UNIFORM HEREXAMEN MULO tevens IIe ZITTING STAATSEXAMEN MULO 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "UNIFORM HEREXAMEN MULO tevens IIe ZITTING STAATSEXAMEN MULO 2009"

Transcriptie

1 MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VOLKSONTWIKKELING EXAMENBUREAU UNIFORM HEREXAMEN MULO tevens IIe ZITTING STAATSEXAMEN MULO 2009 VAK : BOEKHOUDEN DATUM: DONDERDAG 06 AUGUSTUS 2009 TIJD : UUR DEZE TAAK BESTAAT UIT 35 ITEMS. Beschouw de volgende beweringen: I II Een verkorte inventaris is een inventaris, waaraan bijlagen zijn toegevoegd. Het eigen vermogen neemt af bij een privé-opname. Ten aanzien van het bovenstaande kan gezegd worden, dat A alleen I juist is. B alleen II juist is. C I en II beide juist zijn. D I en II beide onjuist zijn. 1 januari 7 Voor de huishouding uit de zaak genomen goederen ter waarde van SRD 150,-. Deze transactie wordt geboekt A alleen in het diverse-postenboek. B in het diverse-postenboek en het kasboek. C in het diverse-postenboek en het goederenafgifteboek. D in het diverse-postenboek, het goederenafgifteboek en het kasboek. 2

2 De grootboekrekening Sociale lasten komt per 1 december 2008 voor met een debettelling van SRD 4.750,- en een credittelling van SRD 1.250,-. Verdere gegevens over 2008: dec ingehouden SZF premie SRD 1.950,-. - per bank afgedragen SZF premie SRD 2.500,-. dec. 31 nog af te dragen SZF premie SRD 250,-. Het juiste bedrag, waarmee de rekening Sociale lasten op de nota van Verlies en Winst per 31 december 2008 voorkomt, is A SRD 2.700,- B SRD 3.200,- C SRD 3.800,- D SRD 4.300,- Op de saldibalans per 31 december 2008 komt onder andere de rekening Kostprijs verkopen debet voor met een bedrag van SRD ,-. Ten aanzien hiervan kan gezegd worden, dat A aan crediteuren SRD ,- betaald moet worden. B facturen ter waarde van SRD ,- ontvangen zijn. C goederen ter waarde van SRD ,- ontvangen zijn. D verkochte goederen met een inkoopwaarde van SRD ,- geleverd zijn. 3 4

3 mei 16 Factuur no. 3 ontvangen van firma Helder, alhier: 40 zinkplaten á SRD 50,- SRD 2.000,- Vracht - 75,- SRD 2.075,- mei 21 Gekocht per kas en ontvangen van firma Helder, alhier: 10 zinkplaten á SRD 50,- SRD 500,- Contant 10% - 50,- SRD 450,- De juiste boeking(en) in het inkoopboek is (zijn): 5 A Inkoopboek Datum Fact. No Naam Woonplaats Bedrag mei 16 3 Firma Helder alhier SRD 2.000,- B Inkoopboek Datum Fact. No Naam Woonplaats Bedrag mei 16 3 Firma Helder alhier SRD 2.075,- C D Inkoopboek Datum Fact. No Naam Woonplaats Bedrag mei 16 3 Firma Helder alhier SRD 2.000,- mei 21 - Firma Helder alhier SRD 450,- Inkoopboek Datum Fact. No Naam Woonplaats Bedrag mei 16 3 Firma Helder alhier SRD 2.075,- mei 21 - Firma Helder alhier SRD 500,- 6 Bij controle van het kasgeld blijkt SRD 5,- minder in kas te zijn. De juiste verwerking van dit tekort in het kasboek is: Tegenrekening Bedrag A Algemene kosten SRD 5,- debet B Algemene kosten SRD 5,- credit C Kasverschillen SRD 5,- debet D Kasverschillen SRD 5,- credit

4 april 23 Betaald aan G. Poesma, Nickerie SRD 665,- bijberekende rente SRD 30,- per kas SRD 695,- De juiste boeking(en) aan de creditzijde van het kasboek is (zijn): A Kasboek Credit Datum Tegenrekening Omschrijving Bedrag april 23 Crediteuren G. Poesma SRD 665,- 7 B Kasboek Credit Datum Tegenrekening Omschrijving Bedrag april 23 Crediteuren G. Poesma SRD 665,- april 23 Algemene kosten bijberekende rente - 30,- C Kasboek Credit Datum Tegenrekening Omschrijving Bedrag april 23 Crediteuren G. Poesma SRD 695,- D Kasboek Credit Datum Tegenrekening Omschrijving Bedrag april 23 Crediteuren G. Poesma SRD 665,- april 23 Intrest bijberekende rente - 30,- Debet Dakplaten Credit Datum Omschrijving Bedrag Datum Omschrijving Bedrag dec. 1 Telling SRD ,- dec. 1 Telling SRD ,- Verdere gegevens over december 2008: Kasboek, debet: contante verkopen SRD ,-. Diverse-postenboek: retourontvangen 5 dakplaten voor SRD 200,-. De voorraad per 31 december 2008 is SRD 8.000,-. Het juiste bedrag, waarmee de rekening Dakplaten op de nota van Verlies en Winst per 31 december 2008 voorkomt, is A SRD 5.950,- debet B SRD 5.950,- credit C SRD ,- debet D SRD ,- credit 8

5 november 12 Afrekening ontvangen van de bank over de geïnde kwitantie op: O. Maanzon, Commewijne SRD 438,- Incassokosten SRD 3,50 SRD 434,50 Het kwitantiebedrag is verhoogd met SRD 5,- administratiekosten. De juiste boeking(en) in het bankboek is (zijn): A Debet Bankboek Credit Datum Tegenrekening Omschrijving Bedrag Datum Tegenrekening Omschrijving Bedrag nov. 12 Debiteuren O. Maanzon SRD 434,50 9 B Debet Bankboek Credit Datum Tegenrekening Omschrijving Bedrag Datum Tegenrekening Omschrijving Bedrag nov. 12 nov. 12 Debiteuren Algemene kosten O. Maanzon administratiekn. SRD 433,- SRD 5,- nov. 12 Algemene kosten incassokosten SRD 3,50 C Debet Bankboek Credit Datum Tegenrekening Omschrijving Bedrag Datum Tegenrekening Omschrijving Bedrag nov. 12 Debiteuren O. Maanzon SRD 438,- nov. 12 Algemene kosten incassokosten SRD 3,50 D Debet Bankboek Credit Datum Tegenrekening Omschrijving Bedrag Datum Tegenrekening Omschrijving Bedrag nov. 12 nov. 12 Debiteuren Algemene kosten O. Maanzon administratiekn. SRD 438,- SRD 5,- nov. 12 Algemene kosten incassokosten SRD 3,50

6 Op 1 januari 2008 wordt er een 12% hypothecaire lening ad SRD ,- afgesloten. De rente wordt achteraf betaald op 1 juni en 1 december. Het juiste bedrag waarmee de rekening Intrest voorkomt op de balans per 31 december 2008, is A SRD 150,- debet B SRD 150,- credit C SRD 750,- debet D SRD 750,- credit april 2 Betaald per kas aan P. Karto, Laarwijk volgens factuur d.d. 3 maart Contant april 7 Gekocht per kas goederen Rabat 10% De juiste boekingen in het kasboek zijn: SRD 9.000,- SRD 800,- SRD ,- SRD 1.200,- SRD 8.200,- SRD ,- A Debet Kasboek Credit Datum Tegenrek. Omschr. Bedrag Datum Tegenrek. Omschr. Bedrag apr. 2 apr. 7 Crediteuren Goederen P. Karto diverse goed. SRD 8.200,- SRD ,- B Debet Kasboek Credit Datum Tegenrek. Omschr. Bedrag Datum Tegenrek. Omschr. Bedrag april 7 Intrest/ Kortingen Rabat SRD 1.200,- april 2 apr. 7 Crediteuren Goederen P. Karto diverse goed. SRD 8.200,- SRD ,- C Debet Kasboek Credit Datum Tegenrek. Omschr. Bedrag Datum Teg. rek Omschr. Bedrag april 2 Intrest/ Kortingen Contant SRD 800,- april 2 apr. 7 Crediteuren Goederen P. Karto diverse goed. SRD 9.000,- SRD ,- D Debet Kasboek Credit Datum Tegenrek. Omschr. Bedrag Datum Tegenrek. Omschr. Bedrag april 2 Intrest/ april 2 Crediteuren P. Karto SRD 9.000,- Kortingen Contant SRD 800,- apr. 7 Goederen diverse goed. SRD12.000,- apr. 7 Intrest/ Kortingen Rabat SRD 1.200,-

