CIRCULAIRE. Sociale uitkeringen Bedragen per 1 januari 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CIRCULAIRE. Sociale uitkeringen Bedragen per 1 januari 2014"

Transcriptie

1 Anneleen Bettens Adjunct-adviseur Competentiecentrum Werk & Sociale Zekerheid T F CIRCULAIRE Sociale uitkeringen Bedragen per 1 januari februari 2014 Samenvatting Sedert 1 januari 2014 is het bedrag van bepaalde socialezekerheidsuitkeringen verhoogd, ingevolge reglementaire en conventionele wijzigingen of jaarlijkse aanpassingen. Als bijlage treft u de bedragen in euro van de sociale uitkeringen en enkele plafonds die belangrijk zijn voor de toekenning van bepaalde sociale uitkeringen of voor de betaling van bepaalde sociale bijdragen, zoals ze sinds 1 januari 2014 van toepassing zijn. VBO VZW - Ravensteinstraat 4 - B BRUSSEL T F Lid BUSINESSEUROPE

2 Circulaire (-2-) Sociale uitkeringen 1 januari 2014 Spilindex 119,62 Volgende spilindex 122,01 Bronnen: Federaal planbureau - en FOD economie - Werkloosheid, loopbaanonderbreking en tijdskrediet Bron: Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Documentatie Barema s Begrensd loon (6-dagenweek) 6 maanden - 1 ste periode 94, ,59 Volgende 6 maanden - 1 ste periode 88, ,90 2 de en 3 de periode 82, ,27 Bruggepensioneerde en senior- en jeugdvakantie 81, ,75 Alleenstaande in 2 de vergoedingsperiode 80, ,52 Gewone uitkeringen (werkloosheid - zonder anciënniteitstoeslag) Samenwonende met gezinslast

3 Circulaire (-3-) (1) Afhankelijk van het aantal jaren beroepsverleden. 2 maanden bijkomend per jaar beroepsverleden. Onder bepaalde voorwaarden behoudt u het bedrag van deze fase onbeperkt. (2) Het minimumbedrag dat steeds wordt toegekend na uitputting van het aantal maanden (1). Alleenwonende (1) Afhankelijk van het aantal jaren beroepsverleden. 2 maanden bijkomend per jaar beroepsverleden. Onder bepaalde voorwaarden behoudt u het bedrag van deze fase onbeperkt. (2) Het minimumbedrag dat steeds wordt toegekend na uitputting van het aantal maanden (1). Samenwonende

4 Circulaire (-4-) Uitkeringen oudere werklozen (met anciënniteitstoeslag) Samenwonende met gezinslast (2) Alleenwonende Samenwonende Inschakelingsuitkeringen Samenwonende met gezinslast Alleenwonende

5 Circulaire (-5-) Samenwonende Bevoorrecht samenwonende (*) (*) bevoorrecht samenwonende = de werkloze + partner ontvangen uitsluitend uitkeringen Jeugdvakantie Bedragen Tijdelijke werkloosheid Bedragen Loopbaanonderbreking In afwijking van de bepalingen van het koninklijk besluit van 2 januari 1991 betreffende de toekenning van onderbrekingsuitkeringen genieten de werknemers die vóór 1 januari 2002 hun arbeidsprestaties met 1/5 hebben verminderd en de werknemers van 50 jaar of ouder die vóór 1 januari 2002 zijn overgegaan naar een halftijdse betrekking, vanaf 1 januari 2002 het bedrag van de uitkeringen waarin is voorzien in het kader van het nieuwe systeem (cf. tijdskrediet, supra) wanneer de nieuwe bedragen hoger zijn dan die welke worden toegekend door het koninklijk besluit van 2 januari

6 Circulaire (-6-)

7 Circulaire (-7-)

8 Circulaire (-8-) Tijdskrediet

9 Circulaire (-9-) Thematische verloven

10 Circulaire (-10-) Toeslag deeltijdse arbeid (art. 131bis) Dagbedrag Maandbedrag Gezinslast 6,95 180,52 Alleenstaand 5,56 144,42 Samenwonend 4,17 108,30 Maandelijks maximum van het beroepsinkomen om voort te worden beschouwd als deeltijdse werknemer Maandbedrag Werknemer van meer dan 21 jaar 1.559,38 Werknemer van minder dan 21 jaar 1.411,71 Maandelijks maximum van het beroeps- en vervangingsinkomen om de hoedanigheid van persoon met gezinslast te blijven behouden Maandbedrag Beroepsinkomen loontrekkende partner 750,94 Beroepsinkomen kind 402,14 Pensioen, vergoeding arbeidsongeval of 588,00 beroepsziekte Pensioen ascendenten naargelang de werkloze : - ook met kinderen samenwoont 2.102,28 - of niet 1.296,09 Vrijstelling om sociale of familiale redenen Dagbedrag Maandbedrag Eerste 24 maanden 10,22 265,72 Vanaf de 25 ste maand 8,30 215,80 Langdurige werkloosheid Jaarlijkse bedragen Gezinsinkomensgrens ,10 Verhoging per persoon ten laste 833,12 Neutraliseerbaar loon werkloze 4.190,16

11 Circulaire (-11-) Werkloosheid met bedrijfstoeslag Bronnen: Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Documentatie Barema s Nationale Arbeidsraad cao-bedragen Rijksdienst voor Sociale zekerheid instructies aan de werkgevers Werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) Begrensd bruto maandloon 3.780,69 cao bedragen Gewaarborgd bedrag Maximum bedrag werkloosheidsuitkeringen Halftijds brugpensioen Begrensd bruto maandloon 1.890,34 cao bedragen Werkloosheidsuitkering Werkloosheidsuitkeringen Niet-vervanging Dagbedrag SWT 14,91 Halftijds brugpensioen 7,52

12 Circulaire (-12-) Inhouding (in EUR) voltijds, met gezinslast voltijds, zonder gezinslast halftijds, met gezinslast halftijds, zonder gezinslast basisbedrag 1.130,44 938,50 565,22 469,25 vanaf , ,10 818,53 679,55 Bronnen: Diverse bedragen en plafonds (minimuminkomen, arbeidsongevallen, beroepsziekten, nachtarbeid, ) FOD WASO Nationale Arbeidsraad cao-bedragen Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening fonds sluiting ondernemingen Gewaarborgd minimum maandinkomen cao bedragen Basisbedrag 1.501,82 Bedrag +21,5 jaar en 6 maand anciënniteit 1.541,67 Bedrag +22 jaar en 12 maand anciënniteit 1.559,38 Betaald educatief verlof Loongrens om terugbetaling te krijgen Collectief ontslag cao bedragen Maandplafond van refertelonen Vergoeding voor sluiting van ondernemingen

13 Circulaire (-13-) Basisvergoeding en toeslag per leeftijdsjaar boven 45 jaar in de onderneming of de bedrijfstak 153,80 Arbeidsongevallen Basisjaarloon voor de berekening van de vergoedingen Minimum 6.439,20 maximum ,18 Beroepziekten Basisjaarloon voor de berekening van de vergoedingen Minimum 6.439,20 maximum ,18 Nachtarbeid (cao nr. 46) cao bedragen Maandelijkse vergoeding ter aanvulling van de werkloosheidsuitkering 137,71 Financiële vergoeding voor nachtprestaties (cao nr. 49) cao bedragen Bijkomende vergoeding per uur: Werknemers jonger dan 50 jaar 1,12 Werknemers van minstens 50 jaar 1,35

