3 Werknemerspensioenen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "3 Werknemerspensioenen"

Transcriptie

1 3 Werknemerspensioenen Toestand op januari 208 In dit hoofdstuk worden de verschillende aspecten van de pensioenregeling voor werknemers toegelicht: Met betrekking alle werknemers: De werknemerspensioenen verdeeld volgens het ingangsjaar van het pensioen; Met betrekking specifieke gerechtigden in de werknemersregeling: De vervroegde rustpensioenen; De pensioenen van de mijnwerkers; De overlevingspensioenen voor de normale leeftijd en de overgangsuitkeringen; De rustpensioenen van de uit de echt gescheiden echtgenoten; De rust- en overlevingspensioenen voor een volledige loopbaan; De gerechtigden op een werknemersrente. 3. Verdeling per ingangsjaar en categorie De verdeling van de werknemerspensioenen volgens het ingangsjaar wordt opgemaakt, jaar per jaar, vanaf 994. De ingangsjaren vóór 994 zijn samengevoegd. Voor elke categorie (zie algemene methodenota) van pensioengerechtigden wordt een verdeling opgemaakt. Een eerste tabel geeft de verdeling van het aantal gerechtigden op een rustpensioen werknemer en de overeenkomstige maandelijkse uitgave volgens het jaar dat het rustpensioen ingaat. De volgende tabellen geven de verdeling van het aantal gerechtigden op een overlevingspensioen werknemer en de overeenkomstige maandelijkse uitgave volgens: het ingangsjaar van het rustpensioen werknemer van de overleden echtgeno(o)t(e) 2 het werkelijke ingangsjaar van het overlevingspensioen werknemer. Deze statistiek heeft betrekking op gerechtigden op een werknemerspensioen, het resultaat van onze selectie uit de gegevensdatabank op januari 208. Federale Pensioendienst Jaarlijkse statistiek 208 3

2 3.. Rustpensioenen ~ Mannen Aantal gerechtigden en maandelijkse uitgave (in ) Gehuwd Rust gezinsbedrag Rust bedrag alleenstaande Ingangsjaar Aantal Bedrag Aantal Bedrag Aantal Bedrag , , ,98 voor , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,98 januari , , ,22 Niet gehuwd Rust bedrag alleenstaande Rust en overleving Ingangsjaar Aantal Bedrag Aantal Bedrag , ,29 voor , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,76 januari , ,00 32 Federale Pensioendienst 3.. ~ Werknemers ~ Per ingangsjaar

3 Rustpensioenen ~ Vrouwen Aantal gerechtigden en maandelijkse uitgave (in ) Gehuwd Rust gezinsbedrag Rust bedrag alleenstaande Ingangsjaar Aantal Bedrag Aantal Bedrag Aantal Bedrag , , ,47 voor , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,28 januari , , ,4 Niet gehuwd Rust bedrag alleenstaande Rust en overleving Ingangsjaar Aantal Bedrag ,53 Aantal Bedrag ,29 voor , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,70 januari , , ~ Werknemers ~ Per ingangsjaar Federale Pensioendienst 33

4 3..2 Overlevingspensioenen per ingangsjaar van het rustpensioen van de overleden echtgenoot ~ Mannen en vrouwen Aantal gerechtigden en maandelijkse uitgave (in ) Mannen «Overleving» Ingangsjaar Aantal Bedrag Aantal Bedrag Aantal Bedrag , , ,55 voor , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,43 januari , , ,83 Vrouwen «Rust + overleving» gedeelte «overleving» «Rust + overleving» gedeelte «overleving» «Overleving» Ingangsjaar Aantal Bedrag Aantal Bedrag Aantal Bedrag , , ,7 voor , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,36 januari , , ,75 34 Federale Pensioendienst 3..2 ~ Werknemers ~ Per ingangsjaar

5 3..3 Overlevingspensioenen per ingangsjaar van het overlevingspensioen Mannen en vrouwen Aantal gerechtigden en maandelijkse uitgave (in ) Mannen «Overleving» Ingangsjaar Aantal Bedrag Aantal Bedrag Aantal Bedrag , , ,55 voor , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,05 januari , , ,55 Vrouwen «Rust + overleving» gedeelte «overleving» «Rust + overleving» gedeelte «overleving» «Overleving» Ingangsjaar Aantal Bedrag Aantal Bedrag Aantal Bedrag , , ,7 voor , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,90 januari , , , ~ Werknemers ~ Per ingangsjaar Federale Pensioendienst 35

6

7 3.2 Vervroegde rustpensioenen De aard van de vervroeging De gewone vervroeging De wet van 2 mei 955 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor arbeiders bepaalt dat het rustpensioen kan ingaan binnen vijf jaar vóór de leeftijd van 65 jaar voor een man en 60 jaar voor een vrouw; in dit geval wordt het pensioen met 5 % per jaar vervroeging verminderd. Identieke bepalingen worden ingevoerd door de wet van 2 juli 957 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor bedienden en overgenomen door het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers. Krachtens deze beschikkingen kon het vervroegd rustpensioen verkregen worden ongeacht de duur van de loopbaan. Het koninklijk besluit nr. 45 van 6 juli 986 bepaalt vervolgens dat voor de rustpensioenen die ten vroegste op januari 987 ingaan, de vervroeging vóór de leeftijd van 60 jaar niet meer wordt toegelaten. Het statuut van nationale erkentelijkheid en de burgerlijke oorlogsinvaliden De wet van 2 mei 955 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor arbeiders en de wet van 2 juli 957 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor bedienden bepalen dat de gerechtigden op een statuut van nationale erkentelijkheid en de burgerlijke oorlogsinvaliden die dit statuut niet bezitten het vervroegd rustpensioen kunnen bekomen. De vermindering voor het aantal jaren vervroeging wordt afgebouwd en voor sommige gerechtigden wordt geen vermindering meer toegepast. Het pensioen toegekend op 64 jaar Het koninklijk besluit nr. 50 werd aangevuld met twee bepalingen waarbij een onverminderd rustpensioen kan worden toegekend op 64 jaar aan: de gerechtigde die een gewoonlijke en hoofdzakelijke tewerkstelling als werknemer gedurende tenminste 45 jaar bewijst (wet van 27 februari 976; koninklijk besluit van 0 maart 976); de gerechtigde die op gewoonlijke en hoofdzakelijke wijze een bijzonder ruw en/of ongezond beroep heeft uitgeoefend (wet van 27 december 976; koninklijk besluit van 26 april 977). Het bijzonder brugpensioen Door de wet van 22 december 977 wordt vanaf januari 978 het begrip «bijzonder brugpensioen» in de pensioenwetgeving ingevoerd. Krachtens deze beschikkingen wordt aan de oudere werklozen en aan de bejaarde invaliden de mogelijkheid geboden vanaf de leeftijd van 60 jaar voor de mannen en 55 jaar voor de vrouwen een vervroegd rustpensioen te bekomen zonder dat de vermindering met 5 % per jaar vervroeging wordt toegepast. Deze beschikkingen zijn van toepassing op de gerechtigden van wie de aanvraag om vervroegd pensioen uitwerking heeft tijdens de periode van januari maart 982 voor de werklozen en in 978 voor de invaliden. Federale Pensioendienst Jaarlijkse statistiek

8 Het brugrustpensioen Bij koninklijk besluit nr. 95 van 28 september 982 betreffende het brugrustpensioen voor werknemers wordt in het koninklijk besluit nr. 50 een bepaling ingelast krachtens welke aan mannen vanaf de leeftijd van 60 jaar een rustpensioen kan worden toegekend zonder vermindering, ingaand in de periode van januari december 985, op voorwaarde dat de werkgever zich ertoe verbindt de belanghebbende als werknemer door een werkzoekende te vervangen. De maatregel wordt herhaalde malen verlengd en ten laatste 3 december 990. Uiteindelijk heft de wet van 20 juli 990 instelling van een flexibele pensioenleeftijd voor werknemers de bepalingen van het koninklijk besluit nr. 50 in verband met de vervroegde pensioenen op vanaf januari 99, maar deze blijven van toepassing op de vervroegde pensioenen die daadwerkelijk en voor de eerste maal vóór januari 99 zijn ingaan. De telling op januari 208 Deze statistiek heeft betrekking op gerechtigden die nog een rustpensioen werknemer met vervroegde ingangsdatum van vóór januari 99 genieten. Opmerking Sinds dit jaar beschikken we niet meer over voldoende informatie om alle gerechtigden (die nog een rustpensioen werknemer met vervroegde ingangsdatum genieten) op te delen naar de aard van de vervroeging. Zo is het niet meer mogelijk het statuut van nationale erkentelijkheid, de burgerlijke oorlogsinvaliden, het pensioen toegekend op 64 jaar, het bijzonder brugpensioen en het brugrustpensioen te onderscheiden. We beschikken nog enkel over cijfergegevens betreffende de gewone vervroegingen. 38 Federale Pensioendienst Jaarlijkse statistiek 208

9 Aantal gerechtigden en maandelijkse uitgave (in ) volgens de aard van de vervroeging en categorie Gewone vervroegingen Categorieën Aantal gerechtigden Bedrag ,66 Mannen ,40 Gehuw d Rust gezinsbedrag ,29 Rust bedrag alleenstaande ,05 Niet gehuw d Rust bedrag alleenstaande ,97 Rust en overleving ,09 Vrouw en ,26 Gehuw d Rust gezinsbedrag Rust bedrag alleenstaande ,35 Niet gehuw d Rust bedrag alleenstaande ,86 Rust en overleving , ~ Werknemers ~ Vervroegde rustpensioenen Federale Pensioendienst 39

