De sociale hervormingen van Di Rupo I. Nahima Lanjri Volksvertegenwoordiger Zwijndrecht 19 maart 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De sociale hervormingen van Di Rupo I. Nahima Lanjri Volksvertegenwoordiger Zwijndrecht 19 maart 2012"

Transcriptie

1 De sociale hervormingen van Di Rupo I Nahima Lanjri Volksvertegenwoordiger Zwijndrecht 19 maart 2012

2 1. PENSIOENHERVORMING 2. WERKZAAMHEIDSGRAAD VERHOGEN 4. OVERIGE AANDACHTSPUNTEN 3. COMBINATIE GEZIN EN ARBEID

3 1. PENSIOENHERVORMING 22/03/2012 3

4 1a. Algemene principes 22/03/2012 4

5 Algemene introductie VIER GROTE PIJLERS IN HET PENSIOEN Eerste pijler: wettelijk pensioen, met verschillende stelsels Werknemers Zelfstandigen Ambtenaren (IGO) Tweede pijler: sectorale en bedrijfspensioenen Derde pijler: individueel pensioensparen Vierde pijler: eigen woning 22/03/2012 5

6 Algemene introductie EERSTE PIJLER WETTELIJK PENSIOEN De basis van het pensioen is de loopbaan Welk statuut? Zelfstandige, werknemer, ambtenaar of gemengd? Hoeveel jaren gewerkt? Zijn er gaten in de loopbaan? Periodes van ziekte, werkloosheid, Aan welk loon? Wat is de gezinssituatie? Het pensioen is een percentage van de som van de gemiddelde inkomens over een periode van 45 jaar (behalve voor ambtenaren) Repartitie 22/03/2012 6

7 Algemene introductie EERSTE PIJLER PENSIOEN WERKNEMERS (1) Bijdrage van 1 loopbaanjaar in het pensioen = (1/45) x (jaarloon) x percentage Loopbaanjaar: gewerkt of gelijkgesteld? Jaarloon: begrensd bij berekening van uitkering ( ,82) Verzekeringsprincipe is doorbroken: bijdragen op onbegrensd loon versus berekening met loonplafond Gezinssituatie: Gezinspensioen = 75%; Alleenstaande pensioen = 60% 22/03/2012 7

8 Algemene introductie EERSTE PIJLER PENSIOEN WERKNEMERS (2) Som van alle loopbaanjaren = pensioenbedrag Volledige loopbaan = 45/45 Minimumregeling = minimumpensioen 2/3 van volledige loopbaan = 30j erkend jaar = 156 samengedrukte VTE Vervroegd pensioen: flexibele pensioenleeftijd Pensioenbonus vanaf 62 of 44 j loopbaan: 2 / VT dag (± 528 / jaar) Pensioenmalus: afgeschaft 22/03/2012 8

9 Gezinspensioen, na 45 jaar werken 22/03/2012 9

10 Pensioen alleenstaande, na 45 jaar werken 22/03/

11 Algemene introductie EERSTE PIJLER PENSIOEN ZELFSTANDIGEN (1) ±gelijke principes Loopbaanjaar: gewerkt of gelijkgesteld? Inkomsten: jaarlijkse inkomsten voor 1984: forfaitair bedrag na 1984: werkelijke inkomsten (geplafonneerd) GP: fictieve inkomsten Gezinssituatie: Gezinspensioen = 75% Alleenstaande pensioen = 60% 22/03/

12 Algemene introductie EERSTE PIJLER PENSIOEN ZELFSTANDIGEN (2) Volledige loopbaan = 45/45 Meer dan 45j? Minst gunstige jaren niet meegeteld Pensioenbonus vanaf 62 of 44 j loopbaan: 156 / kwartaal ( 2,36 / VT dag) Pensioenmalus -5% / jaar van pensioenbedrag (max. 25%) wordt geleidelijk aan afgebouwd 22/03/

13 Algemene introductie EERSTE PIJLER PENSIOEN AMBTENAREN uitgesteld loon Jaarloon: gemiddelde van het referentieloon Loopbaan: gewerkt - gelijkgesteld Pensioenbonus per maand gewerkt tussen 60 en 65 (max. 9%) Perequatie: aanpassing pensioen aan evolutie lonen 22/03/

14 Algemene introductie EERSTE PIJLER BESCHERMINGSMAATREGELEN Minimumpensioen: 30 jaar gewerkt (2/3 volledige loopbaan) Werknemer: Gezinspensioen: 1332,50 Alleenstaande: 1066,33 Zelfstandige: Gezinspensioen: 1310,30 Alleenstaande: 1007,10 Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO): geen loopbaanvoorwaarde Vanaf 65j na onderzoek bestaansmiddelen (inkomen, uitkering, KI, kapitaal, ) Basisbedrag: 635,53 Verhoogd basisbedrag: 953,30 +2,25% sept % sept % febr % febr /03/

15 Algemene introductie WETTELIJK PENSIOEN IN CIJFERS Gemiddeld maandelijks pensioen naar stelsel van het rustpensioen en geslacht, /03/

16 Algemene introductie WETTELIJK PENSIOEN IN CIJFERS Inkomensverdeling van de eerste pijler voor alle gepensioneerden naar geslacht, /03/

17 Algemene introductie TWEEDE PIJLER AANVULLEND PENSIOEN - WERKNEMERS Aanvulling op wettelijk pensioen Kapitalisatie Verbonden met beroepssituatie Per sector of onderneming Vormen: Groepsverzekering werknemers Individuele pensioentoezegging - pensioenfonds Individuele voortzetting van aanvullend pensioen 22/03/

18 Algemene introductie TWEEDE PIJLER AANVULLEND PENSIOEN - ZELFSTANDIGEN Vrij Aanvullend pensioen zelfstandigen (VAPZ) Aanvulling op wettelijk pensioen Kapitalisatie van bijdragen Vrijwillige stortingen (max. 8,17% beroepsinkomen) Fiscaal aftrekbaar als beroepskosten 22/03/

19 Algemene introductie TWEEDE PIJLER AANVULLEND PENSIOEN Toegang tot de 2de pijler naar hoogte van het 1ste pijlerpensioen en geslacht, %, rustgepensioneerde werknemers, /03/

20 Toegang 2 de pijler: 60% loontrekkenden 22/03/

21 Algemene introductie TWEEDE PIJLER AANVULLEND PENSIOEN Gemiddelde kapitaalsuitkering in 2007: alle gepensioneerden: (med ) nieuw gepensioneerden: (med ) Gemiddelde rente-uitkering in 2007: alle gepensioneerden: 414 / maand nieuw gepensioneerden: 471 / maand Tussen 2000 en 2008 stegen de uitgekeerde bedragen met 37% 22/03/

22 Algemene introductie SITUATIE EERSTE EN TWEEDE PIJLER Gemiddeld pensioeninkomen uit 1ste en 2de pijler naar geslacht, bij volledige groep rustgepensioneerde werknemers, rustgepensioneerde werknemers met 2de pijler en rustgepensioneerde ambtenaren, /03/

23 Algemene introductie DERDE PIJLER INDIVIDUEEL PENSIOENSPAREN Fiscaal aangemoedigd sparen Gebaseerd op kapitalisatie Twee vormen: pensioenspaarfonds of beleggingsverzekering (tak 21) Toegankelijk voor alle beroepsgroepen Zowel mannen als vrouwen binnen één gezin Gestorte bedragen zijn fiscaal aftrekbaar tot een welbepaald plafond (in 2012: 910) 2010: 2,7 miljoen Belgen doen aan individueel pensioensparen (>50% belastingplichtigen) Rendement laatste 10 jaar: 4,32% 22/03/

