Woonwensenenquête Drijber

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Woonwensenenquête Drijber"

Transcriptie

1 Woonwensenenquête Drijber Woningbehoefte en verhuiswensen van inwoners Enquêteresultaten Gemeente Midden-Drenthe Afdeling Bouwen en Wonen Na 2010

2 Inleiding In het na van 2010 is er een woonwensenenquête gehouden onder de huishoudens in Drijber. De reden voor het uitzetten van deze enquête is gelegen in het feit dat er wordt gewerkt aan een nieuw bestemmingsplan voor het dorp Drijber. Binnen dit bestemmingsplan vormt wonen een belangrijk onderdeel. Zo wordt er bijvoorbeeld ook een kleine uitbreidingslocatie voor Drijber opgenomen. Hier kunnen 8 woningen gerealiseerd worden. Doel De enquête heeft als doel de aard en omvang van de woonwensen er onder de huidige dorpsbewoners van Drijber inzichtelijk te maken. De uitkomsten van de enquête zijn van grote waarde voor de uitwerking van de planvorming binnen het nieuwe bestemmingsplan. De gemeente wil de woningbouwontwikkelingen namelijk zoveel mogelijk laten aansluiten bij de woningbehoefte uit het dorp. Het woonwensenonderzoek is in samenwerking met Plaatselijk Belang Drijber uitgevoerd. Respons Er zijn zo n 160 enquêteformulieren in het dorp verspreid. Hiervan zijn 41 formulieren geretourneerd. Dit betekent een respons van iets meer dan 2. Betrouwbaarheid Het onderzoek dat is gehouden is relatief kleinschalig, wat betekent dat er voorzichtig moet worden omgegaan met het trekken van conclusies op basis van de cijfers. Dit heeft te maken met de relatief kleine steekproef en het aantal antwoordcategorieën waaruit bij veel vragen gekozen kan worden. De cijfers zijn een momentopname en indicatief. Toch geeft deze analyse een goede indicatie van de woonwensen en de woningbehoefte van de inwoners van Drijber op dit moment. Analyse In deze analyse zijn de belangrijkste resultaten weergegeven. Aantal bewoners huidig huishouden 1. Aantal bewoners huishouden absoluut aandeel één 0 twee 6 drie 16 39% vier 2 vijf 13 32% zes of meer 4 1 onbeantwoord één twee drie vier vijf zes of meer aantal bewoners 1 32% 39% onbeantwoord De meeste huishoudens die de enquête hebben ingevuld bestaan uit drie of vijf personen. Opvallend is dat er geen alleenwonenden meegedaan hebben aan de enquête. Ook huishoudens van twee en vier personen zijn weinig vertegenwoordigd. Woonduur respondenten 2. Woonduur absoluut aandeel minder dan vijf 2 tussen 5 en % tussen 10 en % langer dan % onbeantwoord minder dan vijf tussen 5 en 10 tussen 10 en 30 langer dan 30 onbeantwoord woonduur 17% 37% 41% De meeste respondenten wonen al jaren in Drijber. 32 van de 41 respondenten wonen er langer dan 10. 2

3 Huidig woningtype 3. Huidig woningtype absoluut aandeel vrijstaand 18 44% woonboerderij 15 37% twee-onder-één kap 8 2 rijtjeswoning 0 appartement vrijstaand woonboerderij twee-onder-één kap rijtjeswoning appartement type woning 2 37% 44% Het overgrote deel (ca. 8) van de respondenten woont nu in een vrijstaande woning of woonboerderij. Eigendomssituatie huidige woning 4. eigendomssituatie huidige woning absoluut aandeel huurwoning 6 koopwoning 34 83% 1 2% huurwoning koopwoning 2% eigendom woning 83% Van de 41 respondenten bezit het overgrote deel een koopwoning. Slechts woont in een huurwoning. Belangstelling voor een nieuwe woning 5. belangstelling nieuwe woning absoluut aandeel Nee, zoek buiten Drijber 6 Nee, zoek geen woning 25 61% Ja, één woning 9 22% Ja, meerdere woningen 1 2% Niet ingevuld Nee, zoek buiten Drijber Nee, zoek geen woning Ja, één woning Ja, meerdere woningen Niet ingevuld 2% belangstelling nieuwe woning 61% 22% Ruim 60 % van de respondenten heeft geen verhuiswens. Een kleine wil wel verhuizen, maar zoekt een woning buiten Drijber. Tien huishoudens geven aan belangstelling te hebben voor een nieuwe woning in Drijber. Daarvan heeft één huishouden zelfs belangstelling voor meerdere woningen in Drijber. Omdat het hier om een beperkt aantal woningzoekenden gaat, kunnen we de wensen van de respondenten eens nader bekijken. Het volgende beeld ontstaat: Respondenten met belangstelling voor een nieuwe woning Leeftijd Termijn verhuiswens Aantal personen toekomstig huishoude n Gewenst woningtype Gewenste Eigendoms -situatie Prijsklasse bij huur of koop Gewenst perceel oppervlak 1 25 Binnen nu en 1 starterswoning Geen < 250 of Tot voorkeur Tussen 10 en 2 starterswoning Geen of voorkeur Tussen 5 en 10 Niet ingevuld vrijstaand kavel Niet ingevuld Tussen 5 en 2 2/1 kap kavel Tussen 5 en 10 4 vrijstaand koop > Tussen 2 en 5 2/1 kap huur > 15 2 seniorenwoning huur Niet ingevuld Niet ingevuld 3

