Sterksel: in elke fase van mijn leven! Tabellenrapport

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sterksel: in elke fase van mijn leven! Tabellenrapport"

Transcriptie

1 Sterksel: in elke fase van mijn leven! Tabellenrapport

2 Sterksel: in elke fase van mijn leven! Tabellenrapport mevrouw M. Tan MSc het PON, kennis in uitvoering Tilburg, april 2014

3 Colofon Het PON heeft dit onderzoek verricht in opdracht van Provincie Noord-Brabant Auteur Maureen Tan PON Publicatienummer / Datum april het PON, kennis in uitvoering. Het auteursrecht van deze publicatie berust bij het PON. Gehele of gedeeltelijke overname van teksten is toegestaan, mits daarbij de bron wordt vermeld. Vermenigvuldiging en en publicatie in in een andere vorm dan dit rapport is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van het PON. Hoewel deze publicatie met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kan het PON geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele fouten. Meer informatie:

4 Inhoudsopgave 1 Achtergrondgegevens 5 2 Resultaten in tabelvorm 11

5

6 1 Achtergrondgegevens Tabel 1 Geslacht Aantal Man Vrouw Onbekend 1 4 Totaal Tabel 2 Leeftijdscategorie Aantal jaar jaar jaar jaar en ouder Onbekend 2 11 Totaal Tabel 3 Leeftijdscategorie Man Vrouw Aantal Aantal jaar jaar jaar jaar en ouder Onbekend Totaal Achtergrondgegevens 5

7 Tabel 4 Vraag 1: In welke buurt in Sterksel woont u? Aantal In het buitengebied Onbekend 0 2 Tabel 5 Leeftijdscategorie Buitengebied Aantal Aantal Aantal jaar jaar jaar jaar en ouder Onbekend Totaal Tabel 6 Vraag 2: Bent u opgegroeid in Sterksel? Aantal Ja Nee Onbekend 0 2 Tabel 7 Vraag 2: Bent u opgegroeid in Sterksel? Buitengebied Onbekend Aantal Aantal Aantal Aantal Ja Nee Onbekend Sterksel: in elke fase van mijn leven!

8 Tabel 8 Vraag 3a: Hoe lang woont u al in Sterksel? Aantal Korter dan 1 jaar jaar jaar jaar Langer dan 20 jaar Tabel 9 Vraag 3a: Hoe lang woont u al in Sterksel? Vilawijk Buitengebied Aantal Aantal Aantal Korter dan 1 jaar jaar jaar jaar Langer dan 20 jaar Tabel 10 Vraag 3b: Hoe lang woont u al in uw huidige buurt? Aantal Korter dan 1 jaar jaar jaar jaar Langer dan 20 jaar Tabel 11 Vraag 3b: Hoe lang woont u al in uw huidige buurt? Vilawijk Buitengebied Aantal Aantal Aantal Korter dan 1 jaar jaar jaar jaar Langer dan 20 jaar Achtergrondgegevens 7

9 Tabel 12 Vraag 37: Uit hoeveel personen bestaat uw huishouden, inclusief u zelf? Gemiddelde Aantal personen 2,7 Tabel 13 Vraag 37: Uit hoeveel personen bestaat uw huishouden, inclusief u zelf? Buitengebied Gemiddeld e Aantal Gemiddelde Aantal Gemiddelde Aantal Aantal personen 2, ,3 70 3,0 205 Tabel 14 Vraag 38: Hoe kunt u het huishouden waartoe u behoort het best typeren? Aantal Alleenstaand Alleenstaand met thuiswonende kinderen 3 16 Gehuwd of samenwonend met thuiswonende kinderen Gehuwd of samenwonend zonder (thuiswonende) kinderen Inwonend bij familie 5 24 Anders 3 13 Tabel 15 Vraag 38: Hoe kunt u het huishouden waartoe u behoort het best typeren? Buitengebied Aantal Aantal Aantal Alleenstaand Alleenstaand met thuiswonende kinderen Gehuwd of samenwonend met thuiswonende kinderen Gehuwd of samenwonend zonder (thuiswonende) kinderen Inwonend bij familie Anders Sterksel: in elke fase van mijn leven!

10 Tabel 16 Vraag 39: Wat is uw hoogst genoten opleiding die u met een diploma heeft afgesloten? N=517 Aantal Geen opleiding 0 2 Basisonderwijs (lagere school) 2 9 LBO (LTS, LEAO, huishoudschool) VMBO/MAVO (MULO) HAVONWO (HBS, Mulo-B, Lyceum) 8 40 MBO (bijvoorbeeld MTS, MEAO, UTS) HBO, (bijvoorbeeld HTS, HEAO, HAS, kweekschool) Wetenschappelijk onderwijs (universiteit, postdoctoraal) 9 46 Dat wil ik niet zeggen 2 8 Tabel 17 Vraag 39: Wat is uw hoogst genoten opleiding die u met een diploma heeft afgesloten? N=246 N=70 Buitengebied N=199 Aantal Aantal Aantal Geen opleiding Basisonderwijs (lagere school) LBO (LTS, LEAO, huishoudschool) VMBO/MAVO (MULO) HAVONWO (HBS, Mulo-B, Lyceum) MBO (bijvoorbeeld MTS, MEAO, UTS) HBO, (bijvoorbeeld HTS, HEAO, HAS, kweekschool) Wetenschappelijk onderwijs (universiteit, postdoctoraal) Dat wil ik niet zeggen Achtergrondgegevens 9

11 Tabel 18 Vraag 40: Welke situatie is op u van toepassing? N=524 Ja Verricht betaald werk in loondienst 44 Zelfstandig ondernemer 21 Studerend/schoolgaand 3 Huisvrouw/huisman 20 (Gedeeltelijk) werkloos/werkzoekend 3 (Gedeeltelijk) arbeidsongeschikt 2 Gepensioneerd, VUT, rentenier 28 Anders 3 Tabel 19 Vraag 40: Welke situatie is op u van toepassing? N=248 N=69 Buitengebied N= 205 Verricht betaald werk in loondienst Zelfstandig ondernemer Studerend/schoolgaand Huisvrouw/huisman (Gedeeltelijk) werkloos/werkzoekend (Gedeeltelijk) arbeidsongeschikt Gepensioneerd, VUT, rentenier Anders Tabel 20 Vraag 41: Hoeveel tijd besteedt u gemiddeld per week aan betaald werk en/of opleiding? inclusief reistijd Gemiddelde Aantal Aantal uren 29,0 423 Tabel 21 Vraag 41: Hoeveel tijd besteedt u gemiddeld per week aan betaald werk en/of opleiding? inclusief reistijd N=213 N=50 Buitengebied N=158 Gemiddelde Gemiddelde Gemiddelde Aantal uren 30,5 18,5 29,8 10 Sterksel: in elke fase van mijn leven!

12 2 Resultaten in tabelvorm De uitkomsten in de tabellen in dit hoofdstuk zijn gewogen naar leeftijd en geslacht. Dit houdt in dat de uitkomsten, die in deze rapportage worden weergegeven, gelden voor alle inwoners van Sterksel van dezelfde leeftijd of hetzelfde geslacht. De uitkomsten zijn ook uitgedraaid naar buurt, maar de resultaten zijn niet gewogen voor deze achtergrondvariabele. Dit betekent dat de uitkomsten niet representatief zijn voor deze achtergrondvariabele en er bijvoorbeeld niet gezegd kan worden dat de uitkomsten gelden voor alle inwoners van. Tabel 22 Vraag 4: Welk rapportcijfer geeft u op het gebied van: Gemiddeld e Aantal Aantrekkelijkheid/sfeer in Sterksel 7,3 527 Kwaliteit van de woonomgeving 7,6 527 Veiligheidsgevoel 7,7 535 Onderling contact/binding in Sterksel 7,3 525 Onderling contact/binding in mijn buurt 7,7 526 Ontmoetingsmogelijkheden 6,9 508 Zorgvoorzieningen 5,8 388 Voorzieningen eerste levensbehoeften 7,3 519 Tabel 23 Vraag 4: Welk rapportcijfer geeft u op het gebied van: Buitengebied Gemiddelde Aantal Gemiddelde Aantal Gemiddelde Aantal Aantrekkelijkheid/sfeer in Sterksel 7, ,8 68 7,1 201 Kwaliteit van de woonomgeving 7, ,3 69 7,7 201 Veiligheidsgevoel 7, ,0 69 7,6 206 Onderling contact/binding in Sterksel 7, ,4 68 7,2 202 Onderling contact/binding in mijn buurt 7, ,9 67 7,6 203 Ontmoetingsmogelijkheden 6, ,2 67 6,8 190 Zorgvoorzieningen 5, ,1 41 6,4 144 Voorzieningen eerste levensbehoeften 7, ,4 68 7, Resultaten in tabelvorm 11

13 Tabel 24 Vraag 5: In welke mate bent u het eens of oneens met de volgende uitspraken: N Ja, klopt Klopt ten dele Nee, klopt niet Weet niet a Over 10 of 15 jaar hoop ik nog steeds in Sterksel te wonen b Het gebrek aan voorzieningen in Sterksel is voor mij een reden om weg te gaan uit Sterksel c Ik ga liever in de buurt van mijn familie of vrienden wonen, ook al is dat buiten Sterksel d Ook als ik in de toekomst (meer) beperkingen zou krijgen is Sterksel een prima dorp om in te wonen e Mijn woning is geschikt (te maken) om er ook op hoge leeftijd of met een beperking te wonen Tabel 25 Vraag 5a: Over 10 of 15 jaar hoop ik nog steeds in Sterksel te wonen N Ja, klopt Klopt ten dele Nee, klopt niet Weet niet jaar jaar jaar jaar en ouder Sterksel: in elke fase van mijn leven!

