Voortgangsverslag 4.0 PETER VERSTEEG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voortgangsverslag 4.0 PETER VERSTEEG"

Transcriptie

1 2016 Voortgangsverslag 4.0 PETER VERSTEEG

2 Voorwoord Dit rapport heb ik geschreven om duidelijk te maken welke competenties ik heb behandeld in blok vier van mijn schooljaar. Door middel van mijn gemaakte nul-meting, POP en PAP, is het helder geworden welke competenties extra aandacht vereisen om in door te groeien. Via deze weg wil ik de organisatie, Ponsioen, bedanken voor de ruimte die zij mij geven om mijzelf te ontwikkelen als een volwaardig projectleider.

3 Inhoud Samenvatting Inleiding Onderhandelen en communiceren Project bewaken en beheersen Plannen Conclusie Bijlage I Werkbegroting Bijlage II Voortgangsrapportage Bijlage III Prognose Bijlage IV Gantt-diagram planning Bijlage V LEAN planning Literatuur... 18

4 Samenvatting Dit rapport behandelt de competenties: Onderhandelen en communiceren, project bewaken en beheersen en plannen. De hoofdstukken geven in een korte beschrijving mijn ontwikkeling weer, in de competentie tijdens mijn werkzaamheden bij Ponsioen in blok vier. De conclusie omschrijft wat ik geleerd heb en welke volgende competentie ik zal gaan behandelen. 3

5 1 Inleiding Om af te studeren als projectleider moet je negen competenties beheersen die in mijn nul-meting aan bod zijn gekomen. Bij het afstuderen is het noodzakelijk dat je bij iedere competentie op minimaal niveau drie zit. Tijdens blok vier van mijn eerste studiejaar, ben ik bezig geweest met drie competenties die ik in de hoofdstukken beschrijf. Onverwachts ben ik met de competentie onderhandelen en communiceren gegroeid. In hoofdstuk twee ga ik hier dieper op in. 4

6 2 Onderhandelen en communiceren 1. Onderhandelen en communiceren Geleid Taakrol Zelfstandig Sturend Simpel Context Lastig Complex Tabel 1.0 Toelichting: Ongepland en onverwachts ben ik gegroeid in de competentie onderhandelen en communiceren. Doordat mijn voormalige directeur de zaak heeft verkocht is er een nieuw management gekomen bij Ponsioen. Er is een nieuwe directeur gekomen en ook een nieuwe afdelingshoofd. Op mijn afdeling had ik het niet naar mijn zin door de sfeer en door het nieuw management voelde ik mij niet meer passen binnen het team. Onverwachts kreeg ik via LinkedIn van Van Dorp een nieuwe aanbieding waarop ik ben ingegaan. De gesprekken bij Van Dorp waren zeer prettig. Van Dorp heeft mij een aanbieding gedaan die ik niet kon afslaan. Nadat ik het nieuwe contract had getekend bij van Dorp heb ik mijn ontslagbrief opgesteld voor bij Ponsioen. Deze vindt u onderstaand: Geachte heer de Kloet, Na een dienstverband van anderhalf jaar bij Ponsioen BV heb ik een functie elders geaccepteerd. Ik wil hiermee mijn persoonlijke carrière een andere wending en inhoud geven. Bij deze kondig ik dan ook mijn ontslag aan. In acht genomen de wettelijke verplichtingen verlaat ik de firma op 1 juli Mijn resterende vakantiedagen wil ik graag opnemen. De lopende zaken zal ik voor mijn vertrek zo goed mogelijk trachten af te handelen, zodat de overgang voor iedereen vlot kan verlopen. Graag ontvang ik een schriftelijke bevestiging van mijn ontslag. Tevens zou ik het op prijs stellen als u mij een getuigschrift wilt verstrekken waarin u weergeeft hoe ik naar uw oordeel heb gefunctioneerd. Hoogachtend, Peter Versteeg Met mijn ontslagbrief ben ik in de ochtend naar mijn directeur toe gestapt en heb deze overhandigd met de bijpassende toelichting op mijn ontslag. Hij was hierdoor zeer verrast maar hij vervolgde het gesprek meteen met het te benoemen van mijn studieschuld. Mijn reactie hierop was dat ik geen studieschuld heb want ik heb nooit een studieovereenkomst getekend bij Ponsioen. Mijn directeur vertelde mij dat hij hierop later terug zou komen. In de middag riep de directeur mij bij hem voor een gesprek. Hij begon op een belerende manier te vertellen dat hij mijn ontslag niet accepteert. Hij claimde dat ik een studieschuld heb van 3.800,- en dat ik eerst moet regelen dat dit betaald wordt anders wordt mijn ontslag niet geaccepteerd. Nogal overrompelt door de situatie en de manier waarop mij dit verteld werd, heb ik aangegeven dat ik op een nette manier uit elkaar wil. 5

7 De manier waarop dit gesprek was verlopen stond mij totaal niet aan en gelijk daarna ben ik erin gedoken wat mijn rechten zijn. Ik heb juridisch advies ingewonnen bij een vriendin van mij. Zij vertelde mij dat wat mijn huidige directeur gedaan heeft, wettelijk gezien onjuist is. Maar gezien het feit dat mijn laatste salaris en vakantiegeld uitgekeerd moet worden, vreesde ik ervoor dat Ponsioen mijn geld zal gaan inhouden. Om er toch zeker van te zijn dat ik juridisch gezien in mijn recht stond, ben ik naar een rechtswinkel gegaan. De rechtswinkel vertelde mij ook dat ik volledig in mijn recht sta en mocht Ponsioen mijn geld inhouden, dan kan ik via een advocaat een loonvordering uitvoeren. Gedurende dit proces kreeg ik les bij COVA in transactionele analyse. Dit houdt in dat men in een conversatie een rol aanneemt. Er zijn drie type rollen: Ouderlijke rol, volwassen rol en de kinderlijke rol. Indien in een gesprek de ouderlijke rol door één persoon wordt aangenomen dan kan er onbewust of bewust gereageerd worden door de ander vanuit de kinderlijke rol (zie afbeelding 1.0 gele lijn). Indien de ander ook een ouderlijke rol aanneemt zal er conflict ontstaan (zie afbeelding 1.0 rode lijn)of de ander zal weer verschuiven van rol naar de kinderlijke rol (zie afbeelding 1.0 groene lijn).de theorie van transactionele analyse herkende ik heel erg in het gesprek wat ik had met mijn directeur. Hij nam nadrukkelijk de ouderlijke rol op zich en doordat ik overrompeld was kroop ik automatisch in de kinderlijke rol. Afbeelding 1.0 Met de kennis van transactionele analyse en met het juridisch advies, ging ik mijzelf voorbereiden voor een tweede gesprek met mijn directeur. Mijn ontslagbrief heb ik aangetekend verzonden naar mijn directeur. Dit verzendbewijs dient als het bewijs van mijn ontslag. Ook ben ik gaan nadenken over hoe om te gaan met de situatie. Gezien dat Ponsioen mijn geld kan inhouden, ook al is dit wettelijk gezien onjuist, heb ik Van Dorp benaderd om te kijken of zij bereid zijn om de studieschuld van mijn huidige opleiding op zich te nemen circa 2.000,-. Het voordeel voor Van Dorp is dat zij mij meteen aan hun bedrijf kunnen binden doormiddel van een studieovereenkomst. Het voordeel voor mij is dat Ponsioen niet mijn geld zal inhouden en het voordeel voor Ponsioen is dat zij een deel van de gemaakte studiekosten vergoed krijgen. Telefonisch heb ik mijn nieuwe directeur bij van Dorp benaderd en hem de situatie uitgelegd. Hij vond de situatie heel vervelend en was zeker bereid om een deel van de studieschuld te betalen, zodat ik geen last ondervind van de overgang. Hiermee heb ik een win-win situatie weten te creëren voor alle drie de partijen. Een week nadat ik mijn ontslag bekend had gemaakt, is mijn aangetekende brief aangekomen bij Rob de Kloet. Na ontvangst van de brief is Rob meteen naar mij toegekomen voor een gesprek. Hij vroeg zich af waarom ik de aangetekende brief had verstuurd. Door dat hij mijn ontslag weigerde heb ik hem uitgelegd dat ik juridisch advies had ingewonnen en dat deze brief dient als het bewijs van mijn ontslag. Zijn antwoord hierop was dat hij mijn ontslag niet had geweigerd, ik moest alleen maar zorgen dat mijn studieschuld werd betaald. Hierop volgend heb ik hem uitgelegd dat ik geen studieschuld heb, maar desondanks heb ik Van Dorp bereid gevonden om een deel te laten overnemen circa 2.000,-. Hier ging mijn directeur niet mee akkoord en hij drukte mij op het hart dat ik veel meer geld heb gekost voor firma dan die 3.800,- die hij nu verlangt. Hij gaf ook aan dat hij de rest van de kosten zal gaan inhouden van mijn salaris. Hierop volgend heb ik hem helder uitgelegd wat mijn rechten zijn en als hij deze aanbieding niet accepteert, laat ik de aanbieding van 2.000,- achterwege en gaan we dit conflict op een andere manier oplossen. Mijn directeur dacht lang na en ging akkoord met het voorstel, maar vond het toch noodzakelijk om mij nog even belerend toe te spreken. Hier ging ik niet op in en ik eindigde het gesprek. 6

