SOCIALE BEDRAGEN PER 1 JANUARI 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SOCIALE BEDRAGEN PER 1 JANUARI 2014"

Transcriptie

1 WET BETREFFENDE DE ARBEIDSOVEREENKOMSTEN Voor de arbeider Concurrentiebeding , ,00 Scholingsbeding ,00 Voor de bediende Concurrentiebeding , ,00 Scheidsrechterlijk beding ,00 Scholingsbeding ,00 Voor de handelsvertegenwoordiger Concurrentiebeding ,00 LOONBESLAG EN OVERDRACHT Loonschijf Beslag- of overdraagbaar Maximum Tot 1.069,00 Niets Van 1.069,01 tot 1.149,00 20% 16,00 Van 1.149,01 tot 1.267,00 30% 35,40 Van 1.267,01 tot 1.386,00 40% 47,60 Meer dan 1.386,00 100% Onbeperkt Verhoging wegens kinderlast 66,00 GEWAARBORGD GEMIDDELD MINIMUM MAANDINKOMEN (GGMMI) Gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen (cao 43) Werknemers van tenminste 22 jaar en 12 m. anc ,38 Werknemers van tenminste 21 ½ jaar en 6 m. anc ,67 Werknemers ouder dan 21 jaar (en < 6 m. anc.) 1.501,82 MAANDELIJKSE LEERVERGOEDINGEN (INDUSTRIEEL LEERLINGWEZEN) Leerlingen met getuigschrift 3 e jr SO en 6 mnd werkervaring (berekend op 50% GGMMI 21-jarigen) Percentage Maandelijkse leervergoeding 15 jaar 64% 480,60 16 jaar 70% 525,70 17 jaar 76% 570,70 18 jaar 82% 615,80 19 jaar 88% 660,90 20 jaar 94% 705,90 21 jaar en ouder 100% 751,00 Leerlingen zonder getuigschrift 3 e jr SO en geen 6 mnd werkervaring (berekend op 1/3 GGMMI 21-jarigen) 15 jaar 64% 320,40 16 jaar 70% 350,50 17 jaar 76% 380,50 18 jaar 82% 410,50 19 jaar 88% 440,60 20 jaar 94% 470,60 21 jaar en ouder 100% 500,70 BETAALD EDUCATIEF VERLOF Gewoon plafond per maand (schooljaar ) 2.760,00 In 40 u./week 15,92 In 39 u./week 16,33 In 38 u./week 16,76 In 37 u./week 17,21 In 36 u./week 17,69 In 35 u./week 18,20 POLITIEK VERLOF Grens per maand 3.421,66 BESTAANSMINIMUM - LEEFLOON Bestaansminimum - leefloon Maand Jaarbedrag Gezinslast 1.089, ,84 Alleenstaande 817, ,37 Samenwonende 544, ,91 Van toepassing vanaf Van toepassing vanaf Van toepassing vanaf /8

