Zoals het klokje thuis tikt...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zoals het klokje thuis tikt..."

Transcriptie

1 Zoals het klokje thuis tikt... Onderzoek naar de wensen van ouderen voor serviceappartementen van servicecentrum Het Laar Tilburg, november 2011 Karen van de Weijer Hans Moors Mary van den Wijngaart

2 ii Onderzoek woonwensen serviceappartementen Het Laar Uitgever: IVA Warandelaan 2 Postbus LE Tilburg Telefoonnummer: Telefax: IVA is gelieerd aan de UvT 2011 IVA Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of worden openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het IVA. Het gebruik van cijfers en/of tekst als toelichting of ondersteuning bij artikelen, boeken en scripties is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

3 IVA beleidsonderzoek en advies iii Inhoudsopgave Samenvatting Inleiding Aanleiding en doelstelling Onderzoeksopzet Enquête doelgroep nieuwbouw Beknopt literatuuronderzoek Rapportage Achtergrondkenmerken respondenten De respondenten Inschrijving Huidige situatie Huidige woonsituatie Dagelijkse activiteiten Gezondheid en mobiliteit Zorg en welzijn Ideale situatie Ideale woonsituatie Ideale situatie zorg en welzijn Betaalbaarheid serviceappartement Reflectie en conclusies Reflectie vanuit de literatuur Conclusies Literatuur...35

4 iv Onderzoek woonwensen serviceappartementen Het Laar

5 IVA beleidsonderzoek en advies 5 Samenvatting Doelstelling en onderzoeksopzet Servicecentrum Het Laar biedt serviceappartementen aan waarin ouderen zelfstandig kunnen wonen in een prettige woonomgeving. Naast een veilig en comfortabel appartement dragen diverse hoteldiensten en zorgfaciliteiten bij aan een aangename woonomgeving. Vanwege de bestaande wachtlijst voor de serviceappartementen wenst Het Laar haar aanbod uit te breiden met nieuwe appartementen. Om de nieuwbouw aan te laten sluiten bij de wensen en behoeften van toekomstige bewoners heeft men IVA Beleidsonderzoek en advies gevraagd een woonwensenonderzoek te doen. Dit onderzoek vormt een update van een eerder woonwensenonderzoek dat is uitgevoerd in Doel is om inzicht te krijgen in de wensen van toekomstige bewoners ten aanzien van wonen, welzijn en zorg, en de mate waarin hierin veranderingen zijn opgetreden de afgelopen vijf jaar. Hiertoe is een survey verricht onder ouderen die ten tijde van het onderzoek op een wachtlijst staan voor een serviceappartement van Het Laar. De survey bestaat uit een schriftelijke enquête die zoveel mogelijk overeenkomt met de vragenlijst zoals die gebruikt is in De vragenlijst is door 136 ouderen ingevuld. Dit komt neer op een relatief hoog responspercentage van 64 procent. De survey heeft in augustus 2011 plaatsgevonden. Daarnaast is er een beknopte literatuurstudie verricht naar enkele overzichtstudies van ouderen en hun woonwensen. Op basis van de literatuurstudie kunnen de bevindingen van de survey worden toegelicht. Resultaten survey Ouderen op de wachtlijst De ouderen die zich hebben ingeschreven voor een serviceappartement van Het Laar zijn gemiddeld 73 jaar oud, ruim de helft is vrouw en de helft woont samen met een partner. Het merendeel van de ouderen heeft een redelijke sociaal economische status. De belangrijkste redenen voor inschrijving bij servicecentrum Het Laar zijn gerelateerd aan de gezondheidsituatie van de ouderen. Indien de ouderen achteruit gaan willen zij verzekerd zijn van zorg. Vooral uit voorzorg wil men verhuizen naar een serviceappartement. Het feit dat ouderen zich uit voorzorg inschrijven voor een serviceappartement blijkt ook uit het gegeven dat het voor de meeste ouderen belangrijk is dat er verzorgend personeel beschikbaar is. De ouderen geven lichtelijk de voorkeur aan de beschikbaarheid van verzorgend personeel in het gebouw. De reden waarom ouderen specifiek kiezen voor servicecentrum Het Laar heeft te maken met het goede aanbod van zorg, woningen en diensten.

6 6 Onderzoek woonwensen serviceappartementen Het Laar Huidige woonsituatie De ouderen die in aanmerking willen komen voor een serviceappartement bij Het Laar zijn redelijk goed gesitueerd. Ruim de helft van de ondervraagde ouderen beschikt over een koopwoning of appartement. Daarnaast beschikt ruim de helft van de ouderen over een woning met 3 of meer slaapkamers. De woonoppervlakte van de huidige woning is voor bijna driekwart van de ouderen 90 m 2 of groter. Ongeveer de helft van de ouderen heeft geen aanpassingen in hun huidige woning. In de huidige woonsituatie is er geen verschil in type woning naar alleenstaand of samenwonend. In het onderzoek van 2006 was dat wel het geval: samenwonenden hebben significant vaker een koopwoning dan alleenstaanden en de woning van samenwonenden beschikt over meer slaapkamers dan de woonruimte van alleenstaanden. Huidig welbevinden De belangrijkste bezigheden overdag van de ondervraagde ouderen en hun partners zijn sporten, fietsen, wandelen en het huishouden. Het merendeel van de ouderen vindt zichzelf en zijn of haar partner ondernemend. Uit de activiteiten die men graag onderneemt, blijkt dat ouderen graag uitstapjes maken. Ondanks de redelijk hoge leeftijd van de ouderen zijn zij over het algemeen gezond en vitaal. Een kwart vindt zijn of haar gezondheid slecht tot matig. De meeste respondenten gebruiken geen hulpmiddelen om zich te verplaatsen, zoals een stok of rollator. Ondanks dat alleenstaande en samenwonende ouderen ongeveer even gezond zijn, maken alleenstaanden wel vaker gebruik van hulpmiddelen bij het opstaan en/of lopen. De vitaliteit van de ouderen blijkt uit ook het feit dat ze weinig of geen hulp ontvangen. Wanneer zij wel hulp ontvangen, is dat met name bij het zwaardere en het lastigere werk zoals het huishouden en klussen in huis. Ideale woonsituatie Het ideale appartement heeft een oppervlakte tussen de 70 en 110 m 2, wordt gehuurd en is een 3-kamer appartement met 2 slaapkamers. Alleenstaanden geven de voorkeur aan een appartement van 70 tot 90 m 2 en samenwonenden aan een appartement van 90 tot 110 m 2. Ten opzichte van 2006 neemt de behoefte aan grotere appartementen toe. Dit kan een gevolg zijn van het feit dat nu meer samenwonenden deel uitmaken van de respondenten dan in De meeste respondenten hechten belang aan een alarmeringssysteem in geval van nood, brand en inbraak en aan een groter balkon als extra voorzieningen en aanpassingen in het ideale appartement. Daarnaast wordt een grote voorraad- of bergruimte, apart toilet en een berging in de kelder op prijs gesteld.

7 IVA beleidsonderzoek en advies 7 Ideale situatie diensten en zorg Een vijfde deel van de ouderen zal altijd zelf koken. Bijna een derde van de ouderen zal frequent gebruik maken van de maaltijdenservice. Alleenstaande zullen dit meer doen dan samenwonenden. De voorkeur wordt gegeven aan een tweegangenmenu s avonds. Zo n 15 procent van de ouderen wenst de maaltijd te nuttigen in een restaurant. Ten opzichte van 2006 is de voorkeur voor het gebruiken van de maaltijd in een restaurant toegenomen. In het vaste servicepakket moet zeker opgenomen zijn: een gemeenschappelijke ontmoetingsruimte. Daarnaast wordt de aanwezigheid van een restaurant, glazenwasser, winkel, bewaakte receptie en huismeester gewaardeerd. Meer dan driekwart van de ouderen is niet bereid om meer vaste servicekosten te betalen voor sport en/of wellness faciliteiten. De belangrijkste aanvullende dienst blijkt de eigen parkeerplaats of een garage te zijn. Daarnaast is er een behoorlijke belangstelling voor de maaltijdservice met twee gangen, voor logeerkamers los te huren in het complex en voor huishoudelijke hulp. Betaalbaarheid Een kale huur van heeft bij de helft van de ouderen de voorkeur. Bijna 40 procent wil minder dan 600 betalen en slechts 12 procent meer dan 900. Op basis hiervan kan ook worden gesteld dat ouderen eerder geneigd zullen zijn om een huurprijs te betalen van dan van euro. Gelet op de kosten van het appartement, kiezen alleenstaanden voor de kleinere 2- kamer appartement (75 m 2 ) en samenwonenden voor een kleinere 3-kamer appartement (90m 2 ). Conclusies De belangrijkste conclusies op basis van de survey en literatuur zijn: De doelgroep van de serviceappartementen van servicecentrum Het Laar bestaat in het algemeen uit de gezonde, vitale en ondernemende ouderen die van zorg verzekerd willen zijn als over enkele jaren de gezondheidsituatie van zichzelf of de partner daar om vraagt. Dit sluit aan bij de landelijke tendens. Voor servicecentrum Het Laar is het gelet op de redenen voor inschrijving van belang de beschikbaarheid van verzorgend personeel te waarborgen voor ouderen die dat nodig mochten hebben. Hierbij gaat de voorkeur uit naar de aanwezigheid van verzorgenden en/of verpleegkundigen in huis. De helft van de ouderen is alleenstaand. Uit de literatuur blijkt dat het aandeel alleenstaanden zal toenemen in de toekomst. Dit betreft dan met name de anders alleenstaanden die een andere leefstijl hebben dan de verweduwden'. Aangezien de wensen ten aanzien van wonen gerelateerd zijn aan het alleen- of samenwonend zijn, is het van belang hier bij de nieuwbouwplannen rekening

