Aanvraag Geld-Terug-Regeling 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanvraag Geld-Terug-Regeling 2015"

Transcriptie

1 Aanvraag Geld-Terug-Regeling 2015 Lees voor het invullen van dit formulier eerst de Toelichting goed door. De door u verstrekte gegevens worden in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegegevens uitsluitend gebruikt voor het behandelen van deze aanvraag. Voor het indienen van de aanvraag dient u te beschikken over een geldig identiteitsbewijs (geen rijbewijs) en dient u op het juiste adres ingeschreven te staan bij de gemeente. Belangrijk: vult u álle vragen volledig in en stuur alle bewijsstukken mee (zie pagina 4). 1. Persoonlijke gegevens Naam en voorletters Adres Postcode en woonplaats Geboortedatum Telefoonnummer BSN (burgerservicenummer) Uzelf Partner 2. Samenstelling gezin Ik woon samen met mijn (on)gehuwde partner (geen kind) Ik woon samen met mijn (on)gehuwde partner met kinderen Alle kinderen zijn minderjarig Ik heb minderjarige en meerderjarige kinderen in huis* Ik woon alleen met kinderen Alle kinderen zijn minderjarig Ik heb minderjarige en meerderjarige kinderen in huis* Ik ben alleenstaande Ik ben alleenstaande en woon met alleen meerderjarige kinderen* * Vul ook vraag 5B in 3. Wonen en woonlasten Ik betaal woonkosten in de vorm van huur, hypotheek of anders nee ja, De woonkosten per maand: pagina 1

2 Mijn huidige woonsituatie is als volgt: Kruis aan wat van toepassing is. huurwoning onderhuurder/kostganger/kamerbewoner bij ouders inwonend/inwonende ouder(s) geen vaste woon-/verblijfplaats koopwoning AWBZ-instelling (inrichting/begeleid wonen) woonwagen kraakpand 4. Medebewoners Geef aan of er naast bovenstaande situaties nog andere meerderjarige mensen op uw adres wonen en geef de relatie aan (vriend, familie, onderhuur). Naam Relatie 5A. Uw inkomen In de onderstaande tabel vult u in welk inkomen u momenteel netto per maand ontvangt. Indien u getrouwd bent of als u samenwoont, geeft u ook het inkomen op van uw partner. Raadpleeg eerst de toelichting voor het begrip inkomen en het toetsbedrag 110% bijstand. Als u een WWB-uitkering ontvangt, ga verder met vraag 6. Loon Uitkering; WW, WIA, ANW e.d. UNI - WAA Alimentatie AOW-pensioen Andere pensioenen Overige inkomsten Heffingskorting minstverdienende partner Inkomensafhankelijke combinatiekorting Uzelf (netto per maand) Partner (netto per maand) pagina 2

3 5B. Inkomen meerderjarige kinderen Kind studeert en heeft naast studiefinanciering geen andere inkomsten Kind studeert en heeft naast studiefinanciering ook andere inkomsten Kind studeert niet en heeft inkomsten kind studeert niet en heeft ook geen inkomsten Inkomen inwonende kinderen van 18 jaar en ouder Voornaam Studiefinanciering Andere netto inkomsten kind ja nee per maand ja nee per maand ja nee per maand 6. Vraagt u een bijdrage aan voor uzelf? Nee Ja, kosten voor 7. Vraagt u een bijdrage aan voor uw partner? Nee Ja, kosten voor 8. Vraagt u een bijdrage aan voor een of meer inwonende kinderen jonger dan 18 jaar? Nee Kindgegevens 1: Ja Naam en voorletters Kosten voor: Geboortedatum BSN (burgerservicenummer) _ pagina 3