2 WERKLOOSHEID Begrensd brutoloon C - eerste 6 maanden 2.466,59 Begrensd brutoloon B - maand 7 tot en met ,90 Begrensd brutoloon A - na 12 maanden 2.148,27 Begrensd brutoloon AX - jeugdvakantie, seniorvakantie 2.121,75 Begrensd brutoloon AY - alleenstaande die geen anciënniteitstoeslag krijgt 2.101,52 Begrensd brutoloon AZ - SWT 2.080,15 Van toepassing vanaf Werkloosheidsuitkering voor oudere werklozen (1e jaar werkloos + 20 jaar arbeid) Min. Max. 50 tot en met 54 jaar (*) Gezinslast 1.189, ,50 Alleenstaande 995, ,86 Samenwonende 808,34 966,68 55 tot en met 57 jaar Gezinslast 1.189, ,50 Alleenstaande 1.093, ,08 Samenwonende 900, ,06 58 jaar tot en met 64 jaar Gezinslast 1.189, ,50 Alleenstaande 1.093, ,08 Samenwonende 990, ,44 * Enkel van toepassing indien anciënniteitstoeslag reeds genoten vóór 1 september 2012 Deeltijdse arbeid: maximumloongrens om recht te hebben op inkomensgarantie-uitkering Minder dan 21 jaar 1.321,60 21 jaar of ,38 Tijdelijk werkloos (70%) 2.466,59 Jeugdvakantie / Seniorvakantie Dagbedrag (65%) 33,31 53,04 WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG / VOLTIJDS EN HALFTIJDS Plafond referteloon Voltijds 3.780,69 Halftijds: enkel nog mogelijk indien reeds halftijds brugpensioen of akkoord met werkgever voór ,34 Van toepassing vanaf Maximum werkloosheidsuitkering Voltijds brugpensioen vóór ,76 Voltijds brugpensioen vanaf (code 55-58) 1.225,90 Voltijds brugpensioen vanaf (code 59) 1.248,00 Minimum * Gezinslast 1.134,90 * Alleenstaande 953,16 * Samenwonende 714,74 Uitkering halftijds brugpensioen 403,00 Inhouding RSZ Van toepassing vanaf Voltijds Plafond zonder gezinslast 1.359,10 Plafond met gezinslast 1.637,06 Halftijds Plafond zonder gezinslast 679,55 Plafond met gezinslast 818,53 Forfaitaire compensatoire vergoeding bij niet-vervanging van een bruggepensioneerde Van toepassing vanaf Sanctie bij niet-vervangen van de bruggepensioneerde (bedrag per dag) 14,91 2/8

3 PENSIOEN Van toepassing vanaf Gewaarborgd minimum volledige loopbaan Jaar Maand Gezin , ,73 Alleenstaande , ,34 Overlevingspensioen , ,67 Gemengd gewaarborgd minimum Gezin , ,74 Alleenstaande ,34 954,36 Overlevingspensioen ,34 954,36 Maximum volledige loopbaan bediende Gezin , ,19 Alleenstaande , ,95 Jaarlijks plafond berekening wettelijk pensioen Jaarlijks plafond ,88 Jaarlijks plafond ,18 Jaarlijks plafond ,84 jaarlijks plafond ,29 jaarlijks plafond ,66 Jaarlijks plafond ,52 Jaarlijks plafond ,21 Bijdrage Z.I.V. van 3,55% op de pensioenen Grens zonder persoon ten laste 1.413,84 Grens met persoon ten laste 1.675,59 Toegestane beroepsactiviteit van gepensioneerden Werknemers (bruto inkomen) grens +25% (geldig voor proportionele sanctie) - Vóór de wettelijke pensioenleeftijd Zonder kind ten laste 7.718, ,50 Met kind ten laste , ,25 - Vanaf de wettelijke pensioenleeftijd zonder 42 jaar loopbaan 0,00 Zonder kind ten laste , ,25 Met kind ten laste , ,25 - Genieter overlevingspensioen < 65 jaar 0,00 Zonder kind ten laste , ,75 Met kind ten laste , ,75 Zelfstandigen (netto inkomen) 0,00 - Vóór de wettelijke pensioenleeftijd 0,00 Zonder kind ten laste 6.175, ,75 Met kind ten laste 9.262, ,50 - Vanaf de wettelijke pensioenleeftijd zonder 42 jaar loopbaan 0,00 Zonder kind ten laste , ,75 Met kind ten laste , ,50 - Genieter overlevingspensioen < 65 jaar 0,00 Zonder kind ten laste , ,25 Met kind ten laste , ,75 3/8