8 8 Onderzoek woonwensen serviceappartementen Het Laar mee te houden. In het algemeen kan worden gesteld dat de financiële situatie van alleenstaanden beter wordt maar dat deze lager is dan van samenwonenden. Hierdoor geven zij de voorkeur aan goedkopere appartementen. Daarnaast hebben de toekomstige alleenstaanden een andere leefstijl die van invloed zal zijn op de wensen ten aanzien van de hoteldiensten en welzijnsactiviteiten. Verder zijn alleenstaanden kwetsbaarder dan samenwonenden en kunnen zij in de toekomst vaker een beroep doen op zorg en dienstverlening. Ouderen willen graag een 3-kamer appartement met twee slaapkamers huren. Alleenstaanden geven de voorkeur aan een appartement van 70 tot 90 m2; samenwonenden aan een appartement van 90 tot 110 m2. Er zijn geen verschuivingen opgetreden ten opzichte van 2006 in de wensen ten aanzien van extra voorzieningen en aanpassingen in het ideale appartement. Ouderen hechten veel belang aan de aanwezigheid van een groter balkon, alarmeringssysteem, een grote voorraadkast, extra toilet buiten de badkamer en berging in de kelder. Punt van aandacht bij de extra voorzieningen en appartementen betreft de beschikbaarheid van zogeheten slimme zorg toepassingen zoals domotica, ICT en beeld-tot-beeld verbindingen. Ouderen kennen daar op dit moment niet het hoogste belang aan toe maar deze toepassingen worden wel gezien als een belangrijk middel voor het bevorderen van de zelfredzaamheid van ouderen, mede gelet op de problematiek in de zorg wat betreft de vergrijzing en de personeelstekorten. Wij raden servicecentrum Het Laar aan bij haar nieuwbouw al te investeren in slimme zorg toepassingen. Er is bij ouderen zeker behoefte aan een maaltijdenservice. Hierbij gaat de voorkeur uit naar een tweegangenmenu. Er is geen duidelijke voorkeur voor het eten van de maaltijd in een restaurant dan wel in het eigen appartement. Ook ten aanzien van de diensten in het vaste servicepakket zijn er geen verschuivingen opgetreden ten opzichte van Het vaste servicepakket dient bij voorkeur te bestaan uit: een gemeenschappelijke ontmoetingsruimte, restaurant, glazenwasser, winkel, bewaakte receptie en een huismeester. Sport en wellness faciliteiten worden niet noodzakelijk geacht. De behoefte aan een eigen parkeerplaats of een garage is opmerkelijk toegenomen ten opzichte van 2006 en vormt nu de belangrijkste aanvullende dienst. Ouderen geven de voorkeur aan de goedkopere en daarmee ook de relatief kleinere appartementen: 75m 2 voor een 2-kamer appartement (50 procent van de alleenstaanden) en 90m 2 voor een 3-kamer appartement (42 procent van de samenwonenden). Toch kiest nog steeds bijna een op de vijf ouderen voor een duurder appartement (vanaf 950 euro en 100 m 2 ). Dit zijn wel met name de ouderen met een partner.

9 IVA beleidsonderzoek en advies 9 1 Inleiding 1.1 Aanleiding en doelstelling Servicecentrum Het Laar is een woonzorgcomplex voor ouderen in de gemeente Tilburg. Zij biedt een breed palet aan appartementen, zorg en dienstverlening: van een steun in de rug voor zelfstandig wonende ouderen tot en met verzorgingshuis- en verpleeghuiszorg. Het Laar kent een wachtlijst voor haar serviceappartementen waarin ouderen zelfstandig kunnen wonen en gebruik kunnen maken van diverse hoteldiensten en zorgfaciliteiten. Vanwege de wachtlijst overweegt het servicecentrum nieuwbouw. Hierbij vindt men het belangrijk dat de beoogde nieuwbouw aansluit bij de wensen en behoeften van oudere mensen. Daarom heeft servicecentrum Het Laar aan IVA Beleidsonderzoek en advies gevraagd een onderzoek te doen naar de woonwensen van toekomstige bewoners van de nieuw te realiseren serviceappartementen. In 2006 heeft IVA al een dergelijk onderzoek verricht. Dit naar aanleiding van mogelijkheden die er destijds waren voor nieuwbouw. Deze plannen zijn toen uiteindelijk niet doorgegaan. Servicecentrum Het Laar wenst een update van het onderzoek dat IVA in 2006 heeft verricht. Doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in de mate waarin er ten opzichte van 2006 veranderingen zijn opgetreden in de wensen van de potentiële doelgroep van de serviceappartementen wat betreft de woning, zorg en dienstverlening. Bovendien is het belangrijk inzicht te krijgen in wat eventuele nieuwe wensen zouden kunnen zijn? Wat voor appartementen willen ouderen? Welk serviceniveau wensen zij? Is er behoefte aan zorg binnen handbereik? En wat wil men daarvoor (extra) betalen? Centrale vraagstelling is: Welke wensen heeft de huidige potentiële doelgroep van de nieuw te bouwen serviceappartementen ten aanzien van wonen, zorg en diensten? Bij wonen gaat het om de appartementen zelf: oppervlakte, aantal kamers, indeling, aanpassingen en voorzieningen in de woning. Bij dienstverlening gaat het om de service en welzijnsfaciliteiten die geleverd worden bij de appartementen. Hierbij valt te denken aan een huismeester, winkel, kapsalon, eet- en drinkgelegenheid en activiteiten in de sociale en recreatieve sfeer. Bij zorg gaat het om huishoudelijke en persoonlijke verzorging en de zorg in geval van calamiteiten. Het is niet alleen de vraag wat de wensen zijn van ouderen ten aanzien van de beoogde nieuwbouw, maar ook in hoeverre zij daarvoor willen en kunnen betalen. Daarom wordt in het onderzoek ook de betaalbaarheid aan de orde gesteld.

10 10 Onderzoek woonwensen serviceappartementen Het Laar 1.2 Onderzoeksopzet Om inzicht te krijgen in de centrale doelstelling en vraagstelling van het onderzoek is een onderzoek verricht waarbij op twee manieren gegevens zijn verzameld over de woonwensen van ouderen: schriftelijke enquête onder toekomstige bewoners van de beoogde nieuwbouw en een beknopte literatuurstudie Enquête doelgroep nieuwbouw Er is een survey gehouden onder de potentiële doelgroep van de nieuwbouw. In het huidige onderzoek is deze potentiële doelgroep gedefinieerd als ouderen die ten tijde van het onderzoek op de wachtlijst staan voor een serviceappartement van servicecentrum Het Laar. Meer specifiek gaat het om mensen die na 2006 op de wachtlijst zijn gekomen voor een serviceappartement en die na 1930 geboren zijn. Hiermee is gekozen voor een gerichte benadering van de respondenten voor de survey (in vaktermen: purposive sampling for diversity). Reden hiervoor is dat we meer geïnteresseerd zijn in de bandbreedte aan wensen en opvattingen over wonen, zorg en diensten dan in de specifieke kenmerken van de toekomstige bewoners als zodanig. De survey bestaat uit een schriftelijke enquête. Om een vergelijking met 2006 te kunnen maken is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de oorspronkelijke vragenlijst. In overleg met het servicecentrum is de nieuwe vragenlijst definitief opgesteld. Gestreefd is naar een bruikbare respons van 100 ingevulde vragenlijsten. Hiertoe zijn er 214 ouderen die na 2006 op de wachtlijst staan en die geboren zijn na 1930 aangeschreven. Deze mensen hebben de enquête en een begeleidende brief ontvangen vanuit servicecentrum Het Laar met het verzoek de vragenlijst in te vullen en te retourneren aan IVA. De survey heeft in augustus 2011 plaatsgevonden. De uiteindelijke respons bedraagt 136 ingevulde vragenlijsten; responspercentage is 64 procent. Dit is voor een schriftelijke enquête een relatief hoge respons. De antwoorden zijn geanalyseerd met behulp van een statistisch analyseprogramma. De resultaten van de analyses worden in procenten weergegeven. In een aantal gevallen is onderzocht of er significante verschillen zijn op basis van persoonskenmerken zoals inkomen en alleen-/samenwonenden. We noemen een verschil significant als de kans dat het verschil berust op toeval kleiner of gelijk is aan 5 procent. Daarnaast wordt aangegeven op hoeveel personen de resultaten betrekking hebben. In totaal hebben 136 respondenten de vragenlijst ingevuld en teruggestuurd. Zoals gebruikelijk hebben niet alle respondenten alle vragen beantwoord. Bovendien is het bij enkele vragen de bedoeling dat een deel van de respondenten bijvoorbeeld alleen degene die samenwonen met een partner de betreffende vraag beantwoordt. Verder is nagegaan of er nog opmerkelijke verschillen zijn tussen de huidige resultaten en die van Dit hebben we niet statistisch kunnen toetsen en heeft op hoofdlijnen plaatsgevonden op basis van de genoemde percentages. Als er sprake is van een significant of een opmerkelijk verschil wordt dit in de tekst benoemd.