8 In het begin van het gesprek nam mijn directeur de kinderlijke rol op zich, door te gaan liegen over voorgaande uitspraken. Doordat ik zelf bewust was van de rollen die men kan aannemen, heb ik getracht steeds de volwassen rol aan te nemen. Echter doordat Rob verschoof naar de ouderlijke rol voelde ik mij genoodzaakt om ook de ouderlijke rol op mij te nemen en Rob duidelijk de feiten te vertellen. Hierna pakte ik weer de volwassen rol, maar toch wilde Rob weer de ouderlijke rol op zich nemen door mijn belerende toe te spreken. Doordat Rob steeds probeerde die ouderlijke rol te pakken, vind ik dat Rob eerder een kinderlijke rol op zich neemt. Door zelf bewust te zijn van de rollen en hiermee proberen te spelen in de onderhandeling ben ik gegroeid van een niveau twee naar een niveau drie. Ook mede door dat ik in deze complexe situatie toch een win-win situatie heb weten te creëren voor alle betrokken partijen. 7

9 3 Project bewaken en beheersen 4. Project bewaken en beheersen Geleid Taakrol Zelfstandig Sturend Simpel Context Lastig Complex Tabel 2.0 Toelichting: Het project Kikkerpolder is bijna afgerond en daarom zal ik nu toelichten dat ik het project bewaakt en beheerst heb. De Kikkerpolder is een nieuwbouw gymzaal voor de gemeente Leiden. Het project omvat: Druk gestuurde luchtbehandeling met een kruisstroomwisselaar, cv installatie opgewekt door een HR ketel in combinatie met vloerverwarming en radiatoren. Voordat het project begon heb ik een werkbegroting gemaakt (zie bijlage I). Hierdoor ben ik in staat tijdens de bouw de kostenontwikkeling in de gaten te houden door middel van, de werkelijke gemaakte kosten te toetsen aan mijn werkbegroting en daar waar nodig bij te sturen. Een werkbegroting wordt vanuit de calculatie omgezet naar een financieel start document voor een projectleider. Hierdoor kan de projectleider het project financieel volgen en prognosticeren. Door zelfstandig de werkbegroting te maken, bij te werken, monitoren en bij te sturen. Ben ik zo in staat om het project financieel te bewaken en beheersen. Door de werkbegroting is het vooraf duidelijk geworden wat de inkooptaakstelling moet zijn. Hierdoor ben ik er zeer scherp met de onderhandeling ingegaan bij de leverancier en heb ik uiteindelijk goede zaken kunnen doen. Door dit inkoopvoordeel gelijk te verwerken in de werkbegroting wordt het meteen helder hoe het project er financieel voor staat. Uiteindelijk met alle inkoopvoordeel verwerkt was de prognose dat ik het project met 2,5 % winst zou gaan afstuiten. Hierna volgde het monitoren van de werkzaamheden. De beschikbare uren had ik ook zeer scherp ingestoken. Door maandelijks naar bouwvergaderingen te gaan, wekelijks naar de bouw en dagelijks te overleggen met mijn monteur was ik goed in staat om het werk te bewaken. Echter door overmacht moest mijn monteur soms van het project gehaald worden om andere werkzaamheden te doen. Doordat hij geen continuïteit had in zijn werkzaamheden zijn de cv werkzaamheden minder efficiënt uitgevoerd. Ook zijn er vooraf veel te weinig uren begroot voor de regeltechniek. Aan de hand van een voortgangsrapportage heb ik dit medegedeeld aan mijn afdelingshoofd (zie bijlage II). Bijna aan het eind van het project heb ik een eindprognose gemaakt. Onze werkzaamheden zijn bijna afgerond maar de werkzaamheden kunnen nu niet verder uitgevoerd worden doordat de bouwkundige aannemer achterloopt. Eigenlijk moet het software pakket waarmee de werkbegroting is gemaakt, precies kunnen aantonen wat nu de financiële status is. Echter werkt dit pakket niet naar behoren en heb ik zelf een eindprognose in Excel gemaakt (zie bijlage III). Volgens mijn eindprognose komt mij project in de min uit, maar dit is geen reëel bedrag, omdat ik niet de exacte bedragen weet wat mijn monteurskoppel kost. Dit is in ieder geval minder dan waar ik mee heb gerekend in mijn Excel sheet. Met de reële uurlonen komt mijn project in de plus uit. Het project de Kikkerpolder heb ik bewaakt en beheerst, door middel van het bijwonen van vergaderingen, vaak langs gaan op de bouwplaats en nauw contact te onderhouden met mijn monteurs. Ook door zelfstandig de werkbegroting te maken, bij te werken, monitoren en bij te sturen ben ik gegroeid van niveau twee naar een niveau drie. 8

10 4 Plannen 5. Plannen Taakrol Geleid Zelfstandig Sturend Simpel Context Lastig Complex Tabel 3.0 Toelichting: Voor het project Ursulaland ben ik actief geweest met de planning. Het project is een appartementen complex van 32 woningen voor mensen met een lichte verstandelijke beperking. Het project omvat: Luchtbehandeling, cv installatie en sanitaire installaties. De opwekking van warmte gaat door middel van gasabsorptiewarmtepompen, hier wordt gebruik gemaakt van een duurzame opwekking. De aanneemsom van het project is circa ,-. Al eerder heb ik meegedaan aan een planning sessie voor Ursulaland met de LEAN-methode. Op was er nieuwe LEAN sessie georganiseerd voor de volgende fase in de bouw. LEANmethode betekent het gezamenlijk met alle partners opstellen van een integrale planning op dagniveau. Dit hebben we gedaan door op een tijdslijn Post-its te plakken. Eén Post-it staat voor één dag werk. Op de Post-it beschrijf je de werkzaamheden dat voor die ene dag bedoeld zijn. Zie afbeelding 2.0 voor een foto hiervan tijdens het proces. De groene Post-its zijn onze werkzaamheden. Door met alle betrokken partijen gezamenlijk te plannen levert dat de onderstaande voordelen op: - Er zijn aanzienlijk minder onduidelijkheden tijdens het project - Er blijven geen onopgeloste problemen achter - Er is een grotere commitment bij alle betrokkenen; samen moet je het maken - De grensvlakken tussen de verschillende activiteiten krijgen veel aandacht en afspraken hierover worden vastgelegd - Minder improvisatie, veel beter beheerst proces - Hogere kwaliteit - Kortere doorlooptijd en dus eerdere oplevering. 9

