Handleiding Handmatig boekhouden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding Handmatig boekhouden"

Transcriptie

1 Aan de slag in beroep en bedrijf Handleiding Handmatig boekhouden Branche Uitgevers 1

2 Branche Uitgevers 2

3 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand dan wel openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. All rights reserved. No part of this book may be reproduced, stored in a database or retrieval system, or published, in any form or in any way, electronically, mechanically, by print, photo print, microfilm or any other means without prior written permission from the publisher. Ondanks alle zorg die aan dit boek is besteed kunnen auteurs, redacteuren en uitgever geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade, die zou kunnen voortvloeien uit enige fout, die in dit boek zou kunnen voorkomen. Colofon Branche Uitgevers Ontwikkeling: Kees Schrauwen Eindredactie: TCB Tekst & Uitleg, Den Haag Branche Uitgevers 3

4 Inhoud 1 INLEIDING GROOTBOEK FINANCIËLE MUTATIES INKOOPFACTUREN VERKOOPFACTUREN KASSTUKKEN (POST)BANKSTUKKEN MEMORIAALBOEKINGEN: DIVERSE POSTEN JAARAFSLUITING: KOLOMMENBALANS Branche Uitgevers 4

5 1 Inleiding Aan de hand van de boekhouding bij Activas Woonzorg ga je kennismaken met het handmatig boekhouden. In deze inleiding wordt eerst de opzet van het boekhouden besproken. In het bronnenboek van het project Woonzorg Economie lees je wat een boekhouding is. En wat een balans is. Branche Uitgevers 5

6 2 Grootboek De balans is van een bepaald moment, een bepaalde datum. Bij iedere financiële verandering (mutatie), veranderen meerdere balansposten. Je zou dus na iedere transactie een nieuwe balans kunnen maken. Een paar voorbeelden van financiële transacties: 1. ontvangen en uitgeven van contant geld, 2. ontvangsten en betalingen via de bank of Postbank, 3. verkopen aan klanten waar je niet direct geld van krijgt, 4. inkopen die je niet direct betaald. Het maken van nieuwe balansen is geen handige oplossing. In plaats daarvan maken we van iedere balanspost een apart overzicht. Dit overzicht noemen we een grootboekrekening. Alle grootboekrekeningen bij elkaar noemt men het grootboek. Er zijn dus grootboekrekeningen van bezit, schuld en van eigen vermogen. Op zo n grootboekrekening noteren we eerst het bedrag wat op de balans staat. Dit noemt men het openen van het grootboek. Hier ze je aantal rekeningen. De debetbedragen van de balans worden debet ingevuld en de creditbedragen van de balans worden credit geboekt. Branche Uitgevers 6

7 Vervolgens noteren we iedere verandering in die bezitting, schuld of het eigen vermogen op de betreffende grootboekrekeningen. Dit gebeurt aan de hand van bepaalde regels. (gouden regels) Wordt een bezitting groter, dan komt dit aan de debetzijde van de grootboekrekening. Wordt een bezitting kleiner, dan komt dit credit. Wordt een schuld groter, dan komt dit aan de creditzijde van de grootboekrekening. Wordt een schuld kleiner, dan komt dit debet. Wordt het eigen vermogen groter, dan wordt dit aan de creditzijde van de grootboekrekening ingevuld. Bijvoorbeeld opbrengst verkopen. Wordt het eigen vermogen kleiner, dan komt dit debet. Bijvoorbeeld kosten en privé-opnamen. Als voorbeeld zie je hier een paar grootboekrekeningen Hoe dit allemaal precies in zijn werk gaat, leer je op de volgende pagina s. Branche Uitgevers 7

8 3 Financiële mutaties Activas Woonzorg is een dienstverlenend bedrijf. Het bedrijf levert onder andere de volgende diensten woningverhuur woningaanpassing klusjes onderhoud en storingen maaltijdservice vervoer servicedienst, waaronder wasservice, boodschappenservice, tuinonderhoud, huishoudelijke hulp medische dienst zorghotel: wanneer mensen na een ziekenhuisopname nog niet direct zelfstandig thuis kunnen wonen verpleging en verzorging thuiszorg Voor al die diensten moet natuurlijk worden betaald. De klanten krijgen hiervoor een rekening. Uiteraard heeft Activas Woonzorg ook veel uitgaven. Zij ontvangen dus veel facturen, die zij dan weer contant of per bank/postbank betalen. In de volgende pagina s wordt uitgelegd hoe je deze veranderingen in een handmatige boekhouding kunt vastleggen op de grootboekrekeningen. Verder leggen we uit wat men verstaat onder het coderen van boekstukken. Branche Uitgevers 8

9 3.1 Inkoopfacturen Op 5 februari krijgt de boekhouder van Activas Woonzorg de volgende factuur. Uit deze factuur blijkt dat Activas Woonzorg 500 diepvriesmaaltijden heeft ingekocht bij de firma Frigofood. Het factuurbedrag is 1.325,00 Deze rekening is nog niet betaald. Een leverancier aan wie nog moet worden betaald noemt men een crediteur. De schuld van Activas Woonzorg aan deze crediteur wordt groter. Volgens de boekingsregel van schuld moet de boekhouder dit aan de creditzijde van de grootboekrekening Crediteuren invullen. Als omschrijving gebruikt de boekhouder het boekstuknummer. Branche Uitgevers 9

10 Inkoopfacturen moet hij zelf nummeren, omdat iedere leverancier een eigen systeem gebruikt. Met de verschillende nummeringen van de leveranciers kan hij de facturen niet netjes op volgorde in zijn ordners bewaren. Hij nummert alle inkomende facturen met IF, gevolgd door het jaartal, het maandnummer en daarna met 001, 002, 003, enzovoort. Voor deze factuur gebruikt hij dus IF De factuurprijs is inclusief 75,00 BTW. Activas Woonzorg betaalt de BTW dus aan leverancier Frigofood. Er zijn verschillende BTW-tarieven. Het hoog tarief is 19% en het laag tarief is 6%. Deze BTW kan aan het eind van het kwartaal worden teruggekregen van de belastingdienst. Maar dan moet het wel in de boekhouding genoteerd zijn. De boekhouder van Activas Woonzorg boekt de 75,00 BTW dan ook op de grootboekrekening 1611 BTW te vorderen laag (inkopen). De vordering op de belastingdienst is een bezitting. Deze bezitting wordt 75,00 groter. Daarom moet het BTW-bedrag aan de debetzijde worden ingevuld. Nu komt het moeilijkste gedeelte bij het boeken van een inkoopfactuur. Je moet namelijk goed kijken waar de factuur over gaat. Bij Activas Woonzorg kan dat o.a. zijn: voorraad: diepvriesmaaltijden, koffie, thee, koffiemelk, suiker, frisdranken, enzovoort worden door Activas Woonzorg op voorraad gehouden. Ze hebben daar eigen opslagruimten voor en leveren van hieruit weer aan de woonzorgcentra. Dit wordt geboekt op grootboekrekening 7000 Voorraad. verse maaltijden: deze worden door een externe keuken gemaakt en direct geleverd aan particulieren en zorgcentra. Dit boeken zij op grootboekrekening 8100 Inkoop verse maaltijden. kosten: Activas Woonzorg krijgt natuurlijk ook facturen voor allerlei kosten die zij maken, zoals gas, elektra, water, autokosten. Dit wordt geboekt op een kostenrekening in rubriek 4. Inventaris: zoals machines, bureaus, tafels, stoelen, kasten, enzovoort. Dit hoort thuis op grootboekrekening 0200 Inventaris. Op deze grootboekrekeningen boek je altijd het bedrag exclusief BTW. Want je moet wel het factuurbedrag betalen, maar omdat het uitgaven voor de zaak zijn, krijg je de BTW terug van de belastingdienst. Het kost je dus eigenlijk minder geld. De boekhouder boekt de diepvriesmaaltijden die gekocht zijn bij Frigofood dus op rekening 7000 Voorraad. Omdat dit een bezitting is en deze bezitting groter wordt, moet hij dit volgens de regel van bezit aan de debetzijde invullen. Branche Uitgevers 10

11 Coderen. Voordat de boekhouder alles in het grootboek zet, maak hij een notitie op de factuur. Hij schrijft op de factuur welke grootboekrekeningen er veranderen en aan welke kant. Dit noemt men coderen. Of je nu handmatig het grootboek invult, of je laat het door een boekhoudprogramma doen, eerst zal er een codering gemaakt moeten worden. Daarna vul je de grootboekrekeningen in. Bij een computerprogramma als Snelstart wordt automatisch het grootboek bijgewerkt. Voor het coderen gebruiken we het volgende schema. Voor de factuur die Activas Woonzorg van Frigofood ontvangt ziet de codering er zo uit: Samengevat: Een crediteur is iemand aan wie je nog moet betalen. Van iedere factuur die je ontvangt boek je het factuurbedrag credit bij Crediteuren, want de schuld wordt groter. De BTW die er op staat, boek je debet bij BTW te vorderen (hoog of laag). Het factuurbedrag exclusief BTW boek je dan debet op grootboekrekening waar het in de omschrijving op de factuur over gaat. Branche Uitgevers 11

12 Omdat het boeken in het grootboek eigenlijk niet meer is dan het overschrijven van de gegevens van de codering, kijken we in het vervolg vrijwel alleen maar naar de codering. Bij boekhouden met een computer moet je tenslotte ook kunnen coderen. Je moet weten waar het over gaat. De grootboekrekening zelf maakt de computer wel voor je. Het is natuurlijk wel belangrijk dat je het grootboek kunt lezen en kunt uitleggen. Activas Woonzorg ontvangt nog meer facturen. Kijk bij deze facturen goed waar het over gaat, een voorraadartikel, kosten, versartikelen, of misschien wel inventaris. Branche Uitgevers 12