14 Circulaire (-14-) Bron: Gezinsbijslag Rijksdienst voor Kinderbijslag werknemers bedragen Kinderbijslag Per maand 1ste kind 90,28 2de kind 167,05 3de kind en elk der volgende 249,41 Sinds 1 oktober 2006, geldt dit ook voor alle gehandicapten die vóór 1 juli 1966 geboren zijn. Per maand KINDERBIJSLAG VOOR WEZEN (art. 50bis, KBW) per weeskind 346,82 Het weeskind waarvan de overlevende ouder hertrouwd is of een huishouden heeft gevormd, geniet de gewone kinderbijslag. BIJZONDERE BIJSLAG VOOR KINDEREN GEPLAATST IN EEN GEZIN (art. 70ter, KBW) Per maand per geplaatst kind 60,58 Leeftijdsbijslag EERSTE KIND VAN DE GEWONE SCHAAL (dat geen supplement voor eenoudergezinnen of sociale toeslag ontvangt en dat niet door een aandoening getroffen is) Per maand Kind geboren na 31 december 1990 Kind van 6 tot en met 11 jaar 15,73 Kind van 12 tot en met 17 jaar 23,95 Kind van 18 tot en met 24 jaar 27,60 Vanaf 1 januari 2009 Kind dat eerste rang wordt ter vervanging van een ouder kind, vanaf 12 jaar Alleen voor kinderen geboren tussen 1 januari 1991 en 31 december 1996 Kind dat eerste rang wordt ter vervanging van een ouder kind, vanaf 18 jaar Alleen voor kinderen geboren tussen 1 januari 1991 en 31 december ,36 33,69 Kind geboren vóór 1 januari 1991 Kind geboren tussen en , vanaf 18 jaar 33,69 ANDERE KINDEREN (dus inclusief alle kinderen die een supplement voor éénoudergezinnen of een sociale toeslag ontvangen en alle kinderen met een aandoening) Kind van 6 tot en met 11 jaar 31,36 Kind van 12 tot en met 17 jaar 47,92 Kind van 18 tot en met 24 jaar 60,93 Gehandicapten die vóór 1 juli 1966 geboren zijn Kinderen van 1ste rang die geen supplement voor eenoudergezin 52,89 ontvangen Andere kinderen 60,93

15 Circulaire (-15-) Jaarlijkse bijslag (schoolpremie) Kind van 0 tot en met 5 jaar 27,60 Kind van 6 tot en met 11 jaar 58,59 Kind van 12 tot en met 17 jaar 82,02 Kind van 18 tot en met 24 jaar 110,42 Alleen kinderen met recht op kinderbijslag in juli 2013 ontvangen dit bedrag. Toeslag voor kinderen met een handicap (< 21 jaar) Oud systeem (per betrokken kind) Per maand Zelfredzaamheidsgraad: punten 406, punten 444, punten 475,27 Nieuw systeem (per betrokken kind) Gevolgen van de ernst van de aandoening: minstens 4 punten in de 1ste pijler en minder dan 6 punten over de drie pijlers 79, punten over de drie pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 105, punten over de drie pijlers en ten minste 4 punten in de 1ste pijler 406, punten over de drie pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 246, punten in de drie pijlers en ten minste 4 punten in de 1ste pijler 406, punten over de drie pijlers 406, punten over de drie pijlers 461, punten over de drie pijlers 494, punten over de drie pijlers 527,80 Dit systeem is sinds 1 mei 2009 ook van toepassing op de kinderen geboren vóór 1 januari Toeslag voor langdurig werklozen/gepensioneerden Per maand 1ste kind 45,96 2de kind 28,49 3de kind en elk der volgende ander gezin 5,00 3de kind en elk der volgende eenoudergezin 22,97 Om van de verhoogde schaal te genieten, moeten enkele voorwaarden inzake kinderlast, gezinsinkomen en beroepsactiviteit vervuld worden. Indien aan deze voorwaarden niet is voldaan, wordt de kinderbijslag aan de gewone schaal uitbetaald. Onder bepaalde voorwaarden, kan de verhoogde schaal verder betaald worden in geval van werkhervatting door ex-invaliden, exwerklozen of ex-rechthebbenden op de gewaarborgde gezinsbijslag. Toeslag voor kinderen van invalide werknemers Per maand 1ste kind 98,88 2de kind 28,49 3de kind en elk der volgende 5,00 3de kind en elk der volgende eenoudergezin 22,97 Om van de verhoogde schaal te genieten, moeten enkele voorwaarden inzake kinderlast, gezinsinkomen en beroepsactiviteit vervuld worden. Indien aan deze voorwaarden niet is voldaan, wordt de kinderbijslag aan de gewone schaal uitbetaald. Onder bepaalde voorwaarden, kan de verhoogde schaal verder betaald worden in geval van werkhervatting door ex-invaliden, exwerklozen of ex-rechthebbenden op de gewaarborgde gezinsbijslag.

16 Circulaire (-16-) Toeslag voor eenoudergezinnen Per maand 1ste kind 45,96 2de kind 28,49 3de kind en elk der volgende 22,97 Het supplement wordt toegekend als de beroeps- of vervangingsinkomsten van het eenoudergezin dat de gewone bijslag geniet een grensbedrag niet overschrijdt. Kraamgeld 1ste geboorte 1.223,11 2de geboorte en elk der volgende 920,25 Elk kind uit een meerlingenzwangerschap 1.223,11 Het kraamgeld kan worden aangevraagd vanaf de zesde maand zwangerschap en de uitbetaling ervan kan bekomen worden twee maanden vóór de vermoedelijke geboortedatum. Adoptiepremie Per geadopteerd kind 1.223,11 Begrenzing maandloon INKOMENSPLAFOND VOOR HET KIND Per maand Bedrag van het loon of de sociale uitkering op maandbasis waarboven de 520,08 betrokken rechtgevenden niet langer recht hebben op kinderbijslag Zijn betrokken : de jongere met een leerovereenkomst; de werkzoekende die een winstgevende activiteit uitoefent of een sociale uitkering ontvangt; de rechtgevende die niet langer onderworpen is aan de leerplicht en één van de types van secundair onderwijs met beperkt leerplan volgt die georganiseerd worden volgens de door de Gemeenschappen bepaalde normen en daarnaast een winstgevende activiteit uitoefent of een sociale uitkering ontvangt; de student die een bezoldigde stage verricht waarvan het volbrengen een voorwaarde is tot het verkrijgen van een wettelijk gereglementeerd diploma, getuigschrift of brevet. Inkomensgrens voor het gezin Per maand Totaal bruto maandbedrag van de vervangingsinkomsten en de inkomsten uit werk (toegelaten activiteit en/of activiteit van de echtgenoot of partner) waarboven geen toeslag verleend wordt voor een gezin met rechthebbende die invalide is, gepensioneerd, langer dan 6 maanden werkloos, werkhervatter is of voor een eenoudergezin, als: de rechthebbende of de bijslagtrekkende alleen woont met de kinderen 2.230,74 de rechthebbende en zijn echtgenoot of partner samenwonen met de 2.306,94 kinderen

17 Circulaire (-17-) Ziekte- en invaliditeitsverzekering Bron: Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeit Burger - Uitkeringen Loongrens Situatie 6-dagenweek 5-dagenweek Arbeidsongeschiktheid vóór 1/1/ ,3821 EUR 148,0585 EUR Arbeidsongeschiktheid vanaf 1/1/2005 tot en met 31/12/2006 Arbeidsongeschiktheid vanaf 1/1/2007 tot en met 31/12/2008 Arbeidsongeschiktheid vanaf 1/1/2009 tot en met 31/12/2010 Arbeidsongeschiktheid vanaf 1/1/2011 tot en met 31/03/ ,8497 EUR 151,0196 EUR 127,1082 EUR 152,5298 EUR 128,1250 EUR 153,7500 EUR 129,0219 EUR 154,8263 EUR Arbeidsongeschiktheid van 1/4/ ,6023 EUR 157,9228 EUR Maximumuitkering primaire ongeschiktheid Arbeidsongeschiktheid vanaf 1/1/2009 tot en met 31/12/ ,88 EUR Arbeidsongeschiktheid vanaf 1/1/2011 tot en met 31/3/ ,41 EUR Arbeidsongeschiktheid vanaf 1/4/ ,96 EUR Minimumuitkering (vanaf de 1 ste dag van de 7 de maand ongeschiktheid) Situatie Regelmatig werknemer Gerechtigden met gezinslast Gerechtigden zonder gezinslast Alleenstaanden Gerechtigden zonder gezinslast Samenwonenden 53,99 EUR 43,21 EUR 37,05 EUR

