Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "www.dekantoormanager.nl"

Transcriptie

1 Balansrekeningen 0010 Grond 0011 Investeringen grond 0020 Gebouwen 0021 Investeringen gebouwen 0023 Cumulatieve afschrijving gebouwen 0024 Afschrijving gebouwen 0050 Verbouwingen 0051 Investeringen verbouwingen 0053 Cumulatieve afschrijving verbouwingen 0054 Afschrijving verbouwingen 0060 Meerwaarde pand 0061 Investeringen meerwaarde pand 0063 Cumulatieve afschrijving meerwaarde pand 0064 Afschrijving meerwaarde pand 0100 Inventaris 0101 Investeringen inventaris 0103 Cumulatieve afschrijving inventaris 0104 Afschrijving inventaris 0120 Machines en installaties 0121 Investeringen machines en installaties 0123 Cumulatieve afschrijving machines en installaties 0124 Afschrijving machines en installaties 0130 Apparatuur 0131 Investering apparatuur 0133 Cumulatieve afschrijving apparatuur 0134 Afschrijvingen apparatuur 0200 Vervoermiddelen 0201 Investering vervoermiddelen 0203 Cumulatieve afschrijving vervoermiddelen 0204 Afschrijving vervoermiddelen 0300 Goodwill 0301 Investeringen goodwill 0303 Cumulatieve afschrijving goodwill 0304 Afschrijving goodwill 0310 Ontwikkelingskosten 0311 Investeringen ontwikkelingskosten 0313 Cumulatieve afschrijving ontwikkelingskosten 0314 Afschrijving ontwikkelingskosten 0320 Overige immateriële vaste activa 0321 Investeringen overige immateriële vaste activa 0323 Cumulatieve afschrijving overige immateriële vaste activa 0324 Afschrijving overige immateriële vaste activa 0430 Langlopende effecten 0600 Kapitaal per 1 januari

2 0605 Inkomstenbelasting en premieheffing 0606 WAZ premie 0607 Premie ziekenfondswet 0610 Premie ziektekostenverzekering 0611 Betaalde ziektekosten 0612 Ontvangen ziektekosten 0613 Arbeidsongeschiktheidsverzekering 0614 Premies lijfrente 0620 Rente hypotheek eigen woning 0621 Aflossing hypotheek eigen woning 0622 Premies spaarpolis 0630 Privé gebruik auto 0631 Privé gebruik telefoon 0632 Privé gebruik goederen 0633 Privé gebruik g/w/e 0634 Privé gebruik belastingen en verzekeringen 0640 Contante opnamen 0641 Overboeking naar privé rekening 0643 Diverse privé verzekeringen 0644 Diverse betalingen 0645 Privé stortingen 0646 Privé betaalde kosten 0650 Kapitaal per 1 januari 0655 Inkomstenbelasting en premieheffing 0656 WAZ premie 0657 Premie ziekenfondswet 0660 Premies ziektekostenverzekering 0661 Betaalde ziektekosten 0662 Ontvangen ziektekosten 0663 Arbeidsongeschiktheidsverzekering 0664 Premies lijfrente 0670 Rente hypotheek eigen woning 0671 Aflossing hypotheek eigen woning 0680 Privé gebruik auto 0681 Privé gebruik telefoon 0682 Privé gebruik goederen 0683 Privé gebruik g/w/e 0684 Privé gebruik belastingen en verzekeringen 0690 Contante opnamen 0691 Overboekingen naar privé rekening 0693 Diverse privé verzekeringen 0694 Diverse betalingen 0695 Privé stortingen 0696 Privé betaalde kosten 0700 Kapitaal per 1 januari

