Ondernemersopleiding / AOV. Administratie. voor het mkb NEDERLANDS ONDERWIJS INSTITUUT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ondernemersopleiding / AOV. Administratie. voor het mkb NEDERLANDS ONDERWIJS INSTITUUT"

Transcriptie

1 Ondernemersopleiding / AOV Administratie voor het mkb NEDERLANDS ONDERWIJS INSTITUUT

2 OPLEIDING ONDERNEMEN / AOV DE START VAN EEN ONDERNEMING Praktijkdiploma Bedrijfsadministratie mkb ADMINISTRATIE voor het mkb Drs. P.F. Pietersen K.P. Pietersen 12 e druk, 1 e oplage ISBN: NEDERLANDS ONDERWIJS INSTITUUT BV

3 DE NOI-METHODE VOOR HET ONDERNEMERSDIPLOMA De NOI-methode 'Ondernemersopleiding' bestaat uit een serie studie- en werkboeken die gebruikt worden in het cursorisch onderwijs en in het dagonderwijs. Voor wat betreft het cursorisch onderwijs is de NOI-methode op maat gesneden voor het behalen van het Associatie Praktijkdiploma Ondernemer MKB. Dit diploma wordt verkregen middels drie examens: Ondernemingsplan; Personeel en Organisatie; Bedrijfsadministratie. Voor elk van deze examens wordt een afzonderlijk diploma afgegeven. De Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens is gevestigd in Amersfoort. Voor het dagonderwijs sluit de NOI-methode nauw aan op de vereiste kwalificaties voor het Diploma Ondernemer Detailhandel (KC-Handel). PRAKTIJKDIPLOMA ONDERNEMINGSPLAN MKB Vakgebied NOI-boek Marketing Marketing voor het mkb Werkboek Marketing voor het mkb Financiering Financiering voor het mkb Werkboek Financiering voor het mkb Opstellen ondernemingsplan Rekenen voor het mkb (facultatief) PRAKTIJKDIPLOMA PERSONEEL EN ORGANISATIE MKB Vakgebied NOI-boek Organisatie Organisatie voor het mkb Werkboek Organisatie mkb PRAKTIJKDIPLOMA BEDRIJFSADMINISTRATIE MKB Vakgebied NOI-boek Administratie Administratie voor het mkb De Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens verklaart dat in dit studieboek 'Administratie voor het mkb, 12 e druk' het examenprogramma Praktijkdiploma Bedrijfsadministratie MKB (PBA), vastgesteld d.d. 5 oktober 2004, volledig is verwerkt. De associatie doet hiermee geen uitspraak over de didactiek en de correcte verwerking van de vakinhoud. De beoordeling geldt alleen voor de behandelde theorie en niet voor de (oefen)examens.

4 WOORD VOORAF VOOR DE CURSIST De NOI-serie voor het ondernemersonderwijs is een moderne, op de praktijk afgestemde studiemethode voor (toekomstige) ondernemers, franchisenemers en filiaalchefs. Met deze leerstof zijn al meer dan cursisten opgeleid. De methode wordt niet alleen voor zelfstudie en in het cursorisch onderwijs veel gebruikt, ook op dagscholen voor ondernemersonderwijs (ROC's) heeft de methode een vaste plaats verworven. Kernstof en verrijkingsstof Het NOI-boek 'Administratie voor het MKB' bevat kernstof en verrijkingsstof. De kernstof is afgestemd op de exameneisen van het Associatie Praktijkdiploma Ondernemingsplan MKB. De verrijkingsstof bevat onderwerpen die voor de ondernemer van belang zijn, maar niet onder de eisen van het Associatie-examen vallen. De verrijkingsstof is aangegeven met een -, zowel in de inhoudsopgave als in de tekst. Voor dagscholen die opleiden voor het Diploma Ondernemer Detailhandel (KC-Handel) behoren zowel de kernstof als de verrijkingsstof tot de vereiste kwalificaties. Inzicht in administratie ontstaat 'al doende' Een ondernemer hoeft geen boekhouder te zijn, maar hij moet wel inzicht in het (computer)boekhouden hebben. Hij moet zijn boekhouding kunnen lezen. Daarom bestaat 'Administratie voor het mkb' voor een belangrijk deel uit korte cases die een totaalbeeld van de boekhouding geven. Dit totaalbeeld ontstaat door 'echte' boekingsstukken (voor kas, bank, inkoop, verkoop en diversen) te coderen en rechtstreeks in het grootboek te boeken en daaruit zelf een balans en resultatenoverzicht samen te stellen. In de cases staat het grootboek centraal: balans Q boekingsstukken Q GROOTBOEK Q balans/resultatenoverzicht Nadat met de cases enig inzicht in boekhouden is verkregen, wordt, weer met 'echte' boekingsstukken, een aantal praktijkboekingen besproken die extra aandacht vragen: kasstaat en kascontrole, BTW, kortingen, bank- en verzekeringskosten enz. Het boek eindigt met een modelexamen. 'Administratie voor het mkb' kan worden vervolgd met een of meer delen van onze serie Computerboekhouden met King-software. Deze software wordt tegen lage kosten beschikbaar gesteld. Ondersteunende software Bij de MKB-serie is een cd leverbaar. Hierop staan de programma's 'Intro balansbegrippen' en 'Intro coderen boekingsstukken'. Deze programma's verduidelijken de leerstof over balansbegrippen en het coderen van boekingsstukken. Als je niet over de cd beschikt kunnen beide programma's worden gedownload vanaf onze internetsite onder de knoppen 'Downloads & Info' en 'Software'. (Gebruik van de programma's is alleen toegestaan aan gebruikers van een NOI-boek voor administratie.)

