Het wettelijk pensioen: FAQ

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het wettelijk pensioen: FAQ"

Transcriptie

1 Het wettelijk pensioen: FAQ Sofie Debie 31 januari 2017 Pensioen Voorwaarden Vervroegd pensioen Financiering Berekeningsparameters Voorbeelden Interessante weetjes 2 1

2 Voorwaarden 1. Leeftijd rustpensioen - 65 jaar: pensioen gaat uiterlijk in op 1 januari jaar: pensioen gaat in vanaf 1 februari 2025, uiterlijk1 januari jaar: pensioen gaat in vanaf 1 februari 2030 eerste dag van de maand die volgt op de verjaardag 2. Einde van de arbeidsovereenkomst? 3. Aanvraag Automatisch Aanvraag indienen 3 Voorwaarden Einde van de arbeidsovereenkomst Onderling akkoord OF Ontslag (opzegging of verbreking) Opzeg door WG - Start pensioen: vanaf eerste dag volgend op maand waarin WN wettelijke pensioenleeftijd bereikt. - Toepassing van wettelijke opzegtermijnen met een maximum van 26 weken Opzeg door WN - Normale opzeggingstermijnen (geen maximumtermijn)!!! Recht op sollicitatieverlof!!! 4 2

3 Voorwaarden Einde van de arbeidsovereenkomst Formaliteiten van de werkgever Gewone uitdienstberekening - Loon - Vakantiegeld - Eindejaarspremie - C4 Hospitalisatieverzekering Groepsverzekering? 5 Voorwaarden Aanvraag Automatisch Werknemer met hoofdverblijfplaats in België en opname op de pensioengerechtigde leeftijd (65 jaar) Aanvraag verplicht Vervroegd pensioen; Opname na de leeftijd van 65 jaar; bijzonder stelsel (mijnwerkers, zeevarenden, vliegend personeel van de burgerluchtvaart); hoofdverblijfplaats in het buitenland Hoe? dienst Pensioenen gemeentebestuur; Federale Pensioendienst 6 3

4 Pensioen Voorwaarden Vervroegd pensioen Financiering Berekeningsparameters Voorbeelden Interessante weetjes 7 Vervroegd pensioen Niet mogelijk bij SWT Enkel indien voldaan aan leeftijd- en loopbaanvoorwaarde - Gewoonlijke en hoofdzakelijke tewerkstelling: minstens 1/3 van een voltijds regime (104 dagen) - Geregulariseerde jaren (bv. studies) tellen niet mee als loopbaan 8 4

5 Vervroegd pensioen Wijzigingen Di Rupo Jaar Minimumleeftijd Minimumloopbaan Vóór , , Vervroegd pensioen Verhoging leeftijd en beroepsverleden Daadwerkelijke ingangsdatum pensioen Minimumleeftijd Minimumloopbaan Van tot jaar 40 jaar Van tot ,5 jaar 41 jaar Van tot jaar 41 jaar Vanaf jaar 42 jaar Pensioenen die ingaan in januari: voorwaarden van kracht voorafgaand jaar 10 5

6 Vervroegd pensioen Verhoging leeftijd en beroepsverleden Uitzonderingen - Lange loopbaan - Kliksysteem - Overgangsmaatregelen 11 Vervroegd pensioen Verhoging leeftijd en beroepsverleden Lange loopbaan Daadwerkelijke ingangsdatum pensioen Van tot Van tot Vanaf Minimumleeftijd 60 jaar 61 jaar 60 jaar 61 jaar 60 jaar 61 jaar Minimumloopbaan 42 jaar 41 jaar 43 jaar 42 jaar 44 jaar 43 jaar Pensioenen die ingaan in januari van kracht voorafgaand jaar 12 6

7 Vervroegd pensioen Verhoging leeftijd en beroepsverleden Kliksysteem Eens recht, altijd recht Werknemers die op een bepaald moment in aanmerking komen voor vervroegd pensioen behouden dit recht ongeacht datum waarop hun vervroegd pensioen effectief ingaat. Hun onbenut recht op vervroegd pensioen wordt op dat ogenblik vastgeklikt. Dit betekent dat zij vanaf dan steeds kunnen beslissen om met vervroegd pensioen te gaan. 13 Vervroegd pensioen Verhoging leeftijd en beroepsverleden Overgangsmaatregelen - Vervroegd pensioen overgangsmaatregelen 59 jaar in 2016; Of opgezegd vóór 9 oktober 2014; Of vervroegde uittreding gevraagd vóór 9 oktober

8 Pensioen Voorwaarden Vervroegd pensioen Financiering Berekeningsparameters Voorbeelden Interessante weetjes 15 Financiering Sociale zekerheidsbijdragen op loon - Werknemersbijdragen 7,50% - Werkgeversbijdragen 8,86% Vrijwillige bijdragen (regularisatie) - studieperiodes - niet-gelijkgestelde perioden van loopbaanonderbreking - perioden van tewerkstelling waarvoor geen bijdragen betaald werden 16 8

9 Pensioen Voorwaarden Vervroegd pensioen Financiering Berekeningsparameters Voorbeelden Interessante weetjes 17 Berekeningsparameter P = L(c) x 1/45 x Z P = Bedrag rustpensioen L = Loon (C) = herwaarderingscoëfficient 1/45 = Loopbaanjaren Z = Percentage afhankelijk de gezinssituatie ( 60% alleenstaande, 75 % gezinspensioen) Federale Pensioendienst maakt beide berekeningen voor gepensioneerde 18 9

10 Berekeningsparameter PENSIOENEN MET INGANGSDATUM < 1/1/2015 Maximaal 45 loopbaanjaren (meest voordelige) PENSIOENEN MET INGANGSDATUM 1/1/2015 Maximaal 45 loopbaanjaren Maximaal voltijdse dagequivalenten (meest voordelige) (gewerkt en gelijkgesteld!) (312 dagen x 45 jaar) 19 Voorbeeld Chantals directeur, Jean- Louis heeft gedurende zijn loopbaan 47 loopbaanjaren gepresteerd, waarvan 7 deeltijds (50%) en 40 voltijds 20 10

11 Voorbeeld Maximum dagequivalenten 40 jaar voltijds = 40 x 312 = dagequivalenten 7 jaar deeltijds (50%) = 7 x 156 = dagequivalenten = dagequivalenten in totaal Pensioenberekening bestaat uit 47 potjes op basis van formule 1/45ste 21 Berekeningsparameter Gezinstoestand Z Gezinsbedrag 75% Gehuwd zijn en echtgenoot - Geen beroepsactiviteit tenzij toegelaten - Geen vervangingsinkomen - Beperkt pensioen zal in mindering gebracht worden - Bij overlijden beperking naar bedrag alleenstaande Bedrag voor alleenstaande 60% Kan dus ook voor gehuwden 22 11

12 Berekeningsparameter 1/45 Loopbaan Effectief gepresteerd als werknemer => Ongeacht het aantal dagen/uren Loopbaanbreuk = loopbaanjaren Voor 2015: 45 Meer dan 45 jaar meest voordelige Jaar van pensioen telt niet mee Pensioenen met ingangsdatum 1/1/2015 Meer dan voltijdse dagequivalenten meest voordelige Jaar van pensioen telt wél mee Wn s gingen vaker op vervroegd pensioen omdat laatste jaar toch niet meetelde! Ikv langer werken worden deze wel meegenomen 23 Berekeningsparameter 1/45 Loopbaan Bewijs Jaarlijks bezorgt de FDP-werknemerspensioenen aan elke werknemer een uittreksel met de loopbaangegevens van 2 jaar daarvoor. Op de leeftijd van 30,35,40,45 en 50 jaar zendt de FDP-werknemerspensioenen een globaal loopbaanoverzicht. Ook via mypension.be kan werknemer zijn loopbaan consulteren. Indien het uittreksel niet klopt, neemt de werknemer best contact op met de FPD via mypension.be of telefonisch op het gratis nummer 1765 (enkel vanuit België)

13 Berekeningsparameter Periodes van inactiviteit 1/45 Periodes van inactiviteit eer/inactivity/paginas/default.aspx 25 Berekeningsparameter Periodes van inactiviteit 1/45 Gelijkgestelde periodes op grond van normaal fictief loon - de eerste en tweede periode van de werkloosheid - de periodes van SWT vanaf de leeftijd van 60 jaar en sommige periodes van SWT vóór de leeftijd van 60 jaar - Het gemotiveerde tijdskrediet en de thematische verloven, sommige andere periodes van tijdskrediet of loopbaanonderbreking (bv. niet-gemotiveerd tijdskrediet mét uitkeringen) - Ziekte, invaliditeit, zwangerschapsverlof - Deeltijdse werknemer met behoud van rechten - Militaire dienst en gewetensbezwaarder - Arbeidsongeval en beroepsziekte - Vakantie - Staking, lockout - Educatief verlof - Klein verlet; 26 13

