5 Journaliseren en coderen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "5 Journaliseren en coderen"

Transcriptie

1 BA. H 5 a 1 5 Journaliseren en coderen Rubriek Rubriek 1 Machines 0 vaste activa Opbrengst verkopen 8 verkooprekening Inkoopwaarde verkopen 8 verkooprekening Verzekeringskosten 4 kostenrekening Inventaris 0 vaste activa Voorraad goederen 7 voorraadrekening Schoonmaakkosten 4 kostenrekening Bank 1 liquide middelen Debiteuren 1 vorderingen op korte termijn Huisvestingskosten 4 kostenrekening 9% Lening 0 vreemd vermogen op lange termijn Privé 0 bij het Eigen vermogen 2 Als je een boeking in de vorm van een journaalpost opschrijft, zet je voor de grootboekrekening die gecrediteerd wordt het woordje 'Aan'. Als je nu de journaalpost opleest, is het niet nodig om voor het bedrag 'debet' of 'credit' te zeggen: aan het al of niet uitspreken van het woordje 'Aan' weet je of de rekening wordt gedebiteerd of gecrediteerd. Je kent inmiddels ook de rekeningnummers uit het decimale rekeningenstelsel; die zet je voortaan altijd voor de naam van de grootboekrekening. De eerste journaalpost wordt nu: (schema) Datum Stuknr. Grootboekrekening Boekingsregel Bedrag B/S/HEV +/ D/C Debet Credit 26/5 IF Voorraad goederen B + D Crediteuren S + C (journaalpost) Debet Credit 700 Voorraad goederen Aan 140 Crediteuren Datum Stuknr. Grootboekrekening Boekingsregel Bedrag B/S/HEV +/ D/C Debet Credit 28/5 K Kas B + D Debiteuren B C Debet Credit 100 Kas Aan 130 Debiteuren Datum Stuknr. Grootboekrekening Boekingsregel Bedrag B/S/HEV +/ D/C Debet Credit 29/5 B Bank B + D Hypothecaire lening S + C Debet Credit 110 Bank Aan 078 Hypothecaire lening Datum Stuknr. Grootboekrekening Boekingsregel Bedrag B/S/HEV +/ D/C Debet Credit 30/5 B Inventaris B + D Bank B C Debet Credit 030 Inventaris Aan 110 Bank 1.650

2 BA. H 5 a 2 3 Datum Stuknr. Grootboekrekening Debet Credit 05/6 K Kas B + D Aan 840 Opbrengst verkopen HEV + C 800 Inkoopwaarde verkopen HEV D Aan 700Voorraad goederen B C 07/6 M Privé HEV D Aan 700Voorraad goederen B C 10/6 K Schoonmaakkosten HEV D Aan 100 Kas B C 16/6 CVF Opbrengst verkopen HEV D Aan 130 Debiteuren B C 700Voorraad goederen B + D Aan 800 Inkoopwaarde verkopen HEV + C 20/6 K Privé HEV D Aan 130 Debiteuren B C Controle = Datum Stuknr. Grootboekrekening Debet Credit 04/11 K Voorraad goederen B + D Aan 100 Kas B C 05/11 VF Debiteuren B + D Aan 840 Opbrengst verkopen HEV + C 800 Inkoopwaarde verkopen HEV D Aan 700Voorraad goederen B C 05/11 PB Huurkosten HEV D Aan 120 Postbank B C 06/11 B % Hypothecaire lening S D Aan 110 Bank B C 07/11 B Bank B + D Aan 130 Debiteuren B C 07/11 K Privé HEV D Aan 100 Kas B C 08/11 CIF Crediteuren S D Aan 700Voorraad goederen B C Controle =

