Onderwerpen, leerdoelen en toetstermen bedrijfsadministratie (329) Publicatiedatum:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderwerpen, leerdoelen en toetstermen bedrijfsadministratie (329) Publicatiedatum:"

Transcriptie

1 BA Ondernemingen Je kunt het onderscheid tussen bedrijven en ondernemingen BA Ondernemingen Je kunt het onderscheid tussen bedrijven en ondernemingen BA Ondernemingen Je kunt diverse soorten en vormen van ondernemingen onderscheiden. BA Ondernemingen Je kunt diverse soorten en vormen van ondernemingen onderscheiden. BA Bestuurlijke informatieverzorging Je kunt de betekenis (inhoud en doel) van bestuurlijke informatieverzorging BA Bestuurlijke informatieverzorging Je kunt de betekenis (inhoud en doel) van bestuurlijke informatieverzorging BA Bestuurlijke informatieverzorging Je kunt de betekenis (inhoud en doel) van bestuurlijke informatieverzorging BA Bestuurlijke informatieverzorging Je kunt de betekenis (inhoud en doel) van bestuurlijke informatieverzorging BA Financiële administratie en Je kunt met voorbeelden het verschil aangeven tussen de boekhouding begrippen financiële administratie, boekhouding en andere administraties. BA Financiële administratie en boekhouding Je kunt met voorbeelden het verschil aangeven tussen de begrippen financiële administratie, boekhouding en andere administraties. Je kunt, gegeven een voorbeeld, vaststellen of er sprake is van Toepassen inzicht een onderneming - dus op winst gericht - of een bedrijf. Je kunt uitleggen wat een bedrijf is en wat een onderneming is. Je kunt, gegeven enkele kenmerken, beoordelen of een Toepassen inzicht onderneming een handelsonderneming, een industriële onderneming of een dienstverlenende onderneming is. Je kunt, gegeven een situatie, beoordelen of er sprake is van Toepassen inzicht de ondernemingsvorm eenmanszaak, vennootschap onder firma, bv of nv. Je kunt het verschil uitleggen tussen gegevens en informatie. Je kunt drie redenen noemen waarom bestuurlijke informatievoorziening in bedrijven van groot belang is. Je kunt beschrijven wat een Management Informatie Systeem (MIS) is en waar dit toe dient. Je kunt uitleggen wat wordt bedoeld met bestuurlijke informatieverzorging. Je kunt, gegeven een lijst met gegevens, vaststellen welke Toepassen inzicht daarvan zullen zijn opgenomen in de boekhouding en welke in overige (financiële) administraties. Je kunt uitleggen wat wordt bedoeld met financiële administratie, boekhouding en andere administraties. BA Waardenkringloop Je kunt het concept van de waardenkringloop Je kunt het waardenkringloopschema van een handelsonderneming tekenen. BA Waardenkringloop Je kunt het concept van de waardenkringloop Je kunt het waardenkringloopschema van een productieonderneming tekenen. BA Administratieve organisatie Je kunt de betekenis (inhoud en doel) van het begrip Je kunt het verband tussen de begrippen administratieve administratieve organisatie organisatie, interne controle, controletechnische functiescheiding en de waardenkringloop BA Externe en interne controle Je kunt het belang van externe en interne controle op de bestuurlijke informatieverzorging BA Externe en interne controle Je kunt het belang van externe en interne controle op de bestuurlijke informatieverzorging Je kunt twee belangrijke manieren - controletechnische functiescheiding en verbandscontrole - noemen waarop interne controle (IC) kan worden uitgevoerd. Je kunt uit een lijst van redenen de belangrijkste reden - betrouwbaarheid van informatie - noemen waarom externe en interne controle wordt uitgevoerd. BA Externe en interne controle Je kunt adviseren over mogelijke verbandscontroles. Je kunt in het kader van het begrip verbandscontrole variabelen waartussen een relatie bestaat met elkaar combineren. BA Externe en interne controle Je kunt de controlefunctie van de boekhouding Je kunt uitleggen wat wordt bedoeld met het begrip administratieve correlatie. BA Externe en interne controle Je kunt de controlefunctie van de boekhouding Je kunt voorbeelden noemen van interne controlemogelijkheden die gebaseerd zijn op administratieve correlatie. BA Controletechnische functiescheiding Je kunt het begrip controletechnische functiescheiding Je kunt uitleggen wat wordt bedoeld met het begrip controletechnische functiescheiding. BA Controletechnische functiescheiding Je kunt het begrip controletechnische functiescheiding Je kunt vier functies onderscheiden die bij controletechnische functiescheiding idealiter uit elkaar moeten worden gehouden. BA Controletechnische functiescheiding Je kunt het begrip controletechnische functiescheiding Je kunt voorbeelden noemen van functionarissen met een beschikkende, bewarende, registrerende en controlerende functie. Je kunt uitleggen wat wordt bedoeld met het begrip functievermenging. BA Controletechnische functiescheiding Je kunt het begrip controletechnische functiescheiding BA Jaarrekening Je kunt het begrip jaarrekening Je kunt bepalen welke verschijningsvorm van de jaarrekening - intern, fiscaal, extern of gepubliceerd - in een gegeven situatie centraal staat. Toepassen inzicht BA Jaarrekening Je kunt het begrip jaarrekening Je kunt de elementen waaruit de jaarrekening bestaat - balans, winst-en-verliesrekening en toelichting - benoemen. BA Jaarrekening Je kunt het begrip externe jaarrekening Je kunt uitleggen wat wordt bedoeld met een externe jaarrekening. BA Jaarrekening Je kunt het begrip externe jaarrekening Je kunt de bronnen van regelgeving noemen die gelden bij het opstellen van een externe jaarrekening. BA Bezittingen en schulden Je kunt voorbeelden noemen van bezittingen en schulden van Je kunt, gegeven een lijst met bezittingen, schulden en zaken een bedrijf. die géén bezitting of schuld zijn (zoals eigen vermogen), identificeren wat bezittingen zijn en wat schulden. BA Eigen vermogen Je kunt de hoogte van het eigen vermogen berekenen. Je kunt, gegeven een of meer kenmerken, vaststellen of iets tot het eigen vermogen gerekend moet worden of niet. BA Eigen vermogen Je kunt de hoogte van het eigen vermogen berekenen. Je kunt de berekeningswijze laten zien voor het bepalen van de hoogte van het eigen vermogen. BA Eigen vermogen Je kunt de hoogte van het eigen vermogen berekenen. Je kunt, gegeven een situatie, de hoogte van het eigen vermogen berekenen. BA Eigen vermogen Je kunt de hoogte van het eigen vermogen berekenen. Je kunt, gegeven een financieel feit, vaststellen of het eigen vermogen toeneemt, afneemt of gelijk blijft. BA Eigen vermogen Je kunt de hoogte van het eigen vermogen berekenen. Je kunt benoemen door welke oorzaken het eigen vermogen kan toenemen en afnemen. BA Inventaris Je kunt de (verkorte) inventaris van een bedrijf opstellen. Je kunt omschrijven wat wordt bedoeld met de begrippen inventaris, verkorte inventaris en inventariseren. BA Inventaris Je kunt de (verkorte) inventaris van een bedrijf opstellen. Je kunt, gegeven diverse losse gegevens over bezittingen en schulden, de verkorte inventaris van een bedrijf opstellen. BA Inventaris Je kunt de (verkorte) inventaris van een bedrijf opstellen. Je kunt het verschil uitleggen tussen een 'inventarislijst' en een 'balans'. BA Inventaris Je kunt de aanschaf van inventaris in de boekhouding Je kunt, gegeven een situatie waarin onderdelen van de inventaris worden aangeschaft, de bijbehorende journaalpost BA Debiteuren en crediteuren Je kunt het begrip debiteur en crediteur Je kunt in een gegeven een situatie bepalen of er sprake is van Toepassen inzicht een debiteur of een crediteur. BA Debiteuren en crediteuren Je kunt het begrip debiteur en crediteur Je kunt uitleggen wat wordt bedoeld met de begrippen debiteur en crediteur. BA Debiteuren en crediteuren Je kunt betalingen aan crediteuren en ontvangsten van debiteuren in de Je kunt, gegeven een situatie waarbij per kas of bank een betaling wordt gedaan aan een crediteur, de bijbehorende journaalpost BA Debiteuren en crediteuren Je kunt betalingen aan crediteuren en ontvangsten van debiteuren in de Je kunt, gegeven een situatie waarbij per kas of bank een betaling wordt ontvangen van een debiteur, de bijbehorende journaalpost BA Balans Je kunt uitleggen wat een balans is. Je kunt omschrijven wat wordt bedoeld met het begrip balans. BA Balans Je kunt uitleggen wat een balans is. Je kunt de debetkant en de creditkant van een balans aanwijzen; dit ongeacht of deze in scontrovorm of in verticale vorm is opgesteld.