11 Afbeelding 2.0 De eerste keer dat ik mee deed met de LEAN sessie had ik op voorhand een Work Breakdown Structure gemaakt, zodat ik precies op de hoogte was wat er allemaal in het project moet gebeuren. Voor de 2 e LEAN sessie ben ik een stap verder gegaan. Hiervoor heb ik ook eerst een Work Breakdown Stucture gemaakt en aan de hand hiervan heb ik voor mezelf al een planning opgezet in een Gantt-diagram (zie bijlage IV). Door dat ik voor mij zelf alle werkzaamheden al inzichtelijk had gemaakt, kon ik tijdens de LEAN sessie veel meer sturen op mijn reeds gemaakte planning. Tijdens de LEAN sessie wilde de bouwkundige aannemer als eerste de 3 e verdieping dicht maken en vervolgens zo naar beneden toe werken. Doordat ik mijn planning al op voorhand had gemaakt, kon ik er op aan sturen dat dit niet mogelijk was. Eerst moet het dak ingeplakt worden waarna mijn dakkappen gemonteerd kunnen worden en daarna moet ik op de 3 e verdieping in de schachten de dakkappen bevestigen. Aangezien de aannemer pas later de dakdekker kon inplannen, is de gehele planning omgegooid naar een onlogische volgorde. Eerst wordt de 2 e verdieping gesloten, vervolgens de 1 e verdieping, daarna de begane grond en als laatste de 3 e verdieping. Zie in bijlage V de uiteindelijke LEAN planning van Ursulaland. Bij mijn vorige werkgever Unica, was ik ook al actief bezig met maken en bewaken van planningen voor projecten. Bij Unica deed ik voornamelijk complexe zorgprojecten zoals ziekenhuizen en verpleeghuizen. Bij het Sophia Kinderziekenhuis werd het OK complex gerenoveerd. Unica mocht de luchtbehandelingsinstallatie hiervoor maken en werd tevens aangenomen als hoofdaannemer voor het werk. Dit betekende dat Unica de coördinatieplicht had over alle andere aannemers. De totaalsom van het project was circa ,-. Door de grote omvang en complexiteit van het werk, deed mijn projectleider de planning. Echter door ziekte viel mijn projectleider uit en heb ik tijdelijk de planning voor dit project waargenomen. In deze zelfde periode had Unica ook een ander project in opdracht genaamd Verpleeghuis Oudshoorn dit was een groot project met een doorlooptijd van 3 jaar. De aanneemsom was circa ,-. Door het wegvallen van de zieke projectleider heb ik het laatste jaar van dit project de begeleiding en ook de planning op mij genomen. 10

12 Mede door mijn ervaring met plannen van complexe zorgprojecten in het verleden bij Unica, heb ik bij Ponsioen zelfstandig planningen gemaakt volgens de theorie van het boek Projectmatig Creëren. Door op voorhand een Work Breakdown Structure te maken en dit om te zetten in een planning in de vorm van een Gantt-diagram. Ben ik staat geweest om tijdens de LEAN sessie de andere betrokken partijen aan te sturen op mijn planning. Hierdoor ben ik gegroeid van een niveau drie naar vier voor de competentie plannen. 11

13 5 Conclusie Naar mijn mening geeft dit rapport een duidelijk beeld over welke competenties ik heb behandeld in blok vier. Door een complexe en onplezierige situatie, namelijk mijn ontslag, heb ik de situatie weten om te zetten in iets positiefs. De situatie heb ik kunnen ombuigen naar een win-win situatie en ik heb het kunnen gebruiken als een leerdoel voor mijn competentie onderhandelen en communiceren. Het volgende schooljaar zal ik de volgende competenties naar een hoger niveau brengen: Kosten calculeren, ontwerpen, afhandelen meer-en minderwerk en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid. 12

14 Bijlage I Werkbegroting Link: https://eduweb.hhs.nl/~ /documenten/werkbegroting%20kikkerpolder.pdf 13

15 Bijlage II Voortgangsrapportage Link: https://eduweb.hhs.nl/~ /documenten/voortgangsrapport%20kikkerpolder.pdf 14

16 Bijlage III Prognose Link: https://eduweb.hhs.nl/~ /documenten/prognose%20kikkerpolder.pdf 15

17 Bijlage IV Gantt-diagram planning Link: https://eduweb.hhs.nl/~ /documenten/uitvoeringsplanning%20w%20ursulaland.pdf 16

18 Bijlage V LEAN planning Link: https://eduweb.hhs.nl/~ /documenten/weboma%20leanplanning%20ursulaland.pdf 17

19 Literatuur Rapport over rapporteren Wim Hoogland Zevende druk Handleiding werkend leren Projectmatig creëren 2.0 A. Bostelaar, M.N.M. Kras J. Bos & E. Harting 18

Nul meting NEGEN COMPETENTIES PETER VERSTEEG

Nul meting NEGEN COMPETENTIES PETER VERSTEEG 2015 Nul meting NEGEN COMPETENTIES PETER VERSTEEG Voorwoord Dit rapport heb ik geschreven om duidelijk te maken op welk niveau ik nu zit met de verschillende competenties die horen bij een projectleider.

Nadere informatie

Persoonlijk opleidingsplan 2.0 NEGEN COMPETENTIES PETER VERSTEEG

Persoonlijk opleidingsplan 2.0 NEGEN COMPETENTIES PETER VERSTEEG 2016 Persoonlijk opleidingsplan 2.0 NEGEN COMPETENTIES PETER VERSTEEG Voorwoord Dit rapport heb ik geschreven om aan te geven hoe ik het komende afstudeerjaar een groei probeer te verwezenlijken in de

Nadere informatie

Voortgangsverslag 5.0 PETER VERSTEEG

Voortgangsverslag 5.0 PETER VERSTEEG 2016 Voortgangsverslag 5.0 PETER VERSTEEG Voorwoord Dit rapport heb ik geschreven om duidelijk te maken welke competenties ik heb behandeld in blok één van mijn afstudeerjaar. Door middel van mijn gemaakte

Nadere informatie

Persoonlijk Activiteiten Plan (P.A.P)

Persoonlijk Activiteiten Plan (P.A.P) Persoonlijk Activiteiten Plan (P.A.P) Kevin de Ram Persoonlijk Activiteiten Plan (P.A.P.) Kevin de Ram Culemborg Unica Installatietechniek B.V. november 2015 Kevin de Ram Persoonlijk Activiteiten Plan

Nadere informatie

Voortgangsverslag 1.2

Voortgangsverslag 1.2 Voortgangsverslag 1.2 Robin van Heijningen Voortgangsverslag 1.2 Studieloopbaanbegeleiding Robin van Heijningen Hillegom 02-02-2013 Schoonderbeek Installatietechniek Voorwoord Je stelt halverwege de contractperiode

Nadere informatie

360 graden feedback 3.0 PETER VERSTEEG

360 graden feedback 3.0 PETER VERSTEEG 2016 360 graden feedback 3.0 PETER VERSTEEG Voorwoord Aan de hand van dit rapport wordt duidelijk hoe mijn collega mij ziet tijdens de werkzaamheden die ik verricht in mijn huidige functie. Door middel

Nadere informatie

Voortgangsverslag. Blok 1. Erwin Pols

Voortgangsverslag. Blok 1. Erwin Pols Voortgangsverslag Blok 1 Erwin Pols Voortgangsverslag Blok 1 E. Pols Nieuwerkerk a/d IJssel 13-11-2012 Unica Installatietechniek B.V. Voorwoord Op de opleiding AD projectleider techniek is het noodzakelijk