14 Tabel 26 Vraag 5: In welke mate bent u het eens of oneens met de volgende uitspraken: N Ja, klopt Klopt ten dele Nee, klopt niet Weet niet a Over 10 of 15 jaar hoop ik nog steeds in Sterksel te wonen b Het gebrek aan voorzieningen in Sterksel is voor mij een reden om weg te gaan uit Sterksel c Ik ga liever in de buurt van mijn familie of vrienden wonen, ook al is dat buiten Sterksel d Ook als ik in de toekomst (meer) beperkingen zou krijgen is Sterksel een prima dorp om in te wonen e Mijn woning is geschikt (te maken) om er ook op hoge leeftijd of met een beperking te wonen Buitengebied Sterksel Buitengebied Sterksel Buitengebied Sterksel Buitengebied Sterksel Buitengebied Sterksel Tabel 27 Vraag 6: Bent u van plan binnen twee jaar te verhuizen? (N=529) Ja 5 Misschien 15 Nee 80 Tabel 28 Vraag 6: Bent u van plan binnen twee jaar te verhuizen? (N=529) jaar N= jaar N= jaar N= jaar en ouder N=266 Ja Misschien Nee Resultaten in tabelvorm 13

15 Tabel 29 Vraag 6: Bent u van plan binnen twee jaar te verhuizen? (N=529) N=256 N=68 Buitengebied N=204 Ja Misschien Nee Tabel 30 Vraag 7: Wat maakt dat u (misschien) van plan bent binnen twee jaar te verhuizen? (N=91) Ja Persoonlijke redenen 34 Ik wil dichter bij familie/vrienden wonen 8 Vanwege studie of werk 17 De woonlasten zijn te hoog 7 Mijn woning is te klein 12 Mijn woning is te groot 12 Mijn woning vergt teveel onderhoud 13 Mijn tuin is te groot 18 Mijn woning is onvoldoende aangepast aan mijn beperking 3 Mijn woning ligt te afgelegen 7 Ik voel me niet veilig 2 Er zijn te weinig voorzieningen in Sterksel 18 Anders Sterksel: in elke fase van mijn leven!

16 Tabel 31 Vraag 7: Wat maakt dat u (misschien) van plan bent binnen twee jaar te verhuizen? jaar N= jaar N= jaar N=24 55 jaar en ouder N=29 Persoonlijke redenen Ik wil dichter bij familie/vrienden wonen Vanwege studie of werk De woonlasten zijn te hoog Mijn woning is te klein Mijn woning is te groot Mijn woning vergt teveel onderhoud Mijn tuin is te groot Mijn woning is onvoldoende aangepast aan mijn beperking Mijn woning ligt te afgelegen Ik voel me niet veilig Er zijn te weinig voorzieningen in Sterksel Anders Tabel 32 Vraag 7: Wat maakt dat u (misschien) van plan bent binnen twee jaar te verhuizen? N=47 N=9 Buitengebied N=35 Persoonlijke redenen Ik wil dichter bij familie/vrienden wonen Vanwege studie of werk De woonlasten zijn te hoog Mijn woning is te klein Mijn woning is te groot Mijn woning vergt teveel onderhoud Mijn tuin is te groot Mijn woning is onvoldoende aangepast aan mijn beperking Mijn woning ligt te afgelegen Ik voel me niet veilig Er zijn te weinig voorzieningen in Sterksel Anders Resultaten in tabelvorm 15

17 Tabel 33 Vraag 8: Waarheen wilt u binnen twee jaar verhuizen? N=93 Ik wil binnen Sterksel verhuizen 11 Ik wil verhuizen naar elders in de gemeente Heeze-Leende 24 Ik wil naar een andere gemeente verhuizen 14 Dat weet ik nog niet 51 Tabel 34 Vraag 8: Waarheen wilt u binnen twee jaar verhuizen? N= jaar N= jaar N= jaar N=25 55 jaar en ouder N=32 Ik wil binnen Sterksel verhuizen Ik wil verhuizen naar elders in de gemeente Heeze-Leende Ik wil naar een andere gemeente verhuizen Dat weet ik nog niet Tabel 35 Vraag 8: Waarheen wilt u binnen twee jaar verhuizen? N=51 N=8 Buitengebied N=34 Ik wil binnen Sterksel verhuizen Ik wil verhuizen naar elders in de gemeente Heeze-Leende Ik wil naar een andere gemeente verhuizen Dat weet ik nog niet Tabel 36 Vraag 9: Als u binnen twee jaar gaat verhuizen, wilt u dan gaan kopen of huren? N=93 Kopen 65 Huren 17 Geen voorkeur 5 Dat weet ik (nog) niet Sterksel: in elke fase van mijn leven!

18 Tabel 37 Vraag 9: Als u binnen twee jaar gaat verhuizen, wilt u dan gaan kopen of huren? N=50 N=8 Buitengebied N=35 Kopen Huren Geen voorkeur Dat weet ik (nog) niet Tabel 38 Vraag 10: Naar wat voor soort woning wilt u binnen twee jaar bij voorkeur verhuizen? N=94 Ja Studentenkamer 3 Specifieke starterswoning 6 Gewone eengezinswoning 37 Appartement (flat of etagewoning) 18 Bouwkavel 9 Grondgebonden seniorenwoning 6 In- of bijwoning bij familie 1 Aanleunwoning bij een zorginstelling 2 Verzorgings- of verpleegtehuis 1 Anders 28 Tabel 39 Vraag 10: Naar wat voor soort woning wilt u binnen twee jaar bij voorkeur verhuizen? N=50 N=8 Buitengebied N=36 Studentenkamer Specifieke starterswoning Gewone eengezinswoning Appartement (flat of etagewoning) Bouwkavel Grondgebonden seniorenwoning In- of bijwoning bij familie Aanleunwoning bij een zorginstelling Verzorgings- of verpleegtehuis Anders Resultaten in tabelvorm 17

19 Tabel 40 Vraag 11: Denkt u dat u problemen ondervindt bij het vinden van een geschikte woning? N=94 Ja Nee, ik denk van niet 49 Ja, aangeboden woningen zijn te duur 22 Ja, de aangeboden woningen zijn te groot 1 Ja, de aangeboden woningen zijn te klein 3 Ja, er zijn te weinig woningen met (zorg)voorzieningen voor ouderen of mensen met een beperking 1 Ja, ik denk andere problemen tegen te komen 8 Dat weet ik niet 22 Tabel 41 Vraag 11: Denkt u dat u problemen ondervindt bij het vinden van een geschikte woning? N=51 N=8 Buitengebied N=35 Nee, ik denk van niet Ja, aangeboden woningen zijn te duur Ja, de aangeboden woningen zijn te groot Ja, de aangeboden woningen zijn te klein Ja, er zijn te weinig woningen met (zorg)voorzieningen voor ouderen of mensen met een beperking Ja, ik denk andere problemen tegen te komen Dat weet ik niet Tabel 42 Vraag 12: Van welke vereniging(en) of hobbyclub binnen Sterksel bent u lid? N=539 Ja Sportvereniging/club 16 Muziek- of zangvereniging 13 Culturele vereniging 9 Hobbyclub 6 KBO, KVO 17 Jeugd- of jongerenorganisatie 2 Buurtvereniging 7 Andere club of vereniging 9 Ik ben geen lid van een hobbyclub of vereniging in Sterksel Sterksel: in elke fase van mijn leven!

20 Tabel 43 Vraag 12: Van welke vereniging(en) of hobbyclub binnen Sterksel bent u lid? N=259 N=70 Buitengebied N=208 Sportvereniging/club Muziek- of zangvereniging Culturele vereniging Hobbyclub KBO, KVO Jeugd- of jongerenorganisatie Buurtvereniging Andere club of vereniging Ik ben geen lid van een hobbyclub of vereniging in Sterksel Tabel 44 Vraag 13: Wat weerhoudt u ervan om lid te worden van een club of vereniging in Sterksel? N=272 Ja Ik voel me er niet zo thuis 4 Ik voel me te jong 1 Ik voel me te oud 3 Ik heb daar geen tijd voor 33 Ik heb daar geen geld voor 2 Afstand te groot/ik heb onvoldoende vervoersmogelijkheden 0 Mijn gezondheid/beperking laat het niet toe 4 Ik heb mijn sociale contacten buiten Sterksel 28 De vereniging of club van mijn keuze is niet aanwezig in Sterksel 23 De kwaliteit van de vereniging(en) buiten Sterksel sluit beter aan op mijn wensen 10 Ik heb geen belangstelling om lid te worden van een club of vereniging 29 Andere reden 10 Dat weet ik niet 6 2 Resultaten in tabelvorm 19

21 Tabel 45 Vraag 13: Wat weerhoudt u ervan om lid te worden van een club of vereniging in Sterksel? N=130 N=52 Buitengebied N=89 Ik voel me er niet zo thuis Ik voel me te jong Ik voel me te oud Ik heb daar geen tijd voor Ik heb daar geen geld voor Afstand te groot/ik heb onvoldoende vervoersmogelijkheden Mijn gezondheid/beperking laat het niet toe Ik heb mijn sociale contacten buiten Sterksel De vereniging of club van mijn keuze is niet aanwezig in Sterksel De kwaliteit van de vereniging(en) buiten Sterksel sluit beter aan op mijn wensen Ik heb geen belangstelling om lid te worden van een club of vereniging Andere reden Dat weet ik niet Tabel 46 Vraag 14: Houden zaken die in Sterksel spelen u bezig? N=535 Ja, in sterke mate 23 Ja, enigszins 67 Nee, helemaal niet 9 Tabel 47 Vraag 14: Houden zaken die in Sterksel spelen u bezig? N=257 N=69 Buitengebied N=207 Ja, in sterke mate Ja, enigszins Nee, helemaal niet Sterksel: in elke fase van mijn leven!

22 Tabel 48 Vraag 15: In welke mate bent u het eens of oneens met de volgende uitspraken? N=536 Helemaal mee eens Mee eens Neutraal Mee oneens Helemaal mee oneens Weet niet/geen mening Ik ben goed op de hoogte van wat er in Sterksel speelt De mensen in mijn buurt kennen elkaar nauwelijks De mensen in mijn buurt gaan op een prettige manier met elkaar om Ik voel me thuis in mijn buurt Ik heb weinig contact met andere bewoners uit mijn buurt Er zijn weinig mensen in de buurt die aan activiteiten willen deelnemen Ik voel me veilig in mijn buurt De mensen in mijn buurt staan altijd voor elkaar klaar als iemand hulp of ondersteuning nodig heeft Ik vind het belangrijk om mee te denken en mee te praten over zaken die voor Sterksel of mijn buurt van belang zijn Ik vind het belangrijk om me in te zetten als vrijwilliger in het belang van Sterksel Resultaten in tabelvorm 21

23 Tabel 49 Vraag 15: In welke mate bent u het eens of oneens met de volgende uitspraken? Ik ben goed op de hoogte van wat er in Sterksel speelt De mensen in mijn buurt kennen elkaar nauwelijks De mensen in mijn buurt gaan op een prettige manier met elkaar om Ik voel me thuis in mijn buurt Ik heb weinig contact met andere bewoners uit mijn buurt Er zijn weinig mensen in de buurt die aan activiteiten willen deelnemen Ik voel me veilig in mijn buurt De mensen in mijn buurt staan altijd voor elkaar klaar als iemand hulp of ondersteuning nodig heeft Ik vind het belangrijk om mee te denken en mee te praten over zaken die voor Sterksel of mijn buurt van belang zijn Ik vind het belangrijk om me in te zetten als vrijwilliger in het belang van Sterksel N Helemaal mee eens Mee eens Neutraal Mee oneens Helemaal mee oneens Weet niet/ geen mening Buitengebied Sterksel Buitengebied Sterksel Buitengebied Sterksel Buitengebied Sterksel Buitengebied Sterksel Buitengebied Sterksel Buitengebied Sterksel Buitengebied Sterksel Buitengebied Sterksel Buitengebied Sterksel Sterksel: in elke fase van mijn leven!