3 BA. H 5 b 1 5 Datum Stuknr. Grootboekrekening Debet Credit 25/11 B Privé 600 HEV D Aan 110 Bank 600 B C 26/11 K Kas B + D Aan 130 Debiteuren B C 27/11 PB Crediteuren S D Aan 120 Postbank B C 28/11 K Overige kosten HEV D Aan 100 Kas B C 29/11 CVF Opbrengst verkopen HEV D Aan 130 Debiteuren B C 700Voorraad goederen B + D Aan 800 Inkoopwaarde verkopen HEV + C Controle = Datum Stuknr. Grootboekrekening Debet Credit 03/2 K Kas B + D Aan 840 Opbrengst verkopen HEV + C 800 Inkoopwaarde verkopen HEV D Aan 700Voorraad goederen B C 04/2 B Bank B + D Aan 130 Debiteuren B C 05/2 B Privé HEV D Aan 110 Bank B C 06/2 K Inventaris B + D Aan 100 Kas B C 06/2 B Bank B + D Aan 130 Debiteuren B C 07/2 K Kas B + D Aan 840 Opbrengst verkopen HEV + C 800 Inkoopwaarde verkopen HEV D Aan 700Voorraad goederen B C 07/2 B Energiekosten HEV D Aan 110 Bank B C 07/2 PB Privé HEV D Aan 120 Postbank B C Controle =

4 BA. H 5 b 2 7 Datum Stuknr. Grootboekrekening Debet Credit 04/3 VF Debiteuren B + D Aan 840 Opbrengst verkopen HEV + C 800 Inkoopwaarde verkopen HEV D Aan 700Voorraad goederen B C 05/3 CIF Crediteuren S D Aan 700Voorraad goederen B C 06/3 CVF Opbrengst verkopen HEV D Aan 130 Debiteuren B C 700Voorraad goederen B + D Aan 800 Inkoopwaarde verkopen HEV + C 06/3 B Interestkosten HEV D 078 Hypothecaire lening S D Aan 110 Bank B C 07/3 IF Voorraad goederen B + D Aan 140 Crediteuren S + C 07/3 B Privé HEV D 420 Energiekosten HEV D Aan 110 Bank B C Controle =

5 BA. H 5 c 1 8a De beginbalans per 1 januari 2002 moet je ook journaliseren. Je kunt dan het hele grootboek vanuit het journaal bijwerken, dus inclusief het openen van de grootboekrekeningen. In het volgende hoofdstuk zul je nog een belangrijke reden tegenkomen om de beginbalans in het journaal te zetten. Journaal Datum Stuknr. Grootboekrekening Debet Credit 01/1 Balans 010 Gebouw Auto's Inventaris Debiteuren Voorraad goederen Kas Bank Aan 040 Eigen vermogen Aan 078 6% Hypothecaire lening Aan 140 Crediteuren /1 IF Voorraad goederen B + D Aan 140 Crediteuren S + C 06/1 VF Debiteuren B + D Aan 840 Opbrengst verkopen HEV + C 800 Inkoopwaarde verkopen HEV D Aan 700Voorraad goederen B C 07/1 M Privé HEV D Aan 700Voorraad goederen B C 08/1 B % Hypothecaire lening S D Aan 110 Bank S + C 10/1 CVF Voorraad goederen B + D Aan 800 Inkoopwaarde verkopen HEV + C 840 Opbrengst verkopen HEV D Aan 130 Debiteuren B C 14/1 K Privé HEV D Aan 100 Kas B C 20/1 B Bank S D Aan 130 Debiteuren B C 24/1 B Crediteuren S D Aan 110 Bank S + C 28/1 CIF Crediteuren S D Aan 700Voorraad goederen B C b Naam rekening: Gebouwen Rek.nr: /1 Van balans Naam rekening: Auto's Rek.nr: /1 Van balans Naam rekening: Inventaris Rek.nr: /1 Van balans

6 BA. H 5 c 2 Naam rekening: Eigen vermogen Rek.nr: /1 Van balans Naam rekening: Privé Rek.nr: /1 M /1 K Naam rekening: 6% Hypothecaire lening Rek.nr: /1 Van balans /1 B Naam rekening: Kas Rek.nr: /1 Van balans /1 K Naam rekening: Bank Rek.nr: /1 Van balans /1 B /1 B /1 B Naam rekening: Debiteuren Rek.nr: /1 Van balans /1 VF /1 CVF /1 B Naam rekening: Crediteuren Rek.nr: /1 Van balans /1 IF /1 B /1 CIF

