kleinhandelaars verplichte boeken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "kleinhandelaars verplichte boeken"

Transcriptie

1 2 Vereenvoudigde boekhouding kleinhandelaars verplichte boeken Zeer kleine ondernemingen nl. natuurlijke personen of vennootschappen onder firma of gewone commanditaire vennootschappen met een jaaromzet excl. btw < ,00 EUR mogen een vereenvoudigde boekhouding voeren. Die bestaat uit het bijhouden van drie dagboeken (aankoop-, verkoop- en financieel dagboek) en een jaarlijkse lijst van alle bezittingen en schulden (inventarisboek). Kleine en grote ondernemingen dienen een volledige boekhouding bij te houden volgens het systeem van dubbel boekhouden. Bij een vereenvoudigde boekhouding zijn verplicht: aankoop- en verkoopdagboek, financieel dagboek en inventarisboek. Aankoopdagboek De facturen, rekeningen of nota s die de onderneming ontvangt van haar leveranciers worden doorlopend genummerd. Facturen die contant betaald werden boek je onmiddellijk in het kasboek en klasseer je nadien bij de andere inkomende facturen. Minstens eenmaal per week neem je alle facturen ter hand en schrijf je ze per volgnummer in het aankoopdagboek in. Creditnota s moeten duidelijk (in rood of met een minteken) ingeschreven te worden. Voor inkopen die gedeeltelijk voor privédoeleinden zijn gebeurd (bv. elektriciteit, gas, water, telefoon enz.) bereken je afzonderlijk het bedrijfs- en privégedeelte en noteer je ze ook zo in aparte kolommen. Verkoopdagboek Facturen die jij opmaakt voor de klanten (eventuele creditnota s) worden ingeschreven volgens dezelfde werkwijze als bij het aankoopdagboek. Contante verkopen waarbij geen factuur wordt opgesteld, moeten dagelijks ingeschreven worden in een dagboek der dagontvangsten. Aangezien de boekhouding sinds vorig jaar volledig elektronisch mag worden bijgehouden, is het ook logisch dat deze verplichting werd afgeschaft als de kasontvangsten elektronisch kunnen geregistreerd worden en, met het oog op controle, bijgehouden. Financieel dagboek Hierin worden alle betalingen en ontvangsten van de onderneming genoteerd. Bij elke boeking hoort de naam van de leverancier of klant. Geldopname voor privédoeleinden moet je afzonderlijk melden. Je moet je kas-, bank- en postverrichtingen afzonderlijk inschrijven: ofwel door één dagboek aan te leggen met op elke bladzijde afzonderlijke kolommen voor kas, bank en post; ofwel door in één dagboek een aantal bladzijden voor te behouden voor kas, bank en post; ofwel door drie aparte dagboeken aan te leggen. BOEKHOUDKUNDIGE VERWERKING 221

2 Voor welke manier je ook kiest, je moet het financieel dagboek bijhouden aan de hand van rekeningafschriften. Voor het kasboek moet je dagelijks het saldo van je kasgeld maken om het bedrag van de contante verkopen in te schrijven. Inventarisboek Jaarlijks moet je een inventaris opmaken van je onderneming. Dat wil zeggen een overzicht maken van alle bezittingen en schulden met hun waarde en ze inschrijven in een speciaal register. Gewoonlijk gebeurt dit op het einde van het boekjaar in staffelvorm (alle posten onder elkaar). Concreet houdt een inventaris de volgende elementen in: - de voorraad; - alle schulden van de onderneming; - alle tegoeden; - de eigen middelen die in de onderneming geïnvesteerd werden; - geldmiddelen in kas of op de bank; - andere bezittingen van de onderneming zoals machines, gebouwen. Je kunt zelf ook je vereenvoudigde boekhouding automatiseren. De mogelijkheid bestaat om met excelwerkbladen de enkelvoudige boekhouding bij te houden. Je ontwerpt zelf je aankoop- en financieel dagboek en je maakt een inventaris op. Je moet je wel houden aan de wettelijke voorwaarden die op blz. 219 werden vermeld. Ga voor een voorbeeld naar Klik op Hoofdstuk 6. Klik op Aankoopdagboek en maak de oefening af. Nota Kleinhandelaars zijn verplicht hun inkomend en uitgaand facturenboek aan de btw-aangifte aan te passen (onderaan de kolom wordt verwezen naar het passend rooster in de aangifte). Als je deze boeken bij elke betaling aanvult met het bedrag, de wijze en de datum moet je geen apart aan- en verkoopdagboek meer aanleggen. Ook het financieel dagboek kan tegelijk dienen als btw-ontvangstenboek. Wens je per leverancier en per klant een overzicht te krijgen van schulden en vorderingen dan kun je hiervoor een steekkaartensysteem aanleggen. Op de kaart vermeld je o.m. het factuurnummer, het te betalen (ontvangen) bedrag, vervaldag van de factuur, datum, wijze van betaling... De kaarten geven een degelijk overzicht van wat je zelf nog moet betalen en wie jouw slechte betalers zijn. Aan de hand van de klantenkaarten kun je heel gemakkelijk de btw-listing opstellen. 222

3 INVENTARIS OP 31 DECEMBER I. BEZITTINGEN 1. Gebouwen Winkel met magazijn en kantoor ,00 EUR 2. Uitrusting Etalagepoppen, staanders, rekken 1 985,00 EUR 1 rekenmachine 200,00 EUR 1 INTEL Pentium II 1 190,00 EUR 1 kasregister 745,00 EUR 1 rol inpakpapier 175,00 EUR 4 295,00 EUR 3. Meubilair 2 bureaustoelen 495,00 EUR 1 bureautafel 990,00 EUR 2 archiefkasten 620,00 EUR 2 105,00 EUR 4. Bestelwagen ,00 EUR joggings 1 240,00 EUR 65 T-shirts 1 145,00 EUR 15 sportschoenen 875,00 EUR 20 sportbroeken 990,00 EUR 4 250,00 EUR 6. Zichtrekening KBC ,00 EUR 7. Kas 1 240,00 EUR TOTAAL BEZITTINGEN ,00 EUR II. SCHULDEN 8. Lening bij KBC ,00 EUR 9. Leverancier 1 865,00 EUR TOTAAL SCHULDEN ,00 EUR III. EIGEN VERMOGEN bezittingen - totaal schulden ,00 EUR Ga naar Klik op Hoofdstuk 6. klik op De inventaris en maak de oefening af. BOEKHOUDKUNDIGE VERWERKING 223

4 2.1 Aankoopdagboek - Leverancierskaarten Je doet als eenmanszaak de volgende aankopen: 2 maart AF/28 De Winter 363,75 EUR, btw 21 % excl. 2 maart AF/29 Snoeck 404,87 EUR, btw 6 % excl. Vervoerskosten 18,75 EUR, 2 % korting bij contant. 4 maart AF/30 Garage VW Onderhoudskosten 168,50 EUR, btw 21 % excl. 5 maart AF/31 Electrabel Elektriciteitskosten 202,93 EUR, btw 21 % excl. (2/7 privé en 5/7 zaak). 6 maart AF/32 Verboelen Uitrusting, 920,15 EUR, btw 21 % excl. 6 maart AF/33 Gijsemans Vervoerskosten 67,50 EUR, btw 21 % excl. 7 maart CN/34 De Winter 10 % korting wegens beschadiging (zie AF/28). 7 maart AF/35 Van Opstal 704,45 EUR, btw 21 % excl. Handelskorting 10 %. De berekeningen zien er als volgt uit: 2 maart AF/28 van leverancier De Winter handelsgoederen. Btw 21 % 363,75 EUR 76,39 EUR 440,14 EUR 2 maart AF/29 van leverancier Snoeck handelsgoederen, vervoerskosten 18,75 EUR en 2 % korting wegens contante betaling. Vervoerskosten Korting contant 2 % 404,87 EUR 18,75 EUR 423,62 EUR 423,62 EUR - 8,47 EUR MvH 415,15 EUR Btw 6 % 24,91 EUR 24,91 EUR 440,06 EUR 448,53 EUR Boekhoudkundig gaan we uit van het geval dat de handelaar de korting contant niet opneemt. 224