Nadere informatie

360 graden feedback 2.0 PETER VERSTEEG

360 graden feedback 2.0 PETER VERSTEEG 2016 360 graden feedback 2.0 PETER VERSTEEG Voorwoord Aan de hand van dit rapport wordt duidelijk hoe mijn collega s en één opdrachtgever mij zien tijdens de werkzaamheden die ik verricht in mijn huidige

Nadere informatie

360 graden feedback 4.0 PETER VERSTEEG

360 graden feedback 4.0 PETER VERSTEEG 2016 360 graden feedback 4.0 PETER VERSTEEG Voorwoord Aan de hand van dit rapport wordt duidelijk hoe mijn collega mij ziet tijdens de werkzaamheden die ik verricht in mijn huidige functie. Door middel

Nadere informatie

Voortgangsverslag Blok 1

Voortgangsverslag Blok 1 Voortgangsverslag Blok 1 Naam: Steven Jonathan Geluk Klas: TP11 Studentnummer: 13062379 Opleiding: Projectleider techniek - Associate Degree Docent: M.N.M Kras Bedrijfsbegeleider: G. Settels Datum: 3 november

Nadere informatie

Voortgangsverslag Blok 5

Voortgangsverslag Blok 5 Voortgangsverslag Blok 5 Kevin de Ram Voortgangsverslag Blok 5 Kevin de Ram Culemborg Unica Installatietechniek B.V. november 2016 Kevin de Ram Voortgangsverslag Blok 5 1 Voorwoord Aan het einde van elk

Nadere informatie

Persoonlijk Opleidingsplan (POP) Leerjaar 1

Persoonlijk Opleidingsplan (POP) Leerjaar 1 Persoonlijk Opleidingsplan (POP) Leerjaar 1 Student: Roy Krabbenborg Bedrijf: WSi-techniek Hogeschool: Haagse Hogeschool Opleiding: Ad Projectleider Techniek Klas: TP11 Document: POP Leerjaar 1 Versie:

Nadere informatie

Student : Lex Krijgsman maakt voortgangsverslag zoals omschreven in het voorwoord

Student : Lex Krijgsman maakt voortgangsverslag zoals omschreven in het voorwoord Voortgangsverslag blok 5 Naam : Lex Krijgsman Studentnummer : 11071060 Groep : TP29 datum : 10-08-2013 periode : Leerjaar 2 (Propedeuse ) september 2013 augustus 2014 Doel : Het voortgangsverslag is vooral

Nadere informatie

Nulmeting. Bas van Biemen Oktober 2015 AD Projectleider Techniek

Nulmeting. Bas van Biemen Oktober 2015 AD Projectleider Techniek Nulmeting Nulmeting Bas van Biemen 13093894@student.hhs.nl Oktober 2015 AD Projectleider Techniek 2 Voorwoord Deze nulmeting heb ik gemaakt aan het begin van de opleiding AD Projectleider Techniek aan

Nadere informatie

leercontract. PaP Patrick v/d Vlist Krimpen a/d IJssel December 2015

leercontract. PaP Patrick v/d Vlist Krimpen a/d IJssel December 2015 leercontract. PaP Patrick v/d Vlist Krimpen a/d IJssel December 2015 Inhoudsopgave 1: Inleiding 2: School planning 3: Algemeen 4: Planning 5: Conclusie Inleiding Het leercontract PAP is het contract tussen

Nadere informatie

Persoonlijk Activiteitenplan(PAP) Blok 1&2

Persoonlijk Activiteitenplan(PAP) Blok 1&2 Persoonlijk Activiteitenplan(PAP) Blok 1&2 Student: Roy Krabbenborg Bedrijf: WSi-techniek Hogeschool: Haagse Hogeschool Opleiding: Ad Projectleider Techniek Klas: TP11 Document: PAP Blok 1&2 Versie: 1.0

Nadere informatie

360 graden feedback 1.0 PETER VERSTEEG

360 graden feedback 1.0 PETER VERSTEEG 2015 360 graden feedback 1.0 PETER VERSTEEG Voorwoord Aan de hand van dit rapport wordt duidelijk hoe mijn collega s mij zien tijdens de werkzaamheden die ik verricht in mijn huidige functie. Door middel

Nadere informatie

Voortgangsverslag 1.3. Jeffrey Duindam

Voortgangsverslag 1.3. Jeffrey Duindam Voortgangsverslag 1.3 Jeffrey Duindam 2 Voortgangsverslag 1.3 Jeffrey Duindam Studentennummer: 12068918 Opleiding: Associate Degree Installatietechniek 17-4-2013 Bedrijfsbegeleider: H. Zwaan Docent: M.n.m.

Nadere informatie

Naam: S.J. Geluk. Datum: 6 september 14 Docent: M.N.M Kras

Naam: S.J. Geluk. Datum: 6 september 14 Docent: M.N.M Kras Naam: S.J. Geluk Klas TH11 Datum: 6 september 14 Docent: M.N.M Kras Voor deze opleiding (AD Projectleider techniek) moest ik in het begin van het schooljaar een nulmeting maken. Dit is de 2 e en laatste

Nadere informatie

Persoonlijk Ontwikkelplan

Persoonlijk Ontwikkelplan Persoonlijk Ontwikkelplan Naam: Frans Tuerlings Studentnummer: 15130924 Opleiding: Projectleider Techniek Datum: 20 september2015 Voorwoord: Sinds september 2015 volg ik de duale opleiding AD Projectleider

Nadere informatie

Persoonlijk Opleidings Plan. POP

Persoonlijk Opleidings Plan. POP Persoonlijk Opleidings Plan. POP Patrick v/d Vlist Krimpen a/d IJssel Oktober 2015 Inhoudsopgave 1: samenvatting 2: inleiding 3: algemeen 4: eerste studie jaar 5: tweede studie jaar 6: werken na mijn studie

Nadere informatie

Voortgangsverslag 2.1. Jeffrey Duindam

Voortgangsverslag 2.1. Jeffrey Duindam Voortgangsverslag 2.1 Jeffrey Duindam Voortgangsverslag 2.1 Jeffrey Duindam Studentennummer: 12068918 Opleiding: Associate Degree Installatietechniek 14-11-2013 Bedrijfsbegeleider: H. Zwaan Docent: P Eikelenboom

Nadere informatie

POP. Persoonlijk ontwikkelingsplan. Robin van Heijningen

POP. Persoonlijk ontwikkelingsplan. Robin van Heijningen 1 POP Persoonlijk ontwikkelingsplan Robin van Heijningen 2 POP Persoonlijk ontwikkelingsplan Robin van Heijningen Hillegom 17 oktober 2013 Schoonderbeek Installatietechniek 3 Persoonlijk ontwikkelingsplan

Nadere informatie

Opleiding A.D. Projectleider Techniek / Stedelijke Installaties. P.O.P. 1 ste Jaar

Opleiding A.D. Projectleider Techniek / Stedelijke Installaties. P.O.P. 1 ste Jaar / Stedelijke Installaties Handleiding Werkend Leren voor de duale opleiding A.D. Projectleider Techniek P.O.P. 1 ste Jaar René Welter / Stedelijke Installaties Handleiding Werkend Leren voor de duale

Nadere informatie

Contextbeschrijving. Peter Versteeg

Contextbeschrijving. Peter Versteeg Contextbeschrijving Peter Versteeg Contextbeschrijving De Haagse Hogeschool Peter Versteeg Alphen aan den Rijn Oktober 2015 Ponsioen B.V. Voorwoord Dit rapport over mijn contextbeschrijving, heb ik geschreven

Nadere informatie

Naam: S.J. Geluk. Datum: 14 september 13 Docent: M.N.M Kras

Naam: S.J. Geluk. Datum: 14 september 13 Docent: M.N.M Kras Naam: S.J. Geluk Klas TP11 Datum: 14 september 13 Docent: M.N.M Kras Voor deze opleiding (AD Projectleider techniek) moest ik in het begin van het schooljaar een nulmeting maken. In deze nulmeting komen