4 ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING Uitkeringen Van toepassing vanaf Dag Maand a) Voor arbeidsongeschiktheid aangevangen vóór Plafond voor de berekening van de uitkeringen (6 d) 123, ,93 Plafond voor de berekening van de uitkeringen (5 d) 148,0585 b) Voor arbeidsongeschiktheid aangevangen vanaf t.e.m Plafond voor de berekening van de uitkeringen (6 d) 125, ,09 Plafond voor de berekening van de uitkeringen (5 d) 151,0196 c) Voor arbeidsongeschiktheid aangevangen vanaf t.e.m Plafond voor de berekening van de uitkeringen (6 d) 127, ,81 Plafond voor de berekening van de uitkeringen (5 d) 152,5298 Maximumuitkering voor het 1 ste jaar ongeschiktheid: 60% 76, ,89 d) Voor arbeidsongeschiktheid aangevangen vanaf t.e.m Plafond voor de berekening van de uitkeringen (6 d) 128, ,25 Plafond voor de berekening van de uitkeringen (5 d) 153,7500 Maximumuitkering voor het 1 ste jaar ongeschiktheid: 60% 76, ,75 e) Voor arbeidsongeschiktheid aangevangen vanaf t.e.m Plafond voor de berekening van de uitkeringen (6 d) 129, ,57 Plafond voor de berekening van de uitkeringen (5 d) 154,8263 Maximumuitkering voor het 1 ste jaar ongeschiktheid: 60% 77, ,74 f) Voor arbeidsongeschiktheid vanaf Plafond voor de berekening van de uitkeringen (6 d) 131, ,66 Plafond voor de berekening van de uitkeringen (5 d) 157,9228 Maximumuitkering voor het 1 ste jaar ongeschiktheid: 60% 78, ,00 Gewaarborgd maandloon (CAO 12 bis CAO 13 bis) a) Voor arbeidsongeschiktheid aangevangen vóór Plafond per maand 3.207,93 Per dag (5 d) 148,0585 Per dag (6 d) 123,3821 b) Voor arbeidsongeschiktheid aangevangen vanaf t.e.m Plafond per maand 3.272,09 Per dag (5 d) 151,0196 Per dag (6 d) 125,8497 c) Voor arbeidsongeschiktheid aangevangen vanaf t.e.m Plafond per maand 3.304,81 Per dag (5 d) 152,5298 Per dag (6 d) 127,1082 d) Voor arbeidsongeschiktheid aangevangen vanaf t.e.m Plafond per maand 3.331,25 Per dag (5 d) 153,7500 Per dag (6 d) 128,1250 e) Voor arbeidsongeschiktheid aangevangen vanaf t.e.m Plafond per maand 3.354,57 Per dag (5 d) 154,8263 Per dag (6 d) 129,0219 f) Voor arbeidsongeschiktheid aangevangen vanaf Plafond per maand 3.421,66 Per dag (5 d) 157,9228 Per dag (6 d) 131,6023 ARBEIDSONGEVALLEN & BEROEPSZIEKTEN Basisloon voor de berekening van de vergoedingen Jaar 2011 Jaar 2012 Jaar 2013 Jaar 2014 Minimum jaarbedrag 6.067, , , ,20 Maximum jaarbedrag , , , ,18 Basisloon voor de berekening van de premies , , , ,18 4/8

5 LOOPBAANONDERBREKING - THEMATISCHE VERLOVEN Volledige onderbreking Ouderschapsverlof, verzorging zwaar ziek familielid, palliatieve zorgen 786,78 Vermindering prestaties (< 50 jaar) 1/2 1/5 1/5 alleenst. Ouderschapsverlof, verzorging zwaar ziek familielid, palliatieve zorgen 393,38 133,45 179,47 Vermindering prestaties ( 50 jaar) 1/2 1/5 Ouderschapsverlof, verzorging zwaar ziek familielid, palliatieve zorgen 667,27 266,91 TIJDSKREDIET (nieuwe bepalingen) Voor voltijdse werknemers Volledige onderbreking Minder dan 2 jaar anciënniteit Geen uitkering Uitzondering: 1 jaar anciënniteit is voldoende Tussen twee en 5 jaar anciënniteit 481,02 indien de werknemer het ouderschapsverlof voor Meer dan 5 jaar anciënniteit 641,37 alle rechthebbende kinderen heeft uitgeput en het tijdskrediet aansluit op het ouderschapsverlof. Halftijdse onderbreking Stelsels zonder of met motief Minder dan 2 jaar anciënniteit Geen uitkering Uitzondering: 1 jaar anciënniteit is voldoende Tussen twee en 5 jaar anciënniteit 240,51 indien de werknemer het ouderschapsverlof voor Meer dan 5 jaar anciënniteit 320,68 alle rechthebbende kinderen heeft uitgeput en het tijdskrediet aansluit op het ouderschapsverlof. Stelsel eindeloopbaan (vanaf 55 jaar - afwijkingen mogelijk) Samenwonend Alleenstaand 479,06 479,06 Vermindering met 1/5 Samenwonend Alleenstaand Stelsels zonder of met motief 158,38 204,39 Stelsel eindeloopbaan (vanaf 55 jaar - afwijkingen mogelijk) 222,52 268,53 5/8

