2e Workshop Sterksel. Sterksel: in elke fase van mijn leven!!!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2e Workshop Sterksel. Sterksel: in elke fase van mijn leven!!!"

Transcriptie

1 het PON, kennis in uitvoering Tilburg, december 2013

2 2e Workshop Sterksel In toenemende mate zijn de inwoners van Sterksel voor hun zorg- en welzijnsbehoeften aangewezen op de eigen kracht van de inwoners en de zorg voor elkaar. Daarom is de werkgroep Wonen, Welzijn en Zorg Sterksel, namens de dorpsraad, gestart met een onderzoek om invulling te geven aan de volgende doelstelling: Sterksel: in elke fase van mijn leven!!! Ik wens in elke fase van mijn leven een geschikte woning, woonomgeving en dorpsgenoten die iets voor mij over hebben en waar ik iets voor over heb. Ik voel me thuis en veilig in Sterksel en ben er trots op om in Sterksel te wonen. Uit IDOP Sterksel, Het onderzoek is uitgevoerd in 4 stappen: 1 Gestart is met het verzamelen van de benodigde achtergrondinformatie over Sterksel. 2 In september is een vragenlijst verspreid onder alle inwoners van 18 jaar en ouder in Sterksel. Vrijwilligers zijn ingezet om de vragenlijst huis-aan-huis te verspreiden en op te halen. Uiteindelijk hebben 542 personen (54) de vragenlijst ingevuld. 3 Daarna zijn 24 diepte-interviews gehouden door steeds een koppel van twee vrijwilligers, die hiervoor van het PON vooraf een training en instructies hadden gekregen. 4 Op 19 november 2013 zijn de resultaten van het onderzoek gepresenteerd aan de inwoners, waarna zij in kleine discussiegroepjes ideeën voor een mogelijke aanpak hebben verzameld. Dit heeft geresulteerd in 3 thema s, die vervolgens in werkgroepjes zijn uitgewerkt tijdens een 2 e workshop op 7 januari Uit het onderzoek komen de thema s ontmoeten en zorgvoorzieningen als belangrijkste naar voren. Op basis van de 1 e workshop is gekomen tot het instellen van 3 werkgroepen om de resultaten uit het onderzoek nader te gaan uitwerken: Contacten en eenzaamheid Vervoer (zowel voor ontmoeten als voor zorg) Uitbreiden mogelijkheden voor zorg in het dorp (nabuurschap)

3 1. Contacten en eenzaamheid Het signaal: Het gros van de inwoners uit Sterksel denkt hun zorgbehoeften goed te kunnen oplossen binnen het eigen netwerk. Hiervoor is het onderhouden en bevorderen van contacten belangrijk. Het gaat daarbij om contacten met zowel familie en vrienden als met buren en buurtgenoten. Meer dan de helft van de Sterkselnaren heeft wekelijks contact met familie en de naaste buren. 49 Ziet familie minstens 1x per week en 54 heeft tenminste wekelijks contact via de telefoon of internet. Van alle inwoners van Sterksel ontmoet 15 (bijna) nooit dorpsgenoten (niet zijnde directe buren of vrienden). Ruim 80 van de inwoners is tevreden over de hoeveelheid contact die men heeft met familie, buren, dorpsgenoten en vrienden/kennissen. Dit houdt dus in dat 20 het niet is. Gebrek aan contact komt door tijd, de afstand of omdat mensen niet weten hoe ze het moeten aanpakken. In de enquête en de diepte-interviews zijn de volgende verbeterpunten genoemd: Er zijn veel voorzieningen, verenigingen en activiteiten. Er is echter een te kleine groep mensen die van de huidige activiteiten gebruik maken. Mensen moeten actiever worden benaderd voor deelname Jongere ouderen (55-70) hebben bovendien andere interesses dan oudere ouderen (70-90). Huidige activiteiten lopen leeg. Ook zijn verbeteringen m.b.t. het sociale klimaat nodig: meer respect voor elkaar en oorspronkelijke Sterkselnaren mogen meer openstaan voor nieuwkomers Eenzaamheid is een onzichtbaar fenomeen. Eenzaamheid is een breed en subjectief begrip. Het kan voorkomen bij mensen met veel en mensen met weinig contacten. Iemand is eenzaam als men het gevoel heeft niemand te hebben waar men met zijn/haar verhaal terecht kan. Eenzaamheid komst in het algemeen vaker voor bij mensen die, geen activiteiten hebben, geen of weinig (contacten met) buren, familie e.d. hebben, zorg nodig hebben, mantelzorger zijn en daardoor onvoldoende tijd heeft voor contacten met anderen of een dierbare zijn verloren. Het is moeilijk te achterhalen wie eenzaam is en hulp nodig heeft. In de enquête geeft 14 aan (wel eens) eenzaam te zijn. De inwoners vinden dat dit niet nodig zou moeten zijn op Sterksel. Een actieve benadering is nodig. Missie Sociale samenhang is belangrijk om eenzaamheid en isolatie te voorkomen van kwetsbare inwoners in Sterksel. Door het bevorderen van sociale contacten en zelfredzaamheid en het betrekken van kwetsbare inwoners bij de samenleving gaan we de eenzaamheid in Sterksel tegen. Reeds aanwezige ontmoetingspunten in Sterksel Dorpshuis Valentijn Attent Dorpswinkel

4 Basisschool de Talententoren Parochie H. Catharina van Alexandrië Sportpark De Hemelrasten Cafe Reeds aanwezige voorzieningen/diensten in Sterksel Diverse sportverenigingen en hobbyclubs Internetcafé voor senioren Eetpunt in dorpshuis Valentijn Omgekeerde boodschappendienst (vervoer naar winkel) Vervoersdienst St. Maarten Begeleiding naar arts/ziekenhuis, kerkhof, activiteiten e.d. Bibliotheek uitleenpunten (in school voor kinderen en in dorpshuis voor ouderen) Virtueel Plein Sterksel Organisaties aanwezig in het dorp, die mogelijk een rol kunnen vervullen m.b.t. dit thema: Diverse sportverenigingen Diverse hobbyclubs Dorpsraad Werkgroep Wonen, welzijn, zorg Hulpdienst St. Maarten KBO Afdeling Sterksel KVO Afdeling Sterksel SOOS (Samen Ontmoeten en Ontspannen, senioren) Meer Bewegen Voor Ouderen Centrum voor Creatief Leren Rode Kruis, Het Nederlands De Zonnebloem PuntExtra Steunpunt Vrijwilligerswerk Kerk Belangrijkste feiten en cijfers o.b.v. het onderzoek: Zie bijgevoegde tabellenrapportage Rapportcijfer voor ontmoetingsmogelijkheden in Sterksel: 6,9 Dorpskern: 6,9 Buitengebied: 6,8 Villawijk: 7,2 Ideeën voor acties: Versterken sociaal klimaat: Contacten in de buurt benutten; meer overleg Mensen actief benaderen deel te nemen aan activiteiten

5 Meer sociale controle Actief welkomstbeleid voor bewoners Betere samenwerking van verenigingen; bijvoorbeeld bij dorpsevenementen zodat meer doelgroepen op een evenement afkomen Stimuleren verenigingsleven Voorzieningen: Inlooppunt/vaste ontmoetingsplek/huiskamer in bijvoorbeeld het dorpshuis of bij de winkel waar mensen een krantje/tijdschrift kunnen lezen, een kopje thee kunnen drinken en een praatje maken (laagdrempelig, kosteloos) Dagopvang voor dementerenden (bijvoorbeeld in dorpshuis) Uitzendbureau voor dienstenruil Beweegtuin met bewegingsprogramma s voor bijvoorbeeld senioren Activiteiten organiseren 1 à 2x per week inloopavond in dorpshuis voor praatje, kaarten en drankje jaarlijks dorpsfeest Burendag zeskamp e.d. Opendag waar de clubs, verenigingen en bedrijven in Sterksel zich presenteren (om bekendheid met het aanbod te verhogen en drempel lid te worden te verlagen) Meer activiteiten in het dorpshuis; waaronder sociaal/culturele activiteiten en sport en spel voor ouderen Georganiseerd wandelen voor ouderen Verbetering/aanpassing bestaande activiteiten: Bejaardengym niet om 9 uur 's ochtends maar om 10 uur. Tweewekelijks op zondag een H.Mis Communicatie, informatie en interactie duidelijke communicatie mbt het aanbod van voorzieningen en activiteiten. Aanspreekpunt: Laagdrempelige instantie/personen die benaderd kunnen worden bij signalen, zorgen en die iedereen kent (soort "hulpdienst/meldpunt" als men zich zorgen maakt). voor ouderen die een beroep willen doen op vrijwilligers voor kleine activiteiten bv. samen boodschappen doen, taxiritje e.d. (kan ook tegen kleine vergoeding) waar vrijwilligers zich kunnen aanmelden om hulp te geven aan mensen in het dorp. Denk daarbij aan halen voor een wandeling, praatje, boodschappen, klusje aan huis, sneeuwvegen, paden schoonmaken. Dus niet alleen vrijwilligers voor de Attent.