4 Binnen nu en 2 Tussen 2 en 5 Tussen 2 en 5 1 Niet ingevuld koop Niet ingevuld 2 seniorenwoning huur seniorenwoning Geen voorkeur De leeftijd van de woningzoekenden is redelijk divers. Van de woningzoekenden zijn er vijf jonger dan 35. Ook in de categorie zijn er 3 respondenten die een seniorenwoning zoeken. De termijn waarbinnen de respondenten willen verhuizen varieert sterk. Twee respondenten willen al binnen nu en twee verhuizen. Deze verhuiswens van deze groep mag als vrij concreet verondersteld worden. Anderen ergens tussen 2 en 15. De verwachte huishoudensamenstelling varieert, maar een- en tweepersoonshuishoudens zal zoals het nu lijkt het meeste voor gaan komen. Twee huishoudens zoeken een vrijstaande woning, twee een twee-onder-een-kap, drie een seniorenwoning en twee een starterswoning. Twee mensen willen graag kopen, drie willen huren, twee zoeken een bouwkavel en drie hebben geen voorkeur. Belangrijke aspecten bij nieuwbouw In de enquête is ook gevraagd naar aspecten die men belangrijk vindt bij de opzet van nieuwbouw. Acht huishoudens geven aan belang te hechten aan een ruimtelijke opzet bij nieuwbouw, met open ruimte tussen de huizen en twee vinden veel openbaar groen belangrijk. Verder worden hier nog genoemd: voldoende speelruimte, veilige wandelmogelijkheden en grote kavels. Dit laatste blijkt ook wel uit de bovenstaande tabel. Redenen om in Drijber een woning te zoeken Als redenen om in Drijber een woning te zoeken worden door de jonge respondenten met name zelfstandig wonen genoemd. Verder wordt groter willen wonen en het doorstromen van koop naar huur meerdere malen genoemd. Dit laatste met name onder de respondenten in de oudere leeftijdscategorieën. Op zoek naar een woning buiten Drijber Woning buiten Drijber, waar? absoluut aandeel elders in Midden-Drenthe 4 1 niet in Midden-Drenthe 2 niet in de provincie Drenthe 0 niet van toepassing 7 17% 28 68% elders in Midden-Drenthe niet in Midden-Drenthe niet in de provincie Drenthe niet van toepassing 1 17% Woning buiten Drijber 68% 10 Van het aantal respondenten (6) dat eerder aangaf wel op zoek te zijn naar een woning, maar niet in Drijber zeggen 4 respondenten een woning elders in de gemeente te zoeken. Reden om woning buiten Drijber te zoeken Redenen om een woning buiten Drijber te zoeken variëren van werk, dichter bij familie of vrienden wonen tot ik kan geen woning in Drijber vinden. Ook is er door een aantal mensen d,anders aangekruist. Helaas hebben zij niet van de gelegenheid gebruik gemaakt dit verder toe te lichten. 4