13 3.2 Verkoopfacturen Activas Woonzorg levert verschillende diensten. Men kan maaltijden bestellen, hulpmiddelen huren, een zaaltje huren, huishoudelijke hulp inkopen, klusjes laten opknappen enzovoort. Als iemand iets inkoopt krijgt hij een rekening thuisgestuurd. Deze klanten van wie Activas Woonzorg dan nog geld tegoed heeft, noemt men debiteuren. Op 10 februari stuurt Activas Woonzorg de volgende factuur voor verse maaltijden aan mevrouw van Moergastel. Activas Woonzorg heeft zelf een kopie van de factuur. Uit de factuur blijkt dat Activas Woonzorg nog 35,99 tegoed heeft van mevr. van Moergastel. De boekhouder noteert dit op de grootboekrekening Debiteuren. Branche Uitgevers 13

14 Dit is een bezitting en deze bezitting wordt groter. Volgens de boekingsregels moet hij dus 35,99 op de rekening 1300 Debiteuren aan de debetzijde invullen. In het bedrag zit BTW. Activas Woonzorg ontvangt de BTW van mevr. van Moergastel. Deze BTW moet aan het eind van het kwartaal worden betaald aan de belastingdienst. Het moet dan ook in de boekhouding genoteerd zijn. De boekhouder van Activas Woonzorg boekt de BTW op de grootboekrekeningen 1601 BTW af te dragen laag. De schuld aan de belastingdienst wordt groter. Daarom moet het BTW-bedrag aan de creditzijde worden ingevuld. Het verschil tussen het bedrag wat Activas Woonzorg van mevr. van Moergastel ontvangt en de BTW die aan de belastingdienst moet worden betaald, is voor Activas Woonzorg opbrengst. Dit bedrag maakt Activas Woonzorg rijker. Het bedrijf krijgt meer eigen vermogen. Volgens de boekingsregel van het eigen vermogen moet de boekhouder dit aan de creditzijde van de grootboekrekening invullen. Maar omdat er dan veel verschillende boekingen op de rekening 0500 Eigen vermogen komen te staan, heeft hij geen inzicht meer in de kosten en opbrengsten. Daarom heeft hij een aantal aparte grootboekrekeningen gemaakt waar de veranderingen van het eigen vermogen op worden ingevuld. Deze rekeningen staan in rubriek 4 als het over kosten gaat. In rubriek 8 staan o.a. de grootboekrekeningen voor het boeken van de opbrengst. Je moet wel goed kijken welke opbrengstrekening je moet gebruiken. De opbrengst van de verse maaltijden komt dus in rubriek 8 en wel op de rekening 8600 Opbrengst verse maaltijden aan de creditzijde. Het factuurnummer wordt gebruikt als boekstuknummer. De codering die de boekhouder op de verkoopfactuur schrijft is dus Samengevat: Een debiteur is iemand van wie je nog geld krijgt. Van iedere factuur die je verstuurt boek je het factuurbedrag debet bij Debiteuren, want de bezitting wordt groter. De BTW die er op staat boek je credit bij BTW af te dragen (hoog of laag). Het factuurbedrag exclusief BTW boek je dan credit in rubriek 8 op een opbrengstrekening. Op de factuur ziet er dat als volgt uit. Branche Uitgevers 14

15 Daarna kan de boekhouder het grootboek bijwerken. Branche Uitgevers 15

16 3.3 Kasstukken Hebben we in de vorige paragraaf gezien hoe de boekhouder van Activas Woonzorg omgaat met de facturen, nu gaan we kijken hoe het met contante ontvangsten en uitgaven zit. Deze ontvangsten en uitgaven per kas zorgen natuurlijk voor een verandering in het kasgeld. De boekhouder moet hiervan ook altijd een bewijsstuk hebben. Dit noemt men de kasstukken. a. Kasstuk voor contante verkoop. Activas Woonzorg heeft een klein restaurant waar bewoners tegen een geringe vergoeding kunnen eten. Daarnaast is er een kleine winkel met artikelen voor de eerste levensbehoefte. Natuurlijk wordt hier contant afgerekend. Dit kan met chartaal geld (munten en bankbiljetten), maar ook met een pinpas. Iedere week wordt er een overzicht gemaakt van de ontvangsten, zodat de boekhouder het keurig netjes kan verwerken. Hieronder zie je een overzicht van de opbrengst van week 4. Branche Uitgevers 16

17 Door de ontvangst komt er meer geld in de kas. De bezitting kasgeld wordt groter. Volgens de regel van bezit vult de boekhouder dit aan de debetzijde van de grootboekrekening 1000 Kas in. In de opbrengst zit BTW. Activas Woonzorg ontvangt de BTW van de klanten. Deze BTW moet aan het eind van het kwartaal worden betaald aan de belastingdienst. Het moet dan ook in de boekhouding genoteerd zijn. De boekhouder van Activas Woonzorg boekt de BTW op de grootboekrekeningen 1601 BTW af te dragen laag en 1602 BTW af te dragen hoog. De schuld aan de belastingdienst wordt groter. Daarom moet het BTW-bedrag aan de creditzijde worden ingevuld. Het verschil tussen het bedrag wat van de klanten is ontvangen en de BTW die aan de belastingdienst moet worden betaald, is voor Activas Woonzorg opbrengst. Dit bedrag maakt Activas Woonzorg rijker. Zij krijgen meer eigen vermogen. Volgens de boekingsregel van het eigen vermogen moet de boekhouder dit aan de creditzijde van de grootboekrekening invullen. Maar omdat er dan veel verschillende boekingen op de rekening 0500 Eigen vermogen komen te staan, heeft hij geen inzicht meer in de kosten en opbrengsten. Daarom heeft hij een aantal aparte grootboekrekeningen gemaakt waar de veranderingen van het eigen vermogen op worden ingevuld. Deze rekeningen staan in rubriek 4 als het over kosten gaat en in rubriek 8 staan o.a. de grootboekrekeningen voor het boeken van de opbrengst. Branche Uitgevers 17

18 De opbrengst van de winkelverkopen komen dus in rubriek 8 en wel op de rekeningen 8500 Opbrengst voorraadartikelen (hoog) en 8550 Opbrengst voorraadartikelen (laag) aan de creditzijde. De codering die de boekhouder op het kasstuk voor de winkelverkopen schrijft is dus Let op het boekstuknummer. Het is een kasstuk (K) in de maand februari (02) en het is het eerste (001) kasstuk. Samengevat: Bij het kasstuk over winkelverkopen boek je het totaalbedrag debet bij Kas, want de bezitting wordt groter. De BTW die er op staat, boek je credit bij BTW af te dragen (hoog of laag) De rest is je opbrengst en komt dus credit op een grootboekrekening voor opbrengst. Op het weekoverzicht van ziet het er dan zo uit. Branche Uitgevers 18

19 Daarna kan de boekhouder alles op de grootboekrekeningen invullen. Branche Uitgevers 19

20 Maar de boekhouder is nog niet klaar met dit boekstuk. Je ziet dat er ook is betaald met een pinpas. Dit betekent dat dit geld dus niet echt in de kassa zit, maar automatisch bij de bankrekening is geboekt. Het gevolg is dat de boekhouder te veel heeft geboekt op de grootboekrekening Kas. Hij moet hier weer een bedrag van afboeken, want er is namelijk 283,00 naar de bank gegaan. De bezitting kas wordt kleiner, dus wordt dit aan de creditkant ingevuld. Het geld is dan wel naar de bank gegaan, maar voor de boekhouder is het pas officieel bijgeschreven wanneer het dagafschrift van de bank met de post binnenkomt. Dit duurt enige tijd. Het geld is dus eigenlijk nog onderweg van kas naar bank. Daarom boekt hij het bedrag van 283,00 debet op rekening 2000 Geld onderweg. De codering die de boekhouder op het kasstuk voor de winkelverkopen er nog bij zet is dus De complete codering van het weekoverzicht is Branche Uitgevers 20

21 Daarna kan de boekhouder het grootboek invullen. b. Kasstuk voor contante ontvangst van debiteur. Als iemand een servicedienst koopt bij Activas Woonzorg, krijgt hij hiervan een rekening. Sommige klanten komen deze rekening contant betalen bij het loket van Activas Woonzorg Woonzorg. Zo komt op 22 februari dhr. Jongenelen 15,86 betalen, omdat hij een factuur heeft ontvangen voor broodmaaltijden. Het gaat om factuurnummer VF De boekhouder geeft de dhr. Jongenelen een ontvangstbewijs en noteert het ook voor zichzelf als geheugensteuntje. Vroeger schreef hij een kwitantie uit, maar Branche Uitgevers 21

22 tegenwoordig print de computer een bonnetje; 1 voor de klant en 1 voor de ontvanger. Door ontvangst van het geld komt er meer geld in de kas. De bezitting Kas wordt groter en volgens de gouden boekingsregels moet dit dus aan de debetzijde worden ingevuld. Toen de factuur werd verstuurd aan de familie Jongenelen heeft de boekhouder het factuurbedrag ingevuld op de grootboekrekening Debiteuren. Nu wordt deze vordering minder; er is minder geld tegoed van klanten. De bezitting Debiteuren wordt kleiner en moet dus aan de creditzijde worden ingevuld. Op het bonnetje komt dan de volgende codering Bon met codering Daarna kan de boekhouder het grootboek invullen. Branche Uitgevers 22

