Co-teaching Studentenlogboek. Academiejaar Naam: School: Mentor(en):

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Co-teaching Studentenlogboek. Academiejaar Naam: School: Mentor(en):"

Transcriptie

1 C-teaching Studentenlgbek Academiejaar Naam: Schl: Mentr(en): 1

2 Inhud 1 Inleiding 3 2 Vrbeeld 4 3 Verkennend gesprek 5 4 Fase 1: actief bserveren 7 5 Fase 2: actieve c-teaching 19 6 Afrndend gesprek 31 2

3 1 Inleiding In mdule 3 Krachtige leermgeving staat c-teaching centraal in de stage. Daarbij ga je samen met je mentr lesvrbereidingen maken (plannen), lesgeven (implementeren) en evalueren. Je verantwrdelijkheden kunnen daarbij variëren en meten gradueel pgebuwd wrden. Je start met bserverende participatie aan het lesgebeuren, greit naar het pnemen van begeleidende taken m dan bepaalde delen van het lesgebeuren ver te nemen f samen in te vullen met je mentr. De mentr behudt het verzicht en de verantwrdelijkheid ver de vlledige klasgrep en het ttaalgebeuren in de klas. In de C-teaching handleiding vr mentr en in de algemene stagehandleiding vind je meer uitleg ver de c-teachingstage, ver de stageactiviteiten die hiermee gepaard gaan en ver de vrmen van c-teaching. Dr samen te werken met je mentr maak je kennis met de taken van de vakleraar en het leerprces van leerlingen in een klasgrep. C-teaching maakt het k mgelijk m ervaringen te delen en te reflecteren ver elkaars en eigen lespraktijk, maar k m beter in te spelen p verschillende nden bij leerlingen. Op die manier wrdt zwel het lesgeven als het leren versterkt. Het vrliggende studentenlgbek begeleid je bij de c-teaching. In dit lgbek nteer je je bevindingen en ervaringen, zwel vr als na elke c-teachingles. Je vrbereiding en terugblik m.b.t. de gekzen cteachingvrm(en), taakverdeling, samenwerking met de mentr en de delstelling van c-teaching zijn bijznder leerrijk m je c-teachingpraktijk te ptimaliseren en m de begeleiding bij het leerprces van leerlingen te versterken. De bundel bestaat uit 12 frmulieren vr 12 uren c-teachingstage. De situatieschets p de vlgende bladzijde geeft je een idee van de manier waarp je het lgbek kan invullen. 3

4 2 Vrbeeld Situatieschets Jij en je mentr zijn van start gegaan met een lessenreeks rnd de vluchtelingenstrm in Eurpa. Daarbij werken de leerlingen in grepjes. Jullie stellen weliswaar al snel vast dat de grepjes die jullie vr de eerste les hadden gevrmd niet ged waren samengesteld. Smmige leerlingen blijken niet met elkaar verweg te kunnen, andere zijn cntinue afgeleid,... Om meer succesvlle grepen te kunnen vrmen beslissen jullie m data te verzamelen m.b.t. het gedrag en de (werk)relaties tussen leerlingen. Op die manier hpen jullie de grepssamenstelling vr de kmende lessen te kunnen verbeteren. Stap 1 bepaal de c-teachingvrm Samen beslissen jullie dat de c-teachingvrm Lesgever en bservatr het meest geschikt zu zijn vr de situatie. Markeer de vrm van c-teaching die jij en je mentr vr de les zullen gebruiken. Stap 2 bespreek taken en verantwrdelijkheden rl mentr - geeft bruikbare infrmatie vr de bservatie dr aan de student; - geeft les aan de leerlingen - gebruikt de vaststellingen van de bservatie vr de grepsvrming en bespreekt de beslissingen met de student. rl student - bepaalt exact waarp gebserveerd zal wrden; - maakt een kijkwijzer m grepsgedrag en relaties tussen leerlingen te bserveren; - is npvallend aanwezig in de klas en bserveert; - bespreekt de vaststellingen met de mentr. Stap 3 bepaal wat de bedeling f fcus is van de c-teaching Je verzamelt data m.b.t. het grepsgedrag en de (werk)relaties tussen de leerlingen in de klas m vr de kmende lessen een meer succesvlle grepsverdeling te kunnen maken. 4