3 0705 Inkomstenbelasting en premieheffing 0706 WAZ premie 0707 Premie ziekenfondswet 0710 Premies ziektekostenverzekering 0711 Betaalde ziektekosten 0712 Ontvangen ziektekosten 0713 Arbeidsongeschiktheidsverzekering 0714 Premies lijfrente 0720 Rente hypotheek eigen woning 0721 Aflossing hypotheek eigen woning 0722 Premies spaarpolis 0730 Privé gebruik auto 0731 Privé gebruik telefoon 0732 Privé gebruik goederen 0733 Privé gebruik g/w/e 0734 Privé gebruik belastingen en verzekeringen 0740 Contante opnamen 0741 Overboekingen naar privé rekening 0743 Diverse privé verzekeringen 0744 Diverse betalingen 0745 Privé stortingen 0746 Privé betaalde kosten 0900 Lening Cumulatieve aflossing lening Aflossingen lening Lening Cumulatieve aflossing lening Aflossingen lening Lening Cumulatieve aflossing lening Aflossingen lening Lease Cumulatieve aflossing lease Aflossingen lease Lease Cumulatieve aflossing lease Aflossingen lease Lease Cumulatieve aflossingen lease Aflossingen lease 3

4 1000 Effectenrekening Effectenrekening Effectenrekening Debiteuren 1110 Voorziening dubieuze debiteuren 1300 Rekening-courant werknemers 1400 Waarborgsommen 1405 Nog te factureren bedragen 1406 Te ontvangen omzetbonussen 1410 Te ontvangen inkoopbonussen 1415 Te ontvangen ziekengeld 1420 Te ontvangen rentebaten 1450 Vooruitbetaalde personeelskosten 1451 Vooruitbetaalde huisvestingskosten 1452 Vooruitbetaalde exploitatiekosten 1453 Vooruitbetaalde autokosten 1454 Vooruitbetaalde verkoopkosten 1455 Vooruitbetaalde algemene kosten 1465 Geactiveerde rente 1490 Overige vooruitbetaalde kosten 1499 Overige vorderingen 1500 Kas 1510 Postbank Postbank Rabobank Rabobank ABN-AMRO bank ABN-AMRO bank ING bank ING bank Fortis bank Fortis bank Werknemers crediteuren rekening 1719 BTW buitenland 1730 Sociale lasten bedrijfsvereniging 1731 Afdracht sociale lasten bedrijfsvereniging 1732 Vordering sociale lasten bedrijfsvereniging 1735 Af te dragen ziekteverzuimverzekering 1736 Afdracht ziekteverzuimverzekering 1737 Vordering ziekteverzuimverzekering 1740 Af te dragen WIA-verzekering 1741 Afdracht WIA-verzekering 1742 Vordering WIA-verzekering 1744 Af te dragen WAO-gat verzekering 1745 Afdracht WAO-gat verzekering

5 1746 Vordering WAO-gat verzekering 1747 Af te dragen Pemba verzekering 1748 Afdracht Pemba verzekering 1749 Vordering Pemba verzekering 1750 Af te dragen pensioenfonds 1751 Afdracht pensioenfonds 1752 Vordering pensioenfonds 1755 Af te dragen VUT/vroegpensioen 1756 Afdracht VUT/vroegpensioen 1757 Vordering VUT/vroegpensioen 1760 Af te dragen sociaal fonds 1761 Afdracht sociaal fonds 1762 Vordering sociaal fonds 1765 Af te dragen overige regelingen 1766 Afdracht overige regelingen 1767 Vordering overige regelingen 1770 Voorziening verplichting 13e maand 1780 Voorziening vakantiegeldverplichting 1781 Voorziening vakantiedagen 1785 Tussenrekening vakantiefonds 1800 Rekening-courant werknemers 2000 Kruisposten 2001 Kruisposten pin 2002 Kruisposten creditcard 2003 Kruisposten creditcard Kruisposten cadeaubonnen 2010 Postbank Postbank Rabobank Rabobank ABN-AMRO bank ABN-AMRO bank ING bank ING bank Fortis bank Fortis bank Aflossing leningen 2100 Crediteuren 2101 Investeringscrediteuren 2115 Betalingen onderweg 2120 Afdracht omzetbelasting 2121 Te vorderen BTW 2122 Af te dragen BTW hoog