24 Tabel 50 Vraag 16: Heeft u de afgelopen 12 maanden vrijwilligerswerk gedaan in Sterksel? N=525 Ja, ik doe vast vrijwilligerswerk in Sterksel 22 Ja, ik doe af en toe vrijwilligerswerk in Sterksel 19 Nee, ik doe wel vrijwilligerswerk maar niet in Sterksel 4 Nee, ik heb afgelopen jaar geen vrijwilligerswerk gedaan 55 Tabel 51 Vraag 16: Heeft u de afgelopen 12 maanden vrijwilligerswerk gedaan in Sterksel? N=252 N=70 Buitengebied N=201 Ja, ik doe vast vrijwilligerswerk in Sterksel Ja, ik doe af en toe vrijwilligerswerk in Sterksel Nee, ik doe wel vrijwilligerswerk maar niet in Sterksel Nee, ik heb afgelopen jaar geen vrijwilligerswerk gedaan Tabel 52 Vraag 17: Zou u vrijwilligerswerk in Sterksel gaan doen als u daarvoor gevraagd zou worden? N=336 Ja 4 Nee 41 Hangt van het soort werk af 32 Dat weet ik niet 23 Tabel 53 Vraag 17: Zou u vrijwilligerswerk in Sterksel gaan doen als u daarvoor gevraagd zou worden? N=158 N=49 Buitengebied N=128 Ja Nee Hangt van het soort werk af Dat weet ik niet Resultaten in tabelvorm 23

25 Tabel 54 Vraag 18: Wat weerhoudt u ervan om vrijwilligerswerk te gaan doen in Sterksel? N=205 Ja Mijn gezondheid/beperking laat het niet toe 13 Ik heb geen tijd 54 Ik wil me niet vastleggen 26 Ik kan geen geschikte functie vinden 1 Ik heb daar geen belangstelling voor 23 Ik doe vrijwilligerswerk buiten Sterksel 5 Andere reden 5 Dat weet ik niet 5 Tabel 55 Vraag 18: Wat weerhoudt u ervan om vrijwilligerswerk te gaan doen in Sterksel? N=97 N=32 Buitengebied N=76 Mijn gezondheid/beperking laat het niet toe Ik heb geen tijd Ik wil me niet vastleggen Ik kan geen geschikte functie vinden Ik heb daar geen belangstelling voor Ik doe vrijwilligerswerk buiten Sterksel Andere reden Dat weet ik niet Mijn gezondheid/beperking laat het niet toe Tabel 56 Vraag 19: Hoe vaak ziet u de volgende personen? N=526 1 keer per week of vaker 1 tot 3 keer per maand Enkele keren per jaar (Bijna) nooit a Familie (niet uw eigen huishouden/gezin) b Buren c Dorpsgenoten (niet directe buren of vrienden) d Vrienden/kennissen e Professionele zorg- of hulpverleners Sterksel: in elke fase van mijn leven!

26 Tabel 57 Vraag 19: Hoe vaak ziet u de volgende personen? a Familie (niet uw eigen huishouden/gezin) b Buren c Dorpsgenoten (niet directe buren of vrienden) d Vrienden/kennissen e Professionele zorg- of hulpverleners N 1 keer per week of vaker 1 tot 3 keer per maand Enkele keren per jaar (Bijna) Nooit Buitengebied Sterksel Buitengebied Sterksel Buitengebied Sterksel Buitengebied Sterksel Buitengebied Sterksel Tabel 58 Vraag 20: Hoe vaak heeft u met de volgende personen contact via de telefoon of internet? N=527 1 keer per week of vaker 1 tot 3 keer per maand Enkele keren per jaar (Bijna) Nooit a Familie (niet uw eigen huishouden/gezin) b Buren c Dorpsgenoten (niet directe buren of vrienden) d Vrienden/kennissen e Professionele zorg- of hulpverleners Resultaten in tabelvorm 25

27 Tabel 59 Vraag 20: Hoe vaak heeft u met de volgende personen contact via de telefoon of internet? N 1 keer per week of vaker 1 tot 3 keer per maand Enkele keren per jaar (Bijna) Nooit a Familie (niet uw eigen huishouden/gezin) b Buren c Dorpsgenoten (niet directe buren of vrienden) d Vrienden/kennissen e Professionele zorg- of hulpverleners Buitengebied Sterksel Buitengebied Sterksel Buitengebied Sterksel Buitengebied Sterksel Buitengebied Sterksel Tabel 60 Vraag 21: Zou u met de volgende personen meer contact willen hebben, is de mate van contact precies goed zo of zou u juist minder contact wensen? N=531 Meer contact Contact is goed zo Minder contact Niet van toepassing Familie Buren Dorpsgenoten Vrienden/kennissen Nieuwe internetvrienden/-contacten Professionele zorg- of hulpverleners Sterksel: in elke fase van mijn leven!

28 Tabel 61 Vraag 21: Zou u met de volgende personen meer contact willen hebben, is de mate van contact precies goed zo of zou u juist minder contact wensen? N Meer contact Contact is goed zo Minder contact Niet van toepassing Familie Buren Dorpsgenoten Vrienden/kennissen Nieuwe internetvrienden/ -contacten Professionele zorg- of hulpverleners Buitengebied Sterksel Buitengebied Sterksel Buitengebied Sterksel Buitengebied Sterksel Buitengebied Sterksel Buitengebied Sterksel Resultaten in tabelvorm 27

29 Tabel 62 Vraag 22: U zegt (met één van de genoemde groepen) meer contact te willen hebben. Kunt u aangeven wat u daarbij belemmert? U mag meer dan 1 antwoord aankruisen N=90 Ja Mijn leeftijd (te jong) 2 Mijn leeftijd (te oud) 10 De afstand 31 Vervoersmogelijkheden 6 Geld 5 Tijd 57 Mijn gezondheid 4 Mijn beperking 2 Ik weet niet hoe ik dat moet aanpakken 11 Andere reden 13 Dat weet ik niet 8 Tabel 63 Vraag 22: U zegt (met één van de genoemde groepen) meer contact te willen hebben. Kunt u aangeven wat u daarbij belemmert? U mag meer dan 1 antwoord aankruisen N=48 N=16 Buitengebied N=26 Mijn leeftijd (te jong) Mijn leeftijd (te oud) De afstand Vervoersmogelijkheden Geld Tijd Mijn gezondheid Mijn beperking Ik weet niet hoe ik dat moet aanpakken Andere reden Dat weet ik niet Sterksel: in elke fase van mijn leven!

30 Tabel 64 Vraag 23: Hoe denkt u over uw contacten met anderen? N=519 Ja, klopt Klopt ten dele Nee, klopt niet Weet niet a Er zijn mensen met wie ik echt goed kan praten b Er zijn mensen bij wie ik terecht kan als ik hulp nodig heb c Er zijn mensen die me echt begrijpen d Ik heb één of meerdere goede vrienden e Ik vind sociale contacten belangrijk Tabel 65 N Ja, klopt Klopt Nee, klopt Weet niet Vraag 23: Hoe denkt u over uw contacten met anderen? ten dele niet a Er zijn mensen met wie ik echt goed kan praten b Er zijn mensen bij wie ik terecht kan als ik hulp nodig heb c Er zijn mensen die me echt begrijpen d Ik heb één of meerdere goede vrienden e Ik vind sociale contacten belangrijk Buitengebied Sterksel Buitengebied Sterksel Buitengebied Sterksel Buitengebied Sterksel Buitengebied Sterksel Tabel 66 Vraag 24: Voelt u zich wel eens eenzaam? N=525 Ja, vaak 0 Ja, regelmatig 1 Ja, af en toe 13 Nee, zelden tot nooit 85 2 Resultaten in tabelvorm 29

31 Tabel 67 Vraag 24: Voelt u zich wel eens eenzaam? N=253 N=70 Buitengebied N=200 Ja, vaak Ja, regelmatig Ja, af en toe Nee, zelden tot nooit Tabel 68 Vraag 25: Biedt u op dit moment zorg of ondersteuning aan mensen met een (chronische) ziekte of beperking? (ook wel mantelzorg genoemd) N=524 Ja 20 Nee 80 Tabel 69 Vraag 25: Biedt u op dit moment zorg of ondersteuning aan mensen met een (chronische) ziekte of beperking? (ook wel mantelzorg genoemd) N=252 N=67 Buitengebied N=203 Ja Nee Tabel 70 Vraag 26: Wat voor zorg geeft u en aan wie? N=129 Gezinsleden Buren/buurtbewoners Familie/ vrienden in Sterksel Familie/ vrienden buiten Sterksel a Huishoudelijke hulp (schoonmaken, de was) b Boodschappen c Klusjes in en om het huis d Vervoer e Hulp bij het invullen van formulieren f Persoonlijke verzorging (wassen, aankleden) g Emotionele ondersteuning (troosten, een praatje maken) h Anders Sterksel: in elke fase van mijn leven!

32 Tabel 71 Vraag 26: Wat voor zorg geeft u en aan wie? a Huishoudelijke hulp (schoonmaken, de was) b Boodschappen c Klusjes in en om het huis d Vervoer e Hulp bij het invullen van formulieren f Persoonlijke verzorging (wassen, aankleden) g Emotionele ondersteuning (troosten, een praatje maken) h Anders N Gezinsleden Buren/buurtbewoners Familie/ vrienden in Sterksel Familie/ vrienden buiten Sterksel Buitengebied Sterksel Buitengebied Sterksel Buitengebied Sterksel Buitengebied Sterksel Buitengebied Sterksel Buitengebied Sterksel Buitengebied Sterksel Buitengebied Sterksel Resultaten in tabelvorm 31

33 Tabel 72 Vraag 27: Hoeveel tijd besteedt u aan het geven van zorg of ondersteuning? N=96 Iedere dag 19 Enkele uren per week 26 1x per week 20 Enkele keren per maand 25 1x per maand 4 Enkele keren per jaar 7 1x per jaar of minder 0 Tabel 73 Vraag 27: Hoeveel tijd besteedt u aan het geven van zorg of ondersteuning? N=39 N=12 Buitengebied N=45 Iedere dag Enkele uren per week x per week Enkele keren per maand x per maand Enkele keren per jaar x per jaar of minder Tabel 74 Vraag 27: Hoeveel tijd besteedt u aan het geven van zorg of ondersteuning? (in uren) Gemiddeld aantal uren Aantal Uren per dag (iedere dag) 3,8 19 Uren per week (enkele keren per week of 1x per week) 5,0 50 Uren per maand (enkele keren per maand of 1x per maand) 6,2 25 Uren per jaar (enkele keren per jaar of 1x per jaar of minder) 23, Sterksel: in elke fase van mijn leven!

