Dorpsspiegels Opsterland Vragenlijst. Beetsterzwaag, februari 2014 Joke van der Veen Hanna Jansons

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dorpsspiegels Opsterland 2013-2014. Vragenlijst. Beetsterzwaag, februari 2014 Joke van der Veen Hanna Jansons"

Transcriptie

1 Dorpsspiegels Vragenlijst 1 Beetsterzwaag, februari 2014 Joke van der Veen Hanna Jansons

2 2

3 Bijlage A. Enquête Dorpsspiegel gemeente 2013 Vier spelregels bij het invullen 1. De vragenlijst moet ingevuld worden door de geadresseerde, nadrukkelijk niet door een ander lid van het gezin. 2. Bij de onderstaande vragen kunt u telkens maar één antwoord geven, tenzij het anders staat vermeld. 3. U kunt de door u gekozen antwoordcategorie aanmerken door het witte bolletje met pen zwart te maken 4. Als er in de vragenlijst wordt gesproken over het dorp dan wordt daarmee ook het buitengebied bedoeld De vragen Algemeen 1. Waar woont u? O In de bebouwde kom van (naam dorp) O In het buitengebied van (naam dorp) 3 2. Hoe lang woont u al in dit dorp en in de gemeente? Hoe lang woont u al in: 0-2 jaar 2-5 jaar 5-10 jaar jaar 20 jaar en langer Uw dorp De gemeente Waar bent u geboren?. O In het dorp waar ik nu woon O In een ander dorp van de gemeente O In een andere gemeente van de provincie Fryslân O Elders in Nederland O Buiten Nederland elders in Europa O Buiten Europa 4. Wat is uw leeftijd?

4 5. Bent u een man of een vrouw? O man O vrouw 6. Heeft u betaald werk? O ja O nee 3 ga door naar vraag 6 6B. Waar werkt u? O In mijn eigen dorp O Elders in de gemeente O Buiten de gemeente 7. Heeft u een uitkering? O ja O nee 3 ga door naar vraag 7 4 7B. Wat voor uitkering heeft u? (meerdere antwoorden mogelijk) O WWB uitkering O WW uitkering O WAO / WIA uitkering O AOW uitkering O Aanvullend pensioen O Anders, namelijk 8. Hoe kijkt u zelf doorgaans tegen uw dorp aan? (u kunt maximaal drie antwoorden aankruisen) Ikzelf vind ons dorp vooral: O Een dorp waar het fijn is om te wonen O Een vooruitstrevend dorp O Een hecht dorp O Een zeer levendig dorp O Een dorp met uitstraling en met een centrumfunctie O Een dorp waar niks te beleven is O Een forensendorp / een slaapdorp O Een dorp van tegenstellingen O Een dorp waar je maar beter niet kunt wonen O Een behoudend dorp

5 Woonsituatie Hieronder staan enkele (persoonlijke) vragen over uw woonsituatie. Deze vragen stellen we om inzicht te krijgen in de (toekomstige) behoefte aan woningen in de gemeente. Hiermee krijgen we een beeld van de wensen en eisen waaraan nieuwbouw moet voldoen. 9. Hoe is uw huishouden op dit moment samengesteld? Ik woon: O alleen O alleen met mijn kinderen O met mijn partner O met mijn partner en kinderen O bij mijn ouder(s) O anders, namelijk 10. Wat is uw woonsituatie? O Bejaarden-/seniorenwoning O Bejaarden-/seniorenwoning met slaapkamer, bad/douche en toilet op de beg.grond O Verzorgings-/ verpleeghuis O Aanleunwoning, serviceflat O Vrijstaande woning O Twee onder één kap woning O Rijtjeswoning O Appartement, flat, etagewoning zonder lift O Appartement, flat, etagewoning met lift O Anders, namelijk Heeft u een huur- of koopwoning? O huurwoning O koopwoning O voor mij niet van

6 12. Hoe beoordeelt u de volgende aspecten van uw woning? Uw beoordeling: Grootte van de woning O Goed O Te groot O Te klein Onderhoudstoestand van de woning O Goed O Matig O Slecht Woonlasten in verhouding met de kwaliteit van de woning Woonlasten in verhouding met uw inkomen O Goed O Te duur O Goedkoop O Goed O Te duur O Goedkoop Beveiliging van uw woning O Goed O Matig O Slecht Grootte van de bergruimte O Goed O Te groot O Te klein Grootte van de tuin O Goed O Te groot O Te klein Geluidsoverlast verkeer O Geen O Weinig O Veel Geluidsoverlast buren O Geen O Weinig O Veel Rolstoelvriendelijkheid van de woning O Goed O Te groot O N.v.t Als u een rapportcijfer zou moeten geven voor uw woning, welk cijfer zou u dan geven? U kunt een heel getal tussen 0 en 10 invullen: Rapportcijfer:

7 14. Denkt u er aan te gaan verhuizen? O ja O nee 3 ga door naar de laatste vraag (vraag 65) 14B. Wilt u binnen de gemeente blijven wonen? O nee O ja, bij voorkeur binnen mijn dorp O ja, bij voorkeur in één van de grotere kernen (Beetsterzwaag, Gorredijk of Ureterp) O ja, bij voorkeur in één van de kleinere kernen O weet ik nog niet 14C. Waarom wilt u verhuizen? (Meerdere antwoorden mogelijk) O mijn woning is te groot O mijn woning is te klein O ik word ouder O ik wil niet meer bij mijn ouders in huis wonen O mijn gezondheid wordt slechter O onvoldoende voorzieningen in de buurt/in het dorp O onveiligheid in de buurt/in het dorp O ik wil dichter bij mijn werk wonen O ik wil dichter bij mijn familie wonen O andere reden, namelijk 7 14D. Naar wat voor soort woning zou u willen verhuizen? (Vul in welke woning uw voorkeur heeft en of dit een huur- of koopwoning is) O Bejaarden-/seniorenwoning O Bejaarden-/seniorenwoning met slaapkamer, bad/douche en toilet op de begane grond O Verzorgings-/ verpleeghuis O Aanleunwoning, serviceflat O Vrijstaande woning O Twee onder één kap woning O Rijtjeswoning O Appartement, flat, etagewoning met lift O Appartement, flat, etagewoning zonder lift O Anders, namelijk 14E. Zoekt u een huur- of een koopwoning? O huurwoning O koopwoning

8 Voorzieningen 15. Hoe tevreden bent u over het onderhoud van wegen, fietspaden en wandelpaden/trottoirs in uw dorp? heid over onderhoud van Wegen (1) Fietspaden (2) Wandelpaden/trottoirs (3) 16. Hoe tevreden bent u over de straatverlichting in uw dorp? heid over straatverlichting Binnen de kern (1) In het buitengebied (2) Hoe tevreden bent u over de parkeermogelijkheden in uw dorp? heid over parkeermogelijkheden Aantal parkeerplaatsen (1) Bereikbaarheid / ligging (2) Grootte parkeerplaats (3) 18. Hoe tevreden bent u over de verkeersveiligheid in uw dorp? Verkeersveiligheid voor Automobilisten (1) Fietsers (2) Voetgangers (3)

9 19. Hoe tevreden bent u over de groenvoorzieningen in uw dorp? heid over groenvoorzieningen Kwaliteit / onderhoud (1) Hoeveelheid/spreiding (2) Aansluiting bij behoefte (3) 20. Hoe tevreden bent u over de mogelijkheden om uw dagelijkse boodschappen te doen in uw regio? heid over voorzieningen voor dagelijkse boodschappen Kwaliteit (1) Afstand/Bereikbaarheid (2) Betaalbaarheid (3) 21. Wordt er binnen uw gezin gebruik gemaakt van de voorzieningen voor kinderopvang (niet gastouderopvang) in de gemeente? 9 O ja O nee 3 ga door naar vraag 22 21B. Hoe tevreden bent u over de voorzieningen voor kinderopvang (niet gastouderopvang) in de gemeente? heid over kinderopvang Kwaliteit (1) Afstand/Bereikbaarheid (2) Betaalbaarheid (3)