5 Ook belangrijk voor Drijber Ook belangrijk absoluut aandeel Verbeteren groen in het hele dorp 3 4% verbeteren bestrating in hele dorp 6 7% verbeteren verkeersveiligheid in hele dorp 22 27% verbeteren sociale activiteiten in dorp 0 anders, namelijk % (twee antwoorden mogelijk) Verbeteren groen in het hele dorp verbeteren bestrating in hele dorp verbeteren verkeersveiligheid in hele dorp verbeteren sociale activiteiten in dorp anders, namelijk Belangrijk voor Drijber 4% 7% 27% 48% De inwoners is ook gevraagd naar andere belangrijke aspecten voor het dorp, naast woningbouw. Er konden twee antwoorden aangekruist worden. Het verbeteren van de verkeersveiligheid is door 22 mensen genoemd als belangrijk punt. Daarnaast heeft een groot aantal respondenten gebruik gemaakt van de antwoordmogelijkheid e: anders, namelijk. Vaak werden er meerdere punten bij dit antwoord genoemd. Deze zijn in de onderstaande tabel weergegeven. Ook belangrijk voor Drijber Fietsen fietspad kern Drijber - school fietspaden met name voor de fietsende kinderen richting school aanleg fietspaden (o.a. berkenweg) fiets of wandelpad langs nijenkamp stoep of fietspad binnen de dorpskern. Of verboden voor groot verkeer Veiligheid verkeersdrempel tussen de hullen en steendervals weg vanwege 'racebaanimago' ook buiten de kern verkeersveiligheid Straatverlichting verbetering straatverlichting buiten gebied. Bermen bermen stuk gereden, snelheid te hoog bermen aanvullen woningen huurwoningen voor senioren meer huurwoningen voor jongeren Ook een aantal huurwoningen voor jongeren/senioren zodat ze de mogelijkheid hebben om in eigen dorp te blijven Overig het informatiebord bij het bankje (brink 8-10) is voorzien van een oude kaart waar niets van klopt. behoud van de school/kinderopvang.. denk aan inbreiding weer een klein brinkje, als vroeger meer parkeer mogelijkheid in de kern van drijber, parkeren achter woning over 20/30 misschien wel verhuizen.. Senioren/kleine/minder onderhoud woningen. winkel prima in orde zo diervriendelijke omgeving meer de kern gaan benutten woningbouw voor jongeren in de toekomst, goed voor leefbaarheid ook nieuwbouw smal, fietspad daar wil graag permanent in huidige vakantiewoning betaalbare huur/koop woningen voor jongeren senioren woningen of huur woningen. andere plek aan de marsen Conclusie Op dit moment zijn er 10 respondenten die hebben aangegeven een woningwens te hebben. De leeftijden van deze personen zijn divers, maar er is zeker een duidelijke groep starters en senioren bij. Er is behoefte aan zowel huur- als koopwoningen, in verschillende prijsklassen. De voorkeur gaat voor een aantal uit naar een vrijstaande woning of een bouwkavel maar ook 2/1 kapwoningen en starterswoningen worden genoemd. Een ruim opgezet nieuwbouwplan met ruime kavels wordt belangrijk gevonden. Veel respondenten vinden het verbeteren van de verkeersveiligheid eveneens belangrijk voor het dorp. 5

Onderzoek nieuwe inwoners Ferwerderadiel

Onderzoek nieuwe inwoners Ferwerderadiel faculteit ruimtelijke wetenschappen nr. 334 Onderzoek nieuwe inwoners Ferwerderadiel R.A. Bijker, T. Haartsen en D. Strijker Januari 2011 Onderzoek nieuwe inwoners Ferwerderadiel > 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Onder de pannen? Rapportage van de Meldactie wonen onder mensen met een beperking, chronische ziekte of psychische aandoening.

Onder de pannen? Rapportage van de Meldactie wonen onder mensen met een beperking, chronische ziekte of psychische aandoening. Onder de pannen? Rapportage van de Meldactie wonen onder mensen met een, chronische ziekte of psychische aandoening Februari 2014 in samenwerking met: PG werkt samen Dit is een uitgave Ieder(in) voorheen

Nadere informatie

Leven op Schiermonnikoog nu en in de toekomst

Leven op Schiermonnikoog nu en in de toekomst Het geluid van jongvolwassenen op Schiermonnikoog Leven op Schiermonnikoog nu en in de toekomst Vanuit de Streekagenda Waddeneilanden werken inwoners en verschillende partijen samen aan een uitvoeringsprogramma

Nadere informatie

Spoedzoekers: enquête onder woningzoekenden in vijf regio's

Spoedzoekers: enquête onder woningzoekenden in vijf regio's VROM-Inspectie Regio Noord Overheden Spoedzoekers: enquête onder woningzoekenden in vijf regio's Deelrapport bij 'Als wachten te lang duurt' Cascadeplein 10 Postbus 30020 9700 RM Groningen Telefoon 050-5992700

Nadere informatie

Als wachten te lang duurt

Als wachten te lang duurt VROM-Inspectie Regio Noord Overheden Als wachten te lang duurt Urgentie in de sociale huursector Hoofdrapport onderzoeksrapportage Cascadeplein 10 Postbus 30020 9700 RM Groningen Telefoon 050-5992700 Fax