6 2. Vervoer (zowel voor ontmoeten als voor zorg) Het signaal Er zijn te weinig mogelijkheden voor openbaar vervoer, waardoor (zorg)voorzieningen onvoldoende bereikbaar zijn en kwetsbare inwoners worden beperkt in hun mogelijkheden om deel te nemen aan activiteiten. De mogelijkheden die er wel zijn, zijn niet/onvoldoende bij de inwoners bekend Vervoer wordt vaak binnen een gezin of familie geregeld. Enkele geven wel aan dat ze vanwege afgelegen wonen graag zouden verhuizen. Niet duidelijk of dit altijd vanwege vervoer is. Vervoersproblemen wordt ook wel voor jongeren aangegeven, vanwege grote afstand naar school. Van de vervoersdienst is lang niet iedereen op de hoogte, en slechts 2 van de respondenten zouden daarvan gebruik willen maken, nu ze het weten. Missie Er moeten voldoende vervoersmogelijkheden zijn om ervoor te zorgen dat (zorg)voorzieningen en activiteiten voor alle inwoners van Sterksel bereikbaar zijn. Belangrijkste feiten en cijfers o.b.v. het onderzoek 6-8 van de inwoners (90 respondenten) wil graag meer contact met resp. familie (6), buren (6), buurtgenoten (7) en vrienden/kennissen (8). Van deze 90 respondenten geeft 6 aan dat vervoersproblemen hen hierbij belemmerd. (dorpskern: 8; villawijk 0 en buitengebied 5) Voor niemand is vervoer een reden om geen lid te worden van een club of vereniging. 6 van de inwoners biedt ondersteuning in de vorm van vervoer aan buren/buurgenoten en 18 aan vrienden/kennissen uit Sterksel. Als men zelf vervoer nodig heeft doet 53 een beroep op vrienden/familie en 19 zou hulp vragen aan buren/buurtgenoten. 19 doet een beroep op professionele vervoerders en 10 zou niemand hulp vragen. Niemand heeft aangegeven reeds gebruik te maken van de vervoersdienst van Hulpdienst St. Maarten. 2 (10 respondenten) geeft aan er wel gebruik van te willen maken. Reeds aanwezige voorzieningen in Sterksel m.b.t. vervoer (Buurt)bus Boodschappen bezorgdienst Omgekeerde boodschappendienst (vervoer naar winkel) Vervoersdienst St. Maarten Maaltijdbezorging aan huis Begeleiding naar arts/ziekenhuis, kerkhof, activiteiten e.d.

7 Organisaties aanwezig in het dorp, die mogelijk een rol kunnen vervullen m.b.t. dit thema: Werkgroep Wonen, zorg en welzijn Dorpsraad Verenigingen en hobbyclubs Buurtverenigingen Hulpdienst St. Maarten KBO Afdeling Sterksel PuntExtra Steunpunt Vrijwilligerswerk Providentia/Kempenhaeghe Ideeën voor acties: Communicatie/ informatie/ interactie Meer bekendheid geven over de reeds aanwezige (vervoers)voorzieningen en vervoersregeling. Verbeteren regulier openbaar vervoer: Eerste bus al vanaf 7.15u Laatste bus tot of uur Ook bussen in het weekend Een verbinding van de (buurt)bus naar Geldrop naar Valkenswaard (schoolkinderen) naar Maarheeze en Heeze voor uur naar ziekenhuis/ dokters Belbus (particulier) of collectief taxivervoer naar omliggende dorpen (Heeze, Geldrop, Eindhoven) Sterker verankeren van de reeds aanwezige vrijwilligersdiensten in het dorp Brede vrijwilligerspool Bekendheid van de voorzieningen Aanbod op maat Vervoer voor 50+ naar markten, festiviteiten buiten Sterksel

8 3. Uitbreiden mogelijkheden voor zorg in het dorp Het signaal De problematiek rondom de zorg is op dit moment nog niet nijpend. De inwoners zijn heel goed in staat hun zorgbehoeften op te lossen binnen hun eigen sociale netwerk. Dit heeft er ook mee te maken dat slechts 11 alleenstaand is en het gros van de inwoners indien nodig kan terugvallen op de eigen gezinsleden. Ondanks dat er geen nijpende problemen zijn op dit moment, maken de inwoners van Sterksel zich wel zorgen om de zorg. Zo is er bezorgdheid over de beschikbaarheid van (thuis)zorg in de toekomst (door de bezuinigingen en de overheveling van taken van de AWBZ naar de gemeenten en zorgverzekeraars). De inwoners missen met name een aanspreekpunt waar ze terecht kunnen met vragen of waar ze op kunnen terugvallen op het moment zij zorg of ondersteuning nodig hebben. Ook zijn er op Sterksel geen zorgvoorzieningen aanwezig zoals een huisarts, prikpost, apotheek, tandarts e.d.. Ook dagopvang voor dementerenden wordt gemist. Problemen kunnen zich gaan voordoen. 17van de inwoners van Sterksel van 18 jaar en ouder heeft te maken met een chronische ziekte. Bijna de helft van de mensen die zorgen voor iemand vindt dat zwaar en houdt het alleen vol omdat het tijdelijk is. Wanneer een zorgsituatie langer gaat duren, kan overbelasting optreden. Missie Het creëren van een sociale infrastructuur in Sterksel waarin de inwoners en hun mantelzorgers zo goed mogelijk worden ondersteund, om in hun zorgbehoeften te voorzien. In eerste instantie door het zoeken van een oplossing met behulp van familie, vrienden en buren/buurtgenoten binnen het eigen sociale netwerk, met de aanwezigheid van een professionele achtervang voor als dat nodig is. Belangrijkste feiten en cijfers o.b.v. het onderzoek: Zie bijgevoegde tabellenrapportage Rapportcijfer voor (zorg)voorzieningen in Sterksel: 5,8 Dorpskern: 5,5 Buitengebied: 6,4 Villawijk: 5,1 Reeds aanwezige (zorg)voorzieningen in Sterksel Kinderdagverblijf Soetje/BSO Beejezoo Peuterspeelzaal Klein Duimpje Providentia/Kempenhaeghe Fysiotherapie (in de Valentijn) Eetpunt in dorpshuis Valentijn Klussendienst St. Maarten

9 Boodschappen bezorgdienst Omgekeerde boodschappendienst (vervoer naar winkel) Vervoersdienst St. Maarten Maaltijdbezorging aan huis Begeleiding naar arts/ziekenhuis, kerkhof, activiteiten e.d. Personenalarmering Organisaties aanwezig in het dorp, die mogelijk een rol kunnen vervullen m.b.t. dit thema: Dorpsraad Werkgroep Wonen, welzijn, en zorg Hulpdienst St. Maarten KBO Afdeling Sterksel SOOS (Samen Ontmoeten en Ontspannen, senioren) Rode Kruis, Het Nederlands De Zonnebloem PuntExtra Steunpunt Vrijwilligerswerk Ideeën voor acties Communicatie/ informatie/ interactie Meer bekendheid geven over reeds aanwezige (zorg)voorzieningen en (vrijwilligers)diensten Signaleren van problemen Aanspreekpunt/coördinator* Gezamenlijk inkopen van (thuis)zorg ( alleen voor Sterksel) bijvoorbeeld via vereniging, zorgcoöperatie of soort uitzendbureau oprichten. Begeleiding van een fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist aan huis Gezondheidscentrum met spreekuren van tandarts, fysio, prikpost, apotheek, borstonderzoek, huisarts Een zorghotel in de locatie van de witte nonnen Dagopvang voor kwetsbaren/zorgbehoeftigen (in pand naast winkel, leegstaande pastorie of dorpshuis) Dienstenruil (bijv. meneer heeft behoefte aan vervoer en kan zelf klusjes doen voor iemand anders) Vrijwilligersdienst (evt. tegen kleine vergoeding) Telefooncirkel Maatjes / koffiegroepjes Stimuleren van netwerk op straat-/buurtniveau, nabuurschap * Aanspreekpunt/coördinator moet laagdrempelig en gemakkelijk toegankelijk zijn en zou de volgende functies moeten vervullen: Signalering eenzaamheidsproblemen en zorgbehoeften Beantwoorden vragen m.b.t. zorg en welzijn Bieden lichte ondersteuning Bieden van goede informatie als je zorg nodig hebt. Dat je weet waar je aan toe ben en wat ervoor nodig is.

