't Bonte Paard Advies. Belangstelling Paardendorp Velswijk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "'t Bonte Paard Advies. Belangstelling Paardendorp Velswijk"

Transcriptie

1 't Bonte Paard Advies Belangstelling Paardendorp Velswijk 21 januari 2010

2 Projectnr /G Boulevard Heuvelink KT Arnhem Postbus BD Arnhem Telefoon (026) Telefax (026) Internet 't Bonte Paard Advies Belangstelling Paardendorp Velswijk 21 januari 2010

3 Inhoud 1. Inleiding Paardendorp Velswijk in het kort Internetenquête 2 2. Belangstelling voor Paardendorp Velswijk Paardenliefhebberij Belangstelling voor Paardendorp Velswijk Belangstelling woningen nabij ruitersportcentrum Belangstelling vrijstaande woningen Paardenstallen en kosten voor het stallen Diensten ruitersportcentrum 7 3. Samenvatting en conclusies Resultaten op een rij Kansen voor Paardendorp Velswijk 10

4

5 1. Inleiding t Bonte Paard Advies heeft een plan ontwikkeld voor een paardendorp in Velswijk. Het project is gericht op Wonen met en bij je paard. De ontwikkeling van een dergelijk project op deze locatie past goed binnen de profilering van de gemeente Bronckhorst als paardengemeente van Nederland. De gronden die voor het Paardendorp Velswijk benut kunnen worden, liggen op de plaats waar nu een varkenshouderij is gevestigd. Naast de sanering van de veehouderijlocatie worden er ook andere veehouderijlocaties gesaneerd. De gemeente Bronckhorst is bereid om onder voorwaarden medewerking te verlenen. Een belangrijke voorwaarde is dat er voldoende belangstelling is voor het Paardendorp Velswijk. Om zicht te krijgen op de behoefte aan het wonen in Paardendorp Velswijk heeft onderzoeks- en adviesbureau Companen uit Arnhem een onafhankelijk markonderzoek uitgevoerd naar dit initiatief Paardendorp Velswijk in het kort Het Paardendorp Velwijk bestaat uit een ruitersportcentrum met voorzieningen en woningen in de Engelse bouwstijl. Er komen 2 soorten woningen: 7 (geschakelde) woningen op 50 meter afstand van de paardenstallen bij het ruitersportcentrum. Aan de voorkant van de woningen liggen gezamenlijke weilanden met vrij uitzicht (waar paarden buiten lopen) en aan de achterkant sluit een privéruimte aan op het ruitersportcentrum met al zijn voorzieningen. Voor de stalling van de paard(en) is men aangewezen op de stallen in het ruitersportcentrum. Zonder paarden komt men niet in aanmerking voor een woning. Bovendien zal getoetst worden op de passie voor het paardrijden. De 7 woningen hebben een inhoud van ca. 350 m 3 en zullen betaalbaar zijn

6 5 vrijstaande woningen op grote kavels. Op iets meer afstand van het ruitersportcentrum komen 5 vrijstaande woningen op grote kavels. Om in aanmerking te komen voor deze woningen is het niet noodzakelijk dat men paarden heeft. Wanneer men wel paarden heeft, is het mogelijk bij het huis eigen stalruimte te bouwen. Uiteraard kunnen de paarden ook gestald worden in het ruitersportcentrum. De woningen krijgen een inhoud van 750 m 3 en het plaatsen van een groot bijgebouw per woning is mogelijk. Tenslotte: er komen ook 2 woningen voor respectievelijk de beheerder en de bedrijfsleider. Er komt een exploitant voor het ruitersportcentrum. De beheerder zorgt er voor dat alles in goede conditie blijft en dat het gebruik van voorzieningen, zoals de rijbak, goed wordt gepland en dat - om een voorbeeld te noemen - de stallen worden uitgemest en er voldoende hooi en stro aanwezig zijn Internetenquête Om de belangstelling voor het initiatief Paardendorp Velswijk te toetsen is een internetenquête uitgevoerd. Na een korte toelichting op het initiatief zijn in de enquête vragen opgenomen ten aanzien van de belangstelling voor het wonen in een dergelijk woonconcept en de specifieke woonwensen binnen het concept. De internetenquête was actief in de periode tussen 27 november 2009 en 10 januari Het initiatief voor Paardendorp Velswijk, en de oproep om deel te nemen aan de internetenquête, heeft aandacht gekregen in de lokale media (Gelderlander, gemeentekrant en radio). Respons In totaal hebben 137 mensen deelgenomen aan de internetenquête 1. Van de deelnemers woont 22% momenteel in de gemeente Bronckhorst. Daarnaast komt 44% uit een andere gemeente in de regio Achterhoek. Circa één derde (34%) van de deelnemers komt van buiten de regio Achterhoek. Tabel 1.1: Paardendorp Velswijk. Verblijfsplaats van beschikbare paarden Woonplaats Aantal Percentage In het dorp Velswijk 10 7% Niet in Velswijk, maar wel in de gemeente Bronckhorst 21 15% Niet in de gemeente Bronckhorst, maar wel in de Achterhoek 59 44% In de provincie Gelderland buiten de Achterhoek 26 19% Elders in Nederland of in het buitenland 21 15% Totaal % 1 Het invullen van de internetenquête kon anoniem. Door controle op basis van IP-adressen is gewaarborgd dat geen misbruik is gemaakt van de enquête

7 2. Belangstelling voor Paardendorp Velswijk In dit hoofdstuk geven we de uitkomsten van de internetenquête weer. In afzonderlijke paragrafen komen de volgende onderwerpen aan de orde: Paardenliefhebberij Belangstelling om te wonen in Paardendorp Velswijk Woonwensen met betrekking tot de geschakelde woningen Woonwensen met betrekking tot de vrijstaande woningen Paardenstallen en kosten voor het stallen Gewenste diensten ruitersportcentrum 2.1. Paardenliefhebberij Alvorens de respondenten hun belangstelling voor het Paardendorp Velswijk konden geven, is hen een aantal vragen gesteld met betrekking tot hun liefhebberij met paarden. Daaruit blijkt dat het grootste deel van de respondenten aan paardrijden doet en/of paarden tot zijn beschikking heeft. Zo blijkt dat in 88% van de gevallen iemand uit het huishouden van de respondent paardrijdt. Gemiddeld doen één tot twee personen in die betreffende huishoudens aan paardrijden. Daarnaast heeft 83% van de respondenten zelf paarden tot zijn beschikking. Dat loopt uiteen van 1 tot 14 paarden. Gemiddeld hebben die huishoudens 2 tot 3 paarden. In ruim één derde van de gevallen staan de paarden aan huis. Een deel van de paardenbezitters heeft de paarden in een paardenpension (20%) of op een manege (9%) staan. De overige paardenbezitters hebben hun paarden elders gestald. Tabel 2.1: Paardendorp Velswijk. Verblijfsplaats van beschikbare paarden Stalling van de paarden Aantal Percentage Bij huis 39 35% In een manege 10 9% In een paardenpension 23 20% Elders 41 36% Totaal % Van de 137 respondenten geven er 11 (8%) aan dat niemand uit het huishouden paardrijdt en dat ze tevens geen beschikking hebben over een paard Belangstelling voor Paardendorp Velswijk Na de algemene introductievragen over de affiniteit met paarden, hebben de respondenten kunnen aangeven of zij interesse zouden hebben om te wonen in het specifieke project Paardendorp Velswijk. Op basis van de resultaten blijkt er veel belangstelling voor het wonen in Paardendorp Velswijk