5 Bijdetwaalfdedruk,eersteoplage In deze twaalfde druk zijn enkele belangrijke wijzigingen doorgevoerd. Zo is de tekst met betrekking tot de loonadministratie geactualiseerd. In de afdeling Subadministraties is nu ook een hoofdstuk over het subgrootboek voorraden opgenomen. Ook zijn in de hoofdstukken over kortingen en privé-posten wijzigingen aangebracht. Daarnaast worden van boekingsfeiten niet alleen coderingen maar soms ook journaalposten gemaakt. Verder is het hoge BTW-tarief aangepast naar 21% en zijn IBAN en BIC op de bankafschriften opgenomen. Al met al raden wij af deze twaalfde druk naast een voorgaande druk te gebruiken. Voor uw ervaringen en suggesties houden wij ons van harte aanbevolen. Ons adres is: NOI bv, Antwoordnummer 58, 3740 VB BAARN telefoon , fax , NOI Copyright: NOI Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, database, computerbestand, internet of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NOI. Omslagontwerp: Ronald Meij

6 afdeling hoofdstuk paragraaf 1 DE 2 STOMERIJ 3 GROOTHANDEL BALANS INHOUD 1 BALANSBEGRIPPEN...blz Bezittingen en vermogen Nog een voorbeeld Veranderingen in de balans HERHALING AFDELING SCHONEBEEK 1 BALANS EN GROOTBOEK Functie van het grootboek Openen van het grootboek Evenwicht in het grootboek Vragen BOEKINGSREGELS VOOR BEZIT EN SCHULD (1) Inkoopfacturen verwerken Vragen BOEKINGSREGELS VOOR BEZIT EN SCHULD (2) Het bankafschrift Uitbreiding van de boekingsregel voor bezit Uitbreiding van de boekingsregel voor schuld BOEKINGSREGELS VOOR OPBRENGSTEN EN KOSTEN 46 1 Het boeken van opbrengsten Het boeken van kosten De proefbalans WATERMAN 1 KENNISMAKING MET HET BEDRIJF De boekhouding van een VOF Toepassing van het rekeningschema Het openen van de boekhouding INKOOP VAN GOEDEREN De voorraadrekeningen Het boeken van de inkoop van goederen... 60

7 3 3 VERKOOP VAN GOEDEREN Het boeken van de opbrengst van de verkopen Het boeken van de inkoopprijs van de verkopen Boekingsschema handelsonderneming DE BOEKINGSREGEL VOOR PRIVÉ Het boeken van privé-opnamen Ontvangsten van debiteuren per kas SCHULD AAN DE BANK Bankkrediet Bankstukken De proefbalans van Waterman VOF EENBOEKINGSRUNINDECEMBER De boekhouding per 28 december Retourbon en verkoop-creditfactuur Boekingsschema vaste coderingen Verkoopfacturen en verzendbonnen Inkoopfacturen voor goederen Inkoopfacturen voor kosten Kas- en bankstukken met kosten De afschrijvingen Overboeken van de privé-opnamen GROOTBOEK EN PROEFBALANS Bijwerken van het grootboek De proefbalans Vragen DE KOLOMMENBALANS De saldibalans De resultaten De eindbalans Winstverdeling bij een VOF Vragen HET EXPLOITATIEOVERZICHT Het exploitatieoverzicht Interne bedrijfsvergelijking Opbrengsten en kosten, ontvangsten en uitgaven HERHALING AFDELING

8 4 WIELANDS BANDENCENTRUM BV 1 HET BOEKEN VAN BTW Kennismaking met het bedrijf BTW in de boekhouding Het boeken van inkoop-creditfacturen KAS- EN BANKSTUKKEN Kasontvangsten van debiteuren Kasuitgaven Bankafschriften INKOPEN VAN ARTIKELEN Grootboekrekeningen van een BV Inkopen en vaste verrekenprijs Het boeken van inkopen tegen vvp VERKOPEN EN VASTE VERREKENPRIJS HET JAARWERK Het saldo van de rekening Prijsverschillen Afschrijvingen Nog te betalen bedragen Vooruitbetaalde bedragen Grootboek en proefbalans DE KOLOMMENBALANS VAN EEN BV De winstverdeling Beoordeling balansgegevens HERHALING MET JOURNAALPOSTEN SUBADMINISTRATIES 1 DE SUBADMINISTRATIE CREDITEUREN Het belang van een subadministratie Openen en bijwerken van de subadministratie Controle van de subadministratie DE SUBADMINISTRATIE DEBITEUREN Levering op rekening Boekingsrun Wolf HET SUBGROOTBOEK VOORRADEN

9 6 DE KASSTAAT 1 2 DE KASSTAAT BIJ BEDRIJVEN DIE OP REKENING LEVEREN Het samenstellen van de kasstaat De kascontrole De kasstaat als boekingsstuk Kasboek en overige dagboeken Extra opdrachten DE KASSTAAT BIJ BEDRIJVEN DIE CONTANT LEVEREN De kassa Kassa en kascontrole Het boeken van de kasstaat Het boeken van de bankbijschrijving Extra opdrachten LOONADMINISTRATIE 1 SOCIALE VERZEKERINGEN De werknemersverzekeringen De volksverzekeringen HET BOEKEN VAN DE LONEN Van brutoloon naar nettoloon De loonbetaalstaat De premies ten laste van het bedrijf HET BOEKEN VAN DE BETALINGEN De betaling van het nettoloon De betaling aan de Belastingdienst De betaling aan het bedrijfspensioenfonds Schema loonkosten en betalingen Extra opdrachten BTW-ADMINISTRATIE 1 BTW IN DE BOEKHOUDING Factuurstelsel en kasstelsel Berekening van de BTW bij het kasstelsel DE AFDRACHT VAN DE BTW De elektronische aangifte De betaling aan de Belastingdienst Extra opdrachten

10 9 DIVERSE ONDERWERPEN 1 DOEL EN FUNCTIE VAN DE ADMINISTRATIE Het nut van de bedrijfsadministratie Boekhouding en administratie Administratieve verplichtingen Zelf doen of laten doen? De voordelen van computerboekhouden Vragen PRIVÉ-POSTEN Zakelijk of privé Kosten voor zaak en privé Privé-stortingen en privé-opnamen Privé-gebruik goederen uit de zaak Privé-gebruik van diensten Privé-gebruik woongedeelte bedrijfspand Vergoedingen aan privé Extra opdrachten GOEDERENKORTINGEN Korting op de inkoopprijs Korting via inkoop-creditfactuur Verleende korting Extra opdrachten BANK- EN VERZEKERINGSKOSTEN Bankkosten Verzekeringspremies Kosten arbodienst Extra opdrachten BALANSWAARDERINGEN De inkoopwaarde van de omzet Verbouwings- en onderhoudskosten Goodwill Voorlopige boekingen Afboeken van oninbare vorderingen Vooruitbetaalde kosten Extra opdrachten INTERNE EN EXTERNE BEDRIJFSVERGELIJKING MODELEXAMEN VAKGEBIED ADMINISTRATIE TREFWOORDENREGISTER