10 Soort "hulpdienst/meldpunt" als men zich over iemand zorgen maakt Vraag & aanbod van zorg beter op elkaar aan laten sluiten en beter structureren Meldpunt als je een beroep wilt doen op vrijwilligers en waar vrijwilligers zich kunnen aanmelden om hulp te geven aan mensen in het dorp. (voor allerlei diensten/taken, dus niet alleen vrijwilligers voor de Attent.) Het aanspreekpunt kan op verschillende manieren worden vormgegeven (ook is uiteraard een combinatie mogelijk): Wijkzuster (wijkverpleegkundige/professionele coördinator, zoals vroeger zuster Beunen) Inlooppunt gerund door vrijwilligers Dorpsondersteuner/coördinatiepunt voor vrijwilligersdiensten Praktijkondersteuner (van huisarts) kan ook signaalfunctie hebben Doelstelling 2 e workshop: Herkennen we de missies? Welke acties willen we per onderwerp gaan oppakken? (welke acties hebben de meeste prioriteit en/of zijn relatief eenvoudig aan te pakken; op basis waarvan, rekening houdend met wat er al is) Per actiepunt: wat moet er dan gebeuren? (welke stappen moeten worden gezet). Welke organisatie(s) kan/kunnen hierbij ondersteunen Wie gaat wat oppakken (taken verdelen) En wanneer? (planning) Resulaten enquête Sterksel Tabellen zorg, ontmoeten en vervoer

11 Colofon Het PON heeft dit onderzoek verricht in opdracht van Provincie Noord-Brabant Auteur(s) Maureen Tan Msc Opmaak tabellen en figuren Klik hier als u tekst wilt invoeren. Fotograaf Klik hier als u tekst wilt invoeren. PON Publicatienummer Klik hier als u tekst wilt invoeren. ISBN Klik hier als u tekst wilt invoeren. Datum december het PON, kennis in uitvoering. Het auteursrecht van deze publicatie berust bij het PON. Gehele of gedeeltelijke overname van teksten is toegestaan, mits daarbij de bron wordt vermeld. Vermenigvuldiging en publicatie in een andere vorm dan dit rapport is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van het PON. Hoewel deze publicatie met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kan het PON geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele fouten. Meer informatie:

12 Inhoudsopgave 1 Achtergrondgegevens 13 2 Tevredenheid over Sterksel 14 3 Contacten en eenzaamheid Lidmaatschap verenigingen Vrijwilligerswerk 18 4 Zorg in het dorp Attitude ten opzichte van zorg Bieden van zorg Ontvangen van zorg 21

13 2 Achtergrondgegevens Leeftijdscategorie Aantal jaar jaar jaar jaar en ouder Onbekend 2 11 Totaal Vraag 3a: Hoe lang woont u al in Sterksel? Dorpskern Vilawijk Buitengebied Aantal Aantal Aantal Korter dan 1 jaar jaar jaar jaar Langer dan 20 jaar Vraag 38: Hoe kunt u het huishouden waartoe u behoort het best typeren? Aantal Alleenstaand Alleenstaand met thuiswonende kinderen 3 16 Gehuwd of samenwonend met thuiswonende kinderen Gehuwd of samenwonend zonder (thuiswonende) kinderen Inwonend bij familie 5 24 Anders 3 13 het PON, kennis in uitvoering Tilburg, december 2013

14 3 Tevredenheid over Sterksel Vraag 4: Welk rapportcijfer geeft u op het gebied van: Gemiddelde Aantal Aantrekkelijkheid/sfeer in Sterksel 7,3 527 Kwaliteit van de woonomgeving 7,6 527 Veiligheidsgevoel 7,7 535 Onderling contact/binding in Sterksel 7,3 525 Onderling contact/binding in mijn buurt 7,7 526 Ontmoetingsmogelijkheden 6,9 508 Zorgvoorzieningen 5,8 388 Voorzieningen eerste levensbehoeften 7,3 519 Vraag 5: In welke mate bent u het eens of oneens met de volgende uitspraken: N Ja, klopt Klopt ten dele Nee, klopt niet Weet niet b. Het gebrek aan voorzieningen in Sterksel is voor mij een reden om weg te gaan uit Sterksel c. Ik ga liever in de buurt van mijn familie of vrienden wonen, ook al is dat buiten Sterksel d. Ook als ik in de toekomst (meer) beperkingen zou krijgen is Sterksel een prima dorp om in te wonen Vraag 5a: Over 10 of 15 jaar hoop ik nog steeds in Sterksel te wonen N Ja, klopt Klopt ten dele Nee, klopt niet Weet niet jaar jaar jaar jaar en ouder

15 4 Contacten en eenzaamheid Vraag 24: Voelt u zich wel eens eenzaam? Dorpskern N=253 Villawijk N=70 Buitengebied N=200 Totaal sterksel N=525 Ja, vaak Ja, regelmatig Ja, af en toe Nee, zelden tot nooit Vraag 23: Hoe denkt u over uw contacten met anderen? N=519 Ja, klopt Klopt ten dele Nee, klopt niet Weet niet a. Er zijn mensen met wie ik echt goed kan praten b. Er zijn mensen bij wie ik terecht kan als ik hulp nodig heb c. Er zijn mensen die me echt begrijpen d. Ik heb één of meerdere goede vrienden e. Ik vind sociale contacten belangrijk Vraag 19: Hoe vaak ziet u de volgende personen? N=526 1 keer per week of vaker 1 tot 3 keer per maand Enkele keren per jaar (bijna) Nooit a. Familie (niet uw eigen huishouden/gezin) b. Buren c. Dorpsgenoten (niet directe buren of vrienden) d. Vrienden/kennissen e. Professionele zorg- of hulpverleners Vraag 20: Hoe vaak heeft u met de volgende personen contact via de telefoon of internet? N=527 1 keer per week of vaker 1 tot 3 keer per maand Enkele keren per jaar (bijna) Nooit a. Familie (niet uw eigen huishouden/gezin) b. Buren c. Dorpsgenoten (niet directe buren of vrienden) d. Vrienden/kennissen e. Professionele zorg- of hulpverleners Vraag 21: Zou u met de volgende personen meer contact willen hebben, is de mate van contact precies goed zo of zou u juist minder contact wensen? N=531 Meer contact Contact is goed zo Minder contact Niet van toepassing 15

16 Familie Buren Dorpsgenoten Vrienden/kennissen Nieuwe internetvrienden/-contacten Professionele zorg- of hulpverleners Vraag 22: U zegt (met één van de genoemde groepen) meer contact te willen hebben. Kunt u aangeven wat u daarbij belemmert? U mag meer dan 1 antwoord aankruisen N=90 Ja Mijn leeftijd (te jong) 2 Mijn leeftijd (te oud) 10 De afstand 31 Vervoersmogelijkheden 6 Geld 5 Tijd 57 Mijn gezondheid 4 Mijn beperking 2 Ik weet niet hoe ik dat moet aanpakken 11 Andere reden 13 Dat weet ik niet 8 Vraag 22: U zegt (met één van de genoemde groepen) meer contact te willen hebben. Kunt u aangeven wat u daarbij belemmert? U mag meer dan 1 antwoord aankruisen Dorpskern N=48 Villawijk N=16 Buitengebied N=26 Mijn leeftijd (te jong) Mijn leeftijd (te oud) De afstand Vervoersmogelijkheden Geld Tijd Mijn gezondheid Mijn beperking Ik weet niet hoe ik dat moet aanpakken Andere reden Dat weet ik niet Vraag 14: Houden zaken die in Sterksel spelen u bezig? 16

17 N=535 Ja, in sterke mate 23 Ja, enigszins 67 Nee, helemaal niet 9 Vraag 15: In welke mate bent u het eens of oneens met de volgende uitspraken? N=536 Helemaal mee eens Mee eens Neutraal Mee oneens Helemaal mee oneens Weet niet/geen mening Ik ben goed op de hoogte van wat er in Sterksel speelt De mensen in mijn buurt kennen elkaar nauwelijks De mensen in mijn buurt gaan op een prettige manier met elkaar om Ik voel me thuis in mijn buurt Ik heb weinig contact met andere bewoners uit mijn buurt Er zijn weinig mensen in de buurt die aan activiteiten willen deelnemen Ik voel me veilig in mijn buurt De mensen in mijn buurt staan altijd voor elkaar klaar als iemand hulp of ondersteuning nodig heeft Ik vind het belangrijk om mee te denken en mee te praten over zaken die voor Sterksel of mijn buurt van belang zijn Ik vind het belangrijk om me in te zetten als vrijwilliger in het belang van Sterksel Lidmaatschap verenigingen Vraag 12: Van welke vereniging(en) of hobbyclub binnen Sterksel bent u lid? N=539 Ja Sportvereniging/club 16 Muziek- of zangvereniging 13 Culturele vereniging 9 Hobbyclub 6 KBO, KVO 17 Jeugd- of jongerenorganisatie 2 Buurtvereniging 7 17

18 Andere club of vereniging 9 Ik ben geen lid van een hobbyclub of vereniging in Sterksel 54 Vraag 13: Wat weerhoudt u ervan om lid te worden van een club of vereniging in Sterksel? N=272 Ja Ik voel me er niet zo thuis 4 Ik voel me te jong 1 Ik voel me te oud 3 Ik heb daar geen tijd voor 33 Ik heb daar geen geld voor 2 Afstand te groot / ik heb onvoldoende vervoersmogelijkheden 0 Mijn gezondheid / beperking laat het niet toe 4 Ik heb mijn sociale contacten buiten Sterksel 28 De vereniging of club van mijn keuze is niet aanwezig in Sterksel De kwaliteit van de vereniging(en) buiten Sterksel sluit beter aan op mijn wensen Ik heb geen belangstelling om lid te worden van een club of vereniging Andere reden 10 Dat weet ik niet Vrijwilligerswerk Vraag 16: Heeft u de afgelopen 12 maanden vrijwilligerswerk gedaan in Sterksel? N=525 Ja, ik doe vast vrijwilligerswerk in Sterksel 22 Ja, ik doe af en toe vrijwilligerswerk in Sterksel 19 Nee, ik doe wel vrijwilligerswerk maar niet in Sterksel 4 Nee, ik heb afgelopen jaar geen vrijwilligerswerk gedaan 55 Vraag 17: Zou u vrijwilligerswerk in Sterksel gaan doen als u daarvoor gevraagd zou worden? N=336 Ja 4 Nee 41 Hangt van het soort werk af 32 18