14 Berekeningsparameter Tijdskrediet voor 01/01/2012 Tijdskrediet 100% - 50% Maximum 3 jaar indien recht op uitkeringen Berekening: normale fictieve loon Tijdskrediet 1/5 5 jaar Berekening: normale fictieve loon 27 Berekeningsparameter Tijdskrediet vanaf 01/01/2012 Gemotiveerd tijdskrediet (36/48 maanden) Volledige gelijkstelling Berekening: normale fictieve loon Niet-gemotiveerd tijdskrediet (enkel indien uitkering!) Zonder uitkering = niet gelijkgesteld Voltijds en halftijds tijdskrediet - Gelijkstelling: 12 maanden voltijds equivalent - Berekening: normale fictieve loon 1/5 vermindering - Gelijkstelling: 60 maanden - Berekening: normale fictieve loon 28 14

15 Berekeningsparameter Themaverloven Volledige periode is gelijkgesteld Ook 4e maand ouderschapsverlof is gelijkgesteld, met of zonder uitkering Berekening: normale fictieve loon 29 Berekeningsparameter Landingsbanen ingegaan voor 01/01/2012 Volledige gelijkstelling vanaf 50 jaar Berekening: normale fictieve loon 30 15

16 Berekeningsparameter Landingsbanen ingegaan vanaf 01/01/2012 Volledige gelijkstelling Berekening: minimumjaarrecht van ,55 Van 55 jaar tot 60 jaar gelijkstelling op basis van minimumjaarrecht Van 60 jaar tot pensioen 1/5 LBV: volledige gelijkstelling 1/2 LBV: volledige gelijkstelling voor 2 jaar/ daarna: minimumjaarrecht 31 Berekeningsparameter Brugpensioen ingegaan voor 01/01/2012 Volledige gelijkstelling voor opbouw pensioen Berekening: normale fictieve loon 32 16

17 Berekeningsparameter SWT ingegaan vanaf 01/01/2012 Volledige gelijkstelling Berekening: minimumjaarrecht Wie? - Stelsel 58 jaar met 38 jaar loopbaan (aflopend in 2014) - Stelsels 55/57 jaar (aflopend in 2014) Welke periodes? - Tot en met de maand van de 59ste verjaardag 33 Berekeningsparameter SWT ingegaan vanaf 01/01/2012 Volledige gelijkstelling Berekening: normale fictieve loon Wie? - op 28 nov 2011 al in SWT / vóór 28 nov 2011 ontslagen moo SWT - bedrijven in moeilijkheden of herstructurering; - 33 jaar beroepsverleden met minstens 20 jaar nachtarbeid; - 33 jaar beroepsverleden in bouw en attest medische ongeschiktheid; - zwaar beroep en met een beroepsverleden van 35 jaar; - mindervalide werknemers en 35 jaar beroepsverleden; - ernstige lichamelijke gebreken en beroepsverleden van 35 jaar; - zeer lange loopbaan van minstens 40 jaar

18 Berekeningsparameter SWT ingegaan vanaf 01/01/2012 Volledige gelijkstelling Berekening: normaal fictief loon Wie? - CAO en zware beroepen (sector- of ondernemingscao) - 58 en mindervalide (CAO 114) - 58 en 20 jaar nachten / arbeidsongeschikte bouwvakker (sector- of ondernemingscao) - 58 en 40 jaar loopbaan (IPA-wet) 35 Berekeningsparameter 1/45 Periodes van inactiviteit Gelijkgestelde periodes op grond van beperkt fictief loon de derde periode van de werkloosheid; sommige periodes van werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen) vóór de leeftijd van 60 jaar; een periode van 'pseudobrugpensioen' of 'canada dry'; sommige periodes van tijdskrediet of loopbaanonderbreking, buiten het gemotiveerde tijdskrediet en de thematische verloven

19 Berekeningsparameter Periodes van inactiviteit 1/45 Gelijkgestelde periodes op grond van gedifferentiëerd grensbedrag (2016: ,70 EUR) vanaf 2007 voor volgende gelijkgestelde periodes vanaf het jaar van de 58ste verjaardag periodes van volledige werkloosheid of "vrijwillige" inactiviteit, zoals het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT); voltijdse loopbaanonderbreking; voltijds tijdkrediet 37 Berekeningsparameter Loon Pensioenen met ingangsdatum < 1/1/2015 Loon jaar van pensioen telt niet mee Loon jaar voor pensioen = loon van het voorlaatste jaar voor pensioen L(c) Pensioenen met ingangsdatum 1/1/2015 Loon van jaar van pensioen telt wél mee, maar op basis van de loongegevens van het jaar voorafgaand aan pensioen Bv. Met pensioen op 1/4/2016. Loon 2016 = 3/12 van loon

20 Berekeningsparameter Loon Werkelijke lonen Brutoloon waarop sociale zekerheidsbijdragen berekend worden L(c) Begrensd vanaf 1958 voor bedienden/1981 voor arbeiders 1981 = ,62 EUR 2012 = 51,092,44 EUR 2013 = ,95 EUR 2014 = ,54 EUR 2015 = ,57 EUR 2016 =? Aanpassingscoëfficiënt - Wordt gebruikt om het fictieve loon naar het bewuste jaar te brengen 39 Berekeningsparameter Loon L(c) Forfaitaire lonen Jaren waarvoor nog geen individuele rekening bestond Jaren als seizoens- of grenswerknemer 40 20

21 Berekeningsparameter Loon L(c) Lonen voor gelijkgestelde periodes (fictieve lonen) 1. VOLLEDIGE GELIJKSTELLING o.b.v. het lopend loon Bv. ziekte, vakantie, 2. ONVOLLEDIGE GELIJKSTELLING o.b.v. het normaal fictief loon Bv. Tijdskrediet, thematische verloven, 3. ONVOLLEDIGE GELIJKSTELLING o.b.v. het begrensd fictief loon (minimumjaarrecht) Bv. Werkloosheid van de derde periode, landingsbaan voor 60, 41 Berekeningsparameter Loon L(c) 1. VOLLEDIGE GELIJKSTELLING o.b.v. het lopend loon (zie vorige slide) Bv. Ziekte (gewaarborgd loon), Vakantie, Klein verlet, 42 21

22 Berekeningsparameter Loon L(c) 2. ONVOLLEDIGE GELIJKSTELLING: Normaal fictief loon < Vastgelegde bedragen per jaar: > 7,5974 euro In verhouding tot het werkelijke loon dat in het kalenderjaar voor de werkonderbreking werd verdiend 43 Berekeningsparameter Loon L(c) 3. ONVOLLEDIGE GELIJKSTELLING : Begrensd fictief loon (minimumjaarrecht) Vanaf 1/9/2013: ,73 Vanaf 1/9/2015: ,06 Vanaf 1/6/2016: ,

23 Berekeningsparameter Loon L(c) Loonplafond basis: som werkelijk + fictief + forfaitair loon max ,54 EUR (2014) max ,57 EUR (2015) max ,70 EUR (2016) 45 Voorbeeld Pensioenfiche 23

24 Pensioen Voorwaarden Vervroegd pensioen Financiering Berekeningsparameters Voorbeelden Interessante weetjes 47 Voorbeelden Berekening pensioen 48 24

25 Voorbeeld 1 Leon gaat met pensioen op 1/12/2017. In 2016 werkt hij 12 maanden voltijds en verdient per maand. In 2017 werkt hij 11 maanden voltijds en verdient hij per maand. 49 Voorbeeld 1 NIEUWE PENSIOENREGELS!!! (voor pensioenen met ingangsdatum > 1/1/2015) Jaar van pensioen 2017: pensioenrechten obv loon 2015 Maximaal dagequivalenten! Loon 2017 (loon 2015 (2500 / maand) gebruiken) Jaarloon 2016 = x 13 = Jaarloon 2017 = x 11 = Pensioen (P16) : x 1/45 x 60% = 433,33 Pensioen (P17) : x 1/45 x 60% = 366,

