Zelfstandig wonen: de mening van senioren en mantelzorgers uit de stadsregio Rotterdam

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zelfstandig wonen: de mening van senioren en mantelzorgers uit de stadsregio Rotterdam"

Transcriptie

1 Zelfstandig wonen: de mening van senioren en mantelzorgers uit de stadsregio Rotterdam Inleiding Het Tympaan Instituut heeft in de zomer van 2013 verschillende groepen (potentiële) zorgvragers en mantelzorgers gevraagd naar hun mening over de veranderingen op het gebied van langdurige zorg. Dat is gedaan via een enquête bij senioren, mensen met een lichamelijke beperking, GGZ-cliënten en mantelzorgers. Over de resultaten is voor heel Zuid-Holland gerapporteerd. In het kader van de uitvoering van het regionale programma Wmo 2013 van de stadsregio Rotterdam (SRR) 1 is op verzoek van de regio een aparte analyse gemaakt voor SRR wat betreft senioren en mantelzorgers 2. Hierbij is gekeken of de resultaten voor SRR vergelijkbaar zijn met de resultaten voor Zuid-Holland of dat er sprake is van opvallende verschillen 3. In deze notitie worden de belangrijkste overeenkomsten en verschillen beschreven. Senioren Achtergrondkenmerken In totaal hebben 178 senioren uit SRR de enquête ingevuld. Dat is een derde van het totaal aantal Zuid-Hollandse senioren 4 dat heeft meegedaan aan deze enquête. Van de 178 respondenten is 39% man en 61% vrouw (in heel Zuid-Holland is dat 44 respectievelijk 56%). Senioren uit SRR die hebben meegedaan aan de enquête zijn gemiddeld iets jonger dan de respondenten uit heel Zuid-Holland. In SRR is 38% 75 jaar of ouder, terwijl dat in heel Zuid- Holland 43% is. Figuur 1 geeft de leeftijdsverdeling van de senioren uit SRR weer. 1 Programmalijn Kwetsbare groepen en Wonen, Welzijn & Zorg. 2 Voor GGZ-cliënten en mensen met een lichamelijke beperking waren aparte analyses niet mogelijk vanwege te kleine aantallen respondenten. 3 Indien het verschil 5% of groter is. 4 In totaal hebben 547 senioren uit heel Zuid-Holland een vragenlijst ingevuld (leden van het Seniorenpanel Zuid-Holland dat wordt beheerd door het Tympaan Instituut en leden van het E-panel van Zorgbelang Zuid-Holland). Zelfstandig wonen. De mening van senioren en mantelzorgers uit de SRR Tympaan Instituut -

2 Figuur 1 Leeftijdsverdeling van de senioren uit de stadsregio Rotterdam, in procenten (n=178) In tabel 1 is weergegeven uit welke gemeenten de senioren afkomstig zijn. Tabel 1 Woonplaats van de senioren uit SRR, in aantallen en procenten gemeente aantal % barendrecht 3 2 bernisse 1 1 brielle 6 3 capelle aan den ijssel 10 6 hellevoetsluis 3 2 krimpen aan den ijssel 2 1 lansingerland 7 4 maassluis ridderkerk 7 4 rotterdam schiedam 6 3 spijkenisse 15 8 vlaardingen 10 6 westvoorne 4 2 totaal Veranderingen in wet- en regelgeving Van de senioren uit SRR is op het moment van de enquête 25% goed op de hoogte van de veranderingen in de wet- en regelgeving voor langdurige zorg. Dat is vergelijkbaar met heel Zuid-Holland. Net als in heel Zuid-Holland worden senioren uit SRR bij voorkeur via een nieuwsbrief van de gemeente, landelijke en regionale kranten en radio en televisie geïnformeerd over veranderingen en mogelijkheden in de zorg. 2

3 In vergelijking met heel Zuid-Holland zijn senioren uit SRR minder optimistisch over de mogelijkheden om thuis te blijven wonen als hulp/zorg nodig is: in SRR is 57% optimistisch hierover versus 64% in heel Zuid-Holland. Daarnaast hebben de senioren uit SRR er meer moeite mee om sociale contacten om hulp te vragen (52 versus 47% in heel Zuid-Holland). Er is een klein verschil wat betreft de mate waarin is nagedacht over alternatieven voor het verzorgingshuis als meer hulp/zorg nodig is (75% van de senioren in SRR versus 79% in heel Zuid-Holland). Groter is het verschil als het gaat om de mate waarin is nagedacht over het aanpassen van de woning als alternatief (33 in SRR versus 41% in heel Zuid-Holland). Wonen en woonomgeving Bijna de helft van de senioren uit SRR vindt de huidige woning geschikt om zelfstandig te blijven wonen, ook als meer zorg/hulp nodig is. Dat is vergelijkbaar met de mening van senioren uit heel Zuid-Holland. Senioren uit SRR zijn in vergelijkbare mate tevreden met voorzieningen in de woonomgeving als senioren uit heel Zuid-Holland. Uitzondering hierop zijn bibliotheken waarover senioren uit SRR minder tevreden zijn. De grote tevredenheid met treinstations is waarschijnlijk het gevolg van het relatief grote aantal stations in de regio (zie tabel 2). Tabel 2 Vergelijking tevredenheid met voorzieningen in de woonomgeving, in procenten voorziening srr (n=182) zuid-holland (n=547) halte bus, tram of metro treinstation winkels voor dagelijkse benodigdheden huisarts apotheek bibliotheek ontmoetingsplek Ook in SRR zijn de belangrijkste redenen om te verhuizen als meer hulp/zorg nodig is het feit dat kind(eren), familie, vrienden/kennissen te ver weg wonen, er behoefte is aan gemeenschappelijke voorzieningen/activiteiten in een wooncomplex (bijvoorbeeld voor ontmoeting) en voorzieningen te ver weg zijn. Sociale contacten Van de senioren in SRR is 92% (enigszins) tevreden over sociale contacten met kind(eren), 95% over contacten met vrienden/kennissen en 88% over sociale contacten met mensen uit de buurt, wat vergelijkbaar is met heel Zuid-Holland. Wel is men iets minder tevreden over de contacten met familie (81 versus 86% in heel Zuid-Holland). Voor sociale contacten heeft 16% van de senioren in SRR behoefte aan contact met iemand van een vrijwilligersorganisatie en maakt 78% gebruik van een computer, tablet of smartphone voor het onderhouden van sociale contacten. Dit is vergelijkbaar met heel Zuid-Holland. Ondersteuning In tabel 3 wordt weergeven in welke mate senioren uit SRR een beroep zouden doen op sociale contacten voor hulp/ondersteuning, indien nodig. 3

