Wonen in Amsterdam 2013 Stadsdeelprofielen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wonen in Amsterdam 2013 Stadsdeelprofielen"

Transcriptie

1 Stadsdeelprofielen Gemeente Amsterdam Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties

2 Colofon Uitgave Dienst Wonen, Zorg en Samenleven Amsterdam Datum Juni 2014 Auteurs Kees Dignum en Hester Booi Grafische vormgeving Arie de Zeeuw en Hester Booi Begeleidingsgroep Vertegenwoordigers van stadsdelen, corporaties, de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties, de dienst Wonen, Zorg en Samenleven en Bureau Onderzoek en Statistiek In opdracht van De Dienst Wonen, Zorg en Samenleven, de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties en de stadsdelen Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven Jodenbreestraat 25 Postbus BX Amsterdam Telefoon Website Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties Delflandlaan 4 Postbus AR Amsterdam Telefoon W-mail Website

3 Wonen in Amsterdam 2013 Stadsdeelprofielen

4 Stadsdeelprofielen 4

5 Stadsdeelprofielen Inhoudsopgave Inleiding 5 Amsterdam 7 Stadsdeel Centrum 15 Stadsdeel West 27 Stadsdeel Nieuw-West 41 Stadsdeel Zuid 53 Stadsdeel Oost 65 Stadsdeel Noord 77 Stadsdeel Zuidoost 89 Bijlage 1: Onderzoeksverantwoording 101 Bijlage 2: Uitleg gehanteerde begrippen 107 Bijlage 3: Gebiedsindeling Amsterdam 109 3

6 Stadsdeelprofielen 4

7 Stadsdeelprofielen Inleiding In het voorjaar van 2013 heeft voor de tiende keer het veldwerk van het tweejaarlijkse onderzoek Wonen in Amsterdam plaatsgevonden. Het onderzoek geeft een beeld van de inkomensontwikkeling van Amsterdammers, de ontwikkeling van de woningvoorraad (aantallen koopwoningen en huurwoningen in verschillende prijsklassen), de verhuis- en woonwensen van Amsterdammers en de tevredenheid van Amsterdammers met hun woning en woonomgeving. De differentiatie en ontwikkeling op deze onderwerpen wordt beschreven in de rapporten Stand van Zaken (woningvoorraad en huishoudens), en Verhuisgedrag en woonwensen. Verkorte versies van deze rapporten of juist verdiepende analyses verschijnen in de vorm van factsheets. Over het thema Leefbaarheid is een factsheet en een tabellenset verschenen. Stadsdeelprofielen is op deze genoemde onderwerpen een serie van tabellen per stadsdeel en zo mogelijk uitgesplitst naar buurtcombinaties. Stadsdeelprofielen verschijnt alleen digitaal, als pdf-bestand en als afzonderlijke excelbestanden. Het onderzoek Wonen in Amsterdam 2013 is uitgevoerd in opdracht van Dienst Wonen, Zorg en Samenleven, de Amsterdamse corporaties en de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties en de zeven stadsdelen. De data verzameling is uitgevoerd door Dienst Onderzoek en Statistiek. Het onderzoek is een schriftelijke en mondelinge enquête onder Amsterdamse huishoudens die in zelfstandige woningen wonen. Dit heeft geresulteerd in ingevulde enquêtes. Door deze omvang van het onderzoek is het mogelijk om ook op het niveau van buurtcombinaties een aantal uitspraken te doen. Op stadsdeelniveau is het op verschillende onderwerpen mogelijk om kruistabellen te presenteren, voor de buurtcombinaties zijn vaak een enkelvoudige frequentieverdeling het hoogst haalbare. Buurtcombinaties binnen een stadsdeel kunnen wezenlijk verschillen wat betreft de samenstelling van woningvoorraad, bevolking en de meningen over verschillende onderwerpen. Gegevens per buurtcombinatie kunnen vanwege de hogere betrouwbaarheidsmarges dan op stadsdeelniveau afwijken van de statistiek, en daarnaast over verschillende jaren aanzienlijke schommelingen vertonen. 5

8 Stadsdeelprofielen Enkele opmerkingen bij de tabellen Bij de presentatie op buurtcombinatieniveau moet rekening gehouden worden met het feit dat bij een lager schaalniveau de betrouwbaarheidsmarges veel groter zijn dan op stadsdeelniveau. De marges bij een respons van 200 zijn + of 7%. Dus wanneer in een buurtcombinatie in 2011 de uitkomst 50% is kan dit ook 43% of 57% zijn. Is in 2013 de uitkomst 55% dan kan dit ook 48% of 62% zijn. Dit geldt ook bij onderdelen zoals de recente instroom waar - door de beperkte omvang van deze groep in de onderzoeks - populatie - de instroomcijfers meer als indicaties dan als nauwkeurige cijfers moeten worden opgevat (zie ook de onderzoeks verantwoording). In sommige tabellen kan het voorkomen dat de categorie niet is ingevuld. Dit betekent bijvoorbeeld dat er geen recente instromers in die categorie voorkwamen (tabel 15). Daarnaast wijken de percentages voor de huurprijsklassen (tabel 2) per stadsdeel soms licht af van de gegevens die in het rapport Stand van Zaken worden gepresenteerd. Voor de analyse in het rapport worden rekenschema s gebruikt waarbij rekening wordt gehouden met het echte aantal woningen. Er wordt met andere woorden gecorrigeerd voor non-respons op de huurvariabele en op het ontbreken van statistische gegevens. Het is voor Dienst WZS te bewerkelijk om ook voor de buurtcombinaties ook dergelijke rekenschema s te maken. De percentages voor de stadsdelen in Stadsdeelprofielen zijn dan ook net zoals bij de buurtcombinaties niet gecorrigeerd voor aantallen en non-respons. Dit betekent dat de percentages voor de verschillende huurklassen vaak iets lager (meestal niet meer dan 0,5 tot 1%) zijn dan ze met behulp van rekenschema s zouden zijn. In 2013 is het aantal zelfstandige woningen in Amsterdam Daarin wonen afgerond zelfstandige huishoudens. Van deze aantallen wordt uitgegaan bij het berekenen van de omvang van de verschillende inkomensgroepen en de prijssegmenten in de woningvoorraad. Hierover wordt gepubliceerd in de factsheet Eerste resultaten en in het rapport Stand van zaken. Deze aantallen worden ook gehanteerd bij het berekenen van absolute aantallen per stadsdeel. In Stadsdeelprofielen worden vaak alleen percentages gegeven. Bij de vragen over de waardering van de woning en bij de leefbaarheidsvragen zijn ongewogen cijfers gebruikt, zoals ook in de andere rapportages van Wonen in Amsterdam Dit komt omdat deze cijfers oor spronkelijk ook gebruikt worden voor de door Aedes ontwikkelde monitor over leefbaarheid (Lemon). Deze database vereist ongewogen gegevens uit Wonen in Amsterdam. Om de eenduidigheid te behouden gebruiken we ook in dit rapport ongewogen cijfers bij de leefbaarheidsitems. Voor de onderzoeks verantwoording en de uitleg van de gebruikte begrippen verwijzen we naar de bijlagen 1 en 2. 6

9 Stadsdeelprofielen 1Amsterdam 7

10 Stadsdeelprofielen - Amsterdam Amsterdam I Woningvoorraad Tabel 1 Omvang woningvoorraad naar eigendomscategorie koopwoningen corporatiewoningen Amsterdam 32% 46% 22% 100% de betrouwbaarheidsmarges liggen tussen 3% en 10% Tabel 2 Omvang huurvoorraad in vier klassen tot > 681 Amsterdam 41% 33% 11% 14% 100% de betrouwbaarheidsmarges liggen tussen 3% en 10% Tabel 3 Verdeling huurvoorraad naar huurklassen en eigendomscategorie als percentage van de totale woningvoorraad tot > 681 corporatiewoningen 20,8% 17,8% 5,1% 2,3% 46,0% huur 7,2% 4,7% 2,4% 8,1% 22,5% koopwoningen 31,5% Tabel 4 Kameraantal in vier klassen 1/ kameraantal 27% 36% 27% 10% 100% Tabel 5 Nuttig woonoppervlak en BKO volgens STIF < 40 m 2 40 m 2-59 m 2 60 m 2-79 m 2 80 m 2-99 m 2 >= 100 m 2 BKO 6% 31% 29% 19% 15% Amsterdam nuttig woonoppervlak 11% 44% 28% 11% 6% Tabel 6 Huurklassen naar woonoppervlak < 40 m 2 40 m 2-59 m 2 60 m 2-79 m 2 80 m 2-99 m 2 >= 100 m 2 tot % 65% 9% 1% % 100% % 50% 38% 5% 1% 100% % 34% 49% 11% 2% 100% > 681 6% 24% 35% 26% 9% 100% 13% 51% 27% 7% 2% 100% Tabel 7 Mening over de woning (rapportcijfer) huurwoningen koopwoningen corporatiewoningen Amsterdam 8,3 7,1 7,4 7,6 Tabel 8 Mening over het onderhoud van de woning (rapportcijfer) huurwoningen koopwoningen corporatiewoningen huurwoningen Amsterdam 8,0 6,6 6,6 7,2 1 8

11 Stadsdeelprofielen - Amsterdam Tabel 9 Koopwens huidige huurwoning door huurders corporatiewoningen huurwoningen wil kopen wil eventueel kopen wil niet kopen <= 575 7% 10% 83% 100% > % 18% 69% 100% 8% 12% 81% 100% <= 681 8% 19% 73% 100% > % 22% 64% 100% 10% 20% 70% 100% huurwoningen Amsterdam 9% 14% 77% 100% Tabel 10 WOZ-waardes (prijspeil 2012) per eigendomsvorm van de woning tot tot tot of meer koopwoningen 7% 34% 34% 24% 100% corporatiewoningen 26% 50% 22% 2% 100% huurwoningen 9% 46% 32% 14% 100% Amsterdam 16% 44% 28% 12% 100% II Bewonerskenmerken > 2x modaal gemiddeld inkomen Amsterdam 32% 16% 14% 6% 9% 23% de betrouwbaarheidsmarges liggen tussen 3% en 10% Tabel 12 Gemiddelde woonduur in jaren per eigendomscategorie Tabel 11 Inkomensgroepen (procenten) en gemiddeld inkomen (euro's) lage inkomens laag - EUgrens EU-grens ,5x modaal 1,5-2 x modaal koopwoningen corporatiewoningen huurwoningen Amsterdam 10,3 12,8 11,9 11,8 Tabel 13 Woonduur in klassen < 2,5 jaar 2,5-5,5 jaar 5,5-10,5 jaar 10,5-20,5 jaar > 20,5 jaar Amsterdam 19% 20% 20% 22% 20% 100% Tabel 14 Locatie vorige woning naar woonduur < 2,5 jaar 2,5 jaar en meer Amsterdam in dezelfde buurt 14% 22% 21% in zelfde stadsdeel, andere buurt 15% 18% 17% in Amsterdam, ander stadsdeel 41% 43% 43% elders in Nederland 24% 14% 16% in het buitenland 6% 2% 3% woon hier al sinds mijn geboorte - 0% 0% 100% 100% 100% 2 9

12 Stadsdeelprofielen - Amsterdam III Kenmerken recente instromers Tabel 15 Locatie vorige woning recente instromers en zittende bewoners instromers zittende bewoners Amsterdam in dezelfde buurt - 24% 21% in zelfde stadsdeel, andere buurt - 19% 17% in Amsterdam, ander stadsdeel 58% 41% 43% elders in Nederland 34% 13% 16% in het buitenland 9% 2% 3% woon hier al sinds mijn geboorte - 0% 0% 100% 100% 100% Tabel 16 Gemiddeld inkomen van de instromers en zittende bewoners instromers zittende bewoners Amsterdam Tabel 17 Recente instromers en zittende bewoners naar inkomensgroepen instromers zittende bewoners Amsterdam lage inkomens 32% 32% 32% laag - EU-grens 15% 16% 16% EU-grens % 15% 14% ,5x modaal 5% 6% 6% 1,5-2 x modaal 8% 9% 9% > 2x modaal 28% 22% 23% 100% 100% 100% Tabel 18 Vorige woonsituatie recente instromers en zittende bewoners instromers zittende bewoners Amsterdam op kamers/studentenwoning 19% 8% 10% inwonend bij ouders/familie/vrienden 22% 15% 16% zelfstandige huurwoning van particulier 22% 22% 22% zelfstandige huurwoning van woningcorporatie 18% 38% 35% koopwoning 13% 13% 13% anders/weet niet 6% 5% 5% 100% 100% 100% Tabel 19 Leeftijdsgroep recente instromers en zittende bewoners instromers zittende bewoners Amsterdam jaar 25% 3% 6% jaar 40% 15% 18% jaar 11% 11% 11% jaar 10% 20% 18% jaar 9% 30% 28% >= 65 jaar 4% 21% 19% 100% 100% 100% 3 10

13 Stadsdeelprofielen - Amsterdam Tabel 20 Opleidingsniveau recente instromers en zittende bewoners instromers zittende bewoners Amsterdam lager onderwijs 3% 3% 3% lager middelbaar 13% 32% 29% hoger middelbaar 33% 33% 33% HBO/WO 52% 33% 35% 100% 100% 100% Tabel 21 Inkomensgroepen naar eigendomsvorm van de woning koopwoningen corporatiewoningen huurwoningen Amsterdam lage inkomens 7% 73% 20% 100% laag - EU-grens 22% 53% 25% 100% EU-grens % 38% 25% 100% ,5x modaal 41% 31% 28% 100% 1,5-2 x modaal 54% 22% 24% 100% > 2x modaal 68% 9% 23% 100% de betrouwbaarheidsmarges voor deze percentages liggen tussen de 2 en 5 Tabel 22 Inkomensgroepen naar huurklassen (alleen huurders) tot > 930 lage inkomens 55% 49% 44% 12% 4% laag - EU-grens 24% 22% 17% 10% 4% EU-grens % 15% 14% 21% 11% ,5x modaal 3% 5% 8% 10% 6% 1,5-2 x modaal 4% 5% 9% 16% 12% > 2x modaal 3% 5% 9% 31% 64% Amsterdam 100% 100% 100% 100% 100% Tabel 23 Omvang woningvoorraad en inkomensgroepen (Amsterdam, abs.) woningvoorraad huur tot huur huur huur > koop lage inkomens laag - EU-grens inkomen EU-grens ,5x modaal ,5-2 x modaal > 2x modaal Tabel 24 Gebruik huurtoeslag (in procenten van alle huurwoningen) corporatiehuur huur ja 44% 16% 35% nee 56% 84% 65% Amsterdam 100% 100% 100% 4 11