24 Algemene introductie Organisatie 22/03/

25 1B. ONS PENSIOEN ONDER DRUK 22/03/

26 Armoederisico, Eurostat

27 Theoretische vervangingsrisico loontrekkende bij pensionering, gemiddeld loon en loopbaan= 40 jaar 22/03/

28 Ons pensioen onder druk FINANCIERING PENSIOENEN Een SZ-bijdrage op het volledige loon van de werknemers Deel WN / deel WG Zelfstandigen betalen bijdrage op (begrensde) beroepsinkomsten Federale overheid verschaft een staatstoelage aan stelsels werknemers/zelfstandigen Deel van de geïnde belastingen gaat rechtstreeks naar de sociale zekerheid (alternatieve financiering) Pensioenen van federale en regionale statutaire ambtenaren zijn ten laste van de federale begroting Gemeenten en provincies betalen bijdragen voor de pensioenen van hun ambtenaren (RSZPPO) 22/03/

29 Financiering pensioenstelsel /03/

30 Ons pensioen onder druk FINANCIERING PENSIOENEN Huidige actieven dragen bij voor pensioen van huidige gepensioneerden Repartitiesysteem is gebaseerd op normale bevolkingspiramide Maar: 22/03/

31 Ons pensioen onder druk KOST VERGRIJZING totaal 6,3 andere -0,2 kinderbijslag -0,4-0,9 werkloosheid-brugpensioen invaliditeit -0,1 gezondheidszorg 3,4 pensioenen 4, /03/

32 Ons pensioen onder druk HOUDBAARHEID REPARTITIE? Mensen leven langer, maar werken minder lang: dragen minder bij Levensverwachting 68 jaar 78 jaar 80 jaar Effectieve pensioenleeftijd 64 jaar 58 jaar 60 jaar Intrede op de arbeidsmarkt 18 jaar 22 jaar 22 jaar 1960: 2 werkjaren = < 1 ander jaar (leren, pensioen) 2011: 1 werkjaar = 1 ander jaar 22/03/

33 Gelijkgestelde periodes Periodes van inactiviteit die gelijkgesteld worden aan periodes van werk in de berekening Werkloosheid, ziekte, tijdskrediet, Maatschappelijke prioriteiten: Meer vrouwen op de arbeidsmarkt: combinatie met gezin moet mogelijk zijn Jobverlies moet geen dubbele bestraffing worden Maar solidariteit is niet onbeperkt financierbaar: reeds 1/3 de van pensioenopbouw zijn gelijkgestelde periodes CD&V vraagt evaluatie waarbij maatschappelijke meerwaarde en overmacht centraal staan 33 33

34 Algemene introductie Pensioen en gelijkgestelde periodes Percentage geaggregeerde pensioenopbouw gedurende de loopbaan, rustgepensioneerde vrouwen in het werknemersstelsel (instroom ) 22/03/

35 % gelijkgestelde dagen in pensioenopbouw, per leeftijd voor arbeiders en bedienden 22/03/

36 Algemene introductie EERSTE PIJLER WETTELIJK PENSIOEN Bedreigingen eerste pijler Langere scholing Vervroegde pensionering Deeltijds werken Gelijkgestelde periodes 22/03/

37 Ons pensioen onder druk UITDAGINGEN Levensloop: aantal kinderen per gezin daalt mensen leven langer babyboomers bereiken pensioenleeftijd Veranderingen op de arbeidsmarkt: meer vrouwen loopbaanonderbreking en tijdskrediet minder lang werken Verandering samenleving: wettelijk samenwonen eenoudergezinnen Maatschappij kan deze kosten niet op dezelfde wijze blijven dragen; hervormingen dringen zich op 22/03/

38 1C. PENSIOENHERVORMING CD&V-VISIE 22/03/

39 Pensioenhervorming HOE BETAALBAARHEID GARANDEREN? Werk maken van een gezonde begroting Oorspronkelijke strategie van prefinanciering is mislukt: huidige generatie bouwt schuld af, zodat volgende generatie meer marge krijgt Verhogen van de werkzaamheidsgraad Participatie doelgroepen arbeidsmarkt aanmoedigen Afstemmen van bedrijfsprocessen op oudere werknemers Evaluatie van regelingen van vervroegde uittreding Van pensioenleeftijd naar pensioenloopbaan Langer actief blijven is geen kwestie van wetgeving alleen Ook juiste omstandigheden creëren 22/03/

40 Pensioenhervorming PENSIOENHERVORMING CD&V Nadruk blijft liggen op wettelijk pensioen, met voldoende economisch draagvlak. Gecombineerd met een aanvullend pensioen zorgt dit voor een goede mix tussen solidariteit en verzekering. Mag niet resulteren in grote onzekerheid voor toekomstige gepensioneerden: voldoende lange overgangsperiodes nodig, met aandacht voor urgentie van het probleem. Langer werken aanmoedigen, om betaalbaarheid te garanderen. Band tussen werken en pensioen versterken. Duidelijke informatie naar de burger, vereenvoudiging. Carrière Plannings Systeem Meer toenadering tussen verschillende stelsels. 22/03/

41 1D. PENSIOENHERVORMING REGEERAKKOORD 22/03/

42 Pensioenhervorming regering PENSIOENHERVORMING DI RUPO 2011 Geen verhoging wettelijke pensioenleeftijd (65 jaar) Verhoging effectieve leeftijd vervroegd pensioen Afstemming bijzondere stelsels op algemeen stelsel Verhoging aantal jaren pensioenberekening ambtenaren Vrijwillig werken na pensioenleeftijd (onbeperkt na 65 én lange loopbaan) Werken meer laten doorwegen dan niet-werken bij pensioenberekening Overlevingspensioen beperken (oude regeling blijft behouden) Maatregelen 2 e en 3 e pijler Pensioenen optrekken en betere informatie 22/03/

43 Pensioenleeftijd Wettelijke pensioenleeftijd: 65 jaar Mogelijkheden om vroeger te stoppen: Vervroegd pensioen Brugpensioen 22/03/

44 Pensioenhervorming regering Vervroegd pensioen Geleidelijke verhoging Jaar Min. leeftijd Loopbaan Uitz. Lange loopbaan , , of Overgangsmaatregelen voor wie net voor pensioen stond 22/03/

45 Brugpensioen: verhoging loopbaanvoorwaarden cao nr j. 35 j. 40 j. Lange loopbaan Zwaar beroep Uitzond. stelsels 37 j. 38 j. 40 j. 35 j. 35 j. 40 j. ongewijzigd 45

46 Pensioenhervorming regering Gelijkstelling Wat? Oude regeling Nieuwe regeling Gelijkgestelde periodes voor pensioen nietgemotiveerd tijdskrediet en landingsbanen 3 tot 5 jaar 12 maanden, spreiding mogelijk in geval van 1/5de onderbreking (3 jaar gemotiveerd) Gelijkstelling brugpensioen vóór 60 jaar Gelijkstelling brugpensioen na 60 jaar of vóór 60 jaar maar in geval van herstructurering of lange loopbaan. Werkloosheid 3de periode Gelijkgesteld op basis van laatste loon Gelijkgesteld op basis van laatste loon Gelijkgesteld op basis van laatste loon. Gelijkgesteld op basis van minimumjaarrecht (1777 EUR per maand), max. 1 jaar Gelijkgesteld op basis van laatste loon Gelijkgesteld op basis van minimumjaarrecht (1777 EUR per maand), max. 1 jaar 22/03/

47 Pensioenhervorming regering PENSIOENHERVORMING 2011 Ambtenaren Wat? Oude regeling Nieuwe regeling Minimum pensioenleeftijd 60 jaar 62 jaar Minimale 5 jaar in overheidssector 40 jaar in gelijk welk stelsel loopbaanvoorwaarde Bijzondere tantièmes Berekening pensioen op basis van voordelig tantième: 1/20, 1/30, 1/35, voor o.a. mandatarissen, magistraten, professoren, Berekening pensioen op basis van tantième 1/48. Nog steeds voordelig tantième, want normaal 1/60. Loopbaanonderbreking Berekening pensioenbedrag Max. 60 maanden gelijkgesteld voor pensioen Op basis van de activiteitswedden van de laatste 5 loopbaanjaren Max. 12 maanden gelijkgesteld voor pensioen. Gemotiveerde loopbaanonderbreking blijft gespaard. Op basis van de activiteitswedden van de laatste 10 loopbaanjaren 22/03/