23 c. Kasstuk voor contante betaling aan een crediteur. In een enkel geval betaalt Activas Woonzorg een ontvangen factuur contant. Zo gaat hij op 24 februari naar de kantoorboekhandel om de hoek om een bedrag van 32,43 te betalen. Een medewerker had daar een week eerder wat enveloppen gekocht en later was daar een rekening van binnengekomen (IF ). De boekhouder ontvangt een bewijs van betaling. Dit kan een kwitantie zijn, maar ook een geprint bonnetje uit de computer. Door betaling van het geld wordt het kasgeld minder. De bezitting Kas wordt kleiner en volgens de boekingsregels moet dit dus aan de creditzijde worden ingevuld. Toen de factuur werd ontvangen is het factuurbedrag ingevuld op de grootboekrekening Crediteuren aan de creditzijde. De schuld wordt nu kleiner en moet dus aan de debetzijde van de grootboekrekening Crediteuren worden ingevuld. Op het bonnetje komt dan de volgende codering Bon met codering Branche Uitgevers 23

24 Daarna kan de boekhouder het grootboek invullen. d. Kasstuk voor contante betaling van kosten. Soms worden er door medewerkers van Activas Woonzorg contante uitgaven gedaan. Zij leveren het bonnetje in bij de boekhouder en zij ontvangen hun geld dan terug, of zij krijgen contant geld mee uit de kas om de aankoop te doen. Op 14 februari wordt er 89,25 uitgegeven voor cartridges voor de kleurenprinter. De boekhouder ontvangt dan de kassabon als bewijs van betaling. Branche Uitgevers 24

25 Door betaling van het geld wordt het kasgeld minder. De bezitting Kas wordt kleiner en volgens de boekingsregels moet dit dus aan de creditzijde worden ingevuld. De prijs is inclusief 14,25 BTW. Activas Woonzorg betaalt de BTW dus aan de winkelier. Deze BTW kan aan het eind van het kwartaal worden teruggekregen van de belastingdienst. Maar dan moet het wel in de boekhouding staan. De boekhouder van Activas Woonzorg boekt de 14,25 BTW dan ook op de grootboekrekening 1612 BTW te vorderen hoog (inkopen). De vordering op de belastingdienst is een bezitting. Deze bezitting wordt 14,25 groter. Daarom moet het BTW-bedrag aan de debetzijde worden ingevuld. Nu komt het moeilijkste gedeelte bij het boeken van de uitgave. Je moet namelijk goed kijken waarvoor je hebt betaald. Bij Activas Woonzorg kan dat o.a. zijn: voorraad: diepvriesmaaltijden, koffie, thee, koffiemelk, suiker, frisdranken, enzovoort worden door Activas Woonzorg op voorraad gehouden. Ze hebben Branche Uitgevers 25

26 daar eigen opslagruimten voor en leveren van hieruit weer aan de woonzorgcentra. Dit wordt geboekt op grootboekrekening 7000 Voorraad. verse maaltijden: deze worden door een externe keuken gemaakt en direct geleverd aan particulieren en zorgcentra. Dit boeken zij op grootboekrekening 8100 Inkoop verse maaltijden. kosten: Activas Woonzorg krijgt natuurlijk ook facturen voor allerlei kosten die zij maken, zoals gas, elektra, water, autokosten. Dit wordt geboekt op een kostenrekening in rubriek 4. Inventaris: zoals machines, bureaus, tafels, stoelen, kasten, enzovoort. Dit hoort thuis op grootboekrekening 0200 Inventaris. De cartridges worden op het kantoor gebruikt en zijn de kosten voor Activas Woonzorg. De boekhouder boekt deze kosten op rekening 4400 Administratiekosten aan de debetzijde. Op het bonnetje komt dan de volgende codering. De bon met codering Branche Uitgevers 26

27 Daarna kan de boekhouder het grootboek invullen. Branche Uitgevers 27

28 e. Kasstuk voor contante privé-uitgaven. Uitgaven voor privé komen bij Activas Woonzorg niet voor. Bij kleinere onderneming gebeurt dit regelmatig. Daarom hebben zij in het rekeningschema een aparte grootboekrekening om deze uitgaven te noteren. Rekening 0550 Privé. Het is belangrijk om de privé-uitgaven op te schrijven. Zij tellen namelijk niet mee voor het berekenen van de winst. Als je dit wel zou doen, dan wordt de winst lager en dan betaal je te weinig belasting. Verder is het zo, dat je de BTW die je betaalt op privé-uitgaven niet kunt terugvragen van de belastingdienst. Deze BTW mag je dus niet boeken op de grootboekrekening BTW te vorderen laag (of hoog). Hoe ga dan in de boekhouding om met de privé-uitgaven? Als je bijvoorbeeld op 3 februari 114,99 uitgeeft nieuwe schoenen en er zit dan 18,36 BTW in, dan boek je het hele bedrag credit bij kas, want de bezitting Kas wordt kleiner. Het is een privé-uitgave, dus de BTW krijg je niet terug. Het hele bedrag komt dan ook debet op de grootboekrekening 0550 Privé Kassabon De codering is dan als volgt: Branche Uitgevers 28

29 De bon met codering Daarna kan de boekhouder het grootboek bijwerken. f. Kasstuk voor storting of opname kasgeld bij de (Post)bank. Bij Activas Woonzorg wordt contant geld in de kluis bewaard. 1x Per week gaat de boekhouder met een hoeveelheid geld naar de bank en stort het dan op de bankrekening. Zo ook op 25 februari. Hij brengt 2.500,00 naar de bank. Hij vult hiervoor een stortingsformulier in en doet het geld in een envelop. Branche Uitgevers 29

30 Uiteraard moet dit in de boekhouding worden vastgelegd. De hoeveelheid kasgeld neemt af, dus moet dit credit worden ingevuld. Het geld is dan wel naar de bank gegaan, maar voor de boekhouder is het pas officieel bijgeschreven wanneer het dagafschrift van de bank met de post binnenkomt. Dit duurt enige tijd. Het geld is dus eigenlijk nog onderweg van kas naar bank. Daarom boekt hij het bedrag van 2.500,00 debet op rekening 2000 Geld onderweg. De codering hiervoor luidt: Branche Uitgevers 30

31 De codering op het stortingsformulier is: De verwerking in het grootboek: Branche Uitgevers 31

32 Omgekeerd komt het ook wel eens voor dat de boekhouder naar de bank toe moet om kasgeld op te halen. Op 28 februari gaat haalt hij 1.000,00 van de Postbank voor aanvulling van het kasgeld. Hij krijgt dan een opnamebewijs. Uiteraard moet ook dit in de boekhouding worden genoteerd. De hoeveelheid kasgeld neemt toe, dus moet dit debet worden ingevuld. Het geld is dan wel van de Postbank gehaald, maar voor de boekhouder is het pas officieel afgeschreven wanneer het dagafschrift van de Postbank met de post binnenkomt. Dit duurt enige tijd. Het geld is dus eigenlijk nog onderweg van Postbank naar kas. Daarom boekt hij het bedrag van 1.000,00 credit op rekening 2000 Geld onderweg. De codering hiervoor is: De codering op het stortingsformulier is: Branche Uitgevers 32

33 De verwerking in het grootboek is: Branche Uitgevers 33

34 3.4 (Post)bankstukken In deze paragraaf komen de afschriften aan de orde die Activas Woonzorg van de bank en Postbank ontvangt. De boekhouder gebruikt deze afschriften als boekstuk. Het let natuurlijk goed op dat hij het juiste afschrift bij de juiste bank noteert. a. Afschrift van de (Post)bank: ontvangst van debiteur. Als iemand een servicedienst koopt bij Activas Woonzorg Woonzorg, krijgt hij hiervan een rekening. De meeste klanten betalen deze factuur via hun bankrekening. Zo staat er op afschrift 3 van de Postbank een ontvangst van Zorgcentrum Wiekenhoof van 2.150,00. Zij hebben in januari een rekening ontvangen voor afgenomen diensten. Door ontvangst van het geld komt er meer geld op de Posbankrekening. De bezitting Postbank wordt groter en volgens de gouden boekingsregels moet dit dus aan de debetzijde worden ingevuld. Toen de factuur werd verstuurd aan Wiekenhoof heeft de boekhouder het factuurbedrag ingevuld op de grootboekrekening Debiteuren. Nu wordt deze vordering minder; er is minder geld tegoed van klanten. De bezitting Debiteuren wordt kleiner en moet dus aan de creditzijde worden ingevuld. Branche Uitgevers 34

35 Op het afschrift komt dan de volgende codering: Afschrift met codering Daarna kan de boekhouder het grootboek invullen. Branche Uitgevers 35

36 b. Afschrift van de (Post)bank: betaald aan crediteur. Ontvangen facturen betaald Activas Woonzorg bij voorkeur via de bank of Postbank. Zo staat er op afschrift 192 van de bank dat er op 22 februari aan Energiebeheer 1.428,00 is betaald over de maand februari. Door betaling van het geld wordt het tegoed op de bankrekening minder. De bezitting Bank wordt kleiner en volgens de boekingsregels moet dit dus aan de creditzijde worden ingevuld. Toen de factuur werd ontvangen is het factuurbedrag ingevuld op de grootboekrekening Crediteuren aan de creditzijde. De schuld wordt nu kleiner en moet dus aan de debetzijde van de grootboekrekening Crediteuren worden ingevuld. Op het afschrift komt dan de volgende codering: Bon met codering Branche Uitgevers 36

37 Daarna kan de boekhouder het grootboek invullen. c. Afschrift van de (Post)bank: automatische afschrijving van kosten. De nota van het waterbedrijf wordt door Activas Woonzorg per incasso betaald. Dit betekent dat iedere maand automatisch het bedrag voor het waterbedrijf wordt afgeschreven. Op het afschrift van de bank zie je dat er 784,40 wordt afgeschreven. Branche Uitgevers 37