11

12 1 De balans AFDELING 1.1 Balansbegrippen Herhaling afdeling DE BALANS - Afdeling 1 11

13 11 11 balansbegrippen BEZITTINGEN EN VERMOGEN Iedereen heeft bezittingen en meestal ook wel schulden. Bezittingen zijn bijvoorbeeld het geld dat je op zak hebt, het tegoed bij de bank, je laptop, mobieltje, brommer, kleding, cd's, dvd's, boeken enz. Schulden kunnen bestaan uit een 'rood'saldo bij de bank,een lening, huurschuld, een niet betaalde rekening enz. Door je schulden van de bezittingen af te trekken, kun je bepalen hoe 'rijk' je bent, dus hoe groot je 'privé-vermogen' is. Ad Smulders wil een eigen restaurant beginnen. Hij heeft flink gespaard en kan van zijn privé-vermogen , als eigen vermogen in de zaak steken. Om het restaurant te beginnen heeft Smulders aan die , eigen vermogen niet genoeg. Daarom leent hij van zijn oom ,. Zodoende kan Smulders voor zijn zaak beschikken over , 'eigen' en , 'vreemd' vermogen. Het totale bedrag zet hij op een rekening bij de ING Bank. Wat er nu is gebeurd, staat in de volgende overzichtjes: vóór de lening Banktegoed , Eigen vermogen , ná de lening Banktegoed , Eigen vermogen , Vreemd vermogen (schuld) , Totaal , Totaal , Is Smulders door de lening rijker geworden? Nee, want het eigen vermogen dat hij in z'n zaak heeft, bedraagt nog steeds ,. Wél heeft hij nu voor zijn bedrijf de beschikking over meer vermogen, namelijk , in plaats van slechts ,. Smulders laat het restaurant inrichten voor , en betaalt deze investering via de ING Bank. Het overzichtje komt er nu zo uit te zien: 12 BALANSBEGRIPPEN - Hoofdstuk 1.1

14 ná de inrichting Inrichting , Banktegoed 3.000, Eigen vermogen , Vreemd vermogen , Totaal , Totaal , Vraag: Is Smulders door het inrichten van het restaurant armer geworden? Antwoord: Nee, want zijn eigen vermogen is nog steeds ,. De balans OPDRACHT 1 Smulders koopt een kassa voor 2.000,. Hij betaalt weer per bank. a Bereken het nieuwe banktegoed. b Vul het onderstaande overzicht in. debet BALANS credit Inrichting... Kassa -... Banktegoed -... Eigen vermogen... Vreemd vermogen -... Totaal bezittingen... Totaal vermogen... In de boekhouding noemen we het bovenstaande overzicht een balans. Een balans is altijd in evenwicht. Dat zien we ook op bovenstaande balans: aan beide kanten staat ,. Aan de linkerkant staan de bezittingen (activa) van het bedrijf. We noemen dat de debetkant van de balans. Aan de rechterkant staat het vermogen (passiva). Dat noemen we de creditkant van de balans. De creditkant geeft aan waar het geld voor de bezittingen vandaan komt. Een balans is een overzicht waarop debet de bezittingen staan en credit hoe die zijn gefinancierd met eigen vermogen en vreemd vermogen. In formuletaal: BEZITTINGEN = EIGEN VERMOGEN + VREEMD VERMOGEN Deze balans van Smulders is de BEGINBALANS van het bedrijf. BALANSBEGRIPPEN - Hoofdstuk

15 1.1 2 NOG EEN VOORBEELD Annie Mantel gaat een kledingboetiek beginnen. Van haar privé-vermogen besteedt zij , als eigen vermogen in haar bedrijf. Van haar broer Bert leent zij ,. Beide bedragen zet zij op een rekening bij de Rabobank. OPDRACHT 2 Vul onderstaande balans in. debet BALANS credit Tegoed Rabobank... Eigen vermogen... Vreemd vermogen: - schuld Bert Mantel -... Totaal bezittingen... Totaal vermogen... Annie Mantel koopt een winkelpand voor ,. Van een hypotheekbank krijgt zij voor deze aankoop een lening van ,. Om zeker te zijn dat dit bedrag terugkomt, eist de bank het recht van 'hypotheek'. Dit houdt in dat als zij niet tijdig de rente en aflossing betaalt, de hypotheekbank het recht heeft om het pand te verkopen. Door de aankoop van het pand heeft ze er een nieuwe bezitting bijgekregen van ,. Daar staat echter tegenover dat ze nu aan de hypotheekbank een schuld heeft van ,. De rest van het aankoopbedrag betaalt ze van haar banktegoed. OPDRACHT 3 a Bereken het nieuwe banktegoed. 14 BALANSBEGRIPPEN - Hoofdstuk 1.1

16 b Vul onderstaande balans in. debet BALANS credit Winkelpand... Tegoed Rabobank -... Eigen vermogen... Vreemd vermogen: - schuld Bert Mantel hypotheekschuld -... Totaal bezittingen... Totaal vermogen... Mantel koopt de inventaris voor de winkel (vloerbedekking, kledingrekken, verlichting en kassa) die totaal op , komt. Dit bedrag betaalt zij per bank. Zij heeft er weer een nieuwe bezitting bijgekregen, maar haar banktegoed is nog kleiner geworden. c Vul onderstaande balans in. debet BALANS credit Winkelpand... Winkelinventaris -... Tegoed Rabobank -... Eigen vermogen... Vreemd vermogen: - schuld Bert Mantel hypotheekschuld -... Totaal bezittingen... Totaal vermogen... Mantel koopt een voorraad kleding in. Voor de ingekochte goederen ontvangt zij van de leverancier een 'factuur' waarop staat vermeld dat de goederen , kosten. Deze factuur hoeft zij pas over enige tijd te betalen. Mantel heeft dus weer meer bezit, maar ook meer schuld. Zo'n schuld aan leveranciers noemen we schuld aan 'crediteuren'. Mantel haalt nog 500, van de bank omdat zij in haar zaak 'kasgeld' nodig heeft. Dit betekent dat het banktegoed kleiner wordt. Daarvoor krijgt zij echter een nieuw 'bezit' in de plaats, namelijk 500, kasgeld. OPDRACHT 4 Vul voor Mantel de BEGINBALANS op de volgende bladzijde in. (Let op het evenwicht.) BALANSBEGRIPPEN - Hoofdstuk

