kleinhandelaars verplichte boeken

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "kleinhandelaars verplichte boeken"

Transcriptie

1 2 Vereenvoudigde boekhouding kleinhandelaars verplichte boeken Zeer kleine ondernemingen nl. natuurlijke personen of vennootschappen onder firma of gewone commanditaire vennootschappen met een jaaromzet excl. btw < ,00 EUR mogen een vereenvoudigde boekhouding voeren. Die bestaat uit het bijhouden van drie dagboeken (aankoop-, verkoop- en financieel dagboek) en een jaarlijkse lijst van alle bezittingen en schulden (inventarisboek). Kleine en grote ondernemingen dienen een volledige boekhouding bij te houden volgens het systeem van dubbel boekhouden. Bij een vereenvoudigde boekhouding zijn verplicht: aankoop- en verkoopdagboek, financieel dagboek en inventarisboek. Aankoopdagboek De facturen, rekeningen of nota s die de onderneming ontvangt van haar leveranciers worden doorlopend genummerd. Facturen die contant betaald werden boek je onmiddellijk in het kasboek en klasseer je nadien bij de andere inkomende facturen. Minstens eenmaal per week neem je alle facturen ter hand en schrijf je ze per volgnummer in het aankoopdagboek in. Creditnota s moeten duidelijk (in rood of met een minteken) ingeschreven te worden. Voor inkopen die gedeeltelijk voor privédoeleinden zijn gebeurd (bv. elektriciteit, gas, water, telefoon enz.) bereken je afzonderlijk het bedrijfs- en privégedeelte en noteer je ze ook zo in aparte kolommen. Verkoopdagboek Facturen die jij opmaakt voor de klanten (eventuele creditnota s) worden ingeschreven volgens dezelfde werkwijze als bij het aankoopdagboek. Contante verkopen waarbij geen factuur wordt opgesteld, moeten dagelijks ingeschreven worden in een dagboek der dagontvangsten. Aangezien de boekhouding sinds vorig jaar volledig elektronisch mag worden bijgehouden, is het ook logisch dat deze verplichting werd afgeschaft als de kasontvangsten elektronisch kunnen geregistreerd worden en, met het oog op controle, bijgehouden. Financieel dagboek Hierin worden alle betalingen en ontvangsten van de onderneming genoteerd. Bij elke boeking hoort de naam van de leverancier of klant. Geldopname voor privédoeleinden moet je afzonderlijk melden. Je moet je kas-, bank- en postverrichtingen afzonderlijk inschrijven: ofwel door één dagboek aan te leggen met op elke bladzijde afzonderlijke kolommen voor kas, bank en post; ofwel door in één dagboek een aantal bladzijden voor te behouden voor kas, bank en post; ofwel door drie aparte dagboeken aan te leggen. BOEKHOUDKUNDIGE VERWERKING 221

2 Voor welke manier je ook kiest, je moet het financieel dagboek bijhouden aan de hand van rekeningafschriften. Voor het kasboek moet je dagelijks het saldo van je kasgeld maken om het bedrag van de contante verkopen in te schrijven. Inventarisboek Jaarlijks moet je een inventaris opmaken van je onderneming. Dat wil zeggen een overzicht maken van alle bezittingen en schulden met hun waarde en ze inschrijven in een speciaal register. Gewoonlijk gebeurt dit op het einde van het boekjaar in staffelvorm (alle posten onder elkaar). Concreet houdt een inventaris de volgende elementen in: - de voorraad; - alle schulden van de onderneming; - alle tegoeden; - de eigen middelen die in de onderneming geïnvesteerd werden; - geldmiddelen in kas of op de bank; - andere bezittingen van de onderneming zoals machines, gebouwen. Je kunt zelf ook je vereenvoudigde boekhouding automatiseren. De mogelijkheid bestaat om met excelwerkbladen de enkelvoudige boekhouding bij te houden. Je ontwerpt zelf je aankoop- en financieel dagboek en je maakt een inventaris op. Je moet je wel houden aan de wettelijke voorwaarden die op blz. 219 werden vermeld. Ga voor een voorbeeld naar Klik op Hoofdstuk 6. Klik op Aankoopdagboek en maak de oefening af. Nota Kleinhandelaars zijn verplicht hun inkomend en uitgaand facturenboek aan de btw-aangifte aan te passen (onderaan de kolom wordt verwezen naar het passend rooster in de aangifte). Als je deze boeken bij elke betaling aanvult met het bedrag, de wijze en de datum moet je geen apart aan- en verkoopdagboek meer aanleggen. Ook het financieel dagboek kan tegelijk dienen als btw-ontvangstenboek. Wens je per leverancier en per klant een overzicht te krijgen van schulden en vorderingen dan kun je hiervoor een steekkaartensysteem aanleggen. Op de kaart vermeld je o.m. het factuurnummer, het te betalen (ontvangen) bedrag, vervaldag van de factuur, datum, wijze van betaling... De kaarten geven een degelijk overzicht van wat je zelf nog moet betalen en wie jouw slechte betalers zijn. Aan de hand van de klantenkaarten kun je heel gemakkelijk de btw-listing opstellen. 222