38 Door betaling van het geld wordt de bankrekening kleiner. De bezitting Bank wordt kleiner en volgens de boekingsregels moet dit dus aan de creditzijde worden ingevuld. De prijs is inclusief 44,40 BTW. Activas Woonzorg betaalt de BTW dus aan het waterbedrijf. Deze BTW kan aan het eind van het kwartaal worden teruggekregen van de belastingdienst. Maar dan moet het wel in de boekhouding staan. De boekhouder van Activas Woonzorg boekt de 44,40 BTW dan ook op de grootboekrekening 1611 BTW te vorderen laag (inkopen). De vordering op de belastingdienst is een bezitting. Deze bezitting wordt 44,40 groter. Daarom moet het BTW-bedrag aan de debetzijde worden ingevuld. Nu komt het moeilijkste gedeelte bij het boeken van de uitgave. Je moet namelijk goed kijken wat voor kosten je hebt betaald. De uitgaven voor het water zijn de kosten voor Activas Woonzorg. De boekhouder boekt deze kosten op rekening 4600 Huisvestingskosten aan de debetzijde. Op het afschrift komt dan de volgende codering: Het afschrift met de codering Branche Uitgevers 38

39 Daarna kan de boekhouder het grootboek bijwerken. Branche Uitgevers 39

40 d. Afschrift van de (Post)bank: privé-uitgaven. Uitgaven voor privé komen bij Activas Woonzorg niet voor. Bij kleinere onderneming gebeurt dit regelmatig. Daarom hebben zij in het rekeningschema een aparte grootboekrekening om deze uitgaven te noteren. Rekening 0550 Privé. Het is belangrijk om de privé-uitgaven op te schrijven. Zij tellen namelijk niet mee voor het berekenen van de winst. Als je dit wel zou doen, dan wordt de winst lager en dan betaal je te weinig belasting. Verder is het zo, dat je de BTW die je betaalt op privé-uitgaven niet kunt terugvragen van de belastingdienst. Deze BTW mag je dus niet boeken op de grootboekrekening BTW te vorderen laag (of hoog). Hoe ga dan in de boekhouding om met de privé-uitgaven? Als op afschrift 5 van de Postbank op 18 februari 32,50 wordt afgeschreven voor het abonnement van tijdschrift EigenBoot, dan boek je dit credit op de grootboekrekening, want de bezitting Postbank wordt kleiner. Het is een privé-uitgave, eventuele BTW krijg je niet terug. Het hele bedrag komt dan ook debet op de grootboekrekening 0550 Privé. De codering is dan als volgt: Het afschrift met de codering. Branche Uitgevers 40

41 Daarna kan de boekhouder het grootboek invullen. e. Afschrift van de (Post)bank: storting of opname kasgeld. Bij Activas Woonzorg wordt contant geld in de kluis bewaard. 1x Per week gaat de boekhouder met een hoeveelheid geld naar de bank en stort het dan op de bankrekening. Na enige dagen komt het bankafschrift binnen waar de storting op staat vermeld. Branche Uitgevers 41

42 Dit afschrift is voor de boekhouder het boekstuk om de verandering in de boekhouding vast te leggen. Het banksaldo neemt met 1.300,00 toe, dus moet dit debet worden ingevuld. Toen het geld is weggebracht, heeft de boekhouder dit tijdelijk geparkeerd op de grootboekrekening 2000 Geld onderweg. Nu kan het daar weer worden afgeboekt. Daarom boekt hij het bedrag van 1.300,00 debet op rekening 2000 Geld onderweg. De codering hiervoor is: De codering op het afschrift Branche Uitgevers 42

43 De verwerking in het grootboek Omgekeerd komt het ook wel eens voor dat de boekhouder naar de bank toe moet om kasgeld op te halen. Op afschrift 4 van de Postbank staat op 8 februari een kasopname van 500,00. Branche Uitgevers 43

44 Uiteraard moet ook dit in de boekhouding worden genoteerd. Het saldo bij de Postbank neemt af, dus moet dit credit worden ingevuld. Toen het geld is opgenomen, heeft de boekhouder dit tijdelijk geparkeerd op de grootboekrekening 2000 Geld onderweg. Nu kan het daar weer worden afgeboekt. Daarom boekt hij het bedrag van 500,00 debet op rekening 2000 Geld onderweg. De codering hiervoor is: De codering op het afschrift Branche Uitgevers 44

45 De verwerking in het grootboek Branche Uitgevers 45

46 3.5 Memoriaalboekingen: diverse posten Er is een aantal veranderingen die de boekhouder niet kan plaatsen onder de inkoopen verkoopfacturen, of onder kas- en bankstukken. Deze overige posten hebben iedere hun eigen codering. Voorbeelden hiervan zijn de kostprijsboeking, de BTW afdracht en de afschrijving op duurzame productiemiddelen. a. kostprijsboeking De winkelverkopen leveren een opbrengst. De producten heeft Activas Woonzorg eerst zelf ingekocht. Op dat moment werd de voorraad gedebiteerd, want de voorraad werd meer. Wanneer je verkoopt, wordt deze voorraad minder. Omdat in de boekhouding vast te leggen wordt er bij Activas Woonzorg eens per maand een overzicht van de kostprijs van de winkelverkopen uitgeprint. Hoe moet je dit nu verwerken? Op het moment van de verkoop is de voorraad wel minder geworden, maar dit is niet in de boekhouding vastgelegd. De grootboekrekening Voorraad werd toen niet gecrediteerd. Dat moet dus nu alsnog gebeuren. De boekhouder boekt dus 800,00 aan de creditzijde. De producten hebben dus geld gekost. Dit wordt genoteerd op de grootboekrekeningen kostprijs voorraadartikelen aan de debetzijde. Er wordt een splitsing gemaakt naar de verschillende BTW-percentages. De codering die de boekhouder maakt: Branche Uitgevers 46

Een overzicht van veel voorkomende gebeurtenissen en van de vastlegging daarvan:

Een overzicht van veel voorkomende gebeurtenissen en van de vastlegging daarvan: De balans opmaken De boekhouding kan worden gedefinieerd als een informatieverzameling, waarin de omvang en de samenstelling van het vermogen en van de mutaties daarin zijn vastgelegd. Boekhouden houdt

Nadere informatie

Handleiding Eetmeter. Aan de slag. in beroep en bedrijf. Handleiding Eetmeter. februari 2007

Handleiding Eetmeter. Aan de slag. in beroep en bedrijf. Handleiding Eetmeter. februari 2007 Aan de slag in beroep en bedrijf februari 2007 Branche Uitgevers 1 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand dan wel

Nadere informatie

Handleiding e-mail. Aan de slag. in beroep en bedrijf. Handleiding e-mail

Handleiding e-mail. Aan de slag. in beroep en bedrijf. Handleiding e-mail Aan de slag in beroep en bedrijf Branche Uitgevers 1 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand dan wel openbaar gemaakt

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie

Bedrijfsadministratie Bedrijfsadministratie Opgaven Niveau 5 MBA Peter Kuppen Frans van Luit Bedrijfsadministratie MBA Niveau 5 Opgaven Opgaven Bedrijfsadminstratie MBA Niveau 5 P. Kuppen F. van Luit Eerste druk Noordhoff

Nadere informatie

Balans "Rescue Service" per 1 juli Inventaris ,- Eigen vermogen ,- Voorraad Goederen ,- Crediteuren - 60.

Balans Rescue Service per 1 juli Inventaris ,- Eigen vermogen ,- Voorraad Goederen ,- Crediteuren - 60. Het openen van de grootboekrekeningen: Kijk welke bedragen op de balans staan Maak een soort kleine balans per grootboekrekening Als het bedrag op de balans debet staat vul dat bedrag dan ook debet in

Nadere informatie

administratie bronnenboek, deel 2 kaderberoepsgerichte leerweg

administratie bronnenboek, deel 2 kaderberoepsgerichte leerweg administratie bronnenboek, deel 2 kaderberoepsgerichte leerweg Annie Bosma cques Bijlsma Paul F.C. Croese Maarten van Esch Annemiek Krikke Maarten van der Steeg colofon Uitgeverij: Auteurs: Edu Actief

Nadere informatie

Proefexamen BOEKHOUDEN

Proefexamen BOEKHOUDEN Proefexamen BOEKHOUDEN Beschikbare tijd: 9 minuten 15623 1 Proefexamen HET EXAMEN BESTAAT UIT 12 GENUMMERDE PAGINA'S, waarin opgenomen: 2 OPDRACHTEN, gericht op toetsing van de vaardigheid om de basisregels

Nadere informatie

Beginbalans. Grootboek

Beginbalans. Grootboek 3 eginbalans Verlies- en winstrekening en eindbalans Financiële feiten Proef- en saldibalans Journaal Grootboek In dit hoofdstuk behandelen we de grootboekrekeningen. Je leert in dit hoofdstuk hoe je grootboekrekeningen

Nadere informatie

TAAK 7 Boekhouden ALLES DOOR ELKAAR nummer 1 EXAMEN 2014. Beste leerlingen,

TAAK 7 Boekhouden ALLES DOOR ELKAAR nummer 1 EXAMEN 2014. Beste leerlingen, TAAK 7 Boekhouden ALLES DOOR ELKAAR nummer 1 EXAMEN 2014 Beste leerlingen, Een groot deel van je examen bestaat uit BOEKHOUDEN, dat is het moeilijkste onderdeel waar ieder jaar veel leerlingen op zakken.

