Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012"

Transcriptie

1 Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen Almelo, juli 2012

2 Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen In 2006 is Scoop gestart met het bezoeken van 75-plussers in de gemeente Almelo. Wijk voor wijk worden ouderen benaderd door een vrijwilliger of ze belangstelling hebben voor een huisbezoek. Het Huisbezoek 75+ is een waardvol bewezen methodiek. De combinatie van de inzet van vrijwilligers, het actief benaderen van de ouderen en het vroegtijdig kunnen informeren en signaleren draagt bij tot het langer plezierig en zelfstandig kunnen wonen in een prettige woonomgeving. In 2007 is de wens uitgesproken om een apart project te starten voor het bezoeken van allochtone ouderen. In 2009 is het project Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ van start gegaan. Ten opzichte van het project Huisbezoek 75+ zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd. De bezoeken worden afgelegd door een beroepskracht, stagiaires en vrijwillige ouderenbezoekers die afkomstig zijn uit de betreffende groeperingen. Zij kennen de cultuur en spreken de taal. De leeftijdsgrens is verlaagd van 75 naar 60 jaar. Het blijkt dat Turken, Armeniërs en Marokkanen al op veel jongere leeftijd gezondheidsklachten vertonen. Tevens is de checklist aangepast met enkele extra vragen of andere antwoordcategorieën. Deze rapportage heeft betrekking op de huisbezoeken aan allochtone ouderen gedurende de periode najaar 2010 tot en met het voorjaar van 2012.

3 1 Doel en werkwijze Doel Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ Het doel van de OuderenAdviesFunctie, waar het Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+onder valt, is om ouderen en/of hun cliëntsysteem dié ondersteuning te geven die nodig is om zelfstandig te kunnen (blijven) functioneren en ervoor te zorgen dat ze keuzes kunnen maken die zoveel mogelijk overeenstemmen met hun wensen en behoeften. Het is niet de bedoeling dat de taken van ouderen worden overgenomen. Het gaat erom dat de ouderen zo veel mogelijk de regie in eigen handen houden, zichzelf kunnen aansturen en hun kwaliteit van leven daarmee verbeteren of in stand houden. Dit leidt tot de volgende nevendoelstellingen: - Het actief benaderen van allochtone 60-plussers in Almelo; - Het geven van informatie en advies over de vele mogelijkheden die 75-plussers kunnen helpen zo lang mogelijk zelfstandig te blijven; - Bij complexe vragen of problemen de ouderen, indien gewenst, doorverwijzen naar andere organisaties, het Senioren Advies Team of de ouderenadviseur; - Het vroegtijdig signaleren van behoeften en knelpunten die 75-plussers ervaren op het gebied van wonen, zorg, welzijn en financiën. De doelgroep voor het Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ zijn de zelfstandig wonende ouderen in de gemeente Almelo van 60 jaar en ouder, die geboren zijn in landen zoals Turkije, Marokko, Irak, Iran, Libanon en Syrië. Werkwijze van het Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ Een ouderenadviseur, stagiaires en vrijwilligers die zijn opgeleid tot ouderenbezoeker benaderen de allochtone ouderen voor een huisbezoek. Tijdens de huisbezoeken bieden zij een luisterend oor en kan indien nodig informatie en advies worden gegeven. Tevens vullen ze een checklist in. Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ in het kader van gemeentelijk beleid Het Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ sluit nauw aan op enkele hoofdlijnen die leidend zijn voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Hierbij valt te denken aan het behouden van de regie, het belang van welzijn, het bevorderen van de maatschappelijke participatie, ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligerswerk, vraagsturing, wijkgericht werken en het bevorderen van de toegankelijkheid van voorzieningen.