14 Stadsdeelprofielen - Amsterdam Tabel 25 Netto huurquote corporatiehuur huur tot 15% 10% 13% 11% 15 tot 25% 41% 35% 39% 25 tot 35% 33% 29% 32% 35% of meer 16% 22% 18% Amsterdam 100% 100% 100% IV Verhuiswensen Tabel 26 Verhuisgeneigdheid wil verhuizen binnen 2 jaar wil eventueel verhuizen binnen 2 jaar wil niet verhuizen Amsterdam 25% 30% 45% 100% Tabel 27 Verhuisredenen (Amsterdam) te kleine woning 38% wil mooier/beter wonen 36% omstandigheden in huishouden (samenwonen, gezinsuitbreiding, scheiding, overlijden) 31% geen of een te kleine tuin/balkon 22% woningtype 15% financiële situatie 14% omstandigheden in werk of studie 13% buurt bevalt niet (meer) 13% woning niet gelijkvloers/te veel trappen 13% slechte kwaliteit woning 12% wil huur ipv koop of koop ipv huur 11% wil dichter bij familie/vrienden wonen 6% huurcontract loopt af 5% te grote woning 0% woning wordt gesloopt 0% woning is te duur 0% anders 17% 247% het percentage is meer dan 100% omdat respondenten meerdere antwoorden kunnen invullen Tabel 28 Voorkeur verhuisgeneigden huur of koop voorkeur voor kopen 37% voorkeur voor huren 44% geen voorkeur 19% Amsterdam 100% Tabel 29 Huidige en gewenste huurprijs van verhuisgeneigden met voorkeur voor een huurwoning gemiddelde huidige huur 483 gemiddelde huur toekomstige woning

15 Stadsdeelprofielen - Amsterdam Tabel 30 Maximum gewenste koopsom door verhuisgeneigden met voorkeur voor een koopwoning < % tot % tot % tot % > % Amsterdam 100% Tabel 31 Locatievoorkeur verhuisgeneigden in Amsterdam blijven 74% elders in Nederland 11% buiten Nederland 5% geen voorkeur 10% Amsterdam 100% Tabel 32 Locatievoorkeur verhuisgeneigden met voorkeur voor Amsterdam bij voorkeur in eigen buurt 40% bij voorkeur in eigen stadsdeel blijven, andere buurt 19% bij voorkeur naar een ander stadsdeel 20% weet niet/geen voorkeur 21% Amsterdam 100% Tabel 33 Verhuisgeneigden naar huishoudenstype, inkomen, opleidingsniveau en leeftijdsgroep (Amsterdam) wil eventueel wil verhuizen binnen 2 jaar verhuizen binnen 2 jaar wil niet verhuizen soort huishouden doelgroep opleidingsniveau leeftijd alleenstaand 23% 31% 46% 100% stel zonder kinderen 22% 31% 47% 100% eenoudergezin 34% 25% 42% 100% stel met kind(eren) 28% 26% 47% 100% overig 36% 36% 28% 100% lage inkomens 30% 27% 43% 100% laag - EU-grens 24% 29% 47% 100% EU-grens % 33% 44% 100% ,5x modaal 25% 31% 44% 100% 1,5-2 x modaal 24% 33% 42% 100% > 2x modaal 20% 34% 45% 100% lager onderwijs 25% 27% 49% 100% lager middelbaar 22% 23% 56% 100% hoger middelbaar 27% 27% 45% 100% HBO/WO 26% 37% 37% 100% jaar 39% 43% 17% 100% jaar 36% 40% 24% 100% jaar 31% 31% 38% 100% jaar 22% 27% 51% 100% jaar 19% 25% 57% 100% jaar 14% 21% 65% 100% 75 jaar en ouder 10% 18% 72% 100% 6 13

16 Stadsdeelprofielen - Amsterdam V Leefbaarheid Tabel 34 Buurtvoorkeur verhuisgeneigden grootstedelijk: centrum van een grote stad met veel winkels, horeca- en uitgaansgelegenheden, bedrijven en kantoren 23% rustig stedelijk: een omgeving waar vooral gewoond wordt, nabij het centrum 22% wonen-winkels-werken: appartement dichtbij (winkel) centrum in de wijk 18% gevarieerd: historisch gevarieerde laagbouw in of bij het centrum van een stad of dorp 16% woonwijk: eengezinswoning in een wijk waar vooral gewoond wordt 8% ruim wonen: een wijk met woningen op ruime kavels en veel ruimte tussen de woningen 6% landelijk: wonen in het landelijk gebied met weinig woningen 5% recreatief: met veel ruimte tussen de recreatieve voorzieningen als golfbaan, water of bos 2% Amsterdam 100% Tabel 35 De mate waarin voorzieningen belangrijk zijn voor de buurt waarin men wil gaan wonen (Amsterdam) winkels voor dagelijkse boodschappen 8,3 openbaar vervoermogelijkheden 8,0 groenvoorzieningen/park 7,9 zorgvoorzieningen (zoals huisarts) 7,3 aantrekkelijke horeca 6,6 parkeermogelijkheden 6,6 sportgelegenheden 6,3 speelvoorzieningen 5,0 basisscholen 4,9 buurthuizen/wijkcentra 4,6 oordeel loopt van 1 (onbelangrijk) tot 10 (belangrijk) Tabel 36 Gewenste verbeteringen woonomgeving schoonhouden straten en stoepen 39% onderhoud straten en stoepen 28% meer winkels 25% veiligheid 25% meer parkeergelegenheid 23% onderhoud/verbeteren bestaande woningen 23% schoonhouden groen 23% onderhoud groen 17% anders 24% niets te verbeteren 10% 237% het percentage is meer dan 100% omdat respondenten meerdere antwoorden kunnen invullen Tabel 37 Ingeschatte hulpvaardigheid van buurtgenoten bij graffiti, ruzie op straat, inbraak Amsterdam 2,8 de score loopt van 1 (buurtgenoten doen niets) tot 4 (buurtgenoten doen zeker iets) 7 14

17 Stadsdeelprofielen 2Stadsdeel Centrum 15

18 Stadsdeelprofielen - Stadsdeel Centrum Stadsdeel Centrum I Woningvoorraad Tabel 1 Omvang woningvoorraad naar eigendomscategorie per (samengestelde) buurtcombinatie koopwoningen corporatiewoningen huurwoningen A00 24% 17% 59% 100% A01 23% 6% 71% 100% A02 55% 3% 42% 100% A03 48% 14% 38% 100% A04 31% 38% 31% 100% A05 31% 44% 24% 100% A06 33% 37% 30% 100% A07 50% 11% 39% 100% A08 32% 29% 38% 100% A09 32% 60% 8% 100% 36% 31% 33% 100% de betrouwbaarheidsmarges liggen tussen 3% en 10% Tabel 2 Omvang huurvoorraad in vier klassen tot > 681 A00 41% 19% 10% 31% 100% A01 31% 26% 14% 30% 100% A02 31% 12% 6% 51% 100% A03 31% 17% 2% 51% 100% A04 33% 38% 12% 17% 100% A05 42% 32% 17% 9% 100% A06 59% 24% 5% 12% 100% A07 40% 37% 3% 20% 100% A08 59% 23% 4% 14% 100% A09 45% 42% 3% 10% 100% 45% 29% 7% 18% 100% de betrouwbaarheidsmarges liggen tussen 3% en 10% Tabel 3 Verdeling huurvoorraad naar huurklassen en eigendomscategorie als percentage van de totale woningvoorraad tot > 681 corporatiewoningen 16,3% 11,4% 2,1% 1,7% 31,5% huur 12,6% 6,9% 2,6% 10,8% 33,0% koopwoningen 35,5% Tabel 4 Kameraantal in vier klassen 1/ kameraantal 49% 30% 14% 7% 100% 1 16

19 Stadsdeelprofielen - Stadsdeel Centrum Tabel 5 Nuttig woonoppervlak en BKO volgens STIF A00 A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 < 40 m 2 40 m 2-59 m 2 60 m 2-79 m 2 80 m 2-99 m 2 >= 100 m 2 BKO 11% 45% 24% 13% 7% nuttig woonoppervlak 27% 40% 20% 6% 7% BKO 22% 35% 21% 10% 12% nuttig woonoppervlak 33% 38% 13% 12% 4% BKO 6% 23% 15% 19% 36% nuttig woonoppervlak 11% 23% 21% 18% 26% BKO 11% 25% 19% 11% 33% nuttig woonoppervlak 13% 34% 16% 16% 22% BKO 6% 33% 29% 15% 16% nuttig woonoppervlak 19% 39% 24% 11% 7% BKO 12% 32% 26% 17% 14% nuttig woonoppervlak 16% 44% 24% 9% 8% BKO 24% 38% 22% 6% 11% nuttig woonoppervlak 34% 41% 13% 6% 7% BKO 14% 36% 22% 8% 20% nuttig woonoppervlak 29% 30% 20% 7% 14% BKO 7% 34% 30% 11% 18% nuttig woonoppervlak 12% 47% 17% 12% 12% BKO 11% 21% 32% 25% 11% nuttig woonoppervlak 14% 38% 31% 13% 4% BKO 14% 32% 25% 13% 16% nuttig woonoppervlak 22% 38% 20% 10% 10% Tabel 6 Huurklassen naar woonoppervlak < 40 m 2 40 m 2-59 m 2 60 m 2-79 m 2 80 m 2-99 m 2 >= 100 m 2 tot % 52% 7% 2% 2% 100% % 45% 27% 7% 1% 100% % 43% 30% 9% 2% 100% > % 39% 17% 13% 11% 100% 27% 47% 16% 6% 3% 100% Tabel 7 Mening over de woning (rapportcijfer) koopwoningen corporatiewoningen huurwoningen A00 8,3 7,8 7,5 7,8 A01 8,2 7,8 7,4 7,8 A02 8,7 8,0 8,0 8,6 A03 8,5 6,5 7,8 8,2 A04 8,8 7,6 7,5 8,2 A05 8,5 7,9 7,6 8,1 A06 8,5 7,4 7,3 7,8 A07 8,6 7,7 7,7 8,3 A08 8,6 7,6 7,2 7,9 A09 8,4 7,4 7,9 7,9 8,5 7,5 7,5 8,0 2 17

20 Stadsdeelprofielen - Stadsdeel Centrum Tabel 8 Mening over het onderhoud van de woning (rapportcijfer) koopwoningen corporatiewoningen huurwoningen A00 7,8 7,1 6,4 7,0 A01 8,0 7,0 6,5 7,2 A02 8,2 6,7 6,4 7,8 A03 8,2 6,2 6,7 7,7 A04 8,3 6,7 6,7 7,5 A05 8,5 7,1 6,9 7,6 A06 8,1 6,7 6,4 7,2 A07 8,1 6,9 6,5 7,6 A08 8,2 6,9 6,3 7,3 A09 8,1 6,7 8,3 7,5 8,2 6,8 6,5 7,4 Tabel 9 Koopwens huidige huurwoning door huurders wil wil kopen eventueel kopen wil niet kopen <= % 17% 71% 100% corporatiewoningen huurwoningen > % 36% 47% 100% 13% 19% 68% 100% <= 681 7% 22% 72% 100% > % 20% 68% 100% 8% 21% 70% 100% huurwoningen 11% 21% 69% 100% Tabel 10 WOZ-waardes (prijspeil 2012) per gebied en eigendomsvorm van de woning tot tot tot of meer koopwoningen 1% 17% 34% 48% 100% corporatiewoningen 7% 37% 51% 5% 100% huurwoningen 10% 38% 37% 16% 100% A00 7% 53% 32% 9% 100% A01 15% 39% 29% 17% 100% A02 2% 12% 26% 60% 100% A03 2% 10% 38% 50% 100% A04 3% 34% 43% 20% 100% A05 3% 31% 46% 20% 100% A06 9% 33% 41% 18% 100% A07 6% 29% 32% 33% 100% A08 5% 17% 56% 23% 100% A09 7% 35% 46% 12% 100% 6% 30% 40% 24% 100% 3 18

21 Stadsdeelprofielen - Stadsdeel Centrum II Bewonerskenmerken A00 35% 8% 20% 6% 4% 28% A01 28% 19% 9% 9% 8% 26% A02 13% 4% 9% 3% 15% 55% A03 15% 4% 15% 2% 15% 48% A04 26% 14% 17% 6% 11% 26% A05 33% 21% 12% 4% 9% 21% A06 32% 19% 13% 6% 6% 25% A07 17% 15% 18% 6% 11% 33% A08 24% 20% 10% 7% 10% 29% A09 33% 19% 14% 3% 5% 26% % 16% 14% 5% 8% 29% de betrouwbaarheidsmarges liggen tussen 3% en 10% Tabel 12 Gemiddelde woonduur in jaren per eigendomscategorie en (samengestelde) buurtcombinatie Tabel 11 Inkomensgroepen (procenten) en gemiddeld inkomen (euro's) per (samengestelde) buurtcombinatie lage inkomens laag - EUgrens EU-grens ,5x modaal 1,5-2 x modaal > 2x modaal gemiddeld inkomen koopwoningen corporatiewoningen huurwoningen A00 14,9 8,4 7,8 9,7 A01 14,6 4,4 11,2 11,6 A02 13,5 18,5 10,0 12,7 A03 18,4 15,1 8,9 15,2 A04 11,4 10,7 9,5 10,7 A05 10,0 10,3 8,5 9,8 A06 11,8 13,5 13,0 12,8 A07 9,9 12,5 14,3 11,9 A08 12,3 11,3 14,5 12,8 A09 7,8 14,7 7,3 12,0 11,8 12,6 11,4 12,0 Tabel 13 Woonduur in klassen per (samengestelde) buurtcombinatie < 2,5 jaar 2,5-5,5 jaar 5,5-10,5 jaar 10,5-20,5 jaar > 20,5 jaar A00 30% 23% 14% 16% 17% 100% A01 27% 14% 19% 20% 21% 100% A02 23% 14% 17% 21% 25% 100% A03 10% 10% 24% 30% 26% 100% A04 23% 17% 24% 19% 17% 100% A05 17% 27% 23% 18% 16% 100% A06 22% 16% 18% 19% 26% 100% A07 21% 23% 17% 17% 22% 100% A08 20% 12% 22% 23% 23% 100% A09 22% 14% 17% 21% 26% 100% 21% 17% 19% 20% 23% 100% 4 19