10 22. Wordt er binnen uw gezin gebruik gemaakt van een peuterspeelzaal in de gemeente? O ja O nee 3 ga door naar vraag 23 22B. Hoe tevreden bent u over de peuterspeelzalen in de gemeente? heid over peuterspeelzalen Kwaliteit (1) Afstand/Bereikbaarheid (2) Betaalbaarheid (3) 23. Wordt er binnen uw gezin gebruik gemaakt van het basisonderwijs in de gemeente? 10 O ja O nee 3 ga door naar vraag 24 23B. Hoe tevreden bent u over het basisonderwijs in de gemeente? heid over basisonderwijs Kwaliteit (1) Afstand/Bereikbaarheid (2)

11 24. Hoe tevreden bent u over de speel-/vermaakmogelijkheden voor peuters (0-3 jaar), kinderen (4-12 jaar) en jongeren (13-18 jaar) in uw dorp? heid over speelmogelijkheden voor: Peuters (1) Kinderen (2) Jongeren (3) 24B. Als u ergens over bent, waarover bent u dan met name? O de kwaliteit O de bereikbaarheid O de breedte van het aanbod O het sluit niet aan bij de behoefte O de veiligheid O niet van 25. Hoe tevreden bent u over de sportvoorzieningen in de gemeente? 11 heid over sportvoorzieningen Kwaliteit (1) Afstand/Bereikbaarheid (2) Aansluiting bij behoefte (3) 26. Hoe tevreden bent u over de recreatieve voorzieningen in de gemeente? (o.a. fiets-, wandel- men- en ruiterpaden en -routes) heid over recreatieve voorzieningen Kwaliteit (1) Afstand/Bereikbaarheid (2) Aansluiting bij behoefte (3)

12 27. Hoe tevreden bent u over de culturele voorzieningen in de gemeente (o.a. theater, podia)? heid over culturele voorzieningen Kwaliteit (1) Afstand/Bereikbaarheid (2) Aansluiting bij behoefte (3) 28. Hoe tevreden bent u over het muziekonderwijs en de bibliotheken in de gemeente? (Vul voor elke voorziening in in welke mate u tevreden bent) Voorziening 1.Muziekonderwijs 2.Bibliotheek Hoe vaak maakt u gebruik van het openbaar vervoer, de buurtbus of de plusbus? (Geef aan hoe vaak u gebruik maakt van de genoemde mogelijkheden) Gebruik van: Vaak Soms Nooit Openbaar vervoer (1) Buurtbus (2) Plusbus (3) 30. Hoe tevreden bent u over het openbaar vervoer in de gemeente? heid over vervoersmogelijkheden als het gaat om Kwaliteit van vervoer (1) Bereikbaarheid (2) Frequentie (3)

13 31. Hoe tevreden bent u over de buurtbus? heid over vervoersmogelijkheden als het gaat om Kwaliteit van vervoer (1) Bereikbaarheid (2) Frequentie (3) 32. Hoe tevreden bent u over de plusbus? heid over vervoersmogelijkheden als het gaat om Kwaliteit van vervoer (1) Bereikbaarheid (2) Frequentie (3) 33. Hoe tevreden bent u over de gladheidbestrijding in de gemeente? 13 heid over gladheidbestrijding Binnen de kern (1) In het buitengebied (2) 34. Hoe tevreden bent u over de medische voorzieningen (o.a. artsen, apotheek) in de gemeente? heid over medische voorzieningen als het gaat om Kwaliteit (1) Afstand/Bereikbaarheid (2)

14 35. Hoe tevreden bent u over de politie, brandweer en ambulance in de gemeente? (Vul per hulpverleningsinstantie in in welke mate u tevreden bent) Hulpverleningsinstantie Politie Dorpswachten Brandweer Ambulance 35B. Als u ergens over bent, waar bent u dan met name over? O bereikbaarheid (telefonisch, zichtbaarheid etc.) O niet tijdig aanwezig O onvoldoende materieel O anders, namelijk Bent u op de hoogte van de dienstverlening van het Informatiepunt Wmo? O nee O ja, ik heb er wel eens gebruik van gemaakt O ja, maar ik maak er geen gebruik van 37. Zijn er voldoende voorzieningen voor ouderen en gehandicapten om zelfstandig in het dorp te kunnen blijven wonen? O nee O ja 3 ga door naar vraag 28 O ik weet het niet 3 ga door naar vraag 28 37B. Op het volgende gebied ontbreekt er iets (U kunt meerdere antwoorden aankruisen) O Kwaliteit en/of aanbod geschikte woningen O Kwaliteit en/of aanbod zorg O Kwaliteit en/of aanbod activiteiten O Kwaliteit en/of aanbod voorzieningen (maaltijdservice, woningaanpassing, klussendienst, personenalarmering) O Kwaliteit en/of aanbod vervoer O Kwaliteit en/of aanbod van informatie en advies

15 38. Hoe tevreden bent u over de relatie met de gemeente? heid over de gemeente als het gaat om: Dienstverlening (1) Informatieverstrekking (2) Bereikbaarheid van ambtenaren (3) Betrekken inwoners bij plannen en beleid (4) Het nakomen van afspraken (5) 39. Hoe tevreden bent u over uw dorp als het gaat om? heid over: De dorpskrant (1) De (dorps)website (2) Het dorpshuis (3) 15 Contact met Plaatselijk Belang (4) Dorpssteunpunt (5) Anders, namelijk: 40. Zijn er voorzieningen die u echt mist in uw eigen dorp? (Meerdere antwoorden mogelijk) O nee O ja, namelijk (vul in:)

16 Kwaliteit van de leefomgeving 41. Vindt u dat het dorp waarin u woont de afgelopen jaren vooruit of achteruit is gegaan? O vooruit, want dat blijkt uit: O achteruit, want dat blijkt uit: O gelijk gebleven 42. Denkt u dat uw dorp de komende jaren vooruit of achteruit zal gaan? O vooruit, want O achteruit, want O zal gelijk blijven 43. Bent u tevreden over het aantal inwoners en het aantal woningen in uw dorp? (Vul bij zowel aantal inwoners en aantal woningen slechts één antwoord in) Bent u tevreden over: Ja Nee, het moet groeien Nee, het zijn er al te veel 16 Het aantal inwoners Het aantal woningen 44. Vindt u dat uw dorp meer toerisme moet aantrekken? O ja, dat biedt kansen voor het dorp O nee, het dorp is geen toeristische trekker 3 ga door naar vraag 45 O ee, er is al te veel toerisme 3 ga door naar vraag 45 44B. Welke kansen liggen er voor het toerisme in uw dorp? O meer accommodaties voor logies (hotel, camping,bed&breakfast) O verbetering recreatieve paden en routes O organisatie van evenementen 45. Kunt u een rapportcijfer geven voor uw leefomgeving? (U kunt een heel getal tussen 0 en 10 invullen)

