SHEETS BIJ DE MODULE FINANCIËLE ADMINISTRATIE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SHEETS BIJ DE MODULE FINANCIËLE ADMINISTRATIE"

Transcriptie

1 Nederlands Onderwijs Instituut bv Tel SHEETS BIJ DE MODULE FINANCIËLE ADMINISTRATIE A. SHEETS UIT HET BOEK ADMINISTRATIE MKB B. SHEETS UIT DE BIJLAGE C. SHEETS TER ONDERSTEUNING VAN DE LESSEN

2 BOEKINGSREGELS BEZIT + SCHULD + KOSTEN + OPBRENGSTEN + PRIVÉ + EIGEN VERMOGEN + + =meer =minder =minder + =meer

3 INKOOPFACTUUR Goederen debiteren D 700 Te vorderen BTW debiteren D 160 Crediteuren crediteren C 140 INKOOPCREDITFACTUUR Crediteuren debiteren D 140 Goederen crediteren C 700 Te vorderen BTW crediteren C 160 VERKOOPFACTUUR Debiteuren debiteren D 130 Te betalen BTW crediteren C 161 Opbrengst verkopen crediteren C 850 VERKOOPCREDITFACTUUR Opbrengst verkopen debiteren D 850 Te betalen BTW debiteren D 161 Debiteuren crediteren C 130 VERZENDBON Kostprijs verkopen debiteren D 800 Goederen crediteren C 700 RETOURBON Goederen debiteren D 700 Kostprijs verkopen crediteren C 140

4 ONTHOUD: DEBITEUREN } CREDITEUREN PRIVÉ STEEDS INCLUSIEF BTW DEBITEUREN TE BETALEN BTW CREDITEUREN TE VORDEREN BTW PRIVÉ TE BETALEN BTW KASSTUK ONTVANGSTEN D 100 UITGAVEN C 100 BANKSTUK BIJ D 110 AF C 110

5 BALANS 1 debet BALANS credit BESTEDINGEN BRONNEN debet BALANS credit BEZITTINGEN EIGEN VERMOGEN VREEMD VERMOGEN (= SCHULD) debet BALANS credit Pand , Inventaris -, Transportmiddelen -, Machines , Goederenvoorraad -, Kas(geld) -, Bank(tegoed) -, Eigen vermogen, Crediteuren } -, Hypotheek SCHULD -, Lening -, , , PAND GOEDERENVOORRAAD HYPOTHEEK CREDITEUREN BEZIT SCHULD = EIGEN VERMOGEN Veranderingen minstens op twee plaatsen: + Bezit inventaris maar ook bezit kasgeld + Bezit goederen maar ook + schuld crediteuren Bezit kasgeld maar ook schuld crediteuren enz.

6 BALANS 2 debet BEZITTINGEN BALANS credit EIGEN VERMOGEN SCHULDEN GROOTBOEK = elke (balans)post een aparte grootboekrekening VERANDERINGEN D BEZIT C D SCHULD C DEIGEN VERM. C openen + openen + openen + D KOSTEN + C D OPBRENGSTEN + C GROOTBOEK debiteren = debetkant boeken crediteren = creditkant boeken KASSTUK ontvangen = KAS debiteren betalen = KAS crediteren BANKSTUK bijschrijving = BANK debiteren afschrijving = BANK crediteren INKOOPFACTUUR inventaris of goederenvoorraad of } = debiteren { kosten crediteuren = crediteren