18 Circulaire (-18-) Niet-regelmatig werknemer (bestaansminimum) 41,92 EUR 31,44 EUR 31,44 EUR Maximumuitkering invaliditeit Situatie Begin arbeidsongeschiktheid voor 01/10/1974 Begin arbeidsongeschiktheid vanaf 01/10/1974 tot en met 31/12/2002 Begin arbeidsongeschiktheid vanaf 01/01/2003 tot en met 31/12/2004 Gerechtigden met gezinslast Gerechtigden zonder gezinslast Alleenstaanden Gerechtigden zonder gezinslast Samenwonend 53,12 EUR 35,55 EUR 35,55 EUR 84,11 EUR 71,17 EUR 51,76 EUR - Invalide voor 01/01/ ,46 EUR 69,77 EUR 50,74 EUR - Invalide vanaf 01/01/2005 tot en met 31/12/2006 Begin arbeidsongeschiktheid vanaf 01/01/2005 tot en met 31/12/ ,11 EUR 71,17 EUR 51,76 EUR - Invalide voor 01/01/ ,11 EUR 71,17 EUR 51,76 EUR - Invalide vanaf 01/01/2007 tot en met 31/12/2008 Begin arbeidsongeschiktheid vanaf 01/01/2007 tot en met 31/12/ ,95 EUR 71,88 EUR 52,28 EUR - Invalide voor 01/01/ ,95 EUR 71,88 EUR 52,28 EUR

19 Circulaire (-19-) - Invalide vanaf 01/01/2009 Begin arbeidsongeschiktheid vanaf 01/01/ Invalide vanaf 01/01/2009 tot en met 31/12/ Invalide vanaf 01/01/ ,63 EUR 72,45 EUR 52,69 EUR 83,28 EUR 70,47 EUR 51,25 EUR 83,86 EUR 70,96 EUR 51,61 EUR - Invalide vanaf 01/04/ ,54 EUR 72,38 EUR 52,64 EUR Minimumuitkering invaliditeit Situatie Regelmatige werknemer Niet-regelmatige werknemer (bestaansminimum) Gerechtigden met gezinslast Gerechtigden zonder gezinslast Alleenstaanden Gerechtigden Samenwonende 53,99 EUR 43,21 EUR 37,05 EUR 41,92 EUR 31,44 EUR 31,44 EUR Forfaitaire tegemoetkoming hulp aan derden 20,00 EUR Schijf toegestane arbeid 15,6068 EUR

20 Circulaire (-20-) Diverse grensbedragen Maximum maandinkomen Om als gerechtigde met last te worden beschouwd mag de persoon ten laste geen bruto-inkomen verdienen van meer dan 932,98 EUR per maand. Een tweede plafond staat toe om als alleenstaande beschouwd te worden wanneer het maandelijks bruto beroepsinkomen hoger is dan 932,98 EUR, maar kleiner is dan 1.501,82 EUR. Een derde plafond staat toe om als alleenstaande beschouwd te worden wanneer het maandelijks bruto vervangingsinkomen hoger is dan 932,98 EUR, maar kleiner of gelijk is aan 1.026,81 EUR. Maximum jaarinkomen om recht te hebben op verhoogde verzekeringstegemoetkoming Zonder persoon ten laste ,47 Toeslag per persoon ten laste 3.140,77 Gemiddeld dagloon om als regelmatige werknemer te worden beschouwd Situatie Vanaf 1/01/2012 Vanaf 1/01/2013 Jonger dan jaar Vanaf 21 jaar 26,4032 EUR 39,5927 EUR 52,8063 EUR 27,4672 EUR 41,1883 EUR 54,9344 EUR Inhouding van 3,5% op invaliditeitsuitkeringen Uitkeringsbedragen Minimumbedrag dagdrempel Gedeeltelijke inhouding tussen Gerechtigden met gezinslast Gerechtigden zonder gezinslast 57,37 EUR 47,63 EUR 57,38 EUR en 59,44 EUR 47,64 EUR en 49,35 EUR Volledige inhouding vanaf 59,45 EUR 49,36 EUR

21 Circulaire (-21-) Pensioenen jaarlijkse maandbedragen bedragen Gewaarborgde minima volledige loopbaan gezin , ,73 alleenstaande , ,34 overlevingspensioen , ,67 cumulatie rust-overleving , ,24 Maximum volledige loopbaan bediende gezin , ,37 alleenstaande , ,70 (sinds 1 januari 2009 geldt er volledige gelijkheid tussen mannen en vrouwen) Maximum loon voor de berekening van het pensioen , , , , , , , , , , , ,95 Vakantiegeld (jaar 2013) Gezinstarief pensioen na 01/01/68 808,10 pensioen vóór 01/01/68 848,51 Andere pensioenen pensioen na 01/01/68 646,48 pensioen vóór 01/01/68 678,80 Toegestane beroepsarbeid voor gepensioneerden (jaar 2013) Voor 2014 krijgen deze bedragen een soort "indexering" Gerechtigde op een rustpensioen of gerechtigde op een rust- en overlevingspensioen vóór de wettelijke pensioenleeftijd - Werknemer zonder kind ten laste 7.570,00 met kind ten laste ,02 - Zelfstandige zonder kind ten laste 6.056,01 met kind ten laste 9.084,01

22 Circulaire (-22-) Gerechtigde op een rustpensioen of op een overlevingspensioen na de wettelijke pensioenleeftijd - Werknemer zonder kind ten laste ,23 met kind ten laste ,50 - Zelfstandige zonder kind ten laste ,17 met kind ten laste ,17 Gerechtigde op uitsluitend een overlevingspensioen vóór 65 jaar - Werknemer zonder kind ten laste ,60 met kind ten laste ,00 - Zelfstandige zonder kind ten laste ,48 met kind ten laste ,60 Gewaarborgd inkomen voor bejaarden Gezin basisbedrag ,87 955,04 rechthebbende of echtgenote met 65% invaliditeit , ,06 beiden met 65 % invaliditeit , ,08 Alleenstaande basisbedrag 8.767,56 716,29 65% invaliditeit ,64 890,31

CIRCULAIRE. Sociale uitkeringen Bedragen per 1 januari 2013 S.2013/004 AB/LP/S.5000 CI13-004N.AB. 11 januari 2013. Samenvatting

CIRCULAIRE. Sociale uitkeringen Bedragen per 1 januari 2013 S.2013/004 AB/LP/S.5000 CI13-004N.AB. 11 januari 2013. Samenvatting Anneleen Bettens Adjunct-adviseur AB/LP/S.5000 CI13-004N.AB CIRCULAIRE Sociale uitkeringen Bedragen per 1 januari 2013 11 januari 2013 Samenvatting Sedert 1 december 2012 is het bedrag van bepaalde socialezekerheidsuitkeringen

Nadere informatie

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG A. ALGEMENE KINDERBIJSLAGWET Schaal tegen spilindex 119,62 (Basis 2004 = 100) van toepassing op 01/07/2014 Aanpassingen: 1. Aanpassing van de grensbedragen voor de inkomsten

Nadere informatie

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG A. ALGEMENE KINDERBIJSLAGWET Schaal tegen spilindex 101,02 (Basis 2013 = 100) van toepassing op 01/06/2016 Aanpassing van het barema aan de nieuwe spilindex I. BASISKINDERBIJSLAGEN 1. GEWONE KINDERBIJSLAG

Nadere informatie

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG A. ALGEMENE KINDERBIJSLAGWET Schaal tegen spilindex 119,62 (Basis 2004 = 100) van toepassing op 01/07/2015 Aanpassing: Aanpassing van de grensbedragen voor de inkomsten of sociale

