Voorwoord. Bleskensgraaf Februari Jan de Wit Klankbordgroep

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwoord. Bleskensgraaf Februari 2016. Jan de Wit Klankbordgroep"

Transcriptie

1

2 Voorwoord De inwoners van Bleskensgraaf hebben in de dorpsagenda wonen benoemd als één van de belangrijkste speerpunten. Om erachter te komen hoe de inwoners het wonen in hun dorp nu ervaren en hoe ze dat in de toekomst zien, heeft de klankbordgroep een enquête uitgezet. Vanuit de klankbordgroep is een werkgroep Wonen opgericht die zich daarmee bezighoudt. De werkgroep heeft aan Tablis Wonen en aan de gemeente Molenwaard ondersteuning gevraagd bij het opstellen van de enquête. Daarnaast heeft de werkgroep er voor gezorgd dat de beschikbare informatie over het wonen, die bij Tablis Wonen en de gemeente bekend is, op een rijtje is gezet. Bleskensgraaf Februari 2016 Jan de Wit Klankbordgroep 1

3 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Inhoudsopgave 3 Inleiding...5 Factsheet...7 Resultaten...15 Conclusie

4 Inleiding Tijdens de bewoners-avonden voor de dorpsagenda kwam wonen als prioriteit 1 naar voren. Aanleiding voor de klankbordgroep om een werkgroep wonen te benoemen. De taak was om inzichtelijk te maken of en welke woonwensen er onder de inwoners zijn. Alle huishoudens ontvingen huis-aan-huis een enquête, tevens was er de mogelijkheid om de enquête online in te vullen. De inwoners, ingedeeld in leeftijdsgroepen wordt gevraagd naar hun verhuiswens, type en soort woning, woonplaats voorkeur en toekomstplannen. Ook is meegenomen of de doelgroepen nu huren of een koopwoning hebben en of dit in de verhuiswens aangepast werd. 5

5 Wonen in Bleskensgraaf Aanleiding Omdat er altijd veel meningen zijn over het thema wonen en het altijd lastig is om er achter te komen wat de echte wensen zijn heeft de klankbordgroep dit onderzoek ingesteld. De werkgroep heeft aan Tablis Wonen en aan de gemeente Molenwaard ondersteuning gevraagd bij het opstellen van de enquête. Daarnaast heeft de werkgroep er voor gezorgd dat beschikbare informatie over wonen, die bij Tablis Wonen en de gemeente bekend is, op een rijtje is gezet. Het resultaat is dit boekwerk waarin zowel de feiten en cijfers van de woningbouwcorporatie en de gemeente in staan, als de uitslagen van de enquête die de klankbordgroep heeft uitgezet. Deze samenvoeging van informatie geeft een goed beeld van de huidige woonwensen in Bleskensgraaf. 7

6 Factsheet Wonen in Bleskensgraaf U vindt hier een aantal gegevens over de bevolking en de woningmarkt van Bleskensgraaf. Deel 1 bevat gegevens over de bevolking: hoeveel mensen wonen er in Bleskensgraaf, hoeveel huishoudens zijn er, wat zijn de verwachte ontwikkelingen daarin en welke verhuisbewegingen zijn er? Deel 2 gaat over de woningmarkt: hoeveel en wat voor soorten huizen staan er in Bleskensgraaf, wat is de gemiddelde WOZ-waarde, hoe ziet de voorraad huurwoningen eruit en wie komen er in aanmerking voor een huurwoning? Tot slot is in deel 3 een korte prognose van het aantal nieuw te bouwen woningen opgenomen. 1. Bevolking 1.1 Inwoners - Inwoners nu Per 1 juli 2015 heeft Bleskensgraaf inwoners. De bevolkingsopbouw is te zien in figuur 1. Figuur 1: Bevolkingsopbouw Bleskensgraaf Ten opzichte van het landelijk gemiddelde heeft Bleskensgraaf een vrij groot aandeel jongeren in de leeftijd tussen 10 en 25. Landelijk gezien loopt het aandeel jongeren in de bevolking namelijk terug. In Bleskensgraaf zien we dat voor het eerst ook in de leeftijdscategorie 0-5-jarigen (de onderste balk van de piramide). - Bevolkingsontwikkeling De prognose voor Molenwaard is een lichte groei van 2% (ca. 600 inwoners) tot Deze cijfers zijn niet beschikbaar op kernniveau, maar aangenomen kan worden dat dit ook Bleskensgraaf licht zal groeien. 8

7 1.2 Huishoudens - Huishoudens nu Naast het aantal inwoners is het aantal huishoudens en de ontwikkeling daarin belangrijk om te weten. Een woning wordt immers bewoond door een huishouden. De ontwikkeling van het aantal huishoudens is in de tabel hieronder opgenomen. Ter vergelijking zijn ook de cijfers voor de hele gemeente opgenomen. Huishoudens Bevolking Tabel 1: Sociodemografische kernmerken (bron: Regionale Woonvisie 2013/CBS, bewerking gemeente) toename 65+ gezinnen met kinderen gezinnen zonder kinderen alleenstaanden Bleskensgraaf % 16% 50% 28% 22% Molenwaard % 13% 46% - Ontwikkeling huishoudens In de gemeente Molenwaard stijgt het aantal huishoudens tot 2030 met 750 tot 850 huishoudens (7% tot 8%). Figuur 2: Ontwikkeling huishoudens Molenwaard De samenstelling van de bevolking gaat drastisch veranderen, het aantal huishoudens met een leeftijd vanaf 65 jaar zal met 50% toenemen, tot 65 jaar zal licht (10%) dalen. Het aandeel van het aantal huishoudens vanaf 65 jaar zal stijgen van 21% naar 30%. 9

8 ! 1.3 Verhuisbewegingen In het schema hieronder zijn de verhuisbewegingen van en naar de gemeente te zien. Per saldo vertrekken er meer mensen dan er binnenkomen. De gemeenten Alblasserdam, Sliedrecht en Rotterdam ontvangen de meeste inwoners vanuit Molenwaard. Figuur 3: Verhuisbewegingen Molenwaard (bron: Regionale Woonvisie, 2013) Voor sociale huurwoningen geldt dat rond de 70% van de woningen verhuurd wordt aan inwoners van Molenwaard. De instroom van mensen van buiten ligt dus op ongeveer 30%. 2. Woningvoorraad De woningvoorraad in Bleskensgraaf bestaat voor het grootste deel uit grondgebonden koopwoningen. Iets minder dan een derde van het aantal woningen bestaat uit sociale huurwoningen. Figuur 4: Kenmerken van de voorraad totaal woningvoorraad Bleskensgraaf app Rij 2^1 / vrij<300 2^1 / vrij >300 App. Huur Egz huur

9 Tabel 2: Samenstelling van de voorraad (bron: Regionale Woonvisie) Woningvoorraad % corporatie % particulier (huur+koop) WOZ-waarde gemiddeld Bleskensgraaf 29% 71% Molenwaard 36% 64% Koopwoningen - WOZ-waarde De gemiddelde WOZ-waarde van alle woningen in Molenwaard is/was in: Tabel 3: WOZ-waarde en ontwikkeling jaar Gemiddelde WOZ-waarde Waardeontwikkeling t.o.v. vorig jaar (waardepeildatum ) -4,1% (waardepeildatum ) -5,9% (waardepeildatum ) -2,4% - Te koop Het aantal te koop staande woningen is met ca. 30 woningen sinds 2013 redelijk stabiel. Dit aantal ligt rond het gemiddelde dat past bij de omvang van de woningvoorraad. In het eerste half jaar van 2015 zijn 12 woningen verkocht. Figuur 5: aantallen te koop (bron: Funda) aantal woningen te koop < totaal