6 2123 Af te dragen BTW laag 2124 Af te dragen BTW-IC 2125 BTW kleine ondernemingsregeling 2127 BTW privé gebruik 2128 BTW oninbare debiteuren 2129 Vordering omzetbelasting 2130 Ingehouden loonheffing 2131 Afdrachtskortingen 2132 Afdracht loonheffing 2133 Vordering loonbelasting 2140 Vennootschapsbelasting 2141 Vordering vennootschapsbelasting 2200 Tussenrekening lonen 2201 Tussenrekening spaarloon 2310 Vooruitontvangen omzet 2320 Te ontvangen inkoopfacturen 2321 Te ontvangen investeringsfacturen 2330 Te betalen personeelskosten 2335 Te betalen huisvestingskosten 2340 Te betalen exploitatiekosten 2345 Te betalen autokosten 2350 Te betalen verkoopkosten 2355 Te betalen algemene kosten 2360 Te betalen accountantskosten 2370 Te betalen rentelasten 2390 Te betalen overige kosten 2800 Vraagposten 2900 Tussenrekening 2905 Tussenrekening 2990 Tussenrekening beginbalans 3000 Voorraad 3010 Voorraad 3020 Voorraad 3030 Voorraad 3100 Voorraad grond en hulpstoffen 3110 Voorraad gereed product 3120 Voorraad handelsgoederen 3130 Voorraad emballage 3140 Voorraad verpakkingsmateriaal 3150 Vooruitbetaald op voorraden 3200 Mutatie voorraad 3800 Voorraad onderhanden werk

7 Winst- en verliesrekeningen 4000 Bruto lonen en salarissen 4001 Bruto vakantiegeld 4002 Bruto gratificaties 4004 Premie vakantiefonds 4005 Natura 4008 Loonheffing spaarloon 4010 Mutatie reservering 13e maand 4015 Mutatie vakantiegeld verplichting 4016 Mutatie vakantiedagen verplichting 4020 Management fee 4030 Ontvangen ziekengeld 4035 Vermindering lage lonen 4036 Overige subsidies loonbelasting 4037 Subsidies bedrijfsvereniging 4038 Overige subsidies personeel 4039 Doorbelaste personeelskosten 4040 Sociale lasten bedrijfsvereniging 4041 Ingehouden premies bedrijfsvereniging 4042 Bijdrage ziektekostenverzekering 4043 Verzuimverzekering 4044 WAO-gat verzekering 4045 Pemba verzekering 4046 WIA-verzekering 4048 Premie sociaal fonds en overige regelingen 4050 Premie pensioenfonds 4051 Ingehouden pensioen premies 4052 Premie VUT 4053 Ingehouden premie VUT 4060 Uitzendkrachten 4061 Stagevergoedingen 4062 Inhuur derden 4065 Kosten arbodienst 4070 Bijdrage kinderopvang 4075 Opleidingskosten 4080 Reiskostenvergoeding onbelast 4081 Reiskostenvergoeding belast 4083 Bedrijfskleding 4084 Kantinekosten 4085 Onkostenvergoedingen 4086 Lunchvergoeding 4089 Bijdrage personeelsvereniging 4090 Overige personeelskosten 4100 Huur pand 4110 Onderhoud pand

8 4120 Belastingen onroerend goed 4130 Verzekering o/g 4140 Kosten afvalverwerking 4150 Gas, water en elektra 4160 Schoonmaakkosten 4190 Overige huisvestingskosten 4199 Doorbelaste huisvestingskosten 4200 Huur inventaris 4210 Onderhoud inventaris (exploitatie) 4230 Verzekeringen inventaris 4240 Waskosten 4250 Kleine aanschaf inventaris 4290 Overige exploitatiekosten 4299 Doorbelaste exploitatiekosten 4400 Brandstofkosten 4410 Onderhoud en reparatie 4420 Motorrijtuigenbelasting 4430 Premie autoverzekering 4450 Leasekosten 4451 Inhouding lease 4470 Kilometervergoedingen 4480 Boetes 4485 Privé gebruik auto 4486 BTW privé gebruik auto 4490 Overige autokosten 4499 Doorbelaste autokosten 4500 Reclame en advertenties 4505 Sponsoring 4510 Kosten pinautomaat 4515 Etalagekosten 4520 Muziek en entertainment 4525 Beurskosten 4530 Representatiekosten 4535 Reiskosten 4540 Verblijfkosten 4550 Verpakkingsmateriaal 4590 Overige verkoopkosten 4599 Doorbelaste verkoopkosten 4700 Kantoorbenodigdheden 4701 Computerbenodigdheden 4702 Internetkosten 4705 Drukwerk en kopieerkosten 4710 Onderhoud inventaris 4711 Kleine aanschaffingen 4720 Telefoonkosten

