1 Contante boekingen en kortingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 Contante boekingen en kortingen"

Transcriptie

1 1 Contante boekingen en kortingen Een onderneming koopt en verkoopt haar goederen grotendeels op rekening. Er zijn nog veel handelsondernemingen die ook vaak contant kopen en verkopen. Hoe we deze contante verkopen verwerken willen we in dit hoofdstuk behandelen. Daarnaast komen de kortingen de orde die een onderneming verleent of ontvangt. 1.1 Contante verkopen Voorbeeld Sanne Geraedts, eigenaar van een winkel in bijouterieartikelen, heeft op 31 mei 2009 de volgende kas- en memoriaalstukken ter beschikking: K007 Winkelverkopen over mei 2009 (inclusief 19% btw): ,. M017 De inkoopprijs van de winkelverkopen over mei 2008 is 7.500,. Gevraagd a. Geef de journaalpost van het kasstuk (kasboek). b. Geef de journaalpost van het memoriaal. Uitwerking a. 100 Kas 840 Opbrengst verkopen 181 Te betalen btw , , 2.850, b. 800 Kostprijs verkopen 700 Voorraad goederen 7.500, 7.500, Als Sanne naast contante verkopen ook nog verkopen op rekening heeft, zal zij deze boeken in het verkoopboek. In feite boekt zij dan haar opbrengst van de verkopen zowel in het kasboek als in het verkoopboek. Dit vindt ze bezwaarlijk. Ze wil graag haar totale opbrengsten visualiseren in Contante boekingen en kortingen 11

2 het verkoopboek. Ze maakt daarbij gebruik van de rekening 240 Contante verkopen. Voorbeeld Naast de gegevens uit het vorige voorbeeld is ook nog uit het verkoopboek ontleend: V009 Verkopen op rekening md mei inclusief 19% btw 4.760,. M018 De inkoopprijs van de verkopen over mei is 2.000,. Sanne neemt de contante verkopen op in het kasboek en maakt daarbij onder andere gebruik van de rekening 240 Contante verkopen. Gevraagd a. Geef de journaalpost voor het kasboek. b. Geef de journaalpost uit het verkoopboek. Uitwerking a. 100 Kas 240 Contante verkopen , , b. 240 Contante verkopen 840 Opbrengst verkopen 181 Te betalen btw 4.760, , , 3.610, 800 Kostprijs verkopen 700 Voorraad goederen 9.500, 9.500, Sanne heeft in mei: goederen contant verkocht. Deze mutaties boeken we in het kasboek. goederen op rekening verkocht. Deze verwerken we in het verkoopboek. Kasboek Datum Stuknr. Rekening Debet Credit 31/5 K Contante verkopen , 12 Hoofdstuk 1

3 Verkoopboek Datum Fact.nr. Afnemer Verkopen incl. BTW Verkopen excl. BTW Op rekening Per Kas BTW Inkoopprijs verkopen 31/5 V , , , 3.610, 9.500, Toelichting Contante verkopen: bedrag inclusief 19% btw. Opbrengst verkopen: opbrengst kasboek exclusief btw , opbrengst verkoopboek exclusief btw 4.000, Te betalen btw: btw kasboek 2.850, btw verkoopboek 760, Kostprijs verkopen/voorraad goederen: inkoopprijs contante verkopen 7.500, inkoopprijs verkopen op rekening 2.000, De rekening 240 Contante verkopen is een tussenrekening. Dit betekent dat deze rekening glad dient te lopen, dat wil zeggen dat er op het moment dat alle boekingen over een bepaalde periode hebben plaatsgevonden, er geen saldo meer resteert. 1.2 Contante inkopen Sanne heeft ook te maken met contante inkopen. In feite moeten we bij het boeken van contante inkopen op dezelfde wijze te werk g als bij het boeken van contante verkopen. Voorbeeld Sanne heeft de volgende gegevens ontleend uit haar boekhouding: 30 april 2009 Saldo rekening 220 Contante inkopen 0, Contante inkopen mei 6.000, btw 19% 1.140, Totaal 7.140, Contante boekingen en kortingen 13

