Dorpsanalyse Beetsterzwaag-Olterterp

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dorpsanalyse Beetsterzwaag-Olterterp"

Transcriptie

1 Dorpsspiegels Opsterland Dorpsanalyse -Olterterp 1, maart 2014 Joke van der Veen Hanna Jansons

2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Aantal inwoners en respondenten 5 Aantal inwoners 5 De respons 5 Hoofdstuk 2 De Opsterlanders nader bezien 6 Oorspronkelijke bewoners en nieuwkomers 6 Leeftijdsverdeling 6 Samenstelling huishouden 7 Forensen 7 Inkomen 7 Hoofdstuk 3 Gezondheid 9 Beoordeling gezondheidssituatie 9 Sociale contacten en sociale isolatie 9 Lichamelijke beperkingen 9 2 Hoofdstuk 4 De dorpen getypeerd 10 Typering dorp 10 Eigen voorzieningen binnen het dorp 10 Verenigingsleven 11 Sociale cohesie 11 Beoordeling leefomgeving 13 Hoofdstuk 5 Veiligheid 14 Gevoelens van onveiligheid 14 Oorzaken onveiligheidsgevoelens 14 Verkeers(on)veiligheid 14 Hoofdstuk 6 Voorzieningen 15 Dorpshuis en multifunctioneel centrum 15 Speel- en vermaakmogelijkheden 15 Peuterspeelzalen 16 Basisonderwijs 16 Medische voorzieningen 16 Voorzieningen voor ouderen en gehandicapten 17 Dorpssteunpunt 17 Informatiepunt Wmo 18 Muziekonderwijs en bibliotheek 18 Sportvoorzieningen 19 Culturele voorzieningen 19 Dagelijkse boodschappen 19 Recreatie en toerisme 20 Openbaar Vervoer 20 Missen van een voorziening 21

3 Hoofdstuk 7 De fysieke omgeving 22 Straatverlichting 22 Groenvoorzieningen 22 Wegen, fietspaden en wandelpaden/trottoirs 22 Parkeren 23 Gladheidsbestrijding 23 Hoofdstuk 8 Relatie met de gemeente 24 Gemeentelijke dienstverlening 24 Brandweer en ambulance 24 Politie 24 Hoofdstuk 9 Wonen in Opsterland 25 Binnen of buiten de bebouwde kom 25 Soort woning 25 Huur- of koopwoning 25 Beoordeling woning 26 Verhuisplannen 26 Verhuisbestemming 26 Hoofdstuk 10 De dorpen in de toekomst 27 Voor- of achteruitgang dorp? 27 Verwachte toekomstige ontwikkeling 27 Toerisme 27 Groei van het dorp 28 3

4 4

5 Hoofdstuk 1 Aantal inwoners en respondenten Aantal inwoners Tabel 1.1: aantal inwoners per dorp in de gemeente Opsterland (1 jan. 2013) Dorp Inwonersaantal 2013 Inwonersaantal 2009 Inwonersaantal 2005 Verschil Olterterp ,11% Totaal ,39% Wanneer het inwoneraantal in 2013 wordt vergeleken met dat van 2009 en 2005, is er in ongeveer de helft van de dorpen sprake van een stijgende lijn in het inwoneraantal. In de andere helft van de dorpen is sprake van een dalende lijn. Het inwoneraantal van -Olterterp is tussen 2009 en 2013 gedaald met 42 inwoners, dit is een daling van 1,11 procent. De respons Tabel 1.2: Aantal inwoners, steekproefgrootte en respons in aantallen en in procenten Dorpen - Olterterp Aantal inwoners op 1 jan Steekproefgrootte Respons in aantallen Respons in procenten % 77% 71% 5 Opsterland % 68 % 70 % In totaal zijn er ingevulde vragenlijsten geretourneerd (56% van de verspreide vragenlijsten). Met een respons van 34 procent (101 vragenlijsten) zit -Olterterp onder het Opsterlands gemiddelde. In vergelijking met 2009 is de respons in Beetstzwaag-Olterterp sterk gedaald. Mogelijk is dit een gevolg van het feit dat de vragenlijsten in -Olterterp nu via de post verstuurd zijn.

6 Hoofdstuk 2 De Opsterlanders nader bezien Oorspronkelijke bewoners en nieuwkomers Tabel 2.1: oorsprong van de respondenten, in % (zie vragenlijst: vraag 2) Oorspronkelijke bewoners Nieuwkomers Opsterland 2013 Opsterland 2009 Provincie Fryslân 2013 Elders in Nederland 2013 Buiten Nederland Olterterp Opsterland In Opsterland behoort bijna een derde van de respondenten tot de oorspronkelijke bewoners. Ruim twee vijfde (43%) komt van oorsprong uit de provincie Fryslân. In -Olterterp behoort 17 procent van de respondenten tot de oorspronkelijke bewoners, de helft van de respondenten komt van oorsprong uit de provincie Fryslân. Leeftijdsverdeling Tabel 2.2: verdeling leeftijd van de Opsterlanders, in % (bron: gemeente Opsterland, 1 januari 2013) jaar 5-9 jaar jaar jaar jaar jaar 75+ Olterterp 3,3 5,2 6,0 5,6 53,9 7,9 5,4 12,7 Opsterland 5,2 6,2 7,2 6,3 57,1 6,2 4,1 7, ,7 6,9 6,9 6,3 58,5 4,7 3,9 6,9 In -Olterterp wonen iets meer jongeren tussen de tien en de twintig jaar, in vergelijking met het Opsterlands gemiddelde. Daarnaast zijn er relatief gezien meer ouderen woonachtig in -Olterterp in vergelijking met het Opsterlands gemiddelde. Tabel 2.3: verdeling leeftijd van de respondenten in % (zie vragenlijst: vraag 4) Dorpnaam jaar jaar jaar jaar jaar jaar 75 + Olterterp Opsterland 7,9 9,7 15,4 23,5 21,8 16,1 3,4 Vooral de leeftijdscategorie 55 tot en met 64 jaar is sterk vertegenwoordigd onder de respondenten in - Olterterp. De jongere leeftijdscategorieën zijn minder vertegenwoordigd onder de respondenten in - Olterterp.

7 Samenstelling huishouden Tabel 2.4: samenstelling van de huishoudens van de respondenten, in % (zie vragenlijst: vraag 9) Dorpnaam Alleen Alleen met kinderen Met partner Met partner en kinderen Bij ouder(s) -Olterterp Opsterland De huishoudens van de respondenten in -Olterterp bestaan vooral uit (echt)paren. Daarnaast bestaat 19 procent van de huishoudens van de respondenten in -Olterterp uit alleenstaanden en 20 procent van de huishoudens bestaat uit gezinnen met partner en kind(eren). Forensen Tabel 2.5: locatie van het werk van de werkende respondenten, in % (zie vragenlijst: vraag 6B) Dorpnaam Werkt in eigen dorp Werkt elders in Opsterland Werkt buiten Opsterland Olterterp Opsterland In -Olterterp werkt 30 procent van de respondenten in het eigen dorp. Daarnaast is 14 procent van de respondenten werkzaam elders in Opsterland en 57 procent van de respondenten is werkzaam buiten Opsterland. 7 Inkomen Tabel 2.6: totale maandelijks inkomen van het huishouden van de respondenten, in % (zie vragenlijst: vraag 68) Dorpnaam Hoog inkomen Gemiddeld inkomen Laag inkomen Olterterp Opsterland Het merendeel van de respondenten in -Olterterp waardeert het maandelijkse inkomen als gemiddeld (72%). Tien procent van de respondenten waardeert het maandelijkse inkomen als laag en 18 procent waardeert het maandelijkse inkomen als hoog. In vergelijking met het Opsterlands gemiddelde waardeert men in - Olterterp het maandelijkse inkomen iets hoger.

8 8

9 Hoofdstuk 3 Gezondheid Beoordeling gezondheidssituatie Tabel 3.1: beoordeling van de eigen gezondheid, in een rapportcijfer (zie vragenlijst: vraag 61) Dorpnaam Gemiddeld rapportcijfer Percentage respondenten met onvoldoende (lager dan een 6) Olterterp 7,7 7,7 4 3 Opsterland 7,8 7,9 3 3,9 In Opsterland beoordeelt men de eigen gezondheid met gemiddeld een 7,8. In -Olterterp beoordeelt men de eigen gezondheid vergelijkbaar met gemiddeld een 7,7. Vier procent van de respondenten in -Olterterp beoordeelt de eigen gezondheid met een onvoldoende. Sociale contacten en sociale isolatie Tabel 3.2: beoordeling van de sociale contacten van de respondent, in % (zie vragenlijst: vraag 56-60) Dorpnaam - Olterterp Ik heb voldoende contact met vrienden en kennissen Ik wil met meer mensen contact hebben Er zijn mensen met wie ik goed kan praten en vertrouwen Ik voel me wel eens alleen Nee Ja Nooit Soms Vaak Soms Opsterland 3,7 (2009: 3,9%) 17,3 (2009: 19,4%) 1,6 (2009: 1,9%) 39,1 (2009: 42,9%) 1,6 (2009: 1,6%) 21,8 (2009: 24,8%) In -Olterterp beoordeelt men de sociale contacten redelijk vergelijkbaar met het gemiddelde van Opsterland. In relatieve zin voelen iets meer respondenten in -Olterterp zich soms alleen (27%). Lichamelijke beperkingen Tabel 3.3: lichamelijke beperkingen onder de respondenten, in % (zie vragenlijst: vraag 60) Dorpnaam Lichamelijke beperkingen Olterterp Opsterland 11 17,2 In -Olterterp heeft 12 procent van de respondenten aangegeven lichamelijke problemen te hebben die hem of haar belemmert in het dagelijks leven. In 2009 gaf 18 procent aan dat dit het geval was.