5 4 maart AF/30 van onze garagist voor een onderhoudsbeurt voor een firmawagen. Deze kosten zijn maar voor 50 % aftrekbaar. Kosten onderhoud Btw 21 % 168,50 EUR 35,39 EUR 203,89 EUR Het bedrag van de onderhoudskosten wordt verdeeld voor de ene helft naar diensten en diverse goederen, waarop de btw 21 % aftrekbaar is en voor de andere helft naar privékosten, waarop de btw 21 % niet aftrekbaar is. 5 maart AF/31 Elektriciteitsnota van de firma Electrabel. De kosten worden volgens een verdeelsleutel (voorgesteld door de belastingscontrole) opgesplitst, namelijk 2/7 voor privé en 5/7 voor de zaak. Elektriciteitsrekening Btw 21 % 202,93 x ,55 x ,93 EUR 42,62 EUR 245,55 EUR = 144,95 EUR algemene kosten, waarop de btw 21 % aftrekbaar = 70,16 EUR privékosten, waarop de btw 21 % niet aftrekbaar 6 maart AF/32 van leverancier Verboelen waarbij we klein materieel kopen (= investering). Investering Btw 21 % 920,15 EUR 193,23 EUR 1 113,38 EUR 6 maart AF/33 van vervoersonderneming Gijsemans die voor onze firma de goederen bij Verboelen is gaan ophalen. Vervoerskosten Btw 21 % 67,50 EUR 14,18 EUR 81,68 EUR 7 maart CN/34 van leverancier De Winter, die wij telefonisch op de hoogte gebracht hebben van de beschadiging van een gedeelte van de handelsgoederen, die hij ons begin deze week had geleverd. We krijgen een korting van 10 % die uitgedrukt wordt in het toesturen van een creditnota. Btw 21 % 36,38 EUR 7,64 EUR 44,02 EUR 7 maart AF/35 van leverancier Van Opstal, die ons een handelskorting toestaat (wegens regelmatige afname) van 10 %. Handelskorting MvH Btw 21 % 704,45 EUR -70,45 EUR 634,00 EUR 133,14 EUR 767,14 EUR BOEKHOUDKUNDIGE VERWERKING 225

6 AANKOOPDAGBOEK MAATSTAF VAN HEFFING BTW Dat. Doc. Nr. Leveranciers Korting contant Privé Diensten en diverse goederen Aard Aftrekbaar Creditnota's Creditnota's Verpakking Bedrijfsmiddelen AF/28 De Winter 440,14 363,75 76, AF/29 Snoeck 448,53 415,15 24,91 8, AF/30 Garage VW 203,89 84,25 auto 17,70 101, AF/31 Electrabel 245,55 144,95 energie 30,44 70, AF/32 Verboelen 1 113,38 920,15 193, AF/33 Gijsemans 81,68 67,50 vervoer 14, CN/34 De Winter - 44,02-36,38-7, AF/35 Van Opstal 767,14 634,00 133,14 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 4 = Facturen 3 300, ,90 296,70 920,15 489,99 172,10 8,47 4 = 9+10 Creditnota's - 44,02-36,38-7,64 BTW-Aangifte Roosters BETALING Dat. Wijze Bedrag P/09 440, B/44 440,06 226

7 Bovendien kun je per leverancier een kaart aanleggen om een overzicht te krijgen van de schuld die de onderneming heeft bij elk van hen. Voorbeeld leverancierskaart LEVERANCIERSKAART Nr. lev.: 74 Naam: VERBOELEN nv Fin. rek.-nr.: Straat: Van Schoonbekestraat 140 ONDnr. BTW BE Postnr.: 2018 Gemeente: Antwerpen Datum Doc. nr. Omschrijving Vervaldag Betaling of Ontstaan schuld Saldo (1) vermindering credit + of - van schuld debet AF/14 klein materieel ,98 EUR +313,98 EUR B/33 313,98 EUR 0 EUR AF/32 uitrusting ,38 EUR ,38 EUR (1) + = debetsaldo ; - = creditsaldo Over te dragen 2.2 Verkoopdagboek - Klantenkaarten Je doet als eenmanszaak de volgende verkopen: 2 maart VF/1035 De Ceuster 1 390,57 EUR, btw 21 % excl. 3 maart VF/1036 Van Meensel 3 062,75 EUR, btw 21 % excl. 2 % korting contant. Winkelverkopen 1 920,00 EUR, btw 21 % incl. 6 maart CN/ % handelskorting vergeten toe te passen op fact Winkelverkopen 404,95 EUR, btw 21 % incl. 7 maart VF/1038 Pansaert 196,50 EUR, btw 21 % excl. BOEKHOUDKUNDIGE VERWERKING 227

8 De berekeningen zien er als volgt uit: 2 maart VF/1035 voor klant De Ceuster (handelsgoederen) Btw 21 % 1 390,57 EUR 292,02 EUR 1 682,59 EUR 3 maart VF/1036 voor klant Van Meensel (handelsgoederen) 3 062,75 EUR 3 062,75 EUR Korting contant 2 % -61,26 EUR MvH 3 001,49 EUR Btw 21 % 630,31 EUR 630,31 EUR 3 631,80 EUR 3 693,06 EUR Boekhoudkundig gaan we uit van het geval dat de handelaar de korting contant niet opneemt. 3 maart Contante winkelverkopen moeten zowel worden ingeschreven in het verkoopboek als later in het financieel dagboek (kas). Aangezien de winkelverkopen voor de klant inclusief btw moeten worden aangeduid, moet de btw 21 % uit het totale bedrag gehaald worden ,00 EUR x 21 Btw = 333,22 EUR ,00 EUR x = 1 586,78 EUR 6 maart CN/1037 voor klant De Ceuster (het niet toepassen van een handelskorting van 10 %). Btw 21 % 139,06 EUR 29,20 EUR 168,26 EUR 6 maart Winkelverkopen Btw 404,95 EUR x = 70,28 EUR 404,95 EUR x = 334,67 EUR 7 maart VF/1038 voor klant Pansaert (handelsgoederen). Btw 21 % 196,50 EUR 41,27 EUR 237,77 EUR 228

9 VERKOOPDAGBOEK MAATSTAF VAN HEFFING BTW Dat. Doc. Nr. Klanten 6 % Korting contant Privé 12 % 21 % Verpakking Creditnota's Creditnota's Verschuldigd VF/1035 De Ceuster 1 682, ,57 292, VF/1036 Van Meensel 3 693, ,49 630,31 61, Winkelverkoop 1 920, ,78 333, CN/1037 De Ceuster - 168,26-139,06-29, Winkelverkoop 404,95 334,67 70, VF/1038 Pansaert 237,77 196,50 41,27 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 4 = Facturen 7 938, , ,10 61,26 4 = 9+10 Creditnota's - 168,26-139,06-29,20 BTW-Aangifte Roosters BETALING Dat. Wijze Bedrag B/ ,80 BOEKHOUDKUNDIGE VERWERKING 229

10 Bovendien kun je er in de praktijk voor zorgen dat je per klant een klantenkaart aanlegt. Hierdoor krijg je een grondig overzicht van het aantal klanten dat bij jouw firma koopt, wie er al heeft betaald en wat het bedrag is van de openstaande vorderingen. Voorbeeld klantenkaart KLANTENKAART Nr. klant: 16 Naam: De Ceuster Fin. rek.-nr.: Straat: Molenstraat 74 ONDnr. BTW BE Postnr.: 2640 Gemeente: Mortsel Datum Doc. nr. Omschrijving Vervaldag Onstaan Inning of vermin- Saldo (1) BTW-listing vordering dering van + of - Fact.bedrag Bedrag debet vordering credit excl. BTW BTW VF/1035 handels , , ,57 292,02 goederen CN/1037 handels , ,33-139,06-29,20 goederen (1) + = debetsaldo ; - = creditsaldo Over te dragen Ga naar www. handelswijs.be. Kies Handelswijs 3. Klik op Documenten. 230

11 2.3 Financieel dagboek Overzicht KASBOEK Inkomsten Telstroken kassa en contant betaalde verkoopfacturen dagelijks inschrijven Klantenkaart aanvullen Wekelijks inschrijven in het verkoopdagboek Uitgaven Kasdocumenten en contant betaalde aankoopfacturen dagelijks inschrijven Leverancierskaart aanvullen Wekelijks inschrijven in het aankoopdagboek Aan de hand van rekeningafschriften Inkomsten Klantenkaart aanvullen Inschrijven in bank- of postboek BANK- POSTBOEK Uitgaven Leverancierskaart aanvullen Inschrijven in bank- of postboek Je doet als handelaar de volgende kas-, bank- en postverrichtingen: 1 maart Beginsaldo Kas: 875,00 EUR Bank: 6 625,00 EUR Post: 2 125,00 EUR 2 maart K/72 Opname uit kas voor privédoeleinden 250,00 EUR. 3 maart K/73 Contante winkelverkoop 1 920,00 EUR, btw 21 % incl. 4 maart P/09 Betaling AF/28 De Winter 440,14 EUR per postoverschrijving, btw 21 % incl. 5 maart B/44 Betaling AF/29 Snoeck 440,06 EUR per bankoverschrijving, btw 6 % incl. P/10 Betaling autoverzekeringspremie Mercator nv 465,00 EUR. OPGELET: auto-onkosten zijn maar voor 50 % aftrekbaar! 6 maart K/74 Contante winkelverkoop 404,95 EUR, btw 21 % incl. B/45 Ontvangen VF/1036 van Van Meensel op onze bankrekening 3 631,80 EUR. K/75 Aankoop postzegels 37,50 EUR. BOEKHOUDKUNDIGE VERWERKING 231