17 debet BEGINBALANS ANNIE MANTEL credit Winkelpand... Winkelinventaris -... Voorraad kleding -... Tegoed Rabobank -... Kasgeld -... Eigen vermogen... Vreemd vermogen: - schuld Bert Mantel hypotheekschuld schuld aan crediteuren -... Totaal bezittingen... Totaal vermogen... Invullen Aan de debetkant van de balans staan nu vijf bezittingen met een totaalbedrag van... De creditkant laat zien dat deze bezittingen zijn 'gefinancierd' met... eigen vermogen en met... vreemd vermogen. Dit is de situatie op het moment dat Annie Mantel haar kledingboetiek opent VERANDERINGEN IN DE BALANS Inventarislijst Als basis voor de balans gebruiken veel ondernemingen een inventarislijst. Datiseen overzicht van de bezittingen en schulden per een bepaalde datum. Een inventarislijst kent geen debet- en creditkant; er staat ook geen eigen vermogen op vermeld. Voor fietsenhandelaar K. Vlug ziet de inventarislijst er op 2 januari 2014 als volgt uit: INVENTARISLIJST K. VLUG Bezittingen volgens inventarisatie: Winkelpand Inventaris Handelsvoorraad 1) Banktegoed Kasgeld Totaal bezittingen Vreemd vermogen: Hypotheek Schuld aan crediteuren 1) Totaal schulden ) Opmerkingen De voorraden worden tijdens het inventariseren op een voorraadstaat genoteerd en alleen het totaalbedrag zie je op de inventarislijst. De nog niet betaalde facturen van leveranciers worden op een crediteurenstaat genoteerd en het totaalbedrag wordt op de inventarislijst opgenomen bij schulden. 16 BALANSBEGRIPPEN - Hoofdstuk 1.1

18 De balans De inventarislijst is de basis voor de (begin)balans. Op de balans staan afgezien van het eigen vermogen, dezelfde bedragen als op de inventarislijst. Op de balans van K. Vlug staan debet de bezittingen en credit het (nog te berekenen) eigen vermogen, de hypotheekschuld en de schuld aan crediteuren. OPDRACHT 5 a Noteer de bedragen van de inventarislijst op onderstaande balans (bij Totaal vermogen hetzelfde bedrag invullen als bij Totaal bezittingen). b Bereken het eigen vermogen en noteer dat in de balans (Totaal bezittingen verminderen met de schulden). debet BALANS K. VLUG PER 2 JANUARI 2014 credit Winkelpand... Inventaris -... Handelsvoorraad -... Banktegoed -... Kasgeld -... Eigen vermogen... Hypotheek -... Crediteuren -... Totaal bezittingen... Totaal vermogen... Een balans geeft dus de waarde van de bezittingen, de schulden en het eigen vermogen. Zo'n balans geldt echter maar voor één bepaald moment. Zodra er zaken worden gedaan ontstaan er veranderingen in de balans: meer of minder bezittingen; meer of minder schulden; meer of minder eigen vermogen. We gaan dat duidelijk maken aan de hand van de balans van fietsenhandelaar K. Vlug. Feit nr. 1 Op 2 januari om 9 uur ontvangt Vlug van zijn leverancier Groenland twee fietsen voor totaal 800,. Bij de zending is een factuur gevoegd, die binnen 30 dagen moet worden betaald: BALANSBEGRIPPEN - Hoofdstuk

19 GROOTHANDEL GROENLAND BV POELENBURG NE ZAANDAM DATUM: 2 JANUARI 2014 FACTUUR DE HEER K. VLUG WORMERVEER 2 FIETS GAZELLE 400,00 800,00 Deze factuur betekent: 800, méér bezit aan handelsvoorraad; 800, méér schuld aan crediteuren. OPDRACHT 6 a Bereken hoe groot de handelsvoorraad nu is. b Bereken hoe groot de schuld aan crediteuren nu is. c Noteer de twee veranderde posten in de balans en tel de balans op. debet BALANS K. VLUG PER 2 JANUARI 2014 (9 uur) Winkelpand , Inventaris , Handelsvoorraad -... Banktegoed , Kasgeld , credit Eigen vermogen , Hypotheek , Crediteuren -... Totaal bezittingen... Totaal vermogen BALANSBEGRIPPEN - Hoofdstuk 1.1

20 Feit nr. 2 Op 2 januari om 10 uur koopt Vlug, tegen contante betaling, 25 fietsbanden voor 300,. G. LANKHORST & ZN - UTRECHT Datum: 2 januari 2014 Afleveringsadres: de heer K. Vlug Wormerveer CONTANTBON banden... 12, , TOTAAL 300, Dit kasstuk betekent: 300, méér bezit aan handelsvoorraad; 300, mínder bezit aan kasgeld. OPDRACHT 7 a Bereken hoe groot de handelsvoorraad nu is. b Bereken hoeveel kasgeld er nu is. c Noteer de twee veranderde posten in de balans hieronder en tel de balans op. debet BALANS K. VLUG PER 2 JANUARI 2014 (10 uur) Winkelpand , Inventaris , Handelsvoorraad -... Banktegoed , Kasgeld -... credit Eigen vermogen , Hypotheek , Crediteuren , Totaal bezittingen... Totaal vermogen...

