Rapportage enquête Langer zelfstandig wonen in de Profburgwijk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapportage enquête Langer zelfstandig wonen in de Profburgwijk"

Transcriptie

1 Rapportage enquête Langer zelfstandig wonen in de Profburgwijk Augustus 2016 Inhoudsopgave pagina Samenvatting van de uitkomsten 2 huidige woonsituatie 2 oordeel over de buurt 3 sociale contacten 3 gezondheid 3 woonwensen 4 Vragenlijst inclusief uitkomsten 4 huidige woonsituatie 4 oordeel over de buurt 6 sociale contacten 8 gezondheid 9 woonwensen 9 Belangrijkste uitkomsten naar achtergrondkenmerken 11 huidige woonsituatie 11 oordeel over de buurt 12 sociale contacten 16 gezondheid 17 woonwensen 18 Respons en representativiteit 19 1

2 Voor u ligt de rapportage van een enquête die in juni 2016 is gehouden onder 65-plussers in de Profburgwijk. Hiermee worden vier buurten in Leiden bedoeld: Rijndijkbuurt, Professorenwijk-Oost, Burgemeesterswijk en Professorenwijk- west. Het onderwerp was: langer zelfstandig wonen. In de rapportage hieronder worden per thema de belangrijkste resultaten gepresenteerd. Vervolgens worden de vragen zoals ze in de enquête zijn gesteld weergegeven, inclusief de uitkomsten in percentages. Daarna volgt een tabel met de belangrijkste uitkomsten uitgesplitst naar de achtergrondkenmerken leeftijd, geslacht, huishoudsamenstelling en buurt. Tot slot volgt een beschrijving van de respons met een analyse van de representativiteit. Samenvatting van de uitkomsten Huidige woonsituatie In dit eerste onderdeel van de vragenlijst gaat het om de huidige woonsituatie. Het grootste deel van de ouderen (79%) woont in een koopwoning. Daarbij gaat het met name om de 65- tot 80-jarigen, maar van de 80-plussers woont nog steeds 66% in een koopwoning. In de Burgemeesterswijk wonen bijna alle ouderen in een koopwoning (92%) in de Professorenwijk-west is het juist minder: 68%. Van de ouderen die alleen wonen, heeft 68% een koopwoning. De mensen die een woning huren doen dat in 71% van de gevallen bij een woningcorporatie. 28% van de ouderen woont in een gestapelde woning (benedenwoning of appartement). 80-plussers, eenpersoonshuishoudens en inwoners van Professorenwijk-oost vaker dan anderen. 44% van de ouderen moet een opstapje of trap op om hun voordeur te bereiken. In totaal heeft 25% moeite met traplopen. Als we deze twee vragen combineren, dan blijkt dat 11% van de ouderen moeite heeft met traplopen én toch een opstapje of trap op moet. 31% van de ouderen woont in een woning waar één of meer aanpassingen zijn gedaan. Meestal gaat het om aanpassingen in toilet of douche. 18% denkt dat de huidige woning niet geschikt is om altijd te kunnen blijven wonen. Van de 80-plussers is dat minder: 8%. De helft van de ouderen denkt met enige aanpassingen voor altijd in de huidige woning te kunnen wonen. De meest genoemde benodigde aanpassing is een traplift. De ouderen geven hun huidige woning gemiddeld een rapportcijfer 8,4. Het meest tevreden zijn de ouderen in de Rijndijkbuurt. De meest gegeven redenen om níet te verhuizen zijn dat de huidige woning nog goed en de buurt goed bevalt. De meest genoemde reden om wél te verhuizen is eventuele verslechtering in de gezondheidssituatie en dat men kleiner wil gaan wonen. 9% van de ouderen kan de woonlasten moeilijk of heel moeilijk betalen. Bij de huurders is dat 23% en bij de mensen met een koopwoning 6%. Dat is dus een duidelijk verschil. 2

3 Oordeel over de Buurt Bij dit thema gaat het over hoe ouderen hun buurt ervaren en welke zaken zijn belangrijk vinden om langer zelfstandig te wonen. De meeste ouderen (82%) vinden hun huidige buurt geschikt om voor altijd te blijven wonen. In Professorenwijk-oost is dit percentage wat lager (69%). Gemiddeld geeft men de buurt een 8,3. Weinig mensen voelen zich onveilig op straat (3%) of in het openbaar vervoer (5%). Als we uitsplitsen naar achtergrondkenmerk zijn de verschillen beperkt. Overigens kon een kwart van de ouderen deze vraag niet beantwoorden omdat ze niet of nauwelijks met het openbaar vervoer reizen. Zorgvoorzieningen zoals een huisarts worden van de genoemde voorzieningen het meest gebruikt (56%). Overigens is hierin geen verschil per leeftijdsgroep. Dat geldt wel voor sportvoorzieningen: deze worden door 80-plussers (18%) minder vaak gebruikt dan door jarigen (37%). Welzijnsvoorzieningen zoals een ontmoetingscentrum of buurthuis worden juist door 80-plussers (28%) vaker gebruikt dat door jarigen (12%). De meeste mensen (77%) missen geen zaken in het welzijnsaanbod. 11% van de ouderen mist een fysieke ontmoetingsplek zoals een buurthuis of horecagelegenheid. 10% zou wel gebruik willen maken van ontmoetingsmogelijkheden, maar doet dat nu niet. In de vragenlijst worden 17 voorzieningen aan de ouderen voorgelegd met de vraag hoe belangrijk die voor hun zijn om langer zelfstandig te wonen. Het meest belangrijk (minimaal 80%) vindt men zorgvoorzieningen zoals een huisarts, een groene omgeving (bijvoorbeeld een park) en goede openbare verlichting. Minder mensen (maximaal 30%) vinden het samen ondernemen van activiteiten en sportgelegenheden belangrijk. De fiets is het vervoermiddel dat door ouderen het meest wordt gebruikt, al daalt het gebruik met de leeftijd. De auto en het openbaar vervoer staat op de tweede en derde plek. Sociale contacten In dit onderdeel zijn aan de respondenten vijf stellingen voorgelegd over het contact met buurtgenoten. De belangrijkste uitkomsten zijn: De stelling waarmee de meeste mensen het eens of helemaal eens zijn is De mensen in deze buurt gaan op een prettige manier met elkaar om. Er zijn cijfers beschikbaar van heel Leiden waarmee we deze uitkomsten kunnen vergelijken. Daaruit blijkt dat men in de buurten van de Profburgwijk positiever is over de contacten met buurtgenoten dan de gemiddelde Leidenaar. Als we kijken naar achtergrondkenmerken, zien we dat mensen in eenpersoonshuishoudens iets minder positief zijn dan die in meerpersoonshuishoudens. Op de andere achtergrondkenmerken zijn er geen verschillen. Gezondheid In dit onderdeel van de vragenlijst wordt gevraagd of men hulp heeft vanwege de gezondheid. De belangrijkste uitkomsten waren: Ruim een kwart (26%) van de mensen heeft vanwege (verminderde) gezondheid hulp gehad bij huishoudelijke activiteiten, de persoonlijke verzorging of verpleging. Hoe ouder men was, hoe meer hulp men ontving. Vrouwen ontvangen vaker hulp dan mannen, deels omdat vrouwen gemiddeld ouder zijn. De meest ontvangen hulp is die van familie en kennissen, daarna professionele hulp en tot slot particuliere hulp. Deze volgorde komt er ook uit als gevraagd wordt naar hoe belangrijk men de verschillende soorten hulp vindt. 3

4 Woonwensen In dit gedeelte van de vragenlijst gaat het om de vraag of mensen willen verhuizen en zo ja, welke wensen ze daarbij hebben. Behalve de eerste vraag zijn de vragen gesteld aan de mensen die zeker of misschien willen verhuizen. Ongeveer de helft van de mensen geeft aan zeker (10%) of misschien (39%) te willen verhuizen. In het vervolg noemen we deze groep de verhuisgeneigden. Oudere mensen geven minder vaak aan te willen verhuizen dan jongere. Van de mensen die nu huren wil 8% zeker verhuizen en 40% misschien, van de mensen die nu een koophuis hebben wil 11% zeker en 38% misschien verhuizen. Er is dus geen (significant) verschil tussen huurders en kopers op dit aspect. Van de verhuisgeneigden wil 29% binnen 5 jaar verhuizen, 80-plussers vaker dan 70-minners. Een gelijkvloerse woning is de wens van de meeste verhuisgeneigden (79%), met daarbij graag een balkon of dakterras (64%). Driekwart van de verhuisgeneigden wil zelfstandig wonen. Bij 80-plussers is dit percentage lager (54%). 73% wil het liefst in de eigen wijk blijven wonen. 40% wil uitsluitend of het liefst huren en 39% wil uitsluitend of het liefst kopen. 80-plussers willen liever huren dan kopen (50% tov 8%), net als eenpersoonshuishoudens (57% tov 25%). Vragenlijst inclusief uitkomsten Hieronder ziet u hoe de vragen precies zijn gesteld in de vragenlijst. Achter de antwoordcategorieën staat aangegeven hoeveel procent van de respondenten het betreffende antwoord gaf. Huidige woonsituatie Huurt u deze woning, of bent u eigenaar? Huurwoning 20% Koopwoning 79% Anders 1% Van wie huurt u uw woonruimte/woning? Woningcorporatie 71% Particuliere verhuurder 26% Anders 2% In wat voor soort woning woont u? Twee-onder-een-kapwoning 8% Rijtjeshuis of hoekwoning 58% Benedenwoning 6% Appartement zonder lift 9% Appartement met lift 13% Anders 6% Hoeveel kamers heeft uw woning in totaal? (het gaat hier om de woon- en slaapvertrekken van uw huis, dus met uitzondering van keuken, badkamer, kelder en zolder) Eén kamer 0% Twee kamers 4% Drie kamers 28% Vier kamers 27% Meer dan 4 kamers 42% Hoe komt u bij de voordeur? Via: Een trap 13% Een lift 8% Een traplift 0% Een klein opstapje 31% Direct 48% 4