7 VASTE CODERINGEN KASSTUK Ontvangen: 100 D... C Betaald:... D 100 C BANKSTUK Credit: 110 D... C DEBET = DOKKEN = BETALEN: dus 110 crediteren. CREDIT = KRIJGEN: dus 110 debiteren. Debet:... D 110 C ONTVANGEN VAN CREDITEUREN (LEVERANCIERS) Inkoopfactuur goederen: Inkoopcreditfactuur goederen: Inkoopfactuur kosten: 700 D 140 C 140 D 700 C VERZONDEN AAN DEBITEUREN (KLANTEN) Verkoopfactuur: Verkoopcreditfactuur: 130 D 850 C 850 D 130 C 4... D 140 C VERZONDEN AAN DEBITEUREN Verzendbon goederen: 800 D 700 C Retourbon: 700 D 800 C KASSTUK ONTVANGSTEN UITGAVEN BANKSTUK CREDIT DEBET INKOOPFACTUUR VERKOOPFACTUUR VERZENDBON KAS DEBITEREN KAS CREDITEREN BANK DEBITEREN BANK CREDITEREN GOEDEREN DEBITEREN CREDITEUREN CREDITEREN DEBITEUREN DEBITEREN OPBRENGSTEN CREDITEREN KOSTPRIJS DEBITEREN GOEDEREN CREDITEREN

8 INKOOPFACTUUR = Inkoopprijs meer GOEDEREN meer CREDITEUREN 700 D 140 C VERKOOPFACTUUR = Verkoopprijs meer DEBITEUREN meer OPBRENGST VERKOPEN 130 D 850 C VERZENDBON = Kostprijs verkopen meer KOSTPRIJS GOEDEREN minder DEBITEUREN 800 D 700 C PRIVÉ = Geld uitgeven voor het gezin: levensonderhoud. Geld ontvangen van gezin: kinderbijslag. Uitgaven privé DEBITEREN (privé-opnamen) Ontvangsten privé CREDITEREN KOSTEN KOSTPRIJS VERKOPEN Verzendbon debiteren Retourbon crediteren RECLAME-/VERKOOPKOSTEN reclamemateriaal folders, advertenties verpakkingsmateriaal etalagekosten ALGEMENE KOSTEN telefoon, fax briefpapier porti werkkleding scholing HUISVESTINGSKOSTEN huur gas/water/elektra reparaties onderhoud verzekering onroerend goed belasting onroerend goed PERSONEELSKOSTEN brutoloon sociale lasten werkgever reiskosten pensioenpremies

9 ADMINISTRATIE MKB 4.1 TE VORDEREN BTW steeds bij inkoop debiteren (= bezit) TE BETALEN BTW steeds bij verkoop crediteren (= schuld) Van de leveranciers/crediteuren ontvangen we: Inkoopfactuur 700 D 160 D 140 C Inkoopcreditfactuur 140 D 160 C 700 C LET OP: rekening 140 CREDITEUREN inclusief BTW. 4.2 VASTE VEREKENPRIJS = V.V.P. VVP-waarde hoger dan inkoopprijs VVP-waarde lager dan inkoopprijs prijsverschillen C prijsverschillen D 4.3 Contante verkopen Verzendbon 100 D 850 C 161 C 800 D 700 C 4.4 GELD ONDERWEG Naar de bank gebracht 200 D 100 C Bijschrijving van de bank 110 D 200 C 4.5 DIVERSE STUKKEN 1. Prijsverschillen Saldo prijsverschillen 710 D 800 C 2. Afschrijvingen = meer kosten minder bezit 480 D 020 C 3. Vooruitbetaalde bedragen = BALANSREKENING dus debiteren. BEZIT 4. Nog te betalen bedragen = BALANSREKENING dus crediteren. SCHULD

10 BTW FACTUURSTELSEL KASSTELSEL vooral bij groothandel BTW verschuldigd na uitschrijven factuur detailhandel en dienstverlenende bedrijven BTW verschuldigd na betaling BEREKENING BTW Omzet inclusief BTW 106 Omzet inclusief BTW 119 x 6 = BTW dus x 19 = BTW dus Codering overboeking van omzetrekening naar BTWrekening. x6=... x19=... BTW. 800 D 161 C 160 = Te vorderen BTW BEZIT 161 = Te betalen BTW SCHULD 162 = Af te dragen BTW SALDO 161 MIN SALDO gebruiken bij kopen van goederen, bedrijfsmiddelen, kosten. 161 gebruiken bij verkopen/omzet rekening 800. BTW. 160 TE VORDEREN BTW D C Inkoopfacturen X { Contante inkopen X Overboeking naar 162 X 161 TE BETALEN BTW D C Verkoopfacturen X { Omzet X Overboeking naar 162 X 162 AF TE DRAGEN BTW D C 160 Te vorderen BTW X 161 Te betalen BTW X Verschil: per bank betaald X Codering af te dragen BTW. 162 D 110 C