17 Maatschappelijke organisaties 46. Kunt u aangeven of u lid bent van de hieronder genoemde maatschappelijke organisaties. Zo ja, bent u dan passief lid (alleen als lid ingeschreven), deelnemer (ook deelname aan activiteiten) of actief lid (bestuursfunctie / organiseert (ook) activiteiten)? Maatschappelijke organisatie Geen lid Passief lid Deelnemer Actief lid 1. Politieke partij 2. Kerk 3. Plaatselijk belang 4. Vrouwenvereniging 5. Sociaal cultureel werk 6. Sportvereniging 7. Toneelvereniging 8. Muziekvereniging/muziekcorps 9. Jongerenvereniging/jeugdsoos 10. Ouderenvereniging/ouderensoos 11. Buurtvereniging 12. Anders, namelijk Waar vinden de activiteiten die u organiseert of waaraan u deelneemt overwegend plaats? O Overwegend in mijn eigen dorp O Overwegend elders in de gemeente O Overwegend buiten de gemeente O

18 De volgende uitspraken gaan over het dorp waarin u woont. 48. Een dorpshuis of multifunctioneel centrum waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, is voor mijn dorp onmisbaar. O helemaal mee eens O mee eens O mee oneens O helemaal mee oneens 49. De mensen in mijn dorp blijven hier graag wonen. O helemaal mee eens O mee eens O mee oneens O helemaal mee oneens 50. Ik woon in een dorp waar veel saamhorigheid is. 18 O helemaal mee eens O mee eens O mee oneens O helemaal mee oneens 51. Ik voel me thuis bij de mensen die in mijn dorp wonen. O helemaal mee eens O mee eens O mee oneens O helemaal mee oneens 52. Ik ben gehecht aan mijn dorp. O helemaal mee eens O mee eens O mee oneens O helemaal mee oneens

19 53. Als ik iemand nodig heb (voor hulp in huis, een karweitje of voor het halen van een boodschap) dan is er in het dorp iemand die ik daarvoor kan vragen. O helemaal mee eens O mee eens O mee oneens O helemaal mee oneens 54. Ik voel me verantwoordelijk voor mijn dorp. O helemaal mee eens O mee eens O mee oneens O helemaal mee oneens 55. Ik voel me wel eens onveilig in mijn dorp. O helemaal mee eens O mee eens O niet mee eens/niet mee oneens 3 ga door naar vraag 56 O mee oneens 3 ga door naar vraag 56 O helemaal mee oneens 3 ga door naar vraag B. Kunt u aangeven waarmee uw gevoel van onveiligheid samenhangt? (Meerdere antwoorden mogelijk) O verkeer en de verkeerssituatie in het dorp O openbare verlichting O verloedering van de openbare ruimte (bijv. rommel en vernielingen) O overlast van omwonenden of groepen personen (bijv. jeugd) O risico om slachtoffer te worden van criminaliteit (inbraak, diefstal, beroving etc.) O risico om slachtoffer te worden van geweld (mishandeling, bedreiging, verkrachting etc.) O anders, namelijk

20 Persoonlijke situatie 56. Ik heb voldoende contact met mijn vrienden en kennissen. O ja O nee 57. Ik zou met meer mensen contact willen hebben. O ja O nee 58. Er zijn mensen met wie ik goed kan praten en die ik kan vertrouwen. O vaak O soms O nooit Ik voel me wel eens alleen. O vaak O soms O nooit 60. Heeft u lichamelijke problemen die u voor langere tijd (minstens een maand) in uw bewegingsvrijheid beperken? O ja O nee 61. Als u een algemeen oordeel over uw gezondheid moest geven, welk rapportcijfer zou u dan geven? (U kunt een heel getal tussen 0 en 10 invullen)

21 62. Bent u mantelzorger? Dat wil zeggen: u verzorgt een naaste (familielid, buur, kennis) die extra zorg nodig heeft, bijvoorbeeld een chronisch of terminaal zieke, iemand met een lichamelijke of verstandelijke beperking of een dementerende? O ja O nee 3 ga door naar vraag 63 62B. Hoeveel tijd besteedt u gemiddeld aan deze extra zorg? O 0 tot 1 uur per dag O 1 tot 4 uur per dag O 4 tot 8 uur per dag O 8 of meer uren per dag 62C. Ervaart u deze zorg als last? O nooit O soms O vaak 62D. Bent u op de hoogte van de ondersteuningsmogelijkheden voor mantelzorgers? O nee O ja en ik maak er wel eens gebruik van O ja, maar ik maak er geen gebruik van 21

22 63. Wilt u hieronder aangeven aan welke dagelijkse bezigheid u de meeste tijd kwijt bent?? O werkend voor loon O (mee)werkend in eigen bedrijf O schoolgaand/studerend/cursussen O werkzoekend O werkzaam in eigen huishouden O zorg voor (klein)kinderen/gezin O werkzaam als vrijwilliger O werkzaam als mantelzorger O hobby s / sport O klussen / tuinieren O bezoek familie / vrienden O anders, nl.: (VUL IN:) 63B. Wilt u hieronder aangeven wat uw overige belangrijke bezigheden zijn? (Meerdere antwoorden mogelijk) 22 O werkend voor loon O (mee)werkend in eigen bedrijf O schoolgaand/studerend/cursussen O werkzoekend O werkzaam in eigen huishouden O zorg voor (klein)kinderen/gezin O werkzaam als vrijwilliger O werkzaam als mantelzorger O hobby s / sport O klussen / tuinieren O bezoek familie / vrienden O anders, nl.: (VUL IN:) 64. Heeft u thuis een computer? O ja O nee 65. Maakt u thuis gebruik van internet? O nooit O soms O vaak O niet van

23 66. Heeft u een rijbewijs? O ja O nee 67. Heeft uw huishouden één of meerdere auto s? O nee O ja, 1 auto O ja, meerdere auto s 68. Hoe beoordeelt u het totale maandelijkse inkomen van uw huishouden? O laag O gemiddeld 3 ga door naar vraag 69 O hoog 3 GA DOOR NAAR VRAAG 69 68B. Bent u bekend met de volgende regelingen voor mensen met een laag inkomen? (Meerdere antwoorden mogelijk) O De langdurigheidstoeslag O De regeling maatschappelijke participatie O De regeling bijkomende schoolkosten jaar O De regeling kind en PC O De witgoedregeling O De bijzondere bijstand O De AV Frieso (collectieve ziektekostenverzekering voor mensen met een laag inkomen) O De kwijtscheldingsregeling voor de gemeentelijke belastingen O De mogelijkheid om in sommige gevallen in aanmerking te komen voor een gratis identiteitskaart Tenslotte: Als u nu nog even terugdenkt aan alle vragen die u hebt beantwoord. Heeft u dan een onderwerp gemist of wilt u nog iets anders kwijt? (als u onvoldoende ruimte heeft voor uw opmerkingen, mag u ook de achterkant van deze pagina gebruiken om verder te schrijven.) O nee O ja, namelijk: Dit was de laatste vraag, hartelijk dank voor uw medewerking!

24 24

25 25

26 26

Dorpsanalyse Beetsterzwaag-Olterterp

Dorpsanalyse Beetsterzwaag-Olterterp Dorpsspiegels Opsterland 2013-2014 Dorpsanalyse -Olterterp 1, maart 2014 Joke van der Veen Hanna Jansons Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Aantal inwoners en respondenten 5 Aantal inwoners 5 De respons 5 Hoofdstuk

Nadere informatie

Dorpsanalyse Wijnjewoude

Dorpsanalyse Wijnjewoude Dorpsanalyse Wijnjewoude Dorpsspiegels Opsterland 2013-2014 Beetsterzwaag, april 2014 Joke van der Veen Hanna Jansons INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. Aantal inwoners en respondenten... 4 Aantal inwoners...