6 SLUITING VAN ONDERNEMING / COLLECTIEF ONTSLAG Basisvergoeding anciënniteit (max. 20) en toeslag per leeftijdsjaar Bedrag per jaar 153,80 Plafond - 45 jaar (max. 20 jaar anciënniteit) 3.076,00 Plafond + 45 jaar (max. 20 jaar anciënniteit + max. 19 leeftijdsjaren boven 45 jaar) 5.998,20 Loongrens collectief ontslag (CAO 10) 3.207,55 NACHTARBEID Maandelijkse vergoeding 137,71 Van toepassing vanaf Dagelijkse bijkomende vergoeding Werknemers jonger dan 50 1,12 Werknemers van minstens 50 1,35 OVERSTAPPREMIE Leeftijd op datum van overstap Bedrag per maand Toekenningsperiode Vanaf 50 jaar 81,19 12 kalendermaanden Vanaf 55 jaar 108,24 24 kalendermaanden Vanaf 58 jaar 135,30 36 kalendermaanden WERKBONUS (vermindering persoonlijke RSZ voor lage lonen) Loongrenzen 1.501, ,41 Verminderingsbedrag bedienden 183,97 Verminderingsbedrag arbeiders 198,69 Maximaal verminderingsbedrag per kalenderjaar (2013) 2.181,00 ARBEIDSVERGUNNING "B" Als hooggeschoolde ,00 Als leidinggevende ,00 RSZ-BIJDRAGEN: BETAALDE SPORTBEOEFENAARS Van toepassing vanaf Forfaitair maandloon Bedrag waarop de bijdrage berekend wordt 2.148, ,27 < 2.148,27 Werkelijk loon HERVERDELING SOCIALE LASTEN Plafond ,00 Plafond ,00 Plafond ,00 6/8

7 FISCALE EN PARAFISCALE BEDRAGEN KILOMETERVERGOEDING Beroepsverplaatsingen (andere dan woon-werk) 0,3461 FIETSVERGOEDING Maximum vrijstelbaar per km 0,22 VERBLIJFKOSTENVERGOEDING (forfait) Alle werknemers Reis per kalenderdag Verplaatsing > 5u, < 8u 3,82 Verplaatsing 8u 19,22 Toeslag nachtverblijf Logies op kosten personeelslid 43,78 Kosteloos logies 23,04 Van toepassing vanaf Van toepassing vanaf BEDRIJFSWAGENS (fiscaal voordeel) Cataloguswaarde * x 6/7 xc02 percentage x depreciatiefactor Referentie-CO2-uitstoot diesel 93 gram CO2/km 5,50% Referentie-CO2-uitstoot benzine, LPG, CNG 112 gram CO2/km 5,50% Per gram CO2-uitstoot meer of minder 0,1% verhoging of verlaging minimum 4% maximum 18% min. jaarbedrag 1.250,00 *Catalogusprijs van het voertuig in nieuwe staat bij verkoop aan een particulier, plus opties plus BTW, zonder rekening te houden met kortingen BEDRIJFSWAGENS (patronale CO 2 -bijdrage) Basisformules ((C02 x 9)- 600)/12 x 135,98/114, Diesel ((C02 x 9)- 600)/12 x 137,45/114, Diesel ((C02 x 9)- 768)/12 x 135,98/114,08 ((C02 x 9)- 768)/12 x 137,45/114,08 ((C02 x 9)- 990)/12 x 135,98/114,08 ((C02 x 9)- 990)/12 x 137,45/114, Benzine 2014 Benzine 2013 LPG 2014 LPG 24,83 /maand forfaitaire bijdrage 2013 Elektrisch 25,10 /maand forfaitaire bijdrage 2014 Elektrisch VERGOEDING WOON-WERKVERKEER Vrijgesteld bedrag van de werkgeverstussenkomst 380,00 per jaar 31,70 per maand Van toepassing vanaf VRIJSTELLINGBEDRAG OPZEGGINGSVERGOEDINGEN Van toepassing op betekeningen vanaf Voor ontslagen vóór 1 januari ,00 Voor ontslagen vanaf 1 januari 2014 (enkel nog mogelijk bij collectief ontslag, en indien dossier neergelegd werd bij de griffie vóór 1 januari 2014) 1.290,00 BUITENLANDSE KADERLEDEN (Circ ) Normale grens vrijgestelde kosten eigen aan de werkgever ,00 Specifieke grens vrijgestelde kosten eigen aan de werkgever ,00 7/8