11 IVA beleidsonderzoek en advies Beknopt literatuuronderzoek Daarnaast is er een beknopte literatuurstudie verricht naar recente publicaties op het gebied van de ontwikkeling van ouderenpopulaties in de toekomst. Het gaat hierbij vooral over overzichtsstudies van bijvoorbeeld SCP en CBS, die een beeld geven van demografische patronen en (ontwikkeling van) leefstijlrepertoires. Dit literatuuronderzoek is van belang om de bevindingen van de survey nader te kunnen toelichten, te kunnen verklaren en in context te kunnen plaatsen Rapportage De resultaten van de survey en de literatuurstudie zijn vastgelegd in de onderhavige rapportage. Hoofdstuk twee tot met vier beschrijven de bevindingen vanuit de enquête: hoofdstuk twee gaat over de achtergrondkenmerken van de respondenten, hoofdstuk drie over de huidige situatie en hoofdstuk vier over de gewenste situatie. Tot slot, vindt er in hoofdstuk vijf een reflectie plaats op de bevindingen vanuit de literatuur en worden op basis van de survey en literatuur enkele conclusies getrokken.

12

13 IVA beleidsonderzoek en advies 13 2 Achtergrondkenmerken respondenten In dit hoofdstuk worden de achtergrondkenmerken van degene die de vragenlijst hebben ingevuld en dus op de wachtlijst staan voor een serviceappartement besproken. Eerst gaan we in op de persoonskenmerken van de respondenten. Daarna wordt aandacht besteed aan de redenen voor inschrijving. 2.1 De respondenten Uit tabel 2.1 blijkt dat ruim de helft van de ouderen een vrouw is en dat iets meer dan de helft van de respondenten het huishouden deelt samen met een partner. De respondenten zijn gemiddeld 73 jaar oud. De oudste respondent is 90 jaar, de jongste 56 jaar. Het grootste deel van deze ouderen, namelijk 62 procent, is tussen 66 en 75 jaar oud. De partners zijn gemiddeld 70 jaar oud; de oudste partner is 76 jaar en de jongste 46 jaar. Van de partners is het merendeel (67 procent) tussen de 70 en 75 jaar. Tabel 2.1 Persoonskenmerken, in percentages Geslacht respondent (n=129) Man 44 Vrouw 56 Alleen- of samenwonend (n=132) Alleenstaand 47 Samenwonend met partner 53 Leeftijd, gemiddelde in jaren Respondent (n=133) 73 Partner (n=70) 70 Kinderen (n=134) Ja 81 Nee 19

14 14 Onderzoek woonwensen serviceappartementen Het Laar Een groot deel van de respondenten, namelijk 81 procent, heeft kinderen (tabel 2.1). Wat betreft kinderen is er geen significant verschil tussen samenwonende en alleenstaande ouderen, zij hebben ongeveer even vaak kinderen. Ten aanzien van de persoonskenmerken zijn er enkele verschillen te onderscheiden ten opzichte van In 2006 is iets meer dan de helft alleenstaand (56 procent); nu woont iets meer dan de helft juist samen met een partner. Bovendien hebben in 2006 samenwonenden vaker kinderen dan alleenstaanden (respectievelijk 89 procent en 77 procent). Dit verschil doet zich in 2011 niet voor. Het merendeel van de ouderen heeft een (gezamenlijk) netto maandelijks inkomen van maximaal 2400 euro (tabel 2.2). De meeste ouderen hebben als hoogst voltooide opleiding: middelbaar algemeen voortgezet onderwijs. Bijna de helft heeft een middelbaar onderwijsniveau, ruim een kwart een laag onderwijsniveau en eveneens een kwart een hoog onderwijsniveau. Er is sprake van een significant verband tussen opleiding en inkomen. Hoe hoger de voltooide opleiding van mensen, hoe hoger het netto inkomen per maand. Tabel 2.2 Sociaal economische status, in percentages Netto inkomen per maand (n=133) euro euro euro euro of meer 11 Hoogst voltooide opleiding (n=128) Geen opleiding 1 Lager onderwijs 10 Lager of voorbereidend beroepsonderwijs 17 Middelbaar algemeen voortgezet onderwijs 31 Middelbaar beroepsonderwijs en beroepsbegeleidend onderwijs 16 Hoger algemeen en voorbereidend wetenschappelijk onderwijs 9 Hoger beroepsonderwijs 13 Wetenschappelijk onderwijs 2 Anders 2

15 IVA beleidsonderzoek en advies 15 De financiële draagkracht van mensen is sterk van invloed op de wensen die zij hebben ten aanzien van wonen, zorg en welzijn én de mate waarin zij daarvoor willen betalen. Het inkomen van alleenstaanden ligt logischerwijs significant lager dan van samenwonenden. Om meer inzicht te geven in de financiële draagkracht van alleenstaanden en samenwonenden presenteert tabel 2.3 het inkomen uitgesplitst naar beide groepen. Tabel 2.3 Inkomen naar alleen-/samenwonend, in percentages Alleenstaand (n=61) Samenwonend (n=68) Netto inkomen per maand euro euro euro euro of meer 3 18 Tabel 2.3 laat zien dat de helft van de alleenstaanden een netto maandelijks inkomen heeft van maximaal euro. Dit geldt voor een minderheid van de samenwonenden, namelijk 7 procent. Een op de tien alleenstaanden heeft een inkomen dat hoger ligt dan euro netto per maand. Voor samenwonenden is dat 46 procent. 2.2 Inschrijving Het woonwensenonderzoek is uitgevoerd onder degenen die zich ingeschreven hebben voor een serviceappartement van servicecentrum Het Laar. Voor de mensen op de wachtlijst zijn de belangrijkste redenen om zich in te schrijven: uit voorzorg voor als zijzelf of partner klachten krijgen en daardoor zorg nodig hebben, en dat men bij een serviceappartement altijd, indien nodig, snel op zorg kan rekenen (tabel 2.4). Wat betreft de belangrijkste redenen om te verhuizen naar een serviceappartement is er geen sprake van een significant verschil tussen alleenstaande en samenwonende ouderen; zij noemen ongeveer even vaak dezelfde belangrijkste redenen.

16 16 Onderzoek woonwensen serviceappartementen Het Laar Tabel 2.4 Belangrijkste reden om te verhuizen naar een serviceappartement, in percentages (n=131) Uit voorzorg voor als ik of mijn partner klachten krijg en zorg nodig heb Snel op zorg gerekend kan worden indien nodig Gezondheidsklachten Huidig huis is te groot Wil graag mensen om me heen hebben Meer comfort en gemak dan huidige woning Veel voorzieningen in de buurt zijn Voel me niet meer thuis waar ik nu woon Anders Tabel 2.5 laat zien dat de meeste mensen juist kiezen voor servicecentrum Het Laar vanwege de goede naam die het centrum heeft en de goede woningen en diensten die het aanbiedt. Daarnaast wordt ook regelmatig aangegeven dat servicecentrum Het Laar ook zorg kan leveren als dat nodig mocht zijn en vanwege het aanbod van aanvullende diensten en zorgfaciliteiten. Tabel 2.5 Waarom servicecentrum Het Laar, in percentages (n=130) Het Laar heeft een goede naam en biedt goede woningen en diensten aan. 41 Het Laar kan ook zorg leveren als dat nodig mocht zijn. 22 Vanwege het aanbod van aanvullende diensten en zorgfaciliteiten 15 Heb altijd in deze buurt gewoond 6 Dichtbij familie en/of kinderen 5 Er wonen al bekenden of familieleden in Het Laar 4 Woon graag in deze wijk 2 Het Laar biedt grote en comfortabele woningen 2 Anders 3

17 IVA beleidsonderzoek en advies 17 3 Huidige situatie Voordat wordt ingegaan op de wensen van respondenten wat betreft wonen, zorg en dienstverlening, gaan we in dit hoofdstuk eerst in op de huidige situatie van respondenten ten aanzien van deze aspecten. Hoe wonen ouderen op dit moment, wat is hun algemeen welbevinden in termen van dagelijkse bezigheden en activiteiten, gezondheid en mobiliteit, en in hoeverre maken zij gebruik van zorg? 3.1 Huidige woonsituatie De respondenten wonen op dit moment iets vaker in een grondgebonden woning (52 procent) dan in een appartement (48 procent) (tabel 3.1). De woonruimte is iets vaker gekocht (55 procent) als gehuurd (45 procent). In het onderzoek van 2006 is de woonruimte even vaak gekocht als gehuurd. Er is geen significant verschil in type woning naar alleenstaand of samenwonend. Dit is in het onderzoek in 2006 wel het geval. Uit dat onderzoek blijkt dat samenwonenden significant vaker in een koopwoning wonen dan alleenstaanden (respectievelijk 60 procent en 45 procent), terwijl alleenstaanden vaker de woonruimte huren. De meeste huidige woningen hebben 2 of 3 slaapkamers (tabel 3.1). Een op de vijf heeft vier of meer slaapkamers. Slechts enkele mensen hebben maar één slaapkamer. Er is geen significant verschil tussen een woning met meer slaapkamers en het feit of men alleen dan wel samen woont. In 2006 was dat wel het geval: alleenstaanden hebben vaker 1 slaapkamer en samenwonenden vaker een woning met vier of meer slaapkamers. Verder laat tabel 3.1 zien dat de woonoppervlakte varieert, maar relatief kleine woningen van minder dan 70m 2 komen weinig voor. Er is geen significant verschil vast te stellen in woonoppervlakte tussen alleenstaanden en samenwonenden. Beide groepen leven op een vergelijkbaar woonoppervlak. De helft van de respondenten heeft aanpassingen in hun huidige woning zoals een verhoogd toilet of een traplift (tabel 3.1). Het gaat hierbij vooral om 1 à 2 aanpassingen in huis. Er is geen significant verschil in aanpassingen vast te stellen tussen alleenstaanden en samenwonenden.