8 Tabel 2.2: Paardendorp Velswijk. Belangstelling voor Paardendorp Velswijk Belangstelling Paardendorp Velswijk Aantal Percentage Ja, daar zou ik wel willen wonen 55 40% Ja, maar Velswijk is niet mijn eerste voorkeur 11 8% Misschien 27 20% Neen, want Velswijk is voor mij ongunstig gelegen 19 14% Neen, andere reden 25 18% Totaal % 93 respondenten (68%) hebben belangstelling getoond voor het wonen in Paardendorp Velswijk. Daarvan geven 55 respondenten (40%) vrij stellig aan dat ze belangstelling hebben voor het project. Voor 38 respondenten (28%) is het wat minder zeker of ze daadwerkelijk in Paardendorp Velswijk zouden gaan wonen. 34 respondenten (32%) geven expliciet aan dat ze geen interesse hebben om in Paardendorp Velswijk te gaan wonen. Voor een groot deel van deze respondenten heeft Velswijk een ongunstige ligging. Andere redenen waardoor men geen interesse toont, zijn onder meer dat men al prima woont (met ruimte voor de paarden) of dat men geen specifieke behoefte heeft om te dicht bij andere paardenliefhebbers te wonen. Van de 11 respondenten die geen paard rijden en ook geen beschikking hebben over paarden, zijn er 3 die toch geïnteresseerd zijn voor het wonen in Paardendorp Velswijk. Gewenste locatie binnen Paardendorp Velswijk De respondenten die geen belangstelling hebben voor Paardendorp Velswijk, hebben verder geen vragen beantwoord. Aan de belangstellenden is doorgevraagd, waar hun belangstelling precies naar uit gaat. Zo zijn in de ontwerpschetsen van Paardendorp Velswijk twee woonlocaties onderscheiden. (Geschakelde) woningen nabij het ruitersportcentrum en vrijstaande woningen wat verder af. Tabel 2.3: Paardendorp Velswijk. Gewenste locatie Paardendorp Velswijk Gewenste locatie in Paardendorp Velswijk Aantal Percentage Eén van de 7 woningen vlakbij het ruitersportcentrum 29 31% Eén van de 5 vrijstaande woningen op grote kavels 22 24% Beide of nog geen voorkeur 42 45% Totaal % Ongeveer één derde van de respondenten woont het liefst in één van de woningen nabij het ruitersportcentrum en ongeveer een kwart kiest voor de vrijstaande woningen. Bijna de helft van de belangstellenden (45%) heeft echter nog geen keuze kunnen maken voor één van de twee onderdelen binnen het concept. In de volgende twee paragrafen gaan we verder in op de woonvoorkeuren ten aanzien van beide woonlocaties

9 2.3. Belangstelling woningen nabij ruitersportcentrum 29 respondenten hebben expliciet hun voorkeur gegeven voor het wonen in een (geschakelde) woning nabij het ruitersportcentrum. Nog eens 42 respondenten hebben geen voorkeur en hebben daarom de vervolgvragen voor beide woonlocaties doorlopen. Voorkeur voor een koopwoning tot De meerderheid (70%) van de belangstellenden in een woning nabij het ruitersportcentrum zou de woning het liefst kopen. De gewenste koopprijs ligt voor de helft van de potentiële kopers op maximaal % van de potentiële kopers willen het liefst tussen de en kopen en een klein aandeel is bereid meer voor de woning te betalen. Wanneer men de woning zou huren, is een gemiddelde huurprijs van 630 gewenst. Tabel 2.4: Paardendorp Velswijk. Gewenste eigendomssituatie Gewenst eigendom Aantal Percentage Koop 50 70% Huur 7 10% Geen voorkeur of weet het (nog) niet 14 20% Totaal % Tabel 2.5: Paardendorp Velswijk. Gewenste koopprijs Gewenste koopprijs Aantal Percentage Tot euro 31 48% euro 16 25% euro 8 13% Meer dan euro 2 3% Weet niet 7 11% Totaal % Diverse woningtypen gewenst In de huidige plannen voor het Paardendorp Velswijk zijn de woningen nabij het ruitersportcentrum als geschakelde woningen gepland. Aan de belangstellenden is gevraagd of zij de voorkeur hebben voor een ander woningtype. De voorkeur van de belangstellenden loopt echter uiteen van geschakeld wonen, tot (half) vrijstaand wonen. Een duidelijke voorkeur voor een bepaald woningtype is er niet. Tabel 2.6: Paardendorp Velswijk. Gewenst woningtype Gewenst woningtype Aantal Percentage Geschakeld 13 18% Twee-onder-één-kap 20 28% Vrijstaand 15 21% Anders 4 6% Geen voorkeur 19 27% Totaal % - 5 -

10 2.4. Belangstelling vrijstaande woningen 22 respondenten hebben expliciet hun voorkeur gegeven voor het wonen in een vrijstaande woning verder af van het ruitersportcentrum. Nog eens 42 respondenten hebben geen voorkeur en hebben daarom de vervolgvragen voor beide woonlocaties doorlopen. Voorkeur voor vrijstaande woning tot met stallen op het eigen erf Ruim de helft (52%) van de belangstellenden in een vrijstaande woning los van het ruitersportcentrum zou de woning het liefst kopen voor maximaal Voor woningen tussen de en is ook belangstelling. Een enkeling is bereid om meer dan te betalen. Tabel 2.7: Paardendorp Velswijk. Gewenste koopprijs Gewenste koopprijs Aantal Percentage Tot euro 34 52% euro 12 19% euro 5 8% Meer dan euro 3 5% Weet niet 10 16% Totaal % Over de gewenste grootte van de kavel verschillen veel belangstellenden van mening. Hoewel 17% van de belangstellenden een kavel van tenminste 1.300m 2 wenst, is het grootste gedeelde van de belangstellenden tevreden met een kleinere kavel vanaf 400m 2. Tabel 2.8: Paardendorp Velswijk. Gewenst kaveloppervlak Gewenst kaveloppervlak Aantal Percentage Tot 400 m 2 4 6% m 2 2 3% m 2 5 8% m 2 4 6% m 2 5 8% m 2 6 9% m 2 2 3% m 2 4 6% Meer dan m % Weet niet 21 33% Totaal % Opvallend is dat de helft van de belangstellenden in een vrijstaande woning stallen zou willen bouwen op het eigen erf. Enkele belangstellenden zouden hun paarden juist in de stalruimte van het ruitersportcentrum willen plaatsen. Van de overige belangstellenden weet 36% nog niet waar hun voorkeur naar uit gaat. Aangezien er grote belangstelling lijkt voor het bouwen van een stal op de eigen kavel, is het raadzaam om de vrijstaande woningen ruimtelijk (op voldoende grote kavels) op te stellen zodat buren geen hinder van de paardenstallen ondervinden