5 Heeft u of iemand anders in uw huishouden moeite met traplopen? Ja 25% Nee 75% In hoeverre is uw woning aangepast? Zo ja, welke aanpassingen zijn er gedaan? Verwijderen drempels 7% Traplift 8% Aanpassingen toilet 16% Aanpassingen in douche 15% Aanpassingen in keuken 3% Andere aanpassingen 1% Woning is niet aangepast 72% Denkt u dat uw huidige woning geschikt is om voor altijd te kunnen blijven wonen? Ja 32% Ja, na enige aanpassingen aan de woning 50% Nee 18% Zijn er aanpassingen in uw woning nodig om het voor u/uw gezin mogelijk te maken in uw huidige woning te blijven wonen? Verwijderen drempels 17% Traplift 41% Aanpassingen toilet 19% Aanpassingen in douche 31% Aanpassingen in keuken 6% Andere aanpassingen 7% Nee, woning heeft geen aanpassing nodig 35% Wilt u aangeven in welke mate u tevreden bent over uw woning? 1 0% 2 0% 3 0% 4 0% 5 1% 6 1% 7 14% 8 40% 9 21% 10 22% Wat zijn of zouden voor u redenen zijn om niet te verhuizen? Woon hier nog maar net/pas verhuisd 3% Huidige woning is goed 79% Buurt bevalt goed 84% Dichtbij kinderen/familie 33% Dichtbij vrienden/buurtgenoten 27% Mijn leeftijd 26% Mijn (onzekere) financiële situatie 3% De (onzekere) situatie op de woningmarkt 2% Kan mijn huis nu niet verkopen 1% Aanbod aan huurwoningen is te duur 11% Aanbod aan koopwoningen is te duur 3% Kan geen geschikte woning vinden 7% Anders 7% Niet van toepassing / ga zeker verhuizen 2% Als u wel zou verhuizen, waarmee heeft dat dan te maken? Wil groter wonen 1% Wil kleiner wonen 22% Wil mooier / beter wonen 4% Heb geen of een te grote tuin/balkon 5% Omstandigheden in het huishouden (samenwonen, scheiding, overlijden) 5% Woning is te duur 3% Vanwege gezondheid / invaliditeit / leeftijd 35% Huurcontract loopt af 0% Wil kopen in plaats van huren 1% Wil huren in plaats van kopen 6% Buurt bevalt niet (meer) 1% Wil dichter bij familie / vrienden wonen 3% Omdat mijn partner (meer) zorg nodig heeft 5% Wil samen met anderen wonen (bv in groepsverband) 3% Anders 9% Niet van toepassing / ga niet verhuizen 42% Hoe beoordeelt u de woonlasten (huur/hypotheek/gas/water/elektra) van uw huidige woning? Ik kan de woonlasten... Heel moeilijk betalen 1% Moeilijk betalen 8% Makkelijk betalen 56% Heel makkelijk betalen 16% Wil ik niet zeggen 19% 5

6 Oordeel over de Buurt Denkt u dat uw huidige buurt geschikt is om voor altijd te blijven wonen? Ja 82% Nee 3% Weet ik niet 16% Hoe tevreden bent u met uw buurt? 1 0% 2 0% 3 0% 4 0% 5 1% 6 4% 7 15% 8 39% 9 24% 10 18% Hoe veilig voelt u zich op straat? Zeer onveilig 1% Onveilig 2% Veilig 69% Zeer veilig 24% Niet van toepassing 4% Hoe veilig voelt u zich in het openbaar vervoer? Zeer onveilig 0% Onveilig 5% Veilig 55% Zeer veilig 14% Niet van toepassing 26% Maakte u de afgelopen 12 maanden gebruik van de volgende voorzieningen? Sportvereniging 31% Welzijnsvoorzieningen 20% Culturele vereniging 16% Gezondheidsvoorzieningen 56% Religieuze of andere maatschappelijke vereniging 22% Wijkvereniging of buurtinitiatief 35% Overige (vrijetijds)vereniging 18% Wat mist u in het welzijnsaanbod? Samen sporten 2% Samen naar culturele activiteiten 6% Samen eten/koffie drinken 4% Samen bewegen 6% Samen leren 7% Vrijwilligerswerk 2% Fysieke ontmoetingsplek 11% Anders 5% Ik mis niets 77% Zijn er voldoende ontmoetingsplekken/mogelijkheden voor contact met buurtgenoten? Ja 33% Nee 14% Weet niet 52% Maakt u gebruik van ontmoetingsplekken/mogelijkheden voor contact met buurtgenoten? Ja 20% Nee, maar zou wel willen 10% Nee 69% Hoe belangrijk zijn de volgende gezondheidsvoorzieningen bij u in de wijk om langer zelfstandig te kunnen wonen? zorgvoorzieningen, zoals huisarts warme maaltijdvoorziening hulp in het huishouden en bij boodschappen Zeer onbelangrijk Onbelangrijk Neutraal Belangrijk Zeer belangrijk Weet niet / nvt 1% 0% 5% 24% 66% 4% 6% 10% 30% 23% 14% 17% 3% 6% 21% 30% 28% 12% 6

7 Hoe belangrijk zijn de volgende voorzieningen in de openbare ruimte bij u in de wijk om langer zelfstandig te kunnen wonen? parkeermogelijkhede n openbaar vervoermogelijkhede n groenvoorzieningen / park Zeer onbelangrijk Onbelangrijk Neutraal Belangrijk Zeer belangrijk Weet niet / nvt 4% 2% 7% 22% 54% 11% 2% 2% 7% 29% 48% 13% 1% 1% 8% 35% 50% 6% een rustige omgeving 2% 2% 14% 33% 44% 6% voldoende bankjes 4% 9% 25% 26% 24% 12% toegankelijk trottoir 1% 3% 11% 35% 45% 5% goede openbare verlichting 1% 1% 7% 36% 52% 3% Hoe belangrijk zijn de volgende vrijetijdsvoorzieningen bij u in de wijk om langer zelfstandig te kunnen wonen? winkels voor dagelijkse boodschappen Zeer onbelangrijk Onbelangrijk Neutraal Belangrijk Zeer belangrijk Weet niet / nvt 2% 3% 8% 28% 56% 3% aantrekkelijke horeca 8% 17% 30% 19% 13% 13% sportgelegenheden 11% 15% 28% 21% 8% 17% fysieke ontmoetingsplekken, zoals buurthuis samen ondernemen van activiteiten cultuur, zoals musea of historie welzijnsvoorzieninge n, bv vrijetijdsactiviteiten 6% 15% 34% 21% 9% 16% 8% 18% 34% 18% 6% 16% 5% 12% 26% 27% 15% 14% 6% 14% 32% 21% 12% 15% 7

8 Wat is uw voornaamste dagelijkse vervoermiddel? (meer antwoorden mogelijk) Auto 50% Openbaar vervoer 21% Fiets 76% Scootmobiel 1% Te voet 51% Anders 4% Maakt u gebruik van buurtwinkels? Ja, dagelijks 12% Ja, wekelijks 41% Ja, maandelijks 13% Nauwelijks 23% Nee 12% Maakt u gebruik van het openbaar vervoer? Ja, dagelijks 3% Ja, wekelijks 21% Ja, maandelijks 23% Nauwelijks 34% Nee 12% Sociale contacten De volgende uitspraken gaan over de buurt waarin u woont. Kunt u voor elke uitspraak aangeven in welke mate u het er mee eens bent? De mensen in deze buurt kennen elkaar goed De mensen in deze buurt gaan op een prettige manier met elkaar om Ik woon in een (gezellige) buurt waar veel saamhorigheid is Ik voel me thuis bij de mensen die in deze buurt wonen Ik heb veel contact met mijn directe buren Helemaal eens Eens Neutraal Oneens Helemaal oneens Weet niet / nvt 7% 34% 33% 12% 4% 10% 13% 55% 14% 8% 4% 7% 9% 37% 29% 10% 5% 10% 15% 51% 19% 7% 5% 5% 18% 40% 22% 10% 7% 2% Gezondheid Heeft u in de afgelopen 12 maanden vanwege uw gezondheid hulp gehad bij huishoudelijke activiteiten, de persoonlijke verzorging of de verpleging? Het gaat om alle vormen van hulp, zowel vanuit uw eigen netwerk als professionele hulp. Ja 26% Nee 71% Wil ik niet zeggen 3% Hoeveel uren hulp kreeg u per week van gezinsleden, familieleden, vrienden, kennissen of buren? 0-3 uur 43% 3-6 uur 32% 6-10 uur 11% uur 3% Meer dan 16 uur 8% 8

