezittingen en vermogen... 12 2 Nog een voorbeeld... 14 3 Veranderingen in de balans...

INHOUDSOPGAVE ADMINISTRATIE voor het mkb. 1 Bezittingen en vermogen... 12 2 Nog een voorbeeld... 14 3 Veranderingen in de balans... INHOUDSOPGAVE ADMINISTRATIE voor het mkb 10e INHOUD druk afdeling hoofdstuk paragraaf 1 DE 2 STOMERIJ 3 GROOTHANDEL BALANS 1 BALANSBEGRIPPEN...blz. 12 1 Bezittingen en vermogen... 12 2 Nog een voorbeeld...

Nadere informatie

Uitwerkingen Basiskennis Boekhouden Convoy Uitgevers 2016

Uitwerkingen Basiskennis Boekhouden Convoy Uitgevers 2016 Basiskennis Boekhouden Antwoordenboek Hoofdstuk 8 Open vragen Opgave 8.1 1. 700 Voorraad goederen 34.500 170 Te verrekenen omzetbelasting 7.245 140 Aan rediteuren 41.745 2. 130 Debiteuren 63.525 176 Aan

Nadere informatie

2015 Noordhoff Uitgevers bv. Uitwerkingen docenten De basis van het boekhouden. Uitwerkingen docenten De basis van het boekhouden 1

2015 Noordhoff Uitgevers bv. Uitwerkingen docenten De basis van het boekhouden. Uitwerkingen docenten De basis van het boekhouden 1 Uitwerkingen docenten De basis van het boekhouden Uitwerkingen docenten De basis van het boekhouden 1 Hoofdstuk 1 De balans *1.8 a Bezittingen Omschrijving Bedrag Magazijn 150.000 Twee bestelauto s à 35.000

Nadere informatie

Elementaire kennis Bedrijfsadministratie Deel 2 Werkboek

Elementaire kennis Bedrijfsadministratie Deel 2 Werkboek Elementaire kennis Bedrijfsadministratie Deel 2 Werkboek Elementaire kennis Bedrijfsadministratie Peter H. C. Hintzen Omslagontwerp: Proforma, Barcelona Zetwerk: Fritschy opmaak & redactie, Leiden isbn

Nadere informatie

Reader Bedrijfsadministratief medewerker, leerjaar 2 theorieboek

Reader Bedrijfsadministratief medewerker, leerjaar 2 theorieboek Reader Bedrijfsadministratief medewerker, leerjaar 2 theorieboek Reader Bedrijfsadministratief medewerker, leerjaar 2 theorieboek Peter H. C. Hintzen Jo L. M. Coenen Brinkman Uitgeverij Amsterdam 2014

Nadere informatie

ELEMENTAIR BOEKHOUDEN

ELEMENTAIR BOEKHOUDEN OPLEIDINGEN BASISKENNIS BOEKHOUDEN BKB BASISKENNIS ONDERNEMERSCHAP ELEMENTAIR BOEKHOUDEN (met bijlage grootboek en studie-app) Drs. P.F. Pietersen K.P. Pietersen 0 e druk, e oplage ISBN 978 90 655 05 7

Nadere informatie

- FACULTATIEF DOCENT: Computerboekhouden AccountView inclusief software en bestanden (present NOI; bv. voor demo op beamer).

- FACULTATIEF DOCENT: Computerboekhouden AccountView inclusief software en bestanden (present NOI; bv. voor demo op beamer). Sheet 14 - Training Elementair boekhouden havo/vwo - BOEK LEERLINGEN: Balans, grootboek & boekingsregels, boekhoudcases met OB, subadministraties, kasstaat, loonadministratie, praktijkboekingen, ondernemingsvormen/financiering,

Nadere informatie

www.dekantoormanager.nl

www.dekantoormanager.nl Balansrekeningen 0010 Grond 0011 Investeringen grond 0020 Gebouwen 0021 Investeringen gebouwen 0023 Cumulatieve afschrijving gebouwen 0024 Afschrijving gebouwen 0050 Verbouwingen 0051 Investeringen verbouwingen

Nadere informatie

PRAKTIJKEXAMEN BASISKENNIS BOEKHOUDEN Toets journaalposten en grootboekrekening

PRAKTIJKEXAMEN BASISKENNIS BOEKHOUDEN Toets journaalposten en grootboekrekening PRAKTIJKEXAMEN BASISKENNIS BOEKHOUDEN Toets journaalposten en grootboekrekening Stegeman computers Mevrouw Stegeman is eigenaresse van een bedrijf dat computers en aanverwante artikelen verkoopt. Zij heeft

Nadere informatie

Elementaire kennis Bedrijfsadministratie Deel 2 Werkboek

Elementaire kennis Bedrijfsadministratie Deel 2 Werkboek Elementaire kennis Bedrijfsadministratie Deel 2 Werkboek Elementaire kennis Bedrijfsadministratie Deel 2 Werkboek Peter H. C. Hintzen Zetwerk: Fritschy opmaak & redactie, Leiden isbn 978 90 3723 450 3

Nadere informatie

2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Bedrijfsadministratie niveau 4 1 / 11