10 2.2.Huurwoningen Enkele kenmerken van de huurvoorraad van Tablis Wonen zijn: In Molenwaard bestaat het woningbezit uit 10% gestapelde woningen; In Molenwaard is 4% (31 woningen); specifiek gelabeld voor 55-plussers; Alle huurwoningen hebben een huur onder de maximale huurgrens ( 710,68).; in Bleskensgraaf is 29% van de woningvoorraad ouder dan 50 jaar; nog eens 33% bereikt de komende tien jaar de vijftigjarige leeftijd; de woningen hebben gemiddeld een energie-index tussen label C en D; de verhuurbaarheid van de meeste woningen is goed; het gemiddeld aantal reacties op een leeggekomen woning in Bleskensgraaf ( ) is : Woningtype Gemiddeld aantal reacties Bleskensgraaf Idem Sliedrecht Idem Drechtsteden (2013) Eengezinswoning Benedenwoning Bovenwoning Het gemiddeld aantal reacties op huurwoningen in Bleskensgraaf wijkt niet af van het gemiddelde in de voormalige Graafstroomse kernen. We kunnen ook vergelijken met andere dorpen en gebieden waarvan de gegevens bij Tablis Wonen over de zelfde periode beschikbaar zijn. Dan constateren we dat het gemiddeld aantal reacties voor eengezinswoningen flink lager is (zie tabel, Sliedrecht en Drechtsteden). De gemiddelde meettijd (inschrijftijd + woonduur) voor een huurwoning in Bleskensgraaf is 2,5 jaar. Uit cijfers van andere regio s kunnen we afleiden dat een wachttijd van 4-5 jaar gebruikelijk is voor een eengezinswoning (grootste deel aanbod Tablis Wonen). In Bleskensgraaf hoef je dus minder lang dan gemiddeld op een huurwoning te wachten. Dit is wel afhankelijk van de wensen die je hebt. 12

11 - Spelregels rond huren De huurwoningen van Tablis Wonen in Bleskengraaf behoren allemaal tot de sociale sector (huurprijs lager dan 710,68 prijspeil ). Om de woningen zo eerlijk mogelijk te verdelen, hebben gemeenten en corporaties afspraken gemaakt en spelregels opgesteld. De vrijkomende huurwoningen worden via de website van Woongaard aangeboden. De aangesloten corporaties van Woongaard verdelen hun woningen via het aanbod- of lotingmodel. In beide modellen kan men zelf reageren op beschikbare woningen die aansluiten bij de persoonlijke woonwensen. De woningen die te huur zijn, staan bij het Woningaanbod. Om voor een huurwoning in aanmerking te komen moet een woningzoekende ingeschreven staan bij Woongaard, de woningzoekende minimaal achttien jaar zijn en beschikken over de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsstatus. De inschrijving moet jaarlijks worden verlengd. Per 1 januari 2015 is het maximale jaarinkomen (toetsingsinkomen van het huishouden, kinderen niet meegerekend) waarmee op een sociale huurwoning gereageerd kan worden vastgesteld op ,-. Een klein deel van de sociale huurwoningen bij Woongaard is beschikbaar voor huishoudens met een zogeheten middeninkomen (tot ). De hoogte van het toegestane inkomen staat vermeld in de woningadvertentie. De appartementen van Tablis Wonen binnen Graafzicht worden voor het overgrote deel toegewezen op basis van zorgindicatie; een huurder moet dan een bepaalde mate van zorg nodig hebben om in aanmerking te kunnen komen voor die appartementen. - Huishoudinkomens huurders De sociale huurvoorraad moet verhuurd worden aan huishoudens met lagere inkomens (tot ongeveer ). In Molenwaard is het percentage huurders dat met een te hoog inkomen in een sociale huurwoning woont ( scheefwoners ) aanmerkelijk hoger dan landelijk. Voor de mensen die in aanmerking komen voor een sociale huurwoning gezien hun inkomen, is de voorraad aan sociale huurwoningen eigenlijk groot genoeg. 3. Prognoses In 2012 is berekend hoeveel woningen er per kern gebouwd moeten worden, uitgaande van de verwachte toename van het aantal huishoudens. Tabel 4: woningbouwprognose Bleskensgraaf Maximale behoefte tot Bleskensgraaf

12 Q1 Wat is de samenstelling van uw huishouden? Beantwoord: 105 Overgeslagen: 1 1 of 2 personen zon... gezin met kinderen 1 of 2 personen zonder kinderen gezin met kinderen 60,95% 64 39,05% 41 Totaal / 31

13 Q2 In welke leeftijdscategorie valt de hoofdbewoner? Beantwoord: 105 Overgeslagen: 1 18 tot 23 jaar 23 tot 30 jaar 30 tot 65 jaar 65 tot 75 jaar 75 jaar of ouder 18 tot 23 jaar 23 tot 30 jaar 30 tot 65 jaar 65 tot 75 jaar 75 jaar of ouder 0,00% 0 6,67% 7 56,19% 59 28,57% 30 8,57% 9 Totaal / 31

14 Q3 In welke categorie valt het huishoudinkomen? Beantwoord: 101 Overgeslagen: 5 0 tot euro tot euro euro of meer 0 tot euro tot euro euro of meer 45,54% 46 22,77% 23 31,68% 32 Totaal / 31

15 Q4 Woont u in een huur- of een koopwoning? Beantwoord: 105 Overgeslagen: 1 huurwoning van een... huurwoning van een... koop huurwoning van een woningbouwvereniging huurwoning van een particuliere verhuurder koop 20,95% 22 0,95% 1 78,10% 82 Totaal / 31

16 Q5 Wat voor type woning is uw huidige woning? Beantwoord: 105 Overgeslagen: 1 eengezinswoning in een rij 2^1 kapwoning vrijstaand appartement begane grondwoning... woning/appartem ent met zorg anders, namelijk eengezinswoning in een rij 2^1 kapwoning vrijstaand appartement begane grondwoning voor senioren woning/appartement met zorg anders, namelijk 53,33% 56 13,33% 14 27,62% 29 0,95% 1 3,81% 4 0,00% 0 0,95% 1 Totaal 105 # anders, namelijk Datum 1 Quadrant woning :52 5 / 31

17 Q6 Hoe lang woont u in Bleskensgraaf? Beantwoord: 104 Overgeslagen: 2 # Datum : : : : : jaar : jaar : : : : : jaar : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :51 6 / 31

18 : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : jaar : jaar : ,5 jaar :44 7 / 31

19 77 44 jaar : jaar : jaar : jaar : jaar : jaar : jaar : maand : jaar : jaar : : jaar : jaar : jaar : jaar :59 92 geboren en getogen-partner heel ons huwelijksleven : jaar : jaar : maanden : jaar : jaar : jaar : : jaar : jaar : jaar : : jaar :44 8 / 31

20 Q7 Heeft u plannen om binnen 5 jaar te verhuizen? Beantwoord: 104 Overgeslagen: 2 ja, beslist (ga door naa... mogelijk nee, absoluut niet ja, beslist (ga door naar vraag 9) mogelijk nee, absoluut niet 8,65% 9 39,42% 41 51,92% 54 Totaal / 31

21 Q8 Als er in de komende jaren voor u geschikte woningen in de gemeente gebouwd worden, wilt u dan wel verhuizen? Beantwoord: 98 Overgeslagen: 8 Nee, absoluut niet (ga doo... Ja, beslist Mogelijk Nee, absoluut niet (ga door naar vraag 17) Ja, beslist Mogelijk 45,92% 45 12,24% 12 41,84% 41 Totaal / 31

22 Q9 Op welke termijn denkt u te gaan verhuizen? Beantwoord: 59 Overgeslagen: 47 binnen een jaar 1 tot 2 jaar 2 tot 5 jaar afhankelijk van het aanbod binnen een jaar 1 tot 2 jaar 2 tot 5 jaar afhankelijk van het aanbod 6,78% 4 3,39% 2 10,17% 6 79,66% 47 Totaal / 31

23 Q10 Naar welke plaats wilt u verhuizen? Beantwoord: 57 Overgeslagen: 49 Binnen Bleskensgraaf Binnen de gemeente... Anders, namelijk Binnen Bleskensgraaf Binnen de gemeente Molenwaard Anders, namelijk 70,18% 40 21,05% 12 8,77% 5 Totaal 57 # Anders, namelijk Datum 1 Anders :54 2 Dordrecht :50 3 hankt van aanbod af :20 4 weet ik nog niet :33 5 Brabant :09 12 / 31

24 Q11 Wat voor soort woning wilt u? Beantwoord: 55 Overgeslagen: 51 een nieuwbouwwoning een bestaande woning een bouwkavel geen voorkeur een nieuwbouwwoning een bestaande woning een bouwkavel geen voorkeur 29,09% 16 25,45% 14 1,82% 1 43,64% 24 Totaal / 31

25 Q12 Zoekt u een huur- of koopwoning? Beantwoord: 56 Overgeslagen: 50 huur koop geen voorkeur huur koop geen voorkeur 37,50% 21 53,57% 30 8,93% 5 Totaal / 31