9 4721 Mobiele telefoonkosten 4725 Porti 4726 Vrachtkosten 4730 Contributies en abonnementen 4731 Vakliteratuur 4732 Lectuur en kosten leestafel 4740 Algemene verzekeringen 4750 Administratiekosten 4751 Loonadministratie 4755 Accountantskosten 4756 Juridische advieskosten 4757 Notariskosten 4758 Incassokosten 4759 Overige advieskosten 4760 (Eigen) opleidingskosten 4770 Kasverschillen 4780 Overige boetes 4785 Dotatie dubieuze debiteuren 4786 Afboeking oninbare debiteuren 4789 Afrondingsverschillen belasting 4790 Overige algemene kosten 4791 Algemene rekenverschillen 4799 Doorbelaste algemene kosten 4802 Afschrijvingskosten gebouwen 4805 Afschrijvingskosten verbouwingen 4806 Afschrijvingskosten meerwaarde pand 4810 Afschrijvingskosten inventaris 4812 Afschrijvingskosten machines en installaties 4813 Afschrijvingskosten apparatuur 4820 Afschrijvingskosten vervoermiddelen 4831 Afschrijvingskosten ontwikkelingskosten 4832 Afschrijvingskosten overige immateriële vaste activa 4890 Boekresultaat activa 5600 Rente lening Rente lening Rente lening Rente lease Rente lease Rente lease Rente borgstellingskrediet 5610 Afsluitprovisie 5620 Rente en bankkosten 5680 Rente crediteuren

10 5685 Rentelast belastingdienst 5690 Overige rentelasten 5695 Euro rekenverschillen 5800 Ontvangen renten 5810 Rente spaarrekening 5820 Opbrengst effecten en beleggingen 5880 Rente debiteuren 5885 Rentebate belastingdienst 5890 Overige rente baten 7000 Inkoop hoog 7010 Inkoop laag 7020 Inkoop 0% 7030 Inkoop onbelast 7040 Inkoop BTW verlegd 7050 Inkoop buitenland binnen EU 7060 Inkoop buitenland buiten EU 7100 Inkoop 7110 Inkoop 7120 Inkoop 7130 Inkoop 7200 Prijsverschillen verkoop 7300 Mutatie voorraden 7800 Privé gebruik hoog 7810 Privé gebruik laag 7900 Voorraadverschillen 7910 Kredietbeperking inkoop 7920 Betalingsverschillen inkoop 7930 Betalingskorting inkoop 7950 Koersverschillen inkoop 8000 Omzet hoog 8010 Omzet laag 8020 Omzet 0% 8030 Omzet onbelast 8040 Omzet BTW verlegd 8050 Omzet buitenland binnen EU 8060 Omzet buitenland buiten EU 8100 Omzet 8110 Omzet 8120 Omzet 8130 Omzet 8200 Kortingen

11 8300 Mutatie OHW 8800 Overige opbrengsten 8910 Kredietbeperking verkoop 8920 Betalingsverschillen verkoop 8930 Betalingskorting verkoop 8950 Koersverschillen verkoop 9000 Kleine ondernemersregeling 9500 Bijzondere baten 9510 Herwaarderingswinst 9600 Bijzondere lasten

Kolommenbalans Periode: 01-01-2013 t/m 31-12-2013

Kolommenbalans Periode: 01-01-2013 t/m 31-12-2013 *** BALANS *** Materiële Vaste Activa 100 Terreinen 101 Afschrijvingen terreinen 110 Gebouwen 111 Afschrijvingen gebouwen 120 Verbouwingen en installaties 121 Afschrijvingen verbouwingen en i... 130 Machines