Nadere informatie

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG A. ALGEMENE KINDERBIJSLAGWET Schaal tegen spilindex 105,10 (Basis 2013 = 100) van toepassing op 01/09/2018 Aanpassing aan de nieuwe spilindexen I. BASISKINDERBIJSLAGEN 1. GEWONE KINDERBIJSLAG (1) 1ste

Nadere informatie

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG 2017/1

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG 2017/1 A. ALGEMENE KINDERBIJSLAGWET Voor de kinderbijslagbedragen is de spilindex 101,02 (Basis 2013 = 100) van toepassing vanaf 01/06/2016. De grensbedragen voor de bestaansmiddelen zijn aangepast vanaf 01/06/2017

Nadere informatie

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG 2017/1

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG 2017/1 A. ALGEMENE KINDERBIJSLAGWET Schaal tegen spilindex 103,04 (Basis 2013 = 100) van toepassing op 01/06/2017 Aanpassing van het barema aan de nieuwe spilindex I. BASISKINDERBIJSLAGEN 1. GEWONE KINDERBIJSLAG

Nadere informatie

Barema. Kinderbijslag voor werknemers KINDERBIJSLAG

Barema. Kinderbijslag voor werknemers KINDERBIJSLAG Barema Kinderbijslag voor werknemers KINDERBIJSLAG 1. BASISBEDRAGEN 1.1 Premies Eénmalig KRAAMGELD 1 ste geboorte 1.223,11 2 de geboorte en elk der volgende 920,25 Elk kind uit een meerlingenzwangerschap

Nadere informatie

Barema. Kinderbijslag voor werknemers KINDERBIJSLAG

Barema. Kinderbijslag voor werknemers KINDERBIJSLAG Barema Kinderbijslag voor werknemers KINDERBIJSLAG 1. BASISBEDRAGEN 1.1 Premies Eénmalig KRAAMGELD 1ste geboorte 2de geboorte en elk der volgende Elk kind uit een meerlingenzwangerschap 1.223,11 920,25

Nadere informatie

Bedragen kinderbijslag

Bedragen kinderbijslag Bedragen kinderbijslag 1/06/2016 KINDERBIJSLAG 1. BASISBEDRAGEN 1.1 Premies Eénmalig KRAAMGELD 1ste geboorte 2de geboorte en elk der volgende Elk kind uit een meerlingenzwangerschap 1.247,58 938,66 1.247,58

Nadere informatie

e-doc ALLE SOCIALE UITKERINGEN OP EEN RIJ

e-doc ALLE SOCIALE UITKERINGEN OP EEN RIJ e-doc ALLE SOCIALE UITKERINGEN OP EEN RIJ Maart 2018 1. TIJDSKREDIET Bedragen van toepassing vanaf 01/06/2016. Bedragen per maand op basis van een voltijdse betrekking. ONTDEK ALLES OVER DE SOCIALE UITKERINGEN

Nadere informatie

Bijlage bij bericht 6 H-HR/ e bijvoegsel bij ARPS-Bundel 522. Uitreiking: typelijst 25/003

Bijlage bij bericht 6 H-HR/ e bijvoegsel bij ARPS-Bundel 522. Uitreiking: typelijst 25/003 Bijlage bij bericht 6 H-HR/2007 71e bijvoegsel bij ARPS-Bundel 522 Uitreiking: typelijst 25/003 Reserve: 20 ex BEDRAGEN VAN DE GEZINSPRESTATIES TOEPASSELIJK VANAF 01.10.2006 Spilindex Coëfficiënt van de

Nadere informatie

Bijlage bij bericht 6 H-HR/ e bijvoegsel bij ARPS-Bundel 522. Uitreiking: typelijst 25/003

Bijlage bij bericht 6 H-HR/ e bijvoegsel bij ARPS-Bundel 522. Uitreiking: typelijst 25/003 Bijlage bij bericht 6 H-HR/2007 70e bijvoegsel bij ARPS-Bundel 522 Uitreiking: typelijst 25/003 Reserve: 20 ex BEDRAGEN VAN DE GEZINSPRESTATIES TOEPASSELIJK VANAF 01.05.2006 TOT 30.09.2006 Spilindex Coëfficiënt

Nadere informatie

e-doc ALLE SOCIALE UITKERINGEN OP EEN RIJ

e-doc ALLE SOCIALE UITKERINGEN OP EEN RIJ e-doc ALLE SOCIALE UITKERINGEN OP EEN RIJ Januari 2019 1. TIJDSKREDIET Bedragen van toepassing vanaf 01/09/2018. Bedragen per maand op basis van een voltijdse betrekking. 1. TIJDSKREDIET Bedragen van toepassing

Nadere informatie

sociale bijdragen en sociale uitkeringen op 1 juni 2001

sociale bijdragen en sociale uitkeringen op 1 juni 2001 Uitgegeven door het Algemeen Christelijk Vakverbond, Haachtsesteenweg 579, 1031 Brussel - Afgiftekantoor Brussel X sociale bijdragen en sociale uitkeringen op 1 juni 2001 taux et montants en droit du travail

Nadere informatie

e-doc SOCIALE BIJDRAGEN M E T A A L

e-doc SOCIALE BIJDRAGEN M E T A A L e-doc SOCIALE BIJDRAGEN ABVV M E T A A L 4 Ontdek alles over de sociale bijdragen! 5 Sociale bijdragen 1. TIJDSKREDIET Bedragen van toepassing vanaf 01/09/2012 (index van toepassing vanaf 01/12/2012).

Nadere informatie

Gezinsbijslag (schaal van kracht vanaf 1 mei (maandelijkse bedragen in EUR)

Gezinsbijslag (schaal van kracht vanaf 1 mei (maandelijkse bedragen in EUR) Gezinsbijslag (schaal van kracht vanaf 1 mei (maandelijkse bedragen in EUR) I. Samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders 1. Gewone kinderbijslag (artikel 40) eerste kind 86,77

Nadere informatie

Gezinsbijslag (schaal van kracht vanaf 1 september maandelijkse bedragen in EUR)

Gezinsbijslag (schaal van kracht vanaf 1 september maandelijkse bedragen in EUR) Gezinsbijslag (schaal van kracht vanaf 1 september 2008 - maandelijkse bedragen in EUR) I. Samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders 1. Gewone kinderbijslag (artikel 40): eerste

Nadere informatie

e-doc A B ABVV M E T A A M E M E T A A L ALLE SOCIALE UITKERINGEN M E M E M E OP EEN RIJ februari 2015

e-doc A B ABVV M E T A A M E M E T A A L ALLE SOCIALE UITKERINGEN M E M E M E OP EEN RIJ februari 2015 e-doc A BVV A B L T A A ALL SOCIAL UITKRINGN OP N RIJ A BVV L T A A ABVV T A A L L T A A ABVV T A A februari 2015 2 Ontdek alles over de sociale uitkeringen! BVV-etaal november 2014 e-doc 3 Sociale uitkeringen

Nadere informatie

Bedragen en bijdragen arbeidsrecht en sociale zekerheid op 1 januari 2008

Bedragen en bijdragen arbeidsrecht en sociale zekerheid op 1 januari 2008 Bedragen en bijdragen arbeidsrecht en sociale zekerheid op 1 januari 2008 Vooraf In deze groene bladen vind je de bedragen waarvan sprake is in de voorafgaande tekst van de Wegwijzer Sociale Wetgeving:

Nadere informatie

Gezinsbijslag (schaal van kracht vanaf 1 januari maandelijkse bedragen in EUR)

Gezinsbijslag (schaal van kracht vanaf 1 januari maandelijkse bedragen in EUR) Gezinsbijslag (schaal van kracht vanaf 1 januari 2008 - maandelijkse bedragen in EUR) I. Samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders 1. Gewone kinderbijslag (artikel 40): eerste

Nadere informatie

Bedragen en bijdragen arbeidsrecht en sociale zekerheid op 1 juni 2018

Bedragen en bijdragen arbeidsrecht en sociale zekerheid op 1 juni 2018 Bedragen en bijdragen arbeidsrecht en sociale zekerheid op 1 juni 2018 466 ACV-wegwijzer in de sociale wetgeving 2018 Vooraf In de hiernavolgende groene bladen vind je de bedragen waarvan sprake is in

Nadere informatie

Bedragen en bijdragen arbeidsrecht en sociale zekerheid op 1 september 2018

Bedragen en bijdragen arbeidsrecht en sociale zekerheid op 1 september 2018 Bedragen en bijdragen arbeidsrecht en sociale zekerheid op 1 september 2018 Vooraf In de hiernavolgende groene bladen vind je de bedragen waarvan sprake is in de Wegwijzer Sociale Wetgeving: inkomens,

Nadere informatie

SOCIALE BEDRAGEN PER 1 JANUARI 2014

SOCIALE BEDRAGEN PER 1 JANUARI 2014 WET BETREFFENDE DE ARBEIDSOVEREENKOMSTEN Voor de arbeider Concurrentiebeding 32.886,00 39.422,00 Scholingsbeding 32.886,00 Voor de bediende Concurrentiebeding 32.886,00 65.771,00 Scheidsrechterlijk beding

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling?