26 Voorbeeld 2 Chantal werkt voltijds en verdient 2500 per maand 51 Voorbeeld 2 Loon verdiend in x 13 loon voor 312 voltijdse dagequivalenten jaarloon 2015 P16: x 1/45 x 60% = 433, voltijdse dagequivalenten 52 26

27 Voorbeeld 3 Chantal werkt voltijds en verdient 2500 per maand en ze heeft een bedrijfswagen 53 Voorbeeld 3 Loon verdiend in x 13 + VAA bedrijfswagen 400 X12 = /jaar jaarloon (VAA bedrijfswagen is niet onderworpen aan RSZ) 2016 P16: x 1/45 x 60% = 433, voltijdse dagequivalenten 54 27

28 Voorbeeld 4 Chantal werkt voltijds en verdient 2500 per maand ze wil geen bedrijfswagen maar een loonsverhoging van 200 per maand 55 Voorbeeld 4 Loon verdiend in x jaarloon 2016 P16: x 1/45 x 60% = voltijdse dagequivalenten 56 28

29 Voorbeeld 5 Chantal gaat deeltijds (80%) werken 57 Voorbeeld 5 Loon verdiend in (voltijds) (80%) x jaarloon 2016 P16: x 1/45 x 60% = 346, voltijdse dagequivalenten 58 29

30 Voorbeeld 6 Chantal neemt 4 maanden voltijds ouderschapsverlof om voor haar kind < 12 jaar te zorgen 59 Voorbeeld 6 Loon verdiend in x 8,66 (8 prestatiemaanden + 2/3 eindejaarspremie) jaarloon RVA- uitkering: 707,08 per maand 2016 P16: ( ) x 1/45 x 60% = 427, voltijdse dagequivalenten Fictief loon: (loon vorig jaar = ) : 312 d = 100 dagloon 100 x 104 dagen =

31 Voorbeeld 7 Mia (57) zit sedert 01/01/2012 in een landingsbaan 1/5, tot haar pensioenleeftijd 61 Voorbeeld 8 Jan ( 12/12/56) ging in 2014 in werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58 jaar (sectorcao lange loopbaan) 62 31

32 Voorbeeld 8 Loon verdiend in 2014 = ,80 jaarloon Jan gaat vanaf 1 januari 2014 in SWT tot 65 jaar. Pensioen: 2015 : ,55 X 1/45 x 60% = 311, : ,80 X 1/45 x 60% = 618, : ,80 X 1/45 x 60% = 618, : ,80 X 1/45 x 60% = 618, : ,80 X 1/45 x 60% = 618, : ,80 X 1/45 x 60% = 618, : ,80 X 1/45 x 60% = 618,94 63 Pensioen Voorwaarden Vervroegd pensioen Financiering Berekeningsparameters Voorbeelden Interessante weetjes 64 32

33 Interessante weetjes 1. Minimumrecht per loopbaanjaar = ,55 EUR (= minimumloon op jaarbasis ipv werkelijk loon) Voorwaarde - 15 jaar werknemer - Tewerkstelling van 1/3 voltijds (104 voltijdse dagen) - Pensioenbedrag wordt in dat geval wél beperkt tot ,05 EUR (1/6/2016) gezinspensioen ,43 EUR (1/6/2016) alleenstaande pensioen 65 Interessante weetjes 2. Maximum- en minimumpensioen Maximumpensioen Alleenstaanden ,04 EUR / maand ( ) Gezinspensioen ,03 EUR / maand ( ) Minimumpensioen - Voor een volledige loopbaan Alleenstaande 1.168,73 EUR / maand ( ) Gezin 1.460,45 EUR / maand ( ) 66 33

34 Interessante weetjes 3. Indexering en herwaardering Indexering Automatisch aan de index van de consumptieprijzen Herwaardering Niet automatisch 67 Interessante weetjes 4. Van bruto naar netto ZIV-bijdrage 3,55% Na inhouding mag pensioenbedrag per maand niet lager zijn dan ,07 EUR (1/06/2016) gerechtigde met gezinslast ,08 EUR (1/06/2016) andere gerechtigden Solidariteitsbijdrage, verschillend ngl gezinslast Totaal maandelijks bruto-pensioeninkomen - Rustpensioen, overlevingspensioen, aanvullend pensioen WG/sector - Minima bereiken om dit te berekenen Bedrijfsvoorheffing Voorwaarde voor het inhouden van bedrijfsvoorheffing Belastbaar pensioenbedrag minimumbedrag 68 34

35 Interessante weetjes 5. Vakantiegeld Wordt elk jaar uitbetaald samen met pensioen voor de maand mei 902,78 EUR (1/06/2016) voor een gezinspensioen 722,21 EUR (1/06/2016) voor een pensioen als alleenstaande Exceptionele voorheffing o.b.v. hoogte belastbaar pensioenbedrag 69 Interessante weetjes 6. Afschaffing pensioenbonus Oude regeling: Vanaf jaar waarin 62 jaar of na loopbaan 44 jaar: 2,2974 / gewerkte dag tot 65 jaar. Wetgeving voor pensioenen die ingaan vanaf 01/01/2014: Referteperiode: Start ten vroegste 1 jaar nadat vervroegd pensioen mogelijk werd. Loopt door na 65 jaar. Eindigt laatste dag van maand voorafgaand aan maand waarin rustpensioen ingaat

36 Interessante weetjes 6. Afschaffing pensioenbonus Pensioenbonus vanaf 2014 dagbedrag pensioenbonus evolueert progressief, naargelang het aantal maanden dat pensioendatum wordt uitgesteld. De bedragen van de pensioenbonus Uitstel ingangsdatum pensioen in maanden Bedrag per dag (index 136,09) 1-12 geen bonus ,50 EUR ,70 EUR ,90 EUR ,10 EUR 71 Interessante weetjes 6. Afschaffing pensioenbonus Vanaf 1 januari 2015 wordt pensioenbonus afgeschaft. Huidige regels blijven van toepassing op wn die vóór 1 december 2014: - voldoen aan voorwaarden voor vervroegd rustpensioen of - 65 jaar zijn en minstens 40 kalenderjaren gewerkt hebben 72 36

37 Interessante weetjes 7. Toegelaten arbeid Sinds 1 januari 2015 mogen gepensioneerden met een rustpensioen onbeperkt bijverdienen indien ze: 65 jaar of ouder zijn of; 45 jaar loopbaan hebben. Sanctie overschrijding grensbedragen Het pensioen wordt slechts verminderd pro rata met het percentage van de overschrijding. 73 Interessante weetjes 7. Toegelaten arbeid Regels vanaf 1 januari 2015 Jonger dan 65 jaar Vanaf 65 jaar Minder dan 45 jaar loopbaan Grenzen toegelaten arbeid (volgende slide) Sanctie: Vermindering pensioen pro rata % overschrijding = versoepeling Onbeperkte cumul Minstens 45 jaar loopbaan Onbeperkte cumul Onbeperkte cumul 74 37

38 Interessante weetjes 7. Toegelaten arbeid Jonger dan de wettelijke pensioenleeftijd (65 jaar) of geen 45 jaar beroepsverleden Activiteit als (*) Met rustpensioen of met combinatie rust- en overlevingspensioen Met uitsluitend een overlevingspensioen WERKNEMER zonder kinderlast (1) 7.797,00 EUR ,00 EUR met kinderlast (1) ,00 EUR ,00 EUR ZELFSTANDIGE zonder kinderlast (1) 6.238,00 EUR ,00 EUR met kinderlast (1) 9.357,00 EUR ,00 EUR 75 Interessante weetjes 7. Toegelaten arbeid Geen onbeperkte cumul voor mensen met uitsluitend overlevingspensioen of gezinspensioen Toegelaten arbeid levert geen extra pensioenrechten op en bouwt niet mee aan de loopbaanvoorwaarde van 45 jaar! Vanaf 1 januari 2015 tellen voor beroepsinkomsten ook mee: - opzegvergoedingen - verbrekingsvergoedingen - ontslagvergoedingen - afscheidsvergoedingen - geldt niet indien onbeperkte cumul! 76 38

39 Interessante weetjes 8. Info In afwachting van 55 ste verjaardag simulatie Op uw 55 ste verjaardag Mogelijkheid om raming te krijgen van wettelijk pensioen Na uw 55 ste verjaardag Raming op aanvraag 77 Vragen? 78 39

