SHEETS BIJ DE MODULE FINANCIËLE ADMINISTRATIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SHEETS BIJ DE MODULE FINANCIËLE ADMINISTRATIE"

Transcriptie

1 Uitgeverij Nederlands Onderwijs Instituut bv SHEETS BIJ DE MODULE FINANCIËLE ADMINISTRATIE A. SHEETS UIT HET BOEK ADMINISTRATIE MKB B. SHEETS UIT DE BIJLAGE C. SHEETS TER ONDERSTEUNING VAN DE LESSEN

2 BOEKINGSREGELS BEZIT SCHULD + + KOSTEN OPBRENGSTEN + + PRIVÉ EIGEN VERMOGEN = meer = minder = minder + = meer

3 INKOOPFACTUUR Goederen debiteren D 700 Te vorderen OB debiteren D 160 Crediteuren crediteren C 140 INKOOPCREDITFACTUUR Crediteuren debiteren D 140 Goederen crediteren C 700 Te vorderen OB crediteren C 160 VERKOOPFACTUUR Debiteuren debiteren D 130 Te betalen OB crediteren C 161 Opbrengst verkopen crediteren C 850 VERKOOPCREDITFACTUUR Opbrengst verkopen debiteren D 850 Te betalen OB debiteren D 161 Debiteuren crediteren C 130 VERZENDBON Kostprijs verkopen debiteren D 800 Goederen crediteren C 700 RETOURBON Goederen debiteren D 700 Kostprijs verkopen crediteren C 140

4 ONTHOUD: DEBITEUREN } CREDITEUREN PRIVÉ STEEDS INCLUSIEF OB DEBITEUREN TE BETALEN OB CREDITEUREN TE VORDEREN OB PRIVÉ TE BETALEN OB KASSTUK ONTVANGSTEN D 100 UITGAVEN C 100 BANKSTUK BIJ D 110 AF C 110

5 BALANS 1 debet BALANS credit BESTEDINGEN BRONNEN debet BALANS credit BEZITTINGEN EIGEN VERMOGEN VREEMD VERMOGEN (= SCHULD) debet BALANS credit Pand SRD Inventaris - Transportmiddelen - Machines , Goederenvoorraad Kas(geld) - Bank(tegoed) - Eigen vermogen SRD Crediteuren } - Hypotheek SCHULD - Lening - SRD SRD PAND GOEDERENVOORRAAD HYPOTHEEK CREDITEUREN BEZIT SCHULD = EIGEN VERMOGEN Veranderingen minstens op twee plaatsen: + Bezit inventaris maar ook bezit kasgeld + Bezit goederen maar ook + schuld crediteuren Bezit kasgeld maar ook schuld crediteuren enz.

6 BALANS 2 debet BEZITTINGEN BALANS credit EIGEN VERMOGEN SCHULDEN GROOTBOEK = elke (balans)post een aparte grootboekrekening VERANDERINGEN D BEZIT C D SCHULD C DEIGEN VERM. C openen + openen + openen + D KOSTEN + C D OPBRENGSTEN + C GROOTBOEK debiteren = debetkant boeken crediteren = creditkant boeken KASSTUK ontvangen = KAS debiteren betalen = KAS crediteren BANKSTUK bijschrijving = BANK debiteren afschrijving = BANK crediteren INKOOPFACTUUR inventaris of goederenvoorraad of } = debiteren { kosten crediteuren = crediteren

7 VASTE CODERINGEN KASSTUK Ontvangen: 100 D... C Betaald:... D 100 C BANKSTUK Credit: 110 D... C DEBET = DOKKEN = BETALEN: dus 110 crediteren. CREDIT = KRIJGEN: dus 110 debiteren. Debet:... D 110 C ONTVANGEN VAN CREDITEUREN (LEVERANCIERS) Inkoopfactuur goederen: Inkoopcreditfactuur goederen: Inkoopfactuur kosten: 700 D 140 C 140 D 700 C VERZONDEN AAN DEBITEUREN (KLANTEN) Verkoopfactuur: Verkoopcreditfactuur: 130 D 850 C 850 D 130 C 4... D 140 C VERZONDEN AAN DEBITEUREN Verzendbon goederen: 800 D 700 C Retourbon: 700 D 800 C KASSTUK ONTVANGSTEN UITGAVEN BANKSTUK CREDIT DEBET INKOOPFACTUUR VERKOOPFACTUUR VERZENDBON KAS DEBITEREN KAS CREDITEREN BANK DEBITEREN BANK CREDITEREN GOEDEREN DEBITEREN CREDITEUREN CREDITEREN DEBITEUREN DEBITEREN OPBRENGSTEN CREDITEREN KOSTPRIJS DEBITEREN GOEDEREN CREDITEREN

8 INKOOPFACTUUR = Inkoopprijs meer GOEDEREN meer CREDITEUREN 700 D 140 C VERKOOPFACTUUR = Verkoopprijs meer DEBITEUREN meer OPBRENGST VERKOPEN 130 D 850 C VERZENDBON = Kostprijs verkopen meer KOSTPRIJS GOEDEREN minder DEBITEUREN 800 D 700 C PRIVÉ = Geld uitgeven voor het gezin: levensonderhoud. Geld ontvangen van gezin: kinderbijslag. Uitgaven privé DEBITEREN (privé-opnamen) Ontvangsten privé CREDITEREN KOSTEN KOSTPRIJS VERKOPEN Verzendbon debiteren Retourbon crediteren RECLAME-/VERKOOPKOSTEN reclamemateriaal folders, advertenties verpakkingsmateriaal etalagekosten ALGEMENE KOSTEN telefoon, fax briefpapier porti werkkleding scholing HUISVESTINGSKOSTEN huur gas/water/elektra reparaties onderhoud verzekering onroerend goed belasting onroerend goed PERSONEELSKOSTEN brutoloon sociale lasten werkgever reiskosten pensioenpremies

9 ADMINISTRATIE MKB 4.1 TE VORDEREN OB steeds bij inkoop debiteren (= bezit) TE BETALEN OB steeds bij verkoop crediteren (= schuld) Van de leveranciers/crediteuren ontvangen we: Inkoopfactuur 700 D 160 D 140 C Inkoopcreditfactuur 140 D 160 C 700 C LET OP: rekening 140 CREDITEUREN inclusief OB. 4.2 VASTE VEREKENPRIJS = V.V.P. VVP-waarde hoger dan inkoopprijs VVP-waarde lager dan inkoopprijs prijsverschillen C prijsverschillen D 4.3 Contante verkopen Verzendbon 100 D 850 C 161 C 800 D 700 C 4.4 GELD ONDERWEG Naar de bank gebracht 200 D 100 C Bijschrijving van de bank 110 D 200 C 4.5 DIVERSE STUKKEN 1. Prijsverschillen Saldo prijsverschillen 710 D 800 C 2. Afschrijvingen = meer kosten minder bezit 480 D 020 C 3. Vooruitbetaalde bedragen = BALANSREKENING dus debiteren. BEZIT 4. Nog te betalen bedragen = BALANSREKENING dus crediteren. SCHULD

10 OB FACTUURSTELSEL KASSTELSEL vooral bij groothandel OB verschuldigd na uitschrijven factuur detailhandel en dienstverlenende bedrijven OB verschuldigd na betaling BEREKENING OB Omzet inclusief OB 108 Omzet inclusief OB 110 SRD... x 8 = OB dus 108 SRD... x 10 = OB dus 110 Codering overboeking van omzetrekening naar OBrekening. x8=srd... x10=srd... OB. 800 D 161 C 160 = Te vorderen OB BEZIT 161 = Te betalen OB SCHULD 162 = Af te dragen OB SALDO 161 MIN SALDO gebruiken bij kopen van goederen, bedrijfsmiddelen, kosten. 161 gebruiken bij verkopen/omzet rekening 800. OB. 160 TE VORDEREN OB D C Inkoopfacturen X { Contante inkopen X Overboeking naar 162 X 161 TE BETALEN OB D C Verkoopfacturen X { Omzet X Overboeking naar 162 X 162 AF TE DRAGEN OB D C 160 Te vorderen OB X 161 Te betalen OB X Verschil: per bank betaald X Codering af te dragen OB. 162 D 110 C

11 LOONBOEKINGEN WERKGEVER BRUTOLOON WERKNEMER NETTOLOON Stap 1: LOONBEREKENING Brutoloon SRD , Loonheffingen SRD 4.115, Pensioenpremie - 289, , Nettoloon SRD 7.342, Stap 2: LOONUITBETALING PER BANK Stap 3: PREMIES TEN LASTE VAN HET BEDRIJF Loonheffingen SRD 727, Pensioenpremie - 345, SRD 1.072, Stap 4: AFDRACHT LOONHEFFING 1 e KWARTAAL SRD , Stap 5: AFDRACHT PENSIOENPREMIES 1 e KWARTAAL SRD 2.500,