Nadere informatie

Wonen en Verhuizen Een onderzoek van ANBO en Woonz

Wonen en Verhuizen Een onderzoek van ANBO en Woonz 31-3-2015 Wonen en Verhuizen Een onderzoek van ANBO en Woonz Over dit onderzoek pagina 1 Opvallende resultaten pagina 2 Over de samenstelling van de respondenten pagina 3 1. Over dit onderzoek Dit onderzoek

Nadere informatie

leefbaarheid is mensenwerk gemeente borger odoorn. Nieuw Buinen Borger Valthermond Tweede Exloërmond onderzoek leefbaarheid Exloo Klijndijk Buinen

leefbaarheid is mensenwerk gemeente borger odoorn. Nieuw Buinen Borger Valthermond Tweede Exloërmond onderzoek leefbaarheid Exloo Klijndijk Buinen Tweede rmond Nieuw Eerste Exloërmond Exloërveen erveen Bronnegerveen Tweede Exloërmond rmond erveen erveen Westdorp Bronneger Ellertshaar ermond Zandberg ergroen leefbaarheid is mensenwerk onderzoek leefbaarheid

Nadere informatie

Samen sterk voor een leefbaar Hegelsom. Dorpsontwikkelingsplan Hegelsom. November 2008

Samen sterk voor een leefbaar Hegelsom. Dorpsontwikkelingsplan Hegelsom. November 2008 Samen sterk voor een leefbaar Hegelsom Dorpsontwikkelingsplan Hegelsom 1 November 2008 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Wonen en woonklimaat 6 2.1 Woningbouw 7 2.2 Bouwen in eigen beheer 8 2.3 Wonen en

Nadere informatie

De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen

De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen Nibud, 2010 Samenvatting Het Nibud heeft

Nadere informatie

concept DORPSVISIE DIEPENVEEN

concept DORPSVISIE DIEPENVEEN concept DORPSVISIE DIEPENVEEN Oktober 2013 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Andere rol gemeente... 3 1.2 Verantwoording Themakeuzes... 4 1.3 Leeswijzer... 4 2. Karakterisering dorp Diepenveen... 5 2.1 Historie...

Nadere informatie

Voorwoord. Carla Bode, Wethouder Wonen

Voorwoord. Carla Bode, Wethouder Wonen Woonvisie 2011 2016 Voorwoord...2 Inleiding...3 Hoofdstuk 1 Woonbeleid en zijn omgeving...4 Hoofdstuk 2 Woonmonitor 2009...5 Hoofdstuk 3 Visie en doelstellingen wonen...7 Hoofdstuk 4 Woningbouwprogramma...8

Nadere informatie

Winsum heeft het! Woonvisie

Winsum heeft het! Woonvisie Winsum heeft het! Woonvisie datum 2 december 2013 KAW architecten en adviseurs Postbus 1527 9701 BM Groningen Hofstraat 8 9712 JB Groningen Telefoon (050) 369 58 70 Fax (050) 369 58 71 Email info@kaw.nl

Nadere informatie

BOA. Tevredenheidsonderzoek gezamenlijke bedrijfsvoering. Definitieve versie (9 april 2015) Colofon. Beleidsonderzoek & Analyse

BOA. Tevredenheidsonderzoek gezamenlijke bedrijfsvoering. Definitieve versie (9 april 2015) Colofon. Beleidsonderzoek & Analyse Beleidsonderzoek & Analyse BOA draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming Tevredenheidsonderzoek gezamenlijke bedrijfsvoering Colofon Gemeente Leiden Beleidsonderzoek en Analyse (BOA) 071

Nadere informatie

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties.

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties. Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties Marieke Hollander Projectnummer: B3826 Zoetermeer, 22 maart 2011 De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

landelijk wonen NAi Uitgevers

landelijk wonen NAi Uitgevers NAi Uitgevers Frank van Dam Margit Jókövi Anton van Hoorn Saskia Heins NAi Uitgevers, Rotterdam Ruimtelijk Planbureau, Den Haag 2003 Titel hoofdstuk 3 3 inhoud Samenvatting Aanleiding 7 De huidige vraag

Nadere informatie

Ouderen over de drempel?

Ouderen over de drempel? RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl EINDRAPPORT Ouderen over de drempel? Evaluatie van de seniorenmakelaar De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO. Het gebruik

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

Onderzoek De woning(beleggings)markt in beeld. Februari 2014

Onderzoek De woning(beleggings)markt in beeld. Februari 2014 Onderzoek De woning(beleggings)markt in beeld Februari 2014 Voorwoord Hierbij presenteren wij u de resultaten van ons onderzoek De woning(beleggings)markt in beeld. Dit rapport is onderdeel van de Shared

Nadere informatie

Vraag het de VMBO er! Snuffelonderzoek naar VMBO vanuit leerling-perspectief. Januari 2011 P.S. Onderzoek Nijmegen

Vraag het de VMBO er! Snuffelonderzoek naar VMBO vanuit leerling-perspectief. Januari 2011 P.S. Onderzoek Nijmegen Vraag het de VMBO er! Snuffelonderzoek naar VMBO vanuit leerling-perspectief Januari 2011 P.S. Onderzoek Nijmegen Opdrachtgever LAKS Contactpersonen: Chanine Drijver en Anne Hertman Opdrachtnemer P.S.