4 Kindgegevens 2: Naam en voorletters Kosten voor: Geboortedatum BSN (burgerservicenummer) _ Vraagt u voor meer dan 2 kinderen aan, lever deze gegevens dan apart bij de aanvraag in. Stuurt u de volgende bewijsstukken mee: geldig legitimatiebewijs (geen rijbewijs) of geldig verblijfsdocument; kopieën van de meest recente bewijsstukken van alle inkomsten (bijvoorbeeld uitkeringsspecificaties, loonstroken, gegevens studiefinanciering) (let op géén jaaropgaven); als u een heffingskorting van de Belastingdienst ontvangt, stuur dan een kopie van de beschikking voorlopige teruggaaf van de heffingskorting mee; bewijsstukken van alle inkomsten van inwonende meerderjarige kinderen; kopieën van bewijsstukken van de gemaakte kosten van de activiteiten in 2014 (bijvoorbeeld facturen, bankafschriften (omcirkel de betreffende kosten), kwitanties en/of (entree)kaarten). 9. Betaling De bijdrage kan worden uitbetaald op IBAN /bankrekeningnr. De bijdrage voor cliënten die een WWB-uitkering ontvangen, wordt op het zelfde bankrekeningnummer overgemaakt als de uitkering; onder bewindvoering staan, wordt op het bankrekeningnummer van de bewindvoerder overgemaakt en de correspondentie wordt ook naar de bewindvoerder gestuurd. 10. Ondertekening Door het zetten van mijn handtekening geef ik aan dit formulier te hebben gelezen en vervolgens volledig en naar waarheid te hebben ingevuld. Ik begrijp dat het verstrekken van onjuiste informatie kan leiden tot stopzetting en terugvordering van uitgekeerde bedragen. Ik weet dat de gemeente mijn gegevens kan controleren. Plaats en datum Handtekening aanvrager Tot slot Handtekening partner Wij wijzen u er op dat u kopieën van alle gegevens en bewijsstukken dient bij te voegen. Dit zorgt voor een snellere afhandeling. Wanneer wij niet alle gegevens hebben, wordt hierom gevraagd en dit zorgt voor vertraging van de afhandeling van uw aanvraag. Dit formulier moet uiterlijk 31 december 2015 zijn ingeleverd bij de Gemeente Venlo. pagina 4

5 Toelichting bij aanvraag Geld-Terug-Regeling 2015 Bent u bij een sportclub of andere vereniging? De gemeente Venlo vindt het belangrijk dat ook inwoners met een laag inkomen mee kunnen doen met sport, ontspanning en cultuur. Speciaal daarvoor is er de Geld-Terug-Regeling. Via deze regeling kunt u een bijdrage krijgen in deze activiteiten. Voor wie? De Geld-Terug-Regeling is voor inwoners van de gemeente Venlo met een inkomen tot en met 110% van de voor u geldende bijstandsnorm. In de toelichting kunt u zien of in uw situatie uw inkomen hieraan voldoet. Hoe werkt de regeling? Per gezinslid heeft u een budget van 100,00. Dit budget is voor u, voor uw partner en voor uw kinderen jonger dan 18 jaar. Wat wordt er vergoed? De kosten die vergoed worden, moeten gemaakt zijn in hetzelfde jaar als waarin u de facturen, bankafschriften, kwitanties en/of (entree)kaarten indient. Met de Geld-Terug- Regeling kunnen alleen de volgende activiteiten worden vergoed. Voor volwassenen: - contributie: - sportvereniging; - muziekvereniging; - dansvereniging; - toneelvereniging; - zangvereniging; - hobbyvereniging; - ouderenbondvereniging; - buurtvereniging; - belangenvereniging, - activiteiten ouderen en gehandicapten. Voor volwassenen en kinderen: - kaarten voor attractieparken, evenementen, theater, bioscoop, concerten of beurzen; - kosten voor buitenschoolse activiteiten (bv. kindervakantiewerk); - abonnement bibliotheek of kosten gebruik van faciliteiten van de bibliotheek; - abonnement zwembad; - kosten internet (één aansluiting per huishouden). Voor meer mogelijkheden sport en cultuur voor kinderen zie verder onder de regeling Kinderen doen mee. pagina 5