12 KORTINGEN A. INKOOPFACTUUR = ONTVANGEN korting van crediteuren. 1. RABAT - niet boeken 2. KWANTUMKORTING - niet boeken 3. KREDIETBEPERKINGSTOESLAG op tijd = niet boeken te laat = debet op 461 Betalingskorting 4. KORTING VOOR CONTANTE BETALING op tijd = credit op 461 te laat = niet boeken B. INKOOPCREDITFACTUUR = bonuskorting of korting wegens klachten of beschadiging. Ontvangen korting = credit op 700 Voorraad goederen. Omgekeerde van een inkoopfactuur. C. VERKOOPFACTUUR = verleende korting aan debiteuren. 1. KWANTUMKORTING - niet boeken 2. KREDIETBEPERKINGSTOESLAG factuur = 461 crediteren betaling = 461 debiteren 3. KORTING VOOR CONTANTE BETALING factuur = niets boeken betaling = 461 debiteren

13 COMPUTERBOEKHOUDEN VOORDELEN 1. Vaste boekingen automatisch en foutloos. 2. Controleert steeds evenwicht = minder D/C fouten. 3. Geïntegreerde verwerking grootboek en subadministraties. GROOTBOEKBESTAND 1. Invoer boekingsstukken Dagboeken bv. Inkoopboek Verkoopboek Kasboek Bankboek Diversenboek/Memoriaal 2. Invoerverslag Controle Fouten herstellen 3. Verwerkingsverslag Dagafsluiting Grootboek + subadministraties DEBITEURENBESTAND CREDITEURENBESTAND ARTIKELBESTAND FACTUREREN MET COMPUTER INFORMATIE m.b.v. diverse overzichten zoals ouderdomsanalyse debiteuren, betalingsherinnering, betaaladvies crediteuren, voorraadlijst artikelen, omzet/afzet per artikel of per debiteur.

14 BALANSEN debet BEGINBALANS SHARON MANTEL credit Winkelpand SRD... Winkelinventaris -... Voorraad kleding -... Tegoed DSB bank -... Kasgeld -... Eigen vermogen SRD... Vreemd vermogen: - schuld Winston Mantel hypotheekschuld schuldaan crediteuren -... Totaal bezittingen SRD... Totaal vermogen SRD... debet BALANS PER 2 APRIL credit... SRD SRD... Totaal bezittingen SRD... Totaal vermogen SRD... debet BALANS PER 2 APRIL credit... SRD SRD... Totaal bezittingen SRD... Totaal vermogen SRD...

15 We hebben elke balanspost op een afzonderlijke grootboekrekening geboekt. De regel daarbij was: debet balans is debet grootboek; creditbalans is credit grootboek. Hieruit volgt, dat het evenwicht van de balans ook in het grootboek is terug te vinden. Kijk maar: debet BALANS PER 1 JANUARI 2013 credit Bedrijfspand SRD , Inventaris , Bank , Kasgeld , Eigen vermogen SRD , Hypotheek , Crediteuren , Totaal bezittingen SRD , Totaal vermogen SRD , GROOTBOEK BEDRIJFSPAND datum omschrijving debet credit jan.1 balans EIGEN VERMOGEN datum omschrijving debet credit jan.1 balans INVENTARIS datum omschrijving debet credit jan.1 balans HYPOTHEEK datum omschrijving debet credit jan.1 balans BANK datum omschrijving debet credit jan.1 balans CREDITEUREN datum omschrijving debet credit jan.1 balans KASGELD datum omschrijving debet credit jan.1 balans 2.000

16 PROEFBALANS PER 15 JANUARI 2013 naam grootboekrekening debet credit BALANSREKENINGEN: Bedrijfspand Inventaris Bank Kasgeld Eigen vermogen Hypotheek Crediteuren RESULTATENREKENINGEN: Huisvestingskosten Algemene kosten Opbrengst reiniging Opbrengst reparatie Totaal DE BOEKINGSREGELS REGEL VOOR BEZIT: REGEL VOOR SCHULD: KOSTENREGEL: OPBRENGSTREGEL: PRIVÉ-REGEL: méér bezit debet boeken minder bezit dus credit boeken méér schuld credit boeken minder schuld dus debet boeken kosten debet boeken opbrengsten credit boeken privé-opnamen debet boeken

17 3.6 3 VASTE CODERINGEN Kasstukken, bankstukken, verkoopfacturen en inkoopfacturen hebben altijd één vaste codering: kasontvangst bankbijschrijving verkoopfactuur inkoopfactuur 100 xxxx 110 xxxx 130 xxxx 140 xxxx kasuitgaaf bankafschrijving verkoop-creditfactuur inkoop-creditfactuur 140 xxxx 100 xxxx 110 xxxx 130 xxxx Deze vaste coderingen zijn afgeleid van de boekingsregels voor bezit en schuld: kasontvangsten worden debet op rekening 100 Kas geboekt (regel voor...); kasuitgaven worden credit op rekening 100 Kas geboekt (regel voor...); bankbijschrijvingen worden debet op rekening 110 Bank geboekt (regel voor... of regel voor...); bankafschrijvingen worden credit op rekening 110 Bank geboekt (regel voor... of regel voor...); verkoopfacturen worden debet op rekening 130 Debiteuren geboekt (regel voor...); verkoop-creditfacturen worden credit op rekening 130 Debiteuren geboekt (regel voor...); inkoopfacturen worden credit op rekening 140 Crediteuren geboekt (regel voor...); inkoop-creditfacturen worden debet op rekening 140 Crediteuren geboekt (regel voor...). Het is praktisch om bij het coderen altijd met de vaste codering te beginnen. Is die eenmaal ingevuld, dan is de debet/credit keus voor de wisselende coderingen veel gemakkelijker.

18 OPDRACHT a Codeer verkoopfactuur b Codeer de verzendbon. GROOTHANDEL WINDHORST Molenpad 7 Paramaribo Grooth. WINDHORST Paramaribo KOPIE-VERZENDBON nr.: datum: Remaja Trading Mahonylaan 43 Paramaribo datum: 30 december 2013 KOPIE-FACTUUR nr.: 1749 aantal prijs bedrag zaagmachines Tiga type , SRD 1.660, zaagmachines Tiga type , , factuurbedrag SRD 2.820, boekingsstuk: Vf 1749 Afleveradres Remaja Trading Mahonylaan 43, Paramaribo artikel aan- inkoopprijs tal per stuk inkoopprijs Zaagmachine Mistral type Allround type type Zaagmachine Tiga type Standard type SRD ,... SRD 1.320, type SRD , ,... SRD 2.240, boekingsstuk: Vb 1749

19 VAN KESSEL Bouwbedrijf Verl. Gemenelandsweg 130 PARAMARIBO Groothandel Windhorst Molenpad 7 PARAMARIBO FACTUUR 30 december 2013 reparatie kantoorraam SRD 170, DRUKKERIJ ATLASSTRAAT 16 Artex PARAMARIBO Groothandel Windhorst, Molenpad 7 PARAMARIBO FACTUUR 300 reclamecirculaires SRD 270, boekingsstuk: If 1470 boekingsstuk: If 1471 GRAPHOSET Vredestraat 71, Paramaribo Groothandel Windhorst FACTUUR Molenpad 7 PARAMARIBO Datum: 30 december kopieermachine SRD 1.550, kopieerpapier - 60, factuurbedrag SRD 1.610, boekingsstuk: If 1472

20 3.6 7 KAS- EN BANKSTUKKEN MET KOSTEN OPDRACHT Codeer de kasstukken 1711 t/m Wat is de vaste codering van kasontvangsten? Wat is de vaste codering van kasuitgaven? KASSTUK KASSTUK Ontvangen / Betaald... betaling factuur nr van Charis Bouwmaterialen SRD 1.110, boekingsstuk: K 1711 Datum:... Paraaf: LW. Ontvangen / Betaald... privé-opname SRD 700, boekingsstuk: K 1712 Datum:... Paraaf: LW. Beni's Lighting & Decoration Systems Gemenelandsweg 1 Paramaribo FACTUUR Groothandel Windhorst Molenpad 7 PARAMARIBO Diverse lampen SRD 75, Contant betaald boekingsstuk: K 1713 grootboek Shell Tankstation Kemble Enricolaan 15 Paramaribo GELEVERD aan Kenteken no. Grooth. Windhorst PB Datum 31 / PRODUCT Hoeveel- Bedrag heid SUPER UNLEADED UNLEADED DIESEL MOTOROLIËN WASSEN TOTAAL boekingsstuk: K 1714

21 OPDRACHT Codeer de beide bankstukken die hierna zijn afgedrukt. Wat is de vaste codering van een bankafschrijving? Wat is de vaste codering van een bankbijschrijving? Rekeningafschrift GROOTHANDEL WINDHORST MOLENPAD 7 PARAMARIBO Soort rekening Rekeningnummer Datum afschrift Aantal bladen Blad Volgnr. ZAKENREKENING Vorig saldo Nieuw saldo Totaal afgeschreven Totaal bijgeschreven 6.890,00 /DEBET ,00 /DEBET 5.300,00 0,00 Boekdatum Omschrijving Bedrag af (debet) Bedrag bij (credit) BANKKOSTEN 50, HUUR 950, REITSMA & VERMAAS N.V., 4.300,00 PARAMARIBO, FACTUUR boekingsstuk: B 174 Rekeningafschrift GROOTHANDEL WINDHORST MOLENPAD 7 PARAMARIBO Soort rekening Rekeningnummer Datum afschrift Aantal bladen Blad Volgnr. ZAKENREKENING Vorig saldo Nieuw saldo Totaal afgeschreven Totaal bijgeschreven ,00 /DEBET 7.080,00 /DEBET 0, ,00 Boekdatum Omschrijving Bedrag af (debet) Bedrag bij (credit) BOUWMARKT GAJADIEN, 2.860,00 PARAMARIBO, FACTUUR PRIVE-STORTING L. WINDHORST 2.250,00 boekingsstuk: B 175

22 3.9 3 OPBRENGSTEN EN KOSTEN, ONTVANGSTEN EN UITGAVEN Samenvatting Wel kosten maar geen uitgaven: Wel uitgaven maar geen kosten: Wel ontvangst maar geen opbrengst: Wel opbrengst maar geen ontvangst: afschrijving, gewaardeerd loon, gewaardeerde rente. privé-opnamen, aflossing geldlening, aanschaf duurzaam bedrijfsmiddel, OB-betaling, storting op bank. geldlening van de bank, privé-storting, verkoop duurzaam bedrijfsmiddel, betaling door een debiteur. omzet op rekening (debiteuren).