Nadere informatie

Nulmeting 2.0 Tim Tegelaar Projectleider techniek 14-01-2013. Simpel 1 2 3 nu Lastig 2 3 4 eind van de opleiding Complex 3 4 5

Nulmeting 2.0 Tim Tegelaar Projectleider techniek 14-01-2013. Simpel 1 2 3 nu Lastig 2 3 4 eind van de opleiding Complex 3 4 5 Nulmeting competenties: Voor mijn opleiding AD Projectleider techniek heb ik aan het begin van het schooljaar een nulmeting gedaan voor de negen competenties waar aan je moet voldoen als projectleider

Nadere informatie

PAP (persoonlijk activiteitenplan) Putman Installaties. Jeffrey Duindam

PAP (persoonlijk activiteitenplan) Putman Installaties. Jeffrey Duindam PAP (persoonlijk activiteitenplan) Putman Installaties Jeffrey Duindam 2 Persoonlijk activiteitenplan Jeffrey Duindam Studentennummer: 12068918 Opleiding: Associate Degree Installatietechniek 4 oktober

Nadere informatie

Voortgangsverslag. Frans Tuerlings Studentnummer:

Voortgangsverslag. Frans Tuerlings Studentnummer: Voortgangsverslag Naam: Frans Tuerlings Studentnummer: 15130924 Opleiding: Projectleider Techniek Datum: 22 Januari 2016 Voorwoord: Sinds september 2015 volg ik de duale opleiding AD Projectleider Techniek

Nadere informatie

Reflectieverslag. Kevin de Ram

Reflectieverslag. Kevin de Ram Reflectieverslag Kevin de Ram Reflectieverslag Kevin de Ram Culemborg Unica Installatietechniek B.V. April 2016 Kevin de Ram Reflectieverslag 1 Voorwoord Mijn naam is Kevin de Ram. Ik ben werkzaam bij

Nadere informatie

POP. Persoonlijk Opleidingsplan.

POP. Persoonlijk Opleidingsplan. POP. Persoonlijk Opleidingsplan. S.Soekaloe Persoonlijk Opleidingsplan.(POP) Naam: Shailin Soekaloe Studentnummer: 12072273 Opleiding: Associate Degree Installatietechniek Docent: W. Hoogland. Inhoudsopgave.

Nadere informatie

(PAP) Persoonlijk Activiteiten Plan

(PAP) Persoonlijk Activiteiten Plan (PAP) Persoonlijk Activiteiten Plan Naam: Steven Jonathan Geluk Klas: TP11 Studentnummer: 13062379 Opleiding: Projectleider techniek - Associate Degree Docent: M.N.M Kras Bedrijfsbegeleider: G. Settels

Nadere informatie

Nulmeting. Frans Tuerlings Studentnummer:

Nulmeting. Frans Tuerlings Studentnummer: Nulmeting Naam: Frans Tuerlings Studentnummer: 15130924 Opleiding: Projectleider Techniek Datum: 20 september2015 Voorwoord: Deze 0-meting heb ik geschreven vanuit mijn functie als projectleider in de

Nadere informatie

P.A.P. - Persoonlijk Aanpak Plan - - Periode: Blok 1 en 2 -

P.A.P. - Persoonlijk Aanpak Plan - - Periode: Blok 1 en 2 - P.A.P. - Persoonlijk Aanpak Plan - - Periode: Blok 1 en 2 - Bob van der Pouw Kraan School : Haagse hoge school Opleiding : Projectleider techniek Associate degree Klas : 11TP Student nr. : 13064819 Schoolmentor

Nadere informatie

PAP (Persoonlijk activiteitenplan)

PAP (Persoonlijk activiteitenplan) PAP (Persoonlijk activiteitenplan) Schoonderbeek Installatietechniek Robin van Heijningen Persoonlijk activiteitenplan Robin van Heijningen Hillegom 20 oktober 2012 Schoonderbeek Installatietechniek Bedrijfsbegeleider:

Nadere informatie

Persoonlijk Opleidings Plan (P.O.P)

Persoonlijk Opleidings Plan (P.O.P) Persoonlijk Opleidings Plan (P.O.P) Kevin de Ram Persoonlijk Opleidings Plan (P.O.P.) Kevin de Ram Culemborg Unica Installatietechniek B.V. november 2015 Kevin de Ram Persoonlijk Opleidings Plan 1 Voorwoord

Nadere informatie

Nulmeting. Roy Krabbenborg TP11 WSi-techniek

Nulmeting. Roy Krabbenborg TP11 WSi-techniek Nulmeting Student: Roy Krabbenborg Hogeschool: Haagse Hogeschool Opleiding: Ad Projectleider Techniek Klas: TP11 Document: Nulmeting Blok 1 Versie: 1.0 Achtergrond Mijn naam is Roy Krabbenborg, 20 jaar

Nadere informatie

Nulmeting Tim Tegelaar Projectleider techniek 12-09-2012

Nulmeting Tim Tegelaar Projectleider techniek 12-09-2012 Nulmeting competenties: Voor mijn opleiding AD Projectleider techniek heb ik aan het begin van het schooljaar een nulmeting gedaan voor de negen competenties waar aan je moet voldoen als projectleider

Nadere informatie

Voortgangsverslag. Opleiding : AD projectleider techniek. Blok : 2. Datum : 11 januari Naam student : Ramish Haideri. Studentnummer :

Voortgangsverslag. Opleiding : AD projectleider techniek. Blok : 2. Datum : 11 januari Naam student : Ramish Haideri. Studentnummer : Voortgangsverslag Opleiding : AD projectleider techniek Blok : 2 Datum : 11 januari 2013 Naam student : Ramish Haideri Studentnummer : 12105511 School: de Haagse hogeschool te Delft Werkgever:Boonstoppel

Nadere informatie

Voortgangsverslag blok 3

Voortgangsverslag blok 3 Voortgangsverslag blok 3 Patrick van der Vlist Voortgangsverslag blok 3 Patrick van der Vlist Krimpen a/d ijssel Mei 2016 Voorwoord Dit rapport heb ik geschreven om mijn voortgang die ik in blok twee heb

Nadere informatie

Contextanalyse (NL) Michael Bennik Brielle Januari 2016

Contextanalyse (NL) Michael Bennik Brielle Januari 2016 Contextanalyse (NL) Michael Bennik Brielle Januari 2016 Voorwoord Deze contextanalyse heb ik geschreven vanuit mijn functie als calculator en student van de opleiding Ad Projectleider Techniek. Mijn interesse

Nadere informatie

Persoonlijk Opleidings Plan. POP leerjaar twee.

Persoonlijk Opleidings Plan. POP leerjaar twee. Persoonlijk Opleidings Plan. POP leerjaar twee. Patrick v/d Vlist Krimpen a/d IJssel September 2016 Inhoudsopgave 1: samenvatting 2: inleiding 3: algemeen 4: eerste studie jaar 5: tweede studie jaar 6:

Nadere informatie

Voortgangsverslag 1.4

Voortgangsverslag 1.4 Voortgangsverslag 1.4 Leon van Luijk Koudekerk a/d Rijn mei 2012 Haagse Hoge School Voorwoord In het kader van de HBO opleiding werktuigbouwkunde duaal is dit het voortgangsverslag van het vierde blok

Nadere informatie

PAP Persoonlijk actieplan - Blok 3 & 4

PAP Persoonlijk actieplan - Blok 3 & 4 PAP Persoonlijk actieplan - Blok 3 & 4 PAP Persoonlijk actieplan - Blok 3 & 4 Bas van Biemen 13093894@student.hhs.nl Maart 2016 AD Projectleider Techniek V1 Bedrijfsbegeleider SLB-begeleider : T. de Boer

Nadere informatie

PAP. Persoonlijk Actie Plan. Tim Tegelaar. Lekkerkerk 07-10-2012. De Haagse Hogeschool