8 FISCALE EN PARAFISCALE BEDRAGEN MAALTIJDCHEQUES Maximum aandeel werkgever 5,91 Minimum aandeel werknemer 1,09 Minimum kostprijs maaltijd in bedrijfsrestaurant 5,91 Van toepassing vanaf GESCHENKCHEQUES Gewone grens (qua RSZ-vrijstelling en qua aftrekbaarheid werkgever) 35,00 Surplus per kind ten laste 35,00 Minimale fiscale vrijstelling werknemer 50,00 Grens in geval van eervolle onderscheiding 105,00 Grens in geval van pensionering Per dienstjaar 35,00 Met RSZ- en fiscaal minimum van 105,00 Met enkel RSZ-maximum van 875,00 Sport- en cultuurcheques 100,00 ECOCHEQUES Van RSZ en bedrijfsvoorheffing vrijgesteld bedrag 250, , , VRIJGESTELD VOORDEEL PC-PRIVÉ-PLAN Vrijstellingsgrens 840,00 Jaarplafond belastbare bezoldiging ,00 Aanslagjaar 2015 VOORDEEL INDIVIDUELE PC- TERBESCHIKKINGSTELLING Kosteloos ter beschikking gestelde PC 180,00 Internetaansluiting en - abonnement 60,00 Totaal 240,00 RESULTAATSGEBONDEN VOORDELEN Sociale zekerheidsgrens 3.131,00 Van bedrijfsvoorheffing en personenbelasting vrijgesteld bedrag 2.722,00 FORFAITAIRE RAMING ELEKTRICITEIT EN VERWARMING Elektriciteit Jaar 2011 Jaar 2012 Jaar 2013 Jaar 2014 Bedrijfsleider en leidinggevend personeel 820,00 910,00 930,00 940,00 Andere verkrijgers 410,00 410,00 420,00 430,00 Verwarming Jaar 2011 Jaar 2012 Jaar 2013 Jaar 2014 Bedrijfsleider en leidinggevend personeel 1.640, , , ,00 Andere verkrijgers 820,00 820,00 840,00 850,00 8/8

EEN OVERZICHT VAN ALLE VOORDELIGE ALTERNATIEVE VERLONINGSVORMEN

EEN OVERZICHT VAN ALLE VOORDELIGE ALTERNATIEVE VERLONINGSVORMEN EEN OVERZICHT VAN ALLE VOORDELIGE ALTERNATIEVE VERLONINGSVORMEN INHOUDSTAFEL 1. VERVOER 1.1. Woon-werkverkeer 1.2. Beroepsmatige verplaatsingskosten 1.3. Bedrijfswagen 1.4. Tankkaart 1.5. Bedrijfsfiets

Nadere informatie

BIJLAGE III VAN HET KONINKLIJK BESLUIT TOT UITVOERING VAN HET WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN 1992

BIJLAGE III VAN HET KONINKLIJK BESLUIT TOT UITVOERING VAN HET WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN 1992 Bijlage bij het koninklijk besluit van 15 december 2013 BIJLAGE III VAN HET KONINKLIJK BESLUIT TOT UITVOERING VAN HET WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN 1992 Schalen en regels die van toepassing zijn