7 augustus 5 Restitutie ontvangen van de ontvanger der directe belastingen: personele belasting SRD 120,- inkomstenbelasting SRD 500,- per bank SRD 620,- De juiste journaalpost naar aanleiding hiervan is: A Bank SRD 620,- Aan Algemene kosten SRD 620,- B Bank SRD 620,- Aan Privé SRD 620,- C Bank SRD 620,- Aan Algemene kosten SRD 120,- Aan Privé SRD 500,- D Bank SRD 620,- Aan Algemene kosten SRD 500,- Aan Privé SRD 120,- 12 september 30 De eigenaar van de zaak verkoopt de auto van zijn zoon voor SRD 6.000,-. Het bedrag is per bank ontvangen. De juiste journaalpost naar aanleiding hiervan is: A Bank SRD 6.000,- Aan Algemene kosten SRD 6.000,- B Bank SRD 6.000,- Aan Goederen SRD 6.000,- C Bank SRD 6.000,- Aan Privé SRD 6.000,- D Bank SRD 6.000,- Aan Transportmiddelen SRD 6.000,- 13

8 14 april 1 Ontvangen op de 15% Hypotheek u/g: aflossing SRD 1.200,- rente SRD 200,- per bank SRD 1.400,- De juiste journaalpost naar aanleiding hiervan is: A Bank SRD 1.400,- Aan 15% Hypotheek u/g SRD 1.400,- B 15% Hypotheek u/g SRD 1.400,- Aan Bank SRD 1.400,- C Bank SRD 1.400,- Aan 15% Hypotheek u/g SRD 1.200,- Aan Intrest SRD 200,- D 15% Hypotheek u/g SRD 1.200,- Intrest SRD 200,- Aan Bank SRD 1.400,- juni 7 Betaald per bank aan W. Yard, Para: volgens factuur d.d. 13 mei SRD 1.980,- creditnota d.d. 25 mei - 80,- SRD 1.900,- De juiste journaalpost naar aanleiding hiervan is: A Crediteuren SRD 1.900,- Aan Bank SRD 1.900,- B Crediteuren SRD 1.980,- Aan Bank SRD 1.980,- C Crediteuren SRD 1.980,- Aan Algemene kosten SRD 80,- Aan Bank SRD 1.900,- D Crediteuren SRD 1.980,- Aan Intrest/Kortingen SRD 80,- Aan Bank SRD 1.900,- 15

9 16 Welke transactie wordt niet in het diverse-postenboek verwerkt? A Creditnota no. 4 gezonden aan W. Chin, alhier voor 5 retourontvangen dakplaten á SRD 40,-. B Voor eigen gebruik goederen uit de zaak genomen. C Gekocht en betaald voor eigen gebruik 100 flessen stroop á SRD 6,-. D Reductie verleend aan D. Roetoe, Klaaszorg voor SRD 80,-. december 5 Betaald per bank aan P. Dang te Wageningen zijn factuur d.d. 10 november SRD ,- incassokosten SRD 20,- In het crediteurenboek wordt de kaart van P. Dang A gedebiteerd voor SRD ,- B gedebiteerd voor SRD ,- C gecrediteerd voor SRD ,- D gecrediteerd voor SRD ,- maart 26 Factuur no. 15 gezonden aan G. Hall, Moengo SRD 8.500,-. maart 28 Creditnota no. 16 gezonden aan G. Hall, Moengo SRD 150,-. De juiste verwerking op de debiteurenkaart van G. Hall, Moengo is: A maart 26 debet SRD 8.500,- maart 28 debet SRD 150,- B maart 26 debet SRD 8.500,- maart 28 credit SRD 150,- C maart 26 credit SRD 8.500,- maart 28 debet SRD 150,- D maart 26 credit SRD 8.500,- maart 28 credit SRD 150, Welke rekening is juist verwerkt op de gedeeltelijke kolommenbalans per 31 december 2008? Gedeeltelijke kolommenbalans per 31 december 2008 Rekeningen Saldibalans Nota van V en W Balans Debet Credit Debet Credit Debet Credit A Huren SRD 450,- SRD 500,- SRD 300 SRD 250,- B Kasverschillen SRD 400,- SRD 400,- C Lonen SRD 750,- SRD 570,- SRD 180,- D Premie A.O.V. SRD 150,- SRD 150,- 19

10 Welke rekening is niet juist verwerkt op de gedeeltelijke kolommenbalans per 31 december 2008? Gedeeltelijke kolommenbalans per 31 december 2008 Rekeningen Saldibalans Nota van V en W Balans Debet Credit Debet Credit Debet Credit A Bank SRD ,- SRD ,- B Hypotheek u/g SRD ,- SRD ,- C Loonbelasting SRD 2.350,- SRD 2.350,- D Privé SRD ,- SRD , Nadat de saldibalans is opgemaakt, blijkt dat de telling van het verkoopboek SRD 6.800,- is terwijl deze SRD 8.600,- moet zijn. De juiste v.j.p. naar aanleiding hiervan is: A Crediteuren SRD 1.800,- Aan Goederen SRD 1.800,- B Debiteuren SRD 1.800,- Aan Goederen SRD 1.800,- C Goederen SRD 1.800,- Aan Crediteuren SRD 1.800,- D Goederen SRD 1.800,- Aan Debiteuren SRD 1.800,- Nadat de saldibalans is opgemaakt, blijkt dat de betaling per kas voor reparatie van de bestelauto ad SRD 595,- ten onrechte op de rekening Privé is geboekt. De juiste v.j.p. naar aanleiding hiervan is: A Algemene kosten SRD 595,- Aan Privé SRD 595,- B Privé SRD 595,- Aan Algemene kosten SRD 595,- C Privé SRD 595,- Aan Transportmiddelen SRD 595,- D Transportmiddelen SRD 595,- Aan Privé SRD 595,- 22

11 Nadat de saldibalans is opgemaakt blijkt, dat in het kasboek de afgedragen loonbelasting ad SRD 233,- geboekt is als een ingehouden loonbelasting. De juiste v.j.p. naar aanleiding hiervan is: 23 A Kas SRD 233,- Aan Loonbelasting SRD 233,- B Loonbelasting SRD 233,- Aan Kas SRD 233,- C Kas SRD 466,- Aan Loonbelasting SRD 466,- D Loonbelasting SRD 466,- Aan Kas SRD 466,- De rekening Inventaris komt op de saldibalans per 31 december 2008 voor met een bedrag van SRD ,-. Op 1 oktober 2008 is er een nieuw bureau aangeschaft voor SRD 1.600,-. Jaarlijks wordt er 10% van de boekwaarde afgeschreven en op de nieuwe naar evenredigheid. De juiste verwerking van de rekening Inventaris op de kolommenbalans per 31 december 2008 is: Gedeeltelijke kolommenbalans per 31 december 2008 Rekeningen Saldibalans Nota van V en W Balans Debet Credit Debet Credit Debet Credit A Inventaris SRD ,- SRD 2.540,- SRD ,- B Inventaris SRD ,- SRD 2.660,- SRD ,- C Inventaris SRD ,- SRD 2.700,- SRD ,- D Inventaris SRD ,- SRD 2.820,- SRD , Fol. no Rekeningen 30% Lening u/g 20% Lening o/g Intrest Gedeeltelijke Saldibalans per 31 december 2008 Debet Credit SRD ,- SRD ,- SRD ,- Inventarisgegevens per 31 december 2008: Fol. 10 De rente wordt jaarlijks achteraf ontvangen op 1/3 en 1/9 (zie fol. 21) Fol. 11 De rente wordt jaarlijks vooruitbetaald op 1/4 en 1/10 (zie fol. 21) Fol. 21 Zie fol. 10 en fol. 11 Het juiste bedrag, waarmee de rekening Intrest voorkomt op de nota V en W per 31 december 2008, is A SRD 8.000,- debet B SRD 8.000,- credit C SRD ,- debet D SRD ,- credit

12 26 Op de saldibalans per 31 december 2008 komt de rekening Wasautomaten aan de creditzijde voor met een bedrag van SRD ,-. Inventarisgegevens per 31 december 2008: - De vrachtkosten van een partij wasautomaten ad SRD 2.000,- is per vergissing op de rekening Algemene kosten geboekt. - Een ontvangen partij wasautomaten met een factuurbedrag van SRD ,- moet nog geboekt worden. - De voorraad wasautomaten per 31 december 2008 is nihil. De juiste bijwerking en afsluiting per 31 december 2008 van de rekening Wasautomaten is: A Debet Wasautomaten Credit Datum Omschrijving Bedrag Datum Omschrijving Bedrag dec. 31 Balans SRD ,- dec. 31 Saldibalans SRD ,- dec. 31 Div. postenboek SRD 2.000,- dec. 31 Div. postenboek SRD ,- SRD ,- SRD ,- B Debet Wasautomaten Credit Datum Omschrijving Bedrag Datum Omschrijving Bedrag dec. 31 V en W SRD ,- dec. 31 Saldibalans SRD ,- dec. 31 Div. postenboek SRD 2.000,- dec. 31 Div. postenboek SRD ,- SRD ,- SRD ,- C Debet Wasautomaten Credit Datum Omschrijving Bedrag Datum Omschrijving Bedrag dec. 31 Div. postenboek SRD 2.000,- dec. 31 Saldibalans SRD ,- dec. 31 dec. 31 Div. postenboek Balans SRD ,- SRD ,- SRD ,- SRD ,- D Debet Wasautomaten Credit Datum Omschrijving Bedrag Datum Omschrijving Bedrag dec. 31 Div. postenboek SRD 2.000,- dec. 31 Saldibalans SRD ,- dec. 31 dec. 31 Div. postenboek V en W SRD ,- SRD ,- SRD ,- SRD ,-