4 2 Resultaten In de periode juli 2010 tot en met maart 2012 werden 108 ouderen bezocht. Dit betrof 46 mannen en 63 vrouwen. 72 personen waren gehuwd of woonden samen, 29 personen waren weduwe of weduwenaar en 7 gescheiden of ongehuwd. Als geboorteland hadden 92 ouderen Turkije, 12 kwamen uit Irak en 3 uit Marokko. Van 1 persoon is het geboorteland niet bekend. 58 personen rekenen zich tot de Turkse gemeenschap, 47 tot de Armeense gemeenschap en 3 tot de Marokkaanse gemeenschap. De meeste ouderen (71) zijn tussen 1968 en 1980 naar Nederland gekomen. 4% wil remigreren. 37% gaat in de zomer voor een langere periode terug naar het geboorteland. De bezochte ouderen geven aan dat het prettig is om met een ouderenbezoeker van gedachten te wisselen over hun situatie en de toekomst. De gesprekken duurden gemiddeld 83 minuten. De huisbezoeken hebben een sterke preventieve en informatieve werking. De ouderenadviseur, stagiaires en vrijwilligers hebben over 483 onderwerpen informatie gegeven. Vooral over: Ouderenadviseur, Senioren Advies Team, Scoop, Infowijzer, Dienstencentrum en Trefpunt Elisabeth, activiteiten, thuiszorg, cursussen, financiële regelingen en vervoersmogelijkheden. Soms wordt hulp geboden bij het tot stand brengen van een contact met bijvoorbeeld een hulpverlenende instantie of de ouderenadviseur. Er vonden 173 doorverwijzingen plaats voornamelijk richting Ouderenadviseur (77), Senioren Advies Team (59), thuiszorg (7), Dienstencentrum en Trefpunt (5), Scoop (5), Publiekszaken/Zorgloket (4), inburgeringproject (4) en zelforganisaties (4).

5 3 Opvallende punten Woonsituatie Bijna een kwart van de bezochte ouderen woont, al dan niet met partner, met de kinderen in één woning. 8% wil verhuizen naar een andere woning. 90% woont graag in de huidige woning. Belangrijkste pluspunten zijn juiste grootte, fijne buren, mooie ligging en tuin. Meest genoemde minpunten zijn te duur, te veel trappen, te gehorig, te groot, niet aangepast en moeilijk warm te stoken. Voorzieningen die het wonen zouden verbeteren zijn een traplift, toilet boven, speciale grepen en steunen en zitmogelijkheid op de douche. 94% woont graag in de huidige omgeving. Belangrijkste pluspunten zijn fijne buren (86), veilige wijk (63), rustige buurt (45), veel groen (40), voorzieningen dichtbij (37) en openbaar vervoer dichtbij (36). Minpunten zijn hondenpoep (15), burenoverlast (7), geluidsoverlast (6), veel inbraken in de buurt (6) en s avonds niet op straat durven (5). De voorzieningen die het meest gemist worden in de buurt zijn een huisarts (7), kerk/moskee (7), bushalte (4) en winkels voor dagelijkse boodschappen (4). Gezondheid 98% heeft lichamelijke klachten. 8% beoordeelt de eigen gezondheid als goed, 29% als redelijk, 48% als matig en 15% als slecht. 95% van de ouderen gebruikt medicijnen. 85% maakt zich weleens zorgen. Dit betreft vooral de eigen gezondheid (75), de kinderen en kleinkinderen (64), de toekomst (59), de partner (45) en anderen (35). De invoering van de eigen bijdrage voor psychische hulp heeft ertoe geleid dat allochtone ouderen hier minder gebruik van maken. Sociaal netwerk Men heeft regelmatig contact met de kinderen 95%, verder met kleinkinderen (65%), landgenoten in Nederland (51%), buren (44%) en andere familie (37%). 84% vindt het contact voldoende. Als men het contact onvoldoende vindt, mist men vooral een vertrouwenspersoon bij wie men zijn verhaal kwijt kan en iemand om samen erop uit te gaan. Als oorzaken voor het onvoldoende contact noemt men: vervoersprobleem (9), niet goed spreken van de taal (5), onvoldoende energie (4) en moeilijk om ergens op af te stappen (4). De meest genoemde hobby s zijn: TV kijken/radio luisteren (60), wandelen (24), tuinieren/volkstuin (16), fietsen (13) en handwerken (13). 20% neemt deel aan activiteiten, in het bijzonder koffiedrinken (9), kerkactiviteiten (7) en buurtactiviteiten (5). 55% kan een gesprek in het Nederlands voeren, 45% niet of nauwelijks. Van de ouderen die niet of nauwelijks Nederlands spreken, wil 11% Nederlands leren, 89% niet. Weinig ouderen missen activiteiten in de buurt. Als ze iets missen is dat koffiedrinken binnen hun eigen vereniging, kerk of moskee. 38% van de ouderen is actief binnen de kerk of moskee. 31% is mantelzorger.