34 Tabel 75 Vraag 27: Hoeveel tijd besteedt u aan het geven van zorg of ondersteuning? (in uren) Gemiddelde Buitengebied Aantal Gemiddelde Aantal Gemiddelde Aantal Uren per dag (iedere dag) 2,9 10 4,0 2 5,2 7 Uren per week (enkele keren per week of 1x per week) Uren per maand (enkele keren per maand of 1x per maand) Uren per jaar (enkele keren per jaar of 1x per jaar of minder) 5,4 21 4,8 6 4,6 23 2,4 8 3,3 3 8, ,6 4 30,0 1 20,0 1 Tabel 76 Vraag 28: In welke mate bent u het eens of oneens met de volgende uitspraak: N=105 Helemaal mee eens Mee eens Neutraal Mee oneens Helemaal mee oneens Niet van toepassing a Het geven van zorg/ondersteuning geeft me veel voldoening b Het geven van zorg/ondersteuning valt me zwaar c Ik houd het geven van zorg/ondersteuning alleen vol omdat het slechts tijdelijk is d Ik ga door met het geven van zorg/ ondersteuning zolang deze persoon dat nodig heeft e Door het geven van zorg/ondersteuning heb ik geen tijd voor (ander) vrijwilligerswerk Resultaten in tabelvorm 33

35 Tabel 77 Vraag 28: In welke mate bent u het eens of oneens met de volgende uitspraak: a Het geven van zorg/ ondersteuning geeft me veel voldoening b Het geven van zorg/ ondersteuning valt me zwaar c Ik houd het geven van zorg/ondersteuning alleen vol omdat het slechts tijdelijk is d Ik ga door met het geven van zorg/ondersteuning zolang deze persoon dat nodig heeft e Door het geven van zorg/ ondersteuning heb ik geen tijd voor (ander) vrijwilligerswerk N Helemaal mee eens Mee eens Neutraal Mee oneens Helemaal mee oneens Buitengebied Sterksel Niet van toepassing Buitengebied Sterksel Buitengebied Sterksel Buitengebied Sterksel Buitengebied Sterksel Tabel 78 Vraag 29: In welke mate bent u het eens of oneens met de volgende uitspraak: N=522 Mee eens Mee oneens Dat weet ik niet Niet van toepassing a Wanneer er iemand in mijn buurt zorg nodig heeft dan voel ik het als mijn taak om daaraan bij te dragen b Ik vind dat men in de buurt samen voor andere (zorgbehoevende) buurtbewoners zou moeten zorgen c Ik verwacht van buurtgenoten dat zij voor mij zullen zorgen als dat nodig is d Ik verwacht van familie en vrienden dat zij voor mij zullen zorgen als dat nodig is e Als iemand hulp of ondersteuning nodig heeft, is het de taak van de overheid om daarvoor te zorgen f Voordat mensen een beroep doen op professionele hulp moeten zij eerst proberen om het zelf op te lossen Sterksel: in elke fase van mijn leven!

36 Tabel 79 Vraag 29: In welke mate bent u het eens of oneens met de volgende uitspraak: a Wanneer er iemand in mijn buurt zorg nodig heeft dan voel ik het als mijn taak om daaraan bij te dragen b Ik vind dat men in de buurt samen voor andere (zorgbehoevende) buurtbewoners zou moeten zorgen c Ik verwacht van buurtgenoten dat zij voor mij zullen zorgen als dat nodig is d Ik verwacht van familie en vrienden dat zij voor mij zullen zorgen als dat nodig is e Als iemand hulp of ondersteuning nodig heeft, is het de taak van de overheid om daarvoor te zorgen f Voordat mensen een beroep doen op professionele hulp moeten zij eerst proberen om het zelf op te lossen N Mee eens Mee oneens Dat weet ik niet Niet van toepassing Buitengebied Sterksel Buitengebied Sterksel Buitengebied Sterksel Buitengebied Sterksel Buitengebied Sterksel Buitengebied Sterksel Tabel 80 Vraag 30: Op wie zou u een beroep doen bij onderstaande hulpvragen? N=529 Gezinsleden Familie/ vrienden Buren/buurtbewoners Professionel e hulp Niemand a Huishoudelijke hulp(schoonmaken, de was) b Boodschappen c Klusjes in en om het huis d Vervoer e Hulp bij het invullen van formulieren f Persoonlijke verzorging (wassen, aankleden) g Emotionele ondersteuning (troost, een praatje maken) Resultaten in tabelvorm 35

37 Tabel 81 Vraag 30: Op wie zou u een beroep doen bij onderstaande hulpvragen? a Huishoudelijke hulp (schoonmaken, de was) b Boodschappen c Klusjes in en om het huis d Vervoer e Hulp bij het invullen van formulieren f Persoonlijke verzorging (wassen, aankleden) g Emotionele ondersteuning (troost, een praatje maken) N Gezinsleden Familie/ vrienden Buren/buurtbewoners Professionele hulp Niemand Buitengebied Sterksel Buitengebied Sterksel Buitengebied Sterksel Buitengebied Sterksel Buitengebied Sterksel Buitengebied Sterksel Buitengebied Sterksel Tabel 82 Vraag 31: Heeft u een chronische ziekte of beperking? N=526 Ja 17 Nee 83 Tabel 83 Vraag 31: Heeft u een chronische ziekte of beperking? N=254 N=68 Buitengebied N=202 Ja Nee Sterksel: in elke fase van mijn leven!

38 Tabel 84 Vraag 32: In hoeverre is dit van invloed op uw dagelijks leven? N=89 Grote invloed 19 Enige invloed 66 Geen invloed 15 Tabel 85 Vraag 32: In hoeverre is dit van invloed op uw dagelijks leven? N=39 N=16 Buitengebied N=34 Grote invloed Enige invloed Geen invloed Tabel 86 Vraag 33: Van welke type zorg of ondersteuning maakt u momenteel gebruik of wilt u gebruik maken? N=500 Maak ik al gebruik van Maak ik nog geen gebruik van maar zou dat wel willen Maak geen gebruik van en wil/hoef ik ook niet Kinderopvang en buitenschoolse opvang Huishoudelijke hulp Persoonlijke verzorging door thuiszorg Verpleging door thuiszorg Dagbesteding bij een zorginstelling Hulp en ondersteuning van familie, vrienden en buren Klussendienst St. Maarten Vervoer (naar ziekenhuis/activiteiten) door hulpdienst St. Maarten Omgekeerde boodschappendienst (vervoer naar winkel) Boodschappen bezorgdienst Maaltijdbezorging aan huis Samen eten in Dorpshuis Valentijn Begeleiding naar arts/ziekenhuis, kerkhof, activiteiten et cetera Personenalarmering Hulp bij invullen van formulieren Informatie en advies over aanpassingen in mijn woning Resultaten in tabelvorm 37

39 Tabel 87 Vraag 33: Van welke type zorg of ondersteuning maakt u momenteel gebruik of wilt u gebruik maken? Kinderopvang en buitenschoolse opvang Huishoudelijke hulp Persoonlijke verzorging door thuiszorg Verpleging door thuiszorg Dagbesteding bij een zorginstelling Hulp en ondersteuning van familie, vrienden en buren Klussendienst St. Maarten Vervoer (naar ziekenhuis/activiteiten) door hulpdienst St. Maarten Omgekeerde boodschappendienst (vervoer naar winkel) Boodschappen bezorgdienst N Maak ik al gebruik van Maak ik nog geen gebruik van maar zou dat wel willen Maak geen gebruik van en wil/hoef ik ook niet Buitengebied Sterksel Buitengebied Sterksel Buitengebied Sterksel Buitengebied Sterksel Buitengebied Sterksel Buitengebied Sterksel Buitengebied Sterksel Buitengebied Sterksel Buitengebied Sterksel Buitengebied Sterksel Sterksel: in elke fase van mijn leven!

40 Vervolg tabel 87 Vraag 33: Van welke type zorg of ondersteuning maakt u momenteel gebruik of wilt u gebruik maken? Maaltijdbezorging aan huis Samen eten in Dorpshuis Valentijn Begeleiding naar arts/ziekenhuis, kerkhof, activiteiten et cetera Personenalarmering Hulp bij invullen van formulieren Informatie en advies over aanpassingen in mijn woning N Maak ik al gebruik van Maak ik nog geen gebruik van maar zou dat wel willen Maak geen gebruik van en wil/hoef ik ook niet Buitengebied Sterksel Buitengebied Sterksel Buitengebied Sterksel Buitengebied Sterksel Buitengebied Sterksel Buitengebied Sterksel Tabel 88 Vraag 34: Heeft u behoefte aan andere activiteiten, welzijn- of zorgdiensten in Sterksel, die nog niet vermeld staan in vraag 33? En zo ja, welke? N=479 Nee 96 Ja 4 Tabel 89 Vraag 34: Heeft u behoefte aan andere activiteiten, welzijn- of zorgdiensten in Sterksel, die nog niet vermeld staan in vraag 33? En zo ja, welke? N=229 N=64 Buitengebied N=184 Nee Ja Resultaten in tabelvorm 39

41

42

Heeft Gerwen in de toekomst Zorg of Zorgen? Onderzoek naar de behoeften aan Wonen, Welzijn en Zorg in Gerwen

Heeft Gerwen in de toekomst Zorg of Zorgen? Onderzoek naar de behoeften aan Wonen, Welzijn en Zorg in Gerwen Heeft Gerwen in de toekomst Zorg of Zorgen? Onderzoek naar de behoeften aan Wonen, Welzijn en Zorg in Gerwen 2013 het PON, kennis in uitvoering. Het auteursrecht van deze publicatie berust bij het PON.

Nadere informatie

2e Workshop Sterksel. Sterksel: in elke fase van mijn leven!!!