Nadere informatie

Ingevoerde grootboekrekeningen

Ingevoerde grootboekrekeningen 1 Aanschafwaarde Goodwill Balans 0 diversen 10 Aanschafwaarde Ontwikkelingskosten Balans 0 diversen 51 Afschrijving Goodwill Balans 0 diversen 60 Afschrijving Ontwikkelingskosten Balans 0 diversen 70 Afschrijving

Nadere informatie

Aandelen/effecten Aandelen/effecten. Deelnemingen Deelneming in kapitaal BV/CV/VOF. Leningen u/g 0500 t/m Lening u/g

Aandelen/effecten Aandelen/effecten. Deelnemingen Deelneming in kapitaal BV/CV/VOF. Leningen u/g 0500 t/m Lening u/g Standaard rekeningschema versie: 15 juni 2012 Balans Materiële vaste activa 0005 Grond 0010 Gebouwen 0020 Verbouwing 0030 Inrichting 0040 Inventaris 0050 Automatisering 0060 Vervoermiddelen 0110 Afschrijving

Nadere informatie

ZZP Boekhouder handleiding

ZZP Boekhouder handleiding ZZP Boekhouder handleiding ZZP Handleiding boekhouden intro Met deze handleiding krijgt u een spoedcursus boekhouden. Als ondernemer moet u een administratie bijhouden. Deze administratie geeft financieel

Nadere informatie

ADMINISTRATIE / BOEKHOUDEN - NOI DE BOEKINGSREGELS VOOR DUBBEL BOEKHOUDEN DE VASTE BOEKINGEN

ADMINISTRATIE / BOEKHOUDEN - NOI DE BOEKINGSREGELS VOOR DUBBEL BOEKHOUDEN DE VASTE BOEKINGEN ADMINISTRATIE / BOEKHOUDEN - NOI DE BOEKINGSREGELS VOOR DUBBEL BOEKHOUDEN REGEL VOOR BEZIT: méér bezit debet boeken mínder bezit dus credit boeken REGEL VOOR SCHULD: méér schuld credit boeken mínder schuld

Nadere informatie

Financieel verslag 2013/2014. 0001 VV Sportvereniging Bondsweg 243 8415 JJ Heerenveen

Financieel verslag 2013/2014. 0001 VV Sportvereniging Bondsweg 243 8415 JJ Heerenveen Financieel verslag 2013/2014 0001 VV Sportvereniging Bondsweg 243 8415 JJ Voorblad 0 Inhoud Bestuursverslag 2 Algemeen 3 Resultaatvergelijk 4 Financiele positie 6 Jaarrekening 8 Balans 9 Staat van baten

Nadere informatie

Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met begroting

Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met begroting Infine Voorbeeldrapport T.a.v. de directie Wagonette 2a 3897AD ZEEWOLDE Tussentijds Rapport over de periode 1 januari 2014 t/m 30 september 2014 Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met

Nadere informatie

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD Jaarrekening 2008 Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN INHOUDSOPGAVE 1. Accountantsverslag Voorbeeldjaarrekening BV T.a.v. de directie Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN Jaarrekening 2008 Pagina

Nadere informatie

Visionplanner Plesmanstraat 58b 3905 KZ Veenendaal. Jaarrekening 2011

Visionplanner Plesmanstraat 58b 3905 KZ Veenendaal. Jaarrekening 2011 Plesmanstraat 58b 395 KZ Veenendaal INHOUD ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 Resultaat 3 Financiële positie 4 Fiscale positie JAARREKENING 1 Balans 2 Winst- en verliesrekening 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Aktiva. Vaste aktiva Nieuwbouw 14.129 23.295. Liquide middelen 1.473 969

Aktiva. Vaste aktiva Nieuwbouw 14.129 23.295. Liquide middelen 1.473 969 Wassenaar, 28 maart 2013 Aan de Bestuursleden van de Stichting Mens en Tuin P/a Symonszstraat 46 2584 CZ JAARREKENING 2012 Geacht Bestuur, Ingevolge de ons verstrekte opdracht hebben wij de Jaarrekening