12 Ontvangsten 6 KASBOEK Uitsplitsing ontvangsten Uitsplitsing uitgaven Uitgaven Dat. Doc. Nr. Omschrijving Saldo Contante verkopen (incl. btw) Leveranciers 6 % 12 % 21 % Klanten Privé Andere Soort Privé Andere Soort Beginsaldo 875,00 875, K/72 Privé-opname 250,00 625,00 250, K/73 Winkelverkoop 1 920, , , K/74 Winkelverkoop 404, ,95 404, K/75 Postzegels 37, ,45 37,50 adm. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 4=5+6 Totalen 3 199,95 287, , ,95 250,00 37,50 232

13 Ontvangsten Ontvangsten 6 BANK- EN POSTBOEK BANK POST Uitsplitsing ontvangsten Uitsplitsing uitgaven Uitgaven Dat. Doc. Nr. Omschrijving Saldo Saldo Leveranciers Klanten Privé Andere Soort Privé Andere Soort Uitgaven Beginsaldo 6 625, , , , P/09 Betaling AF/28 440, ,86 440, B/44 Betaling AF/29 440, ,94 440, P/10 Betaling autoverzekeringspremie 465, ,86 232,50 232,50 Auto B/45 Inning VF/ , , ,80 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 4=5+6 Totalen ,80 440, , ,00 905, , ,80 880,20 232,50 232,50 7=8+9 BOEKHOUDKUNDIGE VERWERKING 233

14 Vul het aankoopdagboek in aan de hand van volgende gegevens: AF/36 Schrijnwerkerij Geysels (houten voorraadrekken) 1 051,75 EUR, btw 21 % excl AF/37 Belgacom 178,50 EUR, btw 21 % excl., 1/3 privé - 2/3 zaak AF/38 Aankoop HG Verbruggen 615,15 EUR, btw 21 % excl, vervoerskosten 23,79 EUR, handelskorting 5 % AF/39 Garage Joly (onderhoud auto) 197,25 EUR, btw 21 % excl.,1/2 privé - 1/2 zaak AF/40 Aankoop HG Li Wong 712,50 EUR, btw 6 % excl. en 185,00 EUR, btw 21 % excl., korting contant 2 % AF/41 Reclamekosten drukkerij Jacobs nv 336,25 EUR, btw 21 % excl AF/42 Vervoer De Haes 92,45 EUR, btw 21 % excl AF/43 Aankoop HG Cuvelier 1 130,85 EUR, btw 21 % excl. CN/44 Schrijnwerkerij Geysels 5 % korting wegens levering mindere kwaliteit AF/45 Aankoop HG Symons 671,35 EUR, btw 21 % excl AF/46 Artiflora (bloemen) 33,65 EUR, btw 6 % incl. Vul het verkoopdagboek in aan de hand van volgende gegevens: VF/1039 Verkoop HG De Pauw 641,37 EUR, btw 21 % excl Contante winkelverkoop 586,55 EUR, btw 21 % incl VF/1040 Verkoop HG Lopez 437,50 EUR, btw 21 % excl., 2 % korting contant Contante winkelverkoop 223,85 EUR, btw 21 % incl VF/1041 Opname in natura (privé) 118,75 EUR, btw 21 % incl Contante winkelverkoop 496,45 EUR, btw 21 % incl VF/1042 Verkoop HG Daemen 1 101,05 EUR, btw 21 % excl. 5 % handelskorting vervoerskosten 37,50 EUR Contante winkelverkoop 294,35 EUR, btw 21 % incl CN/1043 Foutieve levering bij factuur ,38 EUR, btw 21 % incl Contante winkelverkoop 308,63 EUR, btw 21 % incl. Vul het kasboek in aan de hand van volgende gegevens: Het beginsaldo op 10 maart bedraagt 2 929,23 EUR K/76 Contante winkelverkoop 586,55 EUR, btw 21 % incl K/77 Ontvangsten VF/ ,79 EUR, btw 21 % incl K/78 Contante winkelverkoop 223,85 EUR, btw 21 % incl K/79 Betaling AF/42 De Haes 111,86 EUR, btw 21 % incl K/80 Contante winkelverkoop 496,45 EUR, btw 21 % incl K/81 Betaling 3,75 EUR steunkaart jeugdbeweging K/82 Contante winkelverkoop 294,35 EUR, btw 21 % incl K/83 Opname privé 385,00 EUR K/84 Contante winkelverkoop 308,63 EUR, btw 21 % incl. 234

15 AANKOOPDAGBOEK MAATSTAF VAN HEFFING BTW BETALING Privé Dat. Doc. Nr. Leveranciers Diensten en diverse goederen Aard Bedrijfsmiddelen Creditnota's Creditnota'baaking Aftrek- Verpak- Korting contant Dat. Wijze Bedrag (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 4 = Facturen 4 = 9+10 Creditnota's BTW-Aangifte Roosters BOEKHOUDKUNDIGE VERWERKING 235

16 VERKOOPDAGBOEK MAATSTAF VAN HEFFING BTW INNING Privé Dat. Doc. Nr. Klanten 6 % 12 % 21 % Creditnota's Creditnota'schuldigking Ver- Verpak- Korting contant Dat. Wijze Bedrag (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 4 = Facturen 4 = 9+10 Creditnota's BTW-Aangifte Roosters

17 Ontvangsten 6 KASBOEK Uitsplitsing ontvangsten Uitsplitsing uitgaven Uitgaven Dat. Doc. Nr. Omschrijving Saldo Contante verkopen (incl. btw) Leveranciers 6 % 12 % 21 % Klanten Privé Andere Soort Privé Andere Soort (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 4=5+6 Totalen BOEKHOUDKUNDIGE VERWERKING 237

18 Boek volgende weekverrichtingen in aankoop- of verkoopdagboek, kas-, bank- of postboek. Beginsaldi: Kas 2 875,00 EUR Bank 5 100,00 EUR Post 900,00 EUR Weekverrichtingen van 17 maart tot 21 maart AF/47 De Jong (klein materieel) 592,50 EUR, btw 21 % excl B/46 Opname privé 253,75 EUR K/75 Contante winkelverkoop 420,00 EUR, btw 21 % incl AF/48 Aankoop HG Yattou 1 391,00 EUR, btw 6 % excl., handelskorting 5 % AF/49 Friswit (wasserij) 115,00 EUR, btw 21 % excl VF/1044 Pullinckx 1 190,52 EUR, btw 21 % excl., korting contant 2 % K/76 Contante winkelverkoop 491,25 EUR, btw 21 % incl VF/1045 Opname in natura 65,00 EUR, btw 21 % excl AF/50 Vervoer Van Laer 112,50 EUR, btw 21 % excl K/77 Aankoop schrijfgerief aan kassa van GB-supermarkt 14,15 EUR, btw 21 % incl AF/51 PIDPA, (watervoorziening) 187,38 EUR, btw 6 % excl K/78 Contante winkelverkoop 240,00 EUR, btw 21 % incl AF/52 Aankoop HG Van Camp 911,15 EUR, btw 6 % excl. 319,25 EUR, btw 21 % excl. korting contant 2 %, vervoerskosten 33,75 EUR AF/53 Aankoop HG Lubanski 1 206,25 EUR, btw 12 % excl., verloren verpakking 62,50 EUR K/79 Contante winkelverkoop 562,50 EUR, btw 21 % incl CN/54 De Jong 58,75 EUR, btw 21 % excl B/47 Betaling AF/ P/11 Inning VF/ K/80 Contante winkelverkoop 1 166,88 EUR, btw 21 % incl. 238

19 AANKOOPDAGBOEK MAATSTAF VAN HEFFING BTW BETALING Privé Dat. Doc. Nr. Leveranciers Diensten en diverse goederen Aard Bedrijfsmiddelen Creditnota's Creditnota'baaking Aftrek- Verpak- Korting contant Dat. Wijze Bedrag (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 4 = Facturen 4 = 9+10 Creditnota's BTW-Aangifte Roosters BOEKHOUDKUNDIGE VERWERKING 239

20 VERKOOPDAGBOEK MAATSTAF VAN HEFFING BTW INNING Privé Dat. Doc. Nr. Klanten 6 % 12 % 21 % Creditnota's Creditnota'schuldigking Ver- Verpak- Korting contant Dat. Wijze Bedrag (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 4 = Facturen 4 = 9+10 Creditnota's BTW-Aangifte Roosters

21 Ontvangsten 6 KASBOEK Uitsplitsing ontvangsten Uitsplitsing uitgaven Uitgaven Dat. Doc. Nr. Omschrijving Saldo Contante verkopen (incl. btw) Leveranciers 6 % 12 % 21 % Klanten Privé Andere Soort Privé Andere Soort (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 4=5+6 Totalen BOEKHOUDKUNDIGE VERWERKING 241

22 Ontvangsten Ontvangsten 6 BANK- EN POSTBOEK BANK POST Uitsplitsing ontvangsten Uitsplitsing uitgaven Uitgaven Dat. Doc. Nr. Omschrijving Saldo Saldo Leveranciers Klanten Privé Andere Soort Privé Andere Soort Uitgaven (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 4=5+6 7=8+9 Totalen 242

23 2.4 Inventaris Stel de inventaris op van de firma MASS. De firma oefent haar activiteiten uit in een gebouw van ,00 EUR. De eigenaar heeft hiervoor een hypothecaire lening aangegaan bij KBC, er moet nog ,00 EUR worden afbetaald. De eigenaar stelde een groot deel van zijn privévermogen ter beschikking van zijn onderneming, nl ,00 EUR. In het magazijn liggen voor ,00 EUR goederen. In het kantoor bevinden zich drie burelen van elk 1 375,00 EUR, vier stoelen van elk 150,00 EUR, en vijf kasten voor een totale waarde van 3 062,50 EUR en een computer ter waarde van 1 500,00 EUR. Er zijn verder nog voor 2 225,00 EUR vorderingen op klanten. In de kassa zit 2 500,00 EUR en de rest van het geld staat op een zichtrekening bij KBC. Inventaris BOEKHOUDKUNDIGE VERWERKING 243

Het totaalbedrag betekent vermeerdering/vermindering van de schuld/vordering ten overstaan van de leverancier/klant/eigenaar/overheid.