13 Beschouw de volgende beweringen: I II 27 Een bijboek geeft de specificatie van een grootboekrekening. Dagboeken worden gejournaliseerd ter afsluiting van de boekhouding. Van het bovenstaande kan gezegd worden, dat A alleen I juist is. B alleen II juist is. C I en II beide juist zijn. D I en II beide onjuist zijn. 28 Fol. no. 2 3 Rekeningen Machines Afschrijving machines Gedeeltelijke Saldibalans per 31 december 2008 Debet Credit SRD ,- SRD ,- Op 1 september 2008 is er een machine aangeschaft voor SRD ,-. Op de machines wordt jaarlijks 15% van de aanschaffingswaarde afgeschreven en op de nieuwe naar evenredigheid. Het juiste bedrag, waarmee de rekening Afschrijving machines voorkomt op de nota van Verlies en Winst per 31 december 2008, is A SRD ,- B SRD ,- C SRD ,- D SRD ,- De gedeeltelijke balans van een onderneming per 1 januari 2008 ziet er als volgt uit: Debet Gedeeltelijke Balans per 1 januari 2008 Credit Gebouwen SRD ,- Kapitaal A. Dessa SRD ,- Inventaris ,- Kapitaal K. Rama SRD ,- Kas ,- 29 Deze balans komt voor in de boekhouding van een A Eenmanszaak B Naamloze Vennootschap C Vennootschap onder firma D Commanditaire Vennootschap

14 Op de grootboekrekening Goederen wordt onder andere geboekt, de aankoop van A artikelen, die bestemd zijn voor wederverkoop. B een muntenteller voor het kantoor. C een pick-up voor de zaak. D verpakkingsmateriaal voor de winkel juli 22 Betaald per kas: - premie WAM-verzekering bedrijfsauto SRD 750,- - premie levensverzekering SRD 250,- SRD 1.000,- De juiste boeking(en) aan de creditzijde van het kasboek is (zijn) A Kasboek Credit Datum Tegenrekening Omschrijving Bedrag juli 22 Algemene kosten premies SRD 1.000,- B Kasboek Credit Datum Tegenrekening Omschrijving Bedrag juli 22 Privé premies SRD 1.000,- C Kasboek Credit Datum Tegenrekening Omschrijving Bedrag juli 22 juli 22 Algemene kosten Privé premie WAM premie levensverz. SRD 750,- SRD 250,- D Kasboek Credit Datum Tegenrekening Omschrijving Bedrag juli 22 juli 22 Transportmiddelen Prive premie WAM premie levensverz. SRD 750,- SRD 250,- Gegevens met betrekking tot de grootboekrekening Debiteuren: - Op 1 juni 2008 is de vordering op debiteuren SRD 2.550,-. - Verkoopboek, totaaltelling SRD ,-. - Kasboek, debet SRD ,-. - Diverse-postenboek, reductie verleend SRD 85,-. - Op 30 juni zijn van de uitstaande vorderingen SRD 250,- oninbaar. Het juiste bedrag, waarmee de rekening Debiteuren op de balans per 30 juni 2008 voorkomt, is A SRD 3.715,- B SRD 3.885,- C SRD 4.215,- D SRD 4.385,- 32

15 april 5 Onbetaald retourontvangen de kwitantie op C. Verstandig, Coronie SRD 500,-; retourkosten SRD 5,-. De juiste boeking(en) in het Bankboek is (zijn): A Debet Bankboek Credit Datum Tegenrekening Omschrijving Bedrag Datum Tegenrekening Omschrijving Bedrag april 5 Algemene kosten retourkosten SRD 5,- 33 B Debet Bankboek Credit Datum Tegenrekening Omschrijving Bedrag Datum Tegenrekening Omschrijving Bedrag april 5 Algemene kosten retourkosten SRD 5,- C Debet Bankboek Credit Datum Tegenrekening Omschrijving Bedrag Datum Tegenrekening Omschrijving Bedrag april 5 april 5 Debiteuren Algemene kosten C. Verstandig retourkosten SRD 500,- SRD 5,- D Debet Bankboek Credit Datum Tegenrekening Omschrijving Bedrag Datum Tegenrekening Omschrijving Bedrag april 5 Debiteuren C. Verstandig SRD 500,- april 5 Algemene kosten retourkosten SRD 5,-

16 september 15 Betaald voor: postzegels enveloppen Gekocht een bedankkaart voor mijn dochter portokosten SRD 15,- SRD 8,- SRD 5,50 SRD 2,50 SRD 23,- SRD 8,- SRD 31,- De juiste boeking(en) aan de creditzijde van het tabellarisch kasboek is (zijn): A Tabellarisch Kasboek Credit Datum Omschrijving Totaal Goederen Algemene Privé Diversen kosten Bedrag Rekeningen sept. 15 diverse kosten SRD 31,- SRD 31,- 34 B Tabellarisch Kasboek Credit Datum Omschrijving Totaal Goederen Algemene Privé Diversen kosten Bedrag Rekeningen sept. 15 diverse kosten SRD 31,- SRD 23,- SRD 2,50 SRD 5,50 C Tabellarisch Kasboek Credit Datum Omschrijving Totaal Goederen Algemene Privé Diversen kosten Bedrag Rekeningen sept. 15 diverse kosten SRD 31,- SRD 31,- D Tabellarisch Kasboek Credit Datum Omschrijving Totaal Goederen Algemene Privé Diversen kosten Bedrag Rekeningen sept. 15 diverse kosten SRD 31,- SRD 23,- SRD 8,-

17 35 juni 30 Winkelontvangsten: - in contanten - betaalcheques Betaalcheques heden naar de bank gezonden. De juiste boeking(en) in het kasbankboek is (zijn): SRD 7.900,- SRD 7.800,- SRD ,- A Debet Kasbankboek Credit Datum Tegenrekening Omschrijving Kas Bank Datum Tegenrekening Omschrijving Kas Bank juni 30 Opbrengst verkopen winkelontvangsten SRD ,- B Debet Kasbankboek Credit Datum Tegenrekening Omschrijving Kas Bank Datum Tegenrekening Omschrijving Kas Bank juni 30 Opbrengst verkopen winkelontvangsten SRD ,- juni 30 Kruisposten betaalcheques SRD 7.800,- C Debet Kasbankboek Credit Datum Tegenrekening Omschrijving Kas Bank Datum Tegenrekening Omschrijving Kas Bank juni 30 Opbrengst verkopen winkelontvangsten SRD 7.900,- SRD 7.800,- D Debet Kasbankboek Credit Datum Tegenrekening Omschrijving Kas Bank Datum Tegenrekening Omschrijving Kas Bank juni 30 Opbrengst verkopen winkelontvangsten SRD ,- juni 30 Kruisposten betaalcheques SRD 7.800,- juni 30 Kruisposten betaalcheques SRD 7.800,-

DEZE TAAK BESTAAT UIT 35 ITEMS. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DEZE TAAK BESTAAT UIT 35 ITEMS. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DEZE TAAK BESTAAT UIT 35 ITEMS. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Beschouw de volgende beweringen: I II 1 Een inventaris

Nadere informatie

UNIFORM EINDEXAMEN MULO tevens TOELATINGSEXAMEN VWO/HAVO 2011

UNIFORM EINDEXAMEN MULO tevens TOELATINGSEXAMEN VWO/HAVO 2011 MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VOLKSONTWIKKELING EXAMENBUREAU UNIFORM EINDEXAMEN MULO tevens TOELATINGSEXAMEN VWO/HAVO 2011 VAK : BOEKHOUDEN DATUM: DINSDAG 05 JULI 2011 TIJD : 09.45 11.15 UUR (MULO III KANDIDATEN)

Nadere informatie

UNIFORM EINDEXAMEN MULO tevens TOELATINGSEXAMEN VWO/HAVO 2013

UNIFORM EINDEXAMEN MULO tevens TOELATINGSEXAMEN VWO/HAVO 2013 MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VOLKSONTWIKKELING EXAMENBUREAU UNIFORM EINDEXAMEN MULO tevens TOELATINGSEXAMEN VWO/HAVO 2013 VAK : BOEKHOUDEN DATUM : WOENSDAG 03 JULI 2013 TIJD : 09.45 11.15 UUR (MULO III

Nadere informatie

Diverse-postenboek Datum Omschrijving Bedrag febr. 4 P.M.

