HET DEMOCRATISCH GEHALTE VAN MIJN GROEP

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HET DEMOCRATISCH GEHALTE VAN MIJN GROEP"

Transcriptie

1 HET DEMOCRATISCH GEHALTE VAN MIJN GROEP INFORMATIE OVER DE ACTIVITEIT Delgrep Duur Materiaal Delstellingen 4 de / 5 de / 6 de jaar secundair nderwijs +/- 30 minuten Een kpie van het raster vr elke leerling De leerlingen analyseren he beslissingen genmen werden in hun grep en evalueren het demcratisch gehalte van de grepsbeslissing.

2 VERLOOP VAN DE ACTIVITEIT 1. IN GROEP EEN BESLISSING NEMEN U kunt deze activiteit rganiseren nadat de leerlingen in grep een beslissing hebben genmen. De activiteit Plitieke pririteiten f de spelds Demcracity zijn gede vrbeelden van activiteiten waarbij de grep tt een cnsensus met kmen. 2. INDIVIDUELE EVALUATIE Geef aan elke leerling een exemplaar van het raster. Laat elke leerling de tijd m het raster in te vullen. 3.BESPREKING IN DE GROEP Elke grep vergelijkt de individuele scres en prbeert tt een gemeenschappelijke scre te kmen. Hierbij besteedt de grep aandacht aan de grte verschillen in de individuele scres van de verschillende grepsleden. De grep gaat na waarm er z n grte verschillen zijn. De grep stelt 3 guden regels vr waardr het grepsdebat en het nemen van beslissingen in grep beter kan werken. 4.KLASBESPREKING De grep duidt 3 punten aan in de grepsbespreking die belangrijk waren vr het demcratisch functineren van de grep. Deze punten kunnen aangeven he hg het demcratisch gehalte was van het grepsgesprek f integendeel he laag. Elke grep duidt een wrdverder aan. Deze wrdverder stelt de 3 punten vr aan de klas. De leerkracht kan de klas laten reageren p deze interventies. De leerkracht kan met de klas afspreken met welke 3 guden regels vr een demcratisch grepsgesprek er in de tekmst kan rekening gehuden wrden. 1

3 Opmerkingen: Mgelijke guden regels vr een ged grepsgesprek: Zich aan het nderwerp huden Niemand persnlijk aanvallen Durven een eigen mening naar vr te brengen Mening van anderen respecteren Elkaar niet in de rede vallen f nderbreken Eigen standpunt niet pdringen Actief luisteren naar mekaar Zwijgen wil niet per definitie zeggen: het interesseert me niet Durven van mening te veranderen Checken f je de andere wel ged begrepen hebt dr te parafraseren, bv. Heb je willen zeggen dat Op de website van edubel, de educatieve dienst van het BELvue: En nu gij Trucs m een ged debat te rganiseren : schlen>vrming lesgevers>vr leerkrachten. 2

4 HOE DEMOCRATISCH WAS MIJN GROEP? Lees aandachtig de verschillende zinnen in de 3 rubrieken. Geef aan elke zin een scre van 0 tt 5 naargelang je de bewering kan tepassen p het functineren van je grep. 0: ttaal niet van tepassing p mijn grep 1-2: eerder niet van tepassing p mijn grep 3-4: min f meer van tepassing p mijn grep 5: helemaal van tepassing p mijn grep MIJN SCORE GROEPS- SCORE 1. BESLISSINGEN NEMEN a. De beslissingen werden ged verwgen. b. De beslissingen werden unaniem genmen. c. Iedereen kreeg de kans m zijn standpunt uiteen te zetten. d. Er werd naar iedereen geluisterd. e. De beslissingen werden te snel genmen. f. De beslissingen zijn het resultaat van een cmprmis. g. Dr de discussie zijn nieuwe ideeën ntstaan. h. De beslissingen werden pgelegd dr 1 persn f dr enkele persnen in de grep. i. De beslissingen zijn het resultaat van manipulatie. j. Enkele leden van de grep hebben hun eigen ideeën, die ze nchtans ged vnden, te snel pgegeven. k. Smmige leden van de grep hebben helemaal niet deelgenmen aan het debat, ze hebben niets gezegd. 3

5 2. WEDERZIJDS VERTROUWEN a. Er was een sfeer van wederzijds vertruwen en penheid in de grep. b. Er waren subgrepjes, er was clanvrming binnen de grep. c. Iedereen werd gerespecteerd en als gelijke beschuwd. d. De leden van de grep waren bang m elkaar te kwetsen. 3. CONFLICTEN a. Smmigen hebben zich vral dr hun gevelens laten meeslepen. b. De grep heeft eerder cnflicten willen vermijden dan meilijke beslissingen te nemen. c. Smmigen wilden hun persnlijke mening behuden, hielden vast aan hun mening en zijn niet van gedacht veranderd. d. Smmigen zijn van gedacht veranderd. e. Het eigen gedacht pleggen scheen belangrijker te zijn dan het zeken naar een gede plssing. f. De grep heeft de cnflicten kunnen verwinnen dr alternatieve plssingen vr te stellen.