3 INVENTARIS OP 31 DECEMBER I. BEZITTINGEN 1. Gebouwen Winkel met magazijn en kantoor ,00 EUR 2. Uitrusting Etalagepoppen, staanders, rekken 1 985,00 EUR 1 rekenmachine 200,00 EUR 1 INTEL Pentium II 1 190,00 EUR 1 kasregister 745,00 EUR 1 rol inpakpapier 175,00 EUR 4 295,00 EUR 3. Meubilair 2 bureaustoelen 495,00 EUR 1 bureautafel 990,00 EUR 2 archiefkasten 620,00 EUR 2 105,00 EUR 4. Bestelwagen ,00 EUR joggings 1 240,00 EUR 65 T-shirts 1 145,00 EUR 15 sportschoenen 875,00 EUR 20 sportbroeken 990,00 EUR 4 250,00 EUR 6. Zichtrekening KBC ,00 EUR 7. Kas 1 240,00 EUR TOTAAL BEZITTINGEN ,00 EUR II. SCHULDEN 8. Lening bij KBC ,00 EUR 9. Leverancier 1 865,00 EUR TOTAAL SCHULDEN ,00 EUR III. EIGEN VERMOGEN bezittingen - totaal schulden ,00 EUR Ga naar Klik op Hoofdstuk 6. klik op De inventaris en maak de oefening af. BOEKHOUDKUNDIGE VERWERKING 223

4 2.1 Aankoopdagboek - Leverancierskaarten Je doet als eenmanszaak de volgende aankopen: 2 maart AF/28 De Winter 363,75 EUR, btw 21 % excl. 2 maart AF/29 Snoeck 404,87 EUR, btw 6 % excl. Vervoerskosten 18,75 EUR, 2 % korting bij contant. 4 maart AF/30 Garage VW Onderhoudskosten 168,50 EUR, btw 21 % excl. 5 maart AF/31 Electrabel Elektriciteitskosten 202,93 EUR, btw 21 % excl. (2/7 privé en 5/7 zaak). 6 maart AF/32 Verboelen Uitrusting, 920,15 EUR, btw 21 % excl. 6 maart AF/33 Gijsemans Vervoerskosten 67,50 EUR, btw 21 % excl. 7 maart CN/34 De Winter 10 % korting wegens beschadiging (zie AF/28). 7 maart AF/35 Van Opstal 704,45 EUR, btw 21 % excl. Handelskorting 10 %. De berekeningen zien er als volgt uit: 2 maart AF/28 van leverancier De Winter handelsgoederen. Btw 21 % 363,75 EUR 76,39 EUR 440,14 EUR 2 maart AF/29 van leverancier Snoeck handelsgoederen, vervoerskosten 18,75 EUR en 2 % korting wegens contante betaling. Vervoerskosten Korting contant 2 % 404,87 EUR 18,75 EUR 423,62 EUR 423,62 EUR - 8,47 EUR MvH 415,15 EUR Btw 6 % 24,91 EUR 24,91 EUR 440,06 EUR 448,53 EUR Boekhoudkundig gaan we uit van het geval dat de handelaar de korting contant niet opneemt. 224

5 4 maart AF/30 van onze garagist voor een onderhoudsbeurt voor een firmawagen. Deze kosten zijn maar voor 50 % aftrekbaar. Kosten onderhoud Btw 21 % 168,50 EUR 35,39 EUR 203,89 EUR Het bedrag van de onderhoudskosten wordt verdeeld voor de ene helft naar diensten en diverse goederen, waarop de btw 21 % aftrekbaar is en voor de andere helft naar privékosten, waarop de btw 21 % niet aftrekbaar is. 5 maart AF/31 Elektriciteitsnota van de firma Electrabel. De kosten worden volgens een verdeelsleutel (voorgesteld door de belastingscontrole) opgesplitst, namelijk 2/7 voor privé en 5/7 voor de zaak. Elektriciteitsrekening Btw 21 % 202,93 x ,55 x ,93 EUR 42,62 EUR 245,55 EUR = 144,95 EUR algemene kosten, waarop de btw 21 % aftrekbaar = 70,16 EUR privékosten, waarop de btw 21 % niet aftrekbaar 6 maart AF/32 van leverancier Verboelen waarbij we klein materieel kopen (= investering). Investering Btw 21 % 920,15 EUR 193,23 EUR 1 113,38 EUR 6 maart AF/33 van vervoersonderneming Gijsemans die voor onze firma de goederen bij Verboelen is gaan ophalen. Vervoerskosten Btw 21 % 67,50 EUR 14,18 EUR 81,68 EUR 7 maart CN/34 van leverancier De Winter, die wij telefonisch op de hoogte gebracht hebben van de beschadiging van een gedeelte van de handelsgoederen, die hij ons begin deze week had geleverd. We krijgen een korting van 10 % die uitgedrukt wordt in het toesturen van een creditnota. Btw 21 % 36,38 EUR 7,64 EUR 44,02 EUR 7 maart AF/35 van leverancier Van Opstal, die ons een handelskorting toestaat (wegens regelmatige afname) van 10 %. Handelskorting MvH Btw 21 % 704,45 EUR -70,45 EUR 634,00 EUR 133,14 EUR 767,14 EUR BOEKHOUDKUNDIGE VERWERKING 225

