Inleiding tot het algemeen boekhouden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inleiding tot het algemeen boekhouden"

Transcriptie

1 Inleiding tot het algemeen boekhouden campinia media Marieke Van Beylen

2 Van Beylen, Marieke Inleiding tot het boekhouden / Marieke Van Beylen; 5 de druk, september 2004 Geel: Campinia Media vzw, 1998; 269 p;.index; 29 cm; gelijmd. ISBN: ; NUGI 683; UDC 657.1; Wettelijk depot België: D/1998/3941/5 Campinia Media vzw Kleinhoefstraat 4 B 2440 GEEL (Belgium) Tel.: (+32) 014/ Fax: (+32) 014/ URL: <www.campiniamedia.be> Copyright 2004: No part of this book may be reproduced in any form, by print, photoprint, microfilm or any other means without written permission of the publisher. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, print, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

3 OVER HET BOEK Dit boek beoogt een eerste begeleide kennismaking met de wereld van het algemeen boekhouden. De opvatting van dit boek past best in een studieprogramma waarin enkel een initiatie van dit vakgebied voorzien is, zonder verdere uitdieping. Er wordt geen voorkennis verondersteld. Het boek veronderstelt een actief leerproces, waarbij enerzijds een duidelijk theoretisch kader wordt geboden en anderzijds de student zelf wordt uitgenodigd om vragen te beantwoorden en oplossingen uit te werken die het denkproces stimuleren. De nadruk ligt niet op academische kennis, wel op het kunnen omgaan met de logica van het boekhouden. Verder wordt een minimum aan wettelijke voorschriften m.b.t. de boekhouding en de jaarrekening aangehaald. Eerst wordt de arena verkend. Wie zijn die mensen, die ondernemingen die een boekhouding moeten bijhouden. Welke vorm moet die boekhouding aannemen? We beginnen bescheiden, met de registratie van de kleine onderneming, eenvoudig en toch duidelijk. Geleidelijk maak je kennis met een aanzienlijk vakjargon. Dit laat je toe de eerste stappen te zetten in de wereld van de echte boekhouding voor middelgrote en grote ondernemingen. Nadat je de techniek zelf hebt doorgrond, maak je kennis met een cyclus van aankoop-verkoop, betalingen en inningen. Uiteraard werken vele ondernemingen met boekhoudpakketten op computer. Het instuderen van pakketten is een afzonderlijke discipline maar je vindt in dit boek wel enkele voorbeelden van boekingen zoals ze er in een boekhoudpakket uitzien. Natuurlijk gebeurt er in een onderneming nog veel meer dan kopen en verkopen. Daarom maak je ook kennis met andere veel voorkomende aspecten in de boekhouding. Dat zijn de personeelskosten, investeringen en financieringen. Erg belangrijk in de boekhouding zijn ook de eindejaarsverrichtingen en het opstellen van de jaarrekening. De studie wordt beperkt tot de balans, de resultatenrekening en de bestemmingstabel. Daarmee heb je alle belangrijke basisverrichtingen in het boekhoudkundig leven van een onderneming doorlopen. Je bent nu in staat de logica van een moeilijkere boekhouding te begrijpen. Op het einde van dit boek is een reeks oefeningen opgenomen. OVER DE AUTEUR Marieke Van Beylen studeerde in 1977 af als licentiate in de toegepaste economische wetenschappen. Sedert 1980 doceert ze in de Katholieke Hogeschool der Kempen, campus Hoger Instituut der Kempen te Geel. Dit boek is de neerslag van een jarenlange ervaring in het aanbrengen van een basiskennis algemeen boekhouden. Oplossingen bij de theorie en de oefeningen zijn bij de auteur te verkrijgen.