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen neem contact op met de plaatselijke RVA (werkloosheidsbureau). De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site: www.rva.be Infoblad

Nadere informatie

Nieuwe uitkeringen vanaf 1 mei 2011

Nieuwe uitkeringen vanaf 1 mei 2011 Nieuwe uitkeringen vanaf 1 mei 2011 Door de overschrijding van de index worden de bedragen van de sociale uitkeringen opnieuw aangepast. De bedragen zijn geldig vanaf 1 mei 2011. 1. KINDERBIJSLAGEN Gewone

Nadere informatie

SOCIALE BEDRAGEN PER 1 JANUARI 2015

SOCIALE BEDRAGEN PER 1 JANUARI 2015 WET BETREFFENDE DE ARBEIDSOVEREENKOMSTEN Voor de arbeider Concurrentiebeding 33.203,00 66.406,00 Scholingsbeding 33.203,00 Voor de bediende Concurrentiebeding 33.203,00 66.406,00 Scheidsrechterlijk beding

Nadere informatie

Bedragen en bijdragen arbeidsrecht en sociale zekerheid op 1 juni 2016

Bedragen en bijdragen arbeidsrecht en sociale zekerheid op 1 juni 2016 Bedragen en bijdragen arbeidsrecht en sociale zekerheid op 1 juni 2016 482 Vooraf In de hiernavolgende groene bladen vind je de bedragen waarvan sprake is in de voorafgaande tekst van de Wegwijzer Sociale

Nadere informatie

SOCIALE BEDRAGEN PER 1 JANUARI 2013

SOCIALE BEDRAGEN PER 1 JANUARI 2013 WET BETREFFENDE DE ARBEIDSOVEREENKOMSTEN Voor de arbeider Concurrentiebeding 32.254,00 38.665,00 Scholingsbeding 32.254,00 Voor de bediende Proefbeding 38.665,00 Opzegging en tegenopzegging 32.254,00 64.508,00

Nadere informatie

Cijferbijlage Wonen in Nederland en werken in België

Cijferbijlage Wonen in Nederland en werken in België Cijferbijlage Wonen in Nederland en werken in België Inhoud Algemeen 2 Gezin 2 Medische zorg 3 Nabestaanden 3 Werkloos 4 Ziek of arbeidsongeschikt 5 Zwangerschap en bevalling 5 Zo blijft u op de hoogte

Nadere informatie

Bedragen en bijdragen arbeidsrecht en sociale zekerheid op 1 april 2015

Bedragen en bijdragen arbeidsrecht en sociale zekerheid op 1 april 2015 Bedragen en bijdragen arbeidsrecht en sociale zekerheid op 1 april 2015 482 Vooraf In de hiernavolgende groene bladen vind je de bedragen waarvan sprake is in de voorafgaande tekst van de Wegwijzer Sociale

Nadere informatie

Bedragen en bijdragen arbeidsrecht en sociale zekerheid op 1 maart 2014

Bedragen en bijdragen arbeidsrecht en sociale zekerheid op 1 maart 2014 Bedragen en bijdragen arbeidsrecht en sociale zekerheid op 1 maart 2014 Vooraf In de hiernavolgende groene bladen vind je de bedragen waarvan sprake is in de voorafgaande tekst van de Wegwijzer Sociale

Nadere informatie

Bedragen en bijdragen arbeidsrecht en sociale zekerheid op 1 september 2010

Bedragen en bijdragen arbeidsrecht en sociale zekerheid op 1 september 2010 Bedragen en bijdragen arbeidsrecht en sociale zekerheid op 1 september 2010 Vooraf In de hiernavolgende groene bladen vind je de belangrijkste bedragen (inkomens, sociale uitkeringen, refertebedragen,

Nadere informatie

Gezinsbijslag in 15 vragen

Gezinsbijslag in 15 vragen Gezinsbijslag in 15 vragen 1. Wat is gezinsbijslag? Gezinsbijslag omvat: - het kraamgeld dat eenmalig wordt uitbetaald bij de geboorte - de adoptiepremie die eenmaal wordt uitbetaald bij de adoptie - de

Nadere informatie

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen 1 / 3 1.1.1 Rijksdienst voor Pensioenen Controle ~ P132 Zuidertoren 1060 BRUSSEL BELGIE Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen Nationaal nummer:.. -. 1 In te vullen

Nadere informatie

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen 1/3 STUREN NAAR: Federale Pensioendienst Beroepsactiviteit en betaalwijze - P3121 Zuidertoren 1060 BRUSSEL BELGIE Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen Nationaal

Nadere informatie

ZiekteUitkeringenType PrimaireArbeidsongeschiktheid(Werknemer) Invaliditeit(Werknemer) NietVergoedePeriode(Zelfstandige) VergoedePeriode(Zelfstandige) Na1JaarPrimaireOngeschiktheid(Zelfstandige) ZiekteKrediet(Ambtenaar)

Nadere informatie

Cijferbijlage. Inhoud Algemeen 2

Cijferbijlage. Inhoud Algemeen 2 BBZ Cijferbijlage Wonen in Nederland en werken in België Inhoud Algemeen 2 Gezin 2 Medische zorg 3 Nabestaanden 3 Werkloos 4 Ziek of arbeidsongeschikt 5 Zwangerschap en bevalling 5 Zo blijft u op de hoogte

Nadere informatie

SOCIALE BEDRAGEN PER 1 DECEMBER 2012

SOCIALE BEDRAGEN PER 1 DECEMBER 2012 WET BETREFFENDE DE ARBEIDSOVEREENKOMSTEN Voor de arbeider Concurrentiebeding 32.254,00 38.665,00 Scholingsbeding 32.254,00 Voor de bediende Proefbeding 38.665,00 Opzegging en tegenopzegging 32.254,00 64.508,00

Nadere informatie

Memo en actuele cijfers voor de werkgever Actuele bedragen op datum van 1 januari 2016

Memo en actuele cijfers voor de werkgever Actuele bedragen op datum van 1 januari 2016 Memo en actuele cijfers voor de werkgever Actuele bedragen op datum van 1 januari 2016 1. Loongrenzen concurrentiebeding 2015 33.203-66.406 2016 33.221-66.441 Loongrens scholingsbeding 2015 33.203 2016

Nadere informatie

NIEUWIGHEDEN OP VLAK VAN HET PENSIOEN Januari 2013

NIEUWIGHEDEN OP VLAK VAN HET PENSIOEN Januari 2013 NIEUWIGHEDEN OP VLAK VAN HET PENSIOEN Januari 2013 1. Inleiding Eén van de eerste beslissingen van de regering Di Rupo I, had betrekking op de hervorming van de pensioenen. Intussen werden al heel wat

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling?

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad - werknemers

Nadere informatie

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep.

