SHEETS BIJ DE MODULE FINANCIËLE ADMINISTRATIE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SHEETS BIJ DE MODULE FINANCIËLE ADMINISTRATIE"

Transcriptie

1 Uitgeverij Nederlands Onderwijs Instituut bv SHEETS BIJ DE MODULE FINANCIËLE ADMINISTRATIE A. SHEETS UIT HET BOEK ADMINISTRATIE MKB B. SHEETS UIT DE BIJLAGE C. SHEETS TER ONDERSTEUNING VAN DE LESSEN

2 BOEKINGSREGELS BEZIT SCHULD + + KOSTEN OPBRENGSTEN + + PRIVÉ EIGEN VERMOGEN = meer = minder = minder + = meer

3 INKOOPFACTUUR Goederen debiteren D 700 Te vorderen OB debiteren D 160 Crediteuren crediteren C 140 INKOOPCREDITFACTUUR Crediteuren debiteren D 140 Goederen crediteren C 700 Te vorderen OB crediteren C 160 VERKOOPFACTUUR Debiteuren debiteren D 130 Te betalen OB crediteren C 161 Opbrengst verkopen crediteren C 850 VERKOOPCREDITFACTUUR Opbrengst verkopen debiteren D 850 Te betalen OB debiteren D 161 Debiteuren crediteren C 130 VERZENDBON Kostprijs verkopen debiteren D 800 Goederen crediteren C 700 RETOURBON Goederen debiteren D 700 Kostprijs verkopen crediteren C 140

4 ONTHOUD: DEBITEUREN } CREDITEUREN PRIVÉ STEEDS INCLUSIEF OB DEBITEUREN TE BETALEN OB CREDITEUREN TE VORDEREN OB PRIVÉ TE BETALEN OB KASSTUK ONTVANGSTEN D 100 UITGAVEN C 100 BANKSTUK BIJ D 110 AF C 110

5 BALANS 1 debet BALANS credit BESTEDINGEN BRONNEN debet BALANS credit BEZITTINGEN EIGEN VERMOGEN VREEMD VERMOGEN (= SCHULD) debet BALANS credit Pand SRD Inventaris - Transportmiddelen - Machines , Goederenvoorraad Kas(geld) - Bank(tegoed) - Eigen vermogen SRD Crediteuren } - Hypotheek SCHULD - Lening - SRD SRD PAND GOEDERENVOORRAAD HYPOTHEEK CREDITEUREN BEZIT SCHULD = EIGEN VERMOGEN Veranderingen minstens op twee plaatsen: + Bezit inventaris maar ook bezit kasgeld + Bezit goederen maar ook + schuld crediteuren Bezit kasgeld maar ook schuld crediteuren enz.

6 BALANS 2 debet BEZITTINGEN BALANS credit EIGEN VERMOGEN SCHULDEN GROOTBOEK = elke (balans)post een aparte grootboekrekening VERANDERINGEN D BEZIT C D SCHULD C DEIGEN VERM. C openen + openen + openen + D KOSTEN + C D OPBRENGSTEN + C GROOTBOEK debiteren = debetkant boeken crediteren = creditkant boeken KASSTUK ontvangen = KAS debiteren betalen = KAS crediteren BANKSTUK bijschrijving = BANK debiteren afschrijving = BANK crediteren INKOOPFACTUUR inventaris of goederenvoorraad of } = debiteren { kosten crediteuren = crediteren

7 VASTE CODERINGEN KASSTUK Ontvangen: 100 D... C Betaald:... D 100 C BANKSTUK Credit: 110 D... C DEBET = DOKKEN = BETALEN: dus 110 crediteren. CREDIT = KRIJGEN: dus 110 debiteren. Debet:... D 110 C ONTVANGEN VAN CREDITEUREN (LEVERANCIERS) Inkoopfactuur goederen: Inkoopcreditfactuur goederen: Inkoopfactuur kosten: 700 D 140 C 140 D 700 C VERZONDEN AAN DEBITEUREN (KLANTEN) Verkoopfactuur: Verkoopcreditfactuur: 130 D 850 C 850 D 130 C 4... D 140 C VERZONDEN AAN DEBITEUREN Verzendbon goederen: 800 D 700 C Retourbon: 700 D 800 C KASSTUK ONTVANGSTEN UITGAVEN BANKSTUK CREDIT DEBET INKOOPFACTUUR VERKOOPFACTUUR VERZENDBON KAS DEBITEREN KAS CREDITEREN BANK DEBITEREN BANK CREDITEREN GOEDEREN DEBITEREN CREDITEUREN CREDITEREN DEBITEUREN DEBITEREN OPBRENGSTEN CREDITEREN KOSTPRIJS DEBITEREN GOEDEREN CREDITEREN