10 Hoofdstuk 4 De dorpen getypeerd Typering per dorp Tabel 4.1: door de respondenten ondersteunde typeringen van het dorp, in % (zie vragenlijst: vraag 8) Fijn om te Wonen Vooruit- Strevend Een hecht dorp Zeer levendig Uitstraling en centrumfunctie - Olterterp Opsterland Er is niets te beleven Forensendorp / een slaapdorp Dorp van tegenstellingen Beter niet wonen Behoudend dorp - Olterterp Opsterland Het merendeel van de respondenten typeert -Olterterp als een dorp waar het fijn is om te wonen. Daarnaast geven relatief veel respondenten aan dat het dorp uitstraling heeft en een centrumfunctie (42%). Geen van de respondenten geeft aan dat -Olterterp een dorp is waar men beter niet kan wonen. Eigen voorzieningen binnen de dorpen Tabel 4.2: (zeer) tevreden over eigen voorzieningen in het dorp, in % (zie vragenlijst: vraag 39) Dorpskrant Dorpswebsite Contact met Plaatselijk Belang Olterterp Opsterland In -Olterterp is men net als in de rest van Opsterland (zeer) tevreden over de eigen voorzieningen in het dorp. Vooral over het contact met Plaatselijk Belang is men (zeer) tevreden (95%).

11 Verenigingsleven Tabel 4.3: deelname aan een vereniging, in % (zie vragenlijst: vraag 46) Politieke partij Kerk Plaatselijk Belang Sociaal Cultureel Werk Vrouwenvereniging Sportvereniging - Olterterp Opsterland ,2 33,3 46,8 8,2 6,7 37,0 Muziekvereniging/ -muziekcorps Toneelvereniging Jongerenvereniging/ jeugdsoos Ouderenvereniging / Ouderensoos Buurtvereniging Anders - Olterterp Opsterland ,8 10,4 3,5 8,6 59,7 59,1 De participatie in het verenigingsleven ligt in Opsterland zeer hoog. Ook in -Olterterp is sprake van een hoge participatie in het verenigingsleven. De participatie ligt het hoogst bij Plaatselijk Belang (43%), sportverenigingen (39%) en de kerk (31%). 11 Sociale cohesie In onderstaande tabel zijn de antwoorden op de vragen omtrent sociale cohesie verwerkt in schaalgemiddelden. Let op: Hoe lager de score, hoe hoger de sociale cohesie. Tabel 4.4: beoordeling sociale cohesie in het dorp in schaalgemiddelden (zie vragenlijst: vraag 50-55) Gemiddelde score in 2013 Gemiddelde score in Olterterp 2,01 1,96 Opsterland 2,08 2,05 In -Olterterp is de beoordeling van de sociale cohesie gedaald met 0,05 punt. In vergelijking met het Opsterlands gemiddelde ligt de beoordeling van de sociale cohesie in -Olterterp iets hoger.

12 Hieronder staan de resultaten voor iedere stelling afzonderlijk gepresenteerd: Tabel 4.5: (helemaal) eens met de stelling De mensen in het dorp blijven hier graag wonen, in % (zie vragenlijst: vraag 49) Olterterp Opsterland 95,0 93,8 Alle respondenten die vraag 49 beantwoord hebben, zijn het eens met de stelling: De mensen in het dorp blijven hier graag wonen. Tabel 4.6: (helemaal) eens met de stelling Ik ben gehecht aan mijn dorp, in % (vragenlijst: vraag 52) Olterterp Opsterland 71,6 74,3 12 Net als in 2009 is 84 procent van de respondenten in -Olterterp gehecht aan het dorp. Tabel 4.7: (helemaal) eens met de stelling Ik woon in een dorp waar veel saamhorigheid is, in % (zie vragenlijst: vraag 50) (helemaal) eens met de stelling in 2013 (helemaal) eens met de stelling in 2009 (helemaal) eens met de stelling in Olterterp Opsterland Het percentage respondenten dat het eens is met de stelling: Ik woon in een dorp waar veel saamhorigheid is, is gestegen met vijf procent ten opzichte van In 2013 geeft 71 procent van de respondenten in -Olterterp aan het eens te zijn met de stelling.

13 Tabel 4.8: (helemaal) eens met de stelling Ik voel me thuis bij de mensen die in mijn dorp wonen, in % (zie vragenlijst: vraag 51) (helemaal) eens met de stelling in 2013 (helemaal) eens met de stelling in 2009 (helemaal) eens met de stelling in Olterterp Opsterland Het merendeel van de respondenten voelt zich thuis bij de mensen die in het dorp wonen. In -Olterterp heeft zelfs 94 procent van de respondenten aangeven zich thuis te voelen bij de mensen die in het dorp wonen. Tabel 4.9: (helemaal) eens met de stelling Als ik iemand nodig heb, dan is er in het dorp iemand die ik daarvoor kan vragen, in % (zie vragenlijst: vraag 53) Olterterp Opsterland 86,7 87,4 In -Olterterp geeft 84 procent van de respondenten aan dat men iemand in het dorp kan vragen indien er hulp nodig is. In 2009 lag dit percentage iets hoger (88%). 13 Tabel 4.10: (helemaal) eens met de stelling Ik voel me verantwoordelijk voor mijn dorp, in % (zie vragenlijst: vraag 54) Olterterp Opsterland 69,1 70,4 In -Olterterp voelen net als in 2009 relatief veel respondenten zich verantwoordelijk voor het eigen dorp. Beoordeling leefomgeving Tabel 4.11: beoordeling voor de leefomgeving, in een rapportcijfer (zie vragenlijst: vraag 45) Gemiddelde score in 2013 Gemiddelde score in Olterterp 7,7 7,9 Opsterland 7,6 7,7 In Opsterland beoordeelt men de leefomgeving ruim voldoende met gemiddeld een 7,6. In -Olterterp beoordeeld men de leefomgeving vergelijkbaar met een 7,7.

14 Hoofdstuk 5 Veiligheid Gevoelens van onveiligheid Tabel 5.1: (helemaal) eens met de stelling Ik voel me wel eens onveilig in mijn dorp, in % (zie vragenlijst: vraag 55) (Helemaal) mee eens Niet mee eens / niet mee oneens (helemaal) mee oneens Olterterp Opsterland 19 22, , ,0 In -Olterterp voelt men zich relatief veiliger dan in In 2009 voelde 29 procent zich wel eens onveilig in het dorp, in 2013 heeft 17 procent van de respondenten aangegeven zich wel eens onveilig te voelen. Oorzaken onveiligheidsgevoelens Onderstaande tabel geeft inzicht in de reden van de onveiligheidsgevoelens in Gorredijk volgens de respondenten: Tabel 5.2: oorzaken onveiligheidsgevoelens, in % (zie vragenlijst: vraag 55B) 14 - Olterterp Verkeer (situatie) Verlichting Verloedering openbare ruimte Overlast Risico slachtoffer worden van criminaliteit Risico slachtoffer te worden van geweld Anders 41% 35% 24% 6% 41% 6% 12% Opsterland De respondenten die hebben aangegeven zich wel eens onveilig te voelen in het dorp is tevens gevraagd wat de oorzaak is van de onveiligheidsgevoelens. Hierbij werd vooral de verkeerssituatie (41%) genoemd, maar ook het risico om slachtoffer te worden van criminaliteit (41%). Verkeers(on)veiligheid Tabel 5.3: (zeer) tevreden over de verkeersveiligheid in het dorp, in % (zie vragenlijst: vraag 18) Automobilisten Fietsers Voetgangers Olterterp Opsterland 82,6 78,8 70,9 66,9 78,8 77,0 Vooral over de verkeersveiligheid voor fietsers is men in -Olterterp net als in 2009 minder tevreden (52%). De tevredenheid over de verkeersveiligheid voor voetgangers is in vergelijking met 2009 enigszins gedaald (-7%).

15 Hoofdstuk 6 Voorzieningen Dorpshuis en multifunctioneel centrum Tabel 6.1: (zeer) tevreden over dorpshuis en (helemaal) eens met de stelling Een dorpshuis of multifunctioneel centrum is onmisbaar voor mijn dorp (zie vragenlijst: vragen 39 en 48) (zeer) tevreden over dorpshuis Dorpshuis/MFC onmisbaar Olterterp Opsterland 91 88, ,5 Het merendeel van de respondenten in -Olterterp is (zeer) tevreden over het dorpshuis. Daarnaast is 94 procent van de respondenten in -Olterterp van mening dat een dorpshuis/mfc onmisbaar is in het dorp. Speel- en vermaakmogelijkheden Tabel 6.2: (zeer) tevreden over de speel- en vermaakmogelijkheden in het dorp, in % (zie vragenlijst: vraag 24) Peuters Kinderen Jongeren -Olterterp Opsterland 84 (73,9% in 2009) 85 (75,4% in 2009) 47 (38,1% in 2009) Over de speel- en vermaakmogelijkheden voor peuters en kinderen is men in -Olterterp (zeer) tevreden. De tevredenheid over de speel- en vermaakmogelijkheden ligt net als in de andere Opsterlandse dorpen lager; 61 procent is hier (zeer) tevreden over. 15 Tabel 6.3: oorzaken ontevredenheid over speel- en vermaakmogelijkheden (zie vragenlijst: vraag 24B) Kwaliteit Bereikbaarheid Breedte aanbod Aansluiting behoefte Veiligheid - Olterterp Opsterland 2,6% 3,7% 29,2% 13,7% 5,0% De respondenten die ontevreden zijn over de speel- en vermaakmogelijkheden zijn vooral ontevreden over de breedte van het aanbod.