4 Tabel 3 Mate waarin senioren uit SRR (altijd of soms) een beroep zouden doen op sociale contacten voor hulp/ondersteuning indien nodig, in procenten soort hulp/ ondersteuning partner kind(eren) familie vrienden/ kennissen mensen uit de buurt huishoudelijke hulp persoonlijke verzorging verpleging praktische hulp administratieve hulp emotionele hulp De percentages zijn grotendeels vergelijkbaar met heel Zuid-Holland. In SRR zijn senioren iets minder geneigd om een beroep te doen op kinderen voor persoonlijke verzorging (31 in SRR versus 36% in heel Zuid-Holland). 79% heeft nooit eerder te maken gehad met vermindering van zorg of hulp, 7% geeft aan dat daar wel sprake van was en dat er toen geen oplossing was. In de andere gevallen is vooral particuliere hulp tegen betaling ingezet, is hulp gevraagd bij het Wmo-loket van de gemeente of zijn familie, vrienden of buren meer gaan doen. Dit is vergelijkbaar met heel Zuid-Holland. Als in de toekomst meer hulp/zorg nodig is zou 41% van de senioren in SRR gebruikmaken van een vrijwilligersorganisatie, eveneens 41% van initiatieven als handjehelpen.nl of zorgvoorelkaar.com en 54% zou samen met iemand van het ouderenwerk of een welzijnsorganisatie naar een oplossing zoeken. Dit komt overeen met heel Zuid-Holland. In vergelijking met Zuid-Holland zouden minder senioren gebruikmaken van particuliere hulp vanwege gebrek aan financiële middelen (29 versus 24%). Aan senioren is de vraag voorgelegd welke oplossingen het zelfstandig wonen gemakkelijker maken. De top 3 van oplossingen is in SRR dezelfde als in heel Zuid-Holland, namelijk: regelgeving voor ondersteuning door gemeenten duidelijker en eenduidiger maken; hulp en zorg zoveel mogelijk door één beroepskracht laten uitvoeren; steunpunten, zorgposten, buurtconciërges en maaltijdvoorzieningen op wijkniveau organiseren. In vergelijking met Zuid-Holland willen meer senioren in SRR het OV gratis voor ouderen (83 versus 77%) en willen minder senioren dat jongeren in het kader van sociale dienstplicht worden ingezet (43 versus 48%). Belangrijkste verschillen ten opzichte van heel Zuid-Holland In vergelijking met heel Zuid-Holland: zijn senioren uit SRR minder optimistisch over hun mogelijkheden om thuis te blijven wonen als zorg/hulp nodig is; denken senioren uit SRR minder na over het aanpassen van de woning als alternatief voor het verzorgingshuis; zijn senioren uit SRR minder tevreden over contacten met familie; zijn senioren uit SRR minder geneigd om een beroep te doen op hun kinderen voor persoonlijke verzorging; zouden senioren uit SRR minder gebruikmaken van particuliere hulp als in de toekomst hulp/ondersteuning nodig is vanwege gebrek aan financiële middelen. 4

5 zijn er in SRR verhoudingsgewijs meer senioren die het OV voor ouderen gratis zouden willen hebben. Mantelzorgers Achtergrondkenmerken In totaal hebben 82 mantelzorgers uit SRR deelgenomen aan de enquête 5. Dit is bijna een derde van het totaal aantal mantelzorgers uit Zuid-Holland dat de enquête heeft ingevuld. Van de 82 mantelzorgers uit SRR is ruim een kwart man en bijna driekwart vrouw, wat vergelijkbaar is met heel Zuid-Holland. Mantelzorgers uit SRR zijn iets jonger dan mantelzorgers gemiddeld in Zuid-Holland. Figuur 2 geeft de leeftijdsverdeling van de mantelzorgers uit SRR weer. Figuur 2 Leeftijdsverdeling van de mantelzorgers uit SRR, in procenten (n=78) < Mantelzorgers uit SRR zijn minder vaak mantelzorger voor een partner (23 in SRR versus 32 in heel Zuid-Holland), maar zorgen vaker voor kind en (schoon)ouders (27 versus 22%, respectievelijk 31 versus 24%). Ze wonen minder vaak met de verzorgde in huis (36 versus 44% in heel Zuid-Holland). 5 In totaal hebben 267 mantelzorgers uit heel Zuid-Holland een vragenlijst ingevuld (leden van het Mantelzorgpanel Zuid- Holland dat wordt beheerd door het Tympaan Instituut en leden van het E-panel van Zorgbelang Zuid-Holland). 5

6 Tabel 4 Woonplaats van de mantelzorgers uit SRR gemeente aantal % barendrecht 4 5 capelle aan den ijssel krimpen aan den ijssel 4 5 lansingerland 7 9 maassluis 3 4 ridderkerk 2 2 rotterdam schiedam spijkenisse 4 5 vlaardingen 9 11 westvoorne 2 2 totaal Veranderingen in wet- en regelgeving Ten opzichte van mantelzorgers uit Zuid-Holland 6 zijn mantelzorgers uit SRR iets minder goed geïnformeerd over veranderingen in de zorg. Op het moment van de enquête was 23% goed geïnformeerd over veranderingen, in heel Zuid-Holland betrof dat 28% van de mantelzorgers. De top 3 van gewenste informatiekanalen over veranderingen en mogelijkheden in de zorg bestaat in SRR net als in heel Zuid-Holland uit lokale huis-aan-huisbladen, nieuwsbrieven van de gemeente en de huidige hulp- of zorgaanbieder van de verzorgde. Wel geven mantelzorgers uit SRR iets vaker de voorkeur aan informatie via lokale huis-aan-huisbladen en informatie via de hulp-/zorgaanbieder van degene voor wie zij zorgen (45 in SRR versus 39% in heel Zuid-Holland, respectievelijk 46 versus 38%). Daarentegen bestaat minder behoefte aan informatie via nieuwsbrieven van de gemeente en/of het steunpunt mantelzorg (51 versus 59%) en informatiebijeenkomsten in de gemeente (12 versus 18%). De manier waarop mantelzorgers uit SRR aankijken tegen de veranderingen in de zorg is vergelijkbaar met heel Zuid-Holland. Net als in heel Zuid-Holland maakt het merendeel van de mantelzorgers zich zorgen over aspecten als de betaalbaarheid van de zorg, de mogelijkheden voor opname in een instelling van de verzorgde als diens behoefte aan zorg groter wordt en of het mantelzorgen emotioneel en lichamelijk nog wel vol te houden is. Mantelzorgers uit SRR hebben er iets minder problemen mee om sociale contacten om ondersteuning bij het mantelzorgen te vragen als meer zorg/ondersteuning nodig is. Ook hebben zij minder behoefte aan ondersteuning door beroepskrachten (zie tabel 5). 6 Het Mantelzorgpanel Zuid-Holland van het Tympaan Instituut, inclusief de mantelzorgers in het E-panel van Zorgbelang Zuid-Holland. 6

7 Tabel 5 Vergelijking mening van mantelzorgers over veranderingen in de zorg, in procenten srr zuid-holland zorgen over zelfstandig kunnen blijven wonen van verzorgde zorgen over het kunnen volhouden van mantelzorg (fysiek en emotioneel) kan niet meer tijd besteden aan mantelzorg dan ik nu doe heb er geen problemen mee om sociale contacten om ondersteuning bij mantelzorg te vragen heb er vertrouwen in dat ik ondersteuning krijg van mijn sociale contacten als ik dat vraag word liever door beroepskrachten dan door mijn sociale contacten geholpen als ik als mantelzorger ondersteuning nodig heb maak me zorgen over de betaalbaarheid van beroepskrachten voor degene voor wie ik mantelzorger ben vraag me af of degene voor wie ik zorg in een zorginstelling of andere woonvorm met zorg terecht kan als het mantelzorgen echt niet meer gaat ben bang dat ik zoveel moet mantelzorgen dat ik zelf geen sociale contacten meer kan onderhouden In SRR hebben meer mantelzorgers nagedacht over alternatieven als het mantelzorgen niet meer gaat (82 versus 76% in heel Zuid-Holland). Net als in heel Zuid-Holland zijn de alternatieven die het vaakst genoemd zijn het probleem bespreken met het steunpunt mantelzorg en verhuizen van de verzorgde naar een woonvorm, bijvoorbeeld kleinschalig wonen. Wonen en de woonomgeving Mantelzorgers is gevraagd welke aspecten van de woonsituatie van de verzorgde het mantelzorgen zo moeilijk maken dat de verzorgde misschien moet verhuizen. Net als in heel Zuid-Holland bestaat de top 3 uit anderen (kinderen, familie, vrienden/kennissen) wonen te ver weg om in te springen, verzorgde heeft eigenlijk behoefte aan 24-uurs aanwezigheid van hulp en onveilige woonomgeving waar de mantelzorger de verzorgde niet graag alleen achterlaat. Sommige aspecten spelen in SRR een grotere rol dan in heel Zuid- Holland, andere juist een kleinere (zie tabel 6). 7