6 AANKOOPDAGBOEK MAATSTAF VAN HEFFING BTW Dat. Doc. Nr. Leveranciers Korting contant Privé Diensten en diverse goederen Aard Aftrekbaar Creditnota's Creditnota's Verpakking Bedrijfsmiddelen AF/28 De Winter 440,14 363,75 76, AF/29 Snoeck 448,53 415,15 24,91 8, AF/30 Garage VW 203,89 84,25 auto 17,70 101, AF/31 Electrabel 245,55 144,95 energie 30,44 70, AF/32 Verboelen 1 113,38 920,15 193, AF/33 Gijsemans 81,68 67,50 vervoer 14, CN/34 De Winter - 44,02-36,38-7, AF/35 Van Opstal 767,14 634,00 133,14 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 4 = Facturen 3 300, ,90 296,70 920,15 489,99 172,10 8,47 4 = 9+10 Creditnota's - 44,02-36,38-7,64 BTW-Aangifte Roosters BETALING Dat. Wijze Bedrag P/09 440, B/44 440,06 226

7 Bovendien kun je per leverancier een kaart aanleggen om een overzicht te krijgen van de schuld die de onderneming heeft bij elk van hen. Voorbeeld leverancierskaart LEVERANCIERSKAART Nr. lev.: 74 Naam: VERBOELEN nv Fin. rek.-nr.: Straat: Van Schoonbekestraat 140 ONDnr. BTW BE Postnr.: 2018 Gemeente: Antwerpen Datum Doc. nr. Omschrijving Vervaldag Betaling of Ontstaan schuld Saldo (1) vermindering credit + of - van schuld debet AF/14 klein materieel ,98 EUR +313,98 EUR B/33 313,98 EUR 0 EUR AF/32 uitrusting ,38 EUR ,38 EUR (1) + = debetsaldo ; - = creditsaldo Over te dragen 2.2 Verkoopdagboek - Klantenkaarten Je doet als eenmanszaak de volgende verkopen: 2 maart VF/1035 De Ceuster 1 390,57 EUR, btw 21 % excl. 3 maart VF/1036 Van Meensel 3 062,75 EUR, btw 21 % excl. 2 % korting contant. Winkelverkopen 1 920,00 EUR, btw 21 % incl. 6 maart CN/ % handelskorting vergeten toe te passen op fact Winkelverkopen 404,95 EUR, btw 21 % incl. 7 maart VF/1038 Pansaert 196,50 EUR, btw 21 % excl. BOEKHOUDKUNDIGE VERWERKING 227

8 De berekeningen zien er als volgt uit: 2 maart VF/1035 voor klant De Ceuster (handelsgoederen) Btw 21 % 1 390,57 EUR 292,02 EUR 1 682,59 EUR 3 maart VF/1036 voor klant Van Meensel (handelsgoederen) 3 062,75 EUR 3 062,75 EUR Korting contant 2 % -61,26 EUR MvH 3 001,49 EUR Btw 21 % 630,31 EUR 630,31 EUR 3 631,80 EUR 3 693,06 EUR Boekhoudkundig gaan we uit van het geval dat de handelaar de korting contant niet opneemt. 3 maart Contante winkelverkopen moeten zowel worden ingeschreven in het verkoopboek als later in het financieel dagboek (kas). Aangezien de winkelverkopen voor de klant inclusief btw moeten worden aangeduid, moet de btw 21 % uit het totale bedrag gehaald worden ,00 EUR x 21 Btw = 333,22 EUR ,00 EUR x = 1 586,78 EUR 6 maart CN/1037 voor klant De Ceuster (het niet toepassen van een handelskorting van 10 %). Btw 21 % 139,06 EUR 29,20 EUR 168,26 EUR 6 maart Winkelverkopen Btw 404,95 EUR x = 70,28 EUR 404,95 EUR x = 334,67 EUR 7 maart VF/1038 voor klant Pansaert (handelsgoederen). Btw 21 % 196,50 EUR 41,27 EUR 237,77 EUR 228

9 VERKOOPDAGBOEK MAATSTAF VAN HEFFING BTW Dat. Doc. Nr. Klanten 6 % Korting contant Privé 12 % 21 % Verpakking Creditnota's Creditnota's Verschuldigd VF/1035 De Ceuster 1 682, ,57 292, VF/1036 Van Meensel 3 693, ,49 630,31 61, Winkelverkoop 1 920, ,78 333, CN/1037 De Ceuster - 168,26-139,06-29, Winkelverkoop 404,95 334,67 70, VF/1038 Pansaert 237,77 196,50 41,27 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 4 = Facturen 7 938, , ,10 61,26 4 = 9+10 Creditnota's - 168,26-139,06-29,20 BTW-Aangifte Roosters BETALING Dat. Wijze Bedrag B/ ,80 BOEKHOUDKUNDIGE VERWERKING 229

