O N D E R Z O E K L A N G E R Z E L F S T A N D I G B L I J V E N W O N E N

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "O N D E R Z O E K L A N G E R Z E L F S T A N D I G B L I J V E N W O N E N"

Transcriptie

1 O N D E R Z O E K L A N G E R Z E L F S T A N D I G B L I J V E N W O N E N Onderzoek naar de wensen van onze huurders met betrekking tot het ouder worden. Wil men zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen en wat heeft men hiervoor nodig? _YB_rapport_lzbw_2 Yvonne Brugmans Baarn, 18 augustus 2010

2 I N H O U D S O P G A V E 1. Aanleiding van het onderzoek Kenmerken van het onderzoek 1 3. Analyse van de resultaten 2 4. Samenvatting 13 Bijlage 1 Vragenlijst A A N L E I D I N G V A N H E T O N D E R Z O E K De bevolking is aan het vergrijzen. Dit geldt ook voor onze huurderspopulatie. Uit verschillende onderzoeken komt naar voren dat de ouderen en toekomstige ouderen zo lang mogelijk zelfstandig willen blijven wonen. Minder bekend is wat hiervoor nodig is en welke rol Portaal hierin kan spelen. Door middel van dit onderzoek proberen we de wensen op het gebied van diensten en aanpassingen en voorzieningen in de woning van onze klanten beter in beeld te krijgen. Het onderzoek is geïnitieerd door drie projectgroepleden van het PortaalPanel uit Utrecht, Nijmegen en Eemland. Dit onderwerp is één van de tien speerpunten uit het ondernemingsplan van Utrecht, een doelstelling uit het ondernemingsplan van Nijmegen en onderdeel van het eerste strategische doel uit het ondernemingsplan van Arnhem. Daarnaast zijn de uitkomsten interessant voor de programmagroep Thuis, waarvan Jan Rous de programmamanager is. Dit programma is onderdeel van het thema Klantgericht & kostenbewust. 2. K E N M E R K E N V A N H E T O N D E R Z O E K Het onderzoek is afgenomen via het PortaalPanel. Alleen panelleden ouder dan 45 jaar zijn uitgenodigd, aangezien de vragen anders te ver in de toekomst zouden liggen huurders zijn via internet uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoek. Een deel van de verstuurde berichten is niet aangekomen (+/-150). Van de berichten die wel zijn aangekomen hebben 612 huurders gereageerd. Het onderzoek heeft daarom een respons van 72%. De resultaten zijn voor 95% betrouwbaar met een foutmarge van 3,9% (Herhaal je dit onderzoek 100 keer, dan komt er 95 keer hetzelfde uit, met een foutmarge van 3,9%). Het onderzoek heeft twee weken online gestaan, van 18 mei tot en met 1 juni Uit theorie blijkt dat er drie groepen ouderen onderscheiden kunnen worden: jaar, jaar, en 75+. Deze groepen kunnen worden onderscheiden, omdat ze verschillende wensen hebben. Daarom zijn de uitkomsten van het onderzoek, indien verschil te zien was, weergegeven voor deze drie groepen. Omdat de verdeling van deze drie groepen in het panel iets anders is dan binnen de huurderspopulatie van Portaal, zijn de uitkomsten gewogen naar 1

3 leeftijd. Omdat de wensen van ouderen niet samenhangen met de regio waarin ze wonen, zijn de uitkomsten niet gewogen naar regio. 3. A N A L Y S E V A N D E R E S U L T A T E N De resultaten worden in de volgorde van de vragenlijst behandeld. Vraag 1-5 In eerste instantie zijn een aantal praktische vragen gesteld. Bijvoorbeeld in welk type woning men woont, of dit een woning speciaal voor senioren is, of er trappen gelopen moeten worden, of men hier wil blijven wonen als men ouder wordt en of de woning zoals hij nu is geschikt is om ouder in te worden. De antwoorden worden hier kort weergegeven. Type woning: van de panelleden geeft 43% aan in een eengezinswoning te wonen, 10% in een flat zonder lift, 25% in een flat met lift. 14% geeft aan in een benedenwoning te wonen. De twee jongere leeftijdscategorieën, de mensen tussen de 45 en 75, wonen iets vaker in een eengezinswoning. Seniorenwoning: Het overgrote deel van de panelleden, ruim 76%, geeft aan dat hun woning niet speciaal bestemd is voor senioren. Logischerwijs is het aandeel van de mensen dat in een seniorenwoning woont een stuk hoger, naarmate men ouder is. Bij de mensen van 75 jaar en ouder is dit 45%. Deze mensen wonen voornamelijk in een flat met lift (52%) of in een benedenwoning (24%). Trappen lopen: het grootste deel van de woningen is bereikbaar zonder trappen te lopen (73%). Naarmate men ouder is neemt dit percentage toe tot 85%. Blijven wonen: Ruim 62% geeft aan in de huidige woning te willen blijven wonen als men ouder wordt, 26% wil dit misschien. Slechts 10% geeft aan niet in de huidige woning te willen blijven wonen. Uit de cijfers blijkt duidelijk dat de mensen die nu in een flat zonder lift of in een bovenwoning wonen, minder graag in de huidige woning willen blijven wonen. Woning geschikt: 43% van de panelleden geeft aan dat de huidige woning geschikt is om oud in te worden, 30% denkt dat dit misschien zo is en een kwart vindt de huidige woning niet geschikt. De geschiktheid van de woning neemt toe met toename van de leeftijd. Bij het type woning is te zien dat de eengezinswoning, de flat zonder lift en de bovenwoning beduidend lager scoren op geschiktheid als de andere typen woningen. Vraag 6: Heeft u behoefte aan aanpassingen en/of voorzieningen (bijv. aangepast sanitair, rolstoeltoegankelijk maken, drempels verwijderen etc.), waardoor u langer in uw woning kunt blijven wonen? De behoefte aan aanpassingen en/of voorzieningen is behoorlijk verdeeld over de panelleden. Bijna 33% geeft aan behoefte te hebben aan aanpassingen en/of voorzieningen en 37% misschien. Een kwart geeft aan geen behoefte te hebben aan aanpassingen en/of veranderingen. De zekerheid van de behoefte aan aanpassingen en/of voorzieningen neemt toe naarmate men ouder is. Van de mensen van jaar heeft 23% behoefte aan aanpassingen, bij de groep ouder dan 75 jaar is dit 48%. 2

4 % ,6 25,7 4,7 Behoefte aan aanpassingen of voorzieningen Ja Misschien Nee Weet niet Vraag 7: Aan welke aanpassingen en/of voorzieningen heeft u behoefte om langer in uw huidige woning te kunnen blijven wonen? Deze vraag is gesteld aan de panelleden die bij de voorgaande vraag ja, misschien of weet niet hebben geantwoord. De verschillende aanpassingen en voorzieningen worden kort apart behandeld. Aanpassingen aan douche en toilet (bijv. beugels): 26% geeft aan behoefte te hebben aan deze aanpassingen, 41% misschien. 20% van de panelleden geeft aan al aanpassingen aan douche en toilet te hebben. Dit aandeel ligt bij de groep van 75 jaar en ouder flink hoog (bijna 50%). Een tweede toilet op de slaapverdieping: 17% geeft aan behoefte te hebben aan een tweede toilet, 8% misschien en 15% heeft hier geen behoefte aan. 24% heeft al een tweede toilet en voor 36% is deze aanpassing niet van toepassing. Aangepaste keuken: 10% heeft zeker behoefte aan een aangepaste keuken en 39% misschien. 29% geeft aan geen behoefte hieraan te hebben. Slaapkamer en badkamer op dezelfde verdieping als de woonkamer en keuken: 5% en 17% van de panelleden hebben respectievelijk zeker en misschien behoefte aan alle voorzieningen op 1 verdieping. Voor een groot deel van de panelleden is deze aanpassing niet van toepassing of is er sprake van een gelijkvloerse woning (heeft men dus al). Traplift: 11% en 32% van de panelleden hebben respectievelijk zeker en misschien behoefte aan een traplift. Het grootste deel van de panelleden (41%) geeft aan dat deze voorziening niet voor hen van toepassing is. Dit is ook logisch als men nu geen trap heeft. Gemakkelijkere bediening van de ramen: Deze aanpassing is niet woningtype afhankelijk. De panelleden geven aan dat ze voor 20% zeker en ze voor 32% misschien denken behoefte te hebben aan deze aanpassing. Een kwart geeft aan geen behoefte te hebben aan de aanpassing. Gemakkelijkere bediening van de kranen: 20% van de panelleden geeft aan zeker behoefte te hebben aan deze aanpassing, 38% misschien. De behoefte neemt iets toe naarmate de leeftijd toeneemt. 21% geeft aan geen behoefte te hebben aan deze aanpassing. Verwijderen van drempels: Van de panelleden heeft 18% zeker behoefte aan een drempelloze woning, 39% misschien. 15% geeft aan geen behoefte te hebben aan deze aanpassing. De behoefte neemt toe naarmate de leeftijd toeneemt. Scootmobielbereikbaar en rolstoeltoegankelijk maken: 20% van de panelleden heeft zeker behoefte aan deze aanpassingen, 43% misschien. 15% geeft aan geen behoefte te hebben aan deze aanpassing. Alarmering met spreek-luister verbinding met een zorgaanbieder: 20% heeft zeker behoefte aan deze voorziening en 49% misschien. 16% heeft er geen behoefte aan. Bekeken vanuit de 3

5 drie leeftijdscategorieën weet de oudste categorie het meest zeker dat ze behoefte heeft aan deze voorziening. Tel je de zeker en misschien behoefte bij elkaar op, dan valt op dat de behoefte bijna even groot is bij alle drie de leeftijdscategorieën. Intercom, zodat u kunt horen wie er voor de deur staat: Van de panelleden heeft 23% zeker en 29% misschien behoefte aan een intercom. 15% heeft er geen behoefte aan, 20% heeft al een intercom en voor 14% is het niet van toepassing. Logischerwijs is te zien dat de mensen in een meergezinswoning al over een intercom beschikken en er dus geen behoefte aan hebben. Videofoon, zodat u kunt zien wie er voor de deur staat: 34% weet zeker en 37% denkt misschien behoefte te hebben aan een videofoon. 16% heeft geen behoefte aan deze voorziening. De behoefte neemt toe als de leeftijd toeneemt. Opvallend is dat deze behoefte ook bestaat bij mensen in een eengezinswoning en benedenwoning. De behoefte is wel iets lager dan bij de meergezinswoning, maar is er wel (23% zeker en 42% misschien). Elektrische deuropener, zodat u door het duwen op een knop de deur kunt openen: Van de panelleden heeft 18% zeker, 38% misschien en 22% geen behoefte aan een elektrische deuropener. De zekerheid aan deze behoefte neemt toe naarmate de leeftijd toeneemt. Voorzieningen tegen inbraak (sloten, betere verlichting etc.): 37% heeft zeker en 26% misschien behoefte aan betere voorzieningen tegen inbraak. 20% geeft aan dat ze dit al hebben. De zekerheid van deze behoefte is groter bij panelleden die wonen in een eengezinswoning of een benedenwoning. Over de volgende drie aanpassingen en voorzieningen zijn de panelleden het meest zeker: - voorzieningen tegen inbraak (37%) - videofoon (34%) - aanpassingen aan douche en toilet (26%) Van de volgende drie aanpassingen en voorzieningen denken de panelleden misschien in de toekomst gebruik te willen maken: - Alarmering met spreek-luister verbinding met een zorgaanbieder (49%) - Scootmobielbereikbaar en rolstoeltoegankelijk maken (43%) - Aanpassingen aan douche en toilet (bijv. beugels) (41%) Van de volgende drie aanpassingen en voorzieningen denken de panelleden zeker en misschien in de toekomst gebruik te willen maken: - Videofoon (71%) - Alarmering met spreek-luister verbinding met een zorgaanbieder (69%) - Aanpassingen aan douche en toilet (67%) Een aantal panelleden heeft nog andere aanpassingen en voorzieningen genoemd. Dit zijn een lift, sloten op (velux)ramen, hoogte en geaardheid van stopcontacten, betere toegankelijkheid van box, garage, berging, entree en postvakken, spion in de voordeur, vaste trap naar zolder, oplaadpunt voor scootmobiels, ruwe vloer in de douche tegen uitglijden, rolstoeltoegankelijk en windvrij maken van galerijen. Niet fysieke aanpassingen en voorzieningen die zijn genoemd zijn een aanspreekpunt voor de flat en wijk, financiële hulp, een gereserveerde parkeerplaats, hulp bij tuinonderhoud en extra controle door de politie. 4

6 Behoefte aan aanpassingen en/of voorzieningen aanpassen douche en toilet tweede toilet op slaapverdieping aangepaste keuken alles op 1 verdieping traplift bediening ramen bediening kranen % verwijderen drempels scootmobiel bereikbaarheid en rolstoel toegankelijk alarmering met spreek-luisterverbinding met zorgaanbieder intercom videofoon Zeker Misschien Geen Heb ik al n.v.t. elektrische deuropener voorzieningen tegen inbraak Vraag 8: Zijn er mogelijkheden voor Portaal om extra dienstverlening aan te bieden, zodat u langer zelfstandig kunt blijven wonen? Indien ja, kunt u deze mogelijkheden benoemen? Van de panelleden vindt 28% dat er mogelijkheden zijn voor Portaal om extra dienstverlening aan te bieden, waardoor onze klanten langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Dit percentage neemt toe naarmate de leeftijd toeneemt. 16% denkt niet dat Portaal nog meer mogelijkheden heeft en 56% weet het niet. Opvallend is dat de panelleden die nu in een benedenwoning wonen meer overtuigd zijn dat Portaal nog meer kan doen dan de panelleden die in andere woningtypen wonen. Mogelijkheden die zijn genoemd zijn, naast de al in de voorgaande vraag benoemde opties: - klusjesdienst - alarmering/alarmsysteem - drempels voordeur en achterdeur verwijderen - andere geschikte woning aanbieden pro actief matchen woning en huishouden - beugels in wc en douche aanbrengen - gescheiden wonen voor ouderen en jongeren en jonge gezinnen voor de rust - hulp bij tuinonderhoud en betegelen van de tuin - aanspreekpunt in de flat en wijk - meedenken en faciliteren - hulp bij verhuizen - noodknop - ruimte in complex voor thuiszorgorganisatie zodat hulp snel aanwezig is - hulpverlening via glasvezel regelen 5

7 Vraag 9: Wat vindt u van de bereikbaarheid van de genoemde aspecten in uw woonomgeving? In onderstaande figuur staat per aspect de bereikbaarheid weergegeven. Over het algemeen beoordelen de panelleden de bereikbaarheid met goed. In de gevallen dat de panelleden minder positief zijn, is een hoger percentage niet van toepassing en weet niet zichtbaar. Het meest kritisch zijn de panelleden over de bereikbaarheid van het postkantoor. De beoordeling over de genoemde aspecten verschilt niet veel tussen de verschillende leeftijdscategorieën. Uitzondering is het buurthuis/buurtcentrum. De oudste leeftijdscategorie geeft beduidend minder vaak aan dat het buurthuis/buurtcentrum goed bereikbaar is, wat is terug te zien in het percentage van deze leeftijdscategorie bij niet van toepassing, is er niet. Een aantal mensen heeft nog andere aspecten uit de woonomgeving benoemd, die voor hen niet goed bereikbaar zijn. Dit zijn: brievenbus, horeca (restaurant, café, bioscoop), gemeentehuis/werf/loket, invalidenparkeerplaatsen, politie, kleding/schoenenzaak, slager, ziekenhuis, doorgaande wegen Winkels voor de dagelijkse boodschappen Postkantoor Bank/pinautomaat Openbaar vervoer/bushalte Huisarts/gezondheidscentrum Apotheek Bibliotheek Goed bereikbaar Slecht bereikbaar N.v.t. Weet niet Buurthuis/buurtcentrum Groenvoorzieningen/park Vraag 10: Woont u in een gemeentelijke woonservicezone? Het grootste deel van de panelleden weer niet of ze in een woonservicezone wonen (49%). 48% weet dat ze niet in zo n zone wonen en 3% zegt wel in een woonservicezone te wonen. Vooral in Eemland is het aandeel weet niet groot (61%). Vraag 11: Ondervindt u in uw woonomgeving fysieke/ruimtelijke beperkingen, bijvoorbeeld stoepranden, steile hellingen etc.? Ruim een kwart (27%) van de panelleden ondervindt fysieke/ruimtelijke beperkingen in de woonomgeving. 70% ondervindt deze beperkingen niet. Vraag 12: Zijn er plaatsen in uw directe woonomgeving waar u overdag liever niet komt? Indien ja, welke plaatsen zijn dit dan? 8% van de panelleden heeft plaatsen in de directe omgeving waar ze overdag liever niet komen, 92% niet. Per regio zijn de volgende plekken aangegeven waar men overdag liever niet komt: 6

8 Eemland Arnhem Achter de flat In de fietstunnels Avalonpad en omgeving Trefhorst Flat Looplein, daar zitten hangjongeren Garageboxen achter de woning Wijk Klarendal Drukke doorgaande weg in de wijk Het park Groenvoorziening, daar zitten hangjongeren Poorten achter de woning Hamseweg, slechte trottoirs (4x) Spiekmanlaan/ Hartogslaan Bij het Hostel Utrecht De portiek van mijn flat Achter de woning Smitsveen Voor de deur, bij het ABC-tje Als er drukke groepjes staan Bij de fietsbox Stolbergpark Hangjongeren, bij hangplekken (3x) Leiden In de tunnels (3x) Brandgangen junk en dealplekken (2x) Kamp 3 e Binnenvestgracht In het park (2x) Bij de gezamenlijke schuur Nijmegen Park achter de speeltuin Achteromingangen Park en plein Parkeerplaatsen om de woning -drugshandel Station de Vink Vlaamse Gas Winkelcentrum Stevenshof Voor schuurdeur, voetballende kinderen (4x) Vraag 13: Zijn er plaatsen in uw directe woonomgeving waar u s avonds en s nachts liever niet komt? Indien ja, welke plaatsen zijn dit dan? Een kleine 40% van de panelleden kent plaatsen in de directe woonomgeving waar men s avonds en s nachts liever niet komt, 60% heeft hier geen last van. Het aandeel dat wel deze plekken kent neemt toe naarmate de leeftijd toeneemt. Het percentage ligt in Arnhem het hoogst (49%) en in Nijmegen het laagst (33%). Het percentage is ook een stuk hoger bij mensen die wonen in een flat met lift (54%). Aan de mensen die inderdaad plekken kennen waar ze s nachts en s avonds liever niet komen, is gevraagd welke plekken dit zijn. Ondanks de regio waar men woont zijn overal dezelfde type plekken genoemd: parken, parkeerplaatsen, pinautomaten, winkelcentra, achterom van de woning, bergingen en boxen, (fiets)tunnels en plekken waar mensen (jongeren) hangen. Vraag 14: In welke mate ervaart u last van buren, jongeren e.d.? Van de panelleden ervaart 56% geen tot weinig overlast van buren, jongeren e.d. Ruim 17% ervaart veel tot zeer veel overlast ,8 35 % ,2 26,7 13,3 4,1 Geen Weinig Matig Veel Zeer veel 0 Mate van overlast buren, jongeren 7

9 Vraag 15: Als u de tevredenheid over uw woonomgeving met een cijfer van 1 tot 10 zou mogen beoordelen, welk cijfer geeft u dan? Uit onderstaande figuur blijkt dat de panelleden best tevreden zijn over hun woonomgeving. Het percentage dat een zeven of hoger geeft is 78,7%. Dit ligt een stuk hoger dan in het jaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek wordt gemeten. Een mogelijke verklaring is dat de panelleden voor dit onderzoek geselecteerd zijn op leeftijd. Oudere mensen staan erom bekend hogere cijfers te geven dan gemiddeld. Het aandeel ouderen is bij dit onderzoek erg hoog. % ,2 31,6 11,3 6,1 0,8 0,8 1 1,3 Tevredenheid woonomgeving 10,3 1, Vraag 16: Heeft u contact met uw buurtbewoners? Heeft u behoefte aan contact met uw buurtbewoners? Van de panelleden geeft 57% aan contact te hebben met de buurtbewoners, bijna 41% heeft soms contact en bijna 3% geeft aan geen contact te hebben met buurtbewoners. Vervolgens is gevraagd in hoeverre de panelleden behoefte hebben aan contact met de buurtbewoners. Hierop antwoord bijna 42% met ja, 35% heeft misschien deze behoefte en 22% heeft geen behoefte aan contact met de buurtbewoners. Vraag 17: Hoe beoordeelt u uw contact met uw buurtbewoners? Bijna 66% van de panelleden beoordeelt zijn contact met de buurtbewoners als goed, 30% vindt dat het beter kan en 5% vindt het contact slecht. De panelleden uit Leiden zijn het minst positief over hun contact met de buurtbewoners. Vraag 18: Heeft u voldoende sociale contacten? Bijna 90% van de panelleden vindt dat hij/zij voldoende sociale contacten heeft, 6% vindt van niet en 4% weet het niet. De panelleden uit Leiden en Arnhem zijn het minst tevreden over het aantal sociale contacten. Vraag 19: Kunt u een beroep doen op iemand die klusjes voor u uitvoert zoals boodschappen doen? Van de panelleden kan 47% een beroep doen op iemand voor klusjes, bijna 30% denkt dit misschien te kunnen doen. Ruim 17% van de panelleden kan geen beroep doen op iemand voor klusjes. Het aandeel mensen dat geen beroep kan doen op anderen voor klusjes is het hoogst in Nijmegen. 8

10 Vraag 20: Kunt u in geval van ziekte een beroep doen op iemand in de buurt/familie die voor u kan zorgen? In geval van ziekte zijn de panelleden nog iets positiever gestemd. Ruim 53% denkt op iemand een beroep te kunnen doen, bijna 30% denkt dit misschien te kunnen en 14% kan dit niet. Hoe jonger het panellid, hoe zekerder men is van hulp bij ziekte. De panelleden in Arnhem kunnen minder een beroep doen op iemand in geval van ziekte in vergelijking met de andere regio s. Vraag 21: Gaat u wel eens uit, bijvoorbeeld naar het café, uit eten of naar de discotheek? 66% van de panelleden geeft aan wel eens uit te gaan, 34% niet. Hoe jonger het panellid, hoe groter het aandeel dat wel eens uitgaat. De panelleden uit Leiden gaan het minst uit. Vraag 22: Gaat u wel eens naar een theatervoorstelling, concert, cultureel festival of een museum? Ongeveer dezelfde verdeling uit de voorgaande vraag is van toepassing op deze vraag: 67% gaat wel eens naar een voorstelling, concert e.d., 33% niet. Ook hier geldt dat hoe jonger het panellid is, hoe groter het aandeel is dat wel eens naar een voorstelling of concert gaat. Meer vrouwen gaan naar voorstellingen en concerten dan mannen. Vraag 23: Doet u aan sportieve activiteiten? De helft van de panelleden geeft aan, aan sportieve activiteiten te doen. Dit percentage ligt een stuk lager bij de panelleden van 75 jaar en ouder. Het zijn meer vrouwen die aangeven aan sportieve activiteiten te doen dan mannen. Vraag 24: Besteedt u tijd aan muziek, schilderen of andere creatieve activiteiten? Bijna 63% van de panelleden geeft aan tijd te besteden aan creatieve activiteiten. Dit percentage ligt bij de panelleden uit Eemland hoger en bij die uit Leiden lager. Vraag 25: Bent u lid of maakt u onderdeel uit van een vereniging, club of ander soort georganiseerde groep? De helft van de panelleden geeft aan onderdeel uit te maken van een vereniging of club. Dit aandeel neemt toe met de leeftijd. Vraag 26: Maakt u nu gebruik van onderstaande diensten? In onderstaande figuur staan de diensten weergegeven die zijn voorgelegd aan de panelleden. Zoals de figuur laat zien maken de panelleden nog nauwelijks gebruik van deze diensten. Andere diensten waar men gebruik van maakt zijn thuiszorg, aan huis bezorgen van diepvriesmaaltijden, fysiotherapie aan huis, huishoudelijke hulp en de OV taxi. 9

11 Ja Nee Warme maaltijden Personenalarmering Diensten aan huis, zoals kapper, opticien, wasservice etc. Vervoer naar supermarkt en andere winkels voor de wekelijkse Deskundig coordinator bijvoorbeeld voor vragen over Vraag 27: Van welke diensten zou u in de toekomst gebruik gaan of blijven maken? Dezelfde diensten uit de voorgaande vraag zijn aan de panelleden voorgelegd, met de vraag of ze er van gebruik blijven maken dan wel in de toekomst denken gebruik van te gaan maken. In onderstaande figuur zijn de uitkomsten weergegeven. Het meest zeker zijn de panelleden van de personenalarmering en het laten controleren van de veiligheid van de woning, alhoewel dit nog maar 18% betreft van de panelleden. Panelleden denken misschien gebruik te gaan maken van de warme maaltijden, personenalarmering en de klussendienst. Het gezamenlijk eten en ondersteuning bij de administratie zijn het minst populair Ja Misschien Nee Warme maaltijden Gezamenlijk eten met anderen in huiselijke sfeer Personenalarmering Ondersteuning bij het bijhouden van de administratie Diensten aan huis, zoals kapper, opticien, Klussendienst Vervoer naar supermarkt en andere winkels Laten controleren van de veiligheid van de woning Deskundig coordinator bijvoorbeeld voor Andere diensten waar men gebruik van denkt te gaan maken of blijft maken zijn de thuiszorg, bezorging van diepvriesmaaltijden, huishoudelijke hulp, hulp bij het tuinonderhoud, een 10

12 telefooncirkel, regiotaxi/vervoer van A naar B, dagbesteding en een aanspreekpunt in de buurt. Vraag 28: Hoe beoordeelt u uw gezondheid? Bijna de helft van de panelleden beoordeelt zijn gezondheid als goed of zeer goed, 37% vindt zijn gezondheid voldoende en bijna 14% beoordeelt zijn gezondheid met slecht tot zeer slecht. Hoe jonger het panellid, hoe beter de beoordeling van de gezondheid. Vraag 29: Heeft u nu hulp bij de dagelijkse verzorging van het huishouden? Van de panelleden heeft 13% nu hulp in het huishouden, bijna 87% niet. Het aandeel van de panelleden met hulp in het huishouden neemt toe naarmate de leeftijd toeneemt. Vraag 30: Heeft u in de toekomst behoefte aan de dagelijkse verzorging van het huishouden? Ook is gevraagd naar de behoefte aan hulp in het huishouden in de toekomst. Van de panelleden geeft 13% aan die behoefte te hebben, ruim 57% denkt misschien hulp in het huishouden nodig te hebben. Ruim 14% weet dat hij/zij geen hulp nodig heeft in de toekomst en ruim 15% weet het nog niet. Vraag 31: Bent u van plan om binnen nu en 2 jaar te verhuizen? Aan de panelleden is gevraagd wat de verhuisplannen zijn. Bijna 23% wil misschien verhuizen binnen nu en 2 jaar, bijna 58% beslist niet. Het aandeel dat wel wil verhuizen is een kleine 10%. Het aandeel mensen dat wil verhuizen ligt in Eemland lager en in Leiden hoger dan gemiddeld. % ,6 22,9 10,1 3,4 5,9 Plan om te verhuizen binnen nu en 2 jaar Ja, beslist Ik zou wel willen, maar kan niets vinden Misschien Nee, beslist niet Weet niet Vraag 32: Wat zijn uw redenen om in de nabije toekomst te (willen) verhuizen? U kunt meerdere antwoorden aanklikken. Aan de panelleden die bij de voorgaande vraag ja, beslist, zou wel willen.. of misschien hebben geantwoord, is gevraagd wat de reden(en) is/zijn om te willen verhuizen. Men kon meerdere antwoorden aanklikken. In onderstaande figuur zijn de uitkomsten weergegeven. Het zijn voornamelijk andere redenen dan de aan de panelleden voorgestelde redenen, die het panellid ertoe zetten te willen verhuizen. De genoemde andere redenen zijn: - kenmerken van de woning (slechte isolatie, ventilatie, ontbreken van een werkplaats/garage/ tuin/zon op balkon/lift, wil geen tuin meer, behoefte aan seniorenwoning, huur is te hoog/laag, uitzicht niet mooi) - gedwongen verhuizing i.v.m. sloop - wil gaan kopen 11

13 - verandering in de samenstelling van het huishouden (samenwonen, kinderen uit huis, nieuwe vriend) - kenmerken van de buurt (samenstelling van bewoners) - wil naar een andere locatie (in of juist uit centrum) - behoefte aan verandering Daarnaast zijn de behoefte van het gelijkvloers willen wonen, het willen wonen in de nabijheid van familie en de kwaliteit van de huidige woning redenen voor de panelleden om (misschien) te willen verhuizen Genoemd Ik heb een gelijkvloerse woning nodig Ik mis sociale contacten Ik wil nabij familie wonen Voorzieningen zijn te ver weg Zorgvoorzieningen zijn te ver weg De huidige woning is te groot De huidige woning is te klein De huidige woning is te duur De kwaliteit van de huidige woning laat te wensen over In de huidige woning zijn geen medische aanpassingen mogelijk Anders Vraag 33: Welke uitspraak is het meest op u van toepassing, als het gaat over uw mogelijke woonsituatie over 10 jaar? Tot slot is aan de panelleden gevraagd welke uitspraak over de toekomstige woonsituatie over 10 jaar het meest van toepassing is. De meeste panelleden (44,6%) geven aan alles eraan te zullen doen om zo lang mogelijk in de huidige woning te kunnen blijven wonen. Bijna 16% geeft aan dat als de woning aangepast moet worden en zorgverlening nodig is, dat men dan wil verhuizen naar een meer passende woning. 12

14 toekomstige woonsituatie over 10 jaar Ik blijf zo lang mogelijk in mijn huidige woning wonen. Als mijn woning moet worden aangepast en ik zorgverlening nodig heb, dan zal ik er alles aan doen om dit op mijn huidige adres te realiseren. Ik blijf zo lang mogelijk in mijn huidige woning wonen, maar als mijn woning moet worden aangepast en ik zorgverlening nodig heb, dan ga ik verhuizen naar een meer passende woning. Ik woon al in een woning waarin ik oud kan worden. Ik wil naar een andere aangepaste woning verhuizen. Ik wil naar een woning verhuizen die onderdeel uitmaakt van 'groepswonen', waarbij gemeenschappelijke activiteiten zoals de tuin en feesten tot de mogelijkheid behoren. Weet niet Overige opmerkingen: Aan het eind van het onderzoek krijgen de panelleden altijd nog de mogelijkheid om algemene opmerkingen te maken over het onderzoek. De volgende aan dit onderzoek gerelateerde opmerkingen zijn nog gemaakt: - Het is lastig om de vragen te beantwoorden als het nog niet op jezelf van toepassing is. Je kan niet in de toekomst kijken. - Ik zou wel willen verhuizen naar een seniorenwoning, maar dan wel een ruimere dan de standaard seniorenwoningen: wil een grote woonkamer en drie slaapkamers. - Ik zou wel willen verhuizen maar dan wordt mijn huur te hoog. Voor ouderen is dit ook lastig, wat de doorstroming niet bevordert. - Tegenwoordig worden ook leuke vrijkomende seniorenwoningen in de verkoop gezet die ik best zou willen huren. - Je hoeft niet speciaal seniorencomplexen te bouwen, maar kan ook standaard levensloopbestendig bouwen zodat iedereen oud kan worden in de eigen woning. - Ik heb behoefte aan scheiding van ouderenwoningen en woningen voor gezinnen en jongeren, voor de rust. - Ik zou wel in een zogenaamde kangoeroewoning willen wonen, zodat mijn kind naast me kan wonen en voor me kan zorgen. 4. S A M E N V A T T I N G Merendeel wil in huidige woning oud worden Ruim 62% wil in de huidige woning blijven wonen, 26% misschien. Van de panelleden vindt 43% de huidige woning geschikt om oud in te worden, 30% misschien. Vooral behoefte aan videofoon, alarmering en aanpassingen aan douche en toilet Een derde van de panelleden heeft behoefte aan aanpassingen en voorzieningen in de huidige woning, 37% misschien. Er is zeker behoefte aan de volgende aanpassingen/voorzieningen: - voorzieningen tegen inbraak (37%) - videofoon (34%) 13

15 - aanpassingen aan douche en toilet (26%) Er is misschien behoefte aan de volgende aanpassingen/voorzieningen: - alarmering met spreek-luisterverbinding met een zorgaanbieder (49%) - scootmobielbereikbaar en rolstoeltoegankelijk maken (43%) - aanpassingen aan douche en toilet (41%) Er is zeker en misschien behoefte aan de volgende aanpassingen/voorzieningen: - videofoon (71%) - alarmering met spreek-luisterverbinding met een zorgaanbieder (69%) - aanpassingen aan douche en toilet (67%) Groot deel panelleden tevreden over woonomgeving De belangrijkste voorzieningen in de buurt zijn goed bereikbaar. 78,7% van de panelleden beoordeelt de tevredenheid over de woonomgeving met een 7 of hoger. Merendeel is tevreden over contact met en betrokkenheid van buurtbewoners Twee derde van de panelleden beoordeelt het contact met de buurtbewoners als goed, 30% vindt dat het beter kan. 90% zegt voldoende sociale contacten te hebben. Ongeveer de helft van de panelleden kan bij klusjes of bij ziekte een beroep doen op iemand. Twee derde van de panelleden gaat wel eens uit (café, disco, uit eten) of naar een theatervoorstelling, festival, concert etc. De helft van de panelleden neemt deel aan sportieve activiteiten en is lid van een club of georganiseerde groep. Gebruik diensten vooralsnog laag, maar op termijn mogelijk behoefte aan personenalarmering, klussendienst en warme maaltijden aan huis De panelleden maken nog bijna geen gebruik van diensten als warme maaltijden aan huis, personenalarmering, diensten aan huis als kapper, wasservice etc. Mogelijk wil men daar in de toekomst wel gebruik van gaan maken. Waar men dan vooral aan denkt zijn de warme maaltijden, personenalarmering, klussendienst, thuiszorg, huishoudelijke hulp, hulp bij het tuinonderhoud, telefooncirkel, vervoer, dagbesteding en een aanspreekpunt in de buurt. Bijna de helft van de panelleden beoordeelt zijn gezondheid met goed, 37% vindt de gezondheid voldoende. Weinig verhuisgeneigdheid, maar anders naar een kwalitatief goede gelijkvloerse woning nabij familie Bijna 60% van de panelleden wil beslist niet verhuizen binnen nu en twee jaar, 23% misschien. Redenen om te verhuizen zijn het gelijkvloers willen wonen, nabij familie willen wonen en ontevredenheid over de kwaliteit van de woning. Andere zelf aangedragen redenen zijn: - kenmerken van de woning (slechte isolatie, ventilatie, ontbreken van een werkplaats/garage/ tuin/zon op balkon/lift, wil geen tuin meer, behoefte aan seniorenwoning, huur is te hoog/laag, uitzicht niet mooi) - gedwongen verhuizing i.v.m. sloop - wil gaan kopen - verandering in de samenstelling van het huishouden (samenwonen, kinderen uit huis, nieuwe vriend) - kenmerken van de buurt (samenstelling van bewoners) - wil naar een andere locatie (in of juist uit centrum) - behoefte aan verandering 14

16 Voorkeur om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen in huidige woning Bijna 45% van de panelleden geeft aan er alles aan te doen om zo lang mogelijk in de huidige woning te kunnen blijven wonen, ook als de woning aangepast moet worden en zorgverlening nodig is. 16% wil ook zo lang mogelijk in de huidige woning blijven wonen maar zoekt toch een meer passende woning als de woning aangepast moet worden en zorgverlening nodig is. 15

17 B i j l a g e 1 V r a g e n l i j s t Veel mensen willen ook als ze ouder worden graag in hun eigen woning blijven wonen. Door het aanpassen van de woning of het aanbrengen van voorzieningen is dit voor veel mensen gelukkig ook mogelijk. Portaal is benieuwd hoe u tegen dit onderwerp aankijkt. Ook al is het onderwerp misschien (nog) niet op u van toepassing, toch vragen we u alvast na te denken over uw mogelijke toekomstige behoefte om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen. 1. In wat voor type woning woont u? - eengezinswoning - flat zonder lift - flat met lift - benedenwoning - bovenwoning - anders, namelijk 2. Is uw woning speciaal bedoeld voor senioren? - weet ik niet 3. Is uw woning bereikbaar zonder trappen lopen? 4. Wilt u als u ouder wordt in deze woning blijven wonen? - Ja - Misschien - Nee - Weet niet 5. Is uw woning, zoals hij nu is, geschikt om ouder in te worden? - Ja - Misschien - Nee - Weet niet 6. Heeft u behoefte aan aanpassingen of voorzieningen (bijv. aangepast sanitair, rolstoeltoegankelijk maken, drempels verwijderen, e.d.), waarmee u langer in uw woning kunt blijven wonen? - Ja - Misschien - Nee - Weet niet 1

18 7. Aan welke aanpassingen en/of voorzieningen heeft u behoefte om langer in uw huidige woning te kunnen blijven wonen? Mogelijke aanpassingen aanpassingen aan douche en toilet (bijv. beugels) een tweede toilet op de slaapverdieping (geldt voor eengezinswoningen) aangepaste keuken slaapkamer en badkamer op dezelfde verdieping als de woonkamer en keuken traplift gemakkelijkere bediening ramen gemakkelijkere bediening kranen verwijderen van drempels scootmobielbereikbaar en rolstoeltoegankelijk maken alarmering met spreek-luister verbinding met zorgaanbieder intercom, zodat u kunt horen wie er voor de deur staat videofoon, zodat u kunt zien wie er voor de deur staat elektrische deuropener, zodat u door het duwen op een knop de deur kunt openen voorzieningen tegen inbraak (sloten, betere verlichting etc.) anders, namelijk Zeker behoefte Misschien behoefte Geen behoefte Niet van toepassing Heb ik al 8. Zijn er nog mogelijkheden voor Portaal om extra dienstverlening aan te bieden, zodat u langer zelfstandig kunt blijven wonen? Kunt u de mogelijkheden benoemen? - Ja, namelijk - Nee - Weet niet 9. Wat vindt u van de bereikbaarheid van onderstaande aspecten in uw woonomgeving? goed bereikbaar slecht bereikbaar n.v.t. is er niet winkels dagelijkse boodschappen postkantoor bank / pinautomaat openbaar vervoer / bushalte huisarts / gezondheidscentrum apotheek 2

19 bibliotheek buurthuis/buurtcentrum groenvoorziening/park anders, namelijk Woont u in een gemeentelijke woonservicezone? - Ja - Nee - Weet ik niet 11. Ondervindt u in uw omgeving fysieke/ruimtelijke beperkingen, bv. stoepranden, steile hellingen etc.? - Ja - Nee - Weet niet Veiligheid 12. Zijn er plaatsen in uw directe woonomgeving waar u overdag liever niet komt? 13. Welke plaatsen zijn dit? 14. Zijn er plaatsen in uw directe woonomgeving waar u s avonds en s nachts liever niet komt 15. Welke plaatsen zijn dit? 16. In welke mate ervaart u last van buren, jongeren, e.d. - geen - weinig - matig - veel - zeer veel 17. Als u de tevredenheid over uw woonomgeving met een cijfer van 1 tot 10 (1=zeer slecht en 10=uitmuntend) zou mogen beoordelen, welk cijfer geeft u dan? Welzijn 18. Heeft u contact met uw buurtbewoners? - Ja - Soms - Nee 3

20 19. Heeft u behoefte aan contact met uw buurtbewoners? - Ja - Misschien - Nee - weet niet 20. Hoe beoordeelt u het contact met uw buurtbewoners? - goed - kan beter - slecht 21. Heeft u voldoende sociale contacten? - Weet niet 22. Kunt u een beroep doen op iemand die klusjes voor u uitvoert zoals boodschappen doen? - Weet niet 23. Kunt u in geval van ziekte een beroep doen op iemand in de buurt/familie die voor u kan zorgen? - Weet niet 24. Gaat u wel eens uit, bijvoorbeeld naar het café, uit eten of naar de discotheek? 25. Gaat u wel eens naar een theatervoorstelling, concert, cultureel festival of een museum? 26. Doet u aan sportieve activiteiten? 27. Besteedt u tijd aan muziek, schilderen of andere creatieve activiteiten? 28. Bent u lid of maakt u onderdeel uit van een vereniging, club of ander soort georganiseerde groep? 4

Zijn er reeds aanpassingen in uw woning aangebracht voor uw comfort?

Zijn er reeds aanpassingen in uw woning aangebracht voor uw comfort? In wat voor soort woning woont u? ééngezinswoning benedenwoning/bungalow bovenwoning appartement Hoeveel (woon- en slaap)kamers heeft uw woning? 1 kamer (= een gecombineerde woon-slaapkamer) 2 kamers (=

Nadere informatie

Veel woningen van chronisch zieken nog niet toekomstbestendig

Veel woningen van chronisch zieken nog niet toekomstbestendig Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Veel woningen van chronisch zieken nog niet toekomstbestendig, D.Baan & M. Heijmans, NIVEL, april 2011) worden gebruikt.

Nadere informatie

THUIS OUD WORDEN KAN, IN KERKRADE. Resultaten campagne

THUIS OUD WORDEN KAN, IN KERKRADE. Resultaten campagne THUIS OUD WORDEN KAN, IN KERKRADE Resultaten campagne 2006-2007 DEEL A: HOE GESCHIKT IS UW WONING In wat voor soort woning woont u? 5% 2% 4% ééngezinswoning benedenwoning bovenwoning seniorenwoning of

Nadere informatie

Woononderzoek De Eng. Dalweg 81-175 en Rubenslaan 85-125

Woononderzoek De Eng. Dalweg 81-175 en Rubenslaan 85-125 Woononderzoek De Eng Dalweg 81-175 en Rubenslaan 85-125 December 2011 Inleiding Op dit moment denkt Portaal na over de toekomst van acht flats in de Soester wijk De Eng. Het zijn flats die begin jaren

Nadere informatie

ENQUETE SPOORBUURT. 1. Woonsituatie. Werkgroep Spoorbuurt Laagbouw Werkgroep Spoorbuurt Beneden-bovenwoningen Opmerkingen Werkgroepen

ENQUETE SPOORBUURT. 1. Woonsituatie. Werkgroep Spoorbuurt Laagbouw Werkgroep Spoorbuurt Beneden-bovenwoningen Opmerkingen Werkgroepen ENQUETE SPOORBUURT Werkgroep Spoorbuurt Laagbouw Werkgroep Spoorbuurt Beneden-bovenwoningen Opmerkingen Werkgroepen Delen Enquête: 1. Woonsituatie 2. Wijk Opzet 3. Wijk Beschermd Stadsgezicht 4. Woning

Nadere informatie

Resultaten van een enquête onder de bewoners van Austerlitz - eind 2012

Resultaten van een enquête onder de bewoners van Austerlitz - eind 2012 Resultaten van een enquête onder de bewoners van Austerlitz - eind 2012 Datum: 15 december 2012 Auteur: Coöperatie Austerlitz Zorgt U.A., Jan Smelik Inlichtingen: info@austerlitzzorgt.nl Verspreiding:

Nadere informatie

Lokale kwaliteit Maart/april 2015

Lokale kwaliteit Maart/april 2015 Resultaten peiling Panel Lokale kwaliteit Maart/april 2015 Van 24 maart tot en met 6 april kon het Panel een peiling invullen over de kwaliteit van hun leefomgeving. Ruim 1.750 van de ongeveer 6.500 uitgenodigde

Nadere informatie

Welzijnsbezoek. Voorbeelden van aanpassingen aan het huis die nodig zijn:

Welzijnsbezoek. Voorbeelden van aanpassingen aan het huis die nodig zijn: Welzijnsbezoek 2014 Inhoud 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen MEE Drechtsteden voerde in 2014 welzijnsbezoeken uit onder ouderen van 75, 80 en. Aan de hand van een vragenlijst komen zes onderwerpen aan

Nadere informatie

Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013

Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013 Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013 In de periode half mei/ begin juli 2013 heeft USP Marketing Consultancy in opdracht van Volkshuisvesting opnieuw een bewonersonderzoek gedaan naar de tevredenheid

Nadere informatie

Bewonerspanel Woonvormen

Bewonerspanel Woonvormen Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Woonvormen Extra ruimte is belangrijkste wens voor toekomstige woning Bijna de helft van de

Nadere informatie

Woonwensenenquête Thuisgemaakt Delft

Woonwensenenquête Thuisgemaakt Delft Woonwensenenquête Thuisgemaakt Delft Om een idee te krijgen,waar uw interesse naar uit gaat, verzoeken wij u vriendelijk deze vragenlijst in te vullen. Onder andere met behulp van deze antwoorden kan de

Nadere informatie

RAPPORT KLANTPANEL PEILING LANGER ZELFSTANDIG WONEN. Ymere Juli 2016

RAPPORT KLANTPANEL PEILING LANGER ZELFSTANDIG WONEN. Ymere Juli 2016 RAPPORT KLANTPANEL PEILING 2 2016 LANGER ZELFSTANDIG WONEN Ymere Juli 2016 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Onderzoek Houten Jongeren en Wonen

Onderzoek Houten Jongeren en Wonen Onderzoek Houten Jongeren en Wonen Juni 2007 www.adv-mr.com Utrechtseweg 101, 3702 AB Zeist Inhoud Inleiding Vanuit woonstichting Viveste en de gemeente Houten is een behoefte aan onderzoek naar de woonwensen

Nadere informatie

Woonvoorkeuren en woningmarktgedrag van senioren in Oegstgeest Resultaten schriftelijke enquête onder 55-plussers in de gemeente Oegstgeest

Woonvoorkeuren en woningmarktgedrag van senioren in Oegstgeest Resultaten schriftelijke enquête onder 55-plussers in de gemeente Oegstgeest Woonvoorkeuren en woningmarktgedrag van senioren in Oegstgeest Resultaten schriftelijke enquête onder 55-plussers in de gemeente Oegstgeest april 2008 - J.W.K. Bams Samenvatting Samenvatting De gemeente

Nadere informatie

2. Leeftijdscategorie 50 tot 65 jaar 24 15,3% 65 tot 76 jaar 85 54,2% 75 jaar en ouder 45 28,7% Niet ingevuld 3 1,9%

2. Leeftijdscategorie 50 tot 65 jaar 24 15,3% 65 tot 76 jaar 85 54,2% 75 jaar en ouder 45 28,7% Niet ingevuld 3 1,9% Resultaten per vraag (respons = 157) 1. Wat is de samenstelling van uw huishouden? Alleenstaand 47 29,9% Gehuwd of samenwonend 105 66,9% Wel/geen inwonende kinderen 2 1,3% Niet ingevuld 3 1,9% 2. Leeftijdscategorie

Nadere informatie

Promenade. Wonen in het hart van Uden. Plattegronden & Technische Omschrijving. 31 huurappartementen in het centrum van Uden

Promenade. Wonen in het hart van Uden. Plattegronden & Technische Omschrijving. 31 huurappartementen in het centrum van Uden Promenade Wonen in het hart van Uden Plattegronden & Technische Omschrijving 31 huurappartementen in het centrum van Uden Verwachte oplevering februari 2015 Area, laat wonen leven Wij zijn Area, dé wooncorporatie

Nadere informatie

Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012

Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 Almelo, juli 2012 Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 In 2006 is Scoop gestart met het bezoeken van 75-plussers in de gemeente

Nadere informatie

Eindrapportage Huurderstevredenheidonderzoek 2015 uitsplitsing naar kernen. Van goed naar beter

Eindrapportage Huurderstevredenheidonderzoek 2015 uitsplitsing naar kernen. Van goed naar beter Eindrapportage Huurderstevredenheidonderzoek 2015 uitsplitsing naar kernen Van goed naar beter 23-11-2015 Inhoudsopgave Werkwijze 3 Resultaten huurderstevredenheidonderzoek per kern 4 - Over de respondent

Nadere informatie

De heer H.P. Kip De heer A. Tijssen Portaal Nijmegen Postbus 375 3900 AJ Veenendaal

De heer H.P. Kip De heer A. Tijssen Portaal Nijmegen Postbus 375 3900 AJ Veenendaal De heer H.P. Kip De heer A. Tijssen Portaal Nijmegen Postbus 375 3900 AJ Veenendaal Betreft: Advies voorgenomen verkoop woningen Krayenhofflaan (complex 1062) en de Gildekamp (complex 1176) Nijmegen, 27

Nadere informatie

Wonen Aar en Amstel. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1

Wonen Aar en Amstel. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1 Inhoudsopgave 1...1 2 Hoofdsectie...2 1 Wat is uw leeftijd?...2 2 In welke kern woont u?...3 3 Uit hoeveel personen bestaat uw huishouden?...4 4 Woont u in een huur of koopwoning?...5 5 Wat voor soort

Nadere informatie

Resultaten: Leefbaarheid en betrokkenheid van bewoners in de woonomgeving

Resultaten: Leefbaarheid en betrokkenheid van bewoners in de woonomgeving Resultaten: Leefbaarheid en betrokkenheid van bewoners in de woonomgeving In april 2016 werd het Parteon Panel gevraagd naar haar mening over de leefbaarheid en betrokkenheid van bewoners in de woonomgeving.

Nadere informatie

Gesprekspuntenlijst huisbezoeken ouderen te Best

Gesprekspuntenlijst huisbezoeken ouderen te Best Gesprekspuntenlijst huisbezoeken ouderen te Best Datum huisbezoek : Naam ouderenbezoeker tel.: Persoonsgegevens: Naam : Straatnaam : Postcode/plaats : Geboortedatum : Geslacht : Telefoonnummer : Inleiding

Nadere informatie

Lommerhof. Schapenweide 2 t/m 74, Duiven. Royale driekamer huurappartementen

Lommerhof. Schapenweide 2 t/m 74, Duiven. Royale driekamer huurappartementen Lommerhof Schapenweide 2 t/m 74, Duiven Royale driekamer huurappartementen Inhoudsopgave Pag. 2 Inhoudsopgave Pag. 3 Plaatsinformatie Duiven Pag. 4 Omschrijving woning en kenmerken Pag. 5 Het woongebouw

Nadere informatie

Draagvlak nieuwe sluitingstijden Horeca Uitkomsten van een peiling onder het Westfriese burgerpanel 8 september 2008

Draagvlak nieuwe sluitingstijden Horeca Uitkomsten van een peiling onder het Westfriese burgerpanel 8 september 2008 Draagvlak nieuwe sluitingstijden Horeca Uitkomsten van een peiling onder het Westfriese burgerpanel 8 september 2008 Samenvatting De Westfriese gemeenten hebben in samenwerking met onder meer de politie

Nadere informatie

VRAGENLIJST BEHOEFTEONDERZOEK

VRAGENLIJST BEHOEFTEONDERZOEK VRAGENLIJST BEHEFTENDERZEK Beste deelnemer, Met Beste deze deelnemer, vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over uw n op het gebied van zorg, wonen en welzijn. Wat denkt u nodig te hebben om zo lang

Nadere informatie

Presentatie onderzoeksresultaten werkgroep zorg en welzijn Westerbeek

Presentatie onderzoeksresultaten werkgroep zorg en welzijn Westerbeek Presentatie onderzoeksresultaten werkgroep zorg en welzijn Westerbeek In het najaar van 2013 hebben wij 190 inwoners uit Westerbeek een vragenlijst gegeven over de thema's wonen, welzijn, zorg in hun omgeving.

Nadere informatie

Zoekt u een (ander) huis? Doe dan mee aan deze woonenquête 10 minuten van uw tijd voor een beter woningbeleid!

Zoekt u een (ander) huis? Doe dan mee aan deze woonenquête 10 minuten van uw tijd voor een beter woningbeleid! Zoekt u een (ander) huis? Doe dan mee aan deze woonenquête 10 minuten van uw tijd voor een beter woningbeleid! Nieuwe woonenquête moet woonwensen beter in kaart brengen! In 2007 is een nieuwe website gestart

Nadere informatie

Bewonersavond d.d. 7 maart 2017

Bewonersavond d.d. 7 maart 2017 Bewonersavond d.d. 7 maart 2017 Willem Klooslaan: even nrs. 2-48 Akkerhof : nrs. 1,2,3,4,5 en nrs 33-56 Hoflaan: oneven nummers 1-99 Weidehof: nrs 1,2,3,4,5 Wat staat er in deze presentatie? Wat hebben

Nadere informatie

Woonwensen van 55-plussers in Pijnacker-Nootdorp; een samenvatting

Woonwensen van 55-plussers in Pijnacker-Nootdorp; een samenvatting Woonwensen van 55-plussers in Pijnacker-Nootdorp; een samenvatting 1 2 Inhoud 1. Aanleiding 5 2. Wonen en leven in Pijnacker-Nootdorp 6 3. Waar en hoe wonen de 55-plussers? Tevredenheid met woning en woonomgeving

Nadere informatie

Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013

Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013 Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013 Colofon "Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013" Klanttevredenheidsonderzoek naar het WMO vervoer in de gemeente Haren. Uitgave Deze publicatie is een uitgave

Nadere informatie

Surinaams-Javaanse ouderen in Hoogezand-Sappemeer

Surinaams-Javaanse ouderen in Hoogezand-Sappemeer Surinaams-Javaanse ouderen in Hoogezand-Sappemeer Resultaten onderzoek naar woon- en zorgvoorzieningen voor Surinaams- Javaanse ouderen in juli 2003. Inhoudsopgave Inleiding...2 1. Huidige situatie...3

Nadere informatie

Geniet van uw oude dag in uw eigen woonomgeving

Geniet van uw oude dag in uw eigen woonomgeving Geniet van uw oude dag in uw eigen woonomgeving Reginahof Steenbergen Middenwal 1 4651 EB Steenbergen De gemeente Steenbergen, gelegen in West Brabant, is een kleine veilige gemeente met zo n 24.000 inwoners.

Nadere informatie

Boodschappenservice Binnenstad Amsterdam

Boodschappenservice Binnenstad Amsterdam Boodschappenservice Binnenstad Amsterdam Draagvlakmeting Projectnummer: 10063 In opdracht van: Ingenieursbureau Amsterdam (IBA) Rogier van der Groep Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658

Nadere informatie

Stegemanhof. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Woonzorgcentrum. Appartementen te huur. Verpleeghuiszorg in eigen appartement

Stegemanhof. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Woonzorgcentrum. Appartementen te huur. Verpleeghuiszorg in eigen appartement Stegemanhof Woonzorgcentrum Appartementen te huur Verpleeghuiszorg in eigen appartement Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in Stegemanhof Op loopafstand van het centrum van Aalten ligt Stegemanhof.

Nadere informatie

Wonen en Verhuizen Een onderzoek van ANBO en Woonz

Wonen en Verhuizen Een onderzoek van ANBO en Woonz 31-3-2015 Wonen en Verhuizen Een onderzoek van ANBO en Woonz Over dit onderzoek pagina 1 Opvallende resultaten pagina 2 Over de samenstelling van de respondenten pagina 3 1. Over dit onderzoek Dit onderzoek

Nadere informatie

Totaal overzicht plus- en minpunten Omegawoningen en De Meerpaal

Totaal overzicht plus- en minpunten Omegawoningen en De Meerpaal Totaal overzicht plus- en minpunten Omegawoningen en De Meerpaal Resultaten van de Omegawoningen De Woning Stank uit putje (riolering) 2 Sanitair is oud Afvoer is slecht Tocht en vocht; condens Enkel glas

Nadere informatie

Meedoen in Kinderdijk

Meedoen in Kinderdijk Meedoen in Kinderdijk Belangstelling voor activiteiten en diensten Inhoud: 1. Conclusies 2. Belangstelling in beeld Sinds 2011 heeft Kinderdijk een eigen wijkcentrum, het Multifunctioneel Centrum (MFC)

Nadere informatie

Postbus AA Bleskensgraaf T Aan de leden van de gemeenteraad. Datum:

Postbus AA Bleskensgraaf T Aan de leden van de gemeenteraad. Datum: Aan de leden van de gemeenteraad Postbus 5 297 AA Bleskensgraaf T 14 184 www.gemeentemolenwaard.nl Datum: 27-9-216 Portfeuillehouder: Piet Vat Onderwerp: Rapportage Signalerend Huisbezoek 215 Bijlage:

Nadere informatie

Uitwerking enquête Woonbehoefte Wessem 2014.

Uitwerking enquête Woonbehoefte Wessem 2014. Uitwerking enquête Woonbehoefte Wessem 2014. Binnen welke leeftijdscategorie valt u? (Er kunnen meerdere lijsten per gezin worden ingevuld. Zie ook www.dorpsraadwessem.nl) 18-25/ 2 25-35/ 8 35-45/ 12 45-55/

Nadere informatie

Compleet wonen in Schavenweide

Compleet wonen in Schavenweide Compleet wonen in Wonen in In november 2013 is het nieuwe geopend: een eigentijds woonzorgcentrum dat van alle gemakken is voorzien. Voor senioren een prachtige en veilige plek om te wonen. bestaat uit

Nadere informatie

Woonwensenonderzoek t.b.v. Ziekenhuislocatie BK-Laan Schiedam

Woonwensenonderzoek t.b.v. Ziekenhuislocatie BK-Laan Schiedam Woonwensenonderzoek t.b.v. Ziekenhuislocatie BK-Laan Schiedam enquête wordt ingevuld door de hoofdbewoner of de partner van de hoofdbewoner. Algemeen 1. Woont u in een huur- of een koopwoning? huur, corporatie/woningstichting...

Nadere informatie

Uitkomsten onderzoek Ondernemingsplan Mitros 2014-2017

Uitkomsten onderzoek Ondernemingsplan Mitros 2014-2017 Uitkomsten onderzoek Ondernemingsplan Mitros 2014-2017 Mitros is bezig met het maken van plannen voor de periode 2014-2017. Wat Mitros in die periode gaat doen, wordt aangegeven in een zogenaamd ondernemingsplan.

Nadere informatie

drenthe rapportage september 2016 leefbaarheid

drenthe rapportage september 2016 leefbaarheid kennis. onderzoek. advies drenthe rapportage september 2016 Hoe tevreden is het Drents panel over leven in Drenthe en hoe ervaren zij de gevolgen van bevolkingskrimp op de? vooraf Drenthe heeft te maken

Nadere informatie

Inleunwoningen. Woonzorgcentrum De Honinghoeve

Inleunwoningen. Woonzorgcentrum De Honinghoeve Inleunwoningen Woonzorgcentrum De Honinghoeve Inleiding Wilt u zelfstandig wonen, maar gebruik maken van voorzieningen die voor u het leven veiliger, comfortabeler en gezelliger maken? Woonzorgcentrum

Nadere informatie

Heerlijk lichte woonkamer Kant en klaar direct wonen

Heerlijk lichte woonkamer Kant en klaar direct wonen Huizen van Hoekstra & van Eck Wilhelmina Druckertuin 5, 1705 JM Heerhugowaard Heerlijk lichte woonkamer Tuin op het zuidwesten Parkeren op eigen terrein Kant en klaar direct wonen Kindvriendelijke woonomgeving

Nadere informatie

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 9: gezondheidsbeleid november 2013 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 9e peiling met het burgerpanel van Capelle aan den IJssel.

Nadere informatie

Samenvatting SOC-debat op 26 november 2014 voor Haagse ouderen: Langer thuis wonen!. en wat is daarvoor nodig?

Samenvatting SOC-debat op 26 november 2014 voor Haagse ouderen: Langer thuis wonen!. en wat is daarvoor nodig? BIJLAGE 1 Samenvatting SOC-debat op 26 november 2014 voor Haagse ouderen: Langer thuis wonen!. en wat is daarvoor nodig? Wonen en ouderen is een hot topic: ouderen geven aan dat zij het liefst zo lang

Nadere informatie

Resultaten USP-Bewonersscan, meting 2015

Resultaten USP-Bewonersscan, meting 2015 Resultaten USP-Bewonersscan, meting 2015 In de periode half mei/ half juli 2015 heeft USP Marketing Consultancy in opdracht van Volkshuisvesting opnieuw een bewonersonderzoek gedaan naar de tevredenheid

Nadere informatie

Fries burgerpanel Fryslân inzicht

Fries burgerpanel Fryslân inzicht Fries burgerpanel Fryslân inzicht Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven. Fries burgerpanel over voorzieningen in Fryslân september 2015 Wij gaan er van uit

Nadere informatie

Wonen in Meppel als u ouder wordt

Wonen in Meppel als u ouder wordt Wonen in Meppel als u ouder wordt Woningcorporatie Woonconcept verhuurt en beheert ongeveer 12.500 woningen in de gemeenten Assen, Hoogeveen, Meppel en Steenwijkerland. Wij hebben een gevarieerd woningaanbod,

Nadere informatie

Serviceflats van De Zilvertorens

Serviceflats van De Zilvertorens Serviceflats van De Zilvertorens in Oostrozebeke NU TE HUUR Kwalitatieve huurappartementen met zorg op mensenmaat Veel meer dan een gewone serviceflat Welkom in Serviceresidentie De Zilvertorens in het

Nadere informatie

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 8: woninginbraak augustus 2013 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 8 e peiling met het burgerpanel van Capelle aan den IJssel.

Nadere informatie

Onderzoek woon-, welzijn- en zorgbehoeften in Sterksel en Gerwen WELKOM. Korte toelichting op project 1 e resultaten Discussie in kleine groepjes

Onderzoek woon-, welzijn- en zorgbehoeften in Sterksel en Gerwen WELKOM. Korte toelichting op project 1 e resultaten Discussie in kleine groepjes Onderzoek woon-, welzijn- en zorgbehoeften in Sterksel en Gerwen WELKOM Korte toelichting op project 1 e resultaten Discussie in kleine groepjes Toelichting op project Waarom Doelstellingen: Daadwerkelijke

Nadere informatie

Uitkomsten enquête Nieuw-Weerdinge

Uitkomsten enquête Nieuw-Weerdinge Uitkomsten enquête Nieuw-Weerdinge We zijn in Nieuw-Weerdinge bezig met het maken van een dorpsprogramma. Hierin staat wat de organisaties en de bewoners de komende vijf jaar met elkaar willen bereiken

Nadere informatie

Plattegronden woningen nieuwbouwproject Spekhouwerstraat

Plattegronden woningen nieuwbouwproject Spekhouwerstraat Plattegronden woningen nieuwbouwproject Spekhouwerstraat Situatieschets A1 A2 B C D E vijf levensloopbestendige woningen binnen huurtoeslaggrens drie levensloopbestendige woningen, duurdere huur zeven

Nadere informatie

DORPSVERNIEUWING IN PUTTEN

DORPSVERNIEUWING IN PUTTEN DORPSVERNIEUWING IN PUTTEN FASE 1 21 HUURAPPARTEMENTEN BRINKSTRAAT De Brinkstraat wonen in het centrum van Putten! Een gezichtsbepalend nieuwbouwproject, dat een prominente plek in het centrum van Putten

Nadere informatie

Zelfstandig Zorgwonen

Zelfstandig Zorgwonen Zelfstandig zorgwonen, dat was precies wat ik zocht Zelfstandig Zorgwonen Dat is zelfstandig wonen met de gerustheid van zorg en services dichtbij. Ewoud. Uw nieuwe vertrouwde thuis. www.vechtenijssel.nl

Nadere informatie

Seniorenappartementen in De Woerd De Meern

Seniorenappartementen in De Woerd De Meern Seniorenappartementen in De Woerd De Meern Omschrijving project Groenrand Wonen heeft in het voorjaar van 2010 een seniorencomplex met WoonKeur opgeleverd. Het is gelegen in de wijk De Woerd, ten oosten

Nadere informatie

Waarom dit onderzoek?

Waarom dit onderzoek? Waarom dit onderzoek? Een betere buurt in 2026! Woningstichting De Volmacht wil uw buurt vernieuwen en verbeteren en klaar maken voor de toekomst. Daarvoor is een allereerst goede analyse van uw buurt

Nadere informatie

WOONBELEVING (1.0) T.b.v. Stek. Steekproefomvang (N) 134 66 68. Rapportcijfer 7,2 7,1 7,3. Steekproefomvang (N) 134 66 68

WOONBELEVING (1.0) T.b.v. Stek. Steekproefomvang (N) 134 66 68. Rapportcijfer 7,2 7,1 7,3. Steekproefomvang (N) 134 66 68 Woning A1_1 Woning in het algemeen Rapportcijfer 7,2 7,1 7,3 A2 Verbeterpunten woning Niets, ik ben tevreden 10% 8% 12% Verbeterpunten opgegeven 87% 92% 82% Weet niet/geen mening 3% 0% 6% A3_1 Tevredenheid

Nadere informatie

en andere faciliteiten

en andere faciliteiten T E K O O P: A U R E L I A H O F 19 Uniek appartement op centrale locatie in Leidsche Rijn Ruim, mooi afgewerkt en goed onderhouden 3-kamerappartement met grote en lichte woonkamer gelegen in de Kersentuin

Nadere informatie

Samenvatting bijeenkomst Overasselt Senioren zelf aan zet voor hun toekomst!

Samenvatting bijeenkomst Overasselt Senioren zelf aan zet voor hun toekomst! Samenvatting bijeenkomst Overasselt Senioren zelf aan zet voor hun toekomst! Project: Voorzieningenladder voor zelfstandig wonende ouderen Datum: 27-2-13 Locatie: Verenigingsgebouw Overasselt Tijd: 14.00-16.00

Nadere informatie

Checklist woningbezichtiging Onderhandelmakelaar

Checklist woningbezichtiging Onderhandelmakelaar Checklist woningbezichtiging Onderhandelmakelaar Datum: Adres: Postcode: Bouwjaar: Vraagprijs: Woning Oppervlakte totaal: m 2 Oppervlakte woning: m 2 Oppervlakte achtertuin: m 2 Oppervlakte voortuin: m

Nadere informatie

Wonen in Mariahof en Scholtenhof 1

Wonen in Mariahof en Scholtenhof 1 Wonen in Mariahof en Scholtenhof 1 Wonen met zorg goede zorg die vertrouwd voelt Welkom bij Zorgfederatie Oldenzaal. Wij zijn een kleinschalige, plaatselijke organisatie voor mensen uit Oldenzaal en omgeving.

Nadere informatie

Onderzoek woon-, welzijn- en zorgbehoeften in Heerle en Kruisland WELKOM

Onderzoek woon-, welzijn- en zorgbehoeften in Heerle en Kruisland WELKOM Onderzoek woon-, welzijn- en zorgbehoeften in Heerle en Kruisland WELKOM Programma 19.30 uur Welkom 19.40 uur Presentatie resultaten door het PON 20.15 uur Koffie en naar de discussiegroepen 21.30 uur

Nadere informatie

Proteion_Cuypershof_def_Opmaak 1 12-07-12 16:33 Pagina 1 Cuypershof Sfeervol wonen in het centrum van Roermond met services en zorg binnen handbereik

Proteion_Cuypershof_def_Opmaak 1 12-07-12 16:33 Pagina 1 Cuypershof Sfeervol wonen in het centrum van Roermond met services en zorg binnen handbereik Proteion_Cuypershof_def_Opmaak 1 12-07-12 16:33 Pagina 1 Cuypershof Sfeervol wonen in het centrum van Roermond met services en zorg binnen handbereik Proteion_Cuypershof_def_Opmaak 1 12-07-12 16:33 Pagina

Nadere informatie

PEILING 65-PLUSSERS. Gemeente Enkhuizen januari 2015. www.ioresearch.nl

PEILING 65-PLUSSERS. Gemeente Enkhuizen januari 2015. www.ioresearch.nl PEILING 65-PLUSSERS Gemeente Enkhuizen januari 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Telnr. : 0229-282555 Rapportnummer 2015-2080 Datum januari 2015 Opdrachtgever

Nadere informatie

Preventief huisbezoek 75+

Preventief huisbezoek 75+ Hollandsspoor 37 3994 VT Houten Postbus 209 3990 GA Houten tel. 030-7001500 info@vanhoutenenco.nl www.vanhoutenenco.nl Preventief huisbezoek 75+ Houten Noord-West de ERVEN en het OUDE DORP 'van Houten&co'

Nadere informatie

Zorg verlenen en zorg ontvangen 2012

Zorg verlenen en zorg ontvangen 2012 Zorg verlenen en zorg ontvangen 2012 Onderzoek en Statistiek Gemeente Lelystad Telefoon: 0320-278574 E-mail: lelystadspanel@lelystad.nl www.lelystadspanel.nl Colofon Dit is een onderzoeksrapportage gemaakt

Nadere informatie

* 59% heeft een voorkeur voor een huurwoning; 50% gelijkvloers; 58% met 2 slaapkamers.

* 59% heeft een voorkeur voor een huurwoning; 50% gelijkvloers; 58% met 2 slaapkamers. Aan: de leden van de ouderenbonden in Castricum Betreft: Enquête woonwensen ouderen DD: Augustus 2015 Geachte leden, Onderstaand treft u de resultaten aan van de woonwensenenquête aan die onlangs onder

Nadere informatie

Rapport. Eigen regie en zelfredzaamheid ; een enquête onder senioren

Rapport. Eigen regie en zelfredzaamheid ; een enquête onder senioren Rapport Eigen regie en zelfredzaamheid ; een enquête onder senioren Woerden, juli 2014 Inhoudsopgave I. Omvang en samenstelling groep respondenten p. 3 II. Wat verstaan senioren onder eigen regie en zelfredzaamheid?

Nadere informatie

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 7: parkeren in Capelle maart 203 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 7 e peiling met het burgerpanel van Capelle aan den IJssel.

Nadere informatie

Sterksel: in elke fase van mijn leven! Tabellenrapport

Sterksel: in elke fase van mijn leven! Tabellenrapport Sterksel: in elke fase van mijn leven! Tabellenrapport Sterksel: in elke fase van mijn leven! Tabellenrapport mevrouw M. Tan MSc het PON, kennis in uitvoering Tilburg, april 2014 Colofon Het PON heeft

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Geinbeat (Cityplaza) Festival

Onderzoek Inwonerspanel: Geinbeat (Cityplaza) Festival 1 (12) Onderzoek Inwonerspanel: Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 26 maart kregen de panelleden van 18 jaar en ouder (1.155 personen) een e-mail met de vraag of zij digitaal een vragenlijst over

Nadere informatie

Ambthuis. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Woonzorgcentrum. Appartementen te huur. Groepswonen

Ambthuis. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Woonzorgcentrum. Appartementen te huur. Groepswonen Ambthuis Woonzorgcentrum Appartementen te huur Groepswonen Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in het Ambthuis In het centrum van het stadje Bredevoort staat het Ambthuis. Wonen in het Ambthuis betekent

Nadere informatie

Vragenlijst Dorpsplan Plus (DOP+) Geesteren

Vragenlijst Dorpsplan Plus (DOP+) Geesteren Vragenlijst Dorpsplan Plus (DOP+) Geesteren Wilt u 5 minuten nadenken over ons Geesteren? Pagina 1 van 7 Vragenlijst Dorpsplan Plus Geesteren Vragenlijst Dorpsplan Plus Geesteren Geesteren start dit najaar

Nadere informatie

Veluwse Poort in beeld. Een onderzoek naar de bekendheid en beeldvorming van Veluwse Poort

Veluwse Poort in beeld. Een onderzoek naar de bekendheid en beeldvorming van Veluwse Poort Veluwse Poort in beeld Een onderzoek naar de bekendheid en beeldvorming van Veluwse Poort INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 2 1.1. Aanleiding... 2 1.2. Doel van het onderzoek... 2 1.3. Probleemstelling...

Nadere informatie

3 Algemene informatie en tips

3 Algemene informatie en tips 3 Algemene informatie en tips Op zoek naar een andere woning U zoekt een andere woning, waarin u zo lang mogelijk kunt blijven wonen. Diverse aspecten kunnen dan een belangrijke rol spelen. Dat hangt af

Nadere informatie

Zelfstandige Zorgwoningen Vecht en IJssel - locatie Zuylenstede

Zelfstandige Zorgwoningen Vecht en IJssel - locatie Zuylenstede Zelfstandige Zorgwoningen Vecht en IJssel - locatie Zuylenstede Mevrouw Van Vliet woont in een zorgwoning van Vecht en IJssel, in woonzorg centrum Zuylenstede. Met haar vriendinnen drinkt ze als vanouds

Nadere informatie

GARANTWONINGEN WZH Waterhof

GARANTWONINGEN WZH Waterhof GARANTWONINGEN WZH Waterhof Zelfstandig wonen met zorg, service en gemak WZH Waterhof gelegen in stadsdeel Escamp in Den Haag, biedt Garantwoningen voor ouderen met een zorgvraag. De Garantwoningen zijn

Nadere informatie

Hoekstra & van Eck. Huizen van. Ligging nabij voorzieningen. Uitstekende starterswoning. Eenvoudige keuken en sanitair. Vier ruime slaapkamers

Hoekstra & van Eck. Huizen van. Ligging nabij voorzieningen. Uitstekende starterswoning. Eenvoudige keuken en sanitair. Vier ruime slaapkamers Huizen van Hoekstra & van Eck Nic. Maeslaan 1, 1701 NV Heerhugowaard Uitstekende starterswoning Vier ruime slaapkamers Eenvoudige keuken en sanitair Ligging nabij voorzieningen Pak deze kans H71 Kenmerken

Nadere informatie

Nieuwbouw Kerkstraat 64 A t/m 68 G Rustig wonen in Hof van Wognum TE HUUR 18 APPARTEMENTEN

Nieuwbouw Kerkstraat 64 A t/m 68 G Rustig wonen in Hof van Wognum TE HUUR 18 APPARTEMENTEN Nieuwbouw Kerkstraat 64 A t/m 68 G Rustig wonen in Hof van Wognum TE HUUR 18 APPARTEMENTEN Plezierig wonen in Hof van Wognum Wognum is een dorp met vele voorzie- GEMEENTE MEDEMBLIK een supermarkt, slagerij,

Nadere informatie

Uitwerking Enquête. 1. Binnen welke leeftijdscategorie valt U

Uitwerking Enquête. 1. Binnen welke leeftijdscategorie valt U Uitwerking Enquête. 1. Binnen welke leeftijdscategorie valt U < 18 jaar. 0 18 tot 25 jaar. 3 25 tot 35 jaar. 7 35 tot 45 jaar 18 45 tot 55 jaar. 14 55 tot 65 jaar. 20 65 tot 75 jaar. 9 > 75 jaar 9 Totaal

Nadere informatie

Parkstad Limburg start grootschalig woonwensenonderzoek.

Parkstad Limburg start grootschalig woonwensenonderzoek. Zoekt u een (andere) woning? Doe dan mee aan dit woonwensenonderzoek 10 minuten van uw tijd voor een beter woningbeleid! Parkstad Limburg start grootschalig woonwensenonderzoek. Parkstad Limburg is samen

Nadere informatie

t Haarhuus Westerhaar-Vriezenveensewijk Gebouw B

t Haarhuus Westerhaar-Vriezenveensewijk Gebouw B t Haarhuus Westerhaar-Vriezenveensewijk Gebouw B Ruime appartementen op een mooie plek Dit appartementencomplex bestaat uit 3 bouwlagen, de begane grond en de 1e en 2e verdieping. De appartementen zijn

Nadere informatie

ONDERNEMERS EN INTERNETPANEL OVER DE WINKELOPENINGSTIJDEN IN PURMEREND

ONDERNEMERS EN INTERNETPANEL OVER DE WINKELOPENINGSTIJDEN IN PURMEREND ONDERNEMERS EN INTERNETPANEL OVER DE WINKELOPENINGSTIJDEN IN PURMEREND Ondernemers en internetpanel over de winkelopeningstijden in Purmerend In opdracht van: Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Patty Laan

Nadere informatie

Enquête woongroep Surinaams-Javaanse ouderen

Enquête woongroep Surinaams-Javaanse ouderen Enquête woongroep Surinaams-Javaanse ouderen Algemeen 1. Hoe oud bent u? jaar 2. Wat is uw geslacht? man / vrouw 3. Wat is uw burgerlijke staat? O getrouwd O alleenstaand 4.a. Wonen er nog kinderen bij

Nadere informatie

Wonen als thuis. Bernlef, Antaresstraat 45 Paddepoel - Groningen

Wonen als thuis. Bernlef, Antaresstraat 45 Paddepoel - Groningen Wonen als thuis Bernlef, Antaresstraat 45 Paddepoel - Groningen Wonen als thuis Het is belangrijk om - als u ouder wordt - na te denken over de toekomst. Stel dat u kleiner wilt gaan wonen? Of als u in

Nadere informatie

Betreft: Advies voorgenomen verkoop woningen Horstacker (complex 1177) en Hillekensacker (complex 1182)

Betreft: Advies voorgenomen verkoop woningen Horstacker (complex 1177) en Hillekensacker (complex 1182) De heer H.P. Kip De heer A. Tijssen Portaal Nijmegen Postbus 375 3900 AJ Veenendaal Betreft: Advies voorgenomen verkoop woningen Horstacker (complex 1177) en Hillekensacker (complex 1182) Nijmegen, 14

Nadere informatie

3.5 Voorzieningen in de buurt

3.5 Voorzieningen in de buurt 3.5 Voorzieningen in de buurt Samenvatting: Straatverlichting en straatmeubilair Veruit de meeste (8%) bewoners zijn (zeer) tevreden over de straatverlichting in hun buurt. De verschillen naar wijk zijn

Nadere informatie

Een extra "Ballonnetje oplaten"? Zeist, juli 2015

Een extra Ballonnetje oplaten? Zeist, juli 2015 Een extra "Ballonnetje oplaten"? Zeist, juli 2015 Aanvullingen op Ballonnetje oplaten De ideale seniorenwoning volgens de Seniorenkerngroep Zeist, april 2011 1 INLEIDING Aan deze aanvulling op "Ballonnetje

Nadere informatie

Comfortabel wonen met service naar wens

Comfortabel wonen met service naar wens Comfortabel wonen met service naar wens VITALIS 5035 HORST/KRONEHOEF binnen.indd 1 30-01-2006 11:10:26 juiste balans tussen wonen, zorg en welzijn De VITALIS 5035 HORST/KRONEHOEF binnen.indd 2 30-01-2006

Nadere informatie

Veilig hang en sluitwerk middel maatwerk offerte 5 5b. Info middel

Veilig hang en sluitwerk middel maatwerk offerte 5 5b. Info middel 1 kosten overzicht. 17-08-2015 gewijzigd : Algemene veiligheid in en om de woning belang Oplossingen Kosten in 1 Rookmelders hoog Rookmelders op lichtnet. 2 Koolmonoxidemelder, rookmelder meldt geen koolmonoxide!

Nadere informatie

Burgerpanel Gorinchem. 1 e peiling: Sociale monitor. Juli 2014

Burgerpanel Gorinchem. 1 e peiling: Sociale monitor. Juli 2014 Burgerpanel Gorinchem 1 e peiling: Sociale monitor Juli 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Villawal 19 3432 NX Nieuwegein Tel. (030) 23 34 342 www.ioresearch.nl Rapportnummer : abpgork14a-def Datum

Nadere informatie

GARANTWONINGEN WZH Hoge Veld

GARANTWONINGEN WZH Hoge Veld GARANTWONINGEN WZH Hoge Veld Zelfstandig wonen met zorg, service en gemak WZH Hoge Veld gelegen aan de Laan van Wateringse Veld in Den Haag, tussen Rijswijk en Wateringen, biedt Garantwoningen voor ouderen

Nadere informatie

Enquêtevragen Zorg en Welzijn Dirkshorn e.o. april 2014

Enquêtevragen Zorg en Welzijn Dirkshorn e.o. april 2014 Dit is het begin van de enquête. De eerste 4 vragen gaan over uw persoonlijke kenmerken. Aankruisen wat van toepassing is. 1. Wat is uw gezinssamenstelling? Alleenstaand zonder kind(eren) Samenwonend /

Nadere informatie

t Talma Wonen Welzijn Zorg en behandeling Eind 2015 klaar voor bewoning

t Talma Wonen Welzijn Zorg en behandeling Eind 2015 klaar voor bewoning t Talma Groepswonen voor mensen met dementie of een somatische (lichamelijke) aandoening Eind 2015 klaar voor bewoning Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in t Talma Midden in het centrum van Laren,

Nadere informatie

Waar winkelen de inwoners van de gemeente Ede? Een onderzoek op basis van 304 winkelmomenten

Waar winkelen de inwoners van de gemeente Ede? Een onderzoek op basis van 304 winkelmomenten Waar winkelen de inwoners van de gemeente? Een onderzoek op basis van 304 winkelmomenten In opdracht van de SGP Door Studentenpool Bestuurlijke Bedrijfskunde Academie Mens & Organisatie Christelijke Hogeschool

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Buurtnr: Enquête leefbaarheid in uw buurt Met deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven. Daarbij geldt steeds: een hoger cijfer

Nadere informatie