8 Tabel 6 Vergelijking aspecten die volgens mantelzorgers verhuizen van de verzorgde wellicht noodzakelijk maken in de toekomst, in procenten srr zuid-holland woning biedt onvoldoende ruimte voor het inzetten van bijvoorbeeld een tillift woning is niet geschikt voor aanpassingen als een traplift onveilige woning waar de mantelzorger de verzorgde niet graag alleen achterlaat onveilige woonomgeving waar de mantelzorger de verzorgde niet graag alleen achterlaat anderen wonen te ver weg woning is te duur geworden voor de verzorgde vanwege bijvoorbeeld eigen risico zorgverzekering en eigen bijdragen in de zorg geen ontmoetingsplek in de buurt voorzieningen als winkels, wmo-loket en ov zijn te ver weg zorgvoorzieningen zijn te ver weg verzorgde heeft eigenlijk behoefte aan 24-uurs aanwezigheid van hulp Sociale contacten Mantelzorgen bemoeilijkt het onderhouden van sociale contacten, dat geldt ook voor mantelzorgers uit SRR. Het meest staan de contacten met vrienden/kennissen onder druk. Dit geldt voor ongeveer een derde van de mantelzorgers. Bijna 30% heeft behoefte aan contacten met iemand van een vrijwilligersorganisatie, bijvoorbeeld voor het drinken van een kopje koffie, wat vergelijkbaar is met heel Zuid-Holland. Net als in heel Zuid-Holland maakt ongeveer tweederde van de mantelzorgers uit SRR gebruik van computer, tablet of smartphone voor het onderhouden van sociale contacten. In vergelijking met heel Zuid-Holland geeft in SRR een hoger percentage van de senioren aan geen gebruik daarvan te maken, omdat men er weinig van begrijpt (13 in SRR versus 8% in heel Zuid-Holland). Ondersteuning In tabel 7 wordt weergeven in welke mate mantelzorgers uit SRR een beroep zouden doen op sociale contacten voor hulp/ondersteuning, indien nodig. Tabel 7 Mate waarin mantelzorgers uit SRR (altijd of soms) een beroep zouden doen op sociale contacten voor hulp/ondersteuning indien nodig, in procenten soort hulp/ ondersteuning partner kind(eren) familie vrienden/ kennissen mensen uit de buurt huishoudelijke hulp praktische hulp administratieve hulp emotionele hulp Mantelzorgers uit SRR zouden, indien nodig, in dezelfde mate gebruik maken van hun sociale contacten voor hulp bij het huishouden, praktische hulp en hulp bij de administratie van de verzorgde als de mantelzorgers gemiddeld in Zuid-Holland. Wel wordt verhoudingsge- 8

9 wijs voor emotionele hulp iets vaker een beroep gedaan op partner (88 in SRR versus 80% in heel Zuid-Holland), kinderen (77 versus 71%) en vrienden/kennissen (78 versus 73%). Als er ondersteuning nodig is bij het uitbreiden van het eigen sociale netwerk willen mantelzorgers in SRR die vooral van beroepskrachten. Daaraan bestaat verhoudingsgewijs wel minder behoefte dan in heel Zuid-Holland (32 versus 41%) maar is meer behoefte aan ondersteuning van partner, kinderen, familie (21 versus 12%). In het gebruik van ondersteuning buiten de eigen sociale contacten gaat de voorkeur vooral uit naar dagopvang/dagbesteding voor de verzorgde (31%) en vrijwillige thuiszorg (21%). Dat is vergelijkbaar met heel Zuid-Holland. Daarnaast bestaat in SRR in vergelijking met andere vormen van ondersteuning relatief veel belangstelling voor maatjesprojecten en is de belangstelling ook groter dan in heel Zuid-Holland (22 versus 17%). Van de mantelzorgers uit SRR geeft 12% aan dat problemen niet zijn opgelost als eerder sprake was van vermindering van begeleiding, hulp of zorg voor de verzorgde, 30% van de mantelzorgers geeft aan als oplossing zelf meer te zijn gaan doen. Andere oplossingen als inzet van een vrijwilligersorganisatie, particuliere hulp of hulp vragen bij het Wmo-loket zijn in mindere mate ingezet. Dit is vergelijkbaar met heel Zuid-Holland. Op termijn kan meer zorg of hulp nodig zijn dan de mantelzorger kan geven. Alternatieven voor de mantelzorg zijn in SRR in het algemeen minder geliefd dan in heel Zuid-Holland. 34% zou gebruik maken van ondersteuning van uit een vrijwilligersorganisatie (in heel Zuid- Holland is dat 41%). Ook is er minder behoefte aan particuliere hulp (6 in SRR versus 11% in heel Zuid-Holland), aan initiatieven als handjehelpen.nl of zorgvoorelkaar.com (27 versus 36%) en beroepskrachten van organisaties als ouderenwerk en MEE (55 versus 65%). Belangrijkste verschillen ten opzichte van heel Zuid-Holland In vergelijking met heel Zuid-Holland: zijn mantelzorgers uit SRR iets minder goed geïnformeerd over veranderingen in de langdurige zorg en hebben zij een grotere voorkeur voor informatie via lokale huis-aanhuisbladen en de hulp-/zorgverlener van degene voor wie zij zorgen; hebben mantelzorgers uit SRR er iets minder moeite mee om sociale contacten om ondersteuning bij het mantelzorgen te vragen en hebben zij ook minder behoefte aan de inzet van beroepskrachten; hebben mantelzorgers meer nagedacht over alternatieven als het mantelzorgen niet meer zou gaan; spelen in SRR sommige aspecten in de woning en de woonomgeving een grotere rol in de eventuele noodzaak van de verzorgde om te verhuizen (zoals ruimte in de woning voor een tillift of de geschiktheid van de woning voor aanpassingen als een traplift), andere aspecten spelen juist een kleinere rol (zoals de behoefte van de verzorgde aan 24- uurszorg); hebben mantelzorgers uit SRR voor het uitbreiden van hun sociale contacten meer behoefte aan ondersteuning van partner, kinderen en familie, maar minder van beroepskrachten en hebben zij meer belangstelling voor maatjesprojecten; hebben mantelzorgers uit SRR minder behoefte aan alternatieven voor mantelzorg als de verzorgde meer zorg/hulp nodig is dan de mantelzorger kan geven. 9

10 Conclusies en aanbevelingen De conclusies en aanbevelingen van de totale vragenronde zijn eveneens van toepassing op senioren en mantelzorgers uit SRR. Hieronder worden deze kort samengevat, waarbij een aantal specifieke aandachtspunten voor SRR is aangegeven: Het merendeel van de senioren wil graag zelfstandig blijven wonen. Om na te kunnen denken over alternatieven voor het verzorgingshuis, is het wel van belang dat senioren goed geïnformeerd zijn over de veranderingen in de langdurige zorg en over mogelijk alternatieven, zoals het aanpassen van de huidige woning. Dat geldt in het bijzonder voor SRR, waar senioren verhoudingsgewijs minder optimistisch zijn over hun mogelijkheden om zelfstandig te wonen en minder nadenken over het aanpassen van hun woning. De gemeente heeft een belangrijke taak in het verstrekken van informatie. Voorzieningen in de wijk zijn belangrijk om zelfstandig te kunnen (blijven) wonen. Over aanwezigheid van winkels, apotheek en huisarts in de buurt zijn senioren overwegend tevreden. Dat geldt minder voor een ontmoetingsplek in de wijk. De ontmoetingsfunctie in de wijk wordt in de toekomst steeds belangrijker en daarom is het van belang dat gemeenten die versterken. Ook bibliotheken kunnen die functie vervullen. Uit de inventarisatie blijkt dat senioren uit SRR minder tevreden zijn over de aanwezigheid van bibliotheken in hun woonomgeving dan senioren uit heel Zuid-Holland. Voorzieningen met een ontmoetingsfunctie kunnen bijdragen aan meer onderlinge contacten tussen mensen in de buurt en met andere senioren. Mantelzorgers, met name de partner en kinderen die in de buurt wonen, vervullen nu al een grote rol in de zorg en ondersteuning. Als gevolg van de maatregelen in de langdurige zorg wordt de druk op mantelzorgers alleen maar groter. Hiermee komt ook het netwerk van mantelzorgers in gevaar. Het is daarom van belang dat mantelzorgers door gemeenten worden ondersteund, bijvoorbeeld bij het uitbreiden van hun sociale netwerk door bijvoorbeeld beroepskrachten en maatjesprojecten. Daarnaast zijn ook dagbesteding/dagopvang en vrijwillige thuiszorg belangrijke vormen van ondersteuning. In SRR zouden ook maatjesprojecten een rol kunnen spelen. De belangstelling daarvoor bij mantelzorgers in SRR is groter dan gemiddeld in Zuid-Holland. Hoewel mantelzorgers een belangrijke rol spelen in de zorg en ondersteuning, wil een meerderheid van de senioren en mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychise beperking niet alleen afhankelijk zijn van mantelzorg. Dat geldt vooral voor verpleging en verzorging. Als zorg en ondersteuning wordt ingeschakeld, worden senioren en mensen met een beperking het liefst door (vaste) beroepskrachten geholpen. Vanwege gebrek aan financiële middelen is er in SRR minder behoefte aan inzet van particuliere hulp. De houding van senioren en mensen met een beperking tegenover de inzet van vrijwilligers is ambivalent. Enerzijds geven mantelzorgers aan dat vrijwilligers een alternatief kunnen zijn als (meer) zorg en ondersteuning nodig is, anderzijds hebben de verschillende doelgroepen nauwelijks een beroep gedaan op vrijwilligers toen eerder sprake was van vermindering van zorg en ondersteuning. Colofon maart M.G.A. Ligtvoet-Janssen Tympaan Instituut Dit is een gratis uitgave van het Tympaan Instituut en is onder vermelding van 0609 te bestellen bij het Tympaan Instituut. 10