9 Hoeveel uren hulp kreeg u per week van professionele hulp zoals de thuiszorg? 0-3 uur 67% 3-6 uur 22% 6-10 uur 8% uur 3% Meer dan 16 uur 1% Hoeveel uren hulp kreeg u per week van particuliere hulp zoals een werkster? 0-3 uur 78% 3-6 uur 20% 6-10 uur 2% uur 0% Meer dan 16 uur 0% Kunt u aangeven hoe belangrijk hulp van gezinsleden, familieleden, vrienden, kennissen of buren voor u is om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen? Zeer onbelangrijk 3% Onbelangrijk 1% Neutraal 8% Belangrijk 23% Zeer belangrijk 59% Weet ik niet / nvt 7% Kunt u aangeven hoe belangrijk professionele hulp zoals de thuiszorg voor u is om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen? Zeer onbelangrijk 3% Onbelangrijk 2% Neutraal 12% Belangrijk 22% Zeer belangrijk 48% Weet ik niet / nvt 14% Kunt u aangeven hoe belangrijk particuliere hulp zoals een werkster voor u is om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen? Zeer onbelangrijk 10% Onbelangrijk 1% Neutraal 11% Belangrijk 24% Zeer belangrijk 35% Weet ik niet / nvt 18% Woonwensen Denkt u dat u (op termijn) zou willen verhuizen? Ja 10% Misschien 39% Nee 51% Als u wilt verhuizen, op welke termijn zou dat dan zijn? Binnen 1 tot 2 jaar 11% Binnen 3 tot 5 jaar 18% Binnen 6 tot 10 jaar 19% Na (meer dan) 10 jaar 15% Weet ik niet 37% Hoe groot moet de nieuwe woning die u zoekt minimaal zijn? Kleiner dan 60 m2 5% 60 tot 100 m2 32% 100 tot 140 m2 31% 140 tot 180 m2 7% Meer dan 180 m2 1% Weet ik niet 24% Welke ruimte of voorzieningen zijn voor u belangrijk bij de woning die u zoekt? (U kunt hier meer dan één antwoord aankruisen) Tuin 35% Balkon of terras 64% Schuur/berging 48% Zolder 4% Garage 9% Parkeerplaats op eigen terrein 34%Gelijkvloers 79% Anders 4% Geen van voorgaande 4% Welke van de onderstaande woonvormen zou voor u geschikt zijn? (Kies maximaal 5 woonvormen) Samen met leeftijdsgenoten (onbekenden) 15% Samen met buurtgenoten (bekenden) 11% Samen met vrienden 14% Samen met familie 5% Met gedeelde ontmoetingsruimte 26% Met gedeelde voorzieningen 0% Met alarm oproepsysteem hulpverlening 11% Met alarm oproepsysteem brandweer 11% Met klus- en tuinhulp 24% Met huishoudhulp 42% In een verzorgingshuis of verpleeghuis 6% Zelfstandig 75% 9

10 Wilt u in uw eigen wijk blijven wonen of wilt u naar een andere wijk of gemeente verhuizen? Bij voorkeur in eigen wijk 73% Bij voorkeur naar een andere wijk in Leiden 2% Bij voorkeur naar een andere gemeente 3% Heb geen voorkeur 16% Niet van toepassing 6% Wilt u de toekomstige woning kopen of huren? Uitsluitend kopen 16% Uitsluitend huren 24% Liever kopen, eventueel huren 22% Liever huren, eventueel kopen 16% Heb geen voorkeur 16% Niet van toepassing 5% Indien u zou huren, welke huurprijs zou u bereid zijn maximaal (maandelijks) te betalen, exclusief service en stookkosten? Tot 586,- 23% Tot 710,- (vrije sector grens) 14% Tot 1.000,- 22% Vanaf % Niet van toepassing, wil uitsluitend kopen 17% Wil ik niet zeggen 17% Indien u zou kopen, welke koopprijs zou u bereid zijn maximaal te betalen? Tot ,- 1% Tot ,- 12% Tot ,- 18% Tot ,- 19% Vanaf ,- 9% Niet van toepassing, wil uitsluitend kopen 25% Wil ik niet zeggen 16% 10

11 Belangrijkste uitkomsten uitgesplitst naar achtergrondkenmerken Huidige woonsituatie totaal leeftijd geslacht huishouden buurt Koopwoni ng Gestapeld e woning 4 of meer kamers Opstap of trap Moeite met traplopen Opstap of trap én moeite met traplopen Aanpassin gen in huidige woning Huidige woning niet toekomstb estendig Beoordeli ng woning 8 of hoger Kan woonlaste n (heel) moeilijk betalen < man vrouw eenprs. meerp % 86% 79% 66% 84% 75% 68% 85% 75% 84% 92% 68% 28% 20% 32% 37% 24% 31% 45% 19% 13% 59% 18% 26% 68% 78% 65% 55% 72% 65% 53% 77% 73% 56% 82% 63% 44% 45% 44% 42% 41% 46% 43% 45% 35% 58% 50% 36% 25% 18% 23% 45% 22% 29% 29% 23% 25% 24% 21% 29% 11% 8% 12% 18% 8% 14% 14% 10% 11% 15% 9% 11% 28% 16% 26% 55% 25% 31% 38% 22% 26% 31% 24% 30% 18% 21% 20% 8% 16% 19% 17% 18% 16% 21% 23% 14% 83% 88% 77% 81% 85% 81% 76% 87% 88% 77% 87% 78% 9% 7% 10% 10% 8% 9% 12% 7% 10% 8% 5% 12% 11

12 Oordeel over de Buurt Totaal Leeftijd Geslacht Huishouden Buurt Buurt toekomstb estendig Beoordeli ng buurt 8 of hoger (Zeer) onveilig op straat (Zeer) onveilig in openbaar vervoer Gebruik sportvoorz iening Gebruik welzijnsvo orziening Gebruik culturele vereniging Gebruik gezondhei dsvoorzie ning Gebruik maatscha ppelijke vereniging Gebruik wijkvereni ging of buurtinitiat ief < man vrouw eenprs. meerp % 85% 80% 80% 86% 78% 73% 86% 86% 69% 86% 83% 80% 85% 77% 76% 82% 78% 77% 82% 77% 74% 87% 80% 3% 2% 4% 4% 2% 4% 4% 3% 2% 6% 1% 4% 5% 4% 4% 8% 3% 7% 7% 3% 2% 7% 5% 6% 31% 37% 31% 18% 30% 32% 29% 32% 37% 32% 33% 25% 20% 12% 26% 28% 11% 28% 26% 17% 20% 17% 24% 21% 16% 16% 19% 12% 13% 19% 21% 14% 14% 14% 22% 15% 56% 55% 58% 55% 57% 55% 54% 57% 54% 54% 74% 45% 22% 14% 24% 35% 21% 23% 24% 21% 15% 29% 21% 22% 35% 31% 38% 35% 31% 38% 33% 36% 27% 38% 43% 31% 12

13 Totaal Leeftijd Geslacht Huishouden Buurt Mist niets in het welzijnsaa nbod Mist ontmoetin gsplekken Zou gebruik willen maken van ontmoetin gsplekken Gebruikt regelmatig de auto Gebruikt regelmatig openbaar vervoer Gebruikt regelmatig fiets Gebuikt minimaal wekelijks buurtwink els < man vrouw eenprs. meerp % 75% 79% 79% 81% 75% 71% 81% 75% 78% 76% 78% 14% 17% 14% 14% 16% 14% 13% 16% 24% 12% 14% 11% 10% 14% 9% 9% 10% 11% 13% 10% 9% 11% 11% 12% 50% 46% 61% 38% 56% 45% 40% 56% 49% 59% 50% 48% 21% 21% 21% 24% 19% 24% 27% 18% 18% 18% 20% 27% 76% 88% 80% 44% 82% 71% 65% 82% 73% 73% 82% 75% 53% 54% 48% 57% 54% 52% 54% 53% 49% 47% 51% 62% 13