26 Q13 Welk type woning zoekt u? Beantwoord: 58 Overgeslagen: 48 eengezinswoning in een rij 2^1-kapwoning vrijstaande woning appartement specifieke ouderen-woning anders, namelijk eengezinswoning in een rij 2^1-kapwoning vrijstaande woning appartement specifieke ouderen-woning anders, namelijk 5,17% 3 13,79% 8 12,07% 7 29,31% 17 34,48% 20 5,17% 3 Totaal 58 # anders, namelijk Datum 1 1 persoons woning :24 2 Twee-onder-een kap of vrijstaand (in ieder geval met garage) :35 3 appartement of specifieke oudere-woning :33 15 / 31

27 Q14 Als u een specifieke ouderen-woning zoekt, wat voor woning zoekt u? (meerdere antwoorden mogelijk) Beantwoord: 40 Overgeslagen: 66 seniorenwoning, begane grond seniorenwoning, gestapeld woongroep voor senioren woonzorgcomplex aanleunwoning bij een... verzorgingstehu is anders, namelijk seniorenwoning, begane grond seniorenwoning, gestapeld woongroep voor senioren woonzorgcomplex aanleunwoning bij een verzorgingstehuis verzorgingstehuis anders, namelijk 65,00% 26 25,00% 10 15,00% 6 10,00% 4 30,00% 12 2,50% 1 7,50% 3 Totale aantal respondenten: 40 # anders, namelijk Datum 1 Nvt :25 2 nvt :48 3 het is nu nog niet het juiste moment om hiervoor te kiezen :33 16 / 31

28 Q15 Als u een ouderen-woning zoekt, zou u liever in uw huidige woning blijven als die voldoende aangepast wordt? Beantwoord: 42 Overgeslagen: 64 ja ja, maar aanpassing i... nee anders, namelijk ja ja, maar aanpassing is niet mogelijk nee anders, namelijk 35,71% 15 7,14% 3 54,76% 23 2,38% 1 Totaal 42 # anders, namelijk Datum 1 Alles gelijkvloers is makkelijker :30 17 / 31

29 Q16 Waarom wilt u verhuizen? (meerdere antwoorden mogelijk) Beantwoord: 56 Overgeslagen: 50 de woning is te groot de woning is te klein slechte staat van onderhou... vanwege veranderde... ga trouwen/same... scheiding wijziging van werk wijziging van inkomen in verband met leeftijd wil op de begane grond... anders, namelijk de woning is te groot de woning is te klein slechte staat van onderhoud van de woning vanwege veranderde buurtsamenstelling ga trouwen/samenwonen scheiding wijziging van werk wijziging van inkomen in verband met leeftijd 35,71% 20 12,50% 7 1,79% 1 3,57% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 7,14% 4 53,57% 30 wil op de begane grond wonen 14,29% 8 18 / 31

30 anders, namelijk 17,86% 10 Totale aantal respondenten: 56 # anders, namelijk Datum 1 wil meer ruimte :14 2 Ben inwonend en wil zelfstandig wonen :24 3 Ruimer wonen :17 4 Ruimer wonen :09 5 Te kerks :54 6 Nvt :17 7 liever een huis met iets meer grond :48 8 vrijer wonen, wat ruimer en liefst met garage :35 9 Iets anders - Iets nieuws (uitdaging) :44 10 Dorp is te christelijk alle winkels, zelfs de snackbar dicht op zondag. Is niet meer van deze tijd :09 19 / 31

31 Q17 Heeft u een kind van 18 jaar of ouder dat plannen heeft om binnen 5 jaar zelfstandig (dus niet op kamers) te gaan wonen? Beantwoord: 100 Overgeslagen: 6 ja (vraag 18 en verder do... nee (enquête afgerond) nee, wil niet verhuizen... wil op kamers (enquête... ja (vraag 18 en verder door kind in laten invullen; als er meer kinderen zijn die zelfstandig willen gaan wonen, kunnen die online een extra enquêteformulier invullen op nee (enquête afgerond) nee, wil niet verhuizen (enquête afgerond) wil op kamers (enquête afgerond) 15,00% 15 82,00% 82 2,00% 2 1,00% 1 Totaal / 31

32 Q18 Op welke termijn denkt u te gaan verhuizen? Beantwoord: 16 Overgeslagen: 90 binnen een jaar 1 tot 2 jaar 2 tot 5 jaar afhankelijk van het... binnen een jaar 1 tot 2 jaar 2 tot 5 jaar afhankelijk van het woningaanbod 6,25% 1 25,00% 4 56,25% 9 12,50% 2 Totaal / 31

33 Q19 Denkt u binnen deze termijn een woning te krijgen? Beantwoord: 15 Overgeslagen: 91 ja nee, lange wachttijden nee, te duur/kan het... nee, alleen woning te... nee, anders namelijk ja nee, lange wachttijden nee, te duur/kan het niet betalen nee, alleen woning te krijgen in andere gemeente of kern nee, anders namelijk 53,33% 8 20,00% 3 13,33% 2 0,00% 0 13,33% 2 Totaal 15 # nee, anders namelijk Datum 1 Nvt :18 2 Kopen indien mogelijk :48 22 / 31

34 Q20 Waarom wilt u verhuizen? Beantwoord: 14 Overgeslagen: 92 zelfstandig wonen elders werken of studeren samenwonen/trou wen anders, namelijk zelfstandig wonen elders werken of studeren samenwonen/trouwen anders, namelijk 50,00% 7 0,00% 0 50,00% 7 0,00% 0 Totaal 14 # anders, namelijk Datum Er zijn geen reacties. 23 / 31

35 Q21 Naar welke gemeente wilt u verhuizen? Beantwoord: 15 Overgeslagen: 91 ik wil binnen Bleskensgraa... ik wil binnen de gemeente... geen voorkeur anders, namelijk ik wil binnen Bleskensgraaf blijven ik wil binnen de gemeente Molenwaard blijven geen voorkeur anders, namelijk 33,33% 5 40,00% 6 26,67% 4 0,00% 0 Totaal 15 # anders, namelijk Datum Er zijn geen reacties. 24 / 31

36 Q22 Wat voor soort woning wilt u? Beantwoord: 15 Overgeslagen: 91 een nieuwbouwwoning een bestaande woning geen voorkeur een nieuwbouwwoning een bestaande woning geen voorkeur 33,33% 5 20,00% 3 46,67% 7 Totaal / 31

37 Q23 Zoekt u een huur- of een koopwoning? Beantwoord: 15 Overgeslagen: 91 huur koop geen voorkeur huur koop geen voorkeur 20,00% 3 60,00% 9 20,00% 3 Totaal / 31

38 Q24 Wat voor type woning zoekt u? Beantwoord: 16 Overgeslagen: 90 eengezinswoning in een rij 2^1-kapwoning vrijstaand appartement anders, namelijk eengezinswoning in een rij 2^1-kapwoning vrijstaand appartement anders, namelijk 68,75% 11 0,00% 0 6,25% 1 18,75% 3 6,25% 1 Totaal 16 # anders, namelijk Datum 1 geen voorkeur :23 27 / 31

39 Q25 Heeft u belangstelling in een CPO project?cpo (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) is een variant op particulier opdrachtgeverschap. Particulieren verwerven hierbij als groep een kavel. Zo treden zij zelf op als ontwikkelaar naar o.a. de architect en aannemer. CPO biedt voor starters een unieke kans in de huidige woningmarkt. Door schaalvoordeel en lage ontwikkelkosten bouwen ze binnen hun budget. Beantwoord: 20 Overgeslagen: 86 Ja Nee Ja Nee 45,00% 9 55,00% 11 Totaal / 31

40 Conclusie 11,5% (106) van de huishoudens in Bleskensgraaf heeft gereageerd op het onderzoek. Hiervan heeft 52% van de huishoudens geen behoefte om te verhuizen. 48% heeft aangegeven wel te willen verhuizen, hiervan zit 60% in de leeftijdscategorie 30 tot 65 jaar en 40% in categorie 65 jaar en ouder. In categorie jaar wil 20% naar een grondgebonden ouderen-woning, 27% naar een appartement, 20% naar een twee onder een kap, 14% naar een vrijstaande woning en 6% naar een eengezinswoning. De 50 plussers hebben voorkeur voor een grondgebonden ouderen-woning of een appartement. In de categorie 65 plus wil 60% naar een grondgebonden ouderen-woning en 35% naar een appartement. 50 plussers met een eigenwoning willen voornamelijk gaan huren. In de categorie jaar die willen verhuizen zijn het vooral de gezinnen met kinderen die ruimer willen gaan wonen ( twee onder een kap, vrijstaand ). Deze categorie komt beschikbaar wanneer de ouderen doorstromen naar nog te bouwen ouderenwoningen en appartementen, zij bewonen nu deze woningen. 77% geeft aan in Bleskensgraaf te willen blijven wonen, 11% geeft aan ook elders in Molenwaard te willen wonen. 18% geeft aan binnen vijf jaar te willen verhuizen, 82% geeft aan na vijf jaar te willen verhuizen. De ouderen van 75+ vallen in de eerste groep. In de categorie thuiswonende jongeren willen er 15 binnen vijf jaar op zichzelf gaan wonen. 34% wil in Bleskensgraaf blijven wonen, 40% geeft Molenwaard aan als toekomstige woonplaats. Van deze jongeren wil 20% een huurwoning en 60% een koopwoning. 46