4 Het inkoopboek over de md mei vermeldt: Inkopen op rekening inclusief btw 8.330, Inkopen per kas inclusief btw 7.140, Inkopen exclusief btw , btw 2.470, Gevraagd a. Geef de journaalpost van het kasboek. b. Geef de journaalpost van het inkoopboek. Uitwerking a. 230 Contante inkopen 100 Kas 7.140, 7.140, b. 700 Voorraad goederen 180 Te verrekenen btw 140 Crediteuren 230 Contante inkopen , 2.470, 8.330, 7.140, Opmerking Net zoals de tussenrekening Contante verkopen dient de rekening Contante inkopen glad te lopen op het moment dat alle boekingen over een bepaalde periode hebben plaatsgevonden. 1.3 Ontvangsten per bank door pinnen, chippen of creditcard Naast contante verkopen, waarbij de klant cash betaalt, onderscheiden we ook verkopen waarbij de klant betaalt via een pinpas, een chipcard of een creditcard. Eigenlijk zou je deze betaalwijze kunnen zien als een tussenvorm van een contante betaling en een betaling op rekening. De verkoper ontvangt niet onmiddellijk een contante betaling, maar loopt geen risico. De reden waarom in toenemende mate gebruik wordt gemaakt van het chippen en pinnen is vanzelfsprekend het gebruikersgemak van zowel de kopende als de verkopende partij. Daarnaast speelt de veiligheid een rol: hoe minder contant geld in de kassa wezig is, hoe veiliger dit is. 14 Hoofdstuk 1

5 Op het moment dat de verkoper de klant laat chippen of pinnen worden de bedragen door de bank op dezelfde dag bijgeschreven op de bankrekening van de verkoper. Het betreft hier dus verkopen per bank. De ontvangsten per creditcard worden door de bank het einde van de md bijgeschreven. Aan het elektronisch betalen zijn kosten verbonden: Bij pinnen en chippen wordt door de bank periodiek een bedrag afgeboekt. De creditcardorganisatie boekt per transactie een bedrag af. Het boekhoudkundig verwerken van mutaties verbonden elektronisch betalen illustreren we in het nu volgende voorbeeld met drie boekingsstukken. Voorbeeld Linda Saes heeft een boetiek in vrijetijdskleding. Over de eerste week van februari en de eerste week van maart 2009 moeten de volgende boekingsdocumenten nog worden verwerkt: K054 Winkelverkopen: Bankbiljetten/cash Pinpasbetalingen Chipcardbetalingen Creditcardbetalingen btw 19% 2.000, 750, 100, 1.150, +/ , 760, B003 Bankafschrift ontvangen waarop is bijgeschreven: Chipcardbetalingen Pinpasbetalingen , 750, +/+ 850, B007 Rabobankafschrift ontvangen Bij: creditcardbetalingen februari 2009 Af: kosten creditcardorganisatie Credito 1.150, 70, Contante boekingen en kortingen 15

6 Gevraagd Journaliseer bovenstde drie boekingsstukken. 16 Hoofdstuk 1

7 Uitwerking K Kas 200 Geld onderweg 840 Opbrengst verkopen 181 Te betalen btw 2.000, 2.760, 4.000, 760, B Bank 200 Geld onderweg 850, 850, B Bank 461 Bankkosten 200 Geld onderweg 1.080, 70, 1.150, Opmerking In plaats van de tussenrekening 200 Geld onderweg kan ook een andere tussenrekening worden gebruikt, zoals 200 Kruisposten. 1.4 Kredietbeperkingstoeslag Als een onderneming wil stimuleren dat een debiteur snel tot betaling overgaat, kan zij op het factuurbedrag een toeslag berekenen die bij betaling binnen een bepaalde periode vervalt. Dit noemen we de kredietbeperkingstoeslag. Kredietbeperking is eigenlijk een negatieve korting ter bekostiging van de krediettermijn. De opslag mag de betalende partij aftrekken bij tijdige betaling. Dat betekent dat een kredietbeperkingstoeslag in alle gevallen zorgt voor een verhoging van het factuurbedrag. Het btw-bedrag op de factuur mag, ook bij tijdige betaling, niet worden gepast Kredietbeperkingstoeslag bij een inkoopfactuur Voorbeeld Handelsonderneming Devi bv koopt bij Akko bv een partij goederen in en ontvangt de op de volgende bladzijde afgebeelde factuur op 15 maart Contante boekingen en kortingen 17