Het totaalbedrag betekent vermeerdering/vermindering van de schuld/vordering ten overstaan van de leverancier/klant/eigenaar/overheid. FICHE 1: Facturen en creditnota s Het totaalbedrag van de factuur/creditnota betekent een vermeerdering/ vermindering van de schuld/vordering ten overstaan van de leverancier/ klant/eigenaar. De uitgesplitste

Nadere informatie

Voorbeeld: VKF/1: Verkoop handelsgoederen 1.000,00 EUR, excl. btw 21 % D 400 Handelsdebiteuren C D 700 Omzet C (1) 1.210,00 1.

Voorbeeld: VKF/1: Verkoop handelsgoederen 1.000,00 EUR, excl. btw 21 % D 400 Handelsdebiteuren C D 700 Omzet C (1) 1.210,00 1. 2. De verkoopcyclus Een periodieke afstemming van de saldi op de btw-rekeningen, met de gegevens van de btw-aangifte (opgemaakt op basis van de dagboeken), is aangewezen (zie p. 131: btw-overboeking).

Nadere informatie

Basis Dubbel Boekhouden Oefeningenreeks 1

Basis Dubbel Boekhouden Oefeningenreeks 1 Basis Dubbel Boekhouden Oefeningenreeks 1 Afkortingen die we gebruiken: AF = aankoopfactuur VF = verkoopfactuur BA = bankafschrift: dit wil zeggen dat de klant op die datum betaald heeft (debet) of wanneer

Nadere informatie

De wet van 17 juli 1975 op de boekhouding van ondernemingen bepaalt het volgende voor de kleine ondernming :

De wet van 17 juli 1975 op de boekhouding van ondernemingen bepaalt het volgende voor de kleine ondernming : DE BOEKHOUDING VAN DE KLEINE ONDERNEMING WETTELIJKE BEPALINGEN VOLGENS DE BOEKHOUDWET De wet van 17 juli 1975 op de boekhouding van ondernemingen bepaalt het volgende voor de kleine ondernming : Artikel

Nadere informatie

Proefexamen BOEKHOUDEN

Proefexamen BOEKHOUDEN Proefexamen BOEKHOUDEN Beschikbare tijd: 9 minuten 15623 1 Proefexamen HET EXAMEN BESTAAT UIT 12 GENUMMERDE PAGINA'S, waarin opgenomen: 2 OPDRACHTEN, gericht op toetsing van de vaardigheid om de basisregels

Nadere informatie

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 24 vragen en geeft een beeld van het examen Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden.

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 24 vragen en geeft een beeld van het examen Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden. Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 24 vragen en geeft een beeld van het examen Basiskennis Boekhouden

Nadere informatie

26-5-2015. Module 3 Gegevens verwerken. Geleerd in vorige presentaties. Les 2. Wat is boekhouden? Wat zijn transacties? Les 2. Leer het boekhoudproces

26-5-2015. Module 3 Gegevens verwerken. Geleerd in vorige presentaties. Les 2. Wat is boekhouden? Wat zijn transacties? Les 2. Leer het boekhoudproces Geleerd in vorige presentaties Module 3 Gegevens verwerken Les 2. Leer het boekhoudproces Business Plan op 1 A4 Budget in 5 stappen Uurtarief / DGA-salaris Papieren en digitale archief ordnersysteem Btw-administratie

Nadere informatie

Aankoopdagboek. Toelichtingen. Oefeningen uit het handboek

Aankoopdagboek. Toelichtingen. Oefeningen uit het handboek Toelichtingen Wat vind je niet in dit document? De excelwerkmap zelf. Die moet je inladen vanaf: www.bedrijfswijs.be > handboeken > bedrijfsbeheer 2007 > oefeningen uit het handboek > hoofdstuk 6 > vereenvoudigde

Nadere informatie

Hoe boekt PapYrreus in december allerlei verrichtingen met BOB? 14.1 Enkele loonverrichtingen (maand november boeking op 1 december)

Hoe boekt PapYrreus in december allerlei verrichtingen met BOB? 14.1 Enkele loonverrichtingen (maand november boeking op 1 december) Hoofdstuk 14 Hoe boekt PapYrreus in december allerlei verrichtingen met BOB? Na dit hoofdstuk kan je... loondocumenten boeken in BOB: eerst het document analyseren en de boeking voorbereiden via een boekingsschema;

Nadere informatie

OPLOSSING OEFENINGEN REEKS 2

OPLOSSING OEFENINGEN REEKS 2 OPLOSSING OEFENINGEN REEKS 2 Oefening 1 (= oefening 4 van reeks 1): Open het grootboek en het journaal. Stel voor elke transactie het algoritme op, registreer elke verrichting in het grootboek en in het

Nadere informatie

Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden. Correctiemodel voorbeeldexamen

Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden. Correctiemodel voorbeeldexamen Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden Correctiemodel voorbeeldexamen 2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden 1 / 15 Vraag 1 Toetsterm

Nadere informatie

WINexpert+ Boekhouding Snel op weg met de BTW-aangifte

WINexpert+ Boekhouding Snel op weg met de BTW-aangifte Centrum voor Informatica, Research en Ontwikkeling bvba Beukendreef 15, 9080 Lochristi, BE 0427.728.725, Telefoon: 09 / 355.76.37, email: info@ciro.be WINexpert+ Boekhouding Snel op weg met de BTW-aangifte

Nadere informatie

5.1-2-3 BTW & Factuur en creditnota & boekhouding als beleidsinstrument

5.1-2-3 BTW & Factuur en creditnota & boekhouding als beleidsinstrument HOOFDSTUK 5 Evaluatievragen voor de leerkrachten Hieronder kan je meerdere evaluatievragen terugvinden met betrekking tot het eerste hoofdstuk. De vragen hebben een open karakter, maar kunnen ook gebruikt

Nadere informatie

INHOUD. VOORWOORD... v

INHOUD. VOORWOORD... v INHOUD VOORWOORD...................................................... v HOOFDSTUK 1. WETTELIJK KADER.................................................. 1 1.1. Wet van 27 juni 1921 gewijzigd door de Wet

Nadere informatie

Avondopleiding Basis Dubbel Boekhouden. Koen Vanlommel JCI Office

Avondopleiding Basis Dubbel Boekhouden. Koen Vanlommel JCI Office Avondopleiding Basis Dubbel Boekhouden Koen Vanlommel JCI Office 1 Agenda Kasboekhouding vs. Dubbele Boekhouding Activa en Passiva Kosten en Opbrengsten Balans en Resultaatrekening Grootboekrekeningen

Nadere informatie

+ 10 000,00 D opbrengsten Toename (bedrijfs)opbrengsten O 70400 Verkopen handelsgoederen

+ 10 000,00 D opbrengsten Toename (bedrijfs)opbrengsten O 70400 Verkopen handelsgoederen OPLOSSING OEFENINGENBLOK 3 (p. 114) 3.3 Eindejaarsverrichtingen m.b.t. activazijde 3 Regularisaties i.v.m. aan- en verkopen 1 Stel de redeneringsschema s op. Document Divers document nr. 26 Verrichting:

Nadere informatie

inkomend factuurboek Privé Aard Ontvangen ICV

inkomend factuurboek Privé Aard Ontvangen ICV inkomend factuurboek Algemene aanduidingen van het document Ontleding van het document Handelingen waarvoor de aangever gehouden is tot betaling van de Volgnummer Datum Leverancier Totaal bedrag Handelsgoederen,

Nadere informatie

TAAK 7 Boekhouden ALLES DOOR ELKAAR nummer 1 EXAMEN 2014. Beste leerlingen,

TAAK 7 Boekhouden ALLES DOOR ELKAAR nummer 1 EXAMEN 2014. Beste leerlingen, TAAK 7 Boekhouden ALLES DOOR ELKAAR nummer 1 EXAMEN 2014 Beste leerlingen, Een groot deel van je examen bestaat uit BOEKHOUDEN, dat is het moeilijkste onderdeel waar ieder jaar veel leerlingen op zakken.

Nadere informatie

Vlajo. Handleiding Boekhouding Online Student & Leercoach. Vraag bij je regionale coördinator een login en paswoord aan.