2 BA Balans Je kunt uitleggen wat een balans is. Je kunt voorbeelden geven van balansposten die thuis horen onder een van de volgende begrippen: activa, passiva, eigen vermogen, vreemd vermogen, vaste activa, vlottende activa, vreemd vermogen op lange termijn, vreemd vermogen op korte termijn. BA Balans Je kunt uitleggen wat een balans is. Je kunt, gegeven een balans, vaststellen of deze in scontrovorm of in verticale vorm is opgesteld. BA Balans Je kunt uitleggen wat een balans is. Je kunt balansposten in een juiste volgorde - volgens toenemende liquiditeitsvolgorde - op een balans plaatsen. BA Balans Je kunt uitleggen wat een balans is. Je kunt omschrijven wat wordt bedoeld met 'scontrovorm' van een balans. BA Balans Je kunt een balans opstellen. Je kunt, gegeven een financieel feit dat verwerkt moet worden, de nieuwe hoogte van een balanspost of het balanstotaal (debet of credit) berekenen. BA Financiële feiten Je kunt uitleggen wat financiële feiten zijn. Je kunt, gegeven een situatie, vaststellen of er wel of geen Toepassen inzicht sprake is van een financieel feit. BA Financiële feiten Je kunt uitleggen wat financiële feiten zijn. Je kunt financiële feiten combineren met bijbehorende boekingsstukken. BA Brutowinst Je kunt de brutowinst op verkopen berekenen. Je kunt, gegeven een situatie, de brutowinst berekenen. BA Brutowinst Je kunt de brutowinst op verkopen berekenen. Je kunt, gegeven een situatie, vaststellen of er sprake is van Toepassen inzicht een transactiewinst of een periodewinst. BA Brutowinstmarge Je kunt de brutowinstmarge berekenen. Je kunt, gegeven een situatie, de brutowinstmarge berekenen. BA Nettowinst Je kunt de nettowinst over een bepaalde periode berekenen. Je kunt twee methoden noemen om de hoogte van de nettowinst te bepalen. BA Nettowinst Je kunt de nettowinst over een bepaalde periode berekenen. Je kunt, gegeven twee balansen, de nettowinst berekenen via vermogensvergelijking. BA Nettowinst Je kunt de nettowinst over een bepaalde periode berekenen. Je kunt het belangrijkste nadeel noemen van de methode om via vermogensvergelijking de nettowinst te berekenen. BA Nettowinst Je kunt de nettowinst over een bepaalde periode berekenen. Je kunt, gegeven een situatie waarin informatie over de 'resultaatrekeningen' uit rubriek 4, 8 en 9 beschikbaar is, de nettowinst berekenen. BA Winst-en-verliesrekening Je kunt uitleggen wat een winst-en-verliesrekening is. Je kunt uitleggen wat wordt bedoeld met het begrip winst-enverliesrekening. BA Winst-en-verliesrekening Je kunt uitleggen wat een winst-en-verliesrekening is. Je kunt, gegeven een winst-en-verliesrekening, vaststellen of deze in scontrovorm of in verticale vorm is opgesteld. BA Winst-en-verliesrekening Je kunt uitleggen wat een winst-en-verliesrekening is. Je kunt de bekendste andere benaming voor de winst-enverliesrekening noemen. BA Winst-en-verliesrekening BA Winst-en-verliesrekening BA Winst-en-verliesrekening BA BA Winst-en-verliesrekening Winst-en-verliesrekening Je kunt een winst-en-verliesrekening opstellen. Je kunt het begrip 'winst-en-verliesrekening op korte termijn' Je kunt het begrip 'winst-en-verliesrekening op korte termijn' Je kunt boekingen verrichten die nodig zijn voor het kunnen opstellen van een winst-en-verliesrekening op korte termijn. Je kunt boekingen verrichten die nodig zijn voor het kunnen opstellen van een winst-en-verliesrekening op korte termijn. Je kunt voor een gegeven situatie van nettowinst of nettoverlies posten aan de juiste zijde van een winst-enverliesrekening in scontrovorm plaatsen. Je kunt uitleggen wat wordt bedoeld met het begrip 'winst-enverliesrekening op korte termijn'. Je kunt de belangrijkste reden en voorwaarde noemen voor het samenstellen van een 'winst-en-verliesrekening op korte termijn'. Je kunt aan het einde van een boekingsperiode de (voorafgaande) journaalposten maken die nodig zijn om kosten en opbrengsten vanuit de rubrieken 4 en 8 over te boeken naar rubriek 9. Je kunt aan het einde van een boekingsperiode de journaalpost maken waarmee de nettowinst wordt overgeboekt van rubriek 9 naar rubriek 0. BA Opbrengst verkopen Omzet Je kunt het begrip opbrengst verkopen Je kunt omschrijven wat wordt bedoeld met het begrip opbrengst verkopen. BA Boekhoudkundig model Je kunt het boekhoudkundig model beschrijven. Je kunt de fasen van het boekhoudkundig model noemen. BA Boekhoudkundig model Je kunt het boekhoudkundig model beschrijven. Je kunt de fasen van het boekhoudkundig model in de juiste volgorde plaatsen. BA Boekhoudkundig model Je kunt het boekhoudkundig model beschrijven. Je kunt het boekhoudkundig model in een schema weergeven. BA Grootboek Je kunt uitleggen wat het grootboek is. Je kunt uitleggen wat wordt bedoeld met het begrip grootboek. BA Grootboek Je kunt uitleggen wat het grootboek is. Je kunt uitleggen wat de eigenschappen zijn van de drie soorten rekeningen die worden opgenomen in het grootboek. BA Grootboek Je kunt uitleggen wat het grootboek is. Je kunt uitleggen wat wordt bedoeld met het begrip zuivere grootboekrekening. BA Grootboek Je kunt uitleggen wat het grootboek is. Je kunt, gegeven een voorbeeld van een grootboekrekening, aangeven wat voor soort grootboekrekening het is (balans, winst-en-verlies, bezit, schuld, hulprekening eigen vermogen). BA Grootboek Je kunt uitleggen wat het grootboek is. Je kunt uitleggen wat wordt bedoeld met het begrip balansrekening. BA Grootboek Je kunt uitleggen wat het grootboek is. Je kunt uitleggen wat wordt bedoeld met het begrip collectieve grootboekrekening. BA Grootboek Je kunt uitleggen wat het grootboek is. Je kunt uitleggen wat wordt bedoeld met het begrip egalisatierekening. BA Grootboek Je kunt uitleggen wat het grootboek is. Je kunt de verschillen aangeven tussen soorten grootboekrekeningen. BA Grootboekrekeningen Je kunt grootboekrekeningen openen, bijwerken en afsluiten. Je kunt de drie regels voor het openen van grootboekrekeningen - de openingsregels - noemen. BA Grootboekrekeningen Je kunt grootboekrekeningen openen, bijwerken en afsluiten. Je kunt, gegeven een balans, aangeven op welke wijze een bepaalde grootboekrekening moet worden geopend. BA Grootboekrekeningen Je kunt grootboekrekeningen openen, bijwerken en afsluiten. Je kunt uitleggen wanneer en waarom grootboekrekeningen worden afgesloten. BA Grootboekrekeningen Je kunt grootboekrekeningen openen, bijwerken en afsluiten. Je kunt de regels noemen voor het afsluiten van grootboekrekeningen. BA Grootboekrekeningen Je kunt grootboekrekeningen openen, bijwerken en afsluiten. Je kunt, gegeven een grootboekrekening in scontrovorm, aangeven hoe deze moet worden afgesloten en indien van toepassing heropend. BA Grootboekrekeningen Je kunt grootboekrekeningen openen, bijwerken en afsluiten. Je kunt uitleggen wat in een geautomatiseerde boekhoudomgeving wordt bedoeld met het begrip vaste grootboekrekening. BA Debiteren en crediteren Je kunt uitleggen wat debiteren en crediteren is. Je kunt beschrijven wat wordt bedoeld met de begrippen debiteren en crediteren. BA Debiteren en crediteren Je kunt uitleggen wat debiteren en crediteren is. Je kunt, gegeven een situatie, aangeven of er sprake is van een debitering of een creditering. BA Boekingsregels Je kunt de boekingsregels voor het verwerken van financiële Je kunt de zes boekingsregels voor het verwerken van feiten op grootboekrekeningen toepassen. financiële feiten op grootboekrekeningen noemen. BA Boekingsregels Je kunt de boekingsregels voor het verwerken van financiële feiten op grootboekrekeningen toepassen. Je kunt, gegeven een financieel feit, aangeven of een bepaalde grootboekrekening moet worden gedebiteerd of gecrediteerd. BA Boekingsregels Je kunt de boekingsregels voor het verwerken van financiële feiten op grootboekrekeningen toepassen. Je kunt, gegeven een financieel feit, vaststellen welke veranderingen optreden bij bepaalde grootboekrekeningen.

3 BA Hulprekeningen van het eigen Je kunt het begrip hulprekening van het eigen vermogen Je kunt aangeven wat het voordeel is van het werken met vermogen hulprekeningen van het eigen vermogen. BA Hulprekeningen van het eigen Je kunt het begrip hulprekening van het eigen vermogen Je kunt, gegeven een lijst met grootboekrekeningen, vermogen selecteren welke daarvan een hulprekening van het eigen vermogen zijn. BA Hulprekeningen van het eigen Je kunt het begrip hulprekening van het eigen vermogen Je kunt aangeven waarom hulprekeningen van het eigen vermogen vermogen in het grootboek nooit vanaf de balans worden geopend. BA Hulprekeningen van het eigen Je kunt het begrip hulprekening van het eigen vermogen Je kunt uitleggen wat wordt bedoeld met het begrip vermogen hulprekening van het eigen vermogen. BA Proefbalans Je kunt het begrip proefbalans Je kunt uitleggen wat wordt bedoeld met het begrip proefbalans. BA Proefbalans Je kunt het begrip proefbalans Je kunt de belangrijkste reden noemen waarom periodiek een proefbalans wordt samengesteld. BA Proefbalans Je kunt het begrip proefbalans Je kunt, gegeven een proefbalans, beoordelen of er in het Toepassen inzicht grootboek fouten voorkomen. BA Proefbalans Je kunt een proefbalans samenstellen. Je kunt, gegeven een situatie, de juiste bedragen in een proefbalans invullen. BA Saldibalans Je kunt het begrip saldibalans Je kunt uitleggen wat wordt bedoeld met het begrip saldibalans. BA Saldibalans Je kunt het begrip saldibalans Je kunt de belangrijkste reden noemen waarom periodiek een saldibalans wordt samengesteld. BA Saldibalans Je kunt het begrip saldibalans Je kunt, gegeven een saldibalans, beoordelen of er in het Toepassen inzicht grootboek fouten voorkomen. BA Saldibalans Je kunt een saldibalans samenstellen. Je kunt, gegeven een situatie, de juiste bedragen in een saldibalans invullen. BA Saldibalans Je kunt een saldibalans samenstellen. Je kunt, gegeven een aantal "vergeten" financiële feiten, de juiste bedragen in een gewijzigde saldibalans invullen. BA Kolommenbalans Je kunt het begrip kolommenbalans Je kunt uitleggen wat wordt bedoeld met het begrip kolommenbalans. BA Kolommenbalans Je kunt een kolommenbalans samenstellen. Je kunt, gegeven een situatie, de juiste bedragen in een kolommenbalans invullen. BA Kolommenbalans Je kunt een kolommenbalans samenstellen. Je kunt, gegeven een kolommenbalans, beoordelen of er Toepassen inzicht fouten in de boekhouding zijn gemaakt. BA Kolommenbalans Je kunt een kolommenbalans samenstellen. Je kunt uitleggen hoe het proces verloopt om in een geautomatiseerde boekhoudomgeving een kolommenbalans te BA Dubbel boekhouden Je kunt het begrip dubbel boekhouden Je kunt uitleggen wat wordt bedoeld met dubbel boekhouden. BA Decimale rekeningenstelsel Je kunt de indeling van het decimale rekeningenstelsel Je kunt uitleggen waarom veel bedrijven het decimale rekeningstelsel gebruiken in hun boekhouding. BA Decimale rekeningenstelsel Je kunt de indeling van het decimale rekeningenstelsel Je kunt beschrijven wat in het kader van het decimale rekeningenstelsel wordt bedoeld met een rubriek. BA Decimale rekeningenstelsel Je kunt de indeling van het decimale rekeningenstelsel Je kunt, gegeven een onderneming van een bepaalde soort - bijvoorbeeld een handelsonderneming of industriële onderneming - aangeven welke rubrieken in het decimale rekeningenstelsel minimaal nodig zijn voor de boekhouding. BA Decimale rekeningenstelsel Je kunt de indeling van het decimale rekeningenstelsel BA Decimale rekeningenstelsel Je kunt de indeling van het decimale rekeningenstelsel BA Decimale rekeningenstelsel Je kunt de indeling van het decimale rekeningenstelsel BA Decimale rekeningenstelsel Je kunt de indeling van het decimale rekeningenstelsel Je kunt, uitgaande van het decimale rekeningenstelsel, rubrieksnummers koppelen aan omschrijvingen van de rubrieken en vice versa. Je kunt bij iedere rubriek van het decimale rekeningenstelsel voorbeelden noemen van grootboekrekeningen die in die rubriek horen. Je kunt aangeven in welke rubrieken van het decimale rekeningenstelsel balansrekeningen en hulprekeningen van het eigen vermogen zijn opgenomen. Je kunt in het kader van het rekeningenstelsel in een geautomatiseerde boekhouding de begrippen (hoofd) verdichting en subtotaalrekening Je kunt twee mogelijke functies van rubriek 9 noemen (overige resultaten en alle resultaten). BA Decimale rekeningenstelsel Je kunt de indeling van het decimale rekeningenstelsel BA Journaalposten Je kunt uitleggen wat journaalposten zijn. Je kunt de belangrijkste reden noemen waarom gebruik wordt gemaakt van journaalposten voor het verwerken van financiële feiten in de boekhouding. BA Journaalposten Je kunt uitleggen wat journaalposten zijn. Je kunt het onderscheid uitleggen tussen enkelvoudige journaalposten en collectieve journaalposten. BA Journaalposten Je kunt uitleggen wat journaalposten zijn. Je kunt uitleggen wat wordt bedoeld met het begrip journaalpost. BA Journaal Je kunt uitleggen wat het journaal is. Je kunt beschrijven wat de begrippen journaal en journaliseren BA Journaal Je kunt uitleggen wat het journaal is. Je kunt, gegeven een journaal of een proefbalans, beoordelen of er fouten in de boekhouding zijn gemaakt. BA Belastingen Je kunt verschillende groepen belastingen onderscheiden. Je kunt, gegeven een situatie, vaststellen of er sprake is van Toepassen inzicht een zakelijke belasting, een persoonlijke belasting of een belasting waarbij de onderneming optreedt als incasseerder voor de belastingdienst. BA Belastingen Je kunt de betaling van zakelijke belastingen in de Je kunt, gegeven een situatie waarbij een zakelijke belasting is betaald, de bijbehorende journaalpost BA Omzetbelasting Je kunt uitleggen wat omzetbelasting is. Je kunt uitleggen wat de effecten zijn van omzetbelasting op de administratie van een onderneming. BA Omzetbelasting Je kunt de afdracht van omzetbelasting aan de belastingdienst Je kunt, gegeven een situatie, het bedrag aan omzetbelasting in de berekenen dat moet worden afgedragen aan de belastingdienst. BA Omzetbelasting Je kunt de afdracht van omzetbelasting aan de belastingdienst Je kunt, gegeven een situatie waarin aangifte omzetbelasting in de wordt gedaan, de bijbehorende journaalpost BA Omzetbelasting Je kunt de afdracht van omzetbelasting aan de belastingdienst in de Je kunt, gegeven een situatie waarin af te dragen omzetbelasting is overgemaakt aan de belastingdienst, de bijbehorende journaalpost Je kunt, gegeven een (beschrijving van een) inkoop- of een verkoopfactuur, vaststellen of dit wel of geen creditnota is. BA Retouren Je kunt gewone nota's en creditnota's van elkaar onderscheiden. BA Retouren Je kunt het begrip inkoopretouren Je kunt drie redenen noemen waarom een bedrijf ingekochte goederen zou willen retourneren aan een leverancier. BA Retouren Je kunt het begrip inkoopretouren Je kunt, in het kader van een inkoop, uitleggen wat wordt bedoeld met het begrip creditnota. BA Retouren Je kunt retourinkopen in de Je kunt, gegeven een inkoopsituatie waarin een creditnota is ontvangen en de ingekochte goederen retour zijn gezonden, de bijbehorende journaalpost BA Retouren Je kunt retourinkopen in de Je kunt, gegeven een inkoopsituatie waarin een creditnota is ontvangen en de ingekochte goederen NIET retour hoeven te worden gezonden, de bijbehorende journaalpost Toepassen inzicht