19 Dat weet ik niet 23 Vraag 18: Wat weerhoudt u ervan om vrijwilligerswerk te gaan doen in Sterksel? N=205 Ja Mijn gezondheid/beperking laat het niet toe 13 Ik heb geen tijd 54 Ik wil me niet vastleggen 26 Ik kan geen geschikte functie vinden 1 Ik heb daar geen belangstelling voor 23 Ik doe vrijwilligerswerk buiten Sterksel 5 Andere reden 5 Dat weet ik niet 5 19

20 5 Zorg in het dorp 5.1 Attitude ten opzichte van zorg Vraag 29: In welke mate bent u het eens of oneens met de volgende uitspraak: N=522 Mee eens Mee oneens Dat weet ik niet Niet van toepassing a. Wanneer er iemand in mijn buurt zorg nodig heeft dan voel ik het als mijn taak om daaraan bij te dragen b. Ik vind dat men in de buurt samen voor andere (zorgbehoevende) buurtbewoners zou moeten zorgen c. Ik verwacht van buurtgenoten dat zij voor mij zullen zorgen als dat nodig is d. Ik verwacht van familie en vrienden dat zij voor mij zullen zorgen als dat nodig is e. Als iemand hulp of ondersteuning nodig heeft, is het de taak van de overheid om daarvoor te zorgen f. Voordat mensen een beroep doen op professionele hulp moeten zij eerst proberen om het zelf op te lossen Bieden van zorg Vraag 25: Biedt u op dit moment zorg of ondersteuning aan mensen met een (chronische) ziekte of beperking? (ook wel mantelzorg genoemd) N=524 Ja 20 Nee 80 Vraag 26: Wat voor zorg geeft u en aan wie? N=129 Gezinsleden Buren/buurtbewoners Familie/vrienden in Sterksel Familie/vrienden buiten Sterksel a. Huishoudelijke hulp (schoonmaken, de was) b. Boodschappen c. Klusjes in en om het huis d. Vervoer e. Hulp bij het invullen van formulieren f. Persoonlijke verzorging (wassen, aankleden) g. Emotionele ondersteuning (troosten, een praatje maken)

21 h. Anders Vraag 28: In welke mate bent u het eens of oneens met de volgende uitspraak: N=105 Helemaal mee eens Mee eens Neutraal Mee oneens Helemaal mee oneens Niet van toepassing a. Het geven van zorg/ondersteuning geeft me veel voldoening b. Het geven van zorg/ondersteuning valt me zwaar c. Ik houd het geven van zorg/ondersteuning alleen vol omdat het slechts tijdelijk is d. Ik ga door met het geven van zorg/ondersteuning zolang deze persoon dat nodig heeft e. Door het geven van zorg/ondersteuning heb ik geen tijd voor (ander) vrijwilligerswerk Ontvangen van zorg Vraag 30: Op wie zou u een beroep doen bij onderstaande hulpvragen? N=529 Gezinsleden Familie /vrienden Buren/buurtbewoners Professionele hulp Niemand a. Huishoudelijke hulp(schoonmaken, de was) b. Boodschappen c. Klusjes in en om het huis d. Vervoer e. Hulp bij het invullen van formulieren f. Persoonlijke verzorging (wassen, aankleden) g. Emotionele ondersteuning (troost, een praatje maken)

22 Vraag 31: Heeft u een chronische ziekte of beperking? N=526 Ja, waarvan invloed op dagelijks leven - grote invloed :19 - enige invloed : 66 - geen invloed: Nee 83 Tabel 1 Vraag 33: Van welke type zorg of ondersteuning maakt u momenteel gebruik of wilt u gebruik maken? N=500 Maak ik al gebruik van Maak ik nog geen gebruik van maar zou dat wel willen Maak geen gebruik van en wil/hoef ik ook niet Kinderopvang en buitenschoolse opvang Huishoudelijke hulp Persoonlijke verzorging door thuiszorg Verpleging door thuiszorg Dagbesteding bij een zorginstelling Hulp en ondersteuning van familie, vrienden en buren Klussendienst St. Maarten Vervoer (naar ziekenhuis/activiteiten) door hulpdienst St. Maarten Omgekeerde boodschappendienst (vervoer naar winkel) Boodschappen bezorgdienst Maaltijdbezorging aan huis Samen eten in Dorpshuis Valentijn Begeleiding naar arts/ziekenhuis, kerkhof, activiteiten et cetera Personenalarmering Hulp bij invullen van formulieren Informatie en advies over aanpassingen in mijn woning

23 23

Sterksel: in elke fase van mijn leven! Tabellenrapport

Sterksel: in elke fase van mijn leven! Tabellenrapport Sterksel: in elke fase van mijn leven! Tabellenrapport Sterksel: in elke fase van mijn leven! Tabellenrapport mevrouw M. Tan MSc het PON, kennis in uitvoering Tilburg, april 2014 Colofon Het PON heeft

Nadere informatie

Onderzoek woon-, welzijn- en zorgbehoeften in Sterksel en Gerwen WELKOM. Korte toelichting op project 1 e resultaten Discussie in kleine groepjes

Onderzoek woon-, welzijn- en zorgbehoeften in Sterksel en Gerwen WELKOM. Korte toelichting op project 1 e resultaten Discussie in kleine groepjes Onderzoek woon-, welzijn- en zorgbehoeften in Sterksel en Gerwen WELKOM Korte toelichting op project 1 e resultaten Discussie in kleine groepjes Toelichting op project Waarom Doelstellingen: Daadwerkelijke

Nadere informatie

Heeft Gerwen in de toekomst Zorg of Zorgen? Onderzoek naar de behoeften aan Wonen, Welzijn en Zorg in Gerwen

Heeft Gerwen in de toekomst Zorg of Zorgen? Onderzoek naar de behoeften aan Wonen, Welzijn en Zorg in Gerwen Heeft Gerwen in de toekomst Zorg of Zorgen? Onderzoek naar de behoeften aan Wonen, Welzijn en Zorg in Gerwen 2013 het PON, kennis in uitvoering. Het auteursrecht van deze publicatie berust bij het PON.

Nadere informatie

Onderzoek woon-, welzijn- en zorgbehoeften in Heerle en Kruisland WELKOM

Onderzoek woon-, welzijn- en zorgbehoeften in Heerle en Kruisland WELKOM Onderzoek woon-, welzijn- en zorgbehoeften in Heerle en Kruisland WELKOM Programma 19.30 uur Welkom 19.40 uur Presentatie resultaten door het PON 20.15 uur Koffie en naar de discussiegroepen 21.30 uur

Nadere informatie

Sterksel: in elke fase van mijn leven! Onderzoek naar de behoeften aan Wonen, Welzijn en Zorg in Sterksel

Sterksel: in elke fase van mijn leven! Onderzoek naar de behoeften aan Wonen, Welzijn en Zorg in Sterksel Sterksel: in elke fase van mijn leven! Onderzoek naar de behoeften aan Wonen, Welzijn en Zorg in Sterksel Sterksel: in elke fase van mijn leven! Onderzoek naar de behoeften aan Wonen, Welzijn en Zorg in

Nadere informatie

Enquêtevragen Zorg en Welzijn Dirkshorn e.o. april 2014

Enquêtevragen Zorg en Welzijn Dirkshorn e.o. april 2014 Dit is het begin van de enquête. De eerste 4 vragen gaan over uw persoonlijke kenmerken. Aankruisen wat van toepassing is. 1. Wat is uw gezinssamenstelling? Alleenstaand zonder kind(eren) Samenwonend /

Nadere informatie

Presentatie onderzoeksresultaten werkgroep zorg en welzijn Westerbeek

Presentatie onderzoeksresultaten werkgroep zorg en welzijn Westerbeek Presentatie onderzoeksresultaten werkgroep zorg en welzijn Westerbeek In het najaar van 2013 hebben wij 190 inwoners uit Westerbeek een vragenlijst gegeven over de thema's wonen, welzijn, zorg in hun omgeving.

Nadere informatie

Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden

Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden Voor wie is dit onderzoek? 1) Zelfstandig wonende ouderen

Nadere informatie

Leefbaarheid in Winssen: resultaten van een enquêteonderzoek

Leefbaarheid in Winssen: resultaten van een enquêteonderzoek Leefbaarheid in Winssen: resultaten van een enquêteonderzoek Hogeschool van Arnhem en Nijmegen i.s.m. Krachtig Winssen 20 September 2017 1. Krachtige Kernen 2. Diepte-interviews 3. Exploratieve workshop

Nadere informatie

BURGERPANEL CAPELLE OVER EENZAAMHEID

BURGERPANEL CAPELLE OVER EENZAAMHEID BURGERPANEL CAPELLE OVER EENZAAMHEID Gemeente Capelle aan den IJssel November 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016 / 190

Nadere informatie

Vragenlijst Dorpsplan Plus (DOP+) Geesteren

Vragenlijst Dorpsplan Plus (DOP+) Geesteren Vragenlijst Dorpsplan Plus (DOP+) Geesteren Wilt u 5 minuten nadenken over ons Geesteren? Pagina 1 van 7 Vragenlijst Dorpsplan Plus Geesteren Vragenlijst Dorpsplan Plus Geesteren Geesteren start dit najaar

Nadere informatie

Resultaten van een enquête onder de bewoners van Austerlitz - eind 2012

Resultaten van een enquête onder de bewoners van Austerlitz - eind 2012 Resultaten van een enquête onder de bewoners van Austerlitz - eind 2012 Datum: 15 december 2012 Auteur: Coöperatie Austerlitz Zorgt U.A., Jan Smelik Inlichtingen: info@austerlitzzorgt.nl Verspreiding:

Nadere informatie

Hoe zit het met de woningbouw? Starters worden bijna gedwongen om te zoeken naar woonruimte buiten ons dorp en de vergrijzing neemt toe.