11 Tabel 2.9: Paardendorp Velswijk. Wens om zelf stallen te bouwen bij de vrijstaande woning Zelf stallen bouwen Aantal Percentage Ja 32 50% Neen, ik ga gebruik maken van de stalruimte in het ruitersportcentrum 6 9% Neen, ik houd geen paarden 3 5% Weet (nog) niet 23 36% Totaal % 2.5. Paardenstallen en kosten voor het stallen Onderdeel van het initiatief Paardendorp Velswijk zijn natuurlijk de paardenstallen. Om te mogen wonen in de woningen nabij het ruitersportcentrum is het zelfs verplicht om in het bezit van paarden te zijn en deze in de stallen van het ruitersportcentrum onder te brengen. De 71 belangstellenden voor de woningen nabij het ruitersportcentrum willen ten minste 1 en maximaal 6 stallen ter beschikking hebben. Gemiddeld zijn per woning twee stallen nodig. Men is bereid om maandelijks gemiddeld 200 per stal te betalen Diensten ruitersportcentrum Het is de bedoeling dat het ruitersportcentrum naast stallen en een rijhal meerdere diensten zal aanbieden. De 93 belangstellenden in het project hebben aangegeven welke diensten zij graag zouden zien in dat ruitersportcentrum. Tabel 2.10: Paardendorp Velswijk. Wens om zelf stallen te bouwen bij de vrijstaande woning Zelf stallen bouwen Aantal Percentage Gebruik van rijhal op afspraak mogelijk 74 80% Aansluiting op ruiterpaden - buitenritten kunnen maken 69 74% Wil zelf mijn paard(en) kunnen verzorgen (uitmesten en voeren) 64 69% Rij- / dressuurlessen mogelijk 45 48% Dierenkliniek in ruitersportcentrum 33 36% Dagelijkse verzorging van paard en stal door beheerder 28 30% Ruitersportwinkel in ruitersportcentrum 23 25% Ik heb geen behoefte aan specifieke faciliteiten of dienstverlening 5 5% Overig 9 10% Totaal* % * Omdat men meerdere dinsten kon kiezen, komt het totaal hoger uit dan 100%. Meest belangrijk is de mogelijkheid om de rijhal te kunnen gebruiken op afspraak. Maar niet alleen binnen rijden is belangrijk. Op de tweede plaats vindt men het belangrijk dat er vanuit het Paardendorp Velswijk ruiterpaden uitgaan voor buitenritten. Op de derde plaats heeft men er veel behoefte aan om de eigen paarden te kunnen verzorgen. In mindere mate is er daarnaast ook behoefte aan rijlessen, een dierenkliniek, paardenverzorging door een beheerder en een ruitersportwinkel

12 Onder overige diensten worden diverse zaken genoemd. Onder meer de mogelijkheid om te mennen, voldoende weiland, gebruik van de rijhal zónder afspraak, de mogelijkheid om clinics te organiseren en de mogelijkheid om een eigen praktijk voor diergeneeskunde te openen. Gedurende het onderzoek hebben diverse (toekomstig) ondernemers contact opgenomen met t Bonte Paard Advies om aan te geven dat zij belangstelling hebben om hun diensten in het ruitersportcentrum van Paardendorp Velswijk aan te bieden. Dit biedt kansen voor de realisatie van de diensten die door de potentiële bewoners gewenst zijn. Daarnaast is ook veel belangstelling gebleken voor de functie van beheerder en bedrijfsleider, waar ook twee woningen voor gepland zijn in het concept

13 3. Samenvatting en conclusies In het voorgaande hoofdstuk zijn de enquêteresultaten uitgebreid aan bod gekomen. In dit laatste hoofdstuk zetten we de belangrijkste resultaten nog eens op een rij en komen we tot een eindconclusie ten aanzien van het initiatief Paardendorp Velswijk Resultaten op een rij Op basis van de uitkomsten ten aanzien van de internetenquête over Paardendorp Velswijk, zien we het volgende: Het grootste deel van de respondenten (78%) komt uit de regio Achterhoek. 22% woont momenteel in de gemeente Bronckhorst. 93 respondenten (68%) tonen belangstelling om in Paardendorp Velswijk te gaan wonen. Daarvan hebben 55 respondenten (40%) zeker belangstelling om in Paardendorp Velswijk te gaan wonen. De overige belangstellenden zouden er misschien willen wonen of zien Velswijk niet als eerste voorkeur. Van de 93 respondenten die belangstelling hebben voor Paardendorp Velswijk heeft 45% belangstelling voor zowel de 7 geschakelde woningen als de 5 vrijstaande woningen. 29 respondenten (31%) geven specifiek de voorkeur voor één van de 7 geschakelde woningen en 22 respondenten (24%) verkiezen juist één van de 5 vrijstaande woningen. De meerderheid (70%) van de belangstellenden in een woning nabij het ruitersportcentrum zou de woning het liefst kopen. De gewenste koopprijs ligt voor de helft van de potentiële kopers op maximaal De woningen zijn als geschakelde woning gepland. De voorkeur van de respondenten is verdeeld over diverse woningtypen, waaronder ook halfvrijstaande en vrijstaande woningen. Per woning zijn gemiddeld 2 stallen in het ruitersportcentrum nodig. Per stal wil men gemiddeld 200 per maand betalen. Ruim de helft (52%) van de mensen die hun belangstelling hebben geuit voor één van de 5 vrijstaande woningen, wil die het liefst kopen voor een prijs tot Voor woningen tussen de en is ook belangstelling. De helft van de belangstellenden zou paardenstallen willen bouwen op het eigen erf. Een enkeling wil gebruik maken van de stallen in het ruitersportcentrum. Ten aanzien van de gewenste kavelgrootte is geen duidelijke voorkeur te achterhalen. Deze loopt uiteen van minder dan 400m 2 tot meer dan 1.300m 2. Aanvullende diensten vanuit het ruitersportcentrum zijn erg gewenst. Meest belangrijk is de mogelijkheid om de rijhal te kunnen gebruiken op afspraak. Op de tweede plaats vindt men het belangrijk dat er vanuit het Paardendorp Velswijk ruiterpaden uitgaan voor buitenritten. Op de derde plaats heeft men er veel behoefte aan om de eigen paarden te kunnen verzorgen. Aan de andere genoemde diensten is in mindere mate ook behoefte. Voor het aanbod van de diensten in het ruitersportcentrum hebben diverse ondernemers hun belangstelling al geuit. En ook voor de rol van beheerder en bedrijfsleider hebben verscheidene mensen hun interesse getoond

14 3.2. Kansen voor Paardendorp Velswijk Dit marktonderzoek naar het initiatief Paardendorp Velswijk is opgestart om inzicht te verkrijgen in de belangstelling voor het betreffende initiatief. In totaal worden in het Paardendorp Velswijk circa 14 woningen ontwikkeld; 7 woningen met een directe connectie met het ruitersportcentrum, 5 vrijstaande woningen op afstand van het ruitersportcentrum en 2 woningen voor de beheerder en bedrijfsleider. Uit de internetenquête zijn 93 belangstellenden naar voren gekomen, waarvan er 55 verder geen bedenkingen hebben bij het initiatief. Dit toont aan dat het initiatief bij daadwerkelijke ontwikkeling zeer succesvol kan worden. Zowel voor de woningen die bestemd zijn voor de beheerder en bedrijfsleider, als de realisatie van de diverse diensten in het ruitersportcentrum is ook door diverse mensen belangstelling getoond. Het initiatief maakt de meeste kans van slagen als bij de ontwikkeling rekening wordt gehouden met de woonvoorkeuren die de belangstellenden te kennen hebben gegeven. De 7 woningen nabij het ruitersportcentrum zijn dan bij voorkeur koopwoningen tot Per woning zijn 2 stallen beschikbaar die elk voor gemiddeld 200 per maand verhuurd worden. Woningtype is van minder groot belang. De 5 vrijstaande woningen zijn bij voorkeur beschikbaar voor een koopprijs van , waarbij voldoende grond beschikbaar is om zelf stallen op het eigen erf bij te bouwen. Omdat het de ontwikkeling van slechts enkele woningen betreft, is het denkbaar om in de ontwikkelingsplannen af te wijken van de bovengenoemde voorkeuren. Het is dan wel van belang om goed in de gaten te houden of er voor de gekozen ontwikkeling alsnog voldoende belangstelling zal zijn. Tot slot willen wij als kanttekening meegeven dat de aantallen belangstellenden die uit dit marktonderzoek naar voren zijn gekomen, in werkelijkheid hoger of lager uit kunnen vallen. Mensen die nu hun belangstelling hebben geuit, kunnen bij nader inzien toch liever niet naar het project verhuizen. Daarnaast zullen zich bij daadwerkelijke ontwikkeling waarschijnlijk ook belangstellenden melden die nu niet aan de internetenquête deel hebben genomen. In grote lijnen geven de resultaten uit het marktonderzoek echter een betrouwbaar beeld van de verwachte belangstelling en diverse woonvoorkeuren. Circa 50 belangstellenden hebben tevens hun contactgegeven achtergelaten omdat zij graag op de hoogte gehouden willen worden van de ontwikkelingen met betrekking tot het Paardendorp Velswijk. Het goed informeren en raadplegen van deze groep belangstellenden kan zeker bijdragen aan de ontwikkeling van een geslaagd paardendorp in Bronckhorst, de paardengemeente van Nederland