22 Stadsdeelprofielen - Stadsdeel Centrum Tabel 14 Locatie vorige woning naar woonduur < 2,5 jaar 2,5 jaar en meer in dezelfde buurt 15% 22% 20% in zelfde stadsdeel, andere buurt 14% 14% 14% in Amsterdam, ander stadsdeel 42% 44% 44% elders in Nederland 21% 16% 17% in het buitenland 9% 3% 5% woon hier al sinds mijn geboorte - 0% 0% 100% 100% 100% III Kenmerken recente instromers Tabel 15 Locatie vorige woning recente instromers en zittende bewoners instromers zittende bewoners in dezelfde buurt - 24% 21% in zelfde stadsdeel, andere buurt - 17% 14% in Amsterdam, ander stadsdeel 58% 41% 44% elders in Nederland 29% 15% 17% in het buitenland 12% 3% 5% woon hier al sinds mijn geboorte - 0% 0% 100% 100% 100% Tabel 16 Gemiddeld inkomen van de instromers en zittende bewoners instromers zittende bewoners Tabel 17 Recente instromers en zittende bewoners naar inkomensgroepen instromers zittende bewoners lage inkomens 31% 27% 28% laag - EU-grens 13% 17% 16% EU-grens % 13% 14% ,5x modaal 2% 6% 5% 1,5-2 x modaal 6% 9% 8% > 2x modaal 29% 29% 29% 100% 100% 100% Tabel 18 Vorige woonsituatie recente instromers en zittende bewoners instromers zittende bewoners op kamers/studentenwoning 19% 11% 12% inwonend bij ouders/familie/vrienden 14% 10% 11% zelfstandige huurwoning van particulier 29% 31% 31% zelfstandige huurwoning van woningcorporatie 19% 25% 24% koopwoning 14% 19% 18% anders/weet niet 5% 5% 5% 100% 100% 100% 5 20

23 Stadsdeelprofielen - Stadsdeel Centrum Tabel 19 Leeftijdsgroep recente instromers en zittende bewoners instromers zittende bewoners jaar 25% 2% 6% jaar 42% 14% 18% jaar 7% 8% 8% jaar 11% 20% 19% jaar 10% 35% 32% >= 65 jaar 5% 20% 18% 100% 100% 100% Tabel 20 Opleidingsniveau recente instromers en zittende bewoners instromers zittende bewoners lager onderwijs 6% 3% 3% lager middelbaar 10% 15% 14% hoger middelbaar 23% 31% 30% HBO/WO 62% 51% 53% 100% 100% 100% Tabel 21 Inkomensgroepen naar eigendomsvorm van de woning koopwoningen corporatiewoningen huurwoningen lage inkomens 11% 55% 34% 100% laag - EU-grens 17% 48% 35% 100% EU-grens % 31% 40% 100% ,5x modaal 43% 17% 40% 100% 1,5-2 x modaal 59% 16% 25% 100% > 2x modaal 64% 7% 29% 100% de betrouwbaarheidsmarges voor deze percentages liggen tussen de 2 en 5 Tabel 22 Inkomensgroepen naar huurklassen (alleen huurders) tot > 930 lage inkomens 52% 37% 49% 10% 2% laag - EU-grens 25% 30% 11% 1% 1% EU-grens % 19% 19% 38% 8% ,5x modaal 4% 3% 3% 7% 5% 1,5-2 x modaal 5% 3% 4% 11% 8% > 2x modaal 3% 7% 14% 32% 75% 100% 100% 100% 100% 100% 6 21

24 Stadsdeelprofielen - Stadsdeel Centrum Tabel 23 Omvang woningvoorraad en inkomensgroepen (abs.) woningvoorraad huur tot huur huur huur > koop lage inkomens laag - EU-grens inkomen EU-grens ,5x modaal ,5-2 x modaal > 2x modaal huur ja 41% 16% 28% nee 59% 84% 72% 100% 100% 100% Tabel 25 Netto huurquote Tabel 24 Gebruik huurtoeslag (in procenten van alle huurwoningen) corporatiehuur corporatiehuur huur tot 15% 12% 18% 15% 15 tot 25% 40% 35% 37% 25 tot 35% 34% 27% 31% 35% of meer 14% 20% 17% 100% 100% 100% IV Verhuiswensen Tabel 26 Verhuisgeneigdheid wil verhuizen binnen 2 jaar wil eventueel verhuizen binnen 2 jaar wil niet verhuizen A00 30% 43% 28% 100% A01 26% 32% 42% 100% A02 13% 35% 53% 100% A03 21% 29% 49% 100% A04 17% 25% 59% 100% A05 25% 24% 51% 100% A06 23% 30% 46% 100% A07 16% 34% 50% 100% A08 21% 31% 48% 100% A09 20% 32% 48% 100% 21% 31% 48% 100% 7 22

25 Stadsdeelprofielen - Stadsdeel Centrum Tabel 27 Verhuisredenen te kleine woning 42% geen of een te kleine tuin/balkon 31% omstandigheden in huishouden (samenwonen, gezinsuitbreiding, scheiding, overlijden) 31% wil mooier/beter wonen 30% omstandigheden in werk of studie 17% wil huur ipv koop of koop ipv huur 15% financiële situatie 14% woning niet gelijkvloers/te veel trappen 14% woningtype 14% slechte kwaliteit woning 10% buurt bevalt niet (meer) 8% huurcontract loopt af 6% wil dichter bij familie/vrienden wonen 4% te grote woning 0% woning wordt gesloopt 0% woning is te duur 0% anders 17% 251% het percentage is meer dan 100% omdat respondenten meerdere antwoorden kunnen invullen Tabel 28 Voorkeur verhuisgeneigden huur of koop voorkeur voor kopen 45% voorkeur voor huren 35% geen voorkeur 20% 100% Tabel 29 Huidige en gewenste huurprijs van verhuisgeneigden met voorkeur voor een huurwoning gemiddelde huidige huur 516 gemiddelde huur toekomstige woning 637 Tabel 30 Maximum gewenste koopsom door verhuisgeneigden met voorkeur voor een koopwoning < % tot % tot % tot % > % 100% Tabel 31 Locatievoorkeur verhuisgeneigden in Amsterdam blijven 77% elders in Nederland 8% buiten Nederland 6% geen voorkeur 8% 100% 8 23

26 Stadsdeelprofielen - Stadsdeel Centrum Tabel 32 Locatievoorkeur verhuisgeneigden met voorkeur voor Amsterdam bij voorkeur in eigen buurt 48% bij voorkeur in eigen stadsdeel blijven, andere buurt 19% bij voorkeur naar een ander stadsdeel 12% weet niet/geen voorkeur 21% 100% Tabel 33 Verhuisgeneigden naar huishoudenstype, inkomen, opleidingsniveau en leeftijdsgroep wil eventueel wil verhuizen binnen 2 jaar verhuizen binnen 2 jaar wil niet verhuizen soort huishouden doelgroep opleidingsniveau leeftijd alleenstaand 20% 31% 48% 100% stel zonder kinderen 20% 31% 48% 100% eenoudergezin 28% 28% 44% 100% stel met kind(eren) 19% 28% 53% 100% overig 34% 28% 38% 100% lage inkomens 27% 31% 42% 100% laag - EU-grens 22% 28% 50% 100% EU-grens % 35% 46% 100% ,5x modaal 19% 42% 39% 100% 1,5-2 x modaal 19% 30% 51% 100% > 2x modaal 17% 33% 50% 100% lager onderwijs 32% 27% 41% 100% lager middelbaar 20% 19% 60% 100% hoger middelbaar 17% 28% 55% 100% HBO/WO 23% 35% 42% 100% jaar 32% 51% 17% 100% jaar 34% 46% 21% 100% jaar 24% 35% 41% 100% jaar 20% 28% 52% 100% jaar 15% 21% 64% 100% jaar 9% 18% 73% 100% 75 jaar en ouder 10% 18% 72% 100% V Leefbaarheid Tabel 34 Buurtvoorkeur verhuisgeneigden grootstedelijk: centrum van een grote stad met veel winkels, horeca- en uitgaansgelegenheden, bedrijven en kantoren 43% gevarieerd: historisch gevarieerde laagbouw in of bij het centrum van een stad of dorp 20% rustig stedelijk: een omgeving waar vooral gewoond wordt, nabij het centrum 15% wonen-winkels-werken: appartement dichtbij (winkel) centrum in de wijk 9% landelijk: wonen in het landelijk gebied met weinig woningen 6% ruim wonen: een wijk met woningen op ruime kavels en veel ruimte tussen de woningen 5% woonwijk: eengezinswoning in een wijk waar vooral gewoond wordt 1% recreatief: met veel ruimte tussen de recreatieve voorzieningen als golfbaan, water of bos 1% 100% 9 24

27 Stadsdeelprofielen - Stadsdeel Centrum Tabel 35 De mate waarin voorzieningen belangrijk zijn voor de buurt waarin men wil gaan wonen winkels voor dagelijkse boodschappen 8,3 openbaar vervoermogelijkheden 7,9 groenvoorzieningen/park 7,7 aantrekkelijke horeca 6,9 zorgvoorzieningen (zoals huisarts) 6,9 sportgelegenheden 5,9 parkeermogelijkheden 5,7 speelvoorzieningen 4,0 basisscholen 4,0 buurthuizen/wijkcentra 3,8 oordeel loopt van 1 (onbelangrijk) tot 10 (belangrijk) Tabel 36 Gewenste verbeteringen woonomgeving schoonhouden straten en stoepen 32% meer parkeergelegenheid 29% onderhoud straten en stoepen 26% onderhoud/verbeteren bestaande woningen 17% schoonhouden groen 16% meer winkels 15% veiligheid 15% onderhoud groen 15% anders 26% niets te verbeteren 13% 204% het percentage is meer dan 100% omdat respondenten meerdere antwoorden kunnen invullen Tabel 37 Ingeschatte hulpvaardigheid van buurtgenoten bij graffiti, ruzie op straat, inbraak A00 2,6 A01 2,6 A02 2,8 A03 2,9 A04 2,8 A05 3,0 A06 2,9 A07 3,0 A08 3,0 A09 2,9 2,9 de score loopt van 1 (buurtgenoten doen niets) tot 4 (buurtgenoten doen zeker iets) 10 25

28 Stadsdeelprofielen - Stadsdeel Centrum 26

29 Stadsdeelprofielen 3Stadsdeel West 27

30 Stadsdeelprofielen - Stadsdeel West Stadsdeel West I Woningvoorraad Tabel 1 Omvang woningvoorraad naar eigendomscategorie per (samengestelde) buurtcombinatie koopwoningen corporatiewoningen huurwoningen E13/E12 20% 67% 12% 100% E14 34% 50% 16% 100% E15/E16 31% 43% 25% 100% E17 37% 23% 40% 100% E18 24% 40% 36% 100% E19 22% 54% 24% 100% E20/E22 38% 22% 39% 100% E21 40% 20% 40% 100% E37ab/E3 18% 54% 29% 100% E37c 26% 52% 22% 100% E37de 29% 45% 26% 100% E38 46% 19% 35% 100% E39 18% 74% 8% 100% E40abc 37% 21% 42% 100% E40defg 26% 45% 29% 100% E41 23% 51% 26% 100% E42 24% 43% 33% 100% E43 31% 21% 48% 100% 29% 43% 28% 100% de betrouwbaarheidsmarges liggen tussen 3% en 10% 1 28

31 Stadsdeelprofielen - Stadsdeel West Tabel 2 Omvang huurvoorraad in vier klassen tot > 681 E13/E12 53% 32% 5% 10% 100% E14 57% 31% 6% 6% 100% E15/E16 57% 24% 4% 15% 100% E17 39% 26% 7% 28% 100% E18 63% 21% 11% 4% 100% E19 61% 25% 2% 11% 100% E20/E22 38% 28% 13% 22% 100% E21 52% 26% 2% 21% 100% E37ab/E3 60% 23% 12% 4% 100% E37c 54% 31% 8% 6% 100% E37de 56% 25% 10% 9% 100% E38 48% 36% 15% 2% 100% E39 62% 16% 13% 8% 100% E40abc 57% 20% 8% 15% 100% E40defg 53% 35% 6% 7% 100% E41 60% 23% 10% 7% 100% E42 61% 29% 4% 6% 100% E43 33% 40% 13% 14% 100% 55% 27% 8% 11% 100% de betrouwbaarheidsmarges liggen tussen 3% en 10% Tabel 3 Verdeling huurvoorraad naar huurklassen en eigendomscategorie als percentage van de totale woningvoorraad tot > 681 corporatiewoningen 26,4% 11,9% 3,2% 1,3% 42,8% huur 12,1% 7,3% 2,2% 6,7% 28,3% koopwoningen 28,9% Tabel 4 Kameraantal in vier klassen 1/ kameraantal 34% 42% 18% 5% 100% 2 29

