Personeelskosten. Handboek p. 143 tot 173 ANDERE VERRICHTINGEN PERSONEELSCYCLUS INVESTERINGEN FINANCIERINGEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Personeelskosten. Handboek p. 143 tot 173 ANDERE VERRICHTINGEN PERSONEELSCYCLUS INVESTERINGEN FINANCIERINGEN"

Transcriptie

1 Personeelskosten Handboek p. 143 tot 173 ANERE VERRIHTINGEN PERSONEELSYLUS INVESTERINGEN FINANIERINGEN 1

2 ANERE VERRIHTINGEN (vervolg) Betreft verrichtingen die niet uit een wel bepaalde courante transactie voortvloeien Gebeuren niet dagdagelijks Meestal zullen ze in een divers postenboek of het enig journaal ingeschreven worden PERSONEELSYLUS Personeel Onderneming personeelscontract arbeidsreglement relaties met? bruto-bezoldiging organisatie van het bedrijfsleven sociale zekerheid personeelslid RSZ belastingsbesturen KOSTPRIJS VAN E ARBEI bruto-bezoldiging - afhouding RSZ (13,07%) belastbare bezoldiging - afhouding BV netto bezoldiging additionele werkgeversbijdrage (35% - 55%) 2

3 PERSONEELSYLUS: algemeen principe Een werknemer krijgt een brutobezoldiging van 1 988,70 EUR; daarop wordt 259,93 EUR RSZ en 534,53 EUR BV ingehouden. e WGB bedraagt 651,50 EUR KI:R/ 2 640,20 Verplichte schulden Kosten 454 RSZ 620 Bezold. 911,43 259, ,70 651, ingeh. BV 621 WGB 534,53 534,53 651,50 bezoldigingsberekening bankrekeninguittreksel 455 bezoldig , ,24 PERSONEELSYLUS: bezoldigingen van bestuurders en zaakvoerders Zaakvoerders en bestuurders leveren prestaties «buiten dienstverband». Zij worden als zelfstandigen beschouwd. Volgens KB 4/08/1996 worden rechtstreekse en onrechtstreekse bezoldigingen van bestuurders, zaakvoerders en werkende vennoten, die niet toegekend worden uit hoofde van een arbeidsovereenkomst opgenomen onder de 61-rubriek. e werkgever dient geen RSZ in te houden, noch werkgeversbijdrage te betalen. Een zelfstandig zaakvoerder ontvangt een brutoloon van 3 000,00 EUR. aarop wordt 1 171,75 EUR bedrijfsvoorheffing ingehouden. 618 Bezoldigingen ( ) bestuurders en zaakvoerders KI: R/ bezoldigingen 3 000, , , , Ingehouden BV 1 171, ,75 loonberekening bankrekeninguittreksel 3

4 PERSONEELSYLUS: bezoldigingen van bestuurders en zaakvoerders Opmerking: Indien een werknemer het sociaal statuut van bestuurder of zaakvoerder die middels een arbeidsovereenkomst verbonden is met de onderneming, worden de bezoldigingen geboekt onder de 62-rubriek. e vergoeding van een handelaar-fysiek persoon worden beschouwd als een voorafname op het resultaat van het boekjaar. Handelaar X kent zichzelf een vergoeding toe van 1 000,00 EUR voor de maand mei iverse vorderingen KI: R/ op eploitant 1 000, ,00 PERSONEELSYLUS: voorschotten op bezoldigingen personeel Half mei wordt een voorschot toegekend aan werknemer Pieters van 375,00 EUR. Eind mei ontvangt Pieters de rest van zijn loon. (bruto-loon: 2 000,00 EUR, RSZ: 325,00 EUR, BV 575,00 EUR, WGB 500,00 EUR) Voorsch bezoldigingen digingen 62 bezol KI: R/ op bezold. pers. 375,00 375,00 725,00 375,00 (3) 375,00 725, , ,00 (4) uitbetaling voorschot bezoldigingsberekening (3) afboeking voorschotten RSZ 325,00 500, WGB 500,00 (4) betaling bezoldigingssaldo ingehouden BV 575,00 4