4 INHOUDSOPGAVE De arena... 1 DEEL I: DE ZEER KLEINE ONDERNEMING... 5 HOOFDSTUK I: EEN BESCHEIDEN START Zeer kleine ondernemingen volgens de boekhoudwetgeving Verplichtingen voortvloeiende uit de boekhoudwetgeving De inhoud van deze registratie De vorm en bewaring van deze registratie De BTW: belasting over de toegevoegde waarde Elementaire begrippen Verschuldigde BTW, Terugvorderbare BTW, Terug te Vorderen BTW en Te Betalen BTW Voorbeeld I Voorbeeld II HOOFDSTUK II: ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE IN DE ZEER KLEINE ONDERNEMING Administratie van de aankopen Ontvangst van aankoopfactuur (AF) Ontvangst van creditnota (CN) Leveringen zonder BTW Aankopen zonder factuur maar met BTW Administratie van de verkopen Uitmaken van verkoopfactuur (VF) Opmaken van creditnota (CN) Leveringen zonder BTW Onttrekkingen voor privé-doeleinden Het verkoopboek invullen Administratie van de kasbewegingen Administratie van de verrichtingen met kredietinstellingen De resultatenbepaling De resultaten uit aan- en verkoop Het gebruik van bedrijfsmiddelen De wijziging van de voorraden Recapitulatie van kosten en opbrengsten en berekening van het resultaat van de boekperiode De jaarlijkse inventaris DEEL II: WERKWIJZE VAN DUBBEL BOEKHOUDEN HOOFDSTUK I: EEN KENNISMAKING MET DE TECHNIEK VAN DUBBEL BOEKHOUDEN De bezittingen en de schulden Een bescheiden begin: boekhouden met de balansmethode Iets handiger: boekhouden met de grootboekmethode Nu de kosten en dan hopelijk de opbrengsten Het gehele grootboek: een kennismaking De balansrekeningen De resultatenrekeningen Overzicht van de grootboekrekeningen Wat is de onderneming waard Het minimum algemeen rekeningenstelsel... 51

5 3.6 Controleoverzicht van het grootboek: de proef- en saldibalans Het grootboek in de praktijk Nu pas grondig werken: het journaal of dagboek Een volledige geschiedschrijving Het journaal in de praktijk Besluit HOOFDSTUK II: DE BOEKHOUDING VAN DE COURANTE EXPLOITATIECYCLUS Aankopen van handelsgoederen Inleiding Administratieve organisatie van de aankopen De boekhouding van de aankopen Inleiding De rekeningen van de groep De BTW-rekening Het factuurtotaal De boeking van de aankoopfactuur De registratie op computer Commerciële kortingen die achteraf worden toegekend Terugzending van aangekochte goederen Speciale gevallen Kosten op een factuur met verschillende BTW-percentages Kosten van aankoop, door derden gepresteerd Kortingen voor contante betaling Individuele leveranciersadministratie Verkopen van handelsgoederen Inleiding Administratieve organisatie van de verkopen De boekhouding van de verkopen Inleiding De rekening De BTW-rekeningen Het factuurtotaal De boeking van de verkoopfactuur De registratie op computer Commerciële kortingen die achteraf worden toegestaan Terugontvangst van verkochte goederen Speciale gevallen Doorgerekende kosten op een factuur met verschillende BTWpercentages Doorgerekende kosten van verkoop, door derden gepresteerd Kortingen voor contante betaling Individuele klantenadministratie Aankopen van diensten en diverse goederen Inleiding Boekhouding van de diensten en diverse goederen Ontvangsten en uitgaven Inleiding Verrichtingen in contanten Gewone ontvangsten en uitgaven