32 Stadsdeelprofielen - Stadsdeel West Tabel 5 Nuttig woonoppervlak en BKO volgens STIF < 40 m 2 40 m 2-59 m 2 60 m 2-79 m 2 80 m 2-99 m 2 >= 100 m 2 BKO 8% 45% 26% 15% 7% E13/E12 nuttig woonoppervlak 14% 55% 23% 5% 2% BKO 23% 42% 16% 15% 5% E14 nuttig woonoppervlak 33% 42% 20% 4% 2% BKO 8% 40% 26% 18% 9% E15/E16 nuttig woonoppervlak 14% 48% 26% 10% 1% BKO 5% 22% 51% 12% 11% E17 nuttig woonoppervlak 8% 46% 32% 11% 4% BKO 9% 57% 20% 10% 3% E18 nuttig woonoppervlak 25% 54% 16% 3% 2% BKO 17% 46% 26% 8% 4% E19 nuttig woonoppervlak 24% 54% 18% 2% 2% BKO 3% 43% 21% 13% 21% E20/E22 nuttig woonoppervlak 4% 55% 16% 18% 7% BKO 3% 52% 24% 12% 9% E21 nuttig woonoppervlak 10% 61% 18% 7% 4% BKO 2% 74% 19% 2% 3% E37ab/E3 nuttig woonoppervlak 12% 82% 3% 2% 1% BKO 5% 42% 44% 6% 3% E37c nuttig woonoppervlak 8% 74% 15% 3% 0% BKO 0% 59% 23% 12% 5% E37de nuttig woonoppervlak 4% 67% 23% 4% 1% BKO 6% 68% 12% 11% 4% E38 nuttig woonoppervlak 10% 74% 12% 4% 0% BKO 8% 40% 19% 23% 10% E39 nuttig woonoppervlak 12% 50% 27% 9% 2% BKO 4% 60% 22% 8% 6% E40abc nuttig woonoppervlak 11% 65% 16% 5% 3% BKO 1% 31% 50% 11% 7% E40defg nuttig woonoppervlak 4% 56% 31% 8% 2% BKO 0% 80% 14% 4% 1% E41 nuttig woonoppervlak 6% 87% 5% 2% 0% BKO 0% 73% 17% 6% 3% E42 nuttig woonoppervlak 11% 77% 8% 3% 0% BKO 0% 58% 35% 4% 2% E43 nuttig woonoppervlak 1% 82% 12% 4% 1% BKO 7% 51% 24% 11% 6% nuttig woonoppervlak 13% 61% 18% 6% 2% Tabel 6 Huurklassen naar woonoppervlak < 40 m 2 40 m 2-59 m 2 60 m 2-79 m 2 80 m 2-99 m 2 >= 100 m 2 tot % 73% 8% 1% 0% 100% % 61% 29% 3% 0% 100% % 51% 35% 10% 0% 100% > 681 9% 46% 19% 21% 5% 100% 13% 65% 17% 4% 1% 100% 3 30

33 Stadsdeelprofielen - Stadsdeel West Tabel 7 Mening over de woning (rapportcijfer) koopwoningen corporatiewoningen E13/E12 8,1 6,8 7,2 7,3 E14 8,1 7,1 7,6 7,6 E15/E16 8,3 7,6 7,5 7,9 E17 8,2 7,5 7,4 7,8 E18 8,1 7,1 7,3 7,4 E19 8,0 7,5 7,3 7,6 E20/E22 8,3 7,7 7,7 8,0 E21 8,1 7,4 7,2 7,7 E37ab/E3 7,5 6,4 7,0 6,8 E37c 7,7 6,3 7,4 7,1 E37de 8,1 6,4 6,4 7,1 E38 8,0 7,2 7,0 7,6 E39 8,0 6,7 7,0 7,0 E40abc 8,0 7,1 7,2 7,5 E40defg 8,2 7,0 6,8 7,5 E41 7,8 6,4 6,5 6,9 E42 8,0 6,3 7,0 7,1 E43 8,1 7,3 7,4 7,7 8,1 7,0 7,2 7,5 Tabel 8 Mening over het onderhoud van de woning (rapportcijfer) huurwoningen koopwoningen corporatiewoningen huurwoningen E13/E12 7,9 6,4 6,1 6,9 E14 7,9 6,6 7,4 7,3 E15/E16 7,9 6,9 6,1 7,2 E17 7,8 6,9 6,3 7,1 E18 8,0 6,4 6,5 6,9 E19 7,5 7,1 6,6 7,1 E20/E22 7,9 7,1 6,4 7,4 E21 7,8 7,3 5,9 7,0 E37ab/E3 7,5 6,2 6,7 6,7 E37c 7,7 5,7 6,5 6,6 E37de 7,9 6,2 5,7 6,8 E38 7,8 6,7 6,0 7,1 E39 8,5 6,2 6,5 6,8 E40abc 7,8 6,7 6,3 7,0 E40defg 8,3 6,5 6,1 7,3 E41 7,5 5,9 5,6 6,4 E42 7,8 5,8 6,1 6,6 E43 7,9 6,6 6,3 7,1 7,8 6,5 6,2 7,0 4 31

34 Stadsdeelprofielen - Stadsdeel West Tabel 9 Koopwens huidige huurwoning door huurders corporatiewoningen huurwoningen wil kopen wil eventueel kopen wil niet kopen <= 575 6% 14% 80% 100% > % 20% 63% 100% 7% 15% 78% 100% <= 681 7% 24% 69% 100% > % 27% 60% 100% 9% 25% 67% 100% huurwoningen 8% 18% 74% 100% Tabel 10 WOZ-waardes (prijspeil 2012) per gebied en eigendomsvorm van de woning tot tot tot of meer koopwoningen 7% 45% 35% 14% 100% corporatiewoningen 8% 64% 26% 2% 100% huurwoningen 6% 62% 27% 5% 100% E13/E12 4% 58% 33% 6% 100% E14 7% 60% 26% 6% 100% E15/E16 4% 49% 42% 5% 100% E17 0% 17% 68% 15% 100% E18 5% 61% 28% 6% 100% E19 5% 56% 32% 7% 100% E20/E22 1% 23% 45% 31% 100% E21 3% 30% 52% 15% 100% E37ab/E3 17% 77% 5% 1% 100% E37c 25% 66% 8% 1% 100% E37de 1% 71% 26% 2% 100% E38 15% 73% 13% 0% 100% E39 44% 33% 22% 1% 100% E40abc 3% 67% 26% 4% 100% E40defg 2% 63% 33% 2% 100% E41 2% 88% 10% 0% 100% E42 5% 83% 11% 1% 100% E43 0% 68% 28% 4% 100% 7% 58% 29% 6% 100% 5 32

35 Stadsdeelprofielen - Stadsdeel West II Bewonerskenmerken E13/E12 36% 17% 17% 6% 8% 15% E14 29% 17% 15% 6% 12% 22% E15/E16 29% 21% 15% 4% 7% 24% E17 28% 15% 24% 5% 7% 22% E18 39% 13% 13% 8% 10% 16% E19 40% 21% 13% 7% 3% 16% E20/E22 22% 17% 8% 6% 7% 41% E21 22% 20% 21% 3% 7% 27% E37ab/E3 36% 18% 20% 6% 11% 9% E37c 34% 23% 12% 10% 8% 13% E37de 38% 14% 12% 6% 10% 20% E38 29% 25% 13% 7% 5% 21% E39 52% 17% 8% 4% 10% 9% E40abc 26% 16% 18% 8% 12% 20% E40defg 33% 13% 20% 2% 9% 24% E41 40% 14% 18% 5% 7% 16% E42 41% 15% 12% 5% 10% 17% E43 9% 24% 10% 5% 9% 43% % 18% 15% 6% 9% 21% de betrouwbaarheidsmarges liggen tussen 3% en 10% Tabel 12 Gemiddelde woonduur in jaren per eigendomscategorie en (samengestelde) buurtcombinatie Tabel 11 Inkomensgroepen (procenten) en gemiddeld inkomen (euro's) per (samengestelde) buurtcombinatie lage inkomens laag - EUgrens EU-grens ,5x modaal 1,5-2 x modaal > 2x modaal gemiddeld inkomen koopwoningen corporatiewoningen huurwoningen E13/E12 8,4 11,7 4,8 10,4 E14 6,2 12,5 8,6 9,7 E15/E16 7,6 15,3 12,9 12,3 E17 8,5 17,1 11,9 11,8 E18 6,8 10,4 11,7 10,0 E19 5,9 15,0 8,2 11,4 E20/E22 10,6 12,1 11,7 11,3 E21 9,7 17,2 14,5 13,0 E37ab/E3 5,9 11,8 15,0 11,5 E37c 4,6 13,1 10,8 10,4 E37de 5,2 7,7 14,3 8,5 E38 6,4 15,1 15,8 11,4 E39 6,0 7,7,0 7,0 E40abc 7,6 15,0 14,4 12,3 E40defg 4,8 14,1 18,1 12,4 E41 4,8 9,4 8,6 8,1 E42 8,5 12,5 9,2 10,4 E43 6,3 16,3 13,4 10,9 7,3 12,3 12,1 10,7 6 33

36 Stadsdeelprofielen - Stadsdeel West Tabel 13 Woonduur in klassen per (samengestelde) buurtcombinatie < 2,5 jaar 2,5-5,5 jaar 5,5-10,5 jaar 10,5-20,5 jaar > 20,5 jaar E13/E12 24% 21% 17% 22% 17% 100% E14 21% 26% 22% 16% 16% 100% E15/E16 19% 14% 18% 30% 18% 100% E17 18% 13% 23% 21% 24% 100% E18 20% 23% 20% 24% 13% 100% E19 22% 15% 21% 21% 21% 100% E20/E22 25% 12% 21% 23% 19% 100% E21 18% 28% 10% 20% 25% 100% E37ab/E3 17% 21% 23% 22% 18% 100% E37c 24% 20% 23% 15% 17% 100% E37de 20% 34% 21% 17% 8% 100% E38 15% 29% 20% 18% 17% 100% E39 40% 29% 5% 17% 9% 100% E40abc 24% 21% 12% 21% 21% 100% E40defg 24% 19% 21% 15% 21% 100% E41 20% 24% 27% 22% 6% 100% E42 18% 25% 24% 18% 16% 100% E43 23% 20% 22% 18% 17% 100% 22% 22% 19% 20% 17% 100% Tabel 14 Locatie vorige woning naar woonduur < 2,5 jaar 2,5 jaar en meer in dezelfde buurt 11% 23% 20% in zelfde stadsdeel, andere buurt 12% 12% 12% in Amsterdam, ander stadsdeel 47% 47% 47% elders in Nederland 24% 15% 17% in het buitenland 6% 2% 3% woon hier al sinds mijn geboorte - 1% 0% 100% 100% 100% III Kenmerken recente instromers Tabel 15 Locatie vorige woning recente instromers en zittende bewoners instromers zittende bewoners in dezelfde buurt - 24% 20% in zelfde stadsdeel, andere buurt - 14% 12% in Amsterdam, ander stadsdeel 61% 45% 48% elders in Nederland 31% 14% 17% in het buitenland 8% 2% 3% woon hier al sinds mijn geboorte - 1% 1% 100% 100% 100% Tabel 16 Gemiddeld inkomen van de instromers en zittende bewoners instromers zittende bewoners

37 Stadsdeelprofielen - Stadsdeel West Tabel 17 Recente instromers en zittende bewoners naar inkomensgroepen instromers zittende bewoners lage inkomens 26% 34% 32% laag - EU-grens 21% 17% 18% EU-grens % 15% 15% ,5x modaal 6% 6% 6% 1,5-2 x modaal 7% 9% 9% > 2x modaal 27% 20% 21% 100% 100% 100% Tabel 18 Vorige woonsituatie recente instromers en zittende bewoners instromers zittende bewoners op kamers/studentenwoning 22% 12% 14% inwonend bij ouders/familie/vrienden 23% 17% 18% zelfstandige huurwoning van particulier 19% 27% 26% zelfstandige huurwoning van woningcorporatie 16% 29% 27% koopwoning 12% 8% 9% anders/weet niet 7% 6% 6% 100% 100% 100% Tabel 19 Leeftijdsgroep recente instromers en zittende bewoners instromers zittende bewoners jaar 25% 3% 7% jaar 43% 21% 25% jaar 14% 14% 14% jaar 8% 20% 18% jaar 7% 28% 25% >= 65 jaar 2% 14% 12% 100% 100% 100% Tabel 20 Opleidingsniveau recente instromers en zittende bewoners instromers zittende bewoners lager onderwijs 4% 3% 3% lager middelbaar 9% 28% 25% hoger middelbaar 34% 30% 31% HBO/WO 54% 39% 41% 100% 100% 100% Tabel 21 Inkomensgroepen naar eigendomsvorm van de woning koopwoningen corporatiewoningen woningen lage inkomens 5% 67% 27% 100% laag - EU-grens 23% 43% 34% 100% EU-grens % 30% 28% 100% ,5x modaal 43% 30% 27% 100% 1,5-2 x modaal 52% 21% 27% 100% > 2x modaal 66% 10% 24% 100% de betrouwbaarheidsmarges voor deze percentages liggen tussen de 2 en

38 Stadsdeelprofielen - Stadsdeel West Tabel 22 Inkomensgroepen naar huurklassen (alleen huurders) tot > 930 lage inkomens 55% 43% 41% 16% 7% laag - EU-grens 22% 23% 23% 6% 9% EU-grens % 14% 11% 11% 16% ,5x modaal 3% 6% 6% 14% 3% 1,5-2 x modaal 5% 7% 4% 14% 10% > 2x modaal 3% 8% 14% 37% 55% 100% 100% 100% 100% 100% Tabel 23 Omvang woningvoorraad en inkomensgroepen (abs.) woningvoorraad huur tot huur huur huur > koop lage inkomens laag - EU-grens inkomen EU-grens ,5x modaal ,5-2 x modaal > 2x modaal huur ja 43% 22% 35% nee 57% 78% 65% 100% 100% 100% Tabel 25 Netto huurquote Tabel 24 Gebruik huurtoeslag (in procenten van alle huurwoningen) corporatiehuur corporatiehuur huur tot 15% 14% 14% 14% 15 tot 25% 42% 39% 41% 25 tot 35% 30% 30% 30% 35% of meer 14% 16% 15% 100% 100% 100% 9 36