februari 2014 J.W.K. Bams, M.J.G. Hijnekamp, M.G.A. Ligtvoet-Janssen, T. Nienhuis Tympaan Instituut

februari 2014 J.W.K. Bams, M.J.G. Hijnekamp, M.G.A. Ligtvoet-Janssen, T. Nienhuis Tympaan Instituut februari 2014 J.W.K. Bams, M.J.G. Hijnekamp, M.G.A. Ligtvoet-Janssen, T. Nienhuis Tympaan Instituut S Samenvatting Inleiding De overheid wil dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Zelfredzaam

Nadere informatie

Sociale contacten, vrijetijdsbesteding en praktische ondersteuning

Sociale contacten, vrijetijdsbesteding en praktische ondersteuning Sociale contacten, vrijetijdsbesteding en praktische ondersteuning Resultaten van de tweede schriftelijke vragenronde onder de deelnemers aan het GGZ-panel regio Delft Westland Oostland juli 2006 - L.M.

Nadere informatie

Wensen en problemen van mantelzorgers van mensen met dementie: prioriteiten voor de regio Midden-Brabant

Wensen en problemen van mantelzorgers van mensen met dementie: prioriteiten voor de regio Midden-Brabant Wensen en problemen van mantelzorgers van mensen met dementie: prioriteiten voor de regio Midden-Brabant Rapportage LDP-monitor 07-01-2009 Henk van den Hoven en Marlies Smulders, Alzheimer Nederland, afdeling

Nadere informatie

Opvallende resultaten gemeente rapporten Gezondheidsmonitor Jeugd 2015

Opvallende resultaten gemeente rapporten Gezondheidsmonitor Jeugd 2015 Opvallende resultaten gemeente rapporten Gezondheidsmonitor Jeugd 2015 Tabel 1: Aantal respondenten per gemeente naar leerjaar en opleidingsniveau gemeente KLAS vmbo havo vwo totaal klas 2 totaal klas

Nadere informatie

Programma. 1. Presentatie onderzoek: Fadoua Achgaph uur. 2. Presentatie van organisaties uur Pluspunt MEE Activite

Programma. 1. Presentatie onderzoek: Fadoua Achgaph uur. 2. Presentatie van organisaties uur Pluspunt MEE Activite Programma 1. Presentatie onderzoek: Fadoua Achgaph 19.35-19.55 uur 2. Presentatie van organisaties 19.55-20.10 uur Pluspunt MEE Activite 3. Presentatie 20.15-20.20 uur Gemiva Mezzo LVvm 4. Workshops in

Nadere informatie

Welzijnsbezoek. Voorbeelden van aanpassingen aan het huis die nodig zijn:

Welzijnsbezoek. Voorbeelden van aanpassingen aan het huis die nodig zijn: Welzijnsbezoek 2014 Inhoud 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen MEE Drechtsteden voerde in 2014 welzijnsbezoeken uit onder ouderen van 75, 80 en. Aan de hand van een vragenlijst komen zes onderwerpen aan

Nadere informatie

18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% jaar jaar jaar 65+ Man Vrouw Ja Nee. Deventer gemiddelde

18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% jaar jaar jaar 65+ Man Vrouw Ja Nee. Deventer gemiddelde Bewonersonderzoek Deventer 2009: onderdeel mantelzorg Met de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) in 2007 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de ondersteuning van mantelzorgers. Mantelzorgers

Nadere informatie

Advies en informatie direct vanaf beginfase belangrijk voor mantelzorgers van mensen met dementie

Advies en informatie direct vanaf beginfase belangrijk voor mantelzorgers van mensen met dementie Deze factsheet maakt onderdeel uit van een reeks van twee factsheets. Factsheet 1 beschrijft de problemen en wensen van mantelzorgers van mensen met dementie. Factsheet 2 beschrijft de motieven en belasting

Nadere informatie

Water drinken. Resultaten 1-meting op de CJ s in Zaanstad

Water drinken. Resultaten 1-meting op de CJ s in Zaanstad Water drinken Resultaten 1-meting op de CJ s in Zaanstad Deelnemers In de eerste maanden van 215 hebben 339 ouders die de 5 Centra Jong (CJ) in Zaanstad bezochten een vragenlijst ingevuld over hun kind

Nadere informatie

Advies en informatie direct vanaf beginfase belangrijk voor mantelzorgers van mensen met dementie

Advies en informatie direct vanaf beginfase belangrijk voor mantelzorgers van mensen met dementie Deze factsheet maakt onderdeel uit van een reeks van twee factsheets. Factsheet 1 beschrijft de problemen en wensen van mantelzorgers van mensen met dementie. Factsheet 2 beschrijft de motieven en belasting

Nadere informatie

Onderzoek Metropoolregio

Onderzoek Metropoolregio Onderzoek Metropoolregio April 2012 Gemeente Schiedam Onderzoek & Statistiek O n d e r z o e k M e t r o p o o l r e g i o P a g i n a 1 Inleiding Belangrijke items in de samenwerking binnen de metropoolregio

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Rapport CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Gemeente Houten Augustus 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/143 Datum Augustus

Nadere informatie

Onderzoek wonen: Best. Rapport

Onderzoek wonen: Best. Rapport Onderzoek wonen: Best 2015 Rapport Colofon Dit onderzoek naar verhuiswensen van 60 tot en met 75-jarigen in Best is uitgevoerd in november/december 2015 in opdracht van de gemeente Best door de GGD Brabant-Zuidoost.

Nadere informatie

Enquêtevragen Zorg en Welzijn Dirkshorn e.o. april 2014

Enquêtevragen Zorg en Welzijn Dirkshorn e.o. april 2014 Dit is het begin van de enquête. De eerste 4 vragen gaan over uw persoonlijke kenmerken. Aankruisen wat van toepassing is. 1. Wat is uw gezinssamenstelling? Alleenstaand zonder kind(eren) Samenwonend /

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo BMWE gemeenten 2016 Gemeente Bedum AHA! marktonderzoek en marketingadvies

Cliëntervaringsonderzoek Wmo BMWE gemeenten 2016 Gemeente Bedum AHA! marktonderzoek en marketingadvies Cliëntervaringsonderzoek Wmo gemeenten 2016 Gemeente AHA! marktonderzoek en marketingadvies Cliëntervaringsonderzoek Wmo gemeente Inleiding Voor u ligt het rapport met de uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inleiding Leeswijzer 1. Wet maatschappelijke ondersteuning 2. Het gesprek voorbereiden 3. Tot slot

Inhoudsopgave Inleiding Leeswijzer 1. Wet maatschappelijke ondersteuning 2. Het gesprek voorbereiden 3. Tot slot Inhoudsopgave Inleiding... 4 Leeswijzer... 5 1. Wet maatschappelijke ondersteuning... 6 De gemeente... 6 Het Wmoloket... 6 Het gesprek... 7 2. Het gesprek voorbereiden... 8 Woonsituatie... 9 Huishouden...