8 Zoals de factuur vermeldt, mag bij betaling binnen 30 dagen de kredietbeperkingstoeslag in mindering worden gebracht. Gevraagd a. Geef de journaalpost die Devi maakt bij de ontvangst van de factuur. b. Devi betaalt de factuur op 30 maart 2009 per Rabobank. Geef de journaalpost die Devi boekt van de betaling per Rabobank c. Geef de journaalpost als Devi betaalt op 25 april. Uitwerking a. 700 Voorraad goederen 910 Kredietbeperkingstoeslag inkopen 180 Te verrekenen btw 140 Crediteuren , 300, 2.907, , b. 150 Crediteuren 910 Kredietbeperkingstoeslag inkopen 110 Rabobank , 300, , 18 Hoofdstuk 1

9 Opmerking De grootboekrekening Kredietbeperkingstoeslag wordt in rubriek 9 geplaatst omdat ze niets met de bedrijfsactiviteiten van de onderneming te maken heeft en dus eigenlijk wordt gezien als een incidentele boeking. c. 140 Crediteuren 110 Rabobank , , Kredietbeperkingstoeslag bij een verkoopfactuur Doordat de verkoper bij het verzenden van de factuur niet weet of de debiteur binnen de termijn betaalt, boekt hij de kredietbeperkingstoeslag op een voorlopige rekening in rubriek 1. Ontvangt de verkoper het bedrag binnen de termijn dan moet deze boeking weer teniet worden ged. Komt de betaling te laat binnen dan boeken we de kredietbeperking als incidenteel resultaat in rubriek 9. Voorbeeld Devi bv heeft onderstde factuur verzonden: Contante boekingen en kortingen 19

10 De inkoopwaarde van de partij goederen was ,. Gevraagd a. Geef de journaalpost die Devi maakt bij het verzenden van de factuur. b. Geef de journaalpost van de ontvangst per SNS Bank bij betaling binnen 30 dagen. c. Geef de journaalpost van de ontvangst per bank bij betaling na 30 dagen. Uitwerking a. 181 Te betalen btw 840 Opbrengst verkopen 135 Kredietbeperkingstoeslag verkopen , , , 480, 800 Kostprijs verkopen 700 Voorraad goederen , , b. 112 SNS Bank 135 Kredietbeperkingstoeslag verkopen ,20 480, ,20 c. 112 SNS Bank , , Kredietbeperkingstoeslag verkopen 900 Kredietbeperkingstoeslag verkopen 480, 480, Opmerking De grootboekrekening 900 Kredietbeperkingstoeslag verkopen is opgenomen in rubriek 9. Incidenteel wordt deze rekening toegepast. Hierboven onder c betreft het een voordeel voor de onderneming omdat de afnemer geen gebruik maakt van de kredietbeperkingstoeslag bij snelle betaling. 20 Hoofdstuk 1

11 1.5 Kortingen bij inkoop en verkoop Naast de kredietbeperkingstoeslag die we de orde hebben gesteld in de vorige paragraaf, kan de koper ook te maken krijgen met andere vormen van korting. We bespreken twee kortingen: korting bij contante betaling; kwantumkorting of rabat. Korting bij contante betaling De meest voorkomende korting op het te betalen factuurbedrag is de korting bij contante betaling. Deze korting ontvangt de koper als hij binnen een bepaalde termijn na de factuurdatum het factuurbedrag betaalt. De verkoper hoopt dat de koper hierdoor sneller tot betaling zal overg. Kwantumkorting Als een afnemer van een bepaald artikel een grote hoeveelheid tegelijkertijd afneemt, ontvangt hij een kwantumkorting. Hij neemt een hoeveelheid af die boven een bepaald kwantum ligt. Deze korting wordt ook wel rabat genoemd. De kortingen kunnen boekhoudkundig een voordeel of een nadeel zijn voor een onderneming. Verstrekt een onderneming korting dan is dit een last (debiteren) en ontvangt de onderneming een bedrag korting dan betreft dit baten (crediteren). Wij boeken de korting dan debet of credit op de rekening 915 Betalingskortingen Korting voor contante betaling bij een inkoopfactuur Voorbeeld Devi bv ontvangt de op de volgende bladzijde afgebeelde factuur. Contante boekingen en kortingen 21

