Wat gaan we behandelen vandaag?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wat gaan we behandelen vandaag?"

Transcriptie

1 Update Pensioenen & Aanvullende Pensioenen anno 2016 Kris De Schutter 31 januari 2017 Wat gaan we behandelen vandaag? Upate Pensioenen & Aanvullende Pensioenen anno

2 Het wettelijk pensioen Upate Pensioenen & Aanvullende Pensioenen anno Het wettelijk pensioen Het wettelijk rustpensioen Het vervroegd pensioen Upate Pensioenen & Aanvullende Pensioenen anno

3 Vanaf wanneer kan het nog? Vroeger was het simpel Wettelijk pensioen: 65 jaar Vervroegd pensioen: 60 jaar en 35 jaar beroepsverleden Upate Pensioenen & Aanvullende Pensioenen anno Maar Upate Pensioenen & Aanvullende Pensioenen anno

4 Wettelijk pensioen Upate Pensioenen & Aanvullende Pensioenen anno Wettelijk pensioen Pensionering is niet verplicht: Werknemer kan verder werken Geen automatische ontbindende voorwaarde Werkgever die wil stopzetten moet opzeggen/beëindigen verkorte termijn (6 maanden) Sociale uitkeringen wel stopgezet Upate Pensioenen & Aanvullende Pensioenen anno

5 Vervroegd pensioen Einddoel Michel I: 63 jaar jaar beroepsverleden Maar: uitzondering lange loopbanen Upate Pensioenen & Aanvullende Pensioenen anno Vervroegd pensioen Upate Pensioenen & Aanvullende Pensioenen anno

6 Vervroegd pensioen Voorwaarden verjaardagsmaand (juni/december) gelden Bijvoorbeeld: René is geboren op 20 juni 1954 Wil met pensioen op 1 januari ,5 jaar in jaar loopbaan OK (2016): 62 j j. Upate Pensioenen & Aanvullende Pensioenen anno Vervroegd pensioen Kliksysteem: zodra de werknemer op bepaald ogenblik voldoet aan de voorwaarden, behoudt hij het recht Ook als later strengere voorwaarden gelden! Upate Pensioenen & Aanvullende Pensioenen anno

7 Vervroegd pensioen Overgangsmaatregel bijna-gepensioneerden uitstel van max. 2 jaar i.p.v. 3 à 5 jaar Upate Pensioenen & Aanvullende Pensioenen anno Vervroegd pensioen Upate Pensioenen & Aanvullende Pensioenen anno

8 Vervroegd pensioen Upate Pensioenen & Aanvullende Pensioenen anno Vervroegd pensioen Di Rupo I: Schriftelijke, individuele regeling overeengekomen vóór CAO, arbeidsreglement, pensioenreglement Opzegtermijn gestart vóór , eindigt na Aanvraag ingediend vóór Upate Pensioenen & Aanvullende Pensioenen anno

9 Vervroegd pensioen Michel I Ontslag met opzeg(gingsvergoeding) Bij aanvang pensioen / einde opzeg 62 jaar 40 jaar loopbaan of 61 jaar en 41 jaar 60 jaar en 42 jaar Ontslag gegeven of gekregen Beëindigingsovereenkomst Opzeg ging in vóór eindigt na Upate Pensioenen & Aanvullende Pensioenen anno Vervroegd pensioen Onderlinge toestemming Zelfde leeftijd- en loopbaanvoorwaarde Overeenkomst Buiten SWT Arbeidsovereenkomst vóór Om met vervoegd pensioen te gaan Upate Pensioenen & Aanvullende Pensioenen anno

10 Vervroegd pensioen Geboren vóór 1958 Vanaf jaar 41 jaar of 61 jaar en 43 jaar 62 jaar en 42 jaar Upate Pensioenen & Aanvullende Pensioenen anno Aanvraag Op 65 jaar? Federale Pensioendienst bereidt automatisch voor aanvraag vereist Maar geen verplichting < 65 jaar? Aanvraag indienen SWT: tot 65! Upate Pensioenen & Aanvullende Pensioenen anno

11 Loopbaanjaren Per kalenderjaar Minstens 1/3 e van voltijds regime > 1992: 104 dagen (gewerkte uren) Van 1977 tot 1991: 104 dagen Rekening gehouden met verloning Van 1955 tot 1977: 104 dagen < 1955: minstens 185 dagen van 4 uur Upate Pensioenen & Aanvullende Pensioenen anno Loopbaanjaren Militaire dienst: Indien in geen ander systeem meegeteld, en Wordt gevolgd door tewerkstelling als werknemer, ongeacht de tijd tussenin (vanaf 1 juli 2017) Gelijkgesteld op basis van een forfaitair loon Upate Pensioenen & Aanvullende Pensioenen anno

12 Loopbaanjaren Ook jaren gewerkt In andere regimes (bv. zelfstandige) In buitenland (als internationale overeenkomst) Loopbaan onderbroken om kind (< 6 jaar) op te voeden Max. 3 jaar Kinderbijslag ontvangen Beroepsactiviteit hernemen binnen 5 jaar, min. 1 jaar Upate Pensioenen & Aanvullende Pensioenen anno Loopbaanjaren Opgelet! enkel meegeteld om recht te openen levert geen pensioen op Upate Pensioenen & Aanvullende Pensioenen anno

13 Loopbaanjaren Welk jaren tellen niet mee? Geregulariseerde studieperiodes Door bijdragen geregulariseerde periodes Jaren als uit de echt gescheiden echtgenoot Upate Pensioenen & Aanvullende Pensioenen anno Loopbaanjaren Geregulariseerde studieperiodes Regeling geüniformiseerd voor ambtenaren, werknemers en zelfstandigen EUR per diplomajaar (index) Fiscaal aftrekbaar tegen marginale aanslagvoet Duurder na 10 jaar na einde studie, maar dus op elk moment mogelijk Terugverdiend na 3 jaar en 2 maanden pensioen Upate Pensioenen & Aanvullende Pensioenen anno

14 Loopbaanjaren Gelijkgestelde periodes: Niet gewerkt Toch meegerekend Maar een normaal of beperkt fictief loon Upate Pensioenen & Aanvullende Pensioenen anno Loopbaanjaren Gelijkgestelde periode werkloosheid / SWT Aangekondigd: Verminderde opbouw Enkel minimumpensioen voor periode werkloosheid > 1 jaar Overgangsmaatregelen Upate Pensioenen & Aanvullende Pensioenen anno

15 Gelijkgestelde periodes Upate Pensioenen & Aanvullende Pensioenen anno Gelijkgestelde periodes Tijdskrediet einde loopbaan Vóór 2012 Volledige schorsing: 12 m., ev. 36 m. (CAO) Halftijds: eerste 3 j. 18 m. 4/5e: 60 m. (5 j.) Na 2012 Zonder motief: 12 m., omrekenbaar naar 1/2 of 4/5 Met motief: 36 m. of 48 m. (zwaar ziek of gehandicapt kind) omrekenbaar Upate Pensioenen & Aanvullende Pensioenen anno

16 Gelijkgestelde periodes Vanaf 2015 Geen uitkeringen zonder motief Dus geen gelijkstelling 48 m. voor zorg eigen kind / palliatieve zorgen Upate Pensioenen & Aanvullende Pensioenen anno Gelijkgestelde periodes Tijdskrediet einde loopbaan: Vóór 2012 Vanaf 50 j. Onbepaalde tijd Onbeperkte gelijkstelling Upate Pensioenen & Aanvullende Pensioenen anno

17 Tijdskrediet eindeloopbaan Vanaf 2012 Vanaf 55 j. 25 j. beroepsloopbaan Overgangsmaatregel Gelijkgesteld aan beperkt fictief loon tenzij: Herstructurering Zwaar beroep Upate Pensioenen & Aanvullende Pensioenen anno Tijdskrediet eindeloopbaan Vanaf 2015 Enkel nog uitkeringen als 60 j. bij aanvraag en 25 j. loopbaan Overgangsmaatregelen Geen uitkering? Niet gelijkgesteld Upate Pensioenen & Aanvullende Pensioenen anno