10 Bovendien kun je er in de praktijk voor zorgen dat je per klant een klantenkaart aanlegt. Hierdoor krijg je een grondig overzicht van het aantal klanten dat bij jouw firma koopt, wie er al heeft betaald en wat het bedrag is van de openstaande vorderingen. Voorbeeld klantenkaart KLANTENKAART Nr. klant: 16 Naam: De Ceuster Fin. rek.-nr.: Straat: Molenstraat 74 ONDnr. BTW BE Postnr.: 2640 Gemeente: Mortsel Datum Doc. nr. Omschrijving Vervaldag Onstaan Inning of vermin- Saldo (1) BTW-listing vordering dering van + of - Fact.bedrag Bedrag debet vordering credit excl. BTW BTW VF/1035 handels , , ,57 292,02 goederen CN/1037 handels , ,33-139,06-29,20 goederen (1) + = debetsaldo ; - = creditsaldo Over te dragen Ga naar www. handelswijs.be. Kies Handelswijs 3. Klik op Documenten. 230

11 2.3 Financieel dagboek Overzicht KASBOEK Inkomsten Telstroken kassa en contant betaalde verkoopfacturen dagelijks inschrijven Klantenkaart aanvullen Wekelijks inschrijven in het verkoopdagboek Uitgaven Kasdocumenten en contant betaalde aankoopfacturen dagelijks inschrijven Leverancierskaart aanvullen Wekelijks inschrijven in het aankoopdagboek Aan de hand van rekeningafschriften Inkomsten Klantenkaart aanvullen Inschrijven in bank- of postboek BANK- POSTBOEK Uitgaven Leverancierskaart aanvullen Inschrijven in bank- of postboek Je doet als handelaar de volgende kas-, bank- en postverrichtingen: 1 maart Beginsaldo Kas: 875,00 EUR Bank: 6 625,00 EUR Post: 2 125,00 EUR 2 maart K/72 Opname uit kas voor privédoeleinden 250,00 EUR. 3 maart K/73 Contante winkelverkoop 1 920,00 EUR, btw 21 % incl. 4 maart P/09 Betaling AF/28 De Winter 440,14 EUR per postoverschrijving, btw 21 % incl. 5 maart B/44 Betaling AF/29 Snoeck 440,06 EUR per bankoverschrijving, btw 6 % incl. P/10 Betaling autoverzekeringspremie Mercator nv 465,00 EUR. OPGELET: auto-onkosten zijn maar voor 50 % aftrekbaar! 6 maart K/74 Contante winkelverkoop 404,95 EUR, btw 21 % incl. B/45 Ontvangen VF/1036 van Van Meensel op onze bankrekening 3 631,80 EUR. K/75 Aankoop postzegels 37,50 EUR. BOEKHOUDKUNDIGE VERWERKING 231

12 Ontvangsten 6 KASBOEK Uitsplitsing ontvangsten Uitsplitsing uitgaven Uitgaven Dat. Doc. Nr. Omschrijving Saldo Contante verkopen (incl. btw) Leveranciers 6 % 12 % 21 % Klanten Privé Andere Soort Privé Andere Soort Beginsaldo 875,00 875, K/72 Privé-opname 250,00 625,00 250, K/73 Winkelverkoop 1 920, , , K/74 Winkelverkoop 404, ,95 404, K/75 Postzegels 37, ,45 37,50 adm. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 4=5+6 Totalen 3 199,95 287, , ,95 250,00 37,50 232

13 Ontvangsten Ontvangsten 6 BANK- EN POSTBOEK BANK POST Uitsplitsing ontvangsten Uitsplitsing uitgaven Uitgaven Dat. Doc. Nr. Omschrijving Saldo Saldo Leveranciers Klanten Privé Andere Soort Privé Andere Soort Uitgaven Beginsaldo 6 625, , , , P/09 Betaling AF/28 440, ,86 440, B/44 Betaling AF/29 440, ,94 440, P/10 Betaling autoverzekeringspremie 465, ,86 232,50 232,50 Auto B/45 Inning VF/ , , ,80 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 4=5+6 Totalen ,80 440, , ,00 905, , ,80 880,20 232,50 232,50 7=8+9 BOEKHOUDKUNDIGE VERWERKING 233