6 Inkomen De Geld-Terug-Regeling is voor inwoners van de gemeente Venlo met een inkomen tot en met 110% van de bijstandsnorm. Voor verdere informatie, zie netto bijstandsnormen. Wat wordt verstaan onder inkomen? Onder inkomen wordt o.a. verstaan inkomsten uit arbeid, uitkeringen zoals WW, WIA, WAO, ANW, AOW- pensioen en andere pensioenen, lijfrente, alimentatie, studiefinanciering, teruggaaf belastingdienst en heffingskortingen. Bij uw inkomen rekenen wij dus ook de heffingskortingen die door de belastingdienst aan u worden uitbetaald. Netto bijstandsnormen omgerekend naar 110% ex-/inclusief vakantietoeslag per 1 januari Jongerennormen per maand van 18 tot 21 jaar excl. v.t. incl.v.t. Alleenstaand (met of zonder kind) 247,83 260,88 Gehuwd, zonder kind, beiden jonger dan 21 jaar 495,66 521,75 Gehuwd, zonder kind, één ouder dan 21 jaar 965, Gehuwd, met kind, beiden jonger dan 21 jaar 782,54 823,72 Gehuwd, met kind, één ouder dan 21 jaar 1.151, ,79 Normen per maand van 21 tot leeftijd excl. v.t. incl. v.t. AOW-pensioen Alleenstaande of alleenstaande ouder* 1.004, ,91 Alleenstaande of alleenstaande ouder*die de woonlasten 860,63 905,93 deelt of kamerhuurder Gehuwden of samenwonenden 1.434, ,88 Gehuwden of samenwonenden die woonlasten delen 1.290, ,89 Normen per maand vanaf AOW-pensioen leeftijd of excl. v.t. incl. v.t. ouder Alleenstaande of alleenstaande ouder* 1.126, ,39 Gehuwden of samenwonende, vanaf AOW-leeftijd 1.537, ,85 Gehuwden of samenwonende, één AOW-leeftijd ander niet 1.537, ,85 Normen in inrichting per maand inclusief verhoging excl. v.t. incl.v.t. Alleenstaande of alleenstaande ouder 317,87 334,60 Gehuwden 583,24 613,94 *Vanaf 2015 ontvangen alleenstaande ouders een aanvulling op het kindgebonden budget. Dit wordt ook wel de alleenstaande ouderkop genoemd. Deze aanvulling wordt niet gezien als inkomen voor de participatiewet en bijstand. Als een alleenstaande ouder inkomen heeft uit arbeid dan krijgt deze eventueel een inkomensafhankelijke combinatiekorting. Deze korting wordt wel meegeteld als inkomen. Tot wanneer aanvragen? U kunt voor 2015 slechts 1 keer een aanvraag indienen. Aanvragen kan tot en met 31 december 2015 bij de afdeling Samen Leven en Werken, balie Werkplein Venlo. U kunt de aanvraag afgeven of opsturen. pagina 6

Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2015

Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2015 Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2015 Deze toelichting hoeft u niet met het verzoek mee te zenden www.rechtsbijstand.nl Algemene informatie over Peiljaarverlegging U heeft van de Raad

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013 Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

adoptie ingediend zijn.

adoptie ingediend zijn. Uw correspondent: Dossier: Datum: AANVRAAG OM EEN ADOPTIEPREMIE Met dit formulier vraagt u een adoptiepremie aan als werknemer. Wie als werknemer werkloos, invalide of gepensioneerd is, blijft voor de

Nadere informatie

Lees eerst de toelichting op deze pagina voordat u begint met invullen.

Lees eerst de toelichting op deze pagina voordat u begint met invullen. Aanvraag Verlenging verblijfsvergunning asiel bepaalde tijd; of Verblijfsvergunning asiel onbepaalde tijd; of EU-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen Lees eerst de toelichting op deze pagina

Nadere informatie

Daarvan kan ik niet rondkomen

Daarvan kan ik niet rondkomen uwv.nl werk.nl Daarvan kan ik niet rondkomen Kan ik een toeslag krijgen? Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat voor u in uw situatie geldt,

Nadere informatie

Aanvraag EU verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen of een verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd

Aanvraag EU verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen of een verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd Aanvraag EU verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen of een verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd Lees eerst de toelichting op deze en de volgende pagina voordat u begint met invullen.