11 LOONBOEKINGEN WERKGEVER BRUTOLOON WERKNEMER NETTOLOON Stap 1: LOONBEREKENING Brutoloon , Loonheffingen 4.115, Pensioenpremie - 289, , Nettoloon 7.342, Stap 2: LOONUITBETALING PER BANK Stap 3: PREMIES TEN LASTE VAN HET BEDRIJF Premie WIA 605, Premie WW - 122, Pensioenpremie - 345, 1.072, Stap 4: AFDRACHT LOONHEFFING 1 e KWARTAAL , Stap 5: AFDRACHT PENSIOENPREMIES 1 e KWARTAAL 2.500,

12 KORTINGEN A. INKOOPFACTUUR = ONTVANGEN korting van crediteuren. 1. RABAT - niet boeken 2. KWANTUMKORTING - niet boeken 3. KREDIETBEPERKINGSTOESLAG op tijd = niet boeken te laat = debet op 461 Betalingskorting 4. KORTING VOOR CONTANTE BETALING op tijd = credit op 461 te laat = niet boeken B. INKOOPCREDITFACTUUR = bonuskorting of korting wegens klachten of beschadiging. Ontvangen korting = credit op 700 Voorraad goederen. Omgekeerde van een inkoopfactuur. C. VERKOOPFACTUUR = verleende korting aan debiteuren. 1. KWANTUMKORTING - niet boeken 2. KREDIETBEPERKINGSTOESLAG factuur = 461 crediteren betaling = 461 debiteren 3. KORTING VOOR CONTANTE BETALING factuur = niets boeken betaling = 461 debiteren

13 COMPUTERBOEKHOUDEN VOORDELEN 1. Vaste boekingen automatisch en foutloos. 2. Controleert steeds evenwicht = minder D/C fouten. 3. Geïntegreerde verwerking grootboek en subadministraties. GROOTBOEKBESTAND 1. Invoer boekingsstukken Dagboeken bv. Inkoopboek Verkoopboek Kasboek Bankboek Diversenboek/Memoriaal 2. Invoerverslag Controle Fouten herstellen 3. Verwerkingsverslag Dagafsluiting Grootboek + subadministraties DEBITEURENBESTAND CREDITEURENBESTAND ARTIKELBESTAND FACTUREREN MET COMPUTER INFORMATIE m.b.v. diverse overzichten zoals ouderdomsanalyse debiteuren, betalingsherinnering, betaaladvies crediteuren, voorraadlijst artikelen, omzet/afzet per artikel of per debiteur.

14 BALANSEN debet BEGINBALANS ANNIE MANTEL credit Winkelpand... Winkelinventaris -... Voorraad kleding -... Tegoed Rabobank -... Kasgeld -... Eigen vermogen... Vreemd vermogen: - schuld Bert Mantel hypotheekschuld schuld aan crediteuren -... Totaal bezittingen... Totaal vermogen... debet BALANS PER 2 APRIL credit Totaal bezittingen... Totaal vermogen... debet BALANS PER 2 APRIL credit Totaal bezittingen... Totaal vermogen...