18 Thematische verloven Gelijkgesteld: Palliatief verlof Ouderschapsverlof Verlof voor bijstand / verzorging familielid Vaderschapsverlof Adoptieverlof Upate Pensioenen & Aanvullende Pensioenen anno Gelijkgestelde periodes Jaarlijkse vakantie Erkende staking Ziekte Arbeidsongeval of ziekte Upate Pensioenen & Aanvullende Pensioenen anno

19 Vervroegd pensioen Financiële impact? Ja: Beroepsloopbaan korter 45 j. bereikt Reductie met 1/45 per jaar als loon gelijk blijft Maar loon einde carrière vaak belangrijker Upate Pensioenen & Aanvullende Pensioenen anno Pensioenberekening Upate Pensioenen & Aanvullende Pensioenen anno

20 Pensioenberekening 1) Pensioenen die ingaan tot Beperking tot de eenheid van loopbaan 45 jaar voltijdse dagequivalenten Overschrijding? Minst voordelige jaren vervangen Upate Pensioenen & Aanvullende Pensioenen anno Pensioenberekening 2) Pensioenen die ingaan vanaf 1,1,2015 Afschaffing eenheid van loopbaan voltijdse dagequivalenten Per jaar gemiddelde dagopbrengst berekend Meest voordelige dagen i.p.v. jaren Schrapping van dagen i.p.v. jaren Preferentiële breuken (bijv. burgerluchtvaart) Upate Pensioenen & Aanvullende Pensioenen anno

21 Werken na de pensionering Upate Pensioenen & Aanvullende Pensioenen anno Werken na de pensionering Kunnen de inkomsten gecumuleerd met het pensioen? Ja, en onbeperkt indien: Reeds 65 jaar, en/of 45 jaar beroepsloopbaan (geregulariseerde periodes niet meegerekend) Zoniet grenzen, afhankelijk van: Aard beroepsactiviteit Leeftijd Kinderlast en aanvang pensioen Upate Pensioenen & Aanvullende Pensioenen anno

22 Werken na de pensionering Upate Pensioenen & Aanvullende Pensioenen anno Werken na de pensionering Wat in geval van overschrijding grensbedrag? met minder dan 100 %: pensioen wordt met een gelijk percentage verminderd (35 % overschrijding = 35 % van het totaalpensioenbedrag terugbetaald in het daaropvolgende jaar) met meer dan 100 %: pensioen wordt geschorst voor het volledige kalenderjaar daaropvolgende jaar het totaal pensioenbedrag terugbetalen Gezinspensioen wordt teruggebracht naar alleenstaandenpensioen, ongeacht hoogte overschrijding Upate Pensioenen & Aanvullende Pensioenen anno

23 Werken na de pensionering Met welk inkomen wordt rekening gehouden? Werknemer/ambt-mandaat: bruto-inkomen Zelfstandige: netto-bedrijfsinkomsten, gespreid over het jaar Gecombineerd: 80% van bruto-inkomen + 100% bedrijfsinkomsten Opzeggingsvergoedingen sinds 2015 eveneens meegerekend Dubbel vakantiegeld niet meegerekend Upate Pensioenen & Aanvullende Pensioenen anno Werken na pensionering Aangifte activiteit? Neen, tenzij: Eerste betaling pensioen Buitenlandse inkomsten Politiek of ander mandaat Wetenschappelijke of artistieke werken Steeds aan te geven, ook na 65 of 45 j. loopbaan Upate Pensioenen & Aanvullende Pensioenen anno

24 Het aanvullende pension Recente wijzigingen Upate Pensioenen & Aanvullende Pensioenen anno De Wet van 18 december 2015 tot waarborging van de duurzaamheid en het sociale karakter van de aanvullende pensioenen en tot versterking van het aanvullende karakter ten opzichte van de rustpensioenen Aanpassing rendementsgarantie Overlijdensdekking Versterking van het aanvullend karakter van het aanvullend pensioen Upate Pensioenen & Aanvullende Pensioenen anno

25 Rendementsgarantie Upate Pensioenen & Aanvullende Pensioenen anno Rendementsgarantie Tot : 3,25% op werkgeversbijdragen 3,75% op werknemersbijdragen Vanaf : 65% gemiddeld rendement OLO s op 10 jaar Minimum 1,75%, maximum 3,75% Upate Pensioenen & Aanvullende Pensioenen anno

26 Rendementsgarantie 1,75% voor 2016 en 2017 Zowel op werkgevers- als werknemersbijdragen Kan verhoogd worden in 2018/2019 Nationale Bank Realistische, flexibelere rendementsgarantie Upate Pensioenen & Aanvullende Pensioenen anno Rendementsgarantie Horizontale methode tale methode Bron: Presentatie Accord du Groupe des Dix Garantie de rendement minimum et Couverture décès, Philippe Demol, AXA, 03/12/

27 Rendementsgarantie Verticale methode Bron: Presentatie Accord du Groupe des Dix Garantie de rendement minimum et Couverture décès, Philippe Demol, AXA, 03/12/2015 Upate Pensioenen & Aanvullende Pensioenen anno Overlijdensdekking Upate Pensioenen & Aanvullende Pensioenen anno

28 Overlijdensdekking Oorsprong Mogelijkheid binnen bestaand plan onthaalstructuur Werknemer bekostigt Eén jaar bedenktijd Default Geïnformeerde keuze Upate Pensioenen & Aanvullende Pensioenen anno Versterking aanvullend karakter aanvullend pensioen Upate Pensioenen & Aanvullende Pensioenen anno

29 Versterking aanvullend karakter aanvullend pensioen Opname ten vroegste bij aanvang wettelijk pensioen Verbod op bepalingen die aanzetten tot vervroegd vertrek Niet-aansluiting voor gepensioneerden die het werk hervatten Pensioenleeftijd = wettelijke pensioenleeftijd Upate Pensioenen & Aanvullende Pensioenen anno Versterking aanvullend karakter aanvullend pensioen Opname ten vroegste bij aanvang wettelijk pensioen Voorheen: vanaf 60 jaar Nu: aanvang (vervroegd) wettelijk pensioen Uitzondering: verder werken na 65 j. of moment waarop voorwaarden vervroegd pensioen voldaan Overgangsmaatregelen Leeftijd bij opname bepaalt % inkomstenbelasting Upate Pensioenen & Aanvullende Pensioenen anno

30 Versterking aanvullend karakter aanvullend pensioen Leeftijd bij opname bepaalt % inkomstenbelasting Upate Pensioenen & Aanvullende Pensioenen anno Versterking aanvullend karakter aanvullend pensioen Verbod op bepalingen die aanzetten tot vervroegd vertrek Vasteprestatieplannen ( DB ): gunstige actualisatieregels van de verworven prestatie Vastebijdrageplannen ( DC ): storting eenmalige premie bij aanvang SWT of vervroegd pensioen (future service) storting ter compensatie verlies wettelijk pensioen Upate Pensioenen & Aanvullende Pensioenen anno

31 Versterking aanvullend karakter aanvullend pensioen Verbod op bepalingen die aanzetten tot vervroegd vertrek Geen dynamisch beheer Geen recht op verworven prestaties, tenzij reglement Niet geviseerd: periode gedekt door opzeggingsvergoeding! Overgangsbepalingen gekoppeld aan voorwaarden rond moment opname Upate Pensioenen & Aanvullende Pensioenen anno Versterking aanvullend karakter aanvullend pensioen Pensioenleeftijd = wettelijke pensioenleeftijd Invoering pensioenplan na inwerkingtreding wet: pensioenleeftijd = wettelijke pensioenleeftijd Bestaande stelsels: voor werknemers die in dienst treden na 1 januari 2019 Wijziging leeftijd: niet lager dan wett. leeftijd Upate Pensioenen & Aanvullende Pensioenen anno

