SHEETS BIJ DE MODULE FINANCIËLE ADMINISTRATIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SHEETS BIJ DE MODULE FINANCIËLE ADMINISTRATIE"

Transcriptie

1 Nederlands Onderwijs Instituut bv Tel SHEETS BIJ DE MODULE FINANCIËLE ADMINISTRATIE A. SHEETS UIT HET BOEK ADMINISTRATIE MKB B. SHEETS UIT DE BIJLAGE C. SHEETS TER ONDERSTEUNING VAN DE LESSEN

2 BOEKINGSREGELS BEZIT + SCHULD + KOSTEN + OPBRENGSTEN + PRIVÉ + EIGEN VERMOGEN + + =meer =minder =minder + =meer

3 INKOOPFACTUUR Goederen debiteren D 700 Te vorderen BTW debiteren D 160 Crediteuren crediteren C 140 INKOOPCREDITFACTUUR Crediteuren debiteren D 140 Goederen crediteren C 700 Te vorderen BTW crediteren C 160 VERKOOPFACTUUR Debiteuren debiteren D 130 Te betalen BTW crediteren C 161 Opbrengst verkopen crediteren C 850 VERKOOPCREDITFACTUUR Opbrengst verkopen debiteren D 850 Te betalen BTW debiteren D 161 Debiteuren crediteren C 130 VERZENDBON Kostprijs verkopen debiteren D 800 Goederen crediteren C 700 RETOURBON Goederen debiteren D 700 Kostprijs verkopen crediteren C 140

4 ONTHOUD: DEBITEUREN } CREDITEUREN PRIVÉ STEEDS INCLUSIEF BTW DEBITEUREN TE BETALEN BTW CREDITEUREN TE VORDEREN BTW PRIVÉ TE BETALEN BTW KASSTUK ONTVANGSTEN D 100 UITGAVEN C 100 BANKSTUK BIJ D 110 AF C 110

5 BALANS 1 debet BALANS credit BESTEDINGEN BRONNEN debet BALANS credit BEZITTINGEN EIGEN VERMOGEN VREEMD VERMOGEN (= SCHULD) debet BALANS credit Pand , Inventaris -, Transportmiddelen -, Machines , Goederenvoorraad -, Kas(geld) -, Bank(tegoed) -, Eigen vermogen, Crediteuren } -, Hypotheek SCHULD -, Lening -, , , PAND GOEDERENVOORRAAD HYPOTHEEK CREDITEUREN BEZIT SCHULD = EIGEN VERMOGEN Veranderingen minstens op twee plaatsen: + Bezit inventaris maar ook bezit kasgeld + Bezit goederen maar ook + schuld crediteuren Bezit kasgeld maar ook schuld crediteuren enz.

6 BALANS 2 debet BEZITTINGEN BALANS credit EIGEN VERMOGEN SCHULDEN GROOTBOEK = elke (balans)post een aparte grootboekrekening VERANDERINGEN D BEZIT C D SCHULD C DEIGEN VERM. C openen + openen + openen + D KOSTEN + C D OPBRENGSTEN + C GROOTBOEK debiteren = debetkant boeken crediteren = creditkant boeken KASSTUK ontvangen = KAS debiteren betalen = KAS crediteren BANKSTUK bijschrijving = BANK debiteren afschrijving = BANK crediteren INKOOPFACTUUR inventaris of goederenvoorraad of } = debiteren { kosten crediteuren = crediteren

7 VASTE CODERINGEN KASSTUK Ontvangen: 100 D... C Betaald:... D 100 C BANKSTUK Credit: 110 D... C DEBET = DOKKEN = BETALEN: dus 110 crediteren. CREDIT = KRIJGEN: dus 110 debiteren. Debet:... D 110 C ONTVANGEN VAN CREDITEUREN (LEVERANCIERS) Inkoopfactuur goederen: Inkoopcreditfactuur goederen: Inkoopfactuur kosten: 700 D 140 C 140 D 700 C VERZONDEN AAN DEBITEUREN (KLANTEN) Verkoopfactuur: Verkoopcreditfactuur: 130 D 850 C 850 D 130 C 4... D 140 C VERZONDEN AAN DEBITEUREN Verzendbon goederen: 800 D 700 C Retourbon: 700 D 800 C KASSTUK ONTVANGSTEN UITGAVEN BANKSTUK CREDIT DEBET INKOOPFACTUUR VERKOOPFACTUUR VERZENDBON KAS DEBITEREN KAS CREDITEREN BANK DEBITEREN BANK CREDITEREN GOEDEREN DEBITEREN CREDITEUREN CREDITEREN DEBITEUREN DEBITEREN OPBRENGSTEN CREDITEREN KOSTPRIJS DEBITEREN GOEDEREN CREDITEREN

8 INKOOPFACTUUR = Inkoopprijs meer GOEDEREN meer CREDITEUREN 700 D 140 C VERKOOPFACTUUR = Verkoopprijs meer DEBITEUREN meer OPBRENGST VERKOPEN 130 D 850 C VERZENDBON = Kostprijs verkopen meer KOSTPRIJS GOEDEREN minder DEBITEUREN 800 D 700 C PRIVÉ = Geld uitgeven voor het gezin: levensonderhoud. Geld ontvangen van gezin: kinderbijslag. Uitgaven privé DEBITEREN (privé-opnamen) Ontvangsten privé CREDITEREN KOSTEN KOSTPRIJS VERKOPEN Verzendbon debiteren Retourbon crediteren RECLAME-/VERKOOPKOSTEN reclamemateriaal folders, advertenties verpakkingsmateriaal etalagekosten ALGEMENE KOSTEN telefoon, fax briefpapier porti werkkleding scholing HUISVESTINGSKOSTEN huur gas/water/elektra reparaties onderhoud verzekering onroerend goed belasting onroerend goed PERSONEELSKOSTEN brutoloon sociale lasten werkgever reiskosten pensioenpremies

9 ADMINISTRATIE MKB 4.1 TE VORDEREN BTW steeds bij inkoop debiteren (= bezit) TE BETALEN BTW steeds bij verkoop crediteren (= schuld) Van de leveranciers/crediteuren ontvangen we: Inkoopfactuur 700 D 160 D 140 C Inkoopcreditfactuur 140 D 160 C 700 C LET OP: rekening 140 CREDITEUREN inclusief BTW. 4.2 VASTE VEREKENPRIJS = V.V.P. VVP-waarde hoger dan inkoopprijs VVP-waarde lager dan inkoopprijs prijsverschillen C prijsverschillen D 4.3 Contante verkopen Verzendbon 100 D 850 C 161 C 800 D 700 C 4.4 GELD ONDERWEG Naar de bank gebracht 200 D 100 C Bijschrijving van de bank 110 D 200 C 4.5 DIVERSE STUKKEN 1. Prijsverschillen Saldo prijsverschillen 710 D 800 C 2. Afschrijvingen = meer kosten minder bezit 480 D 020 C 3. Vooruitbetaalde bedragen = BALANSREKENING dus debiteren. BEZIT 4. Nog te betalen bedragen = BALANSREKENING dus crediteren. SCHULD

10 BTW FACTUURSTELSEL KASSTELSEL vooral bij groothandel BTW verschuldigd na uitschrijven factuur detailhandel en dienstverlenende bedrijven BTW verschuldigd na betaling BEREKENING BTW Omzet inclusief BTW 106 Omzet inclusief BTW 119 x 6 = BTW dus x 19 = BTW dus Codering overboeking van omzetrekening naar BTWrekening. x6=... x19=... BTW. 800 D 161 C 160 = Te vorderen BTW BEZIT 161 = Te betalen BTW SCHULD 162 = Af te dragen BTW SALDO 161 MIN SALDO gebruiken bij kopen van goederen, bedrijfsmiddelen, kosten. 161 gebruiken bij verkopen/omzet rekening 800. BTW. 160 TE VORDEREN BTW D C Inkoopfacturen X { Contante inkopen X Overboeking naar 162 X 161 TE BETALEN BTW D C Verkoopfacturen X { Omzet X Overboeking naar 162 X 162 AF TE DRAGEN BTW D C 160 Te vorderen BTW X 161 Te betalen BTW X Verschil: per bank betaald X Codering af te dragen BTW. 162 D 110 C

11 LOONBOEKINGEN WERKGEVER BRUTOLOON WERKNEMER NETTOLOON Stap 1: LOONBEREKENING Brutoloon , Loonheffingen 4.115, Pensioenpremie - 289, , Nettoloon 7.342, Stap 2: LOONUITBETALING PER BANK Stap 3: PREMIES TEN LASTE VAN HET BEDRIJF Premie WIA 605, Premie WW - 122, Pensioenpremie - 345, 1.072, Stap 4: AFDRACHT LOONHEFFING 1 e KWARTAAL , Stap 5: AFDRACHT PENSIOENPREMIES 1 e KWARTAAL 2.500,

12 KORTINGEN A. INKOOPFACTUUR = ONTVANGEN korting van crediteuren. 1. RABAT - niet boeken 2. KWANTUMKORTING - niet boeken 3. KREDIETBEPERKINGSTOESLAG op tijd = niet boeken te laat = debet op 461 Betalingskorting 4. KORTING VOOR CONTANTE BETALING op tijd = credit op 461 te laat = niet boeken B. INKOOPCREDITFACTUUR = bonuskorting of korting wegens klachten of beschadiging. Ontvangen korting = credit op 700 Voorraad goederen. Omgekeerde van een inkoopfactuur. C. VERKOOPFACTUUR = verleende korting aan debiteuren. 1. KWANTUMKORTING - niet boeken 2. KREDIETBEPERKINGSTOESLAG factuur = 461 crediteren betaling = 461 debiteren 3. KORTING VOOR CONTANTE BETALING factuur = niets boeken betaling = 461 debiteren

13 COMPUTERBOEKHOUDEN VOORDELEN 1. Vaste boekingen automatisch en foutloos. 2. Controleert steeds evenwicht = minder D/C fouten. 3. Geïntegreerde verwerking grootboek en subadministraties. GROOTBOEKBESTAND 1. Invoer boekingsstukken Dagboeken bv. Inkoopboek Verkoopboek Kasboek Bankboek Diversenboek/Memoriaal 2. Invoerverslag Controle Fouten herstellen 3. Verwerkingsverslag Dagafsluiting Grootboek + subadministraties DEBITEURENBESTAND CREDITEURENBESTAND ARTIKELBESTAND FACTUREREN MET COMPUTER INFORMATIE m.b.v. diverse overzichten zoals ouderdomsanalyse debiteuren, betalingsherinnering, betaaladvies crediteuren, voorraadlijst artikelen, omzet/afzet per artikel of per debiteur.

