UNIFORM EINDEXAMEN MULO tevens TOELATINGSEXAMEN VWO/HAVO 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "UNIFORM EINDEXAMEN MULO tevens TOELATINGSEXAMEN VWO/HAVO 2012"

Transcriptie

1 MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VOLKSONTWIKKELING EXAMENBUREAU UNIFORM EINDEXAMEN MULO tevens TOELATINGSEXAMEN VWO/HAVO 2012 VAK : BOEKHOUDEN DATUM : WOENSDAG 04 JULI 2012 TIJD : UUR (MULO III KANDIDATEN) UUR (MULO IV KANDIDATEN) DEZE TAAK BESTAAT UIT 35 ITEMS. MULO-III kandidaten maken de items 1 t/m 25. MULO-IV kandidaten maken de items 1 t/m 35. Beschouw de volgende beweringen: І ІІ De inventarislijst wordt minstens éénmaal per jaar aan de hand van de boekingsbescheiden bijgewerkt. De beginbalans wordt aan de hand van de gegevens van de inventarislijst samengesteld. ІІІ De balans is een staat, die onder andere aangeeft op welke wijze het vreemd vermogen is verkregen. Ten aanzien van het bovenstaande kan gezegd worden, dat A B C D alleen І en ІІ juist zijn. alleen І en ІІІ juist zijn. alleen IІ en ІІІ juist zijn. І, ІІ en ІІІ alle juist zijn. mei 16 Factuur no.18 gezonden aan S.Krak, Nickerie voor 20 wasmachines ter waarde van SRD ,-, die heden geleverd zijn. Deze transactie wordt A alleen in het verkoopboek verwerkt. B alleen in het verkoopboek en in het debiteurenboek verwerkt. C alleen in het verkoopboek en in het voorraadboek verwerkt. D in het verkoopboek, in het debiteurenboek en in het voorraadboek verwerkt. 1 2

2 Welke transactie is niet juist verwerkt in het Diverse-postenboek? 3 Diverse-postenboek Datum Omschrijving Bedrag A nov. 14 P.M. Ter incassering gegeven aan de bank de kwitantie op L.Biek, alhier SRD 1.520,- B nov. 24 Aan het bejaardentehuis Mantel geschonken een wasautomaat ter waarde van SRD 4.000,- C nov. 26 Betaald per kas de bijdrage voor de trimloop ten behoeve van onze werknemers SRD 200,- D nov. 30 Voor eigen gebruik uit het magazijn genomen een wasautomaat ter waarde van SRD 4.000,- De huur van het magazijn ad SRD 7.200,- per jaar wordt op 1 februari 2011 vooruitbetaald. Het juiste bedrag, waarmee de rekening Huren voorkomt op de balans per 31 december 2011, is A debet SRD 600,- B credit SRD 600,- C debet SRD 1.200,- D credit SRD 1.200,- Op de saldibalans per 31 december 2011 staat onder andere de rekening Intrest credit voor SRD 2.000,- en op de eindbalans debet voor SRD 500,-. Het juiste bedrag, waarmee de rekening Intrest op de nota van Verlies en Winst per 31 december 2011 voorkomt, is A debet SRD 1.500,- B credit SRD 1.500,- C debet SRD 2.500,- D credit SRD 2.500,- 4 5

3 Het Eigen vermogen van ondernemer Data bedraagt per 1 januari 2011 SRD ,-. Gegevens per 31 december 2011: - de rekening Privé heeft een debetsaldo van SRD 6.000,-; - de nota van Verlies en Winst heeft een creditsaldo van SRD 9.000,-. De juiste samenstelling en afsluiting van de rekening Eigen vermogen per 31 december 2011 is: A Debet Eigen vermogen Credit dec. 31 Privé SRD 6.000,- jan. 1 Balans SRD ,- dec. 31 Nota van V en W SRD 9.000,- dec. 31 Balans SRD ,- SRD ,- SRD ,- B Debet Eigen vermogen Credit dec. 31 Nota van V en W SRD 9.000,- jan. 1 Balans SRD ,- dec. 31 Balans SRD ,- dec. 31 Privé SRD 6.000,- 6 SRD ,- SRD ,- C Debet Eigen vermogen Credit dec. 31 Privé SRD 6.000,- jan. 1 Balans SRD ,- dec. 31 Balans SRD ,- dec. 31 Nota van V en W SRD 9.000,- SRD ,- SRD ,- D Debet Eigen vermogen Credit dec. 31 Balans SRD ,- jan. 1 Balans SRD ,- dec. 31 Privé SRD 6.000,- dec. 31 Nota van V en W SRD 9.000,- SRD ,- SRD ,- De grootboekrekening Sierstenen heeft per 1 december 2011 de volgende tellingen: debet SRD 7.520,- en credit SRD 4.900,-. In december is de rekening Sierstenen in het kasboek gedebiteerd voor SRD 2.100,- en gecrediteerd voor SRD 1.780,-. Het diverse-postenboek geeft aan, dat er een creditnota gezonden is voor retour ontvangen sierstenen ter waarde van SRD 240,-. De voorraad sierstenen per 31 december 2011 bedraagt SRD 3.700,-. 7 Het juiste bedrag, waarmee de rekening Sierstenen credit voorkomt op de nota van Verlies en Winst per 31 december 2011, is A SRD 520,- B SRD 1.000,- C SRD 1.160,- D SRD 1.640,-

4 april 7 Ontvangen factuur no.16 van S. Parsad, Para voor diverse goederen SRD 3.275,- Rabat SRD 175,- SRD 3.100,- Administratiekosten SRD 15,- SRD 3.115,- Vracht SRD 50,- SRD 3.165,- De juiste boeking in het inkoopboek is: A Inkoopboek Datum Fact.no. Naam Woonplaats Bedrag april 7 16 S. Parsad Para SRD 3.100,- 8 B C D Inkoopboek Datum Fact.no. Naam Woonplaats Bedrag april 7 16 S. Parsad Para SRD 3.115,- Inkoopboek Datum Fact.no. Naam Woonplaats Bedrag april 7 16 S. Parsad Para SRD 3.165,- Inkoopboek Datum Fact.no. Naam Woonplaats Bedrag april 7 16 S. Parsad Para SRD 3.275,- Gegevens met betrekking tot de debiteurenrekening van W. Koper, Domburg: september 1 Saldo SRD 3.000,- september 8 Factuur no. 14 gezonden SRD 1.600,- september 28 Creditnota no.18 gezonden SRD 200,- Na verwerking van bovenstaande transacties op de debiteurenrekening van W. Koper, Domburg is het saldo op 28 september A afgenomen met SRD 1.400,- B toegenomen met SRD 1.400,- C afgenomen met SRD 1.800,- D toegenomen met SRD 1.800,- 9

5 10 mei 5 Afrekening ontvangen van de bank over de geïnde kwitantie op F.Vis, alhier SRD 780,- Incassokosten SRD 10,- SRD 770,- Het kwitantiebedrag is inclusief SRD 5,- administratiekosten. mei 7 Onbetaald retour ontvangen de kwitantie op P. Haai, Meerzorg SRD 8.050,- Retourkosten SRD 20,- De juiste boekingen in het bankboek zijn: A Debet Bankboek Credit Datum Tegenrek. Omschr. Bedrag Datum Tegenrek. Omschr. Bedrag mei 5 Debiteuren F. Vis SRD 780,- mei 7 Alg. kosten retourkn. SRD 20,- mei 5 Alg. kosten adm.kn. SRD 5,- B Debet Bankboek Credit Datum Tegenrek. Omschr. Bedrag Datum Tegenrek. Omschr. Bedrag mei 5 Debiteuren F. Vis SRD 775,- mei 5 Alg. kosten incassokn. SRD 10,- mei 5 Alg. kosten adm.kn. SRD 5,- mei 7 Alg. kosten retourkn. SRD 20,- C Debet Bankboek Credit Datum Tegenrek. Omschr. Bedrag Datum Tegenrek. Omschr. Bedrag mei 5 Debiteuren F. Vis SRD 775,- mei 5 Alg. kosten incassokn. SRD 10,- mei 5 Alg. kosten adm.kn. SRD 5,- mei 7 Alg. kosten retourkn. SRD 20,- mei 7 Debiteuren P. Haai SRD 8.050,- D Debet Bankboek Credit Datum Tegenrek. Omschr. Bedrag Datum Tegenrek. Omschr. Bedrag mei 5 Debiteuren F. Vis SRD 770,- mei 7 Alg. kosten retourkn. SRD 20,- mei 7 Debiteuren P. Haai SRD 8.050,- april 1 Saldo ten gunste van de bank SRD 4.000,-. april 4 Bericht ontvangen van de bank, dat ze onze rekening heeft gecrediteerd voor ontvangen betaalcheques ad SRD 5.000,-. De juiste boekingen in het bankboek zijn: 11 A Debet Bankboek Credit Datum Tegenrekening Omschrijving Bedrag Datum Tegenrekening Omschrijving Bedrag april 1 P.M. saldo SRD 4.000,- april 4 Alg.kosten bet.cheques SRD 5.000,- B Debet Bankboek Credit Datum Tegenrekening Omschrijving Bedrag Datum Tegenrekening Omschrijving Bedrag april 1 P.M. saldo SRD 4.000,- april 4 Kruisposten bet.cheques SRD 5.000,- C Debet Bankboek Credit Datum Tegenrekening Omschrijving Bedrag Datum Tegenrekening Omschrijving Bedrag april 4 Alg.kosten bet.cheques SRD 5.000,- april 1 P.M. saldo SRD 4.000,- D Debet Bankboek Credit Datum Tegenrekening Omschrijving Bedrag Datum Tegenrekening Omschrijving Bedrag april 4 Kruisposten bet.cheques SRD 5.000,- april 1 P.M. saldo SRD 4.000,-