Nadere informatie

Dorpsanalyse Bakkeveen

Dorpsanalyse Bakkeveen Dorpsspiegels Opsterland 2013-2014 Dorpsanalyse 1 Beetsterzwaag, maart 2014 Joke van der Veen Hanna Jansons Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Aantal inwoners en respondenten 5 Aantal inwoners 5 De respons 5 Hoofdstuk

Nadere informatie

DORPSANALYSE Nij Beets

DORPSANALYSE Nij Beets DORPSANALYSE Nij Beets Dorpsspiegel Opsterland 2017-2018 Beetsterzwaag, april 2018 Joke van der Veen Hanna Jansons INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Basale gegevens Opsterland... 3 Aantal inwoners... 3 De respons...

Nadere informatie

Dorpsanalyse Langezwaag

Dorpsanalyse Langezwaag Dorpsanalyse Dorpsspiegels Opsterland 2017-2018 Beetsterzwaag, oktober 2018 Joke van der Veen INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 BASALE GEGEVENS OPSTERLAND... 4 Aantal inwoners... 4 De respons... 4 HOOFDSTUK 2

Nadere informatie

Dorpsanalyse Lippenhuizen

Dorpsanalyse Lippenhuizen Dorpsanalyse Dorpsspiegels Opsterland 2017-2018 Beetsterzwaag, oktober 2018 Joke van der Veen INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 BASALE GEGEVENS OPSTERLAND... 4 Aantal inwoners... 4 De respons... 4 HOOFDSTUK 2

Nadere informatie

Dorpsanalyse Jonkerslân

Dorpsanalyse Jonkerslân Dorpsanalyse Dorpsspiegels Opsterland 2017-2018 Beetsterzwaag, oktober 2018 Joke van der Veen INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 BASALE GEGEVENS OPSTERLAND... 4 Aantal inwoners... 4 De respons... 4 HOOFDSTUK 2

Nadere informatie

Dorpsanalyse Terwispel

Dorpsanalyse Terwispel Dorpsanalyse Dorpsspiegel Opsterland 2017-2018 Beetsterzwaag, oktober 2018 Joke van der Veen INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 BASALE GEGEVENS OPSTERLAND... 4 Aantal inwoners... 4 De respons... 4 HOOFDSTUK 2 DE

Nadere informatie

Dorpsanalyse Tijnje. Dorpsspiegels Opsterland Beetsterzwaag, oktober Joke van der Veen

Dorpsanalyse Tijnje. Dorpsspiegels Opsterland Beetsterzwaag, oktober Joke van der Veen Dorpsanalyse Dorpsspiegels Opsterland 2017-2018 Beetsterzwaag, oktober 2018 Joke van der Veen INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 BASALE GEGEVENS OPSTERLAND... 4 Aantal inwoners... 4 De respons... 4 HOOFDSTUK 2

Nadere informatie

Dorpsanalyse Frieschepalen

Dorpsanalyse Frieschepalen Dorpsanalyse Dorpsspiegels Opsterland 2017-2018 Beetsterzwaag, oktober 2018 Joke van der Veen INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 BASALE GEGEVENS OPSTERLAND... 4 Aantal inwoners... 4 De respons... 4 HOOFDSTUK 2

Nadere informatie

Dorpsanalyse Hemrik. Dorpsspiegels Opsterland Beetsterzwaag, oktober Joke van der Veen

Dorpsanalyse Hemrik. Dorpsspiegels Opsterland Beetsterzwaag, oktober Joke van der Veen Dorpsanalyse Dorpsspiegels Opsterland 2017-2018 Beetsterzwaag, oktober 2018 Joke van der Veen INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 BASALE GEGEVENS OPSTERLAND... 4 Aantal inwoners... 4 De respons... 4 HOOFDSTUK 2

Nadere informatie

Dorpsanalyse Wijnjewoude

Dorpsanalyse Wijnjewoude Dorpsanalyse Dorpsspiegels Opsterland 2017-2018 Beetsterzwaag, oktober 2018 Joke van der Veen INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 BASALE GEGEVENS OPSTERLAND... 4 Aantal inwoners... 4 De respons... 4 HOOFDSTUK 2

Nadere informatie

Dorpsanalyse Gorredijk

Dorpsanalyse Gorredijk Dorpsanalyse Dorpsspiegels Opsterland 2017-2018 Beetsterzwaag, oktober 2018 Joke van der Veen INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 BASALE GEGEVENS OPSTERLAND... 4 Aantal inwoners... 4 De respons... 4 HOOFDSTUK 2

Nadere informatie

Dorpsanalyse Nij Beets

Dorpsanalyse Nij Beets Dorpsanalyse Dorpsspiegels Opsterland 2017-2018 Beetsterzwaag, oktober 2018 Joke van der Veen INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 BASALE GEGEVENS OPSTERLAND... 4 Aantal inwoners... 4 De respons... 4 HOOFDSTUK 2

Nadere informatie

Dorpsanalyse Ureterp. Dorpsspiegels Opsterland Beetsterzwaag, oktober Joke van der Veen

Dorpsanalyse Ureterp. Dorpsspiegels Opsterland Beetsterzwaag, oktober Joke van der Veen Dorpsanalyse Dorpsspiegels Opsterland 2017-2018 Beetsterzwaag, oktober 2018 Joke van der Veen INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 BASALE GEGEVENS OPSTERLAND... 4 Aantal inwoners... 4 De respons... 4 HOOFDSTUK 2

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt In deze enquête stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven van 1 (zeer negatief) tot en met 10 (zeer positief).

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt Buurtnummer: Met deze enquête stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven van 1 (zeer negatief) tot 10 (zeer

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Inlogcode/ buurtnummer Enquête leefbaarheid in uw buurt Bij het onderzoeken van de leefbaarheid van de buurt, is het waardevol om te weten of er verschillen bestaan in beoordeling van de leefbaarheid naar

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt In deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven tussen de 1 (zeer negatief) en 10 (zeer positief).

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt Buurtnr: Met deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven. Daarbij geldt: een hoger cijfer (10)

Nadere informatie

Vragenlijst Dorpsplan Plus (DOP+) Geesteren

Vragenlijst Dorpsplan Plus (DOP+) Geesteren Vragenlijst Dorpsplan Plus (DOP+) Geesteren Wilt u 5 minuten nadenken over ons Geesteren? Pagina 1 van 7 Vragenlijst Dorpsplan Plus Geesteren Vragenlijst Dorpsplan Plus Geesteren Geesteren start dit najaar

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Buurtnr: Enquête leefbaarheid in uw buurt Met deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven. Daarbij geldt steeds: een hoger cijfer

Nadere informatie

Persoonlijke situatie. Buurtnummer 1

Persoonlijke situatie. Buurtnummer 1 Buurtnummer 1 Enquête leefbaarheid in uw buurt In deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. Bij het onderzoeken van de leefbaarheid, is het waardevol om te weten

Nadere informatie

Belevingsonderzoek Wmo Opsterland 2009

Belevingsonderzoek Wmo Opsterland 2009 Belevingsonderzoek Wmo psterland 2009 Beetsterzwaag, juni 2010 INHUDSPGAVE Inleiding... 3 Hoofdstuk 1 nderzoeksverantwoording... 4 1.1 De vragenlijst... 4 1.2 Steekproef... 4 1.3 Verspreiding... 4 1.4

Nadere informatie

000495201509/001 ENQUETE LEEFBAARHEID BINNENSTAD WEERT. Waarom deze enquête?