8 INKOOPFACTUUR = Inkoopprijs meer GOEDEREN meer CREDITEUREN 700 D 140 C VERKOOPFACTUUR = Verkoopprijs meer DEBITEUREN meer OPBRENGST VERKOPEN 130 D 850 C VERZENDBON = Kostprijs verkopen meer KOSTPRIJS GOEDEREN minder DEBITEUREN 800 D 700 C PRIVÉ = Geld uitgeven voor het gezin: levensonderhoud. Geld ontvangen van gezin: kinderbijslag. Uitgaven privé DEBITEREN (privé-opnamen) Ontvangsten privé CREDITEREN KOSTEN KOSTPRIJS VERKOPEN Verzendbon debiteren Retourbon crediteren RECLAME-/VERKOOPKOSTEN reclamemateriaal folders, advertenties verpakkingsmateriaal etalagekosten ALGEMENE KOSTEN telefoon, fax briefpapier porti werkkleding scholing HUISVESTINGSKOSTEN huur gas/water/elektra reparaties onderhoud verzekering onroerend goed belasting onroerend goed PERSONEELSKOSTEN brutoloon sociale lasten werkgever reiskosten pensioenpremies

9 ADMINISTRATIE MKB 4.1 TE VORDEREN OB steeds bij inkoop debiteren (= bezit) TE BETALEN OB steeds bij verkoop crediteren (= schuld) Van de leveranciers/crediteuren ontvangen we: Inkoopfactuur 700 D 160 D 140 C Inkoopcreditfactuur 140 D 160 C 700 C LET OP: rekening 140 CREDITEUREN inclusief OB. 4.2 VASTE VEREKENPRIJS = V.V.P. VVP-waarde hoger dan inkoopprijs VVP-waarde lager dan inkoopprijs prijsverschillen C prijsverschillen D 4.3 Contante verkopen Verzendbon 100 D 850 C 161 C 800 D 700 C 4.4 GELD ONDERWEG Naar de bank gebracht 200 D 100 C Bijschrijving van de bank 110 D 200 C 4.5 DIVERSE STUKKEN 1. Prijsverschillen Saldo prijsverschillen 710 D 800 C 2. Afschrijvingen = meer kosten minder bezit 480 D 020 C 3. Vooruitbetaalde bedragen = BALANSREKENING dus debiteren. BEZIT 4. Nog te betalen bedragen = BALANSREKENING dus crediteren. SCHULD

10 OB FACTUURSTELSEL KASSTELSEL vooral bij groothandel OB verschuldigd na uitschrijven factuur detailhandel en dienstverlenende bedrijven OB verschuldigd na betaling BEREKENING OB Omzet inclusief OB 108 Omzet inclusief OB 110 SRD... x 8 = OB dus 108 SRD... x 10 = OB dus 110 Codering overboeking van omzetrekening naar OBrekening. x8=srd... x10=srd... OB. 800 D 161 C 160 = Te vorderen OB BEZIT 161 = Te betalen OB SCHULD 162 = Af te dragen OB SALDO 161 MIN SALDO gebruiken bij kopen van goederen, bedrijfsmiddelen, kosten. 161 gebruiken bij verkopen/omzet rekening 800. OB. 160 TE VORDEREN OB D C Inkoopfacturen X { Contante inkopen X Overboeking naar 162 X 161 TE BETALEN OB D C Verkoopfacturen X { Omzet X Overboeking naar 162 X 162 AF TE DRAGEN OB D C 160 Te vorderen OB X 161 Te betalen OB X Verschil: per bank betaald X Codering af te dragen OB. 162 D 110 C

11 LOONBOEKINGEN WERKGEVER BRUTOLOON WERKNEMER NETTOLOON Stap 1: LOONBEREKENING Brutoloon SRD , Loonheffingen SRD 4.115, Pensioenpremie - 289, , Nettoloon SRD 7.342, Stap 2: LOONUITBETALING PER BANK Stap 3: PREMIES TEN LASTE VAN HET BEDRIJF Loonheffingen SRD 727, Pensioenpremie - 345, SRD 1.072, Stap 4: AFDRACHT LOONHEFFING 1 e KWARTAAL SRD , Stap 5: AFDRACHT PENSIOENPREMIES 1 e KWARTAAL SRD 2.500,

12 KORTINGEN A. INKOOPFACTUUR = ONTVANGEN korting van crediteuren. 1. RABAT - niet boeken 2. KWANTUMKORTING - niet boeken 3. KREDIETBEPERKINGSTOESLAG op tijd = niet boeken te laat = debet op 461 Betalingskorting 4. KORTING VOOR CONTANTE BETALING op tijd = credit op 461 te laat = niet boeken B. INKOOPCREDITFACTUUR = bonuskorting of korting wegens klachten of beschadiging. Ontvangen korting = credit op 700 Voorraad goederen. Omgekeerde van een inkoopfactuur. C. VERKOOPFACTUUR = verleende korting aan debiteuren. 1. KWANTUMKORTING - niet boeken 2. KREDIETBEPERKINGSTOESLAG factuur = 461 crediteren betaling = 461 debiteren 3. KORTING VOOR CONTANTE BETALING factuur = niets boeken betaling = 461 debiteren

13 COMPUTERBOEKHOUDEN VOORDELEN 1. Vaste boekingen automatisch en foutloos. 2. Controleert steeds evenwicht = minder D/C fouten. 3. Geïntegreerde verwerking grootboek en subadministraties. GROOTBOEKBESTAND 1. Invoer boekingsstukken Dagboeken bv. Inkoopboek Verkoopboek Kasboek Bankboek Diversenboek/Memoriaal 2. Invoerverslag Controle Fouten herstellen 3. Verwerkingsverslag Dagafsluiting Grootboek + subadministraties DEBITEURENBESTAND CREDITEURENBESTAND ARTIKELBESTAND FACTUREREN MET COMPUTER INFORMATIE m.b.v. diverse overzichten zoals ouderdomsanalyse debiteuren, betalingsherinnering, betaaladvies crediteuren, voorraadlijst artikelen, omzet/afzet per artikel of per debiteur.