10

11 3.3 Tewerkstelling als mijnwerker Verdeling per leeftijdsgroep en categorie Het waarnemingsgebied Deze statistiek heeft betrekking op de werknemers die een pensioen genieten dat geheel of gedeeltelijk werd toegekend voor een gewoonlijke en hoofdzakelijke tewerkstelling gedurende ten minste 20 jaar in de onder- en/of bovengrond van de steenkolenmijnen. Buiten beschouwing gelaten, worden de werknemers die een rustpensioen genieten dat geheel of gedeeltelijk werd toegekend: voor een tewerkstelling in de steenkolenmijnen die niet voldoet aan bovengenoemde voorwaarden; voor een tewerkstelling in andere mijnen dan steenkolenmijnen of steengroeven. De verdeling Het aantal gerechtigden wordt opgesplitst per leeftijdsgroep van 5 jaar. Er wordt een verdeling opgemaakt voor elk van de categorieën van gerechtigden op een pensioen (zie algemene methodenota). Dubbeltellingen Sommige gevallen die in deze statistiek worden behandeld, komen eveneens voor in de statistiek van de vervroegde rustpensioenen (zie hoofdstuk 3.2). Het gaat om gerechtigden op een rustpensioen dat samengesteld is uit een gedeelte mijnwerker dat binnen het waarnemingsgebied van deze statistiek valt, en een gedeelte voor jaren van tewerkstelling als arbeider en/of bediende dat vóór de normale pensioenleeftijd is ingegaan. Opmerking In de categorie gehuwde mannen of vrouwen, bedrag alleenstaande waarin de feitelijke of van tafel en bed gescheiden echtgenoten zijn opgenomen, is iedere echtgenoot verdeeld volgens zijn eigen geboortejaar en niet volgens het geboortejaar van de gerechtigde die het recht op een mijnwerkerspensioen opent. Federale Pensioendienst Jaarlijkse statistiek 208 4

12 Aantal gerechtigden op een pensioen toegekend voor een tewerkstelling als mijnwerker verdeeld per leeftijdsgroep en categorie Mannen Gehuwd Leeftijdsgroep Gezinsbedrag Bedrag alleenstaande Total minder dan 20 jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar Niet gehuwd Leeftijdsgroep Bedrag alleenstaande Rust en overleving Overleving minder dan 20 jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar Federale Pensioendienst 3.3 ~ Werknemers ~ Mijnwerkers

13 Aantal gerechtigden op een pensioen toegekend voor een tewerkstelling als mijnwerker verdeeld per leeftijdsgroep en categorie Vrouwen Gehuwd Leeftijdsgroep Gezinsbedrag Bedrag alleenstaande Total minder dan 20 jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar Niet gehuwd Leeftijdsgroep Bedrag alleenstaande Rust en overleving Overleving minder dan 20 jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar ~ Werknemers ~ Mijnwerkers Federale Pensioendienst 43

14

15 3.4 Gerechtigden op een overlevingspensioen vóór de normale leeftijd Verdeling per leeftijdsgroep en voorwaarde van de vervroeging Deze statistiek handelt over :. de gerechtigden op een overlevingspensioen, jonger dan 45 jaar 2. de gerechtigden op een overgangsuitkering Juridische basis en waarnemingsgebied Het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 967 regelt de bepalingen inzake het overlevingspensioen voor werknemers. Voor een overlijden van vóór januari 205 gaat het overlevingspensioen evenwel ten vroegste in op de eerste dag van de maand die volgt op deze waarin de langstlevende echtgenoot 45 jaar wordt, tenzij deze het bewijs levert van een blijvende arbeidsongeschiktheid van tenminste 66%, dat hij een kind ten laste heeft of dat de overleden echtgenoot gedurende tenminste 20 jaar gewoonlijk en hoofdzakelijk als ondergronds mijnwerker tewerkgesteld is geweest (...). Door K.B. nr. 32 van 30 maart 982 kan de langstlevende echtgenoot die de leeftijd van 45 jaar niet heeft bereikt en niet (of niet meer) voldoet aan bovengenoemde voorwaarden om het overlevingspensioen te kunnen genieten of blijven te genieten, een tijdelijk overlevingspensioen, d.w.z. gedurende 2 maanden, bekomen of behouden, naargelang het geval. Het K.B. van 5 april 985 en het K.B. van oktober 985 voorzien erin dat de langstlevende echtgenoot die reeds een overlevingspensioen geniet maar vóór de leeftijd van 45 jaar aan de voorwaarden kinderlast of arbeidsongeschiktheid niet meer voldoet, na het verstrijken van de termijn van 2 maanden en aan de leeftijd van 45 jaar van een voortgezet overlevingspensioen blijft genieten dat niet groter mag zijn dan het gewaarborgd minimumpensioen voor een volledige loopbaan, vermenigvuldigd met de loopbaanbreuk. Methodenota In het eerste onderdeel wordt het aantal gerechtigden opgesplitst: per leeftijdsgroep van 5 jaar; volgens de reden die het genot van het overlevingspensioen vóór de leeftijd van 45 jaar mogelijk maakt nl.: de gevallen kinderlast met een overlevingspensioen dat groter is dan het gewaarborgd minimum; de gevallen arbeidsongeschiktheid met een overlevingspensioen dat groter is dan het gewaarborgd minimum; de gevallen kinderlast of arbeidsongeschiktheid met een overlevingspensioen dat gelijk is aan of kleiner is dan het gewaarborgd minimum; de gevallen mijnwerker. de tijdelijke overlevingspensioenen ; de het gewaarborgd minimum verminderde voortgezette overlevingspensioenen Federale Pensioendienst Jaarlijkse statistiek

16 Door de wet van 5 mei 204 en het K.B. van 3 juli 204 wordt de overgangsuitkering ingevoerd. Deze nieuwe regelgeving hervormt het overlevingspensioen en is van toepassing op de langstlevende echtgenoten waarvan de echtgenoot of de echtgenote overlijdt na 3 december 204. Om recht te hebben op een overgangsuitkering moet aan volgende criteria voldaan zijn: ~ het betreft enkel de overlijdens vanaf januari 205 ~ en de langstlevende is jonger dan 45 jaar* op het moment van het overlijden van de echtgenoot. * Deze leeftijdsvoorwaarde wordt geleidelijk met 6 maanden per kalenderjaar verhoogd en gaat dus van 45 jaar in geval van overlijden in 205, 45 jaar en 6 maanden in 206, 46 jaar in 207, 46 jaar en 6 maanden in 208 naar 50 jaar in geval van overlijden na De overgangsuitkering is een tijdelijke uitkering, die in principe 2 maanden duurt en 24 maanden in geval van kinderlast. Wanneer de langstlevende het eigen rustpensioen ontvangt, zal het recht op het overlevingspensioen onderzocht worden. Methodenota In het tweede onderdeel wordt het aantal gerechtigden op een overgangsuitkering opgesplitst per leeftijdsgroep van 5 jaar: 46 Federale Pensioendienst Jaarlijkse statistiek 208

17 3.4. Aantal gerechtigden op een overlevingspensioen jonger dan 45 jaar verdeeld per leeftijdsgroep en voorwaarde van vervroeging. Voorw aarde van de vervroeging «Kinderlast» O.P. > minimum «Arbeidsongeschiktheid» O.P. > minimum «Kinderlast» «arbeidsongeschiktheid» O.P. <= minimum of «mijnw erker» Mannen Vrouw en Minder dan 20 jaar Mannen Vrouw en jaar Mannen Vrouw en jaar Mannen Vrouw en jaar Mannen Vrouw en jaar Mannen Vrouw en jaar Mannen Vrouw en Voorw aarde vande vervroeging Tijdelijke overlevingspensioenen Voortgezette overlevingspensioenen Niet verdeelde gevallen 3 4 Mannen Vrouw en 30 4 Minder dan 20 jaar Mannen Vrouw en jaar jaar Mannen Vrouw en Mannen Vrouw en jaar Mannen Vrouw en jaar 2 2 Mannen Vrouw en jaar 29 Mannen Vrouw en ~ Werknemers ~ Overlevingspensioen jonger dan 45 jaar Federale Pensioendienst 47

18 3.4.2 Aantal gerechtigden op een overgangsuitkering verdeeld per leeftijdsgroep Voorw aarde van de vervroeging Overgangsuitkeringen Mannen Vrouw en Minder dan 20 jaar Mannen Vrouw en jaar 4 4 Mannen Vrouw en jaar Mannen 4 4 Vrouw en jaar Mannen 0 0 Vrouw en jaar Mannen Vrouw en jaar Mannen Vrouw en jaar en meer Mannen Vrouw en Federale Pensioendienst ~ Werknemers ~ Overgangsuitkering

19 3.5 Uit de echt gescheiden echtgenoten gerechtigd op een pensioen waarvan minstens een gedeelte toegekend wordt op basis van de tewerkstelling van de gewezen echtgenoot Verdeling per leeftijdsgroep en schijven van maandbedragen. Het waarnemingsgebied Deze statistiek heeft betrekking op de uit de echt gescheiden echtgenoten die niet herhuwd zijn of na hun tweede (of derde ) huwelijk opnieuw uit de echt gescheiden zijn of weduwe/weduwnaar zijn geworden, en een werknemersrustpensioen genieten dat geheel of gedeeltelijk werd toegekend op grond van de tewerkstelling van de ex-echtgeno(o)t(e)(n) tijdens de huwelijksjaren. De verdeling Het aantal gerechtigden wordt verdeeld volgens het geslacht, de leeftijdsgroep en de omvang van het maandbedrag: van het rustpensioen als werknemer, en daarmee bedoelen we zowel het gedeelte dat berekend is op basis van de loopbaan van de ex-echtgeno(o)t(e), als het gedeelte dat betrekking heeft op de persoonlijke loopbaan; 2 van de ale uitkering d.w.z. het pensioen als werknemer, als zelfstandige en eventueel het gewaarborgd inkomen voor bejaarden of de inkomensgarantie voor ouderen. De tabellen tonen per leeftijdsgroep: het aal aantal gerechtigden met de overeenstemmende maandelijkse uitgave; het aantal gerechtigden die tevens een gewaarborgd inkomen voor bejaarden of een inkomensgarantie voor ouderen ontvangen; het aantal gerechtigden per schijf van 25,00, met een groepering van de laagste en de hoogste schijven. Federale Pensioendienst Jaarlijkse statistiek