39 Stadsdeelprofielen - Stadsdeel West IV Verhuiswensen Tabel 26 Verhuisgeneigdheid wil verhuizen binnen 2 jaar wil eventueel verhuizen binnen 2 jaar wil niet verhuizen E13/E12 28% 34% 38% 100% E14 25% 38% 37% 100% E15/E16 28% 33% 38% 100% E17 20% 39% 41% 100% E18 33% 28% 39% 100% E19 21% 37% 42% 100% E20/E22 13% 40% 47% 100% E21 23% 36% 41% 100% E37ab/E3 34% 33% 33% 100% E37c 33% 36% 32% 100% E37de 33% 41% 27% 100% E38 24% 39% 37% 100% E39 36% 22% 41% 100% E40abc 25% 37% 38% 100% E40defg 29% 33% 38% 100% E41 36% 39% 25% 100% E42 28% 36% 36% 100% E43 30% 30% 39% 100% 27% 35% 38% 100% Tabel 27 Verhuisredenen te kleine woning 45% wil mooier/beter wonen 38% omstandigheden in huishouden (samenwonen, gezinsuitbreiding, scheiding, overlijden) 37% geen of een te kleine tuin/balkon 25% woningtype 15% omstandigheden in werk of studie 14% financiële situatie 14% slechte kwaliteit woning 14% woning niet gelijkvloers/te veel trappen 12% wil huur ipv koop of koop ipv huur 12% buurt bevalt niet (meer) 9% huurcontract loopt af 5% wil dichter bij familie/vrienden wonen 5% te grote woning 0% woning wordt gesloopt 0% woning is te duur 0% anders 16% 261% het percentage is meer dan 100% omdat respondenten meerdere antwoorden kunnen invullen Tabel 28 Voorkeur verhuisgeneigden huur of koop voorkeur voor kopen 41% voorkeur voor huren 40% geen voorkeur 19% 100% 10 37

40 Stadsdeelprofielen - Stadsdeel West Tabel 29 Huidige en gewenste huurprijs van verhuisgeneigden met voorkeur voor een huurwoning gemiddelde huidige huur 444 gemiddelde huur toekomstige woning 580 Tabel 30 Maximum gewenste koopsom door verhuisgeneigden met voorkeur voor een koopwoning < % tot % tot % tot % > % 100% Tabel 31 Locatievoorkeur verhuisgeneigden in Amsterdam blijven 76% elders in Nederland 10% buiten Nederland 4% geen voorkeur 10% 100% Tabel 32 Locatievoorkeur verhuisgeneigden met voorkeur voor Amsterdam bij voorkeur in eigen buurt 40% bij voorkeur in eigen stadsdeel blijven, andere buurt 15% bij voorkeur naar een ander stadsdeel 19% weet niet/geen voorkeur 26% niet van toepassing, wil weg uit Amsterdam 0% 100% 11 38

41 Stadsdeelprofielen - Stadsdeel West Tabel 33 Verhuisgeneigden naar huishoudenstype, inkomen, opleidingsniveau en leeftijdsgroep wil eventueel wil verhuizen binnen 2 jaar verhuizen binnen 2 jaar wil niet verhuizen soort huishouden doelgroep opleidingsniveau leeftijd alleenstaand 24% 37% 39% 100% stel zonder kinderen 26% 37% 37% 100% eenoudergezin 34% 31% 34% 100% stel met kind(eren) 34% 28% 38% 100% overig 35% 40% 25% 100% lage inkomens 25% 32% 43% 100% laag - EU-grens 25% 39% 36% 100% EU-grens % 39% 34% 100% ,5x modaal 28% 41% 30% 100% 1,5-2 x modaal 32% 37% 31% 100% > 2x modaal 25% 40% 35% 100% lager onderwijs 24% 34% 42% 100% lager middelbaar 25% 26% 49% 100% hoger middelbaar 29% 34% 38% 100% HBO/WO 28% 42% 30% 100% jaar 38% 44% 18% 100% jaar 31% 44% 25% 100% jaar 34% 36% 30% 100% jaar 23% 33% 44% 100% jaar 23% 26% 51% 100% jaar 16% 25% 59% 100% 75 jaar en ouder 7% 25% 68% 100% V Leefbaarheid Tabel 34 Buurtvoorkeur verhuisgeneigden grootstedelijk: centrum van een grote stad met veel winkels, horeca- en uitgaansgelegenheden, bedrijven en kantoren 27% rustig stedelijk: een omgeving waar vooral gewoond wordt, nabij het centrum 22% gevarieerd: historisch gevarieerde laagbouw in of bij het centrum van een stad of dorp 18% wonen-winkels-werken: appartement dichtbij (winkel) centrum in de wijk 17% woonwijk: eengezinswoning in een wijk waar vooral gewoond wordt 5% landelijk: wonen in het landelijk gebied met weinig woningen 5% ruim wonen: een wijk met woningen op ruime kavels en veel ruimte tussen de woningen 4% recreatief: met veel ruimte tussen de recreatieve voorzieningen als golfbaan, water of bos 1% 100% 12 39

42 Stadsdeelprofielen - Stadsdeel West Tabel 35 De mate waarin voorzieningen belangrijk zijn voor de buurt waarin men wil gaan wonen winkels voor dagelijkse boodschappen 8,3 groenvoorzieningen/park 8,0 openbaar vervoermogelijkheden 7,9 zorgvoorzieningen (zoals huisarts) 7,1 aantrekkelijke horeca 7,0 sportgelegenheden 6,3 parkeermogelijkheden 6,3 speelvoorzieningen 5,0 basisscholen 5,0 buurthuizen/wijkcentra 4,4 oordeel loopt van 1 (onbelangrijk) tot 10 (belangrijk) Tabel 36 Gewenste verbeteringen woonomgeving schoonhouden straten en stoepen 41% onderhoud/verbeteren bestaande woningen 29% meer parkeergelegenheid 26% veiligheid 24% onderhoud straten en stoepen 23% meer winkels 22% schoonhouden groen 22% onderhoud groen 17% anders 24% niets te verbeteren 9% 238% het percentage is meer dan 100% omdat respondenten meerdere antwoorden kunnen invullen Tabel 37 Ingeschatte hulpvaardigheid van buurtgenoten bij graffiti, ruzie op straat, inbraak E13/E12 2,8 E14 2,8 E15/E16 2,9 E17 2,8 E18 2,7 E19 2,6 E20/E22 3,0 E21 2,9 E37ab/E3 2,5 E37c 2,6 E37de 2,7 E38 2,8 E39 2,5 E40abc 2,8 E40defg 2,8 E41 2,5 E42 2,5 E43 2,9 2,7 de score loopt van 1 (buurtgenoten doen niets) tot 4 (buurtgenoten doen zeker iets) 13 40

43 Stadsdeelprofielen 4Stadsdeel Nieuw-West 41

44 Stadsdeelprofielen - Stadsdeel Nieuw-West Stadsdeel Nieuw-West I Woningvoorraad Tabel 1 Omvang woningvoorraad naar eigendomscategorie per (samengestelde) buurtcombinatie koopwoningen corporatiewoningen huurwoningen F76 28% 67% 5% 100% F77 24% 72% 4% 100% F78(F75) 22% 70% 8% 100% F79 48% 52% 0% 100% F81 27% 63% 10% 100% F82 31% 62% 7% 100% F83 45% 52% 4% 100% F84/F80 58% 29% 13% 100% F85abc 35% 44% 21% 100% F85defg 21% 70% 9% 100% F86 20% 53% 28% 100% F87 28% 46% 26% 100% F88 51% 21% 28% 100% 32% 55% 13% 100% de betrouwbaarheidsmarges liggen tussen 3% en 10% Tabel 2 Omvang huurvoorraad in vier klassen tot > 681 F76 60% 31% 6% 2% 100% F77 62% 29% 7% 2% 100% F78(F75) 35% 32% 21% 12% 100% F79 0% 23% 40% 37% 100% F81 48% 43% 7% 2% 100% F82 23% 47% 15% 15% 100% F83 45% 40% 8% 7% 100% F84/F80 21% 33% 25% 21% 100% F85abc 28% 48% 16% 7% 100% F85defg 22% 48% 19% 10% 100% F86 28% 29% 13% 29% 100% F87 29% 35% 15% 21% 100% F88 1% 24% 23% 52% 100% 36% 36% 14% 14% 100% de betrouwbaarheidsmarges liggen tussen 3% en 10% Tabel 3 Verdeling huurvoorraad naar huurklassen en eigendomscategorie als percentage van de totale woningvoorraad tot > 681 corporatiewoningen 40% 41% 14% 5% 100% huur 13% 15% 14% 58% 100% koopwoningen 36% 36% 14% 14% 100% Tabel 4 Kameraantal in vier klassen 1/ kameraantal 14% 37% 38% 11% 100% 1 42

45 Stadsdeelprofielen - Stadsdeel Nieuw-West Tabel 5 Nuttig woonoppervlak en BKO volgens STIF < 40 m 2 40 m 2-59 m 2 60 m 2-79 m 2 80 m 2-99 m 2 >= 100 m 2 BKO 12% 38% 35% 13% 2% F76 nuttig woonoppervlak 18% 63% 17% 2% 0% BKO 16% 26% 39% 14% 5% F77 nuttig woonoppervlak 22% 46% 27% 5% 1% BKO 3% 17% 43% 22% 16% F78(F75) nuttig woonoppervlak 4% 44% 34% 14% 4% BKO 0% 0% 12% 37% 50% F79 nuttig woonoppervlak 0% 12% 45% 33% 10% BKO 4% 22% 48% 14% 12% F81 nuttig woonoppervlak 6% 60% 23% 8% 4% BKO 1% 11% 37% 27% 24% F82 nuttig woonoppervlak 2% 35% 36% 18% 8% BKO 0% 35% 27% 25% 13% F83 nuttig woonoppervlak 1% 60% 25% 12% 2% BKO 0% 1% 23% 28% 48% F84/F80 nuttig woonoppervlak 0% 14% 35% 26% 25% BKO 5% 15% 34% 24% 22% F85abc nuttig woonoppervlak 8% 39% 31% 14% 8% BKO 5% 16% 46% 17% 16% F85defg nuttig woonoppervlak 9% 45% 25% 16% 5% BKO 5% 16% 37% 33% 10% F86 nuttig woonoppervlak 9% 32% 50% 8% 2% BKO 10% 3% 36% 32% 19% F87 nuttig woonoppervlak 10% 30% 37% 18% 4% BKO 0% 0% 8% 50% 42% F88 nuttig woonoppervlak 0% 2% 56% 32% 10% BKO 5% 16% 35% 24% 20% nuttig woonoppervlak 7% 38% 33% 14% 7% Tabel 6 Huurklassen naar woonoppervlak < 40 m 2 40 m 2-59 m 2 60 m 2-79 m 2 80 m 2-99 m 2 >= 100 m 2 tot % 66% 7% 1% 0% 100% % 57% 32% 7% 0% 100% % 29% 56% 10% 4% 100% > 681 0% 12% 52% 30% 6% 100% 11% 50% 29% 8% 2% 100% 2 43

46 Stadsdeelprofielen - Stadsdeel Nieuw-West Tabel 7 Mening over de woning (rapportcijfer) koopwoningen corporatiewoningen F76 7,9 6,1 7,1 6,8 F77 8,1 6,5 6,6 7,0 F78(F75) 8,1 6,7 7,6 7,1 F79 8,0 7,7-7,8 F81 8,3 7,1 7,3 7,6 F82 8,1 6,9 7,4 7,4 F83 7,7 6,8 7,0 7,4 F84/F80 8,3 7,9 7,0 8,0 F85abc 8,4 7,1 5,7 7,5 F85defg 8,3 6,7 7,2 7,3 F86 7,7 6,5 7,5 7,1 F87 8,4 6,7 7,8 7,6 F88 8,3 8,0 7,8 8,2 8,2 6,8 7,3 7,4 Tabel 8 Mening over het onderhoud van de woning (rapportcijfer) huurwoningen koopwoningen corporatiewoningen huurwoningen F76 7,7 6,0 6,9 6,6 F77 7,8 6,0 6,1 6,6 F78(F75) 8,3 6,2 7,6 6,9 F79 8,0 6,1-7,0 F81 7,9 6,8 6,9 7,2 F82 8,3 6,5 7,3 7,2 F83 7,7 6,1 7,5 7,1 F84/F80 8,2 7,5 6,9 7,9 F85abc 8,0 6,7 4,6 7,0 F85defg 8,1 6,4 6,5 6,9 F86 8,0 6,1 6,8 6,8 F87 8,5 6,1 7,6 7,4 F88 8,1 7,2 7,6 7,9 8,1 6,4 6,9 7,1 Tabel 9 Koopwens huidige huurwoning door huurders corporatiewoningen huurwoningen wil kopen wil eventueel kopen wil niet kopen <= 575 5% 4% 91% 100% > % 9% 81% 100% 6% 5% 89% 100% <= 681 6% 6% 88% 100% > % 19% 62% 100% 14% 13% 73% 100% huurwoningen 7% 6% 86% 100% 3 44