21 Feit nr. 3 Op 2 januari om 11 uur brengt de post onderstaand bankstuk. Daaruit blijkt dat Vlug 5.000, heeft afgelost op zijn hypotheekschuld. ING BANK Rekeningafschrift DE HEER K. VLUG ZAANWEG 44 Soort rekening (in EUR) BIC ONDERNEMERSREKENING INGBNL2A 1521 DL WORMERVEER Rekeningnummer IBAN Datum afschrift Aantal bladen Blad Volgnr NL83INGB Vorig saldo Nieuw saldo Totaal afgeschreven Totaal bijgeschreven 9.000,00 +/CREDIT 4.000,00 +/CREDIT 5.000,00 0,00 Boekdatum Omschrijving Bedrag af (debet) Bedrag bij (credit) AFLOSSING HYPOTHEEK 5.000,00 Dit bankstuk betekent: 5.000, mínder bezit aan banktegoed; 5.000, mínder hypotheekschuld. OPDRACHT 8 Noteer de twee veranderde posten in onderstaande balans en tel de balans op. debet BALANS K. VLUG PER 2 JANUARI 2014 (11 uur) Winkelpand , Inventaris , Handelsvoorraad , Banktegoed -... Kasgeld - 700, credit Eigen vermogen , Hypotheek -... Crediteuren , Totaal bezittingen... Totaal vermogen... Het is nu wel voldoende duidelijk geworden dat de bezittingen en de schulden van een onderneming voortdurend veranderen. Alles is in beweging. In deze paragraaf hebben we ons nog beperkt tot één verandering per uur. In de praktijk zullen dat er veel meer zijn. Het spreekt dus wel vanzelf dat het niet mogelijk is, na elke verandering een nieuwe balans samen te stellen. Dat zou veel te bewerkelijk zijn. In de praktijk worden al die veranderingen daarom op een andere manier vastgelegd, namelijk in een 'boekhouding'. Hoe dat gaat zien we in afdeling 2 van dit boek. 20 BALANSBEGRIPPEN - Hoofdstuk 1.1

22 12 herhaling afdeling 1 OPDRACHT 9 Marlies Raster begint een reproshop. Gegevens over de bezittingen: de inventaris van het bedrijf kost haar 7.500, ; voor machines betaalt ze , ; hetpapierdatzenodigheeftkost 1.500, ; ze wil bovendien over 1.000, kasgeld kunnen beschikken. Gegevens over het vermogen: haar eigen vermogen bedraagt , ; de Rabobank wil haar voor het ontbrekende geld een lening geven. a Bereken hoe groot die lening moet zijn. b Vul de openingsbalans in. debet BALANS credit Inventaris... Machines -... Papier -... Kasgeld -... Eigen vermogen... Schuld Rabobank -... Totaal bezittingen... Totaal vermogen... HERHALING AFDELING 1 - Hoofdstuk

23 OPDRACHT 10 Ruud Speenhof beschikt per 31 december over de volgende balansgegevens: inventaris , ; goederen , ; banktegoed 2.300, ; kasgeld 400, ; zijn schuld aan crediteuren bedraagt ,. a Stel de inventarislijst van Speenhof op. INVENTARISLIJST SPEENHOF Bezittingen volgens inventarisatie: Totaal bezittingen... Vreemd vermogen: Totaal schulden... b Bepaal het eigen vermogen van Speenhof. c Noteer deze gegevens in de balans en controleer het evenwicht. debet BALANS credit Totaal bezittingen... Totaal vermogen HERHALING AFDELING 1 - Hoofdstuk 1.2

24 OPDRACHT 11 Gegevens over het bedrijf van Gerrit Terpstra te Dokkum per 1 januari: inventaris , ; machines 9.700, ; auto 3.600, ; goederen , ; kasgeld 400, ; schuld aan ING-bank 3.800, ; crediteuren: D. Bovenkamp 2.000, ; BV Centolic 2.600, ; Groothandel Vertol 3.200,. a Stel de inventarislijst van Terpstra op. INVENTARISLIJST TERPSTRA b Bepaal het eigen vermogen. c Stel hieronder de balans samen. De schulden aan crediteuren in één bedrag in de balans opnemen. debet BALANS credit Totaal bezittingen... Totaal vermogen... HERHALING AFDELING 1 - Hoofdstuk

25 d Bereken het vreemd vermogen. OPDRACHT 12 Anja Berkelaar gaat een bedrijf beginnen. Zij heeft een eigen vermogen van ,. Hiervan staat , op haar bankrekening; 1.500, doet zij in de kas van de zaak. Zij koopt de volgende bezittingen: werkplaats , ; machines , ; gereedschappen 7.000,. Om de werkplaats te kunnen kopen sluit zij een hypothecaire geldlening van ,. De rest van de koopprijs plus de machines en de gereedschappen betaalt zij per bank. a Bereken het banktegoed. b Stel de openingsbalans samen. debet BALANS credit Werkplaats... Machines -... Gereedschappen -... Banktegoed -... Kas -... Eigen vermogen... Hypotheek -... Totaal bezittingen... Totaal vermogen HERHALING AFDELING 1 - Hoofdstuk 1.2

26 OPDRACHT 13 Arnold Bosman heeft per 1 januari onderstaande balans samengesteld: debet Inventaris , Auto , Goederen , Banktegoed , Kasgeld , BALANS credit Eigen vermogen , Schuld Bosman sr , Crediteuren , Totaal bezittingen , Totaal vermogen , Boekingsfeit 1 Per bank 6.000, afgelost op de lening van Bosman sr. a Welke twee balansposten veranderen door dit boekingsfeit? b Stel de nieuwe balans samen. debet Inventaris , Auto , Goederen , Banktegoed -... Kasgeld , BALANS credit Eigen vermogen , Schuld Bosman sr Crediteuren , Totaal bezittingen... Totaal vermogen... Boekingsfeit 2 De auto verkocht. Per kas ontvangen 5.000,. c Welke twee balansposten veranderen door dit boekingsfeit? HERHALING AFDELING 1 - Hoofdstuk

27 d Stel de nieuwe balans samen. debet Inventaris , Auto -... Goederen , Banktegoed -... Kasgeld -... BALANS credit Eigen vermogen , Schuld Bosman sr Crediteuren , Totaal bezittingen... Totaal vermogen... Boekingsfeit 3 Goederen gekocht voor , en per kas betaald. e Welke twee balansposten veranderen door dit boekingsfeit? f Stel de nieuwe balans samen. debet Inventaris , Auto -... Goederen -... Banktegoed -... Kasgeld -... BALANS credit Eigen vermogen , Schuld Bosman sr Crediteuren , Totaal bezittingen... Totaal vermogen HERHALING AFDELING 1 - Hoofdstuk 1.2