40 Bedankt en tot ziens! Sofie Debie Sociaal juridisch trainer/ consultant 79 40

Vragen over uw pensioen en dat van uw werknemer beantwoord

Vragen over uw pensioen en dat van uw werknemer beantwoord Vragen over uw pensioen en dat van uw werknemer beantwoord Dag van de Payroll Professional 2018 04-10-2018 I Nicole Meersman Agenda 1. Voorwaarden rustpensioen 2. Voorwaarden vervroegd pensioen 3. Einde

Nadere informatie

DPP Workshop Pensioen

DPP Workshop Pensioen 70? Nee dat is de capaciteit van de zaal, niet uw pensioenleeftijd! DPP Workshop Pensioen Jurryt Prims 3 oktober 2013 1 Vraag 1 Wat is de wettelijke pensioenleeftijd in België? a) 62 b) 65 c) 67 2 VOORWAARDE

Nadere informatie

Pensioen. Carla Timmermans

Pensioen. Carla Timmermans Pensioen Carla Timmermans Voorwaarden Pensioen Berekeningsparameters Voorwaarden Leeftijd 65 jaar Vervroegd pensioen 60 jaar en 35 loopbaanjaren, MAAR. Einde van de arbeidsovereenkomst Aanvraag Ambtshalve

Nadere informatie

Een handleiding voor de pensioenwetgeving

Een handleiding voor de pensioenwetgeving Een handleiding voor de pensioenwetgeving Brecht Van Roey Vrije visie, eigen stem Inhoudstafel Pensioenleeftijd Pensioenberekening (werknemers) Toegelaten arbeid Netto MyPension.be Pensioenprognose ACLVB

Nadere informatie

Wijzigingen in de pensioenwetgeving

Wijzigingen in de pensioenwetgeving 1. Wijzigingen in de pensioenleeftijd en berekening van het pensioen 1.1. Wettelijk pensioen 1.1.1. Leeftijd In België is de wettelijke pensioenleeftijd voorlopig nog steeds 65 jaar. De startdatum van

Nadere informatie

De pensioenhervorming uitgeklaard

De pensioenhervorming uitgeklaard De pensioenhervorming uitgeklaard INHOUDSTAFEL 1. HET VERVROEGD PENSIOEN... 2 1.1. SITUATIE VOOR DE HERVORMING... 2 1.2. SITUATIE VANAF 1 JANUARI 2013... 2 1.3. DE OVERGANGSMAATREGELEN... 3 1.3.1.Voor

Nadere informatie

Loopbaanvoorwaarde. Minimunleeftijd. Uitzonderingen lange loopbanen

Loopbaanvoorwaarde. Minimunleeftijd. Uitzonderingen lange loopbanen je rechten op zak Wettelijk pensioen Voor de meeste Belgen op pensioenleeftijd is en blijft het wettelijk pensioen de enige bron van inkomsten. Dit is gebaseerd op de solidariteit tussen de generaties:

Nadere informatie

Vervroegd en wettelijk pensioen

Vervroegd en wettelijk pensioen Vervroegd en wettelijk pensioen Brecht Van Roey Vrije visie, eigen stem Inhoudstafel Pensioenberekeningen bestaan uit twee grote delen! Pensioenleeftijd Of Wanneer mag ik op pensioen? Pensioenbedrag Of

Nadere informatie

Uw pensioen Onze zorg Over de toekomst van uw pensioen. Een initiatief van sp.a Zandhoven 7 mei 2014 Greet van Gool

Uw pensioen Onze zorg Over de toekomst van uw pensioen. Een initiatief van sp.a Zandhoven 7 mei 2014 Greet van Gool Uw pensioen Onze zorg Over de toekomst van uw pensioen Een initiatief van sp.a Zandhoven 7 mei 2014 Greet van Gool Schema Pensioen Stand van zaken en Uitdagingen Soorten pensioenen Toekenningsvoorwaarden

Nadere informatie

NIEUWIGHEDEN OP VLAK VAN HET PENSIOEN Januari 2013

NIEUWIGHEDEN OP VLAK VAN HET PENSIOEN Januari 2013 NIEUWIGHEDEN OP VLAK VAN HET PENSIOEN Januari 2013 1. Inleiding Eén van de eerste beslissingen van de regering Di Rupo I, had betrekking op de hervorming van de pensioenen. Intussen werden al heel wat

Nadere informatie

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen 1/3 STUREN NAAR: Federale Pensioendienst Beroepsactiviteit en betaalwijze - P3121 Zuidertoren 1060 BRUSSEL BELGIE Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen Nationaal

Nadere informatie

BEDRAG VAN HET PENSIOEN

BEDRAG VAN HET PENSIOEN BEDRAG VAN HET PENSIOEN Elk burgerlijk tewerkstellingsjaar geeft recht op een jaarlijks pensioenbedrag. Dit bedrag wordt als volgt berekend : 1. men neemt de jaarlijkse bezoldiging (werkelijke en/of forfaitaire

Nadere informatie

Infonamiddag Alles wat je moet weten over je pensioen en de pensioenhervorming. ABVV Senioren regio Antwerpen 7 mei 2013 Greet van Gool

Infonamiddag Alles wat je moet weten over je pensioen en de pensioenhervorming. ABVV Senioren regio Antwerpen 7 mei 2013 Greet van Gool Infonamiddag Alles wat je moet weten over je pensioen en de pensioenhervorming ABVV Senioren regio Antwerpen 7 mei 2013 Greet van Gool Schema Algemene informatie (incl. hervorming) Soorten pensioenen Toekenningsvoorwaarden

Nadere informatie

Wijzigingen in het wettelijke pensioen van de zelfstandige

Wijzigingen in het wettelijke pensioen van de zelfstandige Wijzigingen in het wettelijke pensioen van de zelfstandige Kempische Verzekeringskring 06/12/2016 ward.belet@ergolife.be De federale pensioendienst (FDP) Sinds april 2016: RVP (Rijksdienst voor Pensioenen)

Nadere informatie

Pensioenen Stand van zaken op 20 januari 2012

Pensioenen Stand van zaken op 20 januari 2012 Pensioenen Stand van zaken op 20 januari 2012 Enkele zaken rond de pensioenregeling voor werknemers werden onlangs aangepast. We geven hier een beknopt overzicht van de nieuwe regeling zoals ze in de Wet

Nadere informatie

Wettelijk rustpensioen zelfstandigen. Liantis studiedienst

Wettelijk rustpensioen zelfstandigen. Liantis studiedienst Wettelijk rustpensioen zelfstandigen Liantis studiedienst 3 Inhoud I. Pensioen als zelfstandige II. Bijverdienen naast het pensioen (en sociale bijdragen) 4 I. PENSIOEN ALS ZELFSTANDIGE Pensioendatum Wanneer

Nadere informatie

PENSIOENREGELING voor ZELFSTANDIGEN. 65, en wat nu? Studiedienst Zenito sociaal verzekeringsfonds

PENSIOENREGELING voor ZELFSTANDIGEN. 65, en wat nu? Studiedienst Zenito sociaal verzekeringsfonds PENSIOENREGELING voor ZELFSTANDIGEN 65, en wat nu? Studiedienst Zenito sociaal verzekeringsfonds Inhoud Aanvraag Berekening Toegelaten activiteit I. De aanvraag Aanvraag Wie? - in België - in het buitenland

Nadere informatie

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen 1 / 3 1.1.1 Rijksdienst voor Pensioenen Controle ~ P132 Zuidertoren 1060 BRUSSEL BELGIE Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen Nationaal nummer:.. -. 1 In te vullen

Nadere informatie

Alles wat je moet weten over je pensioen en de pensioenhervorming

Alles wat je moet weten over je pensioen en de pensioenhervorming Alles wat je moet weten over je pensioen en de pensioenhervorming 21 mei 2014 Greet van Gool Schema Algemene informatie (incl. hervorming) Soorten pensioenen Toekenningsvoorwaarden Berekening Betalingsvoorwaarden

Nadere informatie

Regeerakkoord DI RUPO I:Wat met de pensioenen?

Regeerakkoord DI RUPO I:Wat met de pensioenen? Regeerakkoord DI RUPO I:Wat met de pensioenen? 540 dagen na de verkiezingen heeft België een nieuwe federale regering. Vincent Van Quickenborne (Open VLD) wordt de nieuwe minister van pensioenen. Hieronder

Nadere informatie

Regeerakkoord DI RUPO I:Wat met de pensioenen?