15 We hebben elke balanspost op een afzonderlijke grootboekrekening geboekt. De regel daarbij was: debet balans is debet grootboek; creditbalans is credit grootboek. Hieruit volgt, dat het evenwicht van de balans ook in het grootboek is terug te vinden. Kijk maar: debet BALANS PER 1 JANUARI 2010 credit Bedrijfspand , Inventaris , Bank , Kasgeld , Eigen vermogen , Hypotheek , Crediteuren , Totaal bezittingen , Totaal vermogen , GROOTBOEK BEDRIJFSPAND datum omschrijving debet credit jan.1 balans EIGEN VERMOGEN datum omschrijving debet credit jan.1 balans INVENTARIS datum omschrijving debet credit jan.1 balans HYPOTHEEK datum omschrijving debet credit jan.1 balans BANK datum omschrijving debet credit jan.1 balans CREDITEUREN datum omschrijving debet credit jan.1 balans KASGELD datum omschrijving debet credit jan.1 balans 2.000

16 PROEFBALANS PER 15 JANUARI 2010 naam grootboekrekening debet credit BALANSREKENINGEN: Bedrijfspand Inventaris Bank Kasgeld Eigen vermogen Hypotheek Crediteuren RESULTATENREKENINGEN: Huisvestingskosten Algemene kosten Opbrengst reiniging Opbrengst reparatie Totaal DE BOEKINGSREGELS REGEL VOOR BEZIT: REGEL VOOR SCHULD: KOSTENREGEL: OPBRENGSTREGEL: PRIVÉ-REGEL: méér bezit debet boeken minder bezit dus credit boeken méér schuld credit boeken minder schuld dus debet boeken kostendebet boeken opbrengsten credit boeken privé-opnamen debet boeken

17 3.6 3 VASTE CODERINGEN Kasstukken, bankstukken, verkoopfacturen en inkoopfacturen hebben altijd één vaste codering: kasontvangst bankbijschrijving verkoopfactuur inkoopfactuur 100 xxxx 110 xxxx 130 xxxx 140 xxxx kasuitgaaf bankafschrijving verkoop-creditfactuur inkoop-creditfactuur 140 xxxx 100 xxxx 110 xxxx 130 xxxx Deze vaste coderingen zijn afgeleid van de boekingsregels voor bezit en schuld: kasontvangsten worden debet op rekening 100 Kas geboekt (regel voor...); kasuitgaven worden credit op rekening 100 Kas geboekt (regel voor...); bankbijschrijvingen worden debet op rekening 110 Bank geboekt (regel voor... of regel voor...); bankafschrijvingen worden credit op rekening 110 Bank geboekt (regel voor... of regel voor...); verkoopfacturen worden debet op rekening 130 Debiteuren geboekt (regel voor...); verkoop-creditfacturen worden credit op rekening 130 Debiteuren geboekt (regel voor...); inkoopfacturen worden credit op rekening 140 Crediteuren geboekt (regel voor...); inkoop-creditfacturen worden debet op rekening 140 Crediteuren geboekt (regel voor...). Het is praktisch om bij het coderen altijd met de vaste codering te beginnen. Is die eenmaal ingevuld, dan is de debet/credit keus voor de wisselende coderingen veel gemakkelijker.

18 OPDRACHT a Codeer verkoopfactuur b Codeer de verzendbon. OV GEBR. WATERMAN Industrieweg EE Vlaardingen GEBR. WATERMAN Vlaardingen KOPIE-VERZENDBON nr.: datum: Sporthandel Kwiek Nassaulaan CK Groningen datum: 30 december 2010 KOPIE-FACTUUR nr.: 1749 aantal prijs bedrag surfplanken Tiga type , 3.640, surfplanken Tiga type , , 6.180, boekingsstuk: Vf 1749 Afleveradres Sporthandel Kwiek Nassaulaan 36, 9717 CK Groningen artikel aan- inkoopprijs tal per stuk inkoopprijs Surfplank Mistral type Allround type Fun type Fun Surfplank Tiga type Standard type , , type , , , boekingsstuk: Vb 1749