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep. 7. Het sociaal statuut van een zelfstandige ondernemer. ---------------------------------------------------------------- 7.1. Sociaal statuut zelfstandige. 7.1.1.Hoofdberoep Als zelfstandige arbeid je

Nadere informatie

SOCIALE ZEKERHEID Versie van 1 mei 2013

SOCIALE ZEKERHEID Versie van 1 mei 2013 SOCIALE ZEKERHEID Versie van 1 mei 2013 KINDERBIJSLAGEN I. KINDERBIJSLAGEN A. Gewone kinderbijslag Bedrag per maand 1 ste kind 90,28 2 de kind 167,05 3 de kind en volgende 249,41 B. Leeftijdsbijslagen

Nadere informatie

Federale overheidsmaatregelen voor eenoudergezinnen

Federale overheidsmaatregelen voor eenoudergezinnen Bijlage Federale overheidsmaatregelen voor eenoudergezinnen Geel: specifieke maatregelen voor eenoudergezinnen Blauw: maatregelen voor een persoon met gezinslast (waartoe ook eenoudergezinnen behoren),

Nadere informatie

oktober 2004 1. ARBEIDSRECHT 1.1. Arbeidsovereenkomstenwet 1.1.1. Loongrenzen

oktober 2004 1. ARBEIDSRECHT 1.1. Arbeidsovereenkomstenwet 1.1.1. Loongrenzen N U T T I G E C I J F E R S oktober 2004 1. ARBEIDSRECHT 1.1. Arbeidsovereenkomstenwet 1.1.1. Loongrenzen 2002 25.277 30.301 50.554 2003 25.921 31.073 51.842 2004 26.418 31.669 52.836 1.2. Loon 1.2.1.

Nadere informatie

Cijferbijlage. Inhoud Algemeen 2

Cijferbijlage. Inhoud Algemeen 2 BBZ Cijferbijlage Wonen in Nederland en werken in België Inhoud Algemeen 2 Gezin 2 Medische zorg 3 Nabestaanden 3 Werkloos 4 Ziek of arbeidsongeschikt 5 Zwangerschap en bevalling 5 Zo blijft u op de hoogte

Nadere informatie

Cijferbijlage. Inhoud Algemeen 2

Cijferbijlage. Inhoud Algemeen 2 BBZ Cijferbijlage Wonen in Nederland en werken in België Inhoud Algemeen 2 Gezin 2 Medische zorg 3 Nabestaanden 3 Werkloos 4 Ziek of arbeidsongeschikt 5 Zwangerschap en bevalling 5 Zo blijft u op de hoogte

Nadere informatie

FISC brief 1: provisionele ambtshalve beslissing tot toekenning

FISC brief 1: provisionele ambtshalve beslissing tot toekenning FISC brief 1: provisionele ambtshalve beslissing tot toekenning Volgens onze gegevens is X / bent u sinds... zes maanden werkloos / ziek. is X sinds... gepensioneerd. ontvangt X / u sinds... een overbruggingsuitkering

Nadere informatie

Met dit formulier kun je als je met je gezin in België woont een toeslag op de kinderbijslag aanvragen als:

Met dit formulier kun je als je met je gezin in België woont een toeslag op de kinderbijslag aanvragen als: Model S Mevrouw Mijnheer Met dit formulier kun je als je met je gezin in België woont een toeslag op de kinderbijslag aanvragen als: - langdurig werkloze (ten minste 6 maanden), - zieke (ten minste 6 maanden),

Nadere informatie

Aanvraag voor een toeslag op de kinderbijslag

Aanvraag voor een toeslag op de kinderbijslag Aanvraag voor een toeslag op de kinderbijslag Met dit formulier kun je als je met je gezin in België woont een toeslag op de kinderbijslag aanvragen als: langdurig werkloze (tenminste 6 maanden) zieke

Nadere informatie

Terug te sturen naar: PB ANDERLECHT Je rijksregisternummer: Ons kenmerk: Telefoon:

Terug te sturen naar: PB ANDERLECHT Je rijksregisternummer: Ons kenmerk: Telefoon: Terug te sturen naar: PB 10020 1070 ANDERLECHT Je rijksregisternummer: Ons kenmerk: Telefoon: 02 643 18 11 E-mail: infokbaf@attentia.be Betreft: Aanvraag voor een toeslag op de kinderbijslag Beste Met

Nadere informatie

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit Ouderschapsverlof 12.07.2016 Rev. 31.07.2017 Juridische dienst Info@salar.be Ouderschapsverlof is een thematisch verlof dat werknemers de mogelijkheid biedt de arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen of

Nadere informatie

Wijzigingen in de pensioenwetgeving

Wijzigingen in de pensioenwetgeving 1. Wijzigingen in de pensioenleeftijd en berekening van het pensioen 1.1. Wettelijk pensioen 1.1.1. Leeftijd In België is de wettelijke pensioenleeftijd voorlopig nog steeds 65 jaar. De startdatum van

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling?

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling? Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling? Waarover gaat dit infoblad? In dit infoblad leggen we uit hoe we het dagbedrag van uw werkloosheidsuitkering als volledig werkloze

Nadere informatie

CIJFERMENU. Bedragen op 1/1/2013. Laatste aanpassing:

CIJFERMENU. Bedragen op 1/1/2013. Laatste aanpassing: CIJFERMENU Bedragen op 1/1/2013 Laatste aanpassing: 2015.03 Cijfermenu Actuele coëfficiënt index = 1,6084 1.Index Toepassingsdatum = 01-01-13 (tenzij anders vermeld) Maand 4-m. gem. 4-m. gem. 4-m. gem.

Nadere informatie

Nr. Situatie Recht op toeslag voor eenoudergezinnen

Nr. Situatie Recht op toeslag voor eenoudergezinnen Programmawet (1) van 27 april 2007 - Maatregelen voor de eenoudergezinnen - Voorbeelden Eenoudergezinnen die enkel de gewone schaal ontvangen: specifieke toeslag van 20 EUR 1. Een koppel gaat gescheiden

Nadere informatie

Met dit formulier kun je als je met je gezin in België woont een toeslag op de kinderbijslag aanvragen als :

Met dit formulier kun je als je met je gezin in België woont een toeslag op de kinderbijslag aanvragen als : Uw consulent: Tel.: Fax: aanvraag ontvangen op uw kenmerk ons kenmerk Betreft : Aanvraag voor een toeslag op de kinderbijslag Mevrouw, Mijnheer Met dit formulier kun je als je met je gezin in België woont

Nadere informatie

STATISTISCH OVERZICHT VAN DE KINDERBIJSLAG 30 JUNI 2017

STATISTISCH OVERZICHT VAN DE KINDERBIJSLAG 30 JUNI 2017 FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE KINDERBIJSLAG STATISTISCH OVERZICHT VAN DE KINDERBIJSLAG 30 JUNI 2017 Gedetailleerde gegevens STATISTISCH OVERZICHT NR. 5 Verantwoordelijke uitgever: Federaal Agentschap voor

Nadere informatie

STATISTISCH OVERZICHT 30 JUNI 2016

STATISTISCH OVERZICHT 30 JUNI 2016 FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE KINDERBIJSLAG STATISTISCH OVERZICHT 30 JUNI 2016 Gedetailleerde gegevens STATISTISCH OVERZICHT NR. 3 Verantwoordelijke uitgever: Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag Voor

Nadere informatie

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit Juridische dienst

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit Juridische dienst Ouderschapsverlof 12.07.2016 Juridische dienst Info@salar.be Ouderschapsverlof is een thematisch verlof dat werknemers de mogelijkheid biedt de arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen of te verminderen

Nadere informatie

Met dit formulier kun je als je met je gezin in België woont een toeslag op de kinderbijslag aanvragen als:

Met dit formulier kun je als je met je gezin in België woont een toeslag op de kinderbijslag aanvragen als: Model S Mevrouw Mijnheer Met dit formulier kun je als je met je gezin in België woont een toeslag op de kinderbijslag aanvragen als: - langdurig werkloze (ten minste 6 maanden), - zieke (ten minste 6 maanden),