12 Gevraagd a. Geef de journaalpost van de ontvangst van de factuur. b. Geef de journaalpost van de betaling per ING Bank als de betaling plaatsvindt binnen 8 dagen. c. Geef de journaalpost van de betaling per bank als de betaling plaatsvindt na het verstrijken van de acht dagen. Uitwerking a. 700 Voorraad goederen 180 Te verrekenen btw 140 Crediteuren 915 Betalingskortingen 7.500, 1.425, 8.835,75 89,25 b. 140 Crediteuren 111 ING Bank 8.835, ,75 22 Hoofdstuk 1

13 c. 140 Crediteuren 915 Betalingskortingen 111 ING Bank 8.835,75 89, , Korting voor contante betaling bij een verkoopfactuur Voorbeeld Devi bv verstuurt verkoopfactuur 052 op 12 juni 2009: Gevraagd a. Welke journaalpost maakt Devi bij het verzenden van deze factuur? b. De afnemer betaalt per Rabobank op 19 juni Geef de journaalpost van deze betaling. c. De afnemer betaalt per bank op 25 juni Geef de journaalpost van deze betaling. Uitwerking a. 181 Te betalen btw 840 Opbrengst verkopen 2.760,80 440, , Contante boekingen en kortingen 23

14 800 Kostprijs verkopen 700 Voorraad goederen 1.200, 1.200, b. 110 Rabobank 915 Betalingskortingen 2.737,60 23, ,80 c. 110 Rabobank 2.760, ,80 Opmerking Vergelijken we de betaling bij b met die bij c, dan zien we dat het al of niet gebruikmaken van de korting voor contante betaling geen gevolgen heeft voor de hoogte van het bedrag btw Kwantumkorting bij een verkoopfactuur Voorbeeld We nemen hetzelfde voorbeeld uit 1.4.2, maar nu met een kwantumkorting. Devi bv heeft onderstde factuur verzonden: 24 Hoofdstuk 1

15 Gevraagd a. Geef de journaalpost die Devi maakt bij het verzenden van de factuur. b. Geef de journaalpost van de ontvangst per SNS Bank bij betaling binnen 30 dagen. c. Geef de journaalpost van de ontvangst per bank bij betaling na 30 dagen. Uitwerking a. 915 Betalingskortingen 181 Te betalen btw 840 Opbrengst verkopen 135 Kredietbeperkingstoeslag verkopen , , 3.720, , 384, 800 Kostprijs verkopen 700 Voorraad goederen , , b. 112 SNS Bank 135 Kredietbeperkingstoeslag verkopen ,96 384, ,96 c. 112 SNS Bank , , Kredietbeperkingstoeslag verkopen 900 Kredietbeperkingstoeslag verkopen 384, 384, 1.6 Samenvatting 230 Contante inkopen Als een handelsonderneming naast contante inkopen ook nog inkopen heeft op rekening, zal zij deze boeken in het inkoopboek. In feite boekt zij dan de kosten van haar inkopen zowel in het kasboek als in het inkoopboek. Wil de onderneming de totale inkopen Contante boekingen en kortingen 25

16 zichtbaar maken in het inkoopboek, dan kan zij dit doen door gebruik te maken van de rekening 230 Contante inkopen. 240 Contante verkopen Als een handelsonderneming naast contante verkopen ook nog verkopen heeft op rekening, zal zij deze boeken in het verkoopboek. In feite boekt zij dan haar opbrengst van de verkopen zowel in het kasboek als in het verkoopboek. Wanneer een onderneming de totale verkopen zichtbaar wil maken in het verkoopboek, kan zij dit doen door gebruik te maken van de rekening 240 Contante verkopen. 900 Kredietbeperkingstoeslag verkopen Als een onderneming een bedrag voor kredietbeperkingstoeslag op de factuur opneemt, doet zij dit om de koper te motiveren het factuurbedrag eerder te betalen. Betaalt de koper de factuur binnen de vastgestelde termijn, dan hoeft deze het bedrag kredietbeperkingstoeslag niet te betalen. De grootboekrekening 900 Kredietbeperkingstoeslag is opgenomen in rubriek 9 omdat deze rekening incidenteel wordt gebruikt. 915 Betalingskortingen De kortingen kunnen een voordeel of een nadeel zijn voor een onderneming. Verstrekt een onderneming korting dan is dit een last (debiteren) en ontvangt de onderneming een bedrag korting dan betreft dit baten (crediteren). Wij boeken de korting dan debet of credit op de rekening 915 Betalingskortingen. Korting voor contante betaling Deze korting ontvangt de koper als hij binnen een bepaalde termijn na de factuurdatum het factuurbedrag betaalt. De verkoper hoopt dat de koper hierdoor sneller tot betaling zal overg. Kwantumkorting Als een afnemer van een bepaald artikel een grote hoeveelheid tegelijkertijd afneemt, ontvangt hij een kwantumkorting. Hij neemt een hoeveelheid af die boven een bepaald kwantum ligt. Deze korting wordt ook wel rabat genoemd. 26 Hoofdstuk 1