Samen naar de gewenste woningvoorraad in Odiliapeel

Samen naar de gewenste woningvoorraad in Odiliapeel Samen naar de gewenste woningvoorraad in Odiliapeel Eindverslag April 2015 1. Inleiding In april 2014 hebben gemeente Uden, gemeente Veghel en wooncorporatie Area een woonwensenonderzoek uitgevoerd. Om

Nadere informatie

FACTSHEET OUDEREN EN WONEN PURMEREND APRIL 2015

FACTSHEET OUDEREN EN WONEN PURMEREND APRIL 2015 FACTSHEET OUDEREN EN WONEN PURMEREND APRIL 2015 Kaartje concentraties 75+ 1 team Beleidsonderzoek en Informatiemanagement Inleiding Op 23 maart 2015 startte het Woondebat met een open bijeenkomst. Doel

Nadere informatie

Woonwensenenquête Drijber

Woonwensenenquête Drijber Woonwensenenquête Drijber Woningbehoefte en verhuiswensen van inwoners Enquêteresultaten Gemeente Midden-Drenthe Afdeling Bouwen en Wonen Na 2010 Inleiding In het na van 2010 is er een woonwensenenquête

Nadere informatie

Woonruimteverdeling 2015 2 Woningstichting Putten. Opening Schauwplein

Woonruimteverdeling 2015 2 Woningstichting Putten. Opening Schauwplein Samenvatting In 2015 leverden wij 39 appartementen op aan het Schauwplein te Putten. De belangstelling voor de woningen was groot en leidde tot doorstroming. Wij sloten in 2015 inclusief deze nieuwbouw

Nadere informatie

25 juni 2015 Dorpsraad Waarland Bouwend Waarland Waarland Bouwt Zelf

25 juni 2015 Dorpsraad Waarland Bouwend Waarland Waarland Bouwt Zelf Onderzoek woningbehoefte Waarland 2015 25 juni 2015 Dorpsraad Waarland Bouwend Waarland Waarland Bouwt Zelf 1 Inleiding 1.1 Inleiding De gemeente Schagen wil haar toekomstig woningbouwprogramma inrichten

Nadere informatie

Behoeftepeiling voor alle mensen die graag in de Walsberg willen wonen.

Behoeftepeiling voor alle mensen die graag in de Walsberg willen wonen. Behoeftepeiling voor alle mensen die graag in de Walsberg willen wonen. (Toekomstige) inwoners van De Walsberg, Dorpsraad Walsberg zet zich in voor het behoud en daar waar mogelijk voor de verbetering

Nadere informatie

Woonwensenonderzoek t.b.v. Ziekenhuislocatie BK-Laan Schiedam

Woonwensenonderzoek t.b.v. Ziekenhuislocatie BK-Laan Schiedam Woonwensenonderzoek t.b.v. Ziekenhuislocatie BK-Laan Schiedam enquête wordt ingevuld door de hoofdbewoner of de partner van de hoofdbewoner. Algemeen 1. Woont u in een huur- of een koopwoning? huur, corporatie/woningstichting...

Nadere informatie

Woningmarktanalyse Gooise Meren

Woningmarktanalyse Gooise Meren Woningmarktanalyse Gooise Meren Op basis van WOZ en BAG gegevens Versie Kerngegevens Woningmarktanalyse Gooise Meren De in dit rapport gepresenteerde analyses zijn gemaakt met behulp van gemeentelijke

Nadere informatie

Onderzoek kleine kernen

Onderzoek kleine kernen Gemeente Kampen Onderzoek kleine kernen 1 maart 2012 Projectnr. 166.106/G Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026) 4458702 E-mail Internet

Nadere informatie

Mijn mening over harmelen.nl

Mijn mening over harmelen.nl Mijn mening over harmelen.nl Woonvisie Beleid in opdracht van Gemeenteraad Democratisch besluit Breed draagvlak Handvat voor alle partijen Geeft een inventarisatie over het huidige woning voorraad Uitvoeringskader

Nadere informatie

Informatie Woonvisie Sliedrecht

Informatie Woonvisie Sliedrecht Informatie Woonvisie Sliedrecht In 2008 heeft de gemeente Sliedrecht de Woonvisie uitgebracht: Wonen in Sliedrecht 2007-2015, doorkijk tot 2025. Deze factsheet geeft een overzicht van de geactualiseerde

Nadere informatie

Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland

Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland drs. J.E. den Ouden 1-11-2013 Bevolking De gemeente Steenwijkerland telt momenteel circa 43.400 inwoners. Het inwonertal

Nadere informatie

Rapportage TIP MooiLaarbeek 20. Wonen 9 juni Inhoudsopgave. Wonen 2 Respondenten 9

Rapportage TIP MooiLaarbeek 20. Wonen 9 juni Inhoudsopgave. Wonen 2 Respondenten 9 Rapportage TIP MooiLaarbeek 20 Wonen 9 juni 2016 Inhoudsopgave Wonen 2 Respondenten 9 Wonen 3 1 1 1. Wat vindt u van het huidige woningaanbod in uw dorp? 31% 9% (n=351) uitstekend voldoende onvoldoende

Nadere informatie

Bijlagen bij: Woonagenda Aalsmeer 2016 2020

Bijlagen bij: Woonagenda Aalsmeer 2016 2020 Bijlagen bij: Woonagenda Aalsmeer 2016 2020 Bijlage 1: Vraag en Aanbod woningmarkt Aalsmeer Bijlage 2: Kaart Woningbouwprojecten Bijlage 3: Woonfonds Aalsmeer Bijlage 1: Vraag & aanbod woningmarkt Aalsmeer

Nadere informatie

Rapportage woonruimteverdeling Wachttijd voor een huurwoning loopt verder op. Eerste helft 2016

Rapportage woonruimteverdeling Wachttijd voor een huurwoning loopt verder op. Eerste helft 2016 Rapportage woonruimteverdeling Wachttijd voor een huurwoning loopt verder op. Eerste helft 2016 Samenvatting In de eerste helft van 2016 leverden wij geen nieuwe woningen op. Dat zie je terug in de slaagkansen

Nadere informatie

RESULTATEN WOONONDERZOEK PURMEREND UPDATE MAART 2015

RESULTATEN WOONONDERZOEK PURMEREND UPDATE MAART 2015 Inhoud 1. Woningvoorraad 2 2. Huishoudens 4 3. Huishoudens in woningen 5 4. Verhuizingen 8 5. Verhuiswensen doorstromers 10 6. Verhuiswensen starters 14 7. Woonruimteverdeling 15 Inleiding Er is heel veel

Nadere informatie

WOONWENSENONDERZOEK PARKSTAD LIMBURG 2008-2009

WOONWENSENONDERZOEK PARKSTAD LIMBURG 2008-2009 WOONWENSENONDERZOEK PARKSTAD LIMBURG 2008-2009 RAPPORTAGE WOONWENSENONDERZOEK PARKSTAD LIMBURG 2008 2009 Uitgevoerd in opdracht van Parkstad Limburg Door: Datum: Ikwileenanderewoning.nl, 13 09 2009 Woonplein

Nadere informatie

Van Bouwen. naar. Wonen

Van Bouwen. naar. Wonen Van Bouwen naar Wonen De bijdrage van Volksbelang aan dit symposium: - resultaten woningmarktverkenning - resultaat toewijzing starterswoningen - samenstelling woningzoekendenbestand Volksbelang Daarnaast

Nadere informatie

Woningbehoefteonderzoek Nieuw-Dijk

Woningbehoefteonderzoek Nieuw-Dijk Woningbehoefteonderzoek Nieuw-Dijk Resultaten 9 september 2014 Opbouw Respons enquête Verhuisgeneigdheid Woonwensen alle verhuisgeneigden Interesse voor locatie Bosstraat-Smallestraat Alternatief als men