Hoe zit het met de woningbouw? Starters worden bijna gedwongen om te zoeken naar woonruimte buiten ons dorp en de vergrijzing neemt toe. Beste dorpsgenoten, Uw mening telt!!! U wilt uw dorp leefbaar houden, wij ook! Daarom zijn wij op zoek naar uw mening, tips en adviezen. Hoe zit het met de woningbouw? Starters worden bijna gedwongen om

Nadere informatie

Burgerpanel Gorinchem. 1 e peiling: Sociale monitor. Juli 2014

Burgerpanel Gorinchem. 1 e peiling: Sociale monitor. Juli 2014 Burgerpanel Gorinchem 1 e peiling: Sociale monitor Juli 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Villawal 19 3432 NX Nieuwegein Tel. (030) 23 34 342 www.ioresearch.nl Rapportnummer : abpgork14a-def Datum

Nadere informatie

Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg

Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg Welkom De steunpunten algemeen Stand van zaken steunpunt vrijwilligers Stand van zaken steunpunt mantelzorg Vragen Contactgegevens De steunpunten Startbijeenkomst

Nadere informatie

Betrokkenheid van buurtbewoners. Uitgevoerd door Dimensus in opdracht van gemeenten Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest Vergelijking gemeenten 2015

Betrokkenheid van buurtbewoners. Uitgevoerd door Dimensus in opdracht van gemeenten Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest Vergelijking gemeenten 2015 Leefbaarheid Jeugdhulp Sociaal Team Vrijwilligerswerk Mantelzorg Actief in de buurt Betrokkenheid van buurtbewoners Burenhulp Zelfredzaamheid Sociale contacten Financiële situatie Uitgevoerd door Dimensus

Nadere informatie

minder dan 5 jaar tussen de 5 en de 10 jaar tussen de 10 en de 15 jaar langer dan 15 jaar

minder dan 5 jaar tussen de 5 en de 10 jaar tussen de 10 en de 15 jaar langer dan 15 jaar Burgerpanel Zeewolde Resultaten peiling 3: Wmo-nota juli 2012 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 3 e peiling met het burgerpanel van Zeewolde. De peiling ging over de sociale netwerken

Nadere informatie

Eenzaamheid onder ouderen

Eenzaamheid onder ouderen Eenzaamheid onder ouderen Een inventarisatie van de stand van zaken en van een mogelijke aanpak in Ede (versie 31 oktober 2011) Op 3 februari 2011 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen over eenzaamheid

Nadere informatie

Op zoek naar de Kracht van America. Onderzoek onder inwoners van America, over het aanbod, de vraag en de kracht op het gebied van zorg en welzijn

Op zoek naar de Kracht van America. Onderzoek onder inwoners van America, over het aanbod, de vraag en de kracht op het gebied van zorg en welzijn Op zoek naar de Kracht van America Onderzoek onder inwoners van America, over het aanbod, de vraag en de kracht op het gebied van zorg en welzijn Colofon Uitvoering onderzoek Werkgroep Zorgkracht, bestaande

Nadere informatie

Helemaal oneens. Helemaal eens Geen mening. Neutraal Eens. Oneens

Helemaal oneens. Helemaal eens Geen mening. Neutraal Eens. Oneens Algemeen 1. Bent u een man of een vrouw? 0 Man 0 Vrouw 2. Wat is uw geboortejaar?... 3. Hoe betrokken voelt u zich bij het dorp? 0 Zeer betrokken 0 Redelijk betrokken 0 Nauwelijks betrokken 0 Niet betrokken

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek Huntington. Vragenlijst

Cliëntenonderzoek Huntington. Vragenlijst Cliëntenonderzoek Huntington Vragenlijst Instructie vooraf Het is de bedoeling dat de vragen worden beantwoord door diegene aan wie de vragenlijst is gestuurd, zonder hulp van anderen (tenzij dit niet

Nadere informatie

Huisbezoekproject 75 jarigen

Huisbezoekproject 75 jarigen Huisbezoekproject 75 jarigen IJsselstein Noord 2013 1 Inleiding Dit rapport Huisbezoekproject 75 jarigen in IJsselstein Noord 2013 geeft informatie over de resultaten van de 232 interviews die gehouden

Nadere informatie

Zorgsteunpunt Heusden

Zorgsteunpunt Heusden Zorgsteunpunt Heusden Zorgcoöperatieve Ontwikkelingen Brabant 2011 Zorgsteunpunt Heusden Inleiding Bij het opzetten van een Platform Zorgcoöperatieve Ontwikkelingen Brabant behoort de omschrijving van

Nadere informatie

AA EN HUNZE PANEL. Resultaten peiling 5: Zorgen voor elkaar. Januari 2016

AA EN HUNZE PANEL. Resultaten peiling 5: Zorgen voor elkaar. Januari 2016 AA EN HUNZE PANEL Resultaten peiling 5: Zorgen voor elkaar Januari 2016 1.1 Inleiding De vijfde peiling van het Aa en Hunze panel had als onderwerp zorgen voor elkaar en burenhulp. De gemeente Aa en Hunze

Nadere informatie

Sociale contacten, vrijetijdsbesteding en praktische ondersteuning

Sociale contacten, vrijetijdsbesteding en praktische ondersteuning Sociale contacten, vrijetijdsbesteding en praktische ondersteuning Resultaten van de tweede schriftelijke vragenronde onder de deelnemers aan het GGZ-panel regio Delft Westland Oostland juli 2006 - L.M.

Nadere informatie

Bijlage bij persbericht Hoe prettig is het wonen in Borger-Odoorn? Korte samenvatting van de resultaten uit het Leefbaarheidsonderzoek

Bijlage bij persbericht Hoe prettig is het wonen in Borger-Odoorn? Korte samenvatting van de resultaten uit het Leefbaarheidsonderzoek Bijlage bij persbericht Hoe prettig is het wonen in Borger-Odoorn? Korte samenvatting van de resultaten uit het Leefbaarheidsonderzoek Hoe prettig is het wonen in Borger-Odoorn? De leefbaarheid waar het

Nadere informatie

De Berkhof. Wonen Welzijn Zorg. Dagcentrum. Woonzorgcentrum. Groepswonen

De Berkhof. Wonen Welzijn Zorg. Dagcentrum. Woonzorgcentrum. Groepswonen De Berkhof Dagcentrum Woonzorgcentrum Groepswonen Wonen Welzijn Zorg Welkom in De Berkhof Nabij het centrum van Winterswijk en landelijk gelegen door het aangrenzende park ligt woonzorgcentrum De Berkhof.

Nadere informatie

Resultaten buurtonderzoek Zorg Dichtbij

Resultaten buurtonderzoek Zorg Dichtbij Resultaten buurtonderzoek Zorg Dichtbij In april 2014 is Zorggroep Ter Weel in Goes en Reimerswaal gestart met het project Zorg Dichtbij. Dit project heeft als doel een structurele samenwerking met andere

Nadere informatie

WINTELRE ZORG WONEN WELZIJN 2010-2012

WINTELRE ZORG WONEN WELZIJN 2010-2012 WINTELRE ZORG WONEN WELZIJN 2010-2012 RAPPORTAGE ENQUÊTE 2010 Leefbaar Wintelre Werkgroep Sociaal Klimaat en Zorg G. Schenning W. ten Boske, M. Geven, E. Leermakers, R. Reniers, T. Spanjers 2 Inhoud 1.

Nadere informatie

Lokale kwaliteit Maart/april 2015

Lokale kwaliteit Maart/april 2015 Resultaten peiling Panel Lokale kwaliteit Maart/april 2015 Van 24 maart tot en met 6 april kon het Panel een peiling invullen over de kwaliteit van hun leefomgeving. Ruim 1.750 van de ongeveer 6.500 uitgenodigde

Nadere informatie

Producten- en Dienstencatalogus 2017

Producten- en Dienstencatalogus 2017 Producten- en Dienstencatalogus 2017 Voor thuiswonenden December 2016 Inhoud Voorwoord blz. 3 Thuiszorg blz. 5 Huishoudelijke zorg blz. 6 Dagbesteding blz. 7 Behandeling blz. 8 Maaltijd aan huis blz. 9

Nadere informatie

Dorpsraad Oostrum werkt samen met u aan het derde. Dorps Omgevings Programma (DOP) Enquête DOP 2017

Dorpsraad Oostrum werkt samen met u aan het derde. Dorps Omgevings Programma (DOP) Enquête DOP 2017 Dorpsraad Oostrum werkt samen met u aan het derde Dorps Omgevings Programma (DOP) Enquête DOP 2017 Ter verbetering van de leefbaarheid in Oostrum vragen wij 15 minuten van uw tijd. Deze enquête heeft tot

Nadere informatie

Preventief huisbezoek 75+

Preventief huisbezoek 75+ Hollandsspoor 37 3994 VT Houten Postbus 209 3990 GA Houten tel. 030-7001500 info@vanhoutenenco.nl www.vanhoutenenco.nl Preventief huisbezoek 75+ Houten Noord-West de ERVEN en het OUDE DORP 'van Houten&co'

Nadere informatie

Beth San. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Dagcentrum. Woonzorgcentrum. Groepswonen. Uitleenbalie hulpmiddelen

Beth San. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Dagcentrum. Woonzorgcentrum. Groepswonen. Uitleenbalie hulpmiddelen Beth San Dagcentrum Woonzorgcentrum Groepswonen Uitleenbalie hulpmiddelen Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in Beth San Op loopafstand van het centrum van Aalten, vlakbij het station, ligt Beth

Nadere informatie

Gewoon zo! WONEN: HOE ONTMOET JE BUURTBEWONERS?