5 PERSONEELSYLUS: beslaglegging op bezoldigingen In geval van beslaglegging op het loon moet de werkgever een deel van het loon aan een schuldeiser uitbetalen. Op het loon van werknemer Peeters wordt maandelijks voor 300,00 EUR beslag gelegd. Zijn normale bruto-loon bedraagt 1 625,00 EUR (RSZ:212,38 EUR, BV: 321,23 EUR, WGB: 406,25 EUR) Andere bezoldigingen digingen 62 bezol KI: R/ sociale schulden 791,39 (3) 791, , ,00 300,00 300,00 (4) 300,00 300,00 bezoldigingsberekening RSZ 621 WGB ontstaan van schuld wgs beslaglegging 212,38 406,25 (3) gedeeltelijke uitbetaling aan personeelslid 406,25 (4) betaling beslaglegging ingehouden B.V. 321,23 PERSONEELSYLUS: personeelsadministratie door de onderneming zelf inhouding bij werknemer Bijdragen werkgeversbijdrage RSZ kwartaalaangiften: indien voor de laatste dag vd. maand die volgt op het kwartaal. bvb.: 1ste kwartaal: jan, feb, mrt juiste bedragen vóór eind april Voorschottenverplichting(indien in vorig kwartaal > 6 197,34 EUR ( BEF) bijdragen aangegeven) = 30% van het verschuldigd bedrag van het voorlaatste vervallen kwartaal Uitzondering voor het vierde kwartaal: vóór 5 november: 35% van het verschuldigd bedrag van het voorlaatste vervallen kw. vóór 5 december: 35% van het verschuldigd bedrag van het voorlaatste vervallen kw. vóór 5 januari: 20% van het verschuldigd bedrag van het voorlaatste vervallen kw. Vóór het einde van de maand die volgt op het afsluiten vh. kwartaal moet het saldo tussen aangifte en provisionele stortingen geregeld zijn. 5

6 PERSONEELSYLUS: personeelsadministratie door de onderneming zelf Ter verduidelijking: vóór 5 januari: 20% vh. 2de kwartaal op rekening RSZ 4de kwartaal vóór eind januari: saldo tussen aangifte en provisie 4de kwartaal vóór 5 februari: 30% vh. 3de kwartaal op rekening RSZ 1ste kwartaal vóór 5 maart: 30% vh. 3de kwartaal op rekening RSZ 1ste kwartaal vóór 5 april: 30% vh. 3de kwartaal op rekening RSZ 1ste kwartaal vóór eind april: saldo tussen aangifte en provisie 1ste kwartaal vóór 5 mei: 30% vh. 4de kwartaal op rekening RSZ 2de kwartaal vóór 5 juni: 30% vh. 4de kwartaal op rekening RSZ 2de kwartaal vóór 5 juli: 30% vh. 4de kwartaal op rekening RSZ 2de kwartaal vóór eind juli: saldo tussen aangifte en provisie 2de kwartaal vóór 5 augustus: 30% vh. 1ste kwartaal op rekening RSZ 3de kwartaal vóór 5 september: 30% vh. 1ste kwartaal op rekening RSZ 3de kwartaal vóór 5 oktober: 30% vh. 1ste kwartaal op rekening RSZ 3de kwartaal vóór eind oktober: saldo tussen aangifte en provisie 3de kwartaal vóór 5 november: 35% vh. 2de kwartaal op rekening RSZ 4de kwartaal vóór 5 oktober: 35% vh. 2de kwartaal op rekening RSZ 4de kwartaal PERSONEELSYLUS: personeelsadministratie door de onderneming zelf (boekingsschema vanaf eind januari) KI:R/ RSZ 1 kw. Bezoldig. 30% 3 kw. vóór 5/2 jan bruto jan 30% 3 kw. vóór 5/3 feb bruto feb 30% 3 kw. vóór 5/4 mrt bruto mrt S vóór eind april vóór eind april 621 bezoldigingen netto jan. WGB netto feb. 1 kw. netto mrt Ingehouden BV RSZ 2 kw. 30% 4 kw. vóór 5/5 6

7 PERSONEELSYLUS: personeelsadministratie door sociaal secretariaat organisatie die de administratieve verplichtingen van werkgevers, die werknemers in dienst hebben, vervult. sociaal secretariaat rekent hiervoor een bijdrage aan die niet meer mag bedragen dan 1% van de aan de RSZ aangegeven bruto-lonen e boekhoudkundige verwerking verloopt als volgt: - periodiek geeft de onderneming de prestaties en bezoldigingsovereenkomst aan het sociaal secretariaat - het sociaal secretariaat doet de bezoldigingsberekening - ze maakt de afrekening betreffende RSZ, bedrijfsvoorheffing, beheerskosten en BTW op - de afrekening van de beheerskosten + BTW dient uiterlijk de laatste dag van de volgende maand betaald te worden - de betaling van de RSZ dient te gebeuren voor de vervaldag. - betaling bedrijfsvoorheffing is afhankelijk van de grootte ervan (zie schema in handboek) PERSONEELSYLUS: personeelsadministratie door sociaal secretariaat Volgende loonstaat ontvangen van sociaal secretariaat: - bruto-loon ,65 EUR - inhouding RSZ 5 617,53 EUR - inhouding bedrijfsvoorheffing 4 269,50 EUR Factuur sociaal secretariaat: werkgeversbijdrage ,58 EUR RSZ 5 617,53 EUR bedrijfsvoorheffing 4 269,50 EUR beheerskosten 23,75 EUR BTW 4,99 EUR 7