Regeerakkoord DI RUPO I:Wat met de pensioenen? Regeerakkoord DI RUPO I:Wat met de pensioenen? 540 dagen na de verkiezingen heeft België een nieuwe federale regering. Vincent Van Quickenborne (Open VLD) wordt de nieuwe minister van pensioenen. Hieronder

Nadere informatie

4. Kan ik een overlevingspensioen samen met een rustpensioen ontvangen?

4. Kan ik een overlevingspensioen samen met een rustpensioen ontvangen? BIJLAGEN JE PENSIOEN GOED GEREGELD 1. De wettelijke grensbedragen van je pensioen 2. De herwaarderingscoëfficiënten voor de berekening van je pensioen 3. Hoe kan ik mijn pensioen verhogen met een pensioenbonus?

Nadere informatie

De impact van het Generatiepact op pensioenen en tijdkrediet. Regeringsbeslissing! =>Protest vakbonden =>Onderhandelingen =>Bijschaving Generatiepact

De impact van het Generatiepact op pensioenen en tijdkrediet. Regeringsbeslissing! =>Protest vakbonden =>Onderhandelingen =>Bijschaving Generatiepact De impact van het Generatiepact op pensioenen en tijdkrediet Regeringsbeslissing! =>Protest vakbonden =>Onderhandelingen =>Bijschaving Generatiepact We trachten volgende vragen te beantwoorden : Stoppen:

Nadere informatie

Dag van de Payroll Professional 2017 SWT: Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag

Dag van de Payroll Professional 2017 SWT: Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag Dag van de Payroll Professional 2017 SWT: Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag 05-10-2017 I Saartje Brits Agenda 1. Wat is SWT 2. Voorwaarden 3. Inkomsten SWT 4. Bijdragen en inhoudingen 5. Vervangingsplicht

Nadere informatie

e-doc ALLE SOCIALE UITKERINGEN OP EEN RIJ

e-doc ALLE SOCIALE UITKERINGEN OP EEN RIJ e-doc ALLE SOCIALE UITKERINGEN OP EEN RIJ Maart 2018 1. TIJDSKREDIET Bedragen van toepassing vanaf 01/06/2016. Bedragen per maand op basis van een voltijdse betrekking. ONTDEK ALLES OVER DE SOCIALE UITKERINGEN

Nadere informatie

De pensioenregeling voor werknemers. 11 oktober 2012

De pensioenregeling voor werknemers. 11 oktober 2012 De pensioenregeling voor werknemers Inhoud Pensioenpijlers Wettelijke pensioenstelsels Pensioenregeling voor werknemers (rustpensioen) Pensioenleeftijd Loopbaanbreuk Het begrip gewoonlijke en hoofdzakelijke

Nadere informatie

Eindeloopbaan: je rechten

Eindeloopbaan: je rechten Eindeloopbaan: je rechten Eindeloopbaan: je rechten Bedragen Alle bedragen zijn van toepassing op moment van publicatie (oktober 2017) en uitgedrukt in euro. Vrouwen-Mannen Alle verwijzingen naar personen

Nadere informatie

e-doc ALLE SOCIALE UITKERINGEN OP EEN RIJ

e-doc ALLE SOCIALE UITKERINGEN OP EEN RIJ e-doc ALLE SOCIALE UITKERINGEN OP EEN RIJ Januari 2019 1. TIJDSKREDIET Bedragen van toepassing vanaf 01/09/2018. Bedragen per maand op basis van een voltijdse betrekking. 1. TIJDSKREDIET Bedragen van toepassing

Nadere informatie

Eindeloopbaan: je rechten

Eindeloopbaan: je rechten Eindeloopbaan: je rechten Eindeloopbaan: je rechten Eindeloopbaan: je rechten Bedragen Alle bedragen zijn van toepassing op moment van publicatie (april 2016) en uitgedrukt in euro. Vrouwen-Mannen Alle

Nadere informatie

e-doc SOCIALE BIJDRAGEN M E T A A L

e-doc SOCIALE BIJDRAGEN M E T A A L e-doc SOCIALE BIJDRAGEN ABVV M E T A A L 4 Ontdek alles over de sociale bijdragen! 5 Sociale bijdragen 1. TIJDSKREDIET Bedragen van toepassing vanaf 01/09/2012 (index van toepassing vanaf 01/12/2012).

Nadere informatie

1. Verhoging toegangsleeftijd en minimale loopbaan voor vervroegd pensioen: afzwakking 1.1. Context

1. Verhoging toegangsleeftijd en minimale loopbaan voor vervroegd pensioen: afzwakking 1.1. Context Nieuwe definitieve overgangsmaatregelen rond de pensioenhervorming 1. Verhoging toegangsleeftijd en minimale loopbaan voor vervroegd pensioen: afzwakking 1.1. Context Vanaf 2013 verhoogt de toegangsleeftijd

Nadere informatie

Wat gaan we behandelen vandaag?

Wat gaan we behandelen vandaag? Update Pensioenen & Aanvullende Pensioenen anno 2016 Kris De Schutter 31 januari 2017 Wat gaan we behandelen vandaag? Upate Pensioenen & Aanvullende Pensioenen anno 2016 2 1 Het wettelijk pensioen Upate

Nadere informatie

INTERPRETATIE VAN HET BEGRIP EFFECTIEF ACTIEF

INTERPRETATIE VAN HET BEGRIP EFFECTIEF ACTIEF INTERPRETATIE VAN HET BEGRIP EFFECTIEF ACTIEF Opdat sommige kapitalen en afkoopwaarden in aanmerking zouden kunnen komen voor een fiscaal gunstig regime (hetzij de aanslagvoet van 10%, hetzij de beperking

Nadere informatie

INTERPRETATIE VAN HET BEGRIP EFFECTIEF ACTIEF

INTERPRETATIE VAN HET BEGRIP EFFECTIEF ACTIEF INTERPRETATIE VAN HET BEGRIP EFFECTIEF ACTIEF Opdat sommige kapitalen en afkoopwaarden in aanmerking zouden kunnen komen voor een fiscaal gunstig regime (hetzij de aanslagvoet van 10 %, hetzij de beperking

Nadere informatie

Het effect van loopbaankeuzes van vrouwen op hun pensioen. Federale Dag Diversiteit 25 oktober 2018

Het effect van loopbaankeuzes van vrouwen op hun pensioen. Federale Dag Diversiteit 25 oktober 2018 Het effect van loopbaankeuzes van vrouwen op hun pensioen Federale Dag Diversiteit 25 oktober 2018 Federale Pensioendienst 26 oktober 2018 Inleiding «Vrouwen hebben in België lage pensioenen» Feit of fake

Nadere informatie

Pensioen: de basisprincipes

Pensioen: de basisprincipes Pensioen: de basisprincipes Om uw specifieke situatie te kunnen beoordelen, moet u eerst de basisprincipes* kennen. We behandelen deze principes aan de hand van een aantal relevante vragen. Maar eerst

Nadere informatie

Het sociaal statuut der zelfstandigen Pensioen

Het sociaal statuut der zelfstandigen Pensioen Het sociaal statuut der zelfstandigen Pensioen Moderne overheid, kwalitatieve service Inhoudstafel Voorwaarden 3 Wie komt in aanmerking? 3 Voorwaarden voor het verkrijgen van een rustpensioen 4 Voorwaarden

Nadere informatie

Aanbevelingen die volledig ingewilligd zijn

Aanbevelingen die volledig ingewilligd zijn 1/07/2015 1 Aanbevelingen die volledig ingewilligd zijn 1. Aanbeveling 1999/1 Aanpassing van de reglementering betreffende de betaling per overschrijving van de uitkeringen betaald door de Rijksdienst

Nadere informatie

STATISTISCHE STUDIES

STATISTISCHE STUDIES STATISTISCHE STUDIES April 2005 Inhoudstafel I. DE LOOPBAAN VAN WERKNEMERS a. De beginleeftijd van de loopbaan b. Het loopbaantype (voltijdse of deeltijdse tewerkstelling) c. De activiteitsgraad d. Einde

Nadere informatie

Cumulatie van een rust- of overlevingspensioen met beroepsinkomsten

Cumulatie van een rust- of overlevingspensioen met beroepsinkomsten Cumulatie van een rust- of overlevingspensioen met beroepsinkomsten Onbeperkt bijverdienen voor gepensioneerden van 65 jaar na loopbaan van 42 jaar Vanaf 2013 mogen gerechtigden op een rustpensioen of

Nadere informatie

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 Hoofdstuk 1. Situering 7 Hoofdstuk 2. Strategie/Beleidsluik 7 Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 9 Afdeling 1. Basiswetgeving 9 Afdeling 2. Afwijkingen