14 BALANSEN debet BEGINBALANS SHARON MANTEL credit Winkelpand SRD... Winkelinventaris -... Voorraad kleding -... Tegoed DSB bank -... Kasgeld -... Eigen vermogen SRD... Vreemd vermogen: - schuld Winston Mantel hypotheekschuld schuldaan crediteuren -... Totaal bezittingen SRD... Totaal vermogen SRD... debet BALANS PER 2 APRIL credit... SRD SRD... Totaal bezittingen SRD... Totaal vermogen SRD... debet BALANS PER 2 APRIL credit... SRD SRD... Totaal bezittingen SRD... Totaal vermogen SRD...

15 We hebben elke balanspost op een afzonderlijke grootboekrekening geboekt. De regel daarbij was: debet balans is debet grootboek; creditbalans is credit grootboek. Hieruit volgt, dat het evenwicht van de balans ook in het grootboek is terug te vinden. Kijk maar: debet BALANS PER 1 JANUARI 2013 credit Bedrijfspand SRD , Inventaris , Bank , Kasgeld , Eigen vermogen SRD , Hypotheek , Crediteuren , Totaal bezittingen SRD , Totaal vermogen SRD , GROOTBOEK BEDRIJFSPAND datum omschrijving debet credit jan.1 balans EIGEN VERMOGEN datum omschrijving debet credit jan.1 balans INVENTARIS datum omschrijving debet credit jan.1 balans HYPOTHEEK datum omschrijving debet credit jan.1 balans BANK datum omschrijving debet credit jan.1 balans CREDITEUREN datum omschrijving debet credit jan.1 balans KASGELD datum omschrijving debet credit jan.1 balans 2.000

16 PROEFBALANS PER 15 JANUARI 2013 naam grootboekrekening debet credit BALANSREKENINGEN: Bedrijfspand Inventaris Bank Kasgeld Eigen vermogen Hypotheek Crediteuren RESULTATENREKENINGEN: Huisvestingskosten Algemene kosten Opbrengst reiniging Opbrengst reparatie Totaal DE BOEKINGSREGELS REGEL VOOR BEZIT: REGEL VOOR SCHULD: KOSTENREGEL: OPBRENGSTREGEL: PRIVÉ-REGEL: méér bezit debet boeken minder bezit dus credit boeken méér schuld credit boeken minder schuld dus debet boeken kosten debet boeken opbrengsten credit boeken privé-opnamen debet boeken

17 3.6 3 VASTE CODERINGEN Kasstukken, bankstukken, verkoopfacturen en inkoopfacturen hebben altijd één vaste codering: kasontvangst bankbijschrijving verkoopfactuur inkoopfactuur 100 xxxx 110 xxxx 130 xxxx 140 xxxx kasuitgaaf bankafschrijving verkoop-creditfactuur inkoop-creditfactuur 140 xxxx 100 xxxx 110 xxxx 130 xxxx Deze vaste coderingen zijn afgeleid van de boekingsregels voor bezit en schuld: kasontvangsten worden debet op rekening 100 Kas geboekt (regel voor...); kasuitgaven worden credit op rekening 100 Kas geboekt (regel voor...); bankbijschrijvingen worden debet op rekening 110 Bank geboekt (regel voor... of regel voor...); bankafschrijvingen worden credit op rekening 110 Bank geboekt (regel voor... of regel voor...); verkoopfacturen worden debet op rekening 130 Debiteuren geboekt (regel voor...); verkoop-creditfacturen worden credit op rekening 130 Debiteuren geboekt (regel voor...); inkoopfacturen worden credit op rekening 140 Crediteuren geboekt (regel voor...); inkoop-creditfacturen worden debet op rekening 140 Crediteuren geboekt (regel voor...). Het is praktisch om bij het coderen altijd met de vaste codering te beginnen. Is die eenmaal ingevuld, dan is de debet/credit keus voor de wisselende coderingen veel gemakkelijker.