19 LICHTVOET B.V. Aannemersbedrijf Deltaweg KM VLAARDINGEN Gebr. Waterman Industrieweg EE VLAARDINGEN FACTUUR 30 december 2010 reparatie kantoorraam 380, DRUKKERIJ A. PRINS EDISONSTRAAT KG VLAARDINGEN Gebr. Waterman, Industrieweg 7, 3133 EE VLAARDINGEN FACTUUR 300 reclamecirculaires 600, boekingsstuk: If 1470 boekingsstuk: If 1471 KN KOPIEERSYSTEMEN NEDERLAND B.V. Sloterweg 303, 1171 VC Badhoevedorp Gebr. Waterman FACTUUR Industrieweg EE Vlaardingen Datum: 30 december kopieermachine 3.400, kopieerpapier - 140, factuurbedrag 3.540, boekingsstuk: If 1472

20 3.6 7 KAS- EN BANKSTUKKEN MET KOSTEN OPDRACHT Codeer de kasstukken 1711 t/m Wat is de vaste codering van kasontvangsten? Wat is de vaste codering van kasuitgaven? KASSTUK KASSTUK Ontvangen / Betaald... betaling factuur nr van Sporthandel Berends 2.440, boekingsstuk: K 1711 Datum:... Paraaf: MW. Ontvangen / Betaald... privé-opname D. Waterman 800, privé-opname M. Waterman 800, boekingsstuk: K 1712 Datum:... Paraaf: MW. Datum Kasbewijs TNT Post Postzegels stuks à ct. = stuks à ct. = stuks à ct. = stuks à ct. = Postzegelvelletje vel à Eur = (Euro)pakketzegel stuks à ct. = Diversen TNT Post stuks à ct. = stuks à ct. = stuks à ct. = Overige Telefoonkaart(en) Kentekenbewijzen Deel II stuks à ct. = Overige producten = Verzendkosten Dagtekeningstempel Paraaf Geldt niet als bewijs van terpostbezorging , 26,40 = (Sub) Totaal = BTW = Totaal = 92,40 boekingsstuk: K1713 grootboek Shell Tankstation Jurriëns BV Soesterbergsestraat EK Soest GELEVERD aan Kenteken no. D. Waterman TZ-TV-59 Datum 31 / PRODUCT Hoeveel- Bedrag heid SUPER SHELL EURO LOODVRIJ SHELLINA SHELL DIESOLINE MOTOROLIËN WASSEN TOTAAL boekingsstuk: K 1714

21 OPDRACHT Codeer de beide bankstukken die hierna zijn afgedrukt. Wat is de vaste codering van een bankafschrijving? Wat is de vaste codering van een bankbijschrijving? ABN - AMRO Rekeningnr./Accountno. Datum/Date Blad/page /001 BANKREKENING REKENINGAFSCHRIFT GEBR. WATERMAN INDUSTRIEWEG EE VLAARDINGEN VORIG SALDO DEBET/SCHULD (EURO) ,00 OMSCHRIJVING DEBET/ CREDIT/+ RENTEKOSTEN 710,00 HUUR 1.480,00 REITSMA & VERMAAS B.V., HELMOND FACTUUR ,00 boekingsstuk: B 174 NIEUW SALDO DEBET/SCHULD (EURO) ,00 ABN - AMRO Rekeningnr./Accountno. Datum/Date Blad/page /001 BANKREKENING REKENINGAFSCHRIFT GEBR. WATERMAN INDUSTRIEWEG EE VLAARDINGEN VORIG SALDO DEBET/SCHULD (EURO) ,00 OMSCHRIJVING DEBET/ CREDIT/+ SURFSCHOOL WALCHEREN, VEERE FACTUUR ,00 STORTING M. WATERMAN 5.000,00 boekingsstuk: B 175 NIEUW SALDO DEBET/SCHULD (EURO) ,00

22 3.9 3 OPBRENGSTEN EN KOSTEN, ONTVANGSTEN EN UITGAVEN Samenvatting Wel kosten maar geen uitgaven: Wel uitgaven maar geen kosten: Wel ontvangst maar geen opbrengst: Wel opbrengst maar geen ontvangst: afschrijving, gewaardeerd loon, gewaardeerde rente. privé-opnamen, aflossing geldlening, aanschaf duurzaam bedrijfsmiddel, BTW-betaling, storting op bank. geldlening van de bank, privé-storting, verkoop duurzaam bedrijfsmiddel, betaling door een debiteur. omzet op rekening (debiteuren).