Vlajo. Handleiding Boekhouding Online Student & Leercoach. Vraag bij je regionale coördinator een login en paswoord aan. Vlajo Handleiding Boekhouding Online Student & Leercoach 1. Praktische informatie 1.1 Webadres www.vlajoboekhouding.be 1.2 Login en paswoord Vraag bij je regionale coördinator een login en paswoord aan.

Nadere informatie

Case 16 2: toepassing op de BTW en de boekhouding

Case 16 2: toepassing op de BTW en de boekhouding Case 16 2: toepassing op de BTW en de boekhouding Gevraagd : - invullen van boek voor inkomende en voor uitgaande facturen - verwerken van het dagontvangstenboek - berekenen van het decembervoorschot (zie

Nadere informatie

Welkom. Wie zijn wij? Wat doen wij voor u? Onze bedoeling: basisbegrippen boekhouding meegeven van het apothekersberoep. Isabel Delodder Maddy Tanghe

Welkom. Wie zijn wij? Wat doen wij voor u? Onze bedoeling: basisbegrippen boekhouding meegeven van het apothekersberoep. Isabel Delodder Maddy Tanghe Welkom Onze bedoeling: basisbegrippen boekhouding meegeven van het apothekersberoep Wie zijn wij? Isabel Delodder Maddy Tanghe Accountancy KOVAG BOA Wat doen wij voor u? Begeleiding, advies bij : - Opstarten

Nadere informatie

Cursus Boekhoudkundig Bediende 9 december 2016

Cursus Boekhoudkundig Bediende 9 december 2016 OEFENING 1 In deze oefening vraag ik enkel om de journaalposten weer te geven. U voert de boekhouding van de NV BG grootwarenhuis, gevestigd te Brussel. De onderneming is een BTW-belastingsplichtige onderneming

Nadere informatie

OEFENBLOK 2 ( )

OEFENBLOK 2 ( ) OEFENBLOK 2 (3.3.3 + 3.3.4 + 3.3.5) 1 Oefeningen bij 3.3.3: Regularisaties i.v.m. aan- en verkopen OEFENING 1 Bij het afsluiten van het boekjaar dienen onderstaande verrichtingen nog geregistreerd te worden

Nadere informatie

Inhoud VII. 1. De balans... 1. 2. Veranderingen in de balans... 5. 3. Grootboekrekeningen... 9. 4. Hulprekeningen van het eigen vermogen...

Inhoud VII. 1. De balans... 1. 2. Veranderingen in de balans... 5. 3. Grootboekrekeningen... 9. 4. Hulprekeningen van het eigen vermogen... ELEMENTAIR BOEKHOUDEN VII Inhoud 1. De balans... 1 2. Veranderingen in de balans... 5 3. Grootboekrekeningen... 9 4. Hulprekeningen van het eigen vermogen... 15 5. Kolommenbalans... 21 6. Dagboeken en

Nadere informatie

Uitwerkingen PDB Bedrijfsadministratie met resultaat hoofdstuk 3

Uitwerkingen PDB Bedrijfsadministratie met resultaat hoofdstuk 3 Opgave 3.1 3/6 430 Autokosten 40 170 Te verrekenen omzetbelasting 8,40 100 aan Kas 48,40 4/6 120 ING Bank 750 130 Aan Debiteuren 750 12/6 130 Debiteuren 5.445 860 Rabatten en kortingen 500 850 Aan Opbrengst

Nadere informatie

1 Contante boekingen en kortingen

1 Contante boekingen en kortingen 1 Contante boekingen en kortingen Een onderneming koopt en verkoopt haar goederen grotendeels op rekening. Er zijn nog veel handelsondernemingen die ook vaak contant kopen en verkopen. Hoe we deze contante

Nadere informatie

3. Boeken op rekeningen (grootboek) We gaan uit van volgende beginbalans: Actief Beginbalans Passief

3. Boeken op rekeningen (grootboek) We gaan uit van volgende beginbalans: Actief Beginbalans Passief 3. Boeken op rekeningen (grootboek) We gaan uit van volgende beginbalans: Actief Beginbalans Passief Gebouwen 250.000 Rollend materieel 100.000 Handelsgoederen 40.000 Bank 30.000 Kapitaal 300.000 Lening

Nadere informatie

Boekhouding. boekhouding 1

Boekhouding. boekhouding 1 Boekhouding boekhouding 1 Welke boekhouding? Natuurlijke personen - werknemers kunstenaars - zelfstandigen Feitelijke vereniging Handelsvennootschappen VZW s boekhouding 2 Werknemer kunstenaar Geen boekhoudverplichting

Nadere informatie

Factuurnummer Datum Vervaldag VF2013160 2013-07-17 2013-08-16 12 2,69 32,28

Factuurnummer Datum Vervaldag VF2013160 2013-07-17 2013-08-16 12 2,69 32,28 OP VERKENNING PapYrreus nv Argenta 979-6105210-35 Genkersteenweg 105 IBAN BE57 9796 1052 1035 3500 HASSELT BIC ARSPBE22 Tel. 011 25 30 25 BTW BE 0440.343.772 Fax 011 25 02 88 RPR Hasselt PapYrreus@telenet.be

Nadere informatie

Er moet echter geen factuur uitgereikt worden aan particulieren. Een bonnetje volstaat dan.

Er moet echter geen factuur uitgereikt worden aan particulieren. Een bonnetje volstaat dan. 36. FACTUUR EN CREDITNOTA 36.1. De factuur De factuur is een document waarop wordt uitgerekend hoeveel er voor de geleverde goederen moet betaald worden. Ze wordt opgesteld door de verkoper en is bestemd

Nadere informatie

ONDnr. klant Factuurdatum Vervaldag BTW BE , ,80

ONDnr. klant Factuurdatum Vervaldag BTW BE , ,80 OP VERKENNING Esselte nv Industriepark 30 Noord - 9100 Sint-Niklaas Tel. 03 760 33 11 - Fax 03 766 06 1 BTW BE 0641.254.528 - RPR Sint-Niklaas AXA 700-1601601-78 IBAN BE69 7001 6016 0178 - BIC AXABBE22

Nadere informatie

2009 -- Bedrijfsadministratie - BAD1.2 -- Deel 5b

2009 -- Bedrijfsadministratie - BAD1.2 -- Deel 5b Hoofdstuk 11 Het ordenen van financiële feiten in dagboeken 1 2 Enkelvoudige journaalpost Tot nu toe financiële feiten stuk voor stuk naar tijdsvolgorde opgenomen in de boekhouding Enkelvoudige journaalpost:

Nadere informatie

Financieringsstromen

Financieringsstromen Financieringsstromen Handboek p. 180 tot 199 FINANIERINGSSTROMEN e onderneming moet, om haar activiteiten te kunnen financieren, beschikken over vermogensbronnen: - eigen vermogen - vreemd vermogen: -

Nadere informatie

440 aan Leveranciers AF/643 22/ Btw op aankopen 617, aan Versch. btw ICV 617,40 Btw-verrekening ICV 23/ Bank 475

440 aan Leveranciers AF/643 22/ Btw op aankopen 617, aan Versch. btw ICV 617,40 Btw-verrekening ICV 23/ Bank 475 Herhalingsoefening intracommunautaire handel en medecontractant p. 148 15/4 1 604 4110 Aankopen handelsgoederen Btw op aankopen 8 000 1 680 440 4512 aan Leveranciers aan Versch. btw ICV 8 000 1 680 AF/641

Nadere informatie

de balans en de resultatenrekening

de balans en de resultatenrekening de balans en de resultatenrekening als deel van de jaarrekening Administratief bediende in de boekhouding A BALANS P 6 Resultatenrekening 7 actief Actief Balans Passief 6 Resultatenrekening 7 6 7 zeer

Nadere informatie

OEFENING Het divers journaal inclusief de boeking van de resultaatverdeling

OEFENING Het divers journaal inclusief de boeking van de resultaatverdeling OEFENING 5.18 Hierna volgt de oplossing van oefening 5.18 p. 452. Achtereenvolgens zijn in dit rapport opgenomen: 1. Het openingsjournaal (dat is de loutere inboeking van de voorlopige proef- en saldibalans

Nadere informatie

Een overzicht van veel voorkomende gebeurtenissen en van de vastlegging daarvan:

Een overzicht van veel voorkomende gebeurtenissen en van de vastlegging daarvan: De balans opmaken De boekhouding kan worden gedefinieerd als een informatieverzameling, waarin de omvang en de samenstelling van het vermogen en van de mutaties daarin zijn vastgelegd. Boekhouden houdt

Nadere informatie

Dit uitwerkingenformulier bestaat uit 11 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn.

Dit uitwerkingenformulier bestaat uit 11 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. Naam Examennummer Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden Uitwerkingenformulier voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit uitwerkingenformulier bestaat uit 11 pagina s, inclusief het voorblad.