6 4.2.2 Overdrachten van speciën - Afhalen van speciën Giraal geldverkeer via de bank Te innen cheques Storten in speciën en afhalen van speciën Interne overboeking tussen verschillende financiële instellingen Gewone ontvangsten op de bank Gewone uitgaven Uitgeschreven cheques Giraal geldverkeer via de post Hoe ziet de registratie van kas- en bank-of postverrichtingen er op een computer uit? Besluit HOOFDSTUK III: DE BOEKHOUDING VAN DE ANDERE ELEMENTEN VAN DE ONDERNEMINGSCYCLUS De personeelscyclus Inleiding De handelaar fysisch persoon : Personeel al dan niet in dienstverband Algemene begrippen Analyse van de bezoldiging voor personeel in dienstverband Van BRUTO naar NETTO Van NETTO BEZOLDIGING naar UIT TE BETALEN SALDO WERKGEVERSBIJDRAGEN R.S.Z Boekhoudkundige verwerking De voorschotten De weddenstaat en de loonstaat De uitbetaling De werkgeversbijdragen voor de RSZ De vereffening van de openstaande schulden aan de Administratie voor Directe Belastingen en de RSZ-administratie Analyse van bezoldiging voor personeel buiten dienstverband Vakantiegeld Werken met een sociaal secretariaat Investeringen in vaste activa Begrip Registratie van de verwerving Waardedalingen Activa met BEPERKTE levensduur Activa met ONBEPERKTE levensduur Realisatie (= verkoop) van vaste activa Financieringsstromen Eigen vermogen Kapitaalvorming door storting in contanten (= speciën) Kapitaalvorming door inbreng in natura Gemengde inbreng Kapitaalverhogingen en -verminderingen Schulden op meer dan een jaar Leningen op meer dan een jaar Administratie van een investeringslening Schulden op ten hoogste 1 jaar

7 3.3.1 Ontvangen leverancierskrediet Schulden via wisselbrieven Schulden in rekening-courant Besluit HOOFDSTUK IV: HET EINDE VAN HET BOEKJAAR De 1e proef- en saldibalans Waarom een inventaris Inventaris m.b.t. aankoop HG, verkoop HG en voorraad HG Aankoop HG Verkoop HG Voorraad HG Inventaris m.b.t. 61-, 64-, 65-, 66-rekening, 74-, 75-, 76-rekening Vraag Vraag 2: Toepassing van de techniek van OR Controle op vorderingen en schulden Overlopende renten op vorderingen en schulden en hun looptijd Dubieuze Vorderingen De BTW situatie KI schulden in R/C Vakantiegeld Controle op de vaste activa Reeds bestudeerd Nieuwe problemen De Kastoestand Kas-zegels Kasverschillen De 2 e proef- en saldibalans (na inventaris voor resultatenbestemming) Resultatenbepaling- en bestemming Bepaling van het resultaat Bestemming van het resultaat Theoretische benadering Voorbeelden van resultatenbestemming Uitwerking van het voorbeeld van de saldibalans van par. 3 van dit hoofdstuk De 3 e proef- en saldibalans (na resultatenbestemming) De eindbalans, de resultatenrekening en de bestemmingstabel Besluit OEFENINGEN

Proefhoofdstuk Basis Boekhouden. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be

Proefhoofdstuk Basis Boekhouden. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be Proefhoofdstuk Basis Boekhouden Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 Brussel, Timmerhoutkaai 4, 1000 +32 3 292 33

Nadere informatie

BEDRIJFSECONOMIE HANDEL TWEEDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. september 2005 LICAP BRUSSEL D/2005/0279/014

BEDRIJFSECONOMIE HANDEL TWEEDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. september 2005 LICAP BRUSSEL D/2005/0279/014 BEDRIJFSECONOMIE HANDEL TWEEDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS september 2005 LICAP BRUSSEL 1 ste lj BEDRIJFSECONOMIE HANDEL TWEEDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS LICAP BRUSSEL (vervangt

Nadere informatie

CONCORDANTIETABEL DERDE GRAAD BOEKHOUDEN -INFORMATICA LEERPLAN BEDRIJFSECONOMIE - OEFENFIRMA COFEP. Schooljaar 2013-2014 Auteur: Steven Dewaele

CONCORDANTIETABEL DERDE GRAAD BOEKHOUDEN -INFORMATICA LEERPLAN BEDRIJFSECONOMIE - OEFENFIRMA COFEP. Schooljaar 2013-2014 Auteur: Steven Dewaele CONCORDANTIETABEL DERDE GRAAD BOEKHOUDEN -INFORMATICA LEERPLAN BEDRIJFSECONOMIE - OEFENFIRMA COFEP Schooljaar 2013-2014 Auteur: Steven Dewaele 1 Wat zegt het leerplan? Om de leerlingen voor te bereiden