32 Versterking aanvullend karakter aanvullend pensioen Niet-aansluiting voor gepensioneerden die het werk hervatten Uitzondering: Gepensioneerde is nog aan het werk Geniet bij inwerkingtreding wet pensioentoezegging Upate Pensioenen & Aanvullende Pensioenen anno Versterking aanvullend karakter aanvullend pensioen Geldt ook voor WAPZ en WAP Bedrijfsleider Overgangsmaatregelen Check uw reglementen! Upate Pensioenen & Aanvullende Pensioenen anno

33 Samenspel wettelijk en aanvullend pensioen Upate Pensioenen & Aanvullende Pensioenen anno Samenspel wettelijk en aanvullend pensioen Wettelijk pensioen wordt vertraagd Werknemer blijft in dienst, maar uitvoering arbeidsovereenkomst geschorst: Tijdskrediet Conventionele schorsing Vrijstelling van prestatie Impact aanvullend pensioen: Gelijkgestelde periode? DB-plan: impact referentieloon? Upate Pensioenen & Aanvullende Pensioenen anno

34 Het onderscheid arbeiders-bedienden in aanvullende pensioenen Een stand van zaken Upate Pensioenen & Aanvullende Pensioenen anno Kader Wet van 5 mei 2014 houdende geleidelijke opheffing van de verschillen in behandeling die berusten op het onderscheid tussen werklieden en bedienden inzake aanvullende pensioenen Weg van geleidelijkheid Overgangsperiode van 10 jaar 2025 Upate Pensioenen & Aanvullende Pensioenen anno

35 Fase 1: vóór 1 januari 2015 Expliciete bevestiging in de wet: bestaande verschillen vormen geen discriminatie Bevestiging was noodzakelijk na arrest Grondwettelijk Hof Upate Pensioenen & Aanvullende Pensioenen anno Fase 2: inwerkingtreding 1 januari 2023 Sociale partners aan zet! Alleen stelsel arbeiders Alleen stelsel bedienden pensioenstelsel of voor Elk eigen stelsel bedrijfstak CAO neer te leggen voor 1 januari 2023 Opting out mogelijk (zelfs met onderscheid) Upate Pensioenen & Aanvullende Pensioenen anno

36 Fase 2: inwerkingtreding 1 januari 2023 Werkgevers: standstill verplichting Betekent: Bestaand onderscheid A-B is geen discriminatie Maar: geen onderscheid invoeren of vergroten Tenzij: doelstelling om bestaand verschil in behandeling weg te werken Upate Pensioenen & Aanvullende Pensioenen anno Fase 2: inwerkingtreding 1 januari 2023 Tenzij: Doelstelling om verschil in behandeling weg te werken Verschil dat bestaat in een pensioenstelsel op datum van inwerkingtreding wet Bv. in Voorbereidende Werken: DC arbeiders 1% DC bedienden 3% Nieuw DC-plan waarin bijdrage arbeiders stijgt tot percentage bedienden (2023) Opgelet: opstellen reglement nieuwe discriminatie Upate Pensioenen & Aanvullende Pensioenen anno

37 Fase 2: inwerkingtreding 1 januari 2023 Werkgevers: standstill maar ook verhoogde waakzaamheid Toekomstige planwijzigingen Loononderhandelingen Upate Pensioenen & Aanvullende Pensioenen anno Fase 3: 1 januari januari 2025 Werkgevers aan zet Indien geen sectorcao op 1 januari 2023 Bestaande stelsels stopgezet behalve: solidariteitstoezegging Invoering gelijkwaardig stelsel op niveau onderneming DC: bijdragen gelijk op niveau onderneming DB: verworven reserves op elk moment gelijk op niveau onderneming Upate Pensioenen & Aanvullende Pensioenen anno

38 Fase 4: vanaf 1 januari 2025 Onderscheid arbeider bediende = discriminatie Voor tijdvakken vanaf 1 januari 2025 Uitzondering: nieuw artikel 16, 3 WAP Upate Pensioenen & Aanvullende Pensioenen anno Fase 4: vanaf 1 januari 2025 Nieuw artikel 16, 3 WAP: Bestaand pensioenstelsel gewijzigd om verschil in behandeling op te heffen? vervangen Aangeslotenen bestaand stelsel kunnen deelname weigeren tenzij CAO aansluiting verplicht Bestaand plan moet verdergezet ( discriminatie) in voege op datum inwerkingtreding wet Upate Pensioenen & Aanvullende Pensioenen anno

39 Fase 4: vanaf 1 januari 2025 Onderscheid arbeider bediende = discriminatie Maar andere categorieën nog steeds mogelijk: Directieleden / kaderleden Vertegenwoordigers Op basis van loon maar: geen indirect onderscheid arbeider-bediende! Upate Pensioenen & Aanvullende Pensioenen anno Upate Pensioenen & Aanvullende Pensioenen anno

NIEUWIGHEDEN OP VLAK VAN HET PENSIOEN Januari 2013

NIEUWIGHEDEN OP VLAK VAN HET PENSIOEN Januari 2013 NIEUWIGHEDEN OP VLAK VAN HET PENSIOEN Januari 2013 1. Inleiding Eén van de eerste beslissingen van de regering Di Rupo I, had betrekking op de hervorming van de pensioenen. Intussen werden al heel wat

Nadere informatie

De pensioenhervorming uitgeklaard

De pensioenhervorming uitgeklaard De pensioenhervorming uitgeklaard INHOUDSTAFEL 1. HET VERVROEGD PENSIOEN... 2 1.1. SITUATIE VOOR DE HERVORMING... 2 1.2. SITUATIE VANAF 1 JANUARI 2013... 2 1.3. DE OVERGANGSMAATREGELEN... 3 1.3.1.Voor

Nadere informatie

Een handleiding voor de pensioenwetgeving

Een handleiding voor de pensioenwetgeving Een handleiding voor de pensioenwetgeving Brecht Van Roey Vrije visie, eigen stem Inhoudstafel Pensioenleeftijd Pensioenberekening (werknemers) Toegelaten arbeid Netto MyPension.be Pensioenprognose ACLVB

Nadere informatie

Wijzigingen in de pensioenwetgeving

Wijzigingen in de pensioenwetgeving 1. Wijzigingen in de pensioenleeftijd en berekening van het pensioen 1.1. Wettelijk pensioen 1.1.1. Leeftijd In België is de wettelijke pensioenleeftijd voorlopig nog steeds 65 jaar. De startdatum van

Nadere informatie

Vragen over uw pensioen en dat van uw werknemer beantwoord

Vragen over uw pensioen en dat van uw werknemer beantwoord Vragen over uw pensioen en dat van uw werknemer beantwoord Dag van de Payroll Professional 2018 04-10-2018 I Nicole Meersman Agenda 1. Voorwaarden rustpensioen 2. Voorwaarden vervroegd pensioen 3. Einde

Nadere informatie

Vervroegd en wettelijk pensioen

Vervroegd en wettelijk pensioen Vervroegd en wettelijk pensioen Brecht Van Roey Vrije visie, eigen stem Inhoudstafel Pensioenberekeningen bestaan uit twee grote delen! Pensioenleeftijd Of Wanneer mag ik op pensioen? Pensioenbedrag Of

Nadere informatie

Loopbaanvoorwaarde. Minimunleeftijd. Uitzonderingen lange loopbanen

Loopbaanvoorwaarde. Minimunleeftijd. Uitzonderingen lange loopbanen je rechten op zak Wettelijk pensioen Voor de meeste Belgen op pensioenleeftijd is en blijft het wettelijk pensioen de enige bron van inkomsten. Dit is gebaseerd op de solidariteit tussen de generaties:

Nadere informatie

DPP Workshop Pensioen

DPP Workshop Pensioen 70? Nee dat is de capaciteit van de zaal, niet uw pensioenleeftijd! DPP Workshop Pensioen Jurryt Prims 3 oktober 2013 1 Vraag 1 Wat is de wettelijke pensioenleeftijd in België? a) 62 b) 65 c) 67 2 VOORWAARDE