Nadere informatie

2010 -- Bedrijfsadministratie 1.1 -- Deel 3a

2010 -- Bedrijfsadministratie 1.1 -- Deel 3a BAD1.1 les 3 - programma Grootboek rekeningen van bezit rekeningen van schuld rekening van eigen vermogen rekening van kosten rekening van opbrengsten Resultatenrekening. Inkoopwaarde van de verkopen 66.000

Nadere informatie

Boekhouden met dagboeken

Boekhouden met dagboeken Kasboek Bankboek Inkoopboek Verkoopboek Diverse postenboek Bijlage bij het computerprogramma BoekhoudTrainer versie 4.04 Copyright 2009 De Jong Edusoft Bij het boekhouden kun je gebruik maken van twee

Nadere informatie

Aan de slag. Handleiding Voorraadbeheer

Aan de slag. Handleiding Voorraadbeheer Aan de slag in beroep en bedrijf Handleiding Voorraadbeheer februari 2007 Branche Uitgevers 1 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

Handleiding Programmeren en bewerken CAM (graveermachine) Aan de slag. in beroep en bedrijf. Handleiding Programmeren en bewerken CAM (graveermachine)

Handleiding Programmeren en bewerken CAM (graveermachine) Aan de slag. in beroep en bedrijf. Handleiding Programmeren en bewerken CAM (graveermachine) Aan de slag in beroep en bedrijf Handleiding Programmeren en bewerken CAM (graveermachine) Branche Uitgevers 1 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in

Nadere informatie

Manual e-mail. Aan de slag. in beroep en bedrijf. Manual e-mail

Manual e-mail. Aan de slag. in beroep en bedrijf. Manual e-mail Aan de slag in beroep en bedrijf Branche Uitgevers 1 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand dan wel openbaar gemaakt

Nadere informatie

De basis van het Boekhouden

De basis van het Boekhouden De basis van het Boekhouden Werkboek Niveau 3 BKB/elementair boekhouden Hans Dijkink de basis van het boekhouden Niveau 3 BKB/elementair boekhouden Werkboek Hans Dijkink Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten

Nadere informatie

Reader Bedrijfsadministratief medewerker, leerjaar 2 theorieboek

Reader Bedrijfsadministratief medewerker, leerjaar 2 theorieboek Reader Bedrijfsadministratief medewerker, leerjaar 2 theorieboek Reader Bedrijfsadministratief medewerker, leerjaar 2 theorieboek Peter H. C. Hintzen Jo L. M. Coenen Brinkman Uitgeverij Amsterdam 2014

Nadere informatie

TAAK 7 Alles door elkaar deel 1 KADER leerweg

TAAK 7 Alles door elkaar deel 1 KADER leerweg TAAK 7 Alles door elkaar deel 1 KADER leerweg Naam van de leerling Klas Boekingsgang Stap 1 De grootboekrekeningen openen Stap 2 De boekingsstempels invullen Stap 3 De grootboekrekeningen bijwerken Boekingsregels

Nadere informatie

landbouw en natuurlijke omgeving 2013 agrarische bedrijfseconomie CSPE KB uitwerkbijlage

landbouw en natuurlijke omgeving 2013 agrarische bedrijfseconomie CSPE KB uitwerkbijlage landbouw en natuurlijke omgeving 2013 agrarische bedrijfseconomie CSPE KB uitwerkbijlage Naam kandidaat Kandidaatnummer PK-0978-b-13-1-u 1 / 14 lees verder Onderdeel A boekhouden opdracht 1 boekingsstuk

Nadere informatie

Grootboekrekening Debet Credit

Grootboekrekening Debet Credit BA. H 6 a 1 6 De kolommenbalans 1 Als voorbeeld hoe je te werk moet gaan, nemen we rekening 130 Debiteuren. Als je de debetzijde optelt, vind je een totaal van 59.000. Dit bedrag wordt aan de debetzijde

Nadere informatie

handel en administratie CSPE BB 2010 minitoets bij opdracht 6

handel en administratie CSPE BB 2010 minitoets bij opdracht 6 handel en administratie CSPE BB 2010 minitoets bij opdracht 6 variant a Naam kandidaat Kandidaatnummer Meerkeuzevragen Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). Geef verbeteringen aan volgens voorbeeld

Nadere informatie

ANTWOORDEN BOEKHOUDEN

ANTWOORDEN BOEKHOUDEN ANTWOORDEN BOEKHOUDEN 1 Balans en grootboek... 1 2 Het journaal... 5 3 Kolommenbalans en rekeningschema... 16 4 BTW; enkele boekingen nader bekeken... 27 5 Retourzendingen en correctieboekingen... 35 6

Nadere informatie

26-5-2015. Module 3 Gegevens verwerken. Geleerd in vorige presentaties. Les 2. Wat is boekhouden? Wat zijn transacties? Les 2. Leer het boekhoudproces

26-5-2015. Module 3 Gegevens verwerken. Geleerd in vorige presentaties. Les 2. Wat is boekhouden? Wat zijn transacties? Les 2. Leer het boekhoudproces Geleerd in vorige presentaties Module 3 Gegevens verwerken Les 2. Leer het boekhoudproces Business Plan op 1 A4 Budget in 5 stappen Uurtarief / DGA-salaris Papieren en digitale archief ordnersysteem Btw-administratie

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE ADMINISTRATIE voor het mkb. 1 Bezittingen en vermogen... 12 2 Nog een voorbeeld... 14 3 Veranderingen in de balans...

INHOUDSOPGAVE ADMINISTRATIE voor het mkb. 1 Bezittingen en vermogen... 12 2 Nog een voorbeeld... 14 3 Veranderingen in de balans... INHOUDSOPGAVE ADMINISTRATIE voor het mkb 10e INHOUD druk afdeling hoofdstuk paragraaf 1 DE 2 STOMERIJ 3 GROOTHANDEL BALANS 1 BALANSBEGRIPPEN...blz. 12 1 Bezittingen en vermogen... 12 2 Nog een voorbeeld...

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie

Bedrijfsadministratie Bedrijfsadministratie Boekingsregels BAARHVILLE STUDIEHULP July 26, 2016 Auteur: Deborah Martina-Baarh Bedrijfsadministratie Thema Les GROOTBOEK & DE BOEKINGSREGELS VOOR B EZIT EN SCHULD I SKIT-MODEL Startfase

Nadere informatie

Het doel is dat jullie door middel van deze methode de basis van het boekhouden leren en gegevens leren te interpreteren of verklaren.

Het doel is dat jullie door middel van deze methode de basis van het boekhouden leren en gegevens leren te interpreteren of verklaren. Introductie in boekhouden. Boekhouden wordt wel eens als saai en soms onnodig vak gezien. Je huurt later als je een eigen bedrijf hebt toch een boekhouder of een accountant in. Of je besteedt de boekhouding

Nadere informatie

Antwoordenboek Boekhouden

Antwoordenboek Boekhouden Antwoordenboek Boekhouden Boekhouden 1 Antwoordenboek 1. Balans en grootboek Opgave 1 Activa (debet) Vaste activa Gebouwen Voertuigen Vlottende activa Debiteuren Liquide middelen Bank Kas Balans (per )

Nadere informatie

PRAKTIJKEXAMEN BASISKENNIS BOEKHOUDEN Toets journaalposten en grootboekrekening

PRAKTIJKEXAMEN BASISKENNIS BOEKHOUDEN Toets journaalposten en grootboekrekening PRAKTIJKEXAMEN BASISKENNIS BOEKHOUDEN Toets journaalposten en grootboekrekening Stegeman computers Mevrouw Stegeman is eigenaresse van een bedrijf dat computers en aanverwante artikelen verkoopt. Zij heeft

Nadere informatie

Internetopgaven hoofdstuk 3

Internetopgaven hoofdstuk 3 Internetopgaven hoofdstuk 3 IO.3.1 IO.3.2 IO.3.3 IO.3.4 Y. van de Voort wil periodiek informatie uit de boekhouding halen. Daarbij maakt zij gebruik van een kolommenbalans. Welke uitspraak over de kolommenbalans

Nadere informatie

5 Journaliseren en coderen

5 Journaliseren en coderen BA. H 5 a 1 5 Journaliseren en coderen Rubriek Rubriek 1 Machines 0 vaste activa Opbrengst verkopen 8 verkooprekening Inkoopwaarde verkopen 8 verkooprekening Verzekeringskosten 4 kostenrekening Inventaris

Nadere informatie

1 Grootboek, journaalposten, balans en resultatenrekening

1 Grootboek, journaalposten, balans en resultatenrekening 1 Grootboek, journaalposten, balans en resultatenrekening In de boekhouding worden de financiële feiten van een onderneming vastgelegd. Financiële feiten zijn enerzijds uitgaven en ontvangsten. Let op!

Nadere informatie

de basis van bedrijfsadministratie

de basis van bedrijfsadministratie hoofdstuk 1 de basis van bedrijfsadministratie In het eerste hoofdstuk wordt inzicht gegeven in het voeren van een administratie. Hierbij worden de basisbegrippen zoals de balans, resultatenrekening en

Nadere informatie

handel en administratie thema de afdeling boekhouding Basisberoepsgerichte leerweg

handel en administratie thema de afdeling boekhouding Basisberoepsgerichte leerweg handel en administratie thema de afdeling boekhouding Basisberoepsgerichte leerweg colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. Meppel Auteurs: A. Bosma, P.F.C. Croese, M. van Esch, H. Kamerbeek, A. Reijn, J.M.