16 Peuterspeelzalen Tabel 6.4: (zeer) tevreden over de peuterspeelzalen in de gemeente, in % (zie vragenlijst: vraag 22B) Kwaliteit Bereikbaarheid Betaalbaarheid -Olterterp Opsterland 95,7 95,7 68,5 Slechts één respondent heeft een mening gegeven over de peuterspeelzalen in de gemeente. Deze respondent was tevreden over alle aspecten van de peuterspeelzalen in de gemeente, hieraan kunnen echter geen conclusies worden verbonden. Basisonderwijs Tabel 6.5: (zeer) tevreden over het basisonderwijs in de gemeente, in % (zie vragenlijst: vraag 23B) Kwaliteit Bereikbaarheid Olterterp Opsterland 93,4 85,3 98,4 97,4 16 Alle respondenten die de vragen over het basisonderwijs beantwoord hebben (5 respondenten) zijn (zeer) tevreden over de kwaliteit en de bereikbaarheid van het basisonderwijs in de gemeente. Medische voorzieningen Tabel 6.6: (zeer) tevreden over de medische voorzieningen in de gemeente, in % (zie vragenlijst: vraag 34) Kwaliteit Bereikbaarheid Olterterp Opsterland 89,6 93,9 90,7 95,3 Over de kwaliteit en de bereikbaarheid van de medische voorzieningen in de gemeente is men in -Olterterp (zeer) tevreden. De percentages zijn licht gedaald ten opzichte van 2009.

17 Voorzieningen voor ouderen en gehandicapten Tabel 6.7: respondenten die vinden dat er voldoende voorzieningen voor ouderen en gehandicapten zijn om zelfstandig in het dorp te blijven wonen, in % (vragenlijst: vraag 37) Voldoende voorzieningen voor ouderen en gehandicapten Olterterp Opsterland 43,0 47,0 In -Olterterp is 77 procent van de respondenten van mening dat er voldoende voorzieningen aanwezig zijn voor ouderen en gehandicapten om zelfstandig in het dorp te kunnen blijven wonen. Ter vergelijking; het gemiddelde in Opsterland is 43 procent. Tabel 6.8: ontbrekende aspecten bij onvoldoende voorzieningen voor ouderen en gehandicapten om zelfstandig in het dorp te blijven wonen, in % (zie vragenlijst: vraag 37B) Kwaliteit en aanbod woningen Kwaliteit en aanbod zorg Kwaliteit en aanbod activiteiten Kwaliteit en aanbod voorzieningen* Kwaliteit en aanbod vervoer Kwaliteit en aanbod informatie en advies -Olterterp Opsterland Opsterland * Voorzieningen: klussendienst, personenalarmering, maaltijdservice, woningaanpassing De respondenten in -Olterterp die hebben aangegeven dat er onvoldoende voorzieningen aanwezig zijn voor ouderen en gehandicapten om zelfstandig te kunnen blijven wonen, geven aan dat het vooral ontbreekt aan kwaliteit en aanbod en woningen. Dorpssteunpunt Tabel 6.9: (zeer) tevreden over dorpssteunpunt in eigen dorp, in % (zie vragenlijst: vraag 39E) Niet van toepassing (zeer) tevreden -Olterterp Opsterland Het merendeel van de respondenten in -Olterterp geeft aan dat de vraag over het dorpssteunpunt niet van toepassing is. Van de respondenten die een mening hebben gegeven over het dorpssteunpunt is vijftig procent (zeer) tevreden.

18 Informatiepunt Wmo Tabel 6.10: bekendheid met en gebruik van het Informatiepunt Wmo, in % (zie vragenlijst: vraag 36) Wel bekend, geen gebruik van gemaakt Bekend, wel gebruik van gemaakt Onbekend -Olterterp Opsterland 39,4 6,7 54,6 Meer dan de helft van de respondenten in -Olterterp is niet bekend met het Informatiepunt Wmo. Zes procent van de respondenten geeft aan bekend te zijn met het Informatiepunt Wmo en heeft hier wel eens gebruik van gemaakt. Muziekonderwijs en bibliotheek Tabel 6.11: (zeer) tevreden over het muziekonderwijs en de bibliotheek in de gemeente, in % (zie vragenlijst: vraag 28) Muziekonderwijs Bibliotheek Olterterp Opsterland 79 79, ,7 Over het muziekonderwijs in de gemeente is men in -Olterterp net als in 2009 (zeer) tevreden. De tevredenheid over de bibliotheek is aanzienlijk gedaald ten opzichte van Volgens Plaatselijk Belang heeft dit mogelijk te maken met de beperkte openingstijden van de bibliotheek. Tabel 6.12: (zeer) tevreden over het de bibliotheek in de gemeente, in % (zie vragenlijst: vraag 28) Leeftijdscategorie Bibliotheek 16 t/m 24 50% 25 t/m % 35 t/m 44 0% 45 t/m 54 80% 55 t/m 64 86% 65 t/m 74 67% 75 jaar en ouder 80% Vooral respondenten in de leeftijdscategorie 35 tot en met 44 jaar zijn ontevreden over de bibliotheek in de gemeente.

19 Sportvoorzieningen Tabel 6.13: (zeer) tevreden over de sportvoorzieningen in de gemeente, in % (zie vragenlijst: vraag 25) Kwaliteit Bereikbaarheid Aansluiting behoefte -Olterterp Opsterland 68,1 (87,8% in 2009) 69,5 (91,2% in 2009) 63,9 (85,3% in 2009) In vergelijking met het Opsterlands gemiddelde is men in -Olterterp vaker (zeer) tevreden over de verschillende aspecten van de sportvoorzieningen in de gemeente. Culturele voorzieningen Tabel 6.14: (zeer) tevreden over de culturele voorzieningen in de gemeente, in % (zie vragenlijst: vraag 27) Kwaliteit Bereikbaarheid Aansluiting behoefte -Olterterp Opsterland Vooral over de bereikbaarheid van de culturele voorzieningen in de gemeente zijn de respondenten in - Olterterp (zeer) tevreden. Daarnaast wordt de kwaliteit en de aansluiting bij de behoefte positief beoordeeld met respectievelijk 84 en 83 procent. 19 Dagelijkse boodschappen Tabel 6.15: (zeer) tevreden over de mogelijkheden voor het doen van dagelijkse boodschappen in de regio, in % (zie vragenlijst: vraag 20) Kwaliteit Bereikbaarheid Betaalbaarheid -Olterterp Opsterland ,5 87,4 86,5 Het merendeel van de respondenten in -Olterterp is (zeer) tevreden over de kwaliteit, de bereikbaarheid en de betaalbaarheid van de mogelijkheden voor het doen van de dagelijkse boodschappen.

20 Recreatie en toerisme Tabel 6.16: (zeer) tevreden over de recreatieve voorzieningen in de gemeente, in % (zie vragenlijst: vraag 26) Kwaliteit Bereikbaarheid Aansluiting behoefte -Olterterp Opsterland ,9 89,9 86,1 De recreatieve voorzieningen in de gemeente worden door de respondenten in -Olterterp relatief positief beoordeeld. Over de kwaliteit van de recreatieve voorzieningen is 74 procent (zeer) tevreden, over de bereikbaarheid 88 procent en over de aansluiting bij de behoefte is 84 procent van de respondenten (zeer) tevreden. (Openbaar) Vervoer Tabel 6.17: respondenten die soms of vaak gebruik maken van het (openbaar) vervoer, in % (zie vragenlijst: vraag 29) Openbaar vervoer Buurtbus Plusbus -Olterterp Opsterland ,9 4,6 3,0 In -Olterterp wordt relatief veel gebruikgemaakt van de vervoersmogelijkheden. Dit geldt vooral voor het openbaar vervoer, hier maakt een kwart van de respondenten wel eens gebruik van. Van de Buurtbus en de Plusbus wordt minder gebruik gemaakt met respectievelijk twee en vijf procent. Tabel 6.18: (zeer) tevreden over de vervoersmogelijkheden, % (zie vragenlijst: vraag 30) Kwaliteit Bereikbaarheid Frequentie -Olterterp Opsterland ,9 76,9 64,2 Over de kwaliteit en de bereikbaarheid van de vervoersmogelijkheden is men in -Olterterp (zeer) tevreden. Over de frequentie zijn de respondenten net als in de andere Opsterlandse dorpen minder tevreden (74%).

21 Missen van een voorziening Tabel 6.19: respondenten die aangeven voorzieningen te missen in eigen dorp, in % en het soort voorzieningen (zie vragenlijst: vraag 40) % mist een voorziening in 2013 % mist een voorziening in 2009 Gemiste voorziening, meest genoemd Gemiste voorziening, vaak genoemd - Olterterp Breder winkelaanbod (o.a. slager, groenteboer, kledingwinkels) Bank Opsterland Winkels/supermarkt Geldautomaat In heeft 27 procent van de respondenten aangegeven een voorziening te missen in het dorp. Hierbij werden vooral een breder winkelaanbod en een bank genoemd. Tabel 6.20: respondenten die aangeven voorzieningen te missen in eigen dorp, in %, uitgesplitst naar leeftijdscategorie (zie vragenlijst: vraag 40) Leeftijdscategorie Bibliotheek 16 t/m 24 0% 25 t/m 34 40% t/m 44 0% 45 t/m 54 33% 55 t/m 64 35% 65 t/m 74 20% 75 jaar en ouder 21% Vooral respondenten in de leeftijdscategorie 25 tot en met 34 jaar missen een voorziening in het dorp.

