De volgende vragen gaan over de wijk of het dorp waar u woont. ALGEMENE VRAGEN 1. Wat is uw geslacht? 1 man 44,3% 2 vrouw 55,7%

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De volgende vragen gaan over de wijk of het dorp waar u woont. ALGEMENE VRAGEN 1. Wat is uw geslacht? 1 man 44,3% 2 vrouw 55,7%"

Transcriptie

1 ALGEMENE VRAGEN 1. Wat is uw geslacht? 1 man 44, 2 vrouw 55,7% 2. Wat is uw leeftijd? Gem.51 jaar 3. Heeft u thuiswonende kinderen? 1 ja 37,6% 2 nee 62,4% 4. Uit hoeveel personen bestaat uw huishouden? (uzelf meegeteld) gem. 2,8.personen. 5. Wat is uw postcode? 5a Wat is uw wijknr.? (zie linksboven brief) 6. Wat is uw burgerlijke staat? 1 ongehuwd, nooit gehuwd geweest 11,7 % 2 gehuwd of samenwonend 79,7 % 3 gescheiden of gescheidend levend 12,0 % 4 weduwe of weduwnaar 4,50 % 7. Bent u zelf of is één van uw ouders buiten Nederland geboren? 1 ja 6, 2 nee 92,7% 3 weet niet 0, 8. Wat is uw hoogst voltooide opleiding? 9. Wat is uw hoofdbezigheid overdag? 1 - lagere school/basisonderwijs 7,00% 1 - student / scholier 3,8% 2 - lager beroepsonderwijs, zoals 20,7% 2 - werkt in loondienst 39, (LTS, LHNO, lagere tuinbouwschool) 3 - werkt als zelfstandige 7,4% 3 - (M)ULO, MAVO 12, 4 - werkt in eigen huishouding 17,5% 4 - middelbaar beroepsonderwijs, zoals 5 - werkloos / AWW / WAO 6, (MBO, LO-akte, MTS, MEAO) 27,4% 6 - gepensioneerd / VUT 20,7% 5 - MMS, HAVO, HBS, Lyceum, Athenaeum 7,1 % 7 - anders nl..4, 6 - HBO (HTS, HEAO, MO-akte) 19,2 % 7 - universitair onderwijs 3,8 % 8 - anders nl 1,9 % 10. Bent u in Drenthe geboren? 1 ja 57, 2 nee 42,7% 11. Heeft u een koop of huurwoning? 1 koop 79,6% 2 huur 20,4% 12. Hoe lang woont u in de wijk/het dorp waar u nu woont?.... jaar gem.19 jaar 13. Wat is het netto maandinkomen van uw huishouden? 1 minder dan 850,- per maand 3, 2 850,- tot 1.200,- per maand 11,0% ,- tot 1.750,- per maand 20,6% ,- tot 3.050,- per maand 33,4% ,- of meer per maand 10,5% 6 Weet ik niet/wil ik niet zeggen 21,2% 14. Hoeveel tijd besteed u gemiddeld per week aan betaald werk (exclusief reistijd woon-werkverkeer)? Gemiddeld aantal uren betaald werk per week = gem. 21,3 uur 14a. Hoe ervaart u de informatieverstrekking met betrekking tot de wegomleggingen? zeer goed zeer slecht (cijfer omcirkelen dat van toepassing is) gem. 6,1 De volgende vragen gaan over de wijk of het dorp waar u woont. 15. Voelt u zich betrokken bij uw wijk of dorp? 1 ja 66,8 % 2 nee 33,2 % 16. Voelt u zich wel eens onveilig? 2,7% neen 14,8% heel vaak 32,2% neutraal 11,8% niet vaak 2% nooit 17. Wilt u een rapportcijfer geven voor de wijk of het dorp waar u woont? zeer goed zeer slecht (cijfer omcirkelen dat van toepassing is) gem. 7,2 18. In onderstaande vraag wordt naar de kwaliteit gevraagd van een aantal activiteiten en voorzieningen in uw wijk of dorp. Wilt u aangeven hoe u de onderstaande onderwerpen waardeert. Goed tot gaat slecht tot weet niet/ zeer goed wel zeer slecht geen mening a. Het gebouw van het wijk- of dorpscentrum. 1 42% 2 16% 3 10% 4 32% b. De activiteiten in het wijk/dorpscentrum % 3 6% 4 36% c. De winkelvoorzieningen in uw wijk/dorp % 3 16% 4 6%

2 d. De hoeveelheid groenvoorzieningen. 1 68% % 4 2% e. Het onderhoud van de groenvoorzieningen. 1 45% % 4 f. Het onderhoud van wegen, fietspaden en trottoirs. 1 34% 2 35% 3 28% 4 g. Het schoonhouden van de straten. 1 44% 2 34% 3 20% 4 2% h. Het ophalen van het huisvuil. 1 81% 2 12% 3 6% 4 2% i. De verkeersveiligheid. 1 41% 2 35% 3 22% 4 j. De recreatiegelegenheden in uw wijk/dorp. 1 31% % 4 22% k. De ontmoetingsgelegenheden in uw wijk/dorp. 1 32% % l. De speelvoorzieningen voor kinderen. 1 34% 2 24% m Activiteiten voor jongeren. 1 16% 2 21% 3 21% 4 42% n. Activiteiten voor ouderen. 1 28% 2 20% 3 11% 4 41% o. Het bibliotheekfiliaal (indien aanwezig). 1 47% % p. Uw eigen woning. 1 86% 2 8% 3 2% 4 4% q. Uw woonomgeving. 1 77% 2 15% 3 5% 4 r. Speelmogelijkheden voor de kinderen. 1 36% % 4 2 s. De straatverlichting. 1 66% 2 21% 3 11% 4 t. De basisscholen. 1 57% 2 3 4% 4 2 u. Het openbaar vervoer. 1 24% 2 20% 3 22% 4 34% v. De parkeergelegenheid op straat. 1 37% 2 25% w.de bereikbaarheid van de buurt met de auto % Wilt u bij de volgende uitspraken aangeven mee groten- groten- mee weet niet/ in hoeverre u het er mee eens bent? eens deels deels mee mee oneens geen mening eens oneens a. De bewoners bij mij in de wijk/in het dorp 44% 44% 5% 4% gaan vriendschappelijk met elkaar om. b. Ik voel mij veilig in mijn wijk/dorp. 51% 40% 5% 2% 2% De volgende vragen hebben betrekking op de gehele gemeente Hoogeveen 20. Kunt u een rapportcijfer geven voor de gehele gemeente Hoogeveen als woonplaats? (cijfer omcirkelen dat van toepassing is) zeer goed zeer slecht gem. 7,0 21. In onderstaande vraag wordt naar de kwaliteit gevraagd van een aantal activiteiten en voorzieningen in de gemeente Hoogeveen. Wilt u per vraag aangeven wat u van de activiteiten/voorzieningen vindt? Goed tot gaat slecht tot weet niet/ zeer goed wel zeer slecht geen mening a. Onderhoud wegen fietspaden en trottoirs 1 34% 2 45% % b. Het schoonhouden van de straten. 1 48% 2 37% % c. 's Winters: de gladheidbestrijding. 1 52% % 4 d De verkeersveiligheid. 1 42% 2 44% 3 11% 4 2% e. Cultureel centrum "De Tamboer". 1 72% 2 8% 3 2% 4 18% f. De uitgaansmogelijkheden % 3 11% 4 18% g. De sportvoorzieningen % 3 2% 4 15% h. De centrale bibliotheek aan de Bentinckslaan. 1 67% 2 10% 3 1% 4 22% i. Hoogeveen als koopcentrum. 1 62% 2 31% 3 5% 4 2% j. De Hoogeveense binnenstad als gezellige binnenstad1 25% 2 47% 3 24% 4 k. Hoogeveen als plaats om te wonen. 1 65% 2 27% 3 4 5% l. Het gemeentebestuur van Hoogeveen. 1 32% 2 31% 3 8% 4 2 m. Het ambtelijk apparaat van de gemeente Hoogeveen. 1 27% % 4 30% n. Zwembad "De Dolfijn" % 3 10% 4 30% o. Cultureel activiteitencentrum "Het Podium". 1 17% 2 15% % p. De muziekschool. (Scala) 1 27% 2 7% 3 1% 4 64% q. CKV (cursussen tekenen, schilderen, e.d.) (Scala) % 3 1% 4 7 r. Evenementen in het centrum (zoals Cascadefestival e.d.) 1 42% 2 28% 3 4% 4 26% s. Hoogeveen als veilige stad. 1 37% % 4 6% t. Hoogeveen als stad om te werken. 1 45% 2 21% 3 5% 4 2 u. Hoogeveen als onderwijsstad. 1 38% 2 31% 3 7% 4 24% v. Het onderhoud van de groenvoorzieningen. 1 40% 2 38% 3 17% 4 5% w. Het totale winkelaanbod. 1 66% 2 28% 3 5% 4 2% x. De gezondheidszorgvoorzieningen in het algemeen % 3 2% 4 4% y. Welzijnsvoorzieningen (buurthuis/jongerencentrum). 1 28% 2 22% 3 5% 4 45% z. De fietsvriendelijkheid van de gemeente. 1 54% 2 32% 3 4 5% aa. De parkeermogelijkheden in de gemeente 1 42% 2 35% %

3 ab. Het openbaar vervoer in de gemeente. 1 24% 2 26% % 22. Hieronder willen wij u een aantal stellingen o.a. over de volgende voorzieningen in Hoogeveen voorleggen. Wilt u bij elke stelling aangeven in welke mate u het met de stelling eens bent? mee groten- groten- mee weet niet/ eens deels deels oneens geen mee mee mening eens oneens a. De "Tamboer" is er ook voor mij. 44% 30% 7% 7% 12% b. De bibliotheek is er ook voor mij. 55% 25% 4% 14% c. De muziekschool is er ook voor mij. 20% 1 6% 46% d. Het CKV (cursussen tekenen, schilderen, beeldhouwen e.d.) is er ook voor mij. 15% 15% 8% 11% 52% e. Het wijk-/dorpsgebouw is er ook voor mij. 20% 27% 10% 10% 3 f. Het cultureel activiteitencentrum "Het Podium" is er ook voor mij. 10% 15% 15% 51% g. Het zwembad "De Dolfijn" is er ook voor mij. 3 34% 8% 5% 20% h. Straatevenementen als Cascade festival e.d. zijn er ook voor mij. 2 32% 10% 7% 21% i. Ik denk positief over Hoogeveen. 34% 51% Hieronder volgen enkele vragen met betrekking tot uw mening ten aanzien van cultuur en de culturele initiatieven in Hoogeveen. 1. Heeft u van Hartstocht Hoogeveen gehoord? 1 ja 81,6% 2 nee 18,4% 2. Op welke wijze heeft u hiervan gehoord? 25,4% gezien 4 gelezen 21, gehoord 7,7% bezocht 2,7% deelgenomen (meerdere antwoorden mogelijk) 3. Hoogeveen was afgelopen jaar (2007) het Culturele hart van Drenthe met o.a het project hartstocht Hoogeveen, is mede hierdoor uw interesse voor cultuur toegenomen? 1 ja 14,5% 2 nee 85,5% 4. Als u uw waardering voor cultuur en culturele evenementen in cijfers mag uitdrukken hoe zijn deze dan over het jaar 2006 en 2007 verdeeld. cijfer 2006 zeer goed zeer slecht gem. 6,4 cijfer 2007 zeer goed zeer slecht gem. 6,7 Dit was de laatste vraag. Vriendelijk dank voor uw moeite, Het gemeentebestuur. Ruimte voor Algemene opmerkingen;..

4 Respons omnibusenquête Uitkomst vraag 1; soort geslacht per gebied 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 45,8% 54,2% man vrouw 47, 52,1% 41,1% 58, 45, 54,1% 24,2% 75,8% totaal gem. 44, 55,7%

5 Respons omnibusenquête Uitkomst vraag 2; leeftijd per gebied ,58 gem. leeftijd 54,33 49,35 48,09 47,42 totaal gem. 50,97

6 Respons omnibusenquête Uitkomst vraag 3; Heeft u thuiswonende kinderen? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 27,5% 72,5% 27,8% 72,2% 44, 55,7% 43,1% 56, ja nee 45,5% 54,5% totaal gem. 37,6% 62,4%

7 Respons omnibusenquête Uitkomst vraag 4; Uit hoeveel personen bestaat uw huishouden? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 3,5% 2,8% 10,4% 13,2% 18,1% 52,1% 1, 5,2% 10,7% 15,0% 18,0% 49,8% 3,4% 7, 10,2% 13,6% 22,6% 42, 1 pers. 4,0% 6, 12, 13, 23,5% 40,1% 2 pers. 3 pers. 4 pers. 0,00 6,1% 12,1% 18,2% 24,2% 39,4% 5 pers. 6 en meer pers. totaal gem. 2, 9,0% 11, 12,0% 19,5% 44,7%

8 Respons omnibusenquête Uitkomst vraag 6; Wat is uw burgelijke staat? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 6,6% 8,8% 10,4% 79,4% 7,4% 10,7% 13,0% 74,8% 10,5% 13,6% 81,7% 1, 3,7% 12,8% 12, ongehuwd, nooit gehuwd geweest gehuwd of samenwonend 81,4% 12, gescheiden of gescheidend levend 12,1% weduwe of weduwnaar 83, 3,2% 11,7% totaal gem. 12,0% 79,7% 4,5%

9 Respons omnibusenquête Uitkomst vraag 7; Bent u zelf of is één van uw ouders buiten Nederland geboren? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 0,7% 6,0% 93, 0,00 6,7% 93, 0,4% 7, 91,7% 0, 6,5% 93,1% totaal gem. 0,00 0, 6, 8,8% ja nee weet niet 91,2% 92,7%

10 Respons omnibusenquête Uitkomst vraag 8; Wat is uw hoogst voltooide opleiding? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 34,8% 48,6% 16,7% laag opgeleid 35,5% 41,1% middelhoog opgeleid hoog opgeleid 23,4% 11,7% 53, 35,0% 35,7% 47,4% 16,8% 18,2% 60,6% 21,2% 28,4% totaal gem. 48,1% 23,5%

11 Respons omnibusenquête Uitkomst vraag 9; Wat is uw hoofdbezigheid overdag? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 0,8% 5,8% 6,6% 9,1% 17,4% 27, 33,1% 5,6% 4,2% 6,6% 2, 17,4% 30,5% 33, 3,4% 5,0% 5, 3,4% 16,0% 16,8% 49,6% 0,00 3, 3,0% 6,1% 6,1% 6,1% 6,1% 8,2% 9,1% 15,1% 20,4% 36,4% 40,1% 39,4% student / scholier werkt in loondienst werkt als zelfstandige werkt in huishouding werkloos / AWW / WAO totaal gem. 3,8% 7,4% 6, 4, 17,5% 20,7% 39, gepensioneerd / VUT anders

12 Respons omnibusenquête Uitkomst vraag 10; Bent u in Drenthe geboren? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 39,6% 60,4% 42,1% 57, ja nee 41,5% 58,5% 32,5% 67,5% 29,4% 70,6% totaal 42,7% 57,

13 Respons omnibusenquête Uitkomst vraag 11; Heeft u een koop of huurwoning? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 30,8% 69,2% koop huur 27,8% 72,2% 13,4% 86,6% 17,6% 82,4% 3,0% 97,0% totaal 20,4% 79,6%

14 Respons omnibusenquête Uitkomst vraag 12; Hoe lang woont u in de wijk/het dorp waar u nu woont? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 14, 34,0% 51,1% 11,0% 28,1% 61,0% 21,5% 35,0% 43,5% 9,7% 24,2% 66,1% 18,8% 40,6% 0 t/m 3 jaar 40,6% 4 t/m 12 jaar 14, langer dan 13 jaar totaal 30,0% 55,7%

15 Respons omnibusenquête Uitkomst vraag 13; Wat is het netto maandinkomen van uw huishouden? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 5,1% 6,5% 13,8% 16,7% 26,8% 31,2% minder dan 850,= p mnd. 850,= tot 1.200,= p mnd ,= tot 1.750,= p mnd. 3,5% 3,1% 6,2% 6,2% 13,7% 13,1% 17,6% 18,5% 18, 23,8% 35,2% 1.750,= tot 3.050,= p mnd ,= of meer per mnd. weet niet of wil niet zeggen 40,2% 2,8% 8,4% 11,5% 23, 27,2% 26,8% 0,00 3,1% 6, 12,5% 31, 46, totaal 3, 11,0% 10,5% 20,6% 21,2% 33,4%

16 Respons omnibusenquête Uitkomst vraag 14; Hoeveel tijd besteedt u gem. per week aan betaald werk? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 19,0% 20,6% 0 tot 12 uur 52,4% 7, 12 tot 24 uur 12,6% 14,6% 20,4% 24 tot 40 uur 40 uur en meer 52,4% 8,4% 31, 45,8% 14,5% 13,7% 18, 54, 13,1% 3,8% 23,1% 46,2% 26, 12,4% totaal 23,5% 50,7% 13,5%

17 Respons omnibusenquête Uitkomst vraag 14a; Hoe ervaart u de informatieverstrekking m.b.t. de wegomleggingen? 5 5,2 5,4 5,6 5,8 6 6,2 6,4 6,6 6,8 7 5,94 6,11 6,38 5,79 5,76 gemiddeld cijfer Total 6,05

18 Respons omnibusenquête Uitkomst vraag 15; Voelt u zich betrokken bij uw wijk of dorp? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 34,8% 65,2% 36,5% 63,5% ja nee 37,1% 62, 25,5% 74,5% 41,2% 58,8% totaal 33,2% 66,8%

19 Respons omnibusenquête Uitkomst vraag 16; Voelt u zich wel eens onveilig? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 2,8% 3,5% 9, 20,6% 29,8% 33, neen heel vaak neutraal 3,8% 1,7% 3,4% 0,8% 9,8% 12,1% 12,5% 17, 30,6% 36,2% 35,1% 36,2% niet vaak nooit weet niet / n.v.t. 0,7% 3,0% 12,5% 13, 26,1% 43, 0,00 5, 8,8% 11,8% 35, 38,2% totaal 2,7% 2,0% 11,8% 14,8% 32,2% 36,5%

20 Respons omnibusenquête Uitkomst vraag 17; Wilt u een rapportcijfer geven voor de wijk of het dorp waar u woont? 6 6,2 6,4 6,6 6,8 7 7,2 7,4 7,6 7,8 8 7,06 6,99 7,41 7,20 6,85 gemiddeld cijfer totaal 7,17

21 Respons omnibusenquête Uitkomst vraag 17; Wilt u een rapportcijfer geven voor de wijk of het dorp waar u woont? Trendlijn sinds 1999 (geclusterd gebied) 7,5 7,4 7,3 7,2 7,1 7,0 6,9 6,8 6,7 6,6 6,5 6, gebied Centrum 7,2 7,1 7,1 7,1 6,8 6,9 7,0 6,8 7,1 gebied om het Centrum 6,9 6,5 6,9 7,0 7,1 7,1 7,1 6,9 7,0 gebied De Weide 7,3 7,4 7,2 7,3 7,3 7,3 7,4 7,2 7,4 gebied de Dorpen 7,1 7,1 7,0 7,0 7,0 7,1 7,1 7,1 7,1

22 Respons omnibusenquête Uitkomst vraag 18 waardering activiteiten en voorzieningen in eigen wijk of dorp. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% waardering kwaliteit gebouw wijk/dorpcentrum in wijk/dorp 42% 16% 10% 32% waardering activiteiten in wijk/dorpcentrum in wijk/dorp 3 20% 6% 36% waardering winkelvoorzieningen in wijk/dorp 6 16% 15% 6% waardering hoeveelheid groenvoorzienigen in wijk/dorp 68% 2 7% 2% waardering onderhoud groenvoorzieningen in wijk/dorp 45% 2 22% waardering onderhoud wegen fietspaden en troittoirs in wijk/dorp 34% 35% 28% waardering schoonhouden van de straten in wijk/dorp 44% 34% 20% 2% waardering ophalen huisvuil in wijk/dorp 81% 12% 6% 2% waardering verkeersveiligheid in wijk/dorp 41% 35% 22% waardering recreatiegelegenheden in wijk/dorp 31% 2 18% 22% waardering ontmoetingsgelegenheden in wijk/dorp 32% % waardering speelvoorzieningen in wijk/dorp 34% 24% 1 2 waardering activiteiten voor jongeren in wijk/dorp 16% 21% 21% 42% waardering activiteiten voor ouderen in wijk/dorp 28% 20% 11% 41% waardering bibliotheekfiliaal in wijk/dorp 47% 1 37% waardering van uw eigen woning 86% 8% 2% 4% waardering van uw eigen woonomgeving 77% 15% 5% waardering speelmogelijkheden kinderen in wijk/dorp 36% 2 18% 2 waardering straatverlichting in wijk/dorp 66% 21% 11% waardering basisscholen in wijk/dorp 57% 4% 2 waardering openbaar vervoer in wijk/dorp 24% 20% 22% 34% waardering parkeergelegenheid op straat in wijk/dorp 37% 25% 2 waardering bereikbaarheid met auto van de wijk/dorp 7 1 5% goed tot zeer goed gaat wel slecht tot zeer slecht weet niet / geen mening

23 Respons omnibusenquête Uitkomst vraag 20e en 20f ; Wilt u aangeven hoe u deze onderwerpen waardeert. (GROENHOEVEELHEID EN GROENONDERHOUD) 7,50 7,25 7,00 6,75 6,50 6,25 6,00 5,75 5, onderhoud groenvoorzieningen in wijk dorp 6,16 6,12 6,21 6,36 6,30 6,43 6,41 6,35 6,30 hoeveelheid groenvoorzieningen in wijk dorp 7,04 7,08 7,12 7,13 7,20 7,04 7,04 7,06 7,07

24 Respons omnibusenquête Uitkomst vraag 20a, 20b, 20c en 18h ; Wilt u aangeven hoe u deze onderwerpen waardeert. (GRIJSONDERHOUD) 7,50 7,25 7,00 6,75 6,50 6,25 6,00 5,75 5,50 onderhoud wegen, fietspaden en trottoirs in Gem. Hoogeveen ,30 6,35 6,26 6,51 6,35 6,38 6,27 6,24 6,18 schoonhouden straten in Gem. Hoogeveen 6,70 6,57 6,53 6,68 6,61 6,64 6,58 6,49 6,51 ophalen huisvuil in wijk dorp 7,33 7,30 7,34 7,39 7,43 7,38 7,44 7,36 7,31 gladheidsbestrijding in Hoogeveen 6,05 5,87 6,33 6,44 6,64 6,52 6,31 6,35 6,56

25 Respons omnibusenquête Uitkomst vraag 18l, 18r, 18j, 18k, 21g, 21x, 21y ; Wilt u aangeven hoe u deze onderwerpen waardeert. (VOORZIENINGEN) 7,50 7,25 7,00 6,75 6,50 6,25 6,00 5,75 5,50 speelvoorzieningen in wijk/dorp 6,42 6,41 6,27 6,49 6,49 6,40 6,38 6,37 6,21 Speelmogelijkheden kinderen in wijk/dorp 6,26 ontmoetingsgelegenheden in wijk/dorp 6,34 6,27 6,30 6,36 6,37 6,41 6,39 6,33 6,35 recreatiegelegenheden in wijk/dorp 6,24 6,20 6,24 6,18 6,31 6,30 6,27 6,10 6,20 sportvoorzieningen in Hoogeveen 7,00 7,35 7,11 7,24 7,28 7,23 7,27 7,25 7,26 gezondheidsvoorzieningen algemeen in Hoogeveen welzijnsvoorzieningen in Hoogeveen 6,62 7,32

26 Respons omnibusenquête Uitkomst vraag 21f, 21j, en 21r ; Wilt u aangeven hoe u deze onderwerpen waardeert. (UITGAANSGELEGENHEDEN) 7,50 7,25 7,00 6,75 6,50 6,25 6,00 5,75 5, uitgaansmogelijkheden in Hoogeveen 6,29 6,51 6,35 6,24 6,38 6,31 6,42 6,36 6,58 Hoogeveen als gezellige binnenstad 6,27 6,05 5,91 5,92 5,73 5,87 5,98 5,90 5,98 evenementen in het Centrum 6,90 6,78 6,82 6,71 6,66 6,66 6,62 6,81

27 Respons omnibusenquête Uitkomst vraag 21i, 21w, en 18c ; Wilt u aangeven hoe u deze onderwerpen waardeert (WINKELVOORZIENINGEN) 7,50 7,25 7,00 6,75 6,50 6,25 6,00 5,75 5, Hoogeveen als koopcentrum 6,98 6,85 6,73 6,72 6,68 6,68 6,82 6,77 6,96 totale winkelaanbod in Hoogeveen 7,00 winkelvoorzieningen in wijk/dorp 6,54 7,16 7,16 7,12 7,25 6,66 6,65 6,68 6,82

28 Respons omnibusenquête 2007 Uitkomst vraag 18w, 21z, 21aa en 21 ab; Hoe waardeert u deze voorzieningen? 6,2 openbaar vervoer in Hoogeveen parkeermogelijkheden in Hoogeveen bereikbaarheid met auto van wijk/dorp 6,3 fietsvriendelijkheid in Hoogeveen 1 7,3 6,7 5,5 5,75 6 6,25 6,5 6,75 7 7,25 7,5

29 waardering van uw eigen woning 8,0% slecht tot zeer slecht 0, koop huur 22, gaat wel 4,7% 62,2% goed tot zeer goed 92,0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

30 waardering van uw eigen woonomgeving 10,6% slecht tot zeer slecht 3, koop huur 25,4% gaat wel 12,8% 60,8% goed tot zeer goed 81,4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

31 7,60 Respons omnibusenquête Uitkomst vraag 18 waardering activiteiten en voorzieningen in eigen wijk of dorp. Trendlijn sinds centrale bibliotheek 7,50 cultureel centrum De Tamboer 7,40 sportvoorzieningen in Hoogeveen 7,30 Muziekschool 7,20 Hoogeveen als plaats om te wonen 7,10 Centrum voor Kunstzinnige Vorming 7,00 Hoogeveen als stad om te werken 6,90 Hoogeveen als koopcentrum 6,80 Hoogeveen als onderwijsstad 6,70 evenementen in het Centrum 6,60 cultureel centrum het Podium 6,

32 6,90 Respons omnibusenquête Uitkomst vraag 18 waardering activiteiten en voorzieningen in eigen wijk of dorp. Trendlijn sinds zwembad De Dolfijn 6,80 schoonhouden straten in Hoogeveen 6,70 6,60 6,50 6,40 6,30 verkeersveiligheid in Hoogeveen uitgaansmogelijkheden in Hoogeveen gladheidsbestrijding in Hoogeveen Hoogeveen als veilige stad 6,20 gemeentebestuuur Hoogeveen 6,10 6,00 5,90 5,80 onderhoud wegen, fietspaden en trottoirs in Hoogeveen ambtelijk apparaat Hoogeveen Hoogeveen als gezellige binnenstad 5,

33 Respons omnibusenquête Uitkomst vraag 19a; De bewoners bij mij in de wijk / in het dorp gaan vriendschappleijk met elkaar om. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 4 45% 8% 2% 1% 37% 45% 8% 4% 6% 45% 45% 4% 4% 50% 42% 1% 4% 44% 47% 0% 6% totaal 44% 44% 5% 4% mee eens grotendeels mee eens grotendeels mee oneens mee oneens weet niet / geen mening

34 Respons omnibusenquête Uitkomst vraag 19b; Ik voel mij veilig in mijn wijk / dorp. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 50% 4 6% 1% 0% 44% 4 6% 5% 2% 51% 4 5% 0,4% 1% 57% 35% 2% 2% 47% 47% 6% 0% 0% totaal 51% 40% 5% 2% 2% mee eens grotendeels mee eens grotendeels mee oneens mee oneens weet niet / geen mening

35 Respons omnibusenquête Uitkomst vraag 20; Wilt u een rapportcijfer geven voor de gehele gemeente Hoogeveen? 6 6,2 6,4 6,6 6,8 7 7,2 7,4 7,6 7,8 8 6,88 7,02 7,20 6,86 7,03 gem. cijfer totaal 7,00

36 Respons omnibusenquête Uitkomst vraag 21 waardering activiteiten en voorzieningen 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% waardering onderhoud wegen fietspaden en trottoirs in gem. Hoogeveen waardering schoonhouden straten in gem.hoogeveen waardering gladheidsbescherming gem. Hoogeveen waardering verkeersveiligheid gem. hoogeveen waardering cultureel centrum de tamboer waardering uitgaansmogelijkheden in Hoogeveen waardering sportvoorzieningen in Hoogeveen waardering centrale bibliotheek waardering Hoogeveen als koopcentrum waardering Hoogeven als gezellige binnenstad waardering Hoogeveen als plaats om te wonen waardering gemeentebestuur van Hoogeveen waardering ambtelijk apparaat Hoogeveen waardering zwembad de Dolfijn waardering cultureel centrum het Podium waardering muziekschool (Scala) waardering CKV cursussen tekenen, schilderen e.d. (Scala) waardering evenementen in het centrum (Cascadefestival e.d.) waardering Hoogeveen als veilige stad waardering Hoogeveen als stad om te werken waardering Hoogeveen als onderwijsstad waardering onderhoud groenvoorzieningen in Hoogeveen waardering van het totale winkelaanbod waardering van de gezondheidsvoorzieningen in het algemeen waardering van de welzijnsvoorzieningen (buurthuizen/jongerencentrum) waardering van de fietsvriendelijkheid in de gemeente waardering van de parkeermogelijkheden in de gemeente waardering van het openbaar vervoer in de gemeente 34% 48% 52% 42% 4 25% 32% 27% 3 17% 15% 27% 1 28% 24% 7% 1% 42% 37% 45% 38% 40% 54% 42% 45% 1 2% 37% 1 2% 2 15% 44% 11% 2% 72% 8% 2% 18% 28% 11% 18% 6 15% 2% 15% 67% 10% 1% 22% 62% 31% 5% 1% 47% 24% 65% 27% 5% 31% 8% % 30% 27% 10% 30% 66% 7% 1% 64% 7 28% 4% 26% 4 8% 21% 5% 2 31% 7% 24% 38% 17% 66% 28% 7 15% 22% 5% 45% 32% 35% 1 26% 1 37% 6% 5% 5% 2% 2% 4% 5% 4% goed tot zeer goed gaat wel slecht tot zeer slecht weet niet / geen mening

37 waardering gemeentebestuur van Hoogeveen. goed tot zeer goed 32,2 gaat wel 30,7 slecht tot zeer slecht 7,9 weet niet / geen mening 29, % Bron: Omnibusenquête 2007 Onderzoek en Statistiek gemeente Hoogeveen

38 Respons omnibusenquête Uitkomst vraag 22; Stelling t.a.v. voorzieningen (hele gemeente) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% stelling de Tamboer is er ook voor mij 44% 30% 7% 7% 12% stelling de biblotheek is er ook voor mij 55% 25% 4% 14% stelling de muziekschool is er ook voor mij 20% 1 6% 46% stelling het CKV (cursussen tekenen en schilderen e.d.) is er ook voor mij 15% 15% 8% 11% 52% stelling het wijk/dorpsgebouw is er ook voor mij 20% 27% 10% 10% 3 stelling het cult. activiteiten centrum het podium is er ook voor mij 10% 15% 15% 51% stelling het zwembad De Dolfijn is er ook voor mij 3 34% 8% 5% 20% stelling de straatevenementen (cascadefestifal e.d.) zijn er ook voor mij 2 32% 10% 7% 21% stelling ik denk positief over Hoogeveen 34% 51% mee eens grotendeels mee eens grotendeels mee oneens mee oneens weet niet / geen mening

39 Respons omnibusenquête Uitkomst vraag 22a; Stelling de Tamboer is er ook voor mij. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 37% 31% 8% 6% 18% 4 25% 7% 7% 11% 51% 32% 4% 5% 8% 36% 3 8% 10% 1 45% 30% 15% 6% totaal 44% 30% 7% 7% 12% mee eens grotendeels mee eens grotendeels mee oneens mee oneens weet niet / geen mening

40 Respons omnibusenquête Uitkomst vraag 22b; Stelling de bibliotheek is er ook voor mij. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 54% 24% 4% 2% 16% 61% 21% 12% 62% 2 2% 2% 11% 45% 28% 6% 6% 16% 52% 3 totaal 55% 25% 4% 14% mee eens grotendeels mee eens grotendeels mee oneens mee oneens weet niet / geen mening

41 Respons omnibusenquête Uitkomst vraag 22c; Stelling de muziekschool is er ook voor mij. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 18% 15% 7% 8% 52% 18% 18% 5% 51% 26% 22% 7% 5% 40% 1 18% 6% 1 44% 30% 42% totaal 20% 1 6% 46% mee eens grotendeels mee eens grotendeels mee oneens mee oneens weet niet / geen mening

42 Respons omnibusenquête Uitkomst vraag 22d; Stelling het C.K.V. is er ook voor mij. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 11% 14% 10% 11% 55% 1 15% 6% 11% 56% 21% 18% 7% 8% 47% 1 14% 8% 14% 50% 16% 1 5 totaal 15% 15% 8% 11% 52% mee eens grotendeels mee eens grotendeels mee oneens mee oneens weet niet / geen mening

43 Respons omnibusenquête Uitkomst vraag 22e; Stelling het wijk/dorpsgebouw is er ook voor mij. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 14% 22% 15% 41% 20% 24% 12% 8% 35% 1 2 8% 10% 34% 25% 32% 8% 26% 0% 21% 18% 6% 55% totaal 20% 27% 10% 10% 3 mee eens grotendeels mee eens grotendeels mee oneens mee oneens weet niet / geen mening

44 Respons omnibusenquête Uitkomst vraag 22f; Stelling "het Podium" is er ook voor mij. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 5% 16% 16% 54% 11% % 11% 16% 11% 1 48% 16% 6% 18% 51% 6% 15% 18% 52% totaal 10% 15% 15% 51% mee eens grotendeels mee eens grotendeels mee oneens mee oneens weet niet / geen mening

45 Respons omnibusenquête Uitkomst vraag 22g; Stelling zwembad "De Dolfijn" is er ook voor mij. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 26% 31% 1 7% 2 34% 28% 8% 6% 25% 32% 38% 7% 4% 1 37% 36% 5% 5% 16% 30% 3 6% 15% totaal 3 34% 8% 5% 20% mee eens grotendeels mee eens grotendeels mee oneens mee oneens weet niet / geen mening

46 Respons omnibusenquête Uitkomst vraag 22h; Stelling straat-evenementen zijn er ook voor mij. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 26% 3 18% 32% 31% 15% 5% 17% 31% 34% 10% 7% 1 26% 28% 8% 30% % totaal 2 32% 10% 7% 21% mee eens grotendeels mee eens grotendeels mee oneens mee oneens weet niet / geen mening

47 Respons omnibusenquête Uitkomst vraag 22i; Stelling ik denk positief over Hoogeveen. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 38% 44% 10% 5% 40% 48% 7% 2% 4% 35% 54% 8% 2% 2% 28% 52% 12% 5% 4% 24% 68% totaal 34% 51% mee eens grotendeels mee eens grotendeels mee oneens mee oneens weet niet / geen mening

GROTE GEMEENTELIJKE BEVRAGING VAN en VOOR DE INWONERS VAN NEVELE

GROTE GEMEENTELIJKE BEVRAGING VAN en VOOR DE INWONERS VAN NEVELE GROTE GEMEENTELIJKE BEVRAGING VAN en VOOR DE INWONERS VAN NEVELE Nieuw Nevele organiseert een enquête waarbij het gemeentelijke beleid bevraagd wordt en waarbij tevens vragen gesteld worden over communicatie,

Nadere informatie

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan.

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan. Burgerpeiling 2013 Eind 2013 is onder 2000 inwoners van de gemeente Noordoostpolder een enquete verspreid ten behoeve van de benchmark waarstaatjegemeente.nl. De enquete vormt een onderdeel van de benchmark.

Nadere informatie

Gemeente Breda. Omnibusenquête 2015. Onderzoek en Informatie. Bekendheid Alarmnummer

Gemeente Breda. Omnibusenquête 2015. Onderzoek en Informatie. Bekendheid Alarmnummer Gemeente Breda Onderzoek en Informatie Omnibusenquête 2015 Bekendheid Alarmnummer Publicatienummer: 1790 Datum: december 2015 In opdracht van: Kabinet van de Burgemeester Uitgave: Gemeente Breda BBO/Onderzoek

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Inlogcode/ buurtnummer Enquête leefbaarheid in uw buurt Bij het onderzoeken van de leefbaarheid van de buurt, is het waardevol om te weten of er verschillen bestaan in beoordeling van de leefbaarheid naar

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Buurtnr: Enquête leefbaarheid in uw buurt Met deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven. Daarbij geldt steeds: een hoger cijfer

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt In deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven tussen de 1 (zeer negatief) en 10 (zeer positief).

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt Buurtnummer: Met deze enquête stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven van 1 (zeer negatief) tot 10 (zeer

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt Met deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven tussen de 1 (zeer negatief) en de 10 (zeer

Nadere informatie

Sterksel: in elke fase van mijn leven! Tabellenrapport

Sterksel: in elke fase van mijn leven! Tabellenrapport Sterksel: in elke fase van mijn leven! Tabellenrapport Sterksel: in elke fase van mijn leven! Tabellenrapport mevrouw M. Tan MSc het PON, kennis in uitvoering Tilburg, april 2014 Colofon Het PON heeft

Nadere informatie

1 Man... jaar 2 Vrouw. 3. Leefsituatie: 1 Gehuwd 2 Ongehuwd samenwonend 3 Alleenstaand 4 Bij ouders wonend 5 Anders*, nl...

1 Man... jaar 2 Vrouw. 3. Leefsituatie: 1 Gehuwd 2 Ongehuwd samenwonend 3 Alleenstaand 4 Bij ouders wonend 5 Anders*, nl... BIJLAGE 1 Enquête werknemers I PERSOONLIJKE GEGEVENS 1. Geslacht: 2. Leeftijd: 1 Man... jaar 2 Vrouw 3. Leefsituatie: 1 Gehuwd 2 Ongehuwd samenwonend 3 Alleenstaand 4 Bij ouders wonend 5 Anders*, nl...

Nadere informatie

U gaat de vragenlijst Kansen in Kaart (KiK) invullen. Voordat u begint is het goed een aantal dingen te weten.

U gaat de vragenlijst Kansen in Kaart (KiK) invullen. Voordat u begint is het goed een aantal dingen te weten. De begeleidende instructie brief: Vragenlijst Kansen in Kaart (KiK) U gaat de vragenlijst Kansen in Kaart (KiK) invullen. Voordat u begint is het goed een aantal dingen te weten. Instructie Omcirkel of

Nadere informatie

INSCHRIJFFORMULIER HUISARTSENPRAKTIJK VLOEDBELD WIERDEN

INSCHRIJFFORMULIER HUISARTSENPRAKTIJK VLOEDBELD WIERDEN INSCHRIJFFORMULIER HUISARTSENPRAKTIJK VLOEDBELD WIERDEN Oude gegevens Naam vorige huisarts Adres & telefoonnummer vorige huisarts Reden vertrek vorige huisarts o verhuizing o anders, namelijk... Hoofdbewoner

Nadere informatie

Vragenlijst Kansen in Kaart (KiK) Naam: BSN: kenmerk:

Vragenlijst Kansen in Kaart (KiK) Naam: BSN: kenmerk: Vragenlijst Kansen in Kaart (KiK) Naam: BSN: kenmerk: Voor u ligt de vragenlijst dat hoort bij het project Kansen in Kaart (KiK). Voordat u begint is het goed een aantal dingen te weten. Het invullen van

Nadere informatie

Aanleiding. Inleiding

Aanleiding. Inleiding Aanleiding De beweegreden van ons onderzoek is de huidige kritiek op de Vinex - wijk, geuit door verschillende betrokken organisaties binnen het bouwproces. Ons doel is hierbij het in kaart brengen van

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt In deze enquête stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven van 1 (zeer negatief) tot en met 10 (zeer positief).

Nadere informatie

Vragenlijst Dichterbij lezersonderzoek

Vragenlijst Dichterbij lezersonderzoek Vragenlijst Dichterbij lezersonderzoek Rabobank A. Introductievragen Welkom op deze website van Rabobank . Hier willen wij u graag een aantal vragen stellen over ons

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier TERUGGENOMEN 18 MAART 2008 UITGESTELD OPENBAAR B&W.nr.: 08.0216, d.d. 18 maart 2008 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Vragenlijst Stadsenquete 2008, onderdeel Veelkleurig Leiden BESLUITEN Behoudens advies

Nadere informatie

CONCEPT - Gemeente Overbetuwe Omgerekende resultaten Najaar 2008 Najaar 2010 Het PON februari 2011

CONCEPT - Gemeente Overbetuwe Omgerekende resultaten Najaar 2008 Najaar 2010 Het PON februari 2011 CONCEPT - Gemeente Overbetuwe Najaar 2008 Gem. DE BURGER ALS KIEZER KIEZER: Als kiezer heb ik invloed op wat er in de gemeente gebeurt 5,8 360 5,9 411 5,8 KIEZER: Ik voel mij vertegenwoordigd door de gemeenteraad

Nadere informatie

De vragen zullen gewaardeerd worden op een schaal van 1 tot 10, waarbij 1 zeer slecht en 10 uitstekend is.

De vragen zullen gewaardeerd worden op een schaal van 1 tot 10, waarbij 1 zeer slecht en 10 uitstekend is. Enquête Kort Haarlem In totaal hebben 151 mensen de enquête teruggestuurd, dit is een goede respons voor deze steekproef. Deze mensen zijn ingedeeld in vier gebieden binnen de wijk Kort Haarlem: - Witte

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt In deze enquête stellen wij u graag een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven tussen de 1 (zeer negatief) en 10 (zeer positief).

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt Buurtnr: Met deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven. Daarbij geldt: een hoger cijfer (10)

Nadere informatie

Enquête Burgertevredenheidsonderzoek Onderzoek naar de dienstverlening van de gemeente Vlagtwedde

Enquête Burgertevredenheidsonderzoek Onderzoek naar de dienstverlening van de gemeente Vlagtwedde Enquête Burgertevredenheidsonderzoek Onderzoek naar de dienstverlening van de gemeente Vlagtwedde De gemeente Vlagtwedde wil graag uw mening weten over verschillende onderwerpen binnen de gemeente en heeft

Nadere informatie

Thuiszorg. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1

Thuiszorg. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1 Inhoudsopgave 1...1 2 Vragenlijst...2 1 Wat is uw beroep?...2 2 Van welke bond bent u lid?...3 3 Wat is uw hoogst voltooide opleiding (deze opleiding heeft u met goed gevolg afgelegd)?...4 4 Hoe lang bent

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Samenvatting Leiden heeft op 1 januari 2010 117.145 inwoners. Hoofdstuk 2 geeft een profiel van de inwoners van Leiden en is gebaseerd op kerncijfers uit de Gemeentelijke

Nadere informatie

Waarstaatjegemeente.nl Burgerpeiling

Waarstaatjegemeente.nl Burgerpeiling Waarstaatjegemeente.nl Burgerpeiling oktober 2015 In opdracht van Gemeente Roerdalen www.flycatcher.eu Postbus 380 6200 AJ Maastricht tel. 043-326 29 92 info@flycatcher.nl www.flycatcher.eu volg ons op

Nadere informatie

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER Oktober 2012 2 Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Team Financieel Advies, Onderzoek & Statistiek Camiel De Bruijn Ard Costongs Economie

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Samenvatting Leiden heeft op 1 januari 2009 116.818 inwoners. Hoofdstuk 2 geeft een profiel van de inwoners van Leiden. Dit hoofdstuk is gebaseerd op zowel kerncijfers uit

Nadere informatie

IHDL INVLOED VAN HUIDAANDOENINGEN OP HET DAGELIJKS LEVEN VRAGENLIJST UMC RADBOUD NIJMEGEN MEDISCHE PSYCHOLOGIE

IHDL INVLOED VAN HUIDAANDOENINGEN OP HET DAGELIJKS LEVEN VRAGENLIJST UMC RADBOUD NIJMEGEN MEDISCHE PSYCHOLOGIE IHDL INVLOED VAN HUIDAANDOENINGEN OP HET DAGELIJKS LEVEN VRAGENLIJST UMC RADBOUD NIJMEGEN MEDISCHE PSYCHOLOGIE COPYRIGHT 2007: A.W.M. EVERS, P. DULLER & F.W. KRAAIMAAT ALGEMENE GEGEVENS Naam Geslacht man

Nadere informatie

Omnibusenquête 2010 deelrapport biodiversiteit

Omnibusenquête 2010 deelrapport biodiversiteit Omnibusenquête 2010 deelrapport Biodiversiteit Omnibusenquête 2010 deelrapport biodiversiteit januari 2011 Opdrachtgever Hoofdafdeling Ruimte/ afdeling Stadsontwikkeling/ Ruimtelijke Ordening en Milieu

Nadere informatie

7. Vragenlijst Leefbaarheidsmonitor Leiden 2004

7. Vragenlijst Leefbaarheidsmonitor Leiden 2004 7. Vragenlijst Leefbaarheidsmonitor Leiden 2004 (Inclusief de antwoorden voor heel Leiden) A. Voorzieningen in de buurt a1. Als eerste willen wij u een aantal vragen stellen over de voorzieningen in uw

Nadere informatie

Omnibusenquête deelrapport millenniumdoelen. februari Opdrachtgever: Bedrijfsvoering,

Omnibusenquête deelrapport millenniumdoelen. februari Opdrachtgever: Bedrijfsvoering, Omnibusenquête 2011 deelrapport Millenniumdoelen Omnibusenquête 2011 deelrapport millenniumdoelen februari 2012 Opdrachtgever: Bedrijfsvoering, Juridische Aangelegenheden Angelique Quentin Uitvoering:

Nadere informatie

Vragenlijst Diabetes

Vragenlijst Diabetes Vragenlijst Diabetes Deze vragenlijst gaat over de uw ervaringen met de zorg rondom diabetes. Wij stellen het zeer op prijs als u deze vragenlijst wilt invullen. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer

Nadere informatie

WAT VINDT U VAN DE ZORG?

WAT VINDT U VAN DE ZORG? WAT VINDT U VAN DE ZORG? Een vragenlijst over de kwaliteit van zorg Mw. dr. Ireen Proot Copyright 2004 Universiteit Maastricht onderzoeker COPZ-M Capgroep Gezondheidsethiek en Wijsbegeerte Instituut voor

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Samenvatting Leiden heeft op 1 januari 2008 116.891 inwoners. Hoofdstuk 2 geeft een profiel van de inwoners van Leiden. Dit hoofdstuk is gebaseerd op zowel kerncijfers uit

Nadere informatie

Presentatie wijkraadpleging Leidsche Rijn & Vleuten-De Meern 2016

Presentatie wijkraadpleging Leidsche Rijn & Vleuten-De Meern 2016 Presentatie wijkraadpleging Leidsche Rijn & Vleuten-De Meern 2016 Welkom Presentatie resultaten wijkraadpleging Leidsche Rijn & Vleuten de Meern Agenda Welkom Presentatie resultaten en discussie Vragen?

Nadere informatie

CIJFERS PSYCHISCHE GEZONDHEID NAAR ACHTERGRONDKENMERKEN 19 JAAR EN OUDER

CIJFERS PSYCHISCHE GEZONDHEID NAAR ACHTERGRONDKENMERKEN 19 JAAR EN OUDER CIJFERS PSYCHISCHE GEZONDHEID NAAR ACHTERGRONDKENMERKEN 19 JAAR EN OUDER % % % % % % % Nederland 90 44 7 43 31 10 - Hollands Midden 90 50 6 42 29 9 6 Man 91 45 5 45 28 8 7 vrouw 89 55 7 39 30 10 6 gehuwd

Nadere informatie

Stadsenquête A4 Uit hoeveel personen bestaat uw huishouden, uzelf meegerekend? personen

Stadsenquête A4 Uit hoeveel personen bestaat uw huishouden, uzelf meegerekend? personen Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Samenvatting Leiden heeft op 1 januari 2003 117.732 inwoners, ruim 500 meer dan een jaar eerder. Hoofdstuk 2 geeft een profiel van de inwoners van Leiden. Dit hoofdstuk is

Nadere informatie

Afvalinzameling Maart 2013

Afvalinzameling Maart 2013 Afvalinzameling Maart 2013 1. Achtergrond Van 14 tot en met 24 maart 2013 is een korte peiling van 10 vragen gehouden onder het Twente Milieupanel. Met deze peiling wil Twente Milieu inzicht krijgen in

Nadere informatie

3.5 Voorzieningen in de buurt

3.5 Voorzieningen in de buurt 3.5 Voorzieningen in de buurt Samenvatting: Straatverlichting en straatmeubilair Veruit de meeste (8%) bewoners zijn (zeer) tevreden over de straatverlichting in hun buurt. De verschillen naar wijk zijn

Nadere informatie

Leefbaarheidsmonitor Tiel 2003 > 2005

Leefbaarheidsmonitor Tiel 2003 > 2005 Leefbaarheidsmonitor Tiel 2003 > 2005 Tabellenboek Sander Flight Leefbaarheidsmonitor Tiel 2003 > 2005 Tabellenboek Amsterdam, 28 juni 2005 Sander Flight Met medewerking van: Willemijn Roorda DSP groep

Nadere informatie

Burgerpeiling Hoeksche Waard 2015

Burgerpeiling Hoeksche Waard 2015 Burgerpeiling Hoeksche Waard 2015 Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland, Strijen Andrew Britt, Volkan Atalay, augustus 2015 INHOUD INLEIDING 1 HOOFDSTUK 1 SAMENVATTING 2 HOOFDSTUK 2 WAARDERING

Nadere informatie

Vragenlijst. PREM Fysiotherapie versie 2.0 Ervaren kwaliteit van de fysiotherapie. oktober 2016

Vragenlijst. PREM Fysiotherapie versie 2.0 Ervaren kwaliteit van de fysiotherapie. oktober 2016 NIVEL Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg Antwoordnummer 4026 3500 VB UTRECHT Vragenlijst PREM Fysiotherapie versie 2.0 Ervaren kwaliteit van de fysiotherapie oktober 2016 Deze vragenlijst

Nadere informatie

Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar?

Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar? pagina 1 van 10 Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar? De rol van de zorgverzekeraar verandert. De zorgverzekeraar heeft steeds meer invloed op de kwaliteit van de zorg. Bijvoorbeeld de kwaliteit van

Nadere informatie

FACTSHEET MTO Villa Attent BV, Nijverdal 7,9

FACTSHEET MTO Villa Attent BV, Nijverdal 7,9 Het onderzoek FACTSHEET MTO 2017 Villa Attent BV, Nijverdal Online, van 10 april t/m 22 mei Aantal benaderde medewerkers: 11 Aantal ingevulde vragenlijsten: 11 Respons: 100% Algemene waardering voor Villa

Nadere informatie

Het invullen van de vragenlijst duurt gemiddeld 8 minuten. Uw antwoorden worden anoniem verwerkt.

Het invullen van de vragenlijst duurt gemiddeld 8 minuten. Uw antwoorden worden anoniem verwerkt. Wij nodigen u uit om met ons mee te denken over het nieuwe subsidiebeleid van de gemeente Zuidplas. Het gaat er om dat de gemeente de subsidies (mogelijk) op een andere manier gaat verdelen, zonder dat

Nadere informatie

Wijkbeleving Gemeente Zeist

Wijkbeleving Gemeente Zeist Wijkbeleving Gemeente Zeist Burgerpeiling 013 Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Zeist DIMENSUS beleidsonderzoek November 013 Projectnummer 540 INHOUD Samenvatting 5 Inleiding 15 1. Voorzieningen en

Nadere informatie

Enquête Leefbaarheid in Koningslust

Enquête Leefbaarheid in Koningslust Enquête Leefbaarheid in Koningslust eze enquête heeft tot doel om te onderzoeken wat de bewoners van Koningslust vinden van hun dorp. Het eerste deel van deze vragenlijst gaat over de leefbaarheid in uw

Nadere informatie

Stadsagenda Vlaardingen

Stadsagenda Vlaardingen Stadsagenda Vlaardingen In Vlaardingen is het prettig wonen Percentage dat het (zeer) eens is met de volgende stellingen: 51% stad voor jonge gezinnen Wat voor stad is Vlaardingen? groene stad 80% 60%

Nadere informatie

Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen. Staat op maat - Bloemendaal Najaar 2011

Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen. Staat op maat - Bloemendaal Najaar 2011 Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen Staat op maat - Bloemendaal Najaar 2011 Colofon Het PON heeft dit onderzoek verricht in opdracht van gemeente Bloemendaal Auteurs drs. E. Stultjens en M. Tan MSc Dit

Nadere informatie

Institute for Medical Technology Assessment. Productivity Cost Questionnaire Productivity and Health Research Group

Institute for Medical Technology Assessment. Productivity Cost Questionnaire Productivity and Health Research Group Institute for Medical Technology Assessment Productivity Cost Questionnaire Productivity and Health Research Group Vragenlijst over uw gezondheid en werk Onderzoekers noemen deze vragenlijst de imta PCQ.

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens Deze vragen hebben betrekking op jouw persoonlijke situatie.

Persoonlijke gegevens Deze vragen hebben betrekking op jouw persoonlijke situatie. Vragenlijst Dorpsvisie Zevenhuizen Deze vragenlijst is opgezet als voorbereiding op de dorpsvisie. (Deze enquete is ook in te vullen via de site www.7huizen.nl) Persoonlijke gegevens Deze vragen hebben

Nadere informatie

MOC van der Meer B.V.

MOC van der Meer B.V. Aan: Van: Wijkcentrum Jordaan & Gouden Reael. W.F.H. van der Meer. Amsterdam, 15 juli 2006. Betreft: Rapportage waarderingsonderzoek Wijkcentrum Jordaan & Gouden Reael 2006. 1. Inleiding. Het stadsdeel

Nadere informatie

Codeboek bij de resultaten van de vragenlijst 'Emancipatie' van dr. S. Keuzenkamp van het Sociaal & Cultureel Planbureau

Codeboek bij de resultaten van de vragenlijst 'Emancipatie' van dr. S. Keuzenkamp van het Sociaal & Cultureel Planbureau Codeboek bij de resultaten van de vragenlijst 'Emancipatie' van dr. S. Keuzenkamp van het Sociaal & Cultureel Planbureau Tilburg, 19 april 2000 Armand Vaessen, CentERdata Tilburg, 19 april 2000 Geachte

Nadere informatie

ICT in de gezondheidszorg

ICT in de gezondheidszorg pagina 1 van 6 ICT in de gezondheidszorg Met behulp van de computer is veel mogelijk. Ook in de gezondheidszorg. Voor u als patiënt kan het gebruik van computers ervoor zorgen dat u meer informatie heeft.

Nadere informatie

Figuur 11 Bekendheid van het energielabel (n=494) Let u bij het kopen van een woning op het energieverbruik van de woning?

Figuur 11 Bekendheid van het energielabel (n=494) Let u bij het kopen van een woning op het energieverbruik van de woning? 5 Het energielabel In het tweede kwartaal van 2008 is een aantal aanvullende vragen gesteld aan de respondenten. Deze vragen gingen over het energielabel. De resultaten van deze vragen worden in dit hoofdstuk

Nadere informatie

Samenvatting resultaten. Rapportage Waarstaatjegemeente.nl (najaar 2009)

Samenvatting resultaten. Rapportage Waarstaatjegemeente.nl (najaar 2009) Samenvatting resultaten Rapportage Waarstaatje.nl (najaar 2009) 22 februari 2010 1 1. Resultaten totaaloverzicht Burgerrollen vergelijking gemiddelde cijfers Waarstaatje.nl gaat uit van 6 burgerrollen:

Nadere informatie

Vragenlijst. PREM Fysiotherapie versie 2.0. Versie ouders/verzorgers van kinderen t/m 11 jaar. Ervaren kwaliteit van de fysiotherapie Oktober 2016

Vragenlijst. PREM Fysiotherapie versie 2.0. Versie ouders/verzorgers van kinderen t/m 11 jaar. Ervaren kwaliteit van de fysiotherapie Oktober 2016 NIVEL Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg Antwoordnummer 4026 3500 VB UTRECHT Vragenlijst PREM Fysiotherapie versie 2.0 Versie ouders/verzorgers van kinderen t/m 11 jaar Ervaren

Nadere informatie

CQ-index Afasie. Ervaringen met de afasiezorg

CQ-index Afasie. Ervaringen met de afasiezorg CQ-index Afasie Ervaringen met de afasiezorg Vragenlijst voor interviews met personen van 18 jaar en ouder die zorg (hebben) ontvangen voor afasie Versie 2.0 (januari 2015) Deze vragenlijst is ontwikkeld

Nadere informatie

Dorpsraad Oostrum werkt samen met u aan het derde. Dorps Omgevings Programma (DOP) Enquête DOP 2017

Dorpsraad Oostrum werkt samen met u aan het derde. Dorps Omgevings Programma (DOP) Enquête DOP 2017 Dorpsraad Oostrum werkt samen met u aan het derde Dorps Omgevings Programma (DOP) Enquête DOP 2017 Ter verbetering van de leefbaarheid in Oostrum vragen wij 15 minuten van uw tijd. Deze enquête heeft tot

Nadere informatie

Inhoudsopgave Pagina. Stichting Conclusies bewonersenquête wijkanalyse 2009 Versie: 1.1 Wijkteam Datum: 12 nov 2009 Achterwillens Pagina: 1 van 10

Inhoudsopgave Pagina. Stichting Conclusies bewonersenquête wijkanalyse 2009 Versie: 1.1 Wijkteam Datum: 12 nov 2009 Achterwillens Pagina: 1 van 10 Achterwillens Pagina: 1 van 10 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 2 2. Leeftijdsopbouw respondenten 2 3. Hoe worden zaken in de wijk gewaardeerd 3 3.1. Conclusies 4 4. Welke onderwerpen verdienen meer aandacht

Nadere informatie

VRAAGVERHELDERING WELZIJN NIJMEGEN. Naam cliënt: Geboortedatum cliënt: Datum vraagverheldering. Andere aanwezige(n): Nee. Relatie tot cliënt:

VRAAGVERHELDERING WELZIJN NIJMEGEN. Naam cliënt: Geboortedatum cliënt: Datum vraagverheldering. Andere aanwezige(n): Nee. Relatie tot cliënt: VRAAGVERHELDERING WELZIJN NIJMEGEN Naam cliënt: Geboortedatum cliënt: Datum vraagverheldering Andere aanwezige(n): Nee Ja Naam: Relatie tot cliënt: Easycare welzijn - Vraagverheldering Welzijn Nijmegen-

Nadere informatie

ONDERZOEK VERPLAATSINGSGEDRAG VLAANDEREN. Personenvragenlijst 1 (ouders mogen hun kinderen helpen bij het invullen)

ONDERZOEK VERPLAATSINGSGEDRAG VLAANDEREN. Personenvragenlijst 1 (ouders mogen hun kinderen helpen bij het invullen) ONDERZOEK VERPLAATSINGSGEDRAG VLAANDEREN Personenvragenlijst 1 (ouders mogen hun kinderen helpen bij het invullen) De vragen worden op verschillende manieren beantwoord: 1. Er staan een aantal antwoordmogelijkheden

Nadere informatie

Vragenlijst Arbodiensten in de Metalektro

Vragenlijst Arbodiensten in de Metalektro Vragenlijst Arbodiensten in de Metalektro Deze vragenlijst gaat over de ervaringen die u als werknemer heeft met de arbodienst en de bedrijfsarts/arboarts van uw bedrijf. Deelname aan het vragenlijstonderzoek

Nadere informatie

Conclusies analyse op databestand van KEO Oefentherapie jaar 2016

Conclusies analyse op databestand van KEO Oefentherapie jaar 2016 Conclusies analyse op databestand van KEO Oefentherapie jaar 2016 Inleiding Alleen de respondenten van 16 jaar en ouder die vragenlijst ingevuld hebben zijn geselecteerd. Alleen de respondenten die de

Nadere informatie

Prenatale screening op Downsyndroom en de 20-weken echo

Prenatale screening op Downsyndroom en de 20-weken echo Unieke code (in te vullen in blokletters door de verloskundige hulpverlener) Prenatale screening op Downsyndroom en de 20-weken echo Wat weet u ervan? Wat vindt u ervan? Heeft u tijdens het invullen van

Nadere informatie

Waar staan de Drechtsteden?

Waar staan de Drechtsteden? Waar staan de? Burgers over de gemeentelijke dienstverlening Wat vinden de burgers van de van de gemeentelijke dienstverlening? Het oordeel van de burgers uit de vindt u in deze factsheet. Daarnaast worden

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt In deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven tussen de 1 (zeer negatief) en 10 (zeer positief).

Nadere informatie

Vragenlijst. Bestemd voor personen van 16 jaar en ouder PREM MSZ. Versie 2.0

Vragenlijst. Bestemd voor personen van 16 jaar en ouder PREM MSZ. Versie 2.0 Vragenlijst Ervaringen van patiënten met medische specialistische zorg (MSZ) Ervaringen van patiënten met de zorg rondom een staaroperatie Ervaringen van patiënten met de zorg bij een totale heup- of knieoperatie

Nadere informatie

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 3: Imago en Stadsvisie 2030 november 20 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 3e peiling met het burgerpanel van Capelle aan den

Nadere informatie

BURGERPANEL EEMNES PEILING BESTUURLIJKE TOEKOMST II

BURGERPANEL EEMNES PEILING BESTUURLIJKE TOEKOMST II BURGERPANEL EEMNES PEILING 3 2016 BESTUURLIJKE TOEKOMST II Gemeente Eemnes Mei 2016 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Onderzoek Zorg op maat. Vragenlijst voor deelnemers. Onderzoeksnummer:

Onderzoek Zorg op maat. Vragenlijst voor deelnemers. Onderzoeksnummer: Onderzoek Zorg op maat Vragenlijst voor deelnemers Onderzoeksnummer: 1 Beste deelnemer, De vragenlijst die voor u ligt bestaat uit verschillende onderdelen. De lijst bevat algemene vragen, vragen over

Nadere informatie

I. Huishoudenskenmerken

I. Huishoudenskenmerken I. Huishoudenskenmerken Wonen er op dit adres één of meerdere huishoudens? 2 één huishouden 2 meerdere huishoudens Uit hoeveel personen bestaat uw huishouden, uzelf meegerekend? Indien groter dan één Hoe

Nadere informatie

Inschrijven huurwoning

Inschrijven huurwoning Inschrijven huurwoning Om in aanmerking te komen voor een huurwoning dient u bij ons ingeschreven te staan. Met het inschrijfformulier dient u de navolgende stukken mee te zenden: - Recente salarisstrook

Nadere informatie

Conclusies analyse op databestand van PREM fysiotherapie kwartaal 1 jaar 2017

Conclusies analyse op databestand van PREM fysiotherapie kwartaal 1 jaar 2017 Conclusies analyse op databestand van PREM fysiotherapie kwartaal 1 jaar 2017 Inleiding Alleen de respondenten van 16 jaar en ouder die vragenlijst ingevuld hebben zijn geselecteerd. Alleen de respondenten

Nadere informatie

Resultaten. LimeSurvey Eenvoudige statistieken Vragenlijst 36685 'Enquête elektrische auto' Vragenlijst 36685

Resultaten. LimeSurvey Eenvoudige statistieken Vragenlijst 36685 'Enquête elektrische auto' Vragenlijst 36685 Resultaten Vragenlijst 36685 Aantal responses in deze vragenlijst: Totaal aantal responses in deze vragenlijst: Percentage van het totaal: 929 929 1.% page 1 / 65 page 2 / 65 Samenvatting voor Rijbewijs

Nadere informatie

Intake C O U N S E L L I N G. Biografische gegevens

Intake C O U N S E L L I N G. Biografische gegevens Intake C O U N S E L L I N G Biografische gegevens TOELICHTING BIJ HET INVULLEN De bedoeling van deze vragenlijst is om enige biografische gegevens te verzamelen, zodat wij samen met de mondelinge informatie

Nadere informatie

Vragenlijst over uw gezondheid en werk

Vragenlijst over uw gezondheid en werk Vragenlijst over uw gezondheid en werk Onderzoekers noemen deze vragenlijst de imta PCQ. Toelichting Lees dit alstublieft eerst! Voor wie is deze vragenlijst? Deze vragenlijst is voor u. U bent deelnemer

Nadere informatie

VERTROUWELIJK ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN

VERTROUWELIJK ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN VERTROUWELIJK ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN ONDERZOEK IN DE WIJK DE STRIJP Onderzoeksverantwoording Dongen, mei 2001 Ond.nr.: 3444.kvdr/mv Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Methode van onderzoek 3. De steekproef

Nadere informatie

Waarstaatjegemeente Burgerpeiling versie 8.0 juni Page #1 LET OP:

Waarstaatjegemeente Burgerpeiling versie 8.0 juni Page #1 LET OP: Waarstaatjegemeente Burgerpeiling versie 8.0 juni 2016 Page #1 LET OP: Maximaal zes gesloten vragen (niet-zijnde waarderingen) uit de modelvragenlijst mogen worden geëlimineerd op verzoek van de opdrachtgever.

Nadere informatie

Volwassenen (19-65 jaar) Culemborg

Volwassenen (19-65 jaar) Culemborg Volwassenen (19-65 jaar) Culemborg man vrouw Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse 19-35 jaar 35-50 jaar Opleidingsniveau 50-65 jaar laag midden hoog Totaal Regio Rivierenland

Nadere informatie

Volwassenen (19-65 jaar) Geldermalsen

Volwassenen (19-65 jaar) Geldermalsen man vrouw Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse Volwassenen (19-65 jaar) Geldermalsen 19-35 jaar 35-50 jaar Opleidingsniveau 50-65 jaar laag midden hoog Totaal Regio Rivierenland

Nadere informatie

Barendrechtse Barometer Burgerpeiling. maart 2015 In opdracht van gemeente Barendrecht

Barendrechtse Barometer Burgerpeiling. maart 2015 In opdracht van gemeente Barendrecht Barendrechtse Barometer 2015 Burgerpeiling maart 2015 In opdracht van gemeente Barendrecht www.flycatcher.eu Enkele citaten uit het onderzoek: U altijd blijven verplaatsen in mensen. Als mensen iets willen

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDS ONDERZOEK WMO

KLANTTEVREDENHEIDS ONDERZOEK WMO Rapport KLANTTEVREDENHEIDS ONDERZOEK WMO Gemeente Medemblik juli 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn 0229-282555 Rapportnummer 2015/concept Datum Juli 2015

Nadere informatie

BUURTONDERZOEK TEESINKBOS TE BOEKELO

BUURTONDERZOEK TEESINKBOS TE BOEKELO BUURTONDERZOEK TEESINKBOS TE BOEKELO Monique Bourgondiën Februari 2010 In opdracht van Stichting Teesinkbos In samenwerking met de Wetenschapswinkel Universiteit Twente INHOUDSOPGAVE Aanleiding buurtonderzoek...2

Nadere informatie

5 Starters op de markt voor koopwoningen

5 Starters op de markt voor koopwoningen 5 Starters op de markt voor koopwoningen In het derde kwartaal van 2008 is een aantal aanvullende vragen gesteld aan personen die op dit moment een woning huren en zich oriënteren op een koopwoning. Dit

Nadere informatie

Pink Panel Utrecht 2012 Dienstverlening. Ik woon of werk in Utrecht 1. Ja 2. Nee

Pink Panel Utrecht 2012 Dienstverlening. Ik woon of werk in Utrecht 1. Ja 2. Nee Pink Panel Utrecht 2012 Dienstverlening Ik woon of werk in Utrecht 1. Ja 2. Nee Mijn leeftijd is: 1. Jonger dan 18 jaar 2. 18 tot en met 30 jaar 3. 31 tot en met 45 jaar 4. 46 tot en met 60 jaar 5. Ouder

Nadere informatie

Instructie. Geachte mevrouw,

Instructie. Geachte mevrouw, Instructie. Geachte mevrouw, Voor u ligt de vragenlijst die u hebt ontvangen van uw behandelende gynaecoloog en uroloog. De vragenlijst is bedoeld om meer inzicht te krijgen in uw problematiek en om het

Nadere informatie

ADAPT in gesprek over dreigend verzuim. Vragenlijst 1 voor medewerkers

ADAPT in gesprek over dreigend verzuim. Vragenlijst 1 voor medewerkers ADAPT 2.0...in gesprek over dreigend verzuim Vragenlijst 1 voor medewerkers Beste deelnemer, Uw leidinggevende doet mee aan het ADAPT 2.0 project. Toelichting In dit project volgen leidinggevenden een

Nadere informatie

Fries burgerpanel Fryslân inzicht

Fries burgerpanel Fryslân inzicht Fries burgerpanel Fryslân inzicht Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven. Fries burgerpanel over leefbaarheid in Fryslân Wij gaan er van uit dat we zo lang

Nadere informatie

Inleiding. Onderzoekstechnische- of andere vragen over dit rapport kunt mailen naar

Inleiding. Onderzoekstechnische- of andere vragen over dit rapport kunt mailen naar Inleiding Gemeente Oss moet de komende jaren miljoen bezuinigen. Om dit te kunnen realiseren wil het gemeentebestuur graag van de inwoners weten hoe zij denken over deze bezuinigingen. Daarom heeft zij

Nadere informatie

Veenendaal-oost aan het woord 2013 Ervaringen van de inwoners

Veenendaal-oost aan het woord 2013 Ervaringen van de inwoners Veenendaal-oost aan het woord 2013 Ervaringen van de inwoners Veenendaal-oost aan het woord 2013 Ervaringen van de inwoners INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 1.1. Achtergrond en doel... 3 1.2. Methode van

Nadere informatie

Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen Staat op maat Bloemendaal Najaar 2013 Extra vragen + vergelijking kernen + vergelijking 2011 & 2013 burgerrollen

Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen Staat op maat Bloemendaal Najaar 2013 Extra vragen + vergelijking kernen + vergelijking 2011 & 2013 burgerrollen Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen Staat op maat Bloemendaal Najaar 2013 Extra vragen + vergelijking kernen + vergelijking 2011 & 2013 burgerrollen Colofon Het PON heeft dit onderzoek verricht in opdracht

Nadere informatie

Vragenlijst. Het invullen van de vragenlijst kost u ongeveer 30 minuten. Uw gegevens worden anoniem behandeld.

Vragenlijst. Het invullen van de vragenlijst kost u ongeveer 30 minuten. Uw gegevens worden anoniem behandeld. Effect van deelname aan het bevolkingsonderzoek naar darmkanker op de kwaliteit van leven Geachte heer, mevrouw, U ontvangt deze vragenlijst omdat u heeft meegedaan aan het proefbevolkingsonderzoek naar

Nadere informatie

nee... ga verder naar vraag 6 pagina 32

nee... ga verder naar vraag 6 pagina 32 4 CYBERCRIME Maakt u wel eens gebruik van het internet? nee... ga verder naar vraag 6 pagina 3 Bent u in de afgelopen 5 ar (dus vanaf 006) via het INTERNET wel eens daadwerkelijk opgelicht? Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Klantprofiel. Klant Naam : Voorletters : Adres : Geslacht : M/V Postcode : Woonplaats : Tel. Privé : Tel. Mobiel : E-mail : Geb.

Klantprofiel. Klant Naam : Voorletters : Adres : Geslacht : M/V Postcode : Woonplaats : Tel. Privé : Tel. Mobiel : E-mail : Geb. profiel 1. Persoonlijke gegevens klant en partner Adres : Geslacht : M/V Postcode : Woonplaats : Tel. Privé : Tel. Mobiel : E-mail : Geb. datum : Hoogst genoten opleiding: Universiteit HBO MBO anders,

Nadere informatie

Leefbaarheid en veiligheid

Leefbaarheid en veiligheid Leefbaarheid en veiligheid In de buurt volgens de inwoners van de Drechtsteden in 2013 Leefbaarheid en veiligheid zijn belangrijke thema s binnen gemeenten. Dat is niet verwonderlijk, want burgers wonen

Nadere informatie

In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie.

In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie. Leeswijzer Gezondheidspeiling tabellen Deze leeswijzer geldt ook voor tabellen van de Inwonersenquête van Interne Bedrijven Onderzoek, Gemeente Utrecht In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend

Nadere informatie

Inschrijfformulier met Ouderverklaring

Inschrijfformulier met Ouderverklaring Inschrijfformulier met Ouderverklaring Leerling voor groep.. (in te vullen door De Prins Clausschool) De volgende gegevens moeten (deels i.v.m. wettelijke bepalingen) volledig worden ingevuld. Met uw gegevens

Nadere informatie

Institute for Medical Technology Assessment. Medical Consumption Questionnaire Productivity and Health Research Group

Institute for Medical Technology Assessment. Medical Consumption Questionnaire Productivity and Health Research Group Institute for Medical Technology Assessment Medical Consumption Questionnaire Productivity and Health Research Group Vragenlijst over uw zorggebruik Onderzoekers noemen deze vragenlijst de imta MCQ. Toelichting

Nadere informatie