000495201509/001 ENQUETE LEEFBAARHEID BINNENSTAD WEERT. Waarom deze enquête? ENQUETE LEEFBAARHEID BINNENSTAD WEERT 000495201509/001 Waarom deze enquête? Dank u dat u wilt meewerken aan de Enquête Leefbaarheid Binnenstad Weert. De Bewonersorganisatie Binnenstad (BOB) onderzoekt

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens Deze vragen hebben betrekking op jouw persoonlijke situatie.

Persoonlijke gegevens Deze vragen hebben betrekking op jouw persoonlijke situatie. Vragenlijst Dorpsvisie Zevenhuizen Deze vragenlijst is opgezet als voorbereiding op de dorpsvisie. (Deze enquete is ook in te vullen via de site www.7huizen.nl) Persoonlijke gegevens Deze vragen hebben

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt Buurtnr: xx In deze enquête worden diverse vragen gesteld op het gebied van leefbaarheid. We vragen u daarover een oordeel te geven door middel van een rapportcijfer op

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid/veiligheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid/veiligheid in uw buurt Buurtnr: Vragenlijstnr: Enquête leefbaarheid/veiligheid in uw buurt Deze vragenlijst gaat over de leefbaarheid en veiligheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven. Daarbij geldt: hoe hoger

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt In deze enquête stellen wij u graag een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven tussen de 1 (zeer negatief) en 10 (zeer positief).

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt. Persoonlijke situatie. Jaar. Leefbaarheidsonderzoek Vlissingen 1

Enquête leefbaarheid in uw buurt. Persoonlijke situatie. Jaar. Leefbaarheidsonderzoek Vlissingen 1 Enquête leefbaarheid in uw buurt Met deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven tussen 1 en 10, waarbij een hoog cijfer betekent

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt Met deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven tussen de 1 (zeer negatief) en de 10 (zeer

Nadere informatie

Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007

Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007 Integrale veiligheid resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 1.1 Respons 1 2 Veiligheidsgevoelens 3 2.1 Gevoel van veiligheid in specifieke situaties 3 2.2 Verschillen onderzoeksgroepen

Nadere informatie

SAMEN VERDER BOUWEN AAN EEN LEEFBAAR EN SOCIAAL ROSSUM, LEMSELO EN VOLTHE

SAMEN VERDER BOUWEN AAN EEN LEEFBAAR EN SOCIAAL ROSSUM, LEMSELO EN VOLTHE SAMEN VERDER BOUWEN AAN EEN LEEFBAAR EN SOCIAAL ROSSUM, LEMSELO EN VOLTHE ENQUÊTE DORPSRAAD ROSSUM LEMSELO VOLTHE 2012 1 Nu en in de nabije toekomst: wat leeft er bij u? Januari 2012 Geachte inwoner(s)

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt In deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven tussen de 1 (zeer negatief) en 10 (zeer positief).

Nadere informatie

Uitwerking enquête Woonbehoefte Wessem 2014.

Uitwerking enquête Woonbehoefte Wessem 2014. Uitwerking enquête Woonbehoefte Wessem 2014. Binnen welke leeftijdscategorie valt u? (Er kunnen meerdere lijsten per gezin worden ingevuld. Zie ook www.dorpsraadwessem.nl) 18-25/ 2 25-35/ 8 35-45/ 12 45-55/

Nadere informatie

Inventarisatie woonbehoefte Nuis/Niebert 2009

Inventarisatie woonbehoefte Nuis/Niebert 2009 Inventarisatie woonbehoefte Nuis/Niebert 2009 Inventarisatie woonbehoefte Nuis/Niebert 2009 Plaatselijk Belang Nuis/Niebert is nieuwsgierig wat de wensen zijn van de inwoners en eventuele toekomstige bewoners,

Nadere informatie

Enquête woongroep Surinaams-Javaanse ouderen

Enquête woongroep Surinaams-Javaanse ouderen Enquête woongroep Surinaams-Javaanse ouderen Algemeen 1. Hoe oud bent u? jaar 2. Wat is uw geslacht? man / vrouw 3. Wat is uw burgerlijke staat? O getrouwd O alleenstaand 4.a. Wonen er nog kinderen bij

Nadere informatie

Tabellenboek. Leefbaarheidsmonitor Leiden 2000

Tabellenboek. Leefbaarheidsmonitor Leiden 2000 Tabellenboek behorende bij de Leefbaarheidsmonitor 2000 N. Goezinne P. van Wensveen juli 2000 een onderzoek in opdracht van de Gemeente Onderzoeker Projectleider Opdrachtgever Interne begeleiding Nico

Nadere informatie

VRAGENLIJST. Mantelzorger

VRAGENLIJST. Mantelzorger VRAGENLIJST pagina 2 Uw ervaringen als mantelzorger zijn waardevol U zorgt voor uw partner, een familielid, een vriend of andere naaste. In deze lijst staan vragen over wat die zorg betekent voor u als

Nadere informatie

IMPACT OP PARTICIPATIE EN AUTONOMIE (IPA) VRAGENLIJST. Ontwikkeld door M. Cardol, Nivel

IMPACT OP PARTICIPATIE EN AUTONOMIE (IPA) VRAGENLIJST. Ontwikkeld door M. Cardol, Nivel IMPACT OP PARTICIPATIE EN AUTONOMIE (IPA) VRAGENLIJST Ontwikkeld door M. Cardol, Nivel Versie augustus 2004, bewerkt en aangepast door Nyfer, augustus 2013 IPA Vragenlijst : 'Impact op Participatie en

Nadere informatie

Leefbaarheidsenquête ALGEMENE VRAGEN. Dorpnr.: 1

Leefbaarheidsenquête ALGEMENE VRAGEN. Dorpnr.: 1 Dorpnr.: 1 Leefbaarheidsenquête In deze enquête worden diverse vragen gesteld op het gebied van leefbaarheid. Hier kunt u een oordeel over geven door middel van een cijfer van 1 (zeer negatief) t/m 10

Nadere informatie

Netwerk Ouderenzorg Regio Noord

Netwerk Ouderenzorg Regio Noord Netwerk Ouderenzorg Regio Noord Vragenlijst Behoefte als kompas, de oudere aan het roer Deze vragenlijst bestaat vragen naar uw algemene situatie, lichamelijke en geestelijke gezondheid, omgang met gezondheid

Nadere informatie

Enquêtevragen Zorg en Welzijn Dirkshorn e.o. april 2014

Enquêtevragen Zorg en Welzijn Dirkshorn e.o. april 2014 Dit is het begin van de enquête. De eerste 4 vragen gaan over uw persoonlijke kenmerken. Aankruisen wat van toepassing is. 1. Wat is uw gezinssamenstelling? Alleenstaand zonder kind(eren) Samenwonend /

Nadere informatie

Beleving openbare ruimte Tanthof Delft Onderzoek uitgevoerd door PPBnootdorp in opdracht van de gemeente Delft

Beleving openbare ruimte Tanthof Delft Onderzoek uitgevoerd door PPBnootdorp in opdracht van de gemeente Delft Beleving openbare ruimte Tanthof Delft Onderzoek uitgevoerd door PPBnootdorp in opdracht van de gemeente Delft december 2018 1. Respons 1. Respons Bent u man of vrouw? Wat is de samenstelling van uw huishouden?