Nadere informatie

1 Contante boekingen en kortingen

1 Contante boekingen en kortingen 1 Contante boekingen en kortingen Een onderneming koopt en verkoopt haar goederen grotendeels op rekening. Er zijn nog veel handelsondernemingen die ook vaak contant kopen en verkopen. Hoe we deze contante

Nadere informatie

Inhoud VII. 1. De balans 1. 2. Veranderingen in de balans 15. 3. Grootboekrekeningen 33. 4. Hulprekeningen van het eigen vermogen 61. Voorwoord...

Inhoud VII. 1. De balans 1. 2. Veranderingen in de balans 15. 3. Grootboekrekeningen 33. 4. Hulprekeningen van het eigen vermogen 61. Voorwoord... ELEMENTAIR BOEKHOUDEN VII Inhoud Voorwoord...................................... V 1. De balans 1 1.1 Doel van het boekhouden.............................2 1.2 De eenmanszaak...................................2

Nadere informatie

Uitwerkingen vragen en opgaven. 1 De balans. BA. H 1 Vragen. Uitwerking vragen

Uitwerkingen vragen en opgaven. 1 De balans. BA. H 1 Vragen. Uitwerking vragen BA. H 1 Vragen Uitwerkingen vragen en opgaven 1 De balans Uitwerking vragen 1 Een begroting is een vooraf gemaakt overzicht van inkomsten en uitgaven. 2 Het is belangrijk voor een gezin om een begroting

Nadere informatie

Cursus boekhouden Pagina 2. Vandaar nu even een algemene definitie, dan kan het daarna allemaal wat eenvoudiger:

Cursus boekhouden Pagina 2. Vandaar nu even een algemene definitie, dan kan het daarna allemaal wat eenvoudiger: Cursus boekhouden Cursus boekhouden Pagina 2 1 Boekhouden? Een boekhoudpakket is een uitgebreide rekenmachine. En dan ook nog een zeer eenzijdige rekenmachine, feitelijk enkel in staat tot optellen en

Nadere informatie

administratie instructie-/werkboek, deel 2

administratie instructie-/werkboek, deel 2 administratie instructie-/werkboek, deel 2 Kaderberoepsgerichte leerweg Annie Bosma Jacques Bijlsma Paul F.C. Croese Maarten van Esch Maarten van der Steeg colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. Meppel Auteurs:

Nadere informatie

handel en administratie thema de afdeling boekhouding

handel en administratie thema de afdeling boekhouding 4611_HA_WB_5_boekhouding_k 02-06-2005 10:51 Pagina 1 handel en administratie thema de afdeling boekhouding Kaderberoepsgerichte leerweg Gemengde leerweg 4611_HA_WB_5_boekhouding_k 02-06-2005 10:51 Pagina

Nadere informatie

Elementaire praktijk van de Financiering Werkboek

Elementaire praktijk van de Financiering Werkboek Elementaire praktijk van de Financiering Werkboek Niveau 4 PDB Mariëlle de Kock elementaire praktijk van de financiering Niveau 4 PDB Werkboek Mariëlle de Kock Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Ontwerp

Nadere informatie

Module 3 Gegevens verwerken

Module 3 Gegevens verwerken Geleerd in vorige presentatie Module 3 Gegevens verwerken Les 4. Bank- en kasmutaties en incidentele posten verwerken Verkoopfacturen maken Inkoopfacturen vastleggen Beslisboom Les 3 Hoe importeer en verwerk

Nadere informatie

www.dubbelklik.nu Handleiding Homeplanner

www.dubbelklik.nu Handleiding Homeplanner www.dubbelklik.nu Handleiding Homeplanner Deze extra opdrachten zijn onderdeel van Dubbelklik, een lesmethode Technologie, ICT/ Loopbaanoriëntatie en Intersectoraal Alle rechten voorbehouden. Niets uit

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD A2. Regeling Brandmeldinstallaties 2002 BMI 2002 / A2 VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING. Versie : 1.0. Publicatiedatum : 1 april 2012

WIJZIGINGSBLAD A2. Regeling Brandmeldinstallaties 2002 BMI 2002 / A2 VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING. Versie : 1.0. Publicatiedatum : 1 april 2012 WIJZIGINGSBLAD A2 Regeling Brandmeldinstallaties 2002 BMI 2002 / A2 Publicatiedatum : 1 april 2012 Ingangsdatum : 1 april 2012 VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING VOORWOORD A2:2012/BMI 2002 Pagina 2/5 Dit wijzigingsblad

Nadere informatie

ADMINISTRATIE / BOEKHOUDEN - NOI DE BOEKINGSREGELS VOOR DUBBEL BOEKHOUDEN DE VASTE BOEKINGEN

ADMINISTRATIE / BOEKHOUDEN - NOI DE BOEKINGSREGELS VOOR DUBBEL BOEKHOUDEN DE VASTE BOEKINGEN ADMINISTRATIE / BOEKHOUDEN - NOI DE BOEKINGSREGELS VOOR DUBBEL BOEKHOUDEN REGEL VOOR BEZIT: méér bezit debet boeken mínder bezit dus credit boeken REGEL VOOR SCHULD: méér schuld credit boeken mínder schuld

Nadere informatie

DEZE TAAK BESTAAT UIT 35 ITEMS. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DEZE TAAK BESTAAT UIT 35 ITEMS. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DEZE TAAK BESTAAT UIT 35 ITEMS. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Beschouw de volgende beweringen: I II 1 Een inventaris

Nadere informatie

Boekhouden en financiële administratie Examennummer: 96065 Datum: 8 februari 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Boekhouden en financiële administratie Examennummer: 96065 Datum: 8 februari 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Boekhouden en financiële administratie Examennummer: 96065 Datum: 8 februari 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 3 cases met elk

Nadere informatie

Boekhouden - Rekenvaardigheid

Boekhouden - Rekenvaardigheid Boekhouden - Rekenvaardigheid Colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. Meppel Auteurs: E. Lockefeer, R. van Midde, A. Schouten Redactie: Edu Actief b.v. Meppel Inhoudelijke redactie: J. Benneker, R. van Midde

Nadere informatie

LANDBOUW EN NATUURLIJKE OMGEVING AGRARISCHE BEDRIJFSECONOMIE CSE KB

LANDBOUW EN NATUURLIJKE OMGEVING AGRARISCHE BEDRIJFSECONOMIE CSE KB Examen VMBO-KB 2006 tijdvak 1 vrijdag 19 mei 9.00-11.00 uur LANDBOUW EN NATUURLIJKE OMGEVING AGRARISCHE BEDRIJFSECONOMIE CSE KB Het examen landbouw en natuurlijke omgeving CSE KB bestaat uit twee deelexamens

Nadere informatie

administratie afdeling facturering Kaderberoepsgerichte leerweg en Gemengde leerweg

administratie afdeling facturering Kaderberoepsgerichte leerweg en Gemengde leerweg administratie afdeling facturering Kaderberoepsgerichte leerweg en Gemengde leerweg colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. Meppel Auteurs: A. Bosma, P.F.C. Croese, M. van Esch, H. Kamerbeek, J.M. van der

Nadere informatie

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 26 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen.

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 26 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Bedrijfsadministratie niveau 4 Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 26 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Dit voorbeeldexamen

Nadere informatie

1. Debet 020 Inventaris Credit Datum Omschrijving Bedrag Datum Omschrijving Bedrag 1 feb Van balans 78.200,-

1. Debet 020 Inventaris Credit Datum Omschrijving Bedrag Datum Omschrijving Bedrag 1 feb Van balans 78.200,- Hoofdstuk 1 Opgave 1.1 1. Debet 020 Inventaris Credit 1 feb Van balans 78.200,- Debet 060 Eigen vermogen Credit 1 feb Van balans 86.180,- Debet 071 4% Onderhandse lening o/g Credit 1 feb Van balans 44.000,-

Nadere informatie

www.dubbelklik.nu Handleiding Access 2010

www.dubbelklik.nu Handleiding Access 2010 www.dubbelklik.nu Handleiding Access 2010 Deze handleiding is onderdeel van Dubbelklik, een lesmethode Technologie, ICT/ Loopbaanoriëntatie en Intersectoraal Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

2014 Nederlandse Associatie voor Examinering Elementair Boekhouden 1 / 7

2014 Nederlandse Associatie voor Examinering Elementair Boekhouden 1 / 7 Elementair Boekhouden Correctiemodel voorbeeldexamen 2014 Nederlandse Associatie voor Examinering Elementair Boekhouden 1 / 7 Vraag 1 Toetsterm 1.4 - Beheersingsniveau: T - Aantal punten: 3 In januari

Nadere informatie

Elementaire praktijk van de Bedrijfsadministratie

Elementaire praktijk van de Bedrijfsadministratie Elementaire praktijk van de Bedrijfsadministratie Werkboek Niveau 4 PDB Hans Dijkink Elementaire praktijk van de Bedrijfsadministratie Niveau 4 PDB Werkboek Hans Dijkink Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten

Nadere informatie

ADMINISTRATIE / BOEKHOUDEN - NOI DE BOEKINGSREGELS VOOR DUBBEL BOEKHOUDEN DE VASTE BOEKINGEN

ADMINISTRATIE / BOEKHOUDEN - NOI DE BOEKINGSREGELS VOOR DUBBEL BOEKHOUDEN DE VASTE BOEKINGEN ADMINISTRATIE / BOEKHOUDEN - NOI DE BOEKINGSREGELS VOOR DUBBEL BOEKHOUDEN REGEL VOOR BEZIT: méér bezit debet boeken mínder bezit dus credit boeken REGEL VOOR SCHULD: méér schuld credit boeken mínder schuld