5 3 Verkennend gesprek Om ged vrbereid aan de c-teachingsstage te beginnen, is het belangrijk m ter vrbereiding een verkennend gesprek te huden met je mentr. Als leidraad vr dit gesprek, vind je hier een aantal richtvragen. Maak een neerslag van de belangrijkste zaken die tijdens dit verkennend gesprek ter sprake kwamen. Neem k het verzicht met de vrmen van c-teaching mee tijdens het gesprek. datum verkennend gesprek: 1 vragen ter verkenning van schl- en klascntext He kan je de leef- en leercultuur van de stageschl mschrijven? Rnd welke thema s werkt de schl? Zijn de leerlingen het gewn m samen te werken in grepjes? Zijn de leerlingen het gewn m zelfstandig te werken? Werkt het leerkrachtenteam vaak samen (vakgebnden, vakverschrijdend, )? Heeft de schl ervaring met c-teaching? Wat met ik weten ver de klassen waar ik stage zal kmen lpen? Opprtuniteiten: Uitdagingen: Wat neem ik mee vr de c-teachingstage? 2 vragen ter verkenning van wederzijdse verwachtingen Welke vrmen van c-teaching zien we ged zitten, welke minder? (zie verzicht met vrmen van c-teaching) Welke rl zie we vr ns beide weggelegd tijdens de verschillende c-teachingsmmenten? Opprtuniteiten: Uitdagingen: Wat neem ik mee vr de c-teachingstage? 3 vragen vr het maken van praktische afspraken Wat verwachten we ter vrbereiding en evaluatie van de lesmmenten van elkaar? 5

6 FASE 2: actieve c-teaching FASE 1: actief bserveren Wanneer en he kunnen we elkaar tussentijds cntacteren? Opprtuniteiten: Uitdagingen: Wat neem ik mee vr de c-teachingstage? 4 glbale planning Zet deze planning k in je nline stagekalender. datum (lesuur) klas (lkaal) - lesnderwerp delstelling en taakverdeling c-teaching datum afrndend gesprek: 6

7 4 Fase 1: actief bserveren C-teaching Stageles 1 Datum: / / Klas: Welke delstelling f fcus staat vrp bij deze bservatie? De fcus dient steeds p de leerlingen te liggen. Tip: Gebruik hiervr de therie en tls die in de Leerlijn Pegaggiek & didactiek aan bd kwamen. BREED VERKENNEN OMGANG TUSSEN DE LEERLINGEN HOE LEREN LEERLINGEN? (SOCIALE) STATUS INTERESSES KENNIS, VAARDIGHEDEN EN ATTITUDES Leer je leerlingen kennen: neem 2 à 3 lessen de tijd m je klasgrep te leren kennen. Verken breed telkens je een nieuwe lesgrep krijgt. Neerslag bij de bservatie: 7

8 Duid in de nderstaande tabel aan in welke mate de vlgende uitspraken van tepassing zijn. 1 = vlledig akkrd; 2 = akkrd; 3 = neutraal; 4 = niet akkrd; 5 = ttaal niet akkrd Uitspraken Tegepaste vrm van c-teaching Ik vnd de tegepaste c-teachingvrm relevant in het kader van de les (nderwerp, delstellingen,...) Ik vnd de tegepaste c-teachingvrm leerrijk. Rl in de c-teaching Ik vnd mijn rl in de c-teachingles duidelijk Ik vnd mijn rl in de c-teachingles leerrijk. Samenwerking met de mentr Ik kreeg vldende steun van mijn mentr. Ik ben tevreden ver de cmmunicatie die ik met mijn mentr had. Ik heb de samenwerking met mijn mentr vr deze les als leerrijk ervaren. Ik heb een grte werkdruk ervaren bij de vrbereiding en uitvering van de c-teachingles. Ik velde me angstig en ngemakkelijk in de samenwerking met mijn mentr. Delstelling van de c-teachingles Ik vnd de delstelling van de c-teachingles duidelijk Ik vnd de delstelling van de c-teachingles relevant. Opmerkingen, verwachtingen en verlangens vr de vlgende c-teachingles. (Wat zu anders meten in de vlgende c-teachingles? Wat met behuden blijven in de vlgende c-teachingles?) 8

9 C-teaching Stageles 2 Datum: / / Klas: Welke delstelling f fcus staat vrp bij deze bservatie? De fcus dient steeds p de leerlingen te liggen. Tip: Gebruik hiervr de therie en tls die in de Leerlijn Pegaggiek & didactiek aan bd kwamen. BREED VERKENNEN OMGANG TUSSEN DE LEERLINGEN HOE LEREN LEERLINGEN? (SOCIALE) STATUS INTERESSES KENNIS, VAARDIGHEDEN EN ATTITUDES Leer je leerlingen kennen: neem 2 à 3 lessen de tijd m je klasgrep te leren kennen. Verken breed telkens je een nieuwe lesgrep krijgt. Neerslag bij de bservatie: 9