2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Bedrijfsadministratie niveau 4 1 / 11 Bedrijfsadministratie niveau 4 Correctiemodel voorbeeldexamen 2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Bedrijfsadministratie niveau 4 1 / 11 Vraag 1 Toetsterm 1.1 - Beheersingsniveau: K - Aantal punten:

Nadere informatie

activa debet Veestapel Handels voorraad goederen Debiteuren Bank Kas 1.000

activa debet Veestapel Handels voorraad goederen Debiteuren Bank Kas 1.000 Begin Balans 1-jan 2009 activa debet passiva-credit Grond 5 ha 145.000 Eigen vermogen 212.000 Gebouwen 350.000 Hypotheek 250.000 Machines 11.000 Lening 185.000 Inventaris 65.000 Crediteuren Vervoermiddelen

Nadere informatie

Proefexamen Basiskennis Boekhouden

Proefexamen Basiskennis Boekhouden Proefexamen Basiskennis Boekhouden Onderdeel Boekhouden Beschikbare tijd: 120 minuten 160510P Proefexamen DIT PROEFEXAMEN BESTAAT UIT DE VOLGENDE STUKKEN: REKENINGSCHEMA GROOTBOEKREKENINGEN (1 pagina)

Nadere informatie

elementair boekhouden

elementair boekhouden BASISKENNIS BOEKHOUDEN BKB elementair boekhouden NEDERLANDS ONDERWIJS INSTITUUT OPLEIDINGEN BASISKENNIS BOEKHOUDEN BKB BASISKENNIS ONDERNEMERSCHAP ELEMENTAIR BOEKHOUDEN (BKB) (met bijlage grootboek en

Nadere informatie

AEM Administraties Onderwijslicentie Grand Reserva - EUR Rekeningschema Samengevat. Bal Dagboekkoppeling

AEM Administraties Onderwijslicentie Grand Reserva - EUR Rekeningschema Samengevat. Bal Dagboekkoppeling Datum: 17-06-15 Tijd: 11:28:30 AEM Administraties Onderwijslicentie Rekeningschema Samengevat Bladzijde: 1 Bal Dagboekkoppeling Kostenplaats BTW-code Rekening Omschrijving V&W verplicht Kostenplaats verplicht

Nadere informatie

Uitwerkbladen Examentraining 1

Uitwerkbladen Examentraining 1 Deze uitwerkbladen horen bij het boek Examentraining basiskennis boekhouden/elementair boekhouden BKB/EB van de uitgeverij OBCO, ISBN: 978-94-92705-00-6. Uitwerkbladen Examentraining 1 Opgave 1 Opgave

Nadere informatie

Uitwerkingen Basiskennis Boekhouden Convoy Uitgevers 2016

Uitwerkingen Basiskennis Boekhouden Convoy Uitgevers 2016 Basiskennis Boekhouden Antwoordenboek Hoofdstuk 11 Opgave 11.1 a. Aanschafwaarde: 30.000 + 4.000 = 34.000 Restwaarde: 2.200 Afschrijving per jaar: 34.000-2.200 = 6.360 Afschrijvingskosten per maand: 6.360

Nadere informatie

Uitwerkingen Basiskennis Boekhouden Convoy Uitgevers 2016

Uitwerkingen Basiskennis Boekhouden Convoy Uitgevers 2016 Basiskennis Boekhouden Antwoordenboek Hoofdstuk 7 Open vragen Opgave 7.1 Datum Grootboekrekening Debet Credit 1 aug Tellingen 18.500 18.500 2 aug Voorraad goederen 6.700 Aan Crediteuren 6.700 3 aug Crediteuren

Nadere informatie

ANTWOORDEN BOEKHOUDEN

ANTWOORDEN BOEKHOUDEN ANTWOORDEN BOEKHOUDEN 1 Balans en grootboek... 1 2 Het journaal... 5 3 Kolommenbalans en rekeningschema... 16 4 BTW; enkele boekingen nader bekeken... 27 5 Retourzendingen en correctieboekingen... 35 6

Nadere informatie

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 26 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen.

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 26 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Bedrijfsadministratie niveau 4 Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 26 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Dit voorbeeldexamen

Nadere informatie

Uitwerkingen Basiskennis Boekhouden Convoy Uitgevers 2016

Uitwerkingen Basiskennis Boekhouden Convoy Uitgevers 2016 asiskennis oekhouden Antwoordenboek Hoofdstuk 9 Open vragen Opgave 9.1 8 dec 700 Voorraad goederen 20.000 170 Te verrekenen omzetbelasting 4.200 140 Aan Crediteuren 24.200 12 dec De factuur ziet er als

Nadere informatie

Grootboekrekening Debet Credit

Grootboekrekening Debet Credit BA. H 6 a 1 6 De kolommenbalans 1 Als voorbeeld hoe je te werk moet gaan, nemen we rekening 130 Debiteuren. Als je de debetzijde optelt, vind je een totaal van 59.000. Dit bedrag wordt aan de debetzijde

Nadere informatie

Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden. Correctiemodel voorbeeldexamen

Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden. Correctiemodel voorbeeldexamen Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden Correctiemodel voorbeeldexamen 2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden 1 / 15 Vraag 1 Toetsterm

Nadere informatie

UITWERKINGEN BOEKHOUDMODULE HAVO/VWO. Huib Stoffels. Omslag: Phyl Okhuysen. Tweede druk 2009. Copyright Uitgeverij Stoffels, Berkel-Enschot 2001

UITWERKINGEN BOEKHOUDMODULE HAVO/VWO. Huib Stoffels. Omslag: Phyl Okhuysen. Tweede druk 2009. Copyright Uitgeverij Stoffels, Berkel-Enschot 2001 UITWERKINGEN DE BOEKHOUDMODULE HAVO/VWO Huib Stoffels Omslag: Phyl Okhuysen Tweede druk 2009 Copyright Uitgeverij Stoffels, Berkel-Enschot 2001 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar

Nadere informatie

061 Voorziening 448 Kosten milieuschade 076 Lening o/g 449 Interestkosten 077 Hypothecaire 450 Verkoopkosten

061 Voorziening 448 Kosten milieuschade 076 Lening o/g 449 Interestkosten 077 Hypothecaire 450 Verkoopkosten Proeftoets hoofdstuk 14, 16 t/m 20, 23. Let op: het betreft hier een willekeurige selectie van onderwerpen uit bovenstaande hoofdstukken. Maak alle opgaven uit het opgavenboek en maak ook de zelftoetsen

Nadere informatie

061 Voorziening 448 Kosten milieuschade 076 Lening o/g 449 Interestkosten 077 Hypothecaire 450 Verkoopkosten

061 Voorziening 448 Kosten milieuschade 076 Lening o/g 449 Interestkosten 077 Hypothecaire 450 Verkoopkosten Proeftoets hoofdstuk 14, 16 t/m 20, 23. Let op: het betreft hier een willekeurige selectie van onderwerpen uit bovenstaande hoofdstukken. Maak alle opgaven uit het opgavenboek en maak ook de zelftoetsen

Nadere informatie

Proefexamen BOEKHOUDEN

Proefexamen BOEKHOUDEN Proefexamen BOEKHOUDEN Beschikbare tijd: 9 minuten 15623 1 Proefexamen HET EXAMEN BESTAAT UIT 12 GENUMMERDE PAGINA'S, waarin opgenomen: 2 OPDRACHTEN, gericht op toetsing van de vaardigheid om de basisregels

Nadere informatie

Antwoordenboek Boekhouden

Antwoordenboek Boekhouden Antwoordenboek Boekhouden Boekhouden 1 Antwoordenboek 1. Balans en grootboek Opgave 1 Activa (debet) Vaste activa Gebouwen Voertuigen Vlottende activa Debiteuren Liquide middelen Bank Kas Balans (per )

Nadere informatie

b. De kosten over juli bedragen 6.300 / 3 maanden = 2.100 per maand. Van de kosten over juli wordt op 31 juli de volgende journaalpost gemaakt:

b. De kosten over juli bedragen 6.300 / 3 maanden = 2.100 per maand. Van de kosten over juli wordt op 31 juli de volgende journaalpost gemaakt: Basiskennis Boekhouden / Elementair Boekhouden Uitwerkingen Hoofdstuk 10 Opgave 10.1 a. Schoonmaakkosten worden achteraf betaald. Het is een kwartaalbedrag, dus de betaling van Derk Jansen betreft de periode

Nadere informatie

Uitwerkingen PDB Bedrijfsadministratie met resultaat hoofdstuk 3

Uitwerkingen PDB Bedrijfsadministratie met resultaat hoofdstuk 3 Opgave 3.1 3/6 430 Autokosten 40 170 Te verrekenen omzetbelasting 8,40 100 aan Kas 48,40 4/6 120 ING Bank 750 130 Aan Debiteuren 750 12/6 130 Debiteuren 5.445 860 Rabatten en kortingen 500 850 Aan Opbrengst

Nadere informatie

kolommenbalans persoonlijke ondernemingsvorm Gedeeltelijke kolommenbalans

kolommenbalans persoonlijke ondernemingsvorm Gedeeltelijke kolommenbalans kolommenbalans kolommenbalans persoonlijke ondernemingsvorm het einde komt in zicht Nadat het grootboek gedurende de boekingsperiode is bijgewerkt, kun je een nieuwe balans maken. Je kunt dan ook de resultatenrekening,

Nadere informatie

Internetopgaven hoofdstuk 3

Internetopgaven hoofdstuk 3 Internetopgaven hoofdstuk 3 IO.3.1 De boekhouder van de eenmanszaak Carel Castello heeft op 31 december 013 een aantal posten op de volgende gedeeltelijke kolommenbalans samengevat: Grootboekrekeningen

Nadere informatie

Kennis Bedrijfsadministratie. Werkboek

Kennis Bedrijfsadministratie. Werkboek Kennis Bedrijfsadministratie Werkboek Kennis Bedrijfsadministratie Werkboek Ad Bakker Opmaak: Sander Pinkse Boekproductie, Amsterdam ISBN 978 90 3723 454 1 2016 Uitgeverij Edu Actief b.v. Gehele of gedeeltelijke

Nadere informatie

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 24 vragen en geeft een beeld van het examen Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden.