18 OPDRACHT a Codeer verkoopfactuur b Codeer de verzendbon. GROOTHANDEL WINDHORST Molenpad 7 Paramaribo Grooth. WINDHORST Paramaribo KOPIE-VERZENDBON nr.: datum: Remaja Trading Mahonylaan 43 Paramaribo datum: 30 december 2013 KOPIE-FACTUUR nr.: 1749 aantal prijs bedrag zaagmachines Tiga type , SRD 1.660, zaagmachines Tiga type , , factuurbedrag SRD 2.820, boekingsstuk: Vf 1749 Afleveradres Remaja Trading Mahonylaan 43, Paramaribo artikel aan- inkoopprijs tal per stuk inkoopprijs Zaagmachine Mistral type Allround type type Zaagmachine Tiga type Standard type SRD ,... SRD 1.320, type SRD , ,... SRD 2.240, boekingsstuk: Vb 1749

19 VAN KESSEL Bouwbedrijf Verl. Gemenelandsweg 130 PARAMARIBO Groothandel Windhorst Molenpad 7 PARAMARIBO FACTUUR 30 december 2013 reparatie kantoorraam SRD 170, DRUKKERIJ ATLASSTRAAT 16 Artex PARAMARIBO Groothandel Windhorst, Molenpad 7 PARAMARIBO FACTUUR 300 reclamecirculaires SRD 270, boekingsstuk: If 1470 boekingsstuk: If 1471 GRAPHOSET Vredestraat 71, Paramaribo Groothandel Windhorst FACTUUR Molenpad 7 PARAMARIBO Datum: 30 december kopieermachine SRD 1.550, kopieerpapier - 60, factuurbedrag SRD 1.610, boekingsstuk: If 1472

20 3.6 7 KAS- EN BANKSTUKKEN MET KOSTEN OPDRACHT Codeer de kasstukken 1711 t/m Wat is de vaste codering van kasontvangsten? Wat is de vaste codering van kasuitgaven? KASSTUK KASSTUK Ontvangen / Betaald... betaling factuur nr van Charis Bouwmaterialen SRD 1.110, boekingsstuk: K 1711 Datum:... Paraaf: LW. Ontvangen / Betaald... privé-opname SRD 700, boekingsstuk: K 1712 Datum:... Paraaf: LW. Beni's Lighting & Decoration Systems Gemenelandsweg 1 Paramaribo FACTUUR Groothandel Windhorst Molenpad 7 PARAMARIBO Diverse lampen SRD 75, Contant betaald boekingsstuk: K 1713 grootboek Shell Tankstation Kemble Enricolaan 15 Paramaribo GELEVERD aan Kenteken no. Grooth. Windhorst PB Datum 31 / PRODUCT Hoeveel- Bedrag heid SUPER UNLEADED UNLEADED DIESEL MOTOROLIËN WASSEN TOTAAL boekingsstuk: K 1714

21 OPDRACHT Codeer de beide bankstukken die hierna zijn afgedrukt. Wat is de vaste codering van een bankafschrijving? Wat is de vaste codering van een bankbijschrijving? Rekeningafschrift GROOTHANDEL WINDHORST MOLENPAD 7 PARAMARIBO Soort rekening Rekeningnummer Datum afschrift Aantal bladen Blad Volgnr. ZAKENREKENING Vorig saldo Nieuw saldo Totaal afgeschreven Totaal bijgeschreven 6.890,00 /DEBET ,00 /DEBET 5.300,00 0,00 Boekdatum Omschrijving Bedrag af (debet) Bedrag bij (credit) BANKKOSTEN 50, HUUR 950, REITSMA & VERMAAS N.V., 4.300,00 PARAMARIBO, FACTUUR boekingsstuk: B 174 Rekeningafschrift GROOTHANDEL WINDHORST MOLENPAD 7 PARAMARIBO Soort rekening Rekeningnummer Datum afschrift Aantal bladen Blad Volgnr. ZAKENREKENING Vorig saldo Nieuw saldo Totaal afgeschreven Totaal bijgeschreven ,00 /DEBET 7.080,00 /DEBET 0, ,00 Boekdatum Omschrijving Bedrag af (debet) Bedrag bij (credit) BOUWMARKT GAJADIEN, 2.860,00 PARAMARIBO, FACTUUR PRIVE-STORTING L. WINDHORST 2.250,00 boekingsstuk: B 175

22 3.9 3 OPBRENGSTEN EN KOSTEN, ONTVANGSTEN EN UITGAVEN Samenvatting Wel kosten maar geen uitgaven: Wel uitgaven maar geen kosten: Wel ontvangst maar geen opbrengst: Wel opbrengst maar geen ontvangst: afschrijving, gewaardeerd loon, gewaardeerde rente. privé-opnamen, aflossing geldlening, aanschaf duurzaam bedrijfsmiddel, OB-betaling, storting op bank. geldlening van de bank, privé-storting, verkoop duurzaam bedrijfsmiddel, betaling door een debiteur. omzet op rekening (debiteuren).