48 Hervorming overlevingspensioen Nog uit te werken Activerend Bescherming overlevende Voldoende overgangsmaatregelen 22/03/

49 Bijverdienen na pensioen, ouder dan 65 jaar Afschaffing van de grenzen voor wie een loopbaan van 42 jaar heeft. Proportionele sanctionering bij onvolledige loopbaan of jonger dan 65 jaar 49

50 WERKZAAMHEIDSGRAAD VERHOGEN 22/03/

51 Werkzaamheidsgraad verhogen: 73,2% in /03/

52 Werkloosheidsstelsel Niet beperken in tijd, wel versterkte degressiviteit Sneller controleren, nauwer opvolgen Controle uitbreiden naar 50+: niemand opgeven Uitz.: 55 jaar of 25 jaar loopbaan Passende dienstbetrekking Max. 60 km van woonplaats i.p.v. 25 km 22/03/

53 Werkloosheidsstelsel Periode 1 (1 jaar) Periode 2 Periode 3 Vroeger Hervorming 60% begrensd loon 65% begrensd loon (1-3 mnd) 60% begrensd loon (4-12 mnd) 3 maand + 3 maand per gewerkt jaar 60% begrensd loon gezinshoofd 55% begrensd loon alleenstaande 40% begrensd loon samenwonende 2 maand + 2 maand per gewerkt jaar Forfaitaire uitkering Uitz: werklozen die 20 jaar gewerkt hebben en 55- jarigen die gezinshoofd of alleenstaande zijn. Bedrag: 483,86 EUR (gewoon), 635,38 EUR (bevoorrecht) 22/03/

54 Wachtuitkering wordt inschakelingsuitkering Tijdelijk opvangnet voor jongeren die ondanks inspanningen geen werk vinden Intensieve begeleiding Wachttijd jaar Wachttijd >25 jaar Vroeger hervorming 9 maanden 12 maanden 12 maanden 12 maanden Beperkingen Onbeperkt Beperkt tot 3 jaar voor samenwonenden en tot leeftijd 33 jaar voor gezinshoofden en alleenstaanden 22/03/

55 Wachtuitkering 22/03/

56 Oudere werknemers 22/03/

57 Oudere werknemers 22/03/

58 Tewerkstelling oudere werknemers Werkgelegenheidsplan oudere werknemers Uitsplitsen sociale balans volgens leeftijd Toepassing leeftijdspiramide bij collectief ontslag 22/03/

59 Opleidingen Opleidingsinspanningen : 1,9% van de loonmassa Educatief verlof Uitbreiding aantal opleidingsuren voor laaggeschoolde werknemers 22/03/

60 COMBINATIE ARBEID EN GEZIN 22/03/

61 Thematische verloven Behoud thematische verloven ZORGMOTIEF Palliatief verlof Verlof voor de verzorging van een zwaar ziek familielid Ouderschapsverlof 2 maanden 12 maanden Uitbreiding tot 4 maanden per ouder per kind jonger dan 12 jaar 22/03/

62 Tijdskrediet Oude regeling 1 jaar voltijds of halftijds, Verlengbaar tot 5 jaar via cao. 1 jaar VTE op te nemen als 1/5 de loopbaanvermindering Hervorming 1 jaar ongemotiveerd tijdskrediet 3 jaar gemotiveerd tijdskrediet Zorg voor kind jonger dan 8 jaar Palliatieve zorg Zorg voor ziek gezins- of familielid Zorg voor gehandicapt kind Opleiding 1 jaar extra voor verzorging van een zwaar zieke kind 22/03/

63 Loopbaanonderbreking Oude regeling 6 jaar voltijdse loopbaanonderbreking Hervorming 5 jaar voltijdse loopbaanonderbreking 6 jaar gedeeltelijke loopbaanonderbreking (1/2 de en 1/5 de ) 5 jaar gedeeltelijke loopbaanonderbreking (1/2 de en 1/5 de ) 22/03/

64 Landingsbanen Oude regeling Onbeperkt halftijds of 1/5 de loopbaanvermindering voor 50+ Hervorming Onbeperkt halftijds of 1/5 de loopbaanvermindering voor 55+ of 51 jaar voor zware beroepen die een knelpuntberoep zijn. Gelijkstelling voor pensioen vóór de leeftijd van 60 jaar aan minimumjaarrecht i.p.v. aan laatste loon. 22/03/

65 OVERIGE AANDACHTSPUNTEN 22/03/

66 Moderniseren arbeidsrecht Eenheidsstatuut arbeiders bedienden Op elkaar afstemmen van de stelsels werknemer, zelfstandige, ambtenaar Kwaliteit jobkansen uitzendsector verbeteren Aangepaste arbeidsvormen die de combinatie werk-gezin vergemakkelijken aanmoedigen 22/03/

67 Sociale fraude aanpakken Sociale fraude = diefstal van wie wel eerlijk is Verhogen controles Gegevensuitwisseling tussen de verschillende kanalen Hoofdelijke aansprakelijkheid risicosectoren 22/03/

68 VRAGEN EN BEDENKINGEN Contact: 22/03/

Uw pensioen Onze zorg Over de toekomst van uw pensioen. Een initiatief van sp.a Zandhoven 7 mei 2014 Greet van Gool

Uw pensioen Onze zorg Over de toekomst van uw pensioen. Een initiatief van sp.a Zandhoven 7 mei 2014 Greet van Gool Uw pensioen Onze zorg Over de toekomst van uw pensioen Een initiatief van sp.a Zandhoven 7 mei 2014 Greet van Gool Schema Pensioen Stand van zaken en Uitdagingen Soorten pensioenen Toekenningsvoorwaarden

Nadere informatie

Regeerakkoord DI RUPO I:Wat met de pensioenen?

Regeerakkoord DI RUPO I:Wat met de pensioenen? Regeerakkoord DI RUPO I:Wat met de pensioenen? 540 dagen na de verkiezingen heeft België een nieuwe federale regering. Vincent Van Quickenborne (Open VLD) wordt de nieuwe minister van pensioenen. Hieronder

Nadere informatie

Lange loopbaan : 35 jaar vanaf 2012, 38 jaar vanaf 2014, 39 jaar vanaf 2016 en 40 jaar vanaf 2017 ;

Lange loopbaan : 35 jaar vanaf 2012, 38 jaar vanaf 2014, 39 jaar vanaf 2016 en 40 jaar vanaf 2017 ; INHOUD EN UITVOERING VAN HET REGEERAKKOORD OP SOCIAALRECHTELIJK VLAK Onder het motto beter laat dan nooit, ligt er na 541 dagen onderhandelen eindelijk een regeerakkoord op tafel. Naast het feit dat het

Nadere informatie

Een handleiding voor de pensioenwetgeving

Een handleiding voor de pensioenwetgeving Een handleiding voor de pensioenwetgeving Brecht Van Roey Vrije visie, eigen stem Inhoudstafel Pensioenleeftijd Pensioenberekening (werknemers) Toegelaten arbeid Netto MyPension.be Pensioenprognose ACLVB

Nadere informatie

Regeerakkoord DI RUPO I:Wat met de pensioenen?