Nadere informatie

Notitie 2012-04 > Verhuringen 2007-2012 > via Woonnet Rijnmond

Notitie 2012-04 > Verhuringen 2007-2012 > via Woonnet Rijnmond Notitie -04 > Verhuringen - > via Woonnet Rijnmond Datum 4 juli 2013 Voor Maaskoepel Door Explica Explica > Beukelsdijk 106a > 3022 DK Rotterdam www.explica.nl > e. info@explica.nl > t. 010 2236820 01

Nadere informatie

Motieven en belasting van mantelzorgers van mensen met dementie

Motieven en belasting van mantelzorgers van mensen met dementie Deze factsheet maakt onderdeel uit van een reeks van twee factsheets. Factsheet 1 beschrijft de problemen en wensen van mantelzorgers van mensen met dementie. Factsheet 2 beschrijft de motieven en belasting

Nadere informatie

Mensen met een chronische ziekte of beperking hebben voor hun ondersteuning bijna altijd te maken met meerdere wettelijke regelingen www.nivel.

Mensen met een chronische ziekte of beperking hebben voor hun ondersteuning bijna altijd te maken met meerdere wettelijke regelingen  www.nivel. Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Mensen met een chronische ziekte of beperking hebben voor hun ondersteuning bijna altijd te maken met meerdere wettelijke

Nadere informatie

Monitor sociale woningvoorraad stadsregio Rotterdam

Monitor sociale woningvoorraad stadsregio Rotterdam Monitor sociale woningvoorraad stadsregio Rotterdam Monitor sociale woningvoorraad stadsregio Rotterdam G.H. van der Wilt en W.H.M. van der Zanden Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) April 2012

Nadere informatie

Voorbereiden op het keukentafelgesprek?

Voorbereiden op het keukentafelgesprek? Voorbereiden op het keukentafelgesprek? Deze brochure helpt u daarbij! 2015 een coproductie van: Voor kinderen, partners, verwanten, vrijwilligers die mantelzorgtaken vervullen voor hen die hun dierbaar

Nadere informatie

Mantelzorg in s-hertogenbosch

Mantelzorg in s-hertogenbosch Mantelzorg in s-hertogenbosch Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: de gemeente s-hertogenbosch DIMENSUS beleidsonderzoek Juli Projectnummer 409 1 Inhoud Samenvatting 3 Inleiding 7 1 Mantelzorg 9 1.1 Zware

Nadere informatie

Mantelzorg. Figuur 1. Mantelzorg per GGD regio. 2 van 6 Rapport Mantelzorg. Bron: Zorgatlas RIVM

Mantelzorg. Figuur 1. Mantelzorg per GGD regio. 2 van 6 Rapport Mantelzorg. Bron: Zorgatlas RIVM Mantelzorg Op 10 november 2014 is het de Dag van de Mantelzorg. Dit jaar wordt deze dag voor de 16 e maal georganiseerd. De Dag van de Mantelzorg is bedoeld om mantelzorgers in het zonnetje te zetten en

Nadere informatie

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Projectnummer: 10203 In opdracht van: Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer drs. Merijn Heijnen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Onderzoek cliëntervaringen Wmo, Jeugdwet, sociale wijkteams en basisteams jeugd en gezin

Onderzoek cliëntervaringen Wmo, Jeugdwet, sociale wijkteams en basisteams jeugd en gezin Onderzoek cliëntervaringen Wmo, Jeugdwet, sociale wijkteams en basisteams jeugd en gezin Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Augustus 2015 2 Samenvatting De gemeente wil weten hoe

Nadere informatie

Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen. Nienke Lammertink en Koen Breedveld

Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen. Nienke Lammertink en Koen Breedveld NEDERLANDERS OVER DE VIERDAAGSE Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen Nienke Lammertink en Koen Breedveld Mei 2016 1 Nederlanders over de

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN Klanttevredenheidsonderzoek Schoonmaakdienst gemeente Haren Colofon Opdrachtgever Gemeente Haren Datum December 2016 Auteurs Tessa Schoot Uiterkamp

Nadere informatie

1. Resultaten van het onderzoek

1. Resultaten van het onderzoek 1. Resultaten van het onderzoek 1.1 Respons De gegevens voor het onderzoek zijn verzameld door middel van een schriftelijke vragenlijst. Deze vragenlijst is verstuurd naar mantelzorgers die bekend zijn

Nadere informatie

Onderzoek woon-, welzijn- en zorgbehoeften in Heerle en Kruisland WELKOM

Onderzoek woon-, welzijn- en zorgbehoeften in Heerle en Kruisland WELKOM Onderzoek woon-, welzijn- en zorgbehoeften in Heerle en Kruisland WELKOM Programma 19.30 uur Welkom 19.40 uur Presentatie resultaten door het PON 20.15 uur Koffie en naar de discussiegroepen 21.30 uur

Nadere informatie

Beleid mantelzorg. Versie 031109 Herzieningsdatum 031112

Beleid mantelzorg. Versie 031109 Herzieningsdatum 031112 Beleid mantelzorg Herzieningsdatum 031112 Mantelzorgbeleid Cederhof Mantelzorg kan worden gedefinieerd als de extra zorg en begeleiding die mensen, vrijwillig, langdurig en onbetaald, verlenen aan personen

Nadere informatie

Surinaams-Javaanse ouderen in Hoogezand-Sappemeer

Surinaams-Javaanse ouderen in Hoogezand-Sappemeer Surinaams-Javaanse ouderen in Hoogezand-Sappemeer Resultaten onderzoek naar woon- en zorgvoorzieningen voor Surinaams- Javaanse ouderen in juli 2003. Inhoudsopgave Inleiding...2 1. Huidige situatie...3

Nadere informatie

Burgerpanel Gorinchem. 1 e peiling: Sociale monitor. Juli 2014

Burgerpanel Gorinchem. 1 e peiling: Sociale monitor. Juli 2014 Burgerpanel Gorinchem 1 e peiling: Sociale monitor Juli 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Villawal 19 3432 NX Nieuwegein Tel. (030) 23 34 342 www.ioresearch.nl Rapportnummer : abpgork14a-def Datum

Nadere informatie

Rapport. Eigen regie en zelfredzaamheid ; een enquête onder senioren

Rapport. Eigen regie en zelfredzaamheid ; een enquête onder senioren Rapport Eigen regie en zelfredzaamheid ; een enquête onder senioren Woerden, juli 2014 Inhoudsopgave I. Omvang en samenstelling groep respondenten p. 3 II. Wat verstaan senioren onder eigen regie en zelfredzaamheid?