Nadere informatie

Directie Human Resources

Directie Human Resources Directie Human Resources Bureau H-HR.341 -sectie 52 Brussel, september 2010 911/52566 H-HR.341 sectie 52 H-HR.342 sectie 52 H-HR.343 sectie 52 H-HR.346 sectie 52 Indexcijfers TOEPASSELIJKE BEDRAGEN IN

Nadere informatie

ADMB KINDERBIJSLAGFONDS VZW, SINT-CLARASTRAAT 48, 8000 BRUGGE

ADMB KINDERBIJSLAGFONDS VZW, SINT-CLARASTRAAT 48, 8000 BRUGGE ADMB KINDERBIJSLAGFONDS VZW, SINT-CLARASTRAAT 48, 8000 BRUGGE Mevrouw, mijnheer, Met dit formulier kun je als je met je gezin in België woont een toeslag op de kinderbijslag aanvragen als: langdurig werkloze

Nadere informatie

FOCUS De sociale toeslagen in het stelsel voor kinderbijslag voor werknemers. Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers

FOCUS De sociale toeslagen in het stelsel voor kinderbijslag voor werknemers. Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers FOCUS 2011-1 De sociale toeslagen in het stelsel voor kinderbijslag voor werknemers Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers Trierstraat 70 1000 Brussel Tel.: 02-237 26 48 Fax: 02-237 24 35 E-mail:

Nadere informatie

DEMOGRAFISCHE STATISTIEKEN 1ste SEMESTER 2015

DEMOGRAFISCHE STATISTIEKEN 1ste SEMESTER 2015 FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR KINDERBIJSLAG DEMOGRAFISCHE STATISTIEKEN 1ste SEMESTER 2015 HALFJAARLIJKSE STATISTIEKEN NR 151 30.06.2015 Verantwoordelijk uitgever: Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag Voor

Nadere informatie

Met dit formulier kun je als je met je gezin in België woont een toeslag op de kinderbijslag aanvragen als :

Met dit formulier kun je als je met je gezin in België woont een toeslag op de kinderbijslag aanvragen als : Stuur alle documenten ingevuld en ondertekend terug naar: Infino, Groenenborgerlaan 16, B2610 Wilrijk Gelieve uw dossiernummer (ons kenmerk), of indien u dit niet kent, uw rijksregisternummer, hier in

Nadere informatie

Tijdskrediet Verklaring gezinstoestand van de werknemer

Tijdskrediet Verklaring gezinstoestand van de werknemer Tijdskrediet Verklaring gezinstoestand van de werknemer Voor zover nodig dient u dit formulier C1-CAO77bis in samen met uw aanvraagformulier C61-CAO77bis wanneer u gelijktijdig: - een volledig of halftijds

Nadere informatie

DEMOGRAFISCHE EN FINANCIËLE STATISTIEKEN TWEEDE HALFJAAR 2010

DEMOGRAFISCHE EN FINANCIËLE STATISTIEKEN TWEEDE HALFJAAR 2010 Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers DEMOGRAFISCHE EN FINANCIËLE STATISTIEKEN TWEEDE HALFJAAR 2010 HALFJAARLIJKSE STATISTIEKEN NR 142 Verantwoordelijk uitgever: Rijksdienst voor Kinderbijslag

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Wat is uw gezinstoestand?

Infoblad - werknemers Wat is uw gezinstoestand? Infoblad - werknemers Wat is uw gezinstoestand? Waarover gaat dit infoblad? In dit infoblad leggen we uit wat uw gezinstoestand als werkloze is. Eerst bespreken we de mogelijke situaties. Aan de hand van

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hebt u recht op de anciënniteitstoeslag?

Infoblad - werknemers Hebt u recht op de anciënniteitstoeslag? Infoblad - werknemers Hebt u recht op de anciënniteitstoeslag? Wat is de anciënniteitstoeslag? De anciënniteitstoeslag is een bedrag (toeslag) dat u vanaf een bepaalde leeftijd boven u gewone werkloosheidsuitkeringen

Nadere informatie

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 Hoofdstuk 1. Situering 7 Hoofdstuk 2. Strategie/Beleidsluik 7 Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 9 Afdeling 1. Basiswetgeving 9 Afdeling 2. Afwijkingen

Nadere informatie

TOESLAG OP DE KINDERBIJSLAG

TOESLAG OP DE KINDERBIJSLAG P19Fisc A TOESLAG OP DE KINDERBIJSLAG dienst datum onze ref. uw ref. contact telefoon telefax De gegevens die u op dit formulier invult, worden verzameld voor de vestiging van het recht op kinderbijslag

Nadere informatie

Met dit formulier kun je als je met je gezin in België woont een toeslag op de kinderbijslag aanvragen als:

Met dit formulier kun je als je met je gezin in België woont een toeslag op de kinderbijslag aanvragen als: Mevrouw, mijnheer, Met dit formulier kun je als je met je gezin in België woont een toeslag op de kinderbijslag aanvragen als: langdurig werkloze (tenminste 6 maanden) zieke (tenminste 6 maanden) bruggepensioneerde

Nadere informatie

DEMOGRAFISCHE STATISTIEKEN TWEEDE HALFJAAR 2013

DEMOGRAFISCHE STATISTIEKEN TWEEDE HALFJAAR 2013 Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers DEMOGRAFISCHE STATISTIEKEN TWEEDE HALFJAAR 2013 HALFJAARLIJKSE STATISTIEKEN N 148 Verantwoordelijk uitgever: Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers

Nadere informatie

Met dit formulier kunt u als u met uw gezin in België woont een VOORLOPIGE toeslag op de kinderbijslag aanvragen als:

Met dit formulier kunt u als u met uw gezin in België woont een VOORLOPIGE toeslag op de kinderbijslag aanvragen als: Mevrouw Mijnheer Met dit formulier kunt u als u met uw gezin in België woont een toeslag op de kinderbijslag aanvragen als: - Langdurig werkloze (tenminste 6 maanden) - Zieke (tenminste 6 maanden) - Bruggepensioneerde

Nadere informatie

Infoblad - werknemers

Infoblad - werknemers Infoblad - werknemers Mag u een overlevingspensioen cumuleren met uitkeringen? Waarover gaat dit infoblad? In dit infoblad wordt uitgelegd onder welke voorwaarden u een overlevingpensioen kunt cumuleren

Nadere informatie

Toeslag op de kinderbijslag

Toeslag op de kinderbijslag Toeslag op de kinderbijslag De gegevens die u op dit formulier invult, worden verzameld voor de vestiging van het recht op kinderbijslag en de betaling ervan. Ze worden beschermd door de wet verwerking

Nadere informatie

De pensioenhervorming uitgeklaard

De pensioenhervorming uitgeklaard De pensioenhervorming uitgeklaard INHOUDSTAFEL 1. HET VERVROEGD PENSIOEN... 2 1.1. SITUATIE VOOR DE HERVORMING... 2 1.2. SITUATIE VANAF 1 JANUARI 2013... 2 1.3. DE OVERGANGSMAATREGELEN... 3 1.3.1.Voor

Nadere informatie

DEMOGRAFISCHE EN FINANCIËLE STATISTIEKEN TWEEDE HALFJAAR 2009

DEMOGRAFISCHE EN FINANCIËLE STATISTIEKEN TWEEDE HALFJAAR 2009 Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers DEMOGRAFISCHE EN FINANCIËLE STATISTIEKEN TWEEDE HALFJAAR 2009 HALFJAARLIJKSE STATISTIEKEN NR 140 Verantwoordelijk uitgever: Rijksdienst voor Kinderbijslag

Nadere informatie

DEMOGRAFISCHE EN FINANCIËLE STATISTIEKEN EERSTE HALFJAAR 2012

DEMOGRAFISCHE EN FINANCIËLE STATISTIEKEN EERSTE HALFJAAR 2012 Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers DEMOGRAFISCHE EN FINANCIËLE STATISTIEKEN EERSTE HALFJAAR 2012 HALFJAARLIJKSE STATISTIEKEN NR 145 Verantwoordelijk uitgever: Rijksdienst voor Kinderbijslag