18 18 Onderzoek woonwensen serviceappartementen Het Laar Tabel 3.1 Huidige woonsituatie, in percentages Type woning (n=133) Koopwoning 37 Huurwoning 15 Koopappartement 18 Huurappartement 30 Aantal slaapkamers in de huidige woning (n=136) of meer 19 Woonoppervlakte (n=130) Kleiner dan 50 m 2 1 Tussen de 50 en 70 m 2 9 Tussen de 70 en 90 m 2 19 Tussen de 90 en 110 m 2 25 Tussen de 110 en 130 m 2 25 Groter dan 130 m 2 22 Aanpassingen (n=135) Nee, heb geen aanpassingen 49 Heb een paar aanpassingen 42 Heb meerdere aanpassingen 5 Mijn woning is volledig aangepast Dagelijkse activiteiten Om een beeld te krijgen van de leefstijl van de toekomstige bewoners van de nieuw te realiseren serviceappartementen zijn enkele vragen gesteld over hun dagelijkse bezigheden en activiteiten. Uit de antwoorden in tabel 3.2 blijkt dat de belangrijkste bezigheden overdag van zowel de respondent als hun partner zijn: sporten, fietsen en/of wandelen en huishouden, gevolgd door actief zijn in het verenigingsleven. Bij

19 IVA beleidsonderzoek en advies 19 de respondenten wordt tuinieren nog regelmatig benoemd en bij de partner oppassen op de kleinkinderen. De helft van de ondervraagde ouderen vindt zichzelf ondernemend. Voor de partners geldt ongeveer hetzelfde (tabel 3.2). Een minderheid van de ouderen voelt zich zeer ondernemend of niet ondernemend. Samenwonenden voelen zich significant vaker ondernemend dan alleenstaanden; 62 procent tegenover 39 procent. Tabel 3.2 Dagelijkse bezigheden en activiteiten, in percentages Respondent Partner Belangrijkste bezigheden overdag* (n=122) (n=68) Betaald werk 5 4 Vrijwilligerswerk Huishouden Opleiding of cursus 9 4 Oppassen op kleinkinderen Sporten, fietsen en/of wandelen Tuinieren Verenigingsleven, hobby s Anders 17 7 Ondernemend iemand (n=125) (n=69) Zeer ondernemend 8 10 Ondernemend Beetje ondernemend Niet ondernemend 5 6 *Percentages tellen op tot meer dan 100%. Dit komt omdat meerdere antwoorden mogelijk waren. Volgens tabel 3.3 maakt het merendeel van de ondervraagde ouderen graag uitstapjes. Dit geldt ook voor hun partners. Daarnaast zijn theater, bioscoop, concert, gym, fitness, bewegen op muziek en tuinieren activiteiten die de respondenten en hun partners graag ondernemen. Sauna bezoeken en dieren verzorgen zijn activiteiten die de respondenten het minst graag ondernemen.

20 20 Onderzoek woonwensen serviceappartementen Het Laar Tabel 3.3 Activiteiten die men graag onderneemt*, in percentages Respondent (n=120) Partner (n=70) Uitstapjes maken Theater, bioscoop, concert Gym, fitness, bewegen op muziek Tuinieren Zwemmen Bridge Fotograferen, schilderen, boetseren Biljarten 15 6 Handwerken Muziek, zingen, koor 11 6 Sauna bezoeken 6 4 Dieren verzorgen 3 6 *Percentages tellen op tot meer dan 100%. Dit komt omdat meerdere antwoorden mogelijk waren. 3.3 Gezondheid en mobiliteit Het merendeel van de ondervraagde ouderen vindt zijn of haar gezondheid goed (tabel 3.4). Voor de partners geldt hetzelfde. Toch voelt een kwart van de ouderen zich matig of slecht gezond. Dit geldt voor zowel de ondervraagde ouderen als voor hun partners. Wat betreft gezondheid is er geen verschil tussen samenwonende en alleenstaande ouderen; zij voelen zich ongeveer even gezond. Uit tabel 3.4 blijkt dat het merendeel van de ondervraagde ouderen geen gebruik maakt van hulpmiddelen bij het opstaan en/of lopen, maar er is ook een klein deel dat minder mobiel is en wel gebruik maakt van een hulpmiddel. De partners van de ondervraagde respondenten gebruiken nog minder vaak hulpmiddelen; 92 procent van hen gebruikt nooit hulpmiddelen tegenover 80 procent van de respondenten. Ondanks het gegeven dat samenwonende en alleenstaande ouderen zich ongeveer even gezond voelen, rapporteren alleenstaanden wel significant vaker dat zij weleens tot vaak gebruik maken van hulpmiddelen bij de mobiliteit; 35 procent van de alleenstaanden tegenover 5 procent van de samenwonenden.

Compleet wonen in Schavenweide

Compleet wonen in Schavenweide Compleet wonen in Wonen in In november 2013 is het nieuwe geopend: een eigentijds woonzorgcentrum dat van alle gemakken is voorzien. Voor senioren een prachtige en veilige plek om te wonen. bestaat uit

Nadere informatie

Welzijnsbezoek. Voorbeelden van aanpassingen aan het huis die nodig zijn:

Welzijnsbezoek. Voorbeelden van aanpassingen aan het huis die nodig zijn: Welzijnsbezoek 2014 Inhoud 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen MEE Drechtsteden voerde in 2014 welzijnsbezoeken uit onder ouderen van 75, 80 en. Aan de hand van een vragenlijst komen zes onderwerpen aan

Nadere informatie

Zelfstandig Zorgwonen

Zelfstandig Zorgwonen Zelfstandig zorgwonen, dat was precies wat ik zocht Zelfstandig Zorgwonen Dat is zelfstandig wonen met de gerustheid van zorg en services dichtbij. Ewoud. Uw nieuwe vertrouwde thuis. www.vechtenijssel.nl

Nadere informatie

Verhuisplannen en woonvoorkeuren

Verhuisplannen en woonvoorkeuren Verhuisplannen en woonvoorkeuren Burgerpeiling Woon- en Leefbaarheidsmonitor Eemsdelta 2015 Bevolkingsdaling ontstaat niet alleen door demografische ontwikkelingen, zoals ontgroening en vergrijzing of

Nadere informatie

geen keuze 30% huur woning 21%

geen keuze 30% huur woning 21% Woonspoor Tot eind 2011 hebben 591 mensen de digitale enquête op woonspoor.nl ingevuld. Doel van de enquête is inzicht te krijgen in de huidige woonwensen en te kijken of deze woonwensen te vertalen zijn

Nadere informatie

Onderzoek wonen: Best. Rapport

Onderzoek wonen: Best. Rapport Onderzoek wonen: Best 2015 Rapport Colofon Dit onderzoek naar verhuiswensen van 60 tot en met 75-jarigen in Best is uitgevoerd in november/december 2015 in opdracht van de gemeente Best door de GGD Brabant-Zuidoost.