Nadere informatie

1ste bach TEW. Accountancy. 1ste en 2de semester. uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen www.quickprinter.be 5.50 EUR

1ste bach TEW. Accountancy. 1ste en 2de semester. uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen www.quickprinter.be 5.50 EUR 1ste bach TEW Accountancy 1ste en 2de semester Q uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen www.quickprinter.be 125 5.50 EUR Accountancy samenvatting semester 1 samenvatting semester 2, vanaf p 34 Accountancy

Nadere informatie

Boekhouden voor het hbo deel 1 Gerard van Heeswijk, David Bouman, Stef Stienstra + EXTRA MATERIAAL + FILMPJES MET UITLEG

Boekhouden voor het hbo deel 1 Gerard van Heeswijk, David Bouman, Stef Stienstra + EXTRA MATERIAAL + FILMPJES MET UITLEG Boekhouden voor het hbo deel 1 Gerard van Heeswijk, David Bouman, Stef Stienstra + EXTRA MATERIAAL + FILMPJES MET UITLEG Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u verkrijgen bij: BIM Media B.V.

Nadere informatie

Basiskennis van het bedrijfsbeheer

Basiskennis van het bedrijfsbeheer Responsible Young Starters ESF: bijdragen tot de ontwikkeling van de werkgelegenheid door het bevorderen van inzetbaarheid, ondernemerschap, aanpasbaarheid en gelijke kansen en door het investeren in menselijke

Nadere informatie

Basiskennis van het bedrijfsbeheer

Basiskennis van het bedrijfsbeheer Responsible Young Starters JACARANDA ESF: bijdragen tot de ontwikkeling van de werkgelegenheid door het bevorderen van inzetbaarheid, ondernemerschap, aanpasbaarheid en gelijke kansen en door het investeren

Nadere informatie

Brugboek bedrijfsadministratie

Brugboek bedrijfsadministratie Gerard van Heeswijk David Bouman Brugboek bedrijfsadministratie 3 e druk Brugboek Bedrijfsadministratie Gerard van Heeswijk David Bouman Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u verkrijgen bij:

Nadere informatie

VOLWASSENENONDERWIJS. lineaire opleiding HOSP. Economisch. 3-jarige opleiding BOEKHOUDEN. Organisatie: Onderwijsvorm: Categorie: Totale opleiding:

VOLWASSENENONDERWIJS. lineaire opleiding HOSP. Economisch. 3-jarige opleiding BOEKHOUDEN. Organisatie: Onderwijsvorm: Categorie: Totale opleiding: VOLWASSENENONDERWIJS Organisatie: lineaire opleiding Onderwijsvorm: HOSP Categorie: Economisch Totale opleiding: 3-jarige opleiding Opleiding: BOEKHOUDEN Leerplannummer: 2004/664L (nieuw) Nummer inspectie:

Nadere informatie

1Boekhouden geboekstaafd

1Boekhouden geboekstaafd 1Boekhouden geboekstaafd Drs. H. Fuchs S.J.M. van Vlimmeren Twaalfde druk Boekhouden geboekstaafd 1 Boekhouden geboekstaafd 1 Drs. H. Fuchs S. J. M. van Vlimmeren Twaalfde druk Noordhoff Uitgevers bv

Nadere informatie

PSUBL. gravita. Handleiding PSU Boekhouden Light. Inleiding tot eenvoudig boekhouden. Versie: 1.12 22 oktober 2007. Versie: 22 oktober 2007

PSUBL. gravita. Handleiding PSU Boekhouden Light. Inleiding tot eenvoudig boekhouden. Versie: 1.12 22 oktober 2007. Versie: 22 oktober 2007 gravita Hoofdkade 95, 9503 HD Stadskanaal Tel. & fax: 0599-614815 E-mail: info@gravita.nl / www.gravita.nl Inschrijfnummer KvK: 02083322 Postbank 4491228 Fiscaalnummer 1345.68.266.B01 PSUBL Handleiding