6 Gegevens met betrekking tot de crediteurenrekening van P. Lang, alhier: augustus 1 Saldo SRD 1.750,- 12 augustus 5 Betaald per kas factuurbedrag SRD 750,- Rente voor te late betaling SRD 50,- De juiste boekingen op de crediteurenrekening van P. Lang, alhier zijn: A Debet P. Lang, alhier Credit aug. 5 Per kas SRD 750,- aug. 1 Saldo SRD 1.750,- B Debet P. Lang, alhier Credit aug. 5 Per kas SRD 800,- aug. 1 Saldo SRD 1.750,- C Debet P. Lang, alhier Credit aug. 1 Saldo SRD 1.750,- aug. 5 Per kas SRD 750,- D Debet P. Lang, alhier Credit aug. 1 Saldo SRD 1.750,- aug. 5 Per kas SRD 800,- oktober 29 Creditnota no. 8 gezonden aan W. Haven, Coronie voor retour ontvangen goederen ad SRD 110,-. De juiste journaalpost naar aanleiding hiervan is: 13 A Crediteuren Aan Goederen B Debiteuren Aan Goederen C Goederen Aan Crediteuren D Goederen Aan Debiteuren SRD 110,- SRD 110,- SRD 110,- SRD 110,- SRD 110,- SRD 110,- SRD 110,- SRD 110,-

7 14 november 20 Betaald per bank voor: - aanschaf van een computer ten behoeve van de zaak SRD 2.500,- - reparatie van een kasregister. De juiste journaalpost naar aanleiding hiervan is: A Algemene kosten Aan Bank B Goederen Inventaris Aan Bank C Inventaris Aan Bank D Inventaris Algemene kosten Aan Bank SRD 2.540,- SRD 2.500,- SRD 2.540,- SRD 2.500,- SRD 2.540,- SRD 2.540,- SRD 2.540,- SRD 2.540,- mei 8 Ontvangen per bank van G. Florie te Latour: factuurbedrag SRD ,- contant SRD 2.000,- SRD ,- De juiste journaalpost naar aanleiding hiervan is: A Bank SRD ,- Aan Debiteuren SRD ,- B Bank SRD ,- Aan Debiteuren SRD ,- C Bank SRD ,- Intrest/ Kortingen SRD 2.000,- Aan Debiteuren SRD ,- D Bank SRD ,- Aan Intrest/ Kortingen SRD 2.000,- Aan Debiteuren SRD ,- 15

8 januari 5 Gekocht een pand te Nickerie voor SRD ,- Overdrachtskosten SRD ,- SRD ,- Gesloten een 19% hypothecaire lening SRD ,- Hypotheekkosten SRD ,- SRD ,- Per bank betaald SRD ,- De juiste journaalpost naar aanleiding hiervan is: A Gebouwen SRD ,- Aan Bank SRD ,- B Gebouwen SRD ,- Algemene kosten SRD ,- Aan Bank SRD ,- Aan 19% Hypotheek o/g SRD ,- C Gebouwen SRD ,- Algemene kosten SRD ,- Aan Bank SRD ,- Aan 19% Hypotheek o/g SRD ,- D Gebouwen SRD ,- Intrest SRD ,- Aan Bank SRD ,- Aan 19% Hypotheek o/g SRD , Welke rekening is niet juist verwerkt op de gedeeltelijke kolommenbalans per 31 december 2011? Gedeeltelijke kolommenbalans per 31 december 2011 Rekeningen Saldibalans Nota van V en W Balans Debet Credit Debet Credit Debet Credit A Intrest SRD 740,- SRD 590,- SRD 150,- B Loonbelasting SRD 4.320,- SRD 4.320,- C Lonen SRD 2.000,- SRD 1.550,- SRD 450,- D Kostprijs verkopen SRD ,- SRD ,- Welke rekening is juist verwerkt op de gedeeltelijke kolommenbalans per 31 december 2011? Gedeeltelijke kolommenbalans per 31 december 2011 Rekeningen Saldibalans Nota van V en W Balans Debet Credit Debet Credit Debet Credit A Inkopen SRD ,- SRD ,- B Hypotheek o/g SRD ,- SRD ,- 18 C Huren SRD 4.870,- SRD 4.370,- SRD 500,- D Onderh. gebouwen SRD 3.750,- SRD 3.750,-

9 Folio no. 19 Gedeeltelijke kolommenbalans per 31 december 2011 Rekeningen Saldibalans Nota van V en W Balans Debet Credit Debet Credit Debet Credit 21 Algemene kosten SRD 780,- SRD 570,- SRD 250,- Het juiste bedrag, waarmee de rekening Algemene kosten voorkomt op de saldibalans per 31 december 2011, is A debet SRD 460,- B credit SRD 460,- C debet SRD 1.100,- D credit SRD 1.100,- De rekening Premie AOV, heeft op 1 december 2011 een creditsaldo van SRD 500,-. Verdere gegevens met betrekking tot deze rekening over de maand december: - ingehouden per bank SRD 300,-; - afgedragen per bank SRD 600,-. De juiste samenstelling en afsluiting van de rekening Premie AOV per 31 december 2011 is: A Debet Premie AOV Credit dec. 31 dec. 31 Bankboek Balans SRD 600,- SRD 200,- dec. 1 Saldibalans dec. 31 Bankboek SRD 500,- SRD 300,- SRD 800,- SRD 800,- 20 B Debet Premie AOV Credit dec. 31 dec. 31 Bankboek Nota van V en W SRD 600,- SRD 200,- dec. 1 Saldibalans dec. 31 Bankboek SRD 500,- SRD 300,- SRD 800,- SRD 800,- C Debet Premie AOV Credit dec. 31 Bankboek SRD 300,- dec. 1 Saldibalans SRD 500,- dec. 31 Balans SRD 800,- dec. 31 Bankboek SRD 600,- SRD 1.100,- SRD 1.100,- D Debet Premie AOV Credit dec. 31 Bankboek SRD 300,- dec. 1 Saldibalans SRD 500,- dec. 31 Nota van V en W SRD 800,- dec. 31 Bankboek SRD 600,- SRD 1.100,- SRD 1.100,-

10 mei Betaalbaargesteld bij de bank de kwitantie van H Singh te Ellen: Factuurbedrag SRD 2.000,- Kosten SRD 10,- SRD 2.010,- De juiste boeking(en) in het bankboek is (zijn): A Debet Bankboek Credit Datum Tegenrekening Omschr. Bedrag Datum Tegenrekening Omschr. Bedrag mei 13 Debiteuren H.Singh SRD 2.010,- B Debet Bankboek Credit Datum Tegenrekening Omschr. Bedrag Datum Tegenrekening Omschr. Bedrag mei 13 Crediteuren H.Singh SRD 2.010,- C Debet Bankboek Credit Datum Tegenrekening Omschr. Bedrag Datum Tegenrekening Omschr. Bedrag mei 13 Debiteuren H.Singh SRD 2.000,- mei 13 Alg. kosten kosten SRD 10,- D Debet Bankboek Credit Datum Tegenrekening Omschr. Bedrag Datum Tegenrekening Omschr. Bedrag mei 13 Crediteuren H.Singh SRD 2.000,- mei 13 Alg. kosten kosten SRD 10,- juni 25 Gesloten een 19% hypothecaire lening op de winkel SRD ,- Afsluitkosten SRD 700,- Per kas SRD ,- De juiste boekingen in het kasboek zijn: 22 A Debet Kasboek Credit Datum Tegenrekening Omschr. Bedrag Datum Tegenrekening Omschr. Bedrag juni 25 Alg. kosten afsluitkn. SRD 700,- juni 25 19% Hypotheek o/g pand SRD ,- B Debet Kasboek Credit Datum Tegenrekening Omschr. Bedrag Datum Tegenrekening Omschr. Bedrag juni 25 Intrest afsluitkn. SRD 700,- juni 25 19% Hypotheek o/g pand SRD ,- C Debet Kasboek Credit Datum Tegenrekening Omschr. Bedrag Datum Tegenrekening Omschr. Bedrag juni 25 19% Hypotheek o/g pand SRD ,- juni 25 Alg. kosten afsluitkn. SRD 700,- D Debet Kasboek Credit Datum Tegenrekening Omschr. Bedrag Datum Tegenrekening Omschr. Bedrag juni 25 19% Hypotheek o/g pand SRD ,- juni 25 Intrest afsluitkn. SRD 700,-