23 verkopen en vaste verrekenprijs Voor de levering van banden aan garage Oosthoek heeft Wieland de volgende verkoopfactuur verzonden: WIELANDS BANDENCENTRUM Energieweg NA Barneveld FACTUUR nr Datum: GARAGE OOSTHOEK SCHOUTENSTRAAT CE BARNEVELD 5 BAND DUNLOP 175/70 R 13 TL 224, ,00 BTW 196,00 vvp-waarde 850, TOTAAL BEDRAG 1.316,00 boekingsstuk: Vf debet credit boekingsstuk: Vf 3373 Op deze verkoopfactuur staan twee boekingsstempels: een voor het boeken van de omzet en een voor het afboeken van de voorraad (tegen vvp-waarde). De vvp-waarde heeft Wieland op de factuur genoteerd. OPDRACHT a Stel de codering samen voor de omzet. Eerst de vaste codering voor een verkoopfactuur invullen. Hiertegenover maken we twee tegenboekingen: 1. de omzet: volgens de opbrengstregel debet/credit boeken op rekening 850 Opbrengst verkopen; 2. de BTW: dit is een schuld aan de belastingdienst. Volgens de regel voor schuld debet/credit boeken op rekening 161 Te betalen BTW. b Codeer de vvp-waarde van deze verkoopfactuur. Méér kosten. Volgens de kostenregel debet/credit boeken op rekening 800 Inkoopprijs verkopen. Minder voorraad. Volgens de regel voor bezit debet/credit boeken op rekening 700 Voorraad goederen.

24 de subadministratie crediteuren HET BELANG VAN EEN SUBADMINISTRATIE Grootboekrekening 140 Crediteuren geeft aan hoe groot de totale schuld aan crediteuren is. Een ondernemer wil echter ook weten hoe groot de schuld is aan elke crediteur afzonderlijk. Daarom houdt hij een subadministratie crediteuren bij. In deze subadministratie heeft elke crediteur een eigen rekening. Daarop worden de inkoopfacturen en de betalingen genoteerd. De inkoopfacturen worden credit geboekt, want ze vergroten de schuld; de betalingenaancrediteurenende inkoopcreditfacturen worden debet geboekt, want die verkleinen de schuld. Als er een subadministratie is, wordt dus een dubbele administratie gevoerd. De boekingsstukken worden namelijk tweemaal verwerkt: eerst in de subadministratie en daarna in het grootboek. Onderstaand schema laat dat zien: BOEKINGSSTUKKEN G. Baas & Zn Factuur 3 januari 2010 goederen 800, BTW 140, 940, If 1 ABN-AMROBank Rekeningafschrift GARAGE SNEL, FACT , B1 Naam: K. Adolfs D C S 1/1 saldo C Naam: G. Baas & Zn D C S 1/1 saldo C /1 If C Naam: Garage Snel D C S 1/1 saldo C /1 B C nr. 140 Crediteuren D C D /C S 1/1 balans C /1 If C /1 B C Naam: BV Boersma D C S 1/1 saldo C Naam: K. Wijs & Zn D C S 1/1 saldo C SUBADMINISTRATIE GROOTBOEKREKENING