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 24 vragen en geeft een beeld van het examen Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden. Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 24 vragen en geeft een beeld van het examen Basiskennis Boekhouden

Nadere informatie

BKB PRAKTIJKEXAMEN BASISKENNIS BOEKHOUDEN MAANDAG 11 JUNI 2007. Beschikbare tijd 4 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet.

BKB PRAKTIJKEXAMEN BASISKENNIS BOEKHOUDEN MAANDAG 11 JUNI 2007. Beschikbare tijd 4 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. BKB DIT EXAMEN BESTAAT UIT 6 PAGINA S EN EEN BIJLAGE VAN 1 PAGINA PRAKTIJKEXAMEN BASISKENNIS BOEKHOUDEN MAANDAG 11 JUNI 2007 A 4.1 Beschikbare tijd 4 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. De

Nadere informatie

1. Een balans is een overzicht van activa (bezittingen) en passiva (schulden en eigen vermogen).

1. Een balans is een overzicht van activa (bezittingen) en passiva (schulden en eigen vermogen). Hoofdstuk 1 Opgave 1.1 1. Een balans is een overzicht van activa (bezittingen) en passiva (schulden en eigen vermogen). 2. Een subgrootboek is een specificatie in geld van een (collectieve) grootboekrekening.

Nadere informatie

Dit uitwerkingenformulier bestaat uit 11 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn.

Dit uitwerkingenformulier bestaat uit 11 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. Naam Examennummer Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden Uitwerkingenformulier voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit uitwerkingenformulier bestaat uit 11 pagina s, inclusief het voorblad.

Nadere informatie

handel en administratie CSPE BB 2010 minitoets bij opdracht 6

handel en administratie CSPE BB 2010 minitoets bij opdracht 6 handel en administratie CSPE BB 2010 minitoets bij opdracht 6 variant a Naam kandidaat Kandidaatnummer Meerkeuzevragen Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). Geef verbeteringen aan volgens voorbeeld

Nadere informatie

De opgaven 5.2a tot en met 5.2c horen bij paragraaf 5.2, Te betalen lonen en loonheffingen

De opgaven 5.2a tot en met 5.2c horen bij paragraaf 5.2, Te betalen lonen en loonheffingen Hoofdstuk 5 Verwerken van diverse overige mutaties Extra opgaven De opgaven 5.2a tot en met 5.2c horen bij paragraaf 5.2, Te betalen lonen en loonheffingen Opgave 5.2a In een voegbedrijf zijn onder andere

Nadere informatie

Kolommenbalans Periode: 01-01-2013 t/m 31-12-2013

Kolommenbalans Periode: 01-01-2013 t/m 31-12-2013 *** BALANS *** Materiële Vaste Activa 100 Terreinen 101 Afschrijvingen terreinen 110 Gebouwen 111 Afschrijvingen gebouwen 120 Verbouwingen en installaties 121 Afschrijvingen verbouwingen en i... 130 Machines

Nadere informatie

BKB. Basiskennis Boekhouden. Uitwerkingen. G.M. van Rhoon H.H.M. van der Linden

BKB. Basiskennis Boekhouden. Uitwerkingen. G.M. van Rhoon H.H.M. van der Linden BKB Basiskennis Boekhouden Uitwerkingen G.M. van Rhoon H.H.M. van der Linden BKB Basiskennis Boekhouden Uitwerkingen G.M. van Rhoon H.H.M. van der Linden Deze uitwerkingen horen bij het boek BKB Basiskennis

Nadere informatie

Basiskennis Boekhouden / Elementair Boekhouden Uitwerkingen. Hoofdstuk 5. Opgave 5.1 en 5.2

Basiskennis Boekhouden / Elementair Boekhouden Uitwerkingen. Hoofdstuk 5. Opgave 5.1 en 5.2 Basiskennis Boekhouden / Elementair Boekhouden Uitwerkingen Hoofdstuk 5 Opgave 5.1 en 5.2 Proefbalans Grootboekrekening Debet Credit Debet Credit Bank 51.000 34.600 16.400 Bedrijfskosten 6.600 6.600 Crediteuren

Nadere informatie

Gekoppelde rekening: 110 Beginsaldo: -13.302,00 Periode: 6 Eindsaldo: -43.362,75 Betalingsconditie:

Gekoppelde rekening: 110 Beginsaldo: -13.302,00 Periode: 6 Eindsaldo: -43.362,75 Betalingsconditie: Datum: 21-08-12 AEM Administraties Onderwijslicentie Bladzijde: 1 Tijd: 13:46:23 B-2012 - EUR Opgave 7a - AEM Gedetailleerd Dagboek/Blz: 20 /1 Omschrijving: Afschrift nr. 26 Gekoppelde rekening: 110 Beginsaldo:

Nadere informatie

Overgenomen uit Bedrijfsadministratie en computer 2 (vmbo) bedoeldalsaanvullingopdeel1.