14 BALANSEN debet BEGINBALANS ANNIE MANTEL credit Winkelpand... Winkelinventaris -... Voorraad kleding -... Tegoed Rabobank -... Kasgeld -... Eigen vermogen... Vreemd vermogen: - schuld Bert Mantel hypotheekschuld schuld aan crediteuren -... Totaal bezittingen... Totaal vermogen... debet BALANS PER 2 APRIL credit Totaal bezittingen... Totaal vermogen... debet BALANS PER 2 APRIL credit Totaal bezittingen... Totaal vermogen...

15 We hebben elke balanspost op een afzonderlijke grootboekrekening geboekt. De regel daarbij was: debet balans is debet grootboek; creditbalans is credit grootboek. Hieruit volgt, dat het evenwicht van de balans ook in het grootboek is terug te vinden. Kijk maar: debet BALANS PER 1 JANUARI 2010 credit Bedrijfspand , Inventaris , Bank , Kasgeld , Eigen vermogen , Hypotheek , Crediteuren , Totaal bezittingen , Totaal vermogen , GROOTBOEK BEDRIJFSPAND datum omschrijving debet credit jan.1 balans EIGEN VERMOGEN datum omschrijving debet credit jan.1 balans INVENTARIS datum omschrijving debet credit jan.1 balans HYPOTHEEK datum omschrijving debet credit jan.1 balans BANK datum omschrijving debet credit jan.1 balans CREDITEUREN datum omschrijving debet credit jan.1 balans KASGELD datum omschrijving debet credit jan.1 balans 2.000

16 PROEFBALANS PER 15 JANUARI 2010 naam grootboekrekening debet credit BALANSREKENINGEN: Bedrijfspand Inventaris Bank Kasgeld Eigen vermogen Hypotheek Crediteuren RESULTATENREKENINGEN: Huisvestingskosten Algemene kosten Opbrengst reiniging Opbrengst reparatie Totaal DE BOEKINGSREGELS REGEL VOOR BEZIT: REGEL VOOR SCHULD: KOSTENREGEL: OPBRENGSTREGEL: PRIVÉ-REGEL: méér bezit debet boeken minder bezit dus credit boeken méér schuld credit boeken minder schuld dus debet boeken kostendebet boeken opbrengsten credit boeken privé-opnamen debet boeken

17 3.6 3 VASTE CODERINGEN Kasstukken, bankstukken, verkoopfacturen en inkoopfacturen hebben altijd één vaste codering: kasontvangst bankbijschrijving verkoopfactuur inkoopfactuur 100 xxxx 110 xxxx 130 xxxx 140 xxxx kasuitgaaf bankafschrijving verkoop-creditfactuur inkoop-creditfactuur 140 xxxx 100 xxxx 110 xxxx 130 xxxx Deze vaste coderingen zijn afgeleid van de boekingsregels voor bezit en schuld: kasontvangsten worden debet op rekening 100 Kas geboekt (regel voor...); kasuitgaven worden credit op rekening 100 Kas geboekt (regel voor...); bankbijschrijvingen worden debet op rekening 110 Bank geboekt (regel voor... of regel voor...); bankafschrijvingen worden credit op rekening 110 Bank geboekt (regel voor... of regel voor...); verkoopfacturen worden debet op rekening 130 Debiteuren geboekt (regel voor...); verkoop-creditfacturen worden credit op rekening 130 Debiteuren geboekt (regel voor...); inkoopfacturen worden credit op rekening 140 Crediteuren geboekt (regel voor...); inkoop-creditfacturen worden debet op rekening 140 Crediteuren geboekt (regel voor...). Het is praktisch om bij het coderen altijd met de vaste codering te beginnen. Is die eenmaal ingevuld, dan is de debet/credit keus voor de wisselende coderingen veel gemakkelijker.

18 OPDRACHT a Codeer verkoopfactuur b Codeer de verzendbon. OV GEBR. WATERMAN Industrieweg EE Vlaardingen GEBR. WATERMAN Vlaardingen KOPIE-VERZENDBON nr.: datum: Sporthandel Kwiek Nassaulaan CK Groningen datum: 30 december 2010 KOPIE-FACTUUR nr.: 1749 aantal prijs bedrag surfplanken Tiga type , 3.640, surfplanken Tiga type , , 6.180, boekingsstuk: Vf 1749 Afleveradres Sporthandel Kwiek Nassaulaan 36, 9717 CK Groningen artikel aan- inkoopprijs tal per stuk inkoopprijs Surfplank Mistral type Allround type Fun type Fun Surfplank Tiga type Standard type , , type , , , boekingsstuk: Vb 1749

19 LICHTVOET B.V. Aannemersbedrijf Deltaweg KM VLAARDINGEN Gebr. Waterman Industrieweg EE VLAARDINGEN FACTUUR 30 december 2010 reparatie kantoorraam 380, DRUKKERIJ A. PRINS EDISONSTRAAT KG VLAARDINGEN Gebr. Waterman, Industrieweg 7, 3133 EE VLAARDINGEN FACTUUR 300 reclamecirculaires 600, boekingsstuk: If 1470 boekingsstuk: If 1471 KN KOPIEERSYSTEMEN NEDERLAND B.V. Sloterweg 303, 1171 VC Badhoevedorp Gebr. Waterman FACTUUR Industrieweg EE Vlaardingen Datum: 30 december kopieermachine 3.400, kopieerpapier - 140, factuurbedrag 3.540, boekingsstuk: If 1472

20 3.6 7 KAS- EN BANKSTUKKEN MET KOSTEN OPDRACHT Codeer de kasstukken 1711 t/m Wat is de vaste codering van kasontvangsten? Wat is de vaste codering van kasuitgaven? KASSTUK KASSTUK Ontvangen / Betaald... betaling factuur nr van Sporthandel Berends 2.440, boekingsstuk: K 1711 Datum:... Paraaf: MW. Ontvangen / Betaald... privé-opname D. Waterman 800, privé-opname M. Waterman 800, boekingsstuk: K 1712 Datum:... Paraaf: MW. Datum Kasbewijs TNT Post Postzegels stuks à ct. = stuks à ct. = stuks à ct. = stuks à ct. = Postzegelvelletje vel à Eur = (Euro)pakketzegel stuks à ct. = Diversen TNT Post stuks à ct. = stuks à ct. = stuks à ct. = Overige Telefoonkaart(en) Kentekenbewijzen Deel II stuks à ct. = Overige producten = Verzendkosten Dagtekeningstempel Paraaf Geldt niet als bewijs van terpostbezorging , 26,40 = (Sub) Totaal = BTW = Totaal = 92,40 boekingsstuk: K1713 grootboek Shell Tankstation Jurriëns BV Soesterbergsestraat EK Soest GELEVERD aan Kenteken no. D. Waterman TZ-TV-59 Datum 31 / PRODUCT Hoeveel- Bedrag heid SUPER SHELL EURO LOODVRIJ SHELLINA SHELL DIESOLINE MOTOROLIËN WASSEN TOTAAL boekingsstuk: K 1714

21 OPDRACHT Codeer de beide bankstukken die hierna zijn afgedrukt. Wat is de vaste codering van een bankafschrijving? Wat is de vaste codering van een bankbijschrijving? ABN - AMRO Rekeningnr./Accountno. Datum/Date Blad/page /001 BANKREKENING REKENINGAFSCHRIFT GEBR. WATERMAN INDUSTRIEWEG EE VLAARDINGEN VORIG SALDO DEBET/SCHULD (EURO) ,00 OMSCHRIJVING DEBET/ CREDIT/+ RENTEKOSTEN 710,00 HUUR 1.480,00 REITSMA & VERMAAS B.V., HELMOND FACTUUR ,00 boekingsstuk: B 174 NIEUW SALDO DEBET/SCHULD (EURO) ,00 ABN - AMRO Rekeningnr./Accountno. Datum/Date Blad/page /001 BANKREKENING REKENINGAFSCHRIFT GEBR. WATERMAN INDUSTRIEWEG EE VLAARDINGEN VORIG SALDO DEBET/SCHULD (EURO) ,00 OMSCHRIJVING DEBET/ CREDIT/+ SURFSCHOOL WALCHEREN, VEERE FACTUUR ,00 STORTING M. WATERMAN 5.000,00 boekingsstuk: B 175 NIEUW SALDO DEBET/SCHULD (EURO) ,00

22 3.9 3 OPBRENGSTEN EN KOSTEN, ONTVANGSTEN EN UITGAVEN Samenvatting Wel kosten maar geen uitgaven: Wel uitgaven maar geen kosten: Wel ontvangst maar geen opbrengst: Wel opbrengst maar geen ontvangst: afschrijving, gewaardeerd loon, gewaardeerde rente. privé-opnamen, aflossing geldlening, aanschaf duurzaam bedrijfsmiddel, BTW-betaling, storting op bank. geldlening van de bank, privé-storting, verkoop duurzaam bedrijfsmiddel, betaling door een debiteur. omzet op rekening (debiteuren).