Nadere informatie

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen 1/3 STUREN NAAR: Federale Pensioendienst Beroepsactiviteit en betaalwijze - P3121 Zuidertoren 1060 BRUSSEL BELGIE Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen Nationaal

Nadere informatie

Pensioenen Stand van zaken op 20 januari 2012

Pensioenen Stand van zaken op 20 januari 2012 Pensioenen Stand van zaken op 20 januari 2012 Enkele zaken rond de pensioenregeling voor werknemers werden onlangs aangepast. We geven hier een beknopt overzicht van de nieuwe regeling zoals ze in de Wet

Nadere informatie

Uw pensioen Onze zorg Over de toekomst van uw pensioen. Een initiatief van sp.a Zandhoven 7 mei 2014 Greet van Gool

Uw pensioen Onze zorg Over de toekomst van uw pensioen. Een initiatief van sp.a Zandhoven 7 mei 2014 Greet van Gool Uw pensioen Onze zorg Over de toekomst van uw pensioen Een initiatief van sp.a Zandhoven 7 mei 2014 Greet van Gool Schema Pensioen Stand van zaken en Uitdagingen Soorten pensioenen Toekenningsvoorwaarden

Nadere informatie

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen 1 / 3 1.1.1 Rijksdienst voor Pensioenen Controle ~ P132 Zuidertoren 1060 BRUSSEL BELGIE Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen Nationaal nummer:.. -. 1 In te vullen

Nadere informatie

Pensioen. Carla Timmermans

Pensioen. Carla Timmermans Pensioen Carla Timmermans Voorwaarden Pensioen Berekeningsparameters Voorwaarden Leeftijd 65 jaar Vervroegd pensioen 60 jaar en 35 loopbaanjaren, MAAR. Einde van de arbeidsovereenkomst Aanvraag Ambtshalve

Nadere informatie

Wettelijk rustpensioen zelfstandigen. Liantis studiedienst

Wettelijk rustpensioen zelfstandigen. Liantis studiedienst Wettelijk rustpensioen zelfstandigen Liantis studiedienst 3 Inhoud I. Pensioen als zelfstandige II. Bijverdienen naast het pensioen (en sociale bijdragen) 4 I. PENSIOEN ALS ZELFSTANDIGE Pensioendatum Wanneer

Nadere informatie

Het effect van loopbaankeuzes van vrouwen op hun pensioen. Federale Dag Diversiteit 25 oktober 2018

Het effect van loopbaankeuzes van vrouwen op hun pensioen. Federale Dag Diversiteit 25 oktober 2018 Het effect van loopbaankeuzes van vrouwen op hun pensioen Federale Dag Diversiteit 25 oktober 2018 Federale Pensioendienst 26 oktober 2018 Inleiding «Vrouwen hebben in België lage pensioenen» Feit of fake

Nadere informatie

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 Hoofdstuk 1. Situering 7 Hoofdstuk 2. Strategie/Beleidsluik 7 Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 9 Afdeling 1. Basiswetgeving 9 Afdeling 2. Afwijkingen

Nadere informatie

Tijdskrediet met motief 1

Tijdskrediet met motief 1 Tijdskrediet met motief 1 Reden Hoelang waarden Beperkingen / uitbreidingen Vlaamse premie RVA uitkeringen (bruto netto) MOTIEF ZORG 1. opvoeding van kinderen

Nadere informatie

HERVORMING VAN DE WET OP DE AANVULLENDE PENSIOENEN: WAT IS NIEUW?

HERVORMING VAN DE WET OP DE AANVULLENDE PENSIOENEN: WAT IS NIEUW? HERVORMING VAN DE WET OP DE AANVULLENDE PENSIOENEN: WAT IS NIEUW? De hervorming van de aanvullende pensioenen die werd aangekondigd in aansluiting op de hervorming van de 1 ste pijler van de pensioenen

Nadere informatie

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 Hoofdstuk 1. Situering 7 Hoofdstuk 2. Strategie/Beleidsluik 7 Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 9 Afdeling 1. Basiswetgeving 9 Afdeling 2. Afwijkingen

Nadere informatie

PENSIOENREGELING voor ZELFSTANDIGEN. 65, en wat nu? Studiedienst Zenito sociaal verzekeringsfonds

PENSIOENREGELING voor ZELFSTANDIGEN. 65, en wat nu? Studiedienst Zenito sociaal verzekeringsfonds PENSIOENREGELING voor ZELFSTANDIGEN 65, en wat nu? Studiedienst Zenito sociaal verzekeringsfonds Inhoud Aanvraag Berekening Toegelaten activiteit I. De aanvraag Aanvraag Wie? - in België - in het buitenland

Nadere informatie

Wijzigingen in het wettelijke pensioen van de zelfstandige

Wijzigingen in het wettelijke pensioen van de zelfstandige Wijzigingen in het wettelijke pensioen van de zelfstandige Kempische Verzekeringskring 06/12/2016 ward.belet@ergolife.be De federale pensioendienst (FDP) Sinds april 2016: RVP (Rijksdienst voor Pensioenen)

Nadere informatie

Regeerakkoord DI RUPO I:Wat met de pensioenen?

Regeerakkoord DI RUPO I:Wat met de pensioenen? Regeerakkoord DI RUPO I:Wat met de pensioenen? 540 dagen na de verkiezingen heeft België een nieuwe federale regering. Vincent Van Quickenborne (Open VLD) wordt de nieuwe minister van pensioenen. Hieronder

Nadere informatie

Vragen & Antwoorden I. PENSIOENLEEFTIJD - AFLOOP VAN DE PENSIOENTOEZEGGING

Vragen & Antwoorden I. PENSIOENLEEFTIJD - AFLOOP VAN DE PENSIOENTOEZEGGING Newsletter 07/2016 Vragen & Antwoorden Evolutie van de reglementering van de tweede pijler Versterking van het aanvullende karakter van de tweede pijler (EBI flash Evolutie van de tweede pijler deel 3

Nadere informatie

Samenvatting van de belangrijkste wijzigingen aan de algemene voorwaarden

Samenvatting van de belangrijkste wijzigingen aan de algemene voorwaarden Samenvatting van de belangrijkste wijzigingen aan de algemene voorwaarden 1. Vereffening van de uitkering bij leven Sinds 1 januari 2016 kan in het stelsel van de loontrekkende werknemers het aanvullend

Nadere informatie

Regeerakkoord DI RUPO I:Wat met de pensioenen?

Regeerakkoord DI RUPO I:Wat met de pensioenen? Regeerakkoord DI RUPO I:Wat met de pensioenen? 540 dagen na de verkiezingen heeft België een nieuwe federale regering. Vincent Van Quickenborne (Open VLD) wordt de nieuwe minister van pensioenen. Hieronder

Nadere informatie

Het wettelijk pensioen: FAQ

Het wettelijk pensioen: FAQ Het wettelijk pensioen: FAQ Sofie Debie 31 januari 2017 Pensioen Voorwaarden Vervroegd pensioen Financiering Berekeningsparameters Voorbeelden Interessante weetjes 2 1 Voorwaarden 1. Leeftijd rustpensioen

Nadere informatie

Publicatiedatum: 6 februari 2012

Publicatiedatum: 6 februari 2012 Publicatiedatum: 6 februari 2012 Sinds 1 januari 2012 zijn de voorwaarden om recht te hebben op uitkeringen tijdens een periode van tijdskrediet strenger geworden. Zo wordt een langere loopbaan vereist

Nadere informatie

BEDRAG VAN HET PENSIOEN

BEDRAG VAN HET PENSIOEN BEDRAG VAN HET PENSIOEN Elk burgerlijk tewerkstellingsjaar geeft recht op een jaarlijks pensioenbedrag. Dit bedrag wordt als volgt berekend : 1. men neemt de jaarlijkse bezoldiging (werkelijke en/of forfaitaire