23 verkopen en vaste verrekenprijs Voor de levering van banden aan garage Oosthoek heeft Wieland de volgende verkoopfactuur verzonden: WIELANDS BANDENCENTRUM Energieweg 16 - Paramaribo FACTUUR nr Datum: GARAGE OOSTHOEK SCHOUTENSTRAAT 9 PARAMARIBO 5 BAND DUNLOP 175/70 R 13 TL 224, ,00 OB 89,60 vvp-waarde SRD 850, TOTAAL BEDRAG 1.209,60 boekingsstuk: Vf debet credit boekingsstuk: Vf 3373 Op deze verkoopfactuur staan twee boekingsstempels: een voor het boeken van de omzet en een voor het afboeken van de voorraad (tegen vvp-waarde). De vvp-waarde heeft Wieland op de factuur genoteerd. OPDRACHT a Stel de codering samen voor de omzet. Eerst de vaste codering voor een verkoopfactuur invullen. Hiertegenover maken we twee tegenboekingen: 1. de omzet: volgens de opbrengstregel debet/credit boeken op rekening 850 Opbrengst verkopen; 2. de OB: dit is een schuld aan de Belastingdienst. Volgens de regel voor schuld debet/credit boeken op rekening 161 Te betalen OB. b Codeer de vvp-waarde van deze verkoopfactuur. Méér kosten. Volgens de kostenregel debet/credit boeken op rekening 800 Inkoopprijs verkopen. Minder voorraad. Volgens de regel voor bezit debet/credit boeken op rekening 700 Voorraad goederen.

24 het subgrootboek crediteuren HET BELANG VAN EEN SUBADMINISTRATIE Grootboekrekening 140 Crediteuren geeft aan hoe groot de totale schuld aan crediteuren is. Een ondernemer wil echter ook weten hoe groot de schuld is aan elke crediteur afzonderlijk. Daarom houdt hij een subgrootboek crediteuren bij. In deze subadministratie heeft elke crediteur een eigen rekening. Daarop worden de inkoopfacturen en de betalingen genoteerd. De inkoopfacturen worden credit geboekt, want ze vergroten de schuld; de betalingen aan crediteuren en de inkoopcreditfacturen worden debet geboekt, want die verkleinen de schuld. Als er een subadministratie is, wordt dus een dubbele administratie gevoerd. De boekingsstukken worden namelijk tweemaal verwerkt: eerst in de subadministratie en daarna in het grootboek. Onderstaand schema laat dat zien: BOEKINGSSTUKKEN G. Burleson Factuur 3 januari 2013 goederen 870, OB 70, 940, If 1 DSB Bank Rekeningafschrift Af Bij GARAGE SNEL, FACT , B1 Naam: K. Adolfs D C S 1/1 saldo C Naam: G. Burleson D C S 1/1 saldo C /1 If C Naam: Garage Snel D C S 1/1 saldo C /1 B C nr. 140 Crediteuren D C S 1/1 balans C /1 If C /1 B C Naam: NV Brandon D C S 1/1 saldo C Naam: K. Doorson D C S 1/1 saldo C SUBADMINISTRATIE GROOTBOEKREKENING

25 NAAM BEDRIJF: FOTOLUX BV DATUM: PERIODE: 1 INVOERVERSLAG INKOPEN cred. fact. rek. factuur- bedrag bedrag nr. nr. nr. datum debet omschrijving credit CREDITEUREN 3.995, ,00 TE VORDEREN OB ,00 PRINTER ,00 PRINTPAPIER 3.995, ,00 Als er geen fouten zijn gemaakt, kies je het programma 'Verwerken boekingsstukken'. De computer zal dan de subadministratie crediteuren en het grootboek bijwerken. Direct daarna print de computer hiervan een 'Verwerkingsverslag': NAAM BEDRIJF: FOTOLUX BV DATUM: PERIODE: 1 VERWERKINGSVERSLAG INKOPEN mutaties saldo mutaties rek.nr. naam van de rekening debet credit debet credit GROOTBOEK 020 INVENTARIS 3.325,00 0, ,00 0, CREDITEUREN 0, ,00 0, , TE VORDEREN OB 595,00 0,00 595,00 0, ALGEMENE KOSTEN 75,00 0,00 75,00 0,00 TOTAAL 3.995, , , ,00 SUBADMINISTRATIE CREDITEUREN 1488 KOELEMAN BV 0, ,00 0, ,00 TOTAAL 0, ,00 0, ,00 Opmerking: In de praktijk wordt niet één inkoopfactuur maar een 'run' (een aantal) inkoopfacturen verwerkt. De volledige boekingsgang laten we nog even schematisch zien: invoer gegevens boekingsstukken controle verwerking (invoerverslag of (verwerkingsverslag dagboekverslag) of dagafsluiting) grootboek en subrekeningen

26 Naam bedrijf:... KASSTAAT Nr.... Maand/periode:... tegenrek. datum omschrijving ontvangsten uitgaven D/C nr. beginsaldo kasteveel/kastekort eindsaldo Totaal......

27 hetboekenvandelonen VAN BRUTOLOON NAAR NETTOLOON Het loon dat een ondernemer met zijn werknemer overeenkomt, wordt brutoloon genoemd. Het aan de werknemer uit te betalen bedrag is het nettoloon. Schematisch voorgesteld wordt het uit te betalen nettoloon als volgt bepaald: BRUTOLOON loonheffingen pensioenpremie loonbelasting premies sociale verz. NETTOLOON Toelichting op het brutoloon worden de pensioenpremie, de loonheffingen ingehouden; wat daarna overblijft, is het netto uit te betalen loon. De loonheffingen worden afgelezen uit door de Belastingdienst verstrekte tabellen. Het uit te betalen nettoloon wordt daarna als volgt berekend: brutoloon SRD... pensioenpremie -... (-) loonheffingen (volgens tabel) -... (-) uit te betalen nettoloon SRD... LOONBEREKENING PERIODE: MAART 2013 NAAM BEDRIJF: G. HARTOG NAAM BRUTOLOON PENSIOEN- LOON- PREMIES PREMIE HEFFING WERKN.VERZ. NETTOLOON W. ROS 3.300,00 100,00 937,00 128, ,00 G. VEENMAN 3.100,00 50,00 756,00 122, ,00 TOTAAL 6.400,00 150, ,00 250, ,00 CODERING: 400 PERSONEELSKOSTEN 6.400, LOONHEFFINGEN 1.943, PENSIOENPREMIE 150, NETTOLOON 4.307,00

28 7.3 4 SCHEMA LOONKOSTEN EN BETALINGEN Hieronder is schematisch een samenvatting gegeven van de loonadministratie. In het linkerschema staat de specificatie van de loonkosten. Rechts staat aan wie de verschillende bedragen moeten worden betaald. Loonkosten (debetboekingen) Betalen aan (creditboekingen) werkgeverspremies sociale verzekeringen (rek. 401) werkgeverspremie pensioenverzekering (rek. 401) Belastingdienst (rek. 160) verzekeringsmaatschappij (rek. 161) BRUTOLOON (rek. 400) Belastingdienst ingehouden loonbelasting + werknemersdeel van de sociale verzekeringen (rek. 160) verzekeringsmaatschappij pensioenpremie (rek. 161) de werknemers NETTOLOON (rek. 210)

29 interne en externe bedrijfsvergelijking EXPLOITATIEOVERZICHT opbrengst verkopen SRD... SRD kostprijs verkopen BRUTOWINST SRD... SRD personeelskosten SRD... SRD 0 afschrijvingskosten algemene kosten NETTOWINST SRD... SRD... gewaardeerd loon SRD... SRD gewaardeerde rente BEDRIJFSECONOMISCHE WINST SRD... SRD...