Nadere informatie

2014 Nederlandse Associatie voor Examinering Elementair Boekhouden 1 / 7

2014 Nederlandse Associatie voor Examinering Elementair Boekhouden 1 / 7 Elementair Boekhouden Correctiemodel voorbeeldexamen 2014 Nederlandse Associatie voor Examinering Elementair Boekhouden 1 / 7 Vraag 1 Toetsterm 1.4 - Beheersingsniveau: T - Aantal punten: 3 In januari

Nadere informatie

REGISTRATIE DUBBEL BOEKHOUDEN

REGISTRATIE DUBBEL BOEKHOUDEN REGISTRATIE DUBBEL BOEKHOUDEN Basisbeginselen Courante exploitatiecyclus : aankopen verkopen, inkomsten en uitgaven Andere transacties: personeel, investeringen, financiering Inventaris Jaarrekening HOOFDSTUK

Nadere informatie

Errata in BIvijf Module 2 leerwerkboek

Errata in BIvijf Module 2 leerwerkboek Errata in BIvijf Module 2 leerwerkboek p. 13 De verschillende btw-tarieven - Herstelling van fietsen, schoeisel, lederwaren, kleding en huishoudlinnen 6 % tot eind 2010. - Tijdelijke verlaging van 21%

Nadere informatie

handleiding voor de leerkracht

handleiding voor de leerkracht 1 Vik@ handleiding voor de leerkracht Hieronder wordt per bladzijde opgesomd: - wat er moet worden ingevuld door de leerlingen in het boek, - welke bestanden de leerkracht nodig heeft. Blz. 1 - Elke dienst

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN

HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN WOORD VOORAF... OVER DE AUTEURS... v vii HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN 1 INLEIDING... 2 2 DE BALANS... 3 2.1 Ondernemingsmiddelen of activa... 4 2.2 Ondernemingsbronnen of passiva...

Nadere informatie

Module 3 Gegevens verwerken

Module 3 Gegevens verwerken Geleerd in vorige presentatie Module 3 Gegevens verwerken Les 4. Bank- en kasmutaties en incidentele posten verwerken Verkoopfacturen maken Inkoopfacturen vastleggen Beslisboom Les 3 Hoe importeer en verwerk

Nadere informatie

PDB PRAKTIJKEXAMEN BOEKHOUDEN BIJLAGEN BIJ OPGAVE GEAUTOMATISEERDE GEGEVENSVERWERKING DINSDAG 12 JUNI 2007

PDB PRAKTIJKEXAMEN BOEKHOUDEN BIJLAGEN BIJ OPGAVE GEAUTOMATISEERDE GEGEVENSVERWERKING DINSDAG 12 JUNI 2007 P PRAKTIJKEXAME OEKHOUE IJLAGE IJ OPGAVE GEAUTOMATISEERE GEGEVESVERERKIG ISAG 12 JUI 27 A1. A. Toelichting coderen boekingsstukken. Toelichting invullen invoerlijsten. Overzicht grootboekrekeningen. Overzicht

Nadere informatie

van 1 2 2009 Kas tot 28 2 2009

van 1 2 2009 Kas tot 28 2 2009 BAM voorbeeld toets 2 blz. 1 van 5 Begin Balans 1 feb. 20xx activa debet passiva credit Grond 150.000 Gebouwen 300.000 Eigen vermogen 356.000 Machines 15.000 Vervoermiddelen 22.000 Hypotheek 125.000 Veestapel

Nadere informatie

Klas:.. Datum:. Beginbalans B.V. xyz 1 jan. 20xx. rekeningafschrift B.V. xyz nr. 643.058.230.279 1 jan. 17.500 30 jun. 22.097

Klas:.. Datum:. Beginbalans B.V. xyz 1 jan. 20xx. rekeningafschrift B.V. xyz nr. 643.058.230.279 1 jan. 17.500 30 jun. 22.097 Beginbalans B.V. xyz 1 jan. 20xx activa debet passiva credit Grond 5 ha 156.000 Eigenvermogen 256.500 Gebouwen 425.000 Hypotheek 325.000 Machines 15.000 Lening 145.000 Inventaris 60.000 000 Crediteuren

Nadere informatie

2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Bedrijfsadministratie niveau 4 1 / 11

2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Bedrijfsadministratie niveau 4 1 / 11 Bedrijfsadministratie niveau 4 Correctiemodel voorbeeldexamen 2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Bedrijfsadministratie niveau 4 1 / 11 Vraag 1 Toetsterm 1.1 - Beheersingsniveau: K - Aantal punten:

Nadere informatie

de boekhoudkundige verwerking van een economische cyclus: van start, via aan- en verkoop naar het einde van het jaar door Hendrik Claessens

de boekhoudkundige verwerking van een economische cyclus: van start, via aan- en verkoop naar het einde van het jaar door Hendrik Claessens de boekhoudkundige verwerking van een economische cyclus: van start, via aan- en verkoop naar het einde van het jaar door Hendrik laessens Opgave We starten met een onderneming gespecialiseerd in computermateriaal.

Nadere informatie

1 604 Aankopen handelsgoederen Btw op aankopen aan Leveranciers AF/20

1 604 Aankopen handelsgoederen Btw op aankopen aan Leveranciers AF/20 Oefening 1 (p. 113) 1 604 Aankopen handelsgoederen 8 500 4110 Btw op aankopen 1 785 440 aan Leveranciers 10 285 AF/20 2 440 Leveranciers 1 210 604 aan Aankopen handelsgoederen 1 000 4511 Btw op ingaande

Nadere informatie

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 26 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen.

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 26 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Bedrijfsadministratie niveau 4 Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 26 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Dit voorbeeldexamen

Nadere informatie

Zelfstudie boekhouding voor kleinere KMO's en zelfstandigen. Oplossingen van de theoretische oefeningen

Zelfstudie boekhouding voor kleinere KMO's en zelfstandigen. Oplossingen van de theoretische oefeningen Zelfstudie boekhouding voor kleinere KMO's en zelfstandigen Deel 2b: Oplossingen van de theoretische oefeningen (zie Deel 2a voor de theoretische oefeningen) Deze cursus wordt u GRATIS aangeboden door

Nadere informatie

HOE EEN FACTUUR INGEVEN DIE ENKEL BTW BEVAT?

HOE EEN FACTUUR INGEVEN DIE ENKEL BTW BEVAT? HOE EEN FACTUUR INGEVEN DIE ENKEL BTW BEVAT? INLEIDING De geïmporteerde goederen die langs de douane passeren geven soms aanleiding tot 2 boekingen : de ene boeking heeft betrekking op de aankoop van een

Nadere informatie

2009 -- Bedrijfsadministratie - BAD1.2 -- Deel 05a

2009 -- Bedrijfsadministratie - BAD1.2 -- Deel 05a Balans per 1 september... Winkelinventaris 30.000 Eigen vermogen 22.000 Voorraad goederen 8.000 Lening vader 15.000 Kas 2.000 Crediteuren 3.000 Totaal 40.000 Totaal 40.000 Balans per 8 september 2008 Winkelinventaris

Nadere informatie

Boekhouden en financiële administratie Examennummer: 96065 Datum: 8 februari 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Boekhouden en financiële administratie Examennummer: 96065 Datum: 8 februari 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Boekhouden en financiële administratie Examennummer: 96065 Datum: 8 februari 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 3 cases met elk

Nadere informatie

Boekhouden met dagboeken

Boekhouden met dagboeken Kasboek Bankboek Inkoopboek Verkoopboek Diverse postenboek Bijlage bij het computerprogramma BoekhoudTrainer versie 4.04 Copyright 2009 De Jong Edusoft Bij het boekhouden kun je gebruik maken van twee

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1. De maandelijkse resultaatbepaling in de algemene boekhouding

HOOFDSTUK 1. De maandelijkse resultaatbepaling in de algemene boekhouding HOOFSUK 1 e maandelijkse resultaatbepaling in de algemene boekhouding Blz. 257 tot 383 MAANELIJKS AFSLUIEN? Er is een wettelijke verplichting om minstens eenmaal per jaar een jaarrekening op te maken Maandelijks

Nadere informatie

Studietoets

Studietoets Prof. Dr. G. Van Herck Prof. Dr. H. Vandenbussche Studietoets 2008-2009 Naam en Voornaam (Drukletters).. Richting + jaar:... Werkcollegegroep:...... Richtlijnen De oefening is individueel te maken (gesloten

Nadere informatie

Voorbeelden van debiteuren, crediteuren- en voorraadlijst

Voorbeelden van debiteuren, crediteuren- en voorraadlijst 9 het tellen van de voorraad minimaal één keer per jaar (meestal op 31 december) moet de voorraad volledig worden geteld en moet worden opgeschreven wat er op dat moment aanwezig is en in welke aantallen;

Nadere informatie

Taak 1 en 2 opdracht 3 De Balans deel 1

Taak 1 en 2 opdracht 3 De Balans deel 1 Taak 1 en 2 opdracht 3 De Balans deel 1 Naam leerling Klas Datum 1 Het is 1juli 2013. Je hebt nog niet eerder een balans gemaakt, daarom ga je dit samen met Almir doen. Eerst vul je alle rekeningen in

Nadere informatie

Zelfstudie boekhouding voor kleinere KMO's en zelfstandigen. Deel 2a: theoretische oefeningen

Zelfstudie boekhouding voor kleinere KMO's en zelfstandigen. Deel 2a: theoretische oefeningen Deel 2: Oefeningenboek theorie en praktijk Zelfstudie boekhouding voor kleinere KMO's en zelfstandigen Deel 2a: theoretische oefeningen (zie Deel 2b voor de Oplossingen van de theoretische oefeningen)

Nadere informatie

NIEUWE BTW FACTURATIE REGELS VANAF 01/01/13

NIEUWE BTW FACTURATIE REGELS VANAF 01/01/13 NIEUWE BTW FACTURATIE REGELS VANAF 01/01/13 A. Vooraf De nieuwe regels zijn ingevoerd om die conform te maken met de geldende EU BTW regels. Hieronder worden de meest ingrijpende wijzigingen vermeld. B.