11 23 oktober 15 Per kas gekocht een partij uien SRD 2.000,- Rabat 10 % SRD 200,- SRD 1.800,- Contant 5 % SRD 90,- SRD 1.710,- Transport SRD 75,- SRD 1.785,- Het juiste bedrag, waarmee de rekening Goederen in het grootboek wordt gedebiteerd, is A SRD 1.710,- B SRD 1.785,- C SRD 1.800,- D SRD 2.000,- 24 Op 1 januari 2011 komt de rekening Crediteuren op de balans voor met een bedrag van SRD 2.400,-. Volgens het inkoopboek is in 2011 voor SRD 8.600,- op rekening gekocht. Uit het diverse-postenboek blijkt, dat van crediteuren in 2011 SRD 500,- aan reductie is ontvangen.volgens het kasboek is in 2011 in totaal aan crediteuren betaald SRD 7.500,-. Het juiste bedrag, waarmee de rekening Crediteuren voorkomt op de balans per 31 december 2011, is A SRD 1.300,- B SRD 1.800,- C SRD 3.000,- D SRD 3.500,-

12 Op de saldibalans per 1 december 2011 staat de rekening Sociale lasten debet voor SRD 3.780,-. Verdere gegevens met betrekking tot de rekening Sociale lasten over de maand december: - ingehouden per kas SRD 1.100,-; - nog te betalen premie SRD 190,-. De juiste samenstelling en afsluiting van de rekening Sociale lasten per 31 december 2011 is: A Debet Sociale lasten Credit dec. 1 Saldibalans SRD 3.780,- dec. 31 Kasboek SRD 1.100,- dec. 31 Nota van V en W SRD 2.490,- dec. 31 Balans SRD 190,- SRD 3.780,- SRD 3.780,- B Debet Sociale lasten Credit dec. 1 Saldibalans SRD 3.780,- dec. 31 Kasboek SRD 1.100,- dec. 31 Balans SRD 190,- dec. 31 Nota van V en W SRD 2.870,- SRD 3.970,- SRD 3.970,- C Debet Sociale lasten Credit dec. 1 Saldibalans SRD 3.780,- dec. 31 Nota van V en W SRD 4.690,- dec. 31 Kasboek SRD 1.100,- dec. 31 Balans SRD 190,- SRD 4.880,- SRD 4.880,- D Debet Sociale lasten Credit dec. 1 Saldibalans SRD 3.780,- dec. 31 Nota van V en W SRD 5.070,- dec. 31 Kasboek SRD 1.100,- dec. 31 Balans SRD 190,- 25 SRD 5.070,- SRD 5.070,-

13 VERVOLG MULO IV-KANDIDATEN Op de saldibalans per 31 december 2011 komen onder andere de volgende rekeningen voor: Folio Rekeningen Saldibalans no. Debet Credit 1 Machines SRD ,- 2 Afschrijving machines SRD ,- Inventarisgegevens per 31 december 2011: - op 1 oktober 2011 is er een machine aangeschaft voor SRD ,-; - op de oude machines wordt per jaar 15% van de boekwaarde afgeschreven en op de nieuwe 8% van de aanschaffingswaarde naar evenredigheid. Het juiste bedrag, waarmee de rekening Afschrijving machines voorkomt op de nota van Verlies en Winst per 31 december 2011, is A SRD 9.800,- B SRD ,- C SRD ,- D SRD , Gedeeltelijke kolommenbalans per 31 december 2011 Folio Rekeningen Saldibalans Nota van V en W Balans no. Debet Credit Debet Credit Debet Credit 22 Reclame SRD 3.150,- SRD 450,- SRD 300,- Het juiste bedrag, waarmee de rekening Reclame voorkomt op de nota van Verlies en Winst per 31 december 2011, is A debet SRD 3.000,- B credit SRD 3.000,- C debet SRD 3.200,- D credit SRD 3.200,- Debet Gedeeltelijke balans per 1 januari 2011 Credit Aandelen in portefeuille SRD ,- Aandelenkapitaal Algemene reserve SRD ,- Het Eigen vermogen van de naamloze vennootschap bedraagt per 1 januari 2011 A SRD ,- B SRD ,- C SRD ,- D SRD ,- 28

14 Op de saldibalans per 31 december 2011 komen onder andere voor: Folio Rekeningen Saldibalans no. Debet Credit 10 Debiteuren SRD 6.500,- 11 Afschrijving debiteuren SRD 300,- De inventarisgegevens vermelden onder andere: - van een vordering op D. Rumboor, alhier ad SRD 3.500,- is SRD 2.000,- oninbaar. De juiste verwerking van deze rekeningen op de gedeeltelijke kolommenbalans per 31 december 2011 is: 29 A Gedeeltelijke kolommenbalans per 31 december 2011 Folio Rekeningen Saldibalans Nota van V en W Balans no. Debet Credit Debet Credit Debet Credit 10 Debiteuren SRD 6.500,- SRD 6.500,- 11 Afschr.debiteuren SRD 300,- SRD 1.200,- SRD 1.500,- B Gedeeltelijke kolommenbalans per 31 december 2011 Folio Rekeningen Saldibalans Nota van V en W Balans no. Debet Credit Debet Credit Debet Credit 10 Debiteuren SRD 6.500,- SRD 1.500,- SRD 5.000,- 11 Afschr.debiteuren SRD 1.500,- SRD 300,- SRD 1.200,- C Gedeeltelijke kolommenbalans per 31 december 2011 Folio Rekeningen Saldibalans Nota van V en W Balans no. Debet Credit Debet Credit Debet Credit 10 Debiteuren SRD 6.500,- SRD 6.500,- 11 Afschr.debiteuren SRD 300,- SRD 1.700,- SRD 2.000,- D Gedeeltelijke kolommenbalans per 31 december 2011 Folio Rekeningen Saldibalans Nota van V en W Balans no. Debet Credit Debet Credit Debet Credit 10 Debiteuren SRD 6.500,- SRD 2.000,- SRD 4.500,- 11 Afschr.debiteuren SRD 2.000,- SRD 300,- SRD 1.700,-

15 Nadat de saldibalans is opgemaakt, blijkt dat de aankoop van 2 pakken kopieerpapier voor per vergissing geboekt is op de rekening Kantoorinventaris. De juiste v.j.p. naar aanleiding hiervan is: A Algemene kosten Aan Kantoorinventaris B Algemene kosten Aan Kas C Kantoorinventaris Aan Algemene kosten D Kantoorinventaris Aan Kas 30 Nadat de saldibalans is opgemaakt, blijkt dat de per kas betaalde inkomstenbelasting ad SRD 50,- abusievelijk is geboekt op de rekening Algemene kosten. De juiste v.j.p. naar aanleiding hiervan is: A Algemene kosten Aan Kas B Algemene kosten Aan Privé C Privé Aan Algemene kosten D Privé Aan Kas SRD 50,- SRD 50,- SRD 50,- SRD 50,- 31 SRD 50,- SRD 50,- SRD 50,- SRD 50,- Nadat de saldibalans is opgemaakt, blijkt dat een verzonden factuur ad SRD 4.750,- nog geboekt moet worden. De juiste v.j.p. naar aanleiding hiervan is: 32 A Debiteuren Aan Opbrengst verkopen B Goederenvoorraad Aan Kostprijs verkopen C Kostprijs verkopen Aan Goederenvoorraad D Opbrengst verkopen Aan Debiteuren SRD 4.750,- SRD 4.750,- SRD 4.750,- SRD 4.750,- SRD 4.750,- SRD 4.750,- SRD 4.750,- SRD 4.750,-

16 33 Nadat de saldibalans is opgemaakt, blijkt dat de per bank ontvangen hypotheekrente ad ten onrechte is geboekt op de rekening Hypotheek u/g. De juiste v.j.p. naar aanleiding hiervan is: A Bank Aan Hypotheek u/g B Bank Aan Intrest C Hypotheek u/g Aan Intrest D Intrest Aan Hypotheek u/g 34 juli 12 Betaald aan de Ontvanger der Directe Belastingen de personele belasting ad SRD 900,-, waarvan SRD 600,- per cheque betaald is en de rest in contanten. De juiste boekingen aan de creditzijde van het kasbankboek zijn: A Kasbankboek Credit Datum Tegenrekening Omschrijving Kas Bank juli 12 Algemene kosten personele belasting SRD 300,- SRD 600,- B Kasbankboek Credit Datum Tegenrekening Omschrijving Kas Bank juli 12 Algemene kosten personele belasting SRD 600,- SRD 300,- C Kasbankboek Credit Datum Tegenrekening Omschrijving Kas Bank juli 12 Privé personele belasting SRD 300,- SRD 600,- D Kasbankboek Credit Datum Tegenrekening Omschrijving Kas Bank juli 12 Privé personele belasting SRD 600,- SRD 300,-

17 35 augustus 1 Betaald per kas de nota van de tuinman SRD 300,-; hiervan is ⅓ deel voor de tuin van de eigenaar van de zaak. augustus 3 Betaald per kas een bureau voor de dochter van de eigenaar van de zaak SRD 250,-. Deze transacties zijn aan de creditzijde van het tabellarisch kasboek als volgt geboekt: Tabellarisch kasboek Datum Omschrijving Totaal Privé Alg. kosten I aug. 1 nota tuinman SRD 300,- SRD 100,- SRD 200,- Credit Diversen Bedrag Rekeningen II aug. 3 bureau SRD 250,- SRD 250,- Goederen Van de bovenstaande boekingen kan gezegd worden, dat A alleen І juist is. B alleen ІІ juist is. C І en ІІ beide juist zijn. D І en ІІ beide onjuist zijn.