Nadere informatie

Bedrijfswagens. Bedrijfswagens 2012. Wetgeving. Chris Verleye Gedelegeerd Bestuurder

Bedrijfswagens. Bedrijfswagens 2012. Wetgeving. Chris Verleye Gedelegeerd Bestuurder Bedrijfswagens Chris Verleye Gedelegeerd Bestuurder Bedrijfswagens 2012 fiscale en sociale principes nieuwe begrippen en berekening concreet : oud vs nieuw bedrijfswagen vs privéwagen oplossingen? FAQ

Nadere informatie

JOBSTUDENTEN - INKOMSTEN 2014

JOBSTUDENTEN - INKOMSTEN 2014 SOCIAAL - JURIDISCHE DIENST GEZINSBOND JOBSTUDENTEN - INKOMSTEN 2014 I Zijn Sociale Zekerheidsbijdragen verschuldigd? De algemene regel stelt dat zowel de student als de werkgever sociale zekerheidsbijdragen

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES DIBISS

ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES DIBISS DIENST VOOR DE BIJZONDERE SOCIALEZEKERHEIDSSTELSELS ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES DIBISS D I B I S S Kwartaal:2015/2 4. Het loonbegrip Inhoudstafel 4.1. Het begrip loon dat voor de berekening van de socialezekerheidsbijdragen

Nadere informatie

Easypay News 2/2011. Inhoudsopgave. Nieuwigheden op RSZ vlak tijdens het tweede kwartaal DmfA 2/2011... 4

Easypay News 2/2011. Inhoudsopgave. Nieuwigheden op RSZ vlak tijdens het tweede kwartaal DmfA 2/2011... 4 N E W S Juli 2011 Inhoudsopgave Nieuwigheden op RSZ vlak tijdens het tweede kwartaal DmfA 2/2011... 4 1 RSZ-bijdragen... 4 2 RSZ-verminderingen... 5 3 DmfA-wijzigingen... 6 4 Andere... 7 5 Aangepaste bedragen...

Nadere informatie

Scenario 1: volledige werkloosheid

Scenario 1: volledige werkloosheid Scenario 1: volledige werkloosheid Inleiding In toepassing van artikel 137 van het KB van 25.11.1991 bent u verplicht bij de beëindiging van een arbeidsovereenkomst, ongeacht van wie het initiatief uitgaat,

Nadere informatie

2. Loon. U werkt en u ontvangt een loon. Gelukkig maar! Ook hier weet u best hoe de vork in de steel zit. Inhoudstafel UW RECHTEN

2. Loon. U werkt en u ontvangt een loon. Gelukkig maar! Ook hier weet u best hoe de vork in de steel zit. Inhoudstafel UW RECHTEN 2. Loon U werkt en u ontvangt een loon. Gelukkig maar! Ook hier weet u best hoe de vork in de steel zit. 35 PRINCIPES Wat maakt deel uit van mijn loon? Onder loon verstaat men niet alleen de bezoldiging

Nadere informatie

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.10 * * *

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.10 * * * Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.10 *

Nadere informatie

Op Zak 13-14 PsC 149.01 inclusief nieuwe regeling opzegtermijnen

Op Zak 13-14 PsC 149.01 inclusief nieuwe regeling opzegtermijnen Op Zak 13-14 PsC 149.01 inclusief nieuwe regeling opzegtermijnen elektriciens www.abvvmetaal.be SAMEN STERK Voorwoord 4 1. Inkomen 6 1.1 Loonvoorwaarden 6 1.1.1 Index 6 1.1.2 Koopkracht 6 1.1.2.1 Ecocheques

Nadere informatie

KNIPPERLICHTEN Arbeidsrecht

KNIPPERLICHTEN Arbeidsrecht KNIPPERLICHTEN Arbeidsrecht Guido Lamal Advocaat-Vennoot Curia 1. RSZ op beëindigingsvergoedingen 2. Wet Eenheidsstatuut 3. CAO nr. 109 4. Opzeggingsvergoeding in geval van vermindering van arbeidsprestaties