Nadere informatie

Thema 7 Overlopende rekeningen

Thema 7 Overlopende rekeningen Thema 7 Overlopende rekeningen Wat zul je leren? De noodzaak van het gebruik van overlopende rekeningen verantwoorden. Een eenvoudig voorbeeld van het gebruik van een overlopende rekening boekhoudkundig

Nadere informatie

Boekhouding Excel beknopte basishandleiding

Boekhouding Excel beknopte basishandleiding Pagina 1 6 Boekhouding Excel beknopte basishandleiding 1. Inhoud 1. Inhoud 1 2. Algemeen overzicht 1 3. Input gegevens - algemene gegevens 1 4. Input gegevens - aankopen / facturen 3 5. Input gegevens

Nadere informatie

UNIFORM HEREXAMEN MULO tevens IIe ZITTING STAATSEXAMEN MULO 2009

UNIFORM HEREXAMEN MULO tevens IIe ZITTING STAATSEXAMEN MULO 2009 MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VOLKSONTWIKKELING EXAMENBUREAU UNIFORM HEREXAMEN MULO tevens IIe ZITTING STAATSEXAMEN MULO 2009 VAK : BOEKHOUDEN DATUM: DONDERDAG 06 AUGUSTUS 2009 TIJD : 09.40 11.40 UUR DEZE

Nadere informatie

Inhoud WOORD VOORAF... INLEIDING... STRUCTUUR VAN DIT PRAKTIJKBOEK... INHOUD... DEEL 1 VAN START MET OCTOPUS... 1 1 WERKEN MET EEN BOEKHOUDPAKKET...

Inhoud WOORD VOORAF... INLEIDING... STRUCTUUR VAN DIT PRAKTIJKBOEK... INHOUD... DEEL 1 VAN START MET OCTOPUS... 1 1 WERKEN MET EEN BOEKHOUDPAKKET... WOORD VOORAF... v INLEIDING... vii STRUCTUUR VAN DIT PRAKTIJKBOEK... ix INHOUD... xi DEEL 1 VAN START MET OCTOPUS... 1 1 WERKEN MET EEN BOEKHOUDPAKKET... 2 2 VÓÓR U VAN START GAAT... 3 2.1 Onderdelen van

Nadere informatie

Inhoud WOORD VOORAF... INLEIDING... STRUCTUUR VAN DIT PRAKTIJKBOEK... DEEL 1 VAN START MET OCTOPUS... 1 1 WERKEN MET EEN BOEKHOUDPAKKET...

Inhoud WOORD VOORAF... INLEIDING... STRUCTUUR VAN DIT PRAKTIJKBOEK... DEEL 1 VAN START MET OCTOPUS... 1 1 WERKEN MET EEN BOEKHOUDPAKKET... WOORD VOORAF... v INLEIDING... vii STRUCTUUR VAN DIT PRAKTIJKBOEK... ix DEEL 1 VAN START MET OCTOPUS... 1 1 WERKEN MET EEN BOEKHOUDPAKKET... 2 2 VÓÓR U VAN START GAAT... 3 2.1 Onderdelen van Octopus...

Nadere informatie

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 24 vragen en geeft een beeld van het examen Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden.

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 24 vragen en geeft een beeld van het examen Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden. Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 24 vragen en geeft een beeld van het examen Basiskennis Boekhouden

Nadere informatie

Belangrijke informatie

Belangrijke informatie Elementair Boekhouden Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 10 vragen en geeft een beeld van het examen Elementair Boekhouden. Het echte examen is een examen

Nadere informatie

Het wel en wee van de vzw Deel 3 De boekhoudkundige en controleverplichtingen

Het wel en wee van de vzw Deel 3 De boekhoudkundige en controleverplichtingen Het wel en wee van de vzw Deel 3 De boekhoudkundige en controleverplichtingen Bertin Pouseele, bedrijfsrevisor Boekhoudkundige bepalingen voorlegging van de jaarrekening en de begroting ter goedkeuring

Nadere informatie

Beginbalans. Grootboek

Beginbalans. Grootboek 3 eginbalans Verlies- en winstrekening en eindbalans Financiële feiten Proef- en saldibalans Journaal Grootboek In dit hoofdstuk behandelen we de grootboekrekeningen. Je leert in dit hoofdstuk hoe je grootboekrekeningen

Nadere informatie

Proefexamen Basiskennis Boekhouden

Proefexamen Basiskennis Boekhouden Proefexamen Basiskennis Boekhouden Onderdeel Boekhouden Beschikbare tijd: 120 minuten 160510P Proefexamen DIT PROEFEXAMEN BESTAAT UIT DE VOLGENDE STUKKEN: REKENINGSCHEMA GROOTBOEKREKENINGEN (1 pagina)

Nadere informatie

1 Verklaar waarom hier geen btw berekend wordt? 2 Vergelijk VF/8 (zie blz. 163) met CN/11 en bereken het bedrag dat PARASOL zal innen bij Passa

1 Verklaar waarom hier geen btw berekend wordt? 2 Vergelijk VF/8 (zie blz. 163) met CN/11 en bereken het bedrag dat PARASOL zal innen bij Passa Ontdek 2 Tempo. Verruim je kennis 1 Analyse 1 Verklaar waarom hier geen btw berekend wordt? 2 Vergelijk VF/8 (zie blz. 163) met CN/11 en bereken het bedrag dat PARASOL zal innen bij Passa Passa Tempo stuurde

Nadere informatie

Grootboekrekening Debet Credit

Grootboekrekening Debet Credit BA. H 6 a 1 6 De kolommenbalans 1 Als voorbeeld hoe je te werk moet gaan, nemen we rekening 130 Debiteuren. Als je de debetzijde optelt, vind je een totaal van 59.000. Dit bedrag wordt aan de debetzijde

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie - BAD Deel 5b

Bedrijfsadministratie - BAD Deel 5b Enkelvoudige journaalpost Hoofdstuk 11 Het ordenen van financiële feiten in dagboeken Tot nu toe financiële feiten stuk voor stuk naar tijdsvolgorde opgenomen in de boekhouding Enkelvoudige journaalpost:

Nadere informatie

Debet Balans per 10 januari Credit Inventaris 55.000 Eigen vermogen 115.000. Bank 90.000 Totaal 195.000 Totaal 195.000

Debet Balans per 10 januari Credit Inventaris 55.000 Eigen vermogen 115.000. Bank 90.000 Totaal 195.000 Totaal 195.000 Basiskennis Boekhouden / Elementair Boekhouden Uitwerkingen Hoofdstuk 3 Opgave 3.1 a. Debet Balans per 5 januari Credit Inventaris 60.000 Eigen vermogen 120.000 Voorraad goederen 50.000 Lening oom 80.000

Nadere informatie

Minimale bestelhoeveelheid: Artikelnummer leverancier:

Minimale bestelhoeveelheid: Artikelnummer leverancier: Artikel: Kenletters of artikelgroep: Artikelnummer: Locatienummer: Leverancier: Artikelnummer leverancier: Voorraadkaart Eenheid: Leveringstermijn: Minimumvoorraad: Maximumvoorraad: Minimale bestelhoeveelheid:

Nadere informatie

BOEKHOUDEN MOET JE LEREN NIET VERGETEN! Vademecum bso afdeling kantoor

BOEKHOUDEN MOET JE LEREN NIET VERGETEN! Vademecum bso afdeling kantoor BOEKHOUDEN MOET JE LEREN ÉN NIET VERGETEN! Vademecum bso afdeling kantoor Dit leerde je in het 3 e jaar 1 1 Goederen en diensten Goederen zijn tastbare zaken (materieel) Diensten zijn ontastbare zaken

Nadere informatie

Inhoud WOORD VOORAF... INLEIDING... STRUCTUUR VAN DIT PRAKTIJKBOEK... DEEL 1 VAN START MET OCTOPUS... 1 1 WERKEN MET EEN BOEKHOUDPAKKET...

Inhoud WOORD VOORAF... INLEIDING... STRUCTUUR VAN DIT PRAKTIJKBOEK... DEEL 1 VAN START MET OCTOPUS... 1 1 WERKEN MET EEN BOEKHOUDPAKKET... WOORD VOORAF... v INLEIDING... vii STRUCTUUR VAN DIT PRAKTIJKBOEK... ix DEEL 1 VAN START MET OCTOPUS... 1 1 WERKEN MET EEN BOEKHOUDPAKKET... 2 2 VÓÓR U VAN START GAAT... 3 2.1 Onderdelen van Octopus...