Gewoon zo! WONEN: HOE ONTMOET JE BUURTBEWONERS? Gewoon zo! WONEN: HOE ONTMOET JE BUURTBEWONERS? Inhoud WELKE INFORMATIE VIND JE IN DIT BOEKJE? Bladzijde 3 - Waarom een boekje over je buurt? Bladzijde 4 - Ontdek je buurt Bladzijde 6 - Een buurtkaart

Nadere informatie

Vredense Hof. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Dagopvang speciaal. Woonzorgcentrum. Appartementen te huur. Groepswonen

Vredense Hof. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Dagopvang speciaal. Woonzorgcentrum. Appartementen te huur. Groepswonen Vredense Hof Dagopvang speciaal Woonzorgcentrum Appartementen te huur Groepswonen Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in de Vredense Hof Aan de oostelijke rand van Winterswijk nabij weilanden en de

Nadere informatie

Sociale verbanden en zelfredzaamheid van ouderen

Sociale verbanden en zelfredzaamheid van ouderen Sociale verbanden en zelfredzaamheid van ouderen Een verkennend onderzoek Conferentie Zorg in eigen hand 11 november 2011 1 Onderzoeksvragen Welke sociale verbanden zijn er? Hoe zijn ze te typeren? Hoe

Nadere informatie

Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013

Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013 Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013 Colofon "Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013" Klanttevredenheidsonderzoek naar het WMO vervoer in de gemeente Haren. Uitgave Deze publicatie is een uitgave

Nadere informatie

Overzicht vacatures vrijwilligerswerk Attent wonen welzijn zorg. Rhederhof, centrum voor wonen met zorg in Rheden

Overzicht vacatures vrijwilligerswerk Attent wonen welzijn zorg. Rhederhof, centrum voor wonen met zorg in Rheden Overzicht vacatures vrijwilligerswerk Attent wonen welzijn zorg. Rhederhof, centrum voor wonen met zorg in Rheden Vrijwilligers om cliënten te bezoeken voor een praatje of evt. een spelletje doen; Vrijwilligers

Nadere informatie

Welzijnsbezoek. Voorbeelden van aanpassingen aan het huis die nodig zijn:

Welzijnsbezoek. Voorbeelden van aanpassingen aan het huis die nodig zijn: Welzijnsbezoek 2014 Inhoud 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen MEE Drechtsteden voerde in 2014 welzijnsbezoeken uit onder ouderen van 75, 80 en. Aan de hand van een vragenlijst komen zes onderwerpen aan

Nadere informatie

VRAGENLIJST OVER WOONBEHOEFTE VAN (JONG)VOLWASSENEN MET EEN STOORNIS BINNEN HET AUTISTISCH SPECTRUM

VRAGENLIJST OVER WOONBEHOEFTE VAN (JONG)VOLWASSENEN MET EEN STOORNIS BINNEN HET AUTISTISCH SPECTRUM VRAGENLIJST OVER WOONBEHOEFTE VAN (JONG)VOLWASSENEN MET EEN STOORNIS BINNEN HET AUTISTISCH SPECTRUM Inleiding: Deze enquête is bestemd voor toekomstige bewoners en hun ouders en verzorgers. Zij kunnen

Nadere informatie

fluchskrift www.friesvrouwenpanel.nl

fluchskrift www.friesvrouwenpanel.nl Burenhulp: geven en ontvangen Fries vrouwenpanel over burenhulp Er verandert veel in de organisatie van de zorg in Nederland en Fryslân. De aandacht is in toenemende mate gericht op de participatiesamenleving,

Nadere informatie

Persoonlijk plan (WMO)

Persoonlijk plan (WMO) Persoonlijk plan (WMO) 1.Wie ben ik? Opgesteld op: Ingevuld door: a. Persoonsgegevens van degene die ondersteuning nodig heeft. Naam: BSN: Geboortedatum: Adres: Telefoon: Email: Gezinssamenstelling: Mede

Nadere informatie

Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012

Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 Almelo, juli 2012 Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 In 2006 is Scoop gestart met het bezoeken van 75-plussers in de gemeente

Nadere informatie

Samenvatting bijeenkomst Overasselt Senioren zelf aan zet voor hun toekomst!

Samenvatting bijeenkomst Overasselt Senioren zelf aan zet voor hun toekomst! Samenvatting bijeenkomst Overasselt Senioren zelf aan zet voor hun toekomst! Project: Voorzieningenladder voor zelfstandig wonende ouderen Datum: 27-2-13 Locatie: Verenigingsgebouw Overasselt Tijd: 14.00-16.00

Nadere informatie

Surinaams-Javaanse ouderen in Hoogezand-Sappemeer

Surinaams-Javaanse ouderen in Hoogezand-Sappemeer Surinaams-Javaanse ouderen in Hoogezand-Sappemeer Resultaten onderzoek naar woon- en zorgvoorzieningen voor Surinaams- Javaanse ouderen in juli 2003. Inhoudsopgave Inleiding...2 1. Huidige situatie...3

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt In deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven tussen de 1 (zeer negatief) en 10 (zeer positief).

Nadere informatie

Hoofdstuk 19. Vrijwilligerswerk (en mantelzorg)

Hoofdstuk 19. Vrijwilligerswerk (en mantelzorg) Hoofdstuk 19. Vrijwilligerswerk (en mantelzorg) Samenvatting Ruim een kwart van de Leidenaren verricht op dit moment vrijwilligerswerk. Dit is vergelijkbaar met vorig jaar. De meeste vrijwilligers zijn

Nadere informatie

WELKOM BIJ VERPLEEGHUIS DE LINGEHOF

WELKOM BIJ VERPLEEGHUIS DE LINGEHOF WELKOM BIJ VERPLEEGHUIS DE LINGEHOF VOOR EEN LEVEN MET KLEUR Welkom bij De Lingehof het huis in het hart van het Over-Betuwse Bemmel In De Lingehof kunt u aangenaam wonen met gespecialiseerde verzorging

Nadere informatie

Onze cliënten aan het woord

Onze cliënten aan het woord Onze cliënten aan het woord Instrument om ervaringen van cliënten in kaart te brengen Naam cliënt : Naam invuller vragenlijst : Woning cliënt : Datum : 1 Toelichting Inleiding Naam instelling wil graag

Nadere informatie

De Molenberg. Dagcentrum Woonzorgcentrum Appartementen te huur Verpleeghuis Groepswonen. Wonen Welzijn Zorg en behandeling

De Molenberg. Dagcentrum Woonzorgcentrum Appartementen te huur Verpleeghuis Groepswonen. Wonen Welzijn Zorg en behandeling De Molenberg Dagcentrum Woonzorgcentrum Appartementen te huur Verpleeghuis Groepswonen Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in De Molenberg In het centrum van Groenlo, nabij parken en winkels, ligt

Nadere informatie

De Hoge Weide. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Dagcentrum. Appartementen te huur. Woonzorgcentrum. Verpleeghuis ZMK15007

De Hoge Weide. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Dagcentrum. Appartementen te huur. Woonzorgcentrum. Verpleeghuis ZMK15007 De Hoge Weide Dagcentrum Appartementen te huur Woonzorgcentrum ZMK15007 Verpleeghuis Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in De Hoge Weide Aan de rand van Lochem, in een prachtige bosrijke omgeving,

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Huishoudelijke Hulp gemeente Oosterhout 2016

Uitgevoerd door Dimensus Huishoudelijke Hulp gemeente Oosterhout 2016 Uitgevoerd door Dimensus Huishoudelijke Hulp gemeente Oosterhout 2016 Inleiding Met de transities in het sociale domein in 2015 zijn de voorwaarden en criteria voor het verkrijgen van huishoudelijke hulp

Nadere informatie

Zelfstandig wonen: de mening van senioren en mantelzorgers uit de stadsregio Rotterdam

Zelfstandig wonen: de mening van senioren en mantelzorgers uit de stadsregio Rotterdam Zelfstandig wonen: de mening van senioren en mantelzorgers uit de stadsregio Rotterdam Inleiding Het Tympaan Instituut heeft in de zomer van 2013 verschillende groepen (potentiële) zorgvragers en mantelzorgers

Nadere informatie

Ambthuis. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Woonzorgcentrum. Appartementen te huur. Groepswonen

Ambthuis. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Woonzorgcentrum. Appartementen te huur. Groepswonen Ambthuis Woonzorgcentrum Appartementen te huur Groepswonen Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in het Ambthuis In het centrum van het stadje Bredevoort staat het Ambthuis. Wonen in het Ambthuis betekent