7 BA. H 5 c 3 Naam rekening: Voorraad goederen Rek.nr: /1 Van balans /1 IF /1 VF /1 M /1 CVF /1 CIF Naam rekening: Inkoopwaarde verkopen Rek.nr: /1 VF /1 CVF Naam rekening: Opbrengst verkopen Rek.nr: /1 VF /1 CVF

8 BA. H 5 d 1 9a Journaal Datum Stuknr. Grootboekrekening Debet Credit 01/1 Balans 010 Gebouwen Auto Inventaris Debiteuren Voorraad goederen Kas Postbank Aan 040 Eigen vermogen Aan 078 5% Hypothecaire lening Aan 070 6% Geldlening Aan 140 Crediteuren Aan 110 Bank /1 IF Voorraad goederen B + D Aan 140 Crediteuren S + C 04/1 VF Debiteuren B + D Aan 840 Opbrengst verkopen HEV + C 800 Inkoopwaarde verkopen HEV D Aan 700Voorraad goederen B C 06/1 PB Postbank B + D Aan 130 Debiteuren B C 08/1 B Interestkosten HEV D Aan 110 Bank B C 10/1 K Autokosten HEV D Aan 100 Kas B C 13/1 K Kas B + D Aan 840 Opbrengst verkopen HEV + C 800 Inkoopwaarde verkopen HEV D Aan 700Voorraad goederen B C 14/1 M Privé HEV D Aan 700Voorraad goederen B C 15/1 B Crediteuren S D Aan 110 Bank B C 17/1 K Inventaris B + D Aan 100 Kas B C 20/1 K Voorraad goederen B + D Aan 100 Kas B C 22/1 VF Debiteuren B + D Aan 840 Opbrengst verkopen HEV + C 800 Inkoopwaarde verkopen HEV D Aan 700Voorraad goederen B C 23/1 PB Postbank B + D Aan 130 Debiteuren B C 24/1 K Privé HEV D Aan 100 Kas B C 27/1 B Crediteuren S D Aan 110 Bank B C 28/1 PB % Hypothecaire lening S D Aan 120 Postbank B C 29/1 K Schoonmaakkosten HEV D Aan 100 Kas B C

9 BA. H 5 d 2 9b Naam rekening: Gebouwen Rek.nr: /1 Van balans Naam rekening: Auto Rek.nr: /1 Van balans Naam rekening: Inventaris Rek.nr: /1 Van balans /1 K Naam rekening: Eigen vermogen Rek.nr: /1 Van balans Naam rekening: Privé Rek.nr: /1 M /1 K Naam rekening: 6% Geldlening Rek.nr: /1 Van balans Naam rekening: 5% Hypothecaire lening Rek.nr: /1 Van balans /1 PB

10 BA. H 5 d 3 Naam rekening: Kas Rek.nr: /1 Van balans /1 K /1 K /1 K /1 K /1 K /1 K Naam rekening: Bank Rek.nr: /1 Van balans /1 B /1 B /1 B Naam rekening: Postbank Rek.nr: /1 Van balans /1 PB /1 PB /1 PB Naam rekening: Debiteuren Rek.nr: /1 Van balans /1 VF /1 PB /1 VF /1 PB Naam rekening: Crediteuren Rek.nr: /1 Van balans /1 IF /1 B /1 B

11 BA. H 5 d 4 Naam rekening: Interestkosten Rek.nr: /1 B Naam rekening: Autokosten Rek.nr: /1 K Naam rekening: Schoonmaakkosten Rek.nr: /1 K Naam rekening: Voorraad goederen Rek.nr: /1 Van balans /1 IF /1 VF /1 K /1 M /1 K /1 VF Naam rekening: Inkoopwaarde verkopen Rek.nr: /1 VF /1 K /1 VF Naam rekening: Opbrengst verkopen Rek.nr: /1 VF /1 K /1 VF