22 Hoofdstuk 7 De fysieke omgeving Straatverlichting Tabel 7.1: (zeer) tevreden over de straatverlichting binnen de kern en in het buitengebied van het dorp, in % (zie vragenlijst: vraag 16) Binnen de kern In het buitengebied Olterterp Opsterland 92,2 92,1 64,7 66,0 Over de straatverlichting binnen de kern zijn de respondenten in -Olterterp relatief vaker (zeer) tevreden dan over de straatverlichting in het buitengebied. Ook in 2009 was sprake van een vergelijkbaar verschil in percentages. Groenvoorzieningen Tabel 7.2: (zeer) tevreden over de groenvoorziening in het dorp, in % (zie vragenlijst: vraag 19) Kwaliteit/onderhoud Hoeveelheid en spreiding Aansluiting bij behoefte Olterterp Opsterland 72,5 76,6 87,6 86,9 86,2 85,6 In vergelijking met 2009 is men minder tevreden over de groenvoorziening in -Olterterp. De tevredenheid over de kwaliteit/onderhoud van de groenvoorziening is gedaald met acht procent. Bij de andere aspecten van de groenvoorziening is sprake van een minder sterke daling in tevredenheid. Wegen, fietspaden en wandelpaden/trottoirs Tabel 7.3: (zeer) tevreden over het onderhoud van wegen, fietspaden en wandelpaden in het dorp, in % (zie vragenlijst: vraag 15) Wegen Fietspaden Wandelpaden/trottoirs Olterterp Opsterland 79 78, , ,0 Over de wegen en fietspaden is de tevredenheid onder de respondenten in -Olterterp gestegen ten opzichte van Over de wandelpaden en trottoirs is men net als in 2009 relatief ontevreden. Volgens Plaatselijk Belang is men in het dorp vooral ontevreden over de bospaden.

23 Tabel 7.4: (zeer) tevreden over het onderhoud van wegen, fietspaden en wandelpaden in het dorp, in % (zie vragenlijst: vraag 15) Leeftijd Wegen Fietspaden Wandelpaden/trottoirs t/m 24 47% 94% 98% t/m 34 75% 94% 78% 66,0 35 t/m 44 71% 71% 74% t/m 54 81% 87% 63% 66,0 55 t/m 64 72% 87% 55% t/m 74 70% 59% 47% jaar en ouder 55% 63% 32% 66,0 Over de wegen zijn in relatieve zin vooral jongeren en ouderen minder tevreden. Over de fietspaden zijn vooral ouderen minder tevreden, dit geldt tevens voor de wandelpaden en/of trottoirs. Parkeren Tabel 7.5: (zeer) tevreden over de parkeermogelijkheden in het dorp, in % (zie vragenlijst: vraag 17) Aantal plaatsen Bereikbaarheid/ligging Grootte parkeerplaats Olterterp Opsterland 80,3 71,2 88,9 83,4 84,5 75,5 In Opsterland is de tevredenheid over de parkeermogelijkheden gestegen ten opzichte van 2009, dit geldt tevens voor -Olterterp in het bijzonder. Gladheidsbestrijding Tabel 7.6: (zeer) tevreden over de gladheidsbestrijding in de gemeente, in % (zie vragenlijst: vraag 33) Dorpnaam Binnen de bebouwde kom Buiten de bebouwde kom -Olterterp Opsterland In -Olterterp is men minder tevreden over de gladheidsbestrijding binnen de bebouwde kom dan over de gladheidsbestrijding in het buitengebied. Binnen de bebouwde kom is slechts 52 procent van de respondenten (zeer) tevreden over de gladheidsbestrijding. Buiten de bebouwde kom is 61 procent van de respondenten (zeer) tevreden.

24 Hoofdstuk 8 Relatie met de gemeente Gemeentelijke dienstverlening Tabel 8.1: (zeer) tevreden over enkele aspecten van de relatie met de gemeente, in % (zie vragenlijst: vraag 38) Betrekken inwoners bij plannen en beleid Het nakomen van afspraken Olterterp Opsterland 73,8 72,5 72,5 69,0 Informatieverstrekking Bereikbaarheid van ambtenaren Dienstverlening Olterterp Opsterland 87 87,8 78,4 78,5 88,3 24 Over de dienstverlening van en de dienstverlening van de gemeente zijn de respondenten over het algemeen (zeer) tevreden met respectievelijk 92 en 87 procent. Over het nakomen van afspraken door de gemeente is men in -Olterterp minder tevreden (71%). Brandweer en ambulance Tabel 8.2: (zeer) tevreden over brandweer en ambulance in de gemeente, in % (zie vragenlijst: vraag 35) Brandweer Ambulance Olterterp Opsterland 96 95, ,0 Net als in 2009 zijn de respondenten in -Olterterp (zeer) tevreden over de brandweer (100%) en de ambulance (97%) in de gemeente. Politie Tabel 8.3: (zeer) tevreden over politie in de gemeente, in % (zie vragenlijst: vraag 35) Politie Olterterp Opsterland 83,6 71,0 In vergelijking met 2009 is de tevredenheid over de politie in de gemeente onder de respondenten in - Olterterp gestegen met twintig procent. Ook in het merendeel van de andere Opsterlandse dorpen is sprake van een stijging in tevredenheid over de politie in de gemeente.

25 Hoofdstuk 9 Wonen in Opsterland Binnen of buiten de bebouwde kom Tabel 9.1: woonachtig binnen of buiten de bebouwde kom, in % (zie vragenlijst: vraag 1) Binnen de bebouwde kom Buiten de bebouwde kom -Olterterp 95 5 Opsterland Het merendeel van de respondenten in -Olterterp is woonachtig binnen de bebouwde kom (95%). De overige vijf procent van de respondenten is woonachtig in het buitengebied. Soort woning Tabel 9.2: woonsituatie van de respondenten, in % (zie vragenlijst: vraag 10) Seniorenwoning Seniorenwoning met faciliteiten op beg. grond Verpleeg- verzorgings- huis Vrijstaande Twee onder woning één kap woning Serviceflat /aanleunwoning Rijtjeswoning Appartement /etagewoning/ flat Anders - Olterterp Opsterland ,5 2 0,1 0,1 64,9 18,9 8,2 2 3,2 Bijna de helft van de respondenten in -Olterterp woont in een vrijstaande woning. Ruim een kwart (27%) van de respondenten woont in de twee onder één kap woning. Huur- of koopwoning Tabel 9.3: woonachtig in huur- of koopwoning, in % (zie vragenlijst: vraag 11) Koopwoning Huurwoning Olterterp Opsterland 84 83, ,2 Precies drie kwart van de respondenten in -Olterterp geeft aan in een koopwoning te wonen. Eén kwart van de respondenten geeft aan in een huurwoning te wonen.

26 Beoordeling woning Tabel 9.4: beoordeling woning, in een rapportcijfer (zie vragenlijst: vraag 13) Gemiddeld rapportcijfer in 2013 Gemiddeld rapportcijfer in 2009 Gemiddeld rapportcijfer in Olterterp 8,0 7,9 7,8 Opsterland 8,0 7,9 7,8 In Opsterland beoordeelt men de eigen woning over het algemeen positief met een gemiddelde van een 8,0. In -Olterterp beoordeelt men eveneens de eigen woning met een gemiddelde van een 8,0. Verhuisplannen Tabel 9.5: respondenten met verhuisplannen, in aantallen en in procenten (zie vragenlijst: vraag 14) Verhuisplannen 2013 in aantallen Verhuisplannen 2013 in procenten Verhuisplannen 2009 in procenten -Olterterp Opsterland ,9 In vergelijking met 2009 hebben relatief minder respondenten in -Olterterp aangegeven verhuisplannen te hebben; een daling van acht procent. Verhuisbestemming Tabel 9.6: verhuisbestemming van de respondenten met verhuisplannen, in % (zie vragenlijst: vraag 14B) Binnen dorp In één van de 3 grotere kernen In één van de kleinere kernen Buiten de gemeente Weet ik nog niet -Olterterp Opsterland Het merendeel van de respondenten met verhuisplannen in -Olterterp is voornemens om naar één van de grotere kernen te verhuizen (43%).

27 Hoofdstuk 10 De dorpen in de toekomst Voor- of achteruitgang dorpen? Tabel 10.1: voor/achteruitgang van het dorp in de afgelopen jaren, in % (zie vragenlijst: vraag 41) Vooruit Achteruit Gelijk gebleven Uitkomst in 2013 Verwachting in 2009 Uitkomst in 2013 Verwachting in 2009 Uitkomst in 2013 Verwachting in Olterterp Opsterland 18 29, , ,5 In 2009 verwachtte 28 procent van de respondenten in -Olterterp een vooruitgang van het dorp. In 2013 geeft 19 procent aan dat het dorp daadwerkelijk vooruit is gegaan in de afgelopen jaren. De percentages in - Olterterp liggen in lijn met de Opsterlandse gemiddelden. Verwachte toekomstige ontwikkeling Tabel 10.2: verwachting voor- of achteruitgang van het dorp voor de komende jaren, in % (zie vragenlijst: vraag 42) Vooruit Achteruit Dorp blijft gelijk -Olterterp Opsterland Bijna twee derde van de respondenten in -Olterterp verwacht dat het dorp in de komende jaren gelijk zal blijven. Daarnaast verwacht 21 procent een achteruitgang en 15 procent verwacht dat het dorp vooruit zal gaan in de komende jaren. 27 Toerisme Tabel 10.3: mening van de respondenten over het aantrekken van toeristen naar het dorp, in % (zie vragenlijst: vraag 44) Meer toeristen aantrekken Dorp is geen toeristische trekker Er zijn al te veel toeristen -Olterterp Opsterland Het merendeel van de respondenten in -Olterterp is van mening dat het dorp meer toeristen zou mogen aantrekken. Daarnaast is 19 procent van mening dat het dorp geen toeristische trekker is. In -Olterterp hebben relatief veel respondenten (8%) aangegeven dat er al te veel toeristen in het dorp zijn.