Nadere informatie

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.10 * * *

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.10 * * * Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.10 *

Nadere informatie

Eindeloopbaan: mogelijkheden in 2013-2014

Eindeloopbaan: mogelijkheden in 2013-2014 Eindeloopbaan: mogelijkheden in 2013-2014 Eindeloopbaan: mogelijkheden in 2013-2014 MANNEN - VROUWEN Verwijzingen naar personen of functies (zoals werknemer, werkgever, arbeider,...) hebben vanzelfsprekend

Nadere informatie

cao-bundeling Gas en elektriciteit PC 326

cao-bundeling Gas en elektriciteit PC 326 ACLVB cao-bundeling Gas en elektriciteit PC 326 www.aclvb.be PC 326 PARITAIR COMITÉ VOOR HET GAS- EN ELEKTRICITEITSBEDRIJF NIEUWE ARBEIDSVOORWAARDEN CAO-BUNDELING Versie juni 2014 Bart De Crock Nationaal

Nadere informatie

Tine Hufkens Dieter Vandelannoote Dorien Frans

Tine Hufkens Dieter Vandelannoote Dorien Frans Handleiding MOTYFF MOTYFF: HANDLEIDING Tine Hufkens Dieter Vandelannoote Dorien Frans Oktober 2014 HANDLEIDING MOTYFF 2 F L E M O S I H A N D L E I D I N G Handleiding: MOTYFF TINE HUFKENS ( ) DIETER VANDELANNOOTE

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 103 VAN 27 JUNI 2012 TOT INVOERING VAN EEN STELSEL VAN TIJDSKREDIET, LOOPBAAN- VERMINDERING EN LANDINGSBANEN

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 103 VAN 27 JUNI 2012 TOT INVOERING VAN EEN STELSEL VAN TIJDSKREDIET, LOOPBAAN- VERMINDERING EN LANDINGSBANEN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 103 VAN 27 JUNI 2012 TOT INVOERING VAN EEN STELSEL VAN TIJDSKREDIET, LOOPBAAN- VERMINDERING EN LANDINGSBANEN --------------- Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende

Nadere informatie

2 Sociale Gids Autobus Autocar

2 Sociale Gids Autobus Autocar Verschillende soorten busdiensten... 3 A. ARBEIDSDUUR... 4 I. OPENBARE AUTOBUSDIENSTEN... 4 II. ONGEREGELD VERVOER (autocar)... 8 B. LONEN EN PREMIES... 15 I. OPENBARE AUTOBUSDIENSTEN... 15 II. BIJZONDER

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding... 23. HOOFDSTUK 1 Aandelenopties... 29

Inhoud. Inleiding... 23. HOOFDSTUK 1 Aandelenopties... 29 Inhoud Inleiding... 23 1 Begrip van loon voor de sociale zekerheid... 23 2 Begrip van loon voor het fiscaal recht... 24 3 Begrip van loon voor het arbeidsrecht... 25 HOOFDSTUK 1 Aandelenopties... 29 Inleiding...

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling?

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad - werknemers

Nadere informatie

EXTRA EDITIE. In deze. Bezoek onze website: www.admb.be

EXTRA EDITIE. In deze. Bezoek onze website: www.admb.be In deze EXTRA EDITIE IPA 2007-2008 - Krijtlijnen voor het komende sectoroverleg PAGINA 02 Schijnzelfstandigen en schijnwerknemers PAGINA 04 De tewerkstellingsmaatregel herstructurering vernieuwd PAGINA

Nadere informatie

Tijdkrediet en landingsbanen in de privésector

Tijdkrediet en landingsbanen in de privésector Tijdkrediet en landingsbanen in de privésector tijdkrediet en landingsbanen in de privésector Inleiding 6 I. Tijdkrediet en landingsbanen 8 1. Voor welke werknemers? 9 1.1 Privésector 9 1.2 Ondernemingen