UNIFORM EINDEXAMEN MULO tevens TOELATINGSEXAMEN VWO/HAVO 2011

UNIFORM EINDEXAMEN MULO tevens TOELATINGSEXAMEN VWO/HAVO 2011 MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VOLKSONTWIKKELING EXAMENBUREAU UNIFORM EINDEXAMEN MULO tevens TOELATINGSEXAMEN VWO/HAVO 2011 VAK : BOEKHOUDEN DATUM: DINSDAG 05 JULI 2011 TIJD : 09.45 11.15 UUR (MULO III KANDIDATEN)

Nadere informatie

UNIFORM EINDEXAMEN MULO tevens TOELATINGSEXAMEN VWO/HAVO 2013

UNIFORM EINDEXAMEN MULO tevens TOELATINGSEXAMEN VWO/HAVO 2013 MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VOLKSONTWIKKELING EXAMENBUREAU UNIFORM EINDEXAMEN MULO tevens TOELATINGSEXAMEN VWO/HAVO 2013 VAK : BOEKHOUDEN DATUM : WOENSDAG 03 JULI 2013 TIJD : 09.45 11.15 UUR (MULO III

Nadere informatie

UNIFORM EINDEXAMEN MULO tevens TOELATINGSEXAMEN VWO/HAVO 2010

UNIFORM EINDEXAMEN MULO tevens TOELATINGSEXAMEN VWO/HAVO 2010 MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VOLKSONTWIKKELING EXAMENBUREAU UNIFORM EINDEXAMEN MULO tevens TOELATINGSEXAMEN VWO/HAVO 2010 VAK : BOEKHOUDEN DATUM: MAANDAG 05 JULI 2010 TIJD : 09.45 11.15 UUR (MULO III KANDIDATEN)

Nadere informatie

UNIFORM HEREXAMEN MULO tevens IIe ZITTING STAATSEXAMEN MULO 2009

UNIFORM HEREXAMEN MULO tevens IIe ZITTING STAATSEXAMEN MULO 2009 MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VOLKSONTWIKKELING EXAMENBUREAU UNIFORM HEREXAMEN MULO tevens IIe ZITTING STAATSEXAMEN MULO 2009 VAK : BOEKHOUDEN DATUM: DONDERDAG 06 AUGUSTUS 2009 TIJD : 09.40 11.40 UUR DEZE

Nadere informatie

Diverse-postenboek Datum Omschrijving Bedrag febr. 4 P.M.

Diverse-postenboek Datum Omschrijving Bedrag febr. 4 P.M. DEZE TAAK BESTAAT UIT 35 ITEMS. MULO-III kandidaten maken de items 1 t/m 25. MULO-IV kandidaten maken de items 1 t/m 35. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

DEZE TAAK BESTAAT UIT 35 ITEMS. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DEZE TAAK BESTAAT UIT 35 ITEMS. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DEZE TAAK BESTAAT UIT 35 ITEMS. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Beschouw de volgende beweringen: I II 1 Een inventaris

Nadere informatie

januari 5 Uit de kas genomen voor de huishouding SRD 3.700,

januari 5 Uit de kas genomen voor de huishouding SRD 3.700, DEZE TAAK BESTAAT UIT 35 ITEMS. MULO-III kandidaten maken de items 1 t/m 25. MULO-IV kandidaten maken de items 1 t/m 35. 1 Beschouw de volgende beweringen: I De inventarislijst wordt aan de hand van de

Nadere informatie

UNIFORM EINDEXAMEN MULO tevens TOELATINGSEXAMEN VWO/HAVO 2009

UNIFORM EINDEXAMEN MULO tevens TOELATINGSEXAMEN VWO/HAVO 2009 MINISTERIE VN ONERWIJS EN VOLKSONTWIKKELING EXMENUREU UNIFORM EINEXMEN MULO tevens TOELTINGSEXMEN VWO/HVO 2009 VK : OEKHOUEN TUM: VRIJG 03 JULI 2009 TIJ : 09.45 11.45 UUR (MULO IV KNITEN) 09.45 11.15 UUR

Nadere informatie

UNIFORM EINDEXAMEN MULO tevens TOELATINGSEXAMEN VWO/HAVO 2008

UNIFORM EINDEXAMEN MULO tevens TOELATINGSEXAMEN VWO/HAVO 2008 MINISTERIE VN ONERWIJS EN VOLKSONTWIKKELING EXMENUREU UNIFORM EINEXMEN MULO tevens TOELTINGSEXMEN VWO/HVO 2008 VK : OEKHOUEN TUM: WOENSG 04 JULI 2008 TIJ : 09.45 11.15 UUR (MULO-III KNITEN) 09.45 11.45

Nadere informatie

UNIFORM HEREXAMEN MULO tevens 2 e ZITTING STAATSEXAMEN 2008

UNIFORM HEREXAMEN MULO tevens 2 e ZITTING STAATSEXAMEN 2008 MINISTERIE VN ONERWIJS EN VOLKSONTWIKKELING EXMENUREU VK : OEKHOUEN TUM: INSG 05 UGUSTUS 2008 TIJ : 09.40 11.40 UUR EZE TK ESTT UIT 35 ITEMS. UNIFORM HEREXMEN MULO tevens 2 e ZITTING STTSEXMEN 2008 Welke

Nadere informatie

1 DE BALANS 1 UITWERKINGEN VOOR STUDENTEN 1.3. 03/07 kas neemt toe met 300,- bank neemt toe met 300,-

1 DE BALANS 1 UITWERKINGEN VOOR STUDENTEN 1.3. 03/07 kas neemt toe met 300,- bank neemt toe met 300,- 1 DE BALANS 1.3 03/07 kas neemt toe met 300,- bank neemt toe met 300,- 08/07 kas neemt af met 400,- te betalen kosten neemt af met 400,- 10/07 voorraad goederen neemt toe met 4.550,- crediteuren neemt

Nadere informatie

Uitwerkingen Basiskennis Boekhouden Convoy Uitgevers 2016

Uitwerkingen Basiskennis Boekhouden Convoy Uitgevers 2016 Basiskennis Boekhouden Antwoordenboek Hoofdstuk 11 Opgave 11.1 a. Aanschafwaarde: 30.000 + 4.000 = 34.000 Restwaarde: 2.200 Afschrijving per jaar: 34.000-2.200 = 6.360 Afschrijvingskosten per maand: 6.360

Nadere informatie

1. Debet 020 Inventaris Credit Datum Omschrijving Bedrag Datum Omschrijving Bedrag 1 feb Van balans 78.200,-

1. Debet 020 Inventaris Credit Datum Omschrijving Bedrag Datum Omschrijving Bedrag 1 feb Van balans 78.200,- Hoofdstuk 1 Opgave 1.1 1. Debet 020 Inventaris Credit 1 feb Van balans 78.200,- Debet 060 Eigen vermogen Credit 1 feb Van balans 86.180,- Debet 071 4% Onderhandse lening o/g Credit 1 feb Van balans 44.000,-

Nadere informatie

2015 Noordhoff Uitgevers bv. Uitwerkingen docenten De basis van het boekhouden. Uitwerkingen docenten De basis van het boekhouden 1

2015 Noordhoff Uitgevers bv. Uitwerkingen docenten De basis van het boekhouden. Uitwerkingen docenten De basis van het boekhouden 1 Uitwerkingen docenten De basis van het boekhouden Uitwerkingen docenten De basis van het boekhouden 1 Hoofdstuk 1 De balans *1.8 a Bezittingen Omschrijving Bedrag Magazijn 150.000 Twee bestelauto s à 35.000

Nadere informatie

Uitwerkingen Basiskennis Boekhouden Convoy Uitgevers 2016

Uitwerkingen Basiskennis Boekhouden Convoy Uitgevers 2016 Basiskennis Boekhouden Antwoorden Examenopgaven Opgave 1 060 Winstsaldo 480.000 160 Aan Te betalen vennootschapsbelasting 110.000 043 Aan Winstreserve 190.000 042 Aan Uit te reiken aandelen 60.000 162

Nadere informatie

2. 161 Te betalen omzetbelasting 8.400 160 Aan Te vorderen omzetbelasting 6.300 162 Aan Af te dragen omzetbelasting 2.100

2. 161 Te betalen omzetbelasting 8.400 160 Aan Te vorderen omzetbelasting 6.300 162 Aan Af te dragen omzetbelasting 2.100 Basiskennis Boekhouden / Elementair Boekhouden Uitwerkingen Examenopgaven Opgave 1 1. 990 Bedrijfsresultaat 480.000 154 Aan Te betalen vennootschapsbelasting 110.000 046 Aan Winstreserve 190.000 032 Aan

Nadere informatie

Uitwerkingen PDB Bedrijfsadministratie met resultaat hoofdstuk 1

Uitwerkingen PDB Bedrijfsadministratie met resultaat hoofdstuk 1 Opgave 1.1 a. Bezittingen: Debiteuren 2.000 Gebouw 150.000 ING Bank 6.000 Inventaris 16.000 Kas 1.000 Voorraad goederen 50.000 + Totaal 225.000 Schulden: Crediteuren 24.000 Hypotheek 80.000 + Totaal 104.000

Nadere informatie

UITWERKINGEN BOEKHOUDMODULE HAVO/VWO. Huib Stoffels. Omslag: Phyl Okhuysen. Tweede druk 2009. Copyright Uitgeverij Stoffels, Berkel-Enschot 2001

UITWERKINGEN BOEKHOUDMODULE HAVO/VWO. Huib Stoffels. Omslag: Phyl Okhuysen. Tweede druk 2009. Copyright Uitgeverij Stoffels, Berkel-Enschot 2001 UITWERKINGEN DE BOEKHOUDMODULE HAVO/VWO Huib Stoffels Omslag: Phyl Okhuysen Tweede druk 2009 Copyright Uitgeverij Stoffels, Berkel-Enschot 2001 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar

Nadere informatie

BKB PRAKTIJKEXAMEN BASISKENNIS BOEKHOUDEN MAANDAG 11 JUNI 2007. Beschikbare tijd 4 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet.