28 Groei van het dorp Tabel 10.4: mening van de respondenten over het aantal inwoners en het aantal woningen in het dorp, in % (zie vragenlijst: vraag 43) Ik ben tevreden zoals het is, als het gaat om: Het dorp moet groeien, als het gaat om: Er zijn al te veel inwoners/ woningen Inwoners Woningen Inwoners Woningen Inwoners Woningen - Olterterp Opsterland In -Olterterp is men over het algemeen tevreden over het aantal inwoners en woningen in het dorp; 86 procent is tevreden over het aantal inwoners en 79 procent is tevreden over het aantal woningen. Beide percentages liggen ruim boven het Opsterlands gemiddelde. Slechts twee procent van de respondenten in -Olterterp is van mening dat er al te veel inwoners zijn, zes procent is van mening dat er al te veel woningen zijn. 28

29 29

30 30

Dorpsanalyse Bakkeveen

Dorpsanalyse Bakkeveen Dorpsspiegels Opsterland 2013-2014 Dorpsanalyse 1 Beetsterzwaag, maart 2014 Joke van der Veen Hanna Jansons Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Aantal inwoners en respondenten 5 Aantal inwoners 5 De respons 5 Hoofdstuk

Nadere informatie

Dorpsanalyse Wijnjewoude

Dorpsanalyse Wijnjewoude Dorpsanalyse Wijnjewoude Dorpsspiegels Opsterland 2013-2014 Beetsterzwaag, april 2014 Joke van der Veen Hanna Jansons INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. Aantal inwoners en respondenten... 4 Aantal inwoners...

Nadere informatie

DORPSANALYSE Nij Beets

DORPSANALYSE Nij Beets DORPSANALYSE Nij Beets Dorpsspiegel Opsterland 2017-2018 Beetsterzwaag, april 2018 Joke van der Veen Hanna Jansons INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Basale gegevens Opsterland... 3 Aantal inwoners... 3 De respons...

Nadere informatie

Dorpsanalyse Lippenhuizen

Dorpsanalyse Lippenhuizen Dorpsanalyse Dorpsspiegels Opsterland 2017-2018 Beetsterzwaag, oktober 2018 Joke van der Veen INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 BASALE GEGEVENS OPSTERLAND... 4 Aantal inwoners... 4 De respons... 4 HOOFDSTUK 2

Nadere informatie

Dorpsanalyse Langezwaag

Dorpsanalyse Langezwaag Dorpsanalyse Dorpsspiegels Opsterland 2017-2018 Beetsterzwaag, oktober 2018 Joke van der Veen INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 BASALE GEGEVENS OPSTERLAND... 4 Aantal inwoners... 4 De respons... 4 HOOFDSTUK 2

Nadere informatie

Dorpsanalyse Jonkerslân

Dorpsanalyse Jonkerslân Dorpsanalyse Dorpsspiegels Opsterland 2017-2018 Beetsterzwaag, oktober 2018 Joke van der Veen INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 BASALE GEGEVENS OPSTERLAND... 4 Aantal inwoners... 4 De respons... 4 HOOFDSTUK 2

Nadere informatie

Dorpsanalyse Tijnje. Dorpsspiegels Opsterland Beetsterzwaag, oktober Joke van der Veen

Dorpsanalyse Tijnje. Dorpsspiegels Opsterland Beetsterzwaag, oktober Joke van der Veen Dorpsanalyse Dorpsspiegels Opsterland 2017-2018 Beetsterzwaag, oktober 2018 Joke van der Veen INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 BASALE GEGEVENS OPSTERLAND... 4 Aantal inwoners... 4 De respons... 4 HOOFDSTUK 2

Nadere informatie

Dorpsanalyse Hemrik. Dorpsspiegels Opsterland Beetsterzwaag, oktober Joke van der Veen

Dorpsanalyse Hemrik. Dorpsspiegels Opsterland Beetsterzwaag, oktober Joke van der Veen Dorpsanalyse Dorpsspiegels Opsterland 2017-2018 Beetsterzwaag, oktober 2018 Joke van der Veen INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 BASALE GEGEVENS OPSTERLAND... 4 Aantal inwoners... 4 De respons... 4 HOOFDSTUK 2

Nadere informatie

Dorpsanalyse Frieschepalen

Dorpsanalyse Frieschepalen Dorpsanalyse Dorpsspiegels Opsterland 2017-2018 Beetsterzwaag, oktober 2018 Joke van der Veen INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 BASALE GEGEVENS OPSTERLAND... 4 Aantal inwoners... 4 De respons... 4 HOOFDSTUK 2

Nadere informatie

Dorpsanalyse Terwispel

Dorpsanalyse Terwispel Dorpsanalyse Dorpsspiegel Opsterland 2017-2018 Beetsterzwaag, oktober 2018 Joke van der Veen INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 BASALE GEGEVENS OPSTERLAND... 4 Aantal inwoners... 4 De respons... 4 HOOFDSTUK 2 DE

Nadere informatie

Dorpsanalyse Nij Beets

Dorpsanalyse Nij Beets Dorpsanalyse Dorpsspiegels Opsterland 2017-2018 Beetsterzwaag, oktober 2018 Joke van der Veen INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 BASALE GEGEVENS OPSTERLAND... 4 Aantal inwoners... 4 De respons... 4 HOOFDSTUK 2

Nadere informatie

Dorpsanalyse Wijnjewoude

Dorpsanalyse Wijnjewoude Dorpsanalyse Dorpsspiegels Opsterland 2017-2018 Beetsterzwaag, oktober 2018 Joke van der Veen INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 BASALE GEGEVENS OPSTERLAND... 4 Aantal inwoners... 4 De respons... 4 HOOFDSTUK 2

Nadere informatie

Dorpsanalyse Gorredijk

Dorpsanalyse Gorredijk Dorpsanalyse Dorpsspiegels Opsterland 2017-2018 Beetsterzwaag, oktober 2018 Joke van der Veen INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 BASALE GEGEVENS OPSTERLAND... 4 Aantal inwoners... 4 De respons... 4 HOOFDSTUK 2

Nadere informatie

Dorpsanalyse Ureterp. Dorpsspiegels Opsterland Beetsterzwaag, oktober Joke van der Veen

Dorpsanalyse Ureterp. Dorpsspiegels Opsterland Beetsterzwaag, oktober Joke van der Veen Dorpsanalyse Dorpsspiegels Opsterland 2017-2018 Beetsterzwaag, oktober 2018 Joke van der Veen INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 BASALE GEGEVENS OPSTERLAND... 4 Aantal inwoners... 4 De respons... 4 HOOFDSTUK 2

Nadere informatie

Dorpsspiegels Opsterland 2013-2014. Vragenlijst. Beetsterzwaag, februari 2014 Joke van der Veen Hanna Jansons

Dorpsspiegels Opsterland 2013-2014. Vragenlijst. Beetsterzwaag, februari 2014 Joke van der Veen Hanna Jansons Dorpsspiegels 2013-2014 Vragenlijst 1 Beetsterzwaag, februari 2014 Joke van der Veen Hanna Jansons 2 Bijlage A. Enquête Dorpsspiegel gemeente 2013 Vier spelregels bij het invullen 1. De vragenlijst moet

Nadere informatie

Belevingsonderzoek Wmo Opsterland 2009

Belevingsonderzoek Wmo Opsterland 2009 Belevingsonderzoek Wmo psterland 2009 Beetsterzwaag, juni 2010 INHUDSPGAVE Inleiding... 3 Hoofdstuk 1 nderzoeksverantwoording... 4 1.1 De vragenlijst... 4 1.2 Steekproef... 4 1.3 Verspreiding... 4 1.4

Nadere informatie

Dorpsanalyses. Dorpsspiegels Opsterland Beetsterzwaag, oktober Joke van der Veen

Dorpsanalyses. Dorpsspiegels Opsterland Beetsterzwaag, oktober Joke van der Veen Dorpsanalyses Dorpsspiegels Opsterland 2017-2018 Beetsterzwaag, oktober 2018 Joke van der Veen INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 4 HOOFDSTUK 1 BASALE GEGEVENS OPSTERLAND... 5 Bevolkingsdichtheid en woningdichtheid...