SHEETS BIJ DE MODULE FINANCIËLE ADMINISTRATIE

SHEETS BIJ DE MODULE FINANCIËLE ADMINISTRATIE Nederlands Onderwijs Instituut bv Tel. 035-54 16743 SHEETS BIJ DE MODULE FINANCIËLE ADMINISTRATIE A. SHEETS UIT HET BOEK ADMINISTRATIE MKB B. SHEETS UIT DE BIJLAGE C. SHEETS TER ONDERSTEUNING VAN DE LESSEN

Nadere informatie

VOS UITGEVERIJ NOI BV

VOS UITGEVERIJ NOI BV BIJLAGE BIJ BOEKHOUDEN IN DE PRAKTIJK DE BOEKINGSREGELS VOOR DUBBEL BOEKHOUDEN REGEL VOOR BEZIT: méér bezit debet boeken mínder bezit dus credit boeken REGEL VOOR SCHULD: méér schuld credit boeken mínder

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE ADMINISTRATIE voor het mkb. 1 Bezittingen en vermogen... 12 2 Nog een voorbeeld... 14 3 Veranderingen in de balans...

INHOUDSOPGAVE ADMINISTRATIE voor het mkb. 1 Bezittingen en vermogen... 12 2 Nog een voorbeeld... 14 3 Veranderingen in de balans... INHOUDSOPGAVE ADMINISTRATIE voor het mkb 10e INHOUD druk afdeling hoofdstuk paragraaf 1 DE 2 STOMERIJ 3 GROOTHANDEL BALANS 1 BALANSBEGRIPPEN...blz. 12 1 Bezittingen en vermogen... 12 2 Nog een voorbeeld...

Nadere informatie

ADMINISTRATIE / BOEKHOUDEN - NOI DE BOEKINGSREGELS VOOR DUBBEL BOEKHOUDEN DE VASTE BOEKINGEN

ADMINISTRATIE / BOEKHOUDEN - NOI DE BOEKINGSREGELS VOOR DUBBEL BOEKHOUDEN DE VASTE BOEKINGEN ADMINISTRATIE / BOEKHOUDEN - NOI DE BOEKINGSREGELS VOOR DUBBEL BOEKHOUDEN REGEL VOOR BEZIT: méér bezit debet boeken mínder bezit dus credit boeken REGEL VOOR SCHULD: méér schuld credit boeken mínder schuld

Nadere informatie

ADMINISTRATIE / BOEKHOUDEN - NOI DE BOEKINGSREGELS VOOR DUBBEL BOEKHOUDEN DE VASTE BOEKINGEN

ADMINISTRATIE / BOEKHOUDEN - NOI DE BOEKINGSREGELS VOOR DUBBEL BOEKHOUDEN DE VASTE BOEKINGEN ADMINISTRATIE / BOEKHOUDEN - NOI DE BOEKINGSREGELS VOOR DUBBEL BOEKHOUDEN REGEL VOOR BEZIT: méér bezit debet boeken mínder bezit dus credit boeken REGEL VOOR SCHULD: méér schuld credit boeken mínder schuld

Nadere informatie

- FACULTATIEF DOCENT: Computerboekhouden AccountView inclusief software en bestanden (present NOI; bv. voor demo op beamer).

- FACULTATIEF DOCENT: Computerboekhouden AccountView inclusief software en bestanden (present NOI; bv. voor demo op beamer). Sheet 14 - Training Elementair boekhouden havo/vwo - BOEK LEERLINGEN: Balans, grootboek & boekingsregels, boekhoudcases met OB, subadministraties, kasstaat, loonadministratie, praktijkboekingen, ondernemingsvormen/financiering,

Nadere informatie

ELEMENTAIR BOEKHOUDEN

ELEMENTAIR BOEKHOUDEN OPLEIDINGEN BASISKENNIS BOEKHOUDEN BKB BASISKENNIS ONDERNEMERSCHAP ELEMENTAIR BOEKHOUDEN (met bijlage grootboek en studie-app) Drs. P.F. Pietersen K.P. Pietersen 0 e druk, e oplage ISBN 978 90 655 05 7

Nadere informatie

BOEKHOUDEN IN DE PRAKTIJK 1

BOEKHOUDEN IN DE PRAKTIJK 1 OPLEIDING BASISKENNIS BOEKHOUDEN BKB BOEKHOUDEN IN DE PRAKTIJK 1 Drs. P.F. Pietersen K.P. Pietersen 9 e druk, 1 e oplage ISBN 978 90 6355 205 3 NEDERLANDS ONDERWIJS INSTITUUT BV DE NOI-METHODE VOOR DE

Nadere informatie

1. Debet 020 Inventaris Credit Datum Omschrijving Bedrag Datum Omschrijving Bedrag 1 feb Van balans 78.200,-

1. Debet 020 Inventaris Credit Datum Omschrijving Bedrag Datum Omschrijving Bedrag 1 feb Van balans 78.200,- Hoofdstuk 1 Opgave 1.1 1. Debet 020 Inventaris Credit 1 feb Van balans 78.200,- Debet 060 Eigen vermogen Credit 1 feb Van balans 86.180,- Debet 071 4% Onderhandse lening o/g Credit 1 feb Van balans 44.000,-

Nadere informatie

elementair boekhouden

elementair boekhouden BASISKENNIS BOEKHOUDEN BKB elementair boekhouden NEDERLANDS ONDERWIJS INSTITUUT OPLEIDINGEN BASISKENNIS BOEKHOUDEN BKB BASISKENNIS ONDERNEMERSCHAP ELEMENTAIR BOEKHOUDEN (BKB) (met bijlage grootboek en

Nadere informatie

ADMINISTRATIE voor het mkb

ADMINISTRATIE voor het mkb OPLEIDING ONDERNEMEN / AOV DE START VAN EEN ONDERNEMING Praktijkdiploma Bedrijfsadministratie mkb ADMINISTRATIE voor het mkb Drs. P.F. Pietersen K.P. Pietersen e druk, e oplage ISBN: 978 90 6 99 NEDERLANDS

Nadere informatie

Training docenten VOS IMEAO & Havo/Vwo nov. 2012 - Paramaribo

Training docenten VOS IMEAO & Havo/Vwo nov. 2012 - Paramaribo Training docenten VOS IMEAO & Havo/Vwo nov. 2012 - Paramaribo BASISKENNIS BOEKHOUDEN (BKB) Educatieve uitgeverij NOI - Baarn (NL) Peter Pietersen Educatieve uitgeverij NOI sinds 1937 gespecialiseerd in:

Nadere informatie

if = inkoopfactuur Vf = verkoopfactuur icf = inkoop-creditfactuur Vcf = verkoop-creditfactuur K = kasstuk B = bankstuk

if = inkoopfactuur Vf = verkoopfactuur icf = inkoop-creditfactuur Vcf = verkoop-creditfactuur K = kasstuk B = bankstuk BAM Toets 3 Boekhouden BTW boekingen Op bladzijde 3 tot en met 8 van deze toets staan afbeeldingen van facturen, kasstukken en bankafschriften. In deze afbeeldingen staan boekingsstempels voor het coderen

Nadere informatie

Ondernemersopleiding / AOV. Administratie. voor het mkb NEDERLANDS ONDERWIJS INSTITUUT

Ondernemersopleiding / AOV. Administratie. voor het mkb NEDERLANDS ONDERWIJS INSTITUUT Ondernemersopleiding / AOV Administratie voor het mkb NEDERLANDS ONDERWIJS INSTITUUT OPLEIDING ONDERNEMEN / AOV DE START VAN EEN ONDERNEMING Praktijkdiploma Bedrijfsadministratie mkb ADMINISTRATIE voor

Nadere informatie

boekhouden in de praktijk

boekhouden in de praktijk BASISKENNIS BOEKHOUDEN BKB boekhouden in de praktijk 1 NEDERLANDS ONDERWIJS INSTITUUT OPLEIDING BASISKENNIS BOEKHOUDEN BKB BOEKHOUDEN IN DE PRAKTIJK 1 Drs. P.F. Pietersen K.P. Pietersen 9 e druk, 1 e oplage

Nadere informatie

Overgenomen uit Bedrijfsadministratie en computer 2 (vmbo) bedoeldalsaanvullingopdeel1.

Overgenomen uit Bedrijfsadministratie en computer 2 (vmbo) bedoeldalsaanvullingopdeel1. Overgenomen uit Bedrijfsadministratie en computer 2 (vmbo) bedoeldalsaanvullingopdeel1. Constructiewerkplaats Staal 2AFDELING Gebruik van dit aanvullingskatern BTW is alleen toegestaan aan gebruikers van

Nadere informatie

Uitwerkingen vragen en opgaven. 1 De balans. BA. H 1 Vragen. Uitwerking vragen

Uitwerkingen vragen en opgaven. 1 De balans. BA. H 1 Vragen. Uitwerking vragen BA. H 1 Vragen Uitwerkingen vragen en opgaven 1 De balans Uitwerking vragen 1 Een begroting is een vooraf gemaakt overzicht van inkomsten en uitgaven. 2 Het is belangrijk voor een gezin om een begroting

Nadere informatie

Antwoordenboek Boekhouden

Antwoordenboek Boekhouden Antwoordenboek Boekhouden Boekhouden 1 Antwoordenboek 1. Balans en grootboek Opgave 1 Activa (debet) Vaste activa Gebouwen Voertuigen Vlottende activa Debiteuren Liquide middelen Bank Kas Balans (per )

Nadere informatie

9, 95. Elementair boekhouden. voor havo/vwo NEDERLANDS ONDERWIJS INSTITUUT 44,22-4,65-5,83-16,22. datum: 21 November. factuurnummer: 00882376 BTW