Diverse-postenboek Datum Omschrijving Bedrag febr. 4 P.M. DEZE TAAK BESTAAT UIT 35 ITEMS. MULO-III kandidaten maken de items 1 t/m 25. MULO-IV kandidaten maken de items 1 t/m 35. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

UNIFORM EINDEXAMEN MULO tevens TOELATINGSEXAMEN VWO/HAVO 2012

UNIFORM EINDEXAMEN MULO tevens TOELATINGSEXAMEN VWO/HAVO 2012 MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VOLKSONTWIKKELING EXAMENBUREAU UNIFORM EINDEXAMEN MULO tevens TOELATINGSEXAMEN VWO/HAVO 2012 VAK : BOEKHOUDEN DATUM : WOENSDAG 04 JULI 2012 TIJD : 09.45 11.15 UUR (MULO III

Nadere informatie

UNIFORM EINDEXAMEN MULO tevens TOELATINGSEXAMEN VWO/HAVO 2008

UNIFORM EINDEXAMEN MULO tevens TOELATINGSEXAMEN VWO/HAVO 2008 MINISTERIE VN ONERWIJS EN VOLKSONTWIKKELING EXMENUREU UNIFORM EINEXMEN MULO tevens TOELTINGSEXMEN VWO/HVO 2008 VK : OEKHOUEN TUM: WOENSG 04 JULI 2008 TIJ : 09.45 11.15 UUR (MULO-III KNITEN) 09.45 11.45

Nadere informatie

UNIFORM HEREXAMEN MULO tevens 2 e ZITTING STAATSEXAMEN 2008

UNIFORM HEREXAMEN MULO tevens 2 e ZITTING STAATSEXAMEN 2008 MINISTERIE VN ONERWIJS EN VOLKSONTWIKKELING EXMENUREU VK : OEKHOUEN TUM: INSG 05 UGUSTUS 2008 TIJ : 09.40 11.40 UUR EZE TK ESTT UIT 35 ITEMS. UNIFORM HEREXMEN MULO tevens 2 e ZITTING STTSEXMEN 2008 Welke

Nadere informatie

1 DE BALANS 1 UITWERKINGEN VOOR STUDENTEN 1.3. 03/07 kas neemt toe met 300,- bank neemt toe met 300,-

1 DE BALANS 1 UITWERKINGEN VOOR STUDENTEN 1.3. 03/07 kas neemt toe met 300,- bank neemt toe met 300,- 1 DE BALANS 1.3 03/07 kas neemt toe met 300,- bank neemt toe met 300,- 08/07 kas neemt af met 400,- te betalen kosten neemt af met 400,- 10/07 voorraad goederen neemt toe met 4.550,- crediteuren neemt

Nadere informatie

1. Debet 020 Inventaris Credit Datum Omschrijving Bedrag Datum Omschrijving Bedrag 1 feb Van balans 78.200,-

1. Debet 020 Inventaris Credit Datum Omschrijving Bedrag Datum Omschrijving Bedrag 1 feb Van balans 78.200,- Hoofdstuk 1 Opgave 1.1 1. Debet 020 Inventaris Credit 1 feb Van balans 78.200,- Debet 060 Eigen vermogen Credit 1 feb Van balans 86.180,- Debet 071 4% Onderhandse lening o/g Credit 1 feb Van balans 44.000,-

Nadere informatie

2015 Noordhoff Uitgevers bv. Uitwerkingen docenten De basis van het boekhouden. Uitwerkingen docenten De basis van het boekhouden 1

2015 Noordhoff Uitgevers bv. Uitwerkingen docenten De basis van het boekhouden. Uitwerkingen docenten De basis van het boekhouden 1 Uitwerkingen docenten De basis van het boekhouden Uitwerkingen docenten De basis van het boekhouden 1 Hoofdstuk 1 De balans *1.8 a Bezittingen Omschrijving Bedrag Magazijn 150.000 Twee bestelauto s à 35.000

Nadere informatie

BKB PRAKTIJKEXAMEN BASISKENNIS BOEKHOUDEN MAANDAG 11 JUNI 2007. Beschikbare tijd 4 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet.

BKB PRAKTIJKEXAMEN BASISKENNIS BOEKHOUDEN MAANDAG 11 JUNI 2007. Beschikbare tijd 4 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. BKB DIT EXAMEN BESTAAT UIT 6 PAGINA S EN EEN BIJLAGE VAN 1 PAGINA PRAKTIJKEXAMEN BASISKENNIS BOEKHOUDEN MAANDAG 11 JUNI 2007 A 4.1 Beschikbare tijd 4 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. De

Nadere informatie

Proefexamen BOEKHOUDEN

Proefexamen BOEKHOUDEN Proefexamen BOEKHOUDEN Beschikbare tijd: 9 minuten 15623 1 Proefexamen HET EXAMEN BESTAAT UIT 12 GENUMMERDE PAGINA'S, waarin opgenomen: 2 OPDRACHTEN, gericht op toetsing van de vaardigheid om de basisregels

Nadere informatie

UITWERKINGEN BOEKHOUDMODULE HAVO/VWO. Huib Stoffels. Omslag: Phyl Okhuysen. Tweede druk 2009. Copyright Uitgeverij Stoffels, Berkel-Enschot 2001

UITWERKINGEN BOEKHOUDMODULE HAVO/VWO. Huib Stoffels. Omslag: Phyl Okhuysen. Tweede druk 2009. Copyright Uitgeverij Stoffels, Berkel-Enschot 2001 UITWERKINGEN DE BOEKHOUDMODULE HAVO/VWO Huib Stoffels Omslag: Phyl Okhuysen Tweede druk 2009 Copyright Uitgeverij Stoffels, Berkel-Enschot 2001 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar

Nadere informatie

Balans Stijn Slegers per 1 januari van jaar 5

Balans Stijn Slegers per 1 januari van jaar 5 Hoofdstuk 1 Oefenopgaven Oefenopgave 1A 1. Maak de balans per 1 januari van jaar 5 van de onderneming van Stijn Slegers. Balans Stijn Slegers per 1 januari van jaar 5 Totaal Totaal 2. Welke posten behoren

Nadere informatie

Internetopgaven hoofdstuk 3

Internetopgaven hoofdstuk 3 Internetopgaven hoofdstuk 3 IO.3.1 IO.3.2 IO.3.3 IO.3.4 Y. van de Voort wil periodiek informatie uit de boekhouding halen. Daarbij maakt zij gebruik van een kolommenbalans. Welke uitspraak over de kolommenbalans

Nadere informatie

2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Bedrijfsadministratie niveau 4 1 / 11

2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Bedrijfsadministratie niveau 4 1 / 11 Bedrijfsadministratie niveau 4 Correctiemodel voorbeeldexamen 2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Bedrijfsadministratie niveau 4 1 / 11 Vraag 1 Toetsterm 1.1 - Beheersingsniveau: K - Aantal punten:

Nadere informatie

ADMINISTRATIE / BOEKHOUDEN - NOI DE BOEKINGSREGELS VOOR DUBBEL BOEKHOUDEN DE VASTE BOEKINGEN

ADMINISTRATIE / BOEKHOUDEN - NOI DE BOEKINGSREGELS VOOR DUBBEL BOEKHOUDEN DE VASTE BOEKINGEN ADMINISTRATIE / BOEKHOUDEN - NOI DE BOEKINGSREGELS VOOR DUBBEL BOEKHOUDEN REGEL VOOR BEZIT: méér bezit debet boeken mínder bezit dus credit boeken REGEL VOOR SCHULD: méér schuld credit boeken mínder schuld

Nadere informatie

Debet Inventaris Credit Datum Omschrijving Bedrag Datum Omschrijving Bedrag 1 apr Van balans 25.000

Debet Inventaris Credit Datum Omschrijving Bedrag Datum Omschrijving Bedrag 1 apr Van balans 25.000 Basiskennis Boekhouden / Elementair Boekhouden Uitwerkingen Hoofdstuk 4 Opgave 4.1 a. De eerste stap is het openen van de grootboekrekeningen vanaf de balans. Daarna werken we aan de hand van de financiële

Nadere informatie

2009 -- Bedrijfsadministratie - BAD1.2 -- Deel 5b

2009 -- Bedrijfsadministratie - BAD1.2 -- Deel 5b Hoofdstuk 11 Het ordenen van financiële feiten in dagboeken 1 2 Enkelvoudige journaalpost Tot nu toe financiële feiten stuk voor stuk naar tijdsvolgorde opgenomen in de boekhouding Enkelvoudige journaalpost:

Nadere informatie

BKB. Basiskennis Boekhouden. Uitwerkingen. G.M. van Rhoon H.H.M. van der Linden

BKB. Basiskennis Boekhouden. Uitwerkingen. G.M. van Rhoon H.H.M. van der Linden BKB Basiskennis Boekhouden Uitwerkingen G.M. van Rhoon H.H.M. van der Linden BKB Basiskennis Boekhouden Uitwerkingen G.M. van Rhoon H.H.M. van der Linden Deze uitwerkingen horen bij het boek BKB Basiskennis

Nadere informatie

Internetopgaven hoofdstuk 3

Internetopgaven hoofdstuk 3 Internetopgaven hoofdstuk 3 IO.3.1 De boekhouder van de eenmanszaak Carel Castello heeft op 31 december 013 een aantal posten op de volgende gedeeltelijke kolommenbalans samengevat: Grootboekrekeningen

Nadere informatie

Inhoud VII. 1. De balans... 1. 2. Veranderingen in de balans... 5. 3. Grootboekrekeningen... 9. 4. Hulprekeningen van het eigen vermogen...