Nadere informatie

PROVINCIAAL ONDERWIJS VLAANDEREN

PROVINCIAAL ONDERWIJS VLAANDEREN PROVINCIAAL ONDERWIJS VLAANDEREN LEERPLAN ONDERWIJS VOOR SOCIALE PROMOTIE BOEKHOUDEN-INFORMATICA TSO3 Copyright Provinciaal Onderwijs Vlaanderen BO-I/05/MO/TSO3/G 04-05/1308/N OSP TSO 3e graad Handel 1

Nadere informatie

Cursus boekhouden Pagina 2. Vandaar nu even een algemene definitie, dan kan het daarna allemaal wat eenvoudiger:

Cursus boekhouden Pagina 2. Vandaar nu even een algemene definitie, dan kan het daarna allemaal wat eenvoudiger: Cursus boekhouden Cursus boekhouden Pagina 2 1 Boekhouden? Een boekhoudpakket is een uitgebreide rekenmachine. En dan ook nog een zeer eenzijdige rekenmachine, feitelijk enkel in staat tot optellen en

Nadere informatie

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING 1. BALANS NA RESULTAATVERDELING ACTIVA Vaste activa PRAKTISCHE GIDS Codes I. Oprichtingskosten II. Immateriële Vaste Activa III. Materiële Vaste Activa voor de ANALYSE A. Terreinen en gebouwen B. Installaties,

Nadere informatie

Handleiding Handmatig boekhouden

Handleiding Handmatig boekhouden Aan de slag in beroep en bedrijf Handleiding Handmatig boekhouden Branche Uitgevers 1 Branche Uitgevers 2 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een

Nadere informatie

Algemene boekhoudtheorie

Algemene boekhoudtheorie Algemene boekhoudtheorie 1. Definitie Boekhouden is het regelmatige en systematische noteren van de gevolgen van genomen beslissingen en activiteiten, overeenkomstig boekhoudprincipes en boekhoudrecht

Nadere informatie

Zelfstudie boekhouding voor kleinere KMO's en zelfstandigen. Deel 3: Voorbeeldboekingen

Zelfstudie boekhouding voor kleinere KMO's en zelfstandigen. Deel 3: Voorbeeldboekingen - 1 - Zelfstudie boekhouding voor kleinere KMO's en zelfstandigen Deze cursus wordt u GRATIS aangeboden door CIRO Bvba, Beukendreef 15, 9080 Lochristi. Deze cursus is bestemd voor educatieve doeleinden,

Nadere informatie

Basisstudie in het boekhouden

Basisstudie in het boekhouden Basisstudie in het boekhouden M.H.A.F. van Summeren, P. Kuppen, E. Rijswijk Zevende druk Basisstudie in het boekhouden Basisstudie in het boekhouden M.H.A.F. van Summeren E. Rijswijk P.A.A.M. Kuppen

Nadere informatie

Personeelskosten van ondernemingen. verenigingen : boekhoudkundige aspecten I N H O U D. 1. Personeelskosten in de boekhouding

Personeelskosten van ondernemingen. verenigingen : boekhoudkundige aspecten I N H O U D. 1. Personeelskosten in de boekhouding Personeelskosten van ondernemingen en grote verenigingen : boekhoudkundige aspecten 1. Personeelskosten in de boekhouding Onder personeelskosten wordt verstaan de bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

Nadere informatie

kleinhandelaars verplichte boeken

kleinhandelaars verplichte boeken 2 Vereenvoudigde boekhouding kleinhandelaars verplichte boeken Zeer kleine ondernemingen nl. natuurlijke personen of vennootschappen onder firma of gewone commanditaire vennootschappen met een jaaromzet

Nadere informatie

1. De basis. Cursus boekhouden Pagina 2

1. De basis. Cursus boekhouden Pagina 2 Cursus boekhouden Cursus boekhouden Pagina 2 1. De basis Deze cursus is opgezet in november 2004 en maakte tot oktober 2009 deel uit van de handleiding PSU Boekhouden Light V1. Om zoveel mogelijk onze

Nadere informatie

Financieel management. De essentie

Financieel management. De essentie Financieel management. De essentie J. VAN HOE C. LAMMENS S. VANDERHAEGEN Financieel management. De essentie D/2013/45/316 - ISBN 978 94 014 1100 4 - NUR 782 Vormgeving cover: Studio Lannoo Vormgeving