2e Workshop Sterksel. Sterksel: in elke fase van mijn leven!!! het PON, kennis in uitvoering Tilburg, december 2013 2e Workshop Sterksel In toenemende mate zijn de inwoners van Sterksel voor hun zorg- en welzijnsbehoeften aangewezen op de eigen kracht van de inwoners

Nadere informatie

Onderzoek woon-, welzijn- en zorgbehoeften in Sterksel en Gerwen WELKOM. Korte toelichting op project 1 e resultaten Discussie in kleine groepjes

Onderzoek woon-, welzijn- en zorgbehoeften in Sterksel en Gerwen WELKOM. Korte toelichting op project 1 e resultaten Discussie in kleine groepjes Onderzoek woon-, welzijn- en zorgbehoeften in Sterksel en Gerwen WELKOM Korte toelichting op project 1 e resultaten Discussie in kleine groepjes Toelichting op project Waarom Doelstellingen: Daadwerkelijke

Nadere informatie

Onderzoek woon-, welzijn- en zorgbehoeften in Heerle en Kruisland WELKOM

Onderzoek woon-, welzijn- en zorgbehoeften in Heerle en Kruisland WELKOM Onderzoek woon-, welzijn- en zorgbehoeften in Heerle en Kruisland WELKOM Programma 19.30 uur Welkom 19.40 uur Presentatie resultaten door het PON 20.15 uur Koffie en naar de discussiegroepen 21.30 uur

Nadere informatie

Sterksel: in elke fase van mijn leven! Onderzoek naar de behoeften aan Wonen, Welzijn en Zorg in Sterksel

Sterksel: in elke fase van mijn leven! Onderzoek naar de behoeften aan Wonen, Welzijn en Zorg in Sterksel Sterksel: in elke fase van mijn leven! Onderzoek naar de behoeften aan Wonen, Welzijn en Zorg in Sterksel Sterksel: in elke fase van mijn leven! Onderzoek naar de behoeften aan Wonen, Welzijn en Zorg in

Nadere informatie

Vragenlijst maatschappelijke participatie 50 plussers

Vragenlijst maatschappelijke participatie 50 plussers With support from the European Union Vragenlijst maatschappelijke participatie 50 plussers De gemeente Amsterdam werkt mee aan een onderzoek van de Europese Unie naar de gevolgen van vergrijzing. Een van

Nadere informatie

1 / 25. Mantelzorg. Beantwoord: Overgeslagen: 0. Nee. Zeg ik liever niet 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 100,00% ,00% 0.

1 / 25. Mantelzorg. Beantwoord: Overgeslagen: 0. Nee. Zeg ik liever niet 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 100,00% ,00% 0. Q1 Mantelzorg is de zorg voor iemand die u goed kent zonder hier voor betaald te worden. U bent 'mantelzorger' als u zelf voor een bekende zorgt. Bent u mantelzorger? Beantwoord: 2.471 Overgeslagen: 0

Nadere informatie

Meer informatie:

Meer informatie: 2014 het PON, kennis in uitvoering. Het auteursrecht van deze publicatie berust bij het PON. Gehele of gedeeltelijke overname van teksten is toegestaan, mits daarbij de bron wordt vermeld. Vermenigvuldiging

Nadere informatie

De vragen gaan over uw eigen situatie binnen de gemeente waarin u woont.

De vragen gaan over uw eigen situatie binnen de gemeente waarin u woont. Burgerpeiling Waar staat [gemeentenaam]? De vragen gaan over uw eigen situatie binnen de gemeente waarin u woont. In deze vragenlijst wordt gevraagd naar uw ervaringen met uw leefomgeving, en de inspanningen

Nadere informatie

Gemeente Breda. Omnibusenquête 2015. Onderzoek en Informatie. Bekendheid Alarmnummer

Gemeente Breda. Omnibusenquête 2015. Onderzoek en Informatie. Bekendheid Alarmnummer Gemeente Breda Onderzoek en Informatie Omnibusenquête 2015 Bekendheid Alarmnummer Publicatienummer: 1790 Datum: december 2015 In opdracht van: Kabinet van de Burgemeester Uitgave: Gemeente Breda BBO/Onderzoek

Nadere informatie

Institute for Medical Technology Assessment. Productivity Cost Questionnaire Productivity and Health Research Group

Institute for Medical Technology Assessment. Productivity Cost Questionnaire Productivity and Health Research Group Institute for Medical Technology Assessment Productivity Cost Questionnaire Productivity and Health Research Group Vragenlijst over uw gezondheid en werk Onderzoekers noemen deze vragenlijst de imta PCQ.

Nadere informatie

AA EN HUNZE PANEL. Resultaten peiling 5: Zorgen voor elkaar. Januari 2016

AA EN HUNZE PANEL. Resultaten peiling 5: Zorgen voor elkaar. Januari 2016 AA EN HUNZE PANEL Resultaten peiling 5: Zorgen voor elkaar Januari 2016 1.1 Inleiding De vijfde peiling van het Aa en Hunze panel had als onderwerp zorgen voor elkaar en burenhulp. De gemeente Aa en Hunze

Nadere informatie

minder dan 5 jaar tussen de 5 en de 10 jaar tussen de 10 en de 15 jaar langer dan 15 jaar

minder dan 5 jaar tussen de 5 en de 10 jaar tussen de 10 en de 15 jaar langer dan 15 jaar Burgerpanel Zeewolde Resultaten peiling 3: Wmo-nota juli 2012 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 3 e peiling met het burgerpanel van Zeewolde. De peiling ging over de sociale netwerken

Nadere informatie

De volgende vragen gaan over de wijk of het dorp waar u woont. ALGEMENE VRAGEN 1. Wat is uw geslacht? 1 man 44,3% 2 vrouw 55,7%

De volgende vragen gaan over de wijk of het dorp waar u woont. ALGEMENE VRAGEN 1. Wat is uw geslacht? 1 man 44,3% 2 vrouw 55,7% ALGEMENE VRAGEN 1. Wat is uw geslacht? 1 man 44, 2 vrouw 55,7% 2. Wat is uw leeftijd? Gem.51 jaar 3. Heeft u thuiswonende kinderen? 1 ja 37,6% 2 nee 62,4% 4. Uit hoeveel personen bestaat uw huishouden?

Nadere informatie

Thuiszorg. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1

Thuiszorg. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1 Inhoudsopgave 1...1 2 Vragenlijst...2 1 Wat is uw beroep?...2 2 Van welke bond bent u lid?...3 3 Wat is uw hoogst voltooide opleiding (deze opleiding heeft u met goed gevolg afgelegd)?...4 4 Hoe lang bent

Nadere informatie

Vragenlijst Kansen in Kaart (KiK) Naam: BSN: kenmerk:

Vragenlijst Kansen in Kaart (KiK) Naam: BSN: kenmerk: Vragenlijst Kansen in Kaart (KiK) Naam: BSN: kenmerk: Voor u ligt de vragenlijst dat hoort bij het project Kansen in Kaart (KiK). Voordat u begint is het goed een aantal dingen te weten. Het invullen van

Nadere informatie

Uitwerking Enquête. 1. Binnen welke leeftijdscategorie valt U

Uitwerking Enquête. 1. Binnen welke leeftijdscategorie valt U Uitwerking Enquête. 1. Binnen welke leeftijdscategorie valt U < 18 jaar. 0 18 tot 25 jaar. 3 25 tot 35 jaar. 7 35 tot 45 jaar 18 45 tot 55 jaar. 14 55 tot 65 jaar. 20 65 tot 75 jaar. 9 > 75 jaar 9 Totaal

Nadere informatie

Enquêtevragen Zorg en Welzijn Dirkshorn e.o. april 2014

Enquêtevragen Zorg en Welzijn Dirkshorn e.o. april 2014 Dit is het begin van de enquête. De eerste 4 vragen gaan over uw persoonlijke kenmerken. Aankruisen wat van toepassing is. 1. Wat is uw gezinssamenstelling? Alleenstaand zonder kind(eren) Samenwonend /

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier TERUGGENOMEN 18 MAART 2008 UITGESTELD OPENBAAR B&W.nr.: 08.0216, d.d. 18 maart 2008 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Vragenlijst Stadsenquete 2008, onderdeel Veelkleurig Leiden BESLUITEN Behoudens advies

Nadere informatie

Betrokkenheid van buurtbewoners. Uitgevoerd door Dimensus in opdracht van gemeenten Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest Vergelijking gemeenten 2015

Betrokkenheid van buurtbewoners. Uitgevoerd door Dimensus in opdracht van gemeenten Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest Vergelijking gemeenten 2015 Leefbaarheid Jeugdhulp Sociaal Team Vrijwilligerswerk Mantelzorg Actief in de buurt Betrokkenheid van buurtbewoners Burenhulp Zelfredzaamheid Sociale contacten Financiële situatie Uitgevoerd door Dimensus

Nadere informatie

Hoofdstuk 14. Mantelzorg

Hoofdstuk 14. Mantelzorg Hoofdstuk 14. Mantelzorg Samenvatting Mantelzorg is zorg aan een bekende uit de eigen omgeving, die voor langere tijd ziek, hulpbehoevend of gehandicapt is en kan bestaan uit het huishouden doen, wassen

Nadere informatie

U gaat de vragenlijst Kansen in Kaart (KiK) invullen. Voordat u begint is het goed een aantal dingen te weten.

U gaat de vragenlijst Kansen in Kaart (KiK) invullen. Voordat u begint is het goed een aantal dingen te weten. De begeleidende instructie brief: Vragenlijst Kansen in Kaart (KiK) U gaat de vragenlijst Kansen in Kaart (KiK) invullen. Voordat u begint is het goed een aantal dingen te weten. Instructie Omcirkel of

Nadere informatie

Vragenlijst over uw gezondheid en werk

Vragenlijst over uw gezondheid en werk Vragenlijst over uw gezondheid en werk Onderzoekers noemen deze vragenlijst de imta PCQ. Toelichting Lees dit alstublieft eerst! Voor wie is deze vragenlijst? Deze vragenlijst is voor u. U bent deelnemer

Nadere informatie

Alvast hartelijk dank voor het meedoen! Klik op 'volgende' om naar de eerste vraag te gaan.

Alvast hartelijk dank voor het meedoen! Klik op 'volgende' om naar de eerste vraag te gaan. 1. Leefbaarheid in Groningen Fijn dat u mee wilt doen aan het onderzoek 'Leefbaarheid in Groningen'. De volgende vraag staat centraal: "Hoe kijkt u aan tegen de leefbaarheid in uw dorp of wijk?" In deze

Nadere informatie

1 Man... jaar 2 Vrouw. 3. Leefsituatie: 1 Gehuwd 2 Ongehuwd samenwonend 3 Alleenstaand 4 Bij ouders wonend 5 Anders*, nl...