Nadere informatie

Pensioenen Ambtenaren (ZAP, AAP)

Pensioenen Ambtenaren (ZAP, AAP) Pensioenen Ambtenaren (ZAP, AAP) 1 Pensioenen Ambtenaren: enkel voor vastbenoemd ZAP en AAP dat later benoemd wordt Werknemers: andere berekenwijze Zelfstandigen: andere berekenwijze 2 Pensioenleeftijd

Nadere informatie

Het sociaal statuut der zelfstandigen Pensioen

Het sociaal statuut der zelfstandigen Pensioen Het sociaal statuut der zelfstandigen Pensioen Moderne overheid, kwalitatieve service Inhoudstafel Voorwaarden 3 Wie komt in aanmerking? 3 Voorwaarden voor het verkrijgen van een rustpensioen 4 Voorwaarden

Nadere informatie

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 Hoofdstuk 1. Situering 7 Hoofdstuk 2. Strategie/Beleidsluik 7 Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 9 Afdeling 1. Basiswetgeving 9 Afdeling 2. Afwijkingen

Nadere informatie

Wat met ons wettelijk pensioen? Luc Eelen 22 maart 2012

Wat met ons wettelijk pensioen? Luc Eelen 22 maart 2012 Wat met ons wettelijk pensioen? Wanneer Waar Hoe Infoavond Pensioenen Luc Eelen 22 maart 2012 Welke mogelijkheden biedt de overheid ons om vroeger te stoppen? Als werknemer kan je kiezen uit een waaier

Nadere informatie

Dag van de Payroll Professional 2015. Werkloosheid met bedrijfstoeslag Karin Buelens

Dag van de Payroll Professional 2015. Werkloosheid met bedrijfstoeslag Karin Buelens Dag van de Payroll Professional 2015 Werkloosheid met bedrijfstoeslag Karin Buelens 1. Wat is SWT? BRUGPENSIOEN = STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG U ressorteert onder PC 200. Kan Liliane

Nadere informatie

e-doc A B ABVV M E T A A M E M E T A A L ALLE SOCIALE UITKERINGEN M E M E M E OP EEN RIJ februari 2015

e-doc A B ABVV M E T A A M E M E T A A L ALLE SOCIALE UITKERINGEN M E M E M E OP EEN RIJ februari 2015 e-doc A BVV A B L T A A ALL SOCIAL UITKRINGN OP N RIJ A BVV L T A A ABVV T A A L L T A A ABVV T A A februari 2015 2 Ontdek alles over de sociale uitkeringen! BVV-etaal november 2014 e-doc 3 Sociale uitkeringen

Nadere informatie

Horeca in het federaal regeerakkoord Enkele druppels op een hete plaat? Horeca Expo Gent 2014 Geert Vermeir

Horeca in het federaal regeerakkoord Enkele druppels op een hete plaat? Horeca Expo Gent 2014 Geert Vermeir Horeca in het federaal regeerakkoord Enkele druppels op een hete plaat? Horeca Expo Gent 2014 Geert Vermeir Blackbox komt eraan Een geregistreerde kassa voor de horeca 2015 2016 Horeca Expo Gent 2014 Geert

Nadere informatie

Het sociaal statuut der zelfstandigen Pensioen

Het sociaal statuut der zelfstandigen Pensioen Het sociaal statuut der zelfstandigen Pensioen Moderne overheid, kwalitatieve service Inhoudstafel Voorwaarden 3 Wie komt in aanmerking? 3 Voorwaarden voor het verkrijgen van een rustpensioen 4 Voorwaarden

Nadere informatie

STATISTISCHE STUDIES

STATISTISCHE STUDIES STATISTISCHE STUDIES december 2003 Inhoudstafel I. DE LOOPBAAN VAN EEN WERKNEMER Inleiding 1 a. De loopbaanduur 3 b. De werkelijke en gelijkgestelde dagen in een loopbaan 7 c. De aard van inactiviteit

Nadere informatie

STATISTISCHE STUDIES

STATISTISCHE STUDIES STATISTISCHE STUDIES december 2003 Inhoudstafel I. DE LOOPBAAN VAN EEN WERKNEMER Inleiding 1 a. De loopbaanduur 3 b. De werkelijke en gelijkgestelde dagen in een loopbaan 7 c. De aard van inactiviteit

Nadere informatie

3 Werknemerspensioenen

3 Werknemerspensioenen 3 Werknemerspensioenen Toestand op januari 208 In dit hoofdstuk worden de verschillende aspecten van de pensioenregeling voor werknemers toegelicht: Met betrekking alle werknemers: De werknemerspensioenen

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL HOOFDSTUK 1: INLEIDING 9 HOOFDSTUK 2: PENSIOENSTELSEL IN DE REGELING VOOR WERKNEMERS 11

INHOUDSTAFEL HOOFDSTUK 1: INLEIDING 9 HOOFDSTUK 2: PENSIOENSTELSEL IN DE REGELING VOOR WERKNEMERS 11 INHOUDSTAFEL HOOFDSTUK 1: INLEIDING 9 HOOFDSTUK 2: PENSIOENSTELSEL IN DE REGELING VOOR WERKNEMERS 11 1. VERVROEGD RUSTPENSIOEN 11 1.1. Huidige regeling 11 1.2. Onderscheid tussen pensioenrecht en pensioenberekening

Nadere informatie

Wat met ons wettelijk pensioen?

Wat met ons wettelijk pensioen? Wat met ons wettelijk pensioen? Wanneer Waar Hoe Infoavond Pensioenen Luc Eelen 14 juni 2012 luc.eelen@fediplus.be AGENDA van VANDAAG Vervroegd pensioen Brug pensioen Wettelijk rustpensioen Einde loopbaan

Nadere informatie

Pensioenen in het werknemersstelsel en de Inkomensgarantie voor ouderen. Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be MEMENTO

Pensioenen in het werknemersstelsel en de Inkomensgarantie voor ouderen. Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be MEMENTO Pensioenen in het werknemersstelsel en de Inkomensgarantie voor ouderen Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be MEMENTO INHOUDSOPGAVE 1 HOOFDSTUK 1 Wat kan de RVP voor mij doen?...13 HOOFDSTUK 2 Het

Nadere informatie

Memo en actuele cijfers voor de werkgever Actuele bedragen op datum van 1 januari 2016

Memo en actuele cijfers voor de werkgever Actuele bedragen op datum van 1 januari 2016 Memo en actuele cijfers voor de werkgever Actuele bedragen op datum van 1 januari 2016 1. Loongrenzen concurrentiebeding 2015 33.203-66.406 2016 33.221-66.441 Loongrens scholingsbeding 2015 33.203 2016

Nadere informatie

Hoeveel bedraagt de bonus?... 5. Welke diensten geven recht op een bonus?... 5. Telt de pensioenbonus mee voor het pensioen?... 6

Hoeveel bedraagt de bonus?... 5. Welke diensten geven recht op een bonus?... 5. Telt de pensioenbonus mee voor het pensioen?... 6 De pensioenbonus 2 Inhoud Inleiding... 3 Wanneer start en eindigt de opbouw van een bonus?... 4 Hoeveel bedraagt de bonus?... 5 Welke diensten geven recht op een bonus?... 5 Telt de pensioenbonus mee voor

Nadere informatie

SOCIALE BEDRAGEN PER 1 JANUARI 2014

SOCIALE BEDRAGEN PER 1 JANUARI 2014 WET BETREFFENDE DE ARBEIDSOVEREENKOMSTEN Voor de arbeider Concurrentiebeding 32.886,00 39.422,00 Scholingsbeding 32.886,00 Voor de bediende Concurrentiebeding 32.886,00 65.771,00 Scheidsrechterlijk beding

Nadere informatie

Jaarlijkse vakantie: de spelregels

Jaarlijkse vakantie: de spelregels Jaarlijkse vakantie: de spelregels Mrs. Kathy Bergen Senior Legal Consultant De zomermaanden komen eraan, een periode waarin u wordt geconfronteerd met de jaarlijkse vakantie van uw werknemers... Wat zijn

Nadere informatie

Verhoging van alle minima en forfaits op , zowel voor volledig als tijdelijk werklozen als voor SWT:

Verhoging van alle minima en forfaits op , zowel voor volledig als tijdelijk werklozen als voor SWT: IPA 2017-2018 De kogel is door de kerk. Er is een interprofessioneel akkoord (IPA) voor 2017-2018. Het akkoord heeft betrekking op de loonnorm, de welvaartsvastheid, de verlenging en aanpassing van de