14 Oordeel over de Buurt, vervolg De volgende voorzieningen in de wijk zijn (zeer) belangrijk om langer zelfstandig te kunnen wonen volgens..% van de ouderen Totaal Leeftijd Geslacht Huishouden Buurt Parkeerm ogelijkhed en Openbaar vervoermo gelijkhede n Groenvoor zieningen / park Een rustige omgeving Voldoende bankjes Toegankel ijk trottoir Goede openbare verlichting Winkels voor dagelijkse boodscha ppen Aantrekkel ijke horeca Sportgele genheden Fysieke ontmoetin gsplekken, bv buurthuis < man vrouw eenprs. meerp % 76% 83% 65% 80% 73% 64% 83% 77% 75% 73% 79% 76% 81% 77% 66% 75% 78% 75% 77% 73% 69% 79% 82% 85% 86% 84% 81% 86% 82% 82% 85% 76% 89% 84% 87% 77% 74% 80% 72% 78% 75% 72% 78% 74% 76% 79% 75% 50% 49% 50% 50% 40% 58% 53% 48% 45% 43% 52% 56% 80% 77% 81% 87% 78% 82% 79% 81% 76% 80% 76% 87% 88% 87% 88% 90% 88% 88% 86% 89% 86% 90% 84% 90% 84% 84% 84% 84% 84% 84% 84% 83% 85% 77% 84% 86% 32% 39% 30% 20% 33% 31% 28% 34% 25% 27% 43% 35% 29% 38% 27% 16% 27% 31% 30% 29% 33% 34% 27% 27% 30% 32% 31% 23% 23% 35% 32% 28% 26% 26% 35% 32% 14

15 Totaal Leeftijd Geslacht Huishouden Buurt Samen ondernem en van activiteiten Cultuur, bv musea of historie Welzijnsv oorziening en Zorgvoorzi eningen Warme maaltijdvo orziening Hulp in huishoude n en bij boodscha ppen < man vrouw eenprs. meerp % 23% 25% 22% 19% 27% 29% 21% 23% 19% 30% 24% 42% 50% 41% 27% 37% 47% 39% 44% 42% 37% 47% 44% 33% 38% 32% 22% 27% 37% 35% 32% 35% 29% 33% 35% 90% 91% 91% 86% 90% 90% 90% 90% 88% 91% 93% 87% 37% 31% 43% 35% 33% 40% 42% 33% 33% 29% 43% 40% 58% 56% 61% 61% 52% 65% 66% 54% 58% 55% 61% 57% 15

16 Sociale contacten De volgende uitspraken gaan over de buurt waarin u woont. Kunt u voor elke uitspraak aangeven in welke mate u het er mee eens bent? %(helemaal) eens Totaal leeftijd geslacht huishouden buurt De mensen in deze buurt kennen elkaar goed De mensen in deze buurt gaan op een prettige manier met elkaar om Ik woon in een (gezellige) buurt waar veel saamhorig heid is Ik voel me thuis bij de mensen die in deze buurt wonen Ik heb veel contact met mijn directe buren < man vrouw eenprs. meerp % 44% 38% 43% 43% 39% 38% 43% 46% 45% 38% 39% 68% 72% 66% 62% 70% 66% 61% 72% 68% 64% 68% 70% 46% 45% 45% 49% 49% 43% 43% 48% 48% 49% 43% 45% 65% 69% 62% 62% 64% 66% 58% 69% 68% 65% 60% 67% 59% 58% 58% 61% 58% 59% 54% 61% 63% 56% 57% 60% 16

17 Gezondheid totaal leeftijd geslacht huishouden buurt Hulp ontvangen < man vrouw eenprs. meerp % 10% 25% 59% 19% 31% 46% 14% 25% 27% 25% 26% 17

18 Woonwensen Wil zeker of misschien verhuizen totaal leeftijd geslacht huishouden buurt < man vrouw eenprs. meerp % 58% 49% 31% 46% 51% 46% 51% 44% 48% 59% 46% Hieronder gaat het om de mensen die zeker of misschien willen verhuizen Wil binnen 5 jaar verhuizen Wenst nieuwe woning < 100 m2 Wenst gelijkvloer se woning Wenst zelfstandi ge woning Wil in eigen wijk blijven wonen Wil nieuwe woning (liefst) huren Wil nieuwe woning (liefst) kopen 29% 24% 32% 39% 34% 26% 31% 29% 31% 30% 25% 33% 37% 29% 44% 39% 39% 35% 51% 29% 34% 48% 28% 41% 79% 83% 76% 77% 82% 78% 79% 79% 91% 75% 76% 76% 75% 81% 78% 54% 75% 76% 64% 81% 64% 71% 76% 83% 73% 67% 77% 78% 70% 74% 74% 72% 63% 77% 73% 72% 40% 30% 48% 59% 41% 40% 57% 32% 36% 45% 34% 46% 39% 47% 37% 8% 42% 37% 25% 45% 41% 38% 41% 36% 18

19 Respons De enquête is uitgezet onder alle inwoners van de genoemde buurten die 65 jaar of ouder zijn. Hiervan hebben 645 mensen de enquête ingevuld, een respons van 55%. Waren de mensen die hebben meegedaan aan de enquête representatief voor alle 65-plussers in de genoemde buurten? Hiervoor kijken we naar vier achtergrondkenmerken (leeftijd, huishoudensamenstelling, geslacht en buurt). We vergelijken de verdeling in de respons en de verdeling in de bevolking. Leesvoorbeelden: Bij de eerste tabel (naar leeftijd) betekent bijvoorbeeld dat van alle 65-plussers in de Profburgwijk 37% jonger is dan 70 jaar, van de mensen die hebben meegedaan aan de enquête is dat 39%. Er zijn 280 mannen die de enquête hebben ingevuld en 350 vrouwen. Dit telt niet op tot 645 omdat sommige mensen deze vraag niet hebben beantwoord. Leeftijd Bevolking Respons Aantal Huishoudsamenstelling Bevolking Respons Aantal < 70 jaar 37% 39% 248 Eenpersoons 41% 36% jaar 40% 40% 252 Meerpersoons 59% 64% 401 Vanaf 80 jaar 23% 20% % 100% 100% 100% Geslacht Bevolking Respons Aantal Buurt Bevolking Respons Aantal Man 45% 44% 280 Rijndijkbuurt (41) 24% 23% 142 Vrouw 55% 56% 350 Professorenwijk-oost (42) 18% 22% % 100% Burgemeesterswijk (43) 25% 25% 153 Professorenwijk-west (44) 32% 30% % 100% Er zijn kleine verschillen in de percentages van alle inwoners van de vier buurten en degenen die de enquête hebben ingevuld, maar over het algemeen kunnen we zeggen dat de respons representatief is voor alle 65-plussers in de Professoren en Burgemeesterswijk. 19

Onderzoek wonen: Best. Rapport

Onderzoek wonen: Best. Rapport Onderzoek wonen: Best 2015 Rapport Colofon Dit onderzoek naar verhuiswensen van 60 tot en met 75-jarigen in Best is uitgevoerd in november/december 2015 in opdracht van de gemeente Best door de GGD Brabant-Zuidoost.

Nadere informatie

Woonvoorkeuren en woningmarktgedrag van senioren in Oegstgeest Resultaten schriftelijke enquête onder 55-plussers in de gemeente Oegstgeest

Woonvoorkeuren en woningmarktgedrag van senioren in Oegstgeest Resultaten schriftelijke enquête onder 55-plussers in de gemeente Oegstgeest Woonvoorkeuren en woningmarktgedrag van senioren in Oegstgeest Resultaten schriftelijke enquête onder 55-plussers in de gemeente Oegstgeest april 2008 - J.W.K. Bams Samenvatting Samenvatting De gemeente

Nadere informatie

FACTSHEET OUDEREN EN WONEN PURMEREND APRIL 2015

FACTSHEET OUDEREN EN WONEN PURMEREND APRIL 2015 FACTSHEET OUDEREN EN WONEN PURMEREND APRIL 2015 Kaartje concentraties 75+ 1 team Beleidsonderzoek en Informatiemanagement Inleiding Op 23 maart 2015 startte het Woondebat met een open bijeenkomst. Doel

Nadere informatie

Onderzoek Houten Jongeren en Wonen

Onderzoek Houten Jongeren en Wonen Onderzoek Houten Jongeren en Wonen Juni 2007 www.adv-mr.com Utrechtseweg 101, 3702 AB Zeist Inhoud Inleiding Vanuit woonstichting Viveste en de gemeente Houten is een behoefte aan onderzoek naar de woonwensen

Nadere informatie

Burgerpanel Gorinchem. 1 e peiling: Sociale monitor. Juli 2014

Burgerpanel Gorinchem. 1 e peiling: Sociale monitor. Juli 2014 Burgerpanel Gorinchem 1 e peiling: Sociale monitor Juli 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Villawal 19 3432 NX Nieuwegein Tel. (030) 23 34 342 www.ioresearch.nl Rapportnummer : abpgork14a-def Datum

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt In deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven tussen de 1 (zeer negatief) en 10 (zeer positief).