23 verkopen en vaste verrekenprijs Voor de levering van banden aan garage Oosthoek heeft Wieland de volgende verkoopfactuur verzonden: WIELANDS BANDENCENTRUM Energieweg NA Barneveld FACTUUR nr Datum: GARAGE OOSTHOEK SCHOUTENSTRAAT CE BARNEVELD 5 BAND DUNLOP 175/70 R 13 TL 224, ,00 BTW 196,00 vvp-waarde 850, TOTAAL BEDRAG 1.316,00 boekingsstuk: Vf debet credit boekingsstuk: Vf 3373 Op deze verkoopfactuur staan twee boekingsstempels: een voor het boeken van de omzet en een voor het afboeken van de voorraad (tegen vvp-waarde). De vvp-waarde heeft Wieland op de factuur genoteerd. OPDRACHT a Stel de codering samen voor de omzet. Eerst de vaste codering voor een verkoopfactuur invullen. Hiertegenover maken we twee tegenboekingen: 1. de omzet: volgens de opbrengstregel debet/credit boeken op rekening 850 Opbrengst verkopen; 2. de BTW: dit is een schuld aan de belastingdienst. Volgens de regel voor schuld debet/credit boeken op rekening 161 Te betalen BTW. b Codeer de vvp-waarde van deze verkoopfactuur. Méér kosten. Volgens de kostenregel debet/credit boeken op rekening 800 Inkoopprijs verkopen. Minder voorraad. Volgens de regel voor bezit debet/credit boeken op rekening 700 Voorraad goederen.

24 de subadministratie crediteuren HET BELANG VAN EEN SUBADMINISTRATIE Grootboekrekening 140 Crediteuren geeft aan hoe groot de totale schuld aan crediteuren is. Een ondernemer wil echter ook weten hoe groot de schuld is aan elke crediteur afzonderlijk. Daarom houdt hij een subadministratie crediteuren bij. In deze subadministratie heeft elke crediteur een eigen rekening. Daarop worden de inkoopfacturen en de betalingen genoteerd. De inkoopfacturen worden credit geboekt, want ze vergroten de schuld; de betalingenaancrediteurenende inkoopcreditfacturen worden debet geboekt, want die verkleinen de schuld. Als er een subadministratie is, wordt dus een dubbele administratie gevoerd. De boekingsstukken worden namelijk tweemaal verwerkt: eerst in de subadministratie en daarna in het grootboek. Onderstaand schema laat dat zien: BOEKINGSSTUKKEN G. Baas & Zn Factuur 3 januari 2010 goederen 800, BTW 140, 940, If 1 ABN-AMROBank Rekeningafschrift GARAGE SNEL, FACT , B1 Naam: K. Adolfs D C S 1/1 saldo C Naam: G. Baas & Zn D C S 1/1 saldo C /1 If C Naam: Garage Snel D C S 1/1 saldo C /1 B C nr. 140 Crediteuren D C D /C S 1/1 balans C /1 If C /1 B C Naam: BV Boersma D C S 1/1 saldo C Naam: K. Wijs & Zn D C S 1/1 saldo C SUBADMINISTRATIE GROOTBOEKREKENING

25 NAAM BEDRIJF: FOTOLUX BV DATUM: PERIODE: 1 INVOERVERSLAG INKOPEN cred. fact. rek. factuur- bedrag bedrag nr. nr. nr. datum debet omschrijving credit CREDITEUREN 3.995, ,00 TE VORDEREN BTW ,00 PRINTER ,00 PRINTPAPIER 3.995, ,00 Als er geen fouten zijn gemaakt, kies je het programma 'Verwerken boekingsstukken'. De computer zal dan de subadministratie crediteuren en het grootboek bijwerken. Direct daarna print de computer hiervan een 'Verwerkingsverslag': NAAM BEDRIJF: FOTOLUX BV DATUM: PERIODE: 1 VERWERKINGSVERSLAG INKOPEN mutaties saldo mutaties rek.nr. naam van de rekening debet credit debet credit GROOTBOEK 020 INVENTARIS 3.325,00 0, ,00 0, CREDITEUREN 0, ,00 0, , TE VORDEREN BTW 595,00 0,00 595,00 0, ALGEMENE KOSTEN 75,00 0,00 75,00 0,00 TOTAAL 3.995, , , ,00 SUBADMINISTRATIE CREDITEUREN 1488 KOELEMAN BV 0, ,00 0, ,00 TOTAAL 0, ,00 0, ,00 Opmerking: In de praktijk wordt niet één inkoopfactuur maar een 'run' (een aantal) inkoopfacturen verwerkt. De volledige boekingsgang laten we nog even schematisch zien: invoer gegevens boekingsstukken controle verwerking (invoerverslag of (verwerkingsverslag dagboekverslag) of dagafsluiting) grootboek en subrekeningen

26 Naam bedrijf:... KASSTAAT Nr.... Maand/periode:... tegenrek. datum omschrijving ontvangsten uitgaven D/C nr. beginsaldo kasteveel/kastekort eindsaldo Totaal......

27 het boeken van de lonen VAN BRUTOLOON NAAR NETTOLOON Het loon dat een ondernemer met zijn werknemer overeenkomt, wordt brutoloon genoemd. Het aan de werknemer uit te betalen bedrag is het nettoloon. Schematisch voorgesteld wordt het uit te betalen nettoloon als volgt bepaald: BRUTOLOON pensioen- loonheffingen premies premie bel.dienst werkn.verz. NETTOLOON Toelichting op het brutoloon worden de pensioenpremie, de loonheffing belastingdienst en de premies werknemersverzekeringen ingehouden; wat daarna overblijft, is het netto uit te betalen loon. De loonheffing belastingdienst kan worden afgelezen uit door de belastingdienst verstrekte tabellen. Het uit te betalen nettoloon wordt daarna als volgt berekend: brutoloon... pensioenpremie -... (-) loonheffingen (volgens tabel) -... (-) premies ZVW en WW -... (-) uit te betalen nettoloon... LOONBEREKENING PERIODE: MAART 2010 NAAM BEDRIJF: G. HARTOG NAAM BRUTOLOON PENSIOEN- LOON- PREMIES PREMIE HEFFING WERKN.VERZ. NETTOLOON W. ROS 3.300,00 100,00 937,00 128, ,00 G. VEENMAN 3.100,00 50,00 756,00 122, ,00 TOTAAL 6.400,00 150, ,00 250, ,00 CODERING: 400 PERSONEELSKOSTEN 6.400, LOONHEFFINGEN 1.943, PENSIOENPREMIE 150, NETTOLOON 4.307,00

28 7.3 4 SCHEMA LOONKOSTEN EN BETALINGEN Hieronder is schematisch een samenvatting gegeven van de loonadministratie. In het linkerschema staat de specificatie van de loonkosten. Rechts staat aan wie de verschillende bedragen moeten worden betaald. Loonkosten (debetboekingen) Betalen aan (creditboekingen) werkgeverspremies WW en WIA (rek. 400) werkgeverspremie pensioenverzekering (rek. 400) belastingdienst (rek. 150) verzekeringsmaatschappij (rek. 151) BRUTOLOON + vergoeding Zvw (rek. 400) belastingdienst werknemersdeel van de werknemersverzekeringen + ingehouden loonbelasting + premies volksverzekeringen + afdracht Zvw (rek. 150) verzekeringsmaatschappij pensioenpremie (rek. 151) de werknemers NETTOLOON (rek. 210)

29 interne en externe bedrijfsvergelijking EXPLOITATIEOVERZICHT opbrengst verkopen kostprijs verkopen BRUTOWINST personeelskosten... 0 afschrijvingskosten algemene kosten NETTOWINST gewaardeerd loon gewaardeerde rente BEDRIJFSECONOMISCHE WINST......

SHEETS BIJ DE MODULE FINANCIËLE ADMINISTRATIE

SHEETS BIJ DE MODULE FINANCIËLE ADMINISTRATIE Uitgeverij Nederlands Onderwijs Instituut bv SHEETS BIJ DE MODULE FINANCIËLE ADMINISTRATIE A. SHEETS UIT HET BOEK ADMINISTRATIE MKB B. SHEETS UIT DE BIJLAGE C. SHEETS TER ONDERSTEUNING VAN DE LESSEN BOEKINGSREGELS

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE ADMINISTRATIE voor het mkb. 1 Bezittingen en vermogen... 12 2 Nog een voorbeeld... 14 3 Veranderingen in de balans...