Nadere informatie

STANDAARD REKENINGENGIDS

STANDAARD REKENINGENGIDS STANDAARD REKENINGENGIDS STANDAARD REKENINGEN GIDS 2012 Fernand Maillard Els Watzeel Auteurs Fernand MAILLARD Bedrijfsrevisor IAB Accountant Els WATZEEL IAB Accountant Belastingconsulente 12de druk, 1ste

Nadere informatie

Procedure jaarafsluiting. Multivers for Windows(*)

Procedure jaarafsluiting. Multivers for Windows(*) Procedure jaarafsluiting Multivers for Windows(*) (*) De naam Multivers for Windows is vanaf versie 7.0 veranderd in Unit 4 Multivers. Voor deze nieuwe versie is een apart document, betreffende de jaarafsluiting

Nadere informatie

ACHTERGROND EN WETTELIJK KADER 4 HOE WORDT DE JAARREKENING BESTUDEERD IN DIT BOEK?... 5

ACHTERGROND EN WETTELIJK KADER 4 HOE WORDT DE JAARREKENING BESTUDEERD IN DIT BOEK?... 5 DEEL 0 ACHTERGROND EN WETTELIJK KADER 1 WELKE JAARREKENINGEN WORDEN BESTUDEERD?... 3 2 ONDERNEMINGEN: VOLLEDIGE VERSUS VERKORTE JAARREKENING... 3 2.1 Ondernemingen... 3 2.2 Jaarrekening volgens het volledige

Nadere informatie

Rekeningschema een korte oriëntatie

Rekeningschema een korte oriëntatie Rekeningschema een korte oriëntatie door Drs. J.C. Hoogheid AC 2008 Drs. J.C. Hoogheid AC Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze tekst mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,

Nadere informatie

26-5-2015. Module 3 Gegevens verwerken. Geleerd in vorige presentaties. Les 2. Wat is boekhouden? Wat zijn transacties? Les 2. Leer het boekhoudproces

26-5-2015. Module 3 Gegevens verwerken. Geleerd in vorige presentaties. Les 2. Wat is boekhouden? Wat zijn transacties? Les 2. Leer het boekhoudproces Geleerd in vorige presentaties Module 3 Gegevens verwerken Les 2. Leer het boekhoudproces Business Plan op 1 A4 Budget in 5 stappen Uurtarief / DGA-salaris Papieren en digitale archief ordnersysteem Btw-administratie

Nadere informatie

Boekhoudwet van 17 juli 1975 opgeheven door invoering Wetboek van economisch recht

Boekhoudwet van 17 juli 1975 opgeheven door invoering Wetboek van economisch recht Afgiftekantoor Turnhout 1 nr 7 // 25 september 2014 n i e u w s b r i e f ACTUA Boekhoudwet van 17 juli 1975 opgeheven door invoering Wetboek van economisch recht Van de wet van 17 juli 1975 De wet van

Nadere informatie

SECUNDAIR ONDERWIJS TSO. tweede graad. eerste en tweede leerjaar. Toerisme. Toerisme. Specifiek gedeelte. (vervangt 2003/019)

SECUNDAIR ONDERWIJS TSO. tweede graad. eerste en tweede leerjaar. Toerisme. Toerisme. Specifiek gedeelte. (vervangt 2003/019) SECUNDAIR ONDERWIJS Onderwijsvorm: TSO Graad: tweede graad Jaar: eerste en tweede leerjaar Studiegebied: Toerisme Studierichting Toerisme Specifiek gedeelte Vak(ken): TV Toegepaste economie 3/3 lt/w Leerplannummer:

Nadere informatie

BIBF. PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN KB van 20 januari 2003 (B.S.

BIBF. PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN KB van 20 januari 2003 (B.S. BIBF PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN KB van 20 januari 2003 (B.S. 12/02/2003) SCHRIFTELIJK EXAMEN VAN 30 april 2005 DE ANTWOORDEN DEELDOMEIN BOEKHOUDING

Nadere informatie