PAP. Persoonlijk Actie Plan. Tim Tegelaar. Lekkerkerk 07-10-2012. De Haagse Hogeschool PAP Persoonlijk Actie Plan Tim Tegelaar Lekkerkerk 07-10-2012 De Haagse Hogeschool Naam Tim Tegelaar Studentnummer 12090948 origineel 07-10-2012 update - bedrijfsmentor Dhr. P. den Ouden bedrijfscoach

Nadere informatie

Persoonlijk Activiteiten Plan (PAP) 2.1

Persoonlijk Activiteiten Plan (PAP) 2.1 Persoonlijk Activiteiten Plan (PAP) 2.1 Het leercontract is het contract tussen de student, bedrijf (de coach/leidinggevende) en de school (docentbegeleider) op basis waarvan de student zijn werkzaamheden

Nadere informatie

Persoonlijk Opleidings Plan (POP) R de Ruijter

Persoonlijk Opleidings Plan (POP) R de Ruijter Persoonlijk Opleidings Plan (POP) R de Ruijter Persoonlijk Opleidings Plan (POP) Ronald de Ruijter Rijswijk 10-11-2015 Cofely west Services Inhoudsopgave -Titel Bladzijde 1 -Inhoudsopgave Bladzijde 2 -Inleiding

Nadere informatie

De Haagse Hogeschool Persoonlijk Actieplan

De Haagse Hogeschool Persoonlijk Actieplan De Haagse Hogeschool Persoonlijk Actieplan persoonlijk_actieplan_semester_twee Iv-Bouw b.v. i Opdrachtgever: De Haagse Hogeschool Projectnummer opdrachtgever: PAP Project: Persoonlijk Actieplan Projectnummer:

Nadere informatie

Voortgangsverslag Studie loopbaan begeleiding (SLB)

Voortgangsverslag Studie loopbaan begeleiding (SLB) 2012 Voortgangsverslag Studie loopbaan begeleiding (SLB) Ontwikkelingsindicatie semester 2 blok 4 Semester 2 blok 4 Costian de Jonge 20-6-2012 Versie: 1.0 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Voortgang... 3 Conclusie...

Nadere informatie

Voortgangsverslag werkend leren

Voortgangsverslag werkend leren Voortgangsverslag werkend leren EDP1 Rens Brouwer Voortgangsverslag werkend leren EDP1 Rens Brouwer Delft December 2012 Haagse Hogeschool Voorwoord Op dit moment ben ik duaal student. Dit houdt in dat

Nadere informatie

Persoonlijk Actie Plan

Persoonlijk Actie Plan Persoonlijk Actie Plan Naam: Frans Tuerlings Studentnummer: 15130924 Opleiding: Projectleider Techniek Datum: 06 februari 2016 Voorwoord: Sinds september 2015 volg ik de duale opleiding AD Projectleider

Nadere informatie

Voortgangsverslag blok 5

Voortgangsverslag blok 5 Voortgangsverslag blok 5 Patrick van der Vlist Voortgangsverslag blok 5 Patrick van der Vlist Krimpen a/d ijssel Blok 5 2016 Voorwoord Dit rapport heb ik geschreven om mijn voortgang die ik in blok vijf

Nadere informatie

Voortgangsverslag 1.1

Voortgangsverslag 1.1 Voortgangsverslag 1.1 M. Camp Voortgangsverslag 1.1 TU Delft M. Camp Leiden November 2011 Versie 1.1 Voorwoord In het kader van de HBO opleiding werktuigbouwkunde duaal is dit het voortgangsverslag van

Nadere informatie

Persoonlijk Actie Plan Semester 2

Persoonlijk Actie Plan Semester 2 203 Persoonlijk Actie Plan Persoonlijk Actie Plan Semester 2 Corné van Liere H. Meeuwsen 30--203 Inleiding In deze PAP voor het tweede semester hebben wij weer competenties moeten uitkiezen om het komende

Nadere informatie

Checklist ontslag door middel van een beëindigingsovereenkomst

Checklist ontslag door middel van een beëindigingsovereenkomst Checklist ontslag door middel van een beëindigingsovereenkomst Controleer vóórdat u uw handtekening zet of uw beëindigingsovereenkomst voldoet aan de volgende punten: Initiatief werkgever De beëindigingsovereenkomst

Nadere informatie

Persoonlijk OpleidingsPlan (POP)

Persoonlijk OpleidingsPlan (POP) Persoonlijk OpleidingsPlan (POP) Leerjaar 2 - hoofdfase Paulo Lopes de Barros Persoonlijk OpleidingsPlan (POP) Leerjaar 2 - hoofdfase Paulo Lopes de Barros Rotterdam 16-09-2013 Offshore & Marine Voorwoord

Nadere informatie

Voortgangsverslag 1.2

Voortgangsverslag 1.2 Voortgangsverslag 1.2 Leon van Luijk Koudekerk a/d Rijn december 2011 Haagse Hoge School Voorwoord In het kader van de HBO opleiding werktuigbouwkunde duaal is dit het voortgangsverslag van het tweede

Nadere informatie

Voortgangsverslag 3.2

Voortgangsverslag 3.2 Voortgangsverslag 3.2 Paulo Lopes de Barros Voortgangsverslag 3.2 Paulo Lopes de Barros G. Rook (Werkplekcoach) M. kras (Docentbegeleider) Zaandam 30-02-2014 Haagse Hogeschool Voorwoord Dit voortgangsverslag

Nadere informatie

Inleiding. Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via T 088 888 66 88.

Inleiding. Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via T 088 888 66 88. Inleiding Heeft uw werknemer een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van zes maanden of langer? Dan bent u per 1 januari 2015 verplicht om deze werknemer uiterlijk één maand voor het einde van het arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

De competenties zijn opgedeeld in 3 hoofdcompetenties, die verder zijn opgedeeld in beroepstaken.

De competenties zijn opgedeeld in 3 hoofdcompetenties, die verder zijn opgedeeld in beroepstaken. Algemene professionele competenties De competenties zijn opgedeeld in 3 hoofdcompetenties, die verder zijn opgedeeld in beroepstaken. - De professional kan omgaan met werk en taken - De professional kan

Nadere informatie

Voortgangsverslag Studie loopbaan begeleiding (SLB)

Voortgangsverslag Studie loopbaan begeleiding (SLB) 2011 Voortgangsverslag Studie loopbaan begeleiding (SLB) Ontwikkelingsindicatie semester 1 blok 1 Semester 1 blok 1 Costian de Jonge 19-10-2011 Versie: 1.0 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Voortgang... 3 Conclusie...

Nadere informatie

Voortgangsverslag blok 2, 1 e jaar (Propedeuse)

Voortgangsverslag blok 2, 1 e jaar (Propedeuse) Voortgangsverslag blok 2, 1 e jaar (Propedeuse) ten behoeve van de opleiding Projectleider Techniek (AD) aan de Haagse Hogeschool Student: Joris Koolen Studentnummer: 15135748 Opleiding: Technisch Projectleider

Nadere informatie

Persoonlijk Actie Plan Semester 1

Persoonlijk Actie Plan Semester 1 2013 Persoonlijk Actie Plan Persoonlijk Actie Plan Semester 1 Corné van Liere H. Meeuwsen 5-9-2013 1 Inleiding In deze PAP voor het eerste semester hebben wij weer competenties moeten uitkiezen om het

Nadere informatie

15 16 Evaluatie Korte Docentencursus Zuyd, april Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1

15 16 Evaluatie Korte Docentencursus Zuyd, april Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1 15 16 Evaluatie Korte Docentencursus Zuyd, april 2016 Inhoudsopgave 1...1 2 Hoofdsectie...2 1 Geef bij de onderstaande stellingen aan of u ermee zeer mee oneens/oneens/eens/zeer mee eens bent, dan wel