Nadere informatie

Woningmarktonderzoek kleine kernen Gemeente Oirschot

Woningmarktonderzoek kleine kernen Gemeente Oirschot Woningmarktonderzoek kleine kernen Gemeente Oirschot Bureau Bestuursinformatie & Onderzoek Gemeente Eindhoven Afdeling Onderzoek en Statistiek Gemeente Helmond Juli 2006 Inhoud: Oirschot... 1 Inwoners

Nadere informatie

2. Leeftijdscategorie 50 tot 65 jaar 24 15,3% 65 tot 76 jaar 85 54,2% 75 jaar en ouder 45 28,7% Niet ingevuld 3 1,9%

2. Leeftijdscategorie 50 tot 65 jaar 24 15,3% 65 tot 76 jaar 85 54,2% 75 jaar en ouder 45 28,7% Niet ingevuld 3 1,9% Resultaten per vraag (respons = 157) 1. Wat is de samenstelling van uw huishouden? Alleenstaand 47 29,9% Gehuwd of samenwonend 105 66,9% Wel/geen inwonende kinderen 2 1,3% Niet ingevuld 3 1,9% 2. Leeftijdscategorie

Nadere informatie

Resultaten van een enquête onder de bewoners van Austerlitz - eind 2012

Resultaten van een enquête onder de bewoners van Austerlitz - eind 2012 Resultaten van een enquête onder de bewoners van Austerlitz - eind 2012 Datum: 15 december 2012 Auteur: Coöperatie Austerlitz Zorgt U.A., Jan Smelik Inlichtingen: info@austerlitzzorgt.nl Verspreiding:

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt In deze enquête stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven van 1 (zeer negatief) tot en met 10 (zeer positief).

Nadere informatie

AA EN HUNZE PANEL. Resultaten peiling 5: Zorgen voor elkaar. Januari 2016

AA EN HUNZE PANEL. Resultaten peiling 5: Zorgen voor elkaar. Januari 2016 AA EN HUNZE PANEL Resultaten peiling 5: Zorgen voor elkaar Januari 2016 1.1 Inleiding De vijfde peiling van het Aa en Hunze panel had als onderwerp zorgen voor elkaar en burenhulp. De gemeente Aa en Hunze

Nadere informatie

Uitwerking enquête Woonbehoefte Wessem 2014.

Uitwerking enquête Woonbehoefte Wessem 2014. Uitwerking enquête Woonbehoefte Wessem 2014. Binnen welke leeftijdscategorie valt u? (Er kunnen meerdere lijsten per gezin worden ingevuld. Zie ook www.dorpsraadwessem.nl) 18-25/ 2 25-35/ 8 35-45/ 12 45-55/

Nadere informatie

Burgeronderzoek Bodegraven-Reeuwijk. Gemeente Bodegraven-Reeuwijk Juli 2012

Burgeronderzoek Bodegraven-Reeuwijk. Gemeente Bodegraven-Reeuwijk Juli 2012 Burgeronderzoek Bodegraven-Reeuwijk Gemeente Bodegraven-Reeuwijk Juli 2012 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2012-1888

Nadere informatie

Verhuisplannen en woonvoorkeuren

Verhuisplannen en woonvoorkeuren Verhuisplannen en woonvoorkeuren Burgerpeiling Woon- en Leefbaarheidsmonitor Eemsdelta 2015 Bevolkingsdaling ontstaat niet alleen door demografische ontwikkelingen, zoals ontgroening en vergrijzing of

Nadere informatie

RAPPORT KLANTPANEL PEILING LANGER ZELFSTANDIG WONEN. Ymere Juli 2016

RAPPORT KLANTPANEL PEILING LANGER ZELFSTANDIG WONEN. Ymere Juli 2016 RAPPORT KLANTPANEL PEILING 2 2016 LANGER ZELFSTANDIG WONEN Ymere Juli 2016 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Leefbaarheid in Winssen: resultaten van een enquêteonderzoek

Leefbaarheid in Winssen: resultaten van een enquêteonderzoek Leefbaarheid in Winssen: resultaten van een enquêteonderzoek Hogeschool van Arnhem en Nijmegen i.s.m. Krachtig Winssen 20 September 2017 1. Krachtige Kernen 2. Diepte-interviews 3. Exploratieve workshop

Nadere informatie

Onderzoek Digipanel: Contacten met vrienden, familie en buren

Onderzoek Digipanel: Contacten met vrienden, familie en buren Versie definitief Datum 20 maart 2007 1 (5) Onderzoek Digipanel: Contacten met vrienden, familie en Auteur Tineke Brouwers Het derde onderzoek Op 8 maart 2007 kregen alle panelleden van dat moment (771

Nadere informatie

Woonwensenonderzoek t.b.v. Ziekenhuislocatie BK-Laan Schiedam

Woonwensenonderzoek t.b.v. Ziekenhuislocatie BK-Laan Schiedam Woonwensenonderzoek t.b.v. Ziekenhuislocatie BK-Laan Schiedam enquête wordt ingevuld door de hoofdbewoner of de partner van de hoofdbewoner. Algemeen 1. Woont u in een huur- of een koopwoning? huur, corporatie/woningstichting...

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt Met deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven tussen de 1 (zeer negatief) en de 10 (zeer

Nadere informatie

Bewonerspanel Woonvormen

Bewonerspanel Woonvormen Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Woonvormen Extra ruimte is belangrijkste wens voor toekomstige woning Bijna de helft van de

Nadere informatie

Onderzoek woon-, welzijn- en zorgbehoeften in Sterksel en Gerwen WELKOM. Korte toelichting op project 1 e resultaten Discussie in kleine groepjes

Onderzoek woon-, welzijn- en zorgbehoeften in Sterksel en Gerwen WELKOM. Korte toelichting op project 1 e resultaten Discussie in kleine groepjes Onderzoek woon-, welzijn- en zorgbehoeften in Sterksel en Gerwen WELKOM Korte toelichting op project 1 e resultaten Discussie in kleine groepjes Toelichting op project Waarom Doelstellingen: Daadwerkelijke

Nadere informatie

Eindrapportage Huurderstevredenheidonderzoek 2015 uitsplitsing naar kernen. Van goed naar beter

Eindrapportage Huurderstevredenheidonderzoek 2015 uitsplitsing naar kernen. Van goed naar beter Eindrapportage Huurderstevredenheidonderzoek 2015 uitsplitsing naar kernen Van goed naar beter 23-11-2015 Inhoudsopgave Werkwijze 3 Resultaten huurderstevredenheidonderzoek per kern 4 - Over de respondent

Nadere informatie

ENQUETE SPOORBUURT. 1. Woonsituatie. Werkgroep Spoorbuurt Laagbouw Werkgroep Spoorbuurt Beneden-bovenwoningen Opmerkingen Werkgroepen

ENQUETE SPOORBUURT. 1. Woonsituatie. Werkgroep Spoorbuurt Laagbouw Werkgroep Spoorbuurt Beneden-bovenwoningen Opmerkingen Werkgroepen ENQUETE SPOORBUURT Werkgroep Spoorbuurt Laagbouw Werkgroep Spoorbuurt Beneden-bovenwoningen Opmerkingen Werkgroepen Delen Enquête: 1. Woonsituatie 2. Wijk Opzet 3. Wijk Beschermd Stadsgezicht 4. Woning

Nadere informatie

Betrokkenheid van buurtbewoners. Uitgevoerd door Dimensus in opdracht van gemeenten Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest Vergelijking gemeenten 2015

Betrokkenheid van buurtbewoners. Uitgevoerd door Dimensus in opdracht van gemeenten Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest Vergelijking gemeenten 2015 Leefbaarheid Jeugdhulp Sociaal Team Vrijwilligerswerk Mantelzorg Actief in de buurt Betrokkenheid van buurtbewoners Burenhulp Zelfredzaamheid Sociale contacten Financiële situatie Uitgevoerd door Dimensus

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt Buurtnr: Met deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven. Daarbij geldt: een hoger cijfer (10)

Nadere informatie

Factsheet wonen Harderwijk

Factsheet wonen Harderwijk Factsheet wonen Harderwijk Mei 2015 Domein Ruimte INHOUDSOPGAVE 1. Woningbehoefte 2 2. Woningvoorraad 4 3. Aandachtsgroepen 5 4. Woonlasten 7 5. Wonen en zorg 9 6. Leefbaarheid 11 7. Gerealiseerde verhuizingen

Nadere informatie

Surinaams-Javaanse ouderen in Hoogezand-Sappemeer

Surinaams-Javaanse ouderen in Hoogezand-Sappemeer Surinaams-Javaanse ouderen in Hoogezand-Sappemeer Resultaten onderzoek naar woon- en zorgvoorzieningen voor Surinaams- Javaanse ouderen in juli 2003. Inhoudsopgave Inleiding...2 1. Huidige situatie...3