INHOUDSOPGAVE ADMINISTRATIE voor het mkb. 1 Bezittingen en vermogen... 12 2 Nog een voorbeeld... 14 3 Veranderingen in de balans... INHOUDSOPGAVE ADMINISTRATIE voor het mkb 10e INHOUD druk afdeling hoofdstuk paragraaf 1 DE 2 STOMERIJ 3 GROOTHANDEL BALANS 1 BALANSBEGRIPPEN...blz. 12 1 Bezittingen en vermogen... 12 2 Nog een voorbeeld...

Nadere informatie

ADMINISTRATIE / BOEKHOUDEN - NOI DE BOEKINGSREGELS VOOR DUBBEL BOEKHOUDEN DE VASTE BOEKINGEN

ADMINISTRATIE / BOEKHOUDEN - NOI DE BOEKINGSREGELS VOOR DUBBEL BOEKHOUDEN DE VASTE BOEKINGEN ADMINISTRATIE / BOEKHOUDEN - NOI DE BOEKINGSREGELS VOOR DUBBEL BOEKHOUDEN REGEL VOOR BEZIT: méér bezit debet boeken mínder bezit dus credit boeken REGEL VOOR SCHULD: méér schuld credit boeken mínder schuld

Nadere informatie

VOS UITGEVERIJ NOI BV

VOS UITGEVERIJ NOI BV BIJLAGE BIJ BOEKHOUDEN IN DE PRAKTIJK DE BOEKINGSREGELS VOOR DUBBEL BOEKHOUDEN REGEL VOOR BEZIT: méér bezit debet boeken mínder bezit dus credit boeken REGEL VOOR SCHULD: méér schuld credit boeken mínder

Nadere informatie

ADMINISTRATIE / BOEKHOUDEN - NOI DE BOEKINGSREGELS VOOR DUBBEL BOEKHOUDEN DE VASTE BOEKINGEN

ADMINISTRATIE / BOEKHOUDEN - NOI DE BOEKINGSREGELS VOOR DUBBEL BOEKHOUDEN DE VASTE BOEKINGEN ADMINISTRATIE / BOEKHOUDEN - NOI DE BOEKINGSREGELS VOOR DUBBEL BOEKHOUDEN REGEL VOOR BEZIT: méér bezit debet boeken mínder bezit dus credit boeken REGEL VOOR SCHULD: méér schuld credit boeken mínder schuld

Nadere informatie

- FACULTATIEF DOCENT: Computerboekhouden AccountView inclusief software en bestanden (present NOI; bv. voor demo op beamer).

- FACULTATIEF DOCENT: Computerboekhouden AccountView inclusief software en bestanden (present NOI; bv. voor demo op beamer). Sheet 14 - Training Elementair boekhouden havo/vwo - BOEK LEERLINGEN: Balans, grootboek & boekingsregels, boekhoudcases met OB, subadministraties, kasstaat, loonadministratie, praktijkboekingen, ondernemingsvormen/financiering,

Nadere informatie

ELEMENTAIR BOEKHOUDEN

ELEMENTAIR BOEKHOUDEN OPLEIDINGEN BASISKENNIS BOEKHOUDEN BKB BASISKENNIS ONDERNEMERSCHAP ELEMENTAIR BOEKHOUDEN (met bijlage grootboek en studie-app) Drs. P.F. Pietersen K.P. Pietersen 0 e druk, e oplage ISBN 978 90 655 05 7

Nadere informatie

BOEKHOUDEN IN DE PRAKTIJK 1

BOEKHOUDEN IN DE PRAKTIJK 1 OPLEIDING BASISKENNIS BOEKHOUDEN BKB BOEKHOUDEN IN DE PRAKTIJK 1 Drs. P.F. Pietersen K.P. Pietersen 9 e druk, 1 e oplage ISBN 978 90 6355 205 3 NEDERLANDS ONDERWIJS INSTITUUT BV DE NOI-METHODE VOOR DE

Nadere informatie

Overgenomen uit Bedrijfsadministratie en computer 2 (vmbo) bedoeldalsaanvullingopdeel1.

Overgenomen uit Bedrijfsadministratie en computer 2 (vmbo) bedoeldalsaanvullingopdeel1. Overgenomen uit Bedrijfsadministratie en computer 2 (vmbo) bedoeldalsaanvullingopdeel1. Constructiewerkplaats Staal 2AFDELING Gebruik van dit aanvullingskatern BTW is alleen toegestaan aan gebruikers van

Nadere informatie

1. Debet 020 Inventaris Credit Datum Omschrijving Bedrag Datum Omschrijving Bedrag 1 feb Van balans 78.200,-

1. Debet 020 Inventaris Credit Datum Omschrijving Bedrag Datum Omschrijving Bedrag 1 feb Van balans 78.200,- Hoofdstuk 1 Opgave 1.1 1. Debet 020 Inventaris Credit 1 feb Van balans 78.200,- Debet 060 Eigen vermogen Credit 1 feb Van balans 86.180,- Debet 071 4% Onderhandse lening o/g Credit 1 feb Van balans 44.000,-

Nadere informatie

elementair boekhouden

elementair boekhouden BASISKENNIS BOEKHOUDEN BKB elementair boekhouden NEDERLANDS ONDERWIJS INSTITUUT OPLEIDINGEN BASISKENNIS BOEKHOUDEN BKB BASISKENNIS ONDERNEMERSCHAP ELEMENTAIR BOEKHOUDEN (BKB) (met bijlage grootboek en

Nadere informatie

ADMINISTRATIE voor het mkb

ADMINISTRATIE voor het mkb OPLEIDING ONDERNEMEN / AOV DE START VAN EEN ONDERNEMING Praktijkdiploma Bedrijfsadministratie mkb ADMINISTRATIE voor het mkb Drs. P.F. Pietersen K.P. Pietersen e druk, e oplage ISBN: 978 90 6 99 NEDERLANDS

Nadere informatie

Antwoordenboek Boekhouden

Antwoordenboek Boekhouden Antwoordenboek Boekhouden Boekhouden 1 Antwoordenboek 1. Balans en grootboek Opgave 1 Activa (debet) Vaste activa Gebouwen Voertuigen Vlottende activa Debiteuren Liquide middelen Bank Kas Balans (per )

Nadere informatie

ANTWOORDEN BOEKHOUDEN

ANTWOORDEN BOEKHOUDEN ANTWOORDEN BOEKHOUDEN 1 Balans en grootboek... 1 2 Het journaal... 5 3 Kolommenbalans en rekeningschema... 16 4 BTW; enkele boekingen nader bekeken... 27 5 Retourzendingen en correctieboekingen... 35 6

Nadere informatie

if = inkoopfactuur Vf = verkoopfactuur icf = inkoop-creditfactuur Vcf = verkoop-creditfactuur K = kasstuk B = bankstuk

if = inkoopfactuur Vf = verkoopfactuur icf = inkoop-creditfactuur Vcf = verkoop-creditfactuur K = kasstuk B = bankstuk BAM Toets 3 Boekhouden BTW boekingen Op bladzijde 3 tot en met 8 van deze toets staan afbeeldingen van facturen, kasstukken en bankafschriften. In deze afbeeldingen staan boekingsstempels voor het coderen

Nadere informatie

Proefexamen BOEKHOUDEN

Proefexamen BOEKHOUDEN Proefexamen BOEKHOUDEN Beschikbare tijd: 9 minuten 15623 1 Proefexamen HET EXAMEN BESTAAT UIT 12 GENUMMERDE PAGINA'S, waarin opgenomen: 2 OPDRACHTEN, gericht op toetsing van de vaardigheid om de basisregels

Nadere informatie

DIGITALE WERKBLADEN MET LINIATUUR BIJ ELEMENTAIR BOEKHOUDEN voor havo/vwo

DIGITALE WERKBLADEN MET LINIATUUR BIJ ELEMENTAIR BOEKHOUDEN voor havo/vwo VAKGEBIED MANAGEMENT EN ORGANISATIE DIGITALE WERKBLADEN MET LINIATUUR BIJ ELEMENTAIR BOEKHOUDEN voor havo/vwo Werkinstructie E-formulieren: zie pag. 2 2 e druk Alleen leverbaar als pdf-bestand NEDERLANDS

Nadere informatie

2015 Noordhoff Uitgevers bv. Uitwerkingen docenten De basis van het boekhouden. Uitwerkingen docenten De basis van het boekhouden 1

2015 Noordhoff Uitgevers bv. Uitwerkingen docenten De basis van het boekhouden. Uitwerkingen docenten De basis van het boekhouden 1 Uitwerkingen docenten De basis van het boekhouden Uitwerkingen docenten De basis van het boekhouden 1 Hoofdstuk 1 De balans *1.8 a Bezittingen Omschrijving Bedrag Magazijn 150.000 Twee bestelauto s à 35.000

Nadere informatie

PRAKTIJKEXAMEN BASISKENNIS BOEKHOUDEN Toets journaalposten en grootboekrekening

PRAKTIJKEXAMEN BASISKENNIS BOEKHOUDEN Toets journaalposten en grootboekrekening PRAKTIJKEXAMEN BASISKENNIS BOEKHOUDEN Toets journaalposten en grootboekrekening Stegeman computers Mevrouw Stegeman is eigenaresse van een bedrijf dat computers en aanverwante artikelen verkoopt. Zij heeft

Nadere informatie

Reader Bedrijfsadministratief medewerker, leerjaar 2 theorieboek

Reader Bedrijfsadministratief medewerker, leerjaar 2 theorieboek Reader Bedrijfsadministratief medewerker, leerjaar 2 theorieboek Reader Bedrijfsadministratief medewerker, leerjaar 2 theorieboek Peter H. C. Hintzen Jo L. M. Coenen Brinkman Uitgeverij Amsterdam 2014

Nadere informatie

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 26 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen.