Nadere informatie

St. Lokale Omroep Hengelo. gevestigd te Hengelo. Jaarrekening 2013

St. Lokale Omroep Hengelo. gevestigd te Hengelo. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Nummer Kamer van Koophandel: 06088978 Datum: Opgesteld door: 12 februari 2014 Paul Temmink Aantal exemplaren: 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Opdracht 3 Samenstellingsverklaring

Nadere informatie

Stichting Maatvast Haarlemmermeer Lisserweg 481 2165 AS LISSERSBROEK. Jaarrekening 2014

Stichting Maatvast Haarlemmermeer Lisserweg 481 2165 AS LISSERSBROEK. Jaarrekening 2014 Lisserweg 481 2165 AS LISSERSBROEK Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarverslag 1.1 Jaarverslag 3 2. Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2014 9 2.2 Staat van baten en lasten over 2014 11 2.3

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting Geboren Om Vrij Te Zijn te Aalten. Inhoudsopgave

Jaarrekening. Stichting Geboren Om Vrij Te Zijn te Aalten. Inhoudsopgave Jaarrekening te Inhoudsopgave Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2012 2 2. Staat van baten en lasten over 2012 3 3. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4 4. Toelichting op de balans per

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting Naar School in Haiti

Jaarrekening. Stichting Naar School in Haiti Jaarrekening 2008 Inhoudsopgave 1. Balans 2. Verlies- en winstrekening 3. Toelichting balans 4. Toelichting verlies- en winstrekening 5. Resultaatbestemming 6. Afschrijvingen 7. Recapitulatie omzetbelasting

Nadere informatie

Format Ondernemingsplan

Format Ondernemingsplan Format Ondernemingsplan Inhoud 1 Algemeen 1 1.1 Algemeen 1 1.2 Achtergrond 1 1.3 Doelstellingen en opbouw ondernemingsplan 1 2 Management 2 3 Producten/diensten 3 3.1 Producten/diensten 3 3.2 Ontwikkeling

Nadere informatie

KERN Boekhouden (handleiding) Real time inzicht in uw boekhouding. Versie 1.0 5 december 2007

KERN Boekhouden (handleiding) Real time inzicht in uw boekhouding. Versie 1.0 5 december 2007 Versie 1.0 5 december 2007 KERN Boekhouden (handleiding) Real time inzicht in uw boekhouding 2007 KERN recreatie & management Groene Specht 20 4356 DB OOSTKAPELLE www.kernrecreatie.nl Voor vergelijkingen

Nadere informatie

Venlo Partners. Financieel rapport 2013

Venlo Partners. Financieel rapport 2013 Venlo Partners Financieel rapport 2013 INHOUDSOPGAVE Samenstellingsverklaring 2 Balans per 31 december 3 Staat van baten en lasten 4 Toelichting op de balans 5 Toelichting op staat van baten en lasten

Nadere informatie

Het rekeningschema of de routekaart voor de administratie

Het rekeningschema of de routekaart voor de administratie Hoofdstuk 3 Het rekeningschema of de routekaart voor de administratie In dit hoofdstuk: Rubricering van de grootboekrekeningen Indeling naar balans en resultatenrekening Soorten rekeningen toegelicht In

Nadere informatie

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR naam :... M.A.R. Uittreksel uit de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel KLASSE 1 : EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 10 Kapitaal 100 Geplaatst

Nadere informatie

ANBI gegevens voor de belastingdienst - De naam: Stichting woon-werkgemeenschap Emmaus Eindhoven Genneperweg - Het RSIN of het fiscaal nummer:

ANBI gegevens voor de belastingdienst - De naam: Stichting woon-werkgemeenschap Emmaus Eindhoven Genneperweg - Het RSIN of het fiscaal nummer: ANBI gegevens voor de belastingdienst - De naam: Stichting woon-werkgemeenschap Emmaus Eindhoven Genneperweg - Het RSIN of het fiscaal nummer: 8501.76.529 - De contactgegevens: Genneperweg 11 5654 AG Eindhoven

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

STICHTING SPORT 8t RECREATIE WEHL

STICHTING SPORT 8t RECREATIE WEHL D STICHTING SPORT 8t RECREATIE WEHL Postbus 44 73AAWehl Telefoon: (314) 68 6 2 RabobankWehl e.o. 1572.7.536 E-mail: ssr@chello.nl www.sportinwehl.nl Afd. [fld] Doetiochem Kop^e Documentnummer: Zaaknummer:

Nadere informatie

Exploitatierekening, rekeningschema en balans; een introductie in de wereld van het boekhouden, voor wie hier weinig kaas van heeft gegeten.