Nadere informatie

Sector van de vlasbereiding

Sector van de vlasbereiding Sector van de vlasbereiding 2014 Dit document is gebaseerd op de reglementering en de bedragen die op 15 oktober 2013 van toepassing waren. 1 De meeste zaken die in de textielagenda staan, zijn ook voor

Nadere informatie

De sociale hervormingen van Di Rupo I. Nahima Lanjri Volksvertegenwoordiger Zwijndrecht 19 maart 2012

De sociale hervormingen van Di Rupo I. Nahima Lanjri Volksvertegenwoordiger Zwijndrecht 19 maart 2012 De sociale hervormingen van Di Rupo I Nahima Lanjri Volksvertegenwoordiger Zwijndrecht 19 maart 2012 1. PENSIOENHERVORMING 2. WERKZAAMHEIDSGRAAD VERHOGEN 4. OVERIGE AANDACHTSPUNTEN 3. COMBINATIE GEZIN

Nadere informatie

Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 8 Afdeling 1. Basiswetgeving 8 Afdeling 2. Afwijkingen op het niveau van de sector of de onderneming 9

Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 8 Afdeling 1. Basiswetgeving 8 Afdeling 2. Afwijkingen op het niveau van de sector of de onderneming 9 DEEL 1. VOLTIJDS BRUGPENSIOEN 1 Hoofdstuk 1. Situering 7 Hoofdstuk 2. Strategie/Beleidsluik 7 Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 8 Afdeling 1. Basiswetgeving 8 Afdeling 2. Afwijkingen op het niveau van de sector

Nadere informatie

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit Juridische dienst

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit Juridische dienst Ouderschapsverlof 12.07.2016 Juridische dienst Info@salar.be Ouderschapsverlof is een thematisch verlof dat werknemers de mogelijkheid biedt de arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen of te verminderen

Nadere informatie

Het rustpensioen in de openbare sector. VVOS Oost-Vlaanderen 11 december 2015

Het rustpensioen in de openbare sector. VVOS Oost-Vlaanderen 11 december 2015 Het rustpensioen in de openbare sector 1. Inleiding 2. Toegang tot het rustpensioen 3. Berekening van het rustpensioen 4. Betaling van het rustpensioen indexatie, perequatie, cumul 5. Het overlevingspensioen

Nadere informatie

[ ] PROGRAMMAWET GEPUBLICEERD IN HET BELGISCH STAATSBLAD

[ ] PROGRAMMAWET GEPUBLICEERD IN HET BELGISCH STAATSBLAD [2015-01-16] PROGRAMMAWET GEPUBLICEERD IN HET BELGISCH STAATSBLAD In het Belgisch Staatsblad van 29 december 2014 werd de Programmawet van 19 december 2014 gepubliceerd. Hieronder zullen we de voor u meest

Nadere informatie

Inhoudstafel. Inleiding 1. Titel 1 TOEGANGSVOORWAARDEN

Inhoudstafel. Inleiding 1. Titel 1 TOEGANGSVOORWAARDEN Inleiding 1 Titel 1 TOEGANGSVOORWAARDEN Toepassingsgebied 5 Werkgevers 5 Werknemers 5 Specificiteiten voor sommige sectoren 6 Ontslag door de werkgever 9 Begrip ontslag 9 Ontslagprocedure Overleg 10 1.

Nadere informatie

Halftijds brugpensioen

Halftijds brugpensioen Halftijds brugpensioen //dossier Eindeloopbaan Inhoud Wat verstaat men onder halftijds brugpensioen?... 01 Onder welke voorwaarden krijgt men toegang tot het halftijds brugpensioen?... 01 Welke procedure

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF JANUARI 2015

NIEUWSBRIEF JANUARI 2015 NIEUWSBRIEF JANUARI 2015 INDEXATIE VAN GRENSBEDRAGEN TOEGELATEN ARBEID BIJ PENSIOEN Wie een rust- of overlevingspensioen geniet, mag nog steeds een beroepsactiviteit als werknemer, ambtenaar of zelfstandige

Nadere informatie

Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2

Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 bedrijfstoeslag (Brugpensioen) 2014 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 DEEL I: HET STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (VOLTIJDS BRUGPENSIOEN)... 7 INLEIDING... 7 1. TOEKENNINGSVOORWAARDEN... 8

Nadere informatie

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit Ouderschapsverlof 12.07.2016 Rev. 31.07.2017 Juridische dienst Info@salar.be Ouderschapsverlof is een thematisch verlof dat werknemers de mogelijkheid biedt de arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen of

Nadere informatie

Tijdskrediet en loopbaanvermindering 1

Tijdskrediet en loopbaanvermindering 1 Tijdskrediet en loopbaanvermindering 1 4 soorten tijdskrediet : 1. Tijdskrediet zonder motief; 2. Tijdskrediet met motief; 3. Landingsbanen; 4. Themaverloven. 1 CAO 77bis regelde oorspronkelijk het recht

Nadere informatie

SOCIALE BEDRAGEN PER 1 JANUARI 2015

SOCIALE BEDRAGEN PER 1 JANUARI 2015 WET BETREFFENDE DE ARBEIDSOVEREENKOMSTEN Voor de arbeider Concurrentiebeding 33.203,00 66.406,00 Scholingsbeding 33.203,00 Voor de bediende Concurrentiebeding 33.203,00 66.406,00 Scheidsrechterlijk beding

Nadere informatie

Eindejaarspremie. Verplichting tot betalen van een eindejaarspremie

Eindejaarspremie. Verplichting tot betalen van een eindejaarspremie Definitie Eindejaarspremie Een eindejaarspremie of dertiende maand is een vergoeding voor een jaar prestaties, die meestal rond de jaarwisseling uitbetaald wordt. De eindejaarspremie wordt niet bij het

Nadere informatie

Vrouw en pensioen. Jean MOUREAUX. Rijksdienst voor Pensioenen Financiële studies

Vrouw en pensioen. Jean MOUREAUX.  Rijksdienst voor Pensioenen Financiële studies Vrouw en pensioen Jean MOUREAUX jean.moureaux@rvp.fgov.be www.rvp.fgov.be Belang van de gelijkstelbare dagen per aard en geslacht Werloosheid Ziekte, invaliditeit Brugpensioen Onvoldoende informatie Loopbaanonderbreking

Nadere informatie

Het sociaal statuut der zelfstandigen Pensioen

Het sociaal statuut der zelfstandigen Pensioen Het sociaal statuut der zelfstandigen Pensioen Moderne overheid, kwalitatieve service Inhoudstafel Voorwaarden 3 Wie komt in aanmerking? 3 Voorwaarden voor het verkrijgen van een rustpensioen 4 Voorwaarden

Nadere informatie

28 DECEMBER 2011. - Wet houdende diverse bepalingen (1)

28 DECEMBER 2011. - Wet houdende diverse bepalingen (1) 28 DECEMBER 2011. - Wet houdende diverse bepalingen (1) TITEL 8. Pensioenen HOOFDSTUK 1. - Pensioenen van de overheidssector Afdeling 1. - Verhoging van de pensioenleeftijd Art. 85. Artikel 46 van de wet

Nadere informatie

De hervorming van de werknemerspensioenen (Opleiding voor professionals) Afgesloten op 15 oktober 2014

De hervorming van de werknemerspensioenen (Opleiding voor professionals) Afgesloten op 15 oktober 2014 De hervorming van de werknemerspensioenen (Opleiding voor professionals) Afgesloten op 15 oktober 2014 Context 8u30-9u: Onthaal met koffie 9u - 11u15: Eerste deel van de uiteenzetting: Waar staan we nu?

Nadere informatie

Tijdskrediet met motief 1

Tijdskrediet met motief 1 Tijdskrediet met motief 1 Reden Hoelang waarden Beperkingen / uitbreidingen Vlaamse premie RVA uitkeringen (bruto netto) MOTIEF ZORG 1. opvoeding van kinderen

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling?

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling? Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling? Waarover gaat dit infoblad? In dit infoblad leggen we uit hoe we het dagbedrag van uw werkloosheidsuitkering als volledig werkloze

Nadere informatie

Voor elke categorie (zie algemene methodenota) van pensioengerechtigden wordt een verdeling opgemaakt.