BKB PRAKTIJKEXAMEN BASISKENNIS BOEKHOUDEN MAANDAG 11 JUNI 2007. Beschikbare tijd 4 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. BKB DIT EXAMEN BESTAAT UIT 6 PAGINA S EN EEN BIJLAGE VAN 1 PAGINA PRAKTIJKEXAMEN BASISKENNIS BOEKHOUDEN MAANDAG 11 JUNI 2007 A 4.1 Beschikbare tijd 4 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. De

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie - BAD Deel 5b

Bedrijfsadministratie - BAD Deel 5b Enkelvoudige journaalpost Hoofdstuk 11 Het ordenen van financiële feiten in dagboeken Tot nu toe financiële feiten stuk voor stuk naar tijdsvolgorde opgenomen in de boekhouding Enkelvoudige journaalpost:

Nadere informatie

2009 -- Bedrijfsadministratie - BAD1.2 -- Deel 5b

2009 -- Bedrijfsadministratie - BAD1.2 -- Deel 5b Hoofdstuk 11 Het ordenen van financiële feiten in dagboeken 1 2 Enkelvoudige journaalpost Tot nu toe financiële feiten stuk voor stuk naar tijdsvolgorde opgenomen in de boekhouding Enkelvoudige journaalpost:

Nadere informatie

Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden. Correctiemodel voorbeeldexamen

Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden. Correctiemodel voorbeeldexamen Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden Correctiemodel voorbeeldexamen 2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden 1 / 15 Vraag 1 Toetsterm

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie Examennummer: 68492 Datum: 10 december 2011 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Bedrijfsadministratie Examennummer: 68492 Datum: 10 december 2011 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Bedrijfsadministratie Examennummer: 68492 Datum: 10 december 2011 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 9 open vragen (maximaal 70 punten)

Nadere informatie

Internetopgaven hoofdstuk 3

Internetopgaven hoofdstuk 3 Internetopgaven hoofdstuk 3 IO.3.1 IO.3.2 IO.3.3 IO.3.4 Y. van de Voort wil periodiek informatie uit de boekhouding halen. Daarbij maakt zij gebruik van een kolommenbalans. Welke uitspraak over de kolommenbalans

Nadere informatie

2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Bedrijfsadministratie niveau 4 1 / 11

2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Bedrijfsadministratie niveau 4 1 / 11 Bedrijfsadministratie niveau 4 Correctiemodel voorbeeldexamen 2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Bedrijfsadministratie niveau 4 1 / 11 Vraag 1 Toetsterm 1.1 - Beheersingsniveau: K - Aantal punten:

Nadere informatie

Proefexamen BOEKHOUDEN

Proefexamen BOEKHOUDEN Proefexamen BOEKHOUDEN Beschikbare tijd: 9 minuten 15623 1 Proefexamen HET EXAMEN BESTAAT UIT 12 GENUMMERDE PAGINA'S, waarin opgenomen: 2 OPDRACHTEN, gericht op toetsing van de vaardigheid om de basisregels

Nadere informatie

BKB. Basiskennis Boekhouden. Uitwerkingen. G.M. van Rhoon H.H.M. van der Linden

BKB. Basiskennis Boekhouden. Uitwerkingen. G.M. van Rhoon H.H.M. van der Linden BKB Basiskennis Boekhouden Uitwerkingen G.M. van Rhoon H.H.M. van der Linden BKB Basiskennis Boekhouden Uitwerkingen G.M. van Rhoon H.H.M. van der Linden Deze uitwerkingen horen bij het boek BKB Basiskennis

Nadere informatie

Balans Stijn Slegers per 1 januari van jaar 5

Balans Stijn Slegers per 1 januari van jaar 5 Hoofdstuk 1 Oefenopgaven Oefenopgave 1A 1. Maak de balans per 1 januari van jaar 5 van de onderneming van Stijn Slegers. Balans Stijn Slegers per 1 januari van jaar 5 Totaal Totaal 2. Welke posten behoren

Nadere informatie

2014 Nederlandse Associatie voor Examinering Elementair Boekhouden 1 / 7

2014 Nederlandse Associatie voor Examinering Elementair Boekhouden 1 / 7 Elementair Boekhouden Correctiemodel voorbeeldexamen 2014 Nederlandse Associatie voor Examinering Elementair Boekhouden 1 / 7 Vraag 1 Toetsterm 1.4 - Beheersingsniveau: T - Aantal punten: 3 In januari

Nadere informatie

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 24 vragen en geeft een beeld van het examen Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden.

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 24 vragen en geeft een beeld van het examen Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden. Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 24 vragen en geeft een beeld van het examen Basiskennis Boekhouden

Nadere informatie

Dit uitwerkingenformulier bestaat uit 11 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn.

Dit uitwerkingenformulier bestaat uit 11 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. Naam Examennummer Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden Uitwerkingenformulier voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit uitwerkingenformulier bestaat uit 11 pagina s, inclusief het voorblad.

Nadere informatie

Balans "Rescue Service" per 1 juli Inventaris ,- Eigen vermogen ,- Voorraad Goederen ,- Crediteuren - 60.

Balans Rescue Service per 1 juli Inventaris ,- Eigen vermogen ,- Voorraad Goederen ,- Crediteuren - 60. Het openen van de grootboekrekeningen: Kijk welke bedragen op de balans staan Maak een soort kleine balans per grootboekrekening Als het bedrag op de balans debet staat vul dat bedrag dan ook debet in

Nadere informatie

Uitwerkingen PDB Bedrijfsadministratie met resultaat hoofdstuk 3

Uitwerkingen PDB Bedrijfsadministratie met resultaat hoofdstuk 3 Opgave 3.1 3/6 430 Autokosten 40 170 Te verrekenen omzetbelasting 8,40 100 aan Kas 48,40 4/6 120 ING Bank 750 130 Aan Debiteuren 750 12/6 130 Debiteuren 5.445 860 Rabatten en kortingen 500 850 Aan Opbrengst

Nadere informatie

PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden

PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden Periodeafsluiting Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen met de uitwerkingen

Nadere informatie

activa debet Veestapel Handels voorraad goederen Debiteuren Bank Kas 1.000

activa debet Veestapel Handels voorraad goederen Debiteuren Bank Kas 1.000 Begin Balans 1-jan 2009 activa debet passiva-credit Grond 5 ha 145.000 Eigen vermogen 212.000 Gebouwen 350.000 Hypotheek 250.000 Machines 11.000 Lening 185.000 Inventaris 65.000 Crediteuren Vervoermiddelen

Nadere informatie

De opgaven 5.2a tot en met 5.2c horen bij paragraaf 5.2, Te betalen lonen en loonheffingen

De opgaven 5.2a tot en met 5.2c horen bij paragraaf 5.2, Te betalen lonen en loonheffingen Hoofdstuk 5 Verwerken van diverse overige mutaties Extra opgaven De opgaven 5.2a tot en met 5.2c horen bij paragraaf 5.2, Te betalen lonen en loonheffingen Opgave 5.2a In een voegbedrijf zijn onder andere

Nadere informatie

Uitwerkingen Basiskennis Boekhouden Convoy Uitgevers 2016

Uitwerkingen Basiskennis Boekhouden Convoy Uitgevers 2016 Basiskennis Boekhouden Antwoordenboek Hoofdstuk 7 Open vragen Opgave 7.1 Datum Grootboekrekening Debet Credit 1 aug Tellingen 18.500 18.500 2 aug Voorraad goederen 6.700 Aan Crediteuren 6.700 3 aug Crediteuren

Nadere informatie

Een overzicht van veel voorkomende gebeurtenissen en van de vastlegging daarvan:

Een overzicht van veel voorkomende gebeurtenissen en van de vastlegging daarvan: De balans opmaken De boekhouding kan worden gedefinieerd als een informatieverzameling, waarin de omvang en de samenstelling van het vermogen en van de mutaties daarin zijn vastgelegd. Boekhouden houdt

Nadere informatie

Uitwerkbladen Examentraining 1

Uitwerkbladen Examentraining 1 Deze uitwerkbladen horen bij het boek Examentraining basiskennis boekhouden/elementair boekhouden BKB/EB van de uitgeverij OBCO, ISBN: 978-94-92705-00-6. Uitwerkbladen Examentraining 1 Opgave 1 Opgave

Nadere informatie

4.. Afschrijvingskosten machines d 12.000 Aan 019 Afschrijving machines d 12.000

4.. Afschrijvingskosten machines d 12.000 Aan 019 Afschrijving machines d 12.000 16 Vreemde valuta 1601 a 018 Machines d 120.000 150.000 x d 0,80 Aan 146 Crediteuren vreemde valuta d 120.000 b 018 Machines 150.000 x d 0,80 = Balans Debet d 120.000 019 Afschrijving machines 6/60 x 150.000

Nadere informatie

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 26 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen.