14 Vul het aankoopdagboek in aan de hand van volgende gegevens: AF/36 Schrijnwerkerij Geysels (houten voorraadrekken) 1 051,75 EUR, btw 21 % excl AF/37 Belgacom 178,50 EUR, btw 21 % excl., 1/3 privé - 2/3 zaak AF/38 Aankoop HG Verbruggen 615,15 EUR, btw 21 % excl, vervoerskosten 23,79 EUR, handelskorting 5 % AF/39 Garage Joly (onderhoud auto) 197,25 EUR, btw 21 % excl.,1/2 privé - 1/2 zaak AF/40 Aankoop HG Li Wong 712,50 EUR, btw 6 % excl. en 185,00 EUR, btw 21 % excl., korting contant 2 % AF/41 Reclamekosten drukkerij Jacobs nv 336,25 EUR, btw 21 % excl AF/42 Vervoer De Haes 92,45 EUR, btw 21 % excl AF/43 Aankoop HG Cuvelier 1 130,85 EUR, btw 21 % excl. CN/44 Schrijnwerkerij Geysels 5 % korting wegens levering mindere kwaliteit AF/45 Aankoop HG Symons 671,35 EUR, btw 21 % excl AF/46 Artiflora (bloemen) 33,65 EUR, btw 6 % incl. Vul het verkoopdagboek in aan de hand van volgende gegevens: VF/1039 Verkoop HG De Pauw 641,37 EUR, btw 21 % excl Contante winkelverkoop 586,55 EUR, btw 21 % incl VF/1040 Verkoop HG Lopez 437,50 EUR, btw 21 % excl., 2 % korting contant Contante winkelverkoop 223,85 EUR, btw 21 % incl VF/1041 Opname in natura (privé) 118,75 EUR, btw 21 % incl Contante winkelverkoop 496,45 EUR, btw 21 % incl VF/1042 Verkoop HG Daemen 1 101,05 EUR, btw 21 % excl. 5 % handelskorting vervoerskosten 37,50 EUR Contante winkelverkoop 294,35 EUR, btw 21 % incl CN/1043 Foutieve levering bij factuur ,38 EUR, btw 21 % incl Contante winkelverkoop 308,63 EUR, btw 21 % incl. Vul het kasboek in aan de hand van volgende gegevens: Het beginsaldo op 10 maart bedraagt 2 929,23 EUR K/76 Contante winkelverkoop 586,55 EUR, btw 21 % incl K/77 Ontvangsten VF/ ,79 EUR, btw 21 % incl K/78 Contante winkelverkoop 223,85 EUR, btw 21 % incl K/79 Betaling AF/42 De Haes 111,86 EUR, btw 21 % incl K/80 Contante winkelverkoop 496,45 EUR, btw 21 % incl K/81 Betaling 3,75 EUR steunkaart jeugdbeweging K/82 Contante winkelverkoop 294,35 EUR, btw 21 % incl K/83 Opname privé 385,00 EUR K/84 Contante winkelverkoop 308,63 EUR, btw 21 % incl. 234

15 AANKOOPDAGBOEK MAATSTAF VAN HEFFING BTW BETALING Privé Dat. Doc. Nr. Leveranciers Diensten en diverse goederen Aard Bedrijfsmiddelen Creditnota's Creditnota'baaking Aftrek- Verpak- Korting contant Dat. Wijze Bedrag (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 4 = Facturen 4 = 9+10 Creditnota's BTW-Aangifte Roosters BOEKHOUDKUNDIGE VERWERKING 235

16 VERKOOPDAGBOEK MAATSTAF VAN HEFFING BTW INNING Privé Dat. Doc. Nr. Klanten 6 % 12 % 21 % Creditnota's Creditnota'schuldigking Ver- Verpak- Korting contant Dat. Wijze Bedrag (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 4 = Facturen 4 = 9+10 Creditnota's BTW-Aangifte Roosters

17 Ontvangsten 6 KASBOEK Uitsplitsing ontvangsten Uitsplitsing uitgaven Uitgaven Dat. Doc. Nr. Omschrijving Saldo Contante verkopen (incl. btw) Leveranciers 6 % 12 % 21 % Klanten Privé Andere Soort Privé Andere Soort (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 4=5+6 Totalen BOEKHOUDKUNDIGE VERWERKING 237

18 Boek volgende weekverrichtingen in aankoop- of verkoopdagboek, kas-, bank- of postboek. Beginsaldi: Kas 2 875,00 EUR Bank 5 100,00 EUR Post 900,00 EUR Weekverrichtingen van 17 maart tot 21 maart AF/47 De Jong (klein materieel) 592,50 EUR, btw 21 % excl B/46 Opname privé 253,75 EUR K/75 Contante winkelverkoop 420,00 EUR, btw 21 % incl AF/48 Aankoop HG Yattou 1 391,00 EUR, btw 6 % excl., handelskorting 5 % AF/49 Friswit (wasserij) 115,00 EUR, btw 21 % excl VF/1044 Pullinckx 1 190,52 EUR, btw 21 % excl., korting contant 2 % K/76 Contante winkelverkoop 491,25 EUR, btw 21 % incl VF/1045 Opname in natura 65,00 EUR, btw 21 % excl AF/50 Vervoer Van Laer 112,50 EUR, btw 21 % excl K/77 Aankoop schrijfgerief aan kassa van GB-supermarkt 14,15 EUR, btw 21 % incl AF/51 PIDPA, (watervoorziening) 187,38 EUR, btw 6 % excl K/78 Contante winkelverkoop 240,00 EUR, btw 21 % incl AF/52 Aankoop HG Van Camp 911,15 EUR, btw 6 % excl. 319,25 EUR, btw 21 % excl. korting contant 2 %, vervoerskosten 33,75 EUR AF/53 Aankoop HG Lubanski 1 206,25 EUR, btw 12 % excl., verloren verpakking 62,50 EUR K/79 Contante winkelverkoop 562,50 EUR, btw 21 % incl CN/54 De Jong 58,75 EUR, btw 21 % excl B/47 Betaling AF/ P/11 Inning VF/ K/80 Contante winkelverkoop 1 166,88 EUR, btw 21 % incl. 238