12 BA. H 5 e 1 10 Als je coderingsstukken moet invullen, doe je bijna hetzelfde als bij het maken van journaalposten. De verschillen zijn: 1 je vermeldt alleen het rekeningnummer; de naam van de grootboekrekening laat je weg; 2 bij rekeningen die gecrediteerd worden, zet je er nu niet het woordje 'Aan' voor. datum:18/3 stuknr.: VF B + D HEV + C HEV D B C datum:20/3 stuknr.: K B + D HEV + C HEV D B C datum:21/3 stuknr.: B HEV D B C 11 Datum: 2/5 Stuknr: B 085 Rek.nr. Debet Credit B + D B C Datum: 7/5 Stuknr: VF 429 Rek.nr. Debet Credit B + D HEV + C HEV D B C

13 BA. H 5 e 2 Datum: 12/5 Stuknr: CVF 023 Rek.nr. Debet Credit HEV D B C B + D HEV + C Bij de betaling op 14 mei van 840 moeten we een splitsing aanbrengen tussen kosten die ten laste van de onderneming komen en een deel dat ten laste van privé komt: Schoonmaakkosten onderneming: 3/4 840 = 630 Privé: 1/4 840 = Datum: 14/5 Stuknr: K 127 Rek.nr. Debet Credit HEV D HEV D B C Datum: 21/5 Stuknr: K 164 Rek.nr. Debet Credit B + D HEV + C HEV D B C 12 datum:3/3 stuknr.: IF B + D S + C

14 BA. H 5 e 3 datum:3/3 stuknr.: VF B + D HEV + C HEV D B C datum:4/3 stuknr.: B S D HEV D B C datum:5/3 stuknr.: K HEV D B C datum:6/3 stuknr.: B B + D B C datum:8/3 stuknr.: K B + D HEV + C HEV D B C

15 BA. H 5 f 1 13 datum:3/2 stuknr.: IF B + D S + C datum:3/2 stuknr.: K HEV D B C datum:4/2 stuknr.: M HEV D B C datum:4/2 stuknr.: IF B + D S + C datum:5/2 stuknr.: B HEV D B C datum:6/2 stuknr.: VF B + D HEV + C HEV D B C

16 BA. H 5 f 2 datum:6/2 stuknr.: B B + D B C datum:7/2 stuknr.: CVF HEV D B C B + D HEV + C datum:7/2 stuknr.: CIF S D B C 14 datum:2/7 stuknr.: IF B + D S + C datum:3/7 stuknr.: B B + D B C datum:4/7 stuknr.: CVF HEV D B C B + D HEV + C

17 BA. H 5 f 3 datum:7/7 stuknr.: VF B + D HEV + C HEV D B C datum:9/7 stuknr.: B S D B C datum:11/7 stuknr.: K HEV D B C datum:15/7 stuknr.: VF B + D HEV + C HEV D B C datum:15/7 stuknr.: K B + D HEV + C HEV D B C

18 BA. H 5 g 1 15a datum:3/1 stuknr.: IF B + D S + C datum:3/1 stuknr.: B B + D B C datum:6/1 stuknr.: K HEV D B C datum:7/1 stuknr.: PB S D B C datum:9/1 stuknr.: K B + D HEV + C HEV D B C datum:13/1 stuknr.: VF B + D HEV + C HEV D B C

19 BA. H 5 g 2 datum:13/1 stuknr.: PB B + D B C datum:16/1 stuknr.: K B + D HEV + C HEV D B C datum:18/1 stuknr.: K B + D B C datum:21/1 stuknr.: IF B + D S + C datum:22/1 stuknr.: PB B + D B C datum:22/1 stuknr.: B S D B C

