10 ANTWOORDEN OVER JOUW PENSIOEN ALS ZELFSTANDIGE. BETERE ZEKERHEID VOOR ONDERNEMERS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "10 ANTWOORDEN OVER JOUW PENSIOEN ALS ZELFSTANDIGE. BETERE ZEKERHEID VOOR ONDERNEMERS"

Transcriptie

1 10 ANTWOORDEN OVER JOUW PENSIOEN ALS ZELFSTANDIGE BETERE ZEKERHEID VOOR ONDERNEMERS

2 2 MET PENSIOEN ALS ZELFSTANDIGE INLEIDING In deze folder geven we, in de vorm van vraag en antwoord, beknopte informatie over je (toekomstig) pensioen als zelfstandige. Deze folder helpt je zeker op weg, meer en specifiekere informatie vind je op onze website. Wil je meer weten over jouw concrete situatie, dan helpt je klantverantwoordelijke je graag verder. Hij of zij kan daarvoor een beroep doen op een team van experten van onze studiedienst.

3 MET PENSIOEN ALS ZELFSTANDIGE 3 INHOUD 1. Wanneer kan ik met pensioen gaan? Hoe vraag ik mijn pensioen aan? Hoe verloopt die procedure? Wat bij een gemengde loopbaan? Wat met de sociale bijdragen als ik met pensioen ga? Welke verplichtingen heb ik als ik beroepsactief blijf na mijn pensioen? Hoeveel pensioen mag ik verwachten? Hoe wordt dat 08 berekend? Welke jaren tellen mee? 6. Ik ben gescheiden. Heeft dat gevolgen voor mijn pensioen? Wat als ik of mijn echtgeno(o)t(e) komt te overlijden? Wat als ik mijn zaak overdraag aan mijn kinderen? 09 Eindeloopbaan: wat nu? 9. Hoe zit het met het aanvullend pensioen? Hoe wordt dat betaald? Hoe kan ik dat opvragen? Wat na mijn pensionering? 10

4 4 MET PENSIOEN ALS ZELFSTANDIGE WANNEER MET PENSIOEN? 1. WANNEER KAN IK MET PENSIOEN GAAN? Je kan hoe dan ook met pensioen gaan op de eerste dag van de maand volgend op de maand van je 65ste verjaardag. Dit is de wettelijke pensioenleeftijd. In 2025 stijgt de pensioenleeftijd naar 66 jaar en in 2030 naar 67 jaar. Om al vóór je 65ste met pensioen te kunnen gaan, moet je een voldoende aantal loopbaanjaren bewijzen. WAT IS EEN LOOPBAANJAAR? Een loopbaanjaar als werknemer of als ambtenaar is een kalenderjaar waarin je minstens 104 voltijdse dagequivalenten gewerkt hebt. Ook gelijkgestelde periodes (ziekte, werkloosheid, loopbaanonderbreking, ouderschapsverlof, tijdskrediet en legerdienst) tellen mee als er aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Een loopbaanjaar als zelfstandige is een kalenderjaar waarin je minstens 2 kwartalen bijdragen betaald hebt als zelfstandige in hoofdberoep of als meewerkende echtgeno(o)t(e) maxi-statuut. Kwartalen waarin je arbeidsongeschikt én vrijgesteld van bijdragebetaling (gelijkstelling ziekte) bent, leveren je ook pensioen op. Onder bepaalde voorwaarden wordt ook je legerdienst mee in rekening genomen. Denk eraan dat een door betaling gelijkgestelde studieperiode nooit in aanmerking komt voor vaststelling van het aantal loopbaanjaren voor je vervroegd pensioen. Hetzelfde geldt voor de kwartalen die vrijgesteld zijn van betaling door de Commissie voor Vrijstelling van Bijdragen. In de tabel zie je hoeveel loopbaanjaren nodig zijn om met vervroegd pensioen te kunnen gaan in functie van je leeftijd. 60 j. 60,5 j. 61 j. 61,5 j 62 j. 62,5 j. 63 j. 65 j. 66 j. 67 j WP: wettelijke pensioenleeftijd Er bestaan ook overgangsmaatregelen waardoor je mogelijk nog iets vroeger met pensioen kan gaan. Meer hierover op onze website: WP WP WP WP WP WP

5 MET PENSIOEN ALS ZELFSTANDIGE 5 HOE AANVRAGEN? 2. HOE VRAAG IK MIJN PENSIOEN AAN? HOE VERLOOPT DIE PROCEDURE? WAT BIJ EEN GEMENGDE LOOPBAAN? Het is belangrijk om weten dat je je pensioen nooit automatisch ontvangt. Verder moet je de aanvraag van je pensioen onderscheiden van de uitbetaling ervan. PENSIOEN AANVRAGEN Eén enkele pensioenaanvraag volstaat. Je aanvraag wordt doorgestuurd naar elke pensioendienst waar je pensioen opgebouwd hebt. Was je actief als loontrekkende, zelfstandige en/of ambtenaar? Door je ene aanvraag zullen zowel de Federale Pensioendienst (werknemers en ambtenaren) als het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (zelfstandigen) in actie schieten en je pensioen berekenen. Je hoeft dus niet elke dienst afzonderlijk te con tacteren. Na een tijdje ontvang je van elke dienst (FPD en RSVZ) een aparte berekening van je pensioen. Ben je jonger dan 65 jaar en kan je met pensioen gaan? Vraag je pensioen online aan via of ga naar het gemeentebestuur van je woonplaats en vraag daar je pensioen aan. Je kan je aanvraag ten vroegste één jaar voorafgaand aan de gewenste ingangsdatum van je pensioen doen. PENSIOEN UITBETAALD KRIJGEN Ga je met pensioen op je 65ste? Ongeveer een half jaar voor je 65ste verjaardag wordt er automatisch een pensioenonderzoek gestart en ontvang je de nodige documenten. Je hoeft dus geen pensioenaanvraag te doen. Wil je pas na je 65ste met pensioen gaan? Dan moet je zelf een pensioenaanvraag indienen, via of via het gemeentebestuur van je woonplaats (zie hoger). Naast je pensioenberekening ontvang je ook een vragenlijst van de pensioendienst. In de vragenlijst dien je onder meer aan te geven of je na je pensioen nog actief blijft als zelfstandige of niet. Pas als je deze vragenlijst ondertekend terugbezorgd hebt (per post of per ), kan je pensioen worden uitbetaald.

6 6 MET PENSIOEN ALS ZELFSTANDIGE SOCIALE BIJDRAGE? 3. WAT MET DE SOCIALE BIJDRAGEN ALS IK MET PENSIOEN GA? Het antwoord verschilt al naargelang je beroepsactief blijft of je alle beroepsactiviteit stopzet. Heb je geen enkele zelfstandige beroepsactiviteit meer vanaf je pensioen, dan wordt je aansluiting als zelfstandige bij het sociaal verzekeringsfonds stopgezet. De bijdrage van het kwartaal waarin je met pensioen gaat én je activiteit stopzet, moet je niet meer betalen. Opgelet: mogelijk ontvang je van ons na je pensioen nog een aantal herzieningen voor de 2 à 3 jaren voorafgaand aan je pen sioen. Voor deze jaren betaalde je namelijk een voorlopige bijdrage, omdat je inkomen van deze jaren nog niet gekend was. Je definitieve bijdragen worden steeds berekend op basis van je werkelijke netto belastbare beroepsinkomsten van dat jaar zelf. Wil je, eenmaal met pensioen, geen herzieningen meer ontvangen? Dan kan je ons uiterlijk op het moment van de ingangsdatum van je pensioen vragen om geen herzieningen na je pensioen meer te ontvangen. Meer informatie hierover vind je via Blijf je na je pensioen actief? Lees dan verder welke regels op jou van toepassing zijn.