10 Duid in de nderstaande tabel aan in welke mate de vlgende uitspraken van tepassing zijn. 1 = vlledig akkrd; 2 = akkrd; 3 = neutraal; 4 = niet akkrd; 5 = ttaal niet akkrd Uitspraken Tegepaste vrm van c-teaching Ik vnd de tegepaste c-teachingvrm relevant in het kader van de les (nderwerp, delstellingen,...) Ik vnd de tegepaste c-teachingvrm leerrijk. Rl in de c-teaching Ik vnd mijn rl in de c-teachingles duidelijk Ik vnd mijn rl in de c-teachingles leerrijk. Samenwerking met de mentr Ik kreeg vldende steun van mijn mentr. Ik ben tevreden ver de cmmunicatie die ik met mijn mentr had. Ik heb de samenwerking met mijn mentr vr deze les als leerrijk ervaren. Ik heb een grte werkdruk ervaren bij de vrbereiding en uitvering van de c-teachingles. Ik velde me angstig en ngemakkelijk in de samenwerking met mijn mentr. Delstelling van de c-teachingles Ik vnd de delstelling van de c-teachingles duidelijk Ik vnd de delstelling van de c-teachingles relevant. Opmerkingen, verwachtingen en verlangens vr de vlgende c-teachingles. (Wat zu anders meten in de vlgende c-teachingles? Wat met behuden blijven in de vlgende c-teachingles?) 10

11 C-teaching Stageles 3 Datum: / / Klas: Welke delstelling f fcus staat vrp bij deze bservatie? De fcus dient steeds p de leerlingen te liggen. Tip: Gebruik hiervr de therie en tls die in de Leerlijn Pegaggiek & didactiek aan bd kwamen. BREED VERKENNEN OMGANG TUSSEN DE LEERLINGEN HOE LEREN LEERLINGEN? (SOCIALE) STATUS INTERESSES KENNIS, VAARDIGHEDEN EN ATTITUDES Leer je leerlingen kennen: neem 2 à 3 lessen de tijd m je klasgrep te leren kennen. Verken breed telkens je een nieuwe lesgrep krijgt. Neerslag bij de bservatie: 11

12 Duid in de nderstaande tabel aan in welke mate de vlgende uitspraken van tepassing zijn. 1 = vlledig akkrd; 2 = akkrd; 3 = neutraal; 4 = niet akkrd; 5 = ttaal niet akkrd Uitspraken Tegepaste vrm van c-teaching Ik vnd de tegepaste c-teachingvrm relevant in het kader van de les (nderwerp, delstellingen,...) Ik vnd de tegepaste c-teachingvrm leerrijk. Rl in de c-teaching Ik vnd mijn rl in de c-teachingles duidelijk Ik vnd mijn rl in de c-teachingles leerrijk. Samenwerking met de mentr Ik kreeg vldende steun van mijn mentr. Ik ben tevreden ver de cmmunicatie die ik met mijn mentr had. Ik heb de samenwerking met mijn mentr vr deze les als leerrijk ervaren. Ik heb een grte werkdruk ervaren bij de vrbereiding en uitvering van de c-teachingles. Ik velde me angstig en ngemakkelijk in de samenwerking met mijn mentr. Delstelling van de c-teachingles Ik vnd de delstelling van de c-teachingles duidelijk Ik vnd de delstelling van de c-teachingles relevant. Opmerkingen, verwachtingen en verlangens vr de vlgende c-teachingles. (Wat zu anders meten in de vlgende c-teachingles? Wat met behuden blijven in de vlgende c-teachingles?) 12

13 C-teaching Stageles 4 Datum: / / Klas: Welke delstelling f fcus staat vrp bij deze bservatie? De fcus dient steeds p de leerlingen te liggen. Tip: Gebruik hiervr de therie en tls die in de Leerlijn Pegaggiek & didactiek aan bd kwamen. BREED VERKENNEN OMGANG TUSSEN DE LEERLINGEN HOE LEREN LEERLINGEN? (SOCIALE) STATUS INTERESSES KENNIS, VAARDIGHEDEN EN ATTITUDES Leer je leerlingen kennen: neem 2 à 3 lessen de tijd m je klasgrep te leren kennen. Verken breed telkens je een nieuwe lesgrep krijgt. Neerslag bij de bservatie: 13

14 Duid in de nderstaande tabel aan in welke mate de vlgende uitspraken van tepassing zijn. 1 = vlledig akkrd; 2 = akkrd; 3 = neutraal; 4 = niet akkrd; 5 = ttaal niet akkrd Uitspraken Tegepaste vrm van c-teaching Ik vnd de tegepaste c-teachingvrm relevant in het kader van de les (nderwerp, delstellingen,...) Ik vnd de tegepaste c-teachingvrm leerrijk. Rl in de c-teaching Ik vnd mijn rl in de c-teachingles duidelijk Ik vnd mijn rl in de c-teachingles leerrijk. Samenwerking met de mentr Ik kreeg vldende steun van mijn mentr. Ik ben tevreden ver de cmmunicatie die ik met mijn mentr had. Ik heb de samenwerking met mijn mentr vr deze les als leerrijk ervaren. Ik heb een grte werkdruk ervaren bij de vrbereiding en uitvering van de c-teachingles. Ik velde me angstig en ngemakkelijk in de samenwerking met mijn mentr. Delstelling van de c-teachingles Ik vnd de delstelling van de c-teachingles duidelijk Ik vnd de delstelling van de c-teachingles relevant. Opmerkingen, verwachtingen en verlangens vr de vlgende c-teachingles. (Wat zu anders meten in de vlgende c-teachingles? Wat met behuden blijven in de vlgende c-teachingles?) 14