20 BA. H 5 g 3 datum:23/1 stuknr.: K B + D HEV + C HEV D B C datum:25/1 stuknr.: M HEV D B C datum:27/1 stuknr.: VF B + D HEV + C HEV D B C datum:27/1 stuknr.: K HEV D B C datum:28/1 stuknr.: B ,000 S D HEV D B C datum:30/1 stuknr.: K B + D HEV + C HEV D B C

21 BA. H 5 g 4 15b Naam rekening: Gebouwen Rek.nr: /1 Van balans Naam rekening: Auto's Rek.nr: /1 Van balans Naam rekening: Inventaris Rek.nr: /1 Van balans Naam rekening: Eigen vermogen Rek.nr: /1 Van balans Naam rekening: Privé Rek.nr: /1 K /1 M Naam rekening: 6% Hypothecaire lening Rek.nr: /1 Van balans /1 B

22 BA. H 5 g 5 Naam rekening: Kas Rek.nr: /1 Van balans /1 K /1 K /1 K /1 K /1 K /1 K /1 K Naam rekening: Bank Rek.nr: /1 Van balans /1 B /1 B /1 B Naam rekening: Postbank Rek.nr: /1 Van balans /1 PB /1 PB /1 PB Naam rekening: Debiteuren Rek.nr: /1 Van balans /1 B /1 VF /1 PB /1 PB /1 VF Naam rekening: Crediteuren Rek.nr: /1 Van balans /1 IF /1 PB /1 IF /1 B

23 BA. H 5 g 6 Naam rekening: Interestkosten Rek.nr: /1 B Naam rekening: Schoonmaakkosten Rek.nr: /1 K Naam rekening: Voorraad goederen Rek.nr: /1 Van balans /1 IF /1 K /1 VF /1 K /1 K /1 IF /1 K /1 M /1 VF /1 K Naam rekening: Inkoopwaarde verkopen Rek.nr: /1 K /1 VF /1 K /1 K /1 VF /1 K Naam rekening: Opbrengst verkopen Rek.nr: 840 Datum Stuknr. Debet Credit 09/1 K /1 VF /1 K /1 K /1 VF /1 K

Debet Inventaris Credit Datum Omschrijving Bedrag Datum Omschrijving Bedrag 1 apr Van balans 25.000

Debet Inventaris Credit Datum Omschrijving Bedrag Datum Omschrijving Bedrag 1 apr Van balans 25.000 Basiskennis Boekhouden / Elementair Boekhouden Uitwerkingen Hoofdstuk 4 Opgave 4.1 a. De eerste stap is het openen van de grootboekrekeningen vanaf de balans. Daarna werken we aan de hand van de financiële

Nadere informatie

Beginbalans. Grootboek

Beginbalans. Grootboek 3 eginbalans Verlies- en winstrekening en eindbalans Financiële feiten Proef- en saldibalans Journaal Grootboek In dit hoofdstuk behandelen we de grootboekrekeningen. Je leert in dit hoofdstuk hoe je grootboekrekeningen

Nadere informatie

Internetopgaven hoofdstuk 3

Internetopgaven hoofdstuk 3 Internetopgaven hoofdstuk 3 IO.3.1 IO.3.2 IO.3.3 IO.3.4 Y. van de Voort wil periodiek informatie uit de boekhouding halen. Daarbij maakt zij gebruik van een kolommenbalans. Welke uitspraak over de kolommenbalans

Nadere informatie

Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend.

Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Antwoordmodel Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Open vragen (70 punten) 1. Antwoord: Balans per 31 augustus (na verwerking verkopen) Voorraad goederen 36.150 Eigen Vermogen 63.950

Nadere informatie

Inhoud VII. 1. De balans 1. 2. Veranderingen in de balans 15. 3. Grootboekrekeningen 33. 4. Hulprekeningen van het eigen vermogen 61. Voorwoord...