Nadere informatie

DEMOGRAFISCHE EN FINANCIËLE STATISTIEKEN TWEEDE HALFJAAR 2011

DEMOGRAFISCHE EN FINANCIËLE STATISTIEKEN TWEEDE HALFJAAR 2011 Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers DEMOGRAFISCHE EN FINANCIËLE STATISTIEKEN TWEEDE HALFJAAR 2011 HALFJAARLIJKSE STATISTIEKEN NR 144 Verantwoordelijk uitgever: Rijksdienst voor Kinderbijslag

Nadere informatie

Halftijds brugpensioen

Halftijds brugpensioen Halftijds brugpensioen //dossier Eindeloopbaan Inhoud Wat verstaat men onder halftijds brugpensioen?... 01 Onder welke voorwaarden krijgt men toegang tot het halftijds brugpensioen?... 01 Welke procedure

Nadere informatie

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 Hoofdstuk 1. Situering 7 Hoofdstuk 2. Strategie/Beleidsluik 7 Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 9 Afdeling 1. Basiswetgeving 9 Afdeling 2. Afwijkingen

Nadere informatie

Recht op een toeslag op de kinderbijslag. Mevrouw, mijnheer,

Recht op een toeslag op de kinderbijslag. Mevrouw, mijnheer, P19Fisc-B dienst datum onze ref. uw ref. contact telefoon telefax De gegevens die u op dit formulier invult, worden verzameld voor de vestiging van het recht op kinderbijslag en de betaling ervan. Ze worden

Nadere informatie

FOCUS De kinderbijslag voor invalide rechthebbenden. Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers

FOCUS De kinderbijslag voor invalide rechthebbenden. Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers FOCUS 2010-1 De kinderbijslag voor invalide rechthebbenden Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers Trierstraat 70 1000 Brussel Tel.: 02-237 25 33 Fax: 02-237 24 35 E-mail: research@rkw.be Website:

Nadere informatie

Gelieve uw dossiernummer (ons kenmerk), of indien u dit niet kent, uw rijksregisternummer, hier in te vullen aub:...

Gelieve uw dossiernummer (ons kenmerk), of indien u dit niet kent, uw rijksregisternummer, hier in te vullen aub:... Gelieve uw dossiernummer (ons kenmerk), of indien u dit niet kent, uw rijksregisternummer, hier in te vullen aub:... Stuur alle documenten ingevuld en ondertekend terug naar: Acerta Kinderbijslagfonds

Nadere informatie

Eindeloopbaan: je rechten

Eindeloopbaan: je rechten Eindeloopbaan: je rechten Eindeloopbaan: je rechten Bedragen Alle bedragen zijn van toepassing op moment van publicatie (oktober 2017) en uitgedrukt in euro. Vrouwen-Mannen Alle verwijzingen naar personen

Nadere informatie

Werknemer versus zelfstandige Een praktische vergelijking

Werknemer versus zelfstandige Een praktische vergelijking Werknemer versus zelfstandige Een praktische vergelijking Een praktische invalshoek Los van enige inhoudelijke discussie over het correcte statuut in een bepaald samenwerkingsverband, willen we in dit

Nadere informatie

Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers

Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers HAL FJ AAR L IJ K S E ME DE DE L ING Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers DEMOGRAFISCHE EN FINANCIËLE STATISTIEKEN TWEEDE HALFJAAR 2008 HALFJAARLIJKSE MEDEDELING NR 138 Verantwoordelijk uitgever:

Nadere informatie

Juridisch bulletin. Wetgeving

Juridisch bulletin. Wetgeving Juridisch bulletin Wetgeving 2008 www.rkw.be Inhoud 1 Wetten 4 1.1 Programmawet (I) van 8 juni 2008, BS van 16 juni 2008 (Jaarlijkse leeftijdsbijslag) 4 1.2 Wet houdende diverse bepalingen (I) (1) van

Nadere informatie

Betreft: Toeslag op de kinderbijslag. Mevrouw, mijnheer,

Betreft: Toeslag op de kinderbijslag. Mevrouw, mijnheer, dienst datum onze ref. uw ref. contact telefoon telefax Betreft: Toeslag op de kinderbijslag Mevrouw, mijnheer, Werklozen, gepensioneerden, invaliden, gehandicapten, zieken en eenoudergezinnen kunnen recht

Nadere informatie

STATISTISCH OVERZICHT VAN DE KINDERBIJSLAG 30 JUNI 2018

STATISTISCH OVERZICHT VAN DE KINDERBIJSLAG 30 JUNI 2018 FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE KINDERBIJSLAG STATISTISCH OVERZICHT VAN DE KINDERBIJSLAG 30 JUNI 2018 Gedetailleerde gegevens STATISTISCH OVERZICHT NR. 7 Verantwoordelijke uitgever: Federaal Agentschap voor

Nadere informatie

Uw pensioen Onze zorg Over de toekomst van uw pensioen. Een initiatief van sp.a Zandhoven 7 mei 2014 Greet van Gool

Uw pensioen Onze zorg Over de toekomst van uw pensioen. Een initiatief van sp.a Zandhoven 7 mei 2014 Greet van Gool Uw pensioen Onze zorg Over de toekomst van uw pensioen Een initiatief van sp.a Zandhoven 7 mei 2014 Greet van Gool Schema Pensioen Stand van zaken en Uitdagingen Soorten pensioenen Toekenningsvoorwaarden

Nadere informatie

Een handleiding voor de pensioenwetgeving

Een handleiding voor de pensioenwetgeving Een handleiding voor de pensioenwetgeving Brecht Van Roey Vrije visie, eigen stem Inhoudstafel Pensioenleeftijd Pensioenberekening (werknemers) Toegelaten arbeid Netto MyPension.be Pensioenprognose ACLVB

Nadere informatie

Recht op een toeslag op de kinderbijslag voor gezinnen buiten België

Recht op een toeslag op de kinderbijslag voor gezinnen buiten België P19Fisc-A De gegevens die u op dit formulier invult, worden verzameld voor de vestiging van het recht op kinderbijslag en de betaling ervan. Ze worden beschermd door de wet verwerking persoonsgegevens

Nadere informatie

Eindeloopbaan: je rechten

Eindeloopbaan: je rechten Eindeloopbaan: je rechten Eindeloopbaan: je rechten Eindeloopbaan: je rechten Bedragen Alle bedragen zijn van toepassing op moment van publicatie (april 2016) en uitgedrukt in euro. Vrouwen-Mannen Alle

Nadere informatie

Nieuwe maatregelen ter bestrijding van de werkloosheidsvallen, toegelicht bij CO 1362 van 16 februari 2007

Nieuwe maatregelen ter bestrijding van de werkloosheidsvallen, toegelicht bij CO 1362 van 16 februari 2007 Nieuwe maatregelen ter bestrijding van de werkloosheidsvallen, toegelicht bij CO 1362 van 16 februari 2007 Overzicht van de gestelde vragen en gegeven antwoorden Toekenning van een sociale toeslag na het

Nadere informatie

Sector van de vlasbereiding

Sector van de vlasbereiding Sector van de vlasbereiding 2014 Dit document is gebaseerd op de reglementering en de bedragen die op 15 oktober 2013 van toepassing waren. 1 De meeste zaken die in de textielagenda staan, zijn ook voor

Nadere informatie

DEMOGRAFISCHE EN FINANCIËLE STATISTIEKEN EERSTE HALFJAAR 2013

DEMOGRAFISCHE EN FINANCIËLE STATISTIEKEN EERSTE HALFJAAR 2013 Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers DEMOGRAFISCHE EN FINANCIËLE STATISTIEKEN EERSTE HALFJAAR 2013 HALFJAARLIJKSE STATISTIEKEN NR 147 Verantwoordelijk uitgever: Rijksdienst voor Kinderbijslag

Nadere informatie