Inhoud VII. 1. De balans... 1. 2. Veranderingen in de balans... 5. 3. Grootboekrekeningen... 9. 4. Hulprekeningen van het eigen vermogen... ELEMENTAIR BOEKHOUDEN VII Inhoud 1. De balans... 1 2. Veranderingen in de balans... 5 3. Grootboekrekeningen... 9 4. Hulprekeningen van het eigen vermogen... 15 5. Kolommenbalans... 21 6. Dagboeken en

Nadere informatie

ADMINISTRATIE / BOEKHOUDEN - NOI DE BOEKINGSREGELS VOOR DUBBEL BOEKHOUDEN DE VASTE BOEKINGEN

ADMINISTRATIE / BOEKHOUDEN - NOI DE BOEKINGSREGELS VOOR DUBBEL BOEKHOUDEN DE VASTE BOEKINGEN ADMINISTRATIE / BOEKHOUDEN - NOI DE BOEKINGSREGELS VOOR DUBBEL BOEKHOUDEN REGEL VOOR BEZIT: méér bezit debet boeken mínder bezit dus credit boeken REGEL VOOR SCHULD: méér schuld credit boeken mínder schuld

Nadere informatie

2. 161 Te betalen omzetbelasting 8.400 160 Aan Te vorderen omzetbelasting 6.300 162 Aan Af te dragen omzetbelasting 2.100

2. 161 Te betalen omzetbelasting 8.400 160 Aan Te vorderen omzetbelasting 6.300 162 Aan Af te dragen omzetbelasting 2.100 Basiskennis Boekhouden / Elementair Boekhouden Uitwerkingen Examenopgaven Opgave 1 1. 990 Bedrijfsresultaat 480.000 154 Aan Te betalen vennootschapsbelasting 110.000 046 Aan Winstreserve 190.000 032 Aan

Nadere informatie

Klas:.. Datum:. Beginbalans B.V. xyz 1 jan. 20xx. rekeningafschrift B.V. xyz nr. 643.058.230.279 1 jan. 17.500 30 jun. 22.097

Klas:.. Datum:. Beginbalans B.V. xyz 1 jan. 20xx. rekeningafschrift B.V. xyz nr. 643.058.230.279 1 jan. 17.500 30 jun. 22.097 Beginbalans B.V. xyz 1 jan. 20xx activa debet passiva credit Grond 5 ha 156.000 Eigenvermogen 256.500 Gebouwen 425.000 Hypotheek 325.000 Machines 15.000 Lening 145.000 Inventaris 60.000 000 Crediteuren

Nadere informatie

PRAKTIJKEXAMEN BASISKENNIS BOEKHOUDEN Toets journaalposten en grootboekrekening

PRAKTIJKEXAMEN BASISKENNIS BOEKHOUDEN Toets journaalposten en grootboekrekening PRAKTIJKEXAMEN BASISKENNIS BOEKHOUDEN Toets journaalposten en grootboekrekening Stegeman computers Mevrouw Stegeman is eigenaresse van een bedrijf dat computers en aanverwante artikelen verkoopt. Zij heeft

Nadere informatie

Uitwerkingen Basiskennis Boekhouden Convoy Uitgevers 2016

Uitwerkingen Basiskennis Boekhouden Convoy Uitgevers 2016 Basiskennis Boekhouden Antwoordenboek Hoofdstuk 8 Open vragen Opgave 8.1 1. 700 Voorraad goederen 34.500 170 Te verrekenen omzetbelasting 7.245 140 Aan rediteuren 41.745 2. 130 Debiteuren 63.525 176 Aan

Nadere informatie

2009 -- Bedrijfsadministratie - BAD1.2 -- Deel 05a

2009 -- Bedrijfsadministratie - BAD1.2 -- Deel 05a Balans per 1 september... Winkelinventaris 30.000 Eigen vermogen 22.000 Voorraad goederen 8.000 Lening vader 15.000 Kas 2.000 Crediteuren 3.000 Totaal 40.000 Totaal 40.000 Balans per 8 september 2008 Winkelinventaris

Nadere informatie

Uitwerkingen Basiskennis Boekhouden Convoy Uitgevers 2016

Uitwerkingen Basiskennis Boekhouden Convoy Uitgevers 2016 Basiskennis Boekhouden Antwoordenboek Hoofdstuk 7 Open vragen Opgave 7.1 Datum Grootboekrekening Debet Credit 1 aug Tellingen 18.500 18.500 2 aug Voorraad goederen 6.700 Aan Crediteuren 6.700 3 aug Crediteuren

Nadere informatie

Een overzicht van veel voorkomende gebeurtenissen en van de vastlegging daarvan:

Een overzicht van veel voorkomende gebeurtenissen en van de vastlegging daarvan: De balans opmaken De boekhouding kan worden gedefinieerd als een informatieverzameling, waarin de omvang en de samenstelling van het vermogen en van de mutaties daarin zijn vastgelegd. Boekhouden houdt

Nadere informatie

UNIFORM EINDEXAMEN HAVO 2015

UNIFORM EINDEXAMEN HAVO 2015 MINISTERIE VAN ONDERWIJS, WETENSCHAP EN CULTUUR UNIFORM EINDEXAMEN HAVO 2015 VAK : ECONOMIE II (BA en BR) DATUM : 19 juni 2015 TIJD : 07.45u 10.45u Aantal opgaven bij dit vak : 6 Aantal pagina s : 5 Hulpmiddelen

Nadere informatie

VOS UITGEVERIJ NOI BV

VOS UITGEVERIJ NOI BV BIJLAGE BIJ BOEKHOUDEN IN DE PRAKTIJK DE BOEKINGSREGELS VOOR DUBBEL BOEKHOUDEN REGEL VOOR BEZIT: méér bezit debet boeken mínder bezit dus credit boeken REGEL VOOR SCHULD: méér schuld credit boeken mínder

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie Examennummer: 68492 Datum: 10 december 2011 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Bedrijfsadministratie Examennummer: 68492 Datum: 10 december 2011 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Bedrijfsadministratie Examennummer: 68492 Datum: 10 december 2011 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 9 open vragen (maximaal 70 punten)

Nadere informatie

De opgaven 5.2a tot en met 5.2c horen bij paragraaf 5.2, Te betalen lonen en loonheffingen

De opgaven 5.2a tot en met 5.2c horen bij paragraaf 5.2, Te betalen lonen en loonheffingen Hoofdstuk 5 Verwerken van diverse overige mutaties Extra opgaven De opgaven 5.2a tot en met 5.2c horen bij paragraaf 5.2, Te betalen lonen en loonheffingen Opgave 5.2a In een voegbedrijf zijn onder andere

Nadere informatie

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 26 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen.

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 26 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Bedrijfsadministratie niveau 4 Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 26 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Dit voorbeeldexamen

Nadere informatie

Beginbalans. Grootboek

Beginbalans. Grootboek 3 eginbalans Verlies- en winstrekening en eindbalans Financiële feiten Proef- en saldibalans Journaal Grootboek In dit hoofdstuk behandelen we de grootboekrekeningen. Je leert in dit hoofdstuk hoe je grootboekrekeningen

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie - BAD Deel 5b

Bedrijfsadministratie - BAD Deel 5b Enkelvoudige journaalpost Hoofdstuk 11 Het ordenen van financiële feiten in dagboeken Tot nu toe financiële feiten stuk voor stuk naar tijdsvolgorde opgenomen in de boekhouding Enkelvoudige journaalpost:

Nadere informatie

021 Afschrijving inventaris 14.580 420 Afschrijvingskosten inventaris 420 aan 020 Inventaris 15.000

021 Afschrijving inventaris 14.580 420 Afschrijvingskosten inventaris 420 aan 020 Inventaris 15.000 OPGAVE 1 : BALANS VOORAFGAANDE JOURNAALPOSTEN Rek.nr. Namen van de rekeningen DEBET CREDIT 021 Afschrijving inventaris 14.580 420 Afschrijvingskosten inventaris 420 aan 020 Inventaris 15.000 030 Kantoorinventaris

Nadere informatie

BKB. Basiskennis boekhouden. Uitwerkingen. G.M. van Rhoon

BKB. Basiskennis boekhouden. Uitwerkingen. G.M. van Rhoon BKB Basiskennis boekhouden Uitwerkingen G.M. van Rhoon Deze uitwerkingen behoren bij het boek BKB Basiskennis boekhouden, ISBN 978-90-415-0848-5 Lay-out en opmaak: DIOSIGNO, Leiderdorp Onder redactie van:

Nadere informatie

1. Een balans is een overzicht van activa (bezittingen) en passiva (schulden en eigen vermogen).

1. Een balans is een overzicht van activa (bezittingen) en passiva (schulden en eigen vermogen). Hoofdstuk 1 Opgave 1.1 1. Een balans is een overzicht van activa (bezittingen) en passiva (schulden en eigen vermogen). 2. Een subgrootboek is een specificatie in geld van een (collectieve) grootboekrekening.