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 26 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Bedrijfsadministratie niveau 4 Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 26 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Dit voorbeeldexamen

Nadere informatie

Training docenten VOS IMEAO & Havo/Vwo nov. 2012 - Paramaribo

Training docenten VOS IMEAO & Havo/Vwo nov. 2012 - Paramaribo Training docenten VOS IMEAO & Havo/Vwo nov. 2012 - Paramaribo BASISKENNIS BOEKHOUDEN (BKB) Educatieve uitgeverij NOI - Baarn (NL) Peter Pietersen Educatieve uitgeverij NOI sinds 1937 gespecialiseerd in:

Nadere informatie

2010 -- Bedrijfsadministratie 1.1 -- Deel 3a

2010 -- Bedrijfsadministratie 1.1 -- Deel 3a BAD1.1 les 3 - programma Grootboek rekeningen van bezit rekeningen van schuld rekening van eigen vermogen rekening van kosten rekening van opbrengsten Resultatenrekening. Inkoopwaarde van de verkopen 66.000

Nadere informatie

ELEMENTAIR BOEKHOUDEN voor havo/vwo

ELEMENTAIR BOEKHOUDEN voor havo/vwo VAKGEBIED MANAGEMENT EN ORGANISATIE ELEMENTAIR BOEKHOUDEN voor havo/vwo met computerboekhouden (inclusief Bijlage) Drs. P.F. Pietersen P.H. Pietersen 2 e druk, 1 e oplage ISBN: 978 90 6355 014 1 NEDERLANDS

Nadere informatie

Uitwerkingen PDB Bedrijfsadministratie met resultaat hoofdstuk 1

Uitwerkingen PDB Bedrijfsadministratie met resultaat hoofdstuk 1 Opgave 1.1 a. Bezittingen: Debiteuren 2.000 Gebouw 150.000 ING Bank 6.000 Inventaris 16.000 Kas 1.000 Voorraad goederen 50.000 + Totaal 225.000 Schulden: Crediteuren 24.000 Hypotheek 80.000 + Totaal 104.000

Nadere informatie

Ondernemersopleiding / AOV. Administratie. voor het mkb NEDERLANDS ONDERWIJS INSTITUUT

Ondernemersopleiding / AOV. Administratie. voor het mkb NEDERLANDS ONDERWIJS INSTITUUT Ondernemersopleiding / AOV Administratie voor het mkb NEDERLANDS ONDERWIJS INSTITUUT OPLEIDING ONDERNEMEN / AOV DE START VAN EEN ONDERNEMING Praktijkdiploma Bedrijfsadministratie mkb ADMINISTRATIE voor

Nadere informatie

Uitwerkingen vragen en opgaven. 1 De balans. BA. H 1 Vragen. Uitwerking vragen

Uitwerkingen vragen en opgaven. 1 De balans. BA. H 1 Vragen. Uitwerking vragen BA. H 1 Vragen Uitwerkingen vragen en opgaven 1 De balans Uitwerking vragen 1 Een begroting is een vooraf gemaakt overzicht van inkomsten en uitgaven. 2 Het is belangrijk voor een gezin om een begroting

Nadere informatie

if = inkoopfactuur Vf = verkoopfactuur icf = inkoop-creditfactuur Vcf = verkoop-creditfactuur K = kasstuk B = bankstuk

if = inkoopfactuur Vf = verkoopfactuur icf = inkoop-creditfactuur Vcf = verkoop-creditfactuur K = kasstuk B = bankstuk BAM Toets 3 Boekhouden BTW boekingen 15 maart 2010 Op bladzijde 2 tot en met 7 van deze toets staan afbeeldingen van facturen, kasstukken en bankafschriften. In deze afbeeldingen staan boekingsstempels

Nadere informatie

9, 95. Elementair boekhouden. voor havo/vwo NEDERLANDS ONDERWIJS INSTITUUT 44,22-4,65-5,83-16,22. datum: 21 November. factuurnummer: 00882376 BTW

9, 95. Elementair boekhouden. voor havo/vwo NEDERLANDS ONDERWIJS INSTITUUT 44,22-4,65-5,83-16,22. datum: 21 November. factuurnummer: 00882376 BTW Elementair boekhouden voor havo/vwo factuurnummer: 00882376 44,22-4,65-5,83-16,22 9, 95 020 Inventaris 19.700,- 040 Auto's 11.900,- 100 Kasgeld 600,- 060 Eigen vermogen 50.000,- 080 Lening 28.000,- 120

Nadere informatie

Boekhouden voor de salarisadministrateur - Basis

Boekhouden voor de salarisadministrateur - Basis Boekhouden voor de salarisadministrateur - Basis 9 juni 2015 Mr. G. (Gerrie) de Hoop Wie ben je? Wat is je functie? Wat verwacht je van deze dag? Docent Mr. G. (Gerrie) de Hoop Werkzaam in het vakgebied

Nadere informatie

Module 3 Gegevens verwerken

Module 3 Gegevens verwerken Geleerd in vorige presentatie Module 3 Gegevens verwerken Les 4. Bank- en kasmutaties en incidentele posten verwerken Verkoopfacturen maken Inkoopfacturen vastleggen Beslisboom Les 3 Hoe importeer en verwerk

Nadere informatie

handel en administratie CSPE BB 2010 minitoets bij opdracht 6

handel en administratie CSPE BB 2010 minitoets bij opdracht 6 handel en administratie CSPE BB 2010 minitoets bij opdracht 6 variant a Naam kandidaat Kandidaatnummer Meerkeuzevragen Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). Geef verbeteringen aan volgens voorbeeld

Nadere informatie

AEM Administraties Onderwijslicentie Grand Reserva - EUR Rekeningschema Samengevat. Bal Dagboekkoppeling

AEM Administraties Onderwijslicentie Grand Reserva - EUR Rekeningschema Samengevat. Bal Dagboekkoppeling Datum: 17-06-15 Tijd: 11:28:30 AEM Administraties Onderwijslicentie Rekeningschema Samengevat Bladzijde: 1 Bal Dagboekkoppeling Kostenplaats BTW-code Rekening Omschrijving V&W verplicht Kostenplaats verplicht

Nadere informatie

2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Bedrijfsadministratie niveau 4 1 / 11

2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Bedrijfsadministratie niveau 4 1 / 11 Bedrijfsadministratie niveau 4 Correctiemodel voorbeeldexamen 2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Bedrijfsadministratie niveau 4 1 / 11 Vraag 1 Toetsterm 1.1 - Beheersingsniveau: K - Aantal punten:

Nadere informatie

boekhouden in de praktijk

boekhouden in de praktijk BASISKENNIS BOEKHOUDEN BKB boekhouden in de praktijk 1 NEDERLANDS ONDERWIJS INSTITUUT OPLEIDING BASISKENNIS BOEKHOUDEN BKB BOEKHOUDEN IN DE PRAKTIJK 1 Drs. P.F. Pietersen K.P. Pietersen 9 e druk, 1 e oplage

Nadere informatie

Beginbalans. Grootboek

Beginbalans. Grootboek 3 eginbalans Verlies- en winstrekening en eindbalans Financiële feiten Proef- en saldibalans Journaal Grootboek In dit hoofdstuk behandelen we de grootboekrekeningen. Je leert in dit hoofdstuk hoe je grootboekrekeningen

Nadere informatie

Uitwerkingen PDB Bedrijfsadministratie met resultaat hoofdstuk 4

Uitwerkingen PDB Bedrijfsadministratie met resultaat hoofdstuk 4 Opgave 4.1 5/4 700 Voorraad goederen 8.000* 170 Te verrekenen omzetbelasting 1.512 140 Aan Crediteuren 8.712 760 Aan Prijsverschillen bij inkoop 800 * 1.000 8 (vvp) = 8.000 10/4 130 Debiteuren 17.424 850

Nadere informatie

UNIFORM HEREXAMEN MULO tevens IIe ZITTING STAATSEXAMEN MULO 2009

UNIFORM HEREXAMEN MULO tevens IIe ZITTING STAATSEXAMEN MULO 2009 MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VOLKSONTWIKKELING EXAMENBUREAU UNIFORM HEREXAMEN MULO tevens IIe ZITTING STAATSEXAMEN MULO 2009 VAK : BOEKHOUDEN DATUM: DONDERDAG 06 AUGUSTUS 2009 TIJD : 09.40 11.40 UUR DEZE

Nadere informatie

Titel Elementaire kennis bedrijfsadministratie deel 1 Versie: 1

Titel Elementaire kennis bedrijfsadministratie deel 1 Versie: 1 Toets 1 Toetscode: PHEKBA.D1.01.2016 Titel Elementaire kennis bedrijfsadministratie deel 1 Versie: 1 Opleidingsgebied: Financieel-administratieve beroepen Profiel/niveau/crebocode: P1 Financieel-administratief

Nadere informatie

Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden. Correctiemodel voorbeeldexamen

Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden. Correctiemodel voorbeeldexamen Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden Correctiemodel voorbeeldexamen 2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden 1 / 15 Vraag 1 Toetsterm

Nadere informatie

Proefexamen Basiskennis Boekhouden

Proefexamen Basiskennis Boekhouden Proefexamen Basiskennis Boekhouden Onderdeel Boekhouden Beschikbare tijd: 120 minuten 160510P Proefexamen DIT PROEFEXAMEN BESTAAT UIT DE VOLGENDE STUKKEN: REKENINGSCHEMA GROOTBOEKREKENINGEN (1 pagina)

Nadere informatie

Elementaire kennis Bedrijfsadministratie Deel 2 Werkboek

Elementaire kennis Bedrijfsadministratie Deel 2 Werkboek Elementaire kennis Bedrijfsadministratie Deel 2 Werkboek Elementaire kennis Bedrijfsadministratie Deel 2 Werkboek Peter H. C. Hintzen Zetwerk: Fritschy opmaak & redactie, Leiden isbn 978 90 3723 450 3

Nadere informatie

Lesbrief Kopen en Werken 2 e druk Hoofdstuk 6 Het koeriersbedrijf van Ewout 6.1 Het hele vermogen van 50.000.