15 C-teaching Stageles 5 Datum: / / Klas: Welke delstelling f fcus staat vrp bij deze bservatie? De fcus dient steeds p de leerlingen te liggen. Tip: Gebruik hiervr de therie en tls die in de Leerlijn Pegaggiek & didactiek aan bd kwamen. BREED VERKENNEN OMGANG TUSSEN DE LEERLINGEN HOE LEREN LEERLINGEN? (SOCIALE) STATUS INTERESSES KENNIS, VAARDIGHEDEN EN ATTITUDES Neerslag bij de bservatie: Lesnderwerp: Enkele inspiratievragen: He start de les? Welke werkvrmen werden gebruikt? Vr welk lesdeel/lesdeel? Welke klasschikking werd gebruikt? Welk didactisch materiaal werd gebruikt/aangereikt? Beschrijf het gedrag van de leerlingen. He werd de les afgeslten? Na de les: - Zek de leerplandelstellingen p vr de gebserveerde les. - Frmuleer de cncrete lesdelen bij de gebserveerde les. 15

16 Duid in de nderstaande tabel aan in welke mate de vlgende uitspraken van tepassing zijn. 1 = vlledig akkrd; 2 = akkrd; 3 = neutraal; 4 = niet akkrd; 5 = ttaal niet akkrd Uitspraken Tegepaste vrm van c-teaching Ik vnd de tegepaste c-teachingvrm relevant in het kader van de les (nderwerp, delstellingen,...) Ik vnd de tegepaste c-teachingvrm leerrijk. Rl in de c-teaching Ik vnd mijn rl in de c-teachingles duidelijk Ik vnd mijn rl in de c-teachingles leerrijk. Samenwerking met de mentr Ik kreeg vldende steun van mijn mentr. Ik ben tevreden ver de cmmunicatie die ik met mijn mentr had. Ik heb de samenwerking met mijn mentr vr deze les als leerrijk ervaren. Ik heb een grte werkdruk ervaren bij de vrbereiding en uitvering van de c-teachingles. Ik velde me angstig en ngemakkelijk in de samenwerking met mijn mentr. Delstelling van de c-teachingles Ik vnd de delstelling van de c-teachingles duidelijk Ik vnd de delstelling van de c-teachingles relevant. Opmerkingen, verwachtingen en verlangens vr de vlgende c-teachingles. (Wat zu anders meten in de vlgende c-teachingles? Wat met behuden blijven in de vlgende c-teachingles?) 16

17 C-teaching Stageles 6 Datum: / / Klas: Welke delstelling f fcus staat vrp bij deze bservatie? De fcus dient steeds p de leerlingen te liggen. Tip: Gebruik hiervr de therie en tls die in de Leerlijn Pegaggiek & didactiek aan bd kwamen. BREED VERKENNEN OMGANG TUSSEN DE LEERLINGEN HOE LEREN LEERLINGEN? (SOCIALE) STATUS INTERESSES KENNIS, VAARDIGHEDEN EN ATTITUDES Neerslag bij de bservatie: Lesnderwerp: Enkele inspiratievragen: He start de les? Welke werkvrmen werden gebruikt? Vr welk lesdeel/lesdeel? Welke klasschikking werd gebruikt? Welk didactisch materiaal werd gebruikt/aangereikt? Beschrijf het gedrag van de leerlingen. He werd de les afgeslten? Na de les: - Zek de leerplandelstellingen p vr de gebserveerde les. - Frmuleer de cncrete lesdelen bij de gebserveerde les. 17

18 Duid in de nderstaande tabel aan in welke mate de vlgende uitspraken van tepassing zijn. 1 = vlledig akkrd; 2 = akkrd; 3 = neutraal; 4 = niet akkrd; 5 = ttaal niet akkrd Uitspraken Tegepaste vrm van c-teaching Ik vnd de tegepaste c-teachingvrm relevant in het kader van de les (nderwerp, delstellingen,...) Ik vnd de tegepaste c-teachingvrm leerrijk. Rl in de c-teaching Ik vnd mijn rl in de c-teachingles duidelijk Ik vnd mijn rl in de c-teachingles leerrijk. Samenwerking met de mentr Ik kreeg vldende steun van mijn mentr. Ik ben tevreden ver de cmmunicatie die ik met mijn mentr had. Ik heb de samenwerking met mijn