Nadere informatie

Proefexamen Basiskennis Boekhouden

Proefexamen Basiskennis Boekhouden Proefexamen Basiskennis Boekhouden Onderdeel Boekhouden Beschikbare tijd: 120 minuten 160510P Proefexamen DIT PROEFEXAMEN BESTAAT UIT DE VOLGENDE STUKKEN: REKENINGSCHEMA GROOTBOEKREKENINGEN (1 pagina)

Nadere informatie

Antwoordenboek Boekhouden

Antwoordenboek Boekhouden Antwoordenboek Boekhouden Boekhouden 1 Antwoordenboek 1. Balans en grootboek Opgave 1 Activa (debet) Vaste activa Gebouwen Voertuigen Vlottende activa Debiteuren Liquide middelen Bank Kas Balans (per )

Nadere informatie

ANTWOORDEN BOEKHOUDEN

ANTWOORDEN BOEKHOUDEN ANTWOORDEN BOEKHOUDEN 1 Balans en grootboek... 1 2 Het journaal... 5 3 Kolommenbalans en rekeningschema... 16 4 BTW; enkele boekingen nader bekeken... 27 5 Retourzendingen en correctieboekingen... 35 6

Nadere informatie

Basiskennis Boekhouden / Elementair Boekhouden Uitwerkingen. Hoofdstuk 5. Opgave 5.1 en 5.2

Basiskennis Boekhouden / Elementair Boekhouden Uitwerkingen. Hoofdstuk 5. Opgave 5.1 en 5.2 Basiskennis Boekhouden / Elementair Boekhouden Uitwerkingen Hoofdstuk 5 Opgave 5.1 en 5.2 Proefbalans Grootboekrekening Debet Credit Debet Credit Bank 51.000 34.600 16.400 Bedrijfskosten 6.600 6.600 Crediteuren

Nadere informatie

4.. Afschrijvingskosten machines d 12.000 Aan 019 Afschrijving machines d 12.000

4.. Afschrijvingskosten machines d 12.000 Aan 019 Afschrijving machines d 12.000 16 Vreemde valuta 1601 a 018 Machines d 120.000 150.000 x d 0,80 Aan 146 Crediteuren vreemde valuta d 120.000 b 018 Machines 150.000 x d 0,80 = Balans Debet d 120.000 019 Afschrijving machines 6/60 x 150.000

Nadere informatie

Boekhouden en financiële administratie Examennummer: 58301 Datum: 22 juni 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Boekhouden en financiële administratie Examennummer: 58301 Datum: 22 juni 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Boekhouden en financiële administratie Examennummer: 58301 Datum: 22 juni 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 10 open vragen (maximaal

Nadere informatie

Uitwerkingen Basiskennis Boekhouden Convoy Uitgevers 2016

Uitwerkingen Basiskennis Boekhouden Convoy Uitgevers 2016 asiskennis oekhouden Antwoordenboek Hoofdstuk 9 Open vragen Opgave 9.1 8 dec 700 Voorraad goederen 20.000 170 Te verrekenen omzetbelasting 4.200 140 Aan Crediteuren 24.200 12 dec De factuur ziet er als

Nadere informatie

Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden. Correctiemodel voorbeeldexamen

Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden. Correctiemodel voorbeeldexamen Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden Correctiemodel voorbeeldexamen 2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden 1 / 15 Vraag 1 Toetsterm

Nadere informatie

LANDBOUW EN NATUURLIJKE OMGEVING AGRARISCHE BEDRIJFSECONOMIE CSE KB

LANDBOUW EN NATUURLIJKE OMGEVING AGRARISCHE BEDRIJFSECONOMIE CSE KB Examen VMBO-KB 2006 tijdvak 1 vrijdag 19 mei 9.00-11.00 uur LANDBOUW EN NATUURLIJKE OMGEVING AGRARISCHE BEDRIJFSECONOMIE CSE KB Het examen landbouw en natuurlijke omgeving CSE KB bestaat uit twee deelexamens

Nadere informatie

Boekhouden en financiële administratie Examennummer: 96065 Datum: 8 februari 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Boekhouden en financiële administratie Examennummer: 96065 Datum: 8 februari 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Boekhouden en financiële administratie Examennummer: 96065 Datum: 8 februari 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 3 cases met elk

Nadere informatie

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing Hoofdstuk 3 Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing Extra opgaven De opgaven 3.8a tot en met 3.8d horen bij paragraaf 3.2, Afschrijving duurzame productiemiddelen.

Nadere informatie

De activa en de passiva nemen beide toe. De activa nemen toe en het eigen vermogen neemt af De passiva nemen toe en het eigen vermogen neemt af.

De activa en de passiva nemen beide toe. De activa nemen toe en het eigen vermogen neemt af De passiva nemen toe en het eigen vermogen neemt af. 1 De eigenaar van de eenmanszaak Olaf heeft kantoorinventaris op rekening gekocht. Zowel de goederen als de factuur is ontvangen. Wat heeft dit financiële feit voor effect op de balans van Olaf? De activa

Nadere informatie

Inhoud VII. 1. De balans 1. 2. Veranderingen in de balans 15. 3. Grootboekrekeningen 33. 4. Hulprekeningen van het eigen vermogen 61. Voorwoord...

Inhoud VII. 1. De balans 1. 2. Veranderingen in de balans 15. 3. Grootboekrekeningen 33. 4. Hulprekeningen van het eigen vermogen 61. Voorwoord... ELEMENTAIR BOEKHOUDEN VII Inhoud Voorwoord...................................... V 1. De balans 1 1.1 Doel van het boekhouden.............................2 1.2 De eenmanszaak...................................2

Nadere informatie

Balans van t Hart van Nederland per 5 oktober

Balans van t Hart van Nederland per 5 oktober Hoofdstuk 3 Veranderingen op de balans 57 Op 5 oktober zit Fred weer achter de computer. Hij ziet bij het internetbankieren dat een nog openstaande rekening van 750,- aan de leverancier betaald is. De

Nadere informatie

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 24 vragen en geeft een beeld van het examen Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden.

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 24 vragen en geeft een beeld van het examen Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden. Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 24 vragen en geeft een beeld van het examen Basiskennis Boekhouden

Nadere informatie

Debet Balans per 10 januari Credit Inventaris 55.000 Eigen vermogen 115.000. Bank 90.000 Totaal 195.000 Totaal 195.000

Debet Balans per 10 januari Credit Inventaris 55.000 Eigen vermogen 115.000. Bank 90.000 Totaal 195.000 Totaal 195.000 Basiskennis Boekhouden / Elementair Boekhouden Uitwerkingen Hoofdstuk 3 Opgave 3.1 a. Debet Balans per 5 januari Credit Inventaris 60.000 Eigen vermogen 120.000 Voorraad goederen 50.000 Lening oom 80.000

Nadere informatie

Elementaire kennis Bedrijfsadministratie Deel 2 Werkboek

Elementaire kennis Bedrijfsadministratie Deel 2 Werkboek Elementaire kennis Bedrijfsadministratie Deel 2 Werkboek Elementaire kennis Bedrijfsadministratie Peter H. C. Hintzen Omslagontwerp: Proforma, Barcelona Zetwerk: Fritschy opmaak & redactie, Leiden isbn

Nadere informatie

PDB PRAKTIJKEXAMEN BOEKHOUDEN BIJLAGEN BIJ OPGAVE GEAUTOMATISEERDE GEGEVENSVERWERKING DINSDAG 12 JUNI 2007

PDB PRAKTIJKEXAMEN BOEKHOUDEN BIJLAGEN BIJ OPGAVE GEAUTOMATISEERDE GEGEVENSVERWERKING DINSDAG 12 JUNI 2007 P PRAKTIJKEXAME OEKHOUE IJLAGE IJ OPGAVE GEAUTOMATISEERE GEGEVESVERERKIG ISAG 12 JUI 27 A1. A. Toelichting coderen boekingsstukken. Toelichting invullen invoerlijsten. Overzicht grootboekrekeningen. Overzicht