Overgenomen uit Bedrijfsadministratie en computer 2 (vmbo) bedoeldalsaanvullingopdeel1. Overgenomen uit Bedrijfsadministratie en computer 2 (vmbo) bedoeldalsaanvullingopdeel1. Constructiewerkplaats Staal 2AFDELING Gebruik van dit aanvullingskatern BTW is alleen toegestaan aan gebruikers van

Nadere informatie

Antwoordenboek Boekhouden Uitbreidingsstof

Antwoordenboek Boekhouden Uitbreidingsstof Antwoordenboek Boekhouden Uitbreidingsstof Boekhouden Uitbreidingsstof 1 Antwoordenboek Inhoudsopgave Antwoorden opgaven hoofdstuk 1 t/m 9... 3 Antwoorden en normering proefexamen Associatie... 17 Antwoorden

Nadere informatie

Balans Stijn Slegers per 1 januari van jaar 5

Balans Stijn Slegers per 1 januari van jaar 5 Hoofdstuk 1 Oefenopgaven Oefenopgave 1A 1. Maak de balans per 1 januari van jaar 5 van de onderneming van Stijn Slegers. Balans Stijn Slegers per 1 januari van jaar 5 Totaal Totaal 2. Welke posten behoren

Nadere informatie

UNIFORM HEREXAMEN MULO tevens IIe ZITTING STAATSEXAMEN MULO 2009

UNIFORM HEREXAMEN MULO tevens IIe ZITTING STAATSEXAMEN MULO 2009 MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VOLKSONTWIKKELING EXAMENBUREAU UNIFORM HEREXAMEN MULO tevens IIe ZITTING STAATSEXAMEN MULO 2009 VAK : BOEKHOUDEN DATUM: DONDERDAG 06 AUGUSTUS 2009 TIJD : 09.40 11.40 UUR DEZE

Nadere informatie

Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend.

Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Antwoordmodel Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Open vragen (70 punten) 1. Antwoord: Balans per 31 augustus (na verwerking verkopen) Voorraad goederen 36.150 Eigen Vermogen 63.950

Nadere informatie

PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden

PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden Periodeafsluiting Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen met de uitwerkingen

Nadere informatie

Gekoppelde rekening: 110 Beginsaldo: -13.302,00 Periode: 6 Eindsaldo: -43.362,75 Betalingsconditie:

Gekoppelde rekening: 110 Beginsaldo: -13.302,00 Periode: 6 Eindsaldo: -43.362,75 Betalingsconditie: Datum: 01-05-15 AEM Administraties Onderwijslicentie Bladzijde: 1 Tijd: 14:10:03 Duindam - EUR Opgave 7a - AEM Gedetailleerd Dagboek/Blz: 20 /1 Omschrijving: Afschrift nr. 26 Gekoppelde rekening: 110 Beginsaldo:

Nadere informatie

DEZE TAAK BESTAAT UIT 35 ITEMS. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DEZE TAAK BESTAAT UIT 35 ITEMS. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DEZE TAAK BESTAAT UIT 35 ITEMS. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Beschouw de volgende beweringen: I II 1 Een inventaris

Nadere informatie

SHEETS BIJ DE MODULE FINANCIËLE ADMINISTRATIE

SHEETS BIJ DE MODULE FINANCIËLE ADMINISTRATIE Nederlands Onderwijs Instituut bv Tel. 035-54 16743 SHEETS BIJ DE MODULE FINANCIËLE ADMINISTRATIE A. SHEETS UIT HET BOEK ADMINISTRATIE MKB B. SHEETS UIT DE BIJLAGE C. SHEETS TER ONDERSTEUNING VAN DE LESSEN

Nadere informatie

Klas:.. Datum:. Beginbalans B.V. xyz 1 jan. 20xx. rekeningafschrift B.V. xyz nr. 643.058.230.279 1 jan. 17.500 30 jun. 22.097

Klas:.. Datum:. Beginbalans B.V. xyz 1 jan. 20xx. rekeningafschrift B.V. xyz nr. 643.058.230.279 1 jan. 17.500 30 jun. 22.097 Beginbalans B.V. xyz 1 jan. 20xx activa debet passiva credit Grond 5 ha 156.000 Eigenvermogen 256.500 Gebouwen 425.000 Hypotheek 325.000 Machines 15.000 Lening 145.000 Inventaris 60.000 000 Crediteuren

Nadere informatie

PROEFEXAMEN 2 Praktijkdiploma Boekhouden

PROEFEXAMEN 2 Praktijkdiploma Boekhouden PROEFEXAMEN 2 Praktijkdiploma Boekhouden Periodeafsluiting Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen met de uitwerkingen

Nadere informatie

Uitwerkingen PDB Bedrijfsadministratie met resultaat hoofdstuk 4

Uitwerkingen PDB Bedrijfsadministratie met resultaat hoofdstuk 4 Opgave 4.1 5/4 700 Voorraad goederen 8.000* 170 Te verrekenen omzetbelasting 1.512 140 Aan Crediteuren 8.712 760 Aan Prijsverschillen bij inkoop 800 * 1.000 8 (vvp) = 8.000 10/4 130 Debiteuren 17.424 850

Nadere informatie

1. Een balans is een overzicht van activa (bezittingen) en passiva (schulden en eigen vermogen).

1. Een balans is een overzicht van activa (bezittingen) en passiva (schulden en eigen vermogen). Hoofdstuk 1 Opgave 1.1 1. Een balans is een overzicht van activa (bezittingen) en passiva (schulden en eigen vermogen). 2. Een subgrootboek is een specificatie in geld van een (collectieve) grootboekrekening.