4 BA Retouren Je kunt retourinkopen in de Je kunt, gegeven een inkoopsituatie waarin na levering van de goederen een korting wordt ontvangen wegens bijvoorbeeld lichte beschadigingen, de bijbehorende journaalpost BA Retouren Je kunt het begrip verkoopretouren Je kunt drie redenen noemen waarom een bedrijf verkochte goederen retour zou willen nemen van een klant. BA Retouren Je kunt het begrip verkoopretouren Je kunt, in het kader van een verkoop, uitleggen wat wordt bedoeld met het begrip creditnota. BA Retouren Je kunt retourverkopen in de Je kunt, gegeven een verkoopsituatie waarin een creditnota is verstuurd en de verkochte goederen retour zijn ontvangen, de bijbehorende journaalposten BA Retouren Je kunt retourverkopen in de Je kunt, gegeven een verkoopsituatie waarin een creditnota is verstuurd en de verkochte goederen NIET retour hoeven te worden ontvangen, de bijbehorende journaalpost BA Retouren Je kunt retourverkopen in de Je kunt, gegeven een verkoopsituatie waarin na levering van de goederen een korting wordt verstrekt wegens bijvoorbeeld lichte beschadigingen, de bijbehorende journaalpost BA Kortingen Je kunt het begrip korting Je kunt het verschil uitleggen tussen de begrippen kwantumkorting, omzetbonus, korting voor contant en kredietbeperkingstoeslag. BA Kortingen Je kunt het begrip korting Je kunt verschillende vormen van kortingen combineren met doelstellingen die het beste bij die kortingen passen (bijvoorbeeld kwantumkorting past goed bij de doelstelling om zoveel mogelijk producten in één transactie te willen verkopen). BA Kortingen Je kunt kortingen bij inkoop in de Je kunt uitleggen in welke rubriek een bij inkoop ontvangen omzetbonus, korting voor contant of kredietbeperkingstoeslag wordt geboekt. BA Kortingen Je kunt kortingen bij inkoop in de Je kunt de journaalpost maken die hoort bij de ontvangst van een inkoopfactuur waarin een kwantumkorting, omzetbonus, korting voor contant en/of kredietbeperkingstoeslag wordt aangeboden. BA Kortingen Je kunt kortingen bij inkoop in de Je kunt de journaalpost maken die hoort bij de betaling van een eerder ontvangen inkoopfactuur waarin een kwantumkorting, omzetbonus, korting voor contant en/of kredietbeperkingstoeslag wordt aangeboden. BA Kortingen Je kunt kortingen bij verkoop in de Je kunt uitleggen in welke rubriek een bij verkoop verstrekte kwantumkorting, omzetbonus, korting voor contant of kredietbeperkingstoeslag wordt geboekt. BA Kortingen Je kunt kortingen bij verkoop in de Je kunt de journaalpost maken die hoort bij de verzending van een verkoopfactuur waarin een kwantumkorting, omzetbonus, korting voor contant en/of kredietbeperkingstoeslag wordt aangeboden. BA Kortingen Je kunt kortingen bij verkoop in de Je kunt de journaalpost maken die hoort bij de ontvangst van een betaling van een eerder verzonden verkoopfactuur waarin een kwantumkorting, omzetbonus, korting voor contant en/of kredietbeperkingstoeslag wordt aangeboden. BA Privé Je kunt het gebruik van de grootboekrekening Privé in de boekhouding BA Privé Je kunt het gebruik van de grootboekrekening Privé in de boekhouding BA Privé Je kunt het gebruik van de grootboekrekening Privé in de boekhouding BA Privé Je kunt privé-toevoegingen en privé-onttrekkingen in de BA Privé Je kunt privé-toevoegingen en privé-onttrekkingen in de BA Privé Je kunt privé-toevoegingen en privé-onttrekkingen in de BA Privé Je kunt privé-toevoegingen en privé-onttrekkingen in de BA Privé Je kunt privé-toevoegingen en privé-onttrekkingen in de BA Privé Je kunt privé-toevoegingen en privé-onttrekkingen in de Je kunt uitleggen in welke situatie het nodig is om in de boekhouding gebruik te maken van de grootboekrekening Privé. Je kunt uitleggen wat voor soort grootboekrekening de rekening Privé is. Je kunt uitleggen waarom er bij het inbrengen van privébezit in een eenmanszaak geen rekening hoeft worden gehouden met omzetbelasting. Je kunt, gegeven een situatie met een (gedeeltelijke) privéonttrekking, de bijbehorende journaalpost opstellen. Je kunt, gegeven een situatie met een privé-toevoeging, de bijbehorende journaalpost opstellen. Je kunt uitleggen hoe ten aanzien van de grootboekrekening Privé moet worden gehandeld bij het opstellen van de kolommenbalans. Je kunt, gegeven een situatie, de grootboekrekening Privé afsluiten. Je kunt, gegeven een situatie waarin goederen of diensten worden ingekocht die deels voor privégebruik bestemd zijn, berekenen hoeveel omzetbelasting kan worden teruggevorderd. Je kunt, gegeven een situatie, berekenen wat de invloed is van privé-toevoegingen en privé-onttrekkingen op de hoogte van het eigen vermogen. BA Voorafgaande journaalposten Je kunt uitleggen wat voorafgaande journaalposten zijn. Je kunt uitleggen wat wordt bedoeld met het begrip voorafgaande journaalpost. BA Voorafgaande journaalposten Je kunt voorafgaande journaalposten Je kunt, gegeven een aantal "vergeten" financiële feiten, voorafgaande journaalposten BA Correctie-journaalposten Je kunt correctie-journaalposten Je kunt, gegeven een situatie waarin een onjuiste journaalpost is gemaakt, een correctie-journaalpost BA Kasverschillen Je kunt een kasverschil in de Je kunt, gegeven een situatie, berekenen of er sprake is van een (positief of negatief) kasverschil. BA Kasverschillen Je kunt een kasverschil in de Je kunt, gegeven een situatie, een correctie-journaalpost van een kasverschil BA Voorraadverschillen Je kunt een voorraadverschil in de Je kunt, gegeven een situatie, berekenen of er sprake is van een (positief of negatief) voorraadverschil. BA Voorraadverschillen Je kunt een voorraadverschil in de Je kunt, gegeven een situatie, een correctie-journaalpost van een voorraadverschil BA Dagboeken Je kunt het gebruik van dagboeken in de boekhouding Je kunt uitleggen wat wordt bedoeld met het begrip dagboek. BA Dagboeken Je kunt het gebruik van dagboeken in de boekhouding Je kunt de belangrijkste reden noemen waarom veel ondernemingen gebruik maken van dagboeken in hun boekhouding. BA Dagboeken Je kunt het gebruik van dagboeken in de boekhouding Je kunt voorbeelden van dagboeken noemen die in de boekhouding van bijna iedere onderneming voorkomen. BA Dagboeken Je kunt het gebruik van dagboeken in de boekhouding Je kunt beschrijven wat wordt bedoeld met het begrip memoriaal. BA Dagboeken Je kunt collectieve journaalposten Je kunt, gegeven een (deel van een) dagboek, de bijbehorende collectieve journaalpost(en) BA Dagboeken Je kunt bepalen of het saldo in het bankboek een bezitting vormt of een schuld. BA Dagboeken Je kunt het gebruik van afstemregisters in de boekhouding Je kunt, gegeven een situatie van het bankboek, aangeven of het banksaldo aan het begin of het einde van de periode een bezitting of een schuld vormt. Je kunt uitleggen wat wordt bedoeld met het begrip afstemregister.

5 BA Dagboeken Je kunt journaalposten maken die gebaseerd zijn op gegevens Je kunt, gegeven een situatie van een afstemregister, de uit een afstemregister. bijbehorende journaalpost BA Tussenrekeningen Kruisposten Je kunt het gebruik van tussenrekeningen (kruisposten) in de Je kunt uitleggen waarom het soms nodig is om in de boekhouding boekhouding gebruik te maken van tussenrekeningen. BA Tussenrekeningen Kruisposten Je kunt het gebruik van tussenrekeningen (kruisposten) in de boekhouding Je kunt uitleggen wat het betekent als de grootboekrekening kruisposten aan het einde van een boekingsperiode een saldo vertoont. BA Tussenrekeningen Kruisposten Je kunt journaalposten maken met de grootboekrekening kruisposten. Je kunt, gegeven een situatie, een journaalpost maken waarbij de grootboekrekening kruisposten gebruikt moet worden. BA Tussenrekeningen Kruisposten Je kunt journaalposten maken met de grootboekrekening Je kunt, gegeven een situatie waarbij gebruik wordt gemaakt kruisposten. van verkopen via creditcard-, pin- of chipcardbetalingen, de bijbehorende journaalposten BA Subadministraties Subgrootboeken Je kunt voorbeelden noemen van subadministraties. Je kunt, gegeven een lijst, onderscheid maken tussen dagboeken en subadministraties. BA Subadministraties Subgrootboeken Je kunt voorbeelden noemen van subadministraties. Je kunt uitleggen wat wordt bedoeld met het begrip bijboek. BA Subadministraties Subgrootboeken Je kunt saldilijsten opstellen. Je kunt, gegeven een situatie, de juiste bedragen invullen op een saldilijst van bijvoorbeeld debiteuren of crediteuren. BA Overboekingsrekening Je kunt het gebruik van collectieve overboekingsrekeningen in de boekhouding Je kunt uitleggen waarom in de boekhouding soms gebruik wordt gemaakt van collectieve overboekingsrekeningen. BA Overboekingsrekening Je kunt journaalposten maken met collectieve overboekingsrekeningen. Je kunt, gegeven een situatie, een journaalpost maken waarbij een collectieve overboekingsrekening gebruikt moet worden. BA Gemengde grootboekrekening Je kunt uitleggen wat gemengde grootboekrekeningen zijn. Je kunt uitleggen wat de belangrijkste kenmerken, voordelen en bezwaren zijn van (het werken met) gemengde grootboekrekeningen. BA Gemengde grootboekrekening Je kunt uitleggen wat gemengde grootboekrekeningen zijn. Je kunt, gegeven een situatie van een nog te starten Toepassen inzicht onderneming, adviseren over het wel of niet gebruiken van gemengde grootboekrekeningen in de boekhouding. BA Gemengde grootboekrekening Je kunt uitleggen wat gemengde grootboekrekeningen zijn. Je kunt voorbeelden noemen van situaties waarin er sprake is van gemengde grootboekrekeningen. BA Gemengde grootboekrekening Je kunt uitleggen wat gemengde grootboekrekeningen zijn. Je kunt, gegeven een situatie (bijvoorbeeld een journaalpost), Toepassen inzicht aangeven of er sprake is van een gemengde grootboekrekening is of niet. BA Gemengde grootboekrekening Je kunt berekeningen uitvoeren in situaties waarin een Je kunt, gegeven een situatie met een gemengde gemengde goederenrekening wordt gebruikt. goederenrekening, de brutowinst op verkopen berekenen. BA Gemengde grootboekrekening Je kunt berekeningen uitvoeren in situaties waarin een Je kunt, gegeven een situatie met een gemengde gemengde goederenrekening wordt gebruikt. goederenrekening, de inkoopprijs van de verkopen berekenen met behulp van de indirecte afleveringenbepaling. BA Gemengde grootboekrekening Je kunt berekeningen uitvoeren in situaties waarin een gemengde goederenrekening wordt gebruikt. Je kunt in een situatie met een gemengde goederenrekening de verkoopprijs van een product berekenen. BA Gemengde grootboekrekening Je kunt journaalposten maken van financiële feiten waarin gebruikt wordt gemaakt van gemengde grootboekrekeningen. BA Gemengde grootboekrekening Je kunt journaalposten maken van financiële feiten waarin gebruikt wordt gemaakt van gemengde grootboekrekeningen. BA Fifo-voorraadadministratie Je kunt uitleggen hoe het fifo-systeem werkt bij het administreren van voorraden. BA Fifo-voorraadadministratie Je kunt uitleggen hoe het fifo-systeem werkt bij het administreren van voorraden. BA Fifo-voorraadadministratie Je kunt financiële feiten waarbij het fifo-systeem van toepassing is in de BA Fifo-voorraadadministratie Je kunt financiële feiten waarbij het fifo-systeem van toepassing is in de BA Vaste verrekenprijzen Je kunt uitleggen hoe het systeem met vaste verrekenprijzen werkt bij het administreren van voorraden. BA Vaste verrekenprijzen Je kunt uitleggen hoe het systeem met vaste verrekenprijzen werkt bij het administreren van voorraden. BA Vaste verrekenprijzen Je kunt uitleggen hoe het systeem met vaste verrekenprijzen werkt bij het administreren van voorraden. BA Vaste verrekenprijzen Je kunt financiële feiten waarbij het systeem van vaste verrekenprijzen van toepassing is in de boekhouding BA Vaste verrekenprijzen Je kunt financiële feiten waarbij het systeem van vaste verrekenprijzen van toepassing is in de boekhouding BA Vaste verrekenprijzen Je kunt financiële feiten waarbij het systeem van vaste verrekenprijzen van toepassing is in de boekhouding BA Vaste verrekenprijzen Je kunt financiële feiten waarbij het systeem van vaste verrekenprijzen van toepassing is in de boekhouding BA Prijsverschillen bij inkoop Je kunt aan het einde van een boekingsperiode prijsverschillen bij inkoop in de BA Prijsverschillen bij inkoop Je kunt aan het einde van een boekingsperiode prijsverschillen bij inkoop in de BA Prijsverschillen bij inkoop Je kunt aan het einde van een boekingsperiode prijsverschillen bij inkoop in de BA Prijsverschillen bij inkoop Je kunt aan het einde van een boekingsperiode prijsverschillen bij inkoop in de BA BA BA bijgehouden tegen, financiële feiten in de bijgehouden tegen, financiële feiten in de bijgehouden tegen, financiële feiten in de Je kunt, gegeven een situatie waarin een gemengde kostenrekening wordt gebruikt, de bijbehorende journaalposten Je kunt, gegeven een situatie waarin een gemengde baterekening wordt gebruikt, de bijbehorende journaalposten Je kunt uitleggen wat wordt bedoeld met het begrip fifosysteem. Je kunt, gegeven een situatie, vaststellen of het wel of niet Toepassen inzicht logisch is om het fifo-systeem van voorraadadministratie toe te passen. Je kunt, gegeven een periodeoverzicht van inkoop- en verkoopgegevens, berekenen wat volgens het fifo-systeem de inkoopprijs van de verkopen was. Je kunt, gegeven een situatie met een verkoop en een voorraadadministratie tegen fifo-prijzen, de bijbehorende journaalpost Je kunt uitleggen wat wordt bedoeld met het begrip vaste verrekenprijs. Je kunt, gegeven een situatie, vaststellen of het wel of niet Toepassen inzicht logisch is om het systeem van vaste verrekenprijzen bij de voorraadadministratie toe te passen. Je kunt uitleggen wat de functie is van de grootboekrekening 'Prijsverschillen bij inkoop' als het systeem van vaste verrekenprijzen wordt gebruikt. Je kunt, gegeven een periodeoverzicht van inkoop- en verkoopgegevens, berekenen wat volgens het systeem van vaste verrekenprijzen de inkoopprijs van de verkopen was. Je kunt, gegeven een situatie met een inkoop en een voorraadadministratie tegen vaste verrekenprijzen, de bijbehorende journaalpost Je kunt, gegeven een situatie met een verkoop en een voorraadadministratie tegen vaste verrekenprijzen, de bijbehorende journaalpost Je kunt, gegeven een situatie waarbij de vaste verrekenprijzen van een bedrijf moeten worden herzien, de bijbehorende journaalpost Je kunt, als in de loop van een periode prijsverschillen bij inkoop zijn ontstaan, aangeven hoe de rekeningen 'Voorraad goederen' en 'Prijsverschillen bij inkoop' moeten worden afgesloten en eventueel heropend. Je kunt, gegeven een situatie waarbij een bedrijf het systeem van vaste verrekenprijzen gebruikt, het resultaat op prijsverschillen bij inkoop berekenen. Je kunt, gegeven een situatie met een resultaat op prijsverschillen bij inkoop, de bijbehorende voorafgaande journaalpost Je kunt, gegeven een situatie waarbij een resultaat op prijsverschillen bij inkoop is ontstaan, de juiste bedragen in een kolommenbalans invullen. Je kunt, gegeven een inkoopsituatie bij een bedrijf dat de voorraad goederen bijhoudt tegen, de bijbehorende journaalpost Je kunt, gegeven een verkoopsituatie bij een bedrijf dat de voorraad goederen bijhoudt tegen, de bijbehorende journaalpost Je kunt, gegeven een situatie waarbij de voorraad goederen tegen wordt bijgehouden, berekenen of er sprake is van een (positief of negatief) voorraadverschil.