Het berekenen van kortingen en toeslagen, theorie

Het berekenen van kortingen en toeslagen, theorie Het berekenen van kortingen en toeslagen, theorie Inleiding Ondernemingen kunnen korting verstrekken aan hun afnemers en korting ontvangen van hun leveranciers. We gaan in deze paragraaf rabat en korting

Nadere informatie

Financiële Administratie

Financiële Administratie Financiële Administratie Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren Tweede druk Financiële administratie Financiële administratie Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren Tweede druk Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten

Nadere informatie

BKB. Basiskennis boekhouden. Aanvulling

BKB. Basiskennis boekhouden. Aanvulling BKB Basiskennis boekhouden Aanvulling Deze aanvulling behoort bij BKB Boekhouden, ISBN 978-90-415-0632-0. Lay-out en opmaak: NTI DTP Studio, Leiden 1 e druk najaar 2010 2010, Educatief bv, Leiden Alle

Nadere informatie

Cursus boekhouden Pagina 2. Vandaar nu even een algemene definitie, dan kan het daarna allemaal wat eenvoudiger:

Cursus boekhouden Pagina 2. Vandaar nu even een algemene definitie, dan kan het daarna allemaal wat eenvoudiger: Cursus boekhouden Cursus boekhouden Pagina 2 1 Boekhouden? Een boekhoudpakket is een uitgebreide rekenmachine. En dan ook nog een zeer eenzijdige rekenmachine, feitelijk enkel in staat tot optellen en

Nadere informatie

Beginbalans. Grootboek

Beginbalans. Grootboek 3 eginbalans Verlies- en winstrekening en eindbalans Financiële feiten Proef- en saldibalans Journaal Grootboek In dit hoofdstuk behandelen we de grootboekrekeningen. Je leert in dit hoofdstuk hoe je grootboekrekeningen

Nadere informatie

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing Hoofdstuk 1 Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing 1.1 Inleiding In het boek Elementaire kennis Bedrijfsadministratie heb je geleerd om boekingen te

Nadere informatie

1. De basis. Cursus boekhouden Pagina 2

1. De basis. Cursus boekhouden Pagina 2 Cursus boekhouden Cursus boekhouden Pagina 2 1. De basis Deze cursus is opgezet in november 2004 en maakte tot oktober 2009 deel uit van de handleiding PSU Boekhouden Light V1. Om zoveel mogelijk onze

Nadere informatie

PDB PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE WOENSDAG 16 JUNI 2010 08.45-10.

PDB PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE WOENSDAG 16 JUNI 2010 08.45-10. PDB DIT EXAMEN - ONDERDEEL BESTAAT UIT 4 PAGINA S PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE WOENSDAG 16 JUNI 2010 08.45-10.15 UUR D28.1 Beschikbare

Nadere informatie

PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden

PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden Periodeafsluiting Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen met de uitwerkingen

Nadere informatie

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot voorraden, inkopen en verkopen

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot voorraden, inkopen en verkopen Hoofdstuk 4 Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot voorraden, inkopen en verkopen Extra opgaven Opgave 4.8a hoort bij paragraaf 4.3, Tussenrekeningen. Opgave 4.8a In het grootboek van een

Nadere informatie

Brugboek bedrijfsadministratie

Brugboek bedrijfsadministratie Gerard van Heeswijk David Bouman Brugboek bedrijfsadministratie 3 e druk Brugboek Bedrijfsadministratie Gerard van Heeswijk David Bouman Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u verkrijgen bij:

Nadere informatie

- FACULTATIEF DOCENT: Computerboekhouden AccountView inclusief software en bestanden (present NOI; bv. voor demo op beamer).