Nadere informatie

Ouderen in Venray Ontwikkeling en woonvoorkeuren

Ouderen in Venray Ontwikkeling en woonvoorkeuren Ouderen in Venray Ontwikkeling en woonvoorkeuren Juni 2017 1. Inleiding Vraagstelling De Renschdael Groep is voornemens het St Annaterrein in Venray te herontwikkelen. Gedacht wordt aan een programma bestaande

Nadere informatie

Tabellen in categorie 'Bevolking': In dit document staan de cijfers van

Tabellen in categorie 'Bevolking': In dit document staan de cijfers van Tabellen in categorie 'Bevolking': In dit document staan de cijfers van 1-1-2011 Ontwikkeling bevolking rij 20 Ontwikkeling bevolking - natuurlijke ontwikkeling en migratirij 40 Kenmerken migratie rij

Nadere informatie

Informatie Woonvisie Sliedrecht

Informatie Woonvisie Sliedrecht Informatie Woonvisie Sliedrecht In 2008 heeft de gemeente Sliedrecht de Woonvisie uitgebracht: Wonen in Sliedrecht 2007-2015, doorkijk tot 2025. De veranderende omstandigheden op de woningmarkt zijn aanleiding

Nadere informatie

Conclusies woningbehoefteonderzoek Reduzum

Conclusies woningbehoefteonderzoek Reduzum Conclusies woningbehoefteonderzoek Reduzum De enquête geeft een goed beeld van de woonwensen van de bevolking, vanwege de grote respons en de goede verdeling over de verschillende leeftijden en type bewoners.

Nadere informatie

Woningmarktrapport 4e kwartaal 2015. Gemeente Amsterdam

Woningmarktrapport 4e kwartaal 2015. Gemeente Amsterdam Woningmarktrapport 4e kwartaal 215 Gemeente Amsterdam Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 3 Aantal verkocht 25 2 15 1 5 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 1e kwartaal

Nadere informatie

Inleiding. Vervolgens worden uitgangspunten geformuleerd die van belang zijn voor de regionale woonvisie.

Inleiding. Vervolgens worden uitgangspunten geformuleerd die van belang zijn voor de regionale woonvisie. notitie Wonen in Molenwaard april 2012 Inleiding De woningmarkt is de laatste jaren sterk aan veranderingen onderhevig. De economische situatie heeft grote gevolgen gehad voor de woningmarkt, evenals nieuwe

Nadere informatie

CIJFEROPBRENGST WOONDEBAT NOVEMBER team Beleidsonderzoek en Informatiemanagement

CIJFEROPBRENGST WOONDEBAT NOVEMBER team Beleidsonderzoek en Informatiemanagement CIJFEROPBRENGST WOONDEBAT NOVEMBER 2015 team Beleidsonderzoek en Informatiemanagement Cijferopbrengst woondebat 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting 2 2. Inleiding 5 3. Ontwikkeling bevolking en woningvoorraad

Nadere informatie

Q1 Woont u in Bakel? Q2 Op dit moment woon ik in een:

Q1 Woont u in Bakel? Q2 Op dit moment woon ik in een: Q1 Woont u in Bakel? Beantwoord: 58 Overgeslagen: 0 Ja Nee Ja Nee 91,38% 53 8,62% 5 Totaal 58 Q2 Op dit moment woon ik in een: Beantwoord: 58 Overgeslagen: 0 Koopwoning in Bakel Particuliere huurwoning

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 4e kwartaal 2013. Gemeente Dordrecht

Woningmarktrapport - 4e kwartaal 2013. Gemeente Dordrecht Woningmarktrapport - 4e kwartaal 213 Gemeente Dordrecht Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 1 aantal verkocht 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement

Nadere informatie

Naar een woonvisie voor Waterland

Naar een woonvisie voor Waterland Naar een woonvisie voor Waterland Informatieavond Raad 29 oktober 2015 de ruyterkade 112 1011ab amsterdam www.rigo.nl OPZET 1. Welkom en opening door de wethouder 2. Naar een woonvisie voor Waterland 3.

Nadere informatie

Inventarisatie woonbehoefte Nuis/Niebert 2009

Inventarisatie woonbehoefte Nuis/Niebert 2009 Inventarisatie woonbehoefte Nuis/Niebert 2009 Inventarisatie woonbehoefte Nuis/Niebert 2009 Plaatselijk Belang Nuis/Niebert is nieuwsgierig wat de wensen zijn van de inwoners en eventuele toekomstige bewoners,

Nadere informatie

Enquête Woningbehoefte Soerendonk

Enquête Woningbehoefte Soerendonk Enquête Woningbehoefte Soerendonk september 2008 WERKGROEP BOUWEN & WONEN Inhoudsopgave - Inleiding pagina 3 - Voorbereiding enquête Begeleidende brief pagina 4 Begrippenlijst pagina 5 Enquêteformulier

Nadere informatie

HET MIDDENSEGMENT VAN AMSTERDAM PLATFORM AMSTERDAM MIDDENHUUR ONDERZOEK JUNI 2017

HET MIDDENSEGMENT VAN AMSTERDAM PLATFORM AMSTERDAM MIDDENHUUR ONDERZOEK JUNI 2017 HET MIDDENSEGMENT VAN AMSTERDAM PLATFORM AMSTERDAM MIDDENHUUR ONDERZOEK JUNI 2017 1 HET MIDDENSEGMENT VAN AMSTERDAM PLATFORM AMSTERDAM MIDDENHUUR ONDERZOEK JUNI 2017 Contact Platform Amsterdam Middenhuur

Nadere informatie

Gemeentelijk Woningbedrijf Renswoude Postbus 8 3927 ZL Renswoude

Gemeentelijk Woningbedrijf Renswoude Postbus 8 3927 ZL Renswoude QUICK SCAN WONINGMARKTONDERZOEK GEMEENTE RENSWOUDE Gemeentelijk Woningbedrijf Renswoude Postbus 8 3927 ZL Renswoude Hertogin Johannasingel 34 5345 AJ OSS T 06-45940071 E info@fmconsultants.nl W www.fmconsultants.nl

Nadere informatie

Woningmarktrapport 3e kwartaal 2015. Gemeente Rotterdam

Woningmarktrapport 3e kwartaal 2015. Gemeente Rotterdam Woningmarktrapport 3e kwartaal 215 Gemeente Rotterdam Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 9 Aantal verkocht 8 7 6 5 4 3 2 1 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 4e kwartaal

Nadere informatie

* 44 mensen geven aan te willen verhuizen binnen 5 jaar en nog eens 27 tussen 5 en 10 jaar

* 44 mensen geven aan te willen verhuizen binnen 5 jaar en nog eens 27 tussen 5 en 10 jaar Enquête Woonbehoefte Na het gereedkomen van de Woonvisie is het dorpsberaad gestart met de uitwerking om tot dit gewenste beeld te komen. Als eerste is d.m.v. een enquête geïnventariseerd wat de vraag

Nadere informatie

Woonwensenonderzoek Toekomstig wonen Diessen

Woonwensenonderzoek Toekomstig wonen Diessen Woonwensenonderzoek Toekomstig wonen Diessen September 2007 Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 Resultaat...3 2.1 Deelname aan het woonwensenonderzoek...3 2.2 Resultaten starters...4 2.2.1 Wilt u deelnemen

Nadere informatie

Wonen in Hof van Twente

Wonen in Hof van Twente Zeven deelgebieden De gemeente bestaat uit zes kernen en een groot buitengebied. Goor is met 5.26 huishoudens de grootste kern, gevolgd door Delden met 3.2 huishoudens. Het buitengebied (2.37) en Markelo

Nadere informatie

Onderzoek Houten Jongeren en Wonen

Onderzoek Houten Jongeren en Wonen Onderzoek Houten Jongeren en Wonen Juni 2007 www.adv-mr.com Utrechtseweg 101, 3702 AB Zeist Inhoud Inleiding Vanuit woonstichting Viveste en de gemeente Houten is een behoefte aan onderzoek naar de woonwensen

Nadere informatie

Woonmonitor Drechtsteden 2010

Woonmonitor Drechtsteden 2010 2 Woonmonitor Drechtsteden 2010 Onderzoekcentrum Drechtsteden drs. J.M.A. Schalk juni 2010 Colofon Opdrachtgever Tekst Drukwerk Informatie GR Drechtsteden Onderzoekcentrum Drechtsteden Impuls Publiciteit,

Nadere informatie

Verhuisonderzoek Drechtsteden

Verhuisonderzoek Drechtsteden Verhuisonderzoek Kenmerken van de verhuizingen en de verhuisredenen? Inhoud: 1. Conclusies 2. Verhuissaldo 3. Huishoudengroepen 4. Inkomensgroepen 5. Kenmerk en prijs woning 6. Woningvoorraad 7. Vertrekredenen

Nadere informatie

Woningmarktmonitor provincie Utrecht: de staat van de woningmarkt medio 2015

Woningmarktmonitor provincie Utrecht: de staat van de woningmarkt medio 2015 DATUM 30 oktober 2015 PROJECTNUMMER 3400.106/G OPDRACHTGEVER Woningmarktmonitor provincie : de staat van de woningmarkt medio 2015 Inleiding De woningmarkt is, na jaren van crisis, weer flink in beweging.