Nadere informatie

Dorpsspiegels Opsterland 2013-2014. Basisanalyse. Beetsterzwaag, februari 2014 Joke van der Veen Hanna Jansons

Dorpsspiegels Opsterland 2013-2014. Basisanalyse. Beetsterzwaag, februari 2014 Joke van der Veen Hanna Jansons Dorpsspiegels Opsterland 2013-2014 1 Beetsterzwaag, februari 2014 Joke van der Veen Hanna Jansons Inhoudsopgave Inleiding 5 Hoofdstuk 1 Basale gegevens Opsterland 7 Bevolkingdichtheid en woningdichtheid

Nadere informatie

Uitkomsten enquête Nieuw-Weerdinge

Uitkomsten enquête Nieuw-Weerdinge Uitkomsten enquête Nieuw-Weerdinge We zijn in Nieuw-Weerdinge bezig met het maken van een dorpsprogramma. Hierin staat wat de organisaties en de bewoners de komende vijf jaar met elkaar willen bereiken

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt Buurtnr: Met deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven. Daarbij geldt: een hoger cijfer (10)

Nadere informatie

Vragenlijst Dorpsplan Plus (DOP+) Geesteren

Vragenlijst Dorpsplan Plus (DOP+) Geesteren Vragenlijst Dorpsplan Plus (DOP+) Geesteren Wilt u 5 minuten nadenken over ons Geesteren? Pagina 1 van 7 Vragenlijst Dorpsplan Plus Geesteren Vragenlijst Dorpsplan Plus Geesteren Geesteren start dit najaar

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Inlogcode/ buurtnummer Enquête leefbaarheid in uw buurt Bij het onderzoeken van de leefbaarheid van de buurt, is het waardevol om te weten of er verschillen bestaan in beoordeling van de leefbaarheid naar

Nadere informatie

Dorpsraad Oostrum werkt samen met u aan het derde. Dorps Omgevings Programma (DOP) Enquête DOP 2017

Dorpsraad Oostrum werkt samen met u aan het derde. Dorps Omgevings Programma (DOP) Enquête DOP 2017 Dorpsraad Oostrum werkt samen met u aan het derde Dorps Omgevings Programma (DOP) Enquête DOP 2017 Ter verbetering van de leefbaarheid in Oostrum vragen wij 15 minuten van uw tijd. Deze enquête heeft tot

Nadere informatie

Verleden en toekomst in Oud-West

Verleden en toekomst in Oud-West Verleden en toekomst in In mei 009 is aan de panelleden van stadsdeel gevraagd naar hun mening over de ontwikkelingen die in het stadsdeel zichtbaar zijn. Deze ontwikkelingen betreffen onder andere inkomsten,

Nadere informatie

Leefbaarheidsonderzoek: Nibbixwoud en Hauwert. Gemeente Medemblik Januari 2011

Leefbaarheidsonderzoek: Nibbixwoud en Hauwert. Gemeente Medemblik Januari 2011 Leefbaarheidsonderzoek: Gemeente Medemblik Januari 2011 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2011-1741 F Datum : januari

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt In deze enquête stellen wij u graag een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven tussen de 1 (zeer negatief) en 10 (zeer positief).

Nadere informatie

Tabellenboek. Leefbaarheidsmonitor Leiden 2000

Tabellenboek. Leefbaarheidsmonitor Leiden 2000 Tabellenboek behorende bij de Leefbaarheidsmonitor 2000 N. Goezinne P. van Wensveen juli 2000 een onderzoek in opdracht van de Gemeente Onderzoeker Projectleider Opdrachtgever Interne begeleiding Nico

Nadere informatie

Woonwensenenquête Drijber

Woonwensenenquête Drijber Woonwensenenquête Drijber Woningbehoefte en verhuiswensen van inwoners Enquêteresultaten Gemeente Midden-Drenthe Afdeling Bouwen en Wonen Na 2010 Inleiding In het na van 2010 is er een woonwensenenquête

Nadere informatie

Buurt-voor-Buurt Onderzoek Ittersum

Buurt-voor-Buurt Onderzoek Ittersum Buurt-voor-Buurt Onderzoek In januari/februari 2018 is het Buurt-voor-Buurt Onderzoek van 2018 uitgevoerd. Ruim 10.500 Zwolse inwoners van 18 jaar en ouder hebben aan het onderzoek meegewerkt. Door deze

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt Buurtnummer: Met deze enquête stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven van 1 (zeer negatief) tot 10 (zeer

Nadere informatie

Rosmalen noord. Wijk- en buurtmonitor 2016

Rosmalen noord. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Rosmalen noord Het stadsdeel Rosmalen ligt ten oosten van de rijksweg A2 en bestaat uit Rosmalen zuid en Rosmalen noord. Het oorspronkelijke zanddorp Rosmalen is vanaf eind jaren

Nadere informatie

Waar staat je gemeente. Gemeente Enschede

Waar staat je gemeente. Gemeente Enschede Waar staat je gemeente Gemeente Enschede Inhoudsopgave Sheetnummer Samenvatting 3 Burgerpeiling Waar staat je gemeente & respons 4 Woon & leefomgeving Waardering & sociale samenhang 5 Veiligheid en overlast

Nadere informatie

Rosmalen zuid. Wijk- en buurtmonitor 2016

Rosmalen zuid. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Rosmalen zuid Het stadsdeel Rosmalen ligt ten oosten van de rijksweg A2 en bestaat uit Rosmalen zuid en Rosmalen noord. Het oorspronkelijke zanddorp Rosmalen is vanaf eind jaren

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt In deze enquête stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven van 1 (zeer negatief) tot en met 10 (zeer positief).

Nadere informatie

Lokale kwaliteit Maart/april 2015

Lokale kwaliteit Maart/april 2015 Resultaten peiling Panel Lokale kwaliteit Maart/april 2015 Van 24 maart tot en met 6 april kon het Panel een peiling invullen over de kwaliteit van hun leefomgeving. Ruim 1.750 van de ongeveer 6.500 uitgenodigde

Nadere informatie

Beleving openbare ruimte Tanthof Delft Onderzoek uitgevoerd door PPBnootdorp in opdracht van de gemeente Delft

Beleving openbare ruimte Tanthof Delft Onderzoek uitgevoerd door PPBnootdorp in opdracht van de gemeente Delft Beleving openbare ruimte Tanthof Delft Onderzoek uitgevoerd door PPBnootdorp in opdracht van de gemeente Delft december 2018 1. Respons 1. Respons Bent u man of vrouw? Wat is de samenstelling van uw huishouden?

Nadere informatie

Bijlage bij persbericht Hoe prettig is het wonen in Borger-Odoorn? Korte samenvatting van de resultaten uit het Leefbaarheidsonderzoek

Bijlage bij persbericht Hoe prettig is het wonen in Borger-Odoorn? Korte samenvatting van de resultaten uit het Leefbaarheidsonderzoek Bijlage bij persbericht Hoe prettig is het wonen in Borger-Odoorn? Korte samenvatting van de resultaten uit het Leefbaarheidsonderzoek Hoe prettig is het wonen in Borger-Odoorn? De leefbaarheid waar het

Nadere informatie

Verhuisplannen en woonvoorkeuren

Verhuisplannen en woonvoorkeuren Verhuisplannen en woonvoorkeuren Burgerpeiling Woon- en Leefbaarheidsmonitor Eemsdelta 2015 Bevolkingsdaling ontstaat niet alleen door demografische ontwikkelingen, zoals ontgroening en vergrijzing of

Nadere informatie

Empel. Wijk- en buurtmonitor 2016

Empel. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Empel Empel ligt ten noordoosten van s-hertogenbosch. De wijk bestaat uit een ouder en een nieuwer gedeelte. De eerste woningen zijn in 1946 gebouwd. Deze oorspronkelijke kern

Nadere informatie

Achterhoeks Woonwensen en Leefbaarheidsonderzoek (AWLO) Bijlage 6.1 Leefbaarheid Achterhoek

Achterhoeks Woonwensen en Leefbaarheidsonderzoek (AWLO) Bijlage 6.1 Leefbaarheid Achterhoek Achterhoeks Woonwensen en Leefbaarheidsonderzoek (AWLO) Bijlage 6.1 Leefbaarheid Achterhoek Maandag 6 januari 2014 1 Bijlage 6.1 Leefbaarheid Achterhoek In deze bijlage worden alle resultaten van de vragen

Nadere informatie

Dorpsontwikkelingsplan Helvoirt 1e discussiebijeenkomst 8 jan.2008

Dorpsontwikkelingsplan Helvoirt 1e discussiebijeenkomst 8 jan.2008 Dorpsontwikkelingsplan Helvoirt 1e discussiebijeenkomst 8 jan.2008 Agenda Aanvang 20.00 uur Inleiding DOP en resultaten enquête Pauze, koffie/thee Discussie in groepjes Afsluiting uiterlijk 22.30 uur Wat

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt In deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven tussen de 1 (zeer negatief) en 10 (zeer positief).

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt Met deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven tussen de 1 (zeer negatief) en de 10 (zeer

Nadere informatie

Waardering van voorzieningen, vervoer en werk

Waardering van voorzieningen, vervoer en werk Waardering van voorzieningen, vervoer en werk Burgerpeiling Woon- en Leefbaarheidsmonitor Eemsdelta 2015 Een afname van het inwoneraantal heeft gevolgen voor het voorzieningenniveau. Er zal immers niet

Nadere informatie

Conclusies woningbehoefteonderzoek Reduzum

Conclusies woningbehoefteonderzoek Reduzum Conclusies woningbehoefteonderzoek Reduzum De enquête geeft een goed beeld van de woonwensen van de bevolking, vanwege de grote respons en de goede verdeling over de verschillende leeftijden en type bewoners.

Nadere informatie

Waardering van leefbaarheid en woonomgeving

Waardering van leefbaarheid en woonomgeving Waardering van leefbaarheid en woonomgeving Burgerpeiling Woon- en Leefbaarheidsmonitor Eemsdelta 2015 In de Eemsdelta zijn verschillende ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de leefbaarheid.