Nadere informatie

Wonen in Amsterdam 2013 Stadsdeelprofielen

Wonen in Amsterdam 2013 Stadsdeelprofielen Stadsdeelprofielen Gemeente Amsterdam Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties Colofon Uitgave Dienst Wonen, Zorg en Samenleven Amsterdam Datum Juni 2014 Auteurs Kees Dignum en Hester Booi Grafische

Nadere informatie

PEILING 65-PLUSSERS. Gemeente Enkhuizen januari 2015. www.ioresearch.nl

PEILING 65-PLUSSERS. Gemeente Enkhuizen januari 2015. www.ioresearch.nl PEILING 65-PLUSSERS Gemeente Enkhuizen januari 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Telnr. : 0229-282555 Rapportnummer 2015-2080 Datum januari 2015 Opdrachtgever

Nadere informatie

De resultaten van het panelonderzoek samengevat:

De resultaten van het panelonderzoek samengevat: In juli 2016 werd het Parteon Panel gevraagd naar haar verhuisgeneigdheid en de wenselijkheid van andere woonvormen. Parteon is blij dat er opnieuw een hoge respons is gehaald: 71% van de panelleden heeft

Nadere informatie

INWONERSPANEL MILL EN SINT HUBERT PEILING LAND VAN CUIJK

INWONERSPANEL MILL EN SINT HUBERT PEILING LAND VAN CUIJK INWONERSPANEL MILL EN SINT HUBERT PEILING 2 2015 LAND VAN CUIJK Gemeente Mill en Sint Hubert Oktober 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

RESULTATEN WOONONDERZOEK PURMEREND UPDATE MAART 2015

RESULTATEN WOONONDERZOEK PURMEREND UPDATE MAART 2015 Inhoud 1. Woningvoorraad 2 2. Huishoudens 4 3. Huishoudens in woningen 5 4. Verhuizingen 8 5. Verhuiswensen doorstromers 10 6. Verhuiswensen starters 14 7. Woonruimteverdeling 15 Inleiding Er is heel veel

Nadere informatie

Uitkomsten enquête woonwensen jongeren Midden-Delfland

Uitkomsten enquête woonwensen jongeren Midden-Delfland Uitkomsten enquête woonwensen jongeren Midden-Delfland De gemeente Midden-Delfland heeft in het voorjaar van 2017 een enquête gehouden om inzicht te krijgen in de woonwensen van jongeren tussen de 18 en

Nadere informatie

Hoofdstuk 19. Vrijwilligerswerk (en mantelzorg)

Hoofdstuk 19. Vrijwilligerswerk (en mantelzorg) Hoofdstuk 19. Vrijwilligerswerk (en mantelzorg) Samenvatting Ruim een kwart van de Leidenaren verricht op dit moment vrijwilligerswerk. Dit is vergelijkbaar met vorig jaar. De meeste vrijwilligers zijn

Nadere informatie

Verleden en toekomst in Oud-West

Verleden en toekomst in Oud-West Verleden en toekomst in In mei 009 is aan de panelleden van stadsdeel gevraagd naar hun mening over de ontwikkelingen die in het stadsdeel zichtbaar zijn. Deze ontwikkelingen betreffen onder andere inkomsten,

Nadere informatie

BURGERPANEL EEMNES PEILING BESTUURLIJKE TOEKOMST II

BURGERPANEL EEMNES PEILING BESTUURLIJKE TOEKOMST II BURGERPANEL EEMNES PEILING 3 2016 BESTUURLIJKE TOEKOMST II Gemeente Eemnes Mei 2016 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

INWONERSPANEL CUIJK PEILING LAND VAN CUIJK

INWONERSPANEL CUIJK PEILING LAND VAN CUIJK INWONERSPANEL CUIJK PEILING 2 2015 LAND VAN CUIJK Gemeente Cuijk Oktober 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Waar staat je gemeente. Gemeente Enschede

Waar staat je gemeente. Gemeente Enschede Waar staat je gemeente Gemeente Enschede Inhoudsopgave Sheetnummer Samenvatting 3 Burgerpeiling Waar staat je gemeente & respons 4 Woon & leefomgeving Waardering & sociale samenhang 5 Veiligheid en overlast

Nadere informatie

INWONERSPANEL GRAVE PEILING LAND VAN CUIJK

INWONERSPANEL GRAVE PEILING LAND VAN CUIJK INWONERSPANEL GRAVE PEILING 2 2015 LAND VAN CUIJK Gemeente Grave Oktober 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

minder dan 5 jaar tussen de 5 en de 10 jaar tussen de 10 en de 15 jaar langer dan 15 jaar

minder dan 5 jaar tussen de 5 en de 10 jaar tussen de 10 en de 15 jaar langer dan 15 jaar Burgerpanel Zeewolde Resultaten peiling 3: Wmo-nota juli 2012 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 3 e peiling met het burgerpanel van Zeewolde. De peiling ging over de sociale netwerken

Nadere informatie

Woonwensenenquête Thuisgemaakt Delft

Woonwensenenquête Thuisgemaakt Delft Woonwensenenquête Thuisgemaakt Delft Om een idee te krijgen,waar uw interesse naar uit gaat, verzoeken wij u vriendelijk deze vragenlijst in te vullen. Onder andere met behulp van deze antwoorden kan de

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Gemeentebeleidsmonitor 2015

Uitgevoerd door Dimensus Gemeentebeleidsmonitor 2015 Uitgevoerd door Dimensus Gemeentebeleidsmonitor 2015 Onderzoeksbeschrijving Wijze van deelname 6 3% 2 Online Papier Telefonisch Wijze van deelname door Woudenbergse inwoners. N=362 In het najaar van 2015

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Zelfstandig wonen. Gemeente Opmeer Juli 2014

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Zelfstandig wonen. Gemeente Opmeer Juli 2014 Zelfstandig wonen Gemeente Opmeer Juli 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2014-2038 Datum : juli 2014 Opdrachtgever

Nadere informatie

Welzijnsbezoek. Voorbeelden van aanpassingen aan het huis die nodig zijn:

Welzijnsbezoek. Voorbeelden van aanpassingen aan het huis die nodig zijn: Welzijnsbezoek 2014 Inhoud 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen MEE Drechtsteden voerde in 2014 welzijnsbezoeken uit onder ouderen van 75, 80 en. Aan de hand van een vragenlijst komen zes onderwerpen aan

Nadere informatie

Sociale contacten, vrijetijdsbesteding en praktische ondersteuning

Sociale contacten, vrijetijdsbesteding en praktische ondersteuning Sociale contacten, vrijetijdsbesteding en praktische ondersteuning Resultaten van de tweede schriftelijke vragenronde onder de deelnemers aan het GGZ-panel regio Delft Westland Oostland juli 2006 - L.M.

Nadere informatie

Parkstad Limburg start grootschalig woonwensenonderzoek.

Parkstad Limburg start grootschalig woonwensenonderzoek. Zoekt u een (andere) woning? Doe dan mee aan dit woonwensenonderzoek 10 minuten van uw tijd voor een beter woningbeleid! Parkstad Limburg start grootschalig woonwensenonderzoek. Parkstad Limburg is samen

Nadere informatie

Woonwensen van 55-plussers in Pijnacker-Nootdorp; een samenvatting

Woonwensen van 55-plussers in Pijnacker-Nootdorp; een samenvatting Woonwensen van 55-plussers in Pijnacker-Nootdorp; een samenvatting 1 2 Inhoud 1. Aanleiding 5 2. Wonen en leven in Pijnacker-Nootdorp 6 3. Waar en hoe wonen de 55-plussers? Tevredenheid met woning en woonomgeving

Nadere informatie

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek December 2012 Projectnummer 507 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Geinbeat (Cityplaza) Festival

Onderzoek Inwonerspanel: Geinbeat (Cityplaza) Festival 1 (12) Onderzoek Inwonerspanel: Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 26 maart kregen de panelleden van 18 jaar en ouder (1.155 personen) een e-mail met de vraag of zij digitaal een vragenlijst over

Nadere informatie

Veel woningen van chronisch zieken nog niet toekomstbestendig

Veel woningen van chronisch zieken nog niet toekomstbestendig Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Veel woningen van chronisch zieken nog niet toekomstbestendig, D.Baan & M. Heijmans, NIVEL, april 2011) worden gebruikt.