19 AANKOOPDAGBOEK MAATSTAF VAN HEFFING BTW BETALING Privé Dat. Doc. Nr. Leveranciers Diensten en diverse goederen Aard Bedrijfsmiddelen Creditnota's Creditnota'baaking Aftrek- Verpak- Korting contant Dat. Wijze Bedrag (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 4 = Facturen 4 = 9+10 Creditnota's BTW-Aangifte Roosters BOEKHOUDKUNDIGE VERWERKING 239

20 VERKOOPDAGBOEK MAATSTAF VAN HEFFING BTW INNING Privé Dat. Doc. Nr. Klanten 6 % 12 % 21 % Creditnota's Creditnota'schuldigking Ver- Verpak- Korting contant Dat. Wijze Bedrag (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 4 = Facturen 4 = 9+10 Creditnota's BTW-Aangifte Roosters

21 Ontvangsten 6 KASBOEK Uitsplitsing ontvangsten Uitsplitsing uitgaven Uitgaven Dat. Doc. Nr. Omschrijving Saldo Contante verkopen (incl. btw) Leveranciers 6 % 12 % 21 % Klanten Privé Andere Soort Privé Andere Soort (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 4=5+6 Totalen BOEKHOUDKUNDIGE VERWERKING 241

22 Ontvangsten Ontvangsten 6 BANK- EN POSTBOEK BANK POST Uitsplitsing ontvangsten Uitsplitsing uitgaven Uitgaven Dat. Doc. Nr. Omschrijving Saldo Saldo Leveranciers Klanten Privé Andere Soort Privé Andere Soort Uitgaven (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 4=5+6 7=8+9 Totalen 242

23 2.4 Inventaris Stel de inventaris op van de firma MASS. De firma oefent haar activiteiten uit in een gebouw van ,00 EUR. De eigenaar heeft hiervoor een hypothecaire lening aangegaan bij KBC, er moet nog ,00 EUR worden afbetaald. De eigenaar stelde een groot deel van zijn privévermogen ter beschikking van zijn onderneming, nl ,00 EUR. In het magazijn liggen voor ,00 EUR goederen. In het kantoor bevinden zich drie burelen van elk 1 375,00 EUR, vier stoelen van elk 150,00 EUR, en vijf kasten voor een totale waarde van 3 062,50 EUR en een computer ter waarde van 1 500,00 EUR. Er zijn verder nog voor 2 225,00 EUR vorderingen op klanten. In de kassa zit 2 500,00 EUR en de rest van het geld staat op een zichtrekening bij KBC. Inventaris BOEKHOUDKUNDIGE VERWERKING 243

Basiskennis van het bedrijfsbeheer

Basiskennis van het bedrijfsbeheer Responsible Young Starters JACARANDA ESF: bijdragen tot de ontwikkeling van de werkgelegenheid door het bevorderen van inzetbaarheid, ondernemerschap, aanpasbaarheid en gelijke kansen en door het investeren

Nadere informatie

Basiskennis van het bedrijfsbeheer

Basiskennis van het bedrijfsbeheer Responsible Young Starters ESF: bijdragen tot de ontwikkeling van de werkgelegenheid door het bevorderen van inzetbaarheid, ondernemerschap, aanpasbaarheid en gelijke kansen en door het investeren in menselijke

Nadere informatie

Zelfstudie boekhouding voor kleinere KMO's en zelfstandigen. Deel 3: Voorbeeldboekingen

Zelfstudie boekhouding voor kleinere KMO's en zelfstandigen. Deel 3: Voorbeeldboekingen - 1 - Zelfstudie boekhouding voor kleinere KMO's en zelfstandigen Deze cursus wordt u GRATIS aangeboden door CIRO Bvba, Beukendreef 15, 9080 Lochristi. Deze cursus is bestemd voor educatieve doeleinden,

Nadere informatie

De boekhouding. Oorsprong

De boekhouding. Oorsprong 1 De boekhouding Boekhouding is het systematisch vastleggen van financiële feiten van een persoon, een bedrijf of een (overheids)instelling. Iemand die in deze discipline werkzaam is, wordt een boekhouder

Nadere informatie

Kleine VZW s en hun boekhoudkundige verplichtingen

Kleine VZW s en hun boekhoudkundige verplichtingen Kleine VZW s en hun boekhoudkundige verplichtingen De wet van 27 juni 1921, zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 legt de VZW s een verplichte boekhouding op. 1. WAT IS EEN KLEINE VZW? Een kleine

Nadere informatie

Cursus boekhouden Pagina 2. Vandaar nu even een algemene definitie, dan kan het daarna allemaal wat eenvoudiger:

Cursus boekhouden Pagina 2. Vandaar nu even een algemene definitie, dan kan het daarna allemaal wat eenvoudiger: Cursus boekhouden Cursus boekhouden Pagina 2 1 Boekhouden? Een boekhoudpakket is een uitgebreide rekenmachine. En dan ook nog een zeer eenzijdige rekenmachine, feitelijk enkel in staat tot optellen en