1 Man... jaar 2 Vrouw. 3. Leefsituatie: 1 Gehuwd 2 Ongehuwd samenwonend 3 Alleenstaand 4 Bij ouders wonend 5 Anders*, nl... BIJLAGE 1 Enquête werknemers I PERSOONLIJKE GEGEVENS 1. Geslacht: 2. Leeftijd: 1 Man... jaar 2 Vrouw 3. Leefsituatie: 1 Gehuwd 2 Ongehuwd samenwonend 3 Alleenstaand 4 Bij ouders wonend 5 Anders*, nl...

Nadere informatie

MANAGEMENT-RAPPORTAGE MESIS Gedragsdimensies. 1.2 Omgevingsfactoren

MANAGEMENT-RAPPORTAGE MESIS Gedragsdimensies. 1.2 Omgevingsfactoren MANAGEMENT-RAPPORTAGE MESIS 2016 In onderstaande tabellenrapportage worden de belangrijkste uitkomsten van Mesis voor het jaar 2016 gepresenteerd. In totaal is het instrument door 6.580 cliënten volledig

Nadere informatie

Uitslag enquête Wmo-beleid gemeente Heumen

Uitslag enquête Wmo-beleid gemeente Heumen Uitslag enquête Wmo-beleid gemeente Heumen Hieronder staan de antwoorden op de digitale enquête van de Burger Advies Raad (BAR) over het Wmo-beleid in de gemeente Heumen. Dit zijn alleen de antwoorden

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Gemeentebeleidsmonitor 2015

Uitgevoerd door Dimensus Gemeentebeleidsmonitor 2015 Uitgevoerd door Dimensus Gemeentebeleidsmonitor 2015 Onderzoeksbeschrijving Wijze van deelname 6 3% 2 Online Papier Telefonisch Wijze van deelname door Woudenbergse inwoners. N=362 In het najaar van 2015

Nadere informatie

Behoeftepeiling voor alle mensen die graag in de Walsberg willen wonen.

Behoeftepeiling voor alle mensen die graag in de Walsberg willen wonen. Behoeftepeiling voor alle mensen die graag in de Walsberg willen wonen. (Toekomstige) inwoners van De Walsberg, Dorpsraad Walsberg zet zich in voor het behoud en daar waar mogelijk voor de verbetering

Nadere informatie

nee... ga verder naar vraag 6 pagina 32

nee... ga verder naar vraag 6 pagina 32 4 CYBERCRIME Maakt u wel eens gebruik van het internet? nee... ga verder naar vraag 6 pagina 3 Bent u in de afgelopen 5 ar (dus vanaf 006) via het INTERNET wel eens daadwerkelijk opgelicht? Bijvoorbeeld

Nadere informatie

BURGERPANEL CAPELLE OVER EENZAAMHEID

BURGERPANEL CAPELLE OVER EENZAAMHEID BURGERPANEL CAPELLE OVER EENZAAMHEID Gemeente Capelle aan den IJssel November 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016 / 190

Nadere informatie

Welkom. Met het invullen en terugsturen van deze vragenlijst geeft u ons toestemming uw data te gebruiken.

Welkom. Met het invullen en terugsturen van deze vragenlijst geeft u ons toestemming uw data te gebruiken. Welkom Geachte deelnemer, Hartelijk dank voor uw interesse in dit onderzoek! In samenwerking met COSBO (belangenorganisatie ouderen in Utrecht) en de adviescommissie LHBT-beleid gemeente Utrecht wordt

Nadere informatie

Presentatie onderzoeksresultaten werkgroep zorg en welzijn Westerbeek

Presentatie onderzoeksresultaten werkgroep zorg en welzijn Westerbeek Presentatie onderzoeksresultaten werkgroep zorg en welzijn Westerbeek In het najaar van 2013 hebben wij 190 inwoners uit Westerbeek een vragenlijst gegeven over de thema's wonen, welzijn, zorg in hun omgeving.

Nadere informatie

Onderzoek Zorg op maat. Vragenlijst voor deelnemers. Onderzoeksnummer:

Onderzoek Zorg op maat. Vragenlijst voor deelnemers. Onderzoeksnummer: Onderzoek Zorg op maat Vragenlijst voor deelnemers Onderzoeksnummer: 1 Beste deelnemer, De vragenlijst die voor u ligt bestaat uit verschillende onderdelen. De lijst bevat algemene vragen, vragen over

Nadere informatie

RAPPORTAGE MESIS 2017:

RAPPORTAGE MESIS 2017: RAPPORTAGE MESIS 2017: In onderstaande tabellenrapportage worden de belangrijkste uitkomsten van Mesis voor het jaar 2017 gepresenteerd. In totaal is het instrument door 3181 cliënten volledig doorlopen.

Nadere informatie

Institute for Medical Technology Assessment. Medical Consumption Questionnaire Productivity and Health Research Group

Institute for Medical Technology Assessment. Medical Consumption Questionnaire Productivity and Health Research Group Institute for Medical Technology Assessment Medical Consumption Questionnaire Productivity and Health Research Group Vragenlijst over uw zorggebruik Onderzoekers noemen deze vragenlijst de imta MCQ. Toelichting

Nadere informatie

Verhuisplannen en woonvoorkeuren

Verhuisplannen en woonvoorkeuren Verhuisplannen en woonvoorkeuren Burgerpeiling Woon- en Leefbaarheidsmonitor Eemsdelta 2015 Bevolkingsdaling ontstaat niet alleen door demografische ontwikkelingen, zoals ontgroening en vergrijzing of

Nadere informatie

Bijlage bij persbericht Hoe prettig is het wonen in Borger-Odoorn? Korte samenvatting van de resultaten uit het Leefbaarheidsonderzoek

Bijlage bij persbericht Hoe prettig is het wonen in Borger-Odoorn? Korte samenvatting van de resultaten uit het Leefbaarheidsonderzoek Bijlage bij persbericht Hoe prettig is het wonen in Borger-Odoorn? Korte samenvatting van de resultaten uit het Leefbaarheidsonderzoek Hoe prettig is het wonen in Borger-Odoorn? De leefbaarheid waar het

Nadere informatie

Huisbezoekproject 75 jarigen

Huisbezoekproject 75 jarigen Huisbezoekproject 75 jarigen IJsselstein Noord 2013 1 Inleiding Dit rapport Huisbezoekproject 75 jarigen in IJsselstein Noord 2013 geeft informatie over de resultaten van de 232 interviews die gehouden

Nadere informatie

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben over het onderzoek, dan kunt u contact opnemen met Gerd Weitkamp via of

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben over het onderzoek, dan kunt u contact opnemen met Gerd Weitkamp via of Beste bewoner van Noord Groningen, In samenwerking met gemeenten doen de Provincie Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen onderzoek naar mobiliteit van bewoners van de gemeenten Appingedam, Bedum,

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk, mantelzorg en sociale contacten

Vrijwilligerswerk, mantelzorg en sociale contacten Vrijwilligerswerk, mantelzorg en sociale contacten Gemeente s-hertogenbosch, afdeling Onderzoek & Statistiek, februari 2019 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Vrijwilligerswerk... 4 3. Mantelzorg... 8

Nadere informatie

Het invullen van de vragenlijst duurt gemiddeld 8 minuten. Uw antwoorden worden anoniem verwerkt.

Het invullen van de vragenlijst duurt gemiddeld 8 minuten. Uw antwoorden worden anoniem verwerkt. Wij nodigen u uit om met ons mee te denken over het nieuwe subsidiebeleid van de gemeente Zuidplas. Het gaat er om dat de gemeente de subsidies (mogelijk) op een andere manier gaat verdelen, zonder dat

Nadere informatie

Resultaten kandidaten Werktop en controlegroep

Resultaten kandidaten Werktop en controlegroep Bijlage II Resultaten kandidaten Werktop en controlegroep Tabel 1. Achtergrondkenmerken Geslacht 1= Man 2= Vrouw Leeftijd 1= 1824 jaar 2= 2244 jaar 3= 4554 jaar 4= 5565 jaar Hoogst voltooide opleiding

Nadere informatie

Sandwichgeneratie in de gemeente Haaren

Sandwichgeneratie in de gemeente Haaren Sandwichgeneratie in de gemeente Haaren Onderzoek naar omvang, knelpunten en ondersteuningsbehoefte Februari 2017 drs. W. Jeeninga, onderzoeker GGD Hart voor Brabant drs. M. Scholtens, functionaris gezondheidsbeleid

Nadere informatie

Preventief huisbezoek 75+

Preventief huisbezoek 75+ Hollandsspoor 37 3994 VT Houten Postbus 209 3990 GA Houten tel. 030-7001500 info@vanhoutenenco.nl www.vanhoutenenco.nl Preventief huisbezoek 75+ Houten Noord-West de ERVEN en het OUDE DORP 'van Houten&co'

Nadere informatie

Vragenlijst Dichterbij lezersonderzoek

Vragenlijst Dichterbij lezersonderzoek Vragenlijst Dichterbij lezersonderzoek Rabobank A. Introductievragen Welkom op deze website van Rabobank . Hier willen wij u graag een aantal vragen stellen over ons

Nadere informatie

Zelfredzaamheid Eenzaamheid Financiële zelfredzaamheid Participatie - Leefbaarheid - Veiligheid

Zelfredzaamheid Eenzaamheid Financiële zelfredzaamheid Participatie - Leefbaarheid - Veiligheid Zelfredzaamheid Eenzaamheid Financiële zelfredzaamheid Participatie - Leefbaarheid - Veiligheid Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht De Bilt 2015 1/38 Onderzoeksbeschrijving De Monitor Sociale

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Samenvatting Leiden heeft op 1 januari 2008 116.891 inwoners. Hoofdstuk 2 geeft een profiel van de inwoners van Leiden. Dit hoofdstuk is gebaseerd op zowel kerncijfers uit

Nadere informatie

Hoofdstuk 19. Vrijwilligerswerk (en mantelzorg)

Hoofdstuk 19. Vrijwilligerswerk (en mantelzorg) Hoofdstuk 19. Vrijwilligerswerk (en mantelzorg) Samenvatting Ruim een kwart van de Leidenaren verricht op dit moment vrijwilligerswerk. Dit is vergelijkbaar met vorig jaar. De meeste vrijwilligers zijn

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Rapport CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Gemeente Houten Augustus 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/143 Datum Augustus

Nadere informatie

Woonregio Hoekse Waard. Provincie Zuid Holland

Woonregio Hoekse Waard. Provincie Zuid Holland FACTSHEET De Grote Omgevingstest is een woon- en leefomgevingsonderzoek naar de beleving, voorkeuren en keuzemotieven van bewoners in de provincie Zuid-Holland. Samenstelling Levensfase BEWONERS LEVENSFASE