Nadere informatie

Dorpsraad Oostrum werkt samen met u aan het derde. Dorps Omgevings Programma (DOP) Enquête DOP 2017

Dorpsraad Oostrum werkt samen met u aan het derde. Dorps Omgevings Programma (DOP) Enquête DOP 2017 Dorpsraad Oostrum werkt samen met u aan het derde Dorps Omgevings Programma (DOP) Enquête DOP 2017 Ter verbetering van de leefbaarheid in Oostrum vragen wij 15 minuten van uw tijd. Deze enquête heeft tot

Nadere informatie

Aanvraag Geld-Terug-Regeling 2015

Aanvraag Geld-Terug-Regeling 2015 Aanvraag Geld-Terug-Regeling 2015 Lees voor het invullen van dit formulier eerst de Toelichting goed door. De door u verstrekte gegevens worden in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegegevens

Nadere informatie

7. Vragenlijst Leefbaarheidsmonitor Leiden 2004

7. Vragenlijst Leefbaarheidsmonitor Leiden 2004 7. Vragenlijst Leefbaarheidsmonitor Leiden 2004 (Inclusief de antwoorden voor heel Leiden) A. Voorzieningen in de buurt a1. Als eerste willen wij u een aantal vragen stellen over de voorzieningen in uw

Nadere informatie

Aanvraag Geld-Terug-Regeling 2016

Aanvraag Geld-Terug-Regeling 2016 Aanvraag Geld-Terug-Regeling 2016 Lees voor het invullen van dit formulier eerst de Toelichting goed door. De door u verstrekte gegevens worden in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens

Nadere informatie

Enquête Burgertevredenheidsonderzoek Onderzoek naar de dienstverlening van de gemeente Vlagtwedde

Enquête Burgertevredenheidsonderzoek Onderzoek naar de dienstverlening van de gemeente Vlagtwedde Enquête Burgertevredenheidsonderzoek Onderzoek naar de dienstverlening van de gemeente Vlagtwedde De gemeente Vlagtwedde wil graag uw mening weten over verschillende onderwerpen binnen de gemeente en heeft

Nadere informatie

Gesprekspuntenlijst huisbezoeken ouderen te Best

Gesprekspuntenlijst huisbezoeken ouderen te Best Gesprekspuntenlijst huisbezoeken ouderen te Best Datum huisbezoek : Naam ouderenbezoeker tel.: Persoonsgegevens: Naam : Straatnaam : Postcode/plaats : Geboortedatum : Geslacht : Telefoonnummer : Inleiding

Nadere informatie

Vragenlijst multiproblematiek I

Vragenlijst multiproblematiek I Bijlage B Vragenlijst multiproblematiek I 1 Achtergrondkenmerken V1. Wat is je geboortedatum? V2. Ben je een jongen of een meisje? V3. Wat zijn de vier cijfers van je postcode? V4. In welk land ben je

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inleiding Leeswijzer 1. Wet maatschappelijke ondersteuning 2. Het gesprek voorbereiden 3. Tot slot

Inhoudsopgave Inleiding Leeswijzer 1. Wet maatschappelijke ondersteuning 2. Het gesprek voorbereiden 3. Tot slot Inhoudsopgave Inleiding... 4 Leeswijzer... 5 1. Wet maatschappelijke ondersteuning... 6 De gemeente... 6 Het Wmoloket... 6 Het gesprek... 7 2. Het gesprek voorbereiden... 8 Woonsituatie... 9 Huishouden...

Nadere informatie

VRAGENLIJST BEHOEFTEONDERZOEK

VRAGENLIJST BEHOEFTEONDERZOEK VRAGENLIJST BEHEFTENDERZEK Beste deelnemer, Met Beste deze deelnemer, vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over uw n op het gebied van zorg, wonen en welzijn. Wat denkt u nodig te hebben om zo lang

Nadere informatie

Vragenlijst mantelzorg

Vragenlijst mantelzorg Vragenlijst mantelzorg Aanwijzingen bij de vragenlijst Het invullen van de vragenlijst kost u ongeveer twintig minuten Als u leest uw naaste, dan gaat de vraag over de persoon voor wie u mantelzorger bent.

Nadere informatie

Resultaten enquête woonbehoeften Beesd

Resultaten enquête woonbehoeften Beesd Resultaten enquête woonbehoeften Beesd Beesd, oktober 2017 - 2 - Inhoudsopgave Pagina Voorwoord 3 Resultaten enquête woonbehoeften Beesd 4 Enquête woonbehoeften Beesd 12 Beesd voor Elkaar 18 - 3 - Voorwoord

Nadere informatie

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk...

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... Ik heb een vraag over zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... 1 Ik heb een laag inkomen en vind het moeilijk om werk te vinden... Ik wil me

Nadere informatie

Dorpsspiegels Opsterland 2013-2014. Basisanalyse. Beetsterzwaag, februari 2014 Joke van der Veen Hanna Jansons

Dorpsspiegels Opsterland 2013-2014. Basisanalyse. Beetsterzwaag, februari 2014 Joke van der Veen Hanna Jansons Dorpsspiegels Opsterland 2013-2014 1 Beetsterzwaag, februari 2014 Joke van der Veen Hanna Jansons Inhoudsopgave Inleiding 5 Hoofdstuk 1 Basale gegevens Opsterland 7 Bevolkingdichtheid en woningdichtheid

Nadere informatie

Vragenlijst Ervaren regie in de zorg

Vragenlijst Ervaren regie in de zorg Vragenlijst Ervaren regie in de zorg versie voor mondelinge afname Introductie Zwart = tekst interviewer Schuingedrukt = ter ondersteuning interviewer (niet hardop lezen) De vragen uit deze vragenlijst

Nadere informatie

Onderzoek woon-, welzijn- en zorgbehoeften in Sterksel en Gerwen WELKOM. Korte toelichting op project 1 e resultaten Discussie in kleine groepjes

Onderzoek woon-, welzijn- en zorgbehoeften in Sterksel en Gerwen WELKOM. Korte toelichting op project 1 e resultaten Discussie in kleine groepjes Onderzoek woon-, welzijn- en zorgbehoeften in Sterksel en Gerwen WELKOM Korte toelichting op project 1 e resultaten Discussie in kleine groepjes Toelichting op project Waarom Doelstellingen: Daadwerkelijke

Nadere informatie

Enquête Leefbaarheid in Koningslust

Enquête Leefbaarheid in Koningslust Enquête Leefbaarheid in Koningslust eze enquête heeft tot doel om te onderzoeken wat de bewoners van Koningslust vinden van hun dorp. Het eerste deel van deze vragenlijst gaat over de leefbaarheid in uw

Nadere informatie

Vierhuizen Vooruit! Vanavond. Dorpsonderzoeken. Onderzoeksmodel. Doel van het onderzoek. Tussentijdse presentatie onderzoeksresultaten

Vierhuizen Vooruit! Vanavond. Dorpsonderzoeken. Onderzoeksmodel. Doel van het onderzoek. Tussentijdse presentatie onderzoeksresultaten Vanavond Vierhuizen Vooruit! Tussentijdse presentatie inwonersonderzoek Vierhuizen 2012 Kenniscentrum NoorderRuimte Dorpsonderzoeken Doel van het onderzoek en het onderzoeksmodel Voortgang en eerste resultaten!

Nadere informatie

Alvast hartelijk dank voor het meedoen! Klik op 'volgende' om naar de eerste vraag te gaan.

Alvast hartelijk dank voor het meedoen! Klik op 'volgende' om naar de eerste vraag te gaan. 1. Leefbaarheid in Groningen Fijn dat u mee wilt doen aan het onderzoek 'Leefbaarheid in Groningen'. De volgende vraag staat centraal: "Hoe kijkt u aan tegen de leefbaarheid in uw dorp of wijk?" In deze

Nadere informatie

NL39577.018.12 ULTRA; 6-6-2012 Versie 1 Vragenlijsten. na het krijgen van de hersenbloeding. Dus, wanneer u op 1 januari een

NL39577.018.12 ULTRA; 6-6-2012 Versie 1 Vragenlijsten. na het krijgen van de hersenbloeding. Dus, wanneer u op 1 januari een A. VRAGENLIJST ZORGKOSTEN Instructies voor het invullen van de vragenlijst: - De vragenlijst betreft de periode van uw ontslag uit het ziekenhuis tot 6 maanden na het krijgen van de hersenbloeding. Dus,

Nadere informatie

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten?