Nadere informatie

FACTSHEET OUDEREN EN WONEN PURMEREND APRIL 2015

FACTSHEET OUDEREN EN WONEN PURMEREND APRIL 2015 FACTSHEET OUDEREN EN WONEN PURMEREND APRIL 2015 Kaartje concentraties 75+ 1 team Beleidsonderzoek en Informatiemanagement Inleiding Op 23 maart 2015 startte het Woondebat met een open bijeenkomst. Doel

Nadere informatie

Hoofdstuk 24 Financiële situatie

Hoofdstuk 24 Financiële situatie Hoofdstuk 24 Financiële situatie Samenvatting De gemeente voert diverse inkomensondersteunende maatregelen uit die bedoeld zijn voor huishoudens met een lager inkomen. Zes op de tien Leidenaren zijn bekend

Nadere informatie

Zelfredzaamheid van Tilburgse ouderen van 75 jaar. De Twern

Zelfredzaamheid van Tilburgse ouderen van 75 jaar. De Twern IVA beleidsonderzoek en advies 1 Zelfredzaamheid van Tilburgse ouderen van 75 jaar De Twern Onderzoeksmodel rondom zelfredzaamheid en aanbevelingen voor het optimaliseren van preventieve huisbezoeken IVA

Nadere informatie

Resultaten buurtonderzoek Zorg Dichtbij

Resultaten buurtonderzoek Zorg Dichtbij Resultaten buurtonderzoek Zorg Dichtbij In april 2014 is Zorggroep Ter Weel in Goes en Reimerswaal gestart met het project Zorg Dichtbij. Dit project heeft als doel een structurele samenwerking met andere

Nadere informatie

FLORIANTE. Modern en zorgeloos wonen met alles in de buurt

FLORIANTE. Modern en zorgeloos wonen met alles in de buurt FLORIANTE Modern en zorgeloos wonen met alles in de buurt 1 Modern en zorgeloos wonen met alles in de buurt Floriante bestaat uit 69 woningen waar u modern en zorgeloos woont met alle (zorg) faciliteiten

Nadere informatie

Zelfstandige Zorgwoningen Vecht en IJssel - locatie Zuylenstede

Zelfstandige Zorgwoningen Vecht en IJssel - locatie Zuylenstede Zelfstandige Zorgwoningen Vecht en IJssel - locatie Zuylenstede Mevrouw Van Vliet woont in een zorgwoning van Vecht en IJssel, in woonzorg centrum Zuylenstede. Met haar vriendinnen drinkt ze als vanouds

Nadere informatie

Onderzoek woningzoekenden Texel. Samenvatting. Inleiding

Onderzoek woningzoekenden Texel. Samenvatting. Inleiding Onderzoek woningzoekenden Texel Samenvatting Bij Woontij staan circa 1400 huishoudens ingeschreven die op zoek zijn naar een woning op Texel. 503 woningzoekenden hebben in oktober 2016 deelgenomen aan

Nadere informatie

PEILING 65-PLUSSERS. Gemeente Enkhuizen januari 2015. www.ioresearch.nl

PEILING 65-PLUSSERS. Gemeente Enkhuizen januari 2015. www.ioresearch.nl PEILING 65-PLUSSERS Gemeente Enkhuizen januari 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Telnr. : 0229-282555 Rapportnummer 2015-2080 Datum januari 2015 Opdrachtgever

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN Klanttevredenheidsonderzoek Schoonmaakdienst gemeente Haren Colofon Opdrachtgever Gemeente Haren Datum December 2016 Auteurs Tessa Schoot Uiterkamp

Nadere informatie

Wonen zonder partner. Arie de Graaf en Suzanne Loozen

Wonen zonder partner. Arie de Graaf en Suzanne Loozen Arie de Graaf en Suzanne Loozen In 25 telde Nederland 4,2 miljoen personen van 18 jaar of ouder die zonder partner woonden. Eén op de drie volwassenen woont dus niet samen met een partner. Tussen 1995

Nadere informatie

Leeronderzoek: Enquête Studentenhuisvesting Propedeuse 2015/2016

Leeronderzoek: Enquête Studentenhuisvesting Propedeuse 2015/2016 Enquete woonwensen studenten propedeuse VRAGEN REACTIES 269 Sectie 1 van 9 Leeronderzoek: Enquête Studentenhuisvesting Propedeuse 2015/2016 - Achtergrond Deze enquête is ontwikkeld als instrument voor

Nadere informatie

Wonen Aar en Amstel. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1

Wonen Aar en Amstel. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1 Inhoudsopgave 1...1 2 Hoofdsectie...2 1 Wat is uw leeftijd?...2 2 In welke kern woont u?...3 3 Uit hoeveel personen bestaat uw huishouden?...4 4 Woont u in een huur of koopwoning?...5 5 Wat voor soort

Nadere informatie

Onderzoek Houten Jongeren en Wonen

Onderzoek Houten Jongeren en Wonen Onderzoek Houten Jongeren en Wonen Juni 2007 www.adv-mr.com Utrechtseweg 101, 3702 AB Zeist Inhoud Inleiding Vanuit woonstichting Viveste en de gemeente Houten is een behoefte aan onderzoek naar de woonwensen

Nadere informatie

5 Starters op de markt voor koopwoningen

5 Starters op de markt voor koopwoningen 5 Starters op de markt voor koopwoningen In het derde kwartaal van 2008 is een aantal aanvullende vragen gesteld aan personen die op dit moment een woning huren en zich oriënteren op een koopwoning. Dit

Nadere informatie

25 juni 2015 Dorpsraad Waarland Bouwend Waarland Waarland Bouwt Zelf

25 juni 2015 Dorpsraad Waarland Bouwend Waarland Waarland Bouwt Zelf Onderzoek woningbehoefte Waarland 2015 25 juni 2015 Dorpsraad Waarland Bouwend Waarland Waarland Bouwt Zelf 1 Inleiding 1.1 Inleiding De gemeente Schagen wil haar toekomstig woningbouwprogramma inrichten

Nadere informatie

Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012

Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 Almelo, juli 2012 Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 In 2006 is Scoop gestart met het bezoeken van 75-plussers in de gemeente

Nadere informatie

5 Ouderen in de regio Gelre-IJssel

5 Ouderen in de regio Gelre-IJssel 5 Ouderen in de regio Gelre-IJssel Er komen steeds meer ouderen in Nederland. Volgens de CBS-prognoses zal het aandeel 65-plussers stijgen van 14% in 2005 tot 22% in 2030. Meer ouderen betekent een groter

Nadere informatie

Check Je Kamer Rapportage 2014

Check Je Kamer Rapportage 2014 Check Je Kamer Rapportage 2014 Kwantitatieve analyse van de studentenwoningmarkt April 2015 Dit is een uitgave van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb). Voor vragen of extra informatie kan gemaild worden

Nadere informatie

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek December 2012 Projectnummer 507 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

Gemeente Breda. Omnibusenquête 2015. Onderzoek en Informatie. Bekendheid Alarmnummer

Gemeente Breda. Omnibusenquête 2015. Onderzoek en Informatie. Bekendheid Alarmnummer Gemeente Breda Onderzoek en Informatie Omnibusenquête 2015 Bekendheid Alarmnummer Publicatienummer: 1790 Datum: december 2015 In opdracht van: Kabinet van de Burgemeester Uitgave: Gemeente Breda BBO/Onderzoek

Nadere informatie

Scootmobielhouders in s-hertogenbosch

Scootmobielhouders in s-hertogenbosch Scootmobielhouders in s-hertogenbosch O&S September 2011 2 Samenvatting Achtergrond In s-hertogenbosch hebben ruim 750 inwoners een scootmobiel. Deze is hen door de gemeente op grond van de Wmo toegekend.

Nadere informatie

Zelfstandig wonen. Ieder mens telt

Zelfstandig wonen. Ieder mens telt Zelfstandig wonen Ieder mens telt U wilt het liefst zo lang mogelijk zelfstandig in uw eigen huis blijven wonen. Maar soms lukt dat niet meer of voelt u zich niet meer prettig of veilig in uw woning. In

Nadere informatie

DPN/Laddering-vragenlijst

DPN/Laddering-vragenlijst DPN/Laddering-vragenlijst Beginpagina In dit deel van de vragenlijst wordt uw ideale en uw minimale woonprofiel vastgesteld. Tevens vragen we waarom u een voorkeur heeft voor bepaalde kenmerken van de

Nadere informatie

Mooi wonen met alle zorg die u wenst. Fraaie zorgappartementen in het compleet vernieuwde Woonzorgcentrum en verpleeghuis Gertrudis in s-heerenberg

Mooi wonen met alle zorg die u wenst. Fraaie zorgappartementen in het compleet vernieuwde Woonzorgcentrum en verpleeghuis Gertrudis in s-heerenberg Mooi wonen met alle zorg die u wenst Fraaie zorgappartementen in het compleet vernieuwde Woonzorgcentrum en verpleeghuis Gertrudis in s-heerenberg Zo zorgen we voor elkaar in de Achterhoek Comfortabel

Nadere informatie

Aaltje Noordewierstraat 12 2551 GA Den Haag. Huurprijs: 725,- p.m. (excl. 250,- servicekosten)

Aaltje Noordewierstraat 12 2551 GA Den Haag. Huurprijs: 725,- p.m. (excl. 250,- servicekosten) TE HUUR Aaltje Noordewierstraat 12 2551 GA Den Haag Huurprijs 725,- p.m. (excl. 250,- servicekosten) vrijesector@staedion.nl 088-242 30 00 www.staedion.nl Kenmerken Locatie Energie Aaltje Noordewierstraat

Nadere informatie

Woonvoorkeuren en woningmarktgedrag van senioren in Oegstgeest Resultaten schriftelijke enquête onder 55-plussers in de gemeente Oegstgeest

Woonvoorkeuren en woningmarktgedrag van senioren in Oegstgeest Resultaten schriftelijke enquête onder 55-plussers in de gemeente Oegstgeest Woonvoorkeuren en woningmarktgedrag van senioren in Oegstgeest Resultaten schriftelijke enquête onder 55-plussers in de gemeente Oegstgeest april 2008 - J.W.K. Bams Samenvatting Samenvatting De gemeente

Nadere informatie

Hoofdstuk 7. Financiële situatie

Hoofdstuk 7. Financiële situatie Stadsenquête Leiden Hoofdstuk 7. Financiële situatie Samenvatting Bijna driekwart van de Leidenaren geeft aan gemakkelijk rond te komen met het huishoudinkomen, twee op de tien komt net rond en bijna een