7 MET PENSIOEN ALS ZELFSTANDIGE 7 BEROEPSACTIEF? 4. WELKE VERPLICHTINGEN HEB IK ALS IK BEROEPS- ACTIEF BLIJF NA MIJN PENSIOEN? Je blijft bij je sociaal verzekeringsfonds aangesloten als zelfstandige. Houd rekening met de betaling van sociale bijdragen en het inkomen dat je mag bijverdienen naast je pensioen. Contacteer zeker ook je boekhouder om na te gaan welke impact je beroepsactiviteit heeft op fiscaal vlak. BETALING VAN SOCIALE BIJDRAGEN Werk je verder en verwerf je nog zelfstandige beroepsinkomsten vanaf je pensioen? Je blijft sociale bijdragen verschuldigd tegen een verlaagd bijdragepercentage van 14,70%. Deze bijdragen leveren je geen sociale voordelen op, het zijn solidariteits bijdragen. Blijft je netto belastbaar beroepsinkomen zeer laag? Dan ben je mogelijk geen sociale bijdragen verschuldigd. Voor de juiste bedragen kan je terecht op BIJVERDIENEN NAAST JE PENSIOEN Jonger dan 65 jaar? Je mag op jaarbasis een beperkt bedrag (afhankelijk of je al dan niet een kind ten laste hebt) bijverdienen zonder dat je pensioen in het gedrang komt. Jonger dan 65 jaar met een loopbaan van minstens 45 jaar? Je mag onbeperkt bijverdienen naast je pensioen. Minstens 65 jaar? Je mag onbeperkt bijverdienen vanaf 1 januari van het jaar waarin je 65 jaar wordt, ook al heb je geen loopbaan van 45 jaar. HOEVEEL MAG JE ECHTGENOOT BIJVERDIENEN? Afhankelijk van het soort pensioen dat wordt uitbetaald, dient je echtgenoot zijn/haar inkomsten te beperken. Een pensioen kan worden uitbetaald aan het bedrag alleenstaande of aan het bedrag gezin. Een gezinspensioen ligt gemiddeld 25% hoger dan een pensioen als alleenstaande. Belangrijk is dat als een gezinspensioen betaald wordt, je echtgenoot zijn/haar inkomsten dient te beperken. Het bedrag dat je echtgenoot mag bijverdienen, is afhankelijk van zijn/haar leeftijd. Overschrijdt je echtgenoot de op hem/haar toepasselijke inkomstengrens, dan wordt je pensioen uitbetaald aan het bedrag als alleenstaande. Ontvangt je echtgenoot een uitkering, dan ontvang je altijd je eigen pensioen als alleenstaande, ongeacht het bedrag van de uitkering.

8 8 MET PENSIOEN ALS ZELFSTANDIGE HOEVEEL PENSIOEN? 5. HOEVEEL PENSIOEN MAG IK VERWACHTEN? HOE WORDT DAT BEREKEND? WELKE JAREN TELLEN MEE? Het bedrag van je pensioen is afhankelijk van je pensioenloopbaan en van je beroepsinkomsten. PENSIOENLOOPBAAN Elk kwartaal waarin je actief was als zelfstandige en waarin je een bijdrage betaald hebt als zelfstandige in hoofdberoep of als meewerkende echtgeno(o)t(e) maxi-statuut, levert je een stukje pensioen op. Ook kwartalen waarin je arbeidsongeschikt en vrijgesteld was van bijdragebetaling (gelijkstelling ziekte) tellen mee voor je pensioen. Kwartalen die je niet moest betalen omwille van een vrijstelling door de Commissie voor Vrijstelling van Bijdragen geven geen recht op pensioen. Heb je een gemengde loopbaan, dan bouw je voor periodes van activiteit als werknemer en/of ambtenaar ook pensioen op. Gelijkgestelde periodes (werkloosheid, ziekte, ouderschapsverlof, legerdienst, bepaalde periodes van tijdskrediet en loopbaanonderbreking) tellen ook mee voor je pensioenopbouw. Contacteer de Federale Pensioendienst (FPD) voor meer informatie ( BEROEPSINKOMSTEN Je pensioenbedrag wordt in principe berekend op basis van de inkomsten waarop je tijdens je loopbaan sociale bijdragen betaalde (proportioneel pensioen). Een groot deel van de zelfstandigen krijgt in de praktijk echter een gewaarborgd minimumpensioen toegekend en uitbetaald. Indien het pensioen berekend op basis van je inkomsten lager uitvalt dan het gewaarborgd minimumpensioen, dan zal de pensioendienst automatisch het gewaarborgd minimumpensioen toekennen. Opgelet: enkel wie een pensioenloopbaan van minstens 30 jaar aantoont (1 kwartaal = 0,25 jaar) kan aanspraak maken op het gewaarborgd minimumpensioen. Loopbaanperiodes als ambtenaar tellen hiervoor niet mee. Het bedrag van het minimumpensioen dat je ontvangt, wordt berekend in functie van de lengte van je loopbaan. De bedragen van het minimumpensioen vind je terug op onze website Het volledige minimumpensioen wordt slechts toegekend bij een volledige pensioenloopbaan (45 jaar). Als je geen volledige pensioenloopbaan hebt, heb je mits je minstens 30 loopbaanjaren aantoont recht op een proportioneel deel van het minimumpensioen. Als je bijvoorbeeld 40 loopbaanjaren hebt, kan je aanspraak maken op 40/45 van het volledige minimumpensioen. STUDIES Een studieperiode levert je normaal geen pensioen op. Toch kan je deze studieperiode door betaling van een bijdrage laten meetellen voor je pensioen. Voorwaarde is dat je zelfstandige activiteit aanving binnen de 180 dagen na het einde van je studies. De studieperiode die kan meetellen loopt vanaf het jaar waarin je 20 werd tot aan de start van je zelfstandige activiteit. Belangrijk is dat studiejaren gelijkstellen voor je pensioen enkel nuttig is als je je pensioenbedrag wilt verhogen. Gelijkgestelde studiejaren tellen helaas niet mee om na te gaan of je met vervroegd pensioen kan gaan. De vraag die zich stelt, is of de kostprijs voor het meetellen van je studieperiode in verhouding staat tot het extra pensioenbedrag dat je studieperiode je oplevert. We rekenen dit graag voor je uit. Je kan tot het einde van je loopbaan wachten om je studiejaren in het pensioenstelsel van de zelfstandigen te laten meetellen voor je pensioen.

9 MET PENSIOEN ALS ZELFSTANDIGE 9 WIJZIGING GEZINSSITUATIE? 6. IK BEN GESCHEIDEN. HEEFT DAT GEVOLGEN VOOR MIJN PENSIOEN? Je behoudt uiteraard je eigen opgebouwde pensioen. Wanneer je met pensioen gaat, is het mogelijk dat je eigen pensioen aangevuld wordt met een stukje pensioen op basis van de loopbaan van je ex-partner. De aanvulling is beperkt tot de huwelijksjaren waarin je zelf geen of zeer beperkte pensioenrechten had. 7. WAT ALS IK OF MIJN ECHTGENO(O)T(E) KOMT TE OVERLIJDEN? Op basis van de loopbaan van je overleden partner en voor zover je zelf aan bepaalde voorwaarden voldoet (minstens 1 jaar huwelijk, je hebt een bepaalde leeftijd ), heb je recht op een overlevingspensioen. Als je bepaalde inkomstengrenzen respecteert, kan je het overlevingspensioen met een beroepsactiviteit combineren. Jonge weduwen of weduwnaars krijgen geen overlevingspensioen, maar een tijdelijke overgangsuitkering. De overgangsuitkering kan zonder enige begrenzing met een beroepsactiviteit gecombineerd worden. Nadien kom je in aanmerking voor een werkloosheidsuitkering. 8. WAT ALS IK MIJN ZAAK OVERDRAAG AAN MIJN KINDEREN? EINDELOOPBAAN:WAT NU? Wat als ik mijn zaak overdraag aan mijn kinderen? Wat als ik van plan ben om met pensioen te gaan? Waarmee moet ik allemaal rekening houden? Waar kan ik terecht? Hoe pak ik dat in mijn familie aan? Kan ik daarover met iemand praten? Doe een beroep op de deskundigen van INTEGRAAL en Zenitor wanneer je overweegt je zaak over te laten of wanneer je aan het einde van je loopbaan denkt. Zij staan je bij met informatie, advies en begeleiding tijdens dit belangrijke proces. Denk vroeger aan later! Begin tijdig met het plannen van je eindeloopbaan en/of het overlaten van je zaak en vermijd zo onaangename verrassingen. Goed advies kan hier het verschil maken. Meer info: mail: mail:

10 10 MET PENSIOEN ALS ZELFSTANDIGE AANVULLEND PENSIOEN? 9. HOE ZIT HET MET HET AANVULLEND PENSIOEN? HOE WORDT DAT BETAALD? HOE KAN IK DAT OPVRAGEN? Zoals de naam het zegt, is het aanvullend pensioen een aanvulling op je wettelijke pensioen. Je kan het opvragen op het ogenblik dat je met pensioen gaat of wanneer je de leeftijd bereikt die wordt vermeld in de pensioenovereenkomst. De wettelijke pensioenleeftijd bedraagt momenteel 65 jaar. De wettelijke pensioenleeftijd wordt in 2025 verhoogd tot 66 jaar en in 2030 tot 67 jaar. Heb je een aanvullend pensioen via Zenito Aanvullend Pensioen? Contacteer ons gerust. Dit kan per NA HET PENSIOEN? 10. WAT NA MIJN PENSIONERING? Maak kennis met Neos en ontdek het netwerk van ondernemende senioren! Een rijk netwerk blijft ook na je actieve loopbaan van levensbelang. De roots van Neos liggen bij Zenito. Neos telt ruim leden in 200 lokale afdelingen. Elke Neos-club staat garant voor schitterende culturele evenementen, boeiende voordrachten, gezellige bijeenkomsten én goed gezelschap! De tijd van je leven beleef je bij Neos. Ontdek de Neos-club in jouw buurt op

11 MET PENSIOEN ALS ZELFSTANDIGE 11 MEER INFO? Voor meer informatie over pensioen en voor concrete bedragen kan je terecht op onze website Heb je nog vragen over jouw concrete situatie, neem dan contact op met je klantverantwoordelijke. Zijn/haar gegevens vind je terug op alle briefwisseling van Zenito of zoek je klantverantwoordelijke op via de zoektool mijn klantverantwoordelijke op Copyright 2016 (1e editie) Niets in deze uitgave mag op welke wijze dan ook verveelvoudigd of overgenomen worden, tenzij met uitdrukkelijke vermelding van: uit de 10 antwoorden over jouw pensioen als zelfstandige, een uitgave van Zenito Sociaal Verzekeringfonds vzw. Deze brochure is louter ten informatieve titel opgesteld. Zenito Sociaal Verzekeringsfonds vzw als auteur en uitgever kan niet aansprakelijk gesteld worden voor onjuiste gegevens. VU: Jan Steverlynck, Willebroekkaai 37, 1000 Brussel.

12

Wettelijk rustpensioen zelfstandigen. Liantis studiedienst

Wettelijk rustpensioen zelfstandigen. Liantis studiedienst Wettelijk rustpensioen zelfstandigen Liantis studiedienst 3 Inhoud I. Pensioen als zelfstandige II. Bijverdienen naast het pensioen (en sociale bijdragen) 4 I. PENSIOEN ALS ZELFSTANDIGE Pensioendatum Wanneer

Nadere informatie

PENSIOENREGELING voor ZELFSTANDIGEN. 65, en wat nu? Studiedienst Zenito sociaal verzekeringsfonds

PENSIOENREGELING voor ZELFSTANDIGEN. 65, en wat nu? Studiedienst Zenito sociaal verzekeringsfonds PENSIOENREGELING voor ZELFSTANDIGEN 65, en wat nu? Studiedienst Zenito sociaal verzekeringsfonds Inhoud Aanvraag Berekening Toegelaten activiteit I. De aanvraag Aanvraag Wie? - in België - in het buitenland

Nadere informatie

Vervroegd en wettelijk pensioen

Vervroegd en wettelijk pensioen Vervroegd en wettelijk pensioen Brecht Van Roey Vrije visie, eigen stem Inhoudstafel Pensioenberekeningen bestaan uit twee grote delen! Pensioenleeftijd Of Wanneer mag ik op pensioen? Pensioenbedrag Of

Nadere informatie

Meewerkende echtgeno(o)t(e): informatiefiche

Meewerkende echtgeno(o)t(e): informatiefiche Meewerkende echtgeno(o)t(e): informatiefiche SINDS 1 JULI 2005 MOET ELKE MEEWERKENDE ECHTGENO(O)T(E) ZICH VERPLICHT ONDERWERPEN AAN HET ZOGEHETEN 'MAXISTATUUT'. HIERDOOR BOUWT DE MEEWERKENDE ECHTGENO(O)T(E)

Nadere informatie

Een handleiding voor de pensioenwetgeving

Een handleiding voor de pensioenwetgeving Een handleiding voor de pensioenwetgeving Brecht Van Roey Vrije visie, eigen stem Inhoudstafel Pensioenleeftijd Pensioenberekening (werknemers) Toegelaten arbeid Netto MyPension.be Pensioenprognose ACLVB

Nadere informatie

Uw pensioen Onze zorg Over de toekomst van uw pensioen. Een initiatief van sp.a Zandhoven 7 mei 2014 Greet van Gool

Uw pensioen Onze zorg Over de toekomst van uw pensioen. Een initiatief van sp.a Zandhoven 7 mei 2014 Greet van Gool Uw pensioen Onze zorg Over de toekomst van uw pensioen Een initiatief van sp.a Zandhoven 7 mei 2014 Greet van Gool Schema Pensioen Stand van zaken en Uitdagingen Soorten pensioenen Toekenningsvoorwaarden

Nadere informatie

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen 1/3 STUREN NAAR: Federale Pensioendienst Beroepsactiviteit en betaalwijze - P3121 Zuidertoren 1060 BRUSSEL BELGIE Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen Nationaal

Nadere informatie

Meewerkende echtgeno(o)t(e): informatiefiche

Meewerkende echtgeno(o)t(e): informatiefiche Meewerkende echtgeno(o)t(e): informatiefiche Sinds 01/01/2003 was er een verplichte aansluiting van de meewerkende echtgeno(o)t(e) onder het 'mini-statuut'. Men kon toen vrijwillig toetreden tot het maxi-statuut.