Voor elke categorie (zie algemene methodenota) van pensioengerechtigden wordt een verdeling opgemaakt. 4 Zelfstandigenpensioenen Toestand op januari 200 In dit hoofdstuk worden de verschillende aspecten van de pensioenregeling voor zelfstandigen toegelicht: De zelfstandigenpensioenen verdeeld volgens het

Nadere informatie

10 ANTWOORDEN OVER JOUW PENSIOEN ALS ZELFSTANDIGE. BETERE ZEKERHEID VOOR ONDERNEMERS

10 ANTWOORDEN OVER JOUW PENSIOEN ALS ZELFSTANDIGE.  BETERE ZEKERHEID VOOR ONDERNEMERS 10 ANTWOORDEN OVER JOUW PENSIOEN ALS ZELFSTANDIGE BETERE ZEKERHEID VOOR ONDERNEMERS www.zenito.be 2 MET PENSIOEN ALS ZELFSTANDIGE INLEIDING In deze folder geven we, in de vorm van vraag en antwoord, beknopte

Nadere informatie

Zeker van elkaar. Sociale Zekerheid. Loontrekkende. De sociale bijdragen Uitkeringen bij ziekte of ongeval Pensioen Kerncijfers

Zeker van elkaar. Sociale Zekerheid. Loontrekkende. De sociale bijdragen Uitkeringen bij ziekte of ongeval Pensioen Kerncijfers Zeker van elkaar. Sociale Zekerheid Loontrekkende De sociale bijdragen Uitkeringen bij ziekte of ongeval Pensioen Kerncijfers Editie 2015 Inhoudstafel 1. De sociale bijdragen 1.1. Wie betaalt wat? 4 1.2.

Nadere informatie

Wegwijs in je pensioen

Wegwijs in je pensioen Wegwijs in je pensioen Wie de pensioenleeftijd nadert, stelt zich spontaan een aantal vragen. Kom ik in aanmerking voor een pensioen? Wanneer kan ik met pensioen? Hoeveel zal het bedragen? Waar en wanneer

Nadere informatie

Welk land kent de meeste belastingsontduiking? Welk land kent de meeste depressies? Welk land kent het hoogste BTW tarief?

Welk land kent de meeste belastingsontduiking? Welk land kent de meeste depressies? Welk land kent het hoogste BTW tarief? Welk land kent de meeste belastingsontduiking? Welk land kent de meeste depressies? Welk land kent het hoogste BTW tarief? Welk land kent de hoogste overheidsschuld? Welk land kent de grootste loonkloof

Nadere informatie

SOCIALE BEDRAGEN PER 1 JANUARI 2013

SOCIALE BEDRAGEN PER 1 JANUARI 2013 WET BETREFFENDE DE ARBEIDSOVEREENKOMSTEN Voor de arbeider Concurrentiebeding 32.254,00 38.665,00 Scholingsbeding 32.254,00 Voor de bediende Proefbeding 38.665,00 Opzegging en tegenopzegging 32.254,00 64.508,00

Nadere informatie

STATISTISCHE STUDIES

STATISTISCHE STUDIES STATISTISCHE STUDIES december 2003 Inhoudstafel I. DE LOOPBAAN VAN EEN WERKNEMER Inleiding 1 a. De loopbaanduur 3 b. De werkelijke en gelijkgestelde dagen in een loopbaan 7 c. De aard van inactiviteit

Nadere informatie

Pensioenupdate Up2date najaar 2018

Pensioenupdate Up2date najaar 2018 Pensioenupdate Up2date najaar 2018 1. Wat is er nieuw? 2. Regularisatie studiejaren 3. De POZ 2 Wat is er nieuw? 3 Wat is de wettelijke pensioenleeftijd? Periode Tot en met 31.01.2025 Van 01.02.2025 tot

Nadere informatie

Infoavond eindeloopbaan & brugpensioen. ACV Verbond Leuven mei 2012

Infoavond eindeloopbaan & brugpensioen. ACV Verbond Leuven mei 2012 Infoavond eindeloopbaan & brugpensioen ACV Verbond Leuven mei 2012 Inhoud Van loopbaanonderbreking voor 50plussers naar landingsbanen voor 55plussers Van brugpensioen naar werkloosheid met bedrijfstoeslag

Nadere informatie

Lange loopbaan : 35 jaar vanaf 2012, 38 jaar vanaf 2014, 39 jaar vanaf 2016 en 40 jaar vanaf 2017 ;

Lange loopbaan : 35 jaar vanaf 2012, 38 jaar vanaf 2014, 39 jaar vanaf 2016 en 40 jaar vanaf 2017 ; INHOUD EN UITVOERING VAN HET REGEERAKKOORD OP SOCIAALRECHTELIJK VLAK Onder het motto beter laat dan nooit, ligt er na 541 dagen onderhandelen eindelijk een regeerakkoord op tafel. Naast het feit dat het

Nadere informatie

Overzicht nieuwe pensioenmaatregelen in de overheidssector

Overzicht nieuwe pensioenmaatregelen in de overheidssector Overzicht nieuwe pensioenmaatregelen in de overheidssector 1. Overzicht van de belangrijkste wijzigingen De minimumleeftijd en loopbaanvoorwaarde om van een vervroegd rustpensioen te kunnen genieten worden

Nadere informatie

Ouderschapsverlof. 13.04.2006 Rev. 04.06.2012 Juridische dienst info@salar.be

Ouderschapsverlof. 13.04.2006 Rev. 04.06.2012 Juridische dienst info@salar.be 13.04.2006 Rev. 04.06.2012 Juridische dienst info@salar.be Ouderschapsverlof De redactie en uitgever streven naar optimale betrouwbaarheid en volledigheid van de verstrekte informatie, waarvoor ze echter

Nadere informatie

8. Stoppen met werken

8. Stoppen met werken 8. Stoppen met werken De wetgeving in verband met pensioenen en brugpensioenen verandert voortdurend. Gaat u met (brug)pensioen, informeer u dan bij de BBTK en vraag welke voorwaarden van kracht zijn.

Nadere informatie

CIRCULAIRE. Sociale uitkeringen Bedragen per 1 januari 2014

CIRCULAIRE. Sociale uitkeringen Bedragen per 1 januari 2014 Anneleen Bettens Adjunct-adviseur Competentiecentrum Werk & Sociale Zekerheid T +32 2 515 09 27 F +32 2 515 09 13 ab@vbo-feb.be CIRCULAIRE Sociale uitkeringen Bedragen per 1 januari 2014 19 februari 2014

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF DECEMBER 2008

NIEUWSBRIEF DECEMBER 2008 NIEUWSBRIEF DECEMBER 2008 NIET OPGENOMEN VAKANTIEDAGEN BIJ BEDIENDEN Op het einde van het jaar heeft de werkgever vaak te maken met bedienden die niet al hun verlofdagen hebben opgebruikt. De vraag wordt

Nadere informatie

Titel. Subtitel + auteur. Regeerakkoord 12/2014 1

Titel. Subtitel + auteur. Regeerakkoord 12/2014 1 Titel Subtitel + auteur 1 Regeerakkoord 2 12/2014 1 Indexsprong Loonmatiging Vermindering van de sociale lasten Fiscale maatregelen Tijdskrediet SWT Pensioen Aanvullende pensioenen Modernisering van de

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling?

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen neem contact op met de plaatselijke RVA (werkloosheidsbureau). De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site: www.rva.be Infoblad

Nadere informatie

MINDER WERKEN. John Hallaert

MINDER WERKEN. John Hallaert MINDER WERKEN John Hallaert 2018-2019 Tijdskrediet Zonder motief Met motief Landingsbaan Inhoud Thematisch verlof Ouderschapsverlof Medische bijstand Palliatief verlof Tijdskrediet Geschiedenis 1985: herstelwet

Nadere informatie

Pensioenhervorming treft onderwijspersoneel zeer hard 22/10/2014

Pensioenhervorming treft onderwijspersoneel zeer hard 22/10/2014 Pensioenhervorming treft onderwijspersoneel zeer hard 22/10/2014 De federale regering heeft allerlei besparingsmaatregelen voor ons in petto. De maatregelen die ons het hardst zullen treffen, hebben te

Nadere informatie

WAT IS NIEUW VANAF 2013?

WAT IS NIEUW VANAF 2013? WAT IS NIEUW VANAF 2013? In januari treden traditiegetrouw een reeks van nieuwe maatregelen in werking. De voornaamste zaken zijn die het nieuwe jaar brengt, zetten we hieronder op een rij. Inhoudstafel

Nadere informatie