Lesbrief Kopen en Werken 2 e druk Hoofdstuk 6 Het koeriersbedrijf van Ewout 6.1 Het hele vermogen van 50.000. Hoofdstuk 6 Het koeriersbedrijf van Ewout 6.1 Het hele vermogen van 50.000. 6.2 80% van de bezittingen de leningen = 0,8 (18.000 + 12.000 + 6.000 + 9.000) 20.000 15.000 = 1.000. 5.000 (kas) + 1.000 = 6.000.

Nadere informatie

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 24 vragen en geeft een beeld van het examen Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden.

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 24 vragen en geeft een beeld van het examen Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden. Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 24 vragen en geeft een beeld van het examen Basiskennis Boekhouden

Nadere informatie

Inhoud VII. 1. De balans... 1. 2. Veranderingen in de balans... 5. 3. Grootboekrekeningen... 9. 4. Hulprekeningen van het eigen vermogen...

Inhoud VII. 1. De balans... 1. 2. Veranderingen in de balans... 5. 3. Grootboekrekeningen... 9. 4. Hulprekeningen van het eigen vermogen... ELEMENTAIR BOEKHOUDEN VII Inhoud 1. De balans... 1 2. Veranderingen in de balans... 5 3. Grootboekrekeningen... 9 4. Hulprekeningen van het eigen vermogen... 15 5. Kolommenbalans... 21 6. Dagboeken en

Nadere informatie

Klas:.. Datum:. Beginbalans B.V. xyz 1 jan. 20xx. rekeningafschrift B.V. xyz nr. 643.058.230.279 1 jan. 17.500 30 jun. 22.097

Klas:.. Datum:. Beginbalans B.V. xyz 1 jan. 20xx. rekeningafschrift B.V. xyz nr. 643.058.230.279 1 jan. 17.500 30 jun. 22.097 Beginbalans B.V. xyz 1 jan. 20xx activa debet passiva credit Grond 5 ha 156.000 Eigenvermogen 256.500 Gebouwen 425.000 Hypotheek 325.000 Machines 15.000 Lening 145.000 Inventaris 60.000 000 Crediteuren

Nadere informatie

Elementaire kennis Bedrijfsadministratie Deel 2 Werkboek

Elementaire kennis Bedrijfsadministratie Deel 2 Werkboek Elementaire kennis Bedrijfsadministratie Deel 2 Werkboek Elementaire kennis Bedrijfsadministratie Peter H. C. Hintzen Omslagontwerp: Proforma, Barcelona Zetwerk: Fritschy opmaak & redactie, Leiden isbn

Nadere informatie

1 DE BALANS 1 UITWERKINGEN VOOR STUDENTEN 1.3. 03/07 kas neemt toe met 300,- bank neemt toe met 300,-

1 DE BALANS 1 UITWERKINGEN VOOR STUDENTEN 1.3. 03/07 kas neemt toe met 300,- bank neemt toe met 300,- 1 DE BALANS 1.3 03/07 kas neemt toe met 300,- bank neemt toe met 300,- 08/07 kas neemt af met 400,- te betalen kosten neemt af met 400,- 10/07 voorraad goederen neemt toe met 4.550,- crediteuren neemt

Nadere informatie

Internetopgaven hoofdstuk 3

Internetopgaven hoofdstuk 3 Internetopgaven hoofdstuk 3 IO.3.1 IO.3.2 IO.3.3 IO.3.4 Y. van de Voort wil periodiek informatie uit de boekhouding halen. Daarbij maakt zij gebruik van een kolommenbalans. Welke uitspraak over de kolommenbalans

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie

Bedrijfsadministratie Bedrijfsadministratie Boekingsregels BAARHVILLE STUDIEHULP July 26, 2016 Auteur: Deborah Martina-Baarh Bedrijfsadministratie Thema Les GROOTBOEK & DE BOEKINGSREGELS VOOR B EZIT EN SCHULD I SKIT-MODEL Startfase

Nadere informatie

Kennis Bedrijfsadministratie. Werkboek

Kennis Bedrijfsadministratie. Werkboek Kennis Bedrijfsadministratie Werkboek Kennis Bedrijfsadministratie Werkboek Ad Bakker Opmaak: Sander Pinkse Boekproductie, Amsterdam ISBN 978 90 3723 454 1 2016 Uitgeverij Edu Actief b.v. Gehele of gedeeltelijke

Nadere informatie

PROEFEXAMEN 2 Praktijkdiploma Boekhouden

PROEFEXAMEN 2 Praktijkdiploma Boekhouden PROEFEXAMEN 2 Praktijkdiploma Boekhouden Periodeafsluiting Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen met de uitwerkingen

Nadere informatie

Bij een resultatenbegroting (ook wel exploitatiebegroting genoemd) wordt een overzicht gemaakt van de opbrengsten en van de kosten.

Bij een resultatenbegroting (ook wel exploitatiebegroting genoemd) wordt een overzicht gemaakt van de opbrengsten en van de kosten. De liquiditeits - en resultatenbegroting Een bedrijf wil graag weten of hij aan zijn betaalverplichtingen kan voldoen. Daarom wordt een planning gemaakt in de ontvangsten en de uitgaven (vaak binnen een

Nadere informatie

UITWERKINGEN BOEKHOUDMODULE HAVO/VWO. Huib Stoffels. Omslag: Phyl Okhuysen. Tweede druk 2009. Copyright Uitgeverij Stoffels, Berkel-Enschot 2001

UITWERKINGEN BOEKHOUDMODULE HAVO/VWO. Huib Stoffels. Omslag: Phyl Okhuysen. Tweede druk 2009. Copyright Uitgeverij Stoffels, Berkel-Enschot 2001 UITWERKINGEN DE BOEKHOUDMODULE HAVO/VWO Huib Stoffels Omslag: Phyl Okhuysen Tweede druk 2009 Copyright Uitgeverij Stoffels, Berkel-Enschot 2001 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar

Nadere informatie

1 Contante boekingen en kortingen

1 Contante boekingen en kortingen 1 Contante boekingen en kortingen Een onderneming koopt en verkoopt haar goederen grotendeels op rekening. Er zijn nog veel handelsondernemingen die ook vaak contant kopen en verkopen. Hoe we deze contante

Nadere informatie

BKB. Basiskennis Boekhouden. Uitwerkingen. G.M. van Rhoon H.H.M. van der Linden

BKB. Basiskennis Boekhouden. Uitwerkingen. G.M. van Rhoon H.H.M. van der Linden BKB Basiskennis Boekhouden Uitwerkingen G.M. van Rhoon H.H.M. van der Linden BKB Basiskennis Boekhouden Uitwerkingen G.M. van Rhoon H.H.M. van der Linden Deze uitwerkingen horen bij het boek BKB Basiskennis

Nadere informatie

Internetopgaven hoofdstuk 3

Internetopgaven hoofdstuk 3 Internetopgaven hoofdstuk 3 IO.3.1 De boekhouder van de eenmanszaak Carel Castello heeft op 31 december 013 een aantal posten op de volgende gedeeltelijke kolommenbalans samengevat: Grootboekrekeningen

Nadere informatie

Balans Stijn Slegers per 1 januari van jaar 5

Balans Stijn Slegers per 1 januari van jaar 5 Hoofdstuk 1 Oefenopgaven Oefenopgave 1A 1. Maak de balans per 1 januari van jaar 5 van de onderneming van Stijn Slegers. Balans Stijn Slegers per 1 januari van jaar 5 Totaal Totaal 2. Welke posten behoren

Nadere informatie

PDB PRAKTIJKEXAMEN BOEKHOUDEN BIJLAGEN BIJ OPGAVE GEAUTOMATISEERDE GEGEVENSVERWERKING DINSDAG 20 JUNI 2006

PDB PRAKTIJKEXAMEN BOEKHOUDEN BIJLAGEN BIJ OPGAVE GEAUTOMATISEERDE GEGEVENSVERWERKING DINSDAG 20 JUNI 2006 PDB PRAKTIJKEXAMEN BOEKHOUDEN BIJLAGEN BIJ OPGAVE GEAUTOMATISEERDE GEGEVENSVERWERKING DINSDAG 20 JUNI 2006 A1.4 A. Toelichting coderen boekingsstukken B. Toelichting invullen invoerlijsten C. Overzicht