Nadere informatie

Wijzigingen in het wettelijke pensioen van de zelfstandige

Wijzigingen in het wettelijke pensioen van de zelfstandige Wijzigingen in het wettelijke pensioen van de zelfstandige Kempische Verzekeringskring 06/12/2016 ward.belet@ergolife.be De federale pensioendienst (FDP) Sinds april 2016: RVP (Rijksdienst voor Pensioenen)

Nadere informatie

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen 1 / 3 1.1.1 Rijksdienst voor Pensioenen Controle ~ P132 Zuidertoren 1060 BRUSSEL BELGIE Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen Nationaal nummer:.. -. 1 In te vullen

Nadere informatie

Wat is je sociaal statuut? Les 3.a. van de module ONDERNEMERSRECHT binnen de opleiding BEDRIJFSBEHEER

Wat is je sociaal statuut? Les 3.a. van de module ONDERNEMERSRECHT binnen de opleiding BEDRIJFSBEHEER Wat is je sociaal statuut? Les 3.a. van de module ONDERNEMERSRECHT binnen de opleiding BEDRIJFSBEHEER Zelfstandigen Je bent je eigen baas en werkt voor eigen rekening Geen bevelen krijgen: indien wel,

Nadere informatie

Sociale bijdragen 2013 (exclusief werkingskosten van de fondsen) Bijwerking 23/07/2013

Sociale bijdragen 2013 (exclusief werkingskosten van de fondsen) Bijwerking 23/07/2013 Directie-generaal Zelfstandigen 1. ZELFSTANDIGEN IN HOOFDBEROEP EUR Sociale bijdragen 2013 Bijwerking 23/07/2013 Voorlopige kwartaalbijdragen 657,57 673,61 689,65 - op het deel van de geherwaardeerde referte-inkomsten

Nadere informatie

Loopbaanvoorwaarde. Minimunleeftijd. Uitzonderingen lange loopbanen

Loopbaanvoorwaarde. Minimunleeftijd. Uitzonderingen lange loopbanen je rechten op zak Wettelijk pensioen Voor de meeste Belgen op pensioenleeftijd is en blijft het wettelijk pensioen de enige bron van inkomsten. Dit is gebaseerd op de solidariteit tussen de generaties:

Nadere informatie

Het sociaal statuut der zelfstandigen Pensioen

Het sociaal statuut der zelfstandigen Pensioen Het sociaal statuut der zelfstandigen Pensioen Moderne overheid, kwalitatieve service Inhoudstafel Voorwaarden 3 Wie komt in aanmerking? 3 Voorwaarden voor het verkrijgen van een rustpensioen 4 Voorwaarden

Nadere informatie

Inhoudstafel. 1. Als zelfstandige stoppen vóór uw 60ste... 1. 2. Op vervroegd pensioen tussen 60 en 65 jaar... 11

Inhoudstafel. 1. Als zelfstandige stoppen vóór uw 60ste... 1. 2. Op vervroegd pensioen tussen 60 en 65 jaar... 11 Inhoudstafel 1. Als zelfstandige stoppen vóór uw 60ste... 1 1.1. Wat is precies het gevolg voor uw wettelijk pensioen als zelfstandige?... 1 1.2. Heeft u dan recht op een uitkering?... 1 1.3. Blijft u

Nadere informatie

Met pensioen gaan als zelfstandige

Met pensioen gaan als zelfstandige Met pensioen gaan als zelfstandige Uw handige gids over pensioenen, toegelaten activiteiten en meer Acerta ondersteunt starters, zelfstandigen en werkgevers in elke groeifase en bij elk hr-proces. Redactie:

Nadere informatie

Het sociaal statuut der zelfstandigen Pensioen

Het sociaal statuut der zelfstandigen Pensioen Het sociaal statuut der zelfstandigen Pensioen Moderne overheid, kwalitatieve service Inhoudstafel Voorwaarden 3 Wie komt in aanmerking? 3 Voorwaarden voor het verkrijgen van een rustpensioen 4 Voorwaarden

Nadere informatie

Vragen over uw pensioen en dat van uw werknemer beantwoord

Vragen over uw pensioen en dat van uw werknemer beantwoord Vragen over uw pensioen en dat van uw werknemer beantwoord Dag van de Payroll Professional 2018 04-10-2018 I Nicole Meersman Agenda 1. Voorwaarden rustpensioen 2. Voorwaarden vervroegd pensioen 3. Einde

Nadere informatie

IK HEB MIJN PENSIOEN OPGENOMEN TUSSEN 1 APRIL 2015 EN 1 JUNI 2016

IK HEB MIJN PENSIOEN OPGENOMEN TUSSEN 1 APRIL 2015 EN 1 JUNI 2016 1 IK HEB MIJN PENSIOEN OPGENOMEN TUSSEN 1 APRIL 2015 EN 1 JUNI 2016 Vermijden van herzieningen van sociale bijdragen na pensionering, voorwaarden en aandachtspunten 1 INLEIDING Sinds 1 januari 2015 worden

Nadere informatie

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep.

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep. 7. Het sociaal statuut van een zelfstandige ondernemer. ---------------------------------------------------------------- 7.1. Sociaal statuut zelfstandige. 7.1.1.Hoofdberoep Als zelfstandige arbeid je

Nadere informatie

Wijzigingen in de pensioenwetgeving

Wijzigingen in de pensioenwetgeving 1. Wijzigingen in de pensioenleeftijd en berekening van het pensioen 1.1. Wettelijk pensioen 1.1.1. Leeftijd In België is de wettelijke pensioenleeftijd voorlopig nog steeds 65 jaar. De startdatum van

Nadere informatie

Alles wat je moet weten over je pensioen en de pensioenhervorming

Alles wat je moet weten over je pensioen en de pensioenhervorming Alles wat je moet weten over je pensioen en de pensioenhervorming 21 mei 2014 Greet van Gool Schema Algemene informatie (incl. hervorming) Soorten pensioenen Toekenningsvoorwaarden Berekening Betalingsvoorwaarden

Nadere informatie

Het sociaal statuut der zelfstandigen Pensioen

Het sociaal statuut der zelfstandigen Pensioen Het sociaal statuut der zelfstandigen Pensioen Moderne overheid, kwalitatieve service Inhoudstafel Voorwaarden 3 Wie komt in aanmerking? 3 Voorwaarden voor het verkrijgen van een rustpensioen 4 Voorwaarden

Nadere informatie

LSLGEMEEN E3EHEERSCOMITE VOOR HET SOCIAAL STATUUT DER ZELFSTANDIGEN

LSLGEMEEN E3EHEERSCOMITE VOOR HET SOCIAAL STATUUT DER ZELFSTANDIGEN LSLGEMEEN E3EHEERSCOMITE VOOR HET SOCIAAL STATUUT DER ZELFSTANDIGEN Opgericht bij de wet van 30 december 1992 Brussel, 6 februari 2019 Advies 2019102 Uitgebracht op eigen initiatief Artikel 109 van de

Nadere informatie

Pensioenupdate Up2date najaar 2018

Pensioenupdate Up2date najaar 2018 Pensioenupdate Up2date najaar 2018 1. Wat is er nieuw? 2. Regularisatie studiejaren 3. De POZ 2 Wat is er nieuw? 3 Wat is de wettelijke pensioenleeftijd? Periode Tot en met 31.01.2025 Van 01.02.2025 tot

Nadere informatie

De pensioenhervorming uitgeklaard

De pensioenhervorming uitgeklaard De pensioenhervorming uitgeklaard INHOUDSTAFEL 1. HET VERVROEGD PENSIOEN... 2 1.1. SITUATIE VOOR DE HERVORMING... 2 1.2. SITUATIE VANAF 1 JANUARI 2013... 2 1.3. DE OVERGANGSMAATREGELEN... 3 1.3.1.Voor

Nadere informatie

Met pensioen gaan als zelfstandige

Met pensioen gaan als zelfstandige Met pensioen gaan als zelfstandige Uw handige gids over pensioenen, toegelaten activiteiten en meer Acerta ondersteunt starters, zelfstandigen en werkgevers in elke groeifase en bij elk hr-proces. Redactie:

Nadere informatie

Federale Pensioendienst Zuidertoren 1060 Brussel Overlevingspensioenen van het ambtenarenstelsel

Federale Pensioendienst Zuidertoren 1060 Brussel  Overlevingspensioenen van het ambtenarenstelsel Federale Pensioendienst Zuidertoren 1060 Brussel www.pensioendienst.fgov.be Overlevingspensioenen van het ambtenarenstelsel Maart 2017 2 3 INHOUDSTAFEL Inleiding... 4 Enkele opmerkingen in verband met

Nadere informatie

Aanbevelingen die volledig ingewilligd zijn

Aanbevelingen die volledig ingewilligd zijn 1/07/2015 1 Aanbevelingen die volledig ingewilligd zijn 1. Aanbeveling 1999/1 Aanpassing van de reglementering betreffende de betaling per overschrijving van de uitkeringen betaald door de Rijksdienst

Nadere informatie

4. Kan ik een overlevingspensioen samen met een rustpensioen ontvangen?

4. Kan ik een overlevingspensioen samen met een rustpensioen ontvangen? BIJLAGEN JE PENSIOEN GOED GEREGELD 1. De wettelijke grensbedragen van je pensioen 2. De herwaarderingscoëfficiënten voor de berekening van je pensioen 3. Hoe kan ik mijn pensioen verhogen met een pensioenbonus?