6 BA BA BA BA BA BA BA BA BA BA Ontvangst van goederen en facturen op verschillende tijdstippen Ontvangst van goederen en facturen op verschillende tijdstippen Ontvangst van goederen en facturen op verschillende tijdstippen Ontvangst van goederen en facturen op verschillende tijdstippen Afgifte van goederen en facturen op verschillende tijdstippen Afgifte van goederen en facturen op verschillende tijdstippen Afgifte van goederen en facturen op verschillende tijdstippen Afgifte van goederen en facturen op verschillende tijdstippen bijgehouden tegen, financiële feiten in de bijgehouden tegen, financiële feiten in de Je kunt het gebruik van de grootboekrekeningen 'Nog te ontvangen goederen' en 'Nog te ontvangen facturen' in de boekhouding Je kunt in situaties waarin de ontvangst van goederen en facturen op verschillende tijdstippen plaatsvindt, financiële feiten in de Je kunt in situaties waarin de ontvangst van goederen en facturen op verschillende tijdstippen plaatsvindt, financiële feiten in de Je kunt in situaties waarin de ontvangst van goederen en facturen op verschillende tijdstippen plaatsvindt, financiële feiten in de Je kunt het gebruik van de grootboekrekeningen 'Af te leveren goederen' en 'Afgeleverde goederen' in de boekhouding Je kunt in situaties waarin de afgifte van goederen en facturen op verschillende tijdstippen plaatsvindt, financiële feiten in de Je kunt in situaties waarin de afgifte van goederen en facturen op verschillende tijdstippen plaatsvindt, financiële feiten in de Je kunt in situaties waarin de afgifte van goederen en facturen op verschillende tijdstippen plaatsvindt, financiële feiten in de Je kunt, gegeven een situatie waarbij de voorraad goederen tegen wordt bijgehouden en waarbij een voorraadverschil is geconstateerd, een correctiejournaalpost voor het voorraadverschil Je kunt, gegeven een situatie waarbij de voorraad goederen tegen wordt bijgehouden en waarbij een korting is verstrekt, de journaalpost van een verkoop Je kunt uitleggen wat voor soort grootboekrekeningen 'Nog te ontvangen goederen' en 'Nog te ontvangen facturen' zijn. Je kunt, gegeven een situatie waarbij facturen van ingekochte goederen steeds worden ontvangen vóór de ontvangst van de goederen, de bijbehorende journaalpost(en) Je kunt, gegeven een situatie waarbij ingekochte goederen steeds worden ontvangen vóór de ontvangst van de factuur, de bijbehorende journaalpost(en) Je kunt, gegeven een situatie waarbij er geen vaste tijdsvolgorde bestaat tussen de ontvangst van een factuur en de levering van de bijbehorende goederen, de bijbehorende journaalpost(en) Je kunt uitleggen wat voor soort grootboekrekeningen 'Af te leveren goederen' en 'Afgeleverde goederen' zijn. Je kunt, gegeven een situatie waarbij facturen van verkochte goederen steeds worden verstuurd vóórdat de goederen zijn afgeleverd, de bijbehorende journaalpost(en) Je kunt, gegeven een situatie waarbij verkochte goederen steeds worden geleverd vóórdat de factuur wordt verstuurd, de bijbehorende journaalpost(en) Je kunt, gegeven een situatie waarbij er geen vaste tijdsvolgorde bestaat tussen de verzending van een factuur en de levering van de bijbehorende goederen, de bijbehorende journaalpost(en) BA Afstemregister afwerkstaat Je kunt het begrip afstemregister Je kunt uitleggen wat wordt bedoeld met het begrip afstemregister. BA Realisatiebeginsel Je kunt het begrip realisatiebeginsel Je kunt uitleggen wat wordt bedoeld met het begrip realisatiebeginsel. BA Realisatiebeginsel Je kunt het begrip realisatiebeginsel Je kunt, gegeven een situatie, vaststellen of de brutowinst op verkochte goederen als gerealiseerd mag worden beschouwd. BA Matchingbeginsel Je kunt het begrip matchingbeginsel Je kunt uitleggen wat wordt bedoeld met het begrip matchingbeginsel. BA Matchingbeginsel Je kunt berekeningen uitvoeren waarbij het matchingbeginsel Je kunt, gegeven een situatie waarbij het matchingsbeginsel een rol speelt. moet worden toegepast, de brutowinst op verkopen berekenen. BA Permanence Je kunt uitleggen wat wordt bedoeld met 'de permanence'. Je kunt uitleggen wat het betekent als in de boekhouding de permanence wordt toegepast. BA Permanence Je kunt uitleggen wat wordt bedoeld met 'de permanence'. Je kunt het onderscheid uitleggen tussen kosten en baten enerzijds en uitgaven en ontvangsten anderzijds. BA Permanence Je kunt de permanence toepassen op de kosten en de baten. Je kunt, gegeven een situatie waarbij kosten vooruitbetaald worden, de bijbehorende journaalpost(en) BA Permanence Je kunt de permanence toepassen op de kosten en de baten. Je kunt, gegeven een situatie waarbij kosten achteraf betaald worden, de bijbehorende journaalpost(en) BA Permanence Je kunt de permanence toepassen op de kosten en de baten. Je kunt, gegeven een situatie waarbij baten vooruit ontvangen worden, de bijbehorende journaalpost(en) BA Permanence Je kunt de permanence toepassen op de kosten en de baten. Je kunt, gegeven een situatie waarbij baten achteraf ontvangen worden, de bijbehorende journaalpost(en) BA Transitorische posten Je kunt het begrip transitorische posten Je kunt uitleggen wat wordt bedoeld met het begrip transitorische posten. BA Transitorische posten Je kunt het begrip transitorische posten Je kunt benoemen welke grootboekrekeningen tot de transitorische activa en passiva behoren. BA Transitorische posten Je kunt berekeningen uitvoeren met transitorische posten. Je kunt, gegeven een situatie, berekenen welk bedrag aan het einde van een boekingsperiode op een transitorische post staat. BA Sociale lasten Je kunt de begrippen loonheffing en sociale lasten Je kunt het onderscheid uitleggen tussen de begrippen loonheffing en sociale lasten. BA Sociale lasten Je kunt financiële feiten waarbij loonheffing, sociale lasten en pensioenkosten een rol spelen, in de BA Sociale lasten Je kunt financiële feiten waarbij loonheffing, sociale lasten en pensioenkosten een rol spelen, in de Je kunt, gegeven een situatie waarbij loonheffing, sociale lasten of pensioenkosten een rol spelen, de bijbehorende journaalpost(en) Je kunt in een gegeven situatie de totale lasten voor de werkgever berekenen inzake de inzet van arbeid (totale personeelskosten). Toepassen inzicht BA Interest Rente Je kunt de begrippen 'lening o/g' en 'lening u/g' Je kunt uitleggen wat wordt bedoeld met de begrippen 'lening o/g' en 'lening u/g'. BA Interest Rente Je kunt financiële feiten waarbij interest een rol speelt in de Je kunt, gegeven een situatie waarin een lening wordt afgesloten, verstrekt of (gedeeltelijk) wordt afgelost, de bijbehorende journaalpost BA Interest Rente Je kunt financiële feiten waarbij interest een rol speelt in de Je kunt, gegeven een situatie, de periodieke interestkosten of interestbaten berekenen. BA Interest Rente Je kunt financiële feiten waarbij interest een rol speelt in de BA Interest Rente Je kunt financiële feiten waarbij interest een rol speelt in de BA Interest Rente Je kunt financiële feiten waarbij interest een rol speelt in de Je kunt, gegeven een situatie waarin interestkosten of interestbaten geboekt moeten worden, de bijbehorende journaalpost Je kunt, gegeven een situatie waarin interestbedragen worden betaald of ontvangen, de bijbehorende journaalpost Je kunt, gegeven een situatie, de bedragen berekenen waarmee de grootboekrekeningen die te maken hebben met leningen, voorkomen op de balans. BA Verkopen Je kunt verkopen in de Je kunt, gegeven een situatie waarin goederen of diensten worden verkocht (per kas of op rekening) en waarbij de goederen gelijktijdig worden geleverd, de bijbehorende journaalposten BA Verkopen Je kunt verkopen in de Je kunt aangeven welke grootboekrekeningen gebruikt worden bij het journaliseren van een verkoop (per kas of op rekening). BA Inkopen Je kunt inkopen in de Je kunt, gegeven een situatie waarin goederen of diensten worden ingekocht (per kas of op rekening) en waarbij de goederen gelijktijdig zijn ontvangen, de bijbehorende journaalposten BA Algemene kosten Je kunt financiële feiten met betrekking tot algemene kosten Je kunt, gegeven een situatie waarbij algemene kosten worden in de betaald, de bijbehorende journaalpost BA Hypothecaire lening Je kunt financiële feiten met betrekking tot een hypothecaire lening in de Je kunt, gegeven een situatie waarbij een (deel van een) hypothecaire lening wordt afgelost, de bijbehorende journaalpost