20 Verdeling per leeftijdsgroep en schijven van maandbedragen ~ Mannen Maandelijkse uitgave (in ) en aantal uit de echt gescheiden echtgenoten gerechtigd op een pensioen waarvan minstens een gedeelte toegekend wordt op basis van de tewerkstelling van de gewezen echtgenoot. De maanduitgave bestaat uit het persoonlijk deel en het deel voortkomend uit de loopbaan van de gewezen echtgenoot in de werknemersregeling. Maandelijks bedrag jaar Totale uitgave ,8 aantal , , , , , Aantal tevens gerechtigd op GI of IGO 4.29 Minder dan 250,00 250,00 374,99 375,00 499,99 500,00 624,99 625,00 749,99 750,00 874, ,00.24, ,00.249,99.250,00 en meer ,00 999, Maandelijks bedrag Totale uitgave , , ,30 aantal Aantal tevens gerechtigd op GI of IGO Minder dan 250,00 250,00 374,99 375,00 499,99 500,00 624,99 625,00 749,99 750,00 874,99 875,00 999,99.000,00.24,99.25,00.249,99.250,00 en meer Federale Pensioendienst 3.5. ~ Werknemers ~ Uit de echt gescheiden echtgenoten

21 Verdeling per leeftijdsgroep en schijven van maandbedragen ~ Vrouwen Maandelijkse uitgave (in ) en aantal uit de echt gescheiden echtgenoten gerechtigd op een pensioen waarvan minstens een gedeelte toegekend wordt op basis van de tewerkstelling van de gewezen echtgenoot. De maanduitgave bestaat uit het persoonlijk deel en het deel voortkomend uit de loopbaan van de gewezen echtgenoot in de werknemersregeling. Maandelijks bedrag jaar Totale uitgave , , ,76 aantal , , , Aantal tevens gerechtigd op GI of IGO Minder dan 250,00 250,00 374,99 375,00 499,99 500,00 624,99 625,00 749,99 750,00 874,99.000,00.24, ,00.249,99.250,00 en meer ,00 999, Maandelijks bedrag Totale uitgave , , , ,60 aantal Aantal tevens gerechtigd op GI of IGO Minder dan 250,00 250,00 374,99 375,00 499,99 500,00 624,99 625,00 749,99 750,00 874,99 875,00 999,99.000,00.24,99.25,00.249,99.250,00 en meer ~ Werknemers ~ Uit de echt gescheiden echtgenoten Federale Pensioendienst 5

22 Verdeling per leeftijdsgroep en schijven van maandbedragen ~ Mannen Maandelijkse uitgave (in ) en aantal uit de echt gescheiden echtgenoten gerechtigd op een pensioen waarvan minstens een gedeelte toegekend wordt op basis van de tewerkstelling van de gewezen echtgenoot. De maanduitgave is de ale pensioenuitkering in de regeling werknemers en zelfstandigen. Maandelijks bedrag jaar Totale uitgave , , ,93 aantal , , , Aantal tevens gerechtigd op GI of IGO 4.29 Minder dan 250,00 250,00 374,99 375,00 499,99 500,00 624,99 625,00 749,99 750,00 874,99.000,00.24, ,00.249,99.250,00 en meer ,00 999, Maandelijks bedrag Totale uitgave , , ,57 aantal Aantal tevens gerechtigd op GI of IGO Minder dan 250,00 250,00 374,99 375,00 499,99 500,00 624,99 625,00 749,99 750,00 874,99 875,00 999,99.000,00.24,99.25,00.249,99.250,00 en meer Federale Pensioendienst 3.5. ~ Werknemers ~ Uit de echt gescheiden echtgenoten

23 Verdeling per leeftijdsgroep en schijven van maandbedragen ~ Vrouwen Maandelijkse uitgave (in ) en aantal uit de echt gescheiden echtgenoten gerechtigd op een pensioen waarvan minstens een gedeelte toegekend wordt op basis van de tewerkstelling van de gewezen echtgenoot. De maanduitgave is de ale pensioenuitkering in de regeling werknemers en zelfstandigen. Maandelijks bedrag jaar Totale uitgave ,99 aantal , , , , , Aantal tevens gerechtigd op GI of IGO Minder dan 250,00 250,00 374,99 375,00 499,99 500,00 624,99 625,00 749,99 750,00 874, ,00.24, ,00.249,99.250,00 en meer ,00 999, Maandelijks bedrag Totale uitgave , , , ,9 aantal Aantal tevens gerechtigd op GI of IGO Minder dan 250,00 250,00 374,99 375,00 499,99 500,00 624,99 625,00 749,99 750,00 874,99 875,00 999,99.000,00.24,99.25,00.249,99.250,00 en meer ~ Werknemers ~ Uit de echt gescheiden echtgenoten Federale Pensioendienst 53

24

25 3.6 Volledige loopbaan Verdeling per leeftijdsgroep en schijven van maandbedragen Beperking van het waarnemingsgebied De statistiek van de volledige loopbanen heeft betrekking op: de rustpensioenen toegekend aan de werknemers met een volledige beroepsloopbaan als arbeider en/of bediende; 2 de overlevingspensioenen toegekend aan de langstlevende echtgenoten van werknemers met een volledige beroepsloopbaan als arbeider en/of bediende. Zelfs wanneer het om volledige loopbanen gaat, worden buiten beschouwing gelaten: de pensioenen toegekend aan mijnwerkers, zeevarenden en vliegend personeel van de burgerlijke luchtvaart, evenals aan hun langstlevende echtgenoten; de rustpensioenen met een vervroegde ingangsdatum of met een supplement voor de gewerkte jaren na de normale pensioenleeftijd; de pensioenen waarvan het bedrag werd verminderd wegens het genot van een extern voordeel; de pensioenen waarvan het bedrag is verlaagd als gevolg van de uitoefening van een toegelaten beroepsactiviteit; de cumulaties van rustpensioenen en overlevingspensioenen; de cumulaties van werknemerspensioenen met voordelen zelfstandigen, inkomensgarantie of gewaarborgd inkomen en mindervaliden. Het begrip volledige loopbaan Een pensioen wordt geacht te zijn toegekend voor een volledige werknemersloopbaan wanneer voor al de jaren van de te bewijzen loopbaanperiode een werkelijke, gelijkgestelde of vermoede tewerkstelling als werknemer in aanmerking werd genomen. Bij de interpretatie van deze statistiek, vooral wat de verschillen tussen de gemiddelde bedragen per generatie betreft, moeten we met de volgende overwegingen rekening houden: Het pensioen wordt berekend op basis van forfaitaire bedragen voor de loopbaanjaren vóór 955 (957 voor bedienden) en op basis van de werkelijke, fictieve of forfaitaire brutolonen voor de loopbaanjaren vanaf 955 (957 voor bedienden), waarbij geen rekening wordt gehouden met het gedeelte van de brutolonen dat het grensbedrag voor de pensioenbijdrage van de bedienden overtreft. Vanaf 98 wordt voor alle werknemers slechts rekening gehouden met een geplafonneerd loon. Van jaar jaar zal dus de invloed van de lonen op het toegekende pensioenbedrag stijgen. Voor de toekenning van de pensioenen die vóór 968 zijn ingegaan werd enkel rekening gehouden met de jaren waarvoor een gewoonlijke en hoofdzakelijke tewerkstelling als werknemer, d.w.z. van tenminste 4 uur per dag gedurende tenminste 85 dagen per jaar, bewezen was. Voor de pensioenen die na 967 ingaan wordt echter de voorwaarde van een gewoonlijke en hoofdzakelijke tewerkstelling nog alleen voor de loopbaanjaren vóór 955 gehandhaafd, terwijl voor de jaren vanaf 955 iedere tewerkstelling, ongeacht de duur ervan, in aanmerking wordt genomen. De beschikkingen inzake de bewijsvoering van de loopbaan, de voorwaarden toekenning van vermoede loopbaanjaren, enz... hebben in de loop van de jaren herhaaldelijk grondige wijzigingen ondergaan. De pensioenen die vóór 968 zijn ingegaan, met uitzondering van sommige bediendenpensioenen, worden geacht de rente te omvatten. Vanaf 968 werd de rentevestiging afgeschaft en worden de voorheen gevestigde renten als een afzonderlijk voordeel toegekend en uitbetaald. Bij de sociale programmaties op januari 974, januari 979 en oktober 990 werden verhogingspercentages toegepast die verschilden naargelang het ingangsjaar van het pensioen. De pensioenen die vóór 962 een aanvang namen, mochten niet lager zijn dan een gewaarborgd minimum. Vanaf 962 werd dit beginsel opgegeven, maar door de wet van 8 augustus 980 betreffende de budgettaire voorstellen , en de herstelwet van 0 februari 98 inzake de pensioenen van de sociale sector, werd met terugwerkende kracht vanaf januari 980 het Federale Pensioendienst ~ Jaarlijkse statistieken

26 gewaarborgd minimumpensioenbedrag voor een volledige loopbaan opnieuw ingevoerd. Voor al de loopbaanjaren na 954 dient dan wel een tewerkstelling van tenminste 285 dagen van tenminste 6 uur als werknemer bewezen te worden, behalve voor de pensioenen die vóór 98 zijn ingegaan en waarvan het bedrag tenminste 7/0 van het gewaarborgd minimum bereikt. Onderhavige statistische verdeling wordt stand gebracht op grond van de in de databank opgenomen «loopbaanbreuk» die aan de eenheid moet gelijk zijn. De teller van deze breuk drukt het aantal jaren uit waarvoor een pensioen wordt toegekend, maar zegt niets over de duur van de tewerkstelling in de loop van elk van die jaren. De verdeling Per categorie van gerechtigden wordt een tabel opgemaakt. Het aantal gerechtigden wordt tegelijkertijd opgesplitst volgens de leeftijd en de omvang van het betaalde maandbedrag. Per leeftijd en voor het aal bekomt men: het aal aantal gerechtigden met het overeenstemmend gemiddeld maandbedrag; het aantal gerechtigden per schijf van 25,00, behalve voor: de eerste schijf: de pensioenen kleiner dan het gewaarborgd minimum; de tweede schijf: de pensioenen gelijk aan het gewaarborgd minimum; de derde schijf: de pensioenen tussen het gewaarborgd minimum en de bovengrens van de schijf van 25,00 waarin het minimum gelegen is. 56 Federale Pensioendienst ~ Jaarlijkse statistieken 208