25 NAAM BEDRIJF: FOTOLUX BV DATUM: PERIODE: 1 INVOERVERSLAG INKOPEN cred. fact. rek. factuur- bedrag bedrag nr. nr. nr. datum debet omschrijving credit CREDITEUREN 3.995, ,00 TE VORDEREN BTW ,00 PRINTER ,00 PRINTPAPIER 3.995, ,00 Als er geen fouten zijn gemaakt, kies je het programma 'Verwerken boekingsstukken'. De computer zal dan de subadministratie crediteuren en het grootboek bijwerken. Direct daarna print de computer hiervan een 'Verwerkingsverslag': NAAM BEDRIJF: FOTOLUX BV DATUM: PERIODE: 1 VERWERKINGSVERSLAG INKOPEN mutaties saldo mutaties rek.nr. naam van de rekening debet credit debet credit GROOTBOEK 020 INVENTARIS 3.325,00 0, ,00 0, CREDITEUREN 0, ,00 0, , TE VORDEREN BTW 595,00 0,00 595,00 0, ALGEMENE KOSTEN 75,00 0,00 75,00 0,00 TOTAAL 3.995, , , ,00 SUBADMINISTRATIE CREDITEUREN 1488 KOELEMAN BV 0, ,00 0, ,00 TOTAAL 0, ,00 0, ,00 Opmerking: In de praktijk wordt niet één inkoopfactuur maar een 'run' (een aantal) inkoopfacturen verwerkt. De volledige boekingsgang laten we nog even schematisch zien: invoer gegevens boekingsstukken controle verwerking (invoerverslag of (verwerkingsverslag dagboekverslag) of dagafsluiting) grootboek en subrekeningen

26 Naam bedrijf:... KASSTAAT Nr.... Maand/periode:... tegenrek. datum omschrijving ontvangsten uitgaven D/C nr. beginsaldo kasteveel/kastekort eindsaldo Totaal......

27 het boeken van de lonen VAN BRUTOLOON NAAR NETTOLOON Het loon dat een ondernemer met zijn werknemer overeenkomt, wordt brutoloon genoemd. Het aan de werknemer uit te betalen bedrag is het nettoloon. Schematisch voorgesteld wordt het uit te betalen nettoloon als volgt bepaald: BRUTOLOON pensioen- loonheffingen premies premie bel.dienst werkn.verz. NETTOLOON Toelichting op het brutoloon worden de pensioenpremie, de loonheffing belastingdienst en de premies werknemersverzekeringen ingehouden; wat daarna overblijft, is het netto uit te betalen loon. De loonheffing belastingdienst kan worden afgelezen uit door de belastingdienst verstrekte tabellen. Het uit te betalen nettoloon wordt daarna als volgt berekend: brutoloon... pensioenpremie -... (-) loonheffingen (volgens tabel) -... (-) premies ZVW en WW -... (-) uit te betalen nettoloon... LOONBEREKENING PERIODE: MAART 2010 NAAM BEDRIJF: G. HARTOG NAAM BRUTOLOON PENSIOEN- LOON- PREMIES PREMIE HEFFING WERKN.VERZ. NETTOLOON W. ROS 3.300,00 100,00 937,00 128, ,00 G. VEENMAN 3.100,00 50,00 756,00 122, ,00 TOTAAL 6.400,00 150, ,00 250, ,00 CODERING: 400 PERSONEELSKOSTEN 6.400, LOONHEFFINGEN 1.943, PENSIOENPREMIE 150, NETTOLOON 4.307,00

28 7.3 4 SCHEMA LOONKOSTEN EN BETALINGEN Hieronder is schematisch een samenvatting gegeven van de loonadministratie. In het linkerschema staat de specificatie van de loonkosten. Rechts staat aan wie de verschillende bedragen moeten worden betaald. Loonkosten (debetboekingen) Betalen aan (creditboekingen) werkgeverspremies WW en WIA (rek. 400) werkgeverspremie pensioenverzekering (rek. 400) belastingdienst (rek. 150) verzekeringsmaatschappij (rek. 151) BRUTOLOON + vergoeding Zvw (rek. 400) belastingdienst werknemersdeel van de werknemersverzekeringen + ingehouden loonbelasting + premies volksverzekeringen + afdracht Zvw (rek. 150) verzekeringsmaatschappij pensioenpremie (rek. 151) de werknemers NETTOLOON (rek. 210)

29 interne en externe bedrijfsvergelijking EXPLOITATIEOVERZICHT opbrengst verkopen kostprijs verkopen BRUTOWINST personeelskosten... 0 afschrijvingskosten algemene kosten NETTOWINST gewaardeerd loon gewaardeerde rente BEDRIJFSECONOMISCHE WINST......