Nadere informatie

Sociaal netwerk bron van hulp en van zorg. Geeke Waverijn & Monique Heijmans

Sociaal netwerk bron van hulp en van zorg. Geeke Waverijn & Monique Heijmans Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Sociaal netwerk bron van hulp en van zorg, G. Waverijn & M. Heijmans, NIVEL, 2015) worden gebruikt. U vindt deze factsheet

Nadere informatie

Klanttevredenheid. Vereenzaming Ouderen Soest VOS

Klanttevredenheid. Vereenzaming Ouderen Soest VOS 2011 Klanttevredenheid Vereenzaming Ouderen Soest VOS Stichting Welzijn Ouderen Soest Molenstraat 8c 3764 TG Soest 035 60 23 681 info@swos.nl www.swos.nl KvK 41189365 Klanttevredenheidsonderzoek Vereenzaming

Nadere informatie

PEILING 65-PLUSSERS. Gemeente Enkhuizen januari 2015. www.ioresearch.nl

PEILING 65-PLUSSERS. Gemeente Enkhuizen januari 2015. www.ioresearch.nl PEILING 65-PLUSSERS Gemeente Enkhuizen januari 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Telnr. : 0229-282555 Rapportnummer 2015-2080 Datum januari 2015 Opdrachtgever

Nadere informatie

!7": ZORG 'EHANDICAPTENZORG

!7: ZORG 'EHANDICAPTENZORG !7": ZORG 'EHANDICAPTENZORG )NKOOPBELEID,ANGDURIGE :ORG +LANTVERSIE De inkoop van gehandicaptenzorg in 2015 1 Als het nodig is heb je recht op langdurige zorg. Denk aan thuiszorg, verblijf in een verpleeg-

Nadere informatie

Wonen met Zorg in de anticipeerregio s

Wonen met Zorg in de anticipeerregio s Wonen met Zorg in de anticipeerregio s Inleiding In de komende decennia zal de bevolkingssamenstelling veranderen en zal het aandeel ouderen in de bevolking toenemen. Indien nu al bekend is hoeveel ouderen

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugdwet

Cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugdwet Cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugdwet Management Summary Gemeenten zijn verplicht om jaarlijks inzicht te krijgen in de ervaringen van cliënten vanuit de Wmo en Jeugdwet. Onderzoeksbureau Flycatcher

Nadere informatie

INVENTARISATIE BEDRIJVENTERREINEN REGIO ROTTERDAM

INVENTARISATIE BEDRIJVENTERREINEN REGIO ROTTERDAM INVENTARISATIE BEDRIJVENTERREINEN REGIO ROTTERDAM G.H. van der Wilt en W.H.M. van der Zanden Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) maart 2006 In opdracht van Stadsregio Rotterdam en Ontwikkelingsbedrijf

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Rapport CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Gemeente Landsmeer Augustus 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/134 Datum Augustus

Nadere informatie

Mantelzorgbeleid Inovum

Mantelzorgbeleid Inovum Paginanummer: 1 / 5 Mantelzorgbeleid Inovum 1. Doel Geven van duidelijkheid over wie mantelzorgers zijn, wat het verschil is tussen mantelzorgers en vrijwilligers en hoe Inovum en mantelzorgers elkaar

Nadere informatie

Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015

Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 1. Algemeen In het Westerkwartier is het cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 afgerond en zijn de resultaten hiervan inmiddels bekend. In 18 van de 23 Groningse

Nadere informatie

Veranderingen in Onderwijs en Zorg September 2014

Veranderingen in Onderwijs en Zorg September 2014 Veranderingen in Onderwijs en Zorg September 2014 Veranderingen 1. Invoering Passend Onderwijs 1 augustus 2014 2. Nieuwe Jeugdwet 1 januari 2015 3. Decentralisatie van de AWBZ 1 januari 2015 4. Invoering

Nadere informatie

Feitenkaart Inkomensgegevens Rotterdam en regio 2006

Feitenkaart Inkomensgegevens Rotterdam en regio 2006 Feitenkaart Inkomensgegevens Rotterdam en regio 2006 Begin 2009 zijn de inkomensgegevens op gemeentelijk, deelgemeentelijk en buurtniveau uit het Regionaal Inkomens Onderzoek 2006 van het CBS beschikbaar

Nadere informatie

Dementiemonitor Mantelzorg 2016 Mantelzorgers over zorgbelasting en ondersteuning

Dementiemonitor Mantelzorg 2016 Mantelzorgers over zorgbelasting en ondersteuning Dementiemonitor Mantelzorg 2016 Mantelzorgers over zorgbelasting en ondersteuning Daniëlle Jansen (NIVEL) Wendy Werkman (Alzheimer Nederland) Anneke L. Francke (NIVEL) Samenvatting en aanbevelingen Het

Nadere informatie

Bijdrage gemeenten in ROC problematiek. B&A Consulting Peter van der Loos 20 oktober 2009

Bijdrage gemeenten in ROC problematiek. B&A Consulting Peter van der Loos 20 oktober 2009 Bijdrage gemeenten in ROC problematiek B&A Consulting Peter van der Loos 20 oktober 2009 Inhoudsopgave 1. Opdracht 2. Context 3. Relatie met eerdere onderzoeken 4. Opzet onderzoek 5. Resultaten 6. Conclusies

Nadere informatie

Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren

Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren Stichting toetsing verzekeraars Datum: 8 februari 2016 Projectnummer: 2015522 Auteur: Marit Koelman Inhoud 1 Achtergrond onderzoek 3 2

Nadere informatie

Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012

Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 Almelo, juli 2012 Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 In 2006 is Scoop gestart met het bezoeken van 75-plussers in de gemeente

Nadere informatie

Financiële opvoeding 2010. Nibud i.s.m. CentiQ, Wijzer in geldzaken

Financiële opvoeding 2010. Nibud i.s.m. CentiQ, Wijzer in geldzaken Financiële opvoeding 2010 Nibud i.s.m. CentiQ, Wijzer in geldzaken Inleiding In deze peiling onder ruim 1000 respondenten is gekeken wat ouders belangrijk vinden dat hun kind leert over omgaan met geld,

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2014: Ervaringen van mantelzorgers

Klantonderzoek Wmo over 2014: Ervaringen van mantelzorgers Klantonderzoek Wmo over 2014: Ervaringen van mantelzorgers Over 2014 Gemeente Best Augustus 2015 Naomi Meys Ingrid Dooms Volkan Atalay Projectnummer: 107560 Correspondentienummer: DH-1208-4547 INHOUD INLEIDING

Nadere informatie

Gemeente Steenbergen. Wmo klanttevredenheid over 2013. 1 juli 2014

Gemeente Steenbergen. Wmo klanttevredenheid over 2013. 1 juli 2014 Gemeente Wmo klanttevredenheid over 2013 1 juli 2014 DATUM 1 juli 2014 TITEL Wmo klanttevredenheid over 2013 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Klanttevredenheidsonderzoek Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Groesbeek Juni 2014

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Groesbeek Juni 2014 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling Gemeente Groesbeek Juni 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Zuiderval 70 7500 AN Enschede Tel. (053) 4825000 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2014/050

Nadere informatie

Verzekerden bezuinigen op hun zorgverzekering, het aantal overstappers neemt nog steeds toe. Margreet Reitsma-van Rooijen en Anne Brabers

Verzekerden bezuinigen op hun zorgverzekering, het aantal overstappers neemt nog steeds toe. Margreet Reitsma-van Rooijen en Anne Brabers Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Margreet Reitsma-van Rooijen en Anne Brabers. Verzekerden bezuinigen op hun zorgverzekering, het aantal overstappers neemt

Nadere informatie

Resultaten van een enquête onder de bewoners van Austerlitz - eind 2012

Resultaten van een enquête onder de bewoners van Austerlitz - eind 2012 Resultaten van een enquête onder de bewoners van Austerlitz - eind 2012 Datum: 15 december 2012 Auteur: Coöperatie Austerlitz Zorgt U.A., Jan Smelik Inlichtingen: info@austerlitzzorgt.nl Verspreiding:

Nadere informatie

Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden

Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden Voor wie is dit onderzoek? 1) Zelfstandig wonende ouderen

Nadere informatie

Presentatie onderzoeksresultaten werkgroep zorg en welzijn Westerbeek

Presentatie onderzoeksresultaten werkgroep zorg en welzijn Westerbeek Presentatie onderzoeksresultaten werkgroep zorg en welzijn Westerbeek In het najaar van 2013 hebben wij 190 inwoners uit Westerbeek een vragenlijst gegeven over de thema's wonen, welzijn, zorg in hun omgeving.

Nadere informatie

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk...