Inhoud VII. 1. De balans 1. 2. Veranderingen in de balans 15. 3. Grootboekrekeningen 33. 4. Hulprekeningen van het eigen vermogen 61. Voorwoord... ELEMENTAIR BOEKHOUDEN VII Inhoud Voorwoord...................................... V 1. De balans 1 1.1 Doel van het boekhouden.............................2 1.2 De eenmanszaak...................................2

Nadere informatie

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing Hoofdstuk 1 Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing 1.1 Inleiding In het boek Elementaire kennis Bedrijfsadministratie heb je geleerd om boekingen te

Nadere informatie

> Een praktijkvoorbeeld van de openingsbalans staat in de CASE achterin het boek. Rechterkant, passiva, credit Vaste activa. 7.

> Een praktijkvoorbeeld van de openingsbalans staat in de CASE achterin het boek. Rechterkant, passiva, credit Vaste activa. 7. De openingsbalans stap voor stap uitgelegd In het onderstaande schema zie je een voorbeeld van een complete openingsbalans. In de volgende schema s wordt de openingsbalans per onderwerp uitgelegd. C >

Nadere informatie

BKB. Basiskennis boekhouden. Aanvulling

BKB. Basiskennis boekhouden. Aanvulling BKB Basiskennis boekhouden Aanvulling Deze aanvulling behoort bij BKB Boekhouden, ISBN 978-90-415-0632-0. Lay-out en opmaak: NTI DTP Studio, Leiden 1 e druk najaar 2010 2010, Educatief bv, Leiden Alle

Nadere informatie

Cursus boekhouden Pagina 2. Vandaar nu even een algemene definitie, dan kan het daarna allemaal wat eenvoudiger:

Cursus boekhouden Pagina 2. Vandaar nu even een algemene definitie, dan kan het daarna allemaal wat eenvoudiger: Cursus boekhouden Cursus boekhouden Pagina 2 1 Boekhouden? Een boekhoudpakket is een uitgebreide rekenmachine. En dan ook nog een zeer eenzijdige rekenmachine, feitelijk enkel in staat tot optellen en

Nadere informatie

ADMINISTRATIE / BOEKHOUDEN - NOI DE BOEKINGSREGELS VOOR DUBBEL BOEKHOUDEN DE VASTE BOEKINGEN

ADMINISTRATIE / BOEKHOUDEN - NOI DE BOEKINGSREGELS VOOR DUBBEL BOEKHOUDEN DE VASTE BOEKINGEN ADMINISTRATIE / BOEKHOUDEN - NOI DE BOEKINGSREGELS VOOR DUBBEL BOEKHOUDEN REGEL VOOR BEZIT: méér bezit debet boeken mínder bezit dus credit boeken REGEL VOOR SCHULD: méér schuld credit boeken mínder schuld

Nadere informatie

061 Voorziening 448 Kosten milieuschade 076 Lening o/g 449 Interestkosten 077 Hypothecaire 450 Verkoopkosten

061 Voorziening 448 Kosten milieuschade 076 Lening o/g 449 Interestkosten 077 Hypothecaire 450 Verkoopkosten Proeftoets hoofdstuk 14, 16 t/m 20, 23. Let op: het betreft hier een willekeurige selectie van onderwerpen uit bovenstaande hoofdstukken. Maak alle opgaven uit het opgavenboek en maak ook de zelftoetsen

Nadere informatie

BKB. Antwoordenboek. Basiskennis boekhouden. G.M. van Rhoon Bewerkt door: Jan H.L. de Bruijn MBA

BKB. Antwoordenboek. Basiskennis boekhouden. G.M. van Rhoon Bewerkt door: Jan H.L. de Bruijn MBA BKB Basiskennis boekhouden Antwoordenboek G.M. van Rhoon Bewerkt door: Jan H.L. de Bruijn MBA BKB Basiskennis Boekhouden Antwoordenboek G.M. van Rhoon Bewerkt door: Jan H.L. de Bruijn MBA Dit antwoordenboek

Nadere informatie

a. Stel de beginbalans op 1 januari 2006 samen volgens het model van bijlage I.