Regeerakkoord DI RUPO I:Wat met de pensioenen? Regeerakkoord DI RUPO I:Wat met de pensioenen? 540 dagen na de verkiezingen heeft België een nieuwe federale regering. Vincent Van Quickenborne (Open VLD) wordt de nieuwe minister van pensioenen. Hieronder

Nadere informatie

Wijzigingen in de pensioenwetgeving

Wijzigingen in de pensioenwetgeving 1. Wijzigingen in de pensioenleeftijd en berekening van het pensioen 1.1. Wettelijk pensioen 1.1.1. Leeftijd In België is de wettelijke pensioenleeftijd voorlopig nog steeds 65 jaar. De startdatum van

Nadere informatie

Het effect van loopbaankeuzes van vrouwen op hun pensioen. Federale Dag Diversiteit 25 oktober 2018

Het effect van loopbaankeuzes van vrouwen op hun pensioen. Federale Dag Diversiteit 25 oktober 2018 Het effect van loopbaankeuzes van vrouwen op hun pensioen Federale Dag Diversiteit 25 oktober 2018 Federale Pensioendienst 26 oktober 2018 Inleiding «Vrouwen hebben in België lage pensioenen» Feit of fake

Nadere informatie

De pensioenhervorming uitgeklaard

De pensioenhervorming uitgeklaard De pensioenhervorming uitgeklaard INHOUDSTAFEL 1. HET VERVROEGD PENSIOEN... 2 1.1. SITUATIE VOOR DE HERVORMING... 2 1.2. SITUATIE VANAF 1 JANUARI 2013... 2 1.3. DE OVERGANGSMAATREGELEN... 3 1.3.1.Voor

Nadere informatie

Loopbaanvoorwaarde. Minimunleeftijd. Uitzonderingen lange loopbanen

Loopbaanvoorwaarde. Minimunleeftijd. Uitzonderingen lange loopbanen je rechten op zak Wettelijk pensioen Voor de meeste Belgen op pensioenleeftijd is en blijft het wettelijk pensioen de enige bron van inkomsten. Dit is gebaseerd op de solidariteit tussen de generaties:

Nadere informatie

Pensioen. Carla Timmermans

Pensioen. Carla Timmermans Pensioen Carla Timmermans Voorwaarden Pensioen Berekeningsparameters Voorwaarden Leeftijd 65 jaar Vervroegd pensioen 60 jaar en 35 loopbaanjaren, MAAR. Einde van de arbeidsovereenkomst Aanvraag Ambtshalve

Nadere informatie

Horeca in het federaal regeerakkoord Enkele druppels op een hete plaat? Horeca Expo Gent 2014 Geert Vermeir

Horeca in het federaal regeerakkoord Enkele druppels op een hete plaat? Horeca Expo Gent 2014 Geert Vermeir Horeca in het federaal regeerakkoord Enkele druppels op een hete plaat? Horeca Expo Gent 2014 Geert Vermeir Blackbox komt eraan Een geregistreerde kassa voor de horeca 2015 2016 Horeca Expo Gent 2014 Geert

Nadere informatie

DPP Workshop Pensioen

DPP Workshop Pensioen 70? Nee dat is de capaciteit van de zaal, niet uw pensioenleeftijd! DPP Workshop Pensioen Jurryt Prims 3 oktober 2013 1 Vraag 1 Wat is de wettelijke pensioenleeftijd in België? a) 62 b) 65 c) 67 2 VOORWAARDE

Nadere informatie

NIEUWIGHEDEN OP VLAK VAN HET PENSIOEN Januari 2013

NIEUWIGHEDEN OP VLAK VAN HET PENSIOEN Januari 2013 NIEUWIGHEDEN OP VLAK VAN HET PENSIOEN Januari 2013 1. Inleiding Eén van de eerste beslissingen van de regering Di Rupo I, had betrekking op de hervorming van de pensioenen. Intussen werden al heel wat

Nadere informatie

Vragen over uw pensioen en dat van uw werknemer beantwoord

Vragen over uw pensioen en dat van uw werknemer beantwoord Vragen over uw pensioen en dat van uw werknemer beantwoord Dag van de Payroll Professional 2018 04-10-2018 I Nicole Meersman Agenda 1. Voorwaarden rustpensioen 2. Voorwaarden vervroegd pensioen 3. Einde

Nadere informatie

Vervroegd en wettelijk pensioen

Vervroegd en wettelijk pensioen Vervroegd en wettelijk pensioen Brecht Van Roey Vrije visie, eigen stem Inhoudstafel Pensioenberekeningen bestaan uit twee grote delen! Pensioenleeftijd Of Wanneer mag ik op pensioen? Pensioenbedrag Of

Nadere informatie

Alles wat je moet weten over je pensioen en de pensioenhervorming

Alles wat je moet weten over je pensioen en de pensioenhervorming Alles wat je moet weten over je pensioen en de pensioenhervorming 21 mei 2014 Greet van Gool Schema Algemene informatie (incl. hervorming) Soorten pensioenen Toekenningsvoorwaarden Berekening Betalingsvoorwaarden

Nadere informatie

PENSIOENREGELING voor ZELFSTANDIGEN. 65, en wat nu? Studiedienst Zenito sociaal verzekeringsfonds

PENSIOENREGELING voor ZELFSTANDIGEN. 65, en wat nu? Studiedienst Zenito sociaal verzekeringsfonds PENSIOENREGELING voor ZELFSTANDIGEN 65, en wat nu? Studiedienst Zenito sociaal verzekeringsfonds Inhoud Aanvraag Berekening Toegelaten activiteit I. De aanvraag Aanvraag Wie? - in België - in het buitenland

Nadere informatie

e-doc ALLE SOCIALE UITKERINGEN OP EEN RIJ

e-doc ALLE SOCIALE UITKERINGEN OP EEN RIJ e-doc ALLE SOCIALE UITKERINGEN OP EEN RIJ Maart 2018 1. TIJDSKREDIET Bedragen van toepassing vanaf 01/06/2016. Bedragen per maand op basis van een voltijdse betrekking. ONTDEK ALLES OVER DE SOCIALE UITKERINGEN

Nadere informatie

Pensioenzekerheid voor iedereen

Pensioenzekerheid voor iedereen Pensioenzekerheid voor iedereen WAAROM HERVORMEN? Fundamenten sociale zekerheid dateren van WO II: 65 jaar geleden Uitgangspunten (sociale bescherming met evenwicht tussen solidariteit en verzekerd inkomen)

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL HOOFDSTUK 1: INLEIDING 9 HOOFDSTUK 2: PENSIOENSTELSEL IN DE REGELING VOOR WERKNEMERS 11

INHOUDSTAFEL HOOFDSTUK 1: INLEIDING 9 HOOFDSTUK 2: PENSIOENSTELSEL IN DE REGELING VOOR WERKNEMERS 11 INHOUDSTAFEL HOOFDSTUK 1: INLEIDING 9 HOOFDSTUK 2: PENSIOENSTELSEL IN DE REGELING VOOR WERKNEMERS 11 1. VERVROEGD RUSTPENSIOEN 11 1.1. Huidige regeling 11 1.2. Onderscheid tussen pensioenrecht en pensioenberekening

Nadere informatie

Het wettelijk pensioen: FAQ

Het wettelijk pensioen: FAQ Het wettelijk pensioen: FAQ Sofie Debie 31 januari 2017 Pensioen Voorwaarden Vervroegd pensioen Financiering Berekeningsparameters Voorbeelden Interessante weetjes 2 1 Voorwaarden 1. Leeftijd rustpensioen

Nadere informatie

Regeerakkoord: wat is de impact op de pensioenen en de verzekeringsproducten?

Regeerakkoord: wat is de impact op de pensioenen en de verzekeringsproducten? Regeerakkoord: wat is de impact op de pensioenen en de verzekeringsproducten? DECAVI 25 februari 2015 Florence DELOGNE Adjunct-directeur Minister van Pensioenen 1 De huidige toestand van de 1 e pijlerpensioenen

Nadere informatie

e-doc ALLE SOCIALE UITKERINGEN OP EEN RIJ

e-doc ALLE SOCIALE UITKERINGEN OP EEN RIJ e-doc ALLE SOCIALE UITKERINGEN OP EEN RIJ Januari 2019 1. TIJDSKREDIET Bedragen van toepassing vanaf 01/09/2018. Bedragen per maand op basis van een voltijdse betrekking. 1. TIJDSKREDIET Bedragen van toepassing

Nadere informatie

Pensioenen lokale besturen: gisteren, vandaag en morgen. www.uantwerpen.be/nl/personeel/ria-janvier/

Pensioenen lokale besturen: gisteren, vandaag en morgen. www.uantwerpen.be/nl/personeel/ria-janvier/ Pensioenen lokale besturen: gisteren, vandaag en morgen www.uantwerpen.be/nl/personeel/ria-janvier/ 0 DE AANBEVELINGEN VAN DE Commissie Pensioenhervorming 2020-2040 www.pensioen2040.belgië.be 1 Wettelijke