27 3.6. Volledige loopbaan ~ Rustpensioenen Aantal gerechtigden en maandelijkse uitgaven (in ) met een pensioen voor een volledige loopbaan per leeftijdsgroep en geslacht. Mannen en vrouwen Leeftijdsgroep aantal gerechtigden Gemiddeld maandelijks bedrag , , , , , jaar , , , , ,86 Mannen Leeftijdsgroep aantal gerechtigden Gemiddeld maandelijks bedrag , , , , , jaar , , , , ,37 Leeftijdsgroep aantal gerechtigden Gemiddeld maandelijks bedrag , jaar Vrouwen.273,56.382,54.354,85.338,80.363,29.353,7.344,6.279,74.244, ~ Werknemers ~ Volledige loopbaan Federale Pensioendienst 57

28 Gehuwd gezinsbedrag ~ Mannen Aantal gerechtigden en maandelijkse uitgaven (in ) met een pensioen voor een volledige loopbaan per leeftijdsgroep, schijven van maandbedragen en categorie. Leeftijdsgroep aantal gerechtigden Gemiddeld maandelijks bedrag , , , , , jaar , , , , ,62 Leeftijdsgroep jaar minder dan.525,60 pensioen minimum :.525, ,6.624,99.625,00.749,99.750,00.874,99.875,00.999, , , , , Leeftijdsgroep jaar 2.250, , , , , , , , , , ,00 en meer ,00 en meer 58 Federale Pensioendienst 3.6. ~ Werknemers ~ Volledige loopbaan

29 Gehuwd bedrag alleenstaande ~ Mannen Aantal gerechtigden en maandelijkse uitgaven (in ) met een pensioen voor een volledige loopbaan per leeftijdsgroep, schijven van maandbedragen en categorie. Leeftijdsgroep aantal gerechtigden Gemiddeld maandelijks bedrag , jaar ,8.696,60.624,05.532,49.497,72.488,35.465, ,95.220,86 Leeftijdsgroep minder dan.220,86 pensioen minimum :.220,86.220, ,00.374,99.375,00.499,99.500,00.624,99.625,00.749, jaar Leeftijdsgroep jaar.750,00.874,99.875,00.999, , , , , , , , , ,00 en meer ~ Werknemers ~ Volledige loopbaan Federale Pensioendienst 59

30 Niet gehuwd bedrag alleenstaande ~ Mannen Aantal gerechtigden en maandelijkse uitgaven (in ) met een pensioen voor een volledige loopbaan per leeftijdsgroep, schijven van maandbedragen en categorie. Leeftijdsgroep aantal gerechtigden Gemiddeld maandelijks bedrag , jaar ,42.582,60.544,56.502,03.494,78.509,65.487,97.406, ,27 Leeftijdsgroep minder dan.220,86 pensioen minimum :.220,86.220, ,00.374,99.375,00.499,99.500,00.624,99.625,00.749, jaar Leeftijdsgroep jaar.750,00.874,99.875,00.999, , , , , , , , , ,00 en meer Federale Pensioendienst 3.6. ~ Werknemers ~ Volledige loopbaan

31 Gehuwd gezinsbedrag ~ Vrouwen Aantal gerechtigden en maandelijkse uitgaven (in ) met een pensioen voor een volledige loopbaan per leeftijdsgroep, schijven van maandbedragen en categorie. Leeftijdsgroep aantal gerechtigden Gemiddeld maandelijks bedrag , jaar ,0.96,60.86,.787,80.964,80.69,0 minder pensioen.525,6.625,00.750,00 dan minimum : Leeftijdsgroep.525,60.525,60.624,99.749,99.874, jaar 3.875,00.999, , , , , Leeftijdsgroep jaar 2.250, , , , , , , , , , , , ,00 en meer 3.6. ~ Werknemers ~ Volledige loopbaan Federale Pensioendienst 6

32 Gehuwd bedrag alleenstaande ~ Vrouwen Aantal gerechtigden en maandelijkse uitgaven (in ) met een pensioen voor een volledige loopbaan per leeftijdsgroep, schijven van maandbedragen en categorie. Leeftijdsgroep aantal gerechtigden Gemiddeld maandelijks bedrag , jaar , , , , , , , ,08 minder pensioen.220,87.250,00.375,00.500,00.625,00 dan minimum : Leeftijdsgroep.220,86.220, ,99.499,99.624,99.749, jaar Leeftijdsgroep jaar.750,00.874,99.875,00.999, , , , , , , , , ,00 en meer Federale Pensioendienst 3.6. ~ Werknemers ~ Volledige loopbaan

33 Niet gehuwd bedrag alleenstaande ~ Vrouwen Aantal gerechtigden en maandelijkse uitgaven (in ) met een pensioen voor een volledige loopbaan per leeftijdsgroep, schijven van maandbedragen en categorie. Leeftijdsgroep aantal gerechtigden Gemiddeld maandelijks bedrag , jaar ,65.439,00.46,22.42,6.424,68.379,65.348,5.280,4.244,0 Leeftijdsgroep jaar minder dan.220,86 pensioen minimum :.220, , ,00.374,99.375,00.499,99.500,00.624,99.625,00.749, Leeftijdsgroep jaar.750,00.874,99.875,00.999, , , , , , , , , ,00 en meer 3.6. ~ Werknemers ~ Volledige loopbaan Federale Pensioendienst 63

34 3.6.2 Volledige loopbaan ~ Overlevingspensioenen Aantal gerechtigden en maandelijkse uitgaven (in ) met een pensioen voor een volledige loopbaan per leeftijdsgroep en geslacht. Mannen en vrouwen Leeftijdsgroep aantal gerechtigden Gemiddeld maandelijks bedrag ,73 minder dan 30 jaar.326, jaar jaar 9.338, jaar 3.4, jaar , jaar , jaar , , , , ,04 80 jaar en meer ,20 Mannen Leeftijdsgroep aantal gerechtigden Gemiddeld maandelijks bedrag 34.79,93 minder dan 30 jaar jaar jaar jaar 2.385, jaar 4.533, jaar.466, jaar , , , ,7 3 63,80 80 jaar en meer 0.03,70 Vrouwen Leeftijdsgroep aantal gerechtigden Gemiddeld maandelijks bedrag ,55 minder dan 30 jaar.326, jaar jaar 9.338, jaar.46, jaar , jaar , jaar , , , , ,3 80 jaar en meer ,50 64 Federale Pensioendienst ~ Werknemers ~ Volledige loopbaan

35 Overlevingspensioen ~ Mannen Aantal gerechtigden en maandelijkse uitgaven (in ) met een pensioen voor een volledige loopbaan per leeftijdsgroep, schijven van maandbedragen en categorie. Leeftijdsgroep aantal gerechtigden Gemiddeld maandelijks bedrag 34.79,93 minder dan 30 jaar jaar jaar jaar 2.385, jaar 4.533, jaar.466, jaar , , ,83 80 jaar en meer 7.009,7 3 63, ,70 Leeftijdsgroep minder dan 30 jaar jaar jaar jaar jaar pensioen minimum :.204,55.204,56.249,99.250,00.374,99.375,00.499,99.500,00.624,99.625,00.749, jaar jaar jaar en meer minder dan.204, Leeftijdsgroep minder dan 30 jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar.750,00.874, jaar en meer.875,00.999, , , , , , , , , ,00 en meer 3.6.2~ Werknemers ~ Volledige loopbaan Federale Pensioendienst 65

36 Overlevingspensioen ~ Vrouwen Aantal gerechtigden en maandelijkse uitgaven (in ) met een pensioen voor een volledige loopbaan per leeftijdsgroep, schijven van maandbedragen en categorie. Leeftijdsgroep aantal gerechtigden Gemiddeld maandelijks bedrag ,55 minder dan 30 jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar 80 jaar en meer ,.338,44.46,25.456,40.422,3.463,20.454,59.456, , , ,50 Leeftijdsgroep minder dan 30 jaar jaar jaar jaar jaar minder dan.204, pensioen minimum :.204, ,56.249, ,00.374,99.375,00.499, ,00.624, ,00.749, jaar jaar jaar en meer ,00.875, , , , , ,00 en Leeftijdsgroep.874,99.999, , , , ,99 meer minder dan 30 jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar en meer Federale Pensioendienst ~ Werknemers ~ Volledige loopbaan

Voor elke categorie (zie algemene methodenota) van pensioengerechtigden wordt een verdeling opgemaakt.

Voor elke categorie (zie algemene methodenota) van pensioengerechtigden wordt een verdeling opgemaakt. 4 Zelfstandigenpensioenen Toestand op januari 200 In dit hoofdstuk worden de verschillende aspecten van de pensioenregeling voor zelfstandigen toegelicht: De zelfstandigenpensioenen verdeeld volgens het

Nadere informatie

STATISTISCHE STUDIES

STATISTISCHE STUDIES STATISTISCHE STUDIES december 2003 Inhoudstafel I. DE LOOPBAAN VAN EEN WERKNEMER Inleiding 1 a. De loopbaanduur 3 b. De werkelijke en gelijkgestelde dagen in een loopbaan 7 c. De aard van inactiviteit

Nadere informatie

Maandelijkse statistiek van de sociale uitkeringen. April Federale Pensioendienst ~

Maandelijkse statistiek van de sociale uitkeringen. April Federale Pensioendienst ~ Maandelijkse statistiek van de sociale uitkeringen April 2016 Federale Pensioendienst ~ www.pensioendienst.fgov.be Maandelijkse statistiek van de sociale uitkeringen April 2016 Federale Pensioendienst

Nadere informatie

Voorwaarden om aanspraak te kunnen maken op een overlevingspensioen

Voorwaarden om aanspraak te kunnen maken op een overlevingspensioen Het overlevingspensioen Het overlevingspensioen biedt de langstlevende echtgenoot de mogelijkheid een pensioen te krijgen op basis van de beroepsactiviteit als werknemer van zijn overleden echtgenoot.