1 Startersonderzoek Doesburg

1 Startersonderzoek Doesburg DATUM 16 juni 2017 PROJECTNUMMER 221.105 OPDRACHTGEVER Gemeente Doesburg en Stichting Woonservice IJsselland Uitkomst enquête starters 1 Startersonderzoek Doesburg In de gemeente Doesburg zijn in het kader

Nadere informatie

Onderzoek kleine kernen

Onderzoek kleine kernen Gemeente Kampen Onderzoek kleine kernen 1 maart 2012 Projectnr. 166.106/G Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026) 4458702 E-mail Internet

Nadere informatie

Woonwensenenquête Drijber

Woonwensenenquête Drijber Woonwensenenquête Drijber Woningbehoefte en verhuiswensen van inwoners Enquêteresultaten Gemeente Midden-Drenthe Afdeling Bouwen en Wonen Na 2010 Inleiding In het na van 2010 is er een woonwensenenquête

Nadere informatie

25 juni 2015 Dorpsraad Waarland Bouwend Waarland Waarland Bouwt Zelf

25 juni 2015 Dorpsraad Waarland Bouwend Waarland Waarland Bouwt Zelf Onderzoek woningbehoefte Waarland 2015 25 juni 2015 Dorpsraad Waarland Bouwend Waarland Waarland Bouwt Zelf 1 Inleiding 1.1 Inleiding De gemeente Schagen wil haar toekomstig woningbouwprogramma inrichten

Nadere informatie

Verhuisplannen en woonvoorkeuren

Verhuisplannen en woonvoorkeuren Verhuisplannen en woonvoorkeuren Burgerpeiling Woon- en Leefbaarheidsmonitor Eemsdelta 2015 Bevolkingsdaling ontstaat niet alleen door demografische ontwikkelingen, zoals ontgroening en vergrijzing of

Nadere informatie

Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht. Rapportage. Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht

Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht. Rapportage. Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht Rapportage Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht Uitgevoerd door: ETIN Adviseurs s-hertogenbosch, mei 2009 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 1.1 Populatie

Nadere informatie

Gemeente Alphen-Chaam

Gemeente Alphen-Chaam Gemeente Alphen-Chaam Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 23 oktober 2015 DATUM 23 oktober 2015 TITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER AUTEUR(S) Gemeente Alphen-Chaam

Nadere informatie

Samen naar de gewenste woningvoorraad in Odiliapeel

Samen naar de gewenste woningvoorraad in Odiliapeel Samen naar de gewenste woningvoorraad in Odiliapeel Eindverslag April 2015 1. Inleiding In april 2014 hebben gemeente Uden, gemeente Veghel en wooncorporatie Area een woonwensenonderzoek uitgevoerd. Om

Nadere informatie

Woningbehoefteonderzoek Nieuw-Dijk

Woningbehoefteonderzoek Nieuw-Dijk Woningbehoefteonderzoek Nieuw-Dijk Resultaten 9 september 2014 Opbouw Respons enquête Verhuisgeneigdheid Woonwensen alle verhuisgeneigden Interesse voor locatie Bosstraat-Smallestraat Alternatief als men

Nadere informatie

Resultaten peiling Enschedepanel Woonwensen en bouwkavels

Resultaten peiling Enschedepanel Woonwensen en bouwkavels Resultaten peiling Enschedepanel Woonwensen en bouwkavels Inleiding Onder de leden van het EnschedePanel is in maart/april 2017 een enquête gehouden. Deze vragenlijst is ook opengesteld voor niet-leden.

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014 Gemeente Roosendaal Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 Concept 11 augustus 2014 DATUM 11 augustus 2014 TITEL Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 ONDERTITEL Concept OPDRACHTGEVER Gemeente Roosendaal

Nadere informatie

Woonbehoefte onderzoek Milheeze

Woonbehoefte onderzoek Milheeze Resultaten woonbehoefte onderzoek Hoe hebben we de enquête bekend gemaakt Door 2 x een huis aan huis flyer te verspreiden Door publicatie in het Eindhovens Dagblad in de Korhoen in de regionale weekbladen

Nadere informatie

Gemeente Landsmeer. Wmo-klanttevredenheid over 2013. 5 juni 2014

Gemeente Landsmeer. Wmo-klanttevredenheid over 2013. 5 juni 2014 Gemeente Landsmeer Wmo-klanttevredenheid over 2013 5 juni 2014 DATUM 5 juni 2014 TITEL Wmo-klanttevredenheid over 2013 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Landsmeer Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem

Nadere informatie

Hoofdstuk 12. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 12. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 12. Financiële dienstverlening Samenvatting Dit hoofdstuk behandelt de bekendheid en het gebruik van vijf Leidse inkomensondersteunende regelingen onder respondenten met een netto huishoudinkomen

Nadere informatie

De woningmarkt in Goirle 2010-2015; jongeren die terug willen keren. Woonbehoefte van jongeren die terug willen verhuizen naar de gemeente Goirle

De woningmarkt in Goirle 2010-2015; jongeren die terug willen keren. Woonbehoefte van jongeren die terug willen verhuizen naar de gemeente Goirle De woningmarkt in Goirle 2010-2015; jongeren die terug willen keren Woonbehoefte van jongeren die terug willen verhuizen naar de gemeente Goirle De woningmarkt in Goirle 2010-2015; jongeren die terug willen

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

Onderzoek Houten Jongeren en Wonen

Onderzoek Houten Jongeren en Wonen Onderzoek Houten Jongeren en Wonen Juni 2007 www.adv-mr.com Utrechtseweg 101, 3702 AB Zeist Inhoud Inleiding Vanuit woonstichting Viveste en de gemeente Houten is een behoefte aan onderzoek naar de woonwensen

Nadere informatie

Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Moerdijk

Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Moerdijk Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 Definitieve rapportage 4 augustus 2016 DATUM 4 augustus 2016 TITEL Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 ONDERTITEL

Nadere informatie

Openingstijden Stadswinkels 2008

Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 René van Duin & Maaike Dujardin Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) december 2008 In opdracht van Publiekszaken afdeling Beleid

Nadere informatie

Gemeente Woerden. Klanttevredenheid Wmo over 2013. 31 juli 2014

Gemeente Woerden. Klanttevredenheid Wmo over 2013. 31 juli 2014 Gemeente Woerden Klanttevredenheid Wmo over 2013 31 juli 2014 DATUM 31 juli 2014 TITEL Klanttevredenheid Wmo over 2013 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Woerden Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus

Nadere informatie

Woonwensen enquête. 5. Bent u tevreden met uw huidige woning? zeer tevreden, omdat.. tevreden, omdat ontevreden, omdat.. zeer ontevreden, omdat.