Nadere informatie

Nieuwe regels voor de aanvullende pensioenen vanaf 2016

Nieuwe regels voor de aanvullende pensioenen vanaf 2016 Nieuwe regels voor de aanvullende pensioenen vanaf 2016 De nouvelles règles pour les pensions complémentaires à partir de 2016 De wet van 18 december 2015 ter waarborging van de duurzaamheid en het sociale

Nadere informatie

INTERPRETATIE VAN HET BEGRIP EFFECTIEF ACTIEF

INTERPRETATIE VAN HET BEGRIP EFFECTIEF ACTIEF INTERPRETATIE VAN HET BEGRIP EFFECTIEF ACTIEF Opdat sommige kapitalen en afkoopwaarden in aanmerking zouden kunnen komen voor een fiscaal gunstig regime (hetzij de aanslagvoet van 10%, hetzij de beperking

Nadere informatie

Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet

Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet Directie reglementering Tijdskrediet en Loopbaanonderbreking Communicatie Datum 29.12.2014 Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet In toepassing van het federaal regeerakkoord van 09.10.2014

Nadere informatie

4. Kan ik een overlevingspensioen samen met een rustpensioen ontvangen?

4. Kan ik een overlevingspensioen samen met een rustpensioen ontvangen? BIJLAGEN JE PENSIOEN GOED GEREGELD 1. De wettelijke grensbedragen van je pensioen 2. De herwaarderingscoëfficiënten voor de berekening van je pensioen 3. Hoe kan ik mijn pensioen verhogen met een pensioenbonus?

Nadere informatie

Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 8 Afdeling 1. Basiswetgeving 8 Afdeling 2. Afwijkingen op het niveau van de sector of de onderneming 9

Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 8 Afdeling 1. Basiswetgeving 8 Afdeling 2. Afwijkingen op het niveau van de sector of de onderneming 9 DEEL 1. VOLTIJDS BRUGPENSIOEN 1 Hoofdstuk 1. Situering 7 Hoofdstuk 2. Strategie/Beleidsluik 7 Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 8 Afdeling 1. Basiswetgeving 8 Afdeling 2. Afwijkingen op het niveau van de sector

Nadere informatie

a. Anciënniteitsvoorwaarde

a. Anciënniteitsvoorwaarde Sinds 1 januari 2012 zijn de voorwaarden om recht te hebben op uitkeringen tijdens een periode van tijdskrediet strenger geworden. Zo werd een langere loopbaan vereist van de werknemer, en werd het recht

Nadere informatie

INTERPRETATIE VAN HET BEGRIP EFFECTIEF ACTIEF

INTERPRETATIE VAN HET BEGRIP EFFECTIEF ACTIEF INTERPRETATIE VAN HET BEGRIP EFFECTIEF ACTIEF Opdat sommige kapitalen en afkoopwaarden in aanmerking zouden kunnen komen voor een fiscaal gunstig regime (hetzij de aanslagvoet van 10 %, hetzij de beperking

Nadere informatie

Tijdskrediet en loopbaanvermindering 1

Tijdskrediet en loopbaanvermindering 1 Tijdskrediet en loopbaanvermindering 1 4 soorten tijdskrediet : 1. Tijdskrediet zonder motief; 2. Tijdskrediet met motief; 3. Landingsbanen; 4. Themaverloven. 1 CAO 77bis regelde oorspronkelijk het recht

Nadere informatie

Fiche 8 AANVULLENDE PENSIOENEN

Fiche 8 AANVULLENDE PENSIOENEN Fiche 8 AANVULLENDE PENSIOENEN (Werknemers: W. 28.04.2003 op de aanvullende pensioenen (de WAP); Zelfstandigen: programmawet 24.12.2002 - W. 27.10.2006 betreffende het toezicht op de instellingen voor

Nadere informatie

Eindeloopbaan: je rechten

Eindeloopbaan: je rechten Eindeloopbaan: je rechten Eindeloopbaan: je rechten Bedragen Alle bedragen zijn van toepassing op moment van publicatie (oktober 2017) en uitgedrukt in euro. Vrouwen-Mannen Alle verwijzingen naar personen

Nadere informatie

Wat zijn de gevolgen van de pensioenhervormingen voor de personeelsleden van de UGent?

Wat zijn de gevolgen van de pensioenhervormingen voor de personeelsleden van de UGent? Wat zijn de gevolgen van de pensioenhervormingen voor de personeelsleden van de UGent? DEZE TEKST IS GEBASEERD OP DE RECENTSTE REGELGEVING TOT 15 JANUARI 2012. ER ZIJN VERDER NOG EEN AANTAL MAATREGELEN

Nadere informatie

Deze nota geeft een toelichting bij de verschillende elementen van het ontwerp-akkoord.

Deze nota geeft een toelichting bij de verschillende elementen van het ontwerp-akkoord. T O E L I C H T I N G B I J O N T W E R P - A K K O O R D G R O E P V A N T I E N V A N 1 4 O K T O B E R 2015 De Groep van Tien bereikte op 14 oktober 2015 een ontwerp-akkoord over enkele belangrijke

Nadere informatie

PENSIOENLEEFTIJD EN ANTICIPATIE

PENSIOENLEEFTIJD EN ANTICIPATIE Aanvullende pensioenen Hervorming 2020-2040 Serge Tubeeckx 30/09/2014 Extract uit het verslag van de experten: Serge TUBEECKX - 30/09/2014-115067 - CONTASSUR 2 I. De aanvullende pensioenprestaties mogen

Nadere informatie

Halftijds brugpensioen

Halftijds brugpensioen Halftijds brugpensioen //dossier Eindeloopbaan Inhoud Wat verstaat men onder halftijds brugpensioen?... 01 Onder welke voorwaarden krijgt men toegang tot het halftijds brugpensioen?... 01 Welke procedure

Nadere informatie

e-doc SOCIALE BIJDRAGEN M E T A A L

e-doc SOCIALE BIJDRAGEN M E T A A L e-doc SOCIALE BIJDRAGEN ABVV M E T A A L 4 Ontdek alles over de sociale bijdragen! 5 Sociale bijdragen 1. TIJDSKREDIET Bedragen van toepassing vanaf 01/09/2012 (index van toepassing vanaf 01/12/2012).

Nadere informatie

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit Ouderschapsverlof 12.07.2016 Rev. 31.07.2017 Juridische dienst Info@salar.be Ouderschapsverlof is een thematisch verlof dat werknemers de mogelijkheid biedt de arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen of

Nadere informatie

Dag van de Payroll Professional 2017 SWT: Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag

Dag van de Payroll Professional 2017 SWT: Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag Dag van de Payroll Professional 2017 SWT: Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag 05-10-2017 I Saartje Brits Agenda 1. Wat is SWT 2. Voorwaarden 3. Inkomsten SWT 4. Bijdragen en inhoudingen 5. Vervangingsplicht

Nadere informatie

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit Juridische dienst

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit Juridische dienst Ouderschapsverlof 12.07.2016 Juridische dienst Info@salar.be Ouderschapsverlof is een thematisch verlof dat werknemers de mogelijkheid biedt de arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen of te verminderen

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL HOOFDSTUK 1: INLEIDING 9 HOOFDSTUK 2: PENSIOENSTELSEL IN DE REGELING VOOR WERKNEMERS 11

INHOUDSTAFEL HOOFDSTUK 1: INLEIDING 9 HOOFDSTUK 2: PENSIOENSTELSEL IN DE REGELING VOOR WERKNEMERS 11 INHOUDSTAFEL HOOFDSTUK 1: INLEIDING 9 HOOFDSTUK 2: PENSIOENSTELSEL IN DE REGELING VOOR WERKNEMERS 11 1. VERVROEGD RUSTPENSIOEN 11 1.1. Huidige regeling 11 1.2. Onderscheid tussen pensioenrecht en pensioenberekening

Nadere informatie

Jo Coulier Hoofdafgevaardigde ABVV Vrije Universiteit Brussel Presentatie gemaakt op basis van wetgeving zoals gekend op 1 november 2017