- FACULTATIEF DOCENT: Computerboekhouden AccountView inclusief software en bestanden (present NOI; bv. voor demo op beamer). Sheet 14 - Training Elementair boekhouden havo/vwo - BOEK LEERLINGEN: Balans, grootboek & boekingsregels, boekhoudcases met OB, subadministraties, kasstaat, loonadministratie, praktijkboekingen, ondernemingsvormen/financiering,

Nadere informatie

Deze examenopgaven bestaan uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn.

Deze examenopgaven bestaan uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. . Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Examenopgaven BEDRIJFSECONOMIE WOENSDAG 9 JANUARI 2013 11:00 13:00 UUR Belangrijke informatie Deze examenopgaven bestaan uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer

Nadere informatie

Module 3 Gegevens verwerken

Module 3 Gegevens verwerken Geleerd in vorige presentatie Module 3 Gegevens verwerken Les 4. Bank- en kasmutaties en incidentele posten verwerken Verkoopfacturen maken Inkoopfacturen vastleggen Beslisboom Les 3 Hoe importeer en verwerk

Nadere informatie

BKB. Antwoordenboek. Basiskennis boekhouden. G.M. van Rhoon Bewerkt door: Jan H.L. de Bruijn MBA

BKB. Antwoordenboek. Basiskennis boekhouden. G.M. van Rhoon Bewerkt door: Jan H.L. de Bruijn MBA BKB Basiskennis boekhouden Antwoordenboek G.M. van Rhoon Bewerkt door: Jan H.L. de Bruijn MBA BKB Basiskennis Boekhouden Antwoordenboek G.M. van Rhoon Bewerkt door: Jan H.L. de Bruijn MBA Dit antwoordenboek

Nadere informatie

Handleiding Handmatig boekhouden

Handleiding Handmatig boekhouden Aan de slag in beroep en bedrijf Handleiding Handmatig boekhouden Branche Uitgevers 1 Branche Uitgevers 2 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een

Nadere informatie

Een overzicht van veel voorkomende gebeurtenissen en van de vastlegging daarvan:

Een overzicht van veel voorkomende gebeurtenissen en van de vastlegging daarvan: De balans opmaken De boekhouding kan worden gedefinieerd als een informatieverzameling, waarin de omvang en de samenstelling van het vermogen en van de mutaties daarin zijn vastgelegd. Boekhouden houdt

Nadere informatie

Boekhouden met Minipak Boekhouding 1.26

Boekhouden met Minipak Boekhouding 1.26 Boekhouden met Minipak Boekhouding 1.26 Opzet Hieronder worden eerst enige algemene opmerkingen gemaakt over boekhouden en het Minipak Boekhoudprogramma. Daarna is de volgorde van de onderwerpen die welke

Nadere informatie

Hoofdstuk 9 Voorinkopen en voorverkopen 83

Hoofdstuk 9 Voorinkopen en voorverkopen 83 Hoofdstuk 9 Voorinkopen en voorverkopen In dit hoofdstuk gaan we werken met de administratie van Superkeukens, administratie E. Leest u de voorinformatie goed door. Superkeukens verkoopt keukens aan particulieren

Nadere informatie

Inhoud VII. 1. De balans 1. 2. Veranderingen in de balans 15. 3. Grootboekrekeningen 33. 4. Hulprekeningen van het eigen vermogen 61. Voorwoord...

Inhoud VII. 1. De balans 1. 2. Veranderingen in de balans 15. 3. Grootboekrekeningen 33. 4. Hulprekeningen van het eigen vermogen 61. Voorwoord... ELEMENTAIR BOEKHOUDEN VII Inhoud Voorwoord...................................... V 1. De balans 1 1.1 Doel van het boekhouden.............................2 1.2 De eenmanszaak...................................2

Nadere informatie

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 26 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen.