Nadere informatie

Balans "Rescue Service" per 1 juli Inventaris ,- Eigen vermogen ,- Voorraad Goederen ,- Crediteuren - 60.

Balans Rescue Service per 1 juli Inventaris ,- Eigen vermogen ,- Voorraad Goederen ,- Crediteuren - 60. Het openen van de grootboekrekeningen: Kijk welke bedragen op de balans staan Maak een soort kleine balans per grootboekrekening Als het bedrag op de balans debet staat vul dat bedrag dan ook debet in

Nadere informatie

PDB PRAKTIJKEXAMEN BOEKHOUDEN BIJLAGEN BIJ OPGAVE GEAUTOMATISEERDE GEGEVENSVERWERKING DINSDAG 20 JUNI 2006

PDB PRAKTIJKEXAMEN BOEKHOUDEN BIJLAGEN BIJ OPGAVE GEAUTOMATISEERDE GEGEVENSVERWERKING DINSDAG 20 JUNI 2006 PDB PRAKTIJKEXAMEN BOEKHOUDEN BIJLAGEN BIJ OPGAVE GEAUTOMATISEERDE GEGEVENSVERWERKING DINSDAG 20 JUNI 2006 A1.4 A. Toelichting coderen boekingsstukken B. Toelichting invullen invoerlijsten C. Overzicht

Nadere informatie

PDB PRAKTIJKEXAMEN BOEKHOUDEN BIJLAGEN BIJ OPGAVE GEAUTOMATISEERDE GEGEVENSVERWERKING DINSDAG 12 JUNI 2007

PDB PRAKTIJKEXAMEN BOEKHOUDEN BIJLAGEN BIJ OPGAVE GEAUTOMATISEERDE GEGEVENSVERWERKING DINSDAG 12 JUNI 2007 P PRAKTIJKEXAME OEKHOUE IJLAGE IJ OPGAVE GEAUTOMATISEERE GEGEVESVERERKIG ISAG 12 JUI 27 A1. A. Toelichting coderen boekingsstukken. Toelichting invullen invoerlijsten. Overzicht grootboekrekeningen. Overzicht

Nadere informatie

c. 071 Onderhandse lening credit 153 Nog te betalen bedragen 900 credit: 3 maanden schuld 300

c. 071 Onderhandse lening credit 153 Nog te betalen bedragen 900 credit: 3 maanden schuld 300 Opgave 8.1 a. 110 Rabobank 120.000 071 Aan Onderhandse lening 120.000 b. 470 Interestkosten 600* 153 Aan Nog te betalen bedragen 600 * 6% 120.000 / 12 = 600 c. 071 Onderhandse lening 5.000 153 Nog te betalen

Nadere informatie

Debet Balans per 10 januari Credit Inventaris 55.000 Eigen vermogen 115.000. Bank 90.000 Totaal 195.000 Totaal 195.000

Debet Balans per 10 januari Credit Inventaris 55.000 Eigen vermogen 115.000. Bank 90.000 Totaal 195.000 Totaal 195.000 Basiskennis Boekhouden / Elementair Boekhouden Uitwerkingen Hoofdstuk 3 Opgave 3.1 a. Debet Balans per 5 januari Credit Inventaris 60.000 Eigen vermogen 120.000 Voorraad goederen 50.000 Lening oom 80.000

Nadere informatie

Uitwerkingen PDB Bedrijfsadministratie met resultaat hoofdstuk 9. b. Op de rekening Voorziening onderhoud staat: maanden = 79.

Uitwerkingen PDB Bedrijfsadministratie met resultaat hoofdstuk 9. b. Op de rekening Voorziening onderhoud staat: maanden = 79. Opgave 9.1 a. 420 Huisvestingskosten 1.500 080 Aan Voorziening onderhoud 1.500 b. Op de rekening Voorziening onderhoud staat: 70.000 + 6 maanden 1.500 = 79.000 080 Voorziening onderhoud 79.000 420 Huisvestingskosten

Nadere informatie

Uitwerkingen PDB Bedrijfsadministratie met resultaat hoofdstuk 5

Uitwerkingen PDB Bedrijfsadministratie met resultaat hoofdstuk 5 Opgave 5.1 a. 700 Voorraad goederen 1.900 100 19 (vvp) 170 Te verrekenen omzetbelasting 378 140 Aan Crediteuren 2.178 760 Aan Prijsverschillen bij inkoop 100 b. 500 tuinkussens 30 = 15.000 Korting 8% 1.200