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... Ik heb een vraag over zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... 1 Ik heb een laag inkomen en vind het moeilijk om werk te vinden... Ik wil me

Nadere informatie

pggm.nl Mantelzorg en dementie in de beleving van PGGM&CO-leden

pggm.nl Mantelzorg en dementie in de beleving van PGGM&CO-leden pggm.nl Mantelzorg en dementie in de beleving van PGGM&CO-leden Enquête Mantelzorg en dementie 2014 Vooraf In juli 2014 vroegen wij onze leden naar hun ervaringen met mantelzorg in het algemeen, en mantelzorg

Nadere informatie

Zorg naar gemeenten. Bent u al geïnformeerd? Digitale cliëntenraadpleging als onderdeel van de AVI-cliëntenmonitor. AVI-cliëntenmonitor

Zorg naar gemeenten. Bent u al geïnformeerd? Digitale cliëntenraadpleging als onderdeel van de AVI-cliëntenmonitor. AVI-cliëntenmonitor Zorg naar gemeenten. Bent u al geïnformeerd? Digitale cliëntenraadpleging als onderdeel van de AVI-cliëntenmonitor AVI-cliëntenmonitor November 2014 COLOFON AVI cliëntenmonitor De AVI-cliëntenmonitor maakt

Nadere informatie

Nieuwsbrief burgerpanel Overschie

Nieuwsbrief burgerpanel Overschie Nieuwsbrief burgerpanel Overschie Resultaten 3 e peiling: communicatiemiddelen 3 februari 2014 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de derde peiling met het burgerpanel Overschie. De

Nadere informatie

Enquête mantelzorg in de gemeente Haren

Enquête mantelzorg in de gemeente Haren Enquête mantelzorg in de gemeente Haren Inleiding Inwoners van Haren met fysieke of psychosociale beperkingen hebben vaak ondersteuning nodig om nog zo veel mogelijk volwaardig deel uit te kunnen maken

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen ROGplus Nieuwe Waterweg Noord

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen ROGplus Nieuwe Waterweg Noord Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen ROGplus Nieuwe Waterweg Noord 13 juni 2014 Kees-Jan van de Werforst Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING SAMENVATTING 1 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN

Nadere informatie

Factsheet pedagogische hulp in de stadsregio Rotterdam 1 2013: welke plaats in het nieuwe jeugdbeleid?

Factsheet pedagogische hulp in de stadsregio Rotterdam 1 2013: welke plaats in het nieuwe jeugdbeleid? Factsheet pedagogische hulp in de stadsregio Rotterdam 1 213: welke plaats in het nieuwe jeugdbeleid? Inleiding Met de invoering van de nieuwe Jeugdwet in 215 is er veel veranderd in het jeugdbeleid van

Nadere informatie

Fries burgerpanel Fryslân inzicht

Fries burgerpanel Fryslân inzicht Fries burgerpanel Fryslân inzicht Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven. Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven.

Nadere informatie

Ouder worden in Maassluis

Ouder worden in Maassluis Ouder worden in Maassluis Samenvatting discussiebijeenkomsten Ouderen ten behoeve van de Heroriëntatie van het ouderenbeleid in de gemeente Maassluis. Sector Welzijn Juli 2003 Voorwoord Nederland vergrijst

Nadere informatie

Niet alles verandert in de zorg

Niet alles verandert in de zorg Over wat blijft en wat er verandert in de zorg 15 september 2014, Hercules Diessen Niet alles verandert in de zorg. Gelukkig maar! Er gaat veel veranderen in de zorg. Maar er blijft gelukkig ook veel hetzelfde;

Nadere informatie

Lokale kwaliteit Maart/april 2015

Lokale kwaliteit Maart/april 2015 Resultaten peiling Panel Lokale kwaliteit Maart/april 2015 Van 24 maart tot en met 6 april kon het Panel een peiling invullen over de kwaliteit van hun leefomgeving. Ruim 1.750 van de ongeveer 6.500 uitgenodigde

Nadere informatie

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO In 2015 gaat er veel veranderen in de zorg. De gemeente krijgt er nieuwe taken bij. Wat betekenen deze veranderingen voor u? 1. Wat gaat er veranderen

Nadere informatie

ontdek. De beste zorg voor u, thuis. Informatie over: Thuiszorg

ontdek. De beste zorg voor u, thuis. Informatie over: Thuiszorg ontdek. Informatie over: Thuiszorg De beste zorg voor u, thuis. Zo goed en zelfstandig mogelijk leven in uw eigen vertrouwde omgeving. Laurens biedt alle zorg die u hierbij nodig heeft. meer dan zorg Langer

Nadere informatie

Flitspeiling begeleid wonen

Flitspeiling begeleid wonen Grote Bickersstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 020 522 59 99 fax 020 622 15 44 e-mail info@veldkamp.net www.veldkamp.net Flitspeiling begeleid wonen Bart Koenen, Valerie Vieira

Nadere informatie

Eenheid Rotterdam. Reactietijden politie spoedmeldingen

Eenheid Rotterdam. Reactietijden politie spoedmeldingen Eenheid Rotterdam Reactietijden politie Eenheid Rotterdam Alblasserdam Albrandswaard Barendrecht Binnenmaas Brielle Capelle aan den IJssel Cromstrijen Dordrecht Giessenlanden Goeree-Overflakkee Gorinchem

Nadere informatie

Klanttevredenheid Wmo-verstrekkingen 2011

Klanttevredenheid Wmo-verstrekkingen 2011 Klanttevredenheid Wmo-verstrekkingen 2011 September 2011 1 Colofon Uitgave Afdeling Bestuursinformatie Sector Bestuurs- en Concernzaken Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286 1350 bestuursinformatie@utrecht.nl

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Zelfstandig wonen. Gemeente Opmeer Juli 2014

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Zelfstandig wonen. Gemeente Opmeer Juli 2014 Zelfstandig wonen Gemeente Opmeer Juli 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2014-2038 Datum : juli 2014 Opdrachtgever

Nadere informatie

AA EN HUNZE PANEL. Resultaten peiling 5: Zorgen voor elkaar. Januari 2016

AA EN HUNZE PANEL. Resultaten peiling 5: Zorgen voor elkaar. Januari 2016 AA EN HUNZE PANEL Resultaten peiling 5: Zorgen voor elkaar Januari 2016 1.1 Inleiding De vijfde peiling van het Aa en Hunze panel had als onderwerp zorgen voor elkaar en burenhulp. De gemeente Aa en Hunze

Nadere informatie

Onderzoek Fietsen in Schiedam 2015 Maart 2015 Gemeente Schiedam Kenniscentrum Schiedam-Vlaardingen

Onderzoek Fietsen in Schiedam 2015 Maart 2015 Gemeente Schiedam Kenniscentrum Schiedam-Vlaardingen Onderzoek Fietsen in Schiedam 2015 Maart 2015 Gemeente Schiedam Kenniscentrum Schiedam-Vlaardingen P a g i n a 2 Inleiding De gemeente Schiedam wil het fietsgebruik in Schiedam stimuleren. Om goed te weten

Nadere informatie

Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) Auteur: M. Dujardin Project: 10-3303 Datum: februari 2011. In opdracht van ds+v, afdeling communicatie

Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) Auteur: M. Dujardin Project: 10-3303 Datum: februari 2011. In opdracht van ds+v, afdeling communicatie Bekendheid VVE-010 Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) Auteur: M. Dujardin Project: 10-3303 Datum: februari 2011 In opdracht van ds+v, afdeling communicatie Adres: Blaak 34, 3011 TA Rotterdam Postbus

Nadere informatie

VRAGENLIJST BEHOEFTEONDERZOEK

VRAGENLIJST BEHOEFTEONDERZOEK VRAGENLIJST BEHEFTENDERZEK Beste deelnemer, Met Beste deze deelnemer, vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over uw n op het gebied van zorg, wonen en welzijn. Wat denkt u nodig te hebben om zo lang

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Huishoudelijke Hulp gemeente Oosterhout 2016

Uitgevoerd door Dimensus Huishoudelijke Hulp gemeente Oosterhout 2016 Uitgevoerd door Dimensus Huishoudelijke Hulp gemeente Oosterhout 2016 Inleiding Met de transities in het sociale domein in 2015 zijn de voorwaarden en criteria voor het verkrijgen van huishoudelijke hulp