Nadere informatie

Memo en actuele cijfers voor de werkgever Actuele bedragen op datum van 1 januari 2016

Memo en actuele cijfers voor de werkgever Actuele bedragen op datum van 1 januari 2016 Memo en actuele cijfers voor de werkgever Actuele bedragen op datum van 1 januari 2016 1. Loongrenzen concurrentiebeding 2015 33.203-66.406 2016 33.221-66.441 Loongrens scholingsbeding 2015 33.203 2016

Nadere informatie

Infonamiddag Alles wat je moet weten over je pensioen en de pensioenhervorming. ABVV Senioren regio Antwerpen 7 mei 2013 Greet van Gool

Infonamiddag Alles wat je moet weten over je pensioen en de pensioenhervorming. ABVV Senioren regio Antwerpen 7 mei 2013 Greet van Gool Infonamiddag Alles wat je moet weten over je pensioen en de pensioenhervorming ABVV Senioren regio Antwerpen 7 mei 2013 Greet van Gool Schema Algemene informatie (incl. hervorming) Soorten pensioenen Toekenningsvoorwaarden

Nadere informatie

Aanbevelingen die volledig ingewilligd zijn

Aanbevelingen die volledig ingewilligd zijn 1/07/2015 1 Aanbevelingen die volledig ingewilligd zijn 1. Aanbeveling 1999/1 Aanpassing van de reglementering betreffende de betaling per overschrijving van de uitkeringen betaald door de Rijksdienst

Nadere informatie

STATISTISCHE STUDIES

STATISTISCHE STUDIES STATISTISCHE STUDIES december 2003 Inhoudstafel I. DE LOOPBAAN VAN EEN WERKNEMER Inleiding 1 a. De loopbaanduur 3 b. De werkelijke en gelijkgestelde dagen in een loopbaan 7 c. De aard van inactiviteit

Nadere informatie

Update@Work December 2011 - Nummer 8 - Jaargang 7

Update@Work December 2011 - Nummer 8 - Jaargang 7 Update@Work December 2011 - Nummer 8 - Jaargang 7 Overzicht van de maatregelen inzake pensioen en brugpensioen in het regeerakkoord Tijdens de regeringsverklaring van 7 december ll. noemde premier Di Rupo

Nadere informatie

e-doc SOCIALE BIJDRAGEN M E T A A L

e-doc SOCIALE BIJDRAGEN M E T A A L e-doc SOCIALE BIJDRAGEN ABVV M E T A A L 4 Ontdek alles over de sociale bijdragen! 5 Sociale bijdragen 1. TIJDSKREDIET Bedragen van toepassing vanaf 01/09/2012 (index van toepassing vanaf 01/12/2012).

Nadere informatie

2. Het wettelijk pensioen : onze absolute prioriteit

2. Het wettelijk pensioen : onze absolute prioriteit 2. Het wettelijk pensioen : onze absolute prioriteit 7 Een mechanisme van solidariteit Voor de meeste Belgen is en blijft het wettelijk pensioen de enige bron van inkomsten eens men de pensioenleeftijd

Nadere informatie

Sociale statuten: zelfstandige versus werknemer

Sociale statuten: zelfstandige versus werknemer Sociale statuten: zelfstandige versus werknemer Als je in België werkt, betaal je sociale lasten waardoor je recht hebt op sociale bescherming. Dit wordt het sociaal statuut genoemd. Er zijn drie verschillende

Nadere informatie

Tijdskrediet en loopbaanvermindering 1

Tijdskrediet en loopbaanvermindering 1 Tijdskrediet en loopbaanvermindering 1 4 soorten tijdskrediet : 1. Tijdskrediet zonder motief; 2. Tijdskrediet met motief; 3. Landingsbanen; 4. Themaverloven. 1 CAO 77bis regelde oorspronkelijk het recht

Nadere informatie

Pensioenen Geïntegreerde Politie. Jan Adam Secretaris ACV 2012

Pensioenen Geïntegreerde Politie. Jan Adam Secretaris ACV 2012 Pensioenen Geïntegreerde Politie Jan Adam Secretaris ACV 2012 Pensioen Antwoorden Overheidspensioenen Politie Regering Di Rupo Verbintenis België t.a.v. de Europese instellingen: tekort v.d. gezamenlijke

Nadere informatie

Verpletterende maatregelen

Verpletterende maatregelen FEDERAAL REGEERAKKOORD Verpletterende maatregelen Startende personeelsleden In je portefeuille! Loopbaanonderbreking En daar boven op Startende personeelsleden Sterke vermindering van de werkloosheidsuitkeringen

Nadere informatie

Vrouw en pensioen. Jean MOUREAUX. Rijksdienst voor Pensioenen Financiële studies

Vrouw en pensioen. Jean MOUREAUX.  Rijksdienst voor Pensioenen Financiële studies Vrouw en pensioen Jean MOUREAUX jean.moureaux@rvp.fgov.be www.rvp.fgov.be Belang van de gelijkstelbare dagen per aard en geslacht Werloosheid Ziekte, invaliditeit Brugpensioen Onvoldoende informatie Loopbaanonderbreking

Nadere informatie

Wat met ons wettelijk pensioen? Luc Eelen 22 maart 2012

Wat met ons wettelijk pensioen? Luc Eelen 22 maart 2012 Wat met ons wettelijk pensioen? Wanneer Waar Hoe Infoavond Pensioenen Luc Eelen 22 maart 2012 Welke mogelijkheden biedt de overheid ons om vroeger te stoppen? Als werknemer kan je kiezen uit een waaier

Nadere informatie

Jo Coulier Hoofdafgevaardigde ABVV Vrije Universiteit Brussel Presentatie gemaakt op basis van wetgeving zoals gekend op 1 november 2017

Jo Coulier Hoofdafgevaardigde ABVV Vrije Universiteit Brussel Presentatie gemaakt op basis van wetgeving zoals gekend op 1 november 2017 Jo Coulier Hoofdafgevaardigde ABVV Vrije Universiteit Brussel abvv@vub.be Presentatie gemaakt op basis van wetgeving zoals gekend op 1 november 2017 Pensioenberekening: need to know Er bestaan drie pensioenstelsels:

Nadere informatie

Pensioenen Stand van zaken op 20 januari 2012

Pensioenen Stand van zaken op 20 januari 2012 Pensioenen Stand van zaken op 20 januari 2012 Enkele zaken rond de pensioenregeling voor werknemers werden onlangs aangepast. We geven hier een beknopt overzicht van de nieuwe regeling zoals ze in de Wet

Nadere informatie

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 Hoofdstuk 1. Situering 7 Hoofdstuk 2. Strategie/Beleidsluik 7 Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 9 Afdeling 1. Basiswetgeving 9 Afdeling 2. Afwijkingen

Nadere informatie

Wat mag ik verwachten van mijn pensioen? Antwoorden op 7 prangende vragen

Wat mag ik verwachten van mijn pensioen? Antwoorden op 7 prangende vragen Wat mag ik verwachten van mijn pensioen? Antwoorden op 7 prangende vragen Wat mag ik verwachten van mijn pensioen? Eerst en vooral:... Thuis in geldzaken / Antwoorden op 7 pensioenvragen 11/13/2015 2 In

Nadere informatie

Pensioenplanning VFB Congres Dag van de Tips

Pensioenplanning VFB Congres Dag van de Tips Pensioenplanning VFB Congres Dag van de Tips Pareto 5 actieve vennoten Team van 30 personen / 75% master diploma 1.400 families www.pareto.be Hoofdzetel te Brussel, uitbating te Zaventem, actief in heel

Nadere informatie

STATISTISCHE STUDIES

STATISTISCHE STUDIES STATISTISCHE STUDIES April 2005 Inhoudstafel I. DE LOOPBAAN VAN WERKNEMERS a. De beginleeftijd van de loopbaan b. Het loopbaantype (voltijdse of deeltijdse tewerkstelling) c. De activiteitsgraad d. Einde