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten? Ik heb een vraag...... over zorg, huiselijk geweld en kindermishandeling, hulp en ondersteuning, opvoeding en jeugdhulp, ziekenhuisopname, beschermd wonen, schulden, werkloosheid, mijn arbeidsbeperking

Nadere informatie

Vragenlijst Dorpsplan Plus (DOP+) Fleringen. Wilt u 5 minuten nadenken over ons Fleringen? dorpsraad. Fleringen

Vragenlijst Dorpsplan Plus (DOP+) Fleringen. Wilt u 5 minuten nadenken over ons Fleringen? dorpsraad. Fleringen Vragenlijst Dorpsplan Plus (DOP+) Fleringen Wilt u 5 minuten nadenken over ons Fleringen? dorpsraad Fleringen Vragenlijst Dorpsplan Plus Fleringen Fleringen start dit najaar met het maken van een Dorpsplan

Nadere informatie

Enquête Nieuwe Dorpsvisie Bantega

Enquête Nieuwe Dorpsvisie Bantega Enquête Nieuwe Dorpsvisie Bantega In het najaar van 2014 heeft het bestuur van Plaatselijk Belang Bantega een werkgroep samengesteld die de opdracht heeft gekregen om een nieuwe Dorpsvisie op te stellen.

Nadere informatie

Uitwerking Enquête. 1. Binnen welke leeftijdscategorie valt U

Uitwerking Enquête. 1. Binnen welke leeftijdscategorie valt U Uitwerking Enquête. 1. Binnen welke leeftijdscategorie valt U < 18 jaar. 0 18 tot 25 jaar. 3 25 tot 35 jaar. 7 35 tot 45 jaar 18 45 tot 55 jaar. 14 55 tot 65 jaar. 20 65 tot 75 jaar. 9 > 75 jaar 9 Totaal

Nadere informatie

Wmo-loket. In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning

Wmo-loket. In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning Wmo-loket In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning sopgave 1. Wet maatschappelijke ondersteuning... 5 De gemeente... 5 Het Wmo loket... 5 Het gesprek... 6 2. Het gesprek voorbereiden... 7 Woonsituatie...

Nadere informatie

Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden

Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden Voor wie is dit onderzoek? 1) Zelfstandig wonende ouderen

Nadere informatie

De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers. Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek

De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers. Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek Afdeling Vastgoed en Wonen 29 augustus 2014 2 Algemeen Deze notitie bevat cijfers over inwoners en woningvoorraad

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk Vrijwillige hulp

Vrijwilligerswerk Vrijwillige hulp Vrijwilligerswerk Mantelzorg Vrijwillige hulp Burenhulp Maak samen het verschil. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil. Hun inzet op het gebied van onder andere cultuur, zorg, sport, natuur

Nadere informatie

Woonwensenenquête Drijber

Woonwensenenquête Drijber Woonwensenenquête Drijber Woningbehoefte en verhuiswensen van inwoners Enquêteresultaten Gemeente Midden-Drenthe Afdeling Bouwen en Wonen Na 2010 Inleiding In het na van 2010 is er een woonwensenenquête

Nadere informatie

Lokale kwaliteit Maart/april 2015

Lokale kwaliteit Maart/april 2015 Resultaten peiling Panel Lokale kwaliteit Maart/april 2015 Van 24 maart tot en met 6 april kon het Panel een peiling invullen over de kwaliteit van hun leefomgeving. Ruim 1.750 van de ongeveer 6.500 uitgenodigde

Nadere informatie

Behoeftepeiling voor alle mensen die graag in de Walsberg willen wonen.

Behoeftepeiling voor alle mensen die graag in de Walsberg willen wonen. Behoeftepeiling voor alle mensen die graag in de Walsberg willen wonen. (Toekomstige) inwoners van De Walsberg, Dorpsraad Walsberg zet zich in voor het behoud en daar waar mogelijk voor de verbetering

Nadere informatie

INSTRUCTIE VOOR HET INVULLEN VAN DE ENQUÊTE

INSTRUCTIE VOOR HET INVULLEN VAN DE ENQUÊTE Beste dorpsgenoten, Vanaf 2015 is er veel veranderd op het gebied van werk, zorg en welzijn. De gemeente is veel meer dan voorheen verantwoordelijk geworden voor een aantal belangrijke taken. De gemeente

Nadere informatie

Helemaal oneens. Helemaal eens Geen mening. Neutraal Eens. Oneens

Helemaal oneens. Helemaal eens Geen mening. Neutraal Eens. Oneens Algemeen 1. Bent u een man of een vrouw? 0 Man 0 Vrouw 2. Wat is uw geboortejaar?... 3. Hoe betrokken voelt u zich bij het dorp? 0 Zeer betrokken 0 Redelijk betrokken 0 Nauwelijks betrokken 0 Niet betrokken

Nadere informatie

t Trefpunt, Laag Zuthem

t Trefpunt, Laag Zuthem t Trefpunt, Laag Zuthem 'Trefpuntbestuur peilt uw mening over t Trefpunt.' Beste bewoner van Laag Zuthem en het omliggende buitengebied, Wat zijn uw ideeën over de toekomst van ons dorpshuis? Momenteel

Nadere informatie

Waar staat je gemeente. Gemeente Enschede

Waar staat je gemeente. Gemeente Enschede Waar staat je gemeente Gemeente Enschede Inhoudsopgave Sheetnummer Samenvatting 3 Burgerpeiling Waar staat je gemeente & respons 4 Woon & leefomgeving Waardering & sociale samenhang 5 Veiligheid en overlast

Nadere informatie

Algemene vragen voor uw beoordeling. UWV Afdeling Wajong Antwoordnummer 46298 1060 WC Amsterdam

Algemene vragen voor uw beoordeling. UWV Afdeling Wajong Antwoordnummer 46298 1060 WC Amsterdam Vragenlijst Wajong Algemene vragen voor uw beoordeling Waarom dit formulier? UWV gaat van alle mensen met een oude of nieuwe Wajonguitkering vaststellen of zij mogelijkheden hebben om te werken. Dit noemen

Nadere informatie

Sterksel: in elke fase van mijn leven! Tabellenrapport

Sterksel: in elke fase van mijn leven! Tabellenrapport Sterksel: in elke fase van mijn leven! Tabellenrapport Sterksel: in elke fase van mijn leven! Tabellenrapport mevrouw M. Tan MSc het PON, kennis in uitvoering Tilburg, april 2014 Colofon Het PON heeft

Nadere informatie

Jongeren en Starters op de Heetense Woningmarkt

Jongeren en Starters op de Heetense Woningmarkt Enquête; Jongeren en Starters op de Heetense Woningmarkt Vaak wordt verteld dat er in Heeten onvoldoende aanbod is voor jeugdigen en starters op de woningmarkt. Als Plaatselijk belang willen wij graag

Nadere informatie

U gaat de vragenlijst Kansen in Kaart (KiK) invullen. Voordat u begint is het goed een aantal dingen te weten.