7 BA Huurkosten Je kunt financiële feiten met betrekking tot huurkosten in de Je kunt, gegeven een situatie waarbij huur wordt betaald, de bijbehorende journaalpost BA Vaste activa Je kunt financiële feiten met betrekking tot vaste activa in de Je kunt, gegeven een situatie waarbij duurzame productiemiddelen (vaste activa) worden ingekocht, de bijbehorende journaalpost BA Vaste activa Je kunt financiële feiten met betrekking tot vaste activa in de Je kunt, gegeven een situatie waarbij duurzame productiemiddelen (vaste activa) worden verkocht, de bijbehorende journaalpost BA Vaste activa Je kunt financiële feiten met betrekking tot vaste activa in de BA Afschrijvingskosten vaste activa Je kunt het concept van afschrijven op duurzame productiemiddelen (vaste activa) BA Afschrijvingskosten vaste activa Je kunt financiële feiten met betrekking tot het afschrijven op vaste activa in de BA Afschrijvingskosten vaste activa Je kunt financiële feiten met betrekking tot het afschrijven op vaste activa in de Je kunt, gegeven een situatie waarbij duurzame productiemiddelen (vaste activa) worden ingeruild, de bijbehorende journaalpost Je kunt het verband uitleggen tussen de begrippen aanschafwaarde, afschrijving en boekwaarde. Je kunt, per jaar en cumulatief, de afschrijving op een duurzaam productiemiddel berekenen. Je kunt, gegeven een situatie waarbij moet worden afgeschreven op duurzame productiemiddelen (vaste activa), de bijbehorende journaalpost BA Afschrijvingskosten vaste activa Je kunt afschrijvingskosten berekenen. Je kunt berekeningen uitvoeren waarbij je gebruik maakt van de begrippen aanschafwaarde, restwaarde, boekwaarde en/of afschrijvingen. BA Voorzieningen Je kunt uitleggen wat wordt bedoeld met voorzieningen. Je kunt uitleggen wat de eigenschappen zijn van voorzieningen. BA Voorzieningen Je kunt uitleggen wat wordt bedoeld met voorzieningen. Je kunt uitleggen wat wordt bedoeld met het begrip 'dotatie'. BA Voorzieningen Je kunt uitleggen wat wordt bedoeld met voorzieningen. Je kunt uitleggen wat wordt bedoeld met de 'dynamische methode' om een voorziening te vormen. BA Voorzieningen Je kunt uitleggen wat wordt bedoeld met voorzieningen. Je kunt uitleggen wat wordt bedoeld met de 'statische methode' om een voorziening te vormen. BA Voorzieningen Je kunt uitleggen wat wordt bedoeld met voorzieningen. Je kunt uitleggen wat wordt bedoeld met 'het vrijvallen van een voorziening'. BA Voorzieningen Je kunt financiële feiten met betrekking tot voorzieningen in de Je kunt in een situatie waarbij een voorziening wordt gevormd de bijbehorende journaalpost BA Voorzieningen Je kunt financiële feiten met betrekking tot voorzieningen in Je kunt in een situatie waarbij aanspraak wordt gemaakt op de een voorziening de bijbehorende journaalpost BA Voorzieningen Je kunt financiële feiten met betrekking tot voorzieningen in Je kunt in een situatie waarbij een voorziening vrijvalt de de bijbehorende journaalpost BA Voorzieningen Je kunt financiële feiten met betrekking tot voorzieningen in de Je kunt de afschrijvings- en/of onderhoudskosten van een materieel vast actief berekenen. BA Componentenmethode Je kunt uitleggen wat wordt bedoeld met de BA Componentenmethode Je kunt uitleggen wat wordt bedoeld met de BA Componentenmethode Je kunt uitleggen wat wordt bedoeld met de BA Componentenmethode Je kunt berekeningen uitvoeren op basis van de BA Oninbare vorderingen Je kunt uitleggen wat wordt bedoeld met oninbare vorderingen. BA Oninbare vorderingen Je kunt uitleggen wat de 'dynamische methode' en 'statische methode' bij het verwerken van oninbare vorderingen BA Oninbare vorderingen Je kunt uitleggen wat de 'dynamische methode' en 'statische methode' bij het verwerken van oninbare vorderingen BA Oninbare vorderingen Je kunt uitleggen wat de 'dynamische methode' en 'statische methode' bij het verwerken van oninbare vorderingen BA Oninbare vorderingen Je kunt financiële feiten met betrekking tot oninbare vorderingen in de BA Oninbare vorderingen Je kunt financiële feiten met betrekking tot oninbare vorderingen in de BA Oninbare vorderingen Je kunt financiële feiten met betrekking tot oninbare vorderingen in de BA Oninbare vorderingen Je kunt financiële feiten met betrekking tot oninbare vorderingen in de BA Oninbare vorderingen Je kunt financiële feiten met betrekking tot oninbare vorderingen in de BA Oninbare vorderingen Je kunt financiële feiten met betrekking tot oninbare vorderingen in de BA Oninbare vorderingen Je kunt financiële feiten met betrekking tot oninbare vorderingen in de BA Incourante voorraden Je kunt uitleggen wat wordt bedoeld met incourante voorraden. BA Incourante voorraden Je kunt uitleggen wat de 'dynamische methode' en 'statische methode' bij het verwerken van incourante voorraden BA Incourante voorraden Je kunt uitleggen wat de 'dynamische methode' en 'statische methode' bij het verwerken van incourante voorraden BA Incourante voorraden Je kunt uitleggen wat de 'dynamische methode' en 'statische methode' bij het verwerken van incourante voorraden BA Incourante voorraden Je kunt financiële feiten met betrekking tot incourante voorraden in de BA Incourante voorraden Je kunt financiële feiten met betrekking tot incourante voorraden in de BA Incourante voorraden Je kunt financiële feiten met betrekking tot incourante voorraden in de BA Incourante voorraden Je kunt financiële feiten met betrekking tot incourante voorraden in de BA Incourante voorraden Je kunt financiële feiten met betrekking tot incourante voorraden in de Je kunt, uitgaande van een situatie waarbij er sprake is van een duurzaam productiemiddel en (verwachte) onderhoudskosten, uitleggen wat wordt bedoeld met de Je kunt uitleggen wat wordt bedoeld met 'het activeren van onderhoudskosten'. Je kunt uitleggen waarom veel bedrijven de Toepassen inzicht 'componentenmethode' prefereren boven de methode waarbij een onderhoudsvoorziening wordt gevormd. Je kunt in een situatie waarbij de componentenmethode wordt gebruikt de periodieke afschrijvingskosten van een duurzaam productiemiddel berekenen. Je kunt uitleggen wat wordt bedoeld met het begrip 'oninbare vordering' of 'dubieuze vordering'. Je kunt, gegeven een beschrijving of situatie met oninbare of Toepassen inzicht dubieuze vorderingen, aangeven of de 'dynamische methode' of 'statische methode' van toepassing is. Je kunt uitleggen welke grootboekrekeningen volgens de Toepassen inzicht 'dynamische methode' gebruikt worden bij de boeking van oninbare vorderingen. Je kunt uitleggen welke grootboekrekeningen volgens de Toepassen inzicht 'statische methode' gebruikt worden bij de boeking van oninbare vorderingen. Je kunt in een situatie waarin een toevoeging (dotatie) aan de voorziening debiteuren wordt gedaan de bijbehorende journaalpost Je kunt in een situatie waarin een vordering op een debiteur (deels) als oninbaar moet worden afgeboekt de bijbehorende journaalpost Je kunt in een situatie waarbij een 'voorziening debiteuren' vrijvalt de bijbehorende journaalpost Je kunt in een gegeven situatie berekenen wat het verlies is op 'afschrijving debiteuren'. Je kunt, gegeven een situatie, de grootboekrekening 'Afschrijving debiteuren' bijwerken, afsluiten en heropenen. Je kunt uitleggen wat voor soort grootboekrekening 'Afschrijving debiteuren' is. Je kunt uitleggen wat de kenmerken zijn van de grootboekrekening 'Dubieuze debiteuren'. Je kunt uitleggen wat wordt bedoeld met het begrip 'incourante voorraad'. Je kunt, gegeven een beschrijving of situatie met incourante Toepassen inzicht goederen, aangeven of de 'dynamische methode' of 'statische methode' van toepassing is. Je kunt uitleggen welke grootboekrekeningen volgens de 'dynamische methode' gebruikt worden bij de boeking van incourante voorraden. Je kunt uitleggen welke grootboekrekeningen volgens de 'statische methode' gebruikt worden bij de boeking van incourante voorraden. Je kunt in een situatie waarin een toevoeging (dotatie) aan de voorziening incourante voorraden wordt gedaan de bijbehorende journaalpost Je kunt in een situatie waarin (een deel van) de voorraad incourant wordt de bijbehorende journaalpost Je kunt in een situatie waarbij een 'voorziening incourante voorraden' vrijvalt de bijbehorende journaalpost Je kunt in een gegeven situatie berekenen wat het verlies is op 'afschrijving incourante goederen'. Je kunt, gegeven een situatie, de grootboekrekening 'Afschrijving incourante goederen' bijwerken, afsluiten en heropenen.

Eerste afdeling De boekhouding van de handelsonderneming

Eerste afdeling De boekhouding van de handelsonderneming Inleiding 1 Inleiding en algemene begrippen 3 1.1 Het informatieproces in de onderneming 4 1.2 Administratie en boekhouding 8 1.3 Administratieve organisatie, bestuurlijke informatieverzorging en interne

Nadere informatie

Internetopgaven hoofdstuk 3

Internetopgaven hoofdstuk 3 Internetopgaven hoofdstuk 3 IO.3.1 IO.3.2 IO.3.3 IO.3.4 Y. van de Voort wil periodiek informatie uit de boekhouding halen. Daarbij maakt zij gebruik van een kolommenbalans. Welke uitspraak over de kolommenbalans

Nadere informatie

1. Debet 020 Inventaris Credit Datum Omschrijving Bedrag Datum Omschrijving Bedrag 1 feb Van balans 78.200,-

1. Debet 020 Inventaris Credit Datum Omschrijving Bedrag Datum Omschrijving Bedrag 1 feb Van balans 78.200,- Hoofdstuk 1 Opgave 1.1 1. Debet 020 Inventaris Credit 1 feb Van balans 78.200,- Debet 060 Eigen vermogen Credit 1 feb Van balans 86.180,- Debet 071 4% Onderhandse lening o/g Credit 1 feb Van balans 44.000,-

Nadere informatie

Uitwerkingen PDB Bedrijfsadministratie met resultaat hoofdstuk 1

Uitwerkingen PDB Bedrijfsadministratie met resultaat hoofdstuk 1 Opgave 1.1 a. Bezittingen: Debiteuren 2.000 Gebouw 150.000 ING Bank 6.000 Inventaris 16.000 Kas 1.000 Voorraad goederen 50.000 + Totaal 225.000 Schulden: Crediteuren 24.000 Hypotheek 80.000 + Totaal 104.000

Nadere informatie

1 DE BALANS 1 UITWERKINGEN VOOR STUDENTEN 1.3. 03/07 kas neemt toe met 300,- bank neemt toe met 300,-

1 DE BALANS 1 UITWERKINGEN VOOR STUDENTEN 1.3. 03/07 kas neemt toe met 300,- bank neemt toe met 300,- 1 DE BALANS 1.3 03/07 kas neemt toe met 300,- bank neemt toe met 300,- 08/07 kas neemt af met 400,- te betalen kosten neemt af met 400,- 10/07 voorraad goederen neemt toe met 4.550,- crediteuren neemt

Nadere informatie

2015 Noordhoff Uitgevers bv. Uitwerkingen docenten De basis van het boekhouden. Uitwerkingen docenten De basis van het boekhouden 1

2015 Noordhoff Uitgevers bv. Uitwerkingen docenten De basis van het boekhouden. Uitwerkingen docenten De basis van het boekhouden 1 Uitwerkingen docenten De basis van het boekhouden Uitwerkingen docenten De basis van het boekhouden 1 Hoofdstuk 1 De balans *1.8 a Bezittingen Omschrijving Bedrag Magazijn 150.000 Twee bestelauto s à 35.000

Nadere informatie

Proefexamen BOEKHOUDEN

Proefexamen BOEKHOUDEN Proefexamen BOEKHOUDEN Beschikbare tijd: 9 minuten 15623 1 Proefexamen HET EXAMEN BESTAAT UIT 12 GENUMMERDE PAGINA'S, waarin opgenomen: 2 OPDRACHTEN, gericht op toetsing van de vaardigheid om de basisregels

Nadere informatie

Financieel-Administratief Praktijkdiploma Boekhouden (PDB) Financiële Administratie (FA) Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens

Financieel-Administratief Praktijkdiploma Boekhouden (PDB) Financiële Administratie (FA) Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens Eamenlijn Diploma Module Niveau MBO 4 Positionering Versie 1.2 Financieel-Administratief Praktijkdiploma Boekhouden (PDB) Financiële Administratie (FA) Geldig vanaf 01-01-2013 Vastgesteld op 13 juli 2011

Nadere informatie

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 26 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen.