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 26 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Bedrijfsadministratie niveau 4 Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 26 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Dit voorbeeldexamen

Nadere informatie

Internetopgaven hoofdstuk 3

Internetopgaven hoofdstuk 3 Internetopgaven hoofdstuk 3 IO.3.1 De boekhouder van de eenmanszaak Carel Castello heeft op 31 december 013 een aantal posten op de volgende gedeeltelijke kolommenbalans samengevat: Grootboekrekeningen

Nadere informatie

UNIFORM EINDEXAMEN HAVO 2015

UNIFORM EINDEXAMEN HAVO 2015 MINISTERIE VAN ONDERWIJS, WETENSCHAP EN CULTUUR UNIFORM EINDEXAMEN HAVO 2015 VAK : ECONOMIE II (BA en BR) DATUM : 19 juni 2015 TIJD : 07.45u 10.45u Aantal opgaven bij dit vak : 6 Aantal pagina s : 5 Hulpmiddelen

Nadere informatie

2009 -- Bedrijfsadministratie - BAD1.2 -- Deel 05a

2009 -- Bedrijfsadministratie - BAD1.2 -- Deel 05a Balans per 1 september... Winkelinventaris 30.000 Eigen vermogen 22.000 Voorraad goederen 8.000 Lening vader 15.000 Kas 2.000 Crediteuren 3.000 Totaal 40.000 Totaal 40.000 Balans per 8 september 2008 Winkelinventaris

Nadere informatie

BKB. Basiskennis boekhouden. Uitwerkingen. G.M. van Rhoon

BKB. Basiskennis boekhouden. Uitwerkingen. G.M. van Rhoon BKB Basiskennis boekhouden Uitwerkingen G.M. van Rhoon Deze uitwerkingen behoren bij het boek BKB Basiskennis boekhouden, ISBN 978-90-415-0848-5 Lay-out en opmaak: DIOSIGNO, Leiderdorp Onder redactie van:

Nadere informatie

LANDBOUW EN NATUURLIJKE OMGEVING AGRARISCHE BEDRIJFSECONOMIE CSE KB

LANDBOUW EN NATUURLIJKE OMGEVING AGRARISCHE BEDRIJFSECONOMIE CSE KB Examen VMBO-KB 2006 tijdvak 1 vrijdag 19 mei 9.00-11.00 uur LANDBOUW EN NATUURLIJKE OMGEVING AGRARISCHE BEDRIJFSECONOMIE CSE KB Het examen landbouw en natuurlijke omgeving CSE KB bestaat uit twee deelexamens

Nadere informatie

De boekhouding van ondernemingen met filialen

De boekhouding van ondernemingen met filialen 24 De boekhouding van ondernemingen met filialen 2401 a 1 160 Filiaal Utrecht d 25.000 Aan 300 Voorraad goederen d 25.000 2 Geen journaalpost 3 160 Filiaal Utrecht d 40.000 180 Te vorderen OB - 7.600 Aan

Nadere informatie

Inhoud VII. 1. De balans 1. 2. Veranderingen in de balans 15. 3. Grootboekrekeningen 33. 4. Hulprekeningen van het eigen vermogen 61. Voorwoord...

Inhoud VII. 1. De balans 1. 2. Veranderingen in de balans 15. 3. Grootboekrekeningen 33. 4. Hulprekeningen van het eigen vermogen 61. Voorwoord... ELEMENTAIR BOEKHOUDEN VII Inhoud Voorwoord...................................... V 1. De balans 1 1.1 Doel van het boekhouden.............................2 1.2 De eenmanszaak...................................2

Nadere informatie

1. Een balans is een overzicht van activa (bezittingen) en passiva (schulden en eigen vermogen).

1. Een balans is een overzicht van activa (bezittingen) en passiva (schulden en eigen vermogen). Hoofdstuk 1 Opgave 1.1 1. Een balans is een overzicht van activa (bezittingen) en passiva (schulden en eigen vermogen). 2. Een subgrootboek is een specificatie in geld van een (collectieve) grootboekrekening.

Nadere informatie

Inhoud VII. 1. De balans... 1. 2. Veranderingen in de balans... 5. 3. Grootboekrekeningen... 9. 4. Hulprekeningen van het eigen vermogen...

Inhoud VII. 1. De balans... 1. 2. Veranderingen in de balans... 5. 3. Grootboekrekeningen... 9. 4. Hulprekeningen van het eigen vermogen... ELEMENTAIR BOEKHOUDEN VII Inhoud 1. De balans... 1 2. Veranderingen in de balans... 5 3. Grootboekrekeningen... 9 4. Hulprekeningen van het eigen vermogen... 15 5. Kolommenbalans... 21 6. Dagboeken en

Nadere informatie

De activa en de passiva nemen beide toe. De activa nemen toe en het eigen vermogen neemt af De passiva nemen toe en het eigen vermogen neemt af.

De activa en de passiva nemen beide toe. De activa nemen toe en het eigen vermogen neemt af De passiva nemen toe en het eigen vermogen neemt af. 1 De eigenaar van de eenmanszaak Olaf heeft kantoorinventaris op rekening gekocht. Zowel de goederen als de factuur is ontvangen. Wat heeft dit financiële feit voor effect op de balans van Olaf? De activa

Nadere informatie

de basis van bedrijfsadministratie

de basis van bedrijfsadministratie hoofdstuk 1 de basis van bedrijfsadministratie In het eerste hoofdstuk wordt inzicht gegeven in het voeren van een administratie. Hierbij worden de basisbegrippen zoals de balans, resultatenrekening en

Nadere informatie

Proefexamen Basiskennis Boekhouden

Proefexamen Basiskennis Boekhouden Proefexamen Basiskennis Boekhouden Onderdeel Boekhouden Beschikbare tijd: 120 minuten 160510P Proefexamen DIT PROEFEXAMEN BESTAAT UIT DE VOLGENDE STUKKEN: REKENINGSCHEMA GROOTBOEKREKENINGEN (1 pagina)

Nadere informatie

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing Hoofdstuk 3 Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing Extra opgaven De opgaven 3.8a tot en met 3.8d horen bij paragraaf 3.2, Afschrijving duurzame productiemiddelen.

Nadere informatie

Boekhouden en financiële administratie Examennummer: 96065 Datum: 8 februari 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Boekhouden en financiële administratie Examennummer: 96065 Datum: 8 februari 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Boekhouden en financiële administratie Examennummer: 96065 Datum: 8 februari 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 3 cases met elk

Nadere informatie

handel en administratie CSPE BB 2010 minitoets bij opdracht 6

handel en administratie CSPE BB 2010 minitoets bij opdracht 6 handel en administratie CSPE BB 2010 minitoets bij opdracht 6 variant a Naam kandidaat Kandidaatnummer Meerkeuzevragen Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). Geef verbeteringen aan volgens voorbeeld

Nadere informatie

Uitwerkingen Basiskennis Boekhouden Convoy Uitgevers 2016

Uitwerkingen Basiskennis Boekhouden Convoy Uitgevers 2016 asiskennis oekhouden Antwoordenboek Hoofdstuk 9 Open vragen Opgave 9.1 8 dec 700 Voorraad goederen 20.000 170 Te verrekenen omzetbelasting 4.200 140 Aan Crediteuren 24.200 12 dec De factuur ziet er als

Nadere informatie

Beginbalans. Grootboek

Beginbalans. Grootboek 3 eginbalans Verlies- en winstrekening en eindbalans Financiële feiten Proef- en saldibalans Journaal Grootboek In dit hoofdstuk behandelen we de grootboekrekeningen. Je leert in dit hoofdstuk hoe je grootboekrekeningen

Nadere informatie

Uitwerkingen PDB Bedrijfsadministratie met resultaat hoofdstuk 5

Uitwerkingen PDB Bedrijfsadministratie met resultaat hoofdstuk 5 Opgave 5.1 a. 700 Voorraad goederen 1.900 100 19 (vvp) 170 Te verrekenen omzetbelasting 378 140 Aan Crediteuren 2.178 760 Aan Prijsverschillen bij inkoop 100 b. 500 tuinkussens 30 = 15.000 Korting 8% 1.200

Nadere informatie

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 24 vragen en geeft een beeld van het examen Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden.