a. Stel de beginbalans op 1 januari 2006 samen volgens het model van bijlage I. Opdracht 1 De Wilde en Timmer De dames De Wilde en Timmer gaan een autobedrijf beginnen: zij kopen auto s en accessoires in en verkopen die. Om het autobedrijf te kunnen openen op 1 januari 2006 zijn in

Nadere informatie

de basis van bedrijfsadministratie

de basis van bedrijfsadministratie hoofdstuk 1 de basis van bedrijfsadministratie In het eerste hoofdstuk wordt inzicht gegeven in het voeren van een administratie. Hierbij worden de basisbegrippen zoals de balans, resultatenrekening en

Nadere informatie

1 De inventarislijst en de balans

1 De inventarislijst en de balans 1 Beginbalans Verlies- en winstrekening en eindbalans Financiële feiten Proef- en saldibalans Journaal Grootboek Op de hoogte zijn van je financiële situatie: je weet zelf wel hoe belangrijk dat is. Wat

Nadere informatie

www.jooplengkeek.nl Hoofdstuk 42 belangrijk

www.jooplengkeek.nl Hoofdstuk 42 belangrijk www.jooplengkeek.nl belangrijk 1 Liquiditeitskengetallen Current ratio Quick ratio Working capital (werkkapitaal) Cashflow Kengetallen Kengetallen zijn verhoudingsgetallen, ze geven de verhouding aan tussen

Nadere informatie

1 Contante boekingen en kortingen

1 Contante boekingen en kortingen 1 Contante boekingen en kortingen Een onderneming koopt en verkoopt haar goederen grotendeels op rekening. Er zijn nog veel handelsondernemingen die ook vaak contant kopen en verkopen. Hoe we deze contante

Nadere informatie

Handleiding Handmatig boekhouden

Handleiding Handmatig boekhouden Aan de slag in beroep en bedrijf Handleiding Handmatig boekhouden Branche Uitgevers 1 Branche Uitgevers 2 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een

Nadere informatie

HelpAndManual_unregistered_evaluation_copy. Kantoorsimulatie voor Windows. Instructiebladen BOEKHOUDING. 2009 De Jong Edusoft

HelpAndManual_unregistered_evaluation_copy. Kantoorsimulatie voor Windows. Instructiebladen BOEKHOUDING. 2009 De Jong Edusoft HelpAndManual_unregistered_evaluation_copy Kantoorsimulatie voor Windows Instructiebladen I Inhoudsopgave Deel I Werkzaamheden 1 Deel II Algemeen 2 Deel III Aanwijzingen 5 Deel IV Rekeningschema 6 Deel

Nadere informatie

PRAKTIJKEXAMEN BASISKENNIS BOEKHOUDEN Toets journaalposten en grootboekrekening

PRAKTIJKEXAMEN BASISKENNIS BOEKHOUDEN Toets journaalposten en grootboekrekening PRAKTIJKEXAMEN BASISKENNIS BOEKHOUDEN Toets journaalposten en grootboekrekening Stegeman computers Mevrouw Stegeman is eigenaresse van een bedrijf dat computers en aanverwante artikelen verkoopt. Zij heeft

Nadere informatie

- FACULTATIEF DOCENT: Computerboekhouden AccountView inclusief software en bestanden (present NOI; bv. voor demo op beamer).

- FACULTATIEF DOCENT: Computerboekhouden AccountView inclusief software en bestanden (present NOI; bv. voor demo op beamer). Sheet 14 - Training Elementair boekhouden havo/vwo - BOEK LEERLINGEN: Balans, grootboek & boekingsregels, boekhoudcases met OB, subadministraties, kasstaat, loonadministratie, praktijkboekingen, ondernemingsvormen/financiering,

Nadere informatie

26-5-2015. Module 3 Gegevens verwerken. Geleerd in vorige presentaties. Les 2. Wat is boekhouden? Wat zijn transacties? Les 2. Leer het boekhoudproces