28 OPDRACHT 14 Dorien Blokdijk is per 1 april een kledingatelier begonnen. De openingsbalans ziet er als volgt uit: debet Gebouw , Machines , Stoffen , Kasgeld , OPENINGSBALANS PER 1 APRIL credit Eigen vermogen , Lening , Totaal bezittingen , Totaal vermogen , Op 2 april koopt ze er nog een naaimachine bij. Deze machine kost 3.000,. Ze heeft met de leverancier afgesproken dat de machine over een maand zal worden betaald. a Welke balanspost verandert door deze aanschaf? b Welke balanspost moet worden toegevoegd in verband met de schuld aan de leverancier? c Hoe ziet de balans er direct na de aankoop van de machine uit? debet BALANS PER 2 APRIL credit Totaal bezittingen... Totaal vermogen... HERHALING AFDELING 1 - Hoofdstuk

29 OPDRACHT 15 Een constructiebedrijf beschikt per 1 januari over de volgende balansgegevens: bedrijfsgebouw , ; machines en gereedschappen , ; goederen , ; banktegoed 7.000, ; eigen vermogen , ; hypotheekschuld , ; schuld aan crediteuren ,. Stel uit deze gegevens de balans samen per 1 januari. debet BALANS PER 1 JANUARI credit Totaal bezittingen... Totaal vermogen HERHALING AFDELING 1 - Hoofdstuk 1.2

30 2 Stomerij Schonebeek AFDELING 2.1 Balans en grootboek Boekingsregels voor bezit en schuld (1) Boekingsregels voor bezit en schuld (2) Boekingsregels voor opbrengsten en kosten STOMERIJ SCHONEBEEK - Afdeling 2 29

31 21 balans en grootboek FUNCTIE VAN HET GROOTBOEK Margo Schonebeek bezit een stomerij. Het bedrijf reinigt kleding en verricht ook kledingreparaties. De balans van dit bedrijf ziet er per 1 januari 2014 zo uit: debet BALANS PER 1 JANUARI 2014 credit Bedrijfspand , Inventaris , Bank , Kasgeld , Eigen vermogen , Hypotheek , Crediteuren , Totaal bezittingen , Totaal vermogen , Uit deze balans blijkt dat het bedrijf in een eigen pand is gevestigd. De inventaris bestaat uit machines voor het reinigen en drogen, een naaimachine, vloerbedekking, verlichting enz. Het totaalbedrag van de bezittingen is ,. Uit de creditkant van de balans blijkt dat de bezittingen zijn gefinancierd met: eigen vermogen van Margo , vreemd vermogen: hypotheekschuld , schuld aan crediteuren , , totaal vermogen , 30 BALANS EN GROOTBOEK - Hoofdstuk 2.1

32 De balans geeft de stand aan van de bezittingen, de schulden en het eigen vermogen per 1 januari Die situatie verandert echter van dag tot dag: banktegoed en kassaldo wijzigen voortdurend; oude schulden worden betaald, nieuwe ontstaan enz. In de boekhouding worden die veranderingen zorgvuldig genoteerd. Dat gebeurt op losse kaarten. Voor de boekhouding van Schonebeekzijn dezeverkleind afgedrukt in de Bijlage bij dit boek (blz. 2 en 3). Daar is voor elk van de zeven balansposten een eigen kaart afgedrukt: vier kaarten voor de bezittingen; één kaart voor het eigen vermogen; twee kaarten voor de schulden. Opmerkingen De zeven kaarten zijn in de Bijlage verschillend van lengte omdat op sommige kaarten veel en op andere kaarten weinig wordt geboekt. In de praktijk zijn ze natuurlijk allemaal even groot. Als een kaart vol is, ga je verder op een vervolgkaart. Vroeger werden er geen losse kaarten gebruikt maar een boek: het GROOTBOEK. Daardoor spreken we ook nu nog van 'grootboekkaarten' of 'grootboekrekeningen' en alle rekeningen samen noemen we nog steeds het 'grootboek'. Tegenwoordig schrijf je de veranderingen niet meer op kaarten maar breng je ze in op de computer. Dat werkt snel en eenvoudig als je het gewone boekhouden begrijpt. Inzicht in het boekhouden krijg je het gemakkelijkst 'al doende'. Dat gebeurt in de cases die je nu gaat maken OPENEN VAN HET GROOTBOEK We zullen nu de boekhouding van Schonebeek 'openen'. Dat betekent dat we de balansposten van 1 januari 2014 gaan overbrengen op grootboekrekeningen. OPDRACHT 16 a Open de vier grootboekrekeningen voor de bezittingen. De rekening Bedrijfspand is al als voorbeeld ingevuld. Bezittingen staan aan de debetkant van de balans. Noteer deze bedragen daarom in de debetkolom van de grootboekrekeningen. Een fout is snel gemaakt. Werk daarom met potlood. b Open de drie grootboekrekeningen voor eigen vermogen en schulden. Dit zijn posten die aan de creditkant van de balans staan. Noteer deze bedragen daarom in de creditkolom van de grootboekrekeningen. Opmerking bij blz. 3 van de Bijlage De grootboekrekeningen rechts van de dubbele lijn gebruiken we pas in hoofdstuk 2.4. BALANS EN GROOTBOEK - Hoofdstuk

ELEMENTAIR BOEKHOUDEN voor havo/vwo

ELEMENTAIR BOEKHOUDEN voor havo/vwo VAKGEBIED MANAGEMENT EN ORGANISATIE ELEMENTAIR BOEKHOUDEN voor havo/vwo met computerboekhouden (inclusief Bijlage) Drs. P.F. Pietersen P.H. Pietersen 2 e druk, 1 e oplage ISBN: 978 90 6355 014 1 NEDERLANDS

Nadere informatie

- FACULTATIEF DOCENT: Computerboekhouden AccountView inclusief software en bestanden (present NOI; bv. voor demo op beamer).