47 Stadsdeelprofielen - Stadsdeel Nieuw-West Tabel 10 WOZ-waardes (prijspeil 2012) per gebied en eigendomsvorm van de woning tot tot tot of meer koopwoningen 10% 36% 46% 8% 100% corporatiewoningen 49% 43% 8% 0% 100% huurwoningen 24% 49% 26% 2% 100% F76 54% 42% 4% 0% 100% F77 56% 36% 7% 0% 100% F78(F75) 25% 61% 14% 0% 100% F79 0% 26% 67% 7% 100% F81 48% 38% 13% 2% 100% F82 36% 39% 24% 1% 100% F83 58% 35% 7% 0% 100% F84/F80 2% 35% 49% 15% 100% F85abc 36% 33% 26% 6% 100% F85defg 22% 67% 11% 1% 100% F86 25% 57% 17% 1% 100% F87 44% 23% 30% 4% 100% F88 0% 35% 58% 6% 100% 33% 41% 23% 3% 100% II Bewonerskenmerken Tabel 11 Inkomensgroepen (procenten) en gemiddeld inkomen (euro's) per (samengestelde) buurtcombinatie lage inkomens laag - EUgrens EU-grens ,5x modaal 1,5-2 x modaal > 2x modaal gemiddeld inkomen F76 40% 19% 15% 6% 14% 6% F77 47% 13% 19% 6% 10% 5% F78(F75) 33% 22% 16% 4% 12% 12% F79 21% 5% 6% 10% 17% 41% F81 33% 26% 17% 6% 3% 16% F82 34% 13% 14% 6% 16% 17% F83 29% 17% 20% 10% 16% 7% F84/F80 13% 13% 18% 7% 14% 34% F85abc 24% 27% 17% 2% 8% 23% F85defg 40% 22% 13% 6% 7% 12% F86 35% 15% 16% 11% 7% 15% F87 29% 12% 19% 9% 5% 26% F88 13% 14% 19% 10% 11% 33% % 17% 17% 7% 10% 18%

Fact sheet Wonen in Almere. Kerncijfers

Fact sheet Wonen in Almere. Kerncijfers Fact sheet Wonen in Kerncijfers SRA- Noord SRA-Zuid Amsterdam* huishoudens (abs. bron: CBS/OIS) 8.79 43.2 4.9.8 Woningvoorraad (abs. bron: CBS/OIS) 78.33 42.93 4.347 47.9 Aantal respondenten enquête..73.77

Nadere informatie

Fact sheet Wonen in Amstelveen. Kerncijfers

Fact sheet Wonen in Amstelveen. Kerncijfers Fact sheet Wonen in Amstelveen Kerncijfers Amstelveen SRA- Noord SRA-Zuid Amsterdam* totaal huishoudens (abs. bron: CBS/OIS) 42.33 43.2 4. 3.8 Woningvoorraad (abs. bron: CBS/OIS) 42.73 42.3 4.347 4. Aantal

Nadere informatie

Fact sheet Wonen in Zaanstad (2015) Kerncijfers

Fact sheet Wonen in Zaanstad (2015) Kerncijfers Fact sheet Wonen in (5) Kerncijfers SRA- Noord SRA-Zuid Amsterdam* huishoudens (abs. bron: CBS/OIS)) 67.56.62 6.59 9.8 Woningvoorraad (abs. bron: CBS/OIS) 66.59 2.9 6.7 7.9 Aantal respondenten enquête.58

Nadere informatie

RESULTATEN WOONONDERZOEK PURMEREND UPDATE MAART 2015

RESULTATEN WOONONDERZOEK PURMEREND UPDATE MAART 2015 Inhoud 1. Woningvoorraad 2 2. Huishoudens 4 3. Huishoudens in woningen 5 4. Verhuizingen 8 5. Verhuiswensen doorstromers 10 6. Verhuiswensen starters 14 7. Woonruimteverdeling 15 Inleiding Er is heel veel

Nadere informatie

Wonen in Amsterdam 2011 Eerste resultaten

Wonen in Amsterdam 2011 Eerste resultaten Gemeente Amsterdam Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties Wonen in Amsterdam 2011 Eerste resultaten November 2012 Continuïteit in ontwikkeling woningmarkt, stabilisatie inkomens Centraal in het onderzoek

Nadere informatie

Wonen in Amsterdam 2013 Eerste resultaten

Wonen in Amsterdam 2013 Eerste resultaten Gemeente Amsterdam Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties Wonen in Amsterdam 2013 Eerste resultaten December 2013 Centraal in het onderzoek Wonen in Amsterdam staat de verhouding tussen de woningmarktsegmenten

Nadere informatie

FACTSHEET OUDEREN EN WONEN PURMEREND APRIL 2015

FACTSHEET OUDEREN EN WONEN PURMEREND APRIL 2015 FACTSHEET OUDEREN EN WONEN PURMEREND APRIL 2015 Kaartje concentraties 75+ 1 team Beleidsonderzoek en Informatiemanagement Inleiding Op 23 maart 2015 startte het Woondebat met een open bijeenkomst. Doel

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Kerncijfers over wonen. 2. Betaalbaarheid. 3. Bewegingen op de woningmarkt. 4. Kwaliteit van de woning. 5.

Inhoudsopgave. 1. Kerncijfers over wonen. 2. Betaalbaarheid. 3. Bewegingen op de woningmarkt. 4. Kwaliteit van de woning. 5. Provincie Gelderland, 2015 Inhoudsopgave 1. Kerncijfers over wonen 1.1 Huisvestingssituatie 1.2 Samenstelling huishoudens 1.3 Kenmerken woningvoorraad 1.4 Woonsituatie huishoudens 2. Betaalbaarheid 2.1

Nadere informatie

Tabellen en figuren Verkoop sociale huurwoningen. Jaarbericht 2016. 16 Jaarbericht 2016 // Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties

Tabellen en figuren Verkoop sociale huurwoningen. Jaarbericht 2016. 16 Jaarbericht 2016 // Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties Tabellen en figuren Verkoop sociale huurwoningen Jaarbericht 2016 16 Jaarbericht 2016 // Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties Amsterdam in cijfers 2016 Deze tabellen en figuren horen bij het Jaarbericht

Nadere informatie

3.4 Liever in de eigen gemeente blijven

3.4 Liever in de eigen gemeente blijven Gemeente Amsterdam, Bureau Onderzoek en Statistiek Figuur 3.8 Redenen om wel te verhuizen, naar roltrapgroep (procenten, meerdere antwoorden mogelijk, vervolg) 35-54 jaar zonder kinderen huurcontract loopt

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Kerncijfers over wonen. 2. Betaalbaarheid. 3. Bewegingen op de woningmarkt. 4. Kwaliteit van de woning. 5.

Inhoudsopgave. 1. Kerncijfers over wonen. 2. Betaalbaarheid. 3. Bewegingen op de woningmarkt. 4. Kwaliteit van de woning. 5. Gelderse regio Noord-Veluwe, 2015 Inhoudsopgave 1. Kerncijfers over wonen 1.1 Huisvestingssituatie 1.2 Samenstelling huishoudens 1.3 Kenmerken woningvoorraad 1.4 Woonsituatie huishoudens 2. Betaalbaarheid

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Kerncijfers over wonen. 2. Betaalbaarheid. 3. Bewegingen op de woningmarkt. 4. Kwaliteit van de woning. 5.

Inhoudsopgave. 1. Kerncijfers over wonen. 2. Betaalbaarheid. 3. Bewegingen op de woningmarkt. 4. Kwaliteit van de woning. 5. Gelderse regio Stadsregio Arnhem/Nijmegen, 2015 Inhoudsopgave 1. Kerncijfers over wonen 1.1 Huisvestingssituatie 1.2 Samenstelling huishoudens 1.3 Kenmerken woningvoorraad 1.4 Woonsituatie huishoudens

Nadere informatie

Woonwensen middeninkomensgroepen in werkgebied QuaWonen

Woonwensen middeninkomensgroepen in werkgebied QuaWonen Woonwensen middeninkomensgroepen in werkgebied QuaWonen Rapport 16 november 2011 Woonwensen middeninkomensgroepen in werkgebied QuaWonen Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van: QuaWonen Auteurs: Dr.

Nadere informatie

CIJFEROPBRENGST WOONDEBAT NOVEMBER team Beleidsonderzoek en Informatiemanagement

CIJFEROPBRENGST WOONDEBAT NOVEMBER team Beleidsonderzoek en Informatiemanagement CIJFEROPBRENGST WOONDEBAT NOVEMBER 2015 team Beleidsonderzoek en Informatiemanagement Cijferopbrengst woondebat 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting 2 2. Inleiding 5 3. Ontwikkeling bevolking en woningvoorraad

Nadere informatie

Conclusies woningbehoefteonderzoek Reduzum

Conclusies woningbehoefteonderzoek Reduzum Conclusies woningbehoefteonderzoek Reduzum De enquête geeft een goed beeld van de woonwensen van de bevolking, vanwege de grote respons en de goede verdeling over de verschillende leeftijden en type bewoners.

Nadere informatie

Wonen in Amsterdam 2015 Eerste resultaten woningmarkt

Wonen in Amsterdam 2015 Eerste resultaten woningmarkt Gemeente Amsterdam Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties Wonen in Amsterdam Eerste resultaten woningmarkt Maart 2016 Centraal in het onderzoek Wonen in Amsterdam staat de verhouding tussen de woningmarktsegmenten

Nadere informatie

Verhuisplannen en woonvoorkeuren

Verhuisplannen en woonvoorkeuren Verhuisplannen en woonvoorkeuren Burgerpeiling Woon- en Leefbaarheidsmonitor Eemsdelta 2015 Bevolkingsdaling ontstaat niet alleen door demografische ontwikkelingen, zoals ontgroening en vergrijzing of

Nadere informatie

Wonen in Amsterdam 2011 Leefbaarheid

Wonen in Amsterdam 2011 Leefbaarheid Gemeente Amsterdam Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties Colofon Uitgave Dienst Wonen, Zorg en Samenleven Amsterdam Datum Juli 2013 Auteurs San Yin Kan, Jan Düker en Kees Dignum Begeleidingsgroep

Nadere informatie

Omnibusenquête Deelrapport wonen

Omnibusenquête Deelrapport wonen Omnibusenquête 2016 Deelrapport wonen Omnibusenquête 2016 Deelrapport wonen Omnibusenquête 2016 deelrapport wonen Zoetermeer, 17 mei 2017 Gemeente Zoetermeer Afdeling Juridische Aangelegenheden & Bestuursondersteuning

Nadere informatie

Wonen in Amsterdam 2015 Leefbaarheid

Wonen in Amsterdam 2015 Leefbaarheid Gemeente Amsterdam Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties Wonen in Amsterdam 2015 Leefbaarheid Januari 2016 Amsterdammers geven hun buurt gemiddeld een 7,5 Sterkste stijgers in Oost en West; drie

Nadere informatie

Woningbehoeftenonderzoek Hoeksche Waard woonwensen in beeld

Woningbehoeftenonderzoek Hoeksche Waard woonwensen in beeld woonwensen in beeld Verdieping Gemeente Strijen T.b.v. Samenwerkingsorgaan De Hoeksche Waard November 21 Onderzoeksverantwoording Respons RESPONS STRIJEN TELEFONISCH ONLINE 539 TOTAAL 539 In totaal zijn

Nadere informatie

WOONTEVREDENHEID 2011

WOONTEVREDENHEID 2011 WOONTEVREDENHEID 2011 Colofon Dit is een onderzoeksrapportage gemaakt door: Team Onderzoek en Statistiek Te downloaden op www.lelystad.nl/onderzoek onder de kop publicaties, burger- en panelpeilingen Gemeente

Nadere informatie

Fact sheet. Dienst Wonen, Zorg en Samenleven. Eigen woningbezit 1e en 2e generatie allochtonen. Aandeel stijgt, maar afstand blijft

Fact sheet. Dienst Wonen, Zorg en Samenleven. Eigen woningbezit 1e en 2e generatie allochtonen. Aandeel stijgt, maar afstand blijft Dienst Wonen, Zorg en Samenleven Fact sheet nummer 1 januari 211 Eigen woningbezit 1e en Aandeel stijgt, maar afstand blijft Het eigen woningbezit in Amsterdam is de laatste jaren sterk toegenomen. De

Nadere informatie

15 Jaarbericht 2015 // Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties

15 Jaarbericht 2015 // Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties Jaarbericht 2015 Amsterdam in cijfers 2015 Deze tabellen horen bij het Jaarbericht 2015 van de Federatie. De tabellen in dit jaarbericht zijn grotendeels gebaseerd op de databank van de Federatie. Hierbij

Nadere informatie

Onderzoek Houten Jongeren en Wonen

Onderzoek Houten Jongeren en Wonen Onderzoek Houten Jongeren en Wonen Juni 2007 www.adv-mr.com Utrechtseweg 101, 3702 AB Zeist Inhoud Inleiding Vanuit woonstichting Viveste en de gemeente Houten is een behoefte aan onderzoek naar de woonwensen

Nadere informatie

Wonen in Amsterdam 2013 Verhuiswensen

Wonen in Amsterdam 2013 Verhuiswensen Gemeente Amsterdam Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties Colofon Uitgave Dienst Wonen, Zorg en Samenleven Amsterdam Datum November 2014 Auteur Kees Dignum Grafische vormgeving Arie de Zeeuw In opdracht

Nadere informatie

Tabellen en figuren Verkoop sociale huurwoningen. Jaarbericht Jaarbericht 2017 // Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties

Tabellen en figuren Verkoop sociale huurwoningen. Jaarbericht Jaarbericht 2017 // Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties Tabellen en figuren Verkoop sociale huurwoningen Jaarbericht 2017 17 Jaarbericht 2017 // Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties Amsterdam in cijfers 2017 Deze tabellen en figuren horen bij het Jaarbericht

Nadere informatie

Wonen in Amsterdam 2013 Stand van zaken

Wonen in Amsterdam 2013 Stand van zaken Gemeente Amsterdam Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties Colofon Uitgave Dienst Wonen, Zorg en Samenleven Amsterdam Datum Juni 2014 Auteurs Kees Dignum en San Yin Kan Begeleidingsgroep Vertegenwoordigers

Nadere informatie

Rapportage WoON Analyse van Utrechtse woningmarkt o.b.v. Woononderzoek Nederland Utrecht.nl/onderzoek

Rapportage WoON Analyse van Utrechtse woningmarkt o.b.v. Woononderzoek Nederland Utrecht.nl/onderzoek Rapportage WoON 2015 Analyse van Utrechtse woningmarkt o.b.v. Woononderzoek Nederland 2015 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030-286