Jo Coulier Hoofdafgevaardigde ABVV Vrije Universiteit Brussel Presentatie gemaakt op basis van wetgeving zoals gekend op 1 november 2017 Jo Coulier Hoofdafgevaardigde ABVV Vrije Universiteit Brussel abvv@vub.be Presentatie gemaakt op basis van wetgeving zoals gekend op 1 november 2017 Pensioenberekening: need to know Er bestaan drie pensioenstelsels:

Nadere informatie

Inhoudstafel. Inleiding 1. Deel I Tijdskrediet

Inhoudstafel. Inleiding 1. Deel I Tijdskrediet Inleiding 1 Deel I Tijdskrediet Hoofdstuk I Toepassingsgebied 5 Hoofdstuk II Soorten tijdskrediet 7 Hoofdstuk III Tijdskrediet zonder motief 9 1. Soorten tijdskrediet zonder motief? 9 2. Voorwaarden 10

Nadere informatie

Alles wat je moet weten over je pensioen en de pensioenhervorming

Alles wat je moet weten over je pensioen en de pensioenhervorming Alles wat je moet weten over je pensioen en de pensioenhervorming 21 mei 2014 Greet van Gool Schema Algemene informatie (incl. hervorming) Soorten pensioenen Toekenningsvoorwaarden Berekening Betalingsvoorwaarden

Nadere informatie

Horeca in het federaal regeerakkoord Enkele druppels op een hete plaat? Horeca Expo Gent 2014 Geert Vermeir

Horeca in het federaal regeerakkoord Enkele druppels op een hete plaat? Horeca Expo Gent 2014 Geert Vermeir Horeca in het federaal regeerakkoord Enkele druppels op een hete plaat? Horeca Expo Gent 2014 Geert Vermeir Blackbox komt eraan Een geregistreerde kassa voor de horeca 2015 2016 Horeca Expo Gent 2014 Geert

Nadere informatie

VERLOFSTELSELS Vrije universiteit Brussel. Maart 2017 Jo Coulier Tim Vandenberghe

VERLOFSTELSELS Vrije universiteit Brussel. Maart 2017 Jo Coulier Tim Vandenberghe VERLOFSTELSELS Vrije universiteit Brussel Maart 2017 Jo Coulier Tim Vandenberghe abvv@vub.ac.be Situatie 2016-2017 (Gewone) Loopbaanonderbreking 22.01.1985 : invoering onderbreking beroepsloopbaan, later

Nadere informatie

Jo Coulier Hoofdafgevaardigde ABVV Vrije Universiteit Brussel

Jo Coulier Hoofdafgevaardigde ABVV Vrije Universiteit Brussel Jo Coulier Hoofdafgevaardigde ABVV Vrije Universiteit Brussel abvv@vub.be Pensioenberekening: need to know Er bestaan drie pensioenstelsels: Overheidsstelsel (enkel voor benoemde ambtenaren) Werknemersstelsel

Nadere informatie

Aanbevelingen die volledig ingewilligd zijn

Aanbevelingen die volledig ingewilligd zijn 1/07/2015 1 Aanbevelingen die volledig ingewilligd zijn 1. Aanbeveling 1999/1 Aanpassing van de reglementering betreffende de betaling per overschrijving van de uitkeringen betaald door de Rijksdienst

Nadere informatie

Pensioenupdate Up2date najaar 2018

Pensioenupdate Up2date najaar 2018 Pensioenupdate Up2date najaar 2018 1. Wat is er nieuw? 2. Regularisatie studiejaren 3. De POZ 2 Wat is er nieuw? 3 Wat is de wettelijke pensioenleeftijd? Periode Tot en met 31.01.2025 Van 01.02.2025 tot

Nadere informatie

Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen in de overheidssector. 2. De verhoging van de leeftijd en loopbaanvoorwaarde voor vervroegd

Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen in de overheidssector. 2. De verhoging van de leeftijd en loopbaanvoorwaarde voor vervroegd Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen in de overheidssector 1. 0verzicht Een eerste maatregel verhoogt de minimum leeftijd en loopbaanvoorwaarde om een vervroegd rustpensioen te kunnen genieten.

Nadere informatie

e-doc ALLE SOCIALE UITKERINGEN OP EEN RIJ

e-doc ALLE SOCIALE UITKERINGEN OP EEN RIJ e-doc ALLE SOCIALE UITKERINGEN OP EEN RIJ Maart 2018 1. TIJDSKREDIET Bedragen van toepassing vanaf 01/06/2016. Bedragen per maand op basis van een voltijdse betrekking. ONTDEK ALLES OVER DE SOCIALE UITKERINGEN

Nadere informatie

e-doc A B ABVV M E T A A M E M E T A A L ALLE SOCIALE UITKERINGEN M E M E M E OP EEN RIJ februari 2015

e-doc A B ABVV M E T A A M E M E T A A L ALLE SOCIALE UITKERINGEN M E M E M E OP EEN RIJ februari 2015 e-doc A BVV A B L T A A ALL SOCIAL UITKRINGN OP N RIJ A BVV L T A A ABVV T A A L L T A A ABVV T A A februari 2015 2 Ontdek alles over de sociale uitkeringen! BVV-etaal november 2014 e-doc 3 Sociale uitkeringen

Nadere informatie

Ouderschapsverlof. 13.04.2006 Rev. 04.06.2012 Juridische dienst info@salar.be

Ouderschapsverlof. 13.04.2006 Rev. 04.06.2012 Juridische dienst info@salar.be 13.04.2006 Rev. 04.06.2012 Juridische dienst info@salar.be Ouderschapsverlof De redactie en uitgever streven naar optimale betrouwbaarheid en volledigheid van de verstrekte informatie, waarvoor ze echter

Nadere informatie

Eindeloopbaan: je rechten

Eindeloopbaan: je rechten Eindeloopbaan: je rechten Eindeloopbaan: je rechten Eindeloopbaan: je rechten Bedragen Alle bedragen zijn van toepassing op moment van publicatie (april 2016) en uitgedrukt in euro. Vrouwen-Mannen Alle

Nadere informatie

Paritair Comité voor de orthopedische technologieën

Paritair Comité voor de orthopedische technologieën 3400000 Paritair Comité voor de orthopedische technologieën Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 mei 2009 (94.250)... 2 Arbeidsvoorwaarden van de werklieden en werksters... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Wat is de weerslag van tijdskrediet op mijn pensioen? Welke regels gelden voor tijdskrediet? Bijvoorbeeld: Je zit in halftijds tijdskrediet vanaf je

Wat is de weerslag van tijdskrediet op mijn pensioen? Welke regels gelden voor tijdskrediet? Bijvoorbeeld: Je zit in halftijds tijdskrediet vanaf je je rechten op zak Tijdskrediet Tijdskrediet is een individueel recht om je loopbaan te onderbreken, je prestaties gedurende je loopbaan te verminderen. Dit recht garandeert je dat je achteraf terug aan

Nadere informatie

e-doc ALLE SOCIALE UITKERINGEN OP EEN RIJ

e-doc ALLE SOCIALE UITKERINGEN OP EEN RIJ e-doc ALLE SOCIALE UITKERINGEN OP EEN RIJ Januari 2019 1. TIJDSKREDIET Bedragen van toepassing vanaf 01/09/2018. Bedragen per maand op basis van een voltijdse betrekking. 1. TIJDSKREDIET Bedragen van toepassing

Nadere informatie

Voor bepaalde werknemers is er echter al recht op tijdskrediet voor oudere werknemers vanaf 50 jaar. Het gaat hier meer bepaald om werknemers:

Voor bepaalde werknemers is er echter al recht op tijdskrediet voor oudere werknemers vanaf 50 jaar. Het gaat hier meer bepaald om werknemers: Eerder werden reeds de wijzigingen van het tijdskrediet zonder motief en van het tijdskrediet met motief besproken. Deze keer bekijken we welke wijzigingen er komen in het tijdskrediet voor oudere werknemers,

Nadere informatie

Regeerakkoord: wat is de impact op de pensioenen en de verzekeringsproducten?