Woonwensen enquête. 5. Bent u tevreden met uw huidige woning? zeer tevreden, omdat.. tevreden, omdat ontevreden, omdat.. zeer ontevreden, omdat. Woonwensen enquête Huidige woonsituatie 1. Wat zijn uw persoonsgegevens? Naam. Straat en huisnummer. Postcode en Plaats. 2. In wat voor type woning woont u? eengezinswoning appartement/flat met/zonder

Nadere informatie

WOONWENSENONDERZOEK PARKSTAD LIMBURG 2008-2009

WOONWENSENONDERZOEK PARKSTAD LIMBURG 2008-2009 WOONWENSENONDERZOEK PARKSTAD LIMBURG 2008-2009 RAPPORTAGE WOONWENSENONDERZOEK PARKSTAD LIMBURG 2008 2009 Uitgevoerd in opdracht van Parkstad Limburg Door: Datum: Ikwileenanderewoning.nl, 13 09 2009 Woonplein

Nadere informatie

Page 1 of 6 Kopers van nieuwbouwwoningen in Nesselande januari 2003 In opdracht van het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam (OBR) 1 Inleiding In oktober 2002 is in opdracht van het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam

Nadere informatie

Uitwerking enquête Woonbehoefte Wessem 2014.

Uitwerking enquête Woonbehoefte Wessem 2014. Uitwerking enquête Woonbehoefte Wessem 2014. Binnen welke leeftijdscategorie valt u? (Er kunnen meerdere lijsten per gezin worden ingevuld. Zie ook www.dorpsraadwessem.nl) 18-25/ 2 25-35/ 8 35-45/ 12 45-55/

Nadere informatie

Marktonderzoek Waterrijk

Marktonderzoek Waterrijk Marktonderzoek Waterrijk Almelo Amersfoort, 30 juli 2010 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 1.1 Aanleiding van het onderzoek 2 1.2 Onderzoeksvraag 2 1.3 Methode 2 2 Beoordeling plan Waterrijk 3 2.1 Waterrijk

Nadere informatie

Conclusies woningbehoefteonderzoek Reduzum

Conclusies woningbehoefteonderzoek Reduzum Conclusies woningbehoefteonderzoek Reduzum De enquête geeft een goed beeld van de woonwensen van de bevolking, vanwege de grote respons en de goede verdeling over de verschillende leeftijden en type bewoners.

Nadere informatie

Hoofdstuk 9. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie

Hoofdstuk 9. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie Hoofdstuk 9. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie Samenvatting Hfst 9. Trendvragen financiële situatie Jaarlijks worden drie trendvragen gesteld die inzicht geven in de financiële

Nadere informatie

Onderwerp: enquête vraaggestuurd bouwen in De Noord

Onderwerp: enquête vraaggestuurd bouwen in De Noord Onderwerp: enquête vraaggestuurd bouwen in De Noord Heerhugowaard-De Noord, mei 2015 Beste geënquêteerde, Sinds juni 2014 is de Dorpsraad in samenwerking met Humulus Lupulus in gesprek met de gemeente

Nadere informatie

Haalbaarheid ACM-locatie Vries

Haalbaarheid ACM-locatie Vries Datum 23 juni 2011 Projectnr. 5200.100 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026) 4458702 E-mail Internet info@companen.nl www.companen.nl Woonborg

Nadere informatie

Veluwse Poort in beeld. Een onderzoek naar de bekendheid en beeldvorming van Veluwse Poort

Veluwse Poort in beeld. Een onderzoek naar de bekendheid en beeldvorming van Veluwse Poort Veluwse Poort in beeld Een onderzoek naar de bekendheid en beeldvorming van Veluwse Poort INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 2 1.1. Aanleiding... 2 1.2. Doel van het onderzoek... 2 1.3. Probleemstelling...

Nadere informatie

De Woonwens van de Vlaming anno 2013. Academische zitting & exclusieve enquêteresultaten

De Woonwens van de Vlaming anno 2013. Academische zitting & exclusieve enquêteresultaten De Woonwens van de Vlaming anno 2013 Academische zitting & exclusieve enquêteresultaten De Woonwens van de Vlaming anno 2013 Kwantitatief onderzoek woonconcept Huyzentruyt Hoe woont de Vlaming vandaag?

Nadere informatie

Hoofdstuk H 11. Financiële situatie

Hoofdstuk H 11. Financiële situatie Hoofdstuk H 11. Financiële situatie Samenvatting verslechterd. Dit wordt bevestigd door het aandeel Leidenaren dat aangeeft rond te kunnen komen met hun inkomen. Dit jaar geeft bijna tweederde van de Leidenaren

Nadere informatie

Fietsparkeren in Leiden

Fietsparkeren in Leiden Fietsparkeren in Leiden peiling Leids JongerenPanel Colofon Serie Statistiek 2011 / 12 Gemeente Leiden Afdeling Strategie en Onderzoek, BOA Postbus 9100, 2300 PC Leiden E-mail: boa@leiden.nl Website: www.leiden.nl/jongerenpanel

Nadere informatie

* 44 mensen geven aan te willen verhuizen binnen 5 jaar en nog eens 27 tussen 5 en 10 jaar

* 44 mensen geven aan te willen verhuizen binnen 5 jaar en nog eens 27 tussen 5 en 10 jaar Enquête Woonbehoefte Na het gereedkomen van de Woonvisie is het dorpsberaad gestart met de uitwerking om tot dit gewenste beeld te komen. Als eerste is d.m.v. een enquête geïnventariseerd wat de vraag

Nadere informatie

In totaal hebben 2.068 inwoners van de gemeente de enquête ingevuld. Een prachtig resultaat, waarvoor we iedereen hartelijk willen bedanken!

In totaal hebben 2.068 inwoners van de gemeente de enquête ingevuld. Een prachtig resultaat, waarvoor we iedereen hartelijk willen bedanken! Hoe vaak is de enquête ingevuld? In totaal hebben 2.068 inwoners van de gemeente de enquête ingevuld. Een prachtig resultaat, waarvoor we iedereen hartelijk willen bedanken! De enquête is vaak genoeg ingevuld

Nadere informatie

In verband met de vakantieperiode en in overleg met de vragensteller is de termijn van beantwoording verlengt tot 31 augustus 2015.

In verband met de vakantieperiode en in overleg met de vragensteller is de termijn van beantwoording verlengt tot 31 augustus 2015. SCHRIFTELIJKE VRAAG Indiener: Gerwin ter Maat / VVD Berkelland Datum indiening vraag: 06-07-2015 Datum verzending antwoord: 01-09-2015 In verband met de vakantieperiode en in overleg met de vragensteller

Nadere informatie

DPN/Laddering-vragenlijst

DPN/Laddering-vragenlijst DPN/Laddering-vragenlijst Beginpagina In dit deel van de vragenlijst wordt uw ideale en uw minimale woonprofiel vastgesteld. Tevens vragen we waarom u een voorkeur heeft voor bepaalde kenmerken van de

Nadere informatie

Uitkomsten enquête woonwensen jongeren Midden-Delfland

Uitkomsten enquête woonwensen jongeren Midden-Delfland Uitkomsten enquête woonwensen jongeren Midden-Delfland De gemeente Midden-Delfland heeft in het voorjaar van 2017 een enquête gehouden om inzicht te krijgen in de woonwensen van jongeren tussen de 18 en

Nadere informatie

RAPPORTAGE DOELGROEPENONDERZOEK RANCH FRYSLÂN

RAPPORTAGE DOELGROEPENONDERZOEK RANCH FRYSLÂN RAPPORTAGE DOELGROEPENONDERZOEK RANCH FRYSLÂN OPGESTELD VOOR: WIND GROEP EN DE GEMEENTEN KOLLUMERLAND EN ACHTKARSPELEN Amersfoort, 11 november 2011 ref.nr: 2050 Inhoudsopgave 1. Samenvatting... 2 2. Inleiding...