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 24 vragen en geeft een beeld van het examen Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden. Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 24 vragen en geeft een beeld van het examen Basiskennis Boekhouden

Nadere informatie

Antwoordenboek Boekhouden

Antwoordenboek Boekhouden Antwoordenboek Boekhouden Boekhouden 1 Antwoordenboek 1. Balans en grootboek Opgave 1 Activa (debet) Vaste activa Gebouwen Voertuigen Vlottende activa Debiteuren Liquide middelen Bank Kas Balans (per )

Nadere informatie

Klas:.. Datum:. Beginbalans B.V. xyz 1 jan. 20xx. rekeningafschrift B.V. xyz nr. 643.058.230.279 1 jan. 17.500 30 jun. 22.097

Klas:.. Datum:. Beginbalans B.V. xyz 1 jan. 20xx. rekeningafschrift B.V. xyz nr. 643.058.230.279 1 jan. 17.500 30 jun. 22.097 Beginbalans B.V. xyz 1 jan. 20xx activa debet passiva credit Grond 5 ha 156.000 Eigenvermogen 256.500 Gebouwen 425.000 Hypotheek 325.000 Machines 15.000 Lening 145.000 Inventaris 60.000 000 Crediteuren

Nadere informatie

ANTWOORDEN BOEKHOUDEN

ANTWOORDEN BOEKHOUDEN ANTWOORDEN BOEKHOUDEN 1 Balans en grootboek... 1 2 Het journaal... 5 3 Kolommenbalans en rekeningschema... 16 4 BTW; enkele boekingen nader bekeken... 27 5 Retourzendingen en correctieboekingen... 35 6

Nadere informatie

PDB PRAKTIJKEXAMEN BOEKHOUDEN BIJLAGEN BIJ OPGAVE GEAUTOMATISEERDE GEGEVENSVERWERKING DINSDAG 12 JUNI 2007

PDB PRAKTIJKEXAMEN BOEKHOUDEN BIJLAGEN BIJ OPGAVE GEAUTOMATISEERDE GEGEVENSVERWERKING DINSDAG 12 JUNI 2007 P PRAKTIJKEXAME OEKHOUE IJLAGE IJ OPGAVE GEAUTOMATISEERE GEGEVESVERERKIG ISAG 12 JUI 27 A1. A. Toelichting coderen boekingsstukken. Toelichting invullen invoerlijsten. Overzicht grootboekrekeningen. Overzicht

Nadere informatie

Uitwerkingen Basiskennis Boekhouden Convoy Uitgevers 2016

Uitwerkingen Basiskennis Boekhouden Convoy Uitgevers 2016 Basiskennis Boekhouden Antwoordenboek Hoofdstuk 3 Open vragen Opgave 3.1 a. Debet Balans per 5 januari Credit Inventaris 60.000 Eigen vermogen 120.000 Voorraad goederen 50.000 Lening oom 80.000 Bank 90.000

Nadere informatie

2010 -- Bedrijfsadministratie 1.1 -- Deel 3a

2010 -- Bedrijfsadministratie 1.1 -- Deel 3a BAD1.1 les 3 - programma Grootboek rekeningen van bezit rekeningen van schuld rekening van eigen vermogen rekening van kosten rekening van opbrengsten Resultatenrekening. Inkoopwaarde van de verkopen 66.000

Nadere informatie

VAK: ECONOMIE II DATUM: WOENSDAG 24 JUNI 2015

VAK: ECONOMIE II DATUM: WOENSDAG 24 JUNI 2015 MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VOLKSONTWIKKELING CORRECTIEMODEL UNIFORM EINDEXAMEN VWO 205 tevens e ZITTING STAATSEXAMEN 205 VAK: ECONOMIE II DATUM: WOENSDAG 24 JUNI 205 Bedrijfsadministratie 45 pnt. Opgave

Nadere informatie

Reader Bedrijfsadministratief medewerker, leerjaar 2 theorieboek

Reader Bedrijfsadministratief medewerker, leerjaar 2 theorieboek Reader Bedrijfsadministratief medewerker, leerjaar 2 theorieboek Reader Bedrijfsadministratief medewerker, leerjaar 2 theorieboek Peter H. C. Hintzen Jo L. M. Coenen Brinkman Uitgeverij Amsterdam 2014

Nadere informatie

Boekhouden en financiële administratie Examennummer: 58301 Datum: 22 juni 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Boekhouden en financiële administratie Examennummer: 58301 Datum: 22 juni 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Boekhouden en financiële administratie Examennummer: 58301 Datum: 22 juni 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 10 open vragen (maximaal

Nadere informatie

BKB. Antwoordenboek. Basiskennis boekhouden. G.M. van Rhoon Bewerkt door: Jan H.L. de Bruijn MBA

BKB. Antwoordenboek. Basiskennis boekhouden. G.M. van Rhoon Bewerkt door: Jan H.L. de Bruijn MBA BKB Basiskennis boekhouden Antwoordenboek G.M. van Rhoon Bewerkt door: Jan H.L. de Bruijn MBA BKB Basiskennis Boekhouden Antwoordenboek G.M. van Rhoon Bewerkt door: Jan H.L. de Bruijn MBA Dit antwoordenboek

Nadere informatie

2009 -- Bedrijfsadministratie - BAD1.3 -- deel 2a. Versie 1.02 -- 06-mei-10 1

2009 -- Bedrijfsadministratie - BAD1.3 -- deel 2a. Versie 1.02 -- 06-mei-10 1 BAD1.3 hfd. 16 programma Ontvangst van goederen en facturen Tijdsverschil ontvangst goederen en factuur Tijdsverschil in goederenstroom en facturen Inkoop van goederen eerst factuur, dan de goederen eerst

Nadere informatie

1. Een balans is een overzicht van activa (bezittingen) en passiva (schulden en eigen vermogen).

1. Een balans is een overzicht van activa (bezittingen) en passiva (schulden en eigen vermogen). Hoofdstuk 1 Opgave 1.1 1. Een balans is een overzicht van activa (bezittingen) en passiva (schulden en eigen vermogen). 2. Een subgrootboek is een specificatie in geld van een (collectieve) grootboekrekening.

Nadere informatie

Grootboekrekening Debet Credit

Grootboekrekening Debet Credit BA. H 6 a 1 6 De kolommenbalans 1 Als voorbeeld hoe je te werk moet gaan, nemen we rekening 130 Debiteuren. Als je de debetzijde optelt, vind je een totaal van 59.000. Dit bedrag wordt aan de debetzijde

Nadere informatie

ADMINISTRATIE / BOEKHOUDEN - NOI DE BOEKINGSREGELS VOOR DUBBEL BOEKHOUDEN DE VASTE BOEKINGEN

ADMINISTRATIE / BOEKHOUDEN - NOI DE BOEKINGSREGELS VOOR DUBBEL BOEKHOUDEN DE VASTE BOEKINGEN ADMINISTRATIE / BOEKHOUDEN - NOI DE BOEKINGSREGELS VOOR DUBBEL BOEKHOUDEN REGEL VOOR BEZIT: méér bezit debet boeken mínder bezit dus credit boeken REGEL VOOR SCHULD: méér schuld credit boeken mínder schuld

Nadere informatie

Debet Inventaris Credit Datum Omschrijving Bedrag Datum Omschrijving Bedrag 1 apr Van balans 25.000

Debet Inventaris Credit Datum Omschrijving Bedrag Datum Omschrijving Bedrag 1 apr Van balans 25.000 Basiskennis Boekhouden / Elementair Boekhouden Uitwerkingen Hoofdstuk 4 Opgave 4.1 a. De eerste stap is het openen van de grootboekrekeningen vanaf de balans. Daarna werken we aan de hand van de financiële

Nadere informatie

Uitwerkingen Basiskennis Boekhouden Convoy Uitgevers 2016

Uitwerkingen Basiskennis Boekhouden Convoy Uitgevers 2016 Basiskennis Boekhouden Antwoordenboek Hoofdstuk 8 Open vragen Opgave 8.1 1. 700 Voorraad goederen 34.500 170 Te verrekenen omzetbelasting 7.245 140 Aan rediteuren 41.745 2. 130 Debiteuren 63.525 176 Aan

Nadere informatie

PRAKTIJKEXAMEN BASISKENNIS BOEKHOUDEN Toets journaalposten en grootboekrekening

PRAKTIJKEXAMEN BASISKENNIS BOEKHOUDEN Toets journaalposten en grootboekrekening PRAKTIJKEXAMEN BASISKENNIS BOEKHOUDEN Toets journaalposten en grootboekrekening Stegeman computers Mevrouw Stegeman is eigenaresse van een bedrijf dat computers en aanverwante artikelen verkoopt. Zij heeft

Nadere informatie

VOS UITGEVERIJ NOI BV

VOS UITGEVERIJ NOI BV BIJLAGE BIJ BOEKHOUDEN IN DE PRAKTIJK DE BOEKINGSREGELS VOOR DUBBEL BOEKHOUDEN REGEL VOOR BEZIT: méér bezit debet boeken mínder bezit dus credit boeken REGEL VOOR SCHULD: méér schuld credit boeken mínder

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie

Bedrijfsadministratie MINISTERIE VAN ONDERWIJS, WETENSCHAP & CULTUUR VAK : ECONOMIE II DATUM : WOENSDAG 28 JULI 2015 TIJD : 7.45 10.45 UUR UNIFORM HEREXAMEN VWO 2015 tevens 2 e ZITTING STAATSEXAMEN 2015 Aantal opgaven bij dit

Nadere informatie

Module 3 Gegevens verwerken

Module 3 Gegevens verwerken Geleerd in vorige presentatie Module 3 Gegevens verwerken Les 4. Bank- en kasmutaties en incidentele posten verwerken Verkoopfacturen maken Inkoopfacturen vastleggen Beslisboom Les 3 Hoe importeer en verwerk

Nadere informatie

Basiskennis Boekhouden / Elementair Boekhouden Uitwerkingen. Hoofdstuk 5. Opgave 5.1 en 5.2

Basiskennis Boekhouden / Elementair Boekhouden Uitwerkingen. Hoofdstuk 5. Opgave 5.1 en 5.2 Basiskennis Boekhouden / Elementair Boekhouden Uitwerkingen Hoofdstuk 5 Opgave 5.1 en 5.2 Proefbalans Grootboekrekening Debet Credit Debet Credit Bank 51.000 34.600 16.400 Bedrijfskosten 6.600 6.600 Crediteuren