Nadere informatie

Boekhouden en financiële administratie Examennummer: 58301 Datum: 22 juni 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Boekhouden en financiële administratie Examennummer: 58301 Datum: 22 juni 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Boekhouden en financiële administratie Examennummer: 58301 Datum: 22 juni 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 10 open vragen (maximaal

Nadere informatie

2014 Nederlandse Associatie voor Examinering Elementair Boekhouden 1 / 7

2014 Nederlandse Associatie voor Examinering Elementair Boekhouden 1 / 7 Elementair Boekhouden Correctiemodel voorbeeldexamen 2014 Nederlandse Associatie voor Examinering Elementair Boekhouden 1 / 7 Vraag 1 Toetsterm 1.4 - Beheersingsniveau: T - Aantal punten: 3 In januari

Nadere informatie

Boekhouden voor de salarisadministrateur - Basis

Boekhouden voor de salarisadministrateur - Basis Boekhouden voor de salarisadministrateur - Basis 9 juni 2015 Mr. G. (Gerrie) de Hoop Wie ben je? Wat is je functie? Wat verwacht je van deze dag? Docent Mr. G. (Gerrie) de Hoop Werkzaam in het vakgebied

Nadere informatie

gebouwen en -terreinen

gebouwen en -terreinen Toelichting op de balans ACTIVA Vaste activa 1. Materiële vaste activa Bedrijfs- Inventaris gebouwen en -terreinen Vervoermiddelen Totaal Stand beginbalans Aanschafwaarde 1.956.127 85.501 50.066 2.091.694

Nadere informatie

2010 -- Bedrijfsadministratie 1.1 -- Deel 3a

2010 -- Bedrijfsadministratie 1.1 -- Deel 3a BAD1.1 les 3 - programma Grootboek rekeningen van bezit rekeningen van schuld rekening van eigen vermogen rekening van kosten rekening van opbrengsten Resultatenrekening. Inkoopwaarde van de verkopen 66.000

Nadere informatie

Boekhouden en financiële administratie Examennummer: 96065 Datum: 8 februari 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Boekhouden en financiële administratie Examennummer: 96065 Datum: 8 februari 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Boekhouden en financiële administratie Examennummer: 96065 Datum: 8 februari 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 3 cases met elk

Nadere informatie

BKB. Basiskennis boekhouden. Uitwerkingen. G.M. van Rhoon

BKB. Basiskennis boekhouden. Uitwerkingen. G.M. van Rhoon BKB Basiskennis boekhouden Uitwerkingen G.M. van Rhoon Deze uitwerkingen behoren bij het boek BKB Basiskennis boekhouden, ISBN 978-90-415-0848-5 Lay-out en opmaak: DIOSIGNO, Leiderdorp Onder redactie van:

Nadere informatie

- Op gebouwen en machines die op 1 januari 2008 aanwezig zijn wordt in 2008 respectievelijk 30.000,- en 20.000,- afgeschreven.

- Op gebouwen en machines die op 1 januari 2008 aanwezig zijn wordt in 2008 respectievelijk 30.000,- en 20.000,- afgeschreven. Management en Organisatie VWO 6 Herhaling CE Begrotingen nummer 2 Opgave 1 Gegeven is de volgende balans van Fitna bv: Balans per 1/1 2008 --------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Internetopgaven hoofdstuk 3

Internetopgaven hoofdstuk 3 Internetopgaven hoofdstuk 3 IO.3.1 IO.3.2 IO.3.3 IO.3.4 Y. van de Voort wil periodiek informatie uit de boekhouding halen. Daarbij maakt zij gebruik van een kolommenbalans. Welke uitspraak over de kolommenbalans

Nadere informatie

Beginbalans. Grootboek

Beginbalans. Grootboek 3 eginbalans Verlies- en winstrekening en eindbalans Financiële feiten Proef- en saldibalans Journaal Grootboek In dit hoofdstuk behandelen we de grootboekrekeningen. Je leert in dit hoofdstuk hoe je grootboekrekeningen

Nadere informatie

Antwoorden hoofdstuk 4

Antwoorden hoofdstuk 4 Antwoorden hoofdstuk 4 Opgave 4.1 Vaste activa Eigen Vermogen Pand 42.000 Aandelenvermogen 78.000 Inventaris 22.000 Reserves 37.000 Overige vaste activa 17.000 115.000 81.000 V.V. lang Vlottende activa

Nadere informatie

BKB. Antwoordenboek. Basiskennis boekhouden. G.M. van Rhoon Bewerkt door: Jan H.L. de Bruijn MBA

BKB. Antwoordenboek. Basiskennis boekhouden. G.M. van Rhoon Bewerkt door: Jan H.L. de Bruijn MBA BKB Basiskennis boekhouden Antwoordenboek G.M. van Rhoon Bewerkt door: Jan H.L. de Bruijn MBA BKB Basiskennis Boekhouden Antwoordenboek G.M. van Rhoon Bewerkt door: Jan H.L. de Bruijn MBA Dit antwoordenboek