Nadere informatie

Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden. Federale Pensioendienst ~

Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden. Federale Pensioendienst ~ Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden 2017 Federale Pensioendienst ~ www.pensioendienst.fgov.be Inhoudsopgave Inleiding...1 Deel 1: Gerechtigden op pensioenvoordelen 1 Algemene statistieken

Nadere informatie

Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden. Federale Pensioendienst ~

Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden. Federale Pensioendienst ~ Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden 2016 Federale Pensioendienst ~ www.pensioendienst.fgov.be Inhoudsopgave Inleiding... 1 Deel 1: Gerechtigden op pensioenvoordelen 1 Algemene statistieken

Nadere informatie

Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden. Federale Pensioendienst ~

Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden. Federale Pensioendienst ~ Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden 2017 Federale Pensioendienst ~ www.pensioendienst.fgov.be Inhoudsopgave Inleiding...1 Deel 1: Gerechtigden op pensioenvoordelen 1 Algemene statistieken

Nadere informatie

JAARLIJKSE STATISTIEK VAN DE UITKERINGSGERECHTIGDEN

JAARLIJKSE STATISTIEK VAN DE UITKERINGSGERECHTIGDEN 2005 JAARLIJKSE STATISTIEK VAN DE UITKERINGSGERECHTIGDEN JAARLIJKSE STATISTIEK VAN DE UITKERINGSGERECHTIGDEN Toestand op 1 januari 2005 Doc. R.U. nr. 06/01 28 november 2005 Dienst Statistieken Tel 02/529.32.68

Nadere informatie

Jaarlijkse statistiek. Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden

Jaarlijkse statistiek. Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden Jaarlijkse statistiek 202 Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden Inhoudsopgave Inleiding... Deel : Gerechtigden op pensioenvoordelen Algemene

Nadere informatie

Jaarlijkse statistiek. Rijksdienst voor Pensioenen ~ Jaarlijkse statistiek van de van de uitkeringsgerechtigden

Jaarlijkse statistiek. Rijksdienst voor Pensioenen ~   Jaarlijkse statistiek van de van de uitkeringsgerechtigden Jaarlijkse statistiek 2007 Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be Jaarlijkse statistiek van de van de uitkeringsgerechtigden JAARLIJKSE STATISTIEK VAN DE UITKERINGSGERECHTIGDEN Toestand op 1 januari

Nadere informatie

JAARLIJKSE STATISTIEK VAN DE UITKERINGSGERECHTIGDEN

JAARLIJKSE STATISTIEK VAN DE UITKERINGSGERECHTIGDEN JAARLIJKSE STATISTIEK VAN DE UITKERINGSGERECHTIGDEN Toestand op 1 januari 2004 Doc. R.U. nr. 05/19 28 februari 2005 Dienst Statistieken Tel 02/529.32.68 Fax 02/529.21.60 VOORWOORD Met deze eenendertigste

Nadere informatie

JAARLIJKSE STATISTIEK VAN DE UITKERINGSGERECHTIGDEN

JAARLIJKSE STATISTIEK VAN DE UITKERINGSGERECHTIGDEN 2003 JAARLIJKSE STATISTIEK VAN DE UITKERINGSGERECHTIGDEN JAARLIJKSE STATISTIEK VAN DE UITKERINGSGERECHTIGDEN Toestand op 1 januari 2003 Doc. R.U. nr. 03/62 19 november 2003 Dienst Statistieken Tel 02/529.32.68

Nadere informatie

JAARLIJKSE STATISTIEK VAN DE UITKERINGSGERECHTIGDEN

JAARLIJKSE STATISTIEK VAN DE UITKERINGSGERECHTIGDEN 2002 JAARLIJKSE STATISTIEK VAN DE UITKERINGSGERECHTIGDEN JAARLIJKSE STATISTIEK VAN DE UITKERINGSGERECHTIGDEN Toestand op 1 januari 2002 Doc. R.U. nr. 03/17 28 februari 2003 Dienst Statistieken Tel 02/529.32.68

Nadere informatie

Vrouw en pensioen. Jean MOUREAUX. Rijksdienst voor Pensioenen Financiële studies

Vrouw en pensioen. Jean MOUREAUX.  Rijksdienst voor Pensioenen Financiële studies Vrouw en pensioen Jean MOUREAUX jean.moureaux@rvp.fgov.be www.rvp.fgov.be Belang van de gelijkstelbare dagen per aard en geslacht Werloosheid Ziekte, invaliditeit Brugpensioen Onvoldoende informatie Loopbaanonderbreking

Nadere informatie

Jaarlijkse statistiek. Rijksdienst voor Pensioenen ~ Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden

Jaarlijkse statistiek. Rijksdienst voor Pensioenen ~   Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden Jaarlijkse statistiek 20 Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden Inhoudsopgave Inleiding... Deel : Gerechtigden op pensioenvoordelen Algemene

Nadere informatie

Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden. Federale Pensioendienst ~

Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden. Federale Pensioendienst ~ Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden 2018 Federale Pensioendienst ~ www.pensioendienst.fgov.be Inhoudsopgave Inleiding...1 Deel 1: Gerechtigden op pensioenvoordelen 1 Algemene statistieken

Nadere informatie

Federale Pensioendienst ~

Federale Pensioendienst ~ Federale Pensioendienst ~ www.pensioendienst.fgov.be Inleiding De Federale Pensioendienst (FPD) Sinds 1 april 2016 zijn de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) en de Pensioendienst voor de overheidssector

Nadere informatie

Jaarlijkse statistiek. Rijksdienst voor Pensioenen ~ Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden

Jaarlijkse statistiek. Rijksdienst voor Pensioenen ~   Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden Jaarlijkse statistiek 2015 Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden Inhoudsopgave Inleiding...1 Deel 1: Gerechtigden op pensioenvoordelen 1 Algemene

Nadere informatie

Jaarlijkse statistiek. Rijksdienst voor Pensioenen ~ Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden

Jaarlijkse statistiek. Rijksdienst voor Pensioenen ~   Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden Jaarlijkse statistiek 2008 Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden Voorwoord Met deze vijfendertigste uitgave van de Jaarlijkse statistiek van

Nadere informatie

Een handleiding voor de pensioenwetgeving

Een handleiding voor de pensioenwetgeving Een handleiding voor de pensioenwetgeving Brecht Van Roey Vrije visie, eigen stem Inhoudstafel Pensioenleeftijd Pensioenberekening (werknemers) Toegelaten arbeid Netto MyPension.be Pensioenprognose ACLVB

Nadere informatie

Jaarlijkse statistiek. Rijksdienst voor Pensioenen ~ Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden

Jaarlijkse statistiek. Rijksdienst voor Pensioenen ~   Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden Jaarlijkse statistiek 2009 Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden Voorwoord Met deze zesendertigste uitgave van de Jaarlijkse statistiek van

Nadere informatie

Jaarlijkse statistiek. Rijksdienst voor Pensioenen ~ Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden

Jaarlijkse statistiek. Rijksdienst voor Pensioenen ~  Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden Jaarlijkse statistiek 2014 Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden Inhoudsopgave Inleiding...1 Deel 1: Gerechtigden op pensioenvoordelen 1 Algemene

Nadere informatie

Jaarlijkse statistiek. Rijksdienst voor Pensioenen ~ Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden

Jaarlijkse statistiek. Rijksdienst voor Pensioenen ~  Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden Jaarlijkse statistiek 2013 Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden Inhoudsopgave Inleiding...1 Deel 1: Gerechtigden op pensioenvoordelen 1 Algemene

Nadere informatie

Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden

Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden 2006 JA ARLIJKSE STATISTIEK VAN DE UITKERINGSGERECHTIGDEN Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden Toestand op 1 januari 2006 Maart 2007 Dienst Financiële Studies Infostat@rvponp.fgov.be Voorwoord

Nadere informatie

STATISTISCHE STUDIES

STATISTISCHE STUDIES STATISTISCHE STUDIES April 2005 Inhoudstafel I. DE LOOPBAAN VAN WERKNEMERS a. De beginleeftijd van de loopbaan b. Het loopbaantype (voltijdse of deeltijdse tewerkstelling) c. De activiteitsgraad d. Einde

Nadere informatie

STATISTISCHE STUDIES

STATISTISCHE STUDIES STATISTISCHE STUDIES december 2003 Inhoudstafel I. DE LOOPBAAN VAN EEN WERKNEMER Inleiding 1 a. De loopbaanduur 3 b. De werkelijke en gelijkgestelde dagen in een loopbaan 7 c. De aard van inactiviteit

Nadere informatie

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen 1/3 STUREN NAAR: Federale Pensioendienst Beroepsactiviteit en betaalwijze - P3121 Zuidertoren 1060 BRUSSEL BELGIE Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen Nationaal

Nadere informatie

BEDRAG VAN HET PENSIOEN

BEDRAG VAN HET PENSIOEN BEDRAG VAN HET PENSIOEN Elk burgerlijk tewerkstellingsjaar geeft recht op een jaarlijks pensioenbedrag. Dit bedrag wordt als volgt berekend : 1. men neemt de jaarlijkse bezoldiging (werkelijke en/of forfaitaire

Nadere informatie

Jaarlijkse statistiek. Rijksdienst voor Pensioenen ~ Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden

Jaarlijkse statistiek. Rijksdienst voor Pensioenen ~  Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden Jaarlijkse statistiek 200 Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden Inhoudsopgave Inleiding... Deel : Gerechtigden op pensioenvoordelen Algemene

Nadere informatie

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen 1 / 3 1.1.1 Rijksdienst voor Pensioenen Controle ~ P132 Zuidertoren 1060 BRUSSEL BELGIE Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen Nationaal nummer:.. -. 1 In te vullen

Nadere informatie

Uw pensioen Onze zorg Over de toekomst van uw pensioen. Een initiatief van sp.a Zandhoven 7 mei 2014 Greet van Gool

Uw pensioen Onze zorg Over de toekomst van uw pensioen. Een initiatief van sp.a Zandhoven 7 mei 2014 Greet van Gool Uw pensioen Onze zorg Over de toekomst van uw pensioen Een initiatief van sp.a Zandhoven 7 mei 2014 Greet van Gool Schema Pensioen Stand van zaken en Uitdagingen Soorten pensioenen Toekenningsvoorwaarden

Nadere informatie

STATISTISCHE STUDIES

STATISTISCHE STUDIES STATISTISCHE STUDIES december 2003 Inhoudstafel I. DE LOOPBAAN VAN EEN WERKNEMER Inleiding 1 a. De loopbaanduur 3 b. De werkelijke en gelijkgestelde dagen in een loopbaan 7 c. De aard van inactiviteit

Nadere informatie

INTERPRETATIE VAN HET BEGRIP EFFECTIEF ACTIEF

INTERPRETATIE VAN HET BEGRIP EFFECTIEF ACTIEF INTERPRETATIE VAN HET BEGRIP EFFECTIEF ACTIEF Opdat sommige kapitalen en afkoopwaarden in aanmerking zouden kunnen komen voor een fiscaal gunstig regime (hetzij de aanslagvoet van 10%, hetzij de beperking

Nadere informatie

INTERPRETATIE VAN HET BEGRIP EFFECTIEF ACTIEF

INTERPRETATIE VAN HET BEGRIP EFFECTIEF ACTIEF INTERPRETATIE VAN HET BEGRIP EFFECTIEF ACTIEF Opdat sommige kapitalen en afkoopwaarden in aanmerking zouden kunnen komen voor een fiscaal gunstig regime (hetzij de aanslagvoet van 10 %, hetzij de beperking

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT NR. 72 VAN 10 NOVEMBER 1967. betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen. (B.S.

KONINKLIJK BESLUIT NR. 72 VAN 10 NOVEMBER 1967. betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen. (B.S. KONINKLIJK BESLUIT NR. 72 VAN 10 NOVEMBER 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen (B.S. 14 november 1967) P.1 Aangevuld, gewijzigd en aangepast door : - de wet van 1 april 1969

Nadere informatie

Welk stelsel? Wanneer met pensioen gaan?

Welk stelsel? Wanneer met pensioen gaan? 1 Pensioen pensioen 1 Uw eerste bekommernis op pensioengerechtigde leeftijd is er vaak één van financiële aard. Aan de hand van een paar vragen proberen we u op de juiste weg te zetten voor het bekomen

Nadere informatie

III. Het stelsel voor zelfstandigen C. Statistieken 4. Pensioenen (RVP)

III. Het stelsel voor zelfstandigen C. Statistieken 4. Pensioenen (RVP) 4. Pensioenen 4.0 Methodologische nota Voorwaardelijke rust- en overlevingspensioenen In de ontwikkeling van de pensioenregeling voor zelfstandigen zijn drie fasen te onderscheiden. Tot voor de wet van

Nadere informatie

4. Kan ik een overlevingspensioen samen met een rustpensioen ontvangen?

4. Kan ik een overlevingspensioen samen met een rustpensioen ontvangen? BIJLAGEN JE PENSIOEN GOED GEREGELD 1. De wettelijke grensbedragen van je pensioen 2. De herwaarderingscoëfficiënten voor de berekening van je pensioen 3. Hoe kan ik mijn pensioen verhogen met een pensioenbonus?

Nadere informatie

Pensioenen Stand van zaken op 20 januari 2012

Pensioenen Stand van zaken op 20 januari 2012 Pensioenen Stand van zaken op 20 januari 2012 Enkele zaken rond de pensioenregeling voor werknemers werden onlangs aangepast. We geven hier een beknopt overzicht van de nieuwe regeling zoals ze in de Wet

Nadere informatie

Verhoging van de Inkomensgarantie voor Ouderen op 1 juli 2008

Verhoging van de Inkomensgarantie voor Ouderen op 1 juli 2008 Verhoging van de Inkomensgarantie voor Ouderen op 1 juli 2008 De Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO) is een uitkering die tot doel heeft een financiële steun te bieden aan ouderen die niet over voldoende

Nadere informatie

Vragen over uw pensioen en dat van uw werknemer beantwoord

Vragen over uw pensioen en dat van uw werknemer beantwoord Vragen over uw pensioen en dat van uw werknemer beantwoord Dag van de Payroll Professional 2018 04-10-2018 I Nicole Meersman Agenda 1. Voorwaarden rustpensioen 2. Voorwaarden vervroegd pensioen 3. Einde

Nadere informatie

Infonamiddag Alles wat je moet weten over je pensioen en de pensioenhervorming. ABVV Senioren regio Antwerpen 7 mei 2013 Greet van Gool

Infonamiddag Alles wat je moet weten over je pensioen en de pensioenhervorming. ABVV Senioren regio Antwerpen 7 mei 2013 Greet van Gool Infonamiddag Alles wat je moet weten over je pensioen en de pensioenhervorming ABVV Senioren regio Antwerpen 7 mei 2013 Greet van Gool Schema Algemene informatie (incl. hervorming) Soorten pensioenen Toekenningsvoorwaarden

Nadere informatie

Federale Pensioendienst Zuidertoren 1060 Brussel Overlevingspensioenen van het ambtenarenstelsel

Federale Pensioendienst Zuidertoren 1060 Brussel  Overlevingspensioenen van het ambtenarenstelsel Federale Pensioendienst Zuidertoren 1060 Brussel www.pensioendienst.fgov.be Overlevingspensioenen van het ambtenarenstelsel Maart 2017 2 3 INHOUDSTAFEL Inleiding... 4 Enkele opmerkingen in verband met

Nadere informatie

Vervroegd en wettelijk pensioen

Vervroegd en wettelijk pensioen Vervroegd en wettelijk pensioen Brecht Van Roey Vrije visie, eigen stem Inhoudstafel Pensioenberekeningen bestaan uit twee grote delen! Pensioenleeftijd Of Wanneer mag ik op pensioen? Pensioenbedrag Of

Nadere informatie

Wijzigingen in de pensioenwetgeving

Wijzigingen in de pensioenwetgeving 1. Wijzigingen in de pensioenleeftijd en berekening van het pensioen 1.1. Wettelijk pensioen 1.1.1. Leeftijd In België is de wettelijke pensioenleeftijd voorlopig nog steeds 65 jaar. De startdatum van

Nadere informatie

Overlevingspensioenen van de overheidssector

Overlevingspensioenen van de overheidssector Juni 2014 Overlevingspensioenen van de overheidssector Pensioendienst voor de overheidssector PDOS Victor Hortaplein 40 bus 30 1060 Brussel www.pdos.fgov.be 2 3 Inhoudstafel Inleiding... 4 Enkele opmerkingen

Nadere informatie

Het sociaal statuut der zelfstandigen Pensioen

Het sociaal statuut der zelfstandigen Pensioen Het sociaal statuut der zelfstandigen Pensioen Moderne overheid, kwalitatieve service Inhoudstafel Voorwaarden 3 Wie komt in aanmerking? 3 Voorwaarden voor het verkrijgen van een rustpensioen 4 Voorwaarden

Nadere informatie

DPP Workshop Pensioen

DPP Workshop Pensioen 70? Nee dat is de capaciteit van de zaal, niet uw pensioenleeftijd! DPP Workshop Pensioen Jurryt Prims 3 oktober 2013 1 Vraag 1 Wat is de wettelijke pensioenleeftijd in België? a) 62 b) 65 c) 67 2 VOORWAARDE

Nadere informatie

Overheidspensioenen in perspectief. Wat brengt de toekomst?

Overheidspensioenen in perspectief. Wat brengt de toekomst? Overheidspensioenen in perspectief Wat brengt de toekomst? DE HERVORMING VAN DE OVERLEVINGSPENSIOENEN De overgangsuitkering? 3 Wijzigingen in de wet van 15 mei 1984 1. Inaanmerkingneming van wettelijke

Nadere informatie

Wettelijk rustpensioen zelfstandigen. Liantis studiedienst

Wettelijk rustpensioen zelfstandigen. Liantis studiedienst Wettelijk rustpensioen zelfstandigen Liantis studiedienst 3 Inhoud I. Pensioen als zelfstandige II. Bijverdienen naast het pensioen (en sociale bijdragen) 4 I. PENSIOEN ALS ZELFSTANDIGE Pensioendatum Wanneer

Nadere informatie

PENSIOENREGELING voor ZELFSTANDIGEN. 65, en wat nu? Studiedienst Zenito sociaal verzekeringsfonds

PENSIOENREGELING voor ZELFSTANDIGEN. 65, en wat nu? Studiedienst Zenito sociaal verzekeringsfonds PENSIOENREGELING voor ZELFSTANDIGEN 65, en wat nu? Studiedienst Zenito sociaal verzekeringsfonds Inhoud Aanvraag Berekening Toegelaten activiteit I. De aanvraag Aanvraag Wie? - in België - in het buitenland

Nadere informatie

Het sociaal statuut der zelfstandigen Pensioen

Het sociaal statuut der zelfstandigen Pensioen Het sociaal statuut der zelfstandigen Pensioen Moderne overheid, kwalitatieve service Inhoudstafel Voorwaarden 3 Wie komt in aanmerking? 3 Voorwaarden voor het verkrijgen van een rustpensioen 4 Voorwaarden

