Woonvoorkeuren en woningmarktgedrag van senioren in Oegstgeest Resultaten schriftelijke enquête onder 55-plussers in de gemeente Oegstgeest

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Woonvoorkeuren en woningmarktgedrag van senioren in Oegstgeest Resultaten schriftelijke enquête onder 55-plussers in de gemeente Oegstgeest"

Transcriptie

1 Woonvoorkeuren en woningmarktgedrag van senioren in Oegstgeest Resultaten schriftelijke enquête onder 55-plussers in de gemeente Oegstgeest april J.W.K. Bams

2

3 Samenvatting Samenvatting De gemeente Oegstgeest wil weten wat de woonvoorkeuren zijn van 55-plussers in de gemeente en welke aspecten senioren belangrijk vinden bij zelfstandig wonen. Deze informatie heeft de gemeente nodig om te beoordelen hoeveel seniorenwoningen moeten worden gebouwd. Ook is deze informatie van belang voor de vormgeving van woonzorgcombinaties. Het Tympaan Instituut is door de gemeente gevraagd de benodigde informatie te verzamelen en te analyseren. Uit een schriftelijke enquête blijkt dat de meeste senioren in Oegstgeest willen blijven wonen. Het merendeel wil zo lang mogelijk in hun huidige woning blijven wonen en een zelfstandig huishouden voeren. Aanbevolen wordt daarom bij renovatie en woningaanpassingen te zorgen voor traploze en drempelloze woningen met brede deuren en een lift. Mantelzorgondersteuning en voorzieningen in de openbare ruimte kunnen ook meehelpen bij zo lang mogelijk zelfstandig wonen. Noodzakelijke voorzieningen zijn met name brievenbussen, voldoende parkeermogelijkheden, groen (park, bomen, water en struiken), goede trottoirs en een buurtsupermarkt. Ook een tuin, terras of balkon bij de woning is een noodzakelijk aspect voor senioren bij zelfstandig wonen. Verder wordt op basis van het onderzoek aanbevolen te zorgen voor goede medische, zorg- en welzijnsvoorzieningen in de buurt. Als een zelfstandig huishouden in de huidige woning niet meer mogelijk is, wil 4% naar een appartement of flat of die niet speciaal voor senioren is ontworpen en 40% naar een speciale seniorenwoning. Van de 75-plussers wil tweederde naar een speciale seniorenwoning. Het aandeel respondenten dat wil kopen en het aandeel respondenten dat wil huren is ongeveer gelijk. Voor bijna een kwart van de 75-plussers is een seniorenwoning met zorgvoorzieningen (aanleunwoning) de gewenste woonvorm.

4

5 Inhoud Inhoud blz Inleiding. Aanleiding.2 Vraagstelling.3 Werkwijze.4 Opbouw rapportage 2 2 Respons en achtergrondkenmerken 3 2. Respons Achtergrondkenmerken respondenten Huishoudenssamenstelling Nettohuishoudinkomen Gezondheid Gebruik vervoermiddelen 6 3 Huidige woonsituatie en verhuisplannen 8 3. Huidige woonsituatie Soort woning Eigendomsvorm Zelfstandig wonen in huidige woning Verhuisplannen Termijn Bestemming Redenen 4 Woonwensen 3 4. Type woning Eigendomsvoorkeur Bandbreedten huur- en koopsommen Huursom Koopsom Aantal kamers en woonoppervlakte Kamers Woonoppervlakte 7

6 Inhoud 5 Aspecten van zelfstandig wonen 8 5. Woning Levensloopbestendigheid Veiligheid Comfort Woonomgeving Voorzieningen in de openbare ruimte Voorzieningen in de buurt Vervoersvoorzieningen Zorg- en welzijnsvoorzieningen Medische voorzieningen Zorgvoorzieningen Welzijnsvoorzieningen Diensten aan huis 23 6 Conclusies en aanbevelingen Conclusies Achtergrond respondenten Antwoorden op de onderzoeksvragen Overige bijzonderheden Aanbevelingen 26 2

7 Inleiding Inleiding. Aanleiding De gemeente Oegstgeest wil informatie over de woonvoorkeuren en het woningmarktgedrag van senioren over de periode Onder senioren wordt verstaan burgers van 55 jaar en ouder. Deze informatie heeft de gemeente nodig om ontwikkelingsplannen te beoordelen voor de realisatie van seniorenwoningen en de vorming van woonzorgcombinaties in Oegstgeest. Het Tympaan Instituut is door de gemeente gevraagd de benodigde gegevens via een enquête te verzamelen en deze te analyseren. De resultaten worden in dit rapport beschreven..2 Vraagstelling De onderzoeksvragen van de gemeente luiden: Hoe ziet de behoefte aan woningen met of zonder zorgvoorziening er uit, verdeeld over de leeftijdscategorieën jaar en 75 jaar en ouder? 2 Hoe is de verdeling van type woning waaraan behoefte is? 3 Hoe is de eigendomsvoorkeur verdeeld bij verhuizing naar een andere woning? 4 Hoe zijn de bandbreedtes voor huur- of koopsommen in relatie tot leeftijd en besteedbaar inkomen verdeeld?.3 Werkwijze De onderzoeksvragen zijn door het Tympaan Instituut uitgewerkt in een schriftelijke vragenlijst. De vragenlijst is toegestuurd aan een steekproef van vijfhonderd inwoners in de doelgroep. De steekproef is door de gemeente getrokken uit de gemeentelijke basisadministratie. Op peildatum januari 2008 bestond de doelgroep uit personen. Bij de trekking is gelet op een representatieve verdeling naar geslacht en leeftijd. Bewoners van verzorgingsen verpleeghuizen zijn niet in de steekproef opgenomen. De vragenlijsten zijn op 2 december 2007 door het Tympaan Instituut verstuurd in enveloppen van de gemeente. In de envelop was een brief van de gemeente, waarin het doel van het onderzoek werd toegelicht, en een antwoordenvelop van het Tympaan Instituut bijgesloten. De senioren uit de steekproef kregen tot uiterlijk 4 januari 2008 de tijd om de vragenlijst terug te sturen. Voor vragen over het invullen van de vragenlijst kon telefonisch of per contact worden opgenomen met het Tympaan Instituut. De teruggekomen vragenlijsten zijn door het Tympaan Instituut gescand en verwerkt in een SPSS-bestand. Met behulp van SPSS-software zijn de antwoorden geanalyseerd en vervolgens beschreven in deze rapportage. Beschreven verbanden zijn statistisch significant. Een verband is statistisch significant indien de kans kleiner dan 5% is dat de gevonden samenhang op toeval berust.

8 Inleiding.4 Opbouw rapportage Hoofdstuk 2 gaat in op de respons, achtergrondkenmerken van de respondenten en de representativiteit van de resultaten. In de hoofdstukken 3, 4 en 5 worden de resultaten van de enquête beschreven: hoofdstuk 3 gaat over de huidige woonsituatie en verhuisplannen van de respondenten, hoofdstuk 4 over woonwensen en hoofdstuk 5 over aspecten om zelfstandig te kunnen (blijven) wonen. Hoofdstuk 6 bevat conclusies en aanbevelingen. 2

9 2 Respons en achtergrondkenmerken 2 Respons en achtergrondkenmerken 2. Respons Van de 500 verstuurde vragenlijsten zijn er 273 teruggekomen, een respons van 55%. De respons onder de leeftijdsgroepen jaar en jaar was minder goed dan onder de leeftijdsgroepen jaar, jaar en 75 jaar en ouder (tabel ). Tabel Steekproef (n=500) en respons (N=273) naar leeftijdsgroep en geslacht, in percentages leeftijdscategorie man vrouw totaal steekproef % respons % steekproef % respons % steekproef % respons % jaar jaar jaar jaar =75 jaar totaal Door afronding tellen de percentages niet altijd exact op tot 00. Om uitspraken over alle 55-plussers te kunnen doen, heeft bij de analyse een weging plaatsgevonden. Antwoorden van respondenten uit een oververtegenwoordigde leeftijdsgroep zijn minder zwaar meegeteld dan antwoorden van respondenten uit leeftijdsgroepen waarvan weinig vragenlijsten zijn teruggekomen. Door de weging zijn de resultaten representatief voor zelfstandig wonende 55-plussers naar leeftijd en geslacht. 2.2 Achtergrondkenmerken respondenten 2.2. Huishoudenssamenstelling In de leeftijdsgroep jaar leeft een ruime meerderheid van de mannen en een meerderheid van de vrouwen samen met de partner. Ook mannelijke 75-plussers wonen in ruime meerderheid samen. Van de vrouwen in de leeftijdsgroep 75-plus is echter een meerderheid alleenstaand (tabel 2). 3

10 2 Respons en achtergrondkenmerken Tabel 2 Huishoudenssamenstelling naar geslacht en leeftijdsgroep, in percentages huishoudenssamenstelling jaar % (n=92) man vrouw mannen en vrouwen 2 =75 jaar % (n=24) totaal % (n=6) jaar % (n=02) =75 jaar % (n=47) totaal % (n=49) totaal % (n=270) alleenstaand met partner met partner en kinderen met kinderen anders < < totaal Door afronding tellen de percentages niet altijd exact op tot Van vijf respondenten is het geslacht onbekend. In de analyse is bij uitsplitsing van de resultaten naar huishoudenssamenstelling alleen gekeken naar verschillen tussen alleenstaande respondenten en respondenten met partner. Senioren die aangaven met partner en kinderen te wonen, zijn samengenomen met senioren die invulden met alleen een partner samen te wonen Nettohuishoudinkomen De senioren is gevraagd hoe groot het nettohuishoudinkomen per maand bedraagt. Het grootste deel geeft aan netto 3.000,00 of meer per maand te kunnen besteden. Het nettohuishoudinkomen is niet gelijk verdeeld over de geslachten en verschillende leeftijdsgroepen. Mannen geven vaker dan vrouwen aan in de twee hoogste inkomensgroepen te zitten. Met name vrouwen in de leeftijdsgroep 75-plus geven opvallend weinig aan een nettohuishoudinkomen van 3.000,00 of meer te hebben (tabel 3). Tabel 3 Nettohuishoudinkomen naar geslacht en leeftijdsgroep, in percentages nettohuishoudinkomen in euro s jaar % (n=90) man vrouw mannen en vrouwen 2 =75 jaar % (n=25) totaal % (n=5) jaar % (n=95) =75 jaar % (n=38) totaal % (n=33) totaal % (n=252) < > totaal Door afronding tellen de percentages niet altijd exact op tot Van vier respondenten is het geslacht onbekend. 4

11 2 Respons en achtergrondkenmerken De uitkomst dat vrouwen in de leeftijdsgroep 75-plus niet vaak een nettohuishoudinkomen van 3.000,00 of meer hebben, kan worden verklaard door het gegeven dat deze groep vaak geen eigen pensioen heeft opgebouwd. Bovendien is deze groep vaker alleenstaand. Alleenstaanden hebben vaker een laag nettohuishoudinkomen dan samenwonenden. Van de alleenstaanden heeft 2% een nettohuishoudinkomen van 3.000,00 of meer. Van de samenwonende senioren is dat 50% (tabel 4). Tabel 4 Nettohuishoudinkomen naar huishoudenssamenstelling en leeftijdsgroep, in percentages nettohuishoudinkomen in euro s jaar % (n=30) alleenstaand met partner aleenstaand/ met partner =75 jaar % (n=32) totaal % (n=62) jaar % (n=5) =75 jaar % (n=36) totaal % (n=87) totaal % (n=252) 2 < < > totaal Door afronding tellen de percentages niet altijd exact op tot Inclusief overige huishoudenssamenstellingen. Voor de verdere analyse zijn de nettohuishoudinkomens in drie ongeveer gelijke groepen verdeeld, namelijk in laag, midden en hoog. Laag is een nettohuishoudinkomen tot 2.000,00 per maand, midden is een nettohuishoudinkomen van 2.000,00 tot en met 3.000,00 en hoog is een nettohuishoudinkomen van 3000,00 of meer per maand Gezondheid Van de respondenten heeft iets meer dan eenderde problemen met de gezondheid. In de leeftijdsgroep jaar hebben mannen en vrouwen ongeveer even vaak gezondheidsklachten. Onder 75-plussers is er echter een duidelijk verschil. Van de mannelijke 75-plussers heeft 70% een gezondheidsprobleem tegenover 59% van de vrouwelijke 75-plussers (tabel 5). Tabel 5 Wel of geen problemen met gezondheid naar geslacht en leeftijdsgroep, in percentages problemen met gezondheid jaar % (n=9) man vrouw mannen en vrouwen =75 jaar % (n=23) totaal % (n=4) jaar % (n=03) =75 jaar % (n=44) totaal % (n=47) totaal % (n=266) 2 wel geen totaal Door afronding tellen de percentages niet altijd exact op tot Van vijf respondenten is het geslacht onbekend. 5