Nadere informatie

Rapportage Wmo onderzoek Communicatie

Rapportage Wmo onderzoek Communicatie Rapportage Wmo onderzoek Communicatie Cliënten zijn tevreden over hoe het proces nu verloopt, voornamelijk door de inzet van traditionele communicatiekanalen 23 juli 2014 Versie 1,0 Inhoudsopgave Doelstelling

Nadere informatie

Gemeente Edam-Volendam

Gemeente Edam-Volendam Gemeente Edam-Volendam Woningmarktonderzoek Keetzijde 20 juni 2014 DATUM 20 juni 2014 TITEL Woningmarktonderzoek Keetzijde ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Edam-Volendam Boulevard Heuvelink 104 6828 KT

Nadere informatie

Verslag informatie- en co-design bijeenkomst 30 september 2015

Verslag informatie- en co-design bijeenkomst 30 september 2015 Verslag informatie- en co-design bijeenkomst 30 september 2015 Inleiding Op 30 september 2015 heeft de 2 e informatie- en codesignbijeenkomst plaatsgevonden voor Wonen in Helsdingen. Ontwikkelaar Blauwhoed

Nadere informatie

Ongeveer 14% van de VvE s heeft geen onderhoudscontract. In Tabel 1 wordt weergegeven om welk soort onderhoudscontracten het gaat.

Ongeveer 14% van de VvE s heeft geen onderhoudscontract. In Tabel 1 wordt weergegeven om welk soort onderhoudscontracten het gaat. DATUM 27 maart 2014 PROJECTNUMMER 7661.103 OPDRACHTGEVER VvE belang Onderzoek juiste toepassing 6-BTW 1 Inleiding Doel van het onderzoek VvE Belang voert regelmatig een online meningspeiling uit onder

Nadere informatie

Gemeente Oegstgeest. Onderbouwing Ladder voor duurzame verstedelijking Oude Vaartweg. 11 maart 2015

Gemeente Oegstgeest. Onderbouwing Ladder voor duurzame verstedelijking Oude Vaartweg. 11 maart 2015 Gemeente Oegstgeest Onderbouwing Ladder voor duurzame verstedelijking Oude Vaartweg 11 maart 2015 DATUM 11 maart 2015 TITEL Onderbouwing Ladder voor duurzame verstedelijking Oude Vaartweg OPDRACHTGEVER

Nadere informatie

Oegstgeest aan de Rijn: realisatie van een woningbouwbehoefte

Oegstgeest aan de Rijn: realisatie van een woningbouwbehoefte Oegstgeest aan de Rijn: realisatie van een woningbouwbehoefte Stap 1 van de Ladder voor Duurzame Verstedelijking schrijft voor dat een stedelijke ontwikkeling past binnen de regionale behoefte. Provincie

Nadere informatie

Hoofdstuk 7. Financiële situatie

Hoofdstuk 7. Financiële situatie Stadsenquête Leiden Hoofdstuk 7. Financiële situatie Samenvatting Bijna driekwart van de Leidenaren geeft aan gemakkelijk rond te komen met het huishoudinkomen, twee op de tien komt net rond en bijna een

Nadere informatie

Bouwen voor Leegstand?

Bouwen voor Leegstand? Bouwen voor Leegstand? Een peiling naar de woonbehoefte van de inwoners van West Maas en Waal. April 2012 Dit rapport wordt u gratis aangeboden door de SP afdeling in oprichting West Maas en Waal. Gegevens

Nadere informatie

Woonwensenonderzoek t.b.v. Ziekenhuislocatie BK-Laan Schiedam

Woonwensenonderzoek t.b.v. Ziekenhuislocatie BK-Laan Schiedam Woonwensenonderzoek t.b.v. Ziekenhuislocatie BK-Laan Schiedam enquête wordt ingevuld door de hoofdbewoner of de partner van de hoofdbewoner. Algemeen 1. Woont u in een huur- of een koopwoning? huur, corporatie/woningstichting...

Nadere informatie

Hoofdstuk 43. Financiële situatie

Hoofdstuk 43. Financiële situatie Stadsenquête Leiden Hoofdstuk 43. Financiële situatie Samenvatting Circa tweederde van de Leidenaren geeft aan gemakkelijk rond te komen met het huishoudinkomen, ruim een kwart komt net rond en kan moeilijk

Nadere informatie

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING nieuwsbrief Februari 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de peiling met het. Deze peiling ging over de zondagsopenstelling. De gemeenteraad

Nadere informatie

Jongeren en Starters op de Heetense Woningmarkt

Jongeren en Starters op de Heetense Woningmarkt Enquête; Jongeren en Starters op de Heetense Woningmarkt Vaak wordt verteld dat er in Heeten onvoldoende aanbod is voor jeugdigen en starters op de woningmarkt. Als Plaatselijk belang willen wij graag

Nadere informatie

Gemeente Horst aan de Maas

Gemeente Horst aan de Maas Gemeente Horst aan de Maas Leefbaarheidsonderzoek 2015 Kaartenbijlage 7 januari 2016 DATUM 7 januari 2016 TITEL Leefbaarheidsonderzoek 2015 ONDERTITEL Kaartenbijlage OPDRACHTGEVER Gemeente Horst aan de

Nadere informatie

Enquête. Woningbehoefte Ritthem 2014. Resultaten

Enquête. Woningbehoefte Ritthem 2014. Resultaten Enquête Woningbehoefte Ritthem Resultaten Juni Inhoudsopgave Inleiding.... Samenvatting.... Overzicht resultaten.... Algemeen.... Verhuiswens binnen jaar.... Doelgroepen naar leeftijd..... Jongeren (

Nadere informatie

Verordening Individuele Voorzieningen. Een onderzoek onder leden van Digipanel Haarlem

Verordening Individuele Voorzieningen. Een onderzoek onder leden van Digipanel Haarlem Verordening Individuele Voorzieningen Een onderzoek onder leden van Digipanel Haarlem Onderzoek en Statistiek Haarlem, november 2009 1 Colofon Opdrachtgever: Samensteller: Gemeente Haarlem Programmabureau

Nadere informatie

Companen waar wonen beweegt

Companen waar wonen beweegt Projectnr. 2632.102/PL Companen waar wonen beweegt Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026)3512532 Telefax (026) 4458702 E-mail Internet info@companen.nl www.companen.nl

Nadere informatie

Onderzoek woningzoekenden Texel. Samenvatting. Inleiding

Onderzoek woningzoekenden Texel. Samenvatting. Inleiding Onderzoek woningzoekenden Texel Samenvatting Bij Woontij staan circa 1400 huishoudens ingeschreven die op zoek zijn naar een woning op Texel. 503 woningzoekenden hebben in oktober 2016 deelgenomen aan

Nadere informatie

Waar winkelen de inwoners van de gemeente Ede? Een onderzoek op basis van 304 winkelmomenten

Waar winkelen de inwoners van de gemeente Ede? Een onderzoek op basis van 304 winkelmomenten Waar winkelen de inwoners van de gemeente? Een onderzoek op basis van 304 winkelmomenten In opdracht van de SGP Door Studentenpool Bestuurlijke Bedrijfskunde Academie Mens & Organisatie Christelijke Hogeschool

Nadere informatie

Gemeente Ommen. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 28 juli 2017

Gemeente Ommen. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 28 juli 2017 Gemeente Ommen Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 28 juli 2017 DATUM 28 juli 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076)

Nadere informatie

Mogelijkheden windenergie

Mogelijkheden windenergie Mogelijkheden windenergie Draagvlak onder de inwoners De gemeenteraad heeft half 2013 ingestemd met het uitwerken van de mogelijkheden voor windenergie in Dordrecht in een Uitvoeringsplan Windenergie.