6 Vervoer Wat betreft het vervoer verplaatst men zich meestal met de auto, waarbij anderen rijden (51). Verder wordt gebruikt gemaakt van de benenwagen (38), openbaar vervoer (33), auto die men zelf rijdt (23), scootmobiel en fiets (beide 19). 44% zou wel vaker op pad willen. Het belangrijkste wat daar voor nodig is, is het vervoer en/of iemand die meegaat. Zelfredzaamheid Het blijkt dat veel allochtone ouderen behoefte hebben aan hulp. Zo werd 71% van de bezochte ouderen doorverwezen naar de ouderenadviseur. De ouderenadviseur kreeg veel vragen over de Wmo, vooral over het aanvragen van vervoer (scootmobiel) en huishoudelijke hulp. 51% krijgt hulp bij de persoonlijke verzorging, dit wordt voornamelijk geboden door familie (38), partner (17) of professionals (17). 78% krijgt hulp bij huishoudelijke werkzaamheden, deze hulp wordt geboden door familie (57), professionals (37) of de partner (30). 82% redt zich niet met de overige werkzaamheden. Dit betreft vooral de administratie en invullen van formulieren (86), belastingaangifte (64), klusjes in en om huis (50) en onderhoud van tuin en balkon (34). 79% krijgt hulp in de vorm van familie (80), professionals (25) en partner (18). Financiën 20% van de allochtone ouderen geeft aan dat ze zich financieel goed kunnen redden. 80% kan dit met moeite. Belangrijkste oplossingen als de financiën niet voldoende zijn, zijn: gebruik van vermogen/spaargeld (50), geld lenen/rood staan (44), geen vakantie (31), niet meer uitgaan (27), bezuinigen op kleding (24) en grote aanschaffingen (19).

Rapportage Voorlichtingsservice 75+ 2014

Rapportage Voorlichtingsservice 75+ 2014 Rapportage Voorlichtingsservice 75+ 2014 Stichting Welzijn Putten Een kijkje achter de voordeur Juli 20jujj Inhoud Voorwoord 3 Werkwijze 1. 2. 5 3. 1. 4. Doel 5 2. Resultaat 5 3. Uitgangspunten 6 4. Frequentie

Nadere informatie

Turkse ouderen in Alblasserdam

Turkse ouderen in Alblasserdam Turkse ouderen in Alblasserdam Onderzoekcentrum Drechtsteden drs. A.E. de Jong dr. M.G. Weide november 2009 Colofon Opdrachtgever Tekst Drukwerk Informatie Gemeente Alblasserdam Onderzoekcentrum Drechtsteden

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Texels Welzijn. Op Texel doet iedereen mee op basis van eigen kracht én zorg voor elkaar.

Jaarverslag 2014. Texels Welzijn. Op Texel doet iedereen mee op basis van eigen kracht én zorg voor elkaar. Jaarverslag 2014 Texels Welzijn Texels Welzijn staat voor: Texels Welzijn is het eerste aanspreekpunt voor burgers bij alle vragen op het gebied van welzijn, maatschappelijke ondersteuning en de WMO. Op

Nadere informatie

Sterksel: in elke fase van mijn leven! Onderzoek naar de behoeften aan Wonen, Welzijn en Zorg in Sterksel

Sterksel: in elke fase van mijn leven! Onderzoek naar de behoeften aan Wonen, Welzijn en Zorg in Sterksel Sterksel: in elke fase van mijn leven! Onderzoek naar de behoeften aan Wonen, Welzijn en Zorg in Sterksel Sterksel: in elke fase van mijn leven! Onderzoek naar de behoeften aan Wonen, Welzijn en Zorg in

Nadere informatie

Texels Welzijn. Op Texel doet iedereen mee op basis van eigen kracht én zorg voor elkaar.

Texels Welzijn. Op Texel doet iedereen mee op basis van eigen kracht én zorg voor elkaar. Jaarverslag 2013 Texels Welzijn Texels Welzijn staat voor: Texels Welzijn is het eerste aanspreekpunt voor burgers bij alle vragen op het gebied van welzijn, maatschappelijke ondersteuning en de WMO. Op

Nadere informatie

Oud worden ver van huis: tussen wal en schip?