Nadere informatie

De impact van het Generatiepact op pensioenen en tijdkrediet. Regeringsbeslissing! =>Protest vakbonden =>Onderhandelingen =>Bijschaving Generatiepact

De impact van het Generatiepact op pensioenen en tijdkrediet. Regeringsbeslissing! =>Protest vakbonden =>Onderhandelingen =>Bijschaving Generatiepact De impact van het Generatiepact op pensioenen en tijdkrediet Regeringsbeslissing! =>Protest vakbonden =>Onderhandelingen =>Bijschaving Generatiepact We trachten volgende vragen te beantwoorden : Stoppen:

Nadere informatie

Wettelijk rustpensioen zelfstandigen. Liantis studiedienst

Wettelijk rustpensioen zelfstandigen. Liantis studiedienst Wettelijk rustpensioen zelfstandigen Liantis studiedienst 3 Inhoud I. Pensioen als zelfstandige II. Bijverdienen naast het pensioen (en sociale bijdragen) 4 I. PENSIOEN ALS ZELFSTANDIGE Pensioendatum Wanneer

Nadere informatie

Inhoudstafel. 1. Als zelfstandige stoppen vóór uw 60ste... 1. 2. Op vervroegd pensioen tussen 60 en 65 jaar... 11

Inhoudstafel. 1. Als zelfstandige stoppen vóór uw 60ste... 1. 2. Op vervroegd pensioen tussen 60 en 65 jaar... 11 Inhoudstafel 1. Als zelfstandige stoppen vóór uw 60ste... 1 1.1. Wat is precies het gevolg voor uw wettelijk pensioen als zelfstandige?... 1 1.2. Heeft u dan recht op een uitkering?... 1 1.3. Blijft u

Nadere informatie

EEN STERK EN BETROUWBAAR SOCIAAL CONTRACT Commissie Pensioenhervorming

EEN STERK EN BETROUWBAAR SOCIAAL CONTRACT Commissie Pensioenhervorming EEN STERK EN BETROUWBAAR SOCIAAL CONTRACT Commissie Pensioenhervorming 2020-2040 Voorstellen voor een structurele hervorming van de pensioenstelsels Studiedag leraren economie, 20 januari 2015 Opzet van

Nadere informatie

Pensioenupdate Up2date najaar 2018

Pensioenupdate Up2date najaar 2018 Pensioenupdate Up2date najaar 2018 1. Wat is er nieuw? 2. Regularisatie studiejaren 3. De POZ 2 Wat is er nieuw? 3 Wat is de wettelijke pensioenleeftijd? Periode Tot en met 31.01.2025 Van 01.02.2025 tot

Nadere informatie

Vijf wetsvoorstellen voor zekere pensioenen

Vijf wetsvoorstellen voor zekere pensioenen Vijf wetsvoorstellen voor zekere pensioenen Open Vld wil pensioendebat opstarten in parlement 23 juni 2011 Waarom een pensioenhervorming? De betaalbaarheid van de pensioenen is dé uitdaging voor de komende

Nadere informatie

Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen in de overheidssector. 2. De verhoging van de leeftijd en loopbaanvoorwaarde voor vervroegd

Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen in de overheidssector. 2. De verhoging van de leeftijd en loopbaanvoorwaarde voor vervroegd Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen in de overheidssector 1. 0verzicht Een eerste maatregel verhoogt de minimum leeftijd en loopbaanvoorwaarde om een vervroegd rustpensioen te kunnen genieten.

Nadere informatie

Federale hervormingen eindeloopbaanbeleid

Federale hervormingen eindeloopbaanbeleid Federale hervormingen eindeloopbaanbeleid België wordt geconfronteerd met de uitdaging de lage werkzaamheidsgraad bij ouderen op te krikken. In reactie hierop herziet de federale regering de regelgevingen

Nadere informatie

Wijzigingen in het wettelijke pensioen van de zelfstandige

Wijzigingen in het wettelijke pensioen van de zelfstandige Wijzigingen in het wettelijke pensioen van de zelfstandige Kempische Verzekeringskring 06/12/2016 ward.belet@ergolife.be De federale pensioendienst (FDP) Sinds april 2016: RVP (Rijksdienst voor Pensioenen)

Nadere informatie

Verhoging van alle minima en forfaits op , zowel voor volledig als tijdelijk werklozen als voor SWT:

Verhoging van alle minima en forfaits op , zowel voor volledig als tijdelijk werklozen als voor SWT: IPA 2017-2018 De kogel is door de kerk. Er is een interprofessioneel akkoord (IPA) voor 2017-2018. Het akkoord heeft betrekking op de loonnorm, de welvaartsvastheid, de verlenging en aanpassing van de

Nadere informatie

Sociale statuten: zelfstandige versus werknemer

Sociale statuten: zelfstandige versus werknemer Sociale statuten: zelfstandige versus werknemer Als je in België werkt, betaal je sociale lasten waardoor je recht hebt op sociale bescherming. Dit wordt het sociaal statuut genoemd. Er zijn drie verschillende

Nadere informatie

Pensioen: de basisprincipes

Pensioen: de basisprincipes Pensioen: de basisprincipes Om uw specifieke situatie te kunnen beoordelen, moet u eerst de basisprincipes* kennen. We behandelen deze principes aan de hand van een aantal relevante vragen. Maar eerst

Nadere informatie

Hoe heeft de sociale zekerheid de crisis doorstaan?

Hoe heeft de sociale zekerheid de crisis doorstaan? Hoe heeft de sociale zekerheid de crisis doorstaan? Hoe heeft de sociale zekerheid de economische crisis van 2009 en 2012 doorstaan? Die twee jaar bedraagt de economische groei respectievelijk -2,8% en

Nadere informatie

Belg wil stoppen met werken op 62 jaar

Belg wil stoppen met werken op 62 jaar ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 4 februari 2008 Belg wil stoppen met werken op 62 jaar - Resultaten unieke bevraging overgang van werk naar pensionering - Werkende 50-plussers

Nadere informatie

DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2016 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN

DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2016 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2016 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN 1. DERDE PIJLER Pensioensparen Langetermijnsparen 940 euro/jaar 2.260 euro/jaar Beperkt tot 15% op belastbaar beroepsinkomen tot 1.880

Nadere informatie

U EN UW PENSIOEN. Gevolgen van de pensioenhervorming van 2016 voor de artsen

U EN UW PENSIOEN. Gevolgen van de pensioenhervorming van 2016 voor de artsen U EN UW PENSIOEN Gevolgen van de pensioenhervorming van 2016 voor de artsen En voor diegenen die zullen werken om het pensioen van de anderen te betalen! Dr. Jean VANDERICK Kliniekhoofd Radiotherapie CHU

Nadere informatie

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 Hoofdstuk 1. Situering 7 Hoofdstuk 2. Strategie/Beleidsluik 7 Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 9 Afdeling 1. Basiswetgeving 9 Afdeling 2. Afwijkingen

Nadere informatie

DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2017 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN

DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2017 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2017 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN 1. DERDE PIJLER Pensioensparen Langetermijnsparen 940 euro/jaar 2.260 euro/jaar Beperkt tot 15% op belastbaar beroepsinkomen tot 1.880

Nadere informatie

Jo Coulier Hoofdafgevaardigde ABVV Vrije Universiteit Brussel

Jo Coulier Hoofdafgevaardigde ABVV Vrije Universiteit Brussel Jo Coulier Hoofdafgevaardigde ABVV Vrije Universiteit Brussel abvv@vub.be Pensioenberekening: need to know Er bestaan drie pensioenstelsels: Overheidsstelsel (enkel voor benoemde ambtenaren) Werknemersstelsel

Nadere informatie

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen 1/3 STUREN NAAR: Federale Pensioendienst Beroepsactiviteit en betaalwijze - P3121 Zuidertoren 1060 BRUSSEL BELGIE Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen Nationaal

Nadere informatie

Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2

Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 bedrijfstoeslag (Brugpensioen) 2014 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 DEEL I: HET STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (VOLTIJDS BRUGPENSIOEN)... 7 INLEIDING... 7 1. TOEKENNINGSVOORWAARDEN... 8

Nadere informatie

Naar een gelijkwaardige sociale bescherming voor zelfstandigen

Naar een gelijkwaardige sociale bescherming voor zelfstandigen 7 december 17 Naar een gelijkwaardige sociale bescherming voor zelfstandigen Het sociaal statuut voor de zelfstandigen is de voorbije 5 jaar stelselmatig verbeterd. De zelfstandigen zijn vragende partij

Nadere informatie

Overzicht nieuwe pensioenmaatregelen in de overheidssector

Overzicht nieuwe pensioenmaatregelen in de overheidssector Overzicht nieuwe pensioenmaatregelen in de overheidssector 1. Overzicht van de belangrijkste wijzigingen De minimumleeftijd en loopbaanvoorwaarde om van een vervroegd rustpensioen te kunnen genieten worden

Nadere informatie

Wat gaan we behandelen vandaag?