Nadere informatie

Uitwerkingen vragen en opgaven. 1 De balans. BA. H 1 Vragen. Uitwerking vragen

Uitwerkingen vragen en opgaven. 1 De balans. BA. H 1 Vragen. Uitwerking vragen BA. H 1 Vragen Uitwerkingen vragen en opgaven 1 De balans Uitwerking vragen 1 Een begroting is een vooraf gemaakt overzicht van inkomsten en uitgaven. 2 Het is belangrijk voor een gezin om een begroting

Nadere informatie

Inleiding tot het algemeen boekhouden

Inleiding tot het algemeen boekhouden Inleiding tot het algemeen boekhouden campinia media Marieke Van Beylen Van Beylen, Marieke Inleiding tot het boekhouden / Marieke Van Beylen; 5 de druk, september 2004 Geel: Campinia Media vzw, 1998;

Nadere informatie

Balans van t Hart van Nederland per 5 oktober

Balans van t Hart van Nederland per 5 oktober Hoofdstuk 3 Veranderingen op de balans 57 Op 5 oktober zit Fred weer achter de computer. Hij ziet bij het internetbankieren dat een nog openstaande rekening van 750,- aan de leverancier betaald is. De

Nadere informatie

Handleiding BOEKHOUDEN BETALINGEN LEVERANCIERS

Handleiding BOEKHOUDEN BETALINGEN LEVERANCIERS Handleiding BOEKHOUDEN BETALINGEN LEVERANCIERS G. Verwilghensingel 6 - B-3500 Hasselt - t. 011 360 360 - f. 011 360 369 BTW BE 0441.752.054 - KBC 450-0622771-87 - www.adsolut.be Betalingen leveranciers

Nadere informatie

Cursus Boekhoudkundig Bediende Test: 18 november 2016 OPLOSSING

Cursus Boekhoudkundig Bediende Test: 18 november 2016 OPLOSSING Cursus Boekhoudkundig Bediende Test: 18 november 2016 OPLOSSING De beginbalans op 1.1. 2015 is 100 Kapitaal 100 000 130 Wettelijke reserve 8 000 133 Beschikbare reserve 31 200 Lening > 1 jaar 225 000 2210

Nadere informatie

Betekenis vakken BTW-aangifte KADER II : UITGAANDE HANDELINGEN

Betekenis vakken BTW-aangifte KADER II : UITGAANDE HANDELINGEN Betekenis vakken BTW-aangifte KADER II : UITGAANDE HANDELINGEN Rooster 00 - Verkoop van goederen tegen 0-tarief: dagbladen, tijdschriften, pre-paid telefoonkaarten, recuperatiestoffen, tabaksfabrikaten.

Nadere informatie

zijn de principes van het dubbel boekhouden?

zijn de principes van het dubbel boekhouden? focus 4 Wat zijn de principes van het dubbel boekhouden? Focus 4.1 Wat versta je onder boekhouden en een balans? Beschrijf wat je op de cartoon ziet. Eigen antwoord leerlingen Wat ga je leren? Je leert:

Nadere informatie

1. Debet 020 Inventaris Credit Datum Omschrijving Bedrag Datum Omschrijving Bedrag 1 feb Van balans 78.200,-

1. Debet 020 Inventaris Credit Datum Omschrijving Bedrag Datum Omschrijving Bedrag 1 feb Van balans 78.200,- Hoofdstuk 1 Opgave 1.1 1. Debet 020 Inventaris Credit 1 feb Van balans 78.200,- Debet 060 Eigen vermogen Credit 1 feb Van balans 86.180,- Debet 071 4% Onderhandse lening o/g Credit 1 feb Van balans 44.000,-

Nadere informatie

Trimestriële afsluiting

Trimestriële afsluiting Verenigingen der Parochiale Werken Trimestriële afsluiting BTW odes op Aankopen (Zalen) 26 december 2015 Verenigingen der Parochiale Werken 2 BTW odes op Aankopen (Parochies) GN21 is voor bedragen op aankoopfacturen

Nadere informatie

BASISKENNIS BOEKHOUDEN. 8. Belastingen

BASISKENNIS BOEKHOUDEN. 8. Belastingen 137 8. Belastingen Iedere burger moet belasting betalen. Maar ook ondernemingen krijgen te maken met belastingen. Voor de overheid zijn belastingen inkomsten die worden gebruikt om overheidstaken uit te

Nadere informatie

Hoofdstuk 10 Dagboeken

Hoofdstuk 10 Dagboeken HOOFDSTUK 10 Dagboeken 225 Hoofdstuk 10 Dagboeken 10.1 Inleiding 227 10.2 Kasboek 230 10.3 Bankboek 235 10.4 Inkoopboek oek 240 10.5 Verkoopboek 245 10.6 Diverse postenboek/memoriaal 248 10.7 Opdrachten

Nadere informatie

Boekhouding voor de kleine vzw. Presentatie VCHHD

Boekhouding voor de kleine vzw. Presentatie VCHHD Boekhouding voor de kleine vzw Presentatie VCHHD Kleine VZW s en hun boekhoudkundige verplichtingen De wet van 27 juni 1921, zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 legt de vzw s een verplichte boekhouding

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie Examennummer: 68492 Datum: 10 december 2011 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Bedrijfsadministratie Examennummer: 68492 Datum: 10 december 2011 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Bedrijfsadministratie Examennummer: 68492 Datum: 10 december 2011 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 9 open vragen (maximaal 70 punten)

Nadere informatie

10 De verwerking van de creditnota's in de btw-aangifte

10 De verwerking van de creditnota's in de btw-aangifte 10 De verwerking van de creditnota's in de btw-aangifte Oefening 1 De ontvangst van een creditnota voor 100 EUR i.v.m. een reclamedienst verricht door een Nederlands reclamebureau. De dienst werd echter

Nadere informatie

Inhoud HOOFDSTUK 1 ACHTERGROND EN WETTELIJK KADER... 1 1 WAT IS BOEKHOUDEN?... 2 2 EEN KORT GESCHIEDKUNDIG OVERZICHT... 3

Inhoud HOOFDSTUK 1 ACHTERGROND EN WETTELIJK KADER... 1 1 WAT IS BOEKHOUDEN?... 2 2 EEN KORT GESCHIEDKUNDIG OVERZICHT... 3 Inhoud HOOFDSTUK 1 ACHTERGROND EN WETTELIJK KADER... 1 1 WAT IS BOEKHOUDEN?... 2 2 EEN KORT GESCHIEDKUNDIG OVERZICHT... 3 3 WIE ZIJN DE INFORMATIEVRAGERS?... 5 4 DE JAARREKENING, EEN ANTWOORD AAN DE INFORMATIEVRAGERS...

Nadere informatie

Module 3 Gegevens verwerken

Module 3 Gegevens verwerken Geleerd in vorige presentaties Module 3 Gegevens verwerken Les 3. Verkoopfacturen maken en inkoopfacturen verwerken Business Plan op 1 A4 Budget in 5 stappen Uurtarief / DGA-salaris Archivering Btw-administratie

Nadere informatie

Vorig boekjaar 200(X-1) - - - PASSIEF Eigen Vermogen I Kapitaal IV Reserves V Overgedragen winst (verlies) VII Voorzieningen 10/15 10 13 14 16

Vorig boekjaar 200(X-1) - - - PASSIEF Eigen Vermogen I Kapitaal IV Reserves V Overgedragen winst (verlies) VII Voorzieningen 10/15 10 13 14 16 10 Kapitaal Wat zul je leren? Hoe is ons eigen vermogen samengesteld? Wat leren we uit de rekening kapitaal? Waarom leggen we reserves aan? Waarom worden winst en/of verlies overgedragen van het ene boekjaar

Nadere informatie

Basiskennis van het bedrijfsbeheer

Basiskennis van het bedrijfsbeheer Responsible Young Starters JACARANDA ESF: bijdragen tot de ontwikkeling van de werkgelegenheid door het bevorderen van inzetbaarheid, ondernemerschap, aanpasbaarheid en gelijke kansen en door het investeren

Nadere informatie

Handleiding Jaarrekening - 1 -

Handleiding Jaarrekening - 1 - - 1 - Handleiding 1 Investeringsfiches...3 1.1 Investeringsfiche aanmaken = planning... 3 1.2 Boeken op investeringsrekeningen = uitvoering... 5 1.3 Investeringsfiches afdrukken... 6 2...8 2.1 Voorbereidingen

Nadere informatie

2 Veranderingen in de balans

2 Veranderingen in de balans 2 Kennisvragen hoofdstuk 2 1. Welke soorten rekeningen vinden we terug op een balans? 2. Een balans is een momentopname. Wat bedoelen we hiermee? 3. Er kunnen zich veranderingen voordoen in de balans.

Nadere informatie