Nadere informatie

Handleiding Handmatig boekhouden

Handleiding Handmatig boekhouden Aan de slag in beroep en bedrijf Handleiding Handmatig boekhouden Branche Uitgevers 1 Branche Uitgevers 2 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een

Nadere informatie

Zelfstudie boekhouding voor kleinere KMO's en zelfstandigen Deel 1: de theorie

Zelfstudie boekhouding voor kleinere KMO's en zelfstandigen Deel 1: de theorie Deel 1 Zelfstudie boekhouding voor kleinere KMO's: de theorie Zelfstudie boekhouding voor kleinere KMO's en zelfstandigen Deel 1: de theorie Deze cursus wordt u GRATIS aangeboden door CIRO Bvba, Beukendreef

Nadere informatie

1ste bach TEW. Accountancy. 1ste en 2de semester. uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen www.quickprinter.be 5.50 EUR

1ste bach TEW. Accountancy. 1ste en 2de semester. uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen www.quickprinter.be 5.50 EUR 1ste bach TEW Accountancy 1ste en 2de semester Q uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen www.quickprinter.be 125 5.50 EUR Accountancy samenvatting semester 1 samenvatting semester 2, vanaf p 34 Accountancy

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR PENNINGMEESTERS VAN AFDELINGEN EN WERKGROEPEN

HANDLEIDING VOOR PENNINGMEESTERS VAN AFDELINGEN EN WERKGROEPEN VERENIGING VOOR MILIEUEDUCATIE PROVINCIE ANTWERPEN NATUURGIDSEN PROVINCIE ANTWERPEN HANDLEIDING VOOR PENNINGMEESTERS VAN AFDELINGEN EN WERKGROEPEN Secretariaat VMPA vzw Meir 44a 2000 Antwerpen Tel. 0475/66.87.51

Nadere informatie

Boekhouden met Minipak Boekhouding 1.26

Boekhouden met Minipak Boekhouding 1.26 Boekhouden met Minipak Boekhouding 1.26 Opzet Hieronder worden eerst enige algemene opmerkingen gemaakt over boekhouden en het Minipak Boekhoudprogramma. Daarna is de volgorde van de onderwerpen die welke

Nadere informatie

PSUBL. gravita. Handleiding PSU Boekhouden Light. Inleiding tot eenvoudig boekhouden. Versie: 1.12 22 oktober 2007. Versie: 22 oktober 2007

PSUBL. gravita. Handleiding PSU Boekhouden Light. Inleiding tot eenvoudig boekhouden. Versie: 1.12 22 oktober 2007. Versie: 22 oktober 2007 gravita Hoofdkade 95, 9503 HD Stadskanaal Tel. & fax: 0599-614815 E-mail: info@gravita.nl / www.gravita.nl Inschrijfnummer KvK: 02083322 Postbank 4491228 Fiscaalnummer 1345.68.266.B01 PSUBL Handleiding

Nadere informatie

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing Hoofdstuk 1 Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing 1.1 Inleiding In het boek Elementaire kennis Bedrijfsadministratie heb je geleerd om boekingen te

Nadere informatie

BEDRIJFSECONOMIE HANDEL TWEEDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. september 2005 LICAP BRUSSEL D/2005/0279/014

BEDRIJFSECONOMIE HANDEL TWEEDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. september 2005 LICAP BRUSSEL D/2005/0279/014 BEDRIJFSECONOMIE HANDEL TWEEDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS september 2005 LICAP BRUSSEL 1 ste lj BEDRIJFSECONOMIE HANDEL TWEEDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS LICAP BRUSSEL (vervangt

Nadere informatie

nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars

nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars Bulletin 63 CBN Commissie voor Boekhoudkundige Normen Voorwoord In augustus 2012 werd het boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars gepubliceerd

Nadere informatie

Workshop VIG (Professional) EasyAdministratie

Workshop VIG (Professional) EasyAdministratie Workshop VIG (Professional) EasyAdministratie Gegeven door: Wilma Bambacht en Thijs Dams Locatie: Surya Products, Tuil Datum: 11 december 2014 Aanvang: 19.00 uur Einde: 21.30 uur www.surya.nl Organisatie:

Nadere informatie

BIBF. PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN KB van 20 januari 2003 (B.S.

BIBF. PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN KB van 20 januari 2003 (B.S. BIBF PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN KB van 20 januari 2003 (B.S. 12/02/2003) SCHRIFTELIJK EXAMEN VAN 30 april 2005 DE ANTWOORDEN DEELDOMEIN BOEKHOUDING

Nadere informatie

Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA,

Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA, Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA, faculteit LK) diane.breesch@vub.ac.be Tel. (02) 629.24.28

Nadere informatie

Inhoudsopgave Fiscale boekhouding

Inhoudsopgave Fiscale boekhouding Inhoudsopgave Fiscale boekhouding 1. Algemeenheden 2 1.1. Boekjaren... 2 1.2. Dagboeken... 4 1.3. Algemene rekeningen... 5 1.4. Rappelbrieven... 6 1.5. Klanten en leveranciers... 7 1.6. Algemene instellingen...