Exploitatierekening, rekeningschema en balans; een introductie in de wereld van het boekhouden, voor wie hier weinig kaas van heeft gegeten. Boekhouden voor beginners Exploitatierekening, rekeningschema en balans; een introductie in de wereld van het boekhouden, voor wie hier weinig kaas van heeft gegeten. De balans De balans is een staat van

Nadere informatie

SHEETS BIJ DE MODULE FINANCIËLE ADMINISTRATIE

SHEETS BIJ DE MODULE FINANCIËLE ADMINISTRATIE Nederlands Onderwijs Instituut bv Tel. 035-54 16743 SHEETS BIJ DE MODULE FINANCIËLE ADMINISTRATIE A. SHEETS UIT HET BOEK ADMINISTRATIE MKB B. SHEETS UIT DE BIJLAGE C. SHEETS TER ONDERSTEUNING VAN DE LESSEN

Nadere informatie

Kengetallenonderzoek sport. In samenwerking met Alfa Fedac en Accon avm

Kengetallenonderzoek sport. In samenwerking met Alfa Fedac en Accon avm l e and h l i a Det port S NKELKLIMAAT * CBW-MITEX * WIJ ZORGEN VOOR HET IDEALE WINKELKLIMAAT * CBW-MITEX * WIJ ZORGEN VOOR HET IDEALE WINKELKLIMAAT * CBW-MITEX * WIJ ZORGEN VOOR H Kengetallenonderzoek

Nadere informatie

Nummer Naam Balans of Resultaat Activa of Passiva Activa type (optioneel) Passiva type (optioneel) Omzet of Kosten

Nummer Naam Balans of Resultaat Activa of Passiva Activa type (optioneel) Passiva type (optioneel) Omzet of Kosten 1 EIG. VERMOG.,VOORZ. V. RIS./ KOST./SCHUL Balans Passiva 10 KAPITAAL Balans Passiva 100000 GEPLAATST KAPITAAL Balans Passiva 101000 NIET OPGEVRAAGD KAPITAAL (-) Balans Passiva 11 UITGIFTEPREMIES Balans

Nadere informatie

SHEETS BIJ DE MODULE FINANCIËLE ADMINISTRATIE

SHEETS BIJ DE MODULE FINANCIËLE ADMINISTRATIE Uitgeverij Nederlands Onderwijs Instituut bv SHEETS BIJ DE MODULE FINANCIËLE ADMINISTRATIE A. SHEETS UIT HET BOEK ADMINISTRATIE MKB B. SHEETS UIT DE BIJLAGE C. SHEETS TER ONDERSTEUNING VAN DE LESSEN BOEKINGSREGELS

Nadere informatie

DEEL 2 - JAARREKENING

DEEL 2 - JAARREKENING DEEL 2 - JAARREKENING 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2011 ACTIVA 31-12-2011 31-12-2010 x 1.000 x 1.000 VASTE ACTIVA MATERIELE VASTE ACTIVA Onroerende en roerende zaken in exploitatie 37.274 31.043 Onroerende

Nadere informatie

Module 4 Inzicht in cijfers

Module 4 Inzicht in cijfers Geleerd in vorige presentaties Module 4 Inzicht in cijfers Les 1. Weet welke rapportages belangrijk zijn 1. Maak een plan 2. Administratie op orde 3. Gegevens verwerken 4. Inzicht in cijfers Les 1 Balans

Nadere informatie

Handleiding Jaarrekeningen

Handleiding Jaarrekeningen Handleiding Jaarrekeningen 1 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie over jaarrekeningen en de deponeringsplicht... 4 1.1 Waarom moeten bedrijven hun jaarrekening deponeren?... 4 1.2 Welke bedrijven moeten

Nadere informatie