Nadere informatie

Analyse glasvezel in de buurtschappen

Analyse glasvezel in de buurtschappen Analyse glasvezel in de buurtschappen De enquête is verstuurd naar + 2.500 adressen. Hiervan zijn 1.125 enquêtes teruggekomen. Deze enquêtes zijn door bedrijven en particulieren. Bij het verwerken kwam

Nadere informatie

Onderzoek Externe Communicatie Gemeente Houten. December 2006

Onderzoek Externe Communicatie Gemeente Houten. December 2006 Onderzoek Externe Communicatie December 2006 Onderzoek Externe Communicatie December 2006 Auteurs: drs. Aart van Grootheest en drs. Joyce van der Laan Publicatiedatum: 18 december 2006 Trendview Radioweg

Nadere informatie

Duurzaamheid Houten Resultaten onderzoek Burgerpanel 2013 In opdracht van de gemeente Houten

Duurzaamheid Houten Resultaten onderzoek Burgerpanel 2013 In opdracht van de gemeente Houten Duurzaamheid Houten Resultaten onderzoek Burgerpanel 2013 In opdracht van de gemeente Houten September 2013 Rianne van Beek MSc Freek Damen MSc Totta Research N.V. Burgemeester Stramanweg 105F 1101 AA

Nadere informatie

Communicatiemonitor 2012. Wensen van inwoners ten aanzien van gemeentelijke communicatiemiddelen

Communicatiemonitor 2012. Wensen van inwoners ten aanzien van gemeentelijke communicatiemiddelen Communicatiemonitor 2012 Wensen van inwoners ten aanzien van gemeentelijke communicatiemiddelen Afdeling Bedrijfsvoering Team informatievoorziening Onderzoek en Statistiek Venlo, januari 2013 1 2 Samenvatting

Nadere informatie

Woningbouwvereniging 'Nieuw-Lekkerland'

Woningbouwvereniging 'Nieuw-Lekkerland' Woningbouwvereniging 'Nieuw-Lekkerland' Visitatierapport Utrecht, december 2010 Colofon Raeflex Catharijnesingel 56 3511 GE Utrecht E: w.dewater@raeflex.nl W: www.raeflex.nl Visitatiecommissie Mevrouw

Nadere informatie

De energierekening van huishoudens en woningen

De energierekening van huishoudens en woningen Gemeente Amsterdam Dienst Wonen Zorg en Samenleven Augustus 2011 De energierekening van huishoudens en woningen Amsterdam stelt zich ambitieus op in het streven naar vermindering van het energiegebruik

Nadere informatie

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Later pensioen, wat nu Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Inhoudsopgave Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Doel en relevantie...

Nadere informatie

Minder geld. Hoe huishoudens omgaan met een inkomensdaling. Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting

Minder geld. Hoe huishoudens omgaan met een inkomensdaling. Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting Minder geld Hoe huishoudens omgaan met een inkomensdaling Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting 2 / Minder geld; hoe huishoudens omgaan met een inkomensdaling Minder geld Hoe huishoudens omgaan

Nadere informatie

Werken aan vitale kernen in een krachtige regio

Werken aan vitale kernen in een krachtige regio Def. versie 120315 De Achterhoek geeft je de ruimte! Regionale Woonagenda Achterhoek 2015-2025 Werken aan vitale kernen in een krachtige regio Want alles wat verdwijnt geeft ruimte aan wat komt Stef Bos,

Nadere informatie

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Woonbond Kennis- en Adviescentrum Nieuwe Achtergracht

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inleiding...5 Methode van onderzoek en reflectie resultaten...6 Motivatie...9 Inzet en Betrokkenheid...20 Sociale Cohesie...

Inhoudsopgave Inleiding...5 Methode van onderzoek en reflectie resultaten...6 Motivatie...9 Inzet en Betrokkenheid...20 Sociale Cohesie... 2 Inhoudsopgave Inleiding...5 Methode van onderzoek en reflectie resultaten...6 Reflectie uitkomsten...7 Motivatie...9 Hypotheses rondom motivatie...9 Overeenkomsten in motivaties...10 Interviews...11

Nadere informatie