Wat gaan we behandelen vandaag? Update Pensioenen & Aanvullende Pensioenen anno 2016 Kris De Schutter 31 januari 2017 Wat gaan we behandelen vandaag? Upate Pensioenen & Aanvullende Pensioenen anno 2016 2 1 Het wettelijk pensioen Upate

Nadere informatie

Pensioenhervorming treft onderwijspersoneel zeer hard 22/10/2014

Pensioenhervorming treft onderwijspersoneel zeer hard 22/10/2014 Pensioenhervorming treft onderwijspersoneel zeer hard 22/10/2014 De federale regering heeft allerlei besparingsmaatregelen voor ons in petto. De maatregelen die ons het hardst zullen treffen, hebben te

Nadere informatie

Wat is de weerslag van tijdskrediet op mijn pensioen? Welke regels gelden voor tijdskrediet? Bijvoorbeeld: Je zit in halftijds tijdskrediet vanaf je

Wat is de weerslag van tijdskrediet op mijn pensioen? Welke regels gelden voor tijdskrediet? Bijvoorbeeld: Je zit in halftijds tijdskrediet vanaf je je rechten op zak Tijdskrediet Tijdskrediet is een individueel recht om je loopbaan te onderbreken, je prestaties gedurende je loopbaan te verminderen. Dit recht garandeert je dat je achteraf terug aan

Nadere informatie

Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 8 Afdeling 1. Basiswetgeving 8 Afdeling 2. Afwijkingen op het niveau van de sector of de onderneming 9

Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 8 Afdeling 1. Basiswetgeving 8 Afdeling 2. Afwijkingen op het niveau van de sector of de onderneming 9 DEEL 1. VOLTIJDS BRUGPENSIOEN 1 Hoofdstuk 1. Situering 7 Hoofdstuk 2. Strategie/Beleidsluik 7 Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 8 Afdeling 1. Basiswetgeving 8 Afdeling 2. Afwijkingen op het niveau van de sector

Nadere informatie

DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2014 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN

DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2014 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2014 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN 1. DERDE PIJLER Pensioensparen Langetermijnsparen 950 euro/jaar 2.280 euro/jaar Beperkt tot 15% op belastbaar beroepsinkomen tot 1.900

Nadere informatie

Figure 1 logo vrouwenraad. Wettelijke pensioenen werkne(e)m(st)ers vanuit genderperspectief

Figure 1 logo vrouwenraad. Wettelijke pensioenen werkne(e)m(st)ers vanuit genderperspectief Figure 1 logo vrouwenraad Wettelijke pensioenen werkne(e)m(st)ers vanuit genderperspectief Stand van zaken en Vrouwenraadcommentaar 2012 INHOUDSTAFEL Inleiding... 4 Recente overheidsingrepen... 4 Afremming

Nadere informatie

SOCIALE BEDRAGEN PER 1 JANUARI 2014

SOCIALE BEDRAGEN PER 1 JANUARI 2014 WET BETREFFENDE DE ARBEIDSOVEREENKOMSTEN Voor de arbeider Concurrentiebeding 32.886,00 39.422,00 Scholingsbeding 32.886,00 Voor de bediende Concurrentiebeding 32.886,00 65.771,00 Scheidsrechterlijk beding

Nadere informatie

Tijdskrediet met motief 1

Tijdskrediet met motief 1 Tijdskrediet met motief 1 Reden Hoelang waarden Beperkingen / uitbreidingen Vlaamse premie RVA uitkeringen (bruto netto) MOTIEF ZORG 1. opvoeding van kinderen

Nadere informatie

Agenda. 2011, een bewogen jaar Waarheen met onze pensioenen? Besluit Questions & Answers

Agenda. 2011, een bewogen jaar Waarheen met onze pensioenen? Besluit Questions & Answers 1 Persontmoeting 28 maart 2012 Agenda 2011, een bewogen jaar Waarheen met onze pensioenen? 1 ste pijler waarborgen 2 de pijler verder uitbouwen 3 de pijler stimuleren Besluit Questions & Answers 2 Persontmoeting

Nadere informatie

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen 1 / 3 1.1.1 Rijksdienst voor Pensioenen Controle ~ P132 Zuidertoren 1060 BRUSSEL BELGIE Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen Nationaal nummer:.. -. 1 In te vullen

Nadere informatie

Bevorderen de verloven een verlenging van de loopbaan?

Bevorderen de verloven een verlenging van de loopbaan? Bevorderen de verloven een verlenging van de loopbaan? 24 september 2013 Seminarie Langer werken door de ogen van de FOD WASO Daniëlla Pierreux Annelies Van De Geuchte Soorten: Uitgebreid verlofstelsel

Nadere informatie

e-doc A B ABVV M E T A A M E M E T A A L ALLE SOCIALE UITKERINGEN M E M E M E OP EEN RIJ februari 2015

e-doc A B ABVV M E T A A M E M E T A A L ALLE SOCIALE UITKERINGEN M E M E M E OP EEN RIJ februari 2015 e-doc A BVV A B L T A A ALL SOCIAL UITKRINGN OP N RIJ A BVV L T A A ABVV T A A L L T A A ABVV T A A februari 2015 2 Ontdek alles over de sociale uitkeringen! BVV-etaal november 2014 e-doc 3 Sociale uitkeringen

Nadere informatie

OVERZICHT INVLOEDEN REGEERAKKOORD DI RUPO I VOOR HET PERSONEEL VAN HET ONDERWIJS

OVERZICHT INVLOEDEN REGEERAKKOORD DI RUPO I VOOR HET PERSONEEL VAN HET ONDERWIJS OVERZICHT INVLOEDEN REGEERAKKOORD DI RUPO I VOOR HET PERSONEEL VAN HET ONDERWIJS DE WEERSLAG OP HET RUSTPENSIOEN Als we over pensioen spreken moeten we een duidelijk onderscheid maken tussen de wettelijke

Nadere informatie

VGE-Congres Duurzaamheid van de zorguitgaven Tilburg, 11 oktober 2012

VGE-Congres Duurzaamheid van de zorguitgaven Tilburg, 11 oktober 2012 VGE-Congres Duurzaamheid van de zorguitgaven Tilburg, 11 oktober 2012 Langetermijnvooruitzichten van de sociale uitgaven en elementen van sociale houdbaarheid Presentatie: Saskia Weemaes, met medewerking

Nadere informatie

Inhoudstafel. Inleiding 1. Deel I Tijdskrediet

Inhoudstafel. Inleiding 1. Deel I Tijdskrediet Inleiding 1 Deel I Tijdskrediet Hoofdstuk I Toepassingsgebied 5 Hoofdstuk II Soorten tijdskrediet 7 Hoofdstuk III Tijdskrediet zonder motief 9 1. Soorten tijdskrediet zonder motief? 9 2. Voorwaarden 10

Nadere informatie

Pensioenen Ambtenaren (ZAP, AAP)

Pensioenen Ambtenaren (ZAP, AAP) Pensioenen Ambtenaren (ZAP, AAP) 1 Pensioenen Ambtenaren: enkel voor vastbenoemd ZAP en AAP dat later benoemd wordt Werknemers: andere berekenwijze Zelfstandigen: andere berekenwijze 2 Pensioenleeftijd

Nadere informatie

DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2018 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN

DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2018 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2018 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN 1. DERDE PIJLER Pensioensparen Langetermijnsparen 960 euro/jaar 2.310 euro/jaar Beperkt tot 15% op belastbaar beroepsinkomen tot 1.920

Nadere informatie

sociale bijdragen en sociale uitkeringen op 1 juni 2001

sociale bijdragen en sociale uitkeringen op 1 juni 2001 Uitgegeven door het Algemeen Christelijk Vakverbond, Haachtsesteenweg 579, 1031 Brussel - Afgiftekantoor Brussel X sociale bijdragen en sociale uitkeringen op 1 juni 2001 taux et montants en droit du travail

Nadere informatie

Wat zijn de gevolgen van de pensioenhervormingen voor de personeelsleden van de UGent?