Nadere informatie

b. De kosten over juli bedragen 6.300 / 3 maanden = 2.100 per maand. Van de kosten over juli wordt op 31 juli de volgende journaalpost gemaakt:

b. De kosten over juli bedragen 6.300 / 3 maanden = 2.100 per maand. Van de kosten over juli wordt op 31 juli de volgende journaalpost gemaakt: Basiskennis Boekhouden / Elementair Boekhouden Uitwerkingen Hoofdstuk 10 Opgave 10.1 a. Schoonmaakkosten worden achteraf betaald. Het is een kwartaalbedrag, dus de betaling van Derk Jansen betreft de periode

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie

Bedrijfsadministratie MINISTERIE VAN ONDERWIJS, WETENSCHAP & CULTUUR VAK : ECONOMIE II DATUM : WOENSDAG 28 JULI 2015 TIJD : 7.45 10.45 UUR UNIFORM HEREXAMEN VWO 2015 tevens 2 e ZITTING STAATSEXAMEN 2015 Aantal opgaven bij dit

Nadere informatie

Debet 020 Inventaris Credit Datum Omschrijving Bedrag Datum Omschrijving Bedrag

Debet 020 Inventaris Credit Datum Omschrijving Bedrag Datum Omschrijving Bedrag Hoofdstuk 1 Opgaven Opgave 1.1 1. Open per 1 februari 2015 de grootboekrekeningen. Debet 020 Inventaris Credit Datum Omschrijving Bedrag Datum Omschrijving Bedrag Debet 060 Eigen vermogen Credit Datum

Nadere informatie

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing Hoofdstuk 1 Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing 1.1 Inleiding In het boek Elementaire kennis Bedrijfsadministratie heb je geleerd om boekingen te

Nadere informatie

Debet Balans per 9 januari Credit Gebouw 150.000 Eigen vermogen 129.000

Debet Balans per 9 januari Credit Gebouw 150.000 Eigen vermogen 129.000 Elementair Boekhouden Antwoordenboek Hoofdstuk 2 Opgave 2.1 a. Het bezit Goederen neemt toe met 10.000. De schuld Crediteuren neemt toe met 10.000. Debet Balans per 6 januari Credit Gebouw 150.000 Eigen

Nadere informatie

EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden

EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden Financiële Administratie 15 juni 2013 Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen

Nadere informatie

kolommenbalans persoonlijke ondernemingsvorm Gedeeltelijke kolommenbalans

kolommenbalans persoonlijke ondernemingsvorm Gedeeltelijke kolommenbalans kolommenbalans kolommenbalans persoonlijke ondernemingsvorm het einde komt in zicht Nadat het grootboek gedurende de boekingsperiode is bijgewerkt, kun je een nieuwe balans maken. Je kunt dan ook de resultatenrekening,

Nadere informatie

Praktisch boekhouden Examennummer: 58462 Datum: 2 februari 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Praktisch boekhouden Examennummer: 58462 Datum: 2 februari 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Praktisch boekhouden Examennummer: 58462 Datum: 2 februari 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 9 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 4 minicases met 12 open vragen (maximaal

Nadere informatie

handel en administratie CSPE BB 2010 minitoets bij opdracht 6

handel en administratie CSPE BB 2010 minitoets bij opdracht 6 handel en administratie CSPE BB 2010 minitoets bij opdracht 6 variant a Naam kandidaat Kandidaatnummer Meerkeuzevragen Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). Geef verbeteringen aan volgens voorbeeld

Nadere informatie

5 Journaliseren en coderen

5 Journaliseren en coderen BA. H 5 a 1 5 Journaliseren en coderen Rubriek Rubriek 1 Machines 0 vaste activa Opbrengst verkopen 8 verkooprekening Inkoopwaarde verkopen 8 verkooprekening Verzekeringskosten 4 kostenrekening Inventaris

Nadere informatie

Reader Bedrijfsadministratief medewerker, leerjaar 2 theorieboek

Reader Bedrijfsadministratief medewerker, leerjaar 2 theorieboek Reader Bedrijfsadministratief medewerker, leerjaar 2 theorieboek Reader Bedrijfsadministratief medewerker, leerjaar 2 theorieboek Peter H. C. Hintzen Jo L. M. Coenen Brinkman Uitgeverij Amsterdam 2014

Nadere informatie

Kennis Bedrijfsadministratie. Werkboek

Kennis Bedrijfsadministratie. Werkboek Kennis Bedrijfsadministratie Werkboek Kennis Bedrijfsadministratie Werkboek Ad Bakker Opmaak: Sander Pinkse Boekproductie, Amsterdam ISBN 978 90 3723 454 1 2016 Uitgeverij Edu Actief b.v. Gehele of gedeeltelijke

Nadere informatie

o Geef bij etke uitwerking aan met een berekening hoe het antwoord is verkregen. Een goed antwoord zonder berekening ontvangt geen punten.

o Geef bij etke uitwerking aan met een berekening hoe het antwoord is verkregen. Een goed antwoord zonder berekening ontvangt geen punten. TENTAMEN : BEDRIM'SAOUNUSTRATIE CODE ONDERWIJSEENF{EID: BA I VPBFEO 1-1 OPLEIDING DATUM TOETS : FE (lfe) : 28 MAART 20ll TIJD : 11.45-13.45 UUR Dit tentamen bestaat uit 5 opgaven en telt 6 bladzijden inclusief

Nadere informatie

1. Een balans is een overzicht van activa (bezittingen) en passiva (schulden en eigen vermogen).

1. Een balans is een overzicht van activa (bezittingen) en passiva (schulden en eigen vermogen). Hoofdstuk 1 Opgave 1.1 1. Een balans is een overzicht van activa (bezittingen) en passiva (schulden en eigen vermogen). 2. Een subgrootboek is een specificatie in geld van een (collectieve) grootboekrekening.

Nadere informatie

061 Voorziening 448 Kosten milieuschade 076 Lening o/g 449 Interestkosten 077 Hypothecaire 450 Verkoopkosten

061 Voorziening 448 Kosten milieuschade 076 Lening o/g 449 Interestkosten 077 Hypothecaire 450 Verkoopkosten Proeftoets hoofdstuk 14, 16 t/m 20, 23. Let op: het betreft hier een willekeurige selectie van onderwerpen uit bovenstaande hoofdstukken. Maak alle opgaven uit het opgavenboek en maak ook de zelftoetsen

Nadere informatie

1. Er wordt een voorraad ingekocht op rekening voor een bedrag van 10.000.

1. Er wordt een voorraad ingekocht op rekening voor een bedrag van 10.000. Geef van onderstaande (losstaande) feiten aan of er een mutatie optreedt op de balans en/of V&W rekening en/of liquiditeitsoverzicht. Als je kiest voor de balans, dan dien je aan te geven welke post of

Nadere informatie

Boekhouden met dagboeken

Boekhouden met dagboeken Kasboek Bankboek Inkoopboek Verkoopboek Diverse postenboek Bijlage bij het computerprogramma BoekhoudTrainer versie 4.04 Copyright 2009 De Jong Edusoft Bij het boekhouden kun je gebruik maken van twee

Nadere informatie

Dit uitwerkingenformulier bestaat uit 11 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn.

Dit uitwerkingenformulier bestaat uit 11 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. Naam Examennummer Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden Uitwerkingenformulier voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit uitwerkingenformulier bestaat uit 11 pagina s, inclusief het voorblad.

Nadere informatie

Begin Balans 1 januari 2008

Begin Balans 1 januari 2008 BAM: Balans opgave 1.2 Pagina 1 van 6 Begin Balans 1 januari 2008 350.000 207.750 15.000 25.000 175.000 25.000 65.000 15.000 4.000 1.250 12.500 2.500 449.000 449.000 Opdracht 1. Op 15 januiari wordt een

Nadere informatie

BKB. Antwoordenboek. Basiskennis boekhouden. G.M. van Rhoon Bewerkt door: Jan H.L. de Bruijn MBA

BKB. Antwoordenboek. Basiskennis boekhouden. G.M. van Rhoon Bewerkt door: Jan H.L. de Bruijn MBA BKB Basiskennis boekhouden Antwoordenboek G.M. van Rhoon Bewerkt door: Jan H.L. de Bruijn MBA BKB Basiskennis Boekhouden Antwoordenboek G.M. van Rhoon Bewerkt door: Jan H.L. de Bruijn MBA Dit antwoordenboek

Nadere informatie

PDB PRAKTIJKEXAMEN BOEKHOUDEN BIJLAGEN BIJ OPGAVE GEAUTOMATISEERDE GEGEVENSVERWERKING DINSDAG 20 JUNI 2006

PDB PRAKTIJKEXAMEN BOEKHOUDEN BIJLAGEN BIJ OPGAVE GEAUTOMATISEERDE GEGEVENSVERWERKING DINSDAG 20 JUNI 2006 PDB PRAKTIJKEXAMEN BOEKHOUDEN BIJLAGEN BIJ OPGAVE GEAUTOMATISEERDE GEGEVENSVERWERKING DINSDAG 20 JUNI 2006 A1.4 A. Toelichting coderen boekingsstukken B. Toelichting invullen invoerlijsten C. Overzicht

Nadere informatie

PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden

PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden Periodeafsluiting Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen met de uitwerkingen

Nadere informatie

EXAMENPROGRAMMA. Diplomalijn(en) Diploma('s) Examen. Bestuur Nederlandse Associatie voor Examinering Veronderstelde voorkennis n.v.t.