Nadere informatie

Leefbaarheidsonderzoek: Wognum. Gemeente Medemblik Januari 2011

Leefbaarheidsonderzoek: Wognum. Gemeente Medemblik Januari 2011 Leefbaarheidsonderzoek: Gemeente Medemblik Januari 2011 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2011-1741 K Datum : januari

Nadere informatie

RESULTATEN VAN DE ENQUÊTE

RESULTATEN VAN DE ENQUÊTE RESULTATEN VAN DE ENQUÊTE FEBRUARI 2017 De samenstelling van de enquête Beschrijvend en specifiek Meerkeuze en open vragen Positieve en verbeter punten Betrouwbaar totaalbeeld Met elkaar naar oplossingen

Nadere informatie

Engelen. Wijk- en buurtmonitor 2018

Engelen. Wijk- en buurtmonitor 2018 Wijk- en buurtmonitor 2018 Engelen Engelen ligt ten noordwesten van s-hertogenbosch. De wijk bestaat uit de dorpen Engelen en Bokhoven. Ook staat de wijk bekend om de kastelen. Engelen heeft zich in de

Nadere informatie

Engelen. Wijk- en buurtmonitor 2016

Engelen. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Engelen De wijk Engelen ligt ten noordwesten van s-hertogenbosch. De wijk bestaat uit de dorpen Engelen en Bokhoven. Ook staat de wijk bekend om de kastelen. Engelen heeft zich

Nadere informatie

Buurt-voor-Buurt Onderzoek Wipstrik

Buurt-voor-Buurt Onderzoek Wipstrik Buurt-voor-Buurt Onderzoek In januari/februari 2018 is het Buurt-voor-Buurt Onderzoek van 2018 uitgevoerd. Ruim 10.500 Zwolse inwoners van 18 jaar en ouder hebben aan het onderzoek meegewerkt. Door deze

Nadere informatie

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Gemeente Hollands Kroon Mei 2012 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl

Nadere informatie

Thema s Omdat de resultaten en cijfers op wijkniveau erg uiteenlopen in onderwerp, is ervoor gekozen om deze onder te verdelen in 9 thema s:

Thema s Omdat de resultaten en cijfers op wijkniveau erg uiteenlopen in onderwerp, is ervoor gekozen om deze onder te verdelen in 9 thema s: Hoe is de wijkanalyse tot stand gekomen? Monitor Hilversum Begin december 2017 is de vragenlijst Monitor Hilversum naar 10.400 Hilversummers verstuurd. In totaal werden er 109 vragen voorgelegd over uiteenlopende

Nadere informatie

Sociale kracht in Houten Burgerpeiling 2014

Sociale kracht in Houten Burgerpeiling 2014 in Houten Burgerpeiling 2014 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Houten Projectnummer 598 / 2015 Samenvatting Goede score voor Sociale Kracht in Houten Houten scoort over het algemeen goed als

Nadere informatie

Hoe beoordelen Almeerders de leefbaarheid en veiligheid in hun buurt?

Hoe beoordelen Almeerders de leefbaarheid en veiligheid in hun buurt? VEILIGHEIDSMONITOR-WIJKPEILING ALMERE 2017 Hoe beoordelen Almeerders de leefbaarheid en veiligheid in hun buurt? 23 mei 2018 Meer weten over uw eigen wijk? Ga naar www.wijkmonitoralmere.nl 1. INTRODUCTIE

Nadere informatie

Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007

Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007 Integrale veiligheid resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 1.1 Respons 1 2 Veiligheidsgevoelens 3 2.1 Gevoel van veiligheid in specifieke situaties 3 2.2 Verschillen onderzoeksgroepen

Nadere informatie

CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK BREED SOCIAAL LOKET GEMEENTE EDAM-VOLENDAM

CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK BREED SOCIAAL LOKET GEMEENTE EDAM-VOLENDAM CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK BREED SOCIAAL LOKET GEMEENTE EDAM-VOLENDAM Cliënttevredenheidsonderzoek Breed Sociaal Loket gemeente Edam-Volendam Colofon Opdrachtgever Gemeente Edam-Volendam Datum April

Nadere informatie

Samenvatting. In Asten, Cranendonck, Heeze Leende, Laarbeek en Someren. Geen voorkeur. Dichtbij familie en/of vrienden wonen

Samenvatting. In Asten, Cranendonck, Heeze Leende, Laarbeek en Someren. Geen voorkeur. Dichtbij familie en/of vrienden wonen Gemeente Asten 1 Samenvatting In Asten 1 45% 51% Waar wilt u bij voorkeur wonen? In Asten, Cranendonck, Heeze Leende, Laarbeek en Someren. Geen voorkeur 12% 1: 55+ ers hebben vaker dan gemiddeld deze voorkeur.

Nadere informatie

Leefbaarheidsenquête ALGEMENE VRAGEN. Dorpnr.: 1

Leefbaarheidsenquête ALGEMENE VRAGEN. Dorpnr.: 1 Dorpnr.: 1 Leefbaarheidsenquête In deze enquête worden diverse vragen gesteld op het gebied van leefbaarheid. Hier kunt u een oordeel over geven door middel van een cijfer van 1 (zeer negatief) t/m 10

Nadere informatie

Resultaten enquête woonbehoeften Beesd

Resultaten enquête woonbehoeften Beesd Resultaten enquête woonbehoeften Beesd Beesd, oktober 2017 - 2 - Inhoudsopgave Pagina Voorwoord 3 Resultaten enquête woonbehoeften Beesd 4 Enquête woonbehoeften Beesd 12 Beesd voor Elkaar 18 - 3 - Voorwoord

Nadere informatie

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal, Dorien de Bruijn 23 mei 2014 Vanaf 1997 is de Amersfoortse Stadspeiling elke twee jaar voor een belangrijk deel

Nadere informatie

Samenvatting WijkWijzer 2017

Samenvatting WijkWijzer 2017 Samenvatting WijkWijzer 2017 Bevolking & wonen Inwoners Op 1 januari 2017 telt Utrecht 343.134 inwoners. Met 47.801 inwoners is Vleuten-De Meern de grootste wijk van Utrecht, gevolgd door de wijk Noordwest.

Nadere informatie

Burgerpeiling Zederik

Burgerpeiling Zederik Burgerpeiling Zederik Leefbaarheid en voorzieningen volgens inwoners De gemeente Zederik vindt het belangrijk om bij het opstellen van haar gemeentelijk beleid de mening van burgers te peilen. Het Onderzoekcentrum

Nadere informatie

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING : COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl Kantoor Groningen: Kantoor Rotterdam: St. Jansstraat

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt Buurtnr: xx In deze enquête worden diverse vragen gesteld op het gebied van leefbaarheid. We vragen u daarover een oordeel te geven door middel van een rapportcijfer op

Nadere informatie

Leefbaarheid in Winssen: resultaten van een enquêteonderzoek

Leefbaarheid in Winssen: resultaten van een enquêteonderzoek Leefbaarheid in Winssen: resultaten van een enquêteonderzoek Hogeschool van Arnhem en Nijmegen i.s.m. Krachtig Winssen 20 September 2017 1. Krachtige Kernen 2. Diepte-interviews 3. Exploratieve workshop

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Afvalinzameling Renswoude 2016

Uitgevoerd door Dimensus Afvalinzameling Renswoude 2016 Uitgevoerd door Dimensus Afvalinzameling Renswoude 2016 Onderzoeksbeschrijving In 2016 is een enquête gehouden onder de inwoners van de gemeente Renswoude over de inzameling en scheiding van afval. De

Nadere informatie

25 juni 2015 Dorpsraad Waarland Bouwend Waarland Waarland Bouwt Zelf

25 juni 2015 Dorpsraad Waarland Bouwend Waarland Waarland Bouwt Zelf Onderzoek woningbehoefte Waarland 2015 25 juni 2015 Dorpsraad Waarland Bouwend Waarland Waarland Bouwt Zelf 1 Inleiding 1.1 Inleiding De gemeente Schagen wil haar toekomstig woningbouwprogramma inrichten

Nadere informatie

Achterhoeks Woonwensen en Leefbaarheidsonderzoek (AWLO) Bijlage 6.4 Leefbaarheid Bronckhorst

Achterhoeks Woonwensen en Leefbaarheidsonderzoek (AWLO) Bijlage 6.4 Leefbaarheid Bronckhorst Achterhoeks Woonwensen en Leefbaarheidsonderzoek (AWLO) Bijlage 6.4 Leefbaarheid Bronckhorst Maandag 6 januari 2014 1 Bijlage 6.4 Leefbaarheid Bronckhorst In deze bijlage worden alle resultaten van de

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Buurtrapport Juli 202 Hoe leefbaar en veilig is de buurt? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede keer deelgenomen aan de Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens Deze vragen hebben betrekking op jouw persoonlijke situatie.

Persoonlijke gegevens Deze vragen hebben betrekking op jouw persoonlijke situatie. Vragenlijst Dorpsvisie Zevenhuizen Deze vragenlijst is opgezet als voorbereiding op de dorpsvisie. (Deze enquete is ook in te vullen via de site www.7huizen.nl) Persoonlijke gegevens Deze vragen hebben

Nadere informatie

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Gemeente Hollands Kroon Mei 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl

Nadere informatie

Resultaten gemeentebeleidsmonitor Veiligheid en leefbaarheid

Resultaten gemeentebeleidsmonitor Veiligheid en leefbaarheid Resultaten gemeentebeleidsmonitor 217 Veiligheid en leefbaarheid 1. Inleiding Om de twee jaar wordt er een onderzoek, de zogeheten gemeentebeleidsmonitor, uitgevoerd onder de inwoners naar verschillende

Nadere informatie

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan.