Nadere informatie

Woningmarktonderzoek kleine kernen Gemeente Oirschot

Woningmarktonderzoek kleine kernen Gemeente Oirschot Woningmarktonderzoek kleine kernen Gemeente Oirschot Bureau Bestuursinformatie & Onderzoek Gemeente Eindhoven Afdeling Onderzoek en Statistiek Gemeente Helmond Juli 2006 Inhoud: Oirschot... 1 Inwoners

Nadere informatie

Verhuisonderzoek Drechtsteden 2007/2008

Verhuisonderzoek Drechtsteden 2007/2008 Verhuisonderzoek Drechtsteden 2007/2008 Tabellenboek Onderzoekcentrum Drechtsteden dr. B.J.M. van der Aa drs. J.M.A. Schalk november 2009 Colofon Opdrachtgever Tekst Drukwerk Informatie Bureau Drechtsteden

Nadere informatie

RUIMTE VOOR WONEN Het SCHEEFWONEN in Den Haag in beeld

RUIMTE VOOR WONEN Het SCHEEFWONEN in Den Haag in beeld Onderzoeksrapport Directie Beleid, Stafafdeling Onderzoek RUIMTE VOOR WONEN Het SCHEEFWONEN in Den Haag in beeld COLOFON Uitgave Gemeente Den Haag DSO / Beleid / Onderzoek maart 2011 Druk Gemeente Den

Nadere informatie

Koopwoning Corporatiewoning Particuliere huurwoning Deurne Metropoolregio Eindhoven Nederland

Koopwoning Corporatiewoning Particuliere huurwoning Deurne Metropoolregio Eindhoven Nederland In dit gemeentelijke rapport worden gegevens gepresenteerd op gemeentelijk- en wijk niveau. Daarbij wordt ingegaan op de samenstelling van de woningvoorraad en de samenstelling van de bevolking. Vervolgens

Nadere informatie

Woningbehoeftenonderzoek Hoeksche Waard woonwensen in beeld

Woningbehoeftenonderzoek Hoeksche Waard woonwensen in beeld woonwensen in beeld Verdieping Gemeente Cromstrijen T.b.v. Samenwerkingsorgaan De Hoeksche Waard November 2010 Onderzoeksverantwoording Respons RESPONS TOTAAL KLAASWAAL NUMANSDORP TELEFONISCH 44 8 36 ONLINE

Nadere informatie

Lokale Monitor Wonen Gemeente Lelystad ( )

Lokale Monitor Wonen Gemeente Lelystad ( ) Lokale Monitor Wonen Gemeente Lelystad (15-2-2017) INLEIDING De betaalbaarheid van woningen en de verdeling van de woningvoorraad staan hoog op de lokale agenda voor bestuurders van gemeenten, woningcorporaties

Nadere informatie

15 Jaarbericht 2015 // Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties

15 Jaarbericht 2015 // Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties Jaarbericht 2015 Amsterdam in cijfers 2015 Deze tabellen horen bij het Jaarbericht 2015 van de Federatie. De tabellen in dit jaarbericht zijn grotendeels gebaseerd op de databank van de Federatie. Hierbij

Nadere informatie

Brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst

Brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst 27926 Huurbeleid Nr. 216 Herdruk 1 Brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 maart 2014 Hierbij doe ik u het volgende toekomen:

Nadere informatie

De particuliere huursector en zijn bewoners

De particuliere huursector en zijn bewoners Fact sheet juli 2008 Gemeente Amsterdam Dienst Wonen De particuliere huursector en zijn bewoners woningen binnen de ring voor de jonge, hoogopgeleide Nederlanders Inleiding Huisjesmelkers, torenhoge huurprijzen

Nadere informatie

Resultaten peiling Enschedepanel Woonwensen en bouwkavels

Resultaten peiling Enschedepanel Woonwensen en bouwkavels Resultaten peiling Enschedepanel Woonwensen en bouwkavels Inleiding Onder de leden van het EnschedePanel is in maart/april 2017 een enquête gehouden. Deze vragenlijst is ook opengesteld voor niet-leden.

Nadere informatie

Verkoop door woningcorporaties

Verkoop door woningcorporaties 2 14 Ruim 22.000 corporatiewoningen verkocht Vanaf 199 tot en met de eerste helft van 14 hebben de woningcorporaties ruim 22.000 bestaande woningen verkocht aan particulieren. Het aantal verkopen kwam

Nadere informatie

geen keuze 30% huur woning 21%

geen keuze 30% huur woning 21% Woonspoor Tot eind 2011 hebben 591 mensen de digitale enquête op woonspoor.nl ingevuld. Doel van de enquête is inzicht te krijgen in de huidige woonwensen en te kijken of deze woonwensen te vertalen zijn

Nadere informatie

WOONWENSENONDERZOEK PARKSTAD LIMBURG 2008-2009

WOONWENSENONDERZOEK PARKSTAD LIMBURG 2008-2009 WOONWENSENONDERZOEK PARKSTAD LIMBURG 2008-2009 RAPPORTAGE WOONWENSENONDERZOEK PARKSTAD LIMBURG 2008 2009 Uitgevoerd in opdracht van Parkstad Limburg Door: Datum: Ikwileenanderewoning.nl, 13 09 2009 Woonplein

Nadere informatie

1. VOORRAAD. Samenstelling woningvoorraad in %

1. VOORRAAD. Samenstelling woningvoorraad in % In dit gemeentelijke rapport worden gegevens gepresenteerd op gemeentelijk- en wijk niveau. Daarbij wordt ingegaan op de samenstelling van de woningvoorraad en de samenstelling van de bevolking. Vervolgens

Nadere informatie

Wonen in Amsterdam 2011 Woonwensen en verhuisgedrag

Wonen in Amsterdam 2011 Woonwensen en verhuisgedrag Gemeente Amsterdam Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties Colofon Uitgave Dienst Wonen, Zorg en Samenleven Amsterdam Datum September 2013 Auteur Kees Dignum Begeleidingsgroep Vertegenwoordigers van

Nadere informatie

Uitwerking enquête Woonbehoefte Wessem 2014.

Uitwerking enquête Woonbehoefte Wessem 2014. Uitwerking enquête Woonbehoefte Wessem 2014. Binnen welke leeftijdscategorie valt u? (Er kunnen meerdere lijsten per gezin worden ingevuld. Zie ook www.dorpsraadwessem.nl) 18-25/ 2 25-35/ 8 35-45/ 12 45-55/

Nadere informatie

Wonen in Amsterdam 2011 Stand van zaken

Wonen in Amsterdam 2011 Stand van zaken Gemeente Amsterdam Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties Colofon Uitgave Dienst Wonen, Zorg en Samenleven Amsterdam Datum November 2012 Auteurs Kees Dignum en San Yin Kan Begeleidingsgroep Vertegenwoordigers

Nadere informatie

30,3 29,2. Koopwoningen Corporatiewoningen Particuliere huurwoningen Heeze-Leende Metropoolregio Eindhoven Nederland

30,3 29,2. Koopwoningen Corporatiewoningen Particuliere huurwoningen Heeze-Leende Metropoolregio Eindhoven Nederland In dit gemeentelijke rapport worden gegevens gepresenteerd op gemeentelijk en wijk niveau. Daarbij wordt ingegaan op de samenstelling van de woningvoorraad en de samenstelling van de bevolking. Vervolgens

Nadere informatie

30,3 27,5. Koopwoning Corporatiewoning Particuliere huurwoning. Vught Noordoost Brabant Nederland

30,3 27,5. Koopwoning Corporatiewoning Particuliere huurwoning. Vught Noordoost Brabant Nederland In dit gemeentelijke rapport worden gegevens gepresenteerd op gemeentelijk- en wijk niveau. Daarbij wordt ingegaan op de samenstelling van de woningvoorraad en de samenstelling van de bevolking. Vervolgens

Nadere informatie

30,3 29,2 17,1 10,9. Koopwoning Corporatiewoning Particuliere huurwoning Son en Breugel Metropoolregio Eindhoven Nederland

30,3 29,2 17,1 10,9. Koopwoning Corporatiewoning Particuliere huurwoning Son en Breugel Metropoolregio Eindhoven Nederland In dit gemeentelijke rapport worden gegevens gepresenteerd op gemeentelijk en wijk niveau. Daarbij wordt ingegaan op de samenstelling van de woningvoorraad en de samenstelling van de bevolking. Vervolgens

Nadere informatie

Woningbehoeftenonderzoek Hoeksche Waard woonwensen in beeld

Woningbehoeftenonderzoek Hoeksche Waard woonwensen in beeld woonwensen in beeld Verdieping Gemeente Binnenmaas T.b.v. Samenwerkingsorgaan De Hoeksche Waard November 21 Onderzoeksverantwoording Respons RESPONS TOTAAL Heinenoord Maasdam Mijnsheerenland Puttershoek

Nadere informatie

** Meer rapporten en actuele overheidsinformatie over gemeente Eindhoven, vindt u op WSJG.nl: Cijfers Gemeente Eindhoven

** Meer rapporten en actuele overheidsinformatie over gemeente Eindhoven, vindt u op WSJG.nl: Cijfers Gemeente Eindhoven In dit gemeentelijke rapport worden gegevens gepresenteerd op gemeentelijk- en wijk niveau. Daarbij wordt ingegaan op de samenstelling van de woningvoorraad en de samenstelling van de bevolking. Vervolgens

Nadere informatie

Woningmarktonderzoek Wijk bij Duurstede 2012

Woningmarktonderzoek Wijk bij Duurstede 2012 Woningmarktonderzoek Wijk bij Duurstede 2012 Versie: juni 2013 Gemaakt door: Ingeborg van den Wijngaart Gemaakt in samenwerking met: Willemijn Tepper Suggesties voor verbetering kunt u e-mailen naar i.vandenwijngaart@volksbelangwbd.nl

Nadere informatie

de Makassarbuurt De Staat van

de Makassarbuurt De Staat van De Staat van de Makassarbuurt De Makassarbuurt ligt in de Indische Buurt tussen de de Zeeburgerdijk, Molukkenstraat, Insulindeweg en het Flevopark. De buurt beslaat 115 hectare, waarvan meer dan de helft

Nadere informatie

31,4 30,3. Koopwoning Corporatiewoning Particuliere huurwoning. Nijmegen Arnhem/Nijmegen Nederland

31,4 30,3. Koopwoning Corporatiewoning Particuliere huurwoning. Nijmegen Arnhem/Nijmegen Nederland In dit gemeentelijke rapport worden gegevens gepresenteerd op gemeentelijk- en wijk niveau. Daarbij wordt ingegaan op de samenstelling van de woningvoorraad en de samenstelling van de bevolking. Vervolgens

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 27 926 Huurbeleid Nr. 216 HERDRUK 1 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

Samen naar de gewenste woningvoorraad in Odiliapeel

Samen naar de gewenste woningvoorraad in Odiliapeel Samen naar de gewenste woningvoorraad in Odiliapeel Eindverslag April 2015 1. Inleiding In april 2014 hebben gemeente Uden, gemeente Veghel en wooncorporatie Area een woonwensenonderzoek uitgevoerd. Om

Nadere informatie

Factsheet wonen Harderwijk

Factsheet wonen Harderwijk Factsheet wonen Harderwijk Mei 2015 Domein Ruimte INHOUDSOPGAVE 1. Woningbehoefte 2 2. Woningvoorraad 4 3. Aandachtsgroepen 5 4. Woonlasten 7 5. Wonen en zorg 9 6. Leefbaarheid 11 7. Gerealiseerde verhuizingen

Nadere informatie

15 Jaarbericht 2015 // Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties

15 Jaarbericht 2015 // Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties Jaarbericht 2015 15 Jaarbericht 2015 // Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties Amsterdam in cijfers 2015 Deze tabellen horen bij het Jaarbericht 2015 van de Federatie. De tabellen in dit jaarbericht

Nadere informatie

Waardering van leefbaarheid en woonomgeving

Waardering van leefbaarheid en woonomgeving Waardering van leefbaarheid en woonomgeving Burgerpeiling Woon- en Leefbaarheidsmonitor Eemsdelta 2015 In de Eemsdelta zijn verschillende ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de leefbaarheid.

Nadere informatie

16,5. Koopwoning Corporatiewoning Particuliere huurwoning Nuenen, Gerwen en Nederwetten Metropoolregio Eindhoven Nederland

16,5. Koopwoning Corporatiewoning Particuliere huurwoning Nuenen, Gerwen en Nederwetten Metropoolregio Eindhoven Nederland In dit gemeentelijke rapport worden gegevens gepresenteerd op gemeentelijk- en wijk niveau. Daarbij wordt ingegaan op de samenstelling van de woningvoorraad en de samenstelling van de bevolking. Vervolgens

Nadere informatie

Betty Boerman en Inge Huiskers, Regio Gooi en Vechtstreek. Sjoerd Zeelenberg en Elien Smeulders, RIGO Research en Advies

Betty Boerman en Inge Huiskers, Regio Gooi en Vechtstreek. Sjoerd Zeelenberg en Elien Smeulders, RIGO Research en Advies M e m o Aan: Van: Onderwerp: Project: Betty Boerman en Inge Huiskers, Regio Gooi en Vechtstreek Sjoerd Zeelenberg en Elien Smeulders, RIGO Research en Advies Nadere profilering doelgroepen P27770 Datum:

Nadere informatie

Woonwensenenquête Drijber

Woonwensenenquête Drijber Woonwensenenquête Drijber Woningbehoefte en verhuiswensen van inwoners Enquêteresultaten Gemeente Midden-Drenthe Afdeling Bouwen en Wonen Na 2010 Inleiding In het na van 2010 is er een woonwensenenquête

Nadere informatie

Wonen in Hof van Twente

Wonen in Hof van Twente Zeven deelgebieden De gemeente bestaat uit zes kernen en een groot buitengebied. Goor is met 5.26 huishoudens de grootste kern, gevolgd door Delden met 3.2 huishoudens. Het buitengebied (2.37) en Markelo

Nadere informatie

Woonwensenonderzoek t.b.v. Ziekenhuislocatie BK-Laan Schiedam

Woonwensenonderzoek t.b.v. Ziekenhuislocatie BK-Laan Schiedam Woonwensenonderzoek t.b.v. Ziekenhuislocatie BK-Laan Schiedam enquête wordt ingevuld door de hoofdbewoner of de partner van de hoofdbewoner. Algemeen 1. Woont u in een huur- of een koopwoning? huur, corporatie/woningstichting...