Nadere informatie

Welk stelsel? Wanneer met pensioen gaan?

Welk stelsel? Wanneer met pensioen gaan? 1 Pensioen pensioen 1 Uw eerste bekommernis op pensioengerechtigde leeftijd is er vaak één van financiële aard. Aan de hand van een paar vragen proberen we u op de juiste weg te zetten voor het bekomen

Nadere informatie

4 Zelfstandigenpensioenen

4 Zelfstandigenpensioenen 4 Zelfstandigenpensioenen Toestand op 1 januari 2018 In dit hoofdstuk worden de verschillende aspecten van de pensioenregeling voor zelfstandigen toegelicht: De zelfstandigenpensioenen verdeeld volgens

Nadere informatie

de hervorming sociale bijdragen van zelfstandigen uitgelegd

de hervorming sociale bijdragen van zelfstandigen uitgelegd de hervorming sociale bijdragen van zelfstandigen uitgelegd ZelFSTAnDIge Inhoud 1. Basisprincipe 2 2. Aanpassing van de sociale bijdragen 2 3. Regularisatie 4 4. Pro-rata berekening bij onvolledige bijdragejaren

Nadere informatie

Pensioenplanning VFB Congres Dag van de Tips

Pensioenplanning VFB Congres Dag van de Tips Pensioenplanning VFB Congres Dag van de Tips Pareto 5 actieve vennoten Team van 30 personen / 75% master diploma 1.400 families www.pareto.be Hoofdzetel te Brussel, uitbating te Zaventem, actief in heel

Nadere informatie

Het effect van loopbaankeuzes van vrouwen op hun pensioen. Federale Dag Diversiteit 25 oktober 2018

Het effect van loopbaankeuzes van vrouwen op hun pensioen. Federale Dag Diversiteit 25 oktober 2018 Het effect van loopbaankeuzes van vrouwen op hun pensioen Federale Dag Diversiteit 25 oktober 2018 Federale Pensioendienst 26 oktober 2018 Inleiding «Vrouwen hebben in België lage pensioenen» Feit of fake

Nadere informatie

Zelfstandige in bijberoep

Zelfstandige in bijberoep Zelfstandige in bijberoep INHOUD - Inleiding - Sociale bijdragen - Sociale rechten - Voorwaarden - Activiteit - Gelijkgestelde periodes Hoofdberoep en bijberoep Onderscheid: Niet gebaseerd op inkomen Wel:

Nadere informatie

Met pensioen gaan als zelfstandige

Met pensioen gaan als zelfstandige Met pensioen gaan als zelfstandige Uw handige gids over pensioenen, toegelaten activiteiten en meer Acerta ondersteunt starters, zelfstandigen en werkgevers in elke groeifase en bij elk hr-proces. Redactie:

Nadere informatie

Wie valt onder toepassing van het sociaal statuut?

Wie valt onder toepassing van het sociaal statuut? Statuut van de Gepensioneerde zelfstandige Statuut van de Gepensioneerde zelfstandige... Wie valt onder toepassing van het sociaal statuut?... Verplichtingen... Bijdrageplicht... Mag ik werken als gepensioneerde?...

Nadere informatie

De regularisatie van de studieperioden Waar gaat het om?...en concreet?

De regularisatie van de studieperioden Waar gaat het om?...en concreet? De regularisatie van de studieperioden Waar gaat het om...en concreet Waar gaat het om De pers heeft het over 'afkopen' en de 'regularisatie' van de studieperioden, maar waar gaat het nu eigenlijk om U

Nadere informatie

FOD Sociale Zekerheid DG Zelfstandigen

FOD Sociale Zekerheid DG Zelfstandigen FOD Sociale Zekerheid DG Zelfstandigen NOTA OVER HET NIEUW STATUUT VOOR MEEWERKENDE ECHTGENOTEN Vanaf 1 juli 2005 zijn alle meewerkende echtgenoten verplicht onderworpen aan het volledig sociaal statuut

Nadere informatie

Het sociaal statuut der zelfstandigen Pensioen

Het sociaal statuut der zelfstandigen Pensioen Het sociaal statuut der zelfstandigen Pensioen Moderne overheid, kwalitatieve service Inhoudstafel Voorwaarden 3 Wie komt in aanmerking? 3 Voorwaarden voor het verkrijgen van een rustpensioen 4 Voorwaarden

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Informatief 135 Moore Stephens www.moorestephens.be Onderwerp Bijverdienen tijdens uw pensioen: doe het vooral rustig aan... Datum 24 september 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van dit

Nadere informatie

Inhoud. 1. Wie is zelfstandig? 2. Sociaal statuut: categorieën 3. Sociale bijdragen 4. Sociale rechten 5. Aanvullende sociale verzekeringen

Inhoud. 1. Wie is zelfstandig? 2. Sociaal statuut: categorieën 3. Sociale bijdragen 4. Sociale rechten 5. Aanvullende sociale verzekeringen Inhoud 1. Wie is zelfstandig? 2. Sociaal statuut: categorieën 3. Sociale bijdragen 4. Sociale rechten 5. Aanvullende sociale verzekeringen 1. Wie is zelfstandig? Zelfstandigen -natuurlijke personen (handelaars

Nadere informatie

Zomerakkoord 2017: sociale maatregelen voor de zelfstandigen

Zomerakkoord 2017: sociale maatregelen voor de zelfstandigen Zomerakkoord 2017: sociale maatregelen voor de zelfstandigen De regering keurde op 26 juli een pakket hervormingen goed. Daarin zitten enkele maatregelen die het sociaal statuut van de zelfstandigen verbeteren.

Nadere informatie

verklaring van aansluiting van de meewerkende echtgenote/echtgenoot (koninklijk besluit nr. 38, art. 7 bis)

verklaring van aansluiting van de meewerkende echtgenote/echtgenoot (koninklijk besluit nr. 38, art. 7 bis) Nr. tussenpersoon: Naam en voornaam:... Tel.: gsm: e-mail:... Ondernemingsloket FORMALIS:... Agentschap van Groep S te:... Andere:... verklaring van aansluiting van de meewerkende echtgenote/echtgenoot

Nadere informatie

GROEPSVERZEKERING ALGEMEEN STEDELIJK ZIEKENHUIS AALST + MSSZ VOOR CONTRACTUELEN

GROEPSVERZEKERING ALGEMEEN STEDELIJK ZIEKENHUIS AALST + MSSZ VOOR CONTRACTUELEN GROEPSVERZEKERING ALGEMEEN STEDELIJK ZIEKENHUIS AALST + MSSZ VOOR CONTRACTUELEN (ingaand op 01/01/2015) Groepsverzekering overlijden Groepsverzekering pensioen Deze brochure vormt geen juridisch bindend

Nadere informatie

De zelfstandige ondernemer en zijn sociale zekerheid

De zelfstandige ondernemer en zijn sociale zekerheid Allianz Voorzorg De zelfstandige ondernemer en zijn sociale zekerheid Editie 2014 Alle bedragen in deze brochure zijn uitgedrukt in euro. 4 6 8 12 13 14 Bijdragen sociale zekerheid Arbeidsongeschiktheid:

Nadere informatie

NIEUWIGHEDEN OP VLAK VAN HET PENSIOEN Januari 2013

NIEUWIGHEDEN OP VLAK VAN HET PENSIOEN Januari 2013 NIEUWIGHEDEN OP VLAK VAN HET PENSIOEN Januari 2013 1. Inleiding Eén van de eerste beslissingen van de regering Di Rupo I, had betrekking op de hervorming van de pensioenen. Intussen werden al heel wat

Nadere informatie

Bijdragen VOORNAAMSTE CATEGORIEEN VAN VERZEKERINGSPLICHTIGEN Refertejaar 2013 Herwaarderingscoëfficiënt : 1,

Bijdragen VOORNAAMSTE CATEGORIEEN VAN VERZEKERINGSPLICHTIGEN Refertejaar 2013 Herwaarderingscoëfficiënt : 1, Januari 216 Bijdragen 216 VOORNAAMSTE CATEGORIEEN VAN VERZEKERINGSPLICHTIGEN Refertejaar 213 Herwaarderingscoëfficiënt : 1,28449 I. Zelfstandigen in hoofdberoep 1. bij begin van activiteit - tot en met

Nadere informatie

Bijdragen VOORNAAMSTE CATEGORIEEN VAN VERZEKERINGSPLICHTIGEN Refertejaar 2012 Herwaarderingscoëfficiënt : 1,

Bijdragen VOORNAAMSTE CATEGORIEEN VAN VERZEKERINGSPLICHTIGEN Refertejaar 2012 Herwaarderingscoëfficiënt : 1, Januari 215 Bijdragen 215 VOORNAAMSTE CATEGORIEEN VAN VERZEKERINGSPLICHTIGEN Refertejaar 212 Herwaarderingscoëfficiënt : 1,282748 I. Zelfstandigen in hoofdberoep 1. bij begin van activiteit - tot en met

Nadere informatie

Infonamiddag Alles wat je moet weten over je pensioen en de pensioenhervorming. ABVV Senioren regio Antwerpen 7 mei 2013 Greet van Gool

Infonamiddag Alles wat je moet weten over je pensioen en de pensioenhervorming. ABVV Senioren regio Antwerpen 7 mei 2013 Greet van Gool Infonamiddag Alles wat je moet weten over je pensioen en de pensioenhervorming ABVV Senioren regio Antwerpen 7 mei 2013 Greet van Gool Schema Algemene informatie (incl. hervorming) Soorten pensioenen Toekenningsvoorwaarden

Nadere informatie

Regeerakkoord DI RUPO I:Wat met de pensioenen?

Regeerakkoord DI RUPO I:Wat met de pensioenen? Regeerakkoord DI RUPO I:Wat met de pensioenen? 540 dagen na de verkiezingen heeft België een nieuwe federale regering. Vincent Van Quickenborne (Open VLD) wordt de nieuwe minister van pensioenen. Hieronder

Nadere informatie

Uw sociale bijdragen en uw voordelen als lid van de Nationale Hulpkas

Uw sociale bijdragen en uw voordelen als lid van de Nationale Hulpkas Openingsuren Maandag vrijdag: 8 30 11 30 Of in de namiddag op afspraak Uw dossier online https://cnh-eloketeid.cegeka.be Voor boekhouders: https://cnh-eloket.ventouris.be Onze website www.nationale-hulpkas.be

Nadere informatie

Regeerakkoord DI RUPO I:Wat met de pensioenen?

Regeerakkoord DI RUPO I:Wat met de pensioenen? Regeerakkoord DI RUPO I:Wat met de pensioenen? 540 dagen na de verkiezingen heeft België een nieuwe federale regering. Vincent Van Quickenborne (Open VLD) wordt de nieuwe minister van pensioenen. Hieronder

Nadere informatie

RIJKSINSTITUUT VOOR DE SOCIALE VERZEKERINGEN DER ZELFSTANDIGEN Jan Jacobsplein 6-1000 BRUSSEL BIJDRAGEN 2015

RIJKSINSTITUUT VOOR DE SOCIALE VERZEKERINGEN DER ZELFSTANDIGEN Jan Jacobsplein 6-1000 BRUSSEL BIJDRAGEN 2015 RIJKSINSTITUUT VOOR DE SOCIALE VERZEKERINGEN DER ZELFSTANDIGEN Jan Jacobsplein 6-1 BRUSSEL BIJDRAGEN 215 VOORNAAMSTE CATEGORIEEN VAN VERZEKERINGSPLICHTIGEN Refertejaar 212 Herwaarderingscoëfficiënt : 1,282748

Nadere informatie

INTERPRETATIE VAN HET BEGRIP EFFECTIEF ACTIEF

INTERPRETATIE VAN HET BEGRIP EFFECTIEF ACTIEF INTERPRETATIE VAN HET BEGRIP EFFECTIEF ACTIEF Opdat sommige kapitalen en afkoopwaarden in aanmerking zouden kunnen komen voor een fiscaal gunstig regime (hetzij de aanslagvoet van 10 %, hetzij de beperking

Nadere informatie

Opleiding. Het statuut van de zelfstandige!

Opleiding. Het statuut van de zelfstandige! Opleiding Het statuut van de zelfstandige! Wat doen Xerius en SD Worx? Start Bijberoep Hoofdberoep Ziekte Kind Vennootschap Stop KBO Aansluiting Omschakeling statuut Omschakeling statuut Begeleiding bij

Nadere informatie

Het einde van de zelfstandige loopbaan. deel 2

Het einde van de zelfstandige loopbaan. deel 2 3 Het einde van de zelfstandige loopbaan deel 2 Inhoud 1. Algemeen 5 1.1. De vier pensioenpijlers 5 1.2. Wie betaalt uw pensioen? 7 1.3. Wie komt in aanmerking? 7 1.4. Soorten pensioen 7 2. Berekening

Nadere informatie

De zelfstandige ondernemer en zijn sociale zekerheid

De zelfstandige ondernemer en zijn sociale zekerheid Allianz Voorzorg De zelfstandige ondernemer en zijn sociale zekerheid Editie 2015 Alle bedragen in deze brochure zijn uitgedrukt in euro. 4 7 9 16 17 18 Bijdragen sociale zekerheid Arbeidsongeschiktheid:

Nadere informatie

Uw sociale bijdragen en uw voordelen als lid van de Nationale Hulpkas - 2016

Uw sociale bijdragen en uw voordelen als lid van de Nationale Hulpkas - 2016 Openingsuren Maandag vrijdag: 8 30 11 30 Of in de namiddag op afspraak Uw dossier online https://cnh-eloketeid.cegeka.be Voor boekhouders: https://cnh-eloket.ventouris.be Onze website www.nationale-hulpkas.be

Nadere informatie

Informatie over stopzetting, gelijkstelling wegens ziekte, voortgezette verzekering, overbruggingsrecht

Informatie over stopzetting, gelijkstelling wegens ziekte, voortgezette verzekering, overbruggingsrecht Informatie over stopzetting, gelijkstelling wegens ziekte, voortgezette verzekering, overbruggingsrecht Incozina sociaal verzekeringsfonds vzw caisse d assurances sociales asbl Torhoutsesteenweg 384 B-8200

Nadere informatie

Halftijds brugpensioen

Halftijds brugpensioen Halftijds brugpensioen //dossier Eindeloopbaan Inhoud Wat verstaat men onder halftijds brugpensioen?... 01 Onder welke voorwaarden krijgt men toegang tot het halftijds brugpensioen?... 01 Welke procedure

Nadere informatie

BIJLAGEN. Bijlage 1: Bijdragereeks en de impact op het recht op kinderbijslag I II III IV V

BIJLAGEN. Bijlage 1: Bijdragereeks en de impact op het recht op kinderbijslag I II III IV V BIJLAGEN Bijlage 1: Bijdragereeks en de impact op het recht op kinderbijslag Naar aanleiding van de Algemene Kinderbijslagwet heeft FAMIFED een tabel opgemaakt met de impact van de verschillende bijdragereeksen