Nadere informatie

Rondkomen van huishoudinkomen naar doelgroep

Rondkomen van huishoudinkomen naar doelgroep Hoofdstuk 16. Financiële situatie Samenvatting 16. FINANCIËLE SITUATIE In hoofdstuk 5 is aan de hand van een aantal trendvragen kort ingegaan op de financiële situatie van de inwoners van Leiden. In dit

Nadere informatie

Hoofdstuk 10. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 11. Financiële situatie

Hoofdstuk 10. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 11. Financiële situatie Hoofdstuk 10. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 11. Financiële situatie Samenvatting Hfst 10. Trendvragen financiële situatie Jaarlijks worden drie trendvragen gesteld die inzicht geven in de financiële

Nadere informatie

Onderzoek Alumni Bètatechniek

Onderzoek Alumni Bètatechniek Onderzoek Alumni Bètatechniek 0 meting - Achtergrond Eén van de knelpunten op de Nederlandse arbeidsmarkt is een tekort aan technisch geschoolden. De Twentse situatie is hierin niet afwijkend. In de analyse

Nadere informatie

1 INLEIDING... 2 2 ALGEMENE VRAGEN... 3

1 INLEIDING... 2 2 ALGEMENE VRAGEN... 3 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 2 2 ALGEMENE VRAGEN... 3 2.1 STAAT UW TURBINE IN FRYSLÂN?... 3 2.2 BENT U DE ENIGE EIGENAAR?... 3 2.3 ZO NIET, WELK AANDEEL IS UW EIGENDOM?... 4 2.4 HOEVEEL TURBINES HEEFT

Nadere informatie

Bosstraat 25 ong 2 Didam

Bosstraat 25 ong 2 Didam Bosstraat 25 ong 2 Didam Vraagprijs 125.000,- v.o.n. Buitenwonen Oerdijk 2 7433 AA Schalkhaar Tel: 088-3230123 E-mail: info@buitenwonen.nl Website: www.buitenwonen.nl Omschrijving In de landschappelijke

Nadere informatie

Gemeente Steenbergen. Wmo klanttevredenheid over 2013. 1 juli 2014

Gemeente Steenbergen. Wmo klanttevredenheid over 2013. 1 juli 2014 Gemeente Wmo klanttevredenheid over 2013 1 juli 2014 DATUM 1 juli 2014 TITEL Wmo klanttevredenheid over 2013 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Klanttevredenheidsonderzoek Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem

Nadere informatie

Eindrapportage Huurderstevredenheidonderzoek 2015 uitsplitsing naar kernen. Van goed naar beter

Eindrapportage Huurderstevredenheidonderzoek 2015 uitsplitsing naar kernen. Van goed naar beter Eindrapportage Huurderstevredenheidonderzoek 2015 uitsplitsing naar kernen Van goed naar beter 23-11-2015 Inhoudsopgave Werkwijze 3 Resultaten huurderstevredenheidonderzoek per kern 4 - Over de respondent

Nadere informatie

CREATIEF DESKUNDIG BETROUWBAAR

CREATIEF DESKUNDIG BETROUWBAAR WONEN IS MEER DAN EEN DAK BOVEN JE HOOFD! CREATIEF DESKUNDIG BETROUWBAAR Het bedrijf een korte introductie Verrassend creatief met hands-on mentaliteit Actief op het gebied van het ontwikkelen, realiseren,

Nadere informatie

ROYALE BOUWKAVEL BUITENGEBIED NATUUR NABIJ BOS OMGEVING ZWOLLE. Unieke kans!

ROYALE BOUWKAVEL BUITENGEBIED NATUUR NABIJ BOS OMGEVING ZWOLLE. Unieke kans! BOUWLOCATIE T SOLENSPIJKER GEZIEN VANUIT HET OOSTEN ROYALE BOUWKAVEL BUITENGEBIED NATUUR NABIJ BOS OMGEVING ZWOLLE Unieke kans! Zeer fraai gelegen bouwkavel van circa 4.200 m² voor een woning van circa

Nadere informatie

Enquête Woningbehoefte Soerendonk

Enquête Woningbehoefte Soerendonk Enquête Woningbehoefte Soerendonk september 2008 WERKGROEP BOUWEN & WONEN Inhoudsopgave - Inleiding pagina 3 - Voorbereiding enquête Begeleidende brief pagina 4 Begrippenlijst pagina 5 Enquêteformulier

Nadere informatie

Stichting Ster van de Elf Steden Juli 2015

Stichting Ster van de Elf Steden Juli 2015 Stichting Ster van de Elf Steden Juli 201 Samenvatting (context) Sinds medio 2011 dragen ondernemers in de binnenstad van Franeker via de reclamebelasting verplicht bij aan activiteiten, evenementen, faciliteiten

Nadere informatie

WoON-themarapport. Woningbouwplanningen van kwantiteit naar kwaliteit

WoON-themarapport. Woningbouwplanningen van kwantiteit naar kwaliteit Woningbouwplanningen van kwantiteit naar kwaliteit Middelburg, december 2013 Colofon SCOOP 2013 Samenstelling Dick van der Wouw Nadet Somers SCOOP Zeeuws instituut voor sociale en culturele ontwikkeling

Nadere informatie

Bewonerspanel. Windenergie. Oktoberpeiling eiling 2011

Bewonerspanel. Windenergie. Oktoberpeiling eiling 2011 Afdeling Bestuursinformatie, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Oktoberpeiling eiling 2011 Van 24 oktober t/m 6 november 2011 heeft Bestuursinformatie

Nadere informatie

Hoofdstuk 19. Financiële situatie

Hoofdstuk 19. Financiële situatie Stadsenquête Leiden 008 Hoofdstuk 19. Financiële situatie Samenvatting Ruim tweederde van de Leidenaren geeft aan gemakkelijk rond te komen met het huishoudinkomen, bijna een kwart komt net rond en een

Nadere informatie

Enquête Dienstverlening in het stadhuis

Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Colofon Titel:Enquête Dienstverlening in het stadhuis Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

Ondernemingspeiling 2015. Foto: Jan van der Ploeg

Ondernemingspeiling 2015. Foto: Jan van der Ploeg Ondernemingspeiling 2015 Foto: Jan van der Ploeg Kenniscentrum MVS Juni 2015 O n d e r n e m i n g s p e i l i n g 2 0 1 5 P a g i n a 2 Inleiding Op initiatief van het team Economische Zaken, Toerisme

Nadere informatie

Companen. Gemeente Steenbergen. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2012

Companen. Gemeente Steenbergen. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2012 Companen Gemeente Steenbergen Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2012 15 juni 2013 Projectnr. 748.104 Companen waar wonen beweegt Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon

Nadere informatie

Hoofdstuk 17. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 17. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 17. Financiële dienstverlening Samenvatting In dit hoofdstuk wordt allereerst gekeken naar de bekendheid en het gebruik van vijf inkomensondersteunende regelingen, te weten: Kwijtschelding gemeentelijke

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Julius Gezondheidscentrum Parkwijk

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Julius Gezondheidscentrum Parkwijk Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Vervolgmeting Rapportage Julius Gezondheidscentrum Parkwijk ARGO BV 2015 Vervolgmeting Door Cliënten Bekeken Op vier locaties van de Stichting Leidsche Rijn

Nadere informatie

Hoofdstuk 10. Financiële situatie

Hoofdstuk 10. Financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie Samenvatting In hoofdstuk 9 is aan de hand van een aantal trendvragen kort ingegaan op de financiële situatie van de inwoners van Leiden. In dit hoofdstuk is uitgebreider

Nadere informatie

Behoeftepeiling voor alle mensen die graag in de Walsberg willen wonen.