8 PERSONEELSYLUS: personeelsadministratie door sociaal secretariaat KI: R/ , , Te betalen soc. secr , ,61 (6) Leveranciers 28,74 28,74 (3) Bezoldigingen , , RSZ , , , Ingehouden bedrijfsvoorheffing 4 269,50 (5) 4 269, TV BTW bij aankopen 4,99 (4) 620 Bezoldigingen arbeiders , WGB , Beheerskosten soc. secr. 23,75 PERSONEELSYLUS: vakantiegeld werknemers hebben recht op vakantiegeld in het jaar dat volgt op de levering van hun prestaties arbeiders: vakantiegeld betaald door de vakantiekassen van de RSZ, die in april van het uitbetalingsjaar een afrekening naar de onderneming stuurt. aanvullend vakantiegeld van de arbeiders, het enkel en dubbel vakantiegeld bedienden wordt door de onderneming zelf aan de betrokkenen betaald. 8

9 PERSONEELSYLUS: vakantiegeld Boekhoudkundige verwerking: Op het einde van het jaar moet de onderneming aanduiden dat ze een schuld heeft aan de personeelsleden, enerzijds voor het aanvullend vakantiegeld arbeiders, anderzijds voor het enkel en dubbel vakantiegeld bedienden. it gebeurt o.b.v. een schatting: - arbeiders: 9,9% van 108% van de (bruto)lonen arbeiders - bedienden: 18,6% van de (bruto)wedden bedienden bruto-lonen: ,95 EUR bruto-wedden: ,65 EUR ,95 * 1,08 * 0,099 = ,32 EUR ,65 * 0,186 = ,72 EUR Ontvangst afrekening RSZ voor het vakantiegeld arbeiders: ,50 EUR (3) Berekening aanvullend vakantiegeld arbeiders: 1 701,18 EUR (RSZ 240,13 EUR BV 403,70 EUR) (4) Berekening enkel en dubbel vakantiegeld bedienden: ,53 EUR (RSZ 1 595,00 EUR, BV 3 314,25 EUR) (5) Einde boekjaar: opnieuw de schuld aan personeelsleden berekenen, zoals in verrichting PERSONEELSYLUS: vakantiegeld RSZ vakantiegeld , , , , ingehouden bedrijfsvoorheffing 3 717, ,71 (3)&(4) (5) vakantiegeld arbeiders , vakantiegeld bedienden , Bezoldigingen 8 351,63 9

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2009/13 De boekhoudkundige verwerking van het stelsel tot gedeeltelijke vrijstelling van betaling van de bedrijfsvoorheffing, zoals geregeld door artikel

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 12 BIS VAN 26 FEBRUARI 1979 TOT AANPASSING

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 12 BIS VAN 26 FEBRUARI 1979 TOT AANPASSING COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 12 BIS VAN 26 FEBRUARI 1979 TOT AANPASSING VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 12 VAN 28 JUNI 1973 BETREFFENDE HET TOEKENNEN VAN EEN GEWAARBORGD MAANDLOON AAN

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 13 BIS VAN 26 FEBRUARI 1979 TOT AANPASSING

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 13 BIS VAN 26 FEBRUARI 1979 TOT AANPASSING COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 13 BIS VAN 26 FEBRUARI 1979 TOT AANPASSING VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 13 VAN 28 JUNI 1973 BETREFFENDE HET TOEKENNEN VAN EEN GEWAARBORGD MAANDLOON AAN

Nadere informatie

(B.S. 20.05.2009) Uittreksel m.b.t. de doelgroepvermindering mentors :

(B.S. 20.05.2009) Uittreksel m.b.t. de doelgroepvermindering mentors : Koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 (I), betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake

Nadere informatie

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave Rekeningenstelsel Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave INHOUD 1. INLEIDING 3 1.1. GEBRUIK VAN DE REKENINGEN 5 1.2. SCHEMA VAN DE JAARREKENING 6 1.3. NEGENDE UITGAVE 7 2. HANDLEIDING VOOR

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 10 VAN 8 MEI 1973 BETREFFENDE HET COLLECTIEF ONTSLAG, GEWIJZIGD DOOR DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREEN-

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 10 VAN 8 MEI 1973 BETREFFENDE HET COLLECTIEF ONTSLAG, GEWIJZIGD DOOR DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREEN- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 10 VAN 8 MEI 1973 BETREFFENDE HET COLLECTIEF ONTSLAG, GEWIJZIGD DOOR DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREEN- KOMSTEN NR. 10 BIS VAN 2 OKTOBER 1975, NR. 24 VAN 2 OKTOBER 1975,

Nadere informatie

Afdeling 24. Kosten eigen aan de werkgever

Afdeling 24. Kosten eigen aan de werkgever BEROEPSKOSTEN 61 4. BTW Volgens het Europese Hof van Justitie is factoring een dienstprestatie die uitgesloten is van de BTW-vrijstellingen voor financiële diensten: factoring is onderworpen aan BTW ongeacht

Nadere informatie

Btw belasting van tweedehandse goederen onder de regeling van de winstmarge intracommunautaire leveringen en uitvoer

Btw belasting van tweedehandse goederen onder de regeling van de winstmarge intracommunautaire leveringen en uitvoer Btw belasting van tweedehandse goederen onder de regeling van de winstmarge intracommunautaire leveringen en uitvoer 1. Probleemstelling Tweedehandse goederen komen in aanmerking voor de bijzondere regeling

Nadere informatie

Scenario 10: Maandelijkse aangifte van de uren jeugd- of seniorvakantie

Scenario 10: Maandelijkse aangifte van de uren jeugd- of seniorvakantie Scenario 10: Maandelijkse aangifte van de uren jeugd- of seniorvakantie Inleiding De regelingen jeugd- en seniorvakantie voorzien dat pas afgestudeerde jongeren en oudere werknemers die aan de reglementaire

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE OVER HET STELSEL VAN 15% BELASTING OP AUTEURSRECHTEN EN OVER DE GEVOLGEN ERVAN OP SOCIAAL VLAK EN VOOR DE BTW

ALGEMENE INFORMATIE OVER HET STELSEL VAN 15% BELASTING OP AUTEURSRECHTEN EN OVER DE GEVOLGEN ERVAN OP SOCIAAL VLAK EN VOOR DE BTW ALGEMENE INFORMATIE OVER HET STELSEL VAN 15% BELASTING OP AUTEURSRECHTEN EN OVER DE GEVOLGEN ERVAN OP SOCIAAL VLAK EN VOOR DE BTW Document bijgewerkt op 25/06/2015 Aarlenstraat 75-77 1040 Brussel Tel.:

Nadere informatie

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Fiscale behandeling van de opbrengsten en kosten: privé versus vennootschap Opbrengsten en kosten van onroerende goederen in de personenbelasting

Nadere informatie

1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar

1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 1 1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 10. Kapitaal 100 Geplaatst kapitaal 101 Niet-opgevraagd kapitaal (-) 11. Uitgiftepremies 12. Herwaarderingsmeerwaarden

Nadere informatie

FEBRUARI 2012. Overlevingspensioenen van de overheidssector

FEBRUARI 2012. Overlevingspensioenen van de overheidssector FEBRUARI 2012 Overlevingspensioenen van de overheidssector Deze brochure werd opgesteld door de dienst communicatie van de PDOS. Ze mag niet worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze

Nadere informatie

en btw) op de onttrekking van een onroerend goed aan een vennootschap : de vereffening (Deel 2)

en btw) op de onttrekking van een onroerend goed aan een vennootschap : de vereffening (Deel 2) BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p. 1/ De onttrekking van een onroerend goed aan een vennootschap : de vereffening (Deel 2) p. 6/ Fiscale aspecten interprofessioneel

Nadere informatie

HOE HAAL IK GELD UIT MIJN VENNOOTSCHAP

HOE HAAL IK GELD UIT MIJN VENNOOTSCHAP HOE HAAL IK GELD UIT MIJN VENNOOTSCHAP 1. BEZOLDIGING ZAAKVOERDER 2. UITKERING BEZOLDIGING AAN ZAAKVOERDER 3. FORFAITAIRE ONKOSTENVERGOEDING, ANDERE DAN KILOMETERVERGOEDING 4. FORFAITAIRE KILOMETERVERGOEDING

Nadere informatie

N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken. Gids aanvullende WAO-verzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken 2004

N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken. Gids aanvullende WAO-verzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken 2004 N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken Gids aanvullende WAO-verzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken 2004 WAO-gat in de metaal en techniek De aanvullende WAO-verzekering voor

Nadere informatie

In welk statuut werk je?