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 26 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Bedrijfsadministratie niveau 4 Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 26 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Dit voorbeeldexamen

Nadere informatie

Internetopgaven hoofdstuk 3

Internetopgaven hoofdstuk 3 Internetopgaven hoofdstuk 3 IO.3.1 De boekhouder van de eenmanszaak Carel Castello heeft op 31 december 013 een aantal posten op de volgende gedeeltelijke kolommenbalans samengevat: Grootboekrekeningen

Nadere informatie

Inhoud VII. 1. De balans 1. 2. Veranderingen in de balans 15. 3. Grootboekrekeningen 33. 4. Hulprekeningen van het eigen vermogen 61. Voorwoord...

Inhoud VII. 1. De balans 1. 2. Veranderingen in de balans 15. 3. Grootboekrekeningen 33. 4. Hulprekeningen van het eigen vermogen 61. Voorwoord... ELEMENTAIR BOEKHOUDEN VII Inhoud Voorwoord...................................... V 1. De balans 1 1.1 Doel van het boekhouden.............................2 1.2 De eenmanszaak...................................2

Nadere informatie

Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden. Correctiemodel voorbeeldexamen

Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden. Correctiemodel voorbeeldexamen Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden Correctiemodel voorbeeldexamen 2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden 1 / 15 Vraag 1 Toetsterm

Nadere informatie

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot voorraden, inkopen en verkopen

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot voorraden, inkopen en verkopen Hoofdstuk 4 Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot voorraden, inkopen en verkopen Extra opgaven Opgave 4.8a hoort bij paragraaf 4.3, Tussenrekeningen. Opgave 4.8a In het grootboek van een

Nadere informatie

Verkoopretouren en kortingen. Verkoopretouren. Verkoopretouren. 2008 -- Bedrijfsadministratie - BAD1.2 -- Deel 3b. Paragraaf 8.3 en 8.

Verkoopretouren en kortingen. Verkoopretouren. Verkoopretouren. 2008 -- Bedrijfsadministratie - BAD1.2 -- Deel 3b. Paragraaf 8.3 en 8. en kortingen Paragraaf 8.3 en 8.4 Ontvangst van eerder verkochte goederen door o.a. kwaliteitsafwijkingen of te grote beschadigingen. De verkoper verstuurt een creditnota!! Kopie-verkoopfactuur 1.. Debiteuren

Nadere informatie

Boekhouden en financiële administratie Examennummer: 96065 Datum: 8 februari 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Boekhouden en financiële administratie Examennummer: 96065 Datum: 8 februari 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Boekhouden en financiële administratie Examennummer: 96065 Datum: 8 februari 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 3 cases met elk

Nadere informatie

2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Bedrijfsadministratie niveau 4 1 / 11

2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Bedrijfsadministratie niveau 4 1 / 11 Bedrijfsadministratie niveau 4 Correctiemodel voorbeeldexamen 2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Bedrijfsadministratie niveau 4 1 / 11 Vraag 1 Toetsterm 1.1 - Beheersingsniveau: K - Aantal punten:

Nadere informatie

2014 Nederlandse Associatie voor Examinering Elementair Boekhouden 1 / 7

2014 Nederlandse Associatie voor Examinering Elementair Boekhouden 1 / 7 Elementair Boekhouden Correctiemodel voorbeeldexamen 2014 Nederlandse Associatie voor Examinering Elementair Boekhouden 1 / 7 Vraag 1 Toetsterm 1.4 - Beheersingsniveau: T - Aantal punten: 3 In januari

Nadere informatie

Elementaire kennis Bedrijfsadministratie Deel 2 Werkboek

Elementaire kennis Bedrijfsadministratie Deel 2 Werkboek Elementaire kennis Bedrijfsadministratie Deel 2 Werkboek Elementaire kennis Bedrijfsadministratie Deel 2 Werkboek Peter H. C. Hintzen Zetwerk: Fritschy opmaak & redactie, Leiden isbn 978 90 3723 450 3

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie 1 Examennummer: 12248 Datum: 3 juli 2010 Tijd: 10.00 11.30 uur

Bedrijfsadministratie 1 Examennummer: 12248 Datum: 3 juli 2010 Tijd: 10.00 11.30 uur Bedrijfsadministratie 1 Examennummer: 12248 Datum: 3 juli 2010 Tijd: 10.00 11.30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 15 open vragen (maximaal 50 punten) - een

Nadere informatie

Uitwerkingen Basiskennis Boekhouden Convoy Uitgevers 2016

Uitwerkingen Basiskennis Boekhouden Convoy Uitgevers 2016 Basiskennis Boekhouden Antwoordenboek Hoofdstuk 7 Open vragen Opgave 7.1 Datum Grootboekrekening Debet Credit 1 aug Tellingen 18.500 18.500 2 aug Voorraad goederen 6.700 Aan Crediteuren 6.700 3 aug Crediteuren

Nadere informatie

Inhoud VII. 1. De balans... 1. 2. Veranderingen in de balans... 5. 3. Grootboekrekeningen... 9. 4. Hulprekeningen van het eigen vermogen...

Inhoud VII. 1. De balans... 1. 2. Veranderingen in de balans... 5. 3. Grootboekrekeningen... 9. 4. Hulprekeningen van het eigen vermogen... ELEMENTAIR BOEKHOUDEN VII Inhoud 1. De balans... 1 2. Veranderingen in de balans... 5 3. Grootboekrekeningen... 9 4. Hulprekeningen van het eigen vermogen... 15 5. Kolommenbalans... 21 6. Dagboeken en

Nadere informatie

Een overzicht van veel voorkomende gebeurtenissen en van de vastlegging daarvan:

Een overzicht van veel voorkomende gebeurtenissen en van de vastlegging daarvan: De balans opmaken De boekhouding kan worden gedefinieerd als een informatieverzameling, waarin de omvang en de samenstelling van het vermogen en van de mutaties daarin zijn vastgelegd. Boekhouden houdt

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie - BAD Deel 5b

Bedrijfsadministratie - BAD Deel 5b Enkelvoudige journaalpost Hoofdstuk 11 Het ordenen van financiële feiten in dagboeken Tot nu toe financiële feiten stuk voor stuk naar tijdsvolgorde opgenomen in de boekhouding Enkelvoudige journaalpost:

Nadere informatie

2. 161 Te betalen omzetbelasting 8.400 160 Aan Te vorderen omzetbelasting 6.300 162 Aan Af te dragen omzetbelasting 2.100

2. 161 Te betalen omzetbelasting 8.400 160 Aan Te vorderen omzetbelasting 6.300 162 Aan Af te dragen omzetbelasting 2.100 Basiskennis Boekhouden / Elementair Boekhouden Uitwerkingen Examenopgaven Opgave 1 1. 990 Bedrijfsresultaat 480.000 154 Aan Te betalen vennootschapsbelasting 110.000 046 Aan Winstreserve 190.000 032 Aan

Nadere informatie

Praktisch boekhouden Examennummer: 58462 Datum: 2 februari 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Praktisch boekhouden Examennummer: 58462 Datum: 2 februari 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Praktisch boekhouden Examennummer: 58462 Datum: 2 februari 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 9 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 4 minicases met 12 open vragen (maximaal

Nadere informatie

2009 -- Bedrijfsadministratie - BAD1.2 -- Deel 5b

2009 -- Bedrijfsadministratie - BAD1.2 -- Deel 5b Hoofdstuk 11 Het ordenen van financiële feiten in dagboeken 1 2 Enkelvoudige journaalpost Tot nu toe financiële feiten stuk voor stuk naar tijdsvolgorde opgenomen in de boekhouding Enkelvoudige journaalpost:

Nadere informatie

Boekhouden en financiële administratie Examennummer: 58301 Datum: 22 juni 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Boekhouden en financiële administratie Examennummer: 58301 Datum: 22 juni 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Boekhouden en financiële administratie Examennummer: 58301 Datum: 22 juni 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 10 open vragen (maximaal

Nadere informatie

Elementaire kennis Bedrijfsadministratie Deel 2 Werkboek

Elementaire kennis Bedrijfsadministratie Deel 2 Werkboek Elementaire kennis Bedrijfsadministratie Deel 2 Werkboek Elementaire kennis Bedrijfsadministratie Peter H. C. Hintzen Omslagontwerp: Proforma, Barcelona Zetwerk: Fritschy opmaak & redactie, Leiden isbn

Nadere informatie

Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend.

Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Antwoordmodel Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Open vragen (70 punten) 1. Antwoord: Balans per 31 augustus (na verwerking verkopen) Voorraad goederen 36.150 Eigen Vermogen 63.950

Nadere informatie

Balans Stijn Slegers per 1 januari van jaar 5

Balans Stijn Slegers per 1 januari van jaar 5 Hoofdstuk 1 Oefenopgaven Oefenopgave 1A 1. Maak de balans per 1 januari van jaar 5 van de onderneming van Stijn Slegers. Balans Stijn Slegers per 1 januari van jaar 5 Totaal Totaal 2. Welke posten behoren

Nadere informatie

Uitwerkingen Basiskennis Boekhouden Convoy Uitgevers 2016

Uitwerkingen Basiskennis Boekhouden Convoy Uitgevers 2016 Basiskennis Boekhouden Antwoorden Examenopgaven Opgave 1 060 Winstsaldo 480.000 160 Aan Te betalen vennootschapsbelasting 110.000 043 Aan Winstreserve 190.000 042 Aan Uit te reiken aandelen 60.000 162

Nadere informatie

PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden

PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden Periodeafsluiting Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen met de uitwerkingen

Nadere informatie

Dit uitwerkingenformulier bestaat uit 11 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn.

Dit uitwerkingenformulier bestaat uit 11 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. Naam Examennummer Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden Uitwerkingenformulier voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit uitwerkingenformulier bestaat uit 11 pagina s, inclusief het voorblad.

Nadere informatie

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 24 vragen en geeft een beeld van het examen Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden.

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 24 vragen en geeft een beeld van het examen Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden. Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 24 vragen en geeft een beeld van het examen Basiskennis Boekhouden

Nadere informatie

26-5-2015. Module 3 Gegevens verwerken. Geleerd in vorige presentaties. Les 2. Wat is boekhouden? Wat zijn transacties? Les 2. Leer het boekhoudproces

26-5-2015. Module 3 Gegevens verwerken. Geleerd in vorige presentaties. Les 2. Wat is boekhouden? Wat zijn transacties? Les 2. Leer het boekhoudproces Geleerd in vorige presentaties Module 3 Gegevens verwerken Les 2. Leer het boekhoudproces Business Plan op 1 A4 Budget in 5 stappen Uurtarief / DGA-salaris Papieren en digitale archief ordnersysteem Btw-administratie

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie Examennummer: 68492 Datum: 10 december 2011 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Bedrijfsadministratie Examennummer: 68492 Datum: 10 december 2011 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Bedrijfsadministratie Examennummer: 68492 Datum: 10 december 2011 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 9 open vragen (maximaal 70 punten)

Nadere informatie

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing Hoofdstuk 1 Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing 1.1 Inleiding In het boek Elementaire kennis Bedrijfsadministratie heb je geleerd om boekingen te

Nadere informatie

Uitwerkingen PDB Bedrijfsadministratie met resultaat hoofdstuk 5

Uitwerkingen PDB Bedrijfsadministratie met resultaat hoofdstuk 5 Opgave 5.1 a. 700 Voorraad goederen 1.900 100 19 (vvp) 170 Te verrekenen omzetbelasting 378 140 Aan Crediteuren 2.178 760 Aan Prijsverschillen bij inkoop 100 b. 500 tuinkussens 30 = 15.000 Korting 8% 1.200

Nadere informatie

Titel Elementaire kennis bedrijfsadministratie deel 1 Versie: 1

Titel Elementaire kennis bedrijfsadministratie deel 1 Versie: 1 Toets 1 Toetscode: PHEKBA.D1.01.2016 Titel Elementaire kennis bedrijfsadministratie deel 1 Versie: 1 Opleidingsgebied: Financieel-administratieve beroepen Profiel/niveau/crebocode: P1 Financieel-administratief

Nadere informatie

PROEFEXAMEN 2 Praktijkdiploma Boekhouden

PROEFEXAMEN 2 Praktijkdiploma Boekhouden PROEFEXAMEN 2 Praktijkdiploma Boekhouden Periodeafsluiting Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen met de uitwerkingen

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie - BAD deel 1a

Bedrijfsadministratie - BAD deel 1a BAD1.3 hfd. 14 programma Waar vindt u informatie over deze module? Decimale rekeningstelsel Permanence in de voorraad Korte terugblik De permanence Invloed FIFO LIFO VVP op brutowinst Herzien van VVP Waar?