Regeerakkoord: wat is de impact op de pensioenen en de verzekeringsproducten? Regeerakkoord: wat is de impact op de pensioenen en de verzekeringsproducten? DECAVI 25 februari 2015 Florence DELOGNE Adjunct-directeur Minister van Pensioenen 1 De huidige toestand van de 1 e pijlerpensioenen

Nadere informatie

Pensioenhervorming treft onderwijspersoneel zeer hard 22/10/2014

Pensioenhervorming treft onderwijspersoneel zeer hard 22/10/2014 Pensioenhervorming treft onderwijspersoneel zeer hard 22/10/2014 De federale regering heeft allerlei besparingsmaatregelen voor ons in petto. De maatregelen die ons het hardst zullen treffen, hebben te

Nadere informatie

- 7 - HOOFDSTUK III. INSCHRIJVING

- 7 - HOOFDSTUK III. INSCHRIJVING - 7 - HOOFDSTUK III. INSCHRIJVING Artikel 6 De werkgevers die werknemers in vast dienstverband aanwerven als vaklui, dienen hiervan onverwijld kennis te geven aan de Administratieve Commissie met het oog

Nadere informatie

De gewijzigde WAP-garantie in een notendop

De gewijzigde WAP-garantie in een notendop Binnen de Groep van tien werd op 14 oktober 2015 een compromis bereikt over de herziening van de wettelijke rendementsgarantie op de aanvullende pensioenen. De rendementsgarantie zal voortaan worden berekend

Nadere informatie

Het recht op tijdskrediet

Het recht op tijdskrediet Het recht op tijdskrediet Op 28 december 2011 verscheen er in het Staatblad een Koninklijk Besluit tot wijziging van het stelsel van loopbaanonderbrekingsrecht waarbij de voorwaarden om aanspraak te kunnen

Nadere informatie

CAO van 30 september 2009 tot vaststelling van de overgangsregeling in het kader van de invoering van de sectorale tweede pensioenpijler

CAO van 30 september 2009 tot vaststelling van de overgangsregeling in het kader van de invoering van de sectorale tweede pensioenpijler CAO van 30 september 2009 tot vaststelling van de overgangsregeling in het kader van de invoering van de sectorale tweede pensioenpijler Art. 1 Voorwerp van deze CAO Deze CAO stelt voor de arbeiders van

Nadere informatie

28 DECEMBER 2011. - Wet houdende diverse bepalingen (1)

28 DECEMBER 2011. - Wet houdende diverse bepalingen (1) 28 DECEMBER 2011. - Wet houdende diverse bepalingen (1) TITEL 8. Pensioenen HOOFDSTUK 1. - Pensioenen van de overheidssector Afdeling 1. - Verhoging van de pensioenleeftijd Art. 85. Artikel 46 van de wet

Nadere informatie

De impact van het Generatiepact op pensioenen en tijdkrediet. Regeringsbeslissing! =>Protest vakbonden =>Onderhandelingen =>Bijschaving Generatiepact

De impact van het Generatiepact op pensioenen en tijdkrediet. Regeringsbeslissing! =>Protest vakbonden =>Onderhandelingen =>Bijschaving Generatiepact De impact van het Generatiepact op pensioenen en tijdkrediet Regeringsbeslissing! =>Protest vakbonden =>Onderhandelingen =>Bijschaving Generatiepact We trachten volgende vragen te beantwoorden : Stoppen:

Nadere informatie

Wijzigingen in het brugpensioenstelsel vanaf 1 januari 2012

Wijzigingen in het brugpensioenstelsel vanaf 1 januari 2012 Tekst & U! tleg 2012/03 definitief 06/01/2012 PC 319.01 2012/03 PC 327.01 2012/03 PC 330 2012/03 PC 331 2012/03 andere 2012/03 Wijzigingen in het brugpensioenstelsel vanaf 1 januari 2012 Het Verbond Sociale

Nadere informatie

De sociale hervormingen van Di Rupo I. Nahima Lanjri Volksvertegenwoordiger Zwijndrecht 19 maart 2012

De sociale hervormingen van Di Rupo I. Nahima Lanjri Volksvertegenwoordiger Zwijndrecht 19 maart 2012 De sociale hervormingen van Di Rupo I Nahima Lanjri Volksvertegenwoordiger Zwijndrecht 19 maart 2012 1. PENSIOENHERVORMING 2. WERKZAAMHEIDSGRAAD VERHOGEN 4. OVERIGE AANDACHTSPUNTEN 3. COMBINATIE GEZIN

Nadere informatie

10 ANTWOORDEN OVER JOUW PENSIOEN ALS ZELFSTANDIGE. BETERE ZEKERHEID VOOR ONDERNEMERS

10 ANTWOORDEN OVER JOUW PENSIOEN ALS ZELFSTANDIGE.  BETERE ZEKERHEID VOOR ONDERNEMERS 10 ANTWOORDEN OVER JOUW PENSIOEN ALS ZELFSTANDIGE BETERE ZEKERHEID VOOR ONDERNEMERS www.zenito.be 2 MET PENSIOEN ALS ZELFSTANDIGE INLEIDING In deze folder geven we, in de vorm van vraag en antwoord, beknopte

Nadere informatie

Cumulatie van een rust- of overlevingspensioen met beroepsinkomsten

Cumulatie van een rust- of overlevingspensioen met beroepsinkomsten Cumulatie van een rust- of overlevingspensioen met beroepsinkomsten Onbeperkt bijverdienen voor gepensioneerden van 65 jaar na loopbaan van 42 jaar Vanaf 2013 mogen gerechtigden op een rustpensioen of

Nadere informatie

Groentenconservennijverheid

Groentenconservennijverheid Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid 2200001 Groentenconservennijverheid CAO van 11 februari 2010 (99.195) Invoering van een nieuw sectoraal barema voor de bedienden (Overeenkomst

Nadere informatie

NOTA STUDIEDIENST Tijdskrediet vanaf

NOTA STUDIEDIENST Tijdskrediet vanaf JAN UAR I 2015 P ATR ICIA DE MAR CH I ADVISEUR B ALAN S WER K - P R IVÉLEVEN & EIN DELOOP B AAN NOTA STUDIEDIENST Tijdskrediet vanaf 1.1.2015 1. Context Het koninklijk besluit (KB) van 30 december 2014

Nadere informatie

Eindejaarspremie (uitvoering VIA-akkoord) Vakbondspremie Vervoersonkosten Openbaar vervoer Privé-vervoer Vervoerstussenkomst voor dienstopdrachten

Eindejaarspremie (uitvoering VIA-akkoord) Vakbondspremie Vervoersonkosten Openbaar vervoer Privé-vervoer Vervoerstussenkomst voor dienstopdrachten Inhoud Functieclassificatie lonen aan de huidige index 1.12 1.14 1.22 1.26 1.30 1.39 1.40 1.54 1.55-1.61-1.77 1.59 1.80 Eindejaarspremie (uitvoering VIA-akkoord) Vakbondspremie Vervoersonkosten Openbaar

Nadere informatie

Verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd: De stap is gezet

Verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd: De stap is gezet Verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd: De stap is gezet Mr. Eric Carlier Partner ec@tetralaw.com Mrs. Sylvie Lacombe Partner sl@tetralaw.com Na talrijke analyses door een commissie van deskundigen

Nadere informatie

Echtscheiding en aanvullend pensioen. Verdeling van de aanvullende pensioenrechten. * Wanneer? Verdeling op het ogenblik van de echtscheiding

Echtscheiding en aanvullend pensioen. Verdeling van de aanvullende pensioenrechten. * Wanneer? Verdeling op het ogenblik van de echtscheiding 3//0 9:9:0 AM Verdeling op het ogenblik van de echtscheiding Verdeling van de verworven rechten gebeurt op het ogenblik van de echtscheiding Verschillende opties voor de vereffeningvan de verworven rechten

Nadere informatie

Infonamiddag Alles wat je moet weten over je pensioen en de pensioenhervorming. ABVV Senioren regio Antwerpen 7 mei 2013 Greet van Gool