In welk statuut werk je? In welk statuut werk je? Je kan in België werken als werknemer of als zelfstandige. Beide statuten zijn wettelijk correct. Zolang je de wetgeving volgt van het statuut waarin je werkt. Tussen beide statuten

Nadere informatie

Kunstenaars in België: welk sociaal statuut?

Kunstenaars in België: welk sociaal statuut? Kunstenaars in België: welk sociaal statuut? Een dossier van de juridische dienst van het Huis van de Auteurs Tanguy Roosen Bedrijfsjurist, directeur van de Juridische Dienst van het Huis van de Auteurs

Nadere informatie

MAR : Minimumindeling van het Algemeen Rekeningstelsel

MAR : Minimumindeling van het Algemeen Rekeningstelsel BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p.1/ MAR : Minimumindeling van het Algemeen Rekeningstelsel Klasse 2 p.7/ Btw periodieke aangifte inhoud van roosters 44 en 47 opgave

Nadere informatie

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING 1. BALANS NA RESULTAATVERDELING ACTIVA Vaste activa PRAKTISCHE GIDS Codes I. Oprichtingskosten II. Immateriële Vaste Activa III. Materiële Vaste Activa voor de ANALYSE A. Terreinen en gebouwen B. Installaties,

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2010/5 - Berekening criteria artikel 15 W.Venn.

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2010/5 - Berekening criteria artikel 15 W.Venn. COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2010/5 - Berekening criteria artikel 15 W.Venn. Advies van 19 mei 2010 Artikel 15 maakt op basis van de jaaromzet, het balanstotaal en het personeelsbestand

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen

Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen Officieuze coördinatie op 3 oktober 2012 Deze officieuze coördinatie houdt rekening met de wijzigingen die werden

Nadere informatie

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1.

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1. Belasting over de toegevoegde waarde Wijzigingen betreffende de plaats van diensten en samenhangende verplichtingen vanaf 1 januari 2010 Niet-belastingplichtige rechtspersonen met een btw-identificatienummer

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Allen & Overy Employment, pensions & incentives www.allenovery.com Onderwerp De Wet Vandenbroucke van 28 april 2003 Datum Oktober 2003 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de

Nadere informatie

Vermindering van btw voor kleine ondernemers

Vermindering van btw voor kleine ondernemers Vermindering van btw voor kleine ondernemers De kleineondernemersregeling Hebt u een onderneming en maakt u weinig omzet? Dan is er voor u de kleine-ondernemersregeling. Volgens deze regeling kunt u in

Nadere informatie

Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen

Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen INHOUDSTAFEL Inhoudstafel...2 1. INLEIDING...3 2. TOEKENNING BEZOLDIGINGEN EN TANTIEMES...5 2.1 Bezoldiging...5 2.2 Tantième...6 3. INTRESTEN

Nadere informatie

Gebruik van de bedrijfswagen voor privé-doeleinden

Gebruik van de bedrijfswagen voor privé-doeleinden CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Gebruik van de bedrijfswagen voor privé-doeleinden info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com

Nadere informatie

Circulaire AAFisc nr. 47/2013 (E.T. 124.411) d.d. 20 november 2013

Circulaire AAFisc nr. 47/2013 (E.T. 124.411) d.d. 20 november 2013 Circulaire AAFisc nr. 47/2013 (E.T. 124.411) d.d. 20 november 2013 Algemene Administratie van de Fiscaliteit Centrale diensten btw ADVOCATEN MANDATEN NIET-VRIJGESTELDE BELASTINGPLICHT PLAATS VAN DE DIENST

Nadere informatie

FLASH. IAS 12 : Inkomstenbelastingen

FLASH. IAS 12 : Inkomstenbelastingen B ULLETIN VAN HET B EROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE B OEKHOUDERS EN F ISCALISTEN Gemiddelde motorbrandstofprijs van 2002 FLASH De prijzendienst van Economische Zaken heeft de gemiddelde brandstofprijs per

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 31.3.1998)

Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 31.3.1998) Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 31.3.1998) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 20 februari 2002 tot wijziging

Nadere informatie