U gaat de vragenlijst Kansen in Kaart (KiK) invullen. Voordat u begint is het goed een aantal dingen te weten. De begeleidende instructie brief: Vragenlijst Kansen in Kaart (KiK) U gaat de vragenlijst Kansen in Kaart (KiK) invullen. Voordat u begint is het goed een aantal dingen te weten. Instructie Omcirkel of

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Resultaten per district en in de tijd Bureau Onderzoek Op Maat april 2010 Veiligheidsmonitor 2009, gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de

Nadere informatie

Ledenenquete HollandSchermen. Wij willen u eerst enkele algemene vragen stellen

Ledenenquete HollandSchermen. Wij willen u eerst enkele algemene vragen stellen juni 2016 Ledenenquete HollandSchermen Graag willen wij u een aantal vragen stellen als lid en/of betrokkenne bij HollandSchermen. Hierdoor krijgen wij beter inzicht en kunnen wij het beleid aanpassen

Nadere informatie

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid 2016

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid 2016 Raadsnummer Versie Datum Maart 2017 1 (67) Onderzoek & Statistiek Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid 2016 Tabellenrapport: tabellen, vragenlijst Gemeente Nieuwegein Raadsnummer Datum November 2017 Auteur

Nadere informatie

Slecht Voldoende Goed Weet niet Wat vindt u van de gezondheid- en zorgvoorzieningen 4% 36% 56% 4% Wat vindt u van het aanbod aan gezondheid- en

Slecht Voldoende Goed Weet niet Wat vindt u van de gezondheid- en zorgvoorzieningen 4% 36% 56% 4% Wat vindt u van het aanbod aan gezondheid- en Enquête Schuytgraaf Bewoners van Schuytgraaf hebben de enquête ingevuld. In totaal waren er 144 respondenten. Hieronder vind je de belangrijkste conclusies en opmerkingen die uit de enquête naar voren

Nadere informatie

Cliëntondersteuning. Tips voor het keukentafelgesprek. Hoe kan ik mij voorbereiden op het gesprek met de Wmo-consulent van de gemeente?

Cliëntondersteuning. Tips voor het keukentafelgesprek. Hoe kan ik mij voorbereiden op het gesprek met de Wmo-consulent van de gemeente? Cliëntondersteuning Tips voor het keukentafelgesprek Hoe kan ik mij voorbereiden op het gesprek met de Wmo-consulent van de gemeente? Inleiding...3 Leeswijzer...4 Wet maatschappelijke ondersteuning...5

Nadere informatie

1 Is er uit jouw huishouden in de afgelopen vijf jaar wel eens een fiets gestolen?

1 Is er uit jouw huishouden in de afgelopen vijf jaar wel eens een fiets gestolen? Fietsendiefstal Onderzoeksresultaten TIPHorstaandeMaas.nl Fietsendiefstal Fietsendiefstal is in Nederland de meest voorkomende vorm van criminaliteit (bron: politie). 8 7 6 1 Is er uit jouw huishouden

Nadere informatie

<Aanhef1> <voorletters><tussenvoegsel><achternaam> <Straatnaam><huisnummer><toevoeging> <postcode> <plaats>

<Aanhef1> <voorletters><tussenvoegsel><achternaam> <Straatnaam><huisnummer><toevoeging> <postcode> <plaats> Datum 31 mei 2009 Betreft Klantheidsonderzoek Portaal Ons kenmerk MCKTO090403 Behandeld door

Nadere informatie

Wonen Aar en Amstel. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1

Wonen Aar en Amstel. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1 Inhoudsopgave 1...1 2 Hoofdsectie...2 1 Wat is uw leeftijd?...2 2 In welke kern woont u?...3 3 Uit hoeveel personen bestaat uw huishouden?...4 4 Woont u in een huur of koopwoning?...5 5 Wat voor soort

Nadere informatie

* 44 mensen geven aan te willen verhuizen binnen 5 jaar en nog eens 27 tussen 5 en 10 jaar

* 44 mensen geven aan te willen verhuizen binnen 5 jaar en nog eens 27 tussen 5 en 10 jaar Enquête Woonbehoefte Na het gereedkomen van de Woonvisie is het dorpsberaad gestart met de uitwerking om tot dit gewenste beeld te komen. Als eerste is d.m.v. een enquête geïnventariseerd wat de vraag

Nadere informatie

met de wmo doet iedereen gewoon mee

met de wmo doet iedereen gewoon mee De Wet maatschappelijke ondersteuning eenvoudig verteld Dit boekje met informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt de belangrijkste onderdelen van de Wmo uit. Wilt u meer weten over

Nadere informatie

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe Bevraging aan de inwoners van Alveringem Beste inwoner, Het meerjarenplan moet worden opgemaakt voor de periode 2014-2020. In zo n meerjarenplan staat wat het bestuur allemaal zou willen en moeten kunnen

Nadere informatie

Resultaten enquête woonbehoeften Beesd

Resultaten enquête woonbehoeften Beesd Resultaten enquête woonbehoeften Beesd Beesd, oktober 2017 - 2 - Inhoudsopgave Pagina Voorwoord 3 Resultaten enquête woonbehoeften Beesd 4 Enquête woonbehoeften Beesd 12 Beesd voor Elkaar 18 - 3 - Voorwoord

Nadere informatie

Woonwensen enquête. 5. Bent u tevreden met uw huidige woning? zeer tevreden, omdat.. tevreden, omdat ontevreden, omdat.. zeer ontevreden, omdat.

Woonwensen enquête. 5. Bent u tevreden met uw huidige woning? zeer tevreden, omdat.. tevreden, omdat ontevreden, omdat.. zeer ontevreden, omdat. Woonwensen enquête Huidige woonsituatie 1. Wat zijn uw persoonsgegevens? Naam. Straat en huisnummer. Postcode en Plaats. 2. In wat voor type woning woont u? eengezinswoning appartement/flat met/zonder

Nadere informatie

Q1 Wat is uw leeftijd?

Q1 Wat is uw leeftijd? Q1 Wat is uw leeftijd? Answered: 144 Skipped: 0 18-25 jaar 26-35 jaar 36-45 jaar 46-55 jaar 56-65 jaar 66-75 jaar 76 jaar of ouder 18-25 jaar 26-35 jaar 36-45 jaar 46-55 jaar 56-65 jaar 66-75 jaar 76 jaar

Nadere informatie

Kanteling Wmo Iedereen doet mee

Kanteling Wmo Iedereen doet mee Kanteling Wmo Iedereen doet mee Wmo-loket In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning Een brochure voor iedereen die ondersteuning nodig heeft vanuit de Wmo. Vrijwillige ouderenadviseur uit Gelderland

Nadere informatie

Leefbaarheidsonderzoek: Wognum. Gemeente Medemblik Januari 2011

Leefbaarheidsonderzoek: Wognum. Gemeente Medemblik Januari 2011 Leefbaarheidsonderzoek: Gemeente Medemblik Januari 2011 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2011-1741 K Datum : januari

Nadere informatie

Ervaringen van mensen met verstandelijke beperkingen of psychiatrische problemen met zelfstandig wonen en deelname aan de samenleving

Ervaringen van mensen met verstandelijke beperkingen of psychiatrische problemen met zelfstandig wonen en deelname aan de samenleving Een eigen huis.. Ervaringen van mensen met verstandelijke beperkingen of psychiatrische problemen met zelfstandig wonen en deelname aan de samenleving M.H. Kwekkeboom (red.) A.H. de Boer (SCP) C.van Campen

Nadere informatie

Klanttevredenheid. Vereenzaming Ouderen Soest VOS

Klanttevredenheid. Vereenzaming Ouderen Soest VOS 2011 Klanttevredenheid Vereenzaming Ouderen Soest VOS Stichting Welzijn Ouderen Soest Molenstraat 8c 3764 TG Soest 035 60 23 681 info@swos.nl www.swos.nl KvK 41189365 Klanttevredenheidsonderzoek Vereenzaming

Nadere informatie