Nadere informatie

Elementaire kennis Bedrijfsadministratie

Elementaire kennis Bedrijfsadministratie Elementaire kennis Bedrijfsadministratie Deel 1 Werkboek Peter H. C. Hintzen Jo L. M. Coenen Zetwerk: Fritschy opmaak & redactie, Leiden ISBN 978 90 3723 449 7 2016 Uitgeverij Edu Actief b.v. Gehele of

Nadere informatie

Een overzicht van veel voorkomende gebeurtenissen en van de vastlegging daarvan:

Een overzicht van veel voorkomende gebeurtenissen en van de vastlegging daarvan: De balans opmaken De boekhouding kan worden gedefinieerd als een informatieverzameling, waarin de omvang en de samenstelling van het vermogen en van de mutaties daarin zijn vastgelegd. Boekhouden houdt

Nadere informatie

elementair boekhouden

elementair boekhouden BASISKENNIS BOEKHOUDEN BKB elementair boekhouden NEDERLANDS ONDERWIJS INSTITUUT OPLEIDINGEN BASISKENNIS BOEKHOUDEN BKB BASISKENNIS ONDERNEMERSCHAP ELEMENTAIR BOEKHOUDEN (BKB) (met bijlage grootboek en

Nadere informatie

Boekhouden en financiële administratie Examennummer: 58301 Datum: 22 juni 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Boekhouden en financiële administratie Examennummer: 58301 Datum: 22 juni 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Boekhouden en financiële administratie Examennummer: 58301 Datum: 22 juni 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 10 open vragen (maximaal

Nadere informatie

26-5-2015. Module 3 Gegevens verwerken. Geleerd in vorige presentaties. Les 2. Wat is boekhouden? Wat zijn transacties? Les 2. Leer het boekhoudproces

26-5-2015. Module 3 Gegevens verwerken. Geleerd in vorige presentaties. Les 2. Wat is boekhouden? Wat zijn transacties? Les 2. Leer het boekhoudproces Geleerd in vorige presentaties Module 3 Gegevens verwerken Les 2. Leer het boekhoudproces Business Plan op 1 A4 Budget in 5 stappen Uurtarief / DGA-salaris Papieren en digitale archief ordnersysteem Btw-administratie

Nadere informatie

2009 -- Bedrijfsadministratie - BAD1.2 -- Deel 05a

2009 -- Bedrijfsadministratie - BAD1.2 -- Deel 05a Balans per 1 september... Winkelinventaris 30.000 Eigen vermogen 22.000 Voorraad goederen 8.000 Lening vader 15.000 Kas 2.000 Crediteuren 3.000 Totaal 40.000 Totaal 40.000 Balans per 8 september 2008 Winkelinventaris

Nadere informatie

www.dekantoormanager.nl

www.dekantoormanager.nl Balansrekeningen 0010 Grond 0011 Investeringen grond 0020 Gebouwen 0021 Investeringen gebouwen 0023 Cumulatieve afschrijving gebouwen 0024 Afschrijving gebouwen 0050 Verbouwingen 0051 Investeringen verbouwingen

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie 1 Examennummer: 12248 Datum: 3 juli 2010 Tijd: 10.00 11.30 uur

Bedrijfsadministratie 1 Examennummer: 12248 Datum: 3 juli 2010 Tijd: 10.00 11.30 uur Bedrijfsadministratie 1 Examennummer: 12248 Datum: 3 juli 2010 Tijd: 10.00 11.30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 15 open vragen (maximaal 50 punten) - een

Nadere informatie

Gekoppelde rekening: 110 Beginsaldo: -13.302,00 Periode: 6 Eindsaldo: -43.362,75 Betalingsconditie:

Gekoppelde rekening: 110 Beginsaldo: -13.302,00 Periode: 6 Eindsaldo: -43.362,75 Betalingsconditie: Datum: 21-08-12 AEM Administraties Onderwijslicentie Bladzijde: 1 Tijd: 13:46:23 B-2012 - EUR Opgave 7a - AEM Gedetailleerd Dagboek/Blz: 20 /1 Omschrijving: Afschrift nr. 26 Gekoppelde rekening: 110 Beginsaldo:

Nadere informatie

landbouw en natuurlijke omgeving 2013 agrarische bedrijfseconomie CSPE KB uitwerkbijlage

landbouw en natuurlijke omgeving 2013 agrarische bedrijfseconomie CSPE KB uitwerkbijlage landbouw en natuurlijke omgeving 2013 agrarische bedrijfseconomie CSPE KB uitwerkbijlage Naam kandidaat Kandidaatnummer PK-0978-b-13-1-u 1 / 14 lees verder Onderdeel A boekhouden opdracht 1 boekingsstuk

Nadere informatie

Handleiding Handmatig boekhouden

Handleiding Handmatig boekhouden Aan de slag in beroep en bedrijf Handleiding Handmatig boekhouden Branche Uitgevers 1 Branche Uitgevers 2 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een

Nadere informatie

Balans "Rescue Service" per 1 juli Inventaris ,- Eigen vermogen ,- Voorraad Goederen ,- Crediteuren - 60.

Balans Rescue Service per 1 juli Inventaris ,- Eigen vermogen ,- Voorraad Goederen ,- Crediteuren - 60. Het openen van de grootboekrekeningen: Kijk welke bedragen op de balans staan Maak een soort kleine balans per grootboekrekening Als het bedrag op de balans debet staat vul dat bedrag dan ook debet in

Nadere informatie

BKB PRAKTIJKEXAMEN BASISKENNIS BOEKHOUDEN MAANDAG 11 JUNI 2007. Beschikbare tijd 4 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet.

BKB PRAKTIJKEXAMEN BASISKENNIS BOEKHOUDEN MAANDAG 11 JUNI 2007. Beschikbare tijd 4 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. BKB DIT EXAMEN BESTAAT UIT 6 PAGINA S EN EEN BIJLAGE VAN 1 PAGINA PRAKTIJKEXAMEN BASISKENNIS BOEKHOUDEN MAANDAG 11 JUNI 2007 A 4.1 Beschikbare tijd 4 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. De

Nadere informatie

Antwoorden hoofdstuk 4

Antwoorden hoofdstuk 4 Antwoorden hoofdstuk 4 Opgave 4.1 Vaste activa Eigen Vermogen Pand 42.000 Aandelenvermogen 78.000 Inventaris 22.000 Reserves 37.000 Overige vaste activa 17.000 115.000 81.000 V.V. lang Vlottende activa

Nadere informatie

Boekhouden met dagboeken

Boekhouden met dagboeken Kasboek Bankboek Inkoopboek Verkoopboek Diverse postenboek Bijlage bij het computerprogramma BoekhoudTrainer versie 4.04 Copyright 2009 De Jong Edusoft Bij het boekhouden kun je gebruik maken van twee

Nadere informatie

Verkoopretouren en kortingen. Verkoopretouren. Verkoopretouren. 2008 -- Bedrijfsadministratie - BAD1.2 -- Deel 3b. Paragraaf 8.3 en 8.

Verkoopretouren en kortingen. Verkoopretouren. Verkoopretouren. 2008 -- Bedrijfsadministratie - BAD1.2 -- Deel 3b. Paragraaf 8.3 en 8. en kortingen Paragraaf 8.3 en 8.4 Ontvangst van eerder verkochte goederen door o.a. kwaliteitsafwijkingen of te grote beschadigingen. De verkoper verstuurt een creditnota!! Kopie-verkoopfactuur 1.. Debiteuren

Nadere informatie

Een lening met een onroerend goed als onderpand. 5. Waarom is het handig een boekhouding bij te houden (noem 2 redenen).

Een lening met een onroerend goed als onderpand. 5. Waarom is het handig een boekhouding bij te houden (noem 2 redenen). Sectie economie 2012-2013 1 Antwoorden opgave 1 1. Wat zijn crediteuren? Leveranciers op rekening 2. Wat zijn debiteuren? Afnemers op rekening 3. Wat is een hypotheek? Een lening met een onroerend goed

Nadere informatie

activa debet Veestapel Handels voorraad goederen Debiteuren Bank Kas 1.000

activa debet Veestapel Handels voorraad goederen Debiteuren Bank Kas 1.000 Begin Balans 1-jan 2009 activa debet passiva-credit Grond 5 ha 145.000 Eigen vermogen 212.000 Gebouwen 350.000 Hypotheek 250.000 Machines 11.000 Lening 185.000 Inventaris 65.000 Crediteuren Vervoermiddelen

Nadere informatie

2014 Nederlandse Associatie voor Examinering Elementair Boekhouden 1 / 7

2014 Nederlandse Associatie voor Examinering Elementair Boekhouden 1 / 7 Elementair Boekhouden Correctiemodel voorbeeldexamen 2014 Nederlandse Associatie voor Examinering Elementair Boekhouden 1 / 7 Vraag 1 Toetsterm 1.4 - Beheersingsniveau: T - Aantal punten: 3 In januari

Nadere informatie

PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden

PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden Periodeafsluiting Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen met de uitwerkingen

Nadere informatie

Gekoppelde rekening: 110 Beginsaldo: -13.302,00 Periode: 6 Eindsaldo: -43.362,75 Betalingsconditie:

Gekoppelde rekening: 110 Beginsaldo: -13.302,00 Periode: 6 Eindsaldo: -43.362,75 Betalingsconditie: Datum: 01-05-15 AEM Administraties Onderwijslicentie Bladzijde: 1 Tijd: 14:10:03 Duindam - EUR Opgave 7a - AEM Gedetailleerd Dagboek/Blz: 20 /1 Omschrijving: Afschrift nr. 26 Gekoppelde rekening: 110 Beginsaldo:

Nadere informatie

5 Journaliseren en coderen

5 Journaliseren en coderen BA. H 5 a 1 5 Journaliseren en coderen Rubriek Rubriek 1 Machines 0 vaste activa Opbrengst verkopen 8 verkooprekening Inkoopwaarde verkopen 8 verkooprekening Verzekeringskosten 4 kostenrekening Inventaris

Nadere informatie

Het doel is dat jullie door middel van deze methode de basis van het boekhouden leren en gegevens leren te interpreteren of verklaren.