Nadere informatie

Kennis Bedrijfsadministratie. Werkboek

Kennis Bedrijfsadministratie. Werkboek Kennis Bedrijfsadministratie Werkboek Kennis Bedrijfsadministratie Werkboek Ad Bakker Opmaak: Sander Pinkse Boekproductie, Amsterdam ISBN 978 90 3723 454 1 2016 Uitgeverij Edu Actief b.v. Gehele of gedeeltelijke

Nadere informatie

ADMINISTRATIE / BOEKHOUDEN - NOI DE BOEKINGSREGELS VOOR DUBBEL BOEKHOUDEN DE VASTE BOEKINGEN

ADMINISTRATIE / BOEKHOUDEN - NOI DE BOEKINGSREGELS VOOR DUBBEL BOEKHOUDEN DE VASTE BOEKINGEN ADMINISTRATIE / BOEKHOUDEN - NOI DE BOEKINGSREGELS VOOR DUBBEL BOEKHOUDEN REGEL VOOR BEZIT: méér bezit debet boeken mínder bezit dus credit boeken REGEL VOOR SCHULD: méér schuld credit boeken mínder schuld

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie Examennummer: 61062 Datum: 8 december 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Bedrijfsadministratie Examennummer: 61062 Datum: 8 december 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Bedrijfsadministratie Examennummer: 61062 Datum: 8 december 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 5 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 10 open vragen (maximaal 70 punten)

Nadere informatie

de basis van bedrijfsadministratie

de basis van bedrijfsadministratie hoofdstuk 1 de basis van bedrijfsadministratie In het eerste hoofdstuk wordt inzicht gegeven in het voeren van een administratie. Hierbij worden de basisbegrippen zoals de balans, resultatenrekening en

Nadere informatie

Case 1: Winkelbedrijf Haleman (32 punten) Basiskennis boekhouden (BKB), hfdst.18.3, p. 224.

Case 1: Winkelbedrijf Haleman (32 punten) Basiskennis boekhouden (BKB), hfdst.18.3, p. 224. Antwoordmodel Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Het antwoordmodel dient als indicatie voor de corrector. Studiemateriaal Fuchs, H. en Vlimmeren, S. van (2012, 3e druk). Basiskennis

Nadere informatie

EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden

EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden Financiële Administratie 15 juni 2013 Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen

Nadere informatie

BKB PRAKTIJKEXAMEN BASISKENNIS BOEKHOUDEN MAANDAG 11 JUNI 2007. Beschikbare tijd 4 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet.

BKB PRAKTIJKEXAMEN BASISKENNIS BOEKHOUDEN MAANDAG 11 JUNI 2007. Beschikbare tijd 4 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. BKB DIT EXAMEN BESTAAT UIT 6 PAGINA S EN EEN BIJLAGE VAN 1 PAGINA PRAKTIJKEXAMEN BASISKENNIS BOEKHOUDEN MAANDAG 11 JUNI 2007 A 4.1 Beschikbare tijd 4 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. De

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE ADMINISTRATIE voor het mkb. 1 Bezittingen en vermogen... 12 2 Nog een voorbeeld... 14 3 Veranderingen in de balans...

INHOUDSOPGAVE ADMINISTRATIE voor het mkb. 1 Bezittingen en vermogen... 12 2 Nog een voorbeeld... 14 3 Veranderingen in de balans... INHOUDSOPGAVE ADMINISTRATIE voor het mkb 10e INHOUD druk afdeling hoofdstuk paragraaf 1 DE 2 STOMERIJ 3 GROOTHANDEL BALANS 1 BALANSBEGRIPPEN...blz. 12 1 Bezittingen en vermogen... 12 2 Nog een voorbeeld...

Nadere informatie

BASISKENNIS BOEKHOUDEN. 8. Belastingen

BASISKENNIS BOEKHOUDEN. 8. Belastingen 137 8. Belastingen Iedere burger moet belasting betalen. Maar ook ondernemingen krijgen te maken met belastingen. Voor de overheid zijn belastingen inkomsten die worden gebruikt om overheidstaken uit te

Nadere informatie

januari 5 Uit de kas genomen voor de huishouding SRD 3.700,

januari 5 Uit de kas genomen voor de huishouding SRD 3.700, DEZE TAAK BESTAAT UIT 35 ITEMS. MULO-III kandidaten maken de items 1 t/m 25. MULO-IV kandidaten maken de items 1 t/m 35. 1 Beschouw de volgende beweringen: I De inventarislijst wordt aan de hand van de

Nadere informatie

ADMINISTRATIE / BOEKHOUDEN - NOI DE BOEKINGSREGELS VOOR DUBBEL BOEKHOUDEN DE VASTE BOEKINGEN

ADMINISTRATIE / BOEKHOUDEN - NOI DE BOEKINGSREGELS VOOR DUBBEL BOEKHOUDEN DE VASTE BOEKINGEN ADMINISTRATIE / BOEKHOUDEN - NOI DE BOEKINGSREGELS VOOR DUBBEL BOEKHOUDEN REGEL VOOR BEZIT: méér bezit debet boeken mínder bezit dus credit boeken REGEL VOOR SCHULD: méér schuld credit boeken mínder schuld

Nadere informatie

Reader Bedrijfsadministratief medewerker, leerjaar 2 theorieboek

Reader Bedrijfsadministratief medewerker, leerjaar 2 theorieboek Reader Bedrijfsadministratief medewerker, leerjaar 2 theorieboek Reader Bedrijfsadministratief medewerker, leerjaar 2 theorieboek Peter H. C. Hintzen Jo L. M. Coenen Brinkman Uitgeverij Amsterdam 2014

Nadere informatie

5 Journaliseren en coderen

5 Journaliseren en coderen BA. H 5 a 1 5 Journaliseren en coderen Rubriek Rubriek 1 Machines 0 vaste activa Opbrengst verkopen 8 verkooprekening Inkoopwaarde verkopen 8 verkooprekening Verzekeringskosten 4 kostenrekening Inventaris

Nadere informatie

Uitwerkingen vragen en opgaven. 1 De balans. BA. H 1 Vragen. Uitwerking vragen

Uitwerkingen vragen en opgaven. 1 De balans. BA. H 1 Vragen. Uitwerking vragen BA. H 1 Vragen Uitwerkingen vragen en opgaven 1 De balans Uitwerking vragen 1 Een begroting is een vooraf gemaakt overzicht van inkomsten en uitgaven. 2 Het is belangrijk voor een gezin om een begroting

Nadere informatie

Permanence in de voorraad

Permanence in de voorraad BAD1.3 hfd. 14 programma Permanence in de voorraad Korte terugblik De permanence Invloed FIFO LIFO VVP op brutowinst Herzien van VVP Waar vindt u informatie over deze module? Waar? Op: n@tschool www.wimlaman.nl

Nadere informatie

Elementaire kennis Bedrijfsadministratie Deel 1 Theorieboek

Elementaire kennis Bedrijfsadministratie Deel 1 Theorieboek Elementaire kennis Bedrijfsadministratie Deel 1 Theorieboek Elementaire kennis Bedrijfsadministratie Peter H. C. Hintzen Jo L. M. Coenen Omslagontwerp: Proforma, Barcelona Zetwerk: Fritschy opmaak & redactie,

Nadere informatie

Antwoordenboek Boekhouden

Antwoordenboek Boekhouden Antwoordenboek Boekhouden Boekhouden 1 Antwoordenboek 1. Balans en grootboek Opgave 1 Activa (debet) Vaste activa Gebouwen Voertuigen Vlottende activa Debiteuren Liquide middelen Bank Kas Balans (per )

Nadere informatie

DEZE TAAK BESTAAT UIT 35 ITEMS. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DEZE TAAK BESTAAT UIT 35 ITEMS. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DEZE TAAK BESTAAT UIT 35 ITEMS. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Beschouw de volgende beweringen: I II 1 Een inventaris

Nadere informatie

ANTWOORDEN BOEKHOUDEN

ANTWOORDEN BOEKHOUDEN ANTWOORDEN BOEKHOUDEN 1 Balans en grootboek... 1 2 Het journaal... 5 3 Kolommenbalans en rekeningschema... 16 4 BTW; enkele boekingen nader bekeken... 27 5 Retourzendingen en correctieboekingen... 35 6

Nadere informatie

Eindtermen en Toetstermen STIBEX Bedrijfseconomie en Periodeafsluiting

Eindtermen en Toetstermen STIBEX Bedrijfseconomie en Periodeafsluiting Eindtermen en Toetstermen STIBEX Bedrijfseconomie en Periodeafsluiting Voor kandidaten die in beide modules examen doen geldt dit gehele document (zowel de termen van module A. Periodeafsluiting als module

Nadere informatie

Praktisch boekhouden Examennummer: 97893 Datum: 8 februari 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Praktisch boekhouden Examennummer: 97893 Datum: 8 februari 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Praktisch boekhouden Examennummer: 97893 Datum: 8 februari 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 3 cases met elk 5 open vragen (maximaal

Nadere informatie

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 24 vragen en geeft een beeld van het examen Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden.

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 24 vragen en geeft een beeld van het examen Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden. Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 24 vragen en geeft een beeld van het examen Basiskennis Boekhouden

Nadere informatie

061 Voorziening 448 Kosten milieuschade 076 Lening o/g 449 Interestkosten 077 Hypothecaire 450 Verkoopkosten

061 Voorziening 448 Kosten milieuschade 076 Lening o/g 449 Interestkosten 077 Hypothecaire 450 Verkoopkosten Proeftoets hoofdstuk 14, 16 t/m 20, 23. Let op: het betreft hier een willekeurige selectie van onderwerpen uit bovenstaande hoofdstukken. Maak alle opgaven uit het opgavenboek en maak ook de zelftoetsen

Nadere informatie

UNIFORM HEREXAMEN MULO tevens IIe ZITTING STAATSEXAMEN MULO 2009

UNIFORM HEREXAMEN MULO tevens IIe ZITTING STAATSEXAMEN MULO 2009 MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VOLKSONTWIKKELING EXAMENBUREAU UNIFORM HEREXAMEN MULO tevens IIe ZITTING STAATSEXAMEN MULO 2009 VAK : BOEKHOUDEN DATUM: DONDERDAG 06 AUGUSTUS 2009 TIJD : 09.40 11.40 UUR DEZE

Nadere informatie

Beginbalans. Grootboek

Beginbalans. Grootboek 3 eginbalans Verlies- en winstrekening en eindbalans Financiële feiten Proef- en saldibalans Journaal Grootboek In dit hoofdstuk behandelen we de grootboekrekeningen. Je leert in dit hoofdstuk hoe je grootboekrekeningen

Nadere informatie

1 Grootboek, journaalposten, balans en resultatenrekening

1 Grootboek, journaalposten, balans en resultatenrekening 1 Grootboek, journaalposten, balans en resultatenrekening In de boekhouding worden de financiële feiten van een onderneming vastgelegd. Financiële feiten zijn enerzijds uitgaven en ontvangsten. Let op!

Nadere informatie

061 Voorziening 448 Kosten milieuschade 076 Lening o/g 449 Interestkosten 077 Hypothecaire 450 Verkoopkosten

061 Voorziening 448 Kosten milieuschade 076 Lening o/g 449 Interestkosten 077 Hypothecaire 450 Verkoopkosten Proeftoets hoofdstuk 14, 16 t/m 20, 23. Let op: het betreft hier een willekeurige selectie van onderwerpen uit bovenstaande hoofdstukken. Maak alle opgaven uit het opgavenboek en maak ook de zelftoetsen

Nadere informatie

- FACULTATIEF DOCENT: Computerboekhouden AccountView inclusief software en bestanden (present NOI; bv. voor demo op beamer).

- FACULTATIEF DOCENT: Computerboekhouden AccountView inclusief software en bestanden (present NOI; bv. voor demo op beamer). Sheet 14 - Training Elementair boekhouden havo/vwo - BOEK LEERLINGEN: Balans, grootboek & boekingsregels, boekhoudcases met OB, subadministraties, kasstaat, loonadministratie, praktijkboekingen, ondernemingsvormen/financiering,

Nadere informatie

Eindtermen en Toetstermen STIBEX Bedrijfseconomie en Periodeafsluiting

Eindtermen en Toetstermen STIBEX Bedrijfseconomie en Periodeafsluiting Eindtermen en Toetstermen STIBEX Bedrijfseconomie en Periodeafsluiting Voor kandidaten die in beide modules examen doen, geldt dit gehele document (zowel de termen van module A. Boekhouden als module B.