9, 95. Elementair boekhouden. voor havo/vwo NEDERLANDS ONDERWIJS INSTITUUT 44,22-4,65-5,83-16,22. datum: 21 November. factuurnummer: 00882376 BTW Elementair boekhouden voor havo/vwo factuurnummer: 00882376 44,22-4,65-5,83-16,22 9, 95 020 Inventaris 19.700,- 040 Auto's 11.900,- 100 Kasgeld 600,- 060 Eigen vermogen 50.000,- 080 Lening 28.000,- 120

Nadere informatie

PRAKTIJKEXAMEN BASISKENNIS BOEKHOUDEN Toets journaalposten en grootboekrekening

PRAKTIJKEXAMEN BASISKENNIS BOEKHOUDEN Toets journaalposten en grootboekrekening PRAKTIJKEXAMEN BASISKENNIS BOEKHOUDEN Toets journaalposten en grootboekrekening Stegeman computers Mevrouw Stegeman is eigenaresse van een bedrijf dat computers en aanverwante artikelen verkoopt. Zij heeft

Nadere informatie

2015 Noordhoff Uitgevers bv. Uitwerkingen docenten De basis van het boekhouden. Uitwerkingen docenten De basis van het boekhouden 1

2015 Noordhoff Uitgevers bv. Uitwerkingen docenten De basis van het boekhouden. Uitwerkingen docenten De basis van het boekhouden 1 Uitwerkingen docenten De basis van het boekhouden Uitwerkingen docenten De basis van het boekhouden 1 Hoofdstuk 1 De balans *1.8 a Bezittingen Omschrijving Bedrag Magazijn 150.000 Twee bestelauto s à 35.000

Nadere informatie

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 26 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen.

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 26 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Bedrijfsadministratie niveau 4 Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 26 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Dit voorbeeldexamen

Nadere informatie

Uitwerkingen PDB Bedrijfsadministratie met resultaat hoofdstuk 1

Uitwerkingen PDB Bedrijfsadministratie met resultaat hoofdstuk 1 Opgave 1.1 a. Bezittingen: Debiteuren 2.000 Gebouw 150.000 ING Bank 6.000 Inventaris 16.000 Kas 1.000 Voorraad goederen 50.000 + Totaal 225.000 Schulden: Crediteuren 24.000 Hypotheek 80.000 + Totaal 104.000

Nadere informatie

DIGITALE WERKBLADEN MET LINIATUUR BIJ ELEMENTAIR BOEKHOUDEN voor havo/vwo

DIGITALE WERKBLADEN MET LINIATUUR BIJ ELEMENTAIR BOEKHOUDEN voor havo/vwo VAKGEBIED MANAGEMENT EN ORGANISATIE DIGITALE WERKBLADEN MET LINIATUUR BIJ ELEMENTAIR BOEKHOUDEN voor havo/vwo Werkinstructie E-formulieren: zie pag. 2 2 e druk Alleen leverbaar als pdf-bestand NEDERLANDS

Nadere informatie

Proefexamen BOEKHOUDEN

Proefexamen BOEKHOUDEN Proefexamen BOEKHOUDEN Beschikbare tijd: 9 minuten 15623 1 Proefexamen HET EXAMEN BESTAAT UIT 12 GENUMMERDE PAGINA'S, waarin opgenomen: 2 OPDRACHTEN, gericht op toetsing van de vaardigheid om de basisregels

Nadere informatie

ANTWOORDEN BOEKHOUDEN

ANTWOORDEN BOEKHOUDEN ANTWOORDEN BOEKHOUDEN 1 Balans en grootboek... 1 2 Het journaal... 5 3 Kolommenbalans en rekeningschema... 16 4 BTW; enkele boekingen nader bekeken... 27 5 Retourzendingen en correctieboekingen... 35 6

Nadere informatie

2010 -- Bedrijfsadministratie 1.1 -- Deel 3a

2010 -- Bedrijfsadministratie 1.1 -- Deel 3a BAD1.1 les 3 - programma Grootboek rekeningen van bezit rekeningen van schuld rekening van eigen vermogen rekening van kosten rekening van opbrengsten Resultatenrekening. Inkoopwaarde van de verkopen 66.000

Nadere informatie

1 DE BALANS 1 UITWERKINGEN VOOR STUDENTEN 1.3. 03/07 kas neemt toe met 300,- bank neemt toe met 300,-

1 DE BALANS 1 UITWERKINGEN VOOR STUDENTEN 1.3. 03/07 kas neemt toe met 300,- bank neemt toe met 300,- 1 DE BALANS 1.3 03/07 kas neemt toe met 300,- bank neemt toe met 300,- 08/07 kas neemt af met 400,- te betalen kosten neemt af met 400,- 10/07 voorraad goederen neemt toe met 4.550,- crediteuren neemt

Nadere informatie

elementair boekhouden

elementair boekhouden BASISKENNIS BOEKHOUDEN BKB elementair boekhouden NEDERLANDS ONDERWIJS INSTITUUT OPLEIDINGEN BASISKENNIS BOEKHOUDEN BKB BASISKENNIS ONDERNEMERSCHAP ELEMENTAIR BOEKHOUDEN (BKB) (met bijlage grootboek en

Nadere informatie

Reader Bedrijfsadministratief medewerker, leerjaar 2 theorieboek

Reader Bedrijfsadministratief medewerker, leerjaar 2 theorieboek Reader Bedrijfsadministratief medewerker, leerjaar 2 theorieboek Reader Bedrijfsadministratief medewerker, leerjaar 2 theorieboek Peter H. C. Hintzen Jo L. M. Coenen Brinkman Uitgeverij Amsterdam 2014

Nadere informatie

2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Bedrijfsadministratie niveau 4 1 / 11

2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Bedrijfsadministratie niveau 4 1 / 11 Bedrijfsadministratie niveau 4 Correctiemodel voorbeeldexamen 2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Bedrijfsadministratie niveau 4 1 / 11 Vraag 1 Toetsterm 1.1 - Beheersingsniveau: K - Aantal punten:

Nadere informatie

UNIFORM HEREXAMEN MULO tevens IIe ZITTING STAATSEXAMEN MULO 2009

UNIFORM HEREXAMEN MULO tevens IIe ZITTING STAATSEXAMEN MULO 2009 MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VOLKSONTWIKKELING EXAMENBUREAU UNIFORM HEREXAMEN MULO tevens IIe ZITTING STAATSEXAMEN MULO 2009 VAK : BOEKHOUDEN DATUM: DONDERDAG 06 AUGUSTUS 2009 TIJD : 09.40 11.40 UUR DEZE

Nadere informatie

Uitwerkingen PDB Bedrijfsadministratie met resultaat hoofdstuk 4

Uitwerkingen PDB Bedrijfsadministratie met resultaat hoofdstuk 4 Opgave 4.1 5/4 700 Voorraad goederen 8.000* 170 Te verrekenen omzetbelasting 1.512 140 Aan Crediteuren 8.712 760 Aan Prijsverschillen bij inkoop 800 * 1.000 8 (vvp) = 8.000 10/4 130 Debiteuren 17.424 850

Nadere informatie

landbouw en natuurlijke omgeving 2013 agrarische bedrijfseconomie CSPE KB uitwerkbijlage

landbouw en natuurlijke omgeving 2013 agrarische bedrijfseconomie CSPE KB uitwerkbijlage landbouw en natuurlijke omgeving 2013 agrarische bedrijfseconomie CSPE KB uitwerkbijlage Naam kandidaat Kandidaatnummer PK-0978-b-13-1-u 1 / 14 lees verder Onderdeel A boekhouden opdracht 1 boekingsstuk

Nadere informatie

handel en administratie CSPE BB 2010 minitoets bij opdracht 6

handel en administratie CSPE BB 2010 minitoets bij opdracht 6 handel en administratie CSPE BB 2010 minitoets bij opdracht 6 variant a Naam kandidaat Kandidaatnummer Meerkeuzevragen Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). Geef verbeteringen aan volgens voorbeeld

Nadere informatie

if = inkoopfactuur Vf = verkoopfactuur icf = inkoop-creditfactuur Vcf = verkoop-creditfactuur K = kasstuk B = bankstuk

if = inkoopfactuur Vf = verkoopfactuur icf = inkoop-creditfactuur Vcf = verkoop-creditfactuur K = kasstuk B = bankstuk BAM Toets 3 Boekhouden BTW boekingen 15 maart 2010 Op bladzijde 2 tot en met 7 van deze toets staan afbeeldingen van facturen, kasstukken en bankafschriften. In deze afbeeldingen staan boekingsstempels

Nadere informatie

Titel Elementaire kennis bedrijfsadministratie deel 1 Versie: 1

Titel Elementaire kennis bedrijfsadministratie deel 1 Versie: 1 Toets 1 Toetscode: PHEKBA.D1.01.2016 Titel Elementaire kennis bedrijfsadministratie deel 1 Versie: 1 Opleidingsgebied: Financieel-administratieve beroepen Profiel/niveau/crebocode: P1 Financieel-administratief

Nadere informatie

ELEMENTAIR BOEKHOUDEN voor havo/vwo

ELEMENTAIR BOEKHOUDEN voor havo/vwo VAKGEBIED MANAGEMENT EN ORGANISATIE ELEMENTAIR BOEKHOUDEN voor havo/vwo met computerboekhouden (inclusief Bijlage) Drs. P.F. Pietersen P.H. Pietersen 2 e druk, 1 e oplage ISBN: 978 90 6355 014 1 NEDERLANDS