Het doel is dat jullie door middel van deze methode de basis van het boekhouden leren en gegevens leren te interpreteren of verklaren. Introductie in boekhouden. Boekhouden wordt wel eens als saai en soms onnodig vak gezien. Je huurt later als je een eigen bedrijf hebt toch een boekhouder of een accountant in. Of je besteedt de boekhouding

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE COMPUTERBOEKHOUDEN MET KING 1

INHOUDSOPGAVE COMPUTERBOEKHOUDEN MET KING 1 INHOUDSOPGAVE COMPUTERBOEKHOUDEN MET KING 1 afdeling hoofdstuk paragraaf 1 INLEIDING ADMINISTRATIE 1 DOEL EN FUNCTIE VAN DE ADMINISTRATIE...blz. 12 1 Het nut van de bedrijfsadministratie.. 12 2 Boekhouding

Nadere informatie

Cursus boekhouden Pagina 2. Vandaar nu even een algemene definitie, dan kan het daarna allemaal wat eenvoudiger:

Cursus boekhouden Pagina 2. Vandaar nu even een algemene definitie, dan kan het daarna allemaal wat eenvoudiger: Cursus boekhouden Cursus boekhouden Pagina 2 1 Boekhouden? Een boekhoudpakket is een uitgebreide rekenmachine. En dan ook nog een zeer eenzijdige rekenmachine, feitelijk enkel in staat tot optellen en

Nadere informatie

PDB PRAKTIJKEXAMEN BOEKHOUDEN BIJLAGEN BIJ OPGAVE GEAUTOMATISEERDE GEGEVENSVERWERKING DINSDAG 12 JUNI 2007

PDB PRAKTIJKEXAMEN BOEKHOUDEN BIJLAGEN BIJ OPGAVE GEAUTOMATISEERDE GEGEVENSVERWERKING DINSDAG 12 JUNI 2007 P PRAKTIJKEXAME OEKHOUE IJLAGE IJ OPGAVE GEAUTOMATISEERE GEGEVESVERERKIG ISAG 12 JUI 27 A1. A. Toelichting coderen boekingsstukken. Toelichting invullen invoerlijsten. Overzicht grootboekrekeningen. Overzicht

Nadere informatie

DEZE TAAK BESTAAT UIT 35 ITEMS. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DEZE TAAK BESTAAT UIT 35 ITEMS. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DEZE TAAK BESTAAT UIT 35 ITEMS. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Beschouw de volgende beweringen: I II 1 Een inventaris

Nadere informatie

landbouw en natuurlijke omgeving 2010 agrarische bedrijfseconomie CSPE KB minitoets bij opdracht 7

landbouw en natuurlijke omgeving 2010 agrarische bedrijfseconomie CSPE KB minitoets bij opdracht 7 landbouw en natuurlijke omgeving 2010 agrarische bedrijfseconomie CSPE KB minitoets bij opdracht 7 variant a Naam kandidaat Kandidaatnummer Meerkeuzevragen Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). Geef

Nadere informatie

Diverse-postenboek Datum Omschrijving Bedrag febr. 4 P.M.

Diverse-postenboek Datum Omschrijving Bedrag febr. 4 P.M. DEZE TAAK BESTAAT UIT 35 ITEMS. MULO-III kandidaten maken de items 1 t/m 25. MULO-IV kandidaten maken de items 1 t/m 35. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

kolommenbalans persoonlijke ondernemingsvorm Gedeeltelijke kolommenbalans

kolommenbalans persoonlijke ondernemingsvorm Gedeeltelijke kolommenbalans kolommenbalans kolommenbalans persoonlijke ondernemingsvorm het einde komt in zicht Nadat het grootboek gedurende de boekingsperiode is bijgewerkt, kun je een nieuwe balans maken. Je kunt dan ook de resultatenrekening,

Nadere informatie

2009 -- Bedrijfsadministratie - BAD1.2 -- Deel 5b

2009 -- Bedrijfsadministratie - BAD1.2 -- Deel 5b Hoofdstuk 11 Het ordenen van financiële feiten in dagboeken 1 2 Enkelvoudige journaalpost Tot nu toe financiële feiten stuk voor stuk naar tijdsvolgorde opgenomen in de boekhouding Enkelvoudige journaalpost:

Nadere informatie

Uitwerkingen Basiskennis Boekhouden Convoy Uitgevers 2016

Uitwerkingen Basiskennis Boekhouden Convoy Uitgevers 2016 Basiskennis Boekhouden Antwoordenboek Hoofdstuk 7 Open vragen Opgave 7.1 Datum Grootboekrekening Debet Credit 1 aug Tellingen 18.500 18.500 2 aug Voorraad goederen 6.700 Aan Crediteuren 6.700 3 aug Crediteuren

Nadere informatie

De kosten van kleine reparaties boekt Kroone direct ten taste van de rekening Kosten shovels.

De kosten van kleine reparaties boekt Kroone direct ten taste van de rekening Kosten shovels. PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden onderdeel Financiële Administratie Beschikbare tijd 2 uur Opgave I Kroone BV te Lelystad verhuurt shovels aan o.a. andere aannemersbedrijven. De shovels worden in

Nadere informatie

EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden

EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden Financiële Administratie 15 juni 2013 Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen

Nadere informatie

Inleiding financiële administratie Ondersteunende administratieve beroepen Werkboek

Inleiding financiële administratie Ondersteunende administratieve beroepen Werkboek Inleiding financiële administratie Ondersteunende administratieve beroepen Werkboek Inleiding financiële administratie ondersteunende administratieve beroepen Werkboek Peter H. C. Hintzen Jo L. M. Coenen

Nadere informatie

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot voorraden, inkopen en verkopen

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot voorraden, inkopen en verkopen Hoofdstuk 4 Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot voorraden, inkopen en verkopen Extra opgaven Opgave 4.8a hoort bij paragraaf 4.3, Tussenrekeningen. Opgave 4.8a In het grootboek van een

Nadere informatie

NK Internetboekhouden

NK Internetboekhouden Praktijkcase NK Internetboekhouden 15 december 2005 Versie: 3.0 (Definitief), 12-12-2005 Opgesteld door: Onderzoeksbureau GBNED Gerard Bottemanne www.gbned.nl Onderzoeksbureau GBNED Alle rechten voorbehouden

Nadere informatie

Uitwerkingen PDB Bedrijfsadministratie met resultaat hoofdstuk 3

Uitwerkingen PDB Bedrijfsadministratie met resultaat hoofdstuk 3 Opgave 3.1 3/6 430 Autokosten 40 170 Te verrekenen omzetbelasting 8,40 100 aan Kas 48,40 4/6 120 ING Bank 750 130 Aan Debiteuren 750 12/6 130 Debiteuren 5.445 860 Rabatten en kortingen 500 850 Aan Opbrengst

Nadere informatie

2. 161 Te betalen omzetbelasting 8.400 160 Aan Te vorderen omzetbelasting 6.300 162 Aan Af te dragen omzetbelasting 2.100

2. 161 Te betalen omzetbelasting 8.400 160 Aan Te vorderen omzetbelasting 6.300 162 Aan Af te dragen omzetbelasting 2.100 Basiskennis Boekhouden / Elementair Boekhouden Uitwerkingen Examenopgaven Opgave 1 1. 990 Bedrijfsresultaat 480.000 154 Aan Te betalen vennootschapsbelasting 110.000 046 Aan Winstreserve 190.000 032 Aan

Nadere informatie

2 Veranderingen in de balans

2 Veranderingen in de balans 2 Kennisvragen hoofdstuk 2 1. Welke soorten rekeningen vinden we terug op een balans? 2. Een balans is een momentopname. Wat bedoelen we hiermee? 3. Er kunnen zich veranderingen voordoen in de balans.

Nadere informatie

Debet 020 Inventaris Credit Datum Omschrijving Bedrag Datum Omschrijving Bedrag

Debet 020 Inventaris Credit Datum Omschrijving Bedrag Datum Omschrijving Bedrag Hoofdstuk 1 Opgaven Opgave 1.1 1. Open per 1 februari 2015 de grootboekrekeningen. Debet 020 Inventaris Credit Datum Omschrijving Bedrag Datum Omschrijving Bedrag Debet 060 Eigen vermogen Credit Datum

Nadere informatie