23 verkopen en vaste verrekenprijs Voor de levering van banden aan garage Oosthoek heeft Wieland de volgende verkoopfactuur verzonden: WIELANDS BANDENCENTRUM Energieweg 16 - Paramaribo FACTUUR nr Datum: GARAGE OOSTHOEK SCHOUTENSTRAAT 9 PARAMARIBO 5 BAND DUNLOP 175/70 R 13 TL 224, ,00 OB 89,60 vvp-waarde SRD 850, TOTAAL BEDRAG 1.209,60 boekingsstuk: Vf debet credit boekingsstuk: Vf 3373 Op deze verkoopfactuur staan twee boekingsstempels: een voor het boeken van de omzet en een voor het afboeken van de voorraad (tegen vvp-waarde). De vvp-waarde heeft Wieland op de factuur genoteerd. OPDRACHT a Stel de codering samen voor de omzet. Eerst de vaste codering voor een verkoopfactuur invullen. Hiertegenover maken we twee tegenboekingen: 1. de omzet: volgens de opbrengstregel debet/credit boeken op rekening 850 Opbrengst verkopen; 2. de OB: dit is een schuld aan de Belastingdienst. Volgens de regel voor schuld debet/credit boeken op rekening 161 Te betalen OB. b Codeer de vvp-waarde van deze verkoopfactuur. Méér kosten. Volgens de kostenregel debet/credit boeken op rekening 800 Inkoopprijs verkopen. Minder voorraad. Volgens de regel voor bezit debet/credit boeken op rekening 700 Voorraad goederen.

24 het subgrootboek crediteuren HET BELANG VAN EEN SUBADMINISTRATIE Grootboekrekening 140 Crediteuren geeft aan hoe groot de totale schuld aan crediteuren is. Een ondernemer wil echter ook weten hoe groot de schuld is aan elke crediteur afzonderlijk. Daarom houdt hij een subgrootboek crediteuren bij. In deze subadministratie heeft elke crediteur een eigen rekening. Daarop worden de inkoopfacturen en de betalingen genoteerd. De inkoopfacturen worden credit geboekt, want ze vergroten de schuld; de betalingen aan crediteuren en de inkoopcreditfacturen worden debet geboekt, want die verkleinen de schuld. Als er een subadministratie is, wordt dus een dubbele administratie gevoerd. De boekingsstukken worden namelijk tweemaal verwerkt: eerst in de subadministratie en daarna in het grootboek. Onderstaand schema laat dat zien: BOEKINGSSTUKKEN G. Burleson Factuur 3 januari 2013 goederen 870, OB 70, 940, If 1 DSB Bank Rekeningafschrift Af Bij GARAGE SNEL, FACT , B1 Naam: K. Adolfs D C S 1/1 saldo C Naam: G. Burleson D C S 1/1 saldo C /1 If C Naam: Garage Snel D C S 1/1 saldo C /1 B C nr. 140 Crediteuren D C S 1/1 balans C /1 If C /1 B C Naam: NV Brandon D C S 1/1 saldo C Naam: K. Doorson D C S 1/1 saldo C SUBADMINISTRATIE GROOTBOEKREKENING

25 NAAM BEDRIJF: FOTOLUX BV DATUM: PERIODE: 1 INVOERVERSLAG INKOPEN cred. fact. rek. factuur- bedrag bedrag nr. nr. nr. datum debet omschrijving credit CREDITEUREN 3.995, ,00 TE VORDEREN OB ,00 PRINTER ,00 PRINTPAPIER 3.995, ,00 Als er geen fouten zijn gemaakt, kies je het programma 'Verwerken boekingsstukken'. De computer zal dan de subadministratie crediteuren en het grootboek bijwerken. Direct daarna print de computer hiervan een 'Verwerkingsverslag': NAAM BEDRIJF: FOTOLUX BV DATUM: PERIODE: 1 VERWERKINGSVERSLAG INKOPEN mutaties saldo mutaties rek.nr. naam van de rekening debet credit debet credit GROOTBOEK 020 INVENTARIS 3.325,00 0, ,00 0, CREDITEUREN 0, ,00 0, , TE VORDEREN OB 595,00 0,00 595,00 0, ALGEMENE KOSTEN 75,00 0,00 75,00 0,00 TOTAAL 3.995, , , ,00 SUBADMINISTRATIE CREDITEUREN 1488 KOELEMAN BV 0, ,00 0, ,00 TOTAAL 0, ,00 0, ,00 Opmerking: In de praktijk wordt niet één inkoopfactuur maar een 'run' (een aantal) inkoopfacturen verwerkt. De volledige boekingsgang laten we nog even schematisch zien: invoer gegevens boekingsstukken controle verwerking (invoerverslag of (verwerkingsverslag dagboekverslag) of dagafsluiting) grootboek en subrekeningen

26 Naam bedrijf:... KASSTAAT Nr.... Maand/periode:... tegenrek. datum omschrijving ontvangsten uitgaven D/C nr. beginsaldo kasteveel/kastekort eindsaldo Totaal......

27 hetboekenvandelonen VAN BRUTOLOON NAAR NETTOLOON Het loon dat een ondernemer met zijn werknemer overeenkomt, wordt brutoloon genoemd. Het aan de werknemer uit te betalen bedrag is het nettoloon. Schematisch voorgesteld wordt het uit te betalen nettoloon als volgt bepaald: BRUTOLOON loonheffingen pensioenpremie loonbelasting premies sociale verz. NETTOLOON Toelichting op het brutoloon worden de pensioenpremie, de loonheffingen ingehouden; wat daarna overblijft, is het netto uit te betalen loon. De loonheffingen worden afgelezen uit door de Belastingdienst verstrekte tabellen. Het uit te betalen nettoloon wordt daarna als volgt berekend: brutoloon SRD... pensioenpremie -... (-) loonheffingen (volgens tabel) -... (-) uit te betalen nettoloon SRD... LOONBEREKENING PERIODE: MAART 2013 NAAM BEDRIJF: G. HARTOG NAAM BRUTOLOON PENSIOEN- LOON- PREMIES PREMIE HEFFING WERKN.VERZ. NETTOLOON W. ROS 3.300,00 100,00 937,00 128, ,00 G. VEENMAN 3.100,00 50,00 756,00 122, ,00 TOTAAL 6.400,00 150, ,00 250, ,00 CODERING: 400 PERSONEELSKOSTEN 6.400, LOONHEFFINGEN 1.943, PENSIOENPREMIE 150, NETTOLOON 4.307,00