Wat zijn de gevolgen van de pensioenhervormingen voor de personeelsleden van de UGent? Wat zijn de gevolgen van de pensioenhervormingen voor de personeelsleden van de UGent? DEZE TEKST IS GEBASEERD OP DE RECENTSTE REGELGEVING TOT 15 JANUARI 2012. ER ZIJN VERDER NOG EEN AANTAL MAATREGELEN

Nadere informatie

Nieuwe uitkeringen vanaf 1 mei 2011

Nieuwe uitkeringen vanaf 1 mei 2011 Nieuwe uitkeringen vanaf 1 mei 2011 Door de overschrijding van de index worden de bedragen van de sociale uitkeringen opnieuw aangepast. De bedragen zijn geldig vanaf 1 mei 2011. 1. KINDERBIJSLAGEN Gewone

Nadere informatie

Allemaal twee tot vijf jaar langer werken voor 83,2 tot 298,4 euro minder pensioen per maand

Allemaal twee tot vijf jaar langer werken voor 83,2 tot 298,4 euro minder pensioen per maand Allemaal twee tot vijf jaar langer werken voor 83,2 tot 298,4 euro minder pensioen per maand Studiedienst PVDA Kim De Witte 1 Allemaal twee tot vijf jaar langer werken... 2 1.1 Verhoging van de wettelijke

Nadere informatie

Verhoging van de Inkomensgarantie voor Ouderen op 1 juli 2008

Verhoging van de Inkomensgarantie voor Ouderen op 1 juli 2008 Verhoging van de Inkomensgarantie voor Ouderen op 1 juli 2008 De Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO) is een uitkering die tot doel heeft een financiële steun te bieden aan ouderen die niet over voldoende

Nadere informatie

VERLOFSTELSELS Vrije universiteit Brussel. Maart 2017 Jo Coulier Tim Vandenberghe

VERLOFSTELSELS Vrije universiteit Brussel. Maart 2017 Jo Coulier Tim Vandenberghe VERLOFSTELSELS Vrije universiteit Brussel Maart 2017 Jo Coulier Tim Vandenberghe abvv@vub.ac.be Situatie 2016-2017 (Gewone) Loopbaanonderbreking 22.01.1985 : invoering onderbreking beroepsloopbaan, later

Nadere informatie

Pensioenkloof tussen België en haar buurlanden loopt op tot 48 procent

Pensioenkloof tussen België en haar buurlanden loopt op tot 48 procent Pensioenkloof tussen België en haar buurlanden loopt op tot 48 procent Studiedienst PVDA Kim De Witte 1 Pensioenkloof tussen België en haar buurlanden... 2 1.1 Wettelijke pensioenrechten in vergelijking

Nadere informatie

Eindeloopbaan: je rechten

Eindeloopbaan: je rechten Eindeloopbaan: je rechten Eindeloopbaan: je rechten Bedragen Alle bedragen zijn van toepassing op moment van publicatie (oktober 2017) en uitgedrukt in euro. Vrouwen-Mannen Alle verwijzingen naar personen

Nadere informatie

STATISTISCHE STUDIES

STATISTISCHE STUDIES STATISTISCHE STUDIES december 2003 Inhoudstafel I. DE LOOPBAAN VAN EEN WERKNEMER Inleiding 1 a. De loopbaanduur 3 b. De werkelijke en gelijkgestelde dagen in een loopbaan 7 c. De aard van inactiviteit

Nadere informatie

Titel. Subtitel + auteur. Regeerakkoord 12/2014 1

Titel. Subtitel + auteur. Regeerakkoord 12/2014 1 Titel Subtitel + auteur 1 Regeerakkoord 2 12/2014 1 Indexsprong Loonmatiging Vermindering van de sociale lasten Fiscale maatregelen Tijdskrediet SWT Pensioen Aanvullende pensioenen Modernisering van de

Nadere informatie

Allemaal langer werken voor minder pensioen?

Allemaal langer werken voor minder pensioen? De toekomst van onze sociale zekerheid Allemaal langer werken voor minder pensioen? Kim De Witte Kim De Witte Waregem 14 december Grote Pensioenenquête Knack Resultaten ivox en Knack enquêtes: Pensioenen

Nadere informatie

Twee tot vijf jaar langer werken voor 83,2 tot 298,4 euro minder pensioen per maand

Twee tot vijf jaar langer werken voor 83,2 tot 298,4 euro minder pensioen per maand Twee tot vijf jaar langer werken voor 83,2 tot 298,4 euro minder pensioen per maand Kim De Witte Studiedienst PVDA 1 Allemaal twee tot vijf jaar langer werken... 2 1.1 Verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd

Nadere informatie

INTERPRETATIE VAN HET BEGRIP EFFECTIEF ACTIEF

INTERPRETATIE VAN HET BEGRIP EFFECTIEF ACTIEF INTERPRETATIE VAN HET BEGRIP EFFECTIEF ACTIEF Opdat sommige kapitalen en afkoopwaarden in aanmerking zouden kunnen komen voor een fiscaal gunstig regime (hetzij de aanslagvoet van 10%, hetzij de beperking

Nadere informatie

10 ANTWOORDEN OVER JOUW PENSIOEN ALS ZELFSTANDIGE. BETERE ZEKERHEID VOOR ONDERNEMERS

10 ANTWOORDEN OVER JOUW PENSIOEN ALS ZELFSTANDIGE.  BETERE ZEKERHEID VOOR ONDERNEMERS 10 ANTWOORDEN OVER JOUW PENSIOEN ALS ZELFSTANDIGE BETERE ZEKERHEID VOOR ONDERNEMERS www.zenito.be 2 MET PENSIOEN ALS ZELFSTANDIGE INLEIDING In deze folder geven we, in de vorm van vraag en antwoord, beknopte

Nadere informatie

28 DECEMBER 2011. - Wet houdende diverse bepalingen (1)

28 DECEMBER 2011. - Wet houdende diverse bepalingen (1) 28 DECEMBER 2011. - Wet houdende diverse bepalingen (1) TITEL 8. Pensioenen HOOFDSTUK 1. - Pensioenen van de overheidssector Afdeling 1. - Verhoging van de pensioenleeftijd Art. 85. Artikel 46 van de wet

Nadere informatie

REGEERAKKOORD: WELKE BEPALINGEN ZIJN VAN BELANG VOOR U?

REGEERAKKOORD: WELKE BEPALINGEN ZIJN VAN BELANG VOOR U? REGEERAKKOORD: WELKE BEPALINGEN ZIJN VAN BELANG VOOR U? Na lange onderhandelingen bereikten de partners van de federale regeringsmeerderheid in de loop van vorige week een regeerakkoord. We gaan vandaag

Nadere informatie

'Een levenslang, welvaartsvast inkomen' Over de (on)betaalbaarheid van onze pensioenen en mogelijke oplossingen

'Een levenslang, welvaartsvast inkomen' Over de (on)betaalbaarheid van onze pensioenen en mogelijke oplossingen Over de (on)betaalbaarheid van onze pensioenen en mogelijke oplossingen Erik Vanpoucke, Gedelegeerd bestuurder Uw veiligheid, onze zorg. Uw veiligheid, onze zorg. Het leven is duur Gepensioneerden leven

Nadere informatie