Nadere informatie

Fact sheet Wonen in Almere. Kerncijfers

Fact sheet Wonen in Almere. Kerncijfers Fact sheet Wonen in Kerncijfers SRA- Noord SRA-Zuid Amsterdam* huishoudens (abs. bron: CBS/OIS) 8.79 43.2 4.9.8 Woningvoorraad (abs. bron: CBS/OIS) 78.33 42.93 4.347 47.9 Aantal respondenten enquête..73.77

Nadere informatie

Woonbehoefte onderzoek Milheeze

Woonbehoefte onderzoek Milheeze Resultaten woonbehoefte onderzoek Hoe hebben we de enquête bekend gemaakt Door 2 x een huis aan huis flyer te verspreiden Door publicatie in het Eindhovens Dagblad in de Korhoen in de regionale weekbladen

Nadere informatie

Analyse woningtoewijzing Hofland-Oost fase 4 en 5

Analyse woningtoewijzing Hofland-Oost fase 4 en 5 Analyse woningtoewijzing Hofland-Oost fase 4 en 5 1. Inleiding In Hofland-Oost fase 4 en 5 worden in totaal 102 woningen gerealiseerd, waarvan 81 koopwoningen. Van 19 december 2009 tot en met 8 januari

Nadere informatie

Onderzoek woningzoekenden Texel. Samenvatting. Inleiding

Onderzoek woningzoekenden Texel. Samenvatting. Inleiding Onderzoek woningzoekenden Texel Samenvatting Bij Woontij staan circa 1400 huishoudens ingeschreven die op zoek zijn naar een woning op Texel. 503 woningzoekenden hebben in oktober 2016 deelgenomen aan

Nadere informatie

Woningmarktmonitor provincie Gelderland: ontwikkelingen koop- en huurmarkt

Woningmarktmonitor provincie Gelderland: ontwikkelingen koop- en huurmarkt DATUM 7 maart 2017 PROJECTNUMMER 3000.110/G OPDRACHTGEVER Provincie Gelderland Woningmarktmonitor provincie Gelderland: ontwikkelingen koop- en huurmarkt Inleiding In 2015 heeft de provincie Gelderland

Nadere informatie

Monitor wonen Zoetermeer 4e kwartaal 2015

Monitor wonen Zoetermeer 4e kwartaal 2015 Monitor wonen Zoetermeer 4e kwartaal 2015 ANALYSE WONEN ZOETERMEER Versie 2015 kwartaal 4 Uitgave Gemeente Zoetermeer 2015 Samenstelling JaBo / Onderzoek en Statistiek Camiel Geryszewski Onderzoek&Statistiek@Zoetermeer.nl

Nadere informatie

Woningbehoeftenonderzoek Hoeksche Waard woonwensen in beeld. T.b.v. Samenwerkingsorgaan De Hoeksche Waard

Woningbehoeftenonderzoek Hoeksche Waard woonwensen in beeld. T.b.v. Samenwerkingsorgaan De Hoeksche Waard woonwensen in beeld T.b.v. Samenwerkingsorgaan De Hoeksche Waard November 2010 Inhoudsopgave 1 Managementsamenvatting 2 Onderzoeksverantwoording 3 Huidige woonsituatie 4 Verhuisgeneigdheid en verhuisstromen

Nadere informatie

Woningmarktonderzoek Wijk bij Duurstede 2012

Woningmarktonderzoek Wijk bij Duurstede 2012 Woningmarktonderzoek Wijk bij Duurstede 2012 Versie: juni 2013 Gemaakt door: Ingeborg van den Wijngaart Gemaakt in samenwerking met: Willemijn Tepper Suggesties voor verbetering kunt u e-mailen naar i.vandenwijngaart@volksbelangwbd.nl

Nadere informatie

HOE VIND JE EEN HUIS OP TERSCHELLING?

HOE VIND JE EEN HUIS OP TERSCHELLING? HOE VIND JE EEN HUIS OP TERSCHELLING? HOE VIND JE EEN HUIS OP TERSCHELLING? Dat is niet zo eenvoudig. Zoals je vast wel weet, is de vraag naar (sociale) huurwoningen groter dan het aanbod. Zeker op Terschelling.

Nadere informatie

Westerkoog. bevolking woonkwaliteit woningmarkt nieuwbouw wonen en zorg KANSENVERKENNER WONEN

Westerkoog. bevolking woonkwaliteit woningmarkt nieuwbouw wonen en zorg KANSENVERKENNER WONEN 11 KANSENVERKENNER WONEN bevolking woonkwaliteit woningmarkt nieuwbouw wonen en zorg Inhoudsopgave Introductie Bevolking Tabel: bevolkingsprognose, 2011-2040 Kaart: concentraties 65 plus, 2009 Kaart: concentraties

Nadere informatie

woonwensen van senioren in Scherpenzeel

woonwensen van senioren in Scherpenzeel 2 in opdracht van Stichting Ouderen Scherpenzeel- Renswoude Angela van Velden 25 november 2013 3 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Senioren en het wonen In Nieuwe Tijden... 4 3 Over dit onderzoek en deze

Nadere informatie

$ % $ # &'' ( ) &!'&! * +) &!'&!,, & # & -. / 0 1 1 * 2. -.! "!#

$ % $ # &'' ( ) &!'&! * +) &!'&!,, & # & -. / 0 1 1 * 2. -.! !# $%$ #&''( )&!'&!*+)&!'&!,,& #& -./ 011 *2.-. "!#! ! (31-.1 41 51 /.( 1131 ( 31 $3 6 36 1 31 0* 34*17 3 1,*/8,/$9. 6 1 3 3 * : 1 1 3 /,/$& ;3*/33 131(1 1 ( 7 6 3 / 1 1 3 (31$/ (/)1-.-7 16 3 6 6 3 11

Nadere informatie

Monitor Leerdamse woningmarkt 2006

Monitor Leerdamse woningmarkt 2006 Monitor Leerdamse woningmarkt 2006 1. Inleiding Bij de vaststelling van de beleidsnota Volkshuisvesting 2005 2010 door de gemeenteraad op 14 april 2005 zijn een aantal conclusies getrokken die kenmerkend

Nadere informatie

Op 19 mei 2014 stelde u ons college schriftelijke vragen over de verkoop van huurwoningen door Vestia.

Op 19 mei 2014 stelde u ons college schriftelijke vragen over de verkoop van huurwoningen door Vestia. De heer P. Beeldman Westeinde 12 2841 BV MOORDRECHT ** verzenddatum 27 mei 2014 onderwerp uw kenmerk bijlage afdeling VROM behandeld door J.D. Lindeman telefoon 0180-639976 Geachte heer Beeldman, Op 19

Nadere informatie

Woningbehoeftenonderzoek Hoeksche Waard woonwensen in beeld

Woningbehoeftenonderzoek Hoeksche Waard woonwensen in beeld woonwensen in beeld Verdieping Gemeente Strijen T.b.v. Samenwerkingsorgaan De Hoeksche Waard November 21 Onderzoeksverantwoording Respons RESPONS STRIJEN TELEFONISCH ONLINE 539 TOTAAL 539 In totaal zijn

Nadere informatie

Bijlage 1: Woningbouwprogramma Dommelkwartier en relatie Lage Heide. 2010-2020 Segment Nieuwbouw Sloop Verkoop Totaal

Bijlage 1: Woningbouwprogramma Dommelkwartier en relatie Lage Heide. 2010-2020 Segment Nieuwbouw Sloop Verkoop Totaal Bijlage 1: Woningbouwprogramma Dommelkwartier en relatie Lage Heide Volgens de laatste Provinciale Prognose (2011) bedraagt de woningbouw behoefte in Valkenswaard een netto toevoeging van 1.230 woningen

Nadere informatie

Verhuis- en woonwensen van starters

Verhuis- en woonwensen van starters Verhuis- en woonwensen van starters Gemeente Amersfoort Sector Concernmiddelen Onderzoek en Statistiek Marc van Acht Uitgave en rapportage in opdracht van afdeling Economie en Wonen Onderzoek en Statistiek,

Nadere informatie

FACTSHEET JONGEREN EN WONEN PURMEREND AUGUSTUS 2015

FACTSHEET JONGEREN EN WONEN PURMEREND AUGUSTUS 2015 FACTSHEET JONGEREN EN WONEN PURMEREND AUGUSTUS 2015 en Informatiemanagement Inhoud 1 Inleiding 2 Ontwikkeling aantal jongeren in Purmerend 3 Toewijzingen aan starters 4 Woonwensen 5 Vestiging en vertrek

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 1e kwartaal 2012. Gemeente Wijdemeren

Woningmarktrapport - 1e kwartaal 2012. Gemeente Wijdemeren Woningmarktrapport - 1e kwartaal 212 Gemeente Wijdemeren Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 25 aantal verkocht 2 15 1 5 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 2e kwartaal

Nadere informatie

Notitie nieuwbouwlocatie Oosterreeweg te Schiermonnikoog Datum

Notitie nieuwbouwlocatie Oosterreeweg te Schiermonnikoog Datum Notitie nieuwbouwlocatie Oosterreeweg te Schiermonnikoog Datum 9 april 2008 Onderwerp notitie betreffende nieuwbouwlocatie Oosterreeweg te Schiermonnikoog 1. Historie vanaf 2001 Woonplan 2001 Er is al

Nadere informatie

Woningmarktonderzoek kleine kernen Gemeente Oirschot

Woningmarktonderzoek kleine kernen Gemeente Oirschot Woningmarktonderzoek kleine kernen Gemeente Oirschot Bureau Bestuursinformatie & Onderzoek Gemeente Eindhoven Afdeling Onderzoek en Statistiek Gemeente Helmond Juli 2006 Inhoud: Oirschot... 1 Inwoners

Nadere informatie

Brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst

Brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst 27926 Huurbeleid Nr. 216 Herdruk 1 Brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 maart 2014 Hierbij doe ik u het volgende toekomen:

Nadere informatie

Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht

Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht Stand van zaken zomer 2014 Inleiding Op dit moment volstrekt zich een grote verandering binnen de sociale huursector. Dit is het gevolg van het huidige

Nadere informatie

Betty Boerman en Inge Huiskers, Regio Gooi en Vechtstreek. Sjoerd Zeelenberg en Elien Smeulders, RIGO Research en Advies

Betty Boerman en Inge Huiskers, Regio Gooi en Vechtstreek. Sjoerd Zeelenberg en Elien Smeulders, RIGO Research en Advies M e m o Aan: Van: Onderwerp: Project: Betty Boerman en Inge Huiskers, Regio Gooi en Vechtstreek Sjoerd Zeelenberg en Elien Smeulders, RIGO Research en Advies Nadere profilering doelgroepen P27770 Datum:

Nadere informatie

Stand van de sociale huurwoningmarkt gemeente Gooise Meren

Stand van de sociale huurwoningmarkt gemeente Gooise Meren Stand van de sociale huurwoningmarkt gemeente Gooise Meren Woningnet November 2016 Onderzoek naar trends in de woonruimteverdeling 2013-2016 blz. 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 Leeswijzer... 4 2. Samenvatting...

Nadere informatie

Enquête inkomens woningzoekenden vanaf 29 jaar Texel 2011 omdat.

Enquête inkomens woningzoekenden vanaf 29 jaar Texel 2011 omdat. Enquête inkomens woningzoekenden vanaf 29 jaar Texel 2011 omdat. het strand, zee, bos dichtbij en toch redelijk centraal het een karakteristieke uitstraling heeft de haven aantrekkelijk is Oosterend het

Nadere informatie

Woningmarktrapport 3e kwartaal Gemeente Alphen aan den Rijn

Woningmarktrapport 3e kwartaal Gemeente Alphen aan den Rijn Woningmarktrapport 3e kwartaal 217 Gemeente Alphen aan den Rijn Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 12 Aantal verkocht 1 8 6 4 2 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 3e kwartaal 2013. Gemeente Haarlemmermeer

Woningmarktrapport - 3e kwartaal 2013. Gemeente Haarlemmermeer Woningmarktrapport - 3e kwartaal 213 Gemeente Haarlemmermeer Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 12 aantal verkocht 1 8 6 4 2 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 4e

Nadere informatie

Verhuisplannen en woonvoorkeuren

Verhuisplannen en woonvoorkeuren Verhuisplannen en woonvoorkeuren Burgerpeiling Woon- en Leefbaarheidsmonitor Eemsdelta 2015 Bevolkingsdaling ontstaat niet alleen door demografische ontwikkelingen, zoals ontgroening en vergrijzing of

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 4e kwartaal 2012. Gemeente Amsterdam

Woningmarktrapport - 4e kwartaal 2012. Gemeente Amsterdam Woningmarktrapport - 4e kwartaal 212 Gemeente Amsterdam Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 18 aantal verkocht 16 14 12 1 8 6 4 2 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement

Nadere informatie

Bijlagen bij: Woonagenda Aalsmeer januari 2016

Bijlagen bij: Woonagenda Aalsmeer januari 2016 Bijlagen bij: Woonagenda Aalsmeer 2016 2020 28 januari 2016 Bijlage 1: Vraag en Aanbod woningmarkt Aalsmeer Bijlage 2: Kaart Woningbouwprojecten Bijlage 3: Woonfonds Aalsmeer Bijlage 1: Vraag & aanbod

Nadere informatie

Datum: 7 maart 2017 Door: Theo Adema en Marissa Dik. Wat is nu eigenlijk het probleem?!

Datum: 7 maart 2017 Door: Theo Adema en Marissa Dik. Wat is nu eigenlijk het probleem?! Datum: 7 maart 2017 Door: Theo Adema en Marissa Dik Wat is nu eigenlijk het probleem?! Programma van de avond - Opening wethouder Patricia Hoytink-Roubos - Inleiding Bas Hommelink - Wat is nu eigenlijk

Nadere informatie

Enquête. Woningbehoefte Ritthem 2014. Resultaten

Enquête. Woningbehoefte Ritthem 2014. Resultaten Enquête Woningbehoefte Ritthem Resultaten Juni Inhoudsopgave Inleiding.... Samenvatting.... Overzicht resultaten.... Algemeen.... Verhuiswens binnen jaar.... Doelgroepen naar leeftijd..... Jongeren (

Nadere informatie

Visie op Wonen en Leven In West Brabant en Tholen 2025. Deel II: onderzoeksrapport

Visie op Wonen en Leven In West Brabant en Tholen 2025. Deel II: onderzoeksrapport Visie op Wonen en Leven In West Brabant en Tholen 2025 Deel II: onderzoeksrapport Ilse Giesbers Henriette Rombouts Juli 2009 Rapportnummer: 10050 RIGO Research en Advies BV De Ruyterkade 139 1011 AC Amsterdam

Nadere informatie

PFM PFM Wonen 2016

PFM PFM Wonen 2016 PFM 2016 PFM Wonen 2016 Actualisering PFM Wonen Oss Verkenning, raadspodium Oss, maart 2017 PFM 2016 Wat is PFM? Ontwikkelingen 2010-2016 Woonwensonderzoek 2015 Eerste contouren Pfm 2016 PFM 2016 Wat is

Nadere informatie

Woningmarktrapport 3e kwartaal Gemeente 's-gravenhage

Woningmarktrapport 3e kwartaal Gemeente 's-gravenhage Woningmarktrapport 3e kwartaal 216 Gemeente 's-gravenhage Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 12 Aantal verkocht 1 8 6 4 2 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 4e kwartaal

Nadere informatie

WoON-themarapport. Woningbouwplanningen van kwantiteit naar kwaliteit

WoON-themarapport. Woningbouwplanningen van kwantiteit naar kwaliteit Woningbouwplanningen van kwantiteit naar kwaliteit Middelburg, december 2013 Colofon SCOOP 2013 Samenstelling Dick van der Wouw Nadet Somers SCOOP Zeeuws instituut voor sociale en culturele ontwikkeling

Nadere informatie

Oriënterende bijeenkomst wonen

Oriënterende bijeenkomst wonen Oriënterende bijeenkomst wonen Analyse huidige situatie, verwachtingen en strategie 4 december 2014 Proces op hoofdlijnen (voorlopig) 1 e Themabijeenkomst wonen College16 september 2014 (1 e verkenning)