Nadere informatie

Ombudsdienst Pensioenen

Ombudsdienst Pensioenen Ombudsdienst Pensioenen Tony VAN DER STEEN, Ombudsman december 2011 Ombudsdienst Pensioenen 1 De taak van de Ombudsman Klachten behandelen Bemiddelen en verzoening nastreven Suggesties en aan bevelingen

Nadere informatie

1. De ontwerpteksten die aan het Algemeen Beheerscomité werden voorgelegd

1. De ontwerpteksten die aan het Algemeen Beheerscomité werden voorgelegd Brussel, 7 februari 2014 Advies nr. 2014/04 Uitgebracht op verzoek van de minister van Zelfstandigen Artikel 110, 1, van de wet van 30 december 1992 houdende sociale en diverse bepalingen Ontwerpteksten

Nadere informatie

Het sociaal statuut der zelfstandigen Pensioen

Het sociaal statuut der zelfstandigen Pensioen Het sociaal statuut der zelfstandigen Pensioen Moderne overheid, kwalitatieve service Inhoudstafel Voorwaarden 3 Wie komt in aanmerking? 3 Voorwaarden voor het verkrijgen van een rustpensioen 4 Voorwaarden

Nadere informatie

Aanbevelingen die volledig ingewilligd zijn

Aanbevelingen die volledig ingewilligd zijn 1/07/2015 1 Aanbevelingen die volledig ingewilligd zijn 1. Aanbeveling 1999/1 Aanpassing van de reglementering betreffende de betaling per overschrijving van de uitkeringen betaald door de Rijksdienst

Nadere informatie

Alles wat je moet weten over je pensioen en de pensioenhervorming

Alles wat je moet weten over je pensioen en de pensioenhervorming Alles wat je moet weten over je pensioen en de pensioenhervorming 21 mei 2014 Greet van Gool Schema Algemene informatie (incl. hervorming) Soorten pensioenen Toekenningsvoorwaarden Berekening Betalingsvoorwaarden

Nadere informatie

Het sociaal statuut der zelfstandigen Pensioen

Het sociaal statuut der zelfstandigen Pensioen Het sociaal statuut der zelfstandigen Pensioen Moderne overheid, kwalitatieve service Inhoudstafel Voorwaarden 3 Wie komt in aanmerking? 3 Voorwaarden voor het verkrijgen van een rustpensioen 4 Voorwaarden

Nadere informatie

Directie Human Resources

Directie Human Resources Directie Human Resources Bureau H-HR.341 -sectie 52 Brussel, september 2010 911/52566 H-HR.341 sectie 52 H-HR.342 sectie 52 H-HR.343 sectie 52 H-HR.346 sectie 52 Indexcijfers TOEPASSELIJKE BEDRAGEN IN

Nadere informatie

Wegwijs in je pensioen

Wegwijs in je pensioen Wegwijs in je pensioen Wie de pensioenleeftijd nadert, stelt zich spontaan een aantal vragen. Kom ik in aanmerking voor een pensioen? Wanneer kan ik met pensioen? Hoeveel zal het bedragen? Waar en wanneer

Nadere informatie

PENSIOENZAKBOEKJE 2009

PENSIOENZAKBOEKJE 2009 PENSIOENZAKBOEKJE 2009 Ragheno Business Park Motstraat 30-2800 Mechelen tel. (015) 36 10 00 www.kluwer.be info@kluwer.be De kopij werd afgesloten op 15 januari 2000 Verantwoordelijke uitgever: Hans Suijkerbuijk,

Nadere informatie

Voor alle duidelijkheid wordt de gewijzigde tekst van bericht 34 PS van 18 mei 1992 hierna volledig hernomen.

Voor alle duidelijkheid wordt de gewijzigde tekst van bericht 34 PS van 18 mei 1992 hierna volledig hernomen. Bericht Nr 47 HR 16 november 2004 STATUTAIRE EN REGLEMENTAIRE BEPALINGEN INZAKE PENSIOENEN De wet van 3 februari 2003, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 13 maart 2003 en met uitwerking op 1 januari

Nadere informatie

NIEUWIGHEDEN OP VLAK VAN HET PENSIOEN Januari 2013

NIEUWIGHEDEN OP VLAK VAN HET PENSIOEN Januari 2013 NIEUWIGHEDEN OP VLAK VAN HET PENSIOEN Januari 2013 1. Inleiding Eén van de eerste beslissingen van de regering Di Rupo I, had betrekking op de hervorming van de pensioenen. Intussen werden al heel wat

Nadere informatie

De pensioenhervorming uitgeklaard

De pensioenhervorming uitgeklaard De pensioenhervorming uitgeklaard INHOUDSTAFEL 1. HET VERVROEGD PENSIOEN... 2 1.1. SITUATIE VOOR DE HERVORMING... 2 1.2. SITUATIE VANAF 1 JANUARI 2013... 2 1.3. DE OVERGANGSMAATREGELEN... 3 1.3.1.Voor

Nadere informatie

Wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen 1. TITEL 8. - Pensioenen. HOOFDSTUK 1. - Pensioenen van de overheidssector

Wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen 1. TITEL 8. - Pensioenen. HOOFDSTUK 1. - Pensioenen van de overheidssector Wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen 1 TITEL 8. - Pensioenen HOOFDSTUK 1. - Pensioenen van de overheidssector Afdeling 1. - Verhoging van de pensioenleeftijd Art. 85. Artikel 46 van de

Nadere informatie

[ ] PROGRAMMAWET GEPUBLICEERD IN HET BELGISCH STAATSBLAD

[ ] PROGRAMMAWET GEPUBLICEERD IN HET BELGISCH STAATSBLAD [2015-01-16] PROGRAMMAWET GEPUBLICEERD IN HET BELGISCH STAATSBLAD In het Belgisch Staatsblad van 29 december 2014 werd de Programmawet van 19 december 2014 gepubliceerd. Hieronder zullen we de voor u meest

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen www.rsvz-inasti.fgov.be Onderwerp Het sociaal statuut der zelfstandigen. Pensioenen Datum Februari 2008 Copyright and disclaimer Gelieve

Nadere informatie

Cumulatie van een rust- of overlevingspensioen met beroepsinkomsten

Cumulatie van een rust- of overlevingspensioen met beroepsinkomsten Cumulatie van een rust- of overlevingspensioen met beroepsinkomsten Onbeperkt bijverdienen voor gepensioneerden van 65 jaar na loopbaan van 42 jaar Vanaf 2013 mogen gerechtigden op een rustpensioen of

Nadere informatie

ALGEMENE INHOUD. Voorwoord. V Auteurs - coördinatie. VII Gebruikte afkortingen. IX Citeerwijzen

ALGEMENE INHOUD. Voorwoord. V Auteurs - coördinatie. VII Gebruikte afkortingen. IX Citeerwijzen Voorwoord V Auteurs - coördinatie VII Gebruikte afkortingen IX Citeerwijzen XI HOOFDSTUK 1 ADMINISTRATIEVE PROCEDURE WERKNEMERS EN ZELFSTANDIGEN 1 1. Procedure inzake de toekenning van het pensioen 1 1.1.

Nadere informatie

Wijzigingen in het wettelijke pensioen van de zelfstandige

Wijzigingen in het wettelijke pensioen van de zelfstandige Wijzigingen in het wettelijke pensioen van de zelfstandige Kempische Verzekeringskring 06/12/2016 ward.belet@ergolife.be De federale pensioendienst (FDP) Sinds april 2016: RVP (Rijksdienst voor Pensioenen)

Nadere informatie

Algemene indexnota 28 september 2018 / 01 oktober 2018 versie 01/03/2019 1,7069

Algemene indexnota 28 september 2018 / 01 oktober 2018 versie 01/03/2019 1,7069 DIENST BETALINGEN Ambtenarenpensioenen Algemene indexnota 28 september 2018 / 01 oktober 2018 versie 01/03/2019 1,7069 Onderwerp: algemene indexnota van toepassing op de pensioenbetalingen vanaf 28 september

Nadere informatie

RAADGEVEND COMITÉ VOOR DE PENSIOENSECTOR ADVIES INZAKE DE INHOUDING VAN BEDRIJFSVOORHEFFING OP PENSIOENEN

RAADGEVEND COMITÉ VOOR DE PENSIOENSECTOR ADVIES INZAKE DE INHOUDING VAN BEDRIJFSVOORHEFFING OP PENSIOENEN RAADGEVEND COMITÉ VOOR DE PENSIOENSECTOR Het Raadgevend Comité voor de pensioensector, opgericht krachtens het koninklijk besluit van 5 oktober 1994 houdende oprichting van een Raadgevend Comité voor de

Nadere informatie

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep.