Infonamiddag Alles wat je moet weten over je pensioen en de pensioenhervorming. ABVV Senioren regio Antwerpen 7 mei 2013 Greet van Gool Infonamiddag Alles wat je moet weten over je pensioen en de pensioenhervorming ABVV Senioren regio Antwerpen 7 mei 2013 Greet van Gool Schema Algemene informatie (incl. hervorming) Soorten pensioenen Toekenningsvoorwaarden

Nadere informatie

Tijdskrediet vanaf september 2012

Tijdskrediet vanaf september 2012 Tijdskrediet vanaf september 2012 Reden Voorwaarden Bijkomende vw KINDEREN Zorg kind < 8 jaar (3 kalenderjaren VT, HT of 4/5de) Ouderschapsverlof Kind < 1 (equivalent 3 maanden) (voor kinderen geboren

Nadere informatie

Sector van de vlasbereiding

Sector van de vlasbereiding Sector van de vlasbereiding 2014 Dit document is gebaseerd op de reglementering en de bedragen die op 15 oktober 2013 van toepassing waren. 1 De meeste zaken die in de textielagenda staan, zijn ook voor

Nadere informatie

OVERZICHT INVLOEDEN REGEERAKKOORD DI RUPO I VOOR HET PERSONEEL VAN HET ONDERWIJS

OVERZICHT INVLOEDEN REGEERAKKOORD DI RUPO I VOOR HET PERSONEEL VAN HET ONDERWIJS OVERZICHT INVLOEDEN REGEERAKKOORD DI RUPO I VOOR HET PERSONEEL VAN HET ONDERWIJS DE WEERSLAG OP HET RUSTPENSIOEN Als we over pensioen spreken moeten we een duidelijk onderscheid maken tussen de wettelijke

Nadere informatie

2012/44. Een nieuw kader voor tijdskrediet anno /07/2012

2012/44. Een nieuw kader voor tijdskrediet anno /07/2012 Tekst & U! tleg 2012/44 12/07/2012 PC 319.01 2012/38 PC 327.01 2012/34 PC 330 2012/32 PC 331 2012/38 andere 2012/32 Een nieuw kader voor tijdskrediet anno 2012 Het Verbond Sociale Ondernemingen vzw bestaat

Nadere informatie

Zijn er mogelijkheden om tijdelijk te stoppen met werken?

Zijn er mogelijkheden om tijdelijk te stoppen met werken? Zijn er mogelijkheden om tijdelijk te stoppen met werken? Mijn vader gaat de laatste tijd erg achteruit, zeker nu hij onlangs zijn heup gebroken heeft. Hij kan de deur niet meer uit om voor zijn duiven

Nadere informatie

SOCIALE BEDRAGEN PER 1 JANUARI 2015

SOCIALE BEDRAGEN PER 1 JANUARI 2015 WET BETREFFENDE DE ARBEIDSOVEREENKOMSTEN Voor de arbeider Concurrentiebeding 33.203,00 66.406,00 Scholingsbeding 33.203,00 Voor de bediende Concurrentiebeding 33.203,00 66.406,00 Scheidsrechterlijk beding

Nadere informatie

De regularisatie van de studieperioden Waar gaat het om?...en concreet?

De regularisatie van de studieperioden Waar gaat het om?...en concreet? De regularisatie van de studieperioden Waar gaat het om...en concreet Waar gaat het om De pers heeft het over 'afkopen' en de 'regularisatie' van de studieperioden, maar waar gaat het nu eigenlijk om U

Nadere informatie

Pensioen: de basisprincipes

Pensioen: de basisprincipes Pensioen: de basisprincipes Om uw specifieke situatie te kunnen beoordelen, moet u eerst de basisprincipes* kennen. We behandelen deze principes aan de hand van een aantal relevante vragen. Maar eerst

Nadere informatie

De hieronder behandelde wijzigingen hebben betrekking op de rustpensioenen in de privésector.

De hieronder behandelde wijzigingen hebben betrekking op de rustpensioenen in de privésector. Bij het uitvoeren van het regeerakkoord heeft de federale regering onder druk van budgettaire beperkingen heel wat maatregelen genomen die impact hebben op de arbeidsmarkt. Zowel de snelheid en hoeveelheid

Nadere informatie

KNIPPERLICHTEN Arbeidsrecht

KNIPPERLICHTEN Arbeidsrecht KNIPPERLICHTEN Arbeidsrecht Guido Lamal Advocaat-Vennoot Curia 1. RSZ op beëindigingsvergoedingen 2. Wet Eenheidsstatuut 3. CAO nr. 109 4. Opzeggingsvergoeding in geval van vermindering van arbeidsprestaties

Nadere informatie

Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet

Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet 12-01-2015 In toepassing van het federaal regeerakkoord van 09.10.2014 is de reglementering rond tijdskrediet gewijzigd vanaf 01.01.2015. Om de reglementering

Nadere informatie

Memo en actuele cijfers voor de werkgever Actuele bedragen op datum van 1 januari 2016

Memo en actuele cijfers voor de werkgever Actuele bedragen op datum van 1 januari 2016 Memo en actuele cijfers voor de werkgever Actuele bedragen op datum van 1 januari 2016 1. Loongrenzen concurrentiebeding 2015 33.203-66.406 2016 33.221-66.441 Loongrens scholingsbeding 2015 33.203 2016

Nadere informatie

sociale bijdragen en sociale uitkeringen op 1 juni 2001

sociale bijdragen en sociale uitkeringen op 1 juni 2001 Uitgegeven door het Algemeen Christelijk Vakverbond, Haachtsesteenweg 579, 1031 Brussel - Afgiftekantoor Brussel X sociale bijdragen en sociale uitkeringen op 1 juni 2001 taux et montants en droit du travail

Nadere informatie

Wie valt onder toepassing van het sociaal statuut?

Wie valt onder toepassing van het sociaal statuut? Statuut van de Gepensioneerde zelfstandige Statuut van de Gepensioneerde zelfstandige... Wie valt onder toepassing van het sociaal statuut?... Verplichtingen... Bijdrageplicht... Mag ik werken als gepensioneerde?...

Nadere informatie

MINDER WERKEN. John Hallaert

MINDER WERKEN. John Hallaert MINDER WERKEN John Hallaert 2018-2019 Tijdskrediet Zonder motief Met motief Landingsbaan Inhoud Thematisch verlof Ouderschapsverlof Medische bijstand Palliatief verlof Tijdskrediet Geschiedenis 1985: herstelwet

Nadere informatie

focus op het tijdskrediet in de privésector Vraag dit verlof online aan

focus op het tijdskrediet in de privésector Vraag dit verlof online aan focus op het tijdskrediet in de privésector Vraag dit verlof online aan Dankzij het tijdskrediet, de gewone loopbaanonderbreking voor de werknemers van de privésector, kunt u meer tijd vrijmaken voor uzelf

Nadere informatie

Lange loopbaan : 35 jaar vanaf 2012, 38 jaar vanaf 2014, 39 jaar vanaf 2016 en 40 jaar vanaf 2017 ;

Lange loopbaan : 35 jaar vanaf 2012, 38 jaar vanaf 2014, 39 jaar vanaf 2016 en 40 jaar vanaf 2017 ; INHOUD EN UITVOERING VAN HET REGEERAKKOORD OP SOCIAALRECHTELIJK VLAK Onder het motto beter laat dan nooit, ligt er na 541 dagen onderhandelen eindelijk een regeerakkoord op tafel. Naast het feit dat het

Nadere informatie

SOCIALE BEDRAGEN PER 1 JANUARI 2014

SOCIALE BEDRAGEN PER 1 JANUARI 2014 WET BETREFFENDE DE ARBEIDSOVEREENKOMSTEN Voor de arbeider Concurrentiebeding 32.886,00 39.422,00 Scholingsbeding 32.886,00 Voor de bediende Concurrentiebeding 32.886,00 65.771,00 Scheidsrechterlijk beding

Nadere informatie