Verhuis- en woonwensen van starters

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verhuis- en woonwensen van starters"

Transcriptie

1 Verhuis- en woonwensen van starters Gemeente Amersfoort Sector Concernmiddelen Onderzoek en Statistiek Marc van Acht

2 Uitgave en rapportage in opdracht van afdeling Economie en Wonen Onderzoek en Statistiek, gemeente Amersfoort. Postbus 4000, 3800 EA Amersfoort. Bezoekadres: Stadhuisplein 1, kamer 2.09 Telefoon (033) december 2012

3 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Samenvatting Inleiding Kader en achtergrond Opzet van het onderzoek Verhuis- en woonwensen van starters Inleiding Omvang starters en doorstromers Verhuisbehoefte starters en doorstromers Woonwensen starters: type woning, huur/koop en prijsklasse Woonwensen starters en doorstromers: locatie Verhuis- en woonwensen van starters 3

4 Samenvatting In een woningmarkt met voldoende doorstroming is de kans groter dat verschillende typen woningzoekenden een passende woning vinden. Mede door de economische crisis is er de laatste jaren onvoldoende doorstroming en in de Woonvisie wordt daarom hier op ingezet. In dit kader is aan Onderzoek & Statistiek gevraagd om onderzoek te doen naar de verhuis- en woonwensen van drie doelgroepen die een belangrijke rol kunnen vervullen in het op gang brengen van de doorstroming op de woningmarkt: vitale ouderen, scheefwoners en starters. Het onderzoek naar de verhuis- en woonwensen van vitale ouderen en scheefwoners is in de eerste helft van 2012 afgerond. Deze rapportage gaat over de verhuis- en woonwensen van starters. Starters staan aan het begin van de verhuisketen en zijn daarmee een belangrijke schakel in het op gang brengen van de doorstroming. In september, oktober en november 2011 hebben 3100 Amersfoorters van 18 jaar en ouder meegewerkt aan dit onderzoek, dat onderdeel is van de jaarlijkse Stadspeiling. Definitie van starters Starters zijn jongeren die nog thuis wonen en kamerbewoners die woonruimte zoeken. Dit in tegenstelling tot doorstromers, dat zijn al zelfstandig wonende huishoudens die op zoek zijn naar een andere woning. De term starters wordt soms ook gebruikt voor diegenen die zich voor het eerst begeven in de koopsector. In dit onderzoek is dat niet het geval: het betreft hier diegenen die voor het eerst zelfstandig gaan wonen in koop- of huurwoningen. In dit onderzoek worden starters vergeleken met de groep doorstromers op de woningmarkt, om de verschillen daarin te kunnen duiden. Meer starters In 2011 zijn er ongeveer starters die een woning zoeken. Door de crisis op de woningmarkt is het aantal starters dat een woning zoekt sinds 2008 (7.200) sterk toegenomen. Het is moeilijker geworden voor starters om een woning te kopen of huren. Starters willen huren Meer starters dan in 2008 willen gaan huren (55% in 2008, 66% in 2011). Starters die willen gaan huren hebben vooral een voorkeur voor meergezinswoningen, zoals flats en appartementen. In vergelijking met 2004 en 2008 is dit type woning veel meer in trek. Mogelijkerwijs komt dit doordat deze goedkopere huurwoningen voor starters wel binnen hun bereik liggen. Starters die willen gaan huren zijn bereid gemiddeld 501 te betalen, ten opzichte van 418 in 2008 en ze zoeken daarmee vooral in het goedkopere segment een woning. Voorkeur bij starters voor koopwoningen tussen en Van de starters wil dus 34% kopen. In 2008 was dat nog 45%. De meeste starters die een huis willen kopen zoeken een woning in het goedkopere segment, tussen de en Verhuis- en woonwensen van starters

5 Minder uitgesproken voorkeur voor bestaande woning of nieuwbouw Het aandeel starters dat aangeeft geen voorkeur te hebben voor nieuwbouw of bestaande bouw is na 2008 sterk toegenomen (van 47% naar 73%). Ook bij doorstromers is dit aandeel gegroeid, maar minder sterk (van 46% naar 56%). Mogelijkerwijs is dit gevolg van de economische crisis, waardoor mensen bereid of genoodzaakt zijn om specifieke woonwensen te laten varen. Starters zoeken vaker ook buiten de regio Amersfoort Doorstromers willen vooral in Amersfoort blijven wonen. Ook een meerderheid van de starters heeft een voorkeur voor Amersfoort. Maar ook veel starters zoeken, meer dan doorstromers, een woning buiten de regio Amersfoort. Het gaat daarbij vooral om de nog thuiswonende Amersfoortse starters. Zij gaan vaak nog naar school of studeren en zij verhuizen voornamelijk vanwege studie of werk naar een andere woonplaats. De oorzaak van verhuizing ligt daarom dus waarschijnlijk niet zozeer in het woningaanbod voor deze groep in Amersfoort, maar in de levensfase waar deze groep zich in bevindt. Conclusie Er is in Amersfoort een groeiend aantal starters op zoek naar een woning. Het is aannemelijk dat het door de economische crisis voor hen lastiger wordt om aan een woning te komen. Dit uit zich in een toenemende voorkeur van starters naar huurwoningen, waarbinnen specifiek betaalbare meergezins huurwoningen. Ook is er een toenemende voorkeur voor goedkopere koopwoningen ( ) en een minder uitgesproken voorkeur voor nieuwbouw of bestaande bouw. Verhuis- en woonwensen van starters 5

6 6 Verhuis- en woonwensen van starters

7 1. Inleiding 1.1 Kader en achtergrond In een woningmarkt met voldoende doorstroming is de kans groter dat verschillende typen woningzoekenden een passende woning vinden. Mede door de economische crisis is er de laatste jaren onvoldoende doorstroming en in de Woonvisie wordt daarom hier op ingezet. In dit kader is aan Onderzoek & Statistiek gevraagd om onderzoek te doen naar de verhuis- en woonwensen van drie doelgroepen die een belangrijke rol kunnen vervullen in het op gang brengen van de doorstroming in de woningbouw: vitale ouderen, scheefwoners en starters. Het onderzoek naar de verhuis- en woonwensen van vitale ouderen en scheefwoners is in de eerste helft van 2012 afgerond. Dit onderzoek gaat in op de verhuis- en woonwensen van starters. Starters staan aan het begin van de verhuisketen en zijn daarmee een belangrijke schakel in het op gang brengen van de doorstroming. Starters zijn jongeren die nog thuis wonen en kamerbewoners die woonruimte zoeken. Dit in tegenstelling tot doorstromers, dat zijn al zelfstandig wonende huishoudens die op zoek zijn naar een andere woning. In principe is een starter iedereen die geen zelfstandige woning leeg achterlaat. Dus ook mensen die na een echtscheiding of verbreken van een relatie op zoek zijn naar een woning worden gerekend tot de starters, omdat zij geen lege woning achterlaten. Deze laatste groep is echter lastig te traceren en is in dit onderzoek niet meegenomen. Dit betekent dat de omvang van de groep starters nog iets groter is dan op basis van dit onderzoek wordt ingeschat. De term starters wordt soms ook gebruikt voor diegenen die zich voor het eerst begeven in de koopsector. In dit onderzoek is dat niet het geval: het betreft hier diegenen die voor het eerst zelfstandig gaan wonen in koop- of huurwoningen. Het doel van het onderzoek is zicht te krijgen op de woningbehoefte van starters en de ontwikkeling hierin sinds De onderzoeksvragen die hierbij horen zijn: - Hoe groot is de verhuisbehoefte? - Naar welk soort woningen willen ze verhuizen? (nieuwbouw of bestaande bouw, woningtype en (sociale) huur of koop)? - Wat zijn de belangrijkste motieven om te verhuizen? - Waar willen ze wonen? De verhuis- en woonwensen van starters worden vergeleken met de verhuis- en woonwensen van doorstromers in 2011 (deze gegevens zijn al beschikbaar vanuit het onderzoek Verhuis- en woonwensen van scheefwoners en vitale ouderen ). Ook worden de uitkomsten vergeleken met de uitkomsten voor starters en doorstromers uit de eerdere onderzoeken Wonen en Woonwensen van 2004 en Verhuis- en woonwensen van starters 7