Nadere informatie

AEM Administraties Onderwijslicentie Grand Reserva - EUR Rekeningschema Samengevat. Bal Dagboekkoppeling

AEM Administraties Onderwijslicentie Grand Reserva - EUR Rekeningschema Samengevat. Bal Dagboekkoppeling Datum: 17-06-15 Tijd: 11:28:30 AEM Administraties Onderwijslicentie Rekeningschema Samengevat Bladzijde: 1 Bal Dagboekkoppeling Kostenplaats BTW-code Rekening Omschrijving V&W verplicht Kostenplaats verplicht

Nadere informatie

UITWERKINGEN BOEKHOUDMODULE HAVO/VWO. Huib Stoffels. Omslag: Phyl Okhuysen. Tweede druk 2009. Copyright Uitgeverij Stoffels, Berkel-Enschot 2001

UITWERKINGEN BOEKHOUDMODULE HAVO/VWO. Huib Stoffels. Omslag: Phyl Okhuysen. Tweede druk 2009. Copyright Uitgeverij Stoffels, Berkel-Enschot 2001 UITWERKINGEN DE BOEKHOUDMODULE HAVO/VWO Huib Stoffels Omslag: Phyl Okhuysen Tweede druk 2009 Copyright Uitgeverij Stoffels, Berkel-Enschot 2001 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar

Nadere informatie

Inhoud VII. 1. De balans... 1. 2. Veranderingen in de balans... 5. 3. Grootboekrekeningen... 9. 4. Hulprekeningen van het eigen vermogen...

Inhoud VII. 1. De balans... 1. 2. Veranderingen in de balans... 5. 3. Grootboekrekeningen... 9. 4. Hulprekeningen van het eigen vermogen... ELEMENTAIR BOEKHOUDEN VII Inhoud 1. De balans... 1 2. Veranderingen in de balans... 5 3. Grootboekrekeningen... 9 4. Hulprekeningen van het eigen vermogen... 15 5. Kolommenbalans... 21 6. Dagboeken en

Nadere informatie

Module 3 Gegevens verwerken

Module 3 Gegevens verwerken Geleerd in vorige presentatie Module 3 Gegevens verwerken Les 4. Bank- en kasmutaties en incidentele posten verwerken Verkoopfacturen maken Inkoopfacturen vastleggen Beslisboom Les 3 Hoe importeer en verwerk

Nadere informatie

handel en administratie CSPE BB 2011 minitoets bij opdracht 6

handel en administratie CSPE BB 2011 minitoets bij opdracht 6 handel en administratie CSPE BB 2011 minitoets bij opdracht 6 variant a Naam kandidaat Kandidaatnummer Meerkeuzevragen Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). Geef verbeteringen aan volgens voorbeeld

Nadere informatie

2009 -- Bedrijfsadministratie - BAD1.2 -- Deel 5b

2009 -- Bedrijfsadministratie - BAD1.2 -- Deel 5b Hoofdstuk 11 Het ordenen van financiële feiten in dagboeken 1 2 Enkelvoudige journaalpost Tot nu toe financiële feiten stuk voor stuk naar tijdsvolgorde opgenomen in de boekhouding Enkelvoudige journaalpost:

Nadere informatie

5 Journaliseren en coderen

5 Journaliseren en coderen BA. H 5 a 1 5 Journaliseren en coderen Rubriek Rubriek 1 Machines 0 vaste activa Opbrengst verkopen 8 verkooprekening Inkoopwaarde verkopen 8 verkooprekening Verzekeringskosten 4 kostenrekening Inventaris

Nadere informatie

Boekhouden en financiële administratie Examennummer: 58301 Datum: 22 juni 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Boekhouden en financiële administratie Examennummer: 58301 Datum: 22 juni 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Boekhouden en financiële administratie Examennummer: 58301 Datum: 22 juni 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 10 open vragen (maximaal

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie

Bedrijfsadministratie Bedrijfsadministratie Boekingsregels BAARHVILLE STUDIEHULP July 26, 2016 Auteur: Deborah Martina-Baarh Bedrijfsadministratie Thema Les GROOTBOEK & DE BOEKINGSREGELS VOOR B EZIT EN SCHULD I SKIT-MODEL Startfase

Nadere informatie

PDB PRAKTIJKEXAMEN BOEKHOUDEN BIJLAGEN BIJ OPGAVE GEAUTOMATISEERDE GEGEVENSVERWERKING DINSDAG 20 JUNI 2006

PDB PRAKTIJKEXAMEN BOEKHOUDEN BIJLAGEN BIJ OPGAVE GEAUTOMATISEERDE GEGEVENSVERWERKING DINSDAG 20 JUNI 2006 PDB PRAKTIJKEXAMEN BOEKHOUDEN BIJLAGEN BIJ OPGAVE GEAUTOMATISEERDE GEGEVENSVERWERKING DINSDAG 20 JUNI 2006 A1.4 A. Toelichting coderen boekingsstukken B. Toelichting invullen invoerlijsten C. Overzicht

Nadere informatie

PROEFEXAMEN 2 Praktijkdiploma Boekhouden

PROEFEXAMEN 2 Praktijkdiploma Boekhouden PROEFEXAMEN 2 Praktijkdiploma Boekhouden Periodeafsluiting Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen met de uitwerkingen

Nadere informatie

Internetopgaven hoofdstuk 3

Internetopgaven hoofdstuk 3 Internetopgaven hoofdstuk 3 IO.3.1 IO.3.2 IO.3.3 IO.3.4 Y. van de Voort wil periodiek informatie uit de boekhouding halen. Daarbij maakt zij gebruik van een kolommenbalans. Welke uitspraak over de kolommenbalans

Nadere informatie

Beginbalans. Grootboek

Beginbalans. Grootboek 3 eginbalans Verlies- en winstrekening en eindbalans Financiële feiten Proef- en saldibalans Journaal Grootboek In dit hoofdstuk behandelen we de grootboekrekeningen. Je leert in dit hoofdstuk hoe je grootboekrekeningen

Nadere informatie

2009 -- Bedrijfsadministratie - BAD1.2 -- Deel 05a

2009 -- Bedrijfsadministratie - BAD1.2 -- Deel 05a Balans per 1 september... Winkelinventaris 30.000 Eigen vermogen 22.000 Voorraad goederen 8.000 Lening vader 15.000 Kas 2.000 Crediteuren 3.000 Totaal 40.000 Totaal 40.000 Balans per 8 september 2008 Winkelinventaris

Nadere informatie

1 Contante boekingen en kortingen

1 Contante boekingen en kortingen 1 Contante boekingen en kortingen Een onderneming koopt en verkoopt haar goederen grotendeels op rekening. Er zijn nog veel handelsondernemingen die ook vaak contant kopen en verkopen. Hoe we deze contante

Nadere informatie

Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden. Correctiemodel voorbeeldexamen

Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden. Correctiemodel voorbeeldexamen Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden Correctiemodel voorbeeldexamen 2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden 1 / 15 Vraag 1 Toetsterm

Nadere informatie

BKB PRAKTIJKEXAMEN BASISKENNIS BOEKHOUDEN MAANDAG 11 JUNI 2007. Beschikbare tijd 4 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet.

BKB PRAKTIJKEXAMEN BASISKENNIS BOEKHOUDEN MAANDAG 11 JUNI 2007. Beschikbare tijd 4 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. BKB DIT EXAMEN BESTAAT UIT 6 PAGINA S EN EEN BIJLAGE VAN 1 PAGINA PRAKTIJKEXAMEN BASISKENNIS BOEKHOUDEN MAANDAG 11 JUNI 2007 A 4.1 Beschikbare tijd 4 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. De

Nadere informatie

BKB. Basiskennis Boekhouden. Uitwerkingen. G.M. van Rhoon H.H.M. van der Linden

BKB. Basiskennis Boekhouden. Uitwerkingen. G.M. van Rhoon H.H.M. van der Linden BKB Basiskennis Boekhouden Uitwerkingen G.M. van Rhoon H.H.M. van der Linden BKB Basiskennis Boekhouden Uitwerkingen G.M. van Rhoon H.H.M. van der Linden Deze uitwerkingen horen bij het boek BKB Basiskennis

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie 1 Examennummer: 12248 Datum: 3 juli 2010 Tijd: 10.00 11.30 uur

Bedrijfsadministratie 1 Examennummer: 12248 Datum: 3 juli 2010 Tijd: 10.00 11.30 uur Bedrijfsadministratie 1 Examennummer: 12248 Datum: 3 juli 2010 Tijd: 10.00 11.30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 15 open vragen (maximaal 50 punten) - een

Nadere informatie

Elementaire kennis Bedrijfsadministratie Deel 2 Werkboek

Elementaire kennis Bedrijfsadministratie Deel 2 Werkboek Elementaire kennis Bedrijfsadministratie Deel 2 Werkboek Elementaire kennis Bedrijfsadministratie Deel 2 Werkboek Peter H. C. Hintzen Zetwerk: Fritschy opmaak & redactie, Leiden isbn 978 90 3723 450 3