Nadere informatie

Tijdkrediet en landingsbanen in de privésector

Tijdkrediet en landingsbanen in de privésector Tijdkrediet en landingsbanen in de privésector tijdkrediet en landingsbanen in de privésector Inleiding 6 I. Tijdkrediet en landingsbanen 8 1. Voor welke werknemers? 9 1.1 Privésector 9 1.2 Ondernemingen

Nadere informatie

Aangeboden door Wouter Devloo IAB Accountant Belastingconsulent 0484 18743 www.boekhouder.be

Aangeboden door Wouter Devloo IAB Accountant Belastingconsulent 0484 18743 www.boekhouder.be Aangeboden door Wouter Devloo IAB Accountant Belastingconsulent 0484 18743 ALTERNATIEVE BELONINGSVORMEN Inleiding...1 1.Het verschaffen van maaltijden...2 2. Maaltijdcheques...2 3.Geschenken in natura

Nadere informatie

Maatregelen 50+ opgemaakt door:

Maatregelen 50+ opgemaakt door: Maatregelen 50+ opgemaakt door: Event 2/06/09 Met 50-plussers leeft uw organisatie langer versie dd. 25/06/09 Inhoudstabel 1 Werkgevers maatregelen 3 1.1. De tewerkstellingspremie 50+ (Vlaamse maatregel)

Nadere informatie

cc c e c n e t n Jaarlijkse vakantie

cc c e c n e t n Jaarlijkse vakantie ccent Jaarlijkse vakantie Inleiding Algemene bepalingen 2 Toepassingsgebied 2 Begrippen 4 Tijdstip van de jaarlijkse vakantie 5 - Collectief of individueel akkoord 5 - Regels van toepassing op de collectieve

Nadere informatie

Op Zak 13-14 PC 112 inclusief nieuwe regeling opzegtermijnen

Op Zak 13-14 PC 112 inclusief nieuwe regeling opzegtermijnen Op Zak 13-14 PC 112 inclusief nieuwe regeling opzegtermijnen garages www.abvvmetaal.be Inhoudsopgave SAMEN STERK Voorwoord...4 1. Inkomen...6 1.1 Loonvoorwaarden...6 1.1.1 Index...6 1.1.2 Koopkracht...6

Nadere informatie

--- Stremersch, Van Broekhoven & Partners, Financiële Planners. ZAKBOEKJE PERSONAL FINANCIAL PLANNING Laatst bijgewerkt september 2009

--- Stremersch, Van Broekhoven & Partners, Financiële Planners. ZAKBOEKJE PERSONAL FINANCIAL PLANNING Laatst bijgewerkt september 2009 ZAKBOEKJE PERSONAL FINANCIAL PLANNING Laatst bijgewerkt september 2009 Dit document tracht een overzicht te geven van op vlak van persoonlijke financiële planning veelgebruikte tarieven inzake personen-,

Nadere informatie

BRUGPENSIOENEN ONDER DE LOEP

BRUGPENSIOENEN ONDER DE LOEP focus De intersectorale thematische publicatie van de BBTK april 2008 #1 BRUGPENSIOENEN ONDER DE LOEP inhoud Edito 5 BRUGPENSIOEN... 6 Brugpensioen: wat is dat?... 6 Wat zijn de voorwaarden om met brugpensioen

Nadere informatie

Deeltijds werken: rechten en valkuilen. Deeltijds werken: ABVV. Samen sterk. rechten Rechten en valkuilen

Deeltijds werken: rechten en valkuilen. Deeltijds werken: ABVV. Samen sterk. rechten Rechten en valkuilen Deeltijds werken: rechten en valkuilen Deeltijds werken: rechten Rechten en valkuilen ABVV Samen sterk 1 Deeltijds werken: rechten en valkuilen Mannen - Vrouwen: Verwijzingen naar personen of functies

Nadere informatie

Wegwijs in tijdskrediet ABVV

Wegwijs in tijdskrediet ABVV Wegwijs in tijdskrediet ABVV Samen sterk 1 MANNEN - VROUWEN Verwijzingen naar personen of functies (zoals werknemer, werkgever, arbeider,...) hebben vanzelfsprekend betrekking op zowel vrouwen als mannen.

Nadere informatie