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Mantelzorgers Gemeente Heeze-Leende

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Mantelzorgers Gemeente Heeze-Leende Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Mantelzorgers Gemeente Heeze-Leende Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Mantelzorgers Gemeente Heeze-Leende COLOFON Samenstelling Ingrid Dooms Anja van Lonkhuijzen

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Gemeente Beek (L.) 26 augustus 2015 Nelleke Koppelman Simon Wajer Projectnummer: 107696 INHOUD INLEIDING 2 SAMENVATTING 4 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS

Nadere informatie

Bewonerspanel Woonvormen

Bewonerspanel Woonvormen Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Woonvormen Extra ruimte is belangrijkste wens voor toekomstige woning Bijna de helft van de

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014 Gemeente Roosendaal Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 Concept 11 augustus 2014 DATUM 11 augustus 2014 TITEL Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 ONDERTITEL Concept OPDRACHTGEVER Gemeente Roosendaal

Nadere informatie

Werkbezoek Gemeenteraad Leiderdorp 21 mei 2014

Werkbezoek Gemeenteraad Leiderdorp 21 mei 2014 Werkbezoek Gemeenteraad Leiderdorp 21 mei 2014 Programma Welkom en korte kennismaking Pluspunt aan het werk Ouderen Mantelzorgers Visie Pluspunt op ontwikkelingen in sociaal domein Pluspunt aan het werk

Nadere informatie

Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch. Nulmeting 2016

Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch. Nulmeting 2016 Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch Nulmeting 2016 Afdeling Onderzoek & Statistiek Juli 2016 Samenvatting De gemeente s-hertogenbosch vindt het belangrijk om de ervaringen van cliënten met Wmoondersteuning

Nadere informatie

Wmo-loket. In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning

Wmo-loket. In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning Wmo-loket In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning sopgave 1. Wet maatschappelijke ondersteuning... 5 De gemeente... 5 Het Wmo loket... 5 Het gesprek... 6 2. Het gesprek voorbereiden... 7 Woonsituatie...

Nadere informatie

Betrokkenheid van buurtbewoners. Uitgevoerd door Dimensus in opdracht van gemeenten Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest Vergelijking gemeenten 2015

Betrokkenheid van buurtbewoners. Uitgevoerd door Dimensus in opdracht van gemeenten Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest Vergelijking gemeenten 2015 Leefbaarheid Jeugdhulp Sociaal Team Vrijwilligerswerk Mantelzorg Actief in de buurt Betrokkenheid van buurtbewoners Burenhulp Zelfredzaamheid Sociale contacten Financiële situatie Uitgevoerd door Dimensus

Nadere informatie

Mantelzorg. Praktische informatie en tips voor mantelzorgers

Mantelzorg. Praktische informatie en tips voor mantelzorgers Mantelzorg Praktische informatie en tips voor mantelzorgers Inleiding Met de mantelzorger bedoelen we diegene die een belangrijke rol in de zorg voor een naaste vervult. Vaak is dit een ouder, partner

Nadere informatie

SOCIAAL DOMEIN EN MANTELZORG

SOCIAAL DOMEIN EN MANTELZORG Rapport SOCIAAL DOMEIN EN MANTELZORG Hoe denken burgers en ambtenaren over mantelzorg en de ondersteuning vanuit gemeenten? Onderzoek i.o.v. Binnenlands Bestuur, oktober 2015 www.ioresearch.nl COLOFON

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Dienst SoZaWe NW Fryslan Juli 2014 Anouk Olsthoorn Projectnummer: 107560 Samenvatting Uw gemeente heeft meegedaan aan een klantonderzoek Wmo over 2013. De

Nadere informatie

Verhuisplannen en woonvoorkeuren

Verhuisplannen en woonvoorkeuren Verhuisplannen en woonvoorkeuren Burgerpeiling Woon- en Leefbaarheidsmonitor Eemsdelta 2015 Bevolkingsdaling ontstaat niet alleen door demografische ontwikkelingen, zoals ontgroening en vergrijzing of

Nadere informatie

Bijlage bij persbericht Hoe prettig is het wonen in Borger-Odoorn? Korte samenvatting van de resultaten uit het Leefbaarheidsonderzoek

Bijlage bij persbericht Hoe prettig is het wonen in Borger-Odoorn? Korte samenvatting van de resultaten uit het Leefbaarheidsonderzoek Bijlage bij persbericht Hoe prettig is het wonen in Borger-Odoorn? Korte samenvatting van de resultaten uit het Leefbaarheidsonderzoek Hoe prettig is het wonen in Borger-Odoorn? De leefbaarheid waar het

Nadere informatie

WONEN EN LEREN VAN VOLWASSENEN IN DE REGIO REGIOVERKEER IN DE VOLWASSENENEDUCATIE

WONEN EN LEREN VAN VOLWASSENEN IN DE REGIO REGIOVERKEER IN DE VOLWASSENENEDUCATIE WONEN EN LEREN VAN VOLWASSENEN IN DE REGIO REGIOVERKEER IN DE VOLWASSENENEDUCATIE drs. J.M. Reijnen Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) 27 januari 2005 In opdracht van de Dienst Stedelijk Onderwijs

Nadere informatie

Burgeronderzoek Bodegraven-Reeuwijk. Gemeente Bodegraven-Reeuwijk Juli 2012

Burgeronderzoek Bodegraven-Reeuwijk. Gemeente Bodegraven-Reeuwijk Juli 2012 Burgeronderzoek Bodegraven-Reeuwijk Gemeente Bodegraven-Reeuwijk Juli 2012 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2012-1888

Nadere informatie

Onderzoek naar de belasting en ondersteuningsbehoefte van mantelzorgers in de gemeente Leeuwarden; factsheet

Onderzoek naar de belasting en ondersteuningsbehoefte van mantelzorgers in de gemeente Leeuwarden; factsheet Onderzoek naar de belasting en ondersteuningsbehoefte van mantelzorgers in de gemeente Leeuwarden; factsheet April 2016 Inhoud Inleiding... 3 Methode... 3 Resultaten... 4 Achtergrondvariabelen... 4 Belasting...

Nadere informatie

Burgerpanel Lansingerland

Burgerpanel Lansingerland Burgerpanel Lansingerland Resultaten peiling 1: P+R, hotel Rottemeren, identiteit dorpskernen, flexwerkplekken en burgerparticipatie december 2013 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van

Nadere informatie

Introductie merkonderzoeksmodel BrandAlchemy

Introductie merkonderzoeksmodel BrandAlchemy Merkkracht van de Rotterdamse cultuurorganisaties volgens de inwoners van de provincie Zuid-Holland Rotterdam, 7 november 13 Page 1 11 Introductie merkonderzoeksmodel BrandAlchemy! BrandAlchemy is een

Nadere informatie

Tussenbalans lokale samenwerking wonen, zorg en welzijn

Tussenbalans lokale samenwerking wonen, zorg en welzijn Tussenbalans lokale samenwerking wonen, zorg en welzijn Rapportage December 2014 c14theswz Aanleiding USP Marketing Consultancy heeft samen met Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg onderzoek gedaan naar

Nadere informatie

Resultaten stadspanelmeting Stadsinitiatief

Resultaten stadspanelmeting Stadsinitiatief Resultaten stadspanelmeting Stadsinitiatief Ruim 950 respondenten hebben de vragenlijst ingevuld, respons 53 procent. Figuur 1: Aandeel stemmers Ja Nee Weet niet, wil niet zeggen Het aandeel stemmers is

Nadere informatie

Mening inwoners over energiebesparing en duurzame energie Omnibusonderzoek 2011. Gemeente s-hertogenbosch

Mening inwoners over energiebesparing en duurzame energie Omnibusonderzoek 2011. Gemeente s-hertogenbosch Mening inwoners over energiebesparing en duurzame energie Omnibusonderzoek 2011 Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek&Statistiek Januari 2012 Samenvatting In het Omnibusonderzoek van 2011 onder bewoners

Nadere informatie