8 1.2 Opzet van het onderzoek Opzet De Stadspeiling is in de maanden september en oktober van 2011 gehouden onder Amersfoorters van 18 tot 85 jaar, met uitsluiting van de bevolking in instellingen en tehuizen. Daarvoor is een gestratificeerde steekproef getrokken uit de gemeentelijke basisregistratie persoonsgegevens 1. Deze Amersfoorters hebben een brief in de bus ontvangen met een wachtwoord. Met dit wachtwoord kon men de enquête op internet invullen. Degenen die niet gebruik maakten van deze mogelijkheid, kregen na een kleine twee weken een papieren vragenlijst in de bus, die ingevuld in een retourenvelop kon worden teruggestuurd. Respons en weging Deze wijze van enquêteren leverde een respons op van 48% (3143 ingevulde vragenlijsten). De respons bleek enigszins vertekend, in die zin dat gezinnen met kinderen en eigenaar-bewoners en vrouwen iets waren oververtegenwoordigd en dat alleenstaanden, jongeren en allochtonen waren ondervertegenwoordigd. Die scheve verhouding is min of meer rechtgetrokken door de respons te wegen naar bewonerskenmerken (geslacht, leeftijd, huishoudentype en etniciteit) en naar de wijk en buurt waar men woont. De gewogen uitkomsten zijn vervolgens opgehoogd naar populatieaantallen. Representativiteit Aan dit onderzoek deden 148 jongeren die nog thuis wonen en kamerbewoners mee en hiervan hebben 123 plannen om te verhuizen. Hoewel het om een kleine groep gaat is de respons nog groot genoeg om betrouwbare uitspraken te doen over starters die van plan zijn te verhuizen. Wanneer de uitspraken gaan over een deel van deze groep, bijvoorbeeld het deel dat op zoek is naar een koopwoning, zijn de uitspraken minder betrouwbaar. Waar dit voorkomt zal dit in de tekst erbij worden vermeld. 1 De steekproeffractie verschilde per wijk en is dus niet aselect. Voor aandachtswijken en kleinere wijken is een grotere steekproef getrokken om voor voldoende betrouwbaarheid te zorgen. 8 Verhuis- en woonwensen van starters

9 2. Verhuis- en woonwensen van starters In 2011 zijn er ongeveer starters die een woning zoeken. Door de crisis op de woningmarkt is het aantal starters dat een woning zoekt sinds 2008 sterk toegenomen: het is moeilijker geworden voor starters om een woning te kopen of huren. Meer starters dan in 2008 (55% in 2008, 66% in 2011) willen gaan huren. Starters hebben vooral een voorkeur voor meergezins huurwoningen. Dit zijn woningen die voor veel starters binnen hun bereik ligt. Starters die willen gaan huren zijn bereid gemiddeld 501 te betalen en ze zoeken vooral in het goedkopere segment een huurwoning. De meeste starters die een huis willen kopen zoeken een woning in het goedkopere segment, tussen de en Doorstromers willen vooral in Amersfoort blijven wonen. Bij starters is Amersfoort ook in trek maar ze zoeken vaker dan doorstromers een woning buiten de regio. 2.1 Inleiding Mensen die op zoek zijn naar woonruimte kun je onderverdelen in starters en doorstromers. Starters zijn inwonende kinderen en kamerbewoners die woonruimte zoeken. Dat kunnen dus afstuderende studenten zijn, jongeren die uit huis gaan om te gaan studeren of een eerste baan krijgen of stellen die een huis zoeken. Starters zijn voor het merendeel tussen de 18 en 25 jaar, meer dan de helft is student of zit nog op school en de rest werkt. Ze verdienen relatief weinig. Doorstromers zijn zelfstandig wonende huishoudens die op zoek zijn naar een andere woning. De verhuis- en woonwensen van starters worden vergeleken met de verhuis- en woonwensen van doorstromers in Ook worden de uitkomsten voor zover mogelijk vergeleken in de tijd met de uitkomsten voor starters en doorstromers uit de eerdere onderzoeken Wonen en Woonwensen van 2004 en Omvang starters en doorstromers Er zijn in 2011 ongeveer doorstromers die willen verhuizen op een totaal van zelfstandig wonende huishoudens. Ongeveer starters zoeken een woning op een totaal van niet zelfstandig wonenden. Onderstaande tabel geeft de ontwikkeling van deze groepen in de tijd weer en welk deel wil verhuizen. Verhuis- en woonwensen van starters 9

10 Tabel 1 Starters en doorstromers en aandeel verhuisgeneigd potentiële starters totaal niet zelfstandig wonend aandeel dat binnen 5 jaar wil verhuizen 85% 87% 89% aantal starters doorstromers totaal zelfstandig wonend aandeel dat binnen 5 jaar wil verhuizen 39% 42% 39% aantal doorstromers Bron: O&S, Stadspeiling 2004,2008 en 2011 Aantal starters die willen verhuizen neemt laatste jaren sterk toe Opvallend is dat het aantal verhuisgeneigde starters sinds 2008 sterk is toegenomen, terwijl het aandeel al sinds 2004 gestaag toeneemt. Plausibele verklaringen hiervoor zijn de economische crisis en de (deels onzekere) ontwikkelingen op de woningmarkt. Hierdoor stellen veel starters de koop van een huis uit. Bovendien is het ook moeilijker voor starters om een huurwoning te krijgen. Een en ander leidt ertoe dat een toenemend aantal starters een woning zoekt. 2.3 Verhuisbehoefte starters en doorstromers In 2011 hebben doorstromers en starters plannen om te verhuizen. Onderstaande figuur laat het verschil zien in concreetheid van de verhuisbehoefte tussen deze starters en doorstromers. Figuur 1 Concreetheid verhuisbehoefte doorstromers en starters ik ga misschien binnen 5 jaar verhuizen ik verwacht over 2 à 5 jaar te verhuizen ik verwacht binnen 2 jaar te verhuizen ik ga binnen 2 jaar verhuizen 0% 10% 20% 30% 40% 50% doorstromers starters Bron: O&S, Stadspeiling Verhuis- en woonwensen van starters

11 Starters willen eerder verhuizen dan doorstromers Van de verhuisgeneigde huishoudens denkt 34% van de doorstromers en 67% van de starters binnen 2 jaar te verhuizen. De rest verwacht (misschien) over 2 à 5 jaar te verhuizen. De plannen van starters om te verhuizen zijn dus veel concreter dan die van doorstromers. De concreetheid van de plannen van starters zijn ondanks of juist door de crisis op de woningmarkt toegenomen: in 2004 dacht 49% van de starters binnen 2 jaar te verhuizen, in 2008 was dat 57% en in %. Kleine groep respondenten De rest van dit hoofdstuk splitsen we de groep starters verder op. Dat betekent echter wel dat het aantal respondenten waarop we de uitspraken baseren in sommige gevallen aan de lage kant is. Daarom moeten de resultaten met de nodige voorzichtigheid geïnterpreteerd worden. Ze geven hooguit een indicatie voor de woonwensen van starters. De mensen die verwachten binnen 2 jaar te verhuizen, zijn meestal al serieus op zoek of hebben al andere woonruimte gevonden. Onderstaande tabel geeft aan in welk stadium men zit wat betreft de verhuisplannen. Tabel 2 verhuizen Verhuisplannen starters en doorstromers die aangeven binnen 2 jaar te starters doorstromers ja, ik ben al op zoek 38% 51% ik heb al andere woonruimte gevonden 10% 11% nee, het zijn alleen nog maar plannen 52% 38% Totaal 100% 100% Bron: O&S, Stadspeiling 2011 Veel starters willen binnen 2 jaar verhuizen, maar zijn nog niet op zoek Van de starters die hebben aangeven binnen 2 jaar te verhuizen heeft de helft alleen nog maar plannen en is 38% al op zoek naar een woning. Bij de doorstromers die hebben aangegeven binnen 2 jaar te verhuizen is een groter percentage (51%) al op zoek. Een groter aandeel starters dan doorstromers wil dus binnen 2 jaar verhuizen, maar bij starters zijn dit in ongeveer de helft van de gevallen alleen nog maar plannen en zijn ze nog niet op zoek naar woonruimte. Bij doorstromers ligt dit anders: daarvan is de helft al op zoek naar woonruimte. In onderstaande figuur zien we de belangrijkste redenen om te verhuizen. Dit is gevraagd aan alle mensen die aangeven binnen vijf jaar te verhuizen. Verhuis- en woonwensen van starters 11

12 Figuur 2 Redenen om te verhuizen van starters en doorstromers* ik wil groter wonen ik wil in een andere buurt/omgeving wonen ik wil een huis met een tuin in verband met leeftijd of gezondheid ik wil een woning kopen ik wil goedkoper wonen ik wil kleiner wonen ik wil zelfstandig wonen / ga samenwonen in verband met werk of studie ik wil een woning huren andere reden 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% doorstromers starters Bron: O&S, Stadspeiling 2011 *Mensen mochten maximaal twee redenen aankruisen. Starters verhuizen om zelfstandig te wonen of te gaan samenwonen Starters verhuizen om heel andere reden dan doorstromers: bijna driekwart wil zelfstandig wonen of gaan samenwonen en drie op de tien verhuist (ook) vanwege werk of studie. In 2004 en 2008 waren dit ook de belangrijkste verhuismotieven. Bij doorstromers is het belangrijkste verhuismotief dat men groter wil wonen. Bijna een derde noemt dit als verhuisreden. Het gaat de doorstromers bij het zoeken naar een woning vooral om de woningkenmerken, terwijl het voor starters de omstandigheden zijn die bepalen dat ze willen verhuizen. 2.4 Woonwensen starters: type woning, huur/koop en prijsklasse Ongeveer doorstromers en starters hebben meer of minder concrete verhuisplannen. Onderstaande tabel geeft hun woonwensen weer aangaande huur- of koopwoningen. Tabel 3 Voorkeur starters en doorstromers voor huur of koop starters wenst te kopen 32% 45% 34% wenst te huren 68% 55% 66% doorstromers wenst te kopen 61% 60% 62% wenst te huren 39% 40% 38% Bron: O&S, Stadspeiling 2004,2008 en Verhuis- en woonwensen van starters

13 Starters wil vooral weer huren Huishoudens die een woning achterlaten (doorstromers) hebben een voorkeur voor kopen terwijl nieuwkomers op de woningmarkt (starters) meestal een huurwoning willen. Meer starters dan in 2008 (55% in 2008, 66% in 2011) willen gaan huren. In 2008 leek het erop dat er een ontwikkeling gaande was dat meer starters wilden gaan kopen. Waarschijnlijk heeft de crisis op de woningmarkt ervoor gezorgd dat inmiddels weer tweederde van de starters een huurwoning zoekt. Onderstaande tabel geeft de woonwensen van starters en doorstromers weer aangaande bestaande bouw of nieuwbouw. Tabel 4 Woonwensen starters en doorstromers: bestaand of nieuw starters wenst bestaande woning 33% 33% 22% wenst nieuwbouwwoning 20% 19% 5% geen voorkeur 46% 47% 73% doorstromers wenst bestaande woning 38% 33% 36% wenst nieuwbouwwoning 17% 21% 8% geen voorkeur 44% 46% 56% Bron: O&S, Stadspeiling 2011 Minder uitgesproken voorkeur voor bestaande woning of nieuwbouw Het aandeel starters dat aangeeft geen voorkeur te hebben voor nieuwbouw of bestaande bouw is na 2008 sterk toegenomen (van 47% naar 73%). Ook bij doorstromers is dit aandeel gegroeid, maar minder sterk (van 46% naar 56%). Mogelijkerwijs is dit het gevolg van de economische crisis, waardoor mensen bereid of genoodzaakt zijn om specifieke woonwensen te laten varen. Vooral de voorkeur voor een nieuwbouwwoning is afgenomen, ook bij de doorstromers. Verhuis- en woonwensen van starters 13

14 Onderstaand figuur geeft weer in welk type woning starters en doorstromers graag willen wonen. Figuur 3 Gewenst woningtype starters en doorstromers eengezinswoning (rij-, geschakeld of hoekwoning) 2 onder 1-kap woning flat, etagewoning, maisonnette, appartement of bovenwoning vrijstaande woning of bungalow benedenwoning met tuin flat of appartement speciaal bestemd voor ouderen laagbouwwoning speciaal bestemd voor ouderen patiowoning studentenkamer anders, namelijk geen voorkeur 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% doorstromers starters Bron: O&S, Stadspeiling 2011 *Mensen mochten maximaal twee antwoorden aankruisen. Starters zoeken vaak meergezins huurwoning Starters die willen huren zoeken vooral naar meergezins huurwoningen (flat, etagewoning, maisonnette, appartement of bovenwoning). Dit zijn woningen die voor veel starters binnen hun bereik liggen. In vergelijking met 2004 en 2008 is dit type woning meer in trek. Verder zijn ook studentenkamers en gewone eengezinswoningen (rij-, geschakeld of hoekwoning) nog in trek bij starters. Starters zoeken goedkope huurwoning De doorstromers willen gemiddeld maximaal 551 huur betalen, starters zoeken gemiddeld een woning van 501. In 2004 was de starter bereid gemiddeld 338 huur te betalen, in Er is dus wel sprake van een stijgende trend maar de starters die willen gaan huren zoeken vooral in het goedkopere segment een huurwoning. Huurwoningen met dit prijsniveau zijn voor het grootste deel beschikbaar in de sociale huursector. Of starters daarvoor in aanmerking komen hangt onder andere af van hun inkomen. Ook moeten ze rekening houden met een wachttijd voor een sociale huurwoning. Prijs koopwoning De meeste starters die een huis willen kopen zoeken een woning in het goedkopere segment, tussen de en Verhuis- en woonwensen van starters

15 Over de voorkeur van starters voor een- of meergezins koopwoningen kunnen we gezien de lage respons geen uitspraken doen. 2.5 Woonwensen starters en doorstromers: locatie Waar willen de huishoudens met verhuisplannen naartoe? Doorstromers willen vooral in Amersfoort blijven wonen. Ook een meerderheid van de starters heeft een voorkeur voor Amersfoort. Maar ook veel starters zoeken, meer dan doorstromers, een woning buiten de regio Amersfoort. Het gaat daarbij vooral om de nog thuiswonende Amersfoortse starters. Zij gaan vaak nog naar school of studeren en zij verhuizen voornamelijk vanwege studie of werk naar een andere woonplaats. De oorzaak van verhuizing ligt daarom dus waarschijnlijk niet zozeer in het woningaanbod voor deze groep in Amersfoort, maar in de levensfase waar deze groep zich in bevindt. Onderstaande tabel geeft weer waarheen starters en doorstromers willen verhuizen. Tabel 5 Woonwensen starters en doorstromers: locatie starters doorstromers binnen Amersfoort 63% 70% ergens in de regio 1 9% 12% naar een andere plaats buiten de regio 27% 18% Bron: O&S, Stadspeiling onder regio wordt verstaan de gemeenten Baarn, Bunschoten-Spakenburg, Eemnes, Hoevelaken, Nijkerk, Leusden, Soest en Woudenberg De verhuiswensen binnen Amersfoort zijn niet apart weer te geven voor de starters omdat het aantal respondenten binnen deze groep per stadsdeel te klein is om een betrouwbaar beeld te geven. Verhuis- en woonwensen van starters 15

Verhuis- en woonwensen van vitale ouderen en scheefwoners Stadspeiling 2011

Verhuis- en woonwensen van vitale ouderen en scheefwoners Stadspeiling 2011 Verhuis- en woonwensen van vitale ouderen en scheefwoners Stadspeiling 2011 Gemeente Amersfoort Sector Concernmiddelen Onderzoek en Statistiek Marc van Acht Dymphna Meijneken Uitgave en rapportage in opdracht

Nadere informatie

Woningbehoefte onderzoek

Woningbehoefte onderzoek Woningbehoefte onderzoek Prognose woningbehoefte Amersfoort tot 2015 Gemeente Amersfoort Sector Dienstverlening, Informatie en Advies (DIA) Afdeling Onderzoek en Statistiek Marc van Acht Uitgave en rapportage:

Nadere informatie

Woononderzoek Amersfoort 2013

Woononderzoek Amersfoort 2013 Woononderzoek Amersfoort 2013 Verhuis- en woonwensen in Amersfoort Stadspeiling 2013 Gemeente Amersfoort Sector ConcernMiddelen (CM) Afdeling Onderzoek en Statistiek Marlies Visser Walrick Huurdeman Marc

Nadere informatie

1 Startersonderzoek Doesburg

1 Startersonderzoek Doesburg DATUM 16 juni 2017 PROJECTNUMMER 221.105 OPDRACHTGEVER Gemeente Doesburg en Stichting Woonservice IJsselland Uitkomst enquête starters 1 Startersonderzoek Doesburg In de gemeente Doesburg zijn in het kader

Nadere informatie

WOONWENSENONDERZOEK PARKSTAD LIMBURG 2008-2009

WOONWENSENONDERZOEK PARKSTAD LIMBURG 2008-2009 WOONWENSENONDERZOEK PARKSTAD LIMBURG 2008-2009 RAPPORTAGE WOONWENSENONDERZOEK PARKSTAD LIMBURG 2008 2009 Uitgevoerd in opdracht van Parkstad Limburg Door: Datum: Ikwileenanderewoning.nl, 13 09 2009 Woonplein

Nadere informatie

JONGERENPEILING WONEN IN EDE

JONGERENPEILING WONEN IN EDE JONGERENPEILING WONEN IN EDE ACHTERGROND EN OPZET Eind 2015 is de Woonvisie Ede 2030 vastgesteld. Sindsdien heeft de gemeente Ede gewerkt aan de vertaling van de Woonvisie naar het woningbouwprogramma

Nadere informatie

Samen naar de gewenste woningvoorraad in Odiliapeel

Samen naar de gewenste woningvoorraad in Odiliapeel Samen naar de gewenste woningvoorraad in Odiliapeel Eindverslag April 2015 1. Inleiding In april 2014 hebben gemeente Uden, gemeente Veghel en wooncorporatie Area een woonwensenonderzoek uitgevoerd. Om

Nadere informatie

25 juni 2015 Dorpsraad Waarland Bouwend Waarland Waarland Bouwt Zelf

25 juni 2015 Dorpsraad Waarland Bouwend Waarland Waarland Bouwt Zelf Onderzoek woningbehoefte Waarland 2015 25 juni 2015 Dorpsraad Waarland Bouwend Waarland Waarland Bouwt Zelf 1 Inleiding 1.1 Inleiding De gemeente Schagen wil haar toekomstig woningbouwprogramma inrichten

Nadere informatie

Onderzoek Houten Jongeren en Wonen

Onderzoek Houten Jongeren en Wonen Onderzoek Houten Jongeren en Wonen Juni 2007 www.adv-mr.com Utrechtseweg 101, 3702 AB Zeist Inhoud Inleiding Vanuit woonstichting Viveste en de gemeente Houten is een behoefte aan onderzoek naar de woonwensen

Nadere informatie

De woningmarkt in Goirle 2010-2015; jongeren die terug willen keren. Woonbehoefte van jongeren die terug willen verhuizen naar de gemeente Goirle

De woningmarkt in Goirle 2010-2015; jongeren die terug willen keren. Woonbehoefte van jongeren die terug willen verhuizen naar de gemeente Goirle De woningmarkt in Goirle 2010-2015; jongeren die terug willen keren Woonbehoefte van jongeren die terug willen verhuizen naar de gemeente Goirle De woningmarkt in Goirle 2010-2015; jongeren die terug willen

Nadere informatie

Onderzoek kleine kernen

Onderzoek kleine kernen Gemeente Kampen Onderzoek kleine kernen 1 maart 2012 Projectnr. 166.106/G Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026) 4458702 E-mail Internet

Nadere informatie

Conclusies woningbehoefteonderzoek Reduzum

Conclusies woningbehoefteonderzoek Reduzum Conclusies woningbehoefteonderzoek Reduzum De enquête geeft een goed beeld van de woonwensen van de bevolking, vanwege de grote respons en de goede verdeling over de verschillende leeftijden en type bewoners.

Nadere informatie

RESULTATEN WOONONDERZOEK PURMEREND UPDATE MAART 2015

RESULTATEN WOONONDERZOEK PURMEREND UPDATE MAART 2015 Inhoud 1. Woningvoorraad 2 2. Huishoudens 4 3. Huishoudens in woningen 5 4. Verhuizingen 8 5. Verhuiswensen doorstromers 10 6. Verhuiswensen starters 14 7. Woonruimteverdeling 15 Inleiding Er is heel veel

Nadere informatie

Omnibusenquête Deelrapport wonen

Omnibusenquête Deelrapport wonen Omnibusenquête 2016 Deelrapport wonen Omnibusenquête 2016 Deelrapport wonen Omnibusenquête 2016 deelrapport wonen Zoetermeer, 17 mei 2017 Gemeente Zoetermeer Afdeling Juridische Aangelegenheden & Bestuursondersteuning

Nadere informatie

Respons op enquête Er zijn 955 enquêtes verzonden waarvan 305 zijn teruggestuurd (31%). Dat is een mooi hoge respons!

Respons op enquête Er zijn 955 enquêtes verzonden waarvan 305 zijn teruggestuurd (31%). Dat is een mooi hoge respons! Resultaten woningbouw enquête Oudega Waarom een enquête? Op verzoek van de gemeente heeft dorpsbelang een enquête gedaan naar de woningvraag in Oudega. De gemeente wil de resultaten van deze enquête gebruiken

Nadere informatie

Woonwensenenquête Drijber

Woonwensenenquête Drijber Woonwensenenquête Drijber Woningbehoefte en verhuiswensen van inwoners Enquêteresultaten Gemeente Midden-Drenthe Afdeling Bouwen en Wonen Na 2010 Inleiding In het na van 2010 is er een woonwensenenquête

Nadere informatie

Woningbehoefteonderzoek Nieuw-Dijk

Woningbehoefteonderzoek Nieuw-Dijk Woningbehoefteonderzoek Nieuw-Dijk Resultaten 9 september 2014 Opbouw Respons enquête Verhuisgeneigdheid Woonwensen alle verhuisgeneigden Interesse voor locatie Bosstraat-Smallestraat Alternatief als men

Nadere informatie

Susteren-Heide - gemeente Echt-Susteren

Susteren-Heide - gemeente Echt-Susteren - gemeente Echt-Susteren Woningvoorraad Doelgroepen: Totaal Doelgroepen: Sociale doelgroep Kwantitatieve behoefte: Totaal Kwantitatieve behoefte: Sociale doelgroep Woonwensen: Totaal Woonwensen: Sociale

Nadere informatie

Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland

Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland drs. J.E. den Ouden 1-11-2013 Bevolking De gemeente Steenwijkerland telt momenteel circa 43.400 inwoners. Het inwonertal

Nadere informatie

Dieteren - gemeente Echt-Susteren

Dieteren - gemeente Echt-Susteren - gemeente Echt-Susteren Woningvoorraad Doelgroepen: Totaal Doelgroepen: Sociale doelgroep Kwantitatieve behoefte: Totaal Kwantitatieve behoefte: Sociale doelgroep Woonwensen: Totaal Woonwensen: Sociale

Nadere informatie

2010-2012 SAMENVATTING

2010-2012 SAMENVATTING 2010-2012 SAMENVATTING Samenvatting De Regionale woningmarktmonitor 2010-2012 beschrijft de ontwikkelingen op de woningmarkt in het gebied binnen de driehoek Waalwijk, Oss en Boxtel. De kredietcrisis

Nadere informatie

Koningsbosch - gemeente Echt-Susteren

Koningsbosch - gemeente Echt-Susteren - gemeente Echt-Susteren Woningvoorraad Doelgroepen: Totaal Doelgroepen: Sociale doelgroep Kwantitatieve behoefte: Totaal Kwantitatieve behoefte: Sociale doelgroep Woonwensen: Totaal Woonwensen: Sociale

Nadere informatie

Ospel - gemeente Nederweert

Ospel - gemeente Nederweert - gemeente Nederweert Woningvoorraad Doelgroepen: Totaal Doelgroepen: Sociale doelgroep Kwantitatieve behoefte: Totaal Kwantitatieve behoefte: Sociale doelgroep Woonwensen: Totaal Woonwensen: Sociale doelgroep

Nadere informatie

Sint Joost - gemeente Echt-Susteren

Sint Joost - gemeente Echt-Susteren - gemeente Echt-Susteren Woningvoorraad Doelgroepen: Totaal Doelgroepen: Sociale doelgroep Kwantitatieve behoefte: Totaal Kwantitatieve behoefte: Sociale doelgroep Woonwensen: Totaal Woonwensen: Sociale

Nadere informatie

Regio Midden-Limburg. Woningvoorraad. Doelgroepen: Totaal Doelgroepen: Sociale doelgroep

Regio Midden-Limburg. Woningvoorraad. Doelgroepen: Totaal Doelgroepen: Sociale doelgroep Woningvoorraad Doelgroepen: Totaal Doelgroepen: Sociale doelgroep Kwantitatieve behoefte: Totaal Kwantitatieve behoefte: Sociale doelgroep Woonwensen: Totaal Woonwensen: Sociale doelgroep Woonwensen: Jongeren

Nadere informatie

Peij-Slek - gemeente Echt-Susteren

Peij-Slek - gemeente Echt-Susteren - gemeente Echt-Susteren Woningvoorraad Doelgroepen: Totaal Doelgroepen: Sociale doelgroep Kwantitatieve behoefte: Totaal Kwantitatieve behoefte: Sociale doelgroep Woonwensen: Totaal Woonwensen: Sociale

Nadere informatie

GOM PAN EN. h4» 111. Woningbehoefteonderzoek Nieuw-Dijk. Resultaten. 9 september 2014 WONINGMARKT EN LEEFOMGEVING

GOM PAN EN. h4» 111. Woningbehoefteonderzoek Nieuw-Dijk. Resultaten. 9 september 2014 WONINGMARKT EN LEEFOMGEVING GOM PAN EN ADVIES VOOR WONINGMARKT EN LEEFOMGEVING Woningbehoefteonderzoek Nieuw-Dijk Resultaten 9 september 2014 h4» 111 - Opbouw «Respons enquête «Verhuisgeneigdheid «Woonwensen alle verhuisgeneigden

Nadere informatie

Bewonerspanel Woonvormen

Bewonerspanel Woonvormen Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Woonvormen Extra ruimte is belangrijkste wens voor toekomstige woning Bijna de helft van de

Nadere informatie

Van Bouwen. naar. Wonen

Van Bouwen. naar. Wonen Van Bouwen naar Wonen De bijdrage van Volksbelang aan dit symposium: - resultaten woningmarktverkenning - resultaat toewijzing starterswoningen - samenstelling woningzoekendenbestand Volksbelang Daarnaast

Nadere informatie

Verhuisplannen en woonvoorkeuren

Verhuisplannen en woonvoorkeuren Verhuisplannen en woonvoorkeuren Burgerpeiling Woon- en Leefbaarheidsmonitor Eemsdelta 2015 Bevolkingsdaling ontstaat niet alleen door demografische ontwikkelingen, zoals ontgroening en vergrijzing of

Nadere informatie

Informatie Woonvisie Sliedrecht

Informatie Woonvisie Sliedrecht Informatie Woonvisie Sliedrecht In 2008 heeft de gemeente Sliedrecht de Woonvisie uitgebracht: Wonen in Sliedrecht 2007-2015, doorkijk tot 2025. Deze factsheet geeft een overzicht van de geactualiseerde

Nadere informatie

Woon-werkverkeer Stadspeiling en AmersfoortPanel 2010

Woon-werkverkeer Stadspeiling en AmersfoortPanel 2010 Woon-werkverkeer Stadspeiling en AmersfoortPanel 2010 Gemeente Amersfoort Sector Dienstverlening, Informatie en Advies (DIA) Onderzoek en Statistiek Zwaantina van der Veen Ben van de Burgwal Uitgave en

Nadere informatie

Woningmarktonderzoek Wijk bij Duurstede 2012

Woningmarktonderzoek Wijk bij Duurstede 2012 Woningmarktonderzoek Wijk bij Duurstede 2012 Versie: juni 2013 Gemaakt door: Ingeborg van den Wijngaart Gemaakt in samenwerking met: Willemijn Tepper Suggesties voor verbetering kunt u e-mailen naar i.vandenwijngaart@volksbelangwbd.nl

Nadere informatie

Page 1 of 6 Kopers van nieuwbouwwoningen in Nesselande januari 2003 In opdracht van het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam (OBR) 1 Inleiding In oktober 2002 is in opdracht van het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 1e kwartaal 2012. Gemeente Wijdemeren

Woningmarktrapport - 1e kwartaal 2012. Gemeente Wijdemeren Woningmarktrapport - 1e kwartaal 212 Gemeente Wijdemeren Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 25 aantal verkocht 2 15 1 5 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 2e kwartaal

Nadere informatie

Woningbehoefteonderzoek jongeren Hengelo en Borne

Woningbehoefteonderzoek jongeren Hengelo en Borne Woningbehoefteonderzoek jongeren Hengelo en Borne WoningNet 1 juni 2018 Onderzoek naar woningbehoefte van jongeren tot 28 jaar in Hengelo en Borne Behandeld door: ALEXANDRA DE JONG Telefoon: 0651567917

Nadere informatie

WOONTEVREDENHEID 2011

WOONTEVREDENHEID 2011 WOONTEVREDENHEID 2011 Colofon Dit is een onderzoeksrapportage gemaakt door: Team Onderzoek en Statistiek Te downloaden op www.lelystad.nl/onderzoek onder de kop publicaties, burger- en panelpeilingen Gemeente

Nadere informatie

Voorwoord. Bleskensgraaf Februari 2016. Jan de Wit Klankbordgroep

Voorwoord. Bleskensgraaf Februari 2016. Jan de Wit Klankbordgroep Voorwoord De inwoners van Bleskensgraaf hebben in de dorpsagenda wonen benoemd als één van de belangrijkste speerpunten. Om erachter te komen hoe de inwoners het wonen in hun dorp nu ervaren en hoe ze

Nadere informatie

7. Effect crisis op de woningmarkt- dynamiek. Auteur Remco Kaashoek

7. Effect crisis op de woningmarkt- dynamiek. Auteur Remco Kaashoek 7. Effect crisis op de woningmarkt- dynamiek Auteur Remco Kaashoek De dynamiek op de koopwoningmarkt is tussen 2007 en 2011 afgenomen, terwijl die op de markt voor huurwoningen licht is gestegen. Het aantal

Nadere informatie

Gemeentes vergeleken

Gemeentes vergeleken Gemeentes vergeleken De cijfers uit het Woningmarktonderzoek Zuidoost-Brabant 2014 nader bezien. 1. Inleiding Naast het algemene regionale woningmarktonderzoek zijn er gemeentelijke rapportages beschikbaar.

Nadere informatie

Enquête. Woningbehoefte Ritthem 2014. Resultaten

Enquête. Woningbehoefte Ritthem 2014. Resultaten Enquête Woningbehoefte Ritthem Resultaten Juni Inhoudsopgave Inleiding.... Samenvatting.... Overzicht resultaten.... Algemeen.... Verhuiswens binnen jaar.... Doelgroepen naar leeftijd..... Jongeren (

Nadere informatie

Woonwensenonderzoek 2015

Woonwensenonderzoek 2015 Woonwensenonderzoek 2015 2 maart 2016 Waar gaan we het over hebben? Beknopte schets woningmarkt Boxtel Ontwikkeling bevolking en huishoudens 2000-2015 Wie wonen er in Boxtel? Hoe wonen de inwoners van

Nadere informatie

Marktonderzoek bouwgrond woningbouw 2014-2018 in Dalfsen

Marktonderzoek bouwgrond woningbouw 2014-2018 in Dalfsen Marktonderzoek bouwgrond woningbouw 2014-2018 in Dalfsen De behoefte aan bouwgrond voor woningen in Dalfsen 2014-2018 BMC Maart 2014 ing. W. Vos A. van den Heuvel Projectnummer: 098048 Correspondentienummer:

Nadere informatie

Woonbehoefte in Gemert-Bakel

Woonbehoefte in Gemert-Bakel Woonbehoefte in -Bakel Gemeentelijke rapportage woonbehoeftenonderzoek Zuidoost-Brabant 2014 In het najaar 2014 is in Zuidoost-Brabant een regionaal woonbehoeftenonderzoek uitgevoerd. resultaten van dat

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 4e kwartaal 2012. Gemeente Amsterdam

Woningmarktrapport - 4e kwartaal 2012. Gemeente Amsterdam Woningmarktrapport - 4e kwartaal 212 Gemeente Amsterdam Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 18 aantal verkocht 16 14 12 1 8 6 4 2 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement

Nadere informatie

FACTSHEET OUDEREN EN WONEN PURMEREND APRIL 2015

FACTSHEET OUDEREN EN WONEN PURMEREND APRIL 2015 FACTSHEET OUDEREN EN WONEN PURMEREND APRIL 2015 Kaartje concentraties 75+ 1 team Beleidsonderzoek en Informatiemanagement Inleiding Op 23 maart 2015 startte het Woondebat met een open bijeenkomst. Doel

Nadere informatie

Fact sheet Wonen in Almere. Kerncijfers

Fact sheet Wonen in Almere. Kerncijfers Fact sheet Wonen in Kerncijfers SRA- Noord SRA-Zuid Amsterdam* huishoudens (abs. bron: CBS/OIS) 8.79 43.2 4.9.8 Woningvoorraad (abs. bron: CBS/OIS) 78.33 42.93 4.347 47.9 Aantal respondenten enquête..73.77

Nadere informatie

Woningbehoefte vanuit De Noord, Veenhuizen en het buitengebied 2015

Woningbehoefte vanuit De Noord, Veenhuizen en het buitengebied 2015 Woningbehoefte vanuit De Noord, Veenhuizen en het buitengebied 2015 Inleiding In het kader van KODN 2.0 is een enquête gehouden om te onderzoeken wat de behoefte is aan (extra) woonruimte in De Noord.

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 3e kwartaal Gemeente Landgraaf

Woningmarktrapport - 3e kwartaal Gemeente Landgraaf Woningmarktrapport - 3e kwartaal 212 Gemeente Landgraaf Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 14 aantal verkocht 12 1 8 6 4 2 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 4e kwartaal

Nadere informatie

Woningmarktmonitor provincie Utrecht: de staat van de woningmarkt medio 2015

Woningmarktmonitor provincie Utrecht: de staat van de woningmarkt medio 2015 DATUM 30 oktober 2015 PROJECTNUMMER 3400.106/G OPDRACHTGEVER Woningmarktmonitor provincie : de staat van de woningmarkt medio 2015 Inleiding De woningmarkt is, na jaren van crisis, weer flink in beweging.

Nadere informatie

Resultaten enquête wonen Hapert

Resultaten enquête wonen Hapert 2 Resultaten enquête wonen Hapert In opdracht van Opgesteld door Auteurs Collegiale toets Gemeente Bladel SRE Milieudienst Keizer Karel V Singel 8 Postbus 435 5600 AK Eindhoven 040 259 45 95 Joris Kantelberg

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING WOONVISIE

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING WOONVISIE BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 3 2015 WOONVISIE Gemeente Oirschot September/oktober 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

De woningmarkt in Goirle 2010-2015. Woonbehoefte gemeente Goirle

De woningmarkt in Goirle 2010-2015. Woonbehoefte gemeente Goirle De woningmarkt in Goirle 2010-2015 Woonbehoefte gemeente Goirle De woningmarkt in Goirle 2010-2015 Woonbehoefte gemeente Goirle Oktober 2010 COLOFON Samenstelling Wim Vos Annelieke van den Heuvel Vormgeving

Nadere informatie

WoON 2015 Zuid-Holland. Berry Blijie

WoON 2015 Zuid-Holland. Berry Blijie WoON 2015 Zuid-Holland Berry Blijie 15233-WON Inhoud 1. Inleiding 2. Contouren van de woningmarkt 3. De woningvoorraad 4. Huishoudens in woningen 5. Inkomens en woonuitgaven 6. Verhuizingen en verhuisplannen

Nadere informatie

Toetsingskader woningbouwplannen Delft

Toetsingskader woningbouwplannen Delft Toetsingskader woningbouwplannen Delft Nuanceringen op de notitie september 2013 Harry Boumeester / TU Delft Technische Universiteit Delft / Faculteit Bouwkunde / Challenge the future Inhoud van de presentatie

Nadere informatie

Lichte toename jaar en kinderen 0-14

Lichte toename jaar en kinderen 0-14 Tabel 1 Bevolking naar leeftijd 1.1.2013 leeftijd Sliedrecht 2010 Sliedrecht 2013 % 0-14 4424 4526 18,6 15-24 2937 2951 12,1 25-44 6369 6330 26,0 45-64 6174 6137 25,2 65-74 2162 2368 9,7 75 jaar e.o. 1987

Nadere informatie

Uitkomsten enquête woonwensen jongeren Midden-Delfland

Uitkomsten enquête woonwensen jongeren Midden-Delfland Uitkomsten enquête woonwensen jongeren Midden-Delfland De gemeente Midden-Delfland heeft in het voorjaar van 2017 een enquête gehouden om inzicht te krijgen in de woonwensen van jongeren tussen de 18 en

Nadere informatie

Woningmarktonderzoek kleine kernen Gemeente Oirschot

Woningmarktonderzoek kleine kernen Gemeente Oirschot Woningmarktonderzoek kleine kernen Gemeente Oirschot Bureau Bestuursinformatie & Onderzoek Gemeente Eindhoven Afdeling Onderzoek en Statistiek Gemeente Helmond Juli 2006 Inhoud: Oirschot... 1 Inwoners

Nadere informatie

Gemeente Bunschoten. Woningmarktonderzoek 2015. 20 oktober 2015

Gemeente Bunschoten. Woningmarktonderzoek 2015. 20 oktober 2015 Gemeente Bunschoten Woningmarktonderzoek 2015 20 oktober 2015 DATUM 20 oktober 2015 TITEL Woningmarktonderzoek 2015 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER AUTEUR(S) Gemeente Bunschoten Pim Tiggeloven Theo van der Waals

Nadere informatie

Mogelijkheden woningbouw Oudega Afdeling Ontwikkeling woonbeleid, d.d. 14 november 2018

Mogelijkheden woningbouw Oudega Afdeling Ontwikkeling woonbeleid, d.d. 14 november 2018 Mogelijkheden woningbouw Oudega Afdeling Ontwikkeling woonbeleid, d.d. 14 november 2018 Inleiding Voor Oudega worden in het kader van een aantal projecten woningbouwmogelijkheden onderzocht. Locaties waar

Nadere informatie

Enquête Totale bevolking Aandeel Boerhaar 8 58 3% Boskamp 26 195 9% Den Nul 13 96 4% Eikelhof 1 8 0% Elshof 6 43 2% Herxen 2 15 1% Middel 3 21 1% Olst 74 577 26% Welsum 20 149 7% Wesepe 18 134 6% Wijhe

Nadere informatie

Gemeente Edam-Volendam

Gemeente Edam-Volendam Gemeente Edam-Volendam Woningmarktonderzoek Keetzijde 20 juni 2014 DATUM 20 juni 2014 TITEL Woningmarktonderzoek Keetzijde ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Edam-Volendam Boulevard Heuvelink 104 6828 KT

Nadere informatie

HET MIDDENSEGMENT VAN AMSTERDAM PLATFORM AMSTERDAM MIDDENHUUR ONDERZOEK JUNI 2017

HET MIDDENSEGMENT VAN AMSTERDAM PLATFORM AMSTERDAM MIDDENHUUR ONDERZOEK JUNI 2017 HET MIDDENSEGMENT VAN AMSTERDAM PLATFORM AMSTERDAM MIDDENHUUR ONDERZOEK JUNI 2017 1 HET MIDDENSEGMENT VAN AMSTERDAM PLATFORM AMSTERDAM MIDDENHUUR ONDERZOEK JUNI 2017 Contact Platform Amsterdam Middenhuur

Nadere informatie

Onderzoek wonen: Best. Rapport

Onderzoek wonen: Best. Rapport Onderzoek wonen: Best 2015 Rapport Colofon Dit onderzoek naar verhuiswensen van 60 tot en met 75-jarigen in Best is uitgevoerd in november/december 2015 in opdracht van de gemeente Best door de GGD Brabant-Zuidoost.

Nadere informatie

Woonwensenonderzoek t.b.v. Ziekenhuislocatie BK-Laan Schiedam

Woonwensenonderzoek t.b.v. Ziekenhuislocatie BK-Laan Schiedam Woonwensenonderzoek t.b.v. Ziekenhuislocatie BK-Laan Schiedam enquête wordt ingevuld door de hoofdbewoner of de partner van de hoofdbewoner. Algemeen 1. Woont u in een huur- of een koopwoning? huur, corporatie/woningstichting...

Nadere informatie

Betaalbare woningen Hoe krijgen we de markt weer in beweging? hello partner

Betaalbare woningen Hoe krijgen we de markt weer in beweging? hello partner Betaalbare woningen Hoe krijgen we de markt weer in beweging? hello partner Property Development Property Finance Asset Management Hypotheken Fondsenbeheer 1 2 Betaalbare woningen Hoe krijgen we de markt

Nadere informatie

In totaal hebben 2.068 inwoners van de gemeente de enquête ingevuld. Een prachtig resultaat, waarvoor we iedereen hartelijk willen bedanken!

In totaal hebben 2.068 inwoners van de gemeente de enquête ingevuld. Een prachtig resultaat, waarvoor we iedereen hartelijk willen bedanken! Hoe vaak is de enquête ingevuld? In totaal hebben 2.068 inwoners van de gemeente de enquête ingevuld. Een prachtig resultaat, waarvoor we iedereen hartelijk willen bedanken! De enquête is vaak genoeg ingevuld

Nadere informatie

Rapportage TIP MooiLaarbeek 20. Wonen 9 juni Inhoudsopgave. Wonen 2 Respondenten 9

Rapportage TIP MooiLaarbeek 20. Wonen 9 juni Inhoudsopgave. Wonen 2 Respondenten 9 Rapportage TIP MooiLaarbeek 20 Wonen 9 juni 2016 Inhoudsopgave Wonen 2 Respondenten 9 Wonen 3 1 1 1. Wat vindt u van het huidige woningaanbod in uw dorp? 31% 9% (n=351) uitstekend voldoende onvoldoende

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 4e kwartaal 2013. Gemeente Dordrecht

Woningmarktrapport - 4e kwartaal 2013. Gemeente Dordrecht Woningmarktrapport - 4e kwartaal 213 Gemeente Dordrecht Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 1 aantal verkocht 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement

Nadere informatie

Woonwensenonderzoek Toekomstig wonen Diessen

Woonwensenonderzoek Toekomstig wonen Diessen Woonwensenonderzoek Toekomstig wonen Diessen September 2007 Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 Resultaat...3 2.1 Deelname aan het woonwensenonderzoek...3 2.2 Resultaten starters...4 2.2.1 Wilt u deelnemen

Nadere informatie

* 59% heeft een voorkeur voor een huurwoning; 50% gelijkvloers; 58% met 2 slaapkamers.

* 59% heeft een voorkeur voor een huurwoning; 50% gelijkvloers; 58% met 2 slaapkamers. Aan: de leden van de ouderenbonden in Castricum Betreft: Enquête woonwensen ouderen DD: Augustus 2015 Geachte leden, Onderstaand treft u de resultaten aan van de woonwensenenquête aan die onlangs onder

Nadere informatie

Omnibusenquête deelrapport. Wonen

Omnibusenquête deelrapport. Wonen Omnibusenquête 2015 deelrapport Wonen Omnibusenquête 2015 deelrapport Wonen OMNIBUSENQUÊTE 2015 deelrapport WONEN Zoetermeer, 4 april 2016 Gemeente Zoetermeer Afdeling Juridische Aangelegenheden & Bestuursondersteuning

Nadere informatie

In verband met de vakantieperiode en in overleg met de vragensteller is de termijn van beantwoording verlengt tot 31 augustus 2015.

In verband met de vakantieperiode en in overleg met de vragensteller is de termijn van beantwoording verlengt tot 31 augustus 2015. SCHRIFTELIJKE VRAAG Indiener: Gerwin ter Maat / VVD Berkelland Datum indiening vraag: 06-07-2015 Datum verzending antwoord: 01-09-2015 In verband met de vakantieperiode en in overleg met de vragensteller

Nadere informatie

Jongeren en Starters op de Heetense Woningmarkt

Jongeren en Starters op de Heetense Woningmarkt Enquête; Jongeren en Starters op de Heetense Woningmarkt Vaak wordt verteld dat er in Heeten onvoldoende aanbod is voor jeugdigen en starters op de woningmarkt. Als Plaatselijk belang willen wij graag

Nadere informatie

WONINGBEHOEFTEONDERZOEK WIERINGEN

WONINGBEHOEFTEONDERZOEK WIERINGEN WONINGBEHOEFTEONDERZOEK WIERINGEN 14 december 2017 Publieksversie Joost Wegstapel Dave Havermans Australiëlaan 5, 3526 AB Utrecht 030 693 60 00 info@atrive.nl www.atrive.nl KvK: 17106411 Aanleiding van

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 3e kwartaal 2013. Gemeente Haarlemmermeer

Woningmarktrapport - 3e kwartaal 2013. Gemeente Haarlemmermeer Woningmarktrapport - 3e kwartaal 213 Gemeente Haarlemmermeer Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 12 aantal verkocht 1 8 6 4 2 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 4e

Nadere informatie

Omnibusenquête deelrapport. Wonen

Omnibusenquête deelrapport. Wonen Omnibusenquête 2013 deelrapport Wonen Omnibusenquête 2013 deelrapport Wonen OMNIBUSENQUÊTE 2013 deelrapport WONEN Zoetermeer, 21 maart 2014 Gemeente Zoetermeer Afdeling Facilitair Bedrijf Onderzoek & Statistiek

Nadere informatie

Fact sheet Wonen in Haarlemmermeer 2017

Fact sheet Wonen in Haarlemmermeer 2017 Fact sheet Wonen in Haarlemmermeer 2017 Haarlemmermeer in het kort Er wonen ruim 61.000 huishoudens in Haarlemmermeer. Haarlemmermeer telt relatief veel gezinnen met kinderen: 35%, tegenover 32% in Amstelland-Meerlanden

Nadere informatie

Contactpersoon SRE: Nicole Rongen I.s.m. klankbordgroep bestaande uit vertegenwoordigers van de gemeenten Bergeijk, Deurne, Eindhoven, Gemert-Bakel,

Contactpersoon SRE: Nicole Rongen I.s.m. klankbordgroep bestaande uit vertegenwoordigers van de gemeenten Bergeijk, Deurne, Eindhoven, Gemert-Bakel, Contactpersoon SRE: Nicole Rongen I.s.m. klankbordgroep bestaande uit vertegenwoordigers van de gemeenten Bergeijk, Deurne, Eindhoven, Gemert-Bakel, Helmond, corporaties, NVM makelaar, Bouwfonds, SRE Inhoud

Nadere informatie

5 Starters op de markt voor koopwoningen

5 Starters op de markt voor koopwoningen 5 Starters op de markt voor koopwoningen In het derde kwartaal van 2008 is een aantal aanvullende vragen gesteld aan personen die op dit moment een woning huren en zich oriënteren op een koopwoning. Dit

Nadere informatie

ONDERZOEK DOORSTROMING HUURDERS

ONDERZOEK DOORSTROMING HUURDERS 94178501 ONDERZOEK DOORSTROMING HUURDERS - Samenvatting belangrijkste uitkomsten - Uitgevoerd in opdracht van VOORWOORD Het doel van het onderzoek is om een beeld te krijgen van de bewoners van huurwoningen

Nadere informatie

Woonbehoefte in Eersel

Woonbehoefte in Eersel Woonbehoefte in Eersel Gemeentelijke rapportage woonbehoeftenonderzoek Zuidoost-Brabant 2014 In het najaar 2014 is in Zuidoost-Brabant een regionaal woonbehoeftenonderzoek uitgevoerd. De resultaten van

Nadere informatie

Behoeftepeiling voor alle mensen die graag in de Walsberg willen wonen.

Behoeftepeiling voor alle mensen die graag in de Walsberg willen wonen. Behoeftepeiling voor alle mensen die graag in de Walsberg willen wonen. (Toekomstige) inwoners van De Walsberg, Dorpsraad Walsberg zet zich in voor het behoud en daar waar mogelijk voor de verbetering

Nadere informatie

Samenvatting 3. Inleiding 5. 1 Opgeleverde nieuwbouwwoningen 7

Samenvatting 3. Inleiding 5. 1 Opgeleverde nieuwbouwwoningen 7 INHOUD Samenvatting Inleiding 5 1 Opgeleverde nieuwbouwwoningen 7 De bewoners van de nieuwbouwwoningen 9.1 Nieuwbouw naar bewonerstype 9. Herkomst vestigers 10. Nieuwbouw naar eigendomsverhouding 11.4

Nadere informatie

Studentenwoonwensen Den Haag. Onderzoek naar de woonwensen van studenten in Den Haag

Studentenwoonwensen Den Haag. Onderzoek naar de woonwensen van studenten in Den Haag Studentenwoonwensen Den Haag 2015 Onderzoek naar de woonwensen van studenten in Den Haag Uitgevoerd in opdracht van DUWO Studentenhuisvesting en gemeente Den Haag Maarten Vijncke & René van Hulle 10 maart

Nadere informatie

Fact sheet Wonen in Amsterdam 2017

Fact sheet Wonen in Amsterdam 2017 Fact sheet Wonen in Amsterdam 2017 Amsterdam in het kort Er wonen 462.000 huishoudens in Amsterdam. Amsterdam telt relatief veel alleenwonenden, 49% van de huishoudens woont alleen. Gemiddeld ligt dit

Nadere informatie

Studentenwoonwensen Leiden. Maarten Vijncke & René van Hulle. ABF Research Verwersdijk 8 2611 NH Delft 015-27 99 300

Studentenwoonwensen Leiden. Maarten Vijncke & René van Hulle. ABF Research Verwersdijk 8 2611 NH Delft 015-27 99 300 Studentenwoonwensen Leiden 2015 Maarten Vijncke & René van Hulle September 2015 ABF Research Verwersdijk 8 2611 NH Delft 015-27 99 300 Copyright ABF Research 2015 De informatie in dit rapport is met de

Nadere informatie

Woningmarktrapport 3e kwartaal 2015. Gemeente Rotterdam

Woningmarktrapport 3e kwartaal 2015. Gemeente Rotterdam Woningmarktrapport 3e kwartaal 215 Gemeente Rotterdam Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 9 Aantal verkocht 8 7 6 5 4 3 2 1 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 4e kwartaal

Nadere informatie

Woonwensenonderzoek Valkenswaard %

Woonwensenonderzoek Valkenswaard % Woonwensenonderzoek 2017 De Metropoolregio Eindhoven laat sinds de jaren 80 met enige regelmaat voor de 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant onderzoek uitvoeren naar de woningmarkt. In 2017 werd besloten om

Nadere informatie

Factsheet Peiling woonvoorkeuren en reacties beleidsplannen uitkomsten WoON-module Wens en Werkelijkheid

Factsheet Peiling woonvoorkeuren en reacties beleidsplannen uitkomsten WoON-module Wens en Werkelijkheid Factsheet Peiling woonvoorkeuren en reacties beleidsplannen uitkomsten WoON-module Wens en Werkelijkheid Inleiding: tijd voor een tussenmeting De basismodule van het WoonOnderzoek Nederland 2009 (WoON2009)

Nadere informatie

* 44 mensen geven aan te willen verhuizen binnen 5 jaar en nog eens 27 tussen 5 en 10 jaar

* 44 mensen geven aan te willen verhuizen binnen 5 jaar en nog eens 27 tussen 5 en 10 jaar Enquête Woonbehoefte Na het gereedkomen van de Woonvisie is het dorpsberaad gestart met de uitwerking om tot dit gewenste beeld te komen. Als eerste is d.m.v. een enquête geïnventariseerd wat de vraag

Nadere informatie

Naar een woonvisie voor Waterland

Naar een woonvisie voor Waterland Naar een woonvisie voor Waterland Informatieavond Raad 29 oktober 2015 de ruyterkade 112 1011ab amsterdam www.rigo.nl OPZET 1. Welkom en opening door de wethouder 2. Naar een woonvisie voor Waterland 3.

Nadere informatie

Rookmelders Omnibusonderzoek 2011

Rookmelders Omnibusonderzoek 2011 Omnibusonderzoek 2011 Onderzoekskader Omnibusonderzoeken 2011 Opdrachtgever Brandweer en rampenbestrijding (Marry Borst) Uitvoering Gemeente Alkmaar, Concerncontrol, Team Onderzoek en Statistiek (Aad Baltus)

Nadere informatie

BURGERPANEL CAPELLE OVER WONEN

BURGERPANEL CAPELLE OVER WONEN BURGERPANEL CAPELLE OVER WONEN Gemeente Capelle aan den IJssel December 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017 / 226 Datum

Nadere informatie

Gouda ligt centraal in de Randstad en is gelet op het inwonertal de 46e gemeente van Nederland. De Atlas voor

Gouda ligt centraal in de Randstad en is gelet op het inwonertal de 46e gemeente van Nederland. De Atlas voor 3. Fysieke kwaliteit 3.1 Wonen en stedelijkheid Samenvatting: Woonaantrekkelijkheidsindex ligt centraal in de Randstad en is gelet op het inwonertal de 46e gemeente van Nederland. De Atlas voor Gemeenten

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 10.0986, d.d. 28 september 2010 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Aanbieding onderzoek Scheefwonen BESLUITEN Behoudens advies van de commissie 1. kennis te nemen van het onderzoeksrapport Scheefwonen

Nadere informatie

PFM PFM Wonen 2016

PFM PFM Wonen 2016 PFM 2016 PFM Wonen 2016 Actualisering PFM Wonen Oss Verkenning, raadspodium Oss, maart 2017 PFM 2016 Wat is PFM? Ontwikkelingen 2010-2016 Woonwensonderzoek 2015 Eerste contouren Pfm 2016 PFM 2016 Wat is

Nadere informatie

OMNIBUSENQUÊTE deelrapport WONEN

OMNIBUSENQUÊTE deelrapport WONEN OMNIBUSENQUÊTE 2010 deelrapport WONEN Zoetermeer, 28 februari 2011 Gemeente Zoetermeer Hoofdafdeling Bestuur Afdeling Facilitair Bedrijf Onderzoek & Statistiek Aad Kalisvaart INHOUDSOPGAVE Blz. SAMENVATTING

Nadere informatie

Oegstgeest aan de Rijn: realisatie van een woningbouwbehoefte

Oegstgeest aan de Rijn: realisatie van een woningbouwbehoefte Oegstgeest aan de Rijn: realisatie van een woningbouwbehoefte Stap 1 van de Ladder voor Duurzame Verstedelijking schrijft voor dat een stedelijke ontwikkeling past binnen de regionale behoefte. Provincie

Nadere informatie

Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht

Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht Stand van zaken zomer 2014 Inleiding Op dit moment volstrekt zich een grote verandering binnen de sociale huursector. Dit is het gevolg van het huidige

Nadere informatie