Nadere informatie

Formulier keukentafelgesprek intake Bestwijzer

Formulier keukentafelgesprek intake Bestwijzer Formulier keukentafelgesprek intake Bestwijzer Persoonsgegevens cliënt Geboortenaam en voorletters Gewenste naamvoering Geboortedatum Adres Postcode + woonplaats Evt postadres Postcode + woonplaats Telefoonnummer

Nadere informatie

Afvalinzameling Maart 2013

Afvalinzameling Maart 2013 Afvalinzameling Maart 2013 1. Achtergrond Van 14 tot en met 24 maart 2013 is een korte peiling van 10 vragen gehouden onder het Twente Milieupanel. Met deze peiling wil Twente Milieu inzicht krijgen in

Nadere informatie

Burgerpanel Gorinchem. 1 e peiling: Sociale monitor. Juli 2014

Burgerpanel Gorinchem. 1 e peiling: Sociale monitor. Juli 2014 Burgerpanel Gorinchem 1 e peiling: Sociale monitor Juli 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Villawal 19 3432 NX Nieuwegein Tel. (030) 23 34 342 www.ioresearch.nl Rapportnummer : abpgork14a-def Datum

Nadere informatie

Burgerpanel gemeente Oisterwijk. Resultaten onderzoek burgerparticipatie

Burgerpanel gemeente Oisterwijk. Resultaten onderzoek burgerparticipatie Burgerpanel gemeente Oisterwijk Resultaten onderzoek burgerparticipatie Colofon Het PON heeft dit onderzoek verricht in opdracht van Gemeente Oisterwijk Auteurs Susanne Agterbosch, Koen Vinckx en Mariëlle

Nadere informatie

7.6. Waspik - SAMENVATTING TEVREDENHEID WOONOMGEVING TEVREDENHEID WOONOMGEVING AANBEVELING OM TE WONEN

7.6. Waspik - SAMENVATTING TEVREDENHEID WOONOMGEVING TEVREDENHEID WOONOMGEVING AANBEVELING OM TE WONEN Waspik - SAMENVATTING DEELGEBIED VAN: LEEFSTIJL 1 1 TEVREDENHEID WOONOMGEVING 17% 1 Zeer tevreden 2 19% TEVREDENHEID WOONOMGEVING 8 Zeer ontevreden GEMIDDELD CIJFER VERHUISGENEIGDHEID ASSOCIATIES % BESLIST

Nadere informatie

WAT VINDT U VAN DE ZORG?

WAT VINDT U VAN DE ZORG? WAT VINDT U VAN DE ZORG? Een vragenlijst over de kwaliteit van zorg Mw. dr. Ireen Proot Copyright 2004 Universiteit Maastricht onderzoeker COPZ-M Capgroep Gezondheidsethiek en Wijsbegeerte Instituut voor

Nadere informatie

Rijen (inclusief Hulten) - SAMENVATTING TEVREDENHEID WOONOMGEVING TEVREDENHEID WOONOMGEVING AANBEVELING OM TE WONEN

Rijen (inclusief Hulten) - SAMENVATTING TEVREDENHEID WOONOMGEVING TEVREDENHEID WOONOMGEVING AANBEVELING OM TE WONEN Rijen (inclusief Hulten) - SAMENVATTING DEELGEBIED VAN: LEEFSTIJL 13% 5% 4% 1 TEVREDENHEID WOONOMGEVING 11% Zeer tevreden 19% TEVREDENHEID WOONOMGEVING 7.8 Zeer ontevreden GEMIDDELD CIJFER VERHUISGENEIGDHEID

Nadere informatie

Waalwijk- centrum buitenpolders + Besoyen - SAMENVATTING TEVREDENHEID WOONOMGEVING TEVREDENHEID WOONOMGEVING AANBEVELING OM TE WONEN

Waalwijk- centrum buitenpolders + Besoyen - SAMENVATTING TEVREDENHEID WOONOMGEVING TEVREDENHEID WOONOMGEVING AANBEVELING OM TE WONEN - centrum buitenpolders + Besoyen - SAMENVATTING DEELGEBIED VAN: LEEFSTIJL 14% 9% 5% 12% TEVREDENHEID WOONOMGEVING Zeer tevreden 20% 18% 14% TEVREDENHEID WOONOMGEVING 7.7 Zeer ontevreden GEMIDDELD CIJFER

Nadere informatie

Baardwijk + Laageinde + De Hoef - SAMENVATTING TEVREDENHEID WOONOMGEVING TEVREDENHEID WOONOMGEVING AANBEVELING OM TE WONEN

Baardwijk + Laageinde + De Hoef - SAMENVATTING TEVREDENHEID WOONOMGEVING TEVREDENHEID WOONOMGEVING AANBEVELING OM TE WONEN Baardwijk + Laageinde + De Hoef - SAMENVATTING DEELGEBIED VAN: LEEFSTIJL 5% 5% 1 TEVREDENHEID WOONOMGEVING 19% 14% Zeer tevreden 18% 1 TEVREDENHEID WOONOMGEVING 7.5 Zeer ontevreden GEMIDDELD CIJFER VERHUISGENEIGDHEID

Nadere informatie

Sociale samenhang in Groningen

Sociale samenhang in Groningen Sociale samenhang in Groningen Goede contacten zijn belangrijk voor mensen. Het blijkt dat hoe meer sociale contacten mensen hebben, hoe beter ze hun leefsituatie ervaren (Boelhouwer 2013). Ook voelen

Nadere informatie

CIJFERS ZORG EN ONDERSTEUNING NAAR ACHTERGRONDKENMERKEN 19 JAAR EN OUDER

CIJFERS ZORG EN ONDERSTEUNING NAAR ACHTERGRONDKENMERKEN 19 JAAR EN OUDER CIJFERS ZORG EN ONDERSTEUNING NAAR ACHTERGRONDKENMERKEN 19 JAAR EN OUDER % % % Nederland 14 2,0 - Hollands Midden 15 2,0 3,9 Man 11 1,4 3,0 vrouw 18 2,4 4,8 gehuwd 17 2,4 3,0 nooit gehuwd geweest 8 0,9

Nadere informatie

7.6 10% 7.3. Antoniusparochie + Bloemenoord + Groenewoud - SAMENVATTING TEVREDENHEID WOONOMGEVING TEVREDENHEID WOONOMGEVING AANBEVELING OM TE WONEN

7.6 10% 7.3. Antoniusparochie + Bloemenoord + Groenewoud - SAMENVATTING TEVREDENHEID WOONOMGEVING TEVREDENHEID WOONOMGEVING AANBEVELING OM TE WONEN Antoniusparochie + Bloemenoord + Groenewoud - SAMENVATTING DEELGEBIED VAN: LEEFSTIJL 1 4% 4% 1 TEVREDENHEID WOONOMGEVING 17% Zeer tevreden 19% 2 TEVREDENHEID WOONOMGEVING 7.6 Zeer ontevreden GEMIDDELD

Nadere informatie

Hoofdstuk 31. Mantelzorg

Hoofdstuk 31. Mantelzorg Hoofdstuk 31. Mantelzorg Samenvatting Mantelzorg is zorg aan een bekende uit de eigen omgeving, die voor langere tijd ziek, hulpbehoevend of gehandicapt is en kan bestaan uit het huishouden doen, wassen

Nadere informatie

BASISSET GGD standaardvraagstellingen Gezondheidsmonitor Volwassenen 2016 (GM Volwassenen 2016) 31 mei 2016

BASISSET GGD standaardvraagstellingen Gezondheidsmonitor Volwassenen 2016 (GM Volwassenen 2016) 31 mei 2016 BASISSET GGD standaardvraagstellingen Gezondheidsmonitor Volwassenen 2016 (GM Volwassenen 2016) 31 mei 2016 Geslacht Leeftijd Huishoudsamenstelling Ervaren gezondheid Chronische aandoeningen (kort) Beperkingen

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Huishoudelijke Hulp gemeente Oosterhout 2016

Uitgevoerd door Dimensus Huishoudelijke Hulp gemeente Oosterhout 2016 Uitgevoerd door Dimensus Huishoudelijke Hulp gemeente Oosterhout 2016 Inleiding Met de transities in het sociale domein in 2015 zijn de voorwaarden en criteria voor het verkrijgen van huishoudelijke hulp

Nadere informatie

Uitwerking enquête Woonbehoefte Wessem 2014.

Uitwerking enquête Woonbehoefte Wessem 2014. Uitwerking enquête Woonbehoefte Wessem 2014. Binnen welke leeftijdscategorie valt u? (Er kunnen meerdere lijsten per gezin worden ingevuld. Zie ook www.dorpsraadwessem.nl) 18-25/ 2 25-35/ 8 35-45/ 12 45-55/

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Samenvatting Leiden heeft op 1 januari 2009 116.818 inwoners. Hoofdstuk 2 geeft een profiel van de inwoners van Leiden. Dit hoofdstuk is gebaseerd op zowel kerncijfers uit

Nadere informatie

VRAGENLIJST WOONLASTENONDERZOEK

VRAGENLIJST WOONLASTENONDERZOEK VRAGENLIJST WOONLASTENONDERZOEK Juni 2019 Waarom dit onderzoek? Huurdersverenigingen Patrimonium en Huurdersbelangen VWS willen, in samenwerking met Patrimonium en de Veenendaalse Woningstichting, een

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Samenvatting Leiden heeft op 1 januari 2006 118.070 inwoners. Hoofdstuk 2 geeft een profiel van de inwoners van Leiden. Dit hoofdstuk is gebaseerd op zowel kerncijfers uit

Nadere informatie

Dorpsspiegels Opsterland 2013-2014. Vragenlijst. Beetsterzwaag, februari 2014 Joke van der Veen Hanna Jansons

Dorpsspiegels Opsterland 2013-2014. Vragenlijst. Beetsterzwaag, februari 2014 Joke van der Veen Hanna Jansons Dorpsspiegels 2013-2014 Vragenlijst 1 Beetsterzwaag, februari 2014 Joke van der Veen Hanna Jansons 2 Bijlage A. Enquête Dorpsspiegel gemeente 2013 Vier spelregels bij het invullen 1. De vragenlijst moet

Nadere informatie

VRAGENLIJST OVER ZIEKTE EN WERK

VRAGENLIJST OVER ZIEKTE EN WERK VRAGENLIJST OVER ZIEKTE EN WERK In deze vragenlijst wordt gevraagd naar gevolgen van voor betaald werk en onbetaald werk (bijv. huishoudelijk werk). Denk bij aan acute of chronische lichamelijke ziekten,

Nadere informatie

Eigen Regie en Zelfredzaamheid

Eigen Regie en Zelfredzaamheid 4-01-2016 Eigen Regie en Zelfredzaamheid een onderzoek van seniorenorganisatie ANBO Over dit onderzoek Dit onderzoek over eigen regie en zelfredzaamheid is uitgevoerd door seniorenorganisatie ANBO. Het

Nadere informatie

Onderzoek wonen: Best. Rapport

Onderzoek wonen: Best. Rapport Onderzoek wonen: Best 2015 Rapport Colofon Dit onderzoek naar verhuiswensen van 60 tot en met 75-jarigen in Best is uitgevoerd in november/december 2015 in opdracht van de gemeente Best door de GGD Brabant-Zuidoost.