28 7.3 4 SCHEMA LOONKOSTEN EN BETALINGEN Hieronder is schematisch een samenvatting gegeven van de loonadministratie. In het linkerschema staat de specificatie van de loonkosten. Rechts staat aan wie de verschillende bedragen moeten worden betaald. Loonkosten (debetboekingen) Betalen aan (creditboekingen) werkgeverspremies sociale verzekeringen (rek. 401) werkgeverspremie pensioenverzekering (rek. 401) Belastingdienst (rek. 160) verzekeringsmaatschappij (rek. 161) BRUTOLOON (rek. 400) Belastingdienst ingehouden loonbelasting + werknemersdeel van de sociale verzekeringen (rek. 160) verzekeringsmaatschappij pensioenpremie (rek. 161) de werknemers NETTOLOON (rek. 210)

29 interne en externe bedrijfsvergelijking EXPLOITATIEOVERZICHT opbrengst verkopen SRD... SRD kostprijs verkopen BRUTOWINST SRD... SRD personeelskosten SRD... SRD 0 afschrijvingskosten algemene kosten NETTOWINST SRD... SRD... gewaardeerd loon SRD... SRD gewaardeerde rente BEDRIJFSECONOMISCHE WINST SRD... SRD...

SHEETS BIJ DE MODULE FINANCIËLE ADMINISTRATIE

SHEETS BIJ DE MODULE FINANCIËLE ADMINISTRATIE Nederlands Onderwijs Instituut bv Tel. 035-54 16743 SHEETS BIJ DE MODULE FINANCIËLE ADMINISTRATIE A. SHEETS UIT HET BOEK ADMINISTRATIE MKB B. SHEETS UIT DE BIJLAGE C. SHEETS TER ONDERSTEUNING VAN DE LESSEN

Nadere informatie

- FACULTATIEF DOCENT: Computerboekhouden AccountView inclusief software en bestanden (present NOI; bv. voor demo op beamer).

- FACULTATIEF DOCENT: Computerboekhouden AccountView inclusief software en bestanden (present NOI; bv. voor demo op beamer). Sheet 14 - Training Elementair boekhouden havo/vwo - BOEK LEERLINGEN: Balans, grootboek & boekingsregels, boekhoudcases met OB, subadministraties, kasstaat, loonadministratie, praktijkboekingen, ondernemingsvormen/financiering,

Nadere informatie

ADMINISTRATIE / BOEKHOUDEN - NOI DE BOEKINGSREGELS VOOR DUBBEL BOEKHOUDEN DE VASTE BOEKINGEN

ADMINISTRATIE / BOEKHOUDEN - NOI DE BOEKINGSREGELS VOOR DUBBEL BOEKHOUDEN DE VASTE BOEKINGEN ADMINISTRATIE / BOEKHOUDEN - NOI DE BOEKINGSREGELS VOOR DUBBEL BOEKHOUDEN REGEL VOOR BEZIT: méér bezit debet boeken mínder bezit dus credit boeken REGEL VOOR SCHULD: méér schuld credit boeken mínder schuld

Nadere informatie

Handleiding Handmatig boekhouden

Handleiding Handmatig boekhouden Aan de slag in beroep en bedrijf Handleiding Handmatig boekhouden Branche Uitgevers 1 Branche Uitgevers 2 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een

Nadere informatie

Cursus boekhouden Pagina 2. Vandaar nu even een algemene definitie, dan kan het daarna allemaal wat eenvoudiger:

Cursus boekhouden Pagina 2. Vandaar nu even een algemene definitie, dan kan het daarna allemaal wat eenvoudiger: Cursus boekhouden Cursus boekhouden Pagina 2 1 Boekhouden? Een boekhoudpakket is een uitgebreide rekenmachine. En dan ook nog een zeer eenzijdige rekenmachine, feitelijk enkel in staat tot optellen en

Nadere informatie

Brugboek bedrijfsadministratie

Brugboek bedrijfsadministratie Gerard van Heeswijk David Bouman Brugboek bedrijfsadministratie 3 e druk Brugboek Bedrijfsadministratie Gerard van Heeswijk David Bouman Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u verkrijgen bij:

Nadere informatie

Training docenten VOS IMEAO & Havo/Vwo nov. 2012 - Paramaribo

Training docenten VOS IMEAO & Havo/Vwo nov. 2012 - Paramaribo Training docenten VOS IMEAO & Havo/Vwo nov. 2012 - Paramaribo ELEMENTAIR BOEKHOUDEN HAVO/VWO Educatieve uitgeverij NOI - Baarn (NL) Peter Pietersen Educatieve uitgeverij NOI sinds 1937 gespecialiseerd

Nadere informatie

Financiële Administratie

Financiële Administratie Financiële Administratie Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren Tweede druk Financiële administratie Financiële administratie Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren Tweede druk Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten

Nadere informatie

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 26 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen.