EXAMENPROGRAMMA. Diplomalijn(en) Diploma('s) Examen. Bestuur Nederlandse Associatie voor Examinering Veronderstelde voorkennis n.v.t. Diplomalijn(en) Diploma('s) Eamen EXAMENPROGRAMMA Financieel-Administratief Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Medewerker Administratiekantoor Houder Administratiekantoor Financial Assistant Niveau vergelijkbaar

Nadere informatie

Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens

Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens Diplomalijn Financieel-Administratief Eamen Basiskennis Boekhouden (BKB ) Niveau mbo 2/3 Positionering Onderdeel van Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Versie 1.3 Geldig vanaf 01-01-2013 Vastgesteld op

Nadere informatie

- Op gebouwen en machines die op 1 januari 2008 aanwezig zijn wordt in 2008 respectievelijk 30.000,- en 20.000,- afgeschreven.

- Op gebouwen en machines die op 1 januari 2008 aanwezig zijn wordt in 2008 respectievelijk 30.000,- en 20.000,- afgeschreven. Management en Organisatie VWO 6 Herhaling CE Begrotingen nummer 2 Opgave 1 Gegeven is de volgende balans van Fitna bv: Balans per 1/1 2008 --------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Module 3 Gegevens verwerken

Module 3 Gegevens verwerken Geleerd in vorige presentatie Module 3 Gegevens verwerken Les 4. Bank- en kasmutaties en incidentele posten verwerken Verkoopfacturen maken Inkoopfacturen vastleggen Beslisboom Les 3 Hoe importeer en verwerk

Nadere informatie

2 Veranderingen in de balans

2 Veranderingen in de balans 2 Kennisvragen hoofdstuk 2 1. Welke soorten rekeningen vinden we terug op een balans? 2. Een balans is een momentopname. Wat bedoelen we hiermee? 3. Er kunnen zich veranderingen voordoen in de balans.

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie

Bedrijfsadministratie MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VOLKSONTWIKKELING VAK : ECONOMIE II DATUM : WOENSDAG 24 JUNI 2015 TIJD : 7.45 10.45 UUR UNIFORM EINDEXAMEN VWO 2015 tevens 1 e ZITTING STAATSEXAMEN 2015 Aantal opgaven bij dit

Nadere informatie

2009 -- Bedrijfsadministratie - BAD1.3 -- deel 2a. Versie 1.02 -- 06-mei-10 1

2009 -- Bedrijfsadministratie - BAD1.3 -- deel 2a. Versie 1.02 -- 06-mei-10 1 BAD1.3 hfd. 16 programma Ontvangst van goederen en facturen Tijdsverschil ontvangst goederen en factuur Tijdsverschil in goederenstroom en facturen Inkoop van goederen eerst factuur, dan de goederen eerst

Nadere informatie

van 1 2 2009 Kas tot 28 2 2009

van 1 2 2009 Kas tot 28 2 2009 BAM voorbeeld toets 2 blz. 1 van 5 Begin Balans 1 feb. 20xx activa debet passiva credit Grond 150.000 Gebouwen 300.000 Eigen vermogen 356.000 Machines 15.000 Vervoermiddelen 22.000 Hypotheek 125.000 Veestapel

Nadere informatie

2010 -- Bedrijfsadministratie 1.1 -- Deel 3a

2010 -- Bedrijfsadministratie 1.1 -- Deel 3a BAD1.1 les 3 - programma Grootboek rekeningen van bezit rekeningen van schuld rekening van eigen vermogen rekening van kosten rekening van opbrengsten Resultatenrekening. Inkoopwaarde van de verkopen 66.000

Nadere informatie

TAAK 7 Boekhouden ALLES DOOR ELKAAR nummer 1 EXAMEN 2014. Beste leerlingen,

TAAK 7 Boekhouden ALLES DOOR ELKAAR nummer 1 EXAMEN 2014. Beste leerlingen, TAAK 7 Boekhouden ALLES DOOR ELKAAR nummer 1 EXAMEN 2014 Beste leerlingen, Een groot deel van je examen bestaat uit BOEKHOUDEN, dat is het moeilijkste onderdeel waar ieder jaar veel leerlingen op zakken.

Nadere informatie

EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden

EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden Financiële Administratie 15 januari 2014 Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient,

Nadere informatie

061 Voorziening 448 Kosten milieuschade 076 Lening o/g 449 Interestkosten 077 Hypothecaire 450 Verkoopkosten

061 Voorziening 448 Kosten milieuschade 076 Lening o/g 449 Interestkosten 077 Hypothecaire 450 Verkoopkosten Proeftoets hoofdstuk 14, 16 t/m 20, 23. Let op: het betreft hier een willekeurige selectie van onderwerpen uit bovenstaande hoofdstukken. Maak alle opgaven uit het opgavenboek en maak ook de zelftoetsen

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie 1 Examennummer: 12248 Datum: 3 juli 2010 Tijd: 10.00 11.30 uur

Bedrijfsadministratie 1 Examennummer: 12248 Datum: 3 juli 2010 Tijd: 10.00 11.30 uur Bedrijfsadministratie 1 Examennummer: 12248 Datum: 3 juli 2010 Tijd: 10.00 11.30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 15 open vragen (maximaal 50 punten) - een

Nadere informatie

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing Hoofdstuk 1 Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing Opgave 1.1 In een onderneming wordt voor het verpakken van producten Kappa gebruikgemaakt van de machine

Nadere informatie

Bedrijven zijn verplicht 1 maal per jaar een balans op te stellen en een winst & verliesrekening te maken. (voor de belastingdienst)

Bedrijven zijn verplicht 1 maal per jaar een balans op te stellen en een winst & verliesrekening te maken. (voor de belastingdienst) www.jooplengkeek.nl Interne verslaggeving Kosten en uitgaven Bedrijven zijn verplicht 1 maal per jaar een balans op te stellen en een winst & verliesrekening te maken. (voor de belastingdienst) Meestal

Nadere informatie

Uitwerkingen vragen en opgaven. 1 De balans. BA. H 1 Vragen. Uitwerking vragen

Uitwerkingen vragen en opgaven. 1 De balans. BA. H 1 Vragen. Uitwerking vragen BA. H 1 Vragen Uitwerkingen vragen en opgaven 1 De balans Uitwerking vragen 1 Een begroting is een vooraf gemaakt overzicht van inkomsten en uitgaven. 2 Het is belangrijk voor een gezin om een begroting

Nadere informatie

Examen HAVO. Handelswetenschappen en recht (oude stijl)

Examen HAVO. Handelswetenschappen en recht (oude stijl) Handelswetenschappen en recht (oude stijl) Examen HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Tijdvak 1 Woensdag 28 mei 13.30 16.30 uur 20 03 Voor dit examen zijn maximaal 90 punten te behalen; het examen

Nadere informatie

Transitorische posten en voorafgaande journaalposten. De opgave 6.6a tot en met 6.6d horen bij paragraaf 6.2, Transitorische posten.

Transitorische posten en voorafgaande journaalposten. De opgave 6.6a tot en met 6.6d horen bij paragraaf 6.2, Transitorische posten. Hoofdstuk 6 Transitorische posten en voorafgaande journaalposten Extra opgaven De opgave 6.6a tot en met 6.6d horen bij paragraaf 6.2, Transitorische posten. Opgave 6.6a Handelsonderneming Beerepoot past

Nadere informatie

De boekhouding van ondernemingen met filialen

De boekhouding van ondernemingen met filialen 24 De boekhouding van ondernemingen met filialen 2401 a 1 160 Filiaal Utrecht d 25.000 Aan 300 Voorraad goederen d 25.000 2 Geen journaalpost 3 160 Filiaal Utrecht d 40.000 180 Te vorderen OB - 7.600 Aan

Nadere informatie

1 Contante boekingen en kortingen

1 Contante boekingen en kortingen 1 Contante boekingen en kortingen Een onderneming koopt en verkoopt haar goederen grotendeels op rekening. Er zijn nog veel handelsondernemingen die ook vaak contant kopen en verkopen. Hoe we deze contante

Nadere informatie