12 2 Respons en achtergrondkenmerken Spier-, gewrichts- en bewegingsklachten worden het meest genoemd, gevolgd door hart- en vaatziekten. Van de 75-plussers heeft bijna eenderde (32%) last van spieren, gewrichten of bij het bewegen (figuur ). Als naar geslacht wordt gekeken dan blijkt dat vrouwen (2%) vaker dan mannen (2%) spier-, gewrichts- en bewegingsklachten noemen. Bekend is dat vrouwen, vaker dan mannen, last hebben van reumatische aandoeningen Gebruik vervoermiddelen Het overgrote deel van de 55-plussers in Oegstgeest is mobiel. Slechts 2% zegt geen gebruik te maken van vervoermiddelen. Bij de 75-plussers ligt dat aandeel met 5% iets hoger. Het meest populaire vervoermiddel is de auto: 8% maakt daar gebruik van. Tweederde van de senioren heeft een (snor)fiets om zich te verplaatsen en de helft maakt gebruik van (aanvullend) openbaar vervoer (figuur 2). 6

13 2 Respons en achtergrondkenmerken Als het gebruik van vervoermiddelen wordt uitgesplitst naar geslacht, blijken er nauwelijks verschillen te zijn. Mannen (77%) gebruiken alleen vaker een (snor)fiets dan vrouwen (58%). 7

14 3 Huidige woonsituatie 3 Huidige woonsituatie en verhuisplannen 3. Huidige woonsituatie 3.. Soort woning Ruim tweederde (68%) van de senioren woont in een eengezinswoning en 20% in een flat of appartement (niet speciaal voor senioren). Een klein deel (6%) bewoont een seniorenwoning 2. Van de 75-plussers woont 4% in een seniorenwoning (figuur 3) Eigendomsvorm Het grootste deel van de senioren bezit een koopwoning. Verder huurt 8% haar woning via een woningcorporatie en 3% via een particulier. Het grootste deel van de seniorenwoningen is eigendom van een woningcorporatie (tabel 6). 2 Senioren-/bejaardenwoning en serviceflat. 8

15 3 Huidige woonsituatie Tabel 6 Eigendomsvorm huidige woning, in percentages eigendomsvorm woning eengezinswoning % (n=80) flat/appartement (niet speciaal voor senioren) % (n=5) woning speciaal voor senioren % (n=6) anders % (n=6) totaal % (n=263) huur (woningcorporatie) huur (particulier) koop totaal Door afronding tellen de percentages niet altijd exact op tot 00. Van de senioren met een laag nettohuishoudinkomen wonen evenveel in een huurhuis van een woningcorporatie als in een koophuis. Senioren met een hoog nettohuishoudinkomen wonen vrijwel allemaal in een koophuis (tabel 7). Tabel 7 Eigendomsvorm woning naar nettohuishoudinkomensgroep, in percentages eigendomsvorm woning laag % (n=65) midden % (n=8) hoog % (n=00) totaal % (n=246) huur (woningcorporatie) huur (particulier) koop totaal Door afronding tellen de percentages niet altijd exact op tot Zelfstandig wonen in huidige woning De meeste senioren willen in hun huidige woning blijven wonen en een zelfstandig huishouden voeren. Respondenten met gezondheidsproblemen willen vaker (27%) naar een andere woning dan degenen zonder gezondheidsproblemen (6%). 3.2 Verhuisplannen 3.2. Termijn Ongeveer de helft van de senioren denkt niet op termijn te verhuizen. Van degenen met verhuisplannen denkt maar een klein deel binnen twee jaar te verhuizen. Bijna een kwart van de senioren met verhuisplannen denkt wel aan verhuizen, maar kan geen termijn aangeven (tabel 8). 9

16 3 Huidige woonsituatie Tabel 8 Termijn verhuisplannen, in percentages (n=262) termijn % binnen 2 jaar 4 binnen 2 tot 5 jaar 5 binnen 5 tot 0 jaar 9 binnen 0 tot 5 jaar 0 binnen 5 jaar of later 3 wel verhuisplannen, maar weet niet op welke termijn 24 geen verhuisplannen 45 totaal 00 Senioren die op termijn denken te verhuizen, zijn relatief vaak bewoners van eengezinswoningen, particuliere huurders, eigenaren van koopwoningen, jarigen, samenwonenden en respondenten in de midden en hoge nettohuishoudinkomensgroep. Respondenten met een woning speciaal voor senioren denken het minst vaak aan verhuizen (tabel 9). Tabel 9 Kenmerken van senioren met verhuisplannen, in percentages type huidige woning (n=259) % eengezinswoning 63 flat/appartement (niet speciaal voor senioren) 34 woning speciaal voor senioren 2 eigendomsvorm huidige woning (n=262) huur via woningcorporatie 38 huur via particulier 67 koop 58 leeftijdsgroep (n=262) jaar 6 75 jaar en ouder 37 huishoudenssamenstelling (n=257) alleenstaand 4 met partner 59 inkomensgroep (n=242) laag 4 midden 55 hoog Bestemming Aan degenen die op termijn denken te verhuizen is verder gevraagd of ze in de gemeente Oegstgeest willen blijven wonen. Een meerderheid van deze groep (59%) geeft aan binnen de gemeente te willen verhuizen. Bijna eenderde (32%) geeft aan niet per se in de gemeente Oegstgeest te willen blijven en 6% weet het nog niet. Maar een klein deel (3%) wil de gemeente verlaten. De groep 75-plussers wil vaker dan de groep jarigen binnen de gemeente verhuizen (figuur 4). 0

17 3 Huidige woonsituatie Redenen De respondenten die op termijn denken te verhuizen, is ook gevraagd naar de reden daarvoor. Bijna de helft noemt gezondheid als motief. Een te grote woning is de op een na meest genoemde reden. Verder wordt relatief vaak een te grote tuin en de wens meer voorzieningen in de buurt te hebben als reden gegeven (tabel 0). Tabel 0 Redenen voor verhuiswens, in percentages (n=50) redenen verhuiswens % wijziging huishoudenssamenstelling gezondheid 47 dichter bij familie/relaties 5 huidige woning te groot 3 huidige woning te klein 3 woonlasten in verhouding met woning 7 oude woning/onderhoudsstaat 9 te grote tuin bij huidige woning 7 bereikbaarheid huidige woning 5 kenmerken huidige woonbuurt meer voorzieningen in de buurt 2 meer contacten in de buurt 4

18 3 Huidige woonsituatie Van de 75-plussers noemt 69% gezondheid als reden voor verhuizing. Bij de jarigen is dat aandeel 40%. Respondenten met een partner (39%) geven vaker dan alleenstaanden (2%) een te grote woning als motief voor verhuizen. Uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau 3 blijkt ook dat ouderen zolang als mogelijk in hun huidige woning en buurt willen blijven. Het is er bekend en vertrouwd en men zit niet op de rompslomp te wachten om een nieuw huis te zoeken en om het oude te verkopen. Ook als ouderen moeite hebben met een activiteit, kunnen ze deze vaak nog wel zelf verrichten. Slechts een beperkt aantal heeft hulp nodig. 3 Sociaal en Cultuur Planbureau. Rapportage Zorg en wonen voor 2

19 4 Woonwensen 4 Woonwensen 4. Type woning Aan alle senioren (ook aan degenen die aangaven geen verhuisplannen te hebben) is gevraagd in wat voor type woning ze zouden willen wonen als ze niet meer in hun huidige woning kunnen of willen wonen. Een flat of appartement (niet speciaal voor ouderen) is de meest gewenste woonvorm (4%). Een woning speciaal voor senioren (senioren-/bejaardenwoning, serviceflat, aanleunwoning bij een verzorgings- of verpleeghuis en woonzorgcomplex) wordt door 40% van de senioren genoemd. Onder de 75-plussers kiest tweederde voor een woning speciaal voor senioren. Een aanleunwoning, ook wel seniorenwoning met zorgvoorziening of beschutte woning genoemd, is een zelfstandige seniorenwoning waarbij gebruik wordt gemaakt van faciliteiten van een verzorgings- of verpleeghuis. Voor 6% van de jarigen en bijna een kwart van de 75-plussers is dat de gewenste woning. Een klein deel van de jarigen geeft aan naar een groepswoning te willen. Geen van de responderende 75-plussers noemt deze mogelijkheid (figuur 5). Respondenten met een gezondheidsprobleem kiezen vaker voor een woning voor senioren dan respondenten zonder een gezondheidsprobleem (tabel ). 3

20 4 Woonwensen Tabel Gewenste woning (als huidige woning niet meer geschikt is voor een zelfstandig huishouden) naar wel of geen gezondheidsprobleem, in percentages gewenste woning problemen met gezondheid % (n=84) geen problemen met gezondheid % (n=48) eengezinswoning flat/appartement (niet speciaal voor senioren) senioren-/bejaardenwoning 4 8 serviceflat aanleunwoning bij een verzorgingsof verpleeghuis woonzorgcomplex groepswoning anders totaal totaal % (n=232) Door afronding tellen de percentages niet altijd exact op tot 00. Alleenwonende respondenten kiezen vaker voor een woonvorm gericht op ouderen dan respondenten met een partner. Uitzondering is de serviceflat; deze woonvorm is populairder onder samenwonenden (tabel 2). Tabel 2 Gewenste woning (als huidige woning niet meer geschikt is voor een zelfstandig huishouden) naar huishoudenssamenstelling, in percentages gewenste woning alleenwonend % (n=55) met partner % (n=76) totaal % (n=23) eengezinswoning 5 3 flat/appartement (niet speciaal voor senioren) senioren-/bejaardenwoning 22 7 serviceflat 3 2 aanleunwoning bij een verzorgingsof verpleeghuis woonzorgcomplex groepswoning anders totaal Door afronding tellen de percentages niet altijd exact op tot Eigendomsvoorkeur Als de senioren hun huidige woning zouden moeten verlaten, kiezen meer senioren voor een huurwoning (40%) dan voor een koopwoning (35%). Een kwart heeft geen voorkeur of weet het niet. Senioren die een eengezinswoning willen, kiezen in grote meerderheid voor een koopwoning. Ook van degenen die naar een flat of appartement (niet speciaal voor ouderen) willen, kiest bijna de helft voor een koopwoning. Van de respondenten die het liefst 4

21 4 Woonwensen naar een woning speciaal voor senioren willen verhuizen, kiezen de meesten voor huren (tabel 3). Tabel 3 Gewenste eigendomsvoorkeur nieuwe woning (als huidige woning niet meer geschikt is voor een zelfstandig huishouden), in percentages eigendomsvoorkeur nieuwe woning eengezinswoning % (n=30) flat/appartement (niet speciaal voor senioren) % (n=93) woning speciaal voor senioren 2 % (n=87) totaal % (n=224) huurwoning koopwoning weet niet/geen voorkeur totaal Door afronding tellen de percentages niet altijd exact op tot Senioren-/bejaardenwoning, serviceflat, aanleunwoning bij een verzorgings- of verpleeghuis en woonzorgcomplex. 4.3 Bandbreedten huur- en koopsommen 4.3. Huursom Aangegeven kon worden hoeveel de huur maximaal mag bedragen. De uitkomsten geven een gevarieerd beeld. Van de senioren die aangaven te willen huren, wil bijna een kwart maximaal 400,00 per maand aan huur betalen. Verder worden relatief vaker de bedragen 500,00, 600,00 en.000,00 per maand genoemd. Het aandeel dat.500,00 0f meer dan.500,00 kan betalen, is klein (tabel 4). Tabel 4 Maximale huurprijs voor een nieuwe woning, in percentages (n=89) maximale huurprijs nieuwe woning in euro s % > totaal 00 Om te achterhalen of er verband is tussen maximale huurprijs en leeftijd zijn de huursommen verkleind tot vijf categorieën. Het blijkt dat 75-plussers vaker hogere huursommen willen betalen dan jarigen (tabel 5). 5

22 4 Woonwensen Tabel 5 Maximale huursom gewenste woning als huidige woning niet meer geschikt is voor een zelfstandig huishouden, in percentages maximale huursom gewenste woning in euro s jaar % (n=60) 75-plus % (n=29) totaal % (n=89) > totaal Door afronding tellen de percentages niet altijd exact op tot 00. Ruim de helft wil maximaal 600,00 huur betalen Koopsom Voor de groep die aangaf een nieuwe woning te willen kopen, is gekeken naar de maximale koopsom die men bereid is te betalen voor een nieuwe woning. Bijna de helft wil maximaal ,00 betalen voor een nieuwe woning. Een op de vijf senioren kan ,00 of meer betalen. Tabel 6 Maximale koopsom voor een nieuwe woning, in percentages (n=73) maximale koopsom nieuwe woning in euro s % > totaal 00 Voor het achterhalen van een verband tussen maximale koopprijs en leeftijd zijn ook de koopsommen tot vijf categorieën teruggebracht. Een significant verschil tussen jarigen en 75-plussers kan niet worden aangetoond. De verschillen tussen de verschillende typen woningen en maximale koopprijs zijn eveneens niet significant. Van de groep respondenten, die een speciale seniorenwoning willen kopen, is 30% bereid maximaal ,00 en 0% meer dan ,00 te betalen voor een nieuwe woning. 6

23 4 Woonwensen 4.4 Aantal kamers en woonoppervlakte 4.4. Kamers Senioren met een voorkeur voor huren willen in ruime meerderheid drie kamers (woonkamer en twee slaapkamers) als ze een nieuwe woning moeten betrekken. Degenen die een woning willen kopen, willen meestal drie kamers of vier kamers (tabel 7). Tabel 7 Ideale aantal kamers gewenste woning, in percentages aantal kamers eengezinswoning huur % (n=6) koop % (n=20) flat/appartement (niet speciaal voor senioren) huur % (n=30) koop % (n=39) woning speciaal voor senioren 2 huur % (n=48) koop % (n=) huur % (n=90) totaal koop % (n=77) > totaal Door afronding tellen de percentages niet altijd exact op tot Senioren-/bejaardenwoning, serviceflat, aanleunwoning bij een verzorgings- of verpleeghuis en woonzorgcomplex Woonoppervlakte Van de senioren die een nieuwe woning willen huren, wil ruim de helft een woonoppervlakte van 80 tot 20 m². Van degenen met een voorkeur voor een koopwoning willen de meesten een woonoppervlakte van 80 tot 20 m² of van 20 tot 200 m² (tabel 8). Tabel 8 Ideale woonoppervlakte gewenste woning, in percentages oppervlakte eengezinswoning flat/appartement (niet in m 2 speciaal voor senioren) huur % (n=6) koop % (n=2) huur % (n=30) koop % (n=37) woning speciaal voor senioren 2 huur % (n=44) koop % (n=2) huur % (n=86) totaal koop % (n=77) < > totaal Door afronding tellen de percentages niet altijd exact op tot Senioren-/bejaardenwoning, serviceflat, aanleunwoning bij een verzorgings- of verpleeghuis en woonzorgcomplex. 7

24 5 Aspecten van zelfstandig wonen 5 Aspecten van zelfstandig wonen 5. Woning 5.. Levensloopbestendigheid De senioren vinden vooral dat alles in de woning gelijkvloers moet zijn (dus geen trap) en dat het woongebouw toegankelijk (bijvoorbeeld geen drempels, brede deuren en lift) moet zijn om zelfstandig te kunnen (blijven) wonen. Deze aspecten worden door respectievelijk 46% en 43% van de senioren als noodzakelijk gezien. Bijna tweederde wenst mogelijkheden om de woning aan te passen, maar ziet dat niet als noodzakelijk (tabel 9). Tabel 9 Aspecten van levensloopbestendigheid van de woning, in percentages aspecten van levensloopbestendigheid van de woning noodzakelijk % gewenst % niet nodig % alles gelijkvloers (geen trap in de woning) (n=255) woning op de begane grond (n=236) toegankelijkheid van de woning (geen drempels, brede deuren) (n=243) toegankelijkheid van het woongebouw (geen drempels, brede deuren, lift) (n=245) aansluiting voor technologische hulpmiddelen (bijvoorbeeld domotica) (n=28) aanwezigheid van woningaanpassingen (verhoogd toilet, traplift et cetera) (n=237) mogelijkheden om de woning aan te passen (n=244) Door afronding tellen de percentages niet altijd exact op tot 00. Hoe hoger het inkomen hoe vaker mensen mogelijkheden om de woning aan te kunnen passen belangrijk vinden. Van de senioren met een hoog nettohuishoudinkomen vindt 94% dit een noodzakelijk of gewenst aspect tegenover 69% van de senioren met een laag nettohuishoudinkomen. Ook voor de toegankelijkheid van de woning is er een verschil naar inkomensgroep. Van de senioren in de hoogste inkomensgroep vindt 85% dit aspect noodzakelijk of gewenst tegenover 65% van de senioren in de laagste inkomensgroep Veiligheid Inbraakpreventieve maatregelen (op bijvoorbeeld deuren en ramen) blijken voor de meeste senioren noodzakelijk dan wel gewenst om zelfstandig te kunnen (blijven) wonen. De aanwezigheid van een huismeester of klusdiensten is voor bijna de helft van de senioren gewenst; eenderde vindt het niet nodig (tabel 20). 8

25 5 Aspecten van zelfstandig wonen Tabel 20 Aspecten van veiligheid van de woning, in percentages aspecten van veiligheid van de woning noodzakelijk % gewenst % niet nodig % aanwezigheid van huismeester/klusdiensten (n=249) inbraakpreventieve maatregelen (bijvoorbeeld deuren en ramen) (n=257) Door afronding tellen de percentages niet altijd exact op tot Comfort De mogelijkheid om buiten te zitten (op balkon, terras of in de tuin) is voor bijna driekwart van de senioren een noodzakelijk aspect van een woning. Voor een kwart is dat een wenselijk aspect. Ook een moderne badkamer en/of keuken zijn voor meer dan de helft van de senioren noodzakelijk. Tweederde van de senioren wenst een onderhoudsvrije woning (tabel 2). Tabel 2 Aspecten van comfort van de woning, in percentages aspecten van comfort van de woning noodzakelijk % gewenst % niet nodig % onderhoudsvrije woning (n=255) mogelijkheid om buiten te zitten (balkon, terras, tuin) (n=262) < moderne badkamer en/of keuken (n=258) grote woonkeuken (n=248) mogelijkheid voor eigen hobbyruimte (n=252) eigen parkeerruimte (n=257) Door afronding tellen de percentages niet altijd exact op tot 00. Van de senioren in de leeftijdsgroep jaar vindt 79% een hobbykamer noodzakelijk of wenselijk tegenover 56% van de 75-plussers. De jarigen vinden ook vaker (87%) een eigen parkeerruimte noodzakelijk dan 75-plussers (69%). Senioren in de hoogste inkomensgroep wensen vaker een moderne badkamer en/of keuken, grote woonkeuken, een mogelijkheid voor eigen hobbyruimte en een eigen parkeerruimte dan senioren in de lage en midden inkomensgroepen. 5.2 Woonomgeving 5.2. Voorzieningen in de openbare ruimte De senioren in Oegstgeest vinden met name goede verlichting in de openbare ruimte noodzakelijk om zelfstandig te kunnen (blijven) wonen. Ook brievenbussen, voldoende parkeermogelijkheden, groen (park, bomen, water en struiken) en voldoende brede en goed onderhouden trottoirs worden door meer dan de helft van de senioren als noodzakelijk gezien. De meesten vinden bankjes in de openbare ruimte wel wenselijk, maar niet noodzakelijk (tabel 22). 9

26 5 Aspecten van zelfstandig wonen Tabel 22 Behoefte aan voorzieningen in de openbare ruimte om zelfstandig te kunnen (blijven) wonen, in percentages voorzieningen noodzakelijk % gewenst % niet nodig % brievenbus (n=26) bankjes (n=252) voldoende parkeermogelijkheden (n=256) goede verlichting (n=263) groen (park, bomen, water, struiken) (n=26) voldoende brede en goed onderhouden trottoirs (n=263) Door afronding tellen de percentages niet altijd exact op tot 00. Senioren in de leeftijdsgroep jaar vinden vaker (96%) voldoende parkeermogelijkheden noodzakelijk of wenselijk dan senioren in de groep 75-plussers (82%). Hoe hoger het nettohuishoudinkomen hoe vaker bankjes en voldoende parkeermogelijkheden worden genoemd als noodzakelijke of wenselijke voorzieningen in de openbare ruimte Voorzieningen in de buurt Een supermarkt is de meest genoemde algemene voorziening in de buurt die als noodzakelijk wordt gezien om zelfstandig te kunnen (blijven) wonen. Ook een postkantoor of een bank wordt door meer dan de helft van de senioren als een noodzakelijkheid gezien. Meer dan de helft vindt buurtpreventie/toezicht, een drogisterij en een bibliotheekservice gewenst (tabel 23). Tabel 23 Behoefte aan overige algemene voorzieningen in de buurt om zelfstandig te kunnen (blijven) wonen, in percentages overige voorzieningen noodzakelijk % gewenst % niet nodig % postkantoor/bank (n=266) politiebureau/politiepost (n=254) buurtpreventie/toezicht (n=248) aparte groenteboer, bakker, slagerij (n=249) drogisterij (n=253) supermarkt (n=262) horecagelegenheid (n=250) algemene sportfaciliteiten (n=250) bibliotheekservice (n=256) kerk/gebedsruimte/moskee (n=25) wekelijkse markt (n=258) Door afronding tellen de percentages niet altijd exact op tot 00. Algemene sportfaciliteiten worden door een ruime meerderheid niet nodig gevonden. Tussen jarigen en 75-plussers is hierin een groot verschil. Van de jarigen vindt 46% dit aspect noodzakelijk of gewenst tegenover 4% van de 75-plussers. Van de 75-plussers ziet % een kerk/gebedsruimte/moskee als een noodzakelijke voorziening om zelfstandig te kunnen (blijven) wonen tegenover 2% van de jarigen. 20

27 5 Aspecten van zelfstandig wonen Senioren met een laag of hoog nettohuishoudinkomen vinden vaker een horecagelegenheid noodzakelijk of gewenst dan senioren met een midden nettohuishoudinkomen Vervoersvoorzieningen De aanwezigheid van een bushalte op loopafstand wordt door ruim de helft van de senioren noodzakelijk gevonden om zelfstandig te kunnen (blijven) wonen. Een directe busverbinding naar het ziekenhuis en mogelijkheden van aanvullend openbaar vervoer worden ook door meer dan de helft gewenst. De aanwezigheid van een taxistandplaats is voor ruim de helft niet nodig (tabel 24). Tabel 24 Behoefte aan vervoersvoorzieningen in de buurt om zelfstandig te kunnen (blijven) wonen, in percentages vervoersvoorziening noodzakelijk % gewenst % niet nodig % aanwezigheid bushalte op loopafstand (n=264) aanwezigheid taxistandplaats (n=249) aanvullend openbaar vervoer (bijvoorbeeld regiotaxi) (n=260) directe busverbinding naar ziekenhuis (n=260) Door afronding tellen de percentages niet altijd exact op tot 00. Respondenten van 75 jaar en ouder vinden goede openbaarvervoersvoorzieningen vaker noodzakelijk en gewenst dan jarigen. Dit geldt met name voor aanvullend openbaar vervoer en een directe busverbinding naar het ziekenhuis. Senioren met een midden nettohuishoudinkomen vinden vaker een bushalte op loopafstand noodzakelijk of gewenst dan senioren met een laag of hoog nettohuishoudinkomen. De aanwezigheid van een taxistandplaats vindt de midden nettohuishoudinkomensgroep juist minder vaak noodzakelijk of gewenst. 5.3 Zorg- en welzijnsvoorzieningen 5.3. Medische voorzieningen Ruim driekwart van de senioren vindt een huisarts noodzakelijk om zelfstandig te kunnen (blijven) wonen in de buurt. Ook een apotheek wordt door meer dan helft noodzakelijk geacht. Een fysiotherapeut en een apotheek voor avond- en weekenddienst is voor meer dan helft van de senioren wenselijk (tabel 25). 2

28 5 Aspecten van zelfstandig wonen Tabel 25 Behoefte aan medische voorzieningen in de buurt om zelfstandig te kunnen (blijven) wonen, in percentages medische voorziening noodzakelijk % gewenst % niet nodig % huisarts (n=268) prikpost (n=250) fysiotherapeut (n=250) apotheek (n=268) apotheek voor avond- en weekenddienst (n=258) Door afronding tellen de percentages niet altijd exact op tot Zorgvoorzieningen Ruim de helft van de senioren vindt een hulpmiddelenuitleen een gewenste zorgvoorziening om zelfstandig te kunnen (blijven) wonen. Voor bijna de helft is een instelling voor verzorging en verpleging (thuiszorg) en dagopvang in een zorginstelling gewenst (tabel 26). Tabel 26 Behoefte aan zorgvoorzieningen in de buurt om zelfstandig te kunnen (blijven) wonen, in percentages zorgvoorziening noodzakelijk % gewenst % niet nodig % instelling voor verzorging en verpleging (thuiszorg) (n=265) hulpmiddelenuitleen (n=254) maatschappelijk werk (n=250) dagopvang in zorginstelling (n=252) Door afronding tellen de percentages niet altijd exact op tot 00. Respondenten van 75 jaar en ouder vinden vaker een instelling voor verzorging en verpleging (thuiszorg) noodzakelijk of gewenst dan jarigen. Ook dagopvang in een zorginstelling wordt door 75-plussers vaker noodzakelijk bevonden of gewenst dan door jongere senioren. De groep met een laag nettohuishoudinkomen vindt relatief vaak (3%) een voorziening van het maatschappelijk werk noodzakelijk om in de buurt zelfstandig te kunnen (blijven) wonen. In de midden en hoge inkomensgroep ligt dat aandeel op respectievelijk 6 en 0% Welzijnsvoorzieningen Ruim de helft van de senioren vindt een servicepunt van de gemeente een gewenste welzijnsvoorzieningen in de buurt om zelfstandig te kunnen (blijven) wonen. Bijna de helft vindt bewegings- of sportactiviteiten voor senioren, cursussen voor senioren en een ontmoetingsruimte (wijkgebouw) eveneens gewenst (tabel 27). 22

29 5 Aspecten van zelfstandig wonen Tabel 27 Behoefte aan welzijnsvoorzieningen in de buurt om zelfstandig te kunnen (blijven) wonen, in percentages welzijnsvoorziening noodzakelijk % gewenst % niet nodig % servicepunt van gemeente (n=254) ontmoetingsruimte (wijkgebouw) (n=248) informatie- of steunpunt van welzijnsinstelling (n=25) ouderenadviseur (n=250) recreatieve activiteiten voor senioren (n=253) bewegings- of sportactiviteiten voor senioren (n=252) cursussen voor senioren (n=254) gebruik maaltijden (open eettafel) in welzijnsinstelling/ zorgcentrum (n=25) Door afronding tellen de percentages niet altijd exact op tot 00. Van de respondenten van 75 jaar en ouder vindt bijna driekwart een informatie- of steunpunt van een welzijnsinstelling noodzakelijk of gewenst; van de respondenten van jaar is dit bijna de helft. Senioren in de laagste inkomensgroep vinden vaker een informatie- of steunpunt van een welzijnsinstelling noodzakelijk of gewenst (68%) dan senioren in de midden inkomensgroep (52%) en hoge inkomensgroep (45%). Ook een ouderenadviseur wordt door de laagste inkomensgroep vaker noodzakelijk of wenselijk bevonden (56%) dan door de midden (37%) en hoge inkomensgroep (34%) Diensten aan huis Voor bijna de helft van de senioren is alarmering aan huis een noodzakelijke dienst om zelfstandig te kunnen (blijven) wonen. Andere diensten aan huis, zoals spreek- en luisterverbinding, maaltijdvoorziening aan huis, klussendienst en boodschappendienst, worden door de meeste senioren gewenst (tabel 28). Tabel 28 Behoefte aan diensten aan huis om zelfstandig te kunnen (blijven) wonen, in percentages dienst noodzakelijk % gewenst % niet nodig % alarmering (n=259) spreek- en luisterverbinding (n=25) maaltijdvoorziening aan huis (n=252) was- en linnenservice (n=250) klussendienst (n= 256) boodschappendienst (n=253) Door afronding tellen de percentages niet altijd exact op tot 00. Ruim de helft (5%) van de senioren in de laagste inkomensgroep vindt een maaltijdvoorziening aan huis noodzakelijk of gewenst. In de midden en hoge inkomensgroep is dat ongeveer een kwart van de senioren. 23

30 6 Conclusies en aanbevelingen 6 Conclusies en aanbevelingen 6. Conclusies De conclusies zijn in drie delen opgesplitst. Eerst komt de achtergrond van de respondenten aan bod, vervolgens wordt antwoord gegeven op de onderzoeksvragen van de gemeente en tot slot worden enkele andere opvallendheden opgesomd. 6.. Achtergrond respondenten Kenmerken De resultaten van het onderzoek zijn representatief voor zelfstandig wonende 55-plussers naar leeftijd en geslacht. Niet bekend is of de respondenten ook op andere eigenschappen de populatie vertegenwoordigen. De respondenten hebben (na weging op geslacht en leeftijd) de volgende kenmerken: 72% van de senioren is tussen de 55 en 74 jaar en 28% is 75 jaar of ouder. 26% van de senioren is alleenstaand, 68% woont met partner en 5% woont met partner en kinderen. Van de vrouwen in de leeftijdsgroep 75-plus is een meerderheid (75%) alleenstaand. Het netto-inkomen van het (gezamenlijke) huishouden per maand is voor 27% minder dan 2.000, 00 voor 33% tussen de 2.000,00 en 3.000,00 en voor 40% meer dan 3.000,00. 34% heeft problemen met de gezondheid. In de leeftijdsgroep jaar hebben mannen en vrouwen ongeveer even vaak gezondheidsklachten. In de leeftijdsgroep 75-plus hebben mannen vaker een gezondheidsprobleem dan vrouwen. De meest gerapporteerde gezondheidsproblemen betreffen spier-, gewrichts- en bewegingsklachten. 80% van de senioren gebruikt regelmatig een auto, 66% gebruikt een (snor)fiets en de helft gebruikt regelmatig (aanvullend) openbaar vervoer. Huidige woonsituatie en verhuisplannen Tweederde van de zelfstandig wonende senioren heeft een eengezinswoning en 20% een flat of appartement (niet speciaal voor senioren). Een klein deel (6%) woont in een senioren- of bejaardenwoning. Ook van de 75-plussers woont een minderheid (4%) in een senioren- of bejaardenwoning. Het merendeel van de huizen zijn koopwoningen. Dat geldt ook voor woningen speciaal voor senioren. Van de senioren denkt 45% niet aan verhuizen. Van de 55% die op termijn wel denkt te verhuizen, wil het grootste deel in Oegstgeest blijven wonen. Bewoners van eengezinswoningen, particuliere huurders, eigenaren van koopwoningen, jarigen, samenwonenden en de midden en hoge inkomensgroepen denken vaker dan gemiddeld aan verhuizen. Respondenten met een woning speciaal voor senioren denken het minst vaak op termijn te gaan verhuizen. De belangrijkste redenen voor verhuizing zijn achtereenvolgens gezondheid, te grote woning, te grote tuin en gebrek aan voorzieningen in de buurt. 24

31 6 Conclusies en aanbevelingen 6..2 Antwoorden op de onderzoeksvragen Hoe ziet de behoefte aan woningen met of zonder zorgvoorziening er uit, verdeeld over de leeftijdscategorieën jaar en 75 jaar en ouder? Voor 6% van de jarigen en bijna een kwart van de 75-plussers is een seniorenwoning met zorgvoorzieningen (aanleunwoning) de gewenste woonvorm. Hoe is de verdeling van type woning waaraan behoefte is? Het grootste deel van de senioren uit Oegstgeest is honkvast. 80% wil zo lang mogelijk in de huidige woning een zelfstandig huishouden voeren. Als een zelfstandig huishouden in de huidige woning niet meer mogelijk is, wil 4% naar een appartement of flat die niet speciaal voor senioren is ontworpen en 40% naar een speciale seniorenwoning. Als de huidige woning niet meer geschikt is voor een zelfstandig huishouden dan wil 29% van de jarigen naar een speciale seniorenwoning en 66% van de 75-plussers. Senioren met een gezondheidsprobleem willen vaker dan gemiddeld naar een seniorenwoning. Ook alleenstaanden kiezen vaker dan gemiddeld voor een seniorenwoning. Senioren met een voorkeur voor huren, willen in ruime meerderheid (77%) drie kamers (woonkamer en twee slaapkamers) als ze een nieuwe woning moeten betrekken. Meer dan de helft (55%) van de huurders wil een woonoppervlakte van 80 tot 20 m². Senioren met een voorkeur voor kopen willen ongeveer even vaak drie kamers (44%) als vier kamers (38%). Kopers willen even vaak (43%) een woonoppervlakte van 80 tot 20 m² als een woonoppervlakte van 20 tot 200 m². Hoe is de eigendomsvoorkeur verdeeld bij verhuizing naar een andere woning? Als de senioren hun huidige woning zouden moeten verlaten, kiest een iets groter deel voor een huurwoning (40%) dan voor een koopwoning (35%). Van de respondenten met een voorkeur voor een seniorenwoning kiest 56% voor huren, 4% voor kopen en 30% heeft (nog) geen voorkeur voor huren of kopen. Hoe zijn de bandbreedten voor huur- of koopsommen in relatie tot leeftijd en besteedbaar inkomen verdeeld? Van de senioren die een nieuwe woning willen huren, wil bijna een kwart maximaal 400,00 per maand aan huur betalen. Verder worden relatief vaker de bedragen 500,00, 600,00 en.000,00 per maand genoemd (respectievelijk door 7, 6 en 3%). 75-plussers zijn vaker bereid een hogere huur te betalen dan jarigen. Van de groep respondenten die een woning speciaal voor senioren willen huren, is 9% bereid om maximaal?.000,00 en 5% bereid om?.000,00 of meer per maand aan huur te betalen. Van de senioren die een woning speciaal voor senioren willen kopen, wil 55% tussen de ,00 en ,00 uitgeven. 6% is bereid om meer dan ,00 voor een nieuwe woning te betalen. Van de groep respondenten, die een speciale seniorenwoning willen kopen, is 30% bereid om maximaal ,00 en is 0% bereid om meer dan ,00 te betalen voor een nieuwe woning Overige bijzonderheden Wat zijn noodzakelijke aspecten van een woning bij zelfstandig blijven wonen? Voor het voeren van een zelfstandig huishouden is het met name belangrijk dat alle vertrekken in de woning gelijkvloers zijn, dus geen trappen in de woning. 25

32 6 Conclusies en aanbevelingen Ook de toegankelijkheid van het woongebouw en de woning is een belangrijk aspect bij zelfstandig (blijven) wonen. Woningen en het gebouw waarin de woning is gelegen, hebben bij voorkeur dus geen drempels, maar wel brede deuren en een lift. Mogelijkheden om de woning aan te passen is ook een belangrijk aspect. Ten aanzien van veiligheid van de woning worden inbraakpreventieve maatregelen op deuren en ramen vaker als noodzakelijk gezien dan de aanwezigheid van een huismeester of diensten op het gebied van veiligheid. Een meerderheid vindt het laatste aspect wel gewenst. Een balkon, tuin of terras is voor vrijwel alle senioren noodzakelijk dan wel gewenst. Ook een moderne badkamer en/of keuken zijn belangrijke aspecten van comfort bij zelfstandig blijven wonen. Respondenten lijken op het gebied van comfort realistisch. Zo wenst de helft wel een mogelijkheid voor een hobbyruimte, maar vindt een veel kleiner deel het een echt noodzakelijk aspect bij zelfstandig (blijven) wonen. Wat zijn noodzakelijke voorzieningen en diensten bij zelfstandig (blijven) wonen? Goede verlichting in de openbare ruimte is noodzakelijk bij zelfstandig wonen. Ook brievenbussen, voldoende parkeermogelijkheden, groen (park, bomen, water en struiken) en voldoende brede en goed onderhouden trottoirs worden door meer dan de helft van de senioren als noodzakelijk gezien. Een supermarkt is voor een meerderheid noodzakelijk bij zelfstandig wonen. Verder vindt meer dan de helft een postkantoor en/of bank noodzakelijk. Buurtpreventie of toezicht, een drogisterij en een bibliotheekservice worden vaker gewenst. De aanwezigheid van een bushalte op loopafstand is voor een meerderheid noodzakelijk bij zelfstandig wonen. Een directe busverbinding naar het ziekenhuis en mogelijkheden van aanvullend openbaar vervoer is voor de meesten een wens. Ruim driekwart van de senioren vindt een huisarts noodzakelijk bij zelfstandig wonen. Ook een apotheek is voor meer dan helft een noodzakelijke voorziening. Een fysiotherapeut en een apotheek voor avond- en weekenddienst is voor meer dan helft niet noodzakelijk, maar wel wenselijk. Voor ongeveer de helft van de senioren zijn een hulpmiddelenuitleen, instelling voor verzorging en verpleging (thuiszorg) en een dagopvang in een zorginstelling gewenste zorgvoorzieningen bij zelfstandig wonen. Voor ongeveer de helft van de senioren zijn een servicepunt van de gemeente, bewegings- of sportactiviteiten voor senioren, cursussen voor senioren en een ontmoetingsruimte (wijkgebouw) gewenste zorgvoorzieningen bij zelfstandig wonen. Voor bijna de helft van de senioren is alarmering aan huis een noodzakelijke dienst bij zelfstandig wonen. Andere diensten aan huis, zoals spreek- en luisterverbinding, maaltijdvoorziening aan huis, klussendienst en boodschappendienst, worden door de meeste senioren gewenst. 6.2 Aanbevelingen Op basis van de onderzoeksresultaten worden de volgende aanbevelingen gedaan: Zorg (samen met woningcorporaties) bij renovatie of woningaanpassing voor levensloopbestendige aanpassingen, omdat de meeste senioren in de eigen woning willen blijven wonen. Aspecten van een woning die het voeren van een zelfstandig huishouden bevorderen zijn vooral de afwezigheid van trappen, de aanwezigheid van woningaanpassin- 26

33 6 Conclusies en aanbevelingen gen en de toegankelijkheid (geen drempels, brede deuren en lift) van het woongebouw en de woning. Ondersteun burgers die bereid zijn mantelzorg (buren- en familiehulp) te verlenen aan senioren. Zorg voor een mix van huurwoningen en koopwoningen in verschillende prijsklassen. Zorg ervoor dat nieuwe huurwoningen in meerderheid uit drie kamers bestaan (inclusief woonkamer) en een woonoppervlakte van 80 tot 20 m² hebben. Zorg bij de realisatie van nieuwe koopwoningen voor een mix van woningen met drie en vier kamers. Koopwoningen moeten even vaak een woonoppervlakte van 80 tot 20 m² als een woonoppervlakte van 20 tot 200 m² hebben. Zorg bij de realisatie van nieuwe woningen voor een mogelijkheid om buiten te zitten; dit is een belangrijk aspect voor senioren bij zelfstandig wonen. Zorg voor goede voorzieningen in de openbare ruimte. Vooral goede verlichting draagt bij aan zelfstandig (blijven) wonen. Ook brievenbussen, voldoende parkeermogelijkheden, groen (park, bomen, water en struiken), voldoende brede en goed onderhouden trottoirs en een supermarkt zijn noodzakelijke voorzieningen. Zorg voor bushalten op loopafstand en voor mogelijkheden van aanvullend openbaar vervoer. Zorg voor medische, zorg- en welzijnsvoorzieningen in de buurt: huisarts, apotheek, huisartsen- of zorgpost voor avond- en weekenddiensten en alarmering in huis. 27

Onderzoek wonen: Best. Rapport

Onderzoek wonen: Best. Rapport Onderzoek wonen: Best 2015 Rapport Colofon Dit onderzoek naar verhuiswensen van 60 tot en met 75-jarigen in Best is uitgevoerd in november/december 2015 in opdracht van de gemeente Best door de GGD Brabant-Zuidoost.

Nadere informatie

Onderzoek Houten Jongeren en Wonen

Onderzoek Houten Jongeren en Wonen Onderzoek Houten Jongeren en Wonen Juni 2007 www.adv-mr.com Utrechtseweg 101, 3702 AB Zeist Inhoud Inleiding Vanuit woonstichting Viveste en de gemeente Houten is een behoefte aan onderzoek naar de woonwensen

Nadere informatie

Woonwensen van 55-plussers in Pijnacker-Nootdorp; een samenvatting

Woonwensen van 55-plussers in Pijnacker-Nootdorp; een samenvatting Woonwensen van 55-plussers in Pijnacker-Nootdorp; een samenvatting 1 2 Inhoud 1. Aanleiding 5 2. Wonen en leven in Pijnacker-Nootdorp 6 3. Waar en hoe wonen de 55-plussers? Tevredenheid met woning en woonomgeving

Nadere informatie

Bewonerspanel Woonvormen

Bewonerspanel Woonvormen Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Woonvormen Extra ruimte is belangrijkste wens voor toekomstige woning Bijna de helft van de

Nadere informatie

Surinaams-Javaanse ouderen in Hoogezand-Sappemeer

Surinaams-Javaanse ouderen in Hoogezand-Sappemeer Surinaams-Javaanse ouderen in Hoogezand-Sappemeer Resultaten onderzoek naar woon- en zorgvoorzieningen voor Surinaams- Javaanse ouderen in juli 2003. Inhoudsopgave Inleiding...2 1. Huidige situatie...3

Nadere informatie

Rapportage enquête Langer zelfstandig wonen in de Profburgwijk

Rapportage enquête Langer zelfstandig wonen in de Profburgwijk Rapportage enquête Langer zelfstandig wonen in de Profburgwijk Augustus 2016 Inhoudsopgave pagina Samenvatting van de uitkomsten 2 huidige woonsituatie 2 oordeel over de buurt 3 sociale contacten 3 gezondheid

Nadere informatie

Resultaten van een enquête onder de bewoners van Austerlitz - eind 2012

Resultaten van een enquête onder de bewoners van Austerlitz - eind 2012 Resultaten van een enquête onder de bewoners van Austerlitz - eind 2012 Datum: 15 december 2012 Auteur: Coöperatie Austerlitz Zorgt U.A., Jan Smelik Inlichtingen: info@austerlitzzorgt.nl Verspreiding:

Nadere informatie

Wonen Aar en Amstel. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1

Wonen Aar en Amstel. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1 Inhoudsopgave 1...1 2 Hoofdsectie...2 1 Wat is uw leeftijd?...2 2 In welke kern woont u?...3 3 Uit hoeveel personen bestaat uw huishouden?...4 4 Woont u in een huur of koopwoning?...5 5 Wat voor soort

Nadere informatie

Wonen en Verhuizen Een onderzoek van ANBO en Woonz

Wonen en Verhuizen Een onderzoek van ANBO en Woonz 31-3-2015 Wonen en Verhuizen Een onderzoek van ANBO en Woonz Over dit onderzoek pagina 1 Opvallende resultaten pagina 2 Over de samenstelling van de respondenten pagina 3 1. Over dit onderzoek Dit onderzoek

Nadere informatie

WOONWENSENONDERZOEK PARKSTAD LIMBURG 2008-2009

WOONWENSENONDERZOEK PARKSTAD LIMBURG 2008-2009 WOONWENSENONDERZOEK PARKSTAD LIMBURG 2008-2009 RAPPORTAGE WOONWENSENONDERZOEK PARKSTAD LIMBURG 2008 2009 Uitgevoerd in opdracht van Parkstad Limburg Door: Datum: Ikwileenanderewoning.nl, 13 09 2009 Woonplein

Nadere informatie

Verhuisplannen en woonvoorkeuren

Verhuisplannen en woonvoorkeuren Verhuisplannen en woonvoorkeuren Burgerpeiling Woon- en Leefbaarheidsmonitor Eemsdelta 2015 Bevolkingsdaling ontstaat niet alleen door demografische ontwikkelingen, zoals ontgroening en vergrijzing of

Nadere informatie

Omnibusenquête Deelrapport wonen

Omnibusenquête Deelrapport wonen Omnibusenquête 2016 Deelrapport wonen Omnibusenquête 2016 Deelrapport wonen Omnibusenquête 2016 deelrapport wonen Zoetermeer, 17 mei 2017 Gemeente Zoetermeer Afdeling Juridische Aangelegenheden & Bestuursondersteuning

Nadere informatie

Uitkomsten enquête woonwensen jongeren Midden-Delfland

Uitkomsten enquête woonwensen jongeren Midden-Delfland Uitkomsten enquête woonwensen jongeren Midden-Delfland De gemeente Midden-Delfland heeft in het voorjaar van 2017 een enquête gehouden om inzicht te krijgen in de woonwensen van jongeren tussen de 18 en

Nadere informatie

5 Ouderen in de regio Gelre-IJssel

5 Ouderen in de regio Gelre-IJssel 5 Ouderen in de regio Gelre-IJssel Er komen steeds meer ouderen in Nederland. Volgens de CBS-prognoses zal het aandeel 65-plussers stijgen van 14% in 2005 tot 22% in 2030. Meer ouderen betekent een groter

Nadere informatie

OVER SENIOREN IN OEGSTGEEST

OVER SENIOREN IN OEGSTGEEST OVER SENIOREN IN OEGSTGEEST Een samenvatting van vier rapporten: - Senioren Onderzoek 2009 - Welzijnsbezoek Oegstgeest 2006-2010 - Wie de ouderen heeft, heeft de toekomst (2010) - Woonvoorkeuren en woningmarktgedrag

Nadere informatie

Woningmarktonderzoek kleine kernen Gemeente Oirschot

Woningmarktonderzoek kleine kernen Gemeente Oirschot Woningmarktonderzoek kleine kernen Gemeente Oirschot Bureau Bestuursinformatie & Onderzoek Gemeente Eindhoven Afdeling Onderzoek en Statistiek Gemeente Helmond Juli 2006 Inhoud: Oirschot... 1 Inwoners

Nadere informatie

Woonwensenonderzoek t.b.v. Ziekenhuislocatie BK-Laan Schiedam

Woonwensenonderzoek t.b.v. Ziekenhuislocatie BK-Laan Schiedam Woonwensenonderzoek t.b.v. Ziekenhuislocatie BK-Laan Schiedam enquête wordt ingevuld door de hoofdbewoner of de partner van de hoofdbewoner. Algemeen 1. Woont u in een huur- of een koopwoning? huur, corporatie/woningstichting...

Nadere informatie

OUDEREN IN DE TOEKOMST

OUDEREN IN DE TOEKOMST OUDEREN IN DE TOEKOMST Antwoorden van de Longitudinal Aging Study Amsterdam (LASA) op vragen van de Directie Verpleging, Verzorging en Ouderen van het Ministerie van VWS LASA, Vrije Universiteit, februari

Nadere informatie

5 Starters op de markt voor koopwoningen

5 Starters op de markt voor koopwoningen 5 Starters op de markt voor koopwoningen In het derde kwartaal van 2008 is een aantal aanvullende vragen gesteld aan personen die op dit moment een woning huren en zich oriënteren op een koopwoning. Dit

Nadere informatie

Enquête woongroep Surinaams-Javaanse ouderen

Enquête woongroep Surinaams-Javaanse ouderen Enquête woongroep Surinaams-Javaanse ouderen Algemeen 1. Hoe oud bent u? jaar 2. Wat is uw geslacht? man / vrouw 3. Wat is uw burgerlijke staat? O getrouwd O alleenstaand 4.a. Wonen er nog kinderen bij

Nadere informatie

Conclusies woningbehoefteonderzoek Reduzum

Conclusies woningbehoefteonderzoek Reduzum Conclusies woningbehoefteonderzoek Reduzum De enquête geeft een goed beeld van de woonwensen van de bevolking, vanwege de grote respons en de goede verdeling over de verschillende leeftijden en type bewoners.

Nadere informatie

Sociale contacten, vrijetijdsbesteding en praktische ondersteuning

Sociale contacten, vrijetijdsbesteding en praktische ondersteuning Sociale contacten, vrijetijdsbesteding en praktische ondersteuning Resultaten van de tweede schriftelijke vragenronde onder de deelnemers aan het GGZ-panel regio Delft Westland Oostland juli 2006 - L.M.

Nadere informatie

Postbus AA Bleskensgraaf T Aan de leden van de gemeenteraad. Datum:

Postbus AA Bleskensgraaf T Aan de leden van de gemeenteraad. Datum: Aan de leden van de gemeenteraad Postbus 5 297 AA Bleskensgraaf T 14 184 www.gemeentemolenwaard.nl Datum: 27-9-216 Portfeuillehouder: Piet Vat Onderwerp: Rapportage Signalerend Huisbezoek 215 Bijlage:

Nadere informatie

Domein Wonen maart 2015. Woonmonitor 2015. Landelijk onderzoek naar wensen en behoeften van ouderen ten aanzien van wonen

Domein Wonen maart 2015. Woonmonitor 2015. Landelijk onderzoek naar wensen en behoeften van ouderen ten aanzien van wonen Domein Wonen maart 2015 Woonmonitor 2015 Landelijk onderzoek naar wensen en behoeften van ouderen ten aanzien van wonen Bureauvijftig, 2015 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

PEILING 65-PLUSSERS. Gemeente Enkhuizen januari 2015. www.ioresearch.nl

PEILING 65-PLUSSERS. Gemeente Enkhuizen januari 2015. www.ioresearch.nl PEILING 65-PLUSSERS Gemeente Enkhuizen januari 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Telnr. : 0229-282555 Rapportnummer 2015-2080 Datum januari 2015 Opdrachtgever

Nadere informatie

Rookmelders Omnibusonderzoek 2011

Rookmelders Omnibusonderzoek 2011 Omnibusonderzoek 2011 Onderzoekskader Omnibusonderzoeken 2011 Opdrachtgever Brandweer en rampenbestrijding (Marry Borst) Uitvoering Gemeente Alkmaar, Concerncontrol, Team Onderzoek en Statistiek (Aad Baltus)

Nadere informatie

25 juni 2015 Dorpsraad Waarland Bouwend Waarland Waarland Bouwt Zelf

25 juni 2015 Dorpsraad Waarland Bouwend Waarland Waarland Bouwt Zelf Onderzoek woningbehoefte Waarland 2015 25 juni 2015 Dorpsraad Waarland Bouwend Waarland Waarland Bouwt Zelf 1 Inleiding 1.1 Inleiding De gemeente Schagen wil haar toekomstig woningbouwprogramma inrichten

Nadere informatie

Domein Wonen maart 2015. Woonmonitor 2015. Landelijk onderzoek naar wensen en behoeften van ouderen ten aanzien van wonen

Domein Wonen maart 2015. Woonmonitor 2015. Landelijk onderzoek naar wensen en behoeften van ouderen ten aanzien van wonen Domein Wonen maart 2015 Woonmonitor 2015 Landelijk onderzoek naar wensen en behoeften van ouderen ten aanzien van wonen Bureauvijftig, 2015 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Parkstad Limburg start grootschalig woonwensenonderzoek.

Parkstad Limburg start grootschalig woonwensenonderzoek. Zoekt u een (andere) woning? Doe dan mee aan dit woonwensenonderzoek 10 minuten van uw tijd voor een beter woningbeleid! Parkstad Limburg start grootschalig woonwensenonderzoek. Parkstad Limburg is samen

Nadere informatie

Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch. Nulmeting 2016

Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch. Nulmeting 2016 Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch Nulmeting 2016 Afdeling Onderzoek & Statistiek Juli 2016 Samenvatting De gemeente s-hertogenbosch vindt het belangrijk om de ervaringen van cliënten met Wmoondersteuning

Nadere informatie

geen keuze 30% huur woning 21%

geen keuze 30% huur woning 21% Woonspoor Tot eind 2011 hebben 591 mensen de digitale enquête op woonspoor.nl ingevuld. Doel van de enquête is inzicht te krijgen in de huidige woonwensen en te kijken of deze woonwensen te vertalen zijn

Nadere informatie

Woonbehoefte onderzoek Milheeze

Woonbehoefte onderzoek Milheeze Resultaten woonbehoefte onderzoek Hoe hebben we de enquête bekend gemaakt Door 2 x een huis aan huis flyer te verspreiden Door publicatie in het Eindhovens Dagblad in de Korhoen in de regionale weekbladen

Nadere informatie

Factsheet wonen Harderwijk

Factsheet wonen Harderwijk Factsheet wonen Harderwijk Mei 2015 Domein Ruimte INHOUDSOPGAVE 1. Woningbehoefte 2 2. Woningvoorraad 4 3. Aandachtsgroepen 5 4. Woonlasten 7 5. Wonen en zorg 9 6. Leefbaarheid 11 7. Gerealiseerde verhuizingen

Nadere informatie

Veel woningen van chronisch zieken nog niet toekomstbestendig

Veel woningen van chronisch zieken nog niet toekomstbestendig Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Veel woningen van chronisch zieken nog niet toekomstbestendig, D.Baan & M. Heijmans, NIVEL, april 2011) worden gebruikt.

Nadere informatie

* 59% heeft een voorkeur voor een huurwoning; 50% gelijkvloers; 58% met 2 slaapkamers.

* 59% heeft een voorkeur voor een huurwoning; 50% gelijkvloers; 58% met 2 slaapkamers. Aan: de leden van de ouderenbonden in Castricum Betreft: Enquête woonwensen ouderen DD: Augustus 2015 Geachte leden, Onderstaand treft u de resultaten aan van de woonwensenenquête aan die onlangs onder

Nadere informatie

Onderzoek woningzoekenden Texel. Samenvatting. Inleiding

Onderzoek woningzoekenden Texel. Samenvatting. Inleiding Onderzoek woningzoekenden Texel Samenvatting Bij Woontij staan circa 1400 huishoudens ingeschreven die op zoek zijn naar een woning op Texel. 503 woningzoekenden hebben in oktober 2016 deelgenomen aan

Nadere informatie

Scootmobielhouders in s-hertogenbosch

Scootmobielhouders in s-hertogenbosch Scootmobielhouders in s-hertogenbosch O&S September 2011 2 Samenvatting Achtergrond In s-hertogenbosch hebben ruim 750 inwoners een scootmobiel. Deze is hen door de gemeente op grond van de Wmo toegekend.

Nadere informatie

Zoekt u een (ander) huis? Doe dan mee aan deze woonenquête 10 minuten van uw tijd voor een beter woningbeleid!

Zoekt u een (ander) huis? Doe dan mee aan deze woonenquête 10 minuten van uw tijd voor een beter woningbeleid! Zoekt u een (ander) huis? Doe dan mee aan deze woonenquête 10 minuten van uw tijd voor een beter woningbeleid! Nieuwe woonenquête moet woonwensen beter in kaart brengen! In 2007 is een nieuwe website gestart

Nadere informatie

woonwensen van senioren in Scherpenzeel

woonwensen van senioren in Scherpenzeel 2 in opdracht van Stichting Ouderen Scherpenzeel- Renswoude Angela van Velden 25 november 2013 3 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Senioren en het wonen In Nieuwe Tijden... 4 3 Over dit onderzoek en deze

Nadere informatie

Verhuis- en woonwensen van vitale ouderen en scheefwoners Stadspeiling 2011

Verhuis- en woonwensen van vitale ouderen en scheefwoners Stadspeiling 2011 Verhuis- en woonwensen van vitale ouderen en scheefwoners Stadspeiling 2011 Gemeente Amersfoort Sector Concernmiddelen Onderzoek en Statistiek Marc van Acht Dymphna Meijneken Uitgave en rapportage in opdracht

Nadere informatie

O N D E R Z O E K L A N G E R Z E L F S T A N D I G B L I J V E N W O N E N

O N D E R Z O E K L A N G E R Z E L F S T A N D I G B L I J V E N W O N E N O N D E R Z O E K L A N G E R Z E L F S T A N D I G B L I J V E N W O N E N Onderzoek naar de wensen van onze huurders met betrekking tot het ouder worden. Wil men zo lang mogelijk zelfstandig blijven

Nadere informatie

Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013

Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013 Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013 Colofon "Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013" Klanttevredenheidsonderzoek naar het WMO vervoer in de gemeente Haren. Uitgave Deze publicatie is een uitgave

Nadere informatie

RESULTATEN WOONONDERZOEK PURMEREND UPDATE MAART 2015

RESULTATEN WOONONDERZOEK PURMEREND UPDATE MAART 2015 Inhoud 1. Woningvoorraad 2 2. Huishoudens 4 3. Huishoudens in woningen 5 4. Verhuizingen 8 5. Verhuiswensen doorstromers 10 6. Verhuiswensen starters 14 7. Woonruimteverdeling 15 Inleiding Er is heel veel

Nadere informatie

Leeronderzoek: Enquête Studentenhuisvesting Propedeuse 2015/2016

Leeronderzoek: Enquête Studentenhuisvesting Propedeuse 2015/2016 Enquete woonwensen studenten propedeuse VRAGEN REACTIES 269 Sectie 1 van 9 Leeronderzoek: Enquête Studentenhuisvesting Propedeuse 2015/2016 - Achtergrond Deze enquête is ontwikkeld als instrument voor

Nadere informatie

* 44 mensen geven aan te willen verhuizen binnen 5 jaar en nog eens 27 tussen 5 en 10 jaar

* 44 mensen geven aan te willen verhuizen binnen 5 jaar en nog eens 27 tussen 5 en 10 jaar Enquête Woonbehoefte Na het gereedkomen van de Woonvisie is het dorpsberaad gestart met de uitwerking om tot dit gewenste beeld te komen. Als eerste is d.m.v. een enquête geïnventariseerd wat de vraag

Nadere informatie

Zorg verlenen en zorg ontvangen 2012

Zorg verlenen en zorg ontvangen 2012 Zorg verlenen en zorg ontvangen 2012 Onderzoek en Statistiek Gemeente Lelystad Telefoon: 0320-278574 E-mail: lelystadspanel@lelystad.nl www.lelystadspanel.nl Colofon Dit is een onderzoeksrapportage gemaakt

Nadere informatie

Onderzoek kleine kernen

Onderzoek kleine kernen Gemeente Kampen Onderzoek kleine kernen 1 maart 2012 Projectnr. 166.106/G Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026) 4458702 E-mail Internet

Nadere informatie

WoON-themarapport: Ouderen en gezondheid. Nadet Somers en Dick van der Wouw augustus 2013. Inleiding

WoON-themarapport: Ouderen en gezondheid. Nadet Somers en Dick van der Wouw augustus 2013. Inleiding WoON-themarapport: Ouderen en gezondheid Nadet Somers en Dick van der Wouw augustus 13 Inleiding Het aandeel ouderen in neemt sterk toe de komende jaren. Voor het wonen heeft dit grote betekenis. Ouderdom

Nadere informatie

COSBO WONEN WELZIJN & ZORG. Enquête door COSBO en betrokken organisaties in Soest SOESTERS WILLEN SAMEN OUDER WORDEN, MAAR.IN SOEST NATUURLIJK.

COSBO WONEN WELZIJN & ZORG. Enquête door COSBO en betrokken organisaties in Soest SOESTERS WILLEN SAMEN OUDER WORDEN, MAAR.IN SOEST NATUURLIJK. WONEN WELZIJN & ZORG SOESTERS WILLEN SAMEN OUDER WORDEN, MAAR.IN SOEST NATUURLIJK. DAT KAN TOCH? ALS JE HET MAAR REGELT! Enquête door COSBO en betrokken organisaties in Soest Deze enquête gaat om uw toekomst.

Nadere informatie

Ringvaartflats. Tabel -

Ringvaartflats. Tabel - Tabel - Ringvaartflats Citerstraat 6-100 Gouwzeestraat 6-100 Citerstraat Respondent Abs % Abs % Abs Man 11 57,9 9 45 31 Vrouw 8 42,1 10 50 34 Echtpaar 1 5 3 Leeftijd respondent Man 25 1 27 1 9,1 28 1 11,1

Nadere informatie

Ouderen in Rivierenland

Ouderen in Rivierenland Ouderen in Rivierenland 2011 Samenvatting van een onderzoek naar gezondheid en welzijn onder 65-plussers in regio Rivierenland Mannen Vrouwen 65 71 15 28 22 21 65-74 jaar 75-84 jaar 85-plus HBO/WO HAVO/VWO/MBO

Nadere informatie

ENQUETE SPOORBUURT. 1. Woonsituatie. Werkgroep Spoorbuurt Laagbouw Werkgroep Spoorbuurt Beneden-bovenwoningen Opmerkingen Werkgroepen

ENQUETE SPOORBUURT. 1. Woonsituatie. Werkgroep Spoorbuurt Laagbouw Werkgroep Spoorbuurt Beneden-bovenwoningen Opmerkingen Werkgroepen ENQUETE SPOORBUURT Werkgroep Spoorbuurt Laagbouw Werkgroep Spoorbuurt Beneden-bovenwoningen Opmerkingen Werkgroepen Delen Enquête: 1. Woonsituatie 2. Wijk Opzet 3. Wijk Beschermd Stadsgezicht 4. Woning

Nadere informatie

Figuur 11 Bekendheid van het energielabel (n=494) Let u bij het kopen van een woning op het energieverbruik van de woning?

Figuur 11 Bekendheid van het energielabel (n=494) Let u bij het kopen van een woning op het energieverbruik van de woning? 5 Het energielabel In het tweede kwartaal van 2008 is een aantal aanvullende vragen gesteld aan de respondenten. Deze vragen gingen over het energielabel. De resultaten van deze vragen worden in dit hoofdstuk

Nadere informatie

Uitwerking enquête Woonbehoefte Wessem 2014.

Uitwerking enquête Woonbehoefte Wessem 2014. Uitwerking enquête Woonbehoefte Wessem 2014. Binnen welke leeftijdscategorie valt u? (Er kunnen meerdere lijsten per gezin worden ingevuld. Zie ook www.dorpsraadwessem.nl) 18-25/ 2 25-35/ 8 35-45/ 12 45-55/

Nadere informatie

Omnibusenquête Imago Palenstein

Omnibusenquête Imago Palenstein Omnibusenquête 2015 Imago Palenstein OMNIBUSENQUETE 2015 Deelrapport: Imago Palenstein Januari 2016 Samenstelling rapport: In opdracht van: Mariëlle Bartels, Afdeling JABO/ Onderzoek en Statistiek Wim

Nadere informatie

Zelfstandig wonen: de mening van senioren en mantelzorgers uit de stadsregio Rotterdam

Zelfstandig wonen: de mening van senioren en mantelzorgers uit de stadsregio Rotterdam Zelfstandig wonen: de mening van senioren en mantelzorgers uit de stadsregio Rotterdam Inleiding Het Tympaan Instituut heeft in de zomer van 2013 verschillende groepen (potentiële) zorgvragers en mantelzorgers

Nadere informatie

WINTELRE ZORG WONEN WELZIJN 2010-2012

WINTELRE ZORG WONEN WELZIJN 2010-2012 WINTELRE ZORG WONEN WELZIJN 2010-2012 RAPPORTAGE ENQUÊTE 2010 Leefbaar Wintelre Werkgroep Sociaal Klimaat en Zorg G. Schenning W. ten Boske, M. Geven, E. Leermakers, R. Reniers, T. Spanjers 2 Inhoud 1.

Nadere informatie

WONEN IN HET HARTJE VAN PUTTEN. 6 sociale huurwoningen aan de Klaas Frisohof

WONEN IN HET HARTJE VAN PUTTEN. 6 sociale huurwoningen aan de Klaas Frisohof WONEN IN HET HARTJE VAN PUTTEN 6 sociale huurwoningen aan de Klaas Frisohof 2 grondgebonden woningen voor 55+ 2 appartementen op de begane grond 2 appartementen op de verdieping zonder lift Dorpsvernieuwingsproject

Nadere informatie

Waardering van leefbaarheid en woonomgeving

Waardering van leefbaarheid en woonomgeving Waardering van leefbaarheid en woonomgeving Burgerpeiling Woon- en Leefbaarheidsmonitor Eemsdelta 2015 In de Eemsdelta zijn verschillende ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de leefbaarheid.

Nadere informatie

Jongerenpeiling Deelrapport wonen

Jongerenpeiling Deelrapport wonen Jongerenpeiling 2016 Deelrapport wonen Jongerenpeiling 2016 Deelrapport wonen JONGERENPEILING 2016 deelrapportage wonen Zoetermeer, 12 oktober 2016 Gemeente Zoetermeer Afdeling Juridische Aangelegenheden

Nadere informatie

Rapport. Eigen regie en zelfredzaamheid ; een enquête onder senioren

Rapport. Eigen regie en zelfredzaamheid ; een enquête onder senioren Rapport Eigen regie en zelfredzaamheid ; een enquête onder senioren Woerden, juli 2014 Inhoudsopgave I. Omvang en samenstelling groep respondenten p. 3 II. Wat verstaan senioren onder eigen regie en zelfredzaamheid?

Nadere informatie

BEHOEFTEPEILING JONGERENHUISVESTING

BEHOEFTEPEILING JONGERENHUISVESTING BEHOEFTEPEILING JONGERENHUISVESTING Gemeente Castricum November 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer 2015/168 Datum November

Nadere informatie

Page 1 of 6 Kopers van nieuwbouwwoningen in Nesselande januari 2003 In opdracht van het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam (OBR) 1 Inleiding In oktober 2002 is in opdracht van het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam

Nadere informatie

Woonwensen middeninkomensgroepen in werkgebied QuaWonen

Woonwensen middeninkomensgroepen in werkgebied QuaWonen Woonwensen middeninkomensgroepen in werkgebied QuaWonen Rapport 16 november 2011 Woonwensen middeninkomensgroepen in werkgebied QuaWonen Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van: QuaWonen Auteurs: Dr.

Nadere informatie

Langeraar en Papenveer in beeld. Een onderzoek naar woonwensen

Langeraar en Papenveer in beeld. Een onderzoek naar woonwensen Langeraar en Papenveer in beeld Een onderzoek naar woonwensen Gemeente Nieuwkoop Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling & Grondzaken Juli 2013 Colofon In opdracht van Gemeente Nieuwkoop, afdeling Ruimtelijke

Nadere informatie

Woningbehoeftenonderzoek Hoeksche Waard woonwensen in beeld

Woningbehoeftenonderzoek Hoeksche Waard woonwensen in beeld woonwensen in beeld Verdieping Gemeente Strijen T.b.v. Samenwerkingsorgaan De Hoeksche Waard November 21 Onderzoeksverantwoording Respons RESPONS STRIJEN TELEFONISCH ONLINE 539 TOTAAL 539 In totaal zijn

Nadere informatie

HET BURGERPANEL OVER DE SOCIALE AGENDA

HET BURGERPANEL OVER DE SOCIALE AGENDA HET BURGERPANEL OVER DE SOCIALE AGENDA Gemeente Leiderdorp Januari 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017/10 Datum Januari

Nadere informatie

Verhuizen en Anticiperen Een peiling van ANBO en Woonz

Verhuizen en Anticiperen Een peiling van ANBO en Woonz 24-8-2016 Verhuizen en Anticiperen Een peiling van ANBO en Woonz Over deze peiling pagina 1 Opvallende resultaten pagina 2 Vergelijkingen met ANBO/Woonz onderzoek 2015 pagina 3 Over de samenstelling van

Nadere informatie

Uitkomsten enquête Nieuw-Weerdinge

Uitkomsten enquête Nieuw-Weerdinge Uitkomsten enquête Nieuw-Weerdinge We zijn in Nieuw-Weerdinge bezig met het maken van een dorpsprogramma. Hierin staat wat de organisaties en de bewoners de komende vijf jaar met elkaar willen bereiken

Nadere informatie

RAPPORT KLANTPANEL PEILING LANGER ZELFSTANDIG WONEN. Ymere Juli 2016

RAPPORT KLANTPANEL PEILING LANGER ZELFSTANDIG WONEN. Ymere Juli 2016 RAPPORT KLANTPANEL PEILING 2 2016 LANGER ZELFSTANDIG WONEN Ymere Juli 2016 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Verhuis- en woonwensen van starters

Verhuis- en woonwensen van starters Verhuis- en woonwensen van starters Gemeente Amersfoort Sector Concernmiddelen Onderzoek en Statistiek Marc van Acht Uitgave en rapportage in opdracht van afdeling Economie en Wonen Onderzoek en Statistiek,

Nadere informatie

Woonvoorkeuren Woonwensen jongeren in verstedelijkte gebieden

Woonvoorkeuren Woonwensen jongeren in verstedelijkte gebieden Woonvoorkeuren Woonwensen jongeren in verstedelijkte gebieden 1 Doelgroepbepaling Personen in de leeftijd van 25 tot 35 jaar Wens om in een verstedelijkt gebied (> 3. inwoners) te wonen Geen studenten

Nadere informatie

Hoe willen senioren wonen in Den Haag? Samenvatting onderzoeksrapport 25 november 2015 1

Hoe willen senioren wonen in Den Haag? Samenvatting onderzoeksrapport 25 november 2015 1 Hoe willen senioren wonen in Den Haag? Samenvatting onderzoeksrapport 25 november 2015 1 Over het onderzoek Titel Hoe willen senioren wonen in Den Haag? Steekproef Er zijn in totaal acht discussiepanels

Nadere informatie

Zoals het klokje thuis tikt...

Zoals het klokje thuis tikt... Zoals het klokje thuis tikt... Onderzoek naar de wensen van ouderen voor serviceappartementen van servicecentrum Het Laar Tilburg, november 2011 Karen van de Weijer Hans Moors Mary van den Wijngaart ii

Nadere informatie

WOONTEVREDENHEID 2011

WOONTEVREDENHEID 2011 WOONTEVREDENHEID 2011 Colofon Dit is een onderzoeksrapportage gemaakt door: Team Onderzoek en Statistiek Te downloaden op www.lelystad.nl/onderzoek onder de kop publicaties, burger- en panelpeilingen Gemeente

Nadere informatie

Lommerhof. Schapenweide 2 t/m 74, Duiven. Royale driekamer huurappartementen

Lommerhof. Schapenweide 2 t/m 74, Duiven. Royale driekamer huurappartementen Lommerhof Schapenweide 2 t/m 74, Duiven Royale driekamer huurappartementen Inhoudsopgave Pag. 2 Inhoudsopgave Pag. 3 Plaatsinformatie Duiven Pag. 4 Omschrijving woning en kenmerken Pag. 5 Het woongebouw

Nadere informatie

Samen naar de gewenste woningvoorraad in Odiliapeel

Samen naar de gewenste woningvoorraad in Odiliapeel Samen naar de gewenste woningvoorraad in Odiliapeel Eindverslag April 2015 1. Inleiding In april 2014 hebben gemeente Uden, gemeente Veghel en wooncorporatie Area een woonwensenonderzoek uitgevoerd. Om

Nadere informatie

Huiselijk Geweld in 's-hertogenbosch. Omvang, kenmerken en meldingen

Huiselijk Geweld in 's-hertogenbosch. Omvang, kenmerken en meldingen Huiselijk Geweld in 's-hertogenbosch Omvang, kenmerken en meldingen O&S oktober 2003 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Samenvatting 1. Inleiding Plan Plan van van Aanpak Aanpak Huiselijk Geweld Geweld Inhoud

Nadere informatie

Enquête Woningbehoefte Soerendonk

Enquête Woningbehoefte Soerendonk Enquête Woningbehoefte Soerendonk september 2008 WERKGROEP BOUWEN & WONEN Inhoudsopgave - Inleiding pagina 3 - Voorbereiding enquête Begeleidende brief pagina 4 Begrippenlijst pagina 5 Enquêteformulier

Nadere informatie

WONEN IN HET HARTJE VAN PUTTEN. 6 sociale huurwoningen aan de Klaas Frisohof 1 t/m 11

WONEN IN HET HARTJE VAN PUTTEN. 6 sociale huurwoningen aan de Klaas Frisohof 1 t/m 11 WONEN IN HET HARTJE VAN PUTTEN 6 sociale huurwoningen aan de Klaas Frisohof 1 t/m 11 2 grondgebonden woningen voor 55+ 2 appartementen op de begane grond 2 appartementen op de verdieping zonder lift Kijk

Nadere informatie

In totaal hebben 2.068 inwoners van de gemeente de enquête ingevuld. Een prachtig resultaat, waarvoor we iedereen hartelijk willen bedanken!

In totaal hebben 2.068 inwoners van de gemeente de enquête ingevuld. Een prachtig resultaat, waarvoor we iedereen hartelijk willen bedanken! Hoe vaak is de enquête ingevuld? In totaal hebben 2.068 inwoners van de gemeente de enquête ingevuld. Een prachtig resultaat, waarvoor we iedereen hartelijk willen bedanken! De enquête is vaak genoeg ingevuld

Nadere informatie

Onderzoek woon-, welzijn- en zorgbehoeften in Heerle en Kruisland WELKOM

Onderzoek woon-, welzijn- en zorgbehoeften in Heerle en Kruisland WELKOM Onderzoek woon-, welzijn- en zorgbehoeften in Heerle en Kruisland WELKOM Programma 19.30 uur Welkom 19.40 uur Presentatie resultaten door het PON 20.15 uur Koffie en naar de discussiegroepen 21.30 uur

Nadere informatie

Instrument signalerend huisbezoek Vragenlijst in het kader van het uitstralingsproject preventie zorg ouderen

Instrument signalerend huisbezoek Vragenlijst in het kader van het uitstralingsproject preventie zorg ouderen Instrument signalerend huisbezoek Vragenlijst in het kader van het uitstralingsproject preventie zorg ouderen R. de Kuyper P.M.A.E. Wintels L.M. Sluijs nuari 2003 Vragenlijst signalerend huisbezoek naam

Nadere informatie

Highlights onderzoek Veiligheid

Highlights onderzoek Veiligheid Highlights onderzoek Veiligheid In opdracht van Feenstra Datum 18 januari 2017 Doelgroep NL representatief 21+ Weging De steekproef is gewogen naar Gouden Standaard op de variabelen leeftijd, geslacht,

Nadere informatie

Samenvatting SOC-debat op 26 november 2014 voor Haagse ouderen: Langer thuis wonen!. en wat is daarvoor nodig?

Samenvatting SOC-debat op 26 november 2014 voor Haagse ouderen: Langer thuis wonen!. en wat is daarvoor nodig? BIJLAGE 1 Samenvatting SOC-debat op 26 november 2014 voor Haagse ouderen: Langer thuis wonen!. en wat is daarvoor nodig? Wonen en ouderen is een hot topic: ouderen geven aan dat zij het liefst zo lang

Nadere informatie

Zelfstandig Zorgwonen

Zelfstandig Zorgwonen Zelfstandig zorgwonen, dat was precies wat ik zocht Zelfstandig Zorgwonen Dat is zelfstandig wonen met de gerustheid van zorg en services dichtbij. Ewoud. Uw nieuwe vertrouwde thuis. www.vechtenijssel.nl

Nadere informatie

71% van de respondenten is het helemaal eens met de stelling dat de huurprijs lager moet zijn 710 per maand.

71% van de respondenten is het helemaal eens met de stelling dat de huurprijs lager moet zijn 710 per maand. Centron heeft in opdracht van Beter Wonen Vechtdal een onderzoek uitgevoerd naar het huurbeleid van Beter Wonen. Het onderzoek is uitgevoerd onder het panel van Beter Wonen Vechtdal. Er zijn 160 huurders

Nadere informatie

DPN/Laddering-vragenlijst

DPN/Laddering-vragenlijst DPN/Laddering-vragenlijst Beginpagina In dit deel van de vragenlijst wordt uw ideale en uw minimale woonprofiel vastgesteld. Tevens vragen we waarom u een voorkeur heeft voor bepaalde kenmerken van de

Nadere informatie

Woningbehoeftenonderzoek Hoeksche Waard woonwensen in beeld

Woningbehoeftenonderzoek Hoeksche Waard woonwensen in beeld woonwensen in beeld Verdieping Gemeente Cromstrijen T.b.v. Samenwerkingsorgaan De Hoeksche Waard November 2010 Onderzoeksverantwoording Respons RESPONS TOTAAL KLAASWAAL NUMANSDORP TELEFONISCH 44 8 36 ONLINE

Nadere informatie

De resultaten van het panelonderzoek samengevat:

De resultaten van het panelonderzoek samengevat: In juli 2016 werd het Parteon Panel gevraagd naar haar verhuisgeneigdheid en de wenselijkheid van andere woonvormen. Parteon is blij dat er opnieuw een hoge respons is gehaald: 71% van de panelleden heeft

Nadere informatie

Enquête inkomens woningzoekenden vanaf 29 jaar Texel 2011 omdat.

Enquête inkomens woningzoekenden vanaf 29 jaar Texel 2011 omdat. Enquête inkomens woningzoekenden vanaf 29 jaar Texel 2011 omdat. het strand, zee, bos dichtbij en toch redelijk centraal het een karakteristieke uitstraling heeft de haven aantrekkelijk is Oosterend het

Nadere informatie

Stadjers over energie en energiebesparing. Een Stadspanelonderzoek

Stadjers over energie en energiebesparing. Een Stadspanelonderzoek B A S I S V O O R B E L E I D Stadjers over energie en energiebesparing Een Stadspanelonderzoek Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van

Nadere informatie

Woningbehoeftenonderzoek Hoeksche Waard woonwensen in beeld

Woningbehoeftenonderzoek Hoeksche Waard woonwensen in beeld woonwensen in beeld Verdieping Gemeente Binnenmaas T.b.v. Samenwerkingsorgaan De Hoeksche Waard November 21 Onderzoeksverantwoording Respons RESPONS TOTAAL Heinenoord Maasdam Mijnsheerenland Puttershoek

Nadere informatie

Rapport Onderzoek Bereikbaar Wonen in Leefbaar Effen Onderzoek naar woonwensen en leefbaarheid in Buitengebied Breda Zuid-West

Rapport Onderzoek Bereikbaar Wonen in Leefbaar Effen Onderzoek naar woonwensen en leefbaarheid in Buitengebied Breda Zuid-West Rapport Onderzoek Bereikbaar Wonen in Leefbaar Effen Onderzoek naar woonwensen en leefbaarheid in Buitengebied Breda Zuid-West Samen werken aan een sociaal en cultureel sterk Brabant. Daar is het beleid

Nadere informatie

Check Je Kamer Rapportage 2014

Check Je Kamer Rapportage 2014 Check Je Kamer Rapportage 2014 Kwantitatieve analyse van de studentenwoningmarkt April 2015 Dit is een uitgave van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb). Voor vragen of extra informatie kan gemaild worden

Nadere informatie

Woningbehoefte onderzoek

Woningbehoefte onderzoek Woningbehoefte onderzoek Prognose woningbehoefte Amersfoort tot 2015 Gemeente Amersfoort Sector Dienstverlening, Informatie en Advies (DIA) Afdeling Onderzoek en Statistiek Marc van Acht Uitgave en rapportage:

Nadere informatie

Samenvatting SeysterPanel In 2011 hielden wij voor de eerste keer een groot woononderzoek. Huurders van Seyster Veste werd

Samenvatting SeysterPanel In 2011 hielden wij voor de eerste keer een groot woononderzoek. Huurders van Seyster Veste werd Januari 2014 Samenvatting SeysterPanel 2013 In 2011 hielden wij voor de eerste keer een groot woononderzoek. Huurders van Seyster Veste werd gevraagd naar hun tevredenheid. Tevredenheid over de woningen,

Nadere informatie

Demografische gegevens ouderen

Demografische gegevens ouderen In dit hoofdstuk worden de demografische gegevens van de doelgroep ouderen beschreven. We spreken hier van ouderen indien personen 55 jaar of ouder zijn. Dit omdat gezondheidsproblemen met name vanaf die

Nadere informatie

Woningbehoeftenonderzoek Hoeksche Waard woonwensen in beeld. T.b.v. Samenwerkingsorgaan De Hoeksche Waard

Woningbehoeftenonderzoek Hoeksche Waard woonwensen in beeld. T.b.v. Samenwerkingsorgaan De Hoeksche Waard woonwensen in beeld T.b.v. Samenwerkingsorgaan De Hoeksche Waard November 2010 Inhoudsopgave 1 Managementsamenvatting 2 Onderzoeksverantwoording 3 Huidige woonsituatie 4 Verhuisgeneigdheid en verhuisstromen

Nadere informatie