Nadere informatie

Inschrijfformulier Verkoopbouwkavel en/of koopwoning

Inschrijfformulier Verkoopbouwkavel en/of koopwoning Inschrijfformulier Verkoopbouwkavel en/of koopwoning gemeente Hilvarenbeek Persoonsgegevens Naam + voorletters (de heer of mevrouw): Adres: Postcode en woonplaats: Telefoonnummer(s): Geboortedatum: E-mailadres:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 27 926 Huurbeleid Nr. 216 HERDRUK 1 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

2. Leeftijdscategorie 50 tot 65 jaar 24 15,3% 65 tot 76 jaar 85 54,2% 75 jaar en ouder 45 28,7% Niet ingevuld 3 1,9%

2. Leeftijdscategorie 50 tot 65 jaar 24 15,3% 65 tot 76 jaar 85 54,2% 75 jaar en ouder 45 28,7% Niet ingevuld 3 1,9% Resultaten per vraag (respons = 157) 1. Wat is de samenstelling van uw huishouden? Alleenstaand 47 29,9% Gehuwd of samenwonend 105 66,9% Wel/geen inwonende kinderen 2 1,3% Niet ingevuld 3 1,9% 2. Leeftijdscategorie

Nadere informatie

Wonen in Gouda. Hoe vind je in Gouda een huis?

Wonen in Gouda. Hoe vind je in Gouda een huis? Hoe vind je in Gouda een huis? In deze brochure beantwoorden we de meest gestelde vragen over het kopen of huren van een huis in Gouda. Staat uw vraag er niet bij? Neem voor een sociale huurwoning contact

Nadere informatie

Stap voor stap naar een woning van Woningstichting Barneveld

Stap voor stap naar een woning van Woningstichting Barneveld Een huurwoning zoeken doe je zelf Stap voor stap naar een woning van Woningstichting Barneveld Zoekt u een huurwoning van Woningstichting Barneveld? Houd dan onze website in de gaten. Daar bieden wij namelijk

Nadere informatie

Gemeente Delft. Geachte heer/mevrouw,

Gemeente Delft. Geachte heer/mevrouw, w Gemeente Delft Wljk- en Stadsraken Maatschappelijke Oniwlkllng Wdandseweg 40 2624 AD Delfl Postbus 1 11 2600 AC Delft Bankrekening ENG 28.50.01.787, t.n.v. gemeente Delít Retouradres : Wijk- en Stadszaken.

Nadere informatie

Bijlagen bij Analyse benodigde voorraad sociale huurwoningen

Bijlagen bij Analyse benodigde voorraad sociale huurwoningen Bijlagen bij Analyse benodigde voorraad sociale huurwoningen Bijlage 1 Socrates model Het Socrates-model is een kwalitatief woningmarktsimulatiemodel. Dit model bouwt voort op het bekende demografisch

Nadere informatie

Ik zoek een huurwoning

Ik zoek een huurwoning Ik zoek een huurwoning Bij ons bent u aan het goede adres Zoekt u een huurwoning? Dan bent u bij Leystromen aan het goede adres. Wij verhuren zo n 10.000 woningen. Van appartementen tot eengezinswoningen,

Nadere informatie

Adviesrapport Bewoners adviesgroep Doorstroming Oktober 2015

Adviesrapport Bewoners adviesgroep Doorstroming Oktober 2015 Oktober 2015 2 Advies in hoofdlijnen Het advies 1. Door de huren bij mutatie niet te verhogen door passend toe te wijzen, kan de doorstroming worden bevorderd indien dit vooral duidelijk wordt aangegeven,

Nadere informatie

2010-2012 SAMENVATTING

2010-2012 SAMENVATTING 2010-2012 SAMENVATTING Samenvatting De Regionale woningmarktmonitor 2010-2012 beschrijft de ontwikkelingen op de woningmarkt in het gebied binnen de driehoek Waalwijk, Oss en Boxtel. De kredietcrisis

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 1e kwartaal Gemeente Beverwijk

Woningmarktrapport - 1e kwartaal Gemeente Beverwijk Woningmarktrapport - 1e kwartaal 215 Gemeente Beverwijk Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 45 Aantal verkocht 4 35 3 25 2 15 1 5 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement

Nadere informatie

Handboek. d.cornelissen

Handboek. d.cornelissen Handboek d.cornelissen Inhoudsopgave 1. Een nieuwe inschrijving op Thuis in Limburg 2 2. Inloggen met uw bestaande inloggegevens 6 3. Reageren op woningen 8 4. Algemene informatie 10 1 Een nieuwe inschrijving

Nadere informatie

4 o k t o b e r p r o j e c t C e n t r u m f a s e 1

4 o k t o b e r p r o j e c t C e n t r u m f a s e 1 Klankbordgroep 4 o k t o b e r 2012 p r o j e c t C e n t r u m f a s e 1 Agenda 18.45 Actie- en besluitenlijst 19.00 Vraag en aanbod: Lukt het om 200 huishoudens uit fase 1 te herhuisvesten en hoe pakken

Nadere informatie

Uitwerking enquête Woonbehoefte Wessem 2014.

Uitwerking enquête Woonbehoefte Wessem 2014. Uitwerking enquête Woonbehoefte Wessem 2014. Binnen welke leeftijdscategorie valt u? (Er kunnen meerdere lijsten per gezin worden ingevuld. Zie ook www.dorpsraadwessem.nl) 18-25/ 2 25-35/ 8 35-45/ 12 45-55/

Nadere informatie

Woningbehoefte vanuit De Noord, Veenhuizen en het buitengebied 2015

Woningbehoefte vanuit De Noord, Veenhuizen en het buitengebied 2015 Woningbehoefte vanuit De Noord, Veenhuizen en het buitengebied 2015 Inleiding In het kader van KODN 2.0 is een enquête gehouden om te onderzoeken wat de behoefte is aan (extra) woonruimte in De Noord.

Nadere informatie

Doelgroepen TREND A variant

Doelgroepen TREND A variant Doelgroepen TREND A variant Kleidum Socrates 2013 Doelgroepen 3 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 1.1 Doelgroepen en Socrates... 5 1.2 Werkgebieden... 6 2 Doelgroepen en bereikbare voorraad... 7 2.1 Ontwikkeling

Nadere informatie

Woonwensen 2015 Gemeente Boxtel

Woonwensen 2015 Gemeente Boxtel Woonwensen 2015 Gemeente Boxtel O&S November 2015 2 Inhoud 1. Inleiding 5 2. Huishoudens en hun woonsituatie 7 2.1 Doelgroep van beleid 7 2.2 Betaalbaarheid en scheefheid 10 2.3 Bouwwijze en aantal kamers

Nadere informatie

Rapportage Woonruimteverdeling 2012. Stadsregio Amsterdam

Rapportage Woonruimteverdeling 2012. Stadsregio Amsterdam Rapportage Woonruimteverdeling 2012 Stadsregio Amsterdam 1 2 Inhoudsopgave Samenvatting en conclusie... 5 Kengetallen 2010-2012... 7 1 Voorraad en verhuringen in de sociale huursector... 8 1.1 Media en

Nadere informatie

Factsheet wonen Harderwijk

Factsheet wonen Harderwijk Factsheet wonen Harderwijk Mei 2015 Domein Ruimte INHOUDSOPGAVE 1. Woningbehoefte 2 2. Woningvoorraad 4 3. Aandachtsgroepen 5 4. Woonlasten 7 5. Wonen en zorg 9 6. Leefbaarheid 11 7. Gerealiseerde verhuizingen

Nadere informatie

Marktonderzoek bouwgrond woningbouw 2014-2018 in Dalfsen

Marktonderzoek bouwgrond woningbouw 2014-2018 in Dalfsen Marktonderzoek bouwgrond woningbouw 2014-2018 in Dalfsen De behoefte aan bouwgrond voor woningen in Dalfsen 2014-2018 BMC Maart 2014 ing. W. Vos A. van den Heuvel Projectnummer: 098048 Correspondentienummer:

Nadere informatie

Verhuis- en woonwensen van vitale ouderen en scheefwoners Stadspeiling 2011

Verhuis- en woonwensen van vitale ouderen en scheefwoners Stadspeiling 2011 Verhuis- en woonwensen van vitale ouderen en scheefwoners Stadspeiling 2011 Gemeente Amersfoort Sector Concernmiddelen Onderzoek en Statistiek Marc van Acht Dymphna Meijneken Uitgave en rapportage in opdracht

Nadere informatie