Nadere informatie

Boekhouden voor de salarisadministrateur - Basis

Boekhouden voor de salarisadministrateur - Basis Boekhouden voor de salarisadministrateur - Basis 9 juni 2015 Mr. G. (Gerrie) de Hoop Wie ben je? Wat is je functie? Wat verwacht je van deze dag? Docent Mr. G. (Gerrie) de Hoop Werkzaam in het vakgebied

Nadere informatie

Balans Stijn Slegers per 1 januari van jaar 5

Balans Stijn Slegers per 1 januari van jaar 5 Hoofdstuk 1 Oefenopgaven Oefenopgave 1A 1. Maak de balans per 1 januari van jaar 5 van de onderneming van Stijn Slegers. Balans Stijn Slegers per 1 januari van jaar 5 Totaal Totaal 2. Welke posten behoren

Nadere informatie

Uitwerkingen PDB Bedrijfsadministratie met resultaat hoofdstuk 3

Uitwerkingen PDB Bedrijfsadministratie met resultaat hoofdstuk 3 Opgave 3.1 3/6 430 Autokosten 40 170 Te verrekenen omzetbelasting 8,40 100 aan Kas 48,40 4/6 120 ING Bank 750 130 Aan Debiteuren 750 12/6 130 Debiteuren 5.445 860 Rabatten en kortingen 500 850 Aan Opbrengst

Nadere informatie

Elementaire kennis Bedrijfsadministratie Deel 2 Werkboek

Elementaire kennis Bedrijfsadministratie Deel 2 Werkboek Elementaire kennis Bedrijfsadministratie Deel 2 Werkboek Elementaire kennis Bedrijfsadministratie Peter H. C. Hintzen Omslagontwerp: Proforma, Barcelona Zetwerk: Fritschy opmaak & redactie, Leiden isbn

Nadere informatie

Kennis Bedrijfsadministratie. Werkboek

Kennis Bedrijfsadministratie. Werkboek Kennis Bedrijfsadministratie Werkboek Kennis Bedrijfsadministratie Werkboek Ad Bakker Opmaak: Sander Pinkse Boekproductie, Amsterdam ISBN 978 90 3723 454 1 2016 Uitgeverij Edu Actief b.v. Gehele of gedeeltelijke

Nadere informatie

Een overzicht van veel voorkomende gebeurtenissen en van de vastlegging daarvan:

Een overzicht van veel voorkomende gebeurtenissen en van de vastlegging daarvan: De balans opmaken De boekhouding kan worden gedefinieerd als een informatieverzameling, waarin de omvang en de samenstelling van het vermogen en van de mutaties daarin zijn vastgelegd. Boekhouden houdt

Nadere informatie

Handleiding Handmatig boekhouden

Handleiding Handmatig boekhouden Aan de slag in beroep en bedrijf Handleiding Handmatig boekhouden Branche Uitgevers 1 Branche Uitgevers 2 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een

Nadere informatie

PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden

PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden Periodeafsluiting Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen met de uitwerkingen

Nadere informatie

Balans "Rescue Service" per 1 juli Inventaris ,- Eigen vermogen ,- Voorraad Goederen ,- Crediteuren - 60.

Balans Rescue Service per 1 juli Inventaris ,- Eigen vermogen ,- Voorraad Goederen ,- Crediteuren - 60. Het openen van de grootboekrekeningen: Kijk welke bedragen op de balans staan Maak een soort kleine balans per grootboekrekening Als het bedrag op de balans debet staat vul dat bedrag dan ook debet in

Nadere informatie

Proefexamen Basiskennis Boekhouden

Proefexamen Basiskennis Boekhouden Proefexamen Basiskennis Boekhouden Onderdeel Boekhouden Beschikbare tijd: 120 minuten 160510P Proefexamen DIT PROEFEXAMEN BESTAAT UIT DE VOLGENDE STUKKEN: REKENINGSCHEMA GROOTBOEKREKENINGEN (1 pagina)

Nadere informatie

Verkoopretouren en kortingen. Verkoopretouren. Verkoopretouren. 2008 -- Bedrijfsadministratie - BAD1.2 -- Deel 3b. Paragraaf 8.3 en 8.

Verkoopretouren en kortingen. Verkoopretouren. Verkoopretouren. 2008 -- Bedrijfsadministratie - BAD1.2 -- Deel 3b. Paragraaf 8.3 en 8. en kortingen Paragraaf 8.3 en 8.4 Ontvangst van eerder verkochte goederen door o.a. kwaliteitsafwijkingen of te grote beschadigingen. De verkoper verstuurt een creditnota!! Kopie-verkoopfactuur 1.. Debiteuren

Nadere informatie

landbouw en natuurlijke omgeving 2010 agrarische bedrijfseconomie CSPE KB minitoets bij opdracht 7

landbouw en natuurlijke omgeving 2010 agrarische bedrijfseconomie CSPE KB minitoets bij opdracht 7 landbouw en natuurlijke omgeving 2010 agrarische bedrijfseconomie CSPE KB minitoets bij opdracht 7 variant a Naam kandidaat Kandidaatnummer Meerkeuzevragen Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). Geef

Nadere informatie

DEZE TAAK BESTAAT UIT 35 ITEMS. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DEZE TAAK BESTAAT UIT 35 ITEMS. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DEZE TAAK BESTAAT UIT 35 ITEMS. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Beschouw de volgende beweringen: I II 1 Een inventaris

Nadere informatie

PDB PRAKTIJKEXAMEN BOEKHOUDEN BIJLAGEN BIJ OPGAVE GEAUTOMATISEERDE GEGEVENSVERWERKING DINSDAG 12 JUNI 2007

PDB PRAKTIJKEXAMEN BOEKHOUDEN BIJLAGEN BIJ OPGAVE GEAUTOMATISEERDE GEGEVENSVERWERKING DINSDAG 12 JUNI 2007 P PRAKTIJKEXAME OEKHOUE IJLAGE IJ OPGAVE GEAUTOMATISEERE GEGEVESVERERKIG ISAG 12 JUI 27 A1. A. Toelichting coderen boekingsstukken. Toelichting invullen invoerlijsten. Overzicht grootboekrekeningen. Overzicht

Nadere informatie

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 24 vragen en geeft een beeld van het examen Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden.

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 24 vragen en geeft een beeld van het examen Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden. Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 24 vragen en geeft een beeld van het examen Basiskennis Boekhouden

Nadere informatie

Diverse-postenboek Datum Omschrijving Bedrag febr. 4 P.M.

Diverse-postenboek Datum Omschrijving Bedrag febr. 4 P.M. DEZE TAAK BESTAAT UIT 35 ITEMS. MULO-III kandidaten maken de items 1 t/m 25. MULO-IV kandidaten maken de items 1 t/m 35. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Klas:.. Datum:. Beginbalans B.V. xyz 1 jan. 20xx. rekeningafschrift B.V. xyz nr. 643.058.230.279 1 jan. 17.500 30 jun. 22.097

Klas:.. Datum:. Beginbalans B.V. xyz 1 jan. 20xx. rekeningafschrift B.V. xyz nr. 643.058.230.279 1 jan. 17.500 30 jun. 22.097 Beginbalans B.V. xyz 1 jan. 20xx activa debet passiva credit Grond 5 ha 156.000 Eigenvermogen 256.500 Gebouwen 425.000 Hypotheek 325.000 Machines 15.000 Lening 145.000 Inventaris 60.000 000 Crediteuren

Nadere informatie

Internetopgaven hoofdstuk 3

Internetopgaven hoofdstuk 3 Internetopgaven hoofdstuk 3 IO.3.1 De boekhouder van de eenmanszaak Carel Castello heeft op 31 december 013 een aantal posten op de volgende gedeeltelijke kolommenbalans samengevat: Grootboekrekeningen

Nadere informatie

www.dekantoormanager.nl

www.dekantoormanager.nl Balansrekeningen 0010 Grond 0011 Investeringen grond 0020 Gebouwen 0021 Investeringen gebouwen 0023 Cumulatieve afschrijving gebouwen 0024 Afschrijving gebouwen 0050 Verbouwingen 0051 Investeringen verbouwingen

Nadere informatie

Gekoppelde rekening: 110 Beginsaldo: -13.302,00 Periode: 6 Eindsaldo: -43.362,75 Betalingsconditie:

Gekoppelde rekening: 110 Beginsaldo: -13.302,00 Periode: 6 Eindsaldo: -43.362,75 Betalingsconditie: Datum: 21-08-12 AEM Administraties Onderwijslicentie Bladzijde: 1 Tijd: 13:46:23 B-2012 - EUR Opgave 7a - AEM Gedetailleerd Dagboek/Blz: 20 /1 Omschrijving: Afschrift nr. 26 Gekoppelde rekening: 110 Beginsaldo:

Nadere informatie

Het doel is dat jullie door middel van deze methode de basis van het boekhouden leren en gegevens leren te interpreteren of verklaren.