Nadere informatie

ELEMENTAIR BOEKHOUDEN

ELEMENTAIR BOEKHOUDEN OPLEIDINGEN BASISKENNIS BOEKHOUDEN BKB BASISKENNIS ONDERNEMERSCHAP ELEMENTAIR BOEKHOUDEN (met bijlage grootboek en studie-app) Drs. P.F. Pietersen K.P. Pietersen 0 e druk, e oplage ISBN 978 90 655 05 7

Nadere informatie

Opdrachten. Een kostenoverzicht maken van een bedrijf

Opdrachten. Een kostenoverzicht maken van een bedrijf Opdrachten Een kostenoverzicht maken van een bedrijf Doel Na deze opdracht kun je: verschillende kosten van een bedrijf noemen; verschillende kosten van een bedrijf verdelen. Benodigheden Voor deze opdracht

Nadere informatie

2 Veranderingen in de balans

2 Veranderingen in de balans 2 Beginbalans Verlies- en winstrekening en eindbalans Financiële feiten Proef- en saldibalans Journaal Grootboek In het vorige hoofdstuk hebben we gezien dat een balans een staat is die aan de debetzijde

Nadere informatie

kolommenbalans persoonlijke ondernemingsvorm Gedeeltelijke kolommenbalans

kolommenbalans persoonlijke ondernemingsvorm Gedeeltelijke kolommenbalans kolommenbalans kolommenbalans persoonlijke ondernemingsvorm het einde komt in zicht Nadat het grootboek gedurende de boekingsperiode is bijgewerkt, kun je een nieuwe balans maken. Je kunt dan ook de resultatenrekening,

Nadere informatie

Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Word Gevorderd 2010. 2011, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: augustus 2012

Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Word Gevorderd 2010. 2011, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: augustus 2012 Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Word Gevorderd 2010 2011, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: augustus 2012 ISBN: 978-90-817910-7-6 Dit boek is gedrukt op een papiersoort

Nadere informatie

Overgenomen uit Bedrijfsadministratie en computer 2 (vmbo) bedoeldalsaanvullingopdeel1.

Overgenomen uit Bedrijfsadministratie en computer 2 (vmbo) bedoeldalsaanvullingopdeel1. Overgenomen uit Bedrijfsadministratie en computer 2 (vmbo) bedoeldalsaanvullingopdeel1. Constructiewerkplaats Staal 2AFDELING Gebruik van dit aanvullingskatern BTW is alleen toegestaan aan gebruikers van

Nadere informatie

Release notes Unit4 Multivers API 1.8.2

Release notes Unit4 Multivers API 1.8.2 Release notes Unit4 Multivers API 1.8.2 De Unit4 Multivers API is een product van: Unit4 Business Software Benelux B.V. Telefoon 031 88 247 17 77 Papendorpseweg 100 Supportlijn 088 247 24 72 Postbus 5005

Nadere informatie

2015 Noordhoff Uitgevers bv. Uitwerkingen docenten De basis van het boekhouden. Uitwerkingen docenten De basis van het boekhouden 1

2015 Noordhoff Uitgevers bv. Uitwerkingen docenten De basis van het boekhouden. Uitwerkingen docenten De basis van het boekhouden 1 Uitwerkingen docenten De basis van het boekhouden Uitwerkingen docenten De basis van het boekhouden 1 Hoofdstuk 1 De balans *1.8 a Bezittingen Omschrijving Bedrag Magazijn 150.000 Twee bestelauto s à 35.000

Nadere informatie

EasyAdmin Versie 0.1

EasyAdmin Versie 0.1 EasyAdmin Versie 0.1 Boekhouden in Excel Handleiding 08 juli 2007 Inhoudsopgave : 1. Inleiding... 3 2. Installatie & Opstarten... 4 3. De Admininstratie... 5 4. Deel I: Registreren van de financiële feiten...

Nadere informatie

Kennis Bedrijfsadministratie. Werkboek

Kennis Bedrijfsadministratie. Werkboek Kennis Bedrijfsadministratie Werkboek Kennis Bedrijfsadministratie Werkboek Ad Bakker Opmaak: Sander Pinkse Boekproductie, Amsterdam ISBN 978 90 3723 454 1 2016 Uitgeverij Edu Actief b.v. Gehele of gedeeltelijke

Nadere informatie

1. De basis. Cursus boekhouden Pagina 2

1. De basis. Cursus boekhouden Pagina 2 Cursus boekhouden Cursus boekhouden Pagina 2 1. De basis Deze cursus is opgezet in november 2004 en maakte tot oktober 2009 deel uit van de handleiding PSU Boekhouden Light V1. Om zoveel mogelijk onze

Nadere informatie

administratie CSPE BB 2010 minitoets bij opdracht 19

administratie CSPE BB 2010 minitoets bij opdracht 19 administratie SPE BB 2010 minitoets bij opdracht 19 variant a Naam kandidaat Kandidaatnummer Meerkeuzevragen Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). Geef verbeteringen aan volgens voorbeeld 2 of 3.

Nadere informatie

Procedure Jaarafsluiting.

Procedure Jaarafsluiting. Procedure Jaarafsluiting http://www.unit4agresso.nl/opleidingen Unit 4 Multivers Extended versie 3.5 Unit 4 Multivers Extended is een product van: Unit 4 Agresso Software B.V. Telefoon 0184 444444 Postbus

Nadere informatie

Internetopgaven hoofdstuk 3

Internetopgaven hoofdstuk 3 Internetopgaven hoofdstuk 3 IO.3.1 De boekhouder van de eenmanszaak Carel Castello heeft op 31 december 013 een aantal posten op de volgende gedeeltelijke kolommenbalans samengevat: Grootboekrekeningen

Nadere informatie

Boekhouden 2. Naam:... Klas:...

Boekhouden 2. Naam:... Klas:... Boekhouden 2 Naam:... Klas:... Colofon Uitgeverij: Uitgeverij Edu Actief b.v. Meppel Auteurs: Shenaaz Mohamed, Hans Kamerbeek Redactie: Uitgeverij Edu Actief b.v. Meppel Inhoudelijke redactie: Arie Reijn

Nadere informatie

BOEKHOUDEN IN DE PRAKTIJK 1

BOEKHOUDEN IN DE PRAKTIJK 1 OPLEIDING BASISKENNIS BOEKHOUDEN BKB BOEKHOUDEN IN DE PRAKTIJK 1 Drs. P.F. Pietersen K.P. Pietersen 9 e druk, 1 e oplage ISBN 978 90 6355 205 3 NEDERLANDS ONDERWIJS INSTITUUT BV DE NOI-METHODE VOOR DE

Nadere informatie

Balans van t Hart van Nederland per 5 oktober

Balans van t Hart van Nederland per 5 oktober Hoofdstuk 3 Veranderingen op de balans 57 Op 5 oktober zit Fred weer achter de computer. Hij ziet bij het internetbankieren dat een nog openstaande rekening van 750,- aan de leverancier betaald is. De

Nadere informatie

UNIFORM HEREXAMEN MULO tevens IIe ZITTING STAATSEXAMEN MULO 2009

UNIFORM HEREXAMEN MULO tevens IIe ZITTING STAATSEXAMEN MULO 2009 MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VOLKSONTWIKKELING EXAMENBUREAU UNIFORM HEREXAMEN MULO tevens IIe ZITTING STAATSEXAMEN MULO 2009 VAK : BOEKHOUDEN DATUM: DONDERDAG 06 AUGUSTUS 2009 TIJD : 09.40 11.40 UUR DEZE

Nadere informatie

TAAK 5 Afdeling VERKOPEN BASIS leerweg

TAAK 5 Afdeling VERKOPEN BASIS leerweg TAAK 5 Afdeling VERKOPEN BASIS leerweg Naam van de leerling Klas Boekingsgang Stap 1 De grootboekrekeningen openen Stap 2 De boekingsstempels invullen Stap 3 De grootboekrekeningen bijwerken SCHULD MINDER

Nadere informatie

Profin. Financiële administratie. Cervus Automatisering BV Midden Engweg 4 3882 TT Putten www.cervus.nl

Profin. Financiële administratie. Cervus Automatisering BV Midden Engweg 4 3882 TT Putten www.cervus.nl Profin Financiële administratie Cervus Automatisering BV Inhoudsopgave Algemeen pagina 3 Boekjaar aanmaken pagina 4 Grootboekrekeningen pagina 6 Dagboeken pagina 7 Dagboeken met een tegenrekening pagina

Nadere informatie

www.dubbelklik.nu Handleiding Paint 2003

www.dubbelklik.nu Handleiding Paint 2003 Handleiding Paint 2003 www.dubbelklik.nu Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand dan wel openbaar gemaakt in enige

Nadere informatie

De Balans. Laten we aan de hand van een voorbeeld een balans opbouwen.