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan. Burgerpeiling 2013 Eind 2013 is onder 2000 inwoners van de gemeente Noordoostpolder een enquete verspreid ten behoeve van de benchmark waarstaatjegemeente.nl. De enquete vormt een onderdeel van de benchmark.

Nadere informatie

Dorpsenquête 2018: De Toekomst van Borkel en Schaft

Dorpsenquête 2018: De Toekomst van Borkel en Schaft Dorpsenquête 2018: De Toekomst van Borkel en Schaft Voorwoord Beste inwoners van Borkel en Schaft, Deze enquête heeft als doel om inzicht te verkrijgen wat de inwoners van Borkel en Schaft belangrijk vinden

Nadere informatie

Inwoners laten van zich horen! Resultaten Bewonersenquête 2015

Inwoners laten van zich horen! Resultaten Bewonersenquête 2015 Inwoners laten van zich horen! Resultaten Bewonersenquête 2015 Over de Bewonersenquête De gemeente Roosendaal heeft in 2015, voor de achtste keer, onder ruim 8.000 van de 62.787 inwoners van 16 jaar en

Nadere informatie

Interactief bestuur. Omnibus 2015

Interactief bestuur. Omnibus 2015 Interactief bestuur Omnibus 2015 O&S April 2016 Samenvatting In september/oktober 2015 is door de afdeling Onderzoek & Statistiek van de gemeente s- Hertogenbosch een omnibusonderzoek gehouden. In dit

Nadere informatie

Buurtenquête Glanerbrug-Zuid

Buurtenquête Glanerbrug-Zuid Buurtenquête Glanerbrug-Zuid Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Persoonlijke situatie. Buurtnummer 1

Persoonlijke situatie. Buurtnummer 1 Buurtnummer 1 Enquête leefbaarheid in uw buurt In deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. Bij het onderzoeken van de leefbaarheid, is het waardevol om te weten

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Binnenstad van Leiden

Hoofdstuk 8 Binnenstad van Leiden Hoofdstuk 8 Binnenstad van Leiden Samenvatting De binnenstad van Leiden krijgt een voldoende (7,1) van de Leidenaren. Wanneer wordt gevraagd naar de ontwikkeling van de afgelopen twee jaar, dan geven meer

Nadere informatie

Persbericht. Gevoelens van onveiligheid iets verminderd. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Gevoelens van onveiligheid iets verminderd. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-015 1 maart 2012 9.30 uur Gevoelens van onveiligheid iets verminderd Minder Nederlanders voelen zich onveilig Slachtofferschap veel voorkomende criminaliteit

Nadere informatie

Burgerpeiling Hoeksche Waard 2015

Burgerpeiling Hoeksche Waard 2015 Burgerpeiling Hoeksche Waard 2015 Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland, Strijen Andrew Britt, Volkan Atalay, augustus 2015 INHOUD INLEIDING 1 HOOFDSTUK 1 SAMENVATTING 2 HOOFDSTUK 2 WAARDERING

Nadere informatie

Binnenstad. Wijk- en buurtmonitor 2016

Binnenstad. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Binnenstad De Binnenstad van s-hertogenbosch is het oudste deel van de stad. Karakteristiek zijn het middeleeuwse stratenpatroon en de historische panden, de vele bijzondere

Nadere informatie

Verkeer en vervoer. Omnibus 2011

Verkeer en vervoer. Omnibus 2011 Verkeer en vervoer Omnibus Afdeling Onderzoek & Statistiek Januari 2012 2 Samenvatting In het najaar van is door de afdeling Onderzoek & Statistiek van de gemeente s-hertogenbosch een omnibusonderzoek

Nadere informatie

Burgeronderzoek Bodegraven-Reeuwijk. Gemeente Bodegraven-Reeuwijk Juli 2012

Burgeronderzoek Bodegraven-Reeuwijk. Gemeente Bodegraven-Reeuwijk Juli 2012 Burgeronderzoek Bodegraven-Reeuwijk Gemeente Bodegraven-Reeuwijk Juli 2012 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2012-1888

Nadere informatie

rapport WistUdata, Zuid bij de Hand In dit wijkbeeld worden gegevens van de wijk Zuid gepresenteerd over diverse onderwerpen.

rapport WistUdata, Zuid bij de Hand In dit wijkbeeld worden gegevens van de wijk Zuid gepresenteerd over diverse onderwerpen. rapport WistUdata, 11-5-2017 bij de Hand In dit wijkbeeld worden gegevens van de wijk gepresenteerd over diverse onderwerpen. Bevolking Op 1 januari 2017 telt 27.163 inwoners. Ten opzichte van 2004 steeg

Nadere informatie

Sterksel: in elke fase van mijn leven! Tabellenrapport

Sterksel: in elke fase van mijn leven! Tabellenrapport Sterksel: in elke fase van mijn leven! Tabellenrapport Sterksel: in elke fase van mijn leven! Tabellenrapport mevrouw M. Tan MSc het PON, kennis in uitvoering Tilburg, april 2014 Colofon Het PON heeft

Nadere informatie

Resultaten enquête woonbehoeften Beesd

Resultaten enquête woonbehoeften Beesd Resultaten enquête woonbehoeften Beesd Beesd, oktober 2017 - 2 - Inhoudsopgave Pagina Voorwoord 3 Resultaten enquête woonbehoeften Beesd 4 Enquête woonbehoeften Beesd 12 Beesd voor Elkaar 18 - 3 - Voorwoord

Nadere informatie

Wat vinden inwoners belangrijk voor een gezonde woonomgeving? Verdiepend onderzoek binnen de Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen

Wat vinden inwoners belangrijk voor een gezonde woonomgeving? Verdiepend onderzoek binnen de Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen Wat vinden inwoners belangrijk voor een gezonde woonomgeving? Verdiepend onderzoek binnen de Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen regio IJsselland Gezonde woonomgeving Elk jaar verzamelt GGD IJsselland

Nadere informatie

Samenvatting 3. Inleiding 9. 1. Voorzieningen in de buurt 13 1.1 Voorzieningen 13 1.2 Het onderhoud 20

Samenvatting 3. Inleiding 9. 1. Voorzieningen in de buurt 13 1.1 Voorzieningen 13 1.2 Het onderhoud 20 INHOUD Samenvatting 3 Inleiding 9 1. Voorzieningen in de buurt 13 1.1 Voorzieningen 13 1.2 Het onderhoud 20 2. Leefbaarheid in de buurt 23 2.1 Waardering van de woonomgeving 23 2.2 Gehechtheid en medeverantwoordelijkheid

Nadere informatie

4.0 De resultaten van het Enquête onderzoek

4.0 De resultaten van het Enquête onderzoek 4.0 De resultaten van het Enquête onderzoek 4.1 Wie hebben meegedaan aan de enquête? Aan het enquête onderzoek voor de structuurvisie van Hoogland hebben in totaal 408 inwoners van Hoogland meegedaan.

Nadere informatie

Veiligheid in Westerpark

Veiligheid in Westerpark Veiligheid in Westerpark Stadsdeel Westerpark wil meer inzicht in de veiligheidsgevoelens van de bewoners van Westerpark en heeft daarom in de derde meting aan de leden van het bewonerspanel een aantal

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Hoe leefbaar en veilig is? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft de gemeente voor de tweede keer deelgenomen

Nadere informatie

drenthe rapportage september 2016 leefbaarheid

drenthe rapportage september 2016 leefbaarheid kennis. onderzoek. advies drenthe rapportage september 2016 Hoe tevreden is het Drents panel over leven in Drenthe en hoe ervaren zij de gevolgen van bevolkingskrimp op de? vooraf Drenthe heeft te maken

Nadere informatie

Nuland. Wijk- en buurtmonitor 2016

Nuland. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Nuland Het oorspronkelijke landbouwdorp Nuland ligt ten zuiden aan de rijksweg A59 tussen s-hertogenbosch en Oss. Tot 1993 was Nuland een zelfstandige gemeente. Hierna werd het

Nadere informatie

Enquete feedback avond 25 oktober 2018

Enquete feedback avond 25 oktober 2018 Enquete feedback avond 25 oktober 2018 Enquete feedback avond Avond indeling: 20.00 Van 20.00 tot 20.45 Van 20.45 tot 21.00 Van 21.00 tot 21.30 Van 21.30 tot 22.00 22.00 Aanvang Presentatie enquete uitkomsten

Nadere informatie

BURGERPANEL LANSINGERLAND

BURGERPANEL LANSINGERLAND BURGERPANEL LANSINGERLAND Resultaten peiling maatschappelijke dialoog april 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de peiling met het burgerpanel van Lansingerland over de maatschappelijke

Nadere informatie

Leefbaarheid en Veiligheid 2016

Leefbaarheid en Veiligheid 2016 Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl Onderzoek & Statistiek Leefbaarheid en Veiligheid 2016 Raadsnummer Datum 6 november 2017 Auteur Tineke Brouwers en Francien Wisman Versie

Nadere informatie

Stadswerven Zuid 2014 Een jaar na opening van het Energiehuis

Stadswerven Zuid 2014 Een jaar na opening van het Energiehuis Stadswerven Zuid Een jaar na opening van het Energiehuis Stadswerven Zuid is het tol van verschillende ontwikkelingen, met een gerenoveerd Energiehuis en de komst van een bioscoop met parkeergarage. In

Nadere informatie

Dorpsvisie Glimmen Resultaten bewonersenquête

Dorpsvisie Glimmen Resultaten bewonersenquête Dorpsvisie Glimmen Resultaten bewonersenquête November 2004 Uitgevoerd door het CMO Groningen in opdracht van de Vereniging Plaatselijk Belang Glimmen Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling Groningen

Nadere informatie