26-5-2015. Module 3 Gegevens verwerken. Geleerd in vorige presentaties. Les 2. Wat is boekhouden? Wat zijn transacties? Les 2. Leer het boekhoudproces Geleerd in vorige presentaties Module 3 Gegevens verwerken Les 2. Leer het boekhoudproces Business Plan op 1 A4 Budget in 5 stappen Uurtarief / DGA-salaris Papieren en digitale archief ordnersysteem Btw-administratie

Nadere informatie

Bedrijven zijn verplicht 1 maal per jaar een balans op te stellen en een winst & verliesrekening te maken. (voor de belastingdienst)

Bedrijven zijn verplicht 1 maal per jaar een balans op te stellen en een winst & verliesrekening te maken. (voor de belastingdienst) www.jooplengkeek.nl Interne verslaggeving Kosten en uitgaven Bedrijven zijn verplicht 1 maal per jaar een balans op te stellen en een winst & verliesrekening te maken. (voor de belastingdienst) Meestal

Nadere informatie

Ondernemersopleiding / AOV. Administratie. voor het mkb NEDERLANDS ONDERWIJS INSTITUUT

Ondernemersopleiding / AOV. Administratie. voor het mkb NEDERLANDS ONDERWIJS INSTITUUT Ondernemersopleiding / AOV Administratie voor het mkb NEDERLANDS ONDERWIJS INSTITUUT OPLEIDING ONDERNEMEN / AOV DE START VAN EEN ONDERNEMING Praktijkdiploma Bedrijfsadministratie mkb ADMINISTRATIE voor

Nadere informatie

Boekhouden met dagboeken

Boekhouden met dagboeken Kasboek Bankboek Inkoopboek Verkoopboek Diverse postenboek Bijlage bij het computerprogramma BoekhoudTrainer versie 4.04 Copyright 2009 De Jong Edusoft Bij het boekhouden kun je gebruik maken van twee

Nadere informatie

Een overzicht van veel voorkomende gebeurtenissen en van de vastlegging daarvan:

Een overzicht van veel voorkomende gebeurtenissen en van de vastlegging daarvan: De balans opmaken De boekhouding kan worden gedefinieerd als een informatieverzameling, waarin de omvang en de samenstelling van het vermogen en van de mutaties daarin zijn vastgelegd. Boekhouden houdt

Nadere informatie

Rekeningschema een korte oriëntatie

Rekeningschema een korte oriëntatie Rekeningschema een korte oriëntatie door Drs. J.C. Hoogheid AC 2008 Drs. J.C. Hoogheid AC Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze tekst mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,

Nadere informatie

SHEETS BIJ DE MODULE FINANCIËLE ADMINISTRATIE

SHEETS BIJ DE MODULE FINANCIËLE ADMINISTRATIE Uitgeverij Nederlands Onderwijs Instituut bv SHEETS BIJ DE MODULE FINANCIËLE ADMINISTRATIE A. SHEETS UIT HET BOEK ADMINISTRATIE MKB B. SHEETS UIT DE BIJLAGE C. SHEETS TER ONDERSTEUNING VAN DE LESSEN BOEKINGSREGELS

Nadere informatie

PDB PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE WOENSDAG 16 JUNI 2010 08.45-10.

PDB PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE WOENSDAG 16 JUNI 2010 08.45-10. PDB DIT EXAMEN - ONDERDEEL BESTAAT UIT 4 PAGINA S PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE WOENSDAG 16 JUNI 2010 08.45-10.15 UUR D28.1 Beschikbare

Nadere informatie

- Op gebouwen en machines die op 1 januari 2008 aanwezig zijn wordt in 2008 respectievelijk 30.000,- en 20.000,- afgeschreven.

- Op gebouwen en machines die op 1 januari 2008 aanwezig zijn wordt in 2008 respectievelijk 30.000,- en 20.000,- afgeschreven. Management en Organisatie VWO 6 Herhaling CE Begrotingen nummer 2 Opgave 1 Gegeven is de volgende balans van Fitna bv: Balans per 1/1 2008 --------------------------------------------------------------

Nadere informatie