De Balans. Laten we aan de hand van een voorbeeld een balans opbouwen. De Balans Wat is een balans? Een balans laat zien hoe een onderneming er op een bepaald moment voor staat. Je kunt het vergelijken met een foto. Aan de linkerkant (debet) staan de bezittingen. Aan de rechterkant

Nadere informatie

3. Boeken op rekeningen (grootboek) We gaan uit van volgende beginbalans: Actief Beginbalans Passief

3. Boeken op rekeningen (grootboek) We gaan uit van volgende beginbalans: Actief Beginbalans Passief 3. Boeken op rekeningen (grootboek) We gaan uit van volgende beginbalans: Actief Beginbalans Passief Gebouwen 250.000 Rollend materieel 100.000 Handelsgoederen 40.000 Bank 30.000 Kapitaal 300.000 Lening

Nadere informatie

Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Excel Beginners 2013. 2011, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: mei 2013

Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Excel Beginners 2013. 2011, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: mei 2013 Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Excel Beginners 2013 2011, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: mei 2013 ISBN: 978-90-817910-8-3 Dit boek is gedrukt op een papiersoort

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie Deel I

Bedrijfsadministratie Deel I Bedrijfsadministratie Deel I BTW in de boekhouding BAARHVILLE STUDIEHULP August 3, 2016 Opgesteld door: Deborah Baarh 1 Bedrijfsadministratie Deel I Thema Les DE BALANS SKIT-MODEL Startfase Duur fase:

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD A2. BORG 2005 versie 2 / A2 VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING. Versie : 2.2. Publicatiedatum : 31 maart 2010. Ingangsdatum : 1 april 2010

WIJZIGINGSBLAD A2. BORG 2005 versie 2 / A2 VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING. Versie : 2.2. Publicatiedatum : 31 maart 2010. Ingangsdatum : 1 april 2010 WIJZIGINGSBLAD A2 Nationale Beoordelingsrichtlijn BORG 2005 versie 2 Procescertificaat voor het ontwerp, de installatie en het onderhoud van inbraakbeveiliging BORG 2005 versie 2 / A2 Publicatiedatum :

Nadere informatie

januari 5 Uit de kas genomen voor de huishouding SRD 3.700,

januari 5 Uit de kas genomen voor de huishouding SRD 3.700, DEZE TAAK BESTAAT UIT 35 ITEMS. MULO-III kandidaten maken de items 1 t/m 25. MULO-IV kandidaten maken de items 1 t/m 35. 1 Beschouw de volgende beweringen: I De inventarislijst wordt aan de hand van de

Nadere informatie

Procedure jaarafsluiting. Unit 4 Multivers CB Lite

Procedure jaarafsluiting. Unit 4 Multivers CB Lite Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers CB Lite Unit 4 Multivers CB Lite is een product van: Unit 4 Agresso Software Telefoon 0184 444444 B.V. Postbus 102 Telefax 0184 444445 3360 AC Sliedrecht Supportlijn

Nadere informatie

Handleiding Financieel

Handleiding Financieel Handleiding Financieel Animana B.V. [Pick the date] Animana B.V. Inhoudsopgave 1 Financieel...3 1.1 Grootboekschema...3 1.1.1 Grootboek verdichtingen...3 1.1.2 Invoeren kostenposten(grootboek nummers)/

Nadere informatie

BKB. Basiskennis Boekhouden. Uitwerkingen. G.M. van Rhoon H.H.M. van der Linden

BKB. Basiskennis Boekhouden. Uitwerkingen. G.M. van Rhoon H.H.M. van der Linden BKB Basiskennis Boekhouden Uitwerkingen G.M. van Rhoon H.H.M. van der Linden BKB Basiskennis Boekhouden Uitwerkingen G.M. van Rhoon H.H.M. van der Linden Deze uitwerkingen horen bij het boek BKB Basiskennis

Nadere informatie

Quickstart Twinfield - Promedico Twinfield v6.18

Quickstart Twinfield - Promedico Twinfield v6.18 Quickstart Twinfield - Promedico Twinfield v6.18 Twinfield International NV De Beek 9-15 3871 MS Hoevelaken Nederland Belangrijk bericht Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar

Nadere informatie

2009 -- Bedrijfsadministratie - BAD1.2 -- Deel 05a

2009 -- Bedrijfsadministratie - BAD1.2 -- Deel 05a Balans per 1 september... Winkelinventaris 30.000 Eigen vermogen 22.000 Voorraad goederen 8.000 Lening vader 15.000 Kas 2.000 Crediteuren 3.000 Totaal 40.000 Totaal 40.000 Balans per 8 september 2008 Winkelinventaris

Nadere informatie

VOS UITGEVERIJ NOI BV

VOS UITGEVERIJ NOI BV BIJLAGE BIJ BOEKHOUDEN IN DE PRAKTIJK DE BOEKINGSREGELS VOOR DUBBEL BOEKHOUDEN REGEL VOOR BEZIT: méér bezit debet boeken mínder bezit dus credit boeken REGEL VOOR SCHULD: méér schuld credit boeken mínder

Nadere informatie

Bij een resultatenbegroting (ook wel exploitatiebegroting genoemd) wordt een overzicht gemaakt van de opbrengsten en van de kosten.

Bij een resultatenbegroting (ook wel exploitatiebegroting genoemd) wordt een overzicht gemaakt van de opbrengsten en van de kosten. De liquiditeits - en resultatenbegroting Een bedrijf wil graag weten of hij aan zijn betaalverplichtingen kan voldoen. Daarom wordt een planning gemaakt in de ontvangsten en de uitgaven (vaak binnen een

Nadere informatie

Handleiding FIS boekhouden

Handleiding FIS boekhouden Handleiding FIS boekhouden Voor kleine ondernemers, zoals ik die de uitgaande facturen met een tekstverwerker maakt, driemaandelijks de btw aangeeft en eens per jaar de inkomstenbelasting, zijn de meeste

Nadere informatie

Basisstudie in het boekhouden

Basisstudie in het boekhouden OPGAVEN Basisstudie in het boekhouden M.H.A.F. van Summeren, P. Kuppen, E. Rijswijk Zevende druk Basisstudie in het boekhouden Opgavenboek Opgavenboek Basisstudie in het boekhouden M.H.A.F. van Summeren

Nadere informatie

Hou het eenvoudig Effectief communiceren in organisaties

Hou het eenvoudig Effectief communiceren in organisaties Hou het eenvoudig 30-09-2008 09:10 Pagina 1 Hou het eenvoudig Effectief communiceren in organisaties Hou het eenvoudig 30-09-2008 09:10 Pagina 2 Hou het eenvoudig 30-09-2008 09:10 Pagina 3 Arie Quik Hou

Nadere informatie

BKB PRAKTIJKEXAMEN BASISKENNIS BOEKHOUDEN MAANDAG 11 JUNI 2007. Beschikbare tijd 4 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet.

BKB PRAKTIJKEXAMEN BASISKENNIS BOEKHOUDEN MAANDAG 11 JUNI 2007. Beschikbare tijd 4 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. BKB DIT EXAMEN BESTAAT UIT 6 PAGINA S EN EEN BIJLAGE VAN 1 PAGINA PRAKTIJKEXAMEN BASISKENNIS BOEKHOUDEN MAANDAG 11 JUNI 2007 A 4.1 Beschikbare tijd 4 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. De

Nadere informatie

Titel Elementaire kennis bedrijfsadministratie deel 1 Versie: 1

Titel Elementaire kennis bedrijfsadministratie deel 1 Versie: 1 Toets 1 Toetscode: PHEKBA.D1.01.2016 Titel Elementaire kennis bedrijfsadministratie deel 1 Versie: 1 Opleidingsgebied: Financieel-administratieve beroepen Profiel/niveau/crebocode: P1 Financieel-administratief

Nadere informatie

Boekingsboek. Overzicht van een aantal soorten boekingen.

Boekingsboek. Overzicht van een aantal soorten boekingen. Boekingsboek Overzicht van een aantal soorten boekingen. * contant * op rekening * met en zonder BTW * transitorische posten * hoe ga je om met de BTWboekingen * balans, V&Wrekening, liquiditeitsoverzicht

Nadere informatie

INSPECTIE BOUWKUNDIGE BRAND- VEILIGHEID Specifieke normen en verwijzingen

INSPECTIE BOUWKUNDIGE BRAND- VEILIGHEID Specifieke normen en verwijzingen INSPECTIE BOUWKUNDIGE BRAND- VEILIGHEID Specifieke normen en verwijzingen Publicatiedatum : 1 augustus 2014 Ingangsdatum : 1 augustus 2014 VOORWOORD Pagina 2/5 De Vereniging van Inspectie-instellingen

Nadere informatie

Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden. Correctiemodel voorbeeldexamen

Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden. Correctiemodel voorbeeldexamen Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden Correctiemodel voorbeeldexamen 2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden 1 / 15 Vraag 1 Toetsterm

Nadere informatie

Procedure jaarafsluiting. Unit 4 Multivers CB

Procedure jaarafsluiting. Unit 4 Multivers CB Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers CB Unit 4 Multivers CB is een product van: Unit 4 Agresso Software Telefoon 0184 444444 B.V. Postbus 102 Telefax 0184 444445 3360 AC Sliedrecht Supportlijn 0184

Nadere informatie

NK Internetboekhouden

NK Internetboekhouden Praktijkcase NK Internetboekhouden 15 december 2005 Versie: 3.0 (Definitief), 12-12-2005 Opgesteld door: Onderzoeksbureau GBNED Gerard Bottemanne www.gbned.nl Onderzoeksbureau GBNED Alle rechten voorbehouden

Nadere informatie

2009 -- Bedrijfsadministratie - BAD1.2 -- Deel 5b

2009 -- Bedrijfsadministratie - BAD1.2 -- Deel 5b Hoofdstuk 11 Het ordenen van financiële feiten in dagboeken 1 2 Enkelvoudige journaalpost Tot nu toe financiële feiten stuk voor stuk naar tijdsvolgorde opgenomen in de boekhouding Enkelvoudige journaalpost:

Nadere informatie

Uitwerkingen PDB Bedrijfsadministratie met resultaat hoofdstuk 1

Uitwerkingen PDB Bedrijfsadministratie met resultaat hoofdstuk 1 Opgave 1.1 a. Bezittingen: Debiteuren 2.000 Gebouw 150.000 ING Bank 6.000 Inventaris 16.000 Kas 1.000 Voorraad goederen 50.000 + Totaal 225.000 Schulden: Crediteuren 24.000 Hypotheek 80.000 + Totaal 104.000

Nadere informatie