Het doel is dat jullie door middel van deze methode de basis van het boekhouden leren en gegevens leren te interpreteren of verklaren. Introductie in boekhouden. Boekhouden wordt wel eens als saai en soms onnodig vak gezien. Je huurt later als je een eigen bedrijf hebt toch een boekhouder of een accountant in. Of je besteedt de boekhouding

Nadere informatie

Training docenten VOS IMEAO & Havo/Vwo nov. 2012 - Paramaribo

Training docenten VOS IMEAO & Havo/Vwo nov. 2012 - Paramaribo Training docenten VOS IMEAO & Havo/Vwo nov. 2012 - Paramaribo ELEMENTAIR BOEKHOUDEN HAVO/VWO Educatieve uitgeverij NOI - Baarn (NL) Peter Pietersen Educatieve uitgeverij NOI sinds 1937 gespecialiseerd

Nadere informatie

Debet 020 Inventaris Credit Datum Omschrijving Bedrag Datum Omschrijving Bedrag

Debet 020 Inventaris Credit Datum Omschrijving Bedrag Datum Omschrijving Bedrag Hoofdstuk 1 Opgaven Opgave 1.1 1. Open per 1 februari 2015 de grootboekrekeningen. Debet 020 Inventaris Credit Datum Omschrijving Bedrag Datum Omschrijving Bedrag Debet 060 Eigen vermogen Credit Datum

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie - BAD Deel 5b

Bedrijfsadministratie - BAD Deel 5b Enkelvoudige journaalpost Hoofdstuk 11 Het ordenen van financiële feiten in dagboeken Tot nu toe financiële feiten stuk voor stuk naar tijdsvolgorde opgenomen in de boekhouding Enkelvoudige journaalpost:

Nadere informatie

handel en administratie CSPE KB 2011 minitoets bij opdracht 4

handel en administratie CSPE KB 2011 minitoets bij opdracht 4 handel en administratie CSPE KB 2011 minitoets bij opdracht 4 variant a Naam kandidaat Kandidaatnummer Meerkeuzevragen Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). Geef verbeteringen aan volgens voorbeeld

Nadere informatie

Cursus boekhouden Pagina 2. Vandaar nu even een algemene definitie, dan kan het daarna allemaal wat eenvoudiger:

Cursus boekhouden Pagina 2. Vandaar nu even een algemene definitie, dan kan het daarna allemaal wat eenvoudiger: Cursus boekhouden Cursus boekhouden Pagina 2 1 Boekhouden? Een boekhoudpakket is een uitgebreide rekenmachine. En dan ook nog een zeer eenzijdige rekenmachine, feitelijk enkel in staat tot optellen en

Nadere informatie

De kosten van kleine reparaties boekt Kroone direct ten taste van de rekening Kosten shovels.

De kosten van kleine reparaties boekt Kroone direct ten taste van de rekening Kosten shovels. PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden onderdeel Financiële Administratie Beschikbare tijd 2 uur Opgave I Kroone BV te Lelystad verhuurt shovels aan o.a. andere aannemersbedrijven. De shovels worden in

Nadere informatie

TAAK 7 Alles door elkaar deel 1 KADER leerweg

TAAK 7 Alles door elkaar deel 1 KADER leerweg TAAK 7 Alles door elkaar deel 1 KADER leerweg Naam van de leerling Klas Boekingsgang Stap 1 De grootboekrekeningen openen Stap 2 De boekingsstempels invullen Stap 3 De grootboekrekeningen bijwerken Boekingsregels

Nadere informatie

UNIFORM EINDEXAMEN MULO tevens TOELATINGSEXAMEN VWO/HAVO 2010

UNIFORM EINDEXAMEN MULO tevens TOELATINGSEXAMEN VWO/HAVO 2010 MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VOLKSONTWIKKELING EXAMENBUREAU UNIFORM EINDEXAMEN MULO tevens TOELATINGSEXAMEN VWO/HAVO 2010 VAK : BOEKHOUDEN DATUM: MAANDAG 05 JULI 2010 TIJD : 09.45 11.15 UUR (MULO III KANDIDATEN)

Nadere informatie

Gekoppelde rekening: 110 Beginsaldo: -13.302,00 Periode: 6 Eindsaldo: -43.362,75 Betalingsconditie:

Gekoppelde rekening: 110 Beginsaldo: -13.302,00 Periode: 6 Eindsaldo: -43.362,75 Betalingsconditie: Datum: 01-05-15 AEM Administraties Onderwijslicentie Bladzijde: 1 Tijd: 14:10:03 Duindam - EUR Opgave 7a - AEM Gedetailleerd Dagboek/Blz: 20 /1 Omschrijving: Afschrift nr. 26 Gekoppelde rekening: 110 Beginsaldo:

Nadere informatie

Uitwerkingen PDB Bedrijfsadministratie met resultaat hoofdstuk 5

Uitwerkingen PDB Bedrijfsadministratie met resultaat hoofdstuk 5 Opgave 5.1 a. 700 Voorraad goederen 1.900 100 19 (vvp) 170 Te verrekenen omzetbelasting 378 140 Aan Crediteuren 2.178 760 Aan Prijsverschillen bij inkoop 100 b. 500 tuinkussens 30 = 15.000 Korting 8% 1.200

Nadere informatie

Little Electronics - Handleiding King

Little Electronics - Handleiding King Inhoudsopgave 1.1 Verkoop(credit)facturen boeken in King... 3 1.2 Boekingsverslag King... 4 1.3 Boekingsverslag controleren... 6 1.4 Boekingen corrigeren... 7 1.5 Aanmaken nieuwe relatie: klant... 7 2.1

Nadere informatie

EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden

EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden Financiële Administratie 15 juni 2013 Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen

Nadere informatie

Bij een resultatenbegroting (ook wel exploitatiebegroting genoemd) wordt een overzicht gemaakt van de opbrengsten en van de kosten.

Bij een resultatenbegroting (ook wel exploitatiebegroting genoemd) wordt een overzicht gemaakt van de opbrengsten en van de kosten. De liquiditeits - en resultatenbegroting Een bedrijf wil graag weten of hij aan zijn betaalverplichtingen kan voldoen. Daarom wordt een planning gemaakt in de ontvangsten en de uitgaven (vaak binnen een

Nadere informatie

Elementaire kennis Bedrijfsadministratie

Elementaire kennis Bedrijfsadministratie Elementaire kennis Bedrijfsadministratie Deel 1 Werkboek Peter H. C. Hintzen Jo L. M. Coenen Zetwerk: Fritschy opmaak & redactie, Leiden ISBN 978 90 3723 449 7 2016 Uitgeverij Edu Actief b.v. Gehele of

Nadere informatie

activa debet Veestapel Handels voorraad goederen Debiteuren Bank Kas 1.000

activa debet Veestapel Handels voorraad goederen Debiteuren Bank Kas 1.000 Begin Balans 1-jan 2009 activa debet passiva-credit Grond 5 ha 145.000 Eigen vermogen 212.000 Gebouwen 350.000 Hypotheek 250.000 Machines 11.000 Lening 185.000 Inventaris 65.000 Crediteuren Vervoermiddelen

Nadere informatie

UNIFORM EINDEXAMEN MULO tevens TOELATINGSEXAMEN VWO/HAVO 2013

UNIFORM EINDEXAMEN MULO tevens TOELATINGSEXAMEN VWO/HAVO 2013 MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VOLKSONTWIKKELING EXAMENBUREAU UNIFORM EINDEXAMEN MULO tevens TOELATINGSEXAMEN VWO/HAVO 2013 VAK : BOEKHOUDEN DATUM : WOENSDAG 03 JULI 2013 TIJD : 09.45 11.15 UUR (MULO III

Nadere informatie

Antwoorden hoofdstuk 4

Antwoorden hoofdstuk 4 Antwoorden hoofdstuk 4 Opgave 4.1 Vaste activa Eigen Vermogen Pand 42.000 Aandelenvermogen 78.000 Inventaris 22.000 Reserves 37.000 Overige vaste activa 17.000 115.000 81.000 V.V. lang Vlottende activa

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie

Bedrijfsadministratie MINISTERIE VAN ONDERWIJS, WETENSCHAP & CULTUUR VAK : ECONOMIE II DATUM : WOENSDAG 28 JULI 2015 TIJD : 7.45 10.45 UUR UNIFORM HEREXAMEN VWO 2015 tevens 2 e ZITTING STAATSEXAMEN 2015 Aantal opgaven bij dit

Nadere informatie

Boekhouden en financiële administratie Examennummer: 96065 Datum: 8 februari 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Boekhouden en financiële administratie Examennummer: 96065 Datum: 8 februari 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Boekhouden en financiële administratie Examennummer: 96065 Datum: 8 februari 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 3 cases met elk

Nadere informatie

Boekhouden met dagboeken

Boekhouden met dagboeken Kasboek Bankboek Inkoopboek Verkoopboek Diverse postenboek Bijlage bij het computerprogramma BoekhoudTrainer versie 4.04 Copyright 2009 De Jong Edusoft Bij het boekhouden kun je gebruik maken van twee

Nadere informatie

2014 Nederlandse Associatie voor Examinering Elementair Boekhouden 1 / 7

2014 Nederlandse Associatie voor Examinering Elementair Boekhouden 1 / 7 Elementair Boekhouden Correctiemodel voorbeeldexamen 2014 Nederlandse Associatie voor Examinering Elementair Boekhouden 1 / 7 Vraag 1 Toetsterm 1.4 - Beheersingsniveau: T - Aantal punten: 3 In januari

Nadere informatie