- FACULTATIEF DOCENT: Computerboekhouden AccountView inclusief software en bestanden (present NOI; bv. voor demo op beamer). Sheet 14 - Training Elementair boekhouden havo/vwo - BOEK LEERLINGEN: Balans, grootboek & boekingsregels, boekhoudcases met OB, subadministraties, kasstaat, loonadministratie, praktijkboekingen, ondernemingsvormen/financiering,

Nadere informatie

Ondernemersopleiding / AOV Financiering. voor het mkb NEDERLANDS ONDERWIJS INSTITUUT

Ondernemersopleiding / AOV Financiering. voor het mkb NEDERLANDS ONDERWIJS INSTITUUT Ondernemersopleiding / AOV Financiering voor het mkb NEDERLANDS ONDERWIJS INSTITUUT OPLEIDING ONDERNEMEN / AOV DE START VAN EEN ONDERNEMING Praktijkdiploma Ondernemingsplan mkb FINANCIERING voor het mkb

Nadere informatie

SHEETS BIJ DE MODULE FINANCIËLE ADMINISTRATIE

SHEETS BIJ DE MODULE FINANCIËLE ADMINISTRATIE Uitgeverij Nederlands Onderwijs Instituut bv SHEETS BIJ DE MODULE FINANCIËLE ADMINISTRATIE A. SHEETS UIT HET BOEK ADMINISTRATIE MKB B. SHEETS UIT DE BIJLAGE C. SHEETS TER ONDERSTEUNING VAN DE LESSEN BOEKINGSREGELS

Nadere informatie

SHEETS BIJ DE MODULE FINANCIËLE ADMINISTRATIE

SHEETS BIJ DE MODULE FINANCIËLE ADMINISTRATIE Nederlands Onderwijs Instituut bv Tel. 035-54 16743 SHEETS BIJ DE MODULE FINANCIËLE ADMINISTRATIE A. SHEETS UIT HET BOEK ADMINISTRATIE MKB B. SHEETS UIT DE BIJLAGE C. SHEETS TER ONDERSTEUNING VAN DE LESSEN

Nadere informatie

1. De basis. Cursus boekhouden Pagina 2

1. De basis. Cursus boekhouden Pagina 2 Cursus boekhouden Cursus boekhouden Pagina 2 1. De basis Deze cursus is opgezet in november 2004 en maakte tot oktober 2009 deel uit van de handleiding PSU Boekhouden Light V1. Om zoveel mogelijk onze

Nadere informatie

Handleiding Handmatig boekhouden

Handleiding Handmatig boekhouden Aan de slag in beroep en bedrijf Handleiding Handmatig boekhouden Branche Uitgevers 1 Branche Uitgevers 2 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een

Nadere informatie

Cursus boekhouden Pagina 2. Vandaar nu even een algemene definitie, dan kan het daarna allemaal wat eenvoudiger:

Cursus boekhouden Pagina 2. Vandaar nu even een algemene definitie, dan kan het daarna allemaal wat eenvoudiger: Cursus boekhouden Cursus boekhouden Pagina 2 1 Boekhouden? Een boekhoudpakket is een uitgebreide rekenmachine. En dan ook nog een zeer eenzijdige rekenmachine, feitelijk enkel in staat tot optellen en

Nadere informatie

Brugboek bedrijfsadministratie

Brugboek bedrijfsadministratie Gerard van Heeswijk David Bouman Brugboek bedrijfsadministratie 3 e druk Brugboek Bedrijfsadministratie Gerard van Heeswijk David Bouman Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u verkrijgen bij:

Nadere informatie

PSUBL. gravita. Handleiding PSU Boekhouden Light. Inleiding tot eenvoudig boekhouden. Versie: 1.12 22 oktober 2007. Versie: 22 oktober 2007

PSUBL. gravita. Handleiding PSU Boekhouden Light. Inleiding tot eenvoudig boekhouden. Versie: 1.12 22 oktober 2007. Versie: 22 oktober 2007 gravita Hoofdkade 95, 9503 HD Stadskanaal Tel. & fax: 0599-614815 E-mail: info@gravita.nl / www.gravita.nl Inschrijfnummer KvK: 02083322 Postbank 4491228 Fiscaalnummer 1345.68.266.B01 PSUBL Handleiding

Nadere informatie

Financiële Administratie

Financiële Administratie Financiële Administratie Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren Tweede druk Financiële administratie Financiële administratie Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren Tweede druk Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten

Nadere informatie

Boekhouden voor het hbo deel 1 Gerard van Heeswijk, David Bouman, Stef Stienstra + EXTRA MATERIAAL + FILMPJES MET UITLEG

Boekhouden voor het hbo deel 1 Gerard van Heeswijk, David Bouman, Stef Stienstra + EXTRA MATERIAAL + FILMPJES MET UITLEG Boekhouden voor het hbo deel 1 Gerard van Heeswijk, David Bouman, Stef Stienstra + EXTRA MATERIAAL + FILMPJES MET UITLEG Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u verkrijgen bij: BIM Media B.V.

Nadere informatie

BKB. Handels- en wetskennis. Aanvulling

BKB. Handels- en wetskennis. Aanvulling BKB Handels- en wetskennis Aanvulling Deze aanvulling hoort bij BKB Handels- en wetskennis, ISBN 978-90-415-0849-2. Lay-out en opmaak: NTI DTP Studio, Leiden 1 e druk december 2012 2012, Educatief bv,

Nadere informatie

Basiskennis Boekhouden

Basiskennis Boekhouden Basiskennis Boekhouden Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren Derde druk Basiskennis Boekhouden Basiskennis Boekhouden Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren Derde druk Noordhoff Uitgevers bv Groningen/Houten Opmaak

Nadere informatie

Beginbalans. Grootboek

Beginbalans. Grootboek 3 eginbalans Verlies- en winstrekening en eindbalans Financiële feiten Proef- en saldibalans Journaal Grootboek In dit hoofdstuk behandelen we de grootboekrekeningen. Je leert in dit hoofdstuk hoe je grootboekrekeningen

Nadere informatie

gravita Notitie Elektronische aangifte omzetbelasting Bijlage 1 bij de handleiding PSU Boekhouden Light Versie 25 januari 2005 INHOUD

gravita Notitie Elektronische aangifte omzetbelasting Bijlage 1 bij de handleiding PSU Boekhouden Light Versie 25 januari 2005 INHOUD gravita Hoofdkade 95, 9503 HD Stadskanaal Tel. & fax: 0599-614815 E-mail: info@gravita.nl / www.gravita.nl Inschrijfnummer KvK: 02083322 Postbank 4491228 Fiscaalnummer 1345.68.266.B01 Notitie Elektronische