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 26 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Bedrijfsadministratie niveau 4 Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 26 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Dit voorbeeldexamen

Nadere informatie

HelpAndManual_unregistered_evaluation_copy. Kantoorsimulatie voor Windows. Instructiebladen BOEKHOUDING. 2009 De Jong Edusoft

HelpAndManual_unregistered_evaluation_copy. Kantoorsimulatie voor Windows. Instructiebladen BOEKHOUDING. 2009 De Jong Edusoft HelpAndManual_unregistered_evaluation_copy Kantoorsimulatie voor Windows Instructiebladen I Inhoudsopgave Deel I Werkzaamheden 1 Deel II Algemeen 2 Deel III Aanwijzingen 5 Deel IV Rekeningschema 6 Deel

Nadere informatie

Bit Watersport. Procedures en werkwijzen. Kerntaak 1: Houdt de dagboeken bij. Mei 2010 Copyright Stichting Praktijkleren

Bit Watersport. Procedures en werkwijzen. Kerntaak 1: Houdt de dagboeken bij. Mei 2010 Copyright Stichting Praktijkleren Bit Watersport Procedures en werkwijzen Kerntaak 1: Houdt de dagboeken bij Mei 010 Copyright Stichting Praktijkleren Procedures en werkwijzen Bit Watersport INHOUDSOPGAVE PROCEDURES EN WERKWIJZEN...5 HOOFDSTUK

Nadere informatie

EXAMEN Basiskennis Boekhouden (BKB)

EXAMEN Basiskennis Boekhouden (BKB) EXAMEN Basiskennis Boekhouden (BKB) Beschikbare tijd 2½ uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen met de uitwerkingen, te worden

Nadere informatie

1. De basis. Cursus boekhouden Pagina 2

1. De basis. Cursus boekhouden Pagina 2 Cursus boekhouden Cursus boekhouden Pagina 2 1. De basis Deze cursus is opgezet in november 2004 en maakte tot oktober 2009 deel uit van de handleiding PSU Boekhouden Light V1. Om zoveel mogelijk onze

Nadere informatie

BKB. Antwoordenboek. Basiskennis boekhouden. G.M. van Rhoon Bewerkt door: Jan H.L. de Bruijn MBA

BKB. Antwoordenboek. Basiskennis boekhouden. G.M. van Rhoon Bewerkt door: Jan H.L. de Bruijn MBA BKB Basiskennis boekhouden Antwoordenboek G.M. van Rhoon Bewerkt door: Jan H.L. de Bruijn MBA BKB Basiskennis Boekhouden Antwoordenboek G.M. van Rhoon Bewerkt door: Jan H.L. de Bruijn MBA Dit antwoordenboek

Nadere informatie

Beginbalans. Grootboek

Beginbalans. Grootboek 3 eginbalans Verlies- en winstrekening en eindbalans Financiële feiten Proef- en saldibalans Journaal Grootboek In dit hoofdstuk behandelen we de grootboekrekeningen. Je leert in dit hoofdstuk hoe je grootboekrekeningen

Nadere informatie

Een overzicht van veel voorkomende gebeurtenissen en van de vastlegging daarvan:

Een overzicht van veel voorkomende gebeurtenissen en van de vastlegging daarvan: De balans opmaken De boekhouding kan worden gedefinieerd als een informatieverzameling, waarin de omvang en de samenstelling van het vermogen en van de mutaties daarin zijn vastgelegd. Boekhouden houdt

Nadere informatie

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing Hoofdstuk 1 Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing 1.1 Inleiding In het boek Elementaire kennis Bedrijfsadministratie heb je geleerd om boekingen te

Nadere informatie

Training docenten VOS IMEAO & Havo/Vwo nov. 2012 - Paramaribo

Training docenten VOS IMEAO & Havo/Vwo nov. 2012 - Paramaribo Training docenten VOS IMEAO & Havo/Vwo nov. 2012 - Paramaribo BASISKENNIS BOEKHOUDEN (BKB) Educatieve uitgeverij NOI - Baarn (NL) Peter Pietersen Educatieve uitgeverij NOI sinds 1937 gespecialiseerd in:

Nadere informatie

Boekhouden met Minipak Boekhouding 1.26

Boekhouden met Minipak Boekhouding 1.26 Boekhouden met Minipak Boekhouding 1.26 Opzet Hieronder worden eerst enige algemene opmerkingen gemaakt over boekhouden en het Minipak Boekhoudprogramma. Daarna is de volgorde van de onderwerpen die welke