Oud worden ver van huis: tussen wal en schip? Dienst Communicatie Wetenschapswinkel Oud worden ver van huis: tussen wal en schip? Een onderzoek naar de behoeften omtrent zorg, wonen en vrijetijdsbesteding van Turkse en Marokkaanse ouderen in Leerdam

Nadere informatie

Samen Buurten. Concept. Jaarverslag Buurt 2 2009-2010. Samen Buurten. Projectmedewerkers: Dina Kohen, Elvira van der Tor, Wil van Vliet

Samen Buurten. Concept. Jaarverslag Buurt 2 2009-2010. Samen Buurten. Projectmedewerkers: Dina Kohen, Elvira van der Tor, Wil van Vliet Concept Samen Buurten Jaarverslag Buurt 2 2009-2010 Samen Buurten Projectmedewerkers: Dina Kohen, Elvira van der Tor, Wil van Vliet Projectleider: Yvonne Lammerts van Bueren Inhoudsopgave Pagina Inleiding

Nadere informatie

HET VERBETEREN VAN MANTELZORGERS VAN OUDERE MIGRANTEN ONDERSTEUNING VOOR

HET VERBETEREN VAN MANTELZORGERS VAN OUDERE MIGRANTEN ONDERSTEUNING VOOR HET VERBETEREN VAN ONDERSTEUNING VOOR MANTELZORGERS VAN OUDERE MIGRANTEN Inhoudsopgave Inleiding 1 1. Achtergrond 3 1.1 Mantelzorgers van oudere migranten in Nederland 3 1.2 Visies op mantelzorg en ontwikkelingen

Nadere informatie

De participatieladder bouwen! Cliëntparticipatie Doelgroep Maatschappelijke Zorg Noord West Veluwe

De participatieladder bouwen! Cliëntparticipatie Doelgroep Maatschappelijke Zorg Noord West Veluwe De participatieladder bouwen! Cliëntparticipatie Doelgroep Maatschappelijke Zorg Noord West Veluwe De participatieladder bouwen! Cliëntparticipatie Doelgroep Maatschappelijke Zorg Noord West Veluwe 2011,

Nadere informatie

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente Mantelzorgbeleid Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente 2013 Auteur: Afdelingshoofd: Wethouder: Nora Yilmaz Adrie Ouwehand Pieter van Zwanenburg Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Mantelzorg

Nadere informatie

ARMOEDE ONDER VROUWEN GROEIT SNEL

ARMOEDE ONDER VROUWEN GROEIT SNEL ARMOEDE ONDER VROUWEN GROEIT SNEL PARTICPATIEF ONDERZOEK MET VROUWEN, BELANGENBEHARTIGERS EN UITVOERDERS VAN HET ARMOEDEBELEID IN BRABANT SAMEN ZOEKEN NAAR OPLOSSINGEN COLOFON Armoede onder Brabantse vrouwen

Nadere informatie

Langer zelfstandig leven en opgroeien

Langer zelfstandig leven en opgroeien kans Ontwikkeling Maatschappelijke Ontwikkeling Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 24 86 O.Rachtchoupkina@zwolle.nl www.zwolle.nl Kader diensten in en aan huis Versie

Nadere informatie

Onder de pannen? Rapportage van de Meldactie wonen onder mensen met een beperking, chronische ziekte of psychische aandoening.

Onder de pannen? Rapportage van de Meldactie wonen onder mensen met een beperking, chronische ziekte of psychische aandoening. Onder de pannen? Rapportage van de Meldactie wonen onder mensen met een, chronische ziekte of psychische aandoening Februari 2014 in samenwerking met: PG werkt samen Dit is een uitgave Ieder(in) voorheen

Nadere informatie

Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten. Kwalitatieve deelstudie 2007

Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten. Kwalitatieve deelstudie 2007 Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten Kwalitatieve deelstudie 2007 Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contactprojecten Kwalitatieve deelstudie 2007 Opdrachtgever: Ministerie van VROM,

Nadere informatie

Ouderen over ondersteuning en zorg

Ouderen over ondersteuning en zorg Ouderen over ondersteuning en zorg Kwaliteitscriteria voor ondersteuning en zorg vanuit ouderenperspectief met extra aandacht voor kwetsbare ouderen, waaronder migrantenouderen CSO Zorgbelang Nederland

Nadere informatie

Beleidsidealen in de praktijk

Beleidsidealen in de praktijk Beleidsidealen in de praktijk Kansen en risico s vanuit het perspectief van cliënten bij de decentralisatie zorg en ondersteuning Auteur(s) Datum MOVISIE Marjet van Houten, Wilco Kruijswijk en Anita Peters

Nadere informatie

ZO LANG MOGELIJK ZELFSTANDIG

ZO LANG MOGELIJK ZELFSTANDIG 1 ZO LANG MOGELIJK ZELFSTANDIG Inleiding De ouderen worden min of meer gedwongen om in hun eigen huis te blijven wonen ook als de zorgvraag bij hen toeneemt. De meeste mensen zullen ook graag zelfstandig

Nadere informatie

Seniorenvoorlichters Molukse ouderen. Cursus en training ten behoeve van voorlichting voor Molukse ouderen

Seniorenvoorlichters Molukse ouderen. Cursus en training ten behoeve van voorlichting voor Molukse ouderen Seniorenvoorlichters Molukse ouderen Cursus en training ten behoeve van voorlichting voor Molukse ouderen Seniorenvoorlichters Molukse ouderen Cursus en training ten behoeve van voorlichting voor Molukse

Nadere informatie

Ouderen van de toekomst

Ouderen van de toekomst >%> ±< >%> ±< >%> ±< >%> ±< overzichtstudies >%> ±< Ouderen van de toekomst >%> ±< >%> ±< Verschillen in de wensen en mogelijk- >%> ±< heden voor wonen, welzijn en zorg >%> ±< >%> ±< >%> ±< >%> ±< >%>

Nadere informatie

Advies ter verbetering van de saamhorigheid & het leefplezier in Alandsbeek te Leusden

Advies ter verbetering van de saamhorigheid & het leefplezier in Alandsbeek te Leusden Praktijkleren 1 van 11-11-2013 t/m 31-01-2014 Advies ter verbetering van de saamhorigheid & het leefplezier in Alandsbeek te Leusden Melanie Boerhout & Peeke Hilhorst Studentnummer Melanie Boerhout: 1631255

Nadere informatie

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo GEMEENTE VEENENDAAL De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal Deelrapportage onderzoek pilot Wmo Ede, afdeling O&O, 25 september 2006 De dragers van de Wmo: wat

Nadere informatie

Mantelzorgondersteuning in Utrecht. Resultaten van een onderzoek onder aanbieders in Utrecht.

Mantelzorgondersteuning in Utrecht. Resultaten van een onderzoek onder aanbieders in Utrecht. Mantelzorgondersteuning in Utrecht Resultaten van een onderzoek onder aanbieders in Utrecht. Addi van Bergen en Petra Welboren Afdeling Gezondheid en Zorg GG&GD Utrecht Maart 2007 Voorwoord Mantelzorg

Nadere informatie

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties.

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties. Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties Marieke Hollander Projectnummer: B3826 Zoetermeer, 22 maart 2011 De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Iedereen moet kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen Nieuwe wet voor maatschappelijke ondersteuning in uw gemeente Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud 2 Voorwoord 5 Wat is de Wmo? 5 Waarom is de Wmo belangrijk? 9 Negen taken voor uw

Nadere informatie

ZORGNETWERKEN VAN KWETSBARE OUDEREN

ZORGNETWERKEN VAN KWETSBARE OUDEREN ZORGNETWERKEN VAN KWETSBARE OUDEREN Onderzoeksrapportage voor hulpverleners, onderzoekers en (beleids)medewerkers in de ouderenzorg Ilse Zwart-Olde Marianne Jacobs Marjolein Broese van Groenou Zorgnetwerken

Nadere informatie

Ondersteunen van het sociaal systeem

Ondersteunen van het sociaal systeem DC 52 Ondersteunen van het sociaal systeem 1 Inleiding Vroeger werden ouderen, chronisch zieken en mensen met een beperking geïsoleerd van de samenleving opgevangen in grote instellingen. De opvattingen

Nadere informatie

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 2 Voorwoord wethouder van der Zanden Zo n 10% van de Helmonders leeft op of onder de grens van het sociaal minimum. Zo n inkomensgrens is een hard, meetbaar

Nadere informatie

Geldzorgen op je oude dag

Geldzorgen op je oude dag Onderzoeksverslag voorbereidend onderzoek Geldzorgen op je oude dag uitgebracht door Alleato, Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling Utrecht Utrecht, maart 2011 Alleato, Centrum voor Maatschappelijke

Nadere informatie

Sociaal uitgesloten in de grote stad

Sociaal uitgesloten in de grote stad Sociaal uitgesloten in de grote stad Cijfers, ervaringen en adviezen uit het veld Sociale uitsluiting is zowel een oorzaak als een gevolg van een slechtere gezondheid. De Gemeente Utrecht en de Academische

Nadere informatie

Kwetsbare ouderen in de praktijk

Kwetsbare ouderen in de praktijk Kwetsbare ouderen in de praktijk Kwetsbare ouderen in de praktijk Journalistieke samenvatting door Malou van Hintum van het rapport Kwetsbare ouderen, Cretien van Campen (redactie), Martijn Huisman, Dorly

Nadere informatie