Nadere informatie

Zorg verlenen en zorg ontvangen 2012

Zorg verlenen en zorg ontvangen 2012 Zorg verlenen en zorg ontvangen 2012 Onderzoek en Statistiek Gemeente Lelystad Telefoon: 0320-278574 E-mail: lelystadspanel@lelystad.nl www.lelystadspanel.nl Colofon Dit is een onderzoeksrapportage gemaakt

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDS ONDERZOEK WMO

KLANTTEVREDENHEIDS ONDERZOEK WMO Rapport KLANTTEVREDENHEIDS ONDERZOEK WMO Gemeente Medemblik juli 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn 0229-282555 Rapportnummer 2015/concept Datum Juli 2015

Nadere informatie

5 Ouderen in de regio Gelre-IJssel

5 Ouderen in de regio Gelre-IJssel 5 Ouderen in de regio Gelre-IJssel Er komen steeds meer ouderen in Nederland. Volgens de CBS-prognoses zal het aandeel 65-plussers stijgen van 14% in 2005 tot 22% in 2030. Meer ouderen betekent een groter

Nadere informatie

Waar staat je gemeente. Gemeente Enschede

Waar staat je gemeente. Gemeente Enschede Waar staat je gemeente Gemeente Enschede Inhoudsopgave Sheetnummer Samenvatting 3 Burgerpeiling Waar staat je gemeente & respons 4 Woon & leefomgeving Waardering & sociale samenhang 5 Veiligheid en overlast

Nadere informatie

29 november 2014. Onderzoek: Veranderingen in de zorg en mantelzorg

29 november 2014. Onderzoek: Veranderingen in de zorg en mantelzorg 29 november 2014 Onderzoek: Veranderingen in de zorg en mantelzorg Veranderingen in de zorg en mantelzorg 29 november 2014 Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit 40.000

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Samenvatting Leiden heeft op 1 januari 2010 117.145 inwoners. Hoofdstuk 2 geeft een profiel van de inwoners van Leiden en is gebaseerd op kerncijfers uit de Gemeentelijke

Nadere informatie

fluchskrift www.friesvrouwenpanel.nl

fluchskrift www.friesvrouwenpanel.nl Burenhulp: geven en ontvangen Fries vrouwenpanel over burenhulp Er verandert veel in de organisatie van de zorg in Nederland en Fryslân. De aandacht is in toenemende mate gericht op de participatiesamenleving,

Nadere informatie

Stadsenquête A4 Uit hoeveel personen bestaat uw huishouden, uzelf meegerekend? personen

Stadsenquête A4 Uit hoeveel personen bestaat uw huishouden, uzelf meegerekend? personen Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Samenvatting Leiden heeft op 1 januari 2003 117.732 inwoners, ruim 500 meer dan een jaar eerder. Hoofdstuk 2 geeft een profiel van de inwoners van Leiden. Dit hoofdstuk is

Nadere informatie

Resultaten buurtonderzoek Zorg Dichtbij

Resultaten buurtonderzoek Zorg Dichtbij Resultaten buurtonderzoek Zorg Dichtbij In april 2014 is Zorggroep Ter Weel in Goes en Reimerswaal gestart met het project Zorg Dichtbij. Dit project heeft als doel een structurele samenwerking met andere

Nadere informatie

Wonen Aar en Amstel. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1

Wonen Aar en Amstel. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1 Inhoudsopgave 1...1 2 Hoofdsectie...2 1 Wat is uw leeftijd?...2 2 In welke kern woont u?...3 3 Uit hoeveel personen bestaat uw huishouden?...4 4 Woont u in een huur of koopwoning?...5 5 Wat voor soort

Nadere informatie

VRAAGVERHELDERING WELZIJN NIJMEGEN. Naam cliënt: Geboortedatum cliënt: Datum vraagverheldering. Andere aanwezige(n): Nee. Relatie tot cliënt:

VRAAGVERHELDERING WELZIJN NIJMEGEN. Naam cliënt: Geboortedatum cliënt: Datum vraagverheldering. Andere aanwezige(n): Nee. Relatie tot cliënt: VRAAGVERHELDERING WELZIJN NIJMEGEN Naam cliënt: Geboortedatum cliënt: Datum vraagverheldering Andere aanwezige(n): Nee Ja Naam: Relatie tot cliënt: Easycare welzijn - Vraagverheldering Welzijn Nijmegen-

Nadere informatie

INWONERSPANEL MILL EN SINT HUBERT PEILING LAND VAN CUIJK

INWONERSPANEL MILL EN SINT HUBERT PEILING LAND VAN CUIJK INWONERSPANEL MILL EN SINT HUBERT PEILING 2 2015 LAND VAN CUIJK Gemeente Mill en Sint Hubert Oktober 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

INWONERSPANEL GRAVE PEILING LAND VAN CUIJK

INWONERSPANEL GRAVE PEILING LAND VAN CUIJK INWONERSPANEL GRAVE PEILING 2 2015 LAND VAN CUIJK Gemeente Grave Oktober 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Dorpsanalyse Beetsterzwaag-Olterterp

Dorpsanalyse Beetsterzwaag-Olterterp Dorpsspiegels Opsterland 2013-2014 Dorpsanalyse -Olterterp 1, maart 2014 Joke van der Veen Hanna Jansons Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Aantal inwoners en respondenten 5 Aantal inwoners 5 De respons 5 Hoofdstuk

Nadere informatie

WAAR STAAT GEMEENTE GRAVE?

WAAR STAAT GEMEENTE GRAVE? . WAAR STAAT GEMEENTE GRAVE? 2016 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl Datum: November 2016 Januari

Nadere informatie

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER Oktober 2012 2 Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Team Financieel Advies, Onderzoek & Statistiek Camiel De Bruijn Ard Costongs Economie

Nadere informatie

Vindt u de buurt waar u woont een zeer prettige, een prettige, een onprettige of een zeer onprettige buurt om in te wonen?

Vindt u de buurt waar u woont een zeer prettige, een prettige, een onprettige of een zeer onprettige buurt om in te wonen? 6 BUURTBELEVING Vindt u de buurt waar u woont een zeer prettige, een prettige, een onprettige of een zeer onprettige buurt om in te wonen? zeer prettig prettig onprettig zeer onprettig Hieronder zijn enkele

Nadere informatie

Gesprekspuntenlijst huisbezoeken ouderen te Best

Gesprekspuntenlijst huisbezoeken ouderen te Best Gesprekspuntenlijst huisbezoeken ouderen te Best Datum huisbezoek : Naam ouderenbezoeker tel.: Persoonsgegevens: Naam : Straatnaam : Postcode/plaats : Geboortedatum : Geslacht : Telefoonnummer : Inleiding

Nadere informatie

Geachte mevrouw, Naam: Geboortedatum: Gewicht: Datum van invullen:

Geachte mevrouw, Naam: Geboortedatum: Gewicht: Datum van invullen: Geachte mevrouw, Voor u ziet u de vragenlijst die u hebt ontvangen van uw behandelend gynaecoloog. De vragenlijst is bedoeld om meer inzicht te krijgen in uw problematiek en om het effect van de voorgestelde

Nadere informatie

2015 Woonwensenonderzoek Reusel

2015 Woonwensenonderzoek Reusel 2015 Woonwensenonderzoek Reusel Totaal beantwoord door 64 personen Begindatum: 01-09-2015 Einddatum: 01-10-2015 Live: 31 dagen 1. Wat is uw woonplaats? Antwoorden 61 95% Vraag overgeslagen: 3 België Reusel

Nadere informatie

In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie.

In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie. Leeswijzer Gezondheidspeiling tabellen Deze leeswijzer geldt ook voor tabellen van de Inwonersenquête van Interne Bedrijven Onderzoek, Gemeente Utrecht In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSWERK IN MOERDIJK

VRIJWILLIGERSWERK IN MOERDIJK VRIJWILLIGERSWERK IN MOERDIJK Burgerpanel Moerdijk Januari 2018 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2018/007 Datum Januari 2018 Opdrachtgever

Nadere informatie

Burgerpanel gemeente Oisterwijk. Resultaten onderzoek toevoeging van het dorp Haaren

Burgerpanel gemeente Oisterwijk. Resultaten onderzoek toevoeging van het dorp Haaren Burgerpanel gemeente Oisterwijk Resultaten onderzoek toevoeging van het dorp Haaren Burgerpanel gemeente Oisterwijk Resultaten onderzoek toevoeging van het dorp Haaren Britte van Dalen MSC ir. Jolanda

Nadere informatie

Standaardvragenlijst Bereiksonderzoek Lokale Omroep

Standaardvragenlijst Bereiksonderzoek Lokale Omroep INTRODUCTIE Voor dit onderzoek zijn wij geïnteresseerd in uw gebruik van radio en televisie. Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking! 1. Wat zijn de 4 cijfers van uw postcode? BLOK 1 : Radio 2. Luistert

Nadere informatie

Hoe zit het met de woningbouw? Starters worden bijna gedwongen om te zoeken naar woonruimte buiten ons dorp en de vergrijzing neemt toe.

Hoe zit het met de woningbouw? Starters worden bijna gedwongen om te zoeken naar woonruimte buiten ons dorp en de vergrijzing neemt toe. Beste dorpsgenoten, Uw mening telt!!! U wilt uw dorp leefbaar houden, wij ook! Daarom zijn wij op zoek naar uw mening, tips en adviezen. Hoe zit het met de woningbouw? Starters worden bijna gedwongen om

Nadere informatie

Ervaringen van mensen met verstandelijke beperkingen of psychiatrische problemen met zelfstandig wonen en deelname aan de samenleving

Ervaringen van mensen met verstandelijke beperkingen of psychiatrische problemen met zelfstandig wonen en deelname aan de samenleving Een eigen huis.. Ervaringen van mensen met verstandelijke beperkingen of psychiatrische problemen met zelfstandig wonen en deelname aan de samenleving M.H. Kwekkeboom (red.) A.H. de Boer (SCP) C.van Campen

Nadere informatie