Nadere informatie

Internetopgaven hoofdstuk 3

Internetopgaven hoofdstuk 3 Internetopgaven hoofdstuk 3 IO.3.1 IO.3.2 IO.3.3 IO.3.4 Y. van de Voort wil periodiek informatie uit de boekhouding halen. Daarbij maakt zij gebruik van een kolommenbalans. Welke uitspraak over de kolommenbalans

Nadere informatie

PRAKTIJKEXAMEN BASISKENNIS BOEKHOUDEN Toets journaalposten en grootboekrekening

PRAKTIJKEXAMEN BASISKENNIS BOEKHOUDEN Toets journaalposten en grootboekrekening PRAKTIJKEXAMEN BASISKENNIS BOEKHOUDEN Toets journaalposten en grootboekrekening Stegeman computers Mevrouw Stegeman is eigenaresse van een bedrijf dat computers en aanverwante artikelen verkoopt. Zij heeft

Nadere informatie

Workshop VIG Professional

Workshop VIG Professional Workshop VIG Professional Jaarafsluiting Gegeven door: Wilma Bambacht en Thijs Dams Locatie: Surya Products, Tuil Datum: 8 januari 2015 Aanvang: 19.30 uur Einde: 22.00 uur Organisatie: Thijs Dams - Easy

Nadere informatie

ZZP Boekhouder handleiding

ZZP Boekhouder handleiding ZZP Boekhouder handleiding ZZP Handleiding boekhouden intro Met deze handleiding krijgt u een spoedcursus boekhouden. Als ondernemer moet u een administratie bijhouden. Deze administratie geeft financieel

Nadere informatie

BKB. Basiskennis boekhouden. Aanvulling

BKB. Basiskennis boekhouden. Aanvulling BKB Basiskennis boekhouden Aanvulling Deze aanvulling behoort bij BKB Boekhouden, ISBN 978-90-415-0632-0. Lay-out en opmaak: NTI DTP Studio, Leiden 1 e druk najaar 2010 2010, Educatief bv, Leiden Alle

Nadere informatie

Boekhouden met dagboeken

Boekhouden met dagboeken Kasboek Bankboek Inkoopboek Verkoopboek Diverse postenboek Bijlage bij het computerprogramma BoekhoudTrainer versie 4.04 Copyright 2009 De Jong Edusoft Bij het boekhouden kun je gebruik maken van twee

Nadere informatie

PSUBL. gravita. Handleiding PSU Boekhouden Light. Inleiding tot eenvoudig boekhouden. Versie: 1.12 22 oktober 2007. Versie: 22 oktober 2007

PSUBL. gravita. Handleiding PSU Boekhouden Light. Inleiding tot eenvoudig boekhouden. Versie: 1.12 22 oktober 2007. Versie: 22 oktober 2007 gravita Hoofdkade 95, 9503 HD Stadskanaal Tel. & fax: 0599-614815 E-mail: info@gravita.nl / www.gravita.nl Inschrijfnummer KvK: 02083322 Postbank 4491228 Fiscaalnummer 1345.68.266.B01 PSUBL Handleiding

Nadere informatie

Inhoud VII. 1. De balans 1. 2. Veranderingen in de balans 15. 3. Grootboekrekeningen 33. 4. Hulprekeningen van het eigen vermogen 61. Voorwoord...

Inhoud VII. 1. De balans 1. 2. Veranderingen in de balans 15. 3. Grootboekrekeningen 33. 4. Hulprekeningen van het eigen vermogen 61. Voorwoord... ELEMENTAIR BOEKHOUDEN VII Inhoud Voorwoord...................................... V 1. De balans 1 1.1 Doel van het boekhouden.............................2 1.2 De eenmanszaak...................................2

Nadere informatie

Het rekeningschema of de routekaart voor de administratie

Het rekeningschema of de routekaart voor de administratie Hoofdstuk 3 Het rekeningschema of de routekaart voor de administratie In dit hoofdstuk: Rubricering van de grootboekrekeningen Indeling naar balans en resultatenrekening Soorten rekeningen toegelicht In

Nadere informatie

gravita Notitie Elektronische aangifte omzetbelasting Bijlage 1 bij de handleiding PSU Boekhouden Light Versie 25 januari 2005 INHOUD

gravita Notitie Elektronische aangifte omzetbelasting Bijlage 1 bij de handleiding PSU Boekhouden Light Versie 25 januari 2005 INHOUD gravita Hoofdkade 95, 9503 HD Stadskanaal Tel. & fax: 0599-614815 E-mail: info@gravita.nl / www.gravita.nl Inschrijfnummer KvK: 02083322 Postbank 4491228 Fiscaalnummer 1345.68.266.B01 Notitie Elektronische

Nadere informatie

Het aantal te behalen punten is 60. Bij elke vraag staat aangegeven hoeveel punten je daarvoor kunt behalen.

Het aantal te behalen punten is 60. Bij elke vraag staat aangegeven hoeveel punten je daarvoor kunt behalen. asiskennis oekhouden (K ) Oefenexamen 1 asiskennis boekhouden (K ) elangrijke informatie Het aantal te behalen punten is 60. ij elke vraag staat aangegeven hoeveel punten je daarvoor kunt behalen. e beschikbare

Nadere informatie