Nadere informatie

UNIFORM EINDEXAMEN MULO tevens TOELATINGSEXAMEN VWO/HAVO 2011

UNIFORM EINDEXAMEN MULO tevens TOELATINGSEXAMEN VWO/HAVO 2011 MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VOLKSONTWIKKELING EXAMENBUREAU UNIFORM EINDEXAMEN MULO tevens TOELATINGSEXAMEN VWO/HAVO 2011 VAK : BOEKHOUDEN DATUM: DINSDAG 05 JULI 2011 TIJD : 09.45 11.15 UUR (MULO III KANDIDATEN)

Nadere informatie

januari 5 Uit de kas genomen voor de huishouding SRD 3.700,

januari 5 Uit de kas genomen voor de huishouding SRD 3.700, DEZE TAAK BESTAAT UIT 35 ITEMS. MULO-III kandidaten maken de items 1 t/m 25. MULO-IV kandidaten maken de items 1 t/m 35. 1 Beschouw de volgende beweringen: I De inventarislijst wordt aan de hand van de

Nadere informatie

DIGITALE WERKBLADEN MET LINIATUUR BIJ ELEMENTAIR BOEKHOUDEN voor havo/vwo

DIGITALE WERKBLADEN MET LINIATUUR BIJ ELEMENTAIR BOEKHOUDEN voor havo/vwo BOEKHOUDEN VOOR HAVO/VWO VOS DIGITALE WERKBLADEN MET LINIATUUR BIJ ELEMENTAIR BOEKHOUDEN voor havo/vwo (inclusief Bijlage) met computerboekhouden Bewerkte uitgave voor het onderwijs in Suriname Werkinstructie

Nadere informatie

Rekeningschema. ML Webdesign 18-2-2011 23:56:45 1 / 6. Datum:

Rekeningschema. ML Webdesign 18-2-2011 23:56:45 1 / 6. Datum: 1 / 6 100 Goodwill 100 0 11000 101 Afschrijving goodwill 101 0 11000 110 Aanloopkosten 110 0 11000 111 Afschrijving aanloopkst. 111 0 11000 200 Gebouwen 200 0 12000 201 Afschrijving gebouwen 201 0 12000

Nadere informatie

Rekening nummer. rekening

Rekening nummer. rekening 0 Vaste activa en passiva Balans 01 Materiele vaste activa Balans 011 Inventaris Balans 01100 Inventaris Balans 01105 Afschrijving inventaris Balans 012 Inrichting en verbouwing Balans 01200 Inrichting

Nadere informatie

UNIFORM HEREXAMEN MULO tevens 2 e ZITTING STAATSEXAMEN 2008

UNIFORM HEREXAMEN MULO tevens 2 e ZITTING STAATSEXAMEN 2008 MINISTERIE VN ONERWIJS EN VOLKSONTWIKKELING EXMENUREU VK : OEKHOUEN TUM: INSG 05 UGUSTUS 2008 TIJ : 09.40 11.40 UUR EZE TK ESTT UIT 35 ITEMS. UNIFORM HEREXMEN MULO tevens 2 e ZITTING STTSEXMEN 2008 Welke

Nadere informatie

Pagina 1 van 5. Aangemaakt door: Nicole Ophof 16-01-2014 17:24:06 UTC - v6.30.2-etb-0-4694

Pagina 1 van 5. Aangemaakt door: Nicole Ophof 16-01-2014 17:24:06 UTC - v6.30.2-etb-0-4694 Criteria Rapportagestructuur Standaard BDO-structuur (GENERAL0004) (Gehele structuur tonen incl. grootboek) Administratie Deense Zeemans Kerk Rotterdam (101039479000) Periode (JJJJ(/PP)) 2013 Details weergeven

Nadere informatie

Training docenten VOS IMEAO & Havo/Vwo nov. 2012 - Paramaribo

Training docenten VOS IMEAO & Havo/Vwo nov. 2012 - Paramaribo Training docenten VOS IMEAO & Havo/Vwo nov. 2012 - Paramaribo BASISKENNIS BOEKHOUDEN (BKB) Educatieve uitgeverij NOI - Baarn (NL) Peter Pietersen Educatieve uitgeverij NOI sinds 1937 gespecialiseerd in:

Nadere informatie

UNIFORM EINDEXAMEN MULO tevens TOELATINGSEXAMEN VWO/HAVO 2010

UNIFORM EINDEXAMEN MULO tevens TOELATINGSEXAMEN VWO/HAVO 2010 MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VOLKSONTWIKKELING EXAMENBUREAU UNIFORM EINDEXAMEN MULO tevens TOELATINGSEXAMEN VWO/HAVO 2010 VAK : BOEKHOUDEN DATUM: MAANDAG 05 JULI 2010 TIJD : 09.45 11.15 UUR (MULO III KANDIDATEN)

Nadere informatie

Financiële aspecten van de planning

Financiële aspecten van de planning 14 hoofdstuk Financiële aspecten van de planning 14.1 B 14.2 A 14.3 D 14.4 D 14.5 D 14.6 C 14.7 C 14.8 C 14.9 A 14.10 D 14.11 B 14.12 D 14.13 C 1 12 18.000 = 1.500 14.14 A 14.15 C Ontvangen wordt november,

Nadere informatie