Nadere informatie

Aanvraag Vervanging, vernieuwing of eerste aanvraag vreemdelingendocument

Aanvraag Vervanging, vernieuwing of eerste aanvraag vreemdelingendocument Aanvraag Vervanging, vernieuwing of eerste aanvraag vreemdelingendocument English version This application form is also available in English. See the website: www.ind.nl to order or download this application

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2014. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2014. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden, of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010 CAK Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent en incasseert de eigen bijdragen voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en

Nadere informatie

Wet werk en bijstand. Wet investeren in jongeren Aanvullende inkomensvoorziening ouderen

Wet werk en bijstand. Wet investeren in jongeren Aanvullende inkomensvoorziening ouderen Wet werk en bijstand Wet investeren in jongeren Aanvullende inkomensvoorziening ouderen Wet werk en bijstand Wanneer hebt u recht op bijstand? 3 Hoe vraagt u een bijstandsuitkering aan? 5 Hoe hoog is uw

Nadere informatie

Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel

Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel (647) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Met dit formulier kunt u een aanvraag indienen

Nadere informatie

Werk boven uitkering. 2015 Werk boven uitkering

Werk boven uitkering. 2015 Werk boven uitkering Werk boven uitkering 1 2 Inhoud Waarom deze brochure? 5 Werk boven uitkering 6 Werk zoeken is een verplichting 6 School boven werk (voor personen tot 27 jaar) 7 Startkwalificatie 7 Regionaal Meld- en Coördinatiepunt

Nadere informatie

gegevens aangifte inkomstenbelasting

gegevens aangifte inkomstenbelasting Gegevens aangifte inkomstenbelasting Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande vragenlijst opgesteld.

Nadere informatie

Aanvraag AWBZ-zorg. 1. Uw persoonlijke gegevens. 3Uw burgerservicenummer

Aanvraag AWBZ-zorg. 1. Uw persoonlijke gegevens. 3Uw burgerservicenummer Waarom dit formulier? Heeft u zorg nodig? Dan kunt u een beroep doen op zorg die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) beoordeelt of

Nadere informatie

1. Wie krijgt kinderopvangtoeslag?

1. Wie krijgt kinderopvangtoeslag? Bron: Brochure Kinderopvangtoeslag 2008, mei 2008 van de Belastingdienst/Toeslagen Kinderopvangtoeslag Krijgt u kinderopvangtoeslag? Dan is deze brochure interessant voor u. U vindt hierin alles over de

Nadere informatie

Vrijwillige voortzetting na ontslag

Vrijwillige voortzetting na ontslag Aanvraagformulier Vrijwillige voortzetting na ontslag Waarom dit formulier? U bent (gedeeltelijk) ontslagen. Dat heeft als gevolg dat u minder of geen pensioen opbouwt bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn

Nadere informatie

Toelichting bij de aanvraag van een school- of studietoelage voor 2014-2015

Toelichting bij de aanvraag van een school- of studietoelage voor 2014-2015 Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Toelichting bij de aanvraag van een school- of studietoelage voor 2014-2015 Met deze formulieren kunt u een school- of studietoelage aanvragen voor het school-

Nadere informatie

Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf)

Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf) Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf) English version This application form is also available in English. See the website: www.ind.nl to order or download this application

Nadere informatie

Alkmaar komt je tegemoet!