Nadere informatie

3.5 Voorzieningen in de buurt

3.5 Voorzieningen in de buurt 3.5 Voorzieningen in de buurt Samenvatting: Straatverlichting en straatmeubilair Veruit de meeste (8%) bewoners zijn (zeer) tevreden over de straatverlichting in hun buurt. De verschillen naar wijk zijn

Nadere informatie

Beleid mantelzorg en vrijwilligers Fener Zorg

Beleid mantelzorg en vrijwilligers Fener Zorg P a g i n a 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Begrippen 1-2 3. Verschillen tussen mantelzorg en vrijwilligerswerk 2 4. Mantelzorg in Rotterdam 2-3 5. Visie van Fener Zorg op mantelzorg en vrijwilligers

Nadere informatie

Zorg in de gemeenschap

Zorg in de gemeenschap Kenniscentrum Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen, Provincie Gelderland HAN centre of expertise Krachtige Kernen Martha van Biene & Daniëlle Damoiseaux, danielle.damoiseaux@han.nl Arnhem, 21 juni

Nadere informatie

Uitwerking Enquête. 1. Binnen welke leeftijdscategorie valt U

Uitwerking Enquête. 1. Binnen welke leeftijdscategorie valt U Uitwerking Enquête. 1. Binnen welke leeftijdscategorie valt U < 18 jaar. 0 18 tot 25 jaar. 3 25 tot 35 jaar. 7 35 tot 45 jaar 18 45 tot 55 jaar. 14 55 tot 65 jaar. 20 65 tot 75 jaar. 9 > 75 jaar 9 Totaal

Nadere informatie

SAMEN VERDER BOUWEN AAN EEN LEEFBAAR EN SOCIAAL ROSSUM, LEMSELO EN VOLTHE

SAMEN VERDER BOUWEN AAN EEN LEEFBAAR EN SOCIAAL ROSSUM, LEMSELO EN VOLTHE SAMEN VERDER BOUWEN AAN EEN LEEFBAAR EN SOCIAAL ROSSUM, LEMSELO EN VOLTHE ENQUÊTE DORPSRAAD ROSSUM LEMSELO VOLTHE 2012 1 Nu en in de nabije toekomst: wat leeft er bij u? Januari 2012 Geachte inwoner(s)

Nadere informatie

Waar staat je gemeente. Gemeente Enschede

Waar staat je gemeente. Gemeente Enschede Waar staat je gemeente Gemeente Enschede Inhoudsopgave Sheetnummer Samenvatting 3 Burgerpeiling Waar staat je gemeente & respons 4 Woon & leefomgeving Waardering & sociale samenhang 5 Veiligheid en overlast

Nadere informatie

Gesprekspuntenlijst huisbezoeken ouderen te Best

Gesprekspuntenlijst huisbezoeken ouderen te Best Gesprekspuntenlijst huisbezoeken ouderen te Best Datum huisbezoek : Naam ouderenbezoeker tel.: Persoonsgegevens: Naam : Straatnaam : Postcode/plaats : Geboortedatum : Geslacht : Telefoonnummer : Inleiding

Nadere informatie

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Het KTO is een wettelijke verplichting wat betreft de verantwoording naar de Gemeenteraad

Nadere informatie

Vrijwilligers maken het verschil. Word ook vrijwilliger bij Zorggroep Almere!

Vrijwilligers maken het verschil. Word ook vrijwilliger bij Zorggroep Almere! Vrijwilligers maken het verschil Word ook vrijwilliger bij Zorggroep Almere! Mark, Hanneke en Carola zijn drie enthousiaste vrijwilligers van Zorggroep Almere. Mark is lid van de Cliëntenraad, Hanneke

Nadere informatie

Het gebruik en belang van dagbesteding voor mensen met dementie Resultaten peiling mei 2013

Het gebruik en belang van dagbesteding voor mensen met dementie Resultaten peiling mei 2013 Het gebruik en belang van dagbesteding voor mensen met dementie Resultaten peiling mei 2013 Gebruik Volgens de laatste cijfers van het CIZ (peildatum 1 januari 2013) maken 12.590 mensen met dementie gebruik

Nadere informatie

Dagbesteding Psychogeriatrie

Dagbesteding Psychogeriatrie Dagbesteding Psychogeriatrie Contact: Stichting Rosengaerde Pastoriestraat 1 7721 CT DALFSEN Telefoon algemeen (0529) 431541 Telefoon keuken (0529) 432514 Fax (0529) 432937 e-mail Internet Info@rosengaerde.nl

Nadere informatie

Enquête mantelzorg in de gemeente Haren

Enquête mantelzorg in de gemeente Haren Enquête mantelzorg in de gemeente Haren Inleiding Inwoners van Haren met fysieke of psychosociale beperkingen hebben vaak ondersteuning nodig om nog zo veel mogelijk volwaardig deel uit te kunnen maken

Nadere informatie

De Pelkwijk. Wonen Welzijn Zorg. Woonzorgcentrum. Appartementen te huur. Huis van de Buurt

De Pelkwijk. Wonen Welzijn Zorg. Woonzorgcentrum. Appartementen te huur. Huis van de Buurt De Pelkwijk Woonzorgcentrum Appartementen te huur Huis van de Buurt Wonen Welzijn Zorg Welkom in De Pelkwijk De Pelkwijk is een appartementencomplex voor verzorgd wonen. Het eigentijdse gebouw heeft 97

Nadere informatie

Thuiszorg. Informatie over thuizorg? Bel ons gratis nummer 0800-366 84 79. Iedere situatie heeft een eigen oplossing

Thuiszorg. Informatie over thuizorg? Bel ons gratis nummer 0800-366 84 79. Iedere situatie heeft een eigen oplossing Thuiszorg Informatie over thuizorg? Bel ons gratis nummer 0800-366 84 79 Iedere situatie heeft een eigen oplossing Heerlijk, die aandacht en die hulp! Thuis wonen Voor veel mensen geldt het gezegde: Oost

Nadere informatie

Behoeftepeiling voor alle mensen die graag in de Walsberg willen wonen.

Behoeftepeiling voor alle mensen die graag in de Walsberg willen wonen. Behoeftepeiling voor alle mensen die graag in de Walsberg willen wonen. (Toekomstige) inwoners van De Walsberg, Dorpsraad Walsberg zet zich in voor het behoud en daar waar mogelijk voor de verbetering

Nadere informatie

Zorg verlenen en zorg ontvangen 2012

Zorg verlenen en zorg ontvangen 2012 Zorg verlenen en zorg ontvangen 2012 Onderzoek en Statistiek Gemeente Lelystad Telefoon: 0320-278574 E-mail: lelystadspanel@lelystad.nl www.lelystadspanel.nl Colofon Dit is een onderzoeksrapportage gemaakt

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inleiding Leeswijzer 1. Wet maatschappelijke ondersteuning 2. Het gesprek voorbereiden 3. Tot slot

Inhoudsopgave Inleiding Leeswijzer 1. Wet maatschappelijke ondersteuning 2. Het gesprek voorbereiden 3. Tot slot Inhoudsopgave Inleiding... 4 Leeswijzer... 5 1. Wet maatschappelijke ondersteuning... 6 De gemeente... 6 Het Wmoloket... 6 Het gesprek... 7 2. Het gesprek voorbereiden... 8 Woonsituatie... 9 Huishouden...

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugdwet

Cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugdwet Cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugdwet Management Summary Gemeenten zijn verplicht om jaarlijks inzicht te krijgen in de ervaringen van cliënten vanuit de Wmo en Jeugdwet. Onderzoeksbureau Flycatcher

Nadere informatie

Sociale kracht in Houten Burgerpeiling 2014

Sociale kracht in Houten Burgerpeiling 2014 in Houten Burgerpeiling 2014 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Houten Projectnummer 598 / 2015 Samenvatting Goede score voor Sociale Kracht in Houten Houten scoort over het algemeen goed als

Nadere informatie

Zelfredzaamheid Eenzaamheid Financiële zelfredzaamheid Participatie - Leefbaarheid - Veiligheid

Zelfredzaamheid Eenzaamheid Financiële zelfredzaamheid Participatie - Leefbaarheid - Veiligheid Zelfredzaamheid Eenzaamheid Financiële zelfredzaamheid Participatie - Leefbaarheid - Veiligheid Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht De Bilt 2015 1/38 Onderzoeksbeschrijving De Monitor Sociale

Nadere informatie

IMPACT OP PARTICIPATIE EN AUTONOMIE (IPA) VRAGENLIJST. Ontwikkeld door M. Cardol, Nivel

IMPACT OP PARTICIPATIE EN AUTONOMIE (IPA) VRAGENLIJST. Ontwikkeld door M. Cardol, Nivel IMPACT OP PARTICIPATIE EN AUTONOMIE (IPA) VRAGENLIJST Ontwikkeld door M. Cardol, Nivel Versie augustus 2004, bewerkt en aangepast door Nyfer, augustus 2013 IPA Vragenlijst : 'Impact op Participatie en

Nadere informatie

Ouderenonderzoek in de Hilversumse Meent, voorjaar 2015. Enquête voorjaar 2015, Zorg & Ondersteuning, 65+. 2-10-2015