Nadere informatie

Persoonlijk Actie Plan

Persoonlijk Actie Plan Persoonlijk Actie Plan Naam: Frans Tuerlings Studentnummer: 15130924 Opleiding: Projectleider Techniek Datum: 15 november 2015 Voorwoord: Sinds september 2015 volg ik de duale opleiding AD Projectleider

Nadere informatie

Rapport. Datum: 23 februari 1998 Rapportnummer: 1998/033

Rapport. Datum: 23 februari 1998 Rapportnummer: 1998/033 Rapport Datum: 23 februari 1998 Rapportnummer: 1998/033 2 Klacht Op 15 september 1997 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer D. te Rotterdam met een klacht over een gedraging van

Nadere informatie

20/9/2011 NULMETING COSTIAN. Leerjaar 2011 propedeuse blok 1.1 Costian de Jonge

20/9/2011 NULMETING COSTIAN. Leerjaar 2011 propedeuse blok 1.1 Costian de Jonge 20/9/2011 COSTIAN NULMETING Leerjaar 2011 propedeuse blok 1.1 Costian de Jonge Dit verslag heeft als functie de basiskennis van de startende student vastleggen, het moment van de meting is begin september

Nadere informatie

PAP 2.0. Persoonlijk Actie Plan. Tim Tegelaar. Lekkerkerk 14-01-2013. De Haagse Hogeschool

PAP 2.0. Persoonlijk Actie Plan. Tim Tegelaar. Lekkerkerk 14-01-2013. De Haagse Hogeschool PAP 2.0 Persoonlijk Actie Plan Tim Tegelaar Lekkerkerk 14-01-2013 De Haagse Hogeschool Naam Tim Tegelaar Studentnummer 12090948 origineel 14-01-2013 update - bedrijfsmentor Dhr. P. den Ouden bedrijfscoach

Nadere informatie

Zelfreflectie Jaar 1 Marco Kleine Deters 1550275 Bedrijfskundige Informatica

Zelfreflectie Jaar 1 Marco Kleine Deters 1550275 Bedrijfskundige Informatica Zelfreflectie Jaar 1 Marco Kleine Deters 1550275 Bedrijfskundige Informatica Auteur: Marco Kleine Deters Opleiding: Bedrijfskundige Informatica Klas: BIEV2B Studentcode: 1550275 Datum: 8-6-2009 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Persoonlijk Actie Plan Studie loopbaan begeleiding. Doelstellingformulering voor semester 2; blok 2 en 3 PAP. Costian de Jonge Versie: 1.

Persoonlijk Actie Plan Studie loopbaan begeleiding. Doelstellingformulering voor semester 2; blok 2 en 3 PAP. Costian de Jonge Versie: 1. 2012 Persoonlijk Actie Plan Studie loopbaan begeleiding Doelstellingformulering voor semester 2; blok 2 en 3 PAP Costian de Jonge 6-2-2012 Versie: 1.0 Inhoudsopgave Inleiding... 2 PAP (Persoonlijk Actie

Nadere informatie

Oefenvragen Ondernemerskunde B - Personeelsmanagement & Arbeidsrecht

Oefenvragen Ondernemerskunde B - Personeelsmanagement & Arbeidsrecht Oefenvragen Ondernemerskunde B - Personeelsmanagement & Arbeidsrecht 1. Indien er een conflict ontstaat op het werk tussen u en een medewerker dan kunt u volgens de theorie het beste: A. samenwerken, want

Nadere informatie

Contextbeschrijving. Kevin de Ram

Contextbeschrijving. Kevin de Ram Contextbeschrijving Kevin de Ram Contextbeschrijving Kevin de Ram Ammerstol Unica Installatietechniek B.V. november 2015 Kevin de Ram Contextbeschrijving 1 Voorwoord Mijn naam is Kevin de Ram. Ik ben werkzaam

Nadere informatie

MEMO WIJZIGINGEN ARBEIDSRECHT 2015

MEMO WIJZIGINGEN ARBEIDSRECHT 2015 Van : mr. Inka de Jong Datum : 12 december 2014 Betreft : Wijzigingen in het arbeidsrecht met ingang van 1 januari 2015 Geachte relatie, Met ingang van 1 januari 2015 vinden er gefaseerd belangrijke wijzigingen

Nadere informatie

Stappenplan Bloem en Lemstra Architecten

Stappenplan Bloem en Lemstra Architecten Stappenplan Bloem en Lemstra Architecten Bouwen en verbouwen zijn complexe processen. Een kleine verbouwing vraagt een andere aanpak dan een grote nieuwbouw. Bloem en Lemstra architecten heeft een stappenplan

Nadere informatie

2. Ouder/verzorger klaagt er verder over dat organisatie niet heeft gereageerd op haar brief d.d. 22 december 2008.

2. Ouder/verzorger klaagt er verder over dat organisatie niet heeft gereageerd op haar brief d.d. 22 december 2008. 09-40 Communicatie, financiën 2009 Opvangvorm organisatie met meer kinderopvangvormen Betreft financiën Inleiding De klacht 1. Ouder/verzorger klaagt er over dat organisatie haar al enige tijd lastig valt

Nadere informatie

Projectmatig Creëren 2.0. Samenvatting

Projectmatig Creëren 2.0. Samenvatting Projectmatig Creëren 2.0 Samenvatting Auteur: Mark van der Lee Plaats: Delft Datum: 17 januari 2014 Organisatie: Haagsche Hogeschool Delft Inhoudsopgave Projectmatig Creëren 2.0... 1 Samenvatting... 1

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2015:2828

ECLI:NL:CRVB:2015:2828 ECLI:NL:CRVB:2015:2828 Instantie Datum uitspraak 12-08-2015 Datum publicatie 28-08-2015 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 13/5439 WW Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

Nikki van der Meer. Stage eindverslag. Stage Cordaan Thuiszorg.

Nikki van der Meer. Stage eindverslag. Stage Cordaan Thuiszorg. Nikki van der Meer. Stage eindverslag Stage Cordaan Thuiszorg. Klas: lv13-4agz2 Student nummer: 500631386 Docentbegeleider: Marieke Vugts Werkbegeleider: Linda Pieterse Praktijkopleider: Evelien Rijkhoff

Nadere informatie

Projectmatig werken voor de secretaresse

Projectmatig werken voor de secretaresse Nationale Secretaresse Dag 2009 www.secretary.nl/officemanagement Schriftelijke cursus in vijf lessen met twee bijeenkomsten Startdatum 9 april 2009 Projectmatig werken voor de secretaresse Postzegel niet

Nadere informatie

competenties en voorbeeldvragen

competenties en voorbeeldvragen competenties en voorbeeldvragen 1 Aanpassingsvermogen Blijft doelmatig handelen door zich aan te passen aan een veranderende omgeving of veranderende taken, andere vakgebieden of verantwoordelijkheden

Nadere informatie

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D Auteur : P. van der Meer, Ritense B.V. Datum : 17 juli 2008 Versie : 1.3 2008 Ritense B.V. INHOUD 1 VERSIEBEHEER...1 2 PROJECT

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie

Uitspraak. van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Betalingsverplichting kosten voor gas, water en licht en/of overige servicekosten (art. 7:260 Burgerlijk Wetboek; art. 4 lid 2 sub g, 7 en 18 Uitvoeringswet huurprijzen

Nadere informatie

Contextbeschrijving. Steven Jonathan Geluk. Studentnummer: 13062379 Projectleider techniek - Associate Degree

Contextbeschrijving. Steven Jonathan Geluk. Studentnummer: 13062379 Projectleider techniek - Associate Degree Contextbeschrijving Naam: Steven Jonathan Geluk Klas: TP11 Studentnummer: 13062379 Opleiding: Projectleider techniek - Associate Degree Docent: M.N.M Kras Bedrijfsbegeleider: G. Settels Datum: 25 oktober

Nadere informatie

Reflectieverslag. Jeroen Tennis Today

Reflectieverslag. Jeroen Tennis Today Reflectieverslag 2013 Jeroen Tennis Today 13-6-2013 1 Inhoud Inleiding... 3 Hoofdstuk 1... 4 Persoonlijke leerdoelen... 4 Reflectie volgens de PDCA-cyclus... 4 Hoofdstuk 2... 7 Stage... 7 Stageopdracht...