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep. 7. Het sociaal statuut van een zelfstandige ondernemer. ---------------------------------------------------------------- 7.1. Sociaal statuut zelfstandige. 7.1.1.Hoofdberoep Als zelfstandige arbeid je

Nadere informatie

28 DECEMBER 2011. - Wet houdende diverse bepalingen (1)

28 DECEMBER 2011. - Wet houdende diverse bepalingen (1) 28 DECEMBER 2011. - Wet houdende diverse bepalingen (1) TITEL 8. Pensioenen HOOFDSTUK 1. - Pensioenen van de overheidssector Afdeling 1. - Verhoging van de pensioenleeftijd Art. 85. Artikel 46 van de wet

Nadere informatie

6 MAART 2007. - Koninklijk besluit tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige geneesheren

6 MAART 2007. - Koninklijk besluit tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige geneesheren 6 MAART 2007. - Koninklijk besluit tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige geneesheren BS 20/03/2007 (dit KB vervangt het KB dd 31/03/1983 zie art 6 van KB 06-03-2007) Gewijzigd

Nadere informatie

STATISTISCHE STUDIES

STATISTISCHE STUDIES STATISTISCHE STUDIES April 2005 Inhoudstafel I. DE LOOPBAAN VAN WERKNEMERS a. De beginleeftijd van de loopbaan b. Het loopbaantype (voltijdse of deeltijdse tewerkstelling) c. De activiteitsgraad d. Einde

Nadere informatie

THESAURIE ALGEMENE INDEXNOTA 31/05/ /06/2011 1,5460 -

THESAURIE ALGEMENE INDEXNOTA 31/05/ /06/2011 1,5460 - Federale Overheidsdienst FINANCIEN Brussel, 18/08/2011 THESAURIE Betalingen Wedden & Pensioenen correspondentieadres Betaling van de pensioenen Kunstlaan 30, 1040 BRUSSEL ALGEMENE INDEXNOTA 31/05/2011

Nadere informatie

STATISTISCHE STUDIES

STATISTISCHE STUDIES STATISTISCHE STUDIES december 2003 Inhoudstafel I. DE LOOPBAAN VAN EEN WERKNEMER Inleiding 1 a. De loopbaanduur 3 b. De werkelijke en gelijkgestelde dagen in een loopbaan 7 c. De aard van inactiviteit

Nadere informatie

GROEPSVERZEKERING ALGEMEEN STEDELIJK ZIEKENHUIS AALST + MSSZ VOOR CONTRACTUELEN

GROEPSVERZEKERING ALGEMEEN STEDELIJK ZIEKENHUIS AALST + MSSZ VOOR CONTRACTUELEN GROEPSVERZEKERING ALGEMEEN STEDELIJK ZIEKENHUIS AALST + MSSZ VOOR CONTRACTUELEN (ingaand op 01/01/2015) Groepsverzekering overlijden Groepsverzekering pensioen Deze brochure vormt geen juridisch bindend

Nadere informatie

Pensioenen Ambtenaren (ZAP, AAP)

Pensioenen Ambtenaren (ZAP, AAP) Pensioenen Ambtenaren (ZAP, AAP) 1 Pensioenen Ambtenaren: enkel voor vastbenoemd ZAP en AAP dat later benoemd wordt Werknemers: andere berekenwijze Zelfstandigen: andere berekenwijze 2 Pensioenleeftijd

Nadere informatie

Advies nr. 144, van 21 maart 2014, van de Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen, betreffende een voorontwerp van wet tot hervorming van

Advies nr. 144, van 21 maart 2014, van de Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen, betreffende een voorontwerp van wet tot hervorming van Advies nr. 144, van 21 maart 2014, van de Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen, betreffende een voorontwerp van wet tot hervorming van het overlevingspensioen van zelfstandigen 1. Inleiding

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL A. WETTELIJKE BEPALINGEN. 1. KB nr. 72 van 10 november 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen

INHOUDSTAFEL A. WETTELIJKE BEPALINGEN. 1. KB nr. 72 van 10 november 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen INHOUDSTAFEL A. WETTELIJKE BEPALINGEN 1. KB nr. 72 van 10 november 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen 2. Wet van 3 mei 1971 tot bevordering van de sanering van de landbouw en van de tuinbouw

Nadere informatie

Regeerakkoord DI RUPO I:Wat met de pensioenen?

Regeerakkoord DI RUPO I:Wat met de pensioenen? Regeerakkoord DI RUPO I:Wat met de pensioenen? 540 dagen na de verkiezingen heeft België een nieuwe federale regering. Vincent Van Quickenborne (Open VLD) wordt de nieuwe minister van pensioenen. Hieronder

Nadere informatie

De hervorming van de werknemerspensioenen (Opleiding voor professionals) Afgesloten op 15 oktober 2014

De hervorming van de werknemerspensioenen (Opleiding voor professionals) Afgesloten op 15 oktober 2014 De hervorming van de werknemerspensioenen (Opleiding voor professionals) Afgesloten op 15 oktober 2014 Context 8u30-9u: Onthaal met koffie 9u - 11u15: Eerste deel van de uiteenzetting: Waar staan we nu?

Nadere informatie

Het effect van loopbaankeuzes van vrouwen op hun pensioen. Federale Dag Diversiteit 25 oktober 2018

Het effect van loopbaankeuzes van vrouwen op hun pensioen. Federale Dag Diversiteit 25 oktober 2018 Het effect van loopbaankeuzes van vrouwen op hun pensioen Federale Dag Diversiteit 25 oktober 2018 Federale Pensioendienst 26 oktober 2018 Inleiding «Vrouwen hebben in België lage pensioenen» Feit of fake

Nadere informatie

Pensioen: de basisprincipes

Pensioen: de basisprincipes Pensioen: de basisprincipes Om uw specifieke situatie te kunnen beoordelen, moet u eerst de basisprincipes* kennen. We behandelen deze principes aan de hand van een aantal relevante vragen. Maar eerst

Nadere informatie

CAO van 30 september 2009 tot vaststelling van de overgangsregeling in het kader van de invoering van de sectorale tweede pensioenpijler

CAO van 30 september 2009 tot vaststelling van de overgangsregeling in het kader van de invoering van de sectorale tweede pensioenpijler CAO van 30 september 2009 tot vaststelling van de overgangsregeling in het kader van de invoering van de sectorale tweede pensioenpijler Art. 1 Voorwerp van deze CAO Deze CAO stelt voor de arbeiders van

Nadere informatie

II. Het stelsel voor werknemers C. Statistieken 2. Uitkeringen (RIZIV)

II. Het stelsel voor werknemers C. Statistieken 2. Uitkeringen (RIZIV) 2. Uitkeringen 2.0 Methodologische nota In de uitkeringsverzekering onderscheidt men vier prestaties, deelsectoren genoemd, met name de uitkeringen voor primaire arbeidsongeschiktheid, invaliditeitsuitkeringen,

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/10/020 BERAADSLAGING NR 10/011 VAN 2 FEBRUARI 2010 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT VAN 22 DECEMBER 1967. houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen

KONINKLIJK BESLUIT VAN 22 DECEMBER 1967. houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen KONINKLIJK BESLUIT VAN 22 DECEMBER 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen (B.S. 10 januari 1968) P.120 Aangevuld, gewijzigd en aangepast door :

Nadere informatie

Pensioenen in het werknemersstelsel en de Inkomensgarantie voor ouderen. Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be MEMENTO

Pensioenen in het werknemersstelsel en de Inkomensgarantie voor ouderen. Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be MEMENTO Pensioenen in het werknemersstelsel en de Inkomensgarantie voor ouderen Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be MEMENTO INHOUDSOPGAVE 1 HOOFDSTUK 1 Wat kan de RVP voor mij doen?...13 HOOFDSTUK 2 Het

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling?

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen neem contact op met de plaatselijke RVA (werkloosheidsbureau). De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site: www.rva.be Infoblad

Nadere informatie

INKOMEN - 1. Het pensioen

INKOMEN - 1. Het pensioen INKOMEN - SOCIALE voordelen Bent u onlangs met pensioen gegaan? Of gaat u binnenkort met pensioen? Dan hebt u beslist enkele vragen, zoals: Hoeveel bedraagt mijn pensioen? Hoe wordt mijn pensioen berekend?

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL HOOFDSTUK 1: INLEIDING 9 HOOFDSTUK 2: PENSIOENSTELSEL IN DE REGELING VOOR WERKNEMERS 11

INHOUDSTAFEL HOOFDSTUK 1: INLEIDING 9 HOOFDSTUK 2: PENSIOENSTELSEL IN DE REGELING VOOR WERKNEMERS 11 INHOUDSTAFEL HOOFDSTUK 1: INLEIDING 9 HOOFDSTUK 2: PENSIOENSTELSEL IN DE REGELING VOOR WERKNEMERS 11 1. VERVROEGD RUSTPENSIOEN 11 1.1. Huidige regeling 11 1.2. Onderscheid tussen pensioenrecht en pensioenberekening

Nadere informatie

Publicatie referentie 2012022166 in Belgisch Staatsblad op 2012-04-30

Publicatie referentie 2012022166 in Belgisch Staatsblad op 2012-04-30 Publicatie referentie 2012022166 in Belgisch Staatsblad op 2012-04-30 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID 26 APRIL 2012. - Koninklijk besluit tot uitvoering, inzake het pensioen van de werknemers,

Nadere informatie

Tony Van Der Steen Ombudsman Pensioenen WTC III (nabij het Noordstation) Simon Bolivarlaan 30 bus Brussel. Tel. 02/ Fax 02/

Tony Van Der Steen Ombudsman Pensioenen WTC III (nabij het Noordstation) Simon Bolivarlaan 30 bus Brussel. Tel. 02/ Fax 02/ Contactgegevens Tony Van Der Steen Ombudsman Pensioenen WTC III (nabij het Noordstation) Simon Bolivarlaan 30 bus 5 1000 Brussel Tel. 02/274.19.80 Fax 02/274.19.99 E-mail: klacht@ombudsmanpensioenen. be

Nadere informatie

De pensioenregeling voor werknemers. 11 oktober 2012

De pensioenregeling voor werknemers. 11 oktober 2012 De pensioenregeling voor werknemers Inhoud Pensioenpijlers Wettelijke pensioenstelsels Pensioenregeling voor werknemers (rustpensioen) Pensioenleeftijd Loopbaanbreuk Het begrip gewoonlijke en hoofdzakelijke

Nadere informatie

Sociale bijdragen 2013 (exclusief werkingskosten van de fondsen) Bijwerking 23/07/2013

Sociale bijdragen 2013 (exclusief werkingskosten van de fondsen) Bijwerking 23/07/2013 Directie-generaal Zelfstandigen 1. ZELFSTANDIGEN IN HOOFDBEROEP EUR Sociale bijdragen 2013 Bijwerking 23/07/2013 Voorlopige kwartaalbijdragen 657,57 673,61 689,65 - op het deel van de geherwaardeerde referte-inkomsten

Nadere informatie

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006 (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels Aangevuld, gewijzigd of aangepast door: - de wet van 21 december 2007 houdende diverse bepalingen (I) (B.S. 31 december

Nadere informatie