Nadere informatie

021 Afschrijving inventaris 14.580 420 Afschrijvingskosten inventaris 420 aan 020 Inventaris 15.000

021 Afschrijving inventaris 14.580 420 Afschrijvingskosten inventaris 420 aan 020 Inventaris 15.000 OPGAVE 1 : BALANS VOORAFGAANDE JOURNAALPOSTEN Rek.nr. Namen van de rekeningen DEBET CREDIT 021 Afschrijving inventaris 14.580 420 Afschrijvingskosten inventaris 420 aan 020 Inventaris 15.000 030 Kantoorinventaris

Nadere informatie

PROEFEXAMEN 2 Praktijkdiploma Boekhouden

PROEFEXAMEN 2 Praktijkdiploma Boekhouden PROEFEXAMEN 2 Praktijkdiploma Boekhouden Periodeafsluiting Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen met de uitwerkingen

Nadere informatie

UNIFORM HEREXAMEN HAVO 2015

UNIFORM HEREXAMEN HAVO 2015 MINISTERIE VAN ONDERWIJS, WETENSCHAP EN CULTUUR UNIFORM HEREXAMEN HAVO 2015 VAK : ECONOMIE II (BA en BR) DATUM : 27 juli 2015 TIJD : 07.45u 10.45u Aantal opgaven bij dit vak : 6 Aantal pagina s : 5 Hulpmiddelen

Nadere informatie

Debet Balans per 10 januari Credit Inventaris 55.000 Eigen vermogen 115.000. Bank 90.000 Totaal 195.000 Totaal 195.000

Debet Balans per 10 januari Credit Inventaris 55.000 Eigen vermogen 115.000. Bank 90.000 Totaal 195.000 Totaal 195.000 Basiskennis Boekhouden / Elementair Boekhouden Uitwerkingen Hoofdstuk 3 Opgave 3.1 a. Debet Balans per 5 januari Credit Inventaris 60.000 Eigen vermogen 120.000 Voorraad goederen 50.000 Lening oom 80.000

Nadere informatie

5 Journaliseren en coderen

5 Journaliseren en coderen BA. H 5 a 1 5 Journaliseren en coderen Rubriek Rubriek 1 Machines 0 vaste activa Opbrengst verkopen 8 verkooprekening Inkoopwaarde verkopen 8 verkooprekening Verzekeringskosten 4 kostenrekening Inventaris

Nadere informatie

kolommenbalans persoonlijke ondernemingsvorm Gedeeltelijke kolommenbalans

kolommenbalans persoonlijke ondernemingsvorm Gedeeltelijke kolommenbalans kolommenbalans kolommenbalans persoonlijke ondernemingsvorm het einde komt in zicht Nadat het grootboek gedurende de boekingsperiode is bijgewerkt, kun je een nieuwe balans maken. Je kunt dan ook de resultatenrekening,

Nadere informatie

Titel Elementaire kennis bedrijfsadministratie deel 1 Versie: 1

Titel Elementaire kennis bedrijfsadministratie deel 1 Versie: 1 Toets 1 Toetscode: PHEKBA.D1.01.2016 Titel Elementaire kennis bedrijfsadministratie deel 1 Versie: 1 Opleidingsgebied: Financieel-administratieve beroepen Profiel/niveau/crebocode: P1 Financieel-administratief

Nadere informatie

Debet 020 Inventaris Credit Datum Omschrijving Bedrag Datum Omschrijving Bedrag

Debet 020 Inventaris Credit Datum Omschrijving Bedrag Datum Omschrijving Bedrag Hoofdstuk 1 Opgaven Opgave 1.1 1. Open per 1 februari 2015 de grootboekrekeningen. Debet 020 Inventaris Credit Datum Omschrijving Bedrag Datum Omschrijving Bedrag Debet 060 Eigen vermogen Credit Datum

Nadere informatie

Correctiemodel proefexamen 2 BASISKENNIS BOEKHOUDEN (BKB ) 2014 Nederlandse Associatie voor Examinering Basiskennis Boekhouden (BKB ) 1 / 11

Correctiemodel proefexamen 2 BASISKENNIS BOEKHOUDEN (BKB ) 2014 Nederlandse Associatie voor Examinering Basiskennis Boekhouden (BKB ) 1 / 11 Correctiemodel proefexamen 2 BASISKENNIS BOEKHOUDEN (BKB ) 2014 Nederlandse Associatie voor Examinering Basiskennis Boekhouden (BKB ) 1 / 11 Opgave 1 Totaal te behalen punten: 9 Vraag 1 Toetsterm 1.2.1

Nadere informatie

ADMINISTRATIE / BOEKHOUDEN - NOI DE BOEKINGSREGELS VOOR DUBBEL BOEKHOUDEN DE VASTE BOEKINGEN

ADMINISTRATIE / BOEKHOUDEN - NOI DE BOEKINGSREGELS VOOR DUBBEL BOEKHOUDEN DE VASTE BOEKINGEN ADMINISTRATIE / BOEKHOUDEN - NOI DE BOEKINGSREGELS VOOR DUBBEL BOEKHOUDEN REGEL VOOR BEZIT: méér bezit debet boeken mínder bezit dus credit boeken REGEL VOOR SCHULD: méér schuld credit boeken mínder schuld

Nadere informatie

o Geef bij etke uitwerking aan met een berekening hoe het antwoord is verkregen. Een goed antwoord zonder berekening ontvangt geen punten.

o Geef bij etke uitwerking aan met een berekening hoe het antwoord is verkregen. Een goed antwoord zonder berekening ontvangt geen punten. TENTAMEN : BEDRIM'SAOUNUSTRATIE CODE ONDERWIJSEENF{EID: BA I VPBFEO 1-1 OPLEIDING DATUM TOETS : FE (lfe) : 28 MAART 20ll TIJD : 11.45-13.45 UUR Dit tentamen bestaat uit 5 opgaven en telt 6 bladzijden inclusief

Nadere informatie

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing Hoofdstuk 1 Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing 1.1 Inleiding In het boek Elementaire kennis Bedrijfsadministratie heb je geleerd om boekingen te

Nadere informatie

Praktisch boekhouden Examennummer: 58462 Datum: 2 februari 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Praktisch boekhouden Examennummer: 58462 Datum: 2 februari 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Praktisch boekhouden Examennummer: 58462 Datum: 2 februari 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 9 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 4 minicases met 12 open vragen (maximaal

Nadere informatie

061 Voorziening 448 Kosten milieuschade 076 Lening o/g 449 Interestkosten 077 Hypothecaire 450 Verkoopkosten

061 Voorziening 448 Kosten milieuschade 076 Lening o/g 449 Interestkosten 077 Hypothecaire 450 Verkoopkosten Proeftoets hoofdstuk 14, 16 t/m 20, 23. Let op: het betreft hier een willekeurige selectie van onderwerpen uit bovenstaande hoofdstukken. Maak alle opgaven uit het opgavenboek en maak ook de zelftoetsen

Nadere informatie

van 1 2 2009 Kas tot 28 2 2009

van 1 2 2009 Kas tot 28 2 2009 BAM voorbeeld toets 2 blz. 1 van 5 Begin Balans 1 feb. 20xx activa debet passiva credit Grond 150.000 Gebouwen 300.000 Eigen vermogen 356.000 Machines 15.000 Vervoermiddelen 22.000 Hypotheek 125.000 Veestapel

Nadere informatie

061 Voorziening 448 Kosten milieuschade 076 Lening o/g 449 Interestkosten 077 Hypothecaire 450 Verkoopkosten

061 Voorziening 448 Kosten milieuschade 076 Lening o/g 449 Interestkosten 077 Hypothecaire 450 Verkoopkosten Proeftoets hoofdstuk 14, 16 t/m 20, 23. Let op: het betreft hier een willekeurige selectie van onderwerpen uit bovenstaande hoofdstukken. Maak alle opgaven uit het opgavenboek en maak ook de zelftoetsen

Nadere informatie

PROEFEXAMEN 3 Praktijkdiploma Boekhouden (PDB)

PROEFEXAMEN 3 Praktijkdiploma Boekhouden (PDB) PROEFEXAMEN 3 Praktijkdiploma Boekhouden (PDB) Periodeafsluiting Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen met

Nadere informatie

Elementaire kennis Bedrijfsadministratie Deel 2 Werkboek

Elementaire kennis Bedrijfsadministratie Deel 2 Werkboek Elementaire kennis Bedrijfsadministratie Deel 2 Werkboek Elementaire kennis Bedrijfsadministratie Deel 2 Werkboek Peter H. C. Hintzen Zetwerk: Fritschy opmaak & redactie, Leiden isbn 978 90 3723 450 3

Nadere informatie

b. De kosten over juli bedragen 6.300 / 3 maanden = 2.100 per maand. Van de kosten over juli wordt op 31 juli de volgende journaalpost gemaakt:

b. De kosten over juli bedragen 6.300 / 3 maanden = 2.100 per maand. Van de kosten over juli wordt op 31 juli de volgende journaalpost gemaakt: Basiskennis Boekhouden / Elementair Boekhouden Uitwerkingen Hoofdstuk 10 Opgave 10.1 a. Schoonmaakkosten worden achteraf betaald. Het is een kwartaalbedrag, dus de betaling van Derk Jansen betreft de periode

Nadere informatie