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt Buurtnummer: Met deze enquête stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven van 1 (zeer negatief) tot 10 (zeer

Nadere informatie

Wonen Aar en Amstel. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1

Wonen Aar en Amstel. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1 Inhoudsopgave 1...1 2 Hoofdsectie...2 1 Wat is uw leeftijd?...2 2 In welke kern woont u?...3 3 Uit hoeveel personen bestaat uw huishouden?...4 4 Woont u in een huur of koopwoning?...5 5 Wat voor soort

Nadere informatie

Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013

Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013 Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013 Colofon "Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013" Klanttevredenheidsonderzoek naar het WMO vervoer in de gemeente Haren. Uitgave Deze publicatie is een uitgave

Nadere informatie

Sterksel: in elke fase van mijn leven! Tabellenrapport

Sterksel: in elke fase van mijn leven! Tabellenrapport Sterksel: in elke fase van mijn leven! Tabellenrapport Sterksel: in elke fase van mijn leven! Tabellenrapport mevrouw M. Tan MSc het PON, kennis in uitvoering Tilburg, april 2014 Colofon Het PON heeft

Nadere informatie

Welkom. Met het invullen en terugsturen van deze vragenlijst geeft u ons toestemming uw data te gebruiken.

Welkom. Met het invullen en terugsturen van deze vragenlijst geeft u ons toestemming uw data te gebruiken. Welkom Geachte deelnemer, Hartelijk dank voor uw interesse in dit onderzoek! In samenwerking met COSBO (belangenorganisatie ouderen in Utrecht) en de adviescommissie LHBT-beleid gemeente Utrecht wordt

Nadere informatie

Leeronderzoek: Enquête Studentenhuisvesting Propedeuse 2015/2016

Leeronderzoek: Enquête Studentenhuisvesting Propedeuse 2015/2016 Enquete woonwensen studenten propedeuse VRAGEN REACTIES 269 Sectie 1 van 9 Leeronderzoek: Enquête Studentenhuisvesting Propedeuse 2015/2016 - Achtergrond Deze enquête is ontwikkeld als instrument voor

Nadere informatie

Rookmelders Omnibusonderzoek 2011

Rookmelders Omnibusonderzoek 2011 Omnibusonderzoek 2011 Onderzoekskader Omnibusonderzoeken 2011 Opdrachtgever Brandweer en rampenbestrijding (Marry Borst) Uitvoering Gemeente Alkmaar, Concerncontrol, Team Onderzoek en Statistiek (Aad Baltus)

Nadere informatie

Uitwerking Enquête. 1. Binnen welke leeftijdscategorie valt U

Uitwerking Enquête. 1. Binnen welke leeftijdscategorie valt U Uitwerking Enquête. 1. Binnen welke leeftijdscategorie valt U < 18 jaar. 0 18 tot 25 jaar. 3 25 tot 35 jaar. 7 35 tot 45 jaar 18 45 tot 55 jaar. 14 55 tot 65 jaar. 20 65 tot 75 jaar. 9 > 75 jaar 9 Totaal

Nadere informatie

ONDERZOEK DOORSTROMING HUURDERS

ONDERZOEK DOORSTROMING HUURDERS 94178501 ONDERZOEK DOORSTROMING HUURDERS - Samenvatting belangrijkste uitkomsten - Uitgevoerd in opdracht van VOORWOORD Het doel van het onderzoek is om een beeld te krijgen van de bewoners van huurwoningen

Nadere informatie

In totaal hebben 2.068 inwoners van de gemeente de enquête ingevuld. Een prachtig resultaat, waarvoor we iedereen hartelijk willen bedanken!

In totaal hebben 2.068 inwoners van de gemeente de enquête ingevuld. Een prachtig resultaat, waarvoor we iedereen hartelijk willen bedanken! Hoe vaak is de enquête ingevuld? In totaal hebben 2.068 inwoners van de gemeente de enquête ingevuld. Een prachtig resultaat, waarvoor we iedereen hartelijk willen bedanken! De enquête is vaak genoeg ingevuld

Nadere informatie

Presentatie wijkraadpleging Leidsche Rijn & Vleuten-De Meern 2016

Presentatie wijkraadpleging Leidsche Rijn & Vleuten-De Meern 2016 Presentatie wijkraadpleging Leidsche Rijn & Vleuten-De Meern 2016 Welkom Presentatie resultaten wijkraadpleging Leidsche Rijn & Vleuten de Meern Agenda Welkom Presentatie resultaten en discussie Vragen?

Nadere informatie

Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012

Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 Almelo, juli 2012 Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 In 2006 is Scoop gestart met het bezoeken van 75-plussers in de gemeente

Nadere informatie

Fact sheet Wonen in Almere. Kerncijfers

Fact sheet Wonen in Almere. Kerncijfers Fact sheet Wonen in Kerncijfers SRA- Noord SRA-Zuid Amsterdam* huishoudens (abs. bron: CBS/OIS) 8.79 43.2 4.9.8 Woningvoorraad (abs. bron: CBS/OIS) 78.33 42.93 4.347 47.9 Aantal respondenten enquête..73.77

Nadere informatie

Hoofdstuk 10. Financiële situatie

Hoofdstuk 10. Financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie Samenvatting Hfst 9. Trendvragen financiële situatie Jaarlijks worden drie trendvragen gesteld die inzicht geven in de financiële positie van de Leidenaar. De resultaten

Nadere informatie

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Projectnummer: 10203 In opdracht van: Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer drs. Merijn Heijnen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt In deze enquête stellen wij u graag een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven tussen de 1 (zeer negatief) en 10 (zeer positief).

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Inlogcode/ buurtnummer Enquête leefbaarheid in uw buurt Bij het onderzoeken van de leefbaarheid van de buurt, is het waardevol om te weten of er verschillen bestaan in beoordeling van de leefbaarheid naar

Nadere informatie

Stadspanel-onderzoek naar zorg en ondersteuning in de gemeente Assen

Stadspanel-onderzoek naar zorg en ondersteuning in de gemeente Assen Stadspanel-onderzoek naar zorg en ondersteuning in de gemeente Assen Sinds 2015 regelen gemeenten de zorg en ondersteuning voor Wmo en Jeugdhulp. Het gaat dan bijvoorbeeld om hulp in de huishouding, vervoer,

Nadere informatie

THUIS OUD WORDEN KAN, IN KERKRADE. Resultaten campagne

THUIS OUD WORDEN KAN, IN KERKRADE. Resultaten campagne THUIS OUD WORDEN KAN, IN KERKRADE Resultaten campagne 2006-2007 DEEL A: HOE GESCHIKT IS UW WONING In wat voor soort woning woont u? 5% 2% 4% ééngezinswoning benedenwoning bovenwoning seniorenwoning of

Nadere informatie

Omnibusenquête Deelrapport wonen

Omnibusenquête Deelrapport wonen Omnibusenquête 2016 Deelrapport wonen Omnibusenquête 2016 Deelrapport wonen Omnibusenquête 2016 deelrapport wonen Zoetermeer, 17 mei 2017 Gemeente Zoetermeer Afdeling Juridische Aangelegenheden & Bestuursondersteuning

Nadere informatie

BURGERPANEL CAPELLE OVER EENZAAMHEID

BURGERPANEL CAPELLE OVER EENZAAMHEID BURGERPANEL CAPELLE OVER EENZAAMHEID Gemeente Capelle aan den IJssel November 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016 / 190

Nadere informatie

Hoofdstuk 5. Trendvragen financiële situatie

Hoofdstuk 5. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 5. Trendvragen financiële situatie Samenvatting Hfst 5. Trendvragen financiële situatie Na twee jaar van stijgende inkomens zien Leidenaren dit jaar hun inkomenspositie verslechteren. Het zijn

Nadere informatie

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 8: woninginbraak augustus 2013 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 8 e peiling met het burgerpanel van Capelle aan den IJssel.

Nadere informatie

Zoekt u een (ander) huis? Doe dan mee aan deze woonenquête 10 minuten van uw tijd voor een beter woningbeleid!

Zoekt u een (ander) huis? Doe dan mee aan deze woonenquête 10 minuten van uw tijd voor een beter woningbeleid! Zoekt u een (ander) huis? Doe dan mee aan deze woonenquête 10 minuten van uw tijd voor een beter woningbeleid! Nieuwe woonenquête moet woonwensen beter in kaart brengen! In 2007 is een nieuwe website gestart

Nadere informatie

WINTELRE ZORG WONEN WELZIJN 2010-2012

WINTELRE ZORG WONEN WELZIJN 2010-2012 WINTELRE ZORG WONEN WELZIJN 2010-2012 RAPPORTAGE ENQUÊTE 2010 Leefbaar Wintelre Werkgroep Sociaal Klimaat en Zorg G. Schenning W. ten Boske, M. Geven, E. Leermakers, R. Reniers, T. Spanjers 2 Inhoud 1.

Nadere informatie

Aalsmeer. Zorg enquête ANBO. De resultaten

Aalsmeer. Zorg enquête ANBO. De resultaten Aalsmeer Zorg enquête ANBO Tijdens de geraniummarkt van 10 mei heeft ANBO Aalsmeer een enquête gehouden onder bezoekers van hun stand. De vragen gingen over de veranderingen in de zorg en hoe mensen met

Nadere informatie

Ringvaartflats. Tabel -

Ringvaartflats. Tabel - Tabel - Ringvaartflats Citerstraat 6-100 Gouwzeestraat 6-100 Citerstraat Respondent Abs % Abs % Abs Man 11 57,9 9 45 31 Vrouw 8 42,1 10 50 34 Echtpaar 1 5 3 Leeftijd respondent Man 25 1 27 1 9,1 28 1 11,1

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Kerncijfers over wonen. 2. Betaalbaarheid. 3. Bewegingen op de woningmarkt. 4. Kwaliteit van de woning. 5.