Nadere informatie

Huren bij De Zorgcirkel. veilig & vertrouwd wonen voor ouderen

Huren bij De Zorgcirkel. veilig & vertrouwd wonen voor ouderen Huren bij De Zorgcirkel veilig & vertrouwd wonen voor ouderen Inhoudsopgave Welkom bij De Zorgcirkel Wonen bij De Zorgcirkel Zorgcirkel services 4 De Zorgcirkel vestigingen 6 Meer informatie 7 5 6 Welkom

Nadere informatie

Verordening Individuele Voorzieningen. Een onderzoek onder leden van Digipanel Haarlem

Verordening Individuele Voorzieningen. Een onderzoek onder leden van Digipanel Haarlem Verordening Individuele Voorzieningen Een onderzoek onder leden van Digipanel Haarlem Onderzoek en Statistiek Haarlem, november 2009 1 Colofon Opdrachtgever: Samensteller: Gemeente Haarlem Programmabureau

Nadere informatie

Jongeren & hun financiële verwachtingen

Jongeren & hun financiële verwachtingen Nibud, februari Jongeren & hun financiële verwachtingen Anna van der Schors Daisy van der Burg Nibud in samenwerking met het 1V Jongerenpanel van EenVandaag Inhoudsopgave 1 Onderzoeksopzet Het Nibud doet

Nadere informatie

Woonwensenonderzoek t.b.v. Ziekenhuislocatie BK-Laan Schiedam

Woonwensenonderzoek t.b.v. Ziekenhuislocatie BK-Laan Schiedam Woonwensenonderzoek t.b.v. Ziekenhuislocatie BK-Laan Schiedam enquête wordt ingevuld door de hoofdbewoner of de partner van de hoofdbewoner. Algemeen 1. Woont u in een huur- of een koopwoning? huur, corporatie/woningstichting...

Nadere informatie

Uitwerking enquête Woonbehoefte Wessem 2014.

Uitwerking enquête Woonbehoefte Wessem 2014. Uitwerking enquête Woonbehoefte Wessem 2014. Binnen welke leeftijdscategorie valt u? (Er kunnen meerdere lijsten per gezin worden ingevuld. Zie ook www.dorpsraadwessem.nl) 18-25/ 2 25-35/ 8 35-45/ 12 45-55/

Nadere informatie

Overdag bij ons. Contact met anderen en lekker bezig zijn

Overdag bij ons. Contact met anderen en lekker bezig zijn 0348-44 17 14 info@rijnhoven.nl Overdag bij ons Contact met anderen en lekker bezig zijn Een thuis voor ouderen. Met zelfstandigheid waar mogelijk. En precies de zorg die nodig is. Welkom bij De Rijnhoven.

Nadere informatie

Wonen Als men zou verhuizen blijft ongeveer 40% het liefst in Leiden wonen, daarna zijn Amsterdam en Den Haag favoriete woonplaatsen

Wonen Als men zou verhuizen blijft ongeveer 40% het liefst in Leiden wonen, daarna zijn Amsterdam en Den Haag favoriete woonplaatsen April 2013 Binding met aar verbonden met stad en regio In hoeverre richt de aar zich op de eigen stad dan wel op de regio voor diverse activiteiten? Wat is hun oriëntatie in de randstad? Deze vraag staat

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Aangenaam actief blijven 2. Appartementencomplex Loerick III 4. Wonen met zorg 5. Wonen met extra dienstverlening 6.

Inhoudsopgave. Aangenaam actief blijven 2. Appartementencomplex Loerick III 4. Wonen met zorg 5. Wonen met extra dienstverlening 6. Inhoudsopgave Aangenaam actief blijven 2 Appartementencomplex Loerick III 4 Wonen met zorg 5 Wonen met extra dienstverlening 6 Plattegronden 8 Contact 15 Loerick III - 1 Aangenaam actief blijven Houten

Nadere informatie

Resultaten van een enquête onder de bewoners van Austerlitz - eind 2012

Resultaten van een enquête onder de bewoners van Austerlitz - eind 2012 Resultaten van een enquête onder de bewoners van Austerlitz - eind 2012 Datum: 15 december 2012 Auteur: Coöperatie Austerlitz Zorgt U.A., Jan Smelik Inlichtingen: info@austerlitzzorgt.nl Verspreiding:

Nadere informatie

Surinaams-Javaanse ouderen in Hoogezand-Sappemeer

Surinaams-Javaanse ouderen in Hoogezand-Sappemeer Surinaams-Javaanse ouderen in Hoogezand-Sappemeer Resultaten onderzoek naar woon- en zorgvoorzieningen voor Surinaams- Javaanse ouderen in juli 2003. Inhoudsopgave Inleiding...2 1. Huidige situatie...3

Nadere informatie

GARANTWONINGEN WZH Hoge Veld

GARANTWONINGEN WZH Hoge Veld GARANTWONINGEN WZH Hoge Veld Zelfstandig wonen met zorg, service en gemak WZH Hoge Veld gelegen aan de Laan van Wateringse Veld in Den Haag, tussen Rijswijk en Wateringen, biedt Garantwoningen voor ouderen

Nadere informatie

Nederlanders aan het woord

Nederlanders aan het woord Nederlanders aan het woord Veteranen en de Nederlandse Veteranendag 2014 Trends, Onderzoek en Statistiek (TOS) Directie Communicatie Documentnummer: TOS-14-066a Belangrijkste inzichten Nederlander hecht

Nadere informatie

Veel woningen van chronisch zieken nog niet toekomstbestendig

Veel woningen van chronisch zieken nog niet toekomstbestendig Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Veel woningen van chronisch zieken nog niet toekomstbestendig, D.Baan & M. Heijmans, NIVEL, april 2011) worden gebruikt.

Nadere informatie

Effecten van recent beleid op financiële positie 55-plussers

Effecten van recent beleid op financiële positie 55-plussers Effecten van recent beleid op financiële positie 55-plussers Onderzoek onder representatief panel datum mei 15 auteur(s) Boukje Cuelenaere Joris Mulder versie V2. classificatie CentERdata, Tilburg, 15

Nadere informatie

Carintreggeland Huis Hoog Schuilenburg Almelo

Carintreggeland Huis Hoog Schuilenburg Almelo Comfort Verzorgd Carintreggeland Huis Hoog Schuilenburg Almelo 2 Welkom! Wilt u graag wonen in een mooi en comfortabel appartement? In een gezellige en veilige woonomgeving met zorg binnen handbereik?

Nadere informatie

Eindrapportage Huurderstevredenheidonderzoek 2015 uitsplitsing naar kernen. Van goed naar beter

Eindrapportage Huurderstevredenheidonderzoek 2015 uitsplitsing naar kernen. Van goed naar beter Eindrapportage Huurderstevredenheidonderzoek 2015 uitsplitsing naar kernen Van goed naar beter 23-11-2015 Inhoudsopgave Werkwijze 3 Resultaten huurderstevredenheidonderzoek per kern 4 - Over de respondent

Nadere informatie

TE KOOP. Sibeliuspark K.K BK Oss

TE KOOP. Sibeliuspark K.K BK Oss Sibeliuspark 129 5343 BK Oss TE KOOP 195.000 K.K. Sibeliuspark 129 5343 BK Oss Inleiding Unieke mogelijkheid tot het kopen van een service appartement in Oss. ECR Sibelius is een appartementencomplex met

Nadere informatie

EénVandaag en Nibud onderzoeken armoede

EénVandaag en Nibud onderzoeken armoede EénVandaag en Nibud onderzoeken armoede Doel Armoede is geen eenduidig begrip. Armoede wordt vaak gemeten via een inkomensgrens: iedereen met een inkomen beneden die grens is arm, iedereen er boven is

Nadere informatie

Zorg verlenen en zorg ontvangen 2012

Zorg verlenen en zorg ontvangen 2012 Zorg verlenen en zorg ontvangen 2012 Onderzoek en Statistiek Gemeente Lelystad Telefoon: 0320-278574 E-mail: lelystadspanel@lelystad.nl www.lelystadspanel.nl Colofon Dit is een onderzoeksrapportage gemaakt

Nadere informatie

All-inclusive wonen zelfstandig en beschermd wonen in De Vlasgaard

All-inclusive wonen zelfstandig en beschermd wonen in De Vlasgaard All-inclusive wonen zelfstandig en beschermd wonen in De Vlasgaard All-inclusive wonen Inhoud Wonen zonder zorgindicatie Appartementen Huurtarieven Genieten in de beleeftuin Locatie Meer weten? 5 5 9 10

Nadere informatie

Algemene informatie. Appartementen huren in zorgcentrum De Schutse

Algemene informatie. Appartementen huren in zorgcentrum De Schutse Algemene informatie Appartementen huren in zorgcentrum De Schutse Sint-Annaland, februari 2015 Inhoud Inleiding... 3 Zorgvisie... 4 Aanmelding en toewijzing... 5 Tarieven... 7 Huurtoeslag... 9 Verzekeringen...

Nadere informatie

Zoekt u een (ander) huis? Doe dan mee aan deze woonenquête 10 minuten van uw tijd voor een beter woningbeleid!