Nadere informatie

Openbare ruimte en groen

Openbare ruimte en groen Ruimtegebruik 259 Openbare ruimte en groen. Ruimtegebruik.2 Woonomgeving Amsterdam in cijfers 200 260 Openbare ruimte en groen Woningdichtheid per hectare bebouwd terrein, 200 veel meer dan gemiddeld (>

Nadere informatie

17 Jaarbericht 2017 // Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties

17 Jaarbericht 2017 // Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties Tabellen en figuren Nieuwe wooncontracten, aanbiedingsafspraken en kwetsbare groepen Jaarbericht 2017 17 Jaarbericht 2017 // Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties Amsterdam in cijfers 2016 Deze tabellen

Nadere informatie

De resultaten van het panelonderzoek samengevat:

De resultaten van het panelonderzoek samengevat: In juli 2016 werd het Parteon Panel gevraagd naar haar verhuisgeneigdheid en de wenselijkheid van andere woonvormen. Parteon is blij dat er opnieuw een hoge respons is gehaald: 71% van de panelleden heeft

Nadere informatie

Verhuis- en woonwensen van vitale ouderen en scheefwoners Stadspeiling 2011

Verhuis- en woonwensen van vitale ouderen en scheefwoners Stadspeiling 2011 Verhuis- en woonwensen van vitale ouderen en scheefwoners Stadspeiling 2011 Gemeente Amersfoort Sector Concernmiddelen Onderzoek en Statistiek Marc van Acht Dymphna Meijneken Uitgave en rapportage in opdracht

Nadere informatie

Omnibusenquête Imago Palenstein

Omnibusenquête Imago Palenstein Omnibusenquête 2015 Imago Palenstein OMNIBUSENQUETE 2015 Deelrapport: Imago Palenstein Januari 2016 Samenstelling rapport: In opdracht van: Mariëlle Bartels, Afdeling JABO/ Onderzoek en Statistiek Wim

Nadere informatie

Wooncarrière van koopstarters

Wooncarrière van koopstarters Wooncarrière van koopstarters Een onderzoek naar de wooncarrière van (oud-)bewoners van Koopgarantwoningen Eerste begeleider: Tweede begeleider: Gecommitteerde: Ir H. Westra Dr. Ir M. Elsinga Ir W. Willers

Nadere informatie

De woningmarkt in Goirle 2010-2015; jongeren die terug willen keren. Woonbehoefte van jongeren die terug willen verhuizen naar de gemeente Goirle

De woningmarkt in Goirle 2010-2015; jongeren die terug willen keren. Woonbehoefte van jongeren die terug willen verhuizen naar de gemeente Goirle De woningmarkt in Goirle 2010-2015; jongeren die terug willen keren Woonbehoefte van jongeren die terug willen verhuizen naar de gemeente Goirle De woningmarkt in Goirle 2010-2015; jongeren die terug willen

Nadere informatie

WoON in Vogelvlucht Uitkomsten van het WoON 2015: Woningvoorraad en bewoners

WoON in Vogelvlucht Uitkomsten van het WoON 2015: Woningvoorraad en bewoners 15233-WON WoON in Vogelvlucht Uitkomsten van het WoON 2015: Woningvoorraad en bewoners Berry Blijie (ABF) Judith Hurks (BZK) 15233-WON Inhoud 1. Inleiding 2. Contouren van de woningmarkt 3. De woningvoorraad

Nadere informatie

Waarom dit onderzoek?

Waarom dit onderzoek? Waarom dit onderzoek? Een betere buurt in 2026! Woningstichting De Volmacht wil uw buurt vernieuwen en verbeteren en klaar maken voor de toekomst. Daarvoor is een allereerst goede analyse van uw buurt

Nadere informatie

Voorwoord. Bleskensgraaf Februari 2016. Jan de Wit Klankbordgroep

Voorwoord. Bleskensgraaf Februari 2016. Jan de Wit Klankbordgroep Voorwoord De inwoners van Bleskensgraaf hebben in de dorpsagenda wonen benoemd als één van de belangrijkste speerpunten. Om erachter te komen hoe de inwoners het wonen in hun dorp nu ervaren en hoe ze

Nadere informatie

> Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 200 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Nadere informatie

In totaal hebben 2.068 inwoners van de gemeente de enquête ingevuld. Een prachtig resultaat, waarvoor we iedereen hartelijk willen bedanken!

In totaal hebben 2.068 inwoners van de gemeente de enquête ingevuld. Een prachtig resultaat, waarvoor we iedereen hartelijk willen bedanken! Hoe vaak is de enquête ingevuld? In totaal hebben 2.068 inwoners van de gemeente de enquête ingevuld. Een prachtig resultaat, waarvoor we iedereen hartelijk willen bedanken! De enquête is vaak genoeg ingevuld

Nadere informatie

25 juni 2015 Dorpsraad Waarland Bouwend Waarland Waarland Bouwt Zelf

25 juni 2015 Dorpsraad Waarland Bouwend Waarland Waarland Bouwt Zelf Onderzoek woningbehoefte Waarland 2015 25 juni 2015 Dorpsraad Waarland Bouwend Waarland Waarland Bouwt Zelf 1 Inleiding 1.1 Inleiding De gemeente Schagen wil haar toekomstig woningbouwprogramma inrichten

Nadere informatie

Verleden en toekomst in Oud-West

Verleden en toekomst in Oud-West Verleden en toekomst in In mei 009 is aan de panelleden van stadsdeel gevraagd naar hun mening over de ontwikkelingen die in het stadsdeel zichtbaar zijn. Deze ontwikkelingen betreffen onder andere inkomsten,

Nadere informatie

Surinaams-Javaanse ouderen in Hoogezand-Sappemeer

Surinaams-Javaanse ouderen in Hoogezand-Sappemeer Surinaams-Javaanse ouderen in Hoogezand-Sappemeer Resultaten onderzoek naar woon- en zorgvoorzieningen voor Surinaams- Javaanse ouderen in juli 2003. Inhoudsopgave Inleiding...2 1. Huidige situatie...3

Nadere informatie

Doelgroepen TREND A variant

Doelgroepen TREND A variant Doelgroepen TREND A variant Kleidum Socrates 2013 Doelgroepen 3 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 1.1 Doelgroepen en Socrates... 5 1.2 Werkgebieden... 6 2 Doelgroepen en bereikbare voorraad... 7 2.1 Ontwikkeling

Nadere informatie

Regionale woningmarktgebieden: verschillen en overeenkomsten. Andries de Jong, Lia van den Broek, Stephaan Declerck, e.a.

Regionale woningmarktgebieden: verschillen en overeenkomsten. Andries de Jong, Lia van den Broek, Stephaan Declerck, e.a. Regionale woningmarktgebieden: verschillen en overeenkomsten Andries de Jong, Lia van den Broek, Stephaan Declerck, e.a. Aanleiding 2 Kennis over regionale diversiteit van de woningmarkt is noodzakelijk

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt Met deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven tussen de 1 (zeer negatief) en de 10 (zeer

Nadere informatie

Wijk- en buurtmonitor 2016 Opzet

Wijk- en buurtmonitor 2016 Opzet Opzet De Wijk- en buurtmonitor 2016 bestaat uit 14 documenten. Iedere wijk in s-hertogenbosch wordt in een apart document gepresenteerd. U kunt deze documenten vinden op de volgende gemeentelijke pagina:

Nadere informatie

16 Jaarbericht 2016 // Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties

16 Jaarbericht 2016 // Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties Tabellen en figuren Nieuwe wooncontracten, aanbiedingsafspraken en kwetsbare groepen Jaarbericht 2016 16 Jaarbericht 2016 // Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties Amsterdam in cijfers 2016 Deze tabellen

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Woononderzoek Nederland 2009

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Woononderzoek Nederland 2009 Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-020 22 maart 2010 9.30 uur Woononderzoek Nederland 2009 Totale woonlasten stijgen in dezelfde mate als netto inkomen Aandeel en omvang aflossingsvrije

Nadere informatie

Publicaties Stadsdeelbestuur 2010

Publicaties Stadsdeelbestuur 2010 Publicaties Stadsdeelbestuur 2010 Stadsdeelraad Vergaderstukken/raadsvoorstellen 28 september 2010-r Voorstel van Raadsleden Van Lissum en De Meij (VVD) over Effecten van Europese maatregel voor huishoudens

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt Buurtnr: Met deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven. Daarbij geldt: een hoger cijfer (10)

Nadere informatie

Verkoop door woningcorporaties

Verkoop door woningcorporaties 34 Afspraken over verkoop van sociale huurwoningen Sinds 1998 worden in Amsterdam sociale huurwoningen verkocht. Aanleiding was de sterk veranderde samenstelling en woningbehoefte van de Amsterdamse bevolking.

Nadere informatie

Openbare ruimte en groen

Openbare ruimte en groen Ruimtegebruik 245 Openbare ruimte en groen..2 Ruimtegebruik Woonomgeving Amsterdam in cijfers 203 246 Openbare ruimte en groen Stad wordt steeds drukker Amsterdam heeft een oppervlakte van 2.933 hectare.

Nadere informatie

De mening van de inwoners gepeild. Woontevredenheid 2013

De mening van de inwoners gepeild. Woontevredenheid 2013 LelyStadsGeLUIDEN De mening van de inwoners gepeild Woontevredenheid 2013 Colofon Dit is een rapportage opgesteld door: Cluster Onderzoek en Statistiek Te downloaden op www.lelystad.nl/onderzoek onder

Nadere informatie

Tabellenboek Wijkkranten

Tabellenboek Wijkkranten Tabellenboek Wijkkranten Sociaal Geografisch Bureau bureau voor beleidsonderzoek en statistiek Dordrecht drs. J.M.A. Schalk januari 2007 Colofon Opdrachtgever Tekst Drukwerk Informatie Maatschappelijke

Nadere informatie

ENQUÊTE WOONWENSEN LATTROP & BREKLENKAMP 10 minuten van uw tijd voor een beter woningbeleid en leefbaarheid!

ENQUÊTE WOONWENSEN LATTROP & BREKLENKAMP 10 minuten van uw tijd voor een beter woningbeleid en leefbaarheid! ENQUÊTE WOONWENSEN LATTROP & BREKLENKAMP 10 minuten van uw tijd voor een beter woningbeleid en leefbaarheid! Beste inwoner(s) van Lattrop en Breklenkamp, Je hebt binding met Lattrop en Breklenkamp. Misschien

Nadere informatie

Vragenlijst WoON 2015

Vragenlijst WoON 2015 Vragenlijst WoON 2015 Informatiebijeenkomst oversampling Judith Hurks 5 maart 2015, Utrecht Feitjes over de vragenlijst Hoeveel vragen zitten er in de vragenlijst? Circa 450 vragen Afhankelijk van; leeftijd,

Nadere informatie

Sociale kracht in Houten Burgerpeiling 2014

Sociale kracht in Houten Burgerpeiling 2014 in Houten Burgerpeiling 2014 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Houten Projectnummer 598 / 2015 Samenvatting Goede score voor Sociale Kracht in Houten Houten scoort over het algemeen goed als

Nadere informatie

LANDELIJKE RAPPORTAGE. Op basis van de Lokale Monitor Wonen Versie 17 oktober 2016

LANDELIJKE RAPPORTAGE. Op basis van de Lokale Monitor Wonen Versie 17 oktober 2016 LANDELIJKE RAPPORTAGE Op basis van de Lokale Monitor Wonen Versie 17 oktober 2016 In de Lokale Monitor Wonen zijn gegevens opgenomen over alle huishoudens en woningen in Nederland. Deze gegevens zijn beschikbaar

Nadere informatie

Sociaal-economisch wijkprofiel: De Wierden en gebied 1354

Sociaal-economisch wijkprofiel: De Wierden en gebied 1354 In het gebied groeit meer dan de helft van de kinderen op in een minimasituatie. Daarnaast groeit in De Wierden bijna de helft op in een eenoudergezin. De combinatie van relatief lage doorstroming en relatief

Nadere informatie

Rookmelders Omnibusonderzoek 2011

Rookmelders Omnibusonderzoek 2011 Omnibusonderzoek 2011 Onderzoekskader Omnibusonderzoeken 2011 Opdrachtgever Brandweer en rampenbestrijding (Marry Borst) Uitvoering Gemeente Alkmaar, Concerncontrol, Team Onderzoek en Statistiek (Aad Baltus)

Nadere informatie

30,3 29,2 15 9,7. Koopwoningen Corporatiewoningen Particuliere huurwoningen Heeze-Leende Metropoolregio Eindhoven Nederland

30,3 29,2 15 9,7. Koopwoningen Corporatiewoningen Particuliere huurwoningen Heeze-Leende Metropoolregio Eindhoven Nederland 1. VOORRAAD Dit onderdeel gaat in op de samenstelling van de woningvoorraad. Wat betreft het aanbod of de voorraad zijn er drie soorten eigendom: koop, particuliere huur en corporatiewoningen. Die laatste

Nadere informatie

Bijlagen bij: Woonagenda Aalsmeer 2016 2020

Bijlagen bij: Woonagenda Aalsmeer 2016 2020 Bijlagen bij: Woonagenda Aalsmeer 2016 2020 Bijlage 1: Vraag en Aanbod woningmarkt Aalsmeer Bijlage 2: Kaart Woningbouwprojecten Bijlage 3: Woonfonds Aalsmeer Bijlage 1: Vraag & aanbod woningmarkt Aalsmeer

Nadere informatie

Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen

Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen A) WONINGWET: ALGEMEEN 1. Wat is de nieuwe Woningwet? De nieuwe Woningwet geeft nieuwe regels voor de sociale huursector. Met de herziening wil de overheid

Nadere informatie