Nadere informatie

Reflectieverslag Projectmanagement 1

Reflectieverslag Projectmanagement 1 Reflectieverslag Projectmanagement 1 Student: Roy Krabbenborg Hogeschool: Haagse Hogeschool Opleiding: Ad Projectleider Techniek Klas: TP11 Document: Refl. Verslag Prj. Man. Versie: 1.0 (juni 2016) Pagina

Nadere informatie

Een onderzoek naar de trage uitbetaling van een stagevergoeding door de. Dienst Justitiële Inrichtingen van het Ministerie van Veiligheid en Justitie

Een onderzoek naar de trage uitbetaling van een stagevergoeding door de. Dienst Justitiële Inrichtingen van het Ministerie van Veiligheid en Justitie Rapport Een onderzoek naar de trage uitbetaling van een stagevergoeding door de Dienst Justitiële Inrichtingen van het Ministerie van Veiligheid en Justitie Publicatiedatum: 16 september 2014 Rapportnummer:

Nadere informatie

Reflectieverslag mondeling presenteren

Reflectieverslag mondeling presenteren Reflectieverslag mondeling presenteren Naam: Registratienummer: 900723514080 Opleiding: BBN Groepsdocente: Marjan Wink Periode: 2 Jaar: 2008 Inleiding In dit reflectieverslag zal ik evalueren wat ik tijdens

Nadere informatie

Competenties Luuk van Paridon. Analyseren

Competenties Luuk van Paridon. Analyseren Competenties Luuk van Paridon Overzicht waar ik nu sta: Afbeelding 1: Spinnenweb competenties De groene lijn geeft aan welke competenties ik tot nu toe behaald heb (zie Afbeelding 1). De competenties die

Nadere informatie

Arbeidsrecht en Hyperemesis Gravidarum

Arbeidsrecht en Hyperemesis Gravidarum Arbeidsrecht en Hyperemesis Gravidarum Regelmatig lopen vrouwen die last hebben van Hyperemesis Gravidarum (HG) tegen arbeidsrechtelijke problemen aan. Contracten worden niet verlengd, er wordt gedreigd

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN De Kleine Prins Hoveniers- en Klusbedrijf, 16 maart 2016

ALGEMENE VOORWAARDEN De Kleine Prins Hoveniers- en Klusbedrijf, 16 maart 2016 ALGEMENE VOORWAARDEN De Kleine Prins Hoveniers- en Klusbedrijf, 16 maart 2016 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 1.1 Hoveniers- en klusbedrijf: De Kleine Prins Hoveniers- en Klusbedrijf. 1.2 Hovenierswerkzaamheden:

Nadere informatie

PROCEDURE KEUZEMOGELIJKHEDEN EN WIJZIGINGEN Project TER HEIDE. versie: 18-9-2008. procedure keuzes en wijzigingen Pagina 1/7

PROCEDURE KEUZEMOGELIJKHEDEN EN WIJZIGINGEN Project TER HEIDE. versie: 18-9-2008. procedure keuzes en wijzigingen Pagina 1/7 PROCEDURE KEUZEMOGELIJKHEDEN EN WIJZIGINGEN Project TER HEIDE versie: 18-9-2008 procedure keuzes en wijzigingen Pagina 1/7 Beste klant, De basisuitrusting van de woning dat U hebt aangekocht, kunt U terugvinden

Nadere informatie

WELKOM BIJ VAN DE PLAS HORECA GROEP! VAN DE PLAS HORECA GROEP

WELKOM BIJ VAN DE PLAS HORECA GROEP! VAN DE PLAS HORECA GROEP WELKOM BIJ VAN DE PLAS HORECA GROEP! Van de Plas Horeca Groep is inmiddels 10 jaar specialist als het gaat om het leveren van vakkundig en bekwaam personeel binnen de horecabranche. Sinds 2013 zijn wij

Nadere informatie

Case. Study. Orbis Software

Case. Study. Orbis Software Orbis Software Case Study Deze Case Study vertelt het succesverhaal van de samenwerking tussen Orbis Software Benelux BV en ESPEQ Opleidingsbedrijven. Espeq opleidingsbedrijven ESPEQ neemt in het bedrijfsleven

Nadere informatie

POP. Persoonlijk Opleidings Plan. Tim Tegelaar. Lekkerkerk 07-10-2012. De Haagse Hogeschool

POP. Persoonlijk Opleidings Plan. Tim Tegelaar. Lekkerkerk 07-10-2012. De Haagse Hogeschool POP Persoonlijk Opleidings Plan Tim Tegelaar Lekkerkerk 07-10-2012 De Haagse Hogeschool Naam Tim Tegelaar Studentnummer 12090948 origineel 07-10-2012 update - bedrijfsmentor Dhr. P. den Ouden bedrijfscoach

Nadere informatie

Advies bij een faillissement

Advies bij een faillissement Landelijke vereniging Artsen in Dienstverban Advies bij een faillissement Als uw werkgever in zwaar weer komt en failliet gaat, heeft dat grote gevolgen voor u als werknemer. Ook zorginstellingen hebben

Nadere informatie

Arnold Bosch: Remko de Haan: 1967 architect. 1988 vastgoed

Arnold Bosch: Remko de Haan: 1967 architect. 1988 vastgoed Remko de Haan: 1967 architect Arnold Bosch: 1988 vastgoed GEBOUWINFORMATIE STELLINGEN FAALKOSTEN BIJ INFORMATIEBEHEER STELLINGEN BEHEREN EN MUTEREN VAN INFORMATIE STELLINGEN INFORMATIE STRUCTUREREN EN

Nadere informatie

Competentiebeoordeling

Competentiebeoordeling Competentiebeoordeling Project Second life Vehicle (SLV) Bas Quist Student tweede jaar Automotive PRO04 0896429 1 Inhoud Voorwoord... 3 Analyseren... 4 Onderzoeken... 5 Bijlage... 6 2 Voorwoord Beste lezer,

Nadere informatie

SLB eindverslag. Rozemarijn van Dinten HDT.1-d 12053449 11-11-12

SLB eindverslag. Rozemarijn van Dinten HDT.1-d 12053449 11-11-12 SLB eindverslag Rozemarijn van Dinten HDT.1-d 12053449 11-11-12 Eindverslag De afgelopen periode heb ik een aantal lessen SLB gehad. Hierover ga ik een eindverslag schrijven en vertellen hoe ik de lessen

Nadere informatie

PORTFOLIOPLAN 1/5. Student: Tim van Dartel Student nr: 0720444. Datum: Maart 2011 Plaats: Eindhoven

PORTFOLIOPLAN 1/5. Student: Tim van Dartel Student nr: 0720444. Datum: Maart 2011 Plaats: Eindhoven 1/5 Student: Tim van Dartel Student nr: 0720444 Datum: Maart 2011 Plaats: Eindhoven Dit portfolioplan is gemaakt in het kader van het vak 7PF03 (Masterportfolio) aan de Technische Universiteit Eindhoven.

Nadere informatie

Klantmeting Wmo 'direct beschikken' Onderzoek in het kader van Ontwikkelagenda AmSZ

Klantmeting Wmo 'direct beschikken' Onderzoek in het kader van Ontwikkelagenda AmSZ Klantmeting Wmo 'direct beschikken' Onderzoek in het kader van Ontwikkelagenda AmSZ Gemeente 's-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Mei 2011 1 Samenvatting Voor de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie