Heeft Gerwen in de toekomst Zorg of Zorgen? Onderzoek naar de behoeften aan Wonen, Welzijn en Zorg in Gerwen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Heeft Gerwen in de toekomst Zorg of Zorgen? Onderzoek naar de behoeften aan Wonen, Welzijn en Zorg in Gerwen"

Transcriptie

1 Heeft Gerwen in de toekomst Zorg of Zorgen? Onderzoek naar de behoeften aan Wonen, Welzijn en Zorg in Gerwen

2

3 2013 het PON, kennis in uitvoering. Het auteursrecht van deze publicatie berust bij het PON. Gehele of gedeeltelijke overname van teksten is toegestaan, mits daarbij de bron wordt vermeld. Vermenigvuldiging en publicatie in een andere vorm dan dit rapport is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van het PON. Hoewel deze publicatie met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kan het PON geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele fouten.

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52 Hebben we in Gerwen in de toekomst Zorg of Zorgen? Gerwen, augustus 2013 Geachte inwoner van Gerwen, Hoe gaan we de vraagstukken rondom Wonen, Welzijn en Zorg in Gerwen in de toekomst bespreken, behandelen en samen oplossen? Met deze vraag is de werkgroep leefbaarheid in Gerwen aan de slag gegaan. Op maandag 24 juni jl. is onder leiding van Kees van de Sande, tijdens de dorpsraadvergadering, al een eerste discussie gevoerd over dit onderwerp. Onderzoek Omdat dit thema in meer dorpen speelt, heeft de provincie Noord-Brabant de dorpen Gerwen en Sterksel aangemerkt als pilots om een onderzoek uit te voeren naar de behoeften op het gebied van Wonen, Welzijn en Zorg en te komen tot werkbare oplossingen. De Werkgroep Leefbaarheid Gerwen (WLG) voert het onderzoek uit in samenwerking met het PON, een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau uit Tilburg. Uw mening telt! Wij vragen u mee te helpen aan dit onderzoek en uw mening te geven door het invullen van de bijgevoegde vragenlijst. Meedoen kost slechts ongeveer 15 minuten van uw tijd en u helpt ons en de inwoners van Gerwen er enorm mee. Wie vult de vragenlijst in? Het is de bedoeling dat ieder gezinslid van 18 jaar en ouder de vragenlijst invult. Bestaat uw gezin uit vier personen van 18 jaar en ouder, dan is het dus de bedoeling dat u vier vragenlijsten weer ingevuld inlevert. Mocht u onvoldoende vragenlijsten hebben ontvangen dan kunt u extra exemplaren verkrijgen via Ook kunt u telefonisch contact opnemen met De benodigde exemplaren worden dan alsnog bij u afgegeven. We willen u vragen om de vragenlijst niet zelf te kopiëren. Dit levert namelijk problemen op bij de automatische verwerking ervan. Anonimiteit gegarandeerd De vragenlijst wordt anoniem verwerkt. De antwoorden worden op geen enkele wijze in verband gebracht met uw naam. Inleverdatum

53 U kunt de vragenlijst invullen tot en met 15 september. Tussen 16 en 21 september wordt de vragenlijst bij u opgehaald. U kunt de vragenlijst ook afgeven op het volgende adres: Laar 16 te Gerwen. Resultaten van het onderzoek De vragenlijst is de eerste stap van het onderzoek. Hierna volgen nog twee stappen. De stappen van het onderzoek zijn als volgt: 1. Eerst willen we inzicht krijgen in de huidige situatie in Gerwen. Hoe ziet ons sociale netwerk eruit? Hoe is de zelfredzaamheid geregeld? Van welke voorzieningen maken we gebruik? Hoe wonen we? Hoe regelen we onze zorg? En wat zijn de plannen voor de nabije toekomst? Dit doen we door middel van de bijgevoegde vragenlijst, die wordt verspreid onder alle inwoners van 18 jaar en ouder uit Gerwen. 2. Daarna willen we het onderzoek verdiepen en in gesprek gaan met een doorsnede van inwoners en mensen met een beperking of chronische ziekte in ons dorp. We gaan dan op zoek naar de daadwerkelijke behoeften en/of hulpvragen. We doen dit door middel van diepteinterviews. Als u bereid bent hieraan mee te werken kunt u bijgevoegd aanmeldformulier invullen en apart inleveren als wij de vragenlijsten komen ophalen, of in de brievenbus doen op Laar Tenslotte nodigen wij u allen uit om aan het einde van het jaar deel te nemen aan een workshop waarin wij de uitkomsten van de vragenlijsten en de diepte-interviews met u delen. Daarbij gaan we samen met u creatief aan de slag om oplossingen te formuleren voor een optimaal Wonen, Welzijn en Zorg in Gerwen. Het PON zal tot slot alle bevindingen vastleggen in een voor iedereen inzichtelijke eindrapportage. Doet u ook mee? Dit onderzoek is voor ons een gouden kans die we niet voorbij mogen laten gaan. Het totale onderzoek vindt plaats in de periode tussen september 2013 en januari Wij hopen en rekenen van harte op uw medewerking want voor een leefbaar Gerwen hebben jong en oud elkaar nodig! Nog vragen? Mocht u naar aanleiding van deze vragenlijst of het onderzoek nog vragen hebben, neemt u dan contact op met Miriam of Kees van de Sande via of Alvast hartelijk dank voor uw moeite! Met vriendelijke groet, Werkgroep Leefbaarheid Gerwen

54 TOELICHTING OP HET INVULLEN VAN DE VRAGENLIJST Deze vragenlijst wordt geautomatiseerd verwerkt. Daarom is het belangrijk dat u: - de vragenlijst niet kreukt (dubbel vouwen mag wel); - de vragenlijst invult met een zwarte of blauwe pen (geen rode pen en geen viltstift); - een duidelijk kruisje/vinkje zet in het vakje van uw keuze (het vakje niet helemaal inkleuren!). - niets schrijft buiten de kaders, deze gegevens worden namelijk niet verwerkt. Bijvoorbeeld: Bent u een man of een vrouw? man vrouw (u heeft nu ingevuld dat u een vrouw bent) Als u per ongeluk het verkeerde vakje heeft aangekruist, moet u het goede vakje helemaal inkleuren. Bent u een man of een vrouw? man (u heeft nu ingevuld dat u een man bent) vrouw Belangrijk! - Bij veel vragen kunt u volstaan met het aankruisen van één vakje. Wanneer u bij een vraag meer dan één antwoord mag kiezen, wordt dit vermeld. - Sommige vragen zijn niet op u van toepassing. Achter bepaalde antwoordmogelijkheden staat aangegeven met welke vraag u verder dient te gaan. De tussenliggende vragen kunt u in dat geval overslaan. - Boven sommige vragen staat expliciet aangegeven voor wie de volgende vraag is bedoeld. Is de vraag niet voor u bedoeld dan kunt u doorgaan met de daarop volgende vraag. - Het is belangrijk dat u de vragen beantwoordt, ook al vindt u het soms moeilijk om een antwoord te geven. Er zijn geen goede of foute antwoorden. Het gaat om uw mening! De ingevulde formulieren worden tussen 16 en 21 september bij u opgehaald.

55 ALGEMENE VRAGEN 1 1 Bent u opgegroeid in Gerwen? ja nee 2 Hoe lang woont u al in Gerwen en in uw huidige buurt? in Gerwen: korter dan 1 jaar 1-5 jaar 6-10 jaar jaar langer dan 20 jaar in uw huidige buurt: korter dan 1 jaar 1-5 jaar 6-10 jaar jaar langer dan 20 jaar 3 Welk rapportcijfer geeft u op het gebied van: 3 U dient 1 cijfer per thema aan te kruisen, 10 staat voor de hoogste waardering weet niet a) aantrekkelijkheid/sfeer in Gerwen b) kwaliteit van de woonomgeving c) veiligheidsgevoel d) onderling contact/binding in Gerwen e) onderling contact/binding in mijn buurt f) ontmoetingsmogelijkheden g) zorgvoorzieningen h) voorzieningen eerste levensbehoeften WONEN 4 In welke mate bent u het eens of oneens met de volgende uitspraken: ja, klopt klopt ten dele nee, klopt niet weet niet a) over 10 of 15 jaar hoop ik nog steeds in Gerwen te wonen b) het gebrek aan voorzieningen in Gerwen is voor mij een reden om weg te gaan uit Gerwen c) ik ga liever in de buurt van mijn familie of vrienden wonen, ook al is dat buiten Gerwen d) ook als ik in de toekomst (meer) beperkingen zou krijgen is Gerwen een prima dorp om in te wonen e) mijn woning is geschikt (te maken) om er ook op hoge leeftijd of met een beperking te wonen 5 Bent u van plan binnen twee jaar te verhuizen? ja misschien nee ga naar vraag 11

56 6 Wat maakt dat u (misschien) van plan bent binnen twee jaar te verhuizen? U kunt meerdere antwoorden aankruisen. persoonlijke redenen (wil zelfstandig gaan wonen, samenwonen/huwelijk, scheiding, et cetera) ik wil dichter bij familie/vrienden wonen vanwege studie of werk de woonlasten zijn te hoog mijn woning is te klein mijn woning is te groot mijn woning vergt teveel onderhoud mijn tuin is te groot mijn woning is onvoldoende aangepast aan mijn beperking mijn woning ligt te afgelegen ik voel me niet veilig er zijn te weinig voorzieningen in Gerwen anders, namelijk: 7 Waarheen wilt u binnen twee jaar verhuizen? ik wil binnen Gerwen verhuizen ik wil verhuizen naar elders in de gemeente Nuenen e.o. ik wil naar een andere gemeente verhuizen dat weet ik nog niet 8 Als u binnen twee jaar gaat verhuizen, wilt u dan gaan kopen of huren? kopen huren geen voorkeur dat weet ik (nog) niet 9 Naar wat voor soort woning wilt u binnen twee jaar bij voorkeur verhuizen? studentenkamer specifieke starterswoning gewone eengezinswoning appartement (flat of etagewoning) bouwkavel grondgebonden seniorenwoning in- of bijwoning bij familie aanleunwoning bij een zorginstelling verzorgings- of verpleeghuis bouwkavel anders 10 Denkt u dat u problemen ondervindt bij het vinden van een geschikte woning? nee, ik denk van niet ja, aangeboden woningen zijn te duur ja, de aangeboden woningen zijn te groot ja, de aangeboden woningen zijn te klein ja, er zijn te weinig woningen met (zorg)voorzieningen voor ouderen of mensen met een beperking ja, ik denk andere problemen tegen te komen, namelijk: dat weet ik niet BINDING MET GERWEN 11 Van welke vereniging(en) of hobbyclub binnen Gerwen bent u lid? U mag meer dan 1 antwoord aankruisen sportvereniging/club (tennis, voetbal, gym, ponyclub) muziek- of zangvereniging (muziekgroep, band, fanfare, koor) culturele vereniging (zoals carnaval, heemkunde, IVN) hobbyclub (kaarten, leesclub, computerclub, fotografie, welfare, bridge) belangenorganisatie (bijvoorbeeld KBO) jeugd- of jongerenorganisatie buurtvereniging andere club of vereniging ik ben geen lid van een hobbyclub of vereniging in Gerwen

57 12 1 ALLEEN BEANTWOORDEN INDIEN U BIJ VRAAG 11 HEEFT GEANTWOORD ik ben geen lid... Wat weerhoudt u ervan om lid te worden van een club of vereniging in Gerwen? U mag meer dan 1 antwoord aankruisen ik voel me er niet zo thuis ik voel me te jong ik voel me te oud ik heb daar geen tijd voor ik heb daar geen geld voor afstand te groot / ik heb onvoldoende vervoersmogelijkheden mijn gezondheid / beperking laat het niet toe ik heb mijn sociale contacten buiten Gerwen de vereniging of club van mijn keuze is niet aanwezig in Gerwen de kwaliteit van de vereniging(en) buiten Gerwen sluit beter aan op mijn wensen ik heb geen belangstelling om lid te worden van een club of vereniging andere reden, namelijk: dat weet ik niet 13 3 Houden zaken die in Gerwen spelen u bezig? ja, in sterke mate ja, enigszins nee, helemaal niet 14 1 In welke mate bent u het eens of oneens met de volgende uitspraken? helemaal mee eens mee eens neutraal mee oneens helemaal mee oneens weet niet/ geen mening a) ik ben goed op de hoogte van wat er in Gerwen speelt b) de mensen in mijn buurt kennen elkaar nauwelijks c) de mensen in mijn buurt gaan op een prettige manier met elkaar om d) ik voel me thuis in mijn buurt e) ik heb weinig contact met andere bewoners uit mijn buurt f) er zijn weinig mensen in de buurt die aan activiteiten willen deelnemen g) ik voel me veilig in mijn buurt h) de mensen in mijn buurt staan altijd voor elkaar klaar als iemand hulp of ondersteuning nodig heeft i) ik vind het belangrijk om mee te denken en mee te praten over zaken die voor Gerwen of mijn buurt van belang zijn j) ik vind het belangrijk om me in te zetten als vrijwilliger in het belang van Gerwen

58 VRIJWILLIGERSWERK 15 1Heeft u de afgelopen 12 maanden 5 vrijwilligerswerk gedaan in Gerwen? LET OP: Het gaat hier NIET om mantelzorg. 16 1Zou u vrijwilligerswerk in Gerwen 6 gaan doen als u daarvoor gevraagd zou worden? 17 1Wat weerhoudt u ervan om 7 vrijwilligerswerk te gaan doen in Gerwen? U mag meer dan 1 antwoord aankruisen. ja, ik doe vast vrijwilligerswerk in Gerwen ga naar vraag 18 ja, ik doe af en toe vrijwilligerswerk in Gerwen ga naar vraag 18 nee, ik doe wel vrijwilligerswerk maar niet in Gerwen nee, ik heb afgelopen jaar geen vrijwilligerswerk gedaan ja ga naar vraag 18 nee hangt van het soort werk af ga naar vraag 18 dat weet ik niet mijn gezondheid/beperking laat het niet toe ik heb geen tijd ik wil me niet vastleggen ik kan geen geschikte functie vinden ik heb daar geen belangstelling voor ik doe vrijwilligerswerk buiten Gerwen andere reden, namelijk: dat weet ik niet FAMILIE, VRIENDEN, KENNISSEN EN HULPVERLENERS 18 1Hoe vaak ziet u de volgende personen? (op bezoek 8 gaan, bezoek ontvangen, buitenshuis ontmoeten en dergelijke). U mag per regel (a t/m e) steeds 1 antwoord geven 1 keer per week of vaker 1 tot 3 keer per maand enkele keren per jaar (bijna) nooit a) familie (niet uw eigen huishouden/gezin) b) buren c) dorpsgenoten (niet directe buren of vrienden) d) vrienden/kennissen e) professionele zorg- of hulpverleners 19 1Hoe vaak heeft u met de volgende personen contact via 9 de telefoon of internet? U mag per regel (a t/m e) steeds 1 antwoord geven 1 keer per week of vaker 1 tot 3 keer per maand enkele keren per jaar (bijna) nooit a) familie (niet uw eigen huishouden/gezin) b) buren c) dorpsgenoten (niet directe buren of vrienden) d) vrienden/kennissen e) professionele zorg- of hulpverleners

59 20 2 Zou u met de volgende personen meer contact willen hebben, is de mate van contact precies goed zo of zou u juist minder contact wensen? U mag per regel (a t/m f) steeds 1 antwoord geven meer contact contact is goed zo minder contact niet van toepassing a) familie b) buren c) dorpsgenoten (niet directe buren of vrienden) d) vrienden/kennissen e) nieuwe internetvrienden/contacten f) professionele zorg- of hulpverleners 21 2 ALLEEN BEANTWOORDEN ALS U BIJ VRAAG 20 1X OF VAKER HEEFT GEANTWOORD meer contact U zegt (met één van de genoemde groepen) meer contact te willen hebben. Kunt u aangeven wat u daarbij belemmert? U mag meer dan 1 antwoord aankruisen mijn leeftijd (te jong) mijn leeftijd (te oud) de afstand vervoersmogelijkheden geld tijd mijn gezondheid mijn beperking ik weet niet hoe ik dat moet aanpakken andere reden, namelijk: dat weet ik niet 22 2 Hoe denkt u over uw contacten met anderen? U mag per regel (a t/m e) steeds 1 antwoord geven ja, klopt klopt ten dele nee, klopt niet weet niet a) er zijn mensen met wie ik echt goed kan praten b) er zijn mensen bij wie ik terecht kan als ik hulp nodig heb c) er zijn mensen die me echt begrijpen d) ik heb één of meerdere goede vrienden e) ik vind sociale contacten belangrijk 23 2Voelt u zich wel eens eenzaam? 3 ja, vaak ja, regelmatig ja, af en toe nee, zelden tot nooit ZORG EN AANDACHT VOOR ELKAAR 24 Biedt u op dit moment zorg of ondersteuning aan mensen met een (chronische) ziekte of beperking? (ook wel mantelzorg genoemd) ja nee ga naar vraag Wat voor zorg geeft u en aan wie? U mag per regel meer dan 1 antwoord aankruisen gezins leden buren/ buurt bewoners familie/ vrienden in Gerwen familie/ vrienden buiten Gerwen a) huishoudelijke hulp (schoonmaken, de was) b) boodschappen c) klusjes in en om het huis d) vervoer e) hulp bij het invullen van formulieren f) persoonlijke verzorging (wassen, aankleden) g) emotionele ondersteuning (troosten, een praatje maken e.d.) h) anders namelijk:

60 26 Hoeveel tijd besteedt u aan het geven van zorg of ondersteuning? 1 antwoord aankruisen a.u.b. Vergeet niet om ook het aantal uren in te vullen (afronden op hele uren) iedere dag circa uur per dag enkele keren per week circa uur per week 1x per week circa uur per week enkele keren per maand circa uur per maand 1x per maand circa uur per maand enkele keren per jaar circa uur per jaar 1x per jaar of minder circa uur per jaar 27 In welke mate bent u het eens of oneens met de volgende uitspraken: a) het geven van zorg/ondersteuning geeft me veel voldoening b) het geven van zorg/ondersteuning valt me zwaar c) ik houd het geven van zorg/ondersteuning alleen vol omdat het slechts tijdelijk is d) ik ga door met het geven van zorg/ ondersteuning zolang deze persoon dat nodig heeft e) door het geven van zorg/ondersteuning heb ik geen tijd voor (ander) vrijwilligerswerk helemaal mee eens mee eens neutraal mee oneens helemaal mee oneens niet van toepassing 28 In welke mate bent u het eens of oneens met de volgende uitspraken: a) wanneer er iemand in mijn buurt zorg nodig heeft dan voel ik het als mijn taak om daaraan bij te dragen b) ik vind dat men in de buurt samen voor andere (zorgbehoevende) buurtbewoners zou moeten zorgen c) ik verwacht van buurtgenoten dat zij voor mij zullen zorgen als dat nodig is d) ik verwacht van familie en vrienden dat zij voor mij zullen zorgen als dat nodig is e) als iemand hulp of ondersteuning nodig heeft, is het de taak van de overheid om daarvoor te zorgen f) voordat mensen een beroep doen op professionele hulp moeten zij eerst proberen om het zelf op te lossen mee eens mee oneens dat weet ik niet niet van toepassing 29 Op wie zou u een beroep doen bij onderstaande hulpvragen? U kunt per hulpvraag meerdere hokjes aankruisen. gezinsleden familie/ vrienden buren/ buurtbewoners professionele hulp vrijwillige hulpdiensten WLG a) huishoudelijke hulp (schoonmaken, b) de boodschappen was) c) klusjes in en om het huis d) vervoer e) hulp bij het invullen van formulieren f) persoonlijke verzorging (wassen, g) emotionele aankleden) ondersteuning (troost, een praatje maken) maken niemand

61 ZORG- EN WELZIJNSVOORZIENINGEN 30 Heeft u een chronische ziekte of beperking? ja nee ga naar vraag In hoeverre is dit van invloed op uw dagelijks leven? grote invloed enige invloed geen invloed 32 Van welke type zorg of ondersteuning maakt u momenteel gebruik of wilt u gebruik maken? U dient achter elke voorziening één hokje aan te kruisen. maak ik al gebruik van maak ik nog geen gebruik van maar zou dat wel willen maak geen gebruik van en wil/hoef ik ook niet a) kinderopvang en buitenschoolse opvang b) huishoudelijke hulp c) persoonlijke verzorging door thuiszorg d) verpleging door thuiszorg e) hulp en ondersteuning van familie, vrienden en buren f) dagbesteding bij een zorginstelling g) maandagmiddaginloop in D n Heuvel 1 h) De Eetkamer in D n Heuvel i) maaltijdbezorging aan huis 2 j) vervoer naar ziekenhuis, arts en dergelijke 1 k) vervoer voor deelname aan activiteiten 1 l) meldpunt voor aandacht-/zorgbehoeften 1 m) gezinsondersteuning (zoals opvang en verzorging van de kinderen bij calamiteiten) 1 n) respijtzorg (vrijwilliger die af en toe invalt voor een mantelzorger 1 ) o) klussendienst 1 p) hulp bij het invullen van formulieren 1 q) informatie en advies over aanpassingen in mijn woning r) personenalarmering 33 Heeft u behoefte aan andere activiteiten, zorg- of welzijnsdiensten in Gerwen, die nog niet vermeld staan in vraag 32? En zo ja, welke? nee ja, namelijk: 2 Deze diensten worden geleverd via/door de Werkgroep Leefbaarheid Gerwen

62 VRAGEN OVER U EN HET HUISHOUDEN WAARTOE U BEHOORT 34 Bent u man of vrouw? man vrouw 35 Wat is uw leeftijd? jaar 36 Uit hoeveel personen bestaat uw huishouden, inclusief u zelf? personen Indien 1 persoon ga naar vraag Hoe kunt u het huishouden waartoe u behoort het best typeren? alleenstaand met thuiswonende kinderen gehuwd of samenwonend met thuiswonende kinderen gehuwd of samenwonend zonder (thuiswonende) kinderen inwonend bij familie anders WERK EN SCHOOL 38 Wat is uw hoogst genoten opleiding die u met een diploma heeft afgesloten? geen opleiding basisonderwijs (lagere school) LBO (LTS, LEAO, huishoudschool) VMBO/MAVO (MULO) HAVO/VWO (HBS, Mulo-B, Lyceum) 39 Welke situatie is op u van toepassing? U mag meer dan 1 antwoord aankruisen MBO (bijvoorbeeld MTS, MEAO, UTS) HBO, (bijvoorbeeld HTS, HEAO, HAS, kweekschool) Wetenschappelijk onderwijs (universiteit, post-doctoraal) dat wil ik niet zeggen verricht betaald werk in loondienst zelfstandig ondernemer studerend/schoolgaand huisvrouw/huisman (gedeeltelijk) werkloos/werkzoekend (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt gepensioneerd, VUT, rentenier anders 40 Hoeveel tijd besteedt u gemiddeld per week aan betaald werk en/of opleiding? inclusief reistijd uur

63 TOT SLOT 41 Wat zou naar uw mening de leefbaarheid in Gerwen op het gebied van wonen, welzijn en zorg kunnen verbeteren? U mag maximaal 3 punten noemen Wat zou u willen veranderen aan de ondersteuning die u op dit moment krijgt of geeft? 43 Heeft u nog opmerkingen over dit onderzoek of over deze vragenlijst? Hartelijk dank voor uw medewerking!

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84 WERKGROEP: MISSIE: ACTIEPUNTEN 1 ROL WERKGROEP TYPE 1 t/m

85 PLAN VAN AANPAK ACTIEPUNT:... WAT IS ER AL DOOR WELKE ORGANISATIE/VERENIGING WIE MOETEN WORDEN BETROKKEN WAARVOOR? Is het nodig dat deze lid wordt van de werkgroep

86 ACTIVITEITEN (WELKE STAPPEN MOETEN WORDEN GEZET?) WANNEER? DOOR WIE?

87 WAT ZIJN RANDVOORWAARDEN/ WAT HEB JE NODIG? BEGROTING (Gaandeweg nader in te vullen) Omschrijving kostenpost Kosten Middelen reeds beschikbaar Tekort Te financieren door: TOTAAL

88 Stationsstraat EB Tilburg Postbus LA Tilburg telefoon +31 (0) fax +31 (0)

Sterksel: in elke fase van mijn leven! Tabellenrapport

Sterksel: in elke fase van mijn leven! Tabellenrapport Sterksel: in elke fase van mijn leven! Tabellenrapport Sterksel: in elke fase van mijn leven! Tabellenrapport mevrouw M. Tan MSc het PON, kennis in uitvoering Tilburg, april 2014 Colofon Het PON heeft

Nadere informatie

Onderzoek woon-, welzijn- en zorgbehoeften in Sterksel en Gerwen WELKOM. Korte toelichting op project 1 e resultaten Discussie in kleine groepjes

Onderzoek woon-, welzijn- en zorgbehoeften in Sterksel en Gerwen WELKOM. Korte toelichting op project 1 e resultaten Discussie in kleine groepjes Onderzoek woon-, welzijn- en zorgbehoeften in Sterksel en Gerwen WELKOM Korte toelichting op project 1 e resultaten Discussie in kleine groepjes Toelichting op project Waarom Doelstellingen: Daadwerkelijke

Nadere informatie

Onderzoek woon-, welzijn- en zorgbehoeften in Heerle en Kruisland WELKOM

Onderzoek woon-, welzijn- en zorgbehoeften in Heerle en Kruisland WELKOM Onderzoek woon-, welzijn- en zorgbehoeften in Heerle en Kruisland WELKOM Programma 19.30 uur Welkom 19.40 uur Presentatie resultaten door het PON 20.15 uur Koffie en naar de discussiegroepen 21.30 uur

Nadere informatie

Vragenlijst maatschappelijke participatie 50 plussers

Vragenlijst maatschappelijke participatie 50 plussers With support from the European Union Vragenlijst maatschappelijke participatie 50 plussers De gemeente Amsterdam werkt mee aan een onderzoek van de Europese Unie naar de gevolgen van vergrijzing. Een van

Nadere informatie

U gaat de vragenlijst Kansen in Kaart (KiK) invullen. Voordat u begint is het goed een aantal dingen te weten.

U gaat de vragenlijst Kansen in Kaart (KiK) invullen. Voordat u begint is het goed een aantal dingen te weten. De begeleidende instructie brief: Vragenlijst Kansen in Kaart (KiK) U gaat de vragenlijst Kansen in Kaart (KiK) invullen. Voordat u begint is het goed een aantal dingen te weten. Instructie Omcirkel of

Nadere informatie

Institute for Medical Technology Assessment. Productivity Cost Questionnaire Productivity and Health Research Group

Institute for Medical Technology Assessment. Productivity Cost Questionnaire Productivity and Health Research Group Institute for Medical Technology Assessment Productivity Cost Questionnaire Productivity and Health Research Group Vragenlijst over uw gezondheid en werk Onderzoekers noemen deze vragenlijst de imta PCQ.

Nadere informatie

WAT VINDT U VAN DE ZORG?

WAT VINDT U VAN DE ZORG? WAT VINDT U VAN DE ZORG? Een vragenlijst over de kwaliteit van zorg Mw. dr. Ireen Proot Copyright 2004 Universiteit Maastricht onderzoeker COPZ-M Capgroep Gezondheidsethiek en Wijsbegeerte Instituut voor

Nadere informatie

INSTRUCTIE VOOR HET INVULLEN VAN DE ENQUÊTE

INSTRUCTIE VOOR HET INVULLEN VAN DE ENQUÊTE Beste dorpsgenoten, Vanaf 2015 is er veel veranderd op het gebied van werk, zorg en welzijn. De gemeente is veel meer dan voorheen verantwoordelijk geworden voor een aantal belangrijke taken. De gemeente

Nadere informatie

Vragenlijst Kansen in Kaart (KiK) Naam: BSN: kenmerk:

Vragenlijst Kansen in Kaart (KiK) Naam: BSN: kenmerk: Vragenlijst Kansen in Kaart (KiK) Naam: BSN: kenmerk: Voor u ligt de vragenlijst dat hoort bij het project Kansen in Kaart (KiK). Voordat u begint is het goed een aantal dingen te weten. Het invullen van

Nadere informatie

Behoeftepeiling voor alle mensen die graag in de Walsberg willen wonen.

Behoeftepeiling voor alle mensen die graag in de Walsberg willen wonen. Behoeftepeiling voor alle mensen die graag in de Walsberg willen wonen. (Toekomstige) inwoners van De Walsberg, Dorpsraad Walsberg zet zich in voor het behoud en daar waar mogelijk voor de verbetering

Nadere informatie

Enquêtevragen Zorg en Welzijn Dirkshorn e.o. april 2014

Enquêtevragen Zorg en Welzijn Dirkshorn e.o. april 2014 Dit is het begin van de enquête. De eerste 4 vragen gaan over uw persoonlijke kenmerken. Aankruisen wat van toepassing is. 1. Wat is uw gezinssamenstelling? Alleenstaand zonder kind(eren) Samenwonend /

Nadere informatie

Vragenlijst. Ervaringen met hulpverlening na een schokkende gebeurtenis

Vragenlijst. Ervaringen met hulpverlening na een schokkende gebeurtenis Vragenlijst Ervaringen met hulpverlening na een schokkende gebeurtenis Voor u ligt de vragenlijst Ervaringen met hulpverlening na een schokkende gebeurtenis. Deze vragenlijst wordt u aangeboden door [instantie].

Nadere informatie

Vragenlijst over uw gezondheid en werk

Vragenlijst over uw gezondheid en werk Vragenlijst over uw gezondheid en werk Onderzoekers noemen deze vragenlijst de imta PCQ. Toelichting Lees dit alstublieft eerst! Voor wie is deze vragenlijst? Deze vragenlijst is voor u. U bent deelnemer

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek Huntington. Vragenlijst

Cliëntenonderzoek Huntington. Vragenlijst Cliëntenonderzoek Huntington Vragenlijst Instructie vooraf Het is de bedoeling dat de vragen worden beantwoord door diegene aan wie de vragenlijst is gestuurd, zonder hulp van anderen (tenzij dit niet

Nadere informatie

M E M O R A A D. de leden van de raad college van Heusden Datum: 28 januari 2014 klanttevredenheid aan de publieksbalie ter kennisname/ter informatie

M E M O R A A D. de leden van de raad college van Heusden Datum: 28 januari 2014 klanttevredenheid aan de publieksbalie ter kennisname/ter informatie M E M O R A A D Aan: de leden van de raad Van: college van Heusden Datum: 28 januari 2014 Onderwerp: klanttevredenheid aan de publieksbalie Doel: ter kennisname/ter informatie Aanleiding: informatie (algemeen)

Nadere informatie

Sterksel: in elke fase van mijn leven! Onderzoek naar de behoeften aan Wonen, Welzijn en Zorg in Sterksel

Sterksel: in elke fase van mijn leven! Onderzoek naar de behoeften aan Wonen, Welzijn en Zorg in Sterksel Sterksel: in elke fase van mijn leven! Onderzoek naar de behoeften aan Wonen, Welzijn en Zorg in Sterksel Sterksel: in elke fase van mijn leven! Onderzoek naar de behoeften aan Wonen, Welzijn en Zorg in

Nadere informatie

Gemeente Breda. Omnibusenquête 2015. Onderzoek en Informatie. Bekendheid Alarmnummer

Gemeente Breda. Omnibusenquête 2015. Onderzoek en Informatie. Bekendheid Alarmnummer Gemeente Breda Onderzoek en Informatie Omnibusenquête 2015 Bekendheid Alarmnummer Publicatienummer: 1790 Datum: december 2015 In opdracht van: Kabinet van de Burgemeester Uitgave: Gemeente Breda BBO/Onderzoek

Nadere informatie

VRAGENLIJST. Mantelzorger

VRAGENLIJST. Mantelzorger VRAGENLIJST pagina 2 Uw ervaringen als mantelzorger zijn waardevol U zorgt voor uw partner, een familielid, een vriend of andere naaste. In deze lijst staan vragen over wat die zorg betekent voor u als

Nadere informatie

Vragenlijst Dichterbij lezersonderzoek

Vragenlijst Dichterbij lezersonderzoek Vragenlijst Dichterbij lezersonderzoek Rabobank A. Introductievragen Welkom op deze website van Rabobank . Hier willen wij u graag een aantal vragen stellen over ons

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Balie

Klanttevredenheidsonderzoek Balie Klanttevredenheidsonderzoek Balie Gemeente Cranendonck 2016 mevrouw B. van Dalen MSc het PON, kennis in uitvoering Tilburg januari 2017 Colofon Het PON heeft dit onderzoek verricht in opdracht van gemeente

Nadere informatie

VRAGENLIJST. Zorgvrager, vervolgmeting

VRAGENLIJST. Zorgvrager, vervolgmeting VRAGENLIJST pagina 2 Uw ervaringen als zorgvrager zijn waardevol U ontvangt zorg. In deze lijst staan vragen over wat die zorg betekent voor u als zorgvrager. Uw antwoorden worden gebruikt in onderzoek

Nadere informatie

Oudervragenlijst 2013-2014

Oudervragenlijst 2013-2014 Oudervragenlijst 2013-2014 ICBS De Trimaran Marsdiepstraat 278 1784 AW Den Helder Uitleg voor het beantwoorden van de vragenlijst 2013-2014 Eens in de vier jaar houden alle Sarkonscholen onder de ouders

Nadere informatie

Hoe zit het met de woningbouw? Starters worden bijna gedwongen om te zoeken naar woonruimte buiten ons dorp en de vergrijzing neemt toe.

Hoe zit het met de woningbouw? Starters worden bijna gedwongen om te zoeken naar woonruimte buiten ons dorp en de vergrijzing neemt toe. Beste dorpsgenoten, Uw mening telt!!! U wilt uw dorp leefbaar houden, wij ook! Daarom zijn wij op zoek naar uw mening, tips en adviezen. Hoe zit het met de woningbouw? Starters worden bijna gedwongen om

Nadere informatie

2e Workshop Sterksel. Sterksel: in elke fase van mijn leven!!!

2e Workshop Sterksel. Sterksel: in elke fase van mijn leven!!! het PON, kennis in uitvoering Tilburg, december 2013 2e Workshop Sterksel In toenemende mate zijn de inwoners van Sterksel voor hun zorg- en welzijnsbehoeften aangewezen op de eigen kracht van de inwoners

Nadere informatie

Presentatie onderzoeksresultaten werkgroep zorg en welzijn Westerbeek

Presentatie onderzoeksresultaten werkgroep zorg en welzijn Westerbeek Presentatie onderzoeksresultaten werkgroep zorg en welzijn Westerbeek In het najaar van 2013 hebben wij 190 inwoners uit Westerbeek een vragenlijst gegeven over de thema's wonen, welzijn, zorg in hun omgeving.

Nadere informatie

Voormeting kandidaat

Voormeting kandidaat K1 Voormeting kandidaat Beste kandidaat, Het CBR is aan het onderzoeken of het nieuwe faalangstexamen voldoet aan de verwachtingen en aan de eisen van de minister van Verkeer en Waterstaat. Dit onderzoek

Nadere informatie

Vragenlijst. Ervaringen met de farmaceutische zorg

Vragenlijst. Ervaringen met de farmaceutische zorg Vragenlijst Ervaringen met de farmaceutische zorg Bestemd voor personen van 16 jaar en ouder die gebruik maken (of hebben gemaakt) van de openbare apotheek CQ-index Farmacie versie 1.2 (oktober 2013) Deze

Nadere informatie

Vragenlijst. Ervaringen met de Kraamzorg

Vragenlijst. Ervaringen met de Kraamzorg Vragenlijst Ervaringen met de Kraamzorg Bestemd voor personen van 16 jaar en ouder die gebruik maken (of hebben gemaakt) van kraamzorg CQ-index Kraamzorg Versie 3.2 Deze specifieke vragenlijst is gebaseerd

Nadere informatie

Vragenlijst Ervaringen met het preventieve gezondheidsonderzoek 1

Vragenlijst Ervaringen met het preventieve gezondheidsonderzoek 1 Vragenlijst Ervaringen met het preventieve gezondheidsonderzoek 1 Het basisontwerp van de CQI meetinstrumenten is ontwikkeld door het NIVEL, in samenwerking met de afdeling Sociale Geneeskunde van het

Nadere informatie

Onderzoek Zorg op maat. Vragenlijst voor deelnemers. Onderzoeksnummer:

Onderzoek Zorg op maat. Vragenlijst voor deelnemers. Onderzoeksnummer: Onderzoek Zorg op maat Vragenlijst voor deelnemers Onderzoeksnummer: 1 Beste deelnemer, De vragenlijst die voor u ligt bestaat uit verschillende onderdelen. De lijst bevat algemene vragen, vragen over

Nadere informatie

ENQUÊTE WOONWENSEN LATTROP & BREKLENKAMP 10 minuten van uw tijd voor een beter woningbeleid en leefbaarheid!

ENQUÊTE WOONWENSEN LATTROP & BREKLENKAMP 10 minuten van uw tijd voor een beter woningbeleid en leefbaarheid! ENQUÊTE WOONWENSEN LATTROP & BREKLENKAMP 10 minuten van uw tijd voor een beter woningbeleid en leefbaarheid! Beste inwoner(s) van Lattrop en Breklenkamp, Je hebt binding met Lattrop en Breklenkamp. Misschien

Nadere informatie

Ervaringen met de zorg van de tijdelijke opname- en behandelafdeling

Ervaringen met de zorg van de tijdelijke opname- en behandelafdeling Code: Ervaringen met de zorg van de tijdelijke opname- en behandelafdeling Vragenlijst voor familieleden september 2010, versie 2.0 1 Algemene informatie Deze vragenlijst gaat over uw ervaringen met de

Nadere informatie

IMPACT OP PARTICIPATIE EN AUTONOMIE (IPA) VRAGENLIJST. Ontwikkeld door M. Cardol, Nivel

IMPACT OP PARTICIPATIE EN AUTONOMIE (IPA) VRAGENLIJST. Ontwikkeld door M. Cardol, Nivel IMPACT OP PARTICIPATIE EN AUTONOMIE (IPA) VRAGENLIJST Ontwikkeld door M. Cardol, Nivel Versie augustus 2004, bewerkt en aangepast door Nyfer, augustus 2013 IPA Vragenlijst : 'Impact op Participatie en

Nadere informatie

Vragenlijst Personeel Werk en privé in balans

Vragenlijst Personeel Werk en privé in balans Vragenlijst Personeel Werk en privé in balans Hoe is het met jouw balans en met die van je bedrijf? Evenwicht 2004 Dit product is met toestemming overgenomen en is ontwikkeld binnen het Europese project

Nadere informatie

Ellen van Wijk - Ruim baan voor creatief talent B 3. Survey commitment van medewerkers

Ellen van Wijk - Ruim baan voor creatief talent B 3. Survey commitment van medewerkers Survey commitment van medewerkers B 3 Survey commitment van medewerkers 229 230 Ruim baan voor creatief talent, bijlage 3 Voor je ligt een vragenlijst waarin gevraagd wordt naar verschillende aspecten

Nadere informatie

Vragenlijst Dorpsplan Plus (DOP+) Geesteren

Vragenlijst Dorpsplan Plus (DOP+) Geesteren Vragenlijst Dorpsplan Plus (DOP+) Geesteren Wilt u 5 minuten nadenken over ons Geesteren? Pagina 1 van 7 Vragenlijst Dorpsplan Plus Geesteren Vragenlijst Dorpsplan Plus Geesteren Geesteren start dit najaar

Nadere informatie

Institute for Medical Technology Assessment. Medical Consumption Questionnaire Productivity and Health Research Group

Institute for Medical Technology Assessment. Medical Consumption Questionnaire Productivity and Health Research Group Institute for Medical Technology Assessment Medical Consumption Questionnaire Productivity and Health Research Group Vragenlijst over uw zorggebruik Onderzoekers noemen deze vragenlijst de imta MCQ. Toelichting

Nadere informatie

VRAGENLIJST OVER ZIEKTE EN WERK

VRAGENLIJST OVER ZIEKTE EN WERK VRAGENLIJST OVER ZIEKTE EN WERK In deze vragenlijst wordt gevraagd naar gevolgen van voor betaald werk en onbetaald werk (bijv. huishoudelijk werk). Denk bij aan acute of chronische lichamelijke ziekten,

Nadere informatie

Betrokkenheid van buurtbewoners. Uitgevoerd door Dimensus in opdracht van gemeenten Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest Vergelijking gemeenten 2015

Betrokkenheid van buurtbewoners. Uitgevoerd door Dimensus in opdracht van gemeenten Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest Vergelijking gemeenten 2015 Leefbaarheid Jeugdhulp Sociaal Team Vrijwilligerswerk Mantelzorg Actief in de buurt Betrokkenheid van buurtbewoners Burenhulp Zelfredzaamheid Sociale contacten Financiële situatie Uitgevoerd door Dimensus

Nadere informatie

t Trefpunt, Laag Zuthem

t Trefpunt, Laag Zuthem t Trefpunt, Laag Zuthem 'Trefpuntbestuur peilt uw mening over t Trefpunt.' Beste bewoner van Laag Zuthem en het omliggende buitengebied, Wat zijn uw ideeën over de toekomst van ons dorpshuis? Momenteel

Nadere informatie

Welkom. Met het invullen en terugsturen van deze vragenlijst geeft u ons toestemming uw data te gebruiken.

Welkom. Met het invullen en terugsturen van deze vragenlijst geeft u ons toestemming uw data te gebruiken. Welkom Geachte deelnemer, Hartelijk dank voor uw interesse in dit onderzoek! In samenwerking met COSBO (belangenorganisatie ouderen in Utrecht) en de adviescommissie LHBT-beleid gemeente Utrecht wordt

Nadere informatie

Zet een duidelijk kruis in het antwoordvakje bij het goede antwoord, dit gaat bijvoorbeeld zo:

Zet een duidelijk kruis in het antwoordvakje bij het goede antwoord, dit gaat bijvoorbeeld zo: 1e Vragenlijst Toelichting op de vragenlijst Alle gegevens uit dit onderzoek zullen vertrouwelijk worden behandeld. Dit betekent dat alleen de onderzoekers uw gegevens kunnen inzien. Er wordt alleen op

Nadere informatie

Het invullen van de vragenlijst duurt gemiddeld 8 minuten. Uw antwoorden worden anoniem verwerkt.

Het invullen van de vragenlijst duurt gemiddeld 8 minuten. Uw antwoorden worden anoniem verwerkt. Wij nodigen u uit om met ons mee te denken over het nieuwe subsidiebeleid van de gemeente Zuidplas. Het gaat er om dat de gemeente de subsidies (mogelijk) op een andere manier gaat verdelen, zonder dat

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier TERUGGENOMEN 18 MAART 2008 UITGESTELD OPENBAAR B&W.nr.: 08.0216, d.d. 18 maart 2008 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Vragenlijst Stadsenquete 2008, onderdeel Veelkleurig Leiden BESLUITEN Behoudens advies

Nadere informatie

- Wanneer u de enquête heeft ingevuld kunt u deze terugsturen naar de gemeente in de bijgevoegde portvrije envelop.

- Wanneer u de enquête heeft ingevuld kunt u deze terugsturen naar de gemeente in de bijgevoegde portvrije envelop. Enquête klantgerichtheid leerlingenvervoer 2008-2009 Hieronder treft u de enquête aan met vragen over uw tevredenheid wat betreft een aantal aspecten van de uitvoering van het leerlingenvervoer dit jaar

Nadere informatie

Consumer Quality Index Naasten op de Intensive Care

Consumer Quality Index Naasten op de Intensive Care Consumer Quality Index Naasten op de Intensive Care Versie 5.0 Deelnemersnummer Deze vragenlijst is ontwikkeld door het lectoraat Acute Intensieve Zorg van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, in samenwerking

Nadere informatie

De volgende vragen gaan over de wijk of het dorp waar u woont. ALGEMENE VRAGEN 1. Wat is uw geslacht? 1 man 44,3% 2 vrouw 55,7%

De volgende vragen gaan over de wijk of het dorp waar u woont. ALGEMENE VRAGEN 1. Wat is uw geslacht? 1 man 44,3% 2 vrouw 55,7% ALGEMENE VRAGEN 1. Wat is uw geslacht? 1 man 44, 2 vrouw 55,7% 2. Wat is uw leeftijd? Gem.51 jaar 3. Heeft u thuiswonende kinderen? 1 ja 37,6% 2 nee 62,4% 4. Uit hoeveel personen bestaat uw huishouden?

Nadere informatie

Netwerk Ouderenzorg Regio Noord

Netwerk Ouderenzorg Regio Noord Netwerk Ouderenzorg Regio Noord Vragenlijst Behoefte als kompas, de oudere aan het roer Deze vragenlijst bestaat vragen naar uw algemene situatie, lichamelijke en geestelijke gezondheid, omgang met gezondheid

Nadere informatie

Preventief huisbezoek 75+

Preventief huisbezoek 75+ Hollandsspoor 37 3994 VT Houten Postbus 209 3990 GA Houten tel. 030-7001500 info@vanhoutenenco.nl www.vanhoutenenco.nl Preventief huisbezoek 75+ Houten Noord-West de ERVEN en het OUDE DORP 'van Houten&co'

Nadere informatie

Patient. CQ-index (1x per 2 jaar)

Patient. CQ-index (1x per 2 jaar) Patient. CQ-index (1x per 2 jaar) CQ-index Ziekte van Parkinson Versie 1.0 TOELICHTING OP DE VRAGENLIJST Voor u ligt een vragenlijst waarin uw ervaringen met de zorg rondom de ziekte van Parkinson centraal

Nadere informatie

Tevredenheid van familieleden en mantelzorgers met casemanagement bij dementie

Tevredenheid van familieleden en mantelzorgers met casemanagement bij dementie Tevredenheid van familieleden en mantelzorgers met casemanagement bij dementie (in te vullen door mantelzorgers) Codering tevredenheidsonderzoek : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Datum verzending : _ _ - _ _ - _

Nadere informatie

met de mantelzorger 01 in gesprek met de mantelzorger model mantelzorgondersteuning > Algemene gegevens Naam mantelzorger Soort relatie met de cliënt

met de mantelzorger 01 in gesprek met de mantelzorger model mantelzorgondersteuning > Algemene gegevens Naam mantelzorger Soort relatie met de cliënt in gesprek met de mantelzorger model mantelzorgondersteuning > Algemene gegevens Zoveel mogelijk vóór het gesprek invullen. Naam mantelzorger Soort relatie met de cliënt Geboortejaar Telefoon Mobiele telefoon

Nadere informatie

Gesprekspuntenlijst huisbezoeken ouderen te Best

Gesprekspuntenlijst huisbezoeken ouderen te Best Gesprekspuntenlijst huisbezoeken ouderen te Best Datum huisbezoek : Naam ouderenbezoeker tel.: Persoonsgegevens: Naam : Straatnaam : Postcode/plaats : Geboortedatum : Geslacht : Telefoonnummer : Inleiding

Nadere informatie

29 november 2014. Onderzoek: Veranderingen in de zorg en mantelzorg

29 november 2014. Onderzoek: Veranderingen in de zorg en mantelzorg 29 november 2014 Onderzoek: Veranderingen in de zorg en mantelzorg Veranderingen in de zorg en mantelzorg 29 november 2014 Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit 40.000

Nadere informatie

CQ Index Ervaringen met de zorg thuis

CQ Index Ervaringen met de zorg thuis CODE NIVEL Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg CQ Index Ervaringen met de zorg thuis vragenlijst voor thuiswonende cliënten van thuiszorgorganisaties of zorginstellingen maart 2007

Nadere informatie

Instructie vragenlijst voorafgaande aan de behandeling

Instructie vragenlijst voorafgaande aan de behandeling Instructie vragenlijst voorafgaande aan de behandeling Geachte mevrouw, Voor u ligt de vragenlijst die u heeft ontvangen van uw behandelend gynaecoloog. De vragenlijst is bedoeld om meer inzicht te krijgen

Nadere informatie

Hoofdstuk 14. Mantelzorg

Hoofdstuk 14. Mantelzorg Hoofdstuk 14. Mantelzorg Samenvatting Mantelzorg is zorg aan een bekende uit de eigen omgeving, die voor langere tijd ziek, hulpbehoevend of gehandicapt is en kan bestaan uit het huishouden doen, wassen

Nadere informatie

Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden

Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden Voor wie is dit onderzoek? 1) Zelfstandig wonende ouderen

Nadere informatie

minder dan 5 jaar tussen de 5 en de 10 jaar tussen de 10 en de 15 jaar langer dan 15 jaar

minder dan 5 jaar tussen de 5 en de 10 jaar tussen de 10 en de 15 jaar langer dan 15 jaar Burgerpanel Zeewolde Resultaten peiling 3: Wmo-nota juli 2012 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 3 e peiling met het burgerpanel van Zeewolde. De peiling ging over de sociale netwerken

Nadere informatie

In te vullen door de onderzoeker:

In te vullen door de onderzoeker: In te vullen door de onderzoeker: Code : Datum: Studie, het effect van podoposturale therapie zolen op chronische lage rugpijn, al dan niet gepaard gaande met een uitstralende irritatie naar de gluteaalregio

Nadere informatie

Vragenlijst Dorpsplan Plus (DOP+) Fleringen. Wilt u 5 minuten nadenken over ons Fleringen? dorpsraad. Fleringen

Vragenlijst Dorpsplan Plus (DOP+) Fleringen. Wilt u 5 minuten nadenken over ons Fleringen? dorpsraad. Fleringen Vragenlijst Dorpsplan Plus (DOP+) Fleringen Wilt u 5 minuten nadenken over ons Fleringen? dorpsraad Fleringen Vragenlijst Dorpsplan Plus Fleringen Fleringen start dit najaar met het maken van een Dorpsplan

Nadere informatie

Thuiszorg. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1

Thuiszorg. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1 Inhoudsopgave 1...1 2 Vragenlijst...2 1 Wat is uw beroep?...2 2 Van welke bond bent u lid?...3 3 Wat is uw hoogst voltooide opleiding (deze opleiding heeft u met goed gevolg afgelegd)?...4 4 Hoe lang bent

Nadere informatie

Vragenlijst mantelzorg

Vragenlijst mantelzorg Vragenlijst mantelzorg Aanwijzingen bij de vragenlijst Het invullen van de vragenlijst kost u ongeveer twintig minuten Als u leest uw naaste, dan gaat de vraag over de persoon voor wie u mantelzorger bent.

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDS ONDERZOEK WMO

KLANTTEVREDENHEIDS ONDERZOEK WMO Rapport KLANTTEVREDENHEIDS ONDERZOEK WMO Gemeente Medemblik juli 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn 0229-282555 Rapportnummer 2015/concept Datum Juli 2015

Nadere informatie

Uitwerking Enquête. 1. Binnen welke leeftijdscategorie valt U

Uitwerking Enquête. 1. Binnen welke leeftijdscategorie valt U Uitwerking Enquête. 1. Binnen welke leeftijdscategorie valt U < 18 jaar. 0 18 tot 25 jaar. 3 25 tot 35 jaar. 7 35 tot 45 jaar 18 45 tot 55 jaar. 14 55 tot 65 jaar. 20 65 tot 75 jaar. 9 > 75 jaar 9 Totaal

Nadere informatie

Instructie. Geachte mevrouw,

Instructie. Geachte mevrouw, Instructie. Geachte mevrouw, Voor u ligt de vragenlijst die u hebt ontvangen van uw behandelende gynaecoloog. De vragenlijst is bedoeld om meer inzicht te krijgen in uw problematiek en om het effect van

Nadere informatie

NL39577.018.12 ULTRA; 6-6-2012 Versie 1 Vragenlijsten. na het krijgen van de hersenbloeding. Dus, wanneer u op 1 januari een

NL39577.018.12 ULTRA; 6-6-2012 Versie 1 Vragenlijsten. na het krijgen van de hersenbloeding. Dus, wanneer u op 1 januari een A. VRAGENLIJST ZORGKOSTEN Instructies voor het invullen van de vragenlijst: - De vragenlijst betreft de periode van uw ontslag uit het ziekenhuis tot 6 maanden na het krijgen van de hersenbloeding. Dus,

Nadere informatie

SAMEN VERDER BOUWEN AAN EEN LEEFBAAR EN SOCIAAL ROSSUM, LEMSELO EN VOLTHE

SAMEN VERDER BOUWEN AAN EEN LEEFBAAR EN SOCIAAL ROSSUM, LEMSELO EN VOLTHE SAMEN VERDER BOUWEN AAN EEN LEEFBAAR EN SOCIAAL ROSSUM, LEMSELO EN VOLTHE ENQUÊTE DORPSRAAD ROSSUM LEMSELO VOLTHE 2012 1 Nu en in de nabije toekomst: wat leeft er bij u? Januari 2012 Geachte inwoner(s)

Nadere informatie

Jongeren en Starters op de Heetense Woningmarkt

Jongeren en Starters op de Heetense Woningmarkt Enquête; Jongeren en Starters op de Heetense Woningmarkt Vaak wordt verteld dat er in Heeten onvoldoende aanbod is voor jeugdigen en starters op de woningmarkt. Als Plaatselijk belang willen wij graag

Nadere informatie

Worthy Assistants onderzoek: Vragenlijst 3

Worthy Assistants onderzoek: Vragenlijst 3 Worthy Assistants onderzoek: Vragenlijst 3 Opname Ontslag 1 maand na ontslag 3 maanden na ontslag Contactpersoon: Marijke Timmermans Bianca Meijne Irma Maassen Afdeling IQ healthcare 114 Radboudumc WA,114

Nadere informatie

POSTCODE EN WOONPLAATS:

POSTCODE EN WOONPLAATS: NEDERLANDSE ARTHRITIS IMPACT MEASUREMENT SCALES - 2 (DUTCH-AIMS2) Begint u alstublieft met onderstaande vragen: NAAM: GEBOORTEDATUM: - - 20 ADRES: POSTCODE EN WOONPLAATS: DATUM: - - 20 BELANGRIJK Vult

Nadere informatie

Alvast bedankt voor het invullen!

Alvast bedankt voor het invullen! Deze vragenlijst gaat over jongeren die steun of hulp geven aan een familielid. Wij zijn erg benieuwd hoeveel jongeren er binnen onze school steun of hulp geven en hoe zij dit ervaren. De vragenlijst is

Nadere informatie

Vragenlijst. Bestemd voor personen van 16 jaar en ouder PREM MSZ. Versie 2.0

Vragenlijst. Bestemd voor personen van 16 jaar en ouder PREM MSZ. Versie 2.0 Vragenlijst Ervaringen van patiënten met medische specialistische zorg (MSZ) Ervaringen van patiënten met de zorg rondom een staaroperatie Ervaringen van patiënten met de zorg bij een totale heup- of knieoperatie

Nadere informatie

VRAGENLIJST BEHOEFTEONDERZOEK

VRAGENLIJST BEHOEFTEONDERZOEK VRAGENLIJST BEHEFTENDERZEK Beste deelnemer, Met Beste deze deelnemer, vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over uw n op het gebied van zorg, wonen en welzijn. Wat denkt u nodig te hebben om zo lang

Nadere informatie

Enquête mantelzorg in de gemeente Haren

Enquête mantelzorg in de gemeente Haren Enquête mantelzorg in de gemeente Haren Inleiding Inwoners van Haren met fysieke of psychosociale beperkingen hebben vaak ondersteuning nodig om nog zo veel mogelijk volwaardig deel uit te kunnen maken

Nadere informatie

CQ-index. Gehandicaptenzorg Ambulante ondersteuning

CQ-index. Gehandicaptenzorg Ambulante ondersteuning CQ-index Gehandicaptenzorg Ambulante ondersteuning Organisatie: Onderdeel: Gehandicaptenzorg Ambulante ondersteuning Copyright 2006 NIVEL 1 310-158_ambulant.indd 1 17-10-2006 22:13:36 Korte uitleg bij

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt In deze enquête stellen wij u graag een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven tussen de 1 (zeer negatief) en 10 (zeer positief).

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt In deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven tussen de 1 (zeer negatief) en 10 (zeer positief).

Nadere informatie

Huisbezoekproject 75 jarigen

Huisbezoekproject 75 jarigen Huisbezoekproject 75 jarigen IJsselstein Noord 2013 1 Inleiding Dit rapport Huisbezoekproject 75 jarigen in IJsselstein Noord 2013 geeft informatie over de resultaten van de 232 interviews die gehouden

Nadere informatie

Vrijwilligers maken het verschil. Word ook vrijwilliger bij Zorggroep Almere!

Vrijwilligers maken het verschil. Word ook vrijwilliger bij Zorggroep Almere! Vrijwilligers maken het verschil Word ook vrijwilliger bij Zorggroep Almere! Mark, Hanneke en Carola zijn drie enthousiaste vrijwilligers van Zorggroep Almere. Mark is lid van de Cliëntenraad, Hanneke

Nadere informatie

Baseline patiënten enquête. PACYFIC studie - Baseline patiënten enquête -

Baseline patiënten enquête. PACYFIC studie - Baseline patiënten enquête - PACYFIC studie - Baseline patiënten enquête - 1 Instructies en toelichting Hartelijk dank voor uw deelname aan de PACYFIC studie patiënten enquête. Met deze vragenlijst willen wij evalueren hoe u, als

Nadere informatie

AA EN HUNZE PANEL. Resultaten peiling 5: Zorgen voor elkaar. Januari 2016

AA EN HUNZE PANEL. Resultaten peiling 5: Zorgen voor elkaar. Januari 2016 AA EN HUNZE PANEL Resultaten peiling 5: Zorgen voor elkaar Januari 2016 1.1 Inleiding De vijfde peiling van het Aa en Hunze panel had als onderwerp zorgen voor elkaar en burenhulp. De gemeente Aa en Hunze

Nadere informatie

fluchskrift www.friesvrouwenpanel.nl

fluchskrift www.friesvrouwenpanel.nl Burenhulp: geven en ontvangen Fries vrouwenpanel over burenhulp Er verandert veel in de organisatie van de zorg in Nederland en Fryslân. De aandacht is in toenemende mate gericht op de participatiesamenleving,

Nadere informatie

Dorpsspiegels Opsterland 2013-2014. Vragenlijst. Beetsterzwaag, februari 2014 Joke van der Veen Hanna Jansons

Dorpsspiegels Opsterland 2013-2014. Vragenlijst. Beetsterzwaag, februari 2014 Joke van der Veen Hanna Jansons Dorpsspiegels 2013-2014 Vragenlijst 1 Beetsterzwaag, februari 2014 Joke van der Veen Hanna Jansons 2 Bijlage A. Enquête Dorpsspiegel gemeente 2013 Vier spelregels bij het invullen 1. De vragenlijst moet

Nadere informatie

Dit onderzoek heeft als doel het in kaart brengen van de wensen van de cliënt en het waar nodig verbeteren/ optimaliseren van de dienstverlening.

Dit onderzoek heeft als doel het in kaart brengen van de wensen van de cliënt en het waar nodig verbeteren/ optimaliseren van de dienstverlening. Cliënt tevredenheidsonderzoek 2014-2015 Inleiding en samenvatting 1 In het kader van een cliënt tevredenheidsonderzoek heeft Olcea een vragenlijst samengesteld. Deze vragenlijst is bedoeld voor thuiswonenden

Nadere informatie

Uitwerking enquête Woonbehoefte Wessem 2014.

Uitwerking enquête Woonbehoefte Wessem 2014. Uitwerking enquête Woonbehoefte Wessem 2014. Binnen welke leeftijdscategorie valt u? (Er kunnen meerdere lijsten per gezin worden ingevuld. Zie ook www.dorpsraadwessem.nl) 18-25/ 2 25-35/ 8 35-45/ 12 45-55/

Nadere informatie

IHDL INVLOED VAN HUIDAANDOENINGEN OP HET DAGELIJKS LEVEN VRAGENLIJST UMC RADBOUD NIJMEGEN MEDISCHE PSYCHOLOGIE

IHDL INVLOED VAN HUIDAANDOENINGEN OP HET DAGELIJKS LEVEN VRAGENLIJST UMC RADBOUD NIJMEGEN MEDISCHE PSYCHOLOGIE IHDL INVLOED VAN HUIDAANDOENINGEN OP HET DAGELIJKS LEVEN VRAGENLIJST UMC RADBOUD NIJMEGEN MEDISCHE PSYCHOLOGIE COPYRIGHT 2007: A.W.M. EVERS, P. DULLER & F.W. KRAAIMAAT ALGEMENE GEGEVENS Naam Geslacht man

Nadere informatie

Vragenlijst Bekkenbodem voor behandeling

Vragenlijst Bekkenbodem voor behandeling Vragenlijst Bekkenbodem voor behandeling Instructie Geachte mevrouw, Voor u ligt de vragenlijst die u hebt ontvangen van uw behandelende gynaecoloog. De vragenlijst is bedoeld om meer inzicht te krijgen

Nadere informatie

"50+ in Europe" Enquête onderzoek naar de leefsituatie van 50-plussers in Europa. Zelf in te vullen vragenlijst

50+ in Europe Enquête onderzoek naar de leefsituatie van 50-plussers in Europa. Zelf in te vullen vragenlijst Huishouden ID 1 4 0 0 Persoon ID Datum interview : Interviewer ID: Voornaam respondent: Volgnummer: "50+ in Europe" Enquête onderzoek naar de leefsituatie van 50-plussers in Europa 2006 Zelf in te vullen

Nadere informatie

1 Bent u werkzaam als vrijwillliger?

1 Bent u werkzaam als vrijwillliger? Vrijwilligerswerk 7 1 Bent u werkzaam als vrijwillliger? 6 5 58% 4 Ja 19% Nee, maar in het verleden wel gedaan 1 Actief voor welzijn en zorg 1 Ik collecteer voor de brandwondenstichting. 21% Nee 1% 4 3

Nadere informatie

Prenatale screening op Downsyndroom en de 20-weken echo

Prenatale screening op Downsyndroom en de 20-weken echo Unieke code (in te vullen in blokletters door de verloskundige hulpverlener) Prenatale screening op Downsyndroom en de 20-weken echo Wat weet u ervan? Wat vindt u ervan? Heeft u tijdens het invullen van

Nadere informatie

NIVEL Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg. Vragenlijst patiënten Zorg voor mensen met kanker en hun naasten

NIVEL Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg. Vragenlijst patiënten Zorg voor mensen met kanker en hun naasten NIVEL Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg Vragenlijst patiënten Zorg voor mensen met kanker en hun naasten 3 Toelichting bij de vragenlijst De vragenlijst Deze vragenlijst gaat over

Nadere informatie

MOTIVATIE-ONDEZOEK MEDEWERKERS

MOTIVATIE-ONDEZOEK MEDEWERKERS MOTIVATIE-ONDEZOEK MEDEWERKERS Instructie voor het invullen van de vragenlijst: Deze vragenlijst bestaat uit vijf modules: Module 1: De samenwerking tussen medewerkers en collega s binnen het eigen team

Nadere informatie

BURGERPANEL CAPELLE OVER EENZAAMHEID

BURGERPANEL CAPELLE OVER EENZAAMHEID BURGERPANEL CAPELLE OVER EENZAAMHEID Gemeente Capelle aan den IJssel November 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016 / 190

Nadere informatie

Economische Vragenlijst. VIPER-nummer: Geboortedatum: d d m m m j j j j Datum van vandaag: d d m m m j j j j

Economische Vragenlijst. VIPER-nummer: Geboortedatum: d d m m m j j j j Datum van vandaag: d d m m m j j j j Economische Vragenlijst VIPER-nummer: Geboortedatum: d d m m m j j j j Datum van vandaag: d d m m m j j j j Zet per vraag één kruisje in het hokje voor de zin die vandaag het best bij u past 1. Mobiliteit

Nadere informatie

QUOTE-questionnaire for disabled persons

QUOTE-questionnaire for disabled persons QUOTE-questionnaire for disabled persons Name Language Number of items Developed by QUOTE-Disabled Dutch Focus on GP-care, rheumatologist, physiotherapist and homecare NIVEL, NOW Year 1997 Corresponding

Nadere informatie

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten?

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten? Ik heb een vraag...... over zorg, huiselijk geweld en kindermishandeling, hulp en ondersteuning, opvoeding en jeugdhulp, ziekenhuisopname, beschermd wonen, schulden, werkloosheid, mijn arbeidsbeperking

Nadere informatie

Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar?

Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar? pagina 1 van 10 Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar? De rol van de zorgverzekeraar verandert. De zorgverzekeraar heeft steeds meer invloed op de kwaliteit van de zorg. Bijvoorbeeld de kwaliteit van

Nadere informatie

IMPACT OP PARTICIPATIE EN AUTONOMIE (IPA) VRAGENLIJST. M. Cardol m.cardol@nivel.nl

IMPACT OP PARTICIPATIE EN AUTONOMIE (IPA) VRAGENLIJST. M. Cardol m.cardol@nivel.nl IMPACT OP PARTICIPATIE EN AUTONOMIE (IPA) VRAGENLIJST M. Cardol m.cardol@nivel.nl Laatste update: augustus 2004 IPA Vragenlijst : 'Impact op Participatie en Autonomie' In deze vragenlijst worden een aantal

Nadere informatie

Enquête Participatiewet

Enquête Participatiewet Deze vragenlijst gaat over uw ervaringen met de gemeente bij het aanvragen / krijgen van een bijstandsuitkering en / of uw participatie en re-integratietraject. Uw antwoorden zijn anoniem. Dat wil zeggen

Nadere informatie