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 26 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Bedrijfsadministratie niveau 4 Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 26 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Dit voorbeeldexamen

Nadere informatie

PSUBL. gravita. Handleiding PSU Boekhouden Light. Inleiding tot eenvoudig boekhouden. Versie: 1.12 22 oktober 2007. Versie: 22 oktober 2007

PSUBL. gravita. Handleiding PSU Boekhouden Light. Inleiding tot eenvoudig boekhouden. Versie: 1.12 22 oktober 2007. Versie: 22 oktober 2007 gravita Hoofdkade 95, 9503 HD Stadskanaal Tel. & fax: 0599-614815 E-mail: info@gravita.nl / www.gravita.nl Inschrijfnummer KvK: 02083322 Postbank 4491228 Fiscaalnummer 1345.68.266.B01 PSUBL Handleiding

Nadere informatie

Memoriaal In het dagboek memoriaal kunnen alle financiële feiten worden vastgelegd welke niet passen in het verkoopboek, inkoopboek of bankboek.

Memoriaal In het dagboek memoriaal kunnen alle financiële feiten worden vastgelegd welke niet passen in het verkoopboek, inkoopboek of bankboek. Financieel De financiële module van MKB-Logic Online Administratie stelt u in staat een complete administratie te voeren. De administratie is eenvoudig van opzet en kan door iedereen worden uitgevoerd.

Nadere informatie

Welkom op de werkvloer Stage lopen op een afdeling boekhouding

Welkom op de werkvloer Stage lopen op een afdeling boekhouding Welkom op de werkvloer Stage lopen op een afdeling boekhouding Praktijkboek voor de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg in het vmbo brug tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven Welkom op de werkvloer

Nadere informatie

Rekeningschema een korte oriëntatie

Rekeningschema een korte oriëntatie Rekeningschema een korte oriëntatie door Drs. J.C. Hoogheid AC 2008 Drs. J.C. Hoogheid AC Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze tekst mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,

Nadere informatie

26-5-2015. Module 3 Gegevens verwerken. Geleerd in vorige presentaties. Les 2. Wat is boekhouden? Wat zijn transacties? Les 2. Leer het boekhoudproces

26-5-2015. Module 3 Gegevens verwerken. Geleerd in vorige presentaties. Les 2. Wat is boekhouden? Wat zijn transacties? Les 2. Leer het boekhoudproces Geleerd in vorige presentaties Module 3 Gegevens verwerken Les 2. Leer het boekhoudproces Business Plan op 1 A4 Budget in 5 stappen Uurtarief / DGA-salaris Papieren en digitale archief ordnersysteem Btw-administratie

Nadere informatie

Internetopgaven hoofdstuk 3

Internetopgaven hoofdstuk 3 Internetopgaven hoofdstuk 3 IO.3.1 IO.3.2 IO.3.3 IO.3.4 Y. van de Voort wil periodiek informatie uit de boekhouding halen. Daarbij maakt zij gebruik van een kolommenbalans. Welke uitspraak over de kolommenbalans

Nadere informatie

Bit Watersport. Procedures en werkwijzen. Kerntaak 1: Houdt de dagboeken bij. Mei 2010 Copyright Stichting Praktijkleren

Bit Watersport. Procedures en werkwijzen. Kerntaak 1: Houdt de dagboeken bij. Mei 2010 Copyright Stichting Praktijkleren Bit Watersport Procedures en werkwijzen Kerntaak 1: Houdt de dagboeken bij Mei 010 Copyright Stichting Praktijkleren Procedures en werkwijzen Bit Watersport INHOUDSOPGAVE PROCEDURES EN WERKWIJZEN...5 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Workshop VIG Professional

Workshop VIG Professional Workshop VIG Professional Jaarafsluiting Gegeven door: Wilma Bambacht en Thijs Dams Locatie: Surya Products, Tuil Datum: 8 januari 2015 Aanvang: 19.30 uur Einde: 22.00 uur Organisatie: Thijs Dams - Easy

Nadere informatie

Examen HAVO. Handelswetenschappen en recht (oude stijl)

Examen HAVO. Handelswetenschappen en recht (oude stijl) Handelswetenschappen en recht (oude stijl) Examen HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Tijdvak 1 Woensdag 28 mei 13.30 16.30 uur 20 03 Voor dit examen zijn maximaal 90 punten te behalen; het examen

Nadere informatie