Nadere informatie

Workshop VIG Professional

Workshop VIG Professional Workshop VIG Professional Jaarafsluiting Gegeven door: Wilma Bambacht en Thijs Dams Locatie: Surya Products, Tuil Datum: 8 januari 2015 Aanvang: 19.30 uur Einde: 22.00 uur Organisatie: Thijs Dams - Easy

Nadere informatie

Het rekeningschema of de routekaart voor de administratie

Het rekeningschema of de routekaart voor de administratie Hoofdstuk 3 Het rekeningschema of de routekaart voor de administratie In dit hoofdstuk: Rubricering van de grootboekrekeningen Indeling naar balans en resultatenrekening Soorten rekeningen toegelicht In

Nadere informatie

Boekhouden met Minipak Boekhouding 1.26

Boekhouden met Minipak Boekhouding 1.26 Boekhouden met Minipak Boekhouding 1.26 Opzet Hieronder worden eerst enige algemene opmerkingen gemaakt over boekhouden en het Minipak Boekhoudprogramma. Daarna is de volgorde van de onderwerpen die welke

Nadere informatie

Ondernemersopleiding / AOV Organisatie. voor het mkb NEDERLANDS ONDERWIJS INSTITUUT

Ondernemersopleiding / AOV Organisatie. voor het mkb NEDERLANDS ONDERWIJS INSTITUUT Ondernemersopleiding / AOV Organisatie voor het mkb NEDERLANDS ONDERWIJS INSTITUUT OPLEIDING ONDERNEMEN / AOV ONDERNEMER MKB Praktijkdiploma Personeel en organisatie mkb ORGANISATIE voor het mkb (leverbaar

Nadere informatie

Een overzicht van veel voorkomende gebeurtenissen en van de vastlegging daarvan:

Een overzicht van veel voorkomende gebeurtenissen en van de vastlegging daarvan: De balans opmaken De boekhouding kan worden gedefinieerd als een informatieverzameling, waarin de omvang en de samenstelling van het vermogen en van de mutaties daarin zijn vastgelegd. Boekhouden houdt

Nadere informatie

Bit Watersport. Procedures en werkwijzen. Kerntaak 1: Houdt de dagboeken bij. Mei 2010 Copyright Stichting Praktijkleren

Bit Watersport. Procedures en werkwijzen. Kerntaak 1: Houdt de dagboeken bij. Mei 2010 Copyright Stichting Praktijkleren Bit Watersport Procedures en werkwijzen Kerntaak 1: Houdt de dagboeken bij Mei 010 Copyright Stichting Praktijkleren Procedures en werkwijzen Bit Watersport INHOUDSOPGAVE PROCEDURES EN WERKWIJZEN...5 HOOFDSTUK

Nadere informatie

1 De inventarislijst en de balans

1 De inventarislijst en de balans 1 Beginbalans Verlies- en winstrekening en eindbalans Financiële feiten Proef- en saldibalans Journaal Grootboek Op de hoogte zijn van je financiële situatie: je weet zelf wel hoe belangrijk dat is. Wat

Nadere informatie

Welkom op de werkvloer Stage lopen op een afdeling boekhouding

Welkom op de werkvloer Stage lopen op een afdeling boekhouding Welkom op de werkvloer Stage lopen op een afdeling boekhouding Praktijkboek voor de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg in het vmbo brug tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven Welkom op de werkvloer

Nadere informatie

Einde jaar verwerking Profinad CS

Einde jaar verwerking Profinad CS Einde jaar verwerking Profinad CS Part 1... 2 0 INEIDING... 2 1 INVESTERINGEN... 3 2 BANK- EN KASSALDI / BELEGGINGEN... 4 3 KRUISPOSTEN... 5 4 VRAAGPOSTEN... 6 5 DEBITEUREN... 7 6 NOG TE ONTVANGEN KOSTEN

Nadere informatie

Rekeningschema een korte oriëntatie

Rekeningschema een korte oriëntatie Rekeningschema een korte oriëntatie door Drs. J.C. Hoogheid AC 2008 Drs. J.C. Hoogheid AC Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze tekst mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,

Nadere informatie

HelpAndManual_unregistered_evaluation_copy. Kantoorsimulatie voor Windows. Instructiebladen BOEKHOUDING. 2009 De Jong Edusoft

HelpAndManual_unregistered_evaluation_copy. Kantoorsimulatie voor Windows. Instructiebladen BOEKHOUDING. 2009 De Jong Edusoft HelpAndManual_unregistered_evaluation_copy Kantoorsimulatie voor Windows Instructiebladen I Inhoudsopgave Deel I Werkzaamheden 1 Deel II Algemeen 2 Deel III Aanwijzingen 5 Deel IV Rekeningschema 6 Deel

Nadere informatie

Basiskennis van het bedrijfsbeheer

Basiskennis van het bedrijfsbeheer Responsible Young Starters ESF: bijdragen tot de ontwikkeling van de werkgelegenheid door het bevorderen van inzetbaarheid, ondernemerschap, aanpasbaarheid en gelijke kansen en door het investeren in menselijke

Nadere informatie

Inhoud VII. 1. De balans 1. 2. Veranderingen in de balans 15. 3. Grootboekrekeningen 33. 4. Hulprekeningen van het eigen vermogen 61. Voorwoord...

Inhoud VII. 1. De balans 1. 2. Veranderingen in de balans 15. 3. Grootboekrekeningen 33. 4. Hulprekeningen van het eigen vermogen 61. Voorwoord... ELEMENTAIR BOEKHOUDEN VII Inhoud Voorwoord...................................... V 1. De balans 1 1.1 Doel van het boekhouden.............................2 1.2 De eenmanszaak...................................2

Nadere informatie

Workshop VIG (Professional) EasyAdministratie

Workshop VIG (Professional) EasyAdministratie Workshop VIG (Professional) EasyAdministratie Gegeven door: Wilma Bambacht en Thijs Dams Locatie: Surya Products, Tuil Datum: 11 december 2014 Aanvang: 19.00 uur Einde: 21.30 uur www.surya.nl Organisatie:

Nadere informatie