Inhoudsopgave. 1. Kerncijfers over wonen. 2. Betaalbaarheid. 3. Bewegingen op de woningmarkt. 4. Kwaliteit van de woning. 5. Provincie Gelderland, 2015 Inhoudsopgave 1. Kerncijfers over wonen 1.1 Huisvestingssituatie 1.2 Samenstelling huishoudens 1.3 Kenmerken woningvoorraad 1.4 Woonsituatie huishoudens 2. Betaalbaarheid 2.1

Nadere informatie

3. Minder tevreden over het wonen

3. Minder tevreden over het wonen 3. Minder tevreden over het wonen zijn minder tevreden over hun woning en hun woonomgeving dan autochtonen. Zij wonen in kwalitatief minder goede woningen en moeten met meer mensen de beschikbare ruimte

Nadere informatie

BURGERPANEL LANSINGERLAND

BURGERPANEL LANSINGERLAND BURGERPANEL LANSINGERLAND Evaluatie deelname burgerpanel November 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015 / 164 Datum November 2015

Nadere informatie

Zelfredzaamheid Eenzaamheid Financiële zelfredzaamheid Participatie - Leefbaarheid - Veiligheid

Zelfredzaamheid Eenzaamheid Financiële zelfredzaamheid Participatie - Leefbaarheid - Veiligheid Zelfredzaamheid Eenzaamheid Financiële zelfredzaamheid Participatie - Leefbaarheid - Veiligheid Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht De Bilt 2015 1/38 Onderzoeksbeschrijving De Monitor Sociale

Nadere informatie

geen keuze 30% huur woning 21%

geen keuze 30% huur woning 21% Woonspoor Tot eind 2011 hebben 591 mensen de digitale enquête op woonspoor.nl ingevuld. Doel van de enquête is inzicht te krijgen in de huidige woonwensen en te kijken of deze woonwensen te vertalen zijn

Nadere informatie

26% 36% 31% (helemaal) mee eens niet mee eens en niet mee oneens (helemaal) mee oneens

26% 36% 31% (helemaal) mee eens niet mee eens en niet mee oneens (helemaal) mee oneens Resultaten peiling EnschedePanel Inleiding Voor de verbetering van de leefbaarheid en aanpak van de veiligheid in de wijken is in oktober 2015 een onderzoek verricht. In dezelfde periode is de landelijke

Nadere informatie

BURGERPANEL CAPELLE OVER WELSTANDSVRIJ BOUWEN

BURGERPANEL CAPELLE OVER WELSTANDSVRIJ BOUWEN BURGERPANEL CAPELLE OVER WELSTANDSVRIJ BOUWEN Gemeente Capelle aan den IJssel April 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inleiding Leeswijzer 1. Wet maatschappelijke ondersteuning 2. Het gesprek voorbereiden 3. Tot slot

Inhoudsopgave Inleiding Leeswijzer 1. Wet maatschappelijke ondersteuning 2. Het gesprek voorbereiden 3. Tot slot Inhoudsopgave Inleiding... 4 Leeswijzer... 5 1. Wet maatschappelijke ondersteuning... 6 De gemeente... 6 Het Wmoloket... 6 Het gesprek... 7 2. Het gesprek voorbereiden... 8 Woonsituatie... 9 Huishouden...

Nadere informatie

Vragenlijst WoON 2015

Vragenlijst WoON 2015 Vragenlijst WoON 2015 Informatiebijeenkomst oversampling Judith Hurks 5 maart 2015, Utrecht Feitjes over de vragenlijst Hoeveel vragen zitten er in de vragenlijst? Circa 450 vragen Afhankelijk van; leeftijd,

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Rapport CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Gemeente Houten Augustus 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/143 Datum Augustus

Nadere informatie

Lokale kwaliteit Maart/april 2015

Lokale kwaliteit Maart/april 2015 Resultaten peiling Panel Lokale kwaliteit Maart/april 2015 Van 24 maart tot en met 6 april kon het Panel een peiling invullen over de kwaliteit van hun leefomgeving. Ruim 1.750 van de ongeveer 6.500 uitgenodigde

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN Klanttevredenheidsonderzoek Schoonmaakdienst gemeente Haren Colofon Opdrachtgever Gemeente Haren Datum December 2016 Auteurs Tessa Schoot Uiterkamp

Nadere informatie

Dorpsspiegels Opsterland 2013-2014. Vragenlijst. Beetsterzwaag, februari 2014 Joke van der Veen Hanna Jansons

Dorpsspiegels Opsterland 2013-2014. Vragenlijst. Beetsterzwaag, februari 2014 Joke van der Veen Hanna Jansons Dorpsspiegels 2013-2014 Vragenlijst 1 Beetsterzwaag, februari 2014 Joke van der Veen Hanna Jansons 2 Bijlage A. Enquête Dorpsspiegel gemeente 2013 Vier spelregels bij het invullen 1. De vragenlijst moet

Nadere informatie

Conclusies woningbehoefteonderzoek Reduzum

Conclusies woningbehoefteonderzoek Reduzum Conclusies woningbehoefteonderzoek Reduzum De enquête geeft een goed beeld van de woonwensen van de bevolking, vanwege de grote respons en de goede verdeling over de verschillende leeftijden en type bewoners.

Nadere informatie

CIJFEROPBRENGST WOONDEBAT NOVEMBER team Beleidsonderzoek en Informatiemanagement

CIJFEROPBRENGST WOONDEBAT NOVEMBER team Beleidsonderzoek en Informatiemanagement CIJFEROPBRENGST WOONDEBAT NOVEMBER 2015 team Beleidsonderzoek en Informatiemanagement Cijferopbrengst woondebat 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting 2 2. Inleiding 5 3. Ontwikkeling bevolking en woningvoorraad

Nadere informatie

Zelfstandig wonen: de mening van senioren en mantelzorgers uit de stadsregio Rotterdam

Zelfstandig wonen: de mening van senioren en mantelzorgers uit de stadsregio Rotterdam Zelfstandig wonen: de mening van senioren en mantelzorgers uit de stadsregio Rotterdam Inleiding Het Tympaan Instituut heeft in de zomer van 2013 verschillende groepen (potentiële) zorgvragers en mantelzorgers

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel Jongerenonderzoek: alcohol

Onderzoek Inwonerspanel Jongerenonderzoek: alcohol 1 (19) Onderzoek Inwonerspanel Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 5 december kregen de panelleden van 12 tot en met 18 jaar (280 personen) een e-mail met de vraag of zij digitaal een vragenlijst

Nadere informatie

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Gemeente Hollands Kroon Mei 2012 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl

Nadere informatie

Jongeren & hun financiële verwachtingen

Jongeren & hun financiële verwachtingen Nibud, februari Jongeren & hun financiële verwachtingen Anna van der Schors Daisy van der Burg Nibud in samenwerking met het 1V Jongerenpanel van EenVandaag Inhoudsopgave 1 Onderzoeksopzet Het Nibud doet

Nadere informatie

Woonbehoefte onderzoek Milheeze

Woonbehoefte onderzoek Milheeze Resultaten woonbehoefte onderzoek Hoe hebben we de enquête bekend gemaakt Door 2 x een huis aan huis flyer te verspreiden Door publicatie in het Eindhovens Dagblad in de Korhoen in de regionale weekbladen

Nadere informatie

Behoeftepeiling voor alle mensen die graag in de Walsberg willen wonen.

Behoeftepeiling voor alle mensen die graag in de Walsberg willen wonen. Behoeftepeiling voor alle mensen die graag in de Walsberg willen wonen. (Toekomstige) inwoners van De Walsberg, Dorpsraad Walsberg zet zich in voor het behoud en daar waar mogelijk voor de verbetering

Nadere informatie

Waardering van leefbaarheid en woonomgeving

Waardering van leefbaarheid en woonomgeving Waardering van leefbaarheid en woonomgeving Burgerpeiling Woon- en Leefbaarheidsmonitor Eemsdelta 2015 In de Eemsdelta zijn verschillende ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de leefbaarheid.

Nadere informatie

Samenvatting SeysterPanel In 2011 hielden wij voor de eerste keer een groot woononderzoek. Huurders van Seyster Veste werd

Samenvatting SeysterPanel In 2011 hielden wij voor de eerste keer een groot woononderzoek. Huurders van Seyster Veste werd Januari 2014 Samenvatting SeysterPanel 2013 In 2011 hielden wij voor de eerste keer een groot woononderzoek. Huurders van Seyster Veste werd gevraagd naar hun tevredenheid. Tevredenheid over de woningen,

Nadere informatie