Zoekt u een (ander) huis? Doe dan mee aan deze woonenquête 10 minuten van uw tijd voor een beter woningbeleid! Zoekt u een (ander) huis? Doe dan mee aan deze woonenquête 10 minuten van uw tijd voor een beter woningbeleid! Nieuwe woonenquête moet woonwensen beter in kaart brengen! In 2007 is een nieuwe website gestart

Nadere informatie

Kwetsbaar alleen. De toename van het aantal kwetsbare alleenwonende ouderen tot 2030

Kwetsbaar alleen. De toename van het aantal kwetsbare alleenwonende ouderen tot 2030 Kwetsbaar alleen De toename van het aantal kwetsbare alleenwonende ouderen tot 2030 Kwetsbaar alleen De toename van het aantal kwetsbare alleenwonende ouderen tot 2030 Cretien van Campen m.m.v. Maaike

Nadere informatie

Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013

Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013 Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013 Colofon "Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013" Klanttevredenheidsonderzoek naar het WMO vervoer in de gemeente Haren. Uitgave Deze publicatie is een uitgave

Nadere informatie

Zorgeloos wonen Vivium Oversingel. Prettig wonen, midden in het leven, met alle zorg dichtbij? - Vivium helpt u verder

Zorgeloos wonen Vivium Oversingel. Prettig wonen, midden in het leven, met alle zorg dichtbij? - Vivium helpt u verder Zorgeloos wonen Vivium Oversingel Prettig wonen, midden in het leven, met alle zorg dichtbij? - Vivium helpt u verder Zorgeloos wonen in Oversingel In Oversingel huurt u uw eigen appartement, om op uzelf

Nadere informatie

Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering

Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering Behorende

Nadere informatie

Figuur 11 Bekendheid van het energielabel (n=494) Let u bij het kopen van een woning op het energieverbruik van de woning?

Figuur 11 Bekendheid van het energielabel (n=494) Let u bij het kopen van een woning op het energieverbruik van de woning? 5 Het energielabel In het tweede kwartaal van 2008 is een aantal aanvullende vragen gesteld aan de respondenten. Deze vragen gingen over het energielabel. De resultaten van deze vragen worden in dit hoofdstuk

Nadere informatie

Een rijk verenigingsleven, knus en kleinschalig, middenin Rijsbergen. Rijserf. Avoord. Zorg en Wonen. Zoals u het wenst

Een rijk verenigingsleven, knus en kleinschalig, middenin Rijsbergen. Rijserf. Avoord. Zorg en Wonen. Zoals u het wenst Een rijk verenigingsleven, knus en kleinschalig, middenin Rijsbergen Rijserf Avoord Zorg en Wonen Zoals u het wenst 1 Welkom in rijserf Een eenvoudige keuze 4 Meer dan thuis 4 Alles bij de hand 4 Genoeg

Nadere informatie

De Woonwens van de Vlaming anno 2013. Academische zitting & exclusieve enquêteresultaten

De Woonwens van de Vlaming anno 2013. Academische zitting & exclusieve enquêteresultaten De Woonwens van de Vlaming anno 2013 Academische zitting & exclusieve enquêteresultaten De Woonwens van de Vlaming anno 2013 Kwantitatief onderzoek woonconcept Huyzentruyt Hoe woont de Vlaming vandaag?

Nadere informatie

Rapport Schouwen-Duiveland

Rapport Schouwen-Duiveland Rapport Schouwen-Duiveland Middelburg, december 2013 Colofon SCOOP 2013 Samenstelling Hanneke Westerhout Herman Braat SCOOP Kousteensedijk 7 Postbus 407 4330 AK Middelburg Telefoon (0118) 682500 Telefax

Nadere informatie

Voor het eerst neemt vrije tijd niet meer af

Voor het eerst neemt vrije tijd niet meer af Voor het eerst neemt vrije tijd niet meer af Hoe gaan Nederlanders met hun tijd om? vraagt het Sociaal en Cultureel Planbureau zich af in het laatste rapport over het vijfjaarlijkse Tijdsbestedingsonderzoek.

Nadere informatie

Mariënhorst en Mariënheuvel

Mariënhorst en Mariënheuvel Mariënhorst en Mariënheuvel Een veilige, fijne plek om te wonen Dichtbij het centrum van Soest, in de prachtige, parkachtige omgeving van Paleis Soestdijk, staat woonzorgcentrum Mariënburg. Dit woonzorgcentrum

Nadere informatie

VRAGENLIJST LEVENSLOOP

VRAGENLIJST LEVENSLOOP VRAGENLIJST LEVENSLOOP VERTROUWELIJK Vragenlijst voor de familieleden van de bewoners van de afdeling psychogeriatrie. Onderwerp: voorgeschiedenis van de (toekomstige) bewoner Naam: Datum:. Gegevens verkregen

Nadere informatie

koop appartementen Hospitality - Comfort - Service De servicekosten, u krijgt er veel voor terug

koop appartementen Hospitality - Comfort - Service De servicekosten, u krijgt er veel voor terug 32 koop appartementen Hospitality - Comfort - Service De servicekosten, u krijgt er veel voor terug www.nij-nijlanstate.nl SERVICE EN VEILIGHEID Servicekosten voor appartementen in Nij Nijlânstate liggen

Nadere informatie

Huren met een woonarrangement

Huren met een woonarrangement Huren met een woonarrangement Het Laar verhuurt comfortabele appartementen in combinatie met een woonarrangement. Deze combinatie maakt aangenaam en veilig wonen in Het Laar mogelijk. Zelfstandig, met

Nadere informatie

Wonen in een woonzorgcomplex in Nijkerk Wat moet ik hiervoor doen?

Wonen in een woonzorgcomplex in Nijkerk Wat moet ik hiervoor doen? Wonen in een woonzorgcomplex in Nijkerk Wat moet ik hiervoor doen? Als 55 plusser denkt u misschien al na over hoe u zou willen wonen als u bijvoorbeeld wat slechter ter been bent. U woont nu nog een in

Nadere informatie

Kennismaking met Woonzorgcentrum

Kennismaking met Woonzorgcentrum Kennismaking met Woonzorgcentrum Vreeswijk Vreeswijk, dicht bij u in de buurt In Nieuwegein kunt u de zorg krijgen die bij u past. Dit kan bij u thuis of op uw eigen appartement in het woonzorgcentrum

Nadere informatie

Beth San. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Dagcentrum. Woonzorgcentrum. Groepswonen. Uitleenbalie hulpmiddelen

Beth San. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Dagcentrum. Woonzorgcentrum. Groepswonen. Uitleenbalie hulpmiddelen Beth San Dagcentrum Woonzorgcentrum Groepswonen Uitleenbalie hulpmiddelen Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in Beth San Op loopafstand van het centrum van Aalten, vlakbij het station, ligt Beth

Nadere informatie

warme aandacht voor mensen Informatiebrochure Locatie Liefkenshoek - Heteren Locatie De Hoge Hof - Herveld

warme aandacht voor mensen Informatiebrochure Locatie Liefkenshoek - Heteren Locatie De Hoge Hof - Herveld warme aandacht voor mensen Informatiebrochure Locatie Liefkenshoek - Heteren Locatie De Hoge Hof - Herveld 3 6 8 10 3 over stichting samen zorgen locatie hoge hof locatie liefkenshoek welzijn en zorg Welkom

Nadere informatie

Wat vinden kijkers en luisteraars van de Omroep Organisatie Groningen?

Wat vinden kijkers en luisteraars van de Omroep Organisatie Groningen? Wat vinden kijkers en luisteraars van de Omroep Organisatie Groningen? Marjolein Kolstein Juli 2017 www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoud Samenvatting 2 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding van het onderzoek

Nadere informatie

Vakantiegeldenquete 2010

Vakantiegeldenquete 2010 Vakantiegeldenquete 2010 Inleiding Net als vorig jaar heeft het Nibud onderzoek gedaan naar de manier waarop mensen zich in financieel opzicht voorbereiden op de vakantie en of men zich aan hun budget

Nadere informatie

BEHOEFTEPEILING JONGERENHUISVESTING

BEHOEFTEPEILING JONGERENHUISVESTING BEHOEFTEPEILING JONGERENHUISVESTING Gemeente Castricum November 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer 2015/168 Datum November

Nadere informatie

Ik, bepaal zelf wel hoe ik leef

Ik, bepaal zelf wel hoe ik leef Ik, bepaal zelf wel hoe ik leef Welkom bij De Goede Zorg Zelf zorg kiezen Bij De Goede Zorg kiest u zelf de zorg of hulp die u nodig heeft. Onze dienstverlening is erop gericht dat u zo lang mogelijk zelfstandig

Nadere informatie

TE KOOP IRENELAAN 9 B7, WAALRE EECKENRHODE

TE KOOP IRENELAAN 9 B7, WAALRE EECKENRHODE TE KOOP IRENELAAN 9 B7, WAALRE EECKENRHODE Werkelijk prachtig gesitueerd, karakteristiek uitgevoerd zorgappartementencomplex. Zelfstandig wonen met naar behoefte een grote diversiteit aan zorgvoorzieningen.