Alkmaar komt je tegemoet! Alkmaar komt je tegemoet! Alles over vergoedingen, voorzieningen en bijzondere bijstand 2014 Voorwoord Als je weinig geld te besteden hebt, dan merk je dat je niet aan alles mee kunt doen. Het is dan

Nadere informatie

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning humanitair tijdelijk en humanitair niet tijdelijk (vreemdeling)

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning humanitair tijdelijk en humanitair niet tijdelijk (vreemdeling) Aanvraag verlenging verblijfsvergunning humanitair tijdelijk en humanitair niet tijdelijk (vreemdeling) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Dit formulier

Nadere informatie

Zorgovereenkomst met een partner of familielid

Zorgovereenkomst met een partner of familielid vink aan ja vink aan ja, vink aan ja, vink aan nee vink aan voogd vink aan bewindvoerder aan curator aan man Servicecentrum PGB Zorgovereenkomst met een partner of familielid Dit is een zorgovereenkomst

Nadere informatie

Zorgovereenkomst met een partner of familielid

Zorgovereenkomst met een partner of familielid vink aan ja vink aan ja, vink aan ja, vink aan nee vink aan voogd vink aan bewindvoerder aan curator aan man Servicecentrum PGB Zorgovereenkomst met een partner of familielid Dit is een zorgovereenkomst

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg met verblijf. Deze eigen bijdrage betaalt u in de volgende gevallen: U woont in een zorginstelling of verblijft daar

Nadere informatie

Anw en gezamenlijke huishouding

Anw en gezamenlijke huishouding Anw en gezamenlijke Inhoud Anw afhankelijk van leefsituatie 2 Wat is een gezamenlijke 2 Wanneer is er een gezamenlijke 3 Wat betekent samenwonen voor uw Anw 4 Lat-relatie of samenwonen 4 Wanneer is er

Nadere informatie

Trekkingsrecht: uw PGB op de rekening van de SVB

Trekkingsrecht: uw PGB op de rekening van de SVB Trekkingsrecht: uw PGB op de rekening van de SVB Inhoud Voor wie? 2 Wat verandert er? 2 Waarom zijn deze veranderingen nodig? 2 Waarom heeft de SVB een kopie van uw zorgovereenkomst nodig? 2 Heeft u nog

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg thuis 2015

Eigen bijdrage Zorg thuis 2015 Eigen bijdrage Zorg thuis 0 Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg thuis. Deze eigen bijdrage betaalt u in de volgende gevallen: U ontvangt zorg of ondersteuning thuis zoals hulp bij het huishouden

Nadere informatie

AANVRAAG OM KRAAMGELD (Model E)

AANVRAAG OM KRAAMGELD (Model E) Terug te sturen naar: PB 10020 1070 ANDERLECHT Ons kenmerk: Dossierbeheerder: Telefoon: 02 643 18 11 E-mail: infokbaf@attentia.be AANVRAAG OM KRAAMGELD (Model E) Met dit formulier kunt u kraamgeld aanvragen

Nadere informatie

het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON

het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON HET RECHT OP EEN LEEFLOON in twaalf stappen... Een leefloon, wat is dat? Wanneer krijg ik het leefloon? Waar moet ik het leefloon aanvragen? Wat zal er na de

Nadere informatie

Rialto.Tóch verzekerd. Aanvraagformulier Inboedel- en woonhuisverzekering

Rialto.Tóch verzekerd. Aanvraagformulier Inboedel- en woonhuisverzekering Rialto.Tóch verzekerd Aanvraagformulier Inboedel- en woonhuisverzekering Toelichting U heeft een mededelingsplicht. Dit houdt in dat u ons alles doorgeeft wat van belang kan zijn. Anders krijgt u bij een

Nadere informatie

Als u OVERLIJDT. Wat betekent dit voor uw pensioen?

Als u OVERLIJDT. Wat betekent dit voor uw pensioen? Als u OVERLIJDT Wat betekent dit voor uw pensioen? Inhoud 1. Als u overlijdt... 2 2. Wat betekent uw overlijden voor uw ouderdomspensioen?... 2 2.1 Uw ouderdomspensioen stopt... 2 2.2 Eenmalige uitkering

Nadere informatie