Behoeftepeiling voor alle mensen die graag in de Walsberg willen wonen. Behoeftepeiling voor alle mensen die graag in de Walsberg willen wonen. (Toekomstige) inwoners van De Walsberg, Dorpsraad Walsberg zet zich in voor het behoud en daar waar mogelijk voor de verbetering

Nadere informatie

Hoofdstuk 10. Financiële situatie

Hoofdstuk 10. Financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie Samenvatting Hfst 9. Trendvragen financiële situatie Jaarlijks worden drie trendvragen gesteld die inzicht geven in de financiële positie van de Leidenaar. De resultaten

Nadere informatie

Financiering woningaanpassingen een onderzoek van seniorenorganisatie ANBO

Financiering woningaanpassingen een onderzoek van seniorenorganisatie ANBO 27-05-2015 Financiering woningaanpassingen een onderzoek van seniorenorganisatie ANBO Over dit onderzoek Dit onderzoek over wonen en verhuizen is uitgevoerd door seniorenorganisatie ANBO. Het betreft een

Nadere informatie

Haalbaarheidsstudie AH

Haalbaarheidsstudie AH Januari 2016 Nieuwsbrief Bruisend Dorpshart Heeze Raadsbesluit 9 mei 2016 over haalbaarheid locatie naast het gemeentehuis Haalbaarheidsstudie AH Start Centrumvisie 3 december 2013 Opstellen Centrumvisie

Nadere informatie

Gemeente Stein. Verhuismotieven en woonwensen jongeren. Concept. 24 maart 2017

Gemeente Stein. Verhuismotieven en woonwensen jongeren. Concept. 24 maart 2017 Gemeente Stein Verhuismotieven en woonwensen jongeren Concept 24 maart 2017 DATUM 24 maart 2017 TITEL Verhuismotieven en woonwensen jongeren ONDERTITEL Concept OPDRACHTGEVER AUTEUR(S) Gemeente Stein Jeroen

Nadere informatie

FACTSHEET OUDEREN EN WONEN PURMEREND APRIL 2015

FACTSHEET OUDEREN EN WONEN PURMEREND APRIL 2015 FACTSHEET OUDEREN EN WONEN PURMEREND APRIL 2015 Kaartje concentraties 75+ 1 team Beleidsonderzoek en Informatiemanagement Inleiding Op 23 maart 2015 startte het Woondebat met een open bijeenkomst. Doel

Nadere informatie

Trots op Groningen. Voelen Groningers zich verbonden met de provincie?

Trots op Groningen. Voelen Groningers zich verbonden met de provincie? Trots op Groningen. Voelen Groningers zich verbonden met de provincie? In deze factsheet staat de binding met de provincie Groningen centraal. Het gaat dan om de persoonlijke gevoelens die Groningers hebben

Nadere informatie

HET LEIDERDORPPANEL OVER...

HET LEIDERDORPPANEL OVER... HET LEIDERDORPPANEL OVER... Resultaten peiling 13: Meedenken en meedoen in de openbare ruimte april 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 13 e peiling met het burgerpanel van

Nadere informatie

TE KOOP. Krompad 1 C K.K RN Echtenerbrug

TE KOOP. Krompad 1 C K.K RN Echtenerbrug Krompad 1 C 8539 RN Echtenerbrug TE KOOP 450.000 K.K. Krompad 1 C 8539 RN Echtenerbrug Inleiding Bijzonder mooi paardenobject annex manege met een bouwblok voor een nog te bouwen bedrijfswoning, op een

Nadere informatie

De dienstverlening van Westerpark

De dienstverlening van Westerpark De dienstverlening van Westerpark Vanaf eind mei 2009 konden bewoners en ondernemers van Westerpark zich aanmelden bij het nieuw opgerichte digitale bewonerspanel. In deze rapportage wordt verslag gedaan

Nadere informatie

Plan Oostwold-Centrum te Oostwold (gemeente Leek)

Plan Oostwold-Centrum te Oostwold (gemeente Leek) (gemeente Leek) O o s t w o l d Oostwold is een klein dorp in de gemeente Leek en ligt te noorden van de Rijksweg A7, de verbinding tussen Heerenveen en Groningen. Oostwold ligt slechts 6 kilometer van

Nadere informatie

Aanleiding. Inleiding

Aanleiding. Inleiding Aanleiding De beweegreden van ons onderzoek is de huidige kritiek op de Vinex - wijk, geuit door verschillende betrokken organisaties binnen het bouwproces. Ons doel is hierbij het in kaart brengen van

Nadere informatie

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek December 2012 Projectnummer 507 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

TE KOOP. Dammerstraat 1 Budel. Koopprijs: v.o.n.

TE KOOP. Dammerstraat 1 Budel. Koopprijs: v.o.n. TE KOOP Dammerstraat 1 Budel Koopprijs: 175.000 v.o.n. Perceel: 787m² KENMERKEN Hoofdkenmerken Koopprijs Type grond Hoofdtype Algemene staat 175.000 v.o.n. Vrijstaand Inrichting Afmetingen Perceelgrootte

Nadere informatie

Enquête Samenvoorzienend Erfwonen Zeewolde

Enquête Samenvoorzienend Erfwonen Zeewolde Enquête Samenvoorzienend Erfwonen Zeewolde Deze enquête wordt om twee redenen aan u voorgelegd. Aan de ene kant willen wij als initiatiefnemer graag een beeld hebben van uw achtergrond en motivatie als

Nadere informatie

Grafiek 26.1a Het vóórkomen van verschillende vormen van discriminatie in Leiden volgens Leidenaren, in procenten 50% 18% 19% 17% 29%

Grafiek 26.1a Het vóórkomen van verschillende vormen van discriminatie in Leiden volgens Leidenaren, in procenten 50% 18% 19% 17% 29% 26 DISCRIMINATIE In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het vóórkomen en melden van discriminatie in Leiden en de bekendheid van en het contact met het Bureau Discriminatiezaken. Daarnaast komt aan de orde

Nadere informatie

Stadjers over energie en energiebesparing. Een Stadspanelonderzoek

Stadjers over energie en energiebesparing. Een Stadspanelonderzoek B A S I S V O O R B E L E I D Stadjers over energie en energiebesparing Een Stadspanelonderzoek Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van

Nadere informatie

4. Bent u tevreden met dat aantal? De hoeveelheid klanten mag wat mij betreft nog wel omhoog.

4. Bent u tevreden met dat aantal? De hoeveelheid klanten mag wat mij betreft nog wel omhoog. Riding Center Onderzoek Vereniging Het Natural Western Riding Center is een stal in Aalsmeer die zich heeft gespecialiseerd op Western Riding en Natural Horsemanship. Iedereen die op een paard vriendelijke

Nadere informatie

Boodschappenservice Binnenstad Amsterdam

Boodschappenservice Binnenstad Amsterdam Boodschappenservice Binnenstad Amsterdam Draagvlakmeting Projectnummer: 10063 In opdracht van: Ingenieursbureau Amsterdam (IBA) Rogier van der Groep Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658

Nadere informatie

ENQUÊTE WOONWENSEN LATTROP & BREKLENKAMP 10 minuten van uw tijd voor een beter woningbeleid en leefbaarheid!

ENQUÊTE WOONWENSEN LATTROP & BREKLENKAMP 10 minuten van uw tijd voor een beter woningbeleid en leefbaarheid! ENQUÊTE WOONWENSEN LATTROP & BREKLENKAMP 10 minuten van uw tijd voor een beter woningbeleid en leefbaarheid! Beste inwoner(s) van Lattrop en Breklenkamp, Je hebt binding met Lattrop en Breklenkamp. Misschien

Nadere informatie

Jongerenenenquête SJeM

Jongerenenenquête SJeM Stichting Jeugdbelangen Malden Jongerenwerk gemeente Heumen / SWG Jongerenenenquête SJeM Onderzoeksrapport 2013-2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Verantwoording methode... 3 2.1. Onderzoeksinstrument...

Nadere informatie