Nadere informatie

Gezondheidsbeleid 2013. Onderzoek onder gemeentepanel Venlo

Gezondheidsbeleid 2013. Onderzoek onder gemeentepanel Venlo Gezondheidsbeleid 2013 Onderzoek onder gemeentepanel Venlo Afdeling Bedrijfsvoering Team informatievoorziening Onderzoek en Statistiek Venlo, mei 2013 2 Samenvatting Inleiding In mei 2011 is de landelijke

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

Cliënttevredenheidsonderzoek Wmo 2014-2015

Cliënttevredenheidsonderzoek Wmo 2014-2015 Cliënttevredenheidsonderzoek Wmo 2014-2015 Afdeling: Maatschappelijke ontwikkeling Auteur : Nick Elshof Datum: 25-09-2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Samenvatting... 4 Verantwoording en achtergrond...

Nadere informatie

TE HUUR! samenwonen IN DE HOOGHE CLOCK HUURAPPARTEMENTEN 55+ S-HERTOGENBOSCH

TE HUUR! samenwonen IN DE HOOGHE CLOCK HUURAPPARTEMENTEN 55+ S-HERTOGENBOSCH TE HUUR! samenwonen IN DE HOOGHE CLOCK HUURAPPARTEMENTEN 55+ S-HERTOGENBOSCH PAGINA 3 INHOUD PAGINA 03 Ligging 04 Voorzieningen 05 Zorg door Vivent 06 Appartementen 07 Parkeren 07 Veiligheid 08 Type A

Nadere informatie

Preventief huisbezoek 75+

Preventief huisbezoek 75+ Hollandsspoor 37 3994 VT Houten Postbus 209 3990 GA Houten tel. 030-7001500 info@vanhoutenenco.nl www.vanhoutenenco.nl Preventief huisbezoek 75+ Houten Noord-West de ERVEN en het OUDE DORP 'van Houten&co'

Nadere informatie

Woningbehoefte onderzoek

Woningbehoefte onderzoek Woningbehoefte onderzoek Prognose woningbehoefte Amersfoort tot 2015 Gemeente Amersfoort Sector Dienstverlening, Informatie en Advies (DIA) Afdeling Onderzoek en Statistiek Marc van Acht Uitgave en rapportage:

Nadere informatie

Parkstad Limburg start grootschalig woonwensenonderzoek.

Parkstad Limburg start grootschalig woonwensenonderzoek. Zoekt u een (andere) woning? Doe dan mee aan dit woonwensenonderzoek 10 minuten van uw tijd voor een beter woningbeleid! Parkstad Limburg start grootschalig woonwensenonderzoek. Parkstad Limburg is samen

Nadere informatie

Wonen in een woonzorgcomplex in Nijkerk. Wat moet ik hiervoor doen?

Wonen in een woonzorgcomplex in Nijkerk. Wat moet ik hiervoor doen? Wonen in een woonzorgcomplex in Nijkerk. Wat moet ik hiervoor doen? Als 55 plusser denkt u misschien al na over hoe u zou willen wonen als u bijvoorbeeld wat slechter ter been bent. U woont nu nog in een

Nadere informatie

WOONWENSENONDERZOEK PARKSTAD LIMBURG 2008-2009

WOONWENSENONDERZOEK PARKSTAD LIMBURG 2008-2009 WOONWENSENONDERZOEK PARKSTAD LIMBURG 2008-2009 RAPPORTAGE WOONWENSENONDERZOEK PARKSTAD LIMBURG 2008 2009 Uitgevoerd in opdracht van Parkstad Limburg Door: Datum: Ikwileenanderewoning.nl, 13 09 2009 Woonplein

Nadere informatie

Bewonerspanel Woonvormen

Bewonerspanel Woonvormen Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Woonvormen Extra ruimte is belangrijkste wens voor toekomstige woning Bijna de helft van de

Nadere informatie

Kennismaking met Woonzorgcentrum

Kennismaking met Woonzorgcentrum Kennismaking met Woonzorgcentrum Hof van Batenstein Hof van Batenstein, dicht bij u in de buurt In Vianen kunt u zorg krijgen die bij u past. Dit kan bij u thuis zijn of in Hof van Batenstein, in uw eigen

Nadere informatie

Wonen met zorg midden in het centrum van Wijchen. St. Jozef. Woonzorgcentrum

Wonen met zorg midden in het centrum van Wijchen. St. Jozef. Woonzorgcentrum Wonen met zorg midden in het centrum van Wijchen St. Jozef Woonzorgcentrum Het is fijn dat mijn kinderen en kleinkinderen in de buurt wonen. Meneer van de Vondervoort woont zijn hele leven al in Wijchen.

Nadere informatie

Sociaal netwerk bron van hulp en van zorg. Geeke Waverijn & Monique Heijmans

Sociaal netwerk bron van hulp en van zorg. Geeke Waverijn & Monique Heijmans Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Sociaal netwerk bron van hulp en van zorg, G. Waverijn & M. Heijmans, NIVEL, 2015) worden gebruikt. U vindt deze factsheet

Nadere informatie

Stegemanhof. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Woonzorgcentrum. Appartementen te huur. Verpleeghuiszorg in eigen appartement

Stegemanhof. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Woonzorgcentrum. Appartementen te huur. Verpleeghuiszorg in eigen appartement Stegemanhof Woonzorgcentrum Appartementen te huur Verpleeghuiszorg in eigen appartement Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in Stegemanhof Op loopafstand van het centrum van Aalten ligt Stegemanhof.

Nadere informatie

TE HUUR. Interesse in deze woning? Herman Gorterlaan SE Eindhoven. 432 p.m. ex.

TE HUUR. Interesse in deze woning? Herman Gorterlaan SE Eindhoven. 432 p.m. ex. TE HUUR Herman Gorterlaan 69. 5644 SE Eindhoven 432 p.m. ex. Interesse in deze woning? Bel +31 (0)492 548 935 of ga naar www.vanderduimmakelaardij.nl KENMERKEN Prijs 432 p.m. ex. Postcode 5644 SE Ligging

Nadere informatie

te huur! samenwonen In De Hooghe Clock Huurappartementen 55+ s-hertogenbosch

te huur! samenwonen In De Hooghe Clock Huurappartementen 55+ s-hertogenbosch te huur! samenwonen In De Hooghe Clock Huurappartementen 55+ s-hertogenbosch PAGINA 3 INHOUD PAGINA 03 ligging 04 Faciliteiten 05 Zorg door Vivent 06 appartementen 07 parkeren 07 Veiligheid 08 type A 09

Nadere informatie

De woningmarkt in Goirle 2010-2015; jongeren die terug willen keren. Woonbehoefte van jongeren die terug willen verhuizen naar de gemeente Goirle

De woningmarkt in Goirle 2010-2015; jongeren die terug willen keren. Woonbehoefte van jongeren die terug willen verhuizen naar de gemeente Goirle De woningmarkt in Goirle 2010-2015; jongeren die terug willen keren Woonbehoefte van jongeren die terug willen verhuizen naar de gemeente Goirle De woningmarkt in Goirle 2010-2015; jongeren die terug willen

Nadere informatie

Verzorgd Wonen in Zaandam Zelfstandig wonen, samen onder één dak

Verzorgd Wonen in Zaandam Zelfstandig wonen, samen onder één dak - Verzorgd Wonen in Zaandam Zelfstandig wonen, samen onder één dak Verzorgd Wonen in Westerwatering, in Zaandam Verzorgd Wonen is een combinatie van zelfstandig wonen, thuiszorg en ondersteunende diensten.

Nadere informatie

Netwerk Ouderenzorg Regio Noord

Netwerk Ouderenzorg Regio Noord Netwerk Ouderenzorg Regio Noord Vragenlijst Behoefte als kompas, de oudere aan het roer Deze vragenlijst bestaat vragen naar uw algemene situatie, lichamelijke en geestelijke gezondheid, omgang met gezondheid

Nadere informatie

Jongeren en Starters op de Heetense Woningmarkt

Jongeren en Starters op de Heetense Woningmarkt Enquête; Jongeren en Starters op de Heetense Woningmarkt Vaak wordt verteld dat er in Heeten onvoldoende aanbod is voor jeugdigen en starters op de woningmarkt. Als Plaatselijk belang willen wij graag

Nadere informatie

Factsheet Astma-/COPD-Monitor Oktober 2006

Factsheet Astma-/COPD-Monitor Oktober 2006 Factsheet Astma-/COPD-Monitor Oktober 06 Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding worden gebruikt (M. Heijmans, Teveel mensen met COPD bewegen te weinig, NIVEL,

Nadere informatie

Huren bij De Zorgcirkel. veilig & vertrouwd wonen voor ouderen

Huren bij De Zorgcirkel. veilig & vertrouwd wonen voor ouderen Huren bij De Zorgcirkel veilig & vertrouwd wonen voor ouderen Inhoudsopgave Welkom bij De Zorgcirkel Wonen bij De Zorgcirkel Zorgcirkel services 5 De Zorgcirkel vestigingen 6 Meer informatie 6 Inschrijfformulier

Nadere informatie

VRAGENLIJST BEHOEFTEONDERZOEK

VRAGENLIJST BEHOEFTEONDERZOEK VRAGENLIJST BEHEFTENDERZEK Beste deelnemer, Met Beste deze deelnemer, vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over uw n op het gebied van zorg, wonen en welzijn. Wat denkt u nodig te hebben om zo lang

Nadere informatie