Nadere informatie

Uitwerkingen Basiskennis Boekhouden Convoy Uitgevers 2016

Uitwerkingen Basiskennis Boekhouden Convoy Uitgevers 2016 Basiskennis Boekhouden Antwoordenboek Hoofdstuk 11 Opgave 11.1 a. Aanschafwaarde: 30.000 + 4.000 = 34.000 Restwaarde: 2.200 Afschrijving per jaar: 34.000-2.200 = 6.360 Afschrijvingskosten per maand: 6.360

Nadere informatie

UNIFORM HEREXAMEN MULO tevens 2 e ZITTING STAATSEXAMEN 2008

UNIFORM HEREXAMEN MULO tevens 2 e ZITTING STAATSEXAMEN 2008 MINISTERIE VN ONERWIJS EN VOLKSONTWIKKELING EXMENUREU VK : OEKHOUEN TUM: INSG 05 UGUSTUS 2008 TIJ : 09.40 11.40 UUR EZE TK ESTT UIT 35 ITEMS. UNIFORM HEREXMEN MULO tevens 2 e ZITTING STTSEXMEN 2008 Welke

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie Examennummer: 68956 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Bedrijfsadministratie Examennummer: 68956 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Bedrijfsadministratie Examennummer: 68956 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 10 open vragen (maximaal 70 punten)

Nadere informatie

BKB. Basiskennis Boekhouden. Uitwerkingen. G.M. van Rhoon H.H.M. van der Linden

BKB. Basiskennis Boekhouden. Uitwerkingen. G.M. van Rhoon H.H.M. van der Linden BKB Basiskennis Boekhouden Uitwerkingen G.M. van Rhoon H.H.M. van der Linden BKB Basiskennis Boekhouden Uitwerkingen G.M. van Rhoon H.H.M. van der Linden Deze uitwerkingen horen bij het boek BKB Basiskennis

Nadere informatie

o Geef bij etke uitwerking aan met een berekening hoe het antwoord is verkregen. Een goed antwoord zonder berekening ontvangt geen punten.

o Geef bij etke uitwerking aan met een berekening hoe het antwoord is verkregen. Een goed antwoord zonder berekening ontvangt geen punten. TENTAMEN : BEDRIM'SAOUNUSTRATIE CODE ONDERWIJSEENF{EID: BA I VPBFEO 1-1 OPLEIDING DATUM TOETS : FE (lfe) : 28 MAART 20ll TIJD : 11.45-13.45 UUR Dit tentamen bestaat uit 5 opgaven en telt 6 bladzijden inclusief

Nadere informatie

VOS UITGEVERIJ NOI BV

VOS UITGEVERIJ NOI BV BIJLAGE BIJ BOEKHOUDEN IN DE PRAKTIJK DE BOEKINGSREGELS VOOR DUBBEL BOEKHOUDEN REGEL VOOR BEZIT: méér bezit debet boeken mínder bezit dus credit boeken REGEL VOOR SCHULD: méér schuld credit boeken mínder

Nadere informatie

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing Hoofdstuk 3 Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing Extra opgaven De opgaven 3.8a tot en met 3.8d horen bij paragraaf 3.2, Afschrijving duurzame productiemiddelen.

Nadere informatie

MODULEBESCHRIJVING FFEBAC0111 (BAD1.1)

MODULEBESCHRIJVING FFEBAC0111 (BAD1.1) MODULEBESCHRIJVING FFEBAC0111 (BAD1.1) Naam module De boekhouding van de handelsonderneming (basismodule 1) Modulehouder A. Dambrink Vakgebied(en) Bedrijfsadministratie. Studiepunten 2 ECTS Voorkennis

Nadere informatie

Uitwerkingen PDB Bedrijfsadministratie met resultaat hoofdstuk 9. b. Op de rekening Voorziening onderhoud staat: maanden = 79.

Uitwerkingen PDB Bedrijfsadministratie met resultaat hoofdstuk 9. b. Op de rekening Voorziening onderhoud staat: maanden = 79. Opgave 9.1 a. 420 Huisvestingskosten 1.500 080 Aan Voorziening onderhoud 1.500 b. Op de rekening Voorziening onderhoud staat: 70.000 + 6 maanden 1.500 = 79.000 080 Voorziening onderhoud 79.000 420 Huisvestingskosten

Nadere informatie

Case 1: Detailhandel Canopus BV (34 punten)

Case 1: Detailhandel Canopus BV (34 punten) Antwoordmodel Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Het antwoordmodel dient als indicatie voor de corrector. Studiemateriaal Fuchs, H., van Vlimmeren, S. J. M. (2013). Boekhouden geboekstaafd

Nadere informatie

1 Contante boekingen en kortingen

1 Contante boekingen en kortingen 1 Contante boekingen en kortingen Een onderneming koopt en verkoopt haar goederen grotendeels op rekening. Er zijn nog veel handelsondernemingen die ook vaak contant kopen en verkopen. Hoe we deze contante

Nadere informatie

Boekhouden 1 BOEKHOUDEN 1 (CBA08.1/CREBO:50229)

Boekhouden 1 BOEKHOUDEN 1 (CBA08.1/CREBO:50229) BOEKHOUDEN 1 (CBA08.1/CREBO:50229) sd.cba08.1.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze, hetzij

Nadere informatie

De opgaven 5.2a tot en met 5.2c horen bij paragraaf 5.2, Te betalen lonen en loonheffingen

De opgaven 5.2a tot en met 5.2c horen bij paragraaf 5.2, Te betalen lonen en loonheffingen Hoofdstuk 5 Verwerken van diverse overige mutaties Extra opgaven De opgaven 5.2a tot en met 5.2c horen bij paragraaf 5.2, Te betalen lonen en loonheffingen Opgave 5.2a In een voegbedrijf zijn onder andere

Nadere informatie

1. Een balans is een overzicht van activa (bezittingen) en passiva (schulden en eigen vermogen).

1. Een balans is een overzicht van activa (bezittingen) en passiva (schulden en eigen vermogen). Hoofdstuk 1 Opgave 1.1 1. Een balans is een overzicht van activa (bezittingen) en passiva (schulden en eigen vermogen). 2. Een subgrootboek is een specificatie in geld van een (collectieve) grootboekrekening.

Nadere informatie

Taxonomie code. (indien van toepassing) B 1.3 De kandidaat kan de subadministraties beoordelen, analyseren en opstellen.

Taxonomie code. (indien van toepassing) B 1.3 De kandidaat kan de subadministraties beoordelen, analyseren en opstellen. Opgesteld door: SE Examenonderdeel Code: Naam: Toetsvorm: FM Financieel Management Theorie 1. Financiële administratie 1.1 De kandidaat kan aan de hand van financiële feiten (boekingsstukken) de boekhouding

Nadere informatie

Uitwerkingen Basiskennis Boekhouden Convoy Uitgevers 2016

Uitwerkingen Basiskennis Boekhouden Convoy Uitgevers 2016 Basiskennis Boekhouden Antwoordenboek Hoofdstuk 8 Open vragen Opgave 8.1 1. 700 Voorraad goederen 34.500 170 Te verrekenen omzetbelasting 7.245 140 Aan rediteuren 41.745 2. 130 Debiteuren 63.525 176 Aan

Nadere informatie

Debet 020 Inventaris Credit Datum Omschrijving Bedrag Datum Omschrijving Bedrag

Debet 020 Inventaris Credit Datum Omschrijving Bedrag Datum Omschrijving Bedrag Hoofdstuk 1 Opgaven Opgave 1.1 1. Open per 1 februari 2015 de grootboekrekeningen. Debet 020 Inventaris Credit Datum Omschrijving Bedrag Datum Omschrijving Bedrag Debet 060 Eigen vermogen Credit Datum

Nadere informatie

PRAKTIJKEXAMEN BASISKENNIS BOEKHOUDEN Toets journaalposten en grootboekrekening

PRAKTIJKEXAMEN BASISKENNIS BOEKHOUDEN Toets journaalposten en grootboekrekening PRAKTIJKEXAMEN BASISKENNIS BOEKHOUDEN Toets journaalposten en grootboekrekening Stegeman computers Mevrouw Stegeman is eigenaresse van een bedrijf dat computers en aanverwante artikelen verkoopt. Zij heeft

Nadere informatie

Module 3 Gegevens verwerken

Module 3 Gegevens verwerken Geleerd in vorige presentatie Module 3 Gegevens verwerken Les 4. Bank- en kasmutaties en incidentele posten verwerken Verkoopfacturen maken Inkoopfacturen vastleggen Beslisboom Les 3 Hoe importeer en verwerk

Nadere informatie

EXAMENPROGRAMMA. Diplomalijn(en) Diploma('s) Examen. Bestuur Nederlandse Associatie voor Examinering Veronderstelde voorkennis n.v.t.

EXAMENPROGRAMMA. Diplomalijn(en) Diploma('s) Examen. Bestuur Nederlandse Associatie voor Examinering Veronderstelde voorkennis n.v.t. Diplomalijn(en) Diploma('s) Eamen EXAMENPROGRAMMA Financieel-Administratief Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Medewerker Administratiekantoor Houder Administratiekantoor Financial Assistant Niveau vergelijkbaar

Nadere informatie

1Boekhouden geboekstaafd 1

1Boekhouden geboekstaafd 1 1Boekhouden geboekstaafd 1 Drs. H. Fuchs S.J.M. van Vlimmeren TENTAMENTRAINER Eerste druk Boekhouden Geboekstaafd 1 Drs. H. Fuchs S.J.M. van Vlimmeren Eerste druk Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten

Nadere informatie

ELEMENTAIR BOEKHOUDEN

ELEMENTAIR BOEKHOUDEN OPLEIDINGEN BASISKENNIS BOEKHOUDEN BKB BASISKENNIS ONDERNEMERSCHAP ELEMENTAIR BOEKHOUDEN (met bijlage grootboek en studie-app) Drs. P.F. Pietersen K.P. Pietersen 0 e druk, e oplage ISBN 978 90 655 05 7

Nadere informatie

Taxonomie code. (indien van toepassing) Boekhoudprogramma. Spreadsheetprogramma.

Taxonomie code. (indien van toepassing) Boekhoudprogramma. Spreadsheetprogramma. Opgesteld door: SE Examenonderdeel Code: Naam: Toetsvorm: FM Financieel Management Theorie 1. Financiële administratie 20% 1.1 De kandidaat kan aan de hand van financiële feiten (boekingsstukken) de boekhouding

Nadere informatie

Het boekhoudkundig proces in grote lijnen. 1.1 Boekhouding als onderdeel van de bedrijfsadministratie

Het boekhoudkundig proces in grote lijnen. 1.1 Boekhouding als onderdeel van de bedrijfsadministratie EXTRA VERDIEPING hoofdstuk 0 Het boekhoudkundig proces in grote lijnen 0 Het boekhoudkundig proces in grote lijnen 1.1 Boekhouding als onderdeel van de bedrijfsadministratie Administratie Administratie,

Nadere informatie

Fuchs en Van Vlimmeren, Boekhouden geboekstaafd 1 (2009) 11e druk, hfdst. 1, p. 15

Fuchs en Van Vlimmeren, Boekhouden geboekstaafd 1 (2009) 11e druk, hfdst. 1, p. 15 Antwoordmodel Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Over de antwoordindicaties kan niet worden gecorrespondeerd voordat de uitslag van het examen bekend is. Bent u het niet eens met

Nadere informatie

Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens

Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens Diplomalijn Financieel-Administratief Eamen Basiskennis Boekhouden (BKB ) Niveau mbo 2/3 Positionering Onderdeel van Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Versie 1.3 Geldig vanaf 01-01-2013 Vastgesteld op

Nadere informatie

Balans "Rescue Service" per 1 juli Inventaris ,- Eigen vermogen ,- Voorraad Goederen ,- Crediteuren - 60.

Balans Rescue Service per 1 juli Inventaris ,- Eigen vermogen ,- Voorraad Goederen ,- Crediteuren - 60. Het openen van de grootboekrekeningen: Kijk welke bedragen op de balans staan Maak een soort kleine balans per grootboekrekening Als het bedrag op de balans debet staat vul dat bedrag dan ook debet in

Nadere informatie

Uitwerkingen Basiskennis Boekhouden Convoy Uitgevers 2016

Uitwerkingen Basiskennis Boekhouden Convoy Uitgevers 2016 Basiskennis Boekhouden Antwoordenboek Hoofdstuk 10 Open vragen Opgave 10.1 a. De schoonmaakkosten worden achteraf betaald. Het is een kwartaalbedrag, dus de betaling van Derk Jansen betreft de periode

Nadere informatie

Transitorische posten en voorafgaande journaalposten. De opgave 6.6a tot en met 6.6d horen bij paragraaf 6.2, Transitorische posten.

Transitorische posten en voorafgaande journaalposten. De opgave 6.6a tot en met 6.6d horen bij paragraaf 6.2, Transitorische posten. Hoofdstuk 6 Transitorische posten en voorafgaande journaalposten Extra opgaven De opgave 6.6a tot en met 6.6d horen bij paragraaf 6.2, Transitorische posten. Opgave 6.6a Handelsonderneming Beerepoot past

Nadere informatie

Belangrijke informatie

Belangrijke informatie Elementair Boekhouden Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 10 vragen en geeft een beeld van het examen Elementair Boekhouden. Het echte examen is een examen

Nadere informatie