Ouderenonderzoek in de Hilversumse Meent, voorjaar 2015. Enquête voorjaar 2015, Zorg & Ondersteuning, 65+. 2-10-2015 Ouderenonderzoek in de Hilversumse Meent, voorjaar 2015 1 De aanloop Veranderend beleid bij de overheid Langer zelfstandig Meer zelf en met behulp van eigen netwerk Hoog % ouderen in de wijk Bezuinigingen

Nadere informatie

Ik, bepaal zelf wel hoe ik leef

Ik, bepaal zelf wel hoe ik leef Ik, bepaal zelf wel hoe ik leef Welkom bij De Goede Zorg Zelf zorg kiezen Bij De Goede Zorg kiest u zelf de zorg of hulp die u nodig heeft. Onze dienstverlening is erop gericht dat u zo lang mogelijk zelfstandig

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Rapport CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Gemeente Houten Augustus 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/143 Datum Augustus

Nadere informatie

Laurentius Cliëntenpanel Onderwerp Mantelzorg. Cliëntenraad Laurentius Ziekenhuis, december 2016

Laurentius Cliëntenpanel Onderwerp Mantelzorg. Cliëntenraad Laurentius Ziekenhuis, december 2016 Laurentius Cliëntenpanel Onderwerp Mantelzorg Cliëntenraad Laurentius Ziekenhuis, december 2016 Respons 61% 39 61 Ingevuld Niet ingevuld Wat verstaat u onder mantelzorg? Afspraken maken in het ziekenhuis

Nadere informatie

Vragenlijst mantelzorg

Vragenlijst mantelzorg Vragenlijst mantelzorg Aanwijzingen bij de vragenlijst Het invullen van de vragenlijst kost u ongeveer twintig minuten Als u leest uw naaste, dan gaat de vraag over de persoon voor wie u mantelzorger bent.

Nadere informatie

Onderzoek wonen: Best. Rapport

Onderzoek wonen: Best. Rapport Onderzoek wonen: Best 2015 Rapport Colofon Dit onderzoek naar verhuiswensen van 60 tot en met 75-jarigen in Best is uitgevoerd in november/december 2015 in opdracht van de gemeente Best door de GGD Brabant-Zuidoost.

Nadere informatie

Iedereen moet kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen Nieuwe wet voor maatschappelijke ondersteuning in uw gemeente Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud 2 Voorwoord 5 Wat is de Wmo? 5 Waarom is de Wmo belangrijk? 9 Negen taken voor uw

Nadere informatie

Stegemanhof. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Woonzorgcentrum. Appartementen te huur. Verpleeghuiszorg in eigen appartement

Stegemanhof. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Woonzorgcentrum. Appartementen te huur. Verpleeghuiszorg in eigen appartement Stegemanhof Woonzorgcentrum Appartementen te huur Verpleeghuiszorg in eigen appartement Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in Stegemanhof Op loopafstand van het centrum van Aalten ligt Stegemanhof.

Nadere informatie

NissewaardPanel over opvang vluchtelingen, maart 2016

NissewaardPanel over opvang vluchtelingen, maart 2016 NissewaardPanel overopvang vluchtelingen, NissewaardPanel over opvang vluchtelingen, Deze nieuwsbrief beschrijft in het kort de resultaten van een peiling over de opvang van vluchtelingen in Nissewaard.

Nadere informatie

Analyseverslag Enquête Daginvulling Leunen. Oktober 2013. Stuurgroep WMO. Wmo: We gaan het samen doen!

Analyseverslag Enquête Daginvulling Leunen. Oktober 2013. Stuurgroep WMO. Wmo: We gaan het samen doen! Analyseverslag Enquête Daginvulling Leunen Oktober 2013 Stuurgroep WMO Wmo: We gaan het samen doen! 45 ochtend middag 40 avond 35 30 25 20 15 10 5 0 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt In deze enquête stellen wij u graag een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven tussen de 1 (zeer negatief) en 10 (zeer positief).

Nadere informatie

Visie zorg en dienstverlening in welzijnscentrum van Hapert. ( ).

Visie zorg en dienstverlening in welzijnscentrum van Hapert. ( ). Visie zorg en dienstverlening in welzijnscentrum van Hapert. ( 2009-2030 ). Het GBOH (Georganiseerd Burger Overleg Hapert) heeft een werkgroep zorg en dienstverlening ingesteld om een visie/plan ontwikkelen,

Nadere informatie

Actieplan Seniorenontmoetingspunt De Bergse Plaat Rustig aan is van de baan Stichting Wij(k) en Wijkcommissie De Bergse Plaat

Actieplan Seniorenontmoetingspunt De Bergse Plaat Rustig aan is van de baan Stichting Wij(k) en Wijkcommissie De Bergse Plaat Actieplan Seniorenontmoetingspunt De Bergse Plaat Rustig aan is van de baan Stichting Wij(k) en Wijkcommissie De Bergse Plaat 10-01-2018 Seniorenontmoetingspunt De Bergse Plaat Pagina 1 Inhoud Inleiding...

Nadere informatie

De Hassinkhof. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Appartementen te huur. Woonzorgcentrum. Tijdelijke zorg. Groepswonen

De Hassinkhof. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Appartementen te huur. Woonzorgcentrum. Tijdelijke zorg. Groepswonen De Hassinkhof Appartementen te huur Woonzorgcentrum Tijdelijke zorg Groepswonen Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in De Hassinkhof De Hassinkhof ligt in het kloppend hart van Beltrum en is onderdeel

Nadere informatie

Welkom. Met het invullen en terugsturen van deze vragenlijst geeft u ons toestemming uw data te gebruiken.

Welkom. Met het invullen en terugsturen van deze vragenlijst geeft u ons toestemming uw data te gebruiken. Welkom Geachte deelnemer, Hartelijk dank voor uw interesse in dit onderzoek! In samenwerking met COSBO (belangenorganisatie ouderen in Utrecht) en de adviescommissie LHBT-beleid gemeente Utrecht wordt

Nadere informatie

Hoofdstuk 14. Mantelzorg

Hoofdstuk 14. Mantelzorg Hoofdstuk 14. Mantelzorg Samenvatting Mantelzorg is zorg aan een bekende uit de eigen omgeving, die voor langere tijd ziek, hulpbehoevend of gehandicapt is en kan bestaan uit het huishouden doen, wassen

Nadere informatie

DE GGZ IN DE 9 PRESTATIEVELDEN

DE GGZ IN DE 9 PRESTATIEVELDEN WMO W A A I E R Obstakels - Voorwaarden en Aanbevelingen DE GGZ IN DE 9 PRESTATIEVELDEN 1 Het bevorderen van sociale samenhang en leefbaarheid van dorpen wijken en buurten Obstakels Isolement Vooroordelen

Nadere informatie

waardering Zwolle Jonge mantelzorgers (jonger dan 18 jaar) zijn in de onderzoeken van de gemeente niet meegenomen,

waardering Zwolle Jonge mantelzorgers (jonger dan 18 jaar) zijn in de onderzoeken van de gemeente niet meegenomen, Zwolle Rapportage Mantelzorg in beeld Resultaten uit onderzoeken onder mantelzorgers 2012 en 2014 De gemeente Zwolle wil de positie van de mantelzorger versterken en hun taak verlichten. Met de komst van

Nadere informatie

Ons Advies. graag. Zij komen ook bij u thuis. Behandeling & expertise

Ons Advies. graag. Zij komen ook bij u thuis. Behandeling & expertise Ons Advies & Behandelteam helpt u graag Zij komen ook bij u thuis Behandeling & expertise Welkom Vertrouwd en verantwoord Woonzorg Flevoland is een organisatie die een breed aanbod heeft aan zorg, diensten

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Rapport CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Gemeente Landsmeer Augustus 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/134 Datum Augustus

Nadere informatie

Van harte welkom NU EN IN DE TOEKOMST WAT LEEFT ER BIJ U?

Van harte welkom NU EN IN DE TOEKOMST WAT LEEFT ER BIJ U? Van harte welkom NU EN IN DE TOEKOMST WAT LEEFT ER BIJ U? Programma 1. De dorpsraad in 2011, een kort verslag 2. Verslag enquête Samen verder bouwen Pauze 3. Vragen en discussie en vervolg 4. Rondvraag

Nadere informatie

IDOP Nederwetten: Sociale cohesie en Toekomstbestendigheid

IDOP Nederwetten: Sociale cohesie en Toekomstbestendigheid IDOP Nederwetten: Sociale cohesie en Toekomstbestendigheid Resultaten onderzoek en vervolg Januari 2013, Leonie Schijven & Albert Aalvanger Inhoud van de presentatie IDOP (kader) Uitvoering IDOP Nederwetten

Nadere informatie

Vragenlijst Dorpsplan Plus (DOP+) Fleringen. Wilt u 5 minuten nadenken over ons Fleringen? dorpsraad. Fleringen

Vragenlijst Dorpsplan Plus (DOP+) Fleringen. Wilt u 5 minuten nadenken over ons Fleringen? dorpsraad. Fleringen Vragenlijst Dorpsplan Plus (DOP+) Fleringen Wilt u 5 minuten nadenken over ons Fleringen? dorpsraad Fleringen Vragenlijst Dorpsplan Plus Fleringen Fleringen start dit najaar met het maken van een Dorpsplan

Nadere informatie