Nadere informatie

Een overzicht van veel voorkomende gebeurtenissen en van de vastlegging daarvan:

Een overzicht van veel voorkomende gebeurtenissen en van de vastlegging daarvan: De balans opmaken De boekhouding kan worden gedefinieerd als een informatieverzameling, waarin de omvang en de samenstelling van het vermogen en van de mutaties daarin zijn vastgelegd. Boekhouden houdt

Nadere informatie

Het rekeningschema of de routekaart voor de administratie

Het rekeningschema of de routekaart voor de administratie Hoofdstuk 3 Het rekeningschema of de routekaart voor de administratie In dit hoofdstuk: Rubricering van de grootboekrekeningen Indeling naar balans en resultatenrekening Soorten rekeningen toegelicht In

Nadere informatie

26-5-2015. Module 3 Gegevens verwerken. Geleerd in vorige presentaties. Les 2. Wat is boekhouden? Wat zijn transacties? Les 2. Leer het boekhoudproces

26-5-2015. Module 3 Gegevens verwerken. Geleerd in vorige presentaties. Les 2. Wat is boekhouden? Wat zijn transacties? Les 2. Leer het boekhoudproces Geleerd in vorige presentaties Module 3 Gegevens verwerken Les 2. Leer het boekhoudproces Business Plan op 1 A4 Budget in 5 stappen Uurtarief / DGA-salaris Papieren en digitale archief ordnersysteem Btw-administratie

Nadere informatie

HANDLEIDING ADVODATA (INTERIM)

HANDLEIDING ADVODATA (INTERIM) HANDLEIDING ADVODATA (INTERIM) Versie 8.9.x 11 MAART 2015 ADVODATA COMPUTER SERVICES 1. Berekeningen A. Invorderingen Via het bovenstaande menu item kan de nieuwe versie van de invorderingberekening module

Nadere informatie

Update BTW. sinds 1 januari 2013. Facturatieregels in een nieuw kleedje. .De nieuwe BTW-factureringsregels. www.boekhoudkantoormarien.

Update BTW. sinds 1 januari 2013. Facturatieregels in een nieuw kleedje. .De nieuwe BTW-factureringsregels. www.boekhoudkantoormarien. Update BTW - Facturatieregels in een nieuw kleedje.de nieuwe BTW-factureringsregels sinds 1 januari 2013 boekhouding & fiscaliteit Tel: 03/489.11.46 Fax: 03/489.29.41 Nieuwe BTW-factureringsregels Facturatieregels

Nadere informatie

- FACULTATIEF DOCENT: Computerboekhouden AccountView inclusief software en bestanden (present NOI; bv. voor demo op beamer).

- FACULTATIEF DOCENT: Computerboekhouden AccountView inclusief software en bestanden (present NOI; bv. voor demo op beamer). Sheet 14 - Training Elementair boekhouden havo/vwo - BOEK LEERLINGEN: Balans, grootboek & boekingsregels, boekhoudcases met OB, subadministraties, kasstaat, loonadministratie, praktijkboekingen, ondernemingsvormen/financiering,

Nadere informatie

Memoriaal In het dagboek memoriaal kunnen alle financiële feiten worden vastgelegd welke niet passen in het verkoopboek, inkoopboek of bankboek.

Memoriaal In het dagboek memoriaal kunnen alle financiële feiten worden vastgelegd welke niet passen in het verkoopboek, inkoopboek of bankboek. Financieel De financiële module van MKB-Logic Online Administratie stelt u in staat een complete administratie te voeren. De administratie is eenvoudig van opzet en kan door iedereen worden uitgevoerd.

Nadere informatie

Hoofdstuk V - Boekhoudkundige verplichtingen

Hoofdstuk V - Boekhoudkundige verplichtingen Hoofdstuk V - Boekhoudkundige verplichtingen 1. Algemene bepalingen De boekhoudkundige verplichtingen van een vzw zijn in eerste instantie afhankelijk van de grootte van een vzw. We onderscheiden om te

Nadere informatie

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING 1. BALANS NA RESULTAATVERDELING ACTIVA Vaste activa PRAKTISCHE GIDS Codes I. Oprichtingskosten II. Immateriële Vaste Activa III. Materiële Vaste Activa voor de ANALYSE A. Terreinen en gebouwen B. Installaties,

Nadere informatie

VRAGENLIJST BELASTINGCONSULENT BEKWAAMHEIDSEXAMEN 2013/1

VRAGENLIJST BELASTINGCONSULENT BEKWAAMHEIDSEXAMEN 2013/1 1 VRAGENLIJST BELASTINGCONSULENT BEKWAAMHEIDSEXAMEN 2013/1 WETGEVING INZAKE DE JAARREKENING 15 PUNTEN Vraag 1 / 4 punten De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid XYZ heeft de volgende balans-

Nadere informatie

PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN SCHRIFTELIJKE PROEF 3 MEI 2014

PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN SCHRIFTELIJKE PROEF 3 MEI 2014 BIBF B E R O E P S I N S T I T U U T V A N E R K E N D E B O E K H O U D E R S E N F I S C A L I S T E N Wet van 22 april 1999 IPCF I N S T I T U T P R O F E S S I O N N E L D E S C O M P T A B L E S E

Nadere informatie