Nadere informatie

Sociale bijdragen 2018 (zonder de beheerskosten)

Sociale bijdragen 2018 (zonder de beheerskosten) GROEP BIJDRAGEBETALERS GLOBALE BIJDRAGE I. Verplichte bijdragen verschuldigd wegens de uitoefening van een beroepsbezigheid I = de geherwaardeerde beroepsinkomsten van de onderworpenen in N-3 voor de voorlopige

Nadere informatie

DPP Workshop Pensioen

DPP Workshop Pensioen 70? Nee dat is de capaciteit van de zaal, niet uw pensioenleeftijd! DPP Workshop Pensioen Jurryt Prims 3 oktober 2013 1 Vraag 1 Wat is de wettelijke pensioenleeftijd in België? a) 62 b) 65 c) 67 2 VOORWAARDE

Nadere informatie

De nieuwe berekeningswijze van de sociale bijdragen : wat verandert er voor de zelfstandigen? 6/5/2014. Partena HDP

De nieuwe berekeningswijze van de sociale bijdragen : wat verandert er voor de zelfstandigen? 6/5/2014. Partena HDP De nieuwe berekeningswijze van de sociale bijdragen : wat verandert er voor de zelfstandigen? 6/5/2014 Partena HDP 1. Berekening tot eind 2014 De sociale bijdragen zijn verschuldigd per kwartaal en ondeelbaar.

Nadere informatie

Wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen 1. TITEL 8. - Pensioenen. HOOFDSTUK 1. - Pensioenen van de overheidssector

Wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen 1. TITEL 8. - Pensioenen. HOOFDSTUK 1. - Pensioenen van de overheidssector Wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen 1 TITEL 8. - Pensioenen HOOFDSTUK 1. - Pensioenen van de overheidssector Afdeling 1. - Verhoging van de pensioenleeftijd Art. 85. Artikel 46 van de

Nadere informatie

Sociale bijdragen 2019 (zonder de beheerskosten)

Sociale bijdragen 2019 (zonder de beheerskosten) GROEP BIJDRAGEBETALERS GLOBALE BIJDRAGE I. Verplichte bijdragen verschuldigd wegens de uitoefening van een beroepsbezigheid I = de geherwaardeerde beroepsinkomsten van de onderworpenen in N-3 voor de voorlopige

Nadere informatie

Aanvraag dienstencheques

Aanvraag dienstencheques Aanvraag dienstencheques MOEDERSCHAPSHULP VOOR ZELFSTANDIGEN DEEL 1 TERUG TE STUREN NAAR ZENITO SOCIAAL VERZEKERINGSFONDS WILLEBROEKKAAI 37 te 1000 BRUSSEL FAX : (02)403 06 62 E-MAIL : Info@zenito.be Aanvrager

Nadere informatie

Zeker van elkaar. Sociale Zekerheid. Zelfstandige. De sociale bijdragen Uitkeringen bij ziekte of ongeval Pensioen Kerncijfers

Zeker van elkaar. Sociale Zekerheid. Zelfstandige. De sociale bijdragen Uitkeringen bij ziekte of ongeval Pensioen Kerncijfers Zeker van elkaar. Sociale Zekerheid Zelfstandige De sociale bijdragen Uitkeringen bij ziekte of ongeval Pensioen Kerncijfers Editie 2015 Inhoudstafel 1. De sociale bijdragen 1.1. Waarvoor betaal ik sociale

Nadere informatie

Overlevingspensioenen van de overheidssector

Overlevingspensioenen van de overheidssector Juni 2014 Overlevingspensioenen van de overheidssector Pensioendienst voor de overheidssector PDOS Victor Hortaplein 40 bus 30 1060 Brussel www.pdos.fgov.be 2 3 Inhoudstafel Inleiding... 4 Enkele opmerkingen

Nadere informatie

Met pensioen gaan als zelfstandige. Pensioen, toegelaten activiteit, bijdragen,...

Met pensioen gaan als zelfstandige. Pensioen, toegelaten activiteit, bijdragen,... Met pensioen gaan als zelfstandige Pensioen, toegelaten activiteit, bijdragen,... september 2013 Op welke leeftijd kan ik met pensioen gaan? De normale pensioenleeftijd is 65 jaar, zowel voor mannen als

Nadere informatie

INTERPRETATIE VAN HET BEGRIP EFFECTIEF ACTIEF

INTERPRETATIE VAN HET BEGRIP EFFECTIEF ACTIEF INTERPRETATIE VAN HET BEGRIP EFFECTIEF ACTIEF Opdat sommige kapitalen en afkoopwaarden in aanmerking zouden kunnen komen voor een fiscaal gunstig regime (hetzij de aanslagvoet van 10%, hetzij de beperking

Nadere informatie

Voorwaarden om aanspraak te kunnen maken op een overlevingspensioen

Voorwaarden om aanspraak te kunnen maken op een overlevingspensioen Het overlevingspensioen Het overlevingspensioen biedt de langstlevende echtgenoot de mogelijkheid een pensioen te krijgen op basis van de beroepsactiviteit als werknemer van zijn overleden echtgenoot.

Nadere informatie

inkomen - sociale voordelen

inkomen - sociale voordelen 4 inkomen - sociale voordelen INKOMEN - SOCIALE voordelen Bent u onlangs met pensioen gegaan? Of gaat u binnenkort met pensioen? Dan hebt u beslist enkele vragen, zoals: Hoeveel bedraagt mijn pensioen?

Nadere informatie

AANVRAAG OM TOESLAG. KidsLife Vlaanderen, Sint-Clarastraat 48, 8000 Brugge T: M:

AANVRAAG OM TOESLAG. KidsLife Vlaanderen, Sint-Clarastraat 48, 8000 Brugge T: M: AANVRAAG OM TOESLAG Met het bijgevoegde formulier kun je aangeven dat je gezins onder de sgrens ligt voor een periode van minstens zes opeenvolgende maanden De periode die je aangeeft kan ten vroegste

Nadere informatie

Pensioen Operationeel Personeel

Pensioen Operationeel Personeel Pensioen Operationeel Personeel Beknopte brochure Juridische dienst Brandweer Zone Antwerpen Noorderlaan 69, 2030 Antwerpen INHOUD INLEIDING... 3 HET RUSTPENSIOEN... 4 1.1 DRIE PRINCIPES... 4 Hoe en wanneer

Nadere informatie

Met pensioen gaan als zelfstandige. Pensioen, toegelaten activiteit, bijdragen,...

Met pensioen gaan als zelfstandige. Pensioen, toegelaten activiteit, bijdragen,... Met pensioen gaan als zelfstandige Pensioen, toegelaten activiteit, bijdragen,... januari 2014 Op welke leeftijd kan ik met pensioen gaan? De normale pensioenleeftijd is 65 jaar, zowel voor mannen als

Nadere informatie

INKOMEN - 1. Het pensioen

INKOMEN - 1. Het pensioen INKOMEN - SOCIALE voordelen Bent u onlangs met pensioen gegaan? Of gaat u binnenkort met pensioen? Dan hebt u beslist enkele vragen, zoals: Hoeveel bedraagt mijn pensioen? Hoe wordt mijn pensioen berekend?

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen www.rsvz-inasti.fgov.be Onderwerp Het sociaal statuut der zelfstandigen. Pensioenen Datum Februari 2008 Copyright and disclaimer Gelieve

Nadere informatie

Ombudsdienst Pensioenen

Ombudsdienst Pensioenen Ombudsdienst Pensioenen Tony VAN DER STEEN, Ombudsman december 2011 Ombudsdienst Pensioenen 1 De taak van de Ombudsman Klachten behandelen Bemiddelen en verzoening nastreven Suggesties en aan bevelingen

Nadere informatie

Pensioen: de basisprincipes

Pensioen: de basisprincipes Pensioen: de basisprincipes Om uw specifieke situatie te kunnen beoordelen, moet u eerst de basisprincipes* kennen. We behandelen deze principes aan de hand van een aantal relevante vragen. Maar eerst

Nadere informatie

Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen in de overheidssector. 2. De verhoging van de leeftijd en loopbaanvoorwaarde voor vervroegd

Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen in de overheidssector. 2. De verhoging van de leeftijd en loopbaanvoorwaarde voor vervroegd Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen in de overheidssector 1. 0verzicht Een eerste maatregel verhoogt de minimum leeftijd en loopbaanvoorwaarde om een vervroegd rustpensioen te kunnen genieten.

Nadere informatie

BIJLAGEN. Bijlage 1: Bijdragereeks en de impact op het recht op kinderbijslag I II III IV V

BIJLAGEN. Bijlage 1: Bijdragereeks en de impact op het recht op kinderbijslag I II III IV V BIJLAGEN Bijlage 1: Bijdragereeks en de impact op het recht op kinderbijslag Naar aanleiding van de Algemene Kinderbijslagwet heeft FAMIFED een tabel opgemaakt met de impact van de verschillende bijdragereeksen

Nadere informatie

Aanvraag overbruggingsrecht bij economische moeilijkheden

Aanvraag overbruggingsrecht bij economische moeilijkheden Aanvraag overbruggingsrecht bij economische moeilijkheden (wet van 22 december 2016 houdende toekenning van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen) Openingsuren Maandag - vrijdag: 08:30-11:30

Nadere informatie

STATISTISCHE STUDIES

STATISTISCHE STUDIES STATISTISCHE STUDIES december 2003 Inhoudstafel I. DE LOOPBAAN VAN EEN WERKNEMER Inleiding 1 a. De loopbaanduur 3 b. De werkelijke en gelijkgestelde dagen in een loopbaan 7 c. De aard van inactiviteit

Nadere informatie

Wegwijs in je pensioen

Wegwijs in je pensioen Wegwijs in je pensioen Wie de pensioenleeftijd nadert, stelt zich spontaan een aantal vragen. Kom ik in aanmerking voor een pensioen? Wanneer kan ik met pensioen? Hoeveel zal het bedragen? Waar en wanneer

Nadere informatie

De zelfstandige ondernemer en zijn sociale zekerheid

De zelfstandige ondernemer en zijn sociale zekerheid Allianz Voorzorg De zelfstandige ondernemer en zijn sociale zekerheid 2018-2019 Alle bedragen in deze brochure zijn uitgedrukt in euro. 4 7 9 15 16 17 Bijdragen sociale zekerheid Arbeidsongeschiktheid:

Nadere informatie

Pensioenplan voor de arbeiders van de baksteensector

Pensioenplan voor de arbeiders van de baksteensector Pensioenplan voor de arbeiders van de baksteensector www.federale.be www.baksteen.be Voorwoord Eind 2011 werd een sectoraal pensioenplan ingevoerd voor de arbeiders van de baksteensector. Met dit sectorpensioenplan

Nadere informatie

Gelijkgestelde periodes in de pensioenberekening. Een inventaris van de beschikbare informatie

Gelijkgestelde periodes in de pensioenberekening. Een inventaris van de beschikbare informatie Gelijkgestelde periodes in de pensioenberekening. Een inventaris van de beschikbare informatie Peeters, H., & Van Camp, G. (2016). Het belang en de samenstelling van de gelijkgestelde periodes in de drie

Nadere informatie

Zeker van elkaar. Sociale Zekerheid. Zelfstandige. De sociale bijdragen Uitkeringen bij ziekte of ongeval Pensioen Kerncijfers

Zeker van elkaar. Sociale Zekerheid. Zelfstandige. De sociale bijdragen Uitkeringen bij ziekte of ongeval Pensioen Kerncijfers Zeker van elkaar. Sociale Zekerheid Zelfstandige De sociale bijdragen Uitkeringen bij ziekte of ongeval Pensioen Kerncijfers Editie 2013 Inhoudstafel 1. De sociale bijdragen 1.1. Waarvoor betaal ik sociale

Nadere informatie

Hervorming van de bijdragen

Hervorming van de bijdragen Hervorming van de bijdragen Vanaf 2015 worden de sociale bijdragen berekend op de inkomsten van het lopende jaar. Algemene principes Waarom een hervorming? Op dit ogenblik worden de sociale bijdragen van

Nadere informatie

Allianz Voorzorg. De zelfstandige ondernemer en zijn sociale zekerheid

Allianz Voorzorg. De zelfstandige ondernemer en zijn sociale zekerheid Allianz Voorzorg De zelfstandige ondernemer en zijn sociale zekerheid 2016 Alle bedragen in deze brochure zijn uitgedrukt in euro. 4 7 9 16 17 18 Bijdragen sociale zekerheid Arbeidsongeschiktheid: welke

Nadere informatie

Eindeloopbaan: je rechten

Eindeloopbaan: je rechten Eindeloopbaan: je rechten Eindeloopbaan: je rechten Eindeloopbaan: je rechten Bedragen Alle bedragen zijn van toepassing op moment van publicatie (april 2016) en uitgedrukt in euro. Vrouwen-Mannen Alle

Nadere informatie

PENSIOENZAKBOEKJE 2009

PENSIOENZAKBOEKJE 2009 PENSIOENZAKBOEKJE 2009 Ragheno Business Park Motstraat 30-2800 Mechelen tel. (015) 36 10 00 www.kluwer.be info@kluwer.be De kopij werd afgesloten op 15 januari 2000 Verantwoordelijke uitgever: Hans Suijkerbuijk,

Nadere informatie

Wat met ons wettelijk pensioen? Luc Eelen 22 maart 2012

Wat met ons wettelijk pensioen? Luc Eelen 22 maart 2012 Wat met ons wettelijk pensioen? Wanneer Waar Hoe Infoavond Pensioenen Luc Eelen 22 maart 2012 Welke mogelijkheden biedt de overheid ons om vroeger te stoppen? Als werknemer kan je kiezen uit een waaier

Nadere informatie

1. De ontwerpteksten die aan het Algemeen Beheerscomité werden voorgelegd

1. De ontwerpteksten die aan het Algemeen Beheerscomité werden voorgelegd Brussel, 7 februari 2014 Advies nr. 2014/04 Uitgebracht op verzoek van de minister van Zelfstandigen Artikel 110, 1, van de wet van 30 december 1992 houdende sociale en diverse bepalingen Ontwerpteksten

Nadere informatie

Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet

Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet Directie reglementering Tijdskrediet en Loopbaanonderbreking Communicatie Datum 29.12.2014 Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet In toepassing van het federaal regeerakkoord van 09.10.2014

Nadere informatie

Vragen & Antwoorden I. PENSIOENLEEFTIJD - AFLOOP VAN DE PENSIOENTOEZEGGING

Vragen & Antwoorden I. PENSIOENLEEFTIJD - AFLOOP VAN DE PENSIOENTOEZEGGING Newsletter 07/2016 Vragen & Antwoorden Evolutie van de reglementering van de tweede pijler Versterking van het aanvullende karakter van de tweede pijler (EBI flash Evolutie van de tweede pijler deel 3

Nadere informatie

SECTORPENSIOENPLAN VOOR DE ARBEIDERS VAN DE BETONINDUSTRIE

SECTORPENSIOENPLAN VOOR DE ARBEIDERS VAN DE BETONINDUSTRIE SECTORPENSIOENPLAN VOOR DE ARBEIDERS VAN DE BETONINDUSTRIE Paritair Subcomité 106.02 cao van 9 oktober 2006 VOORWOORD Met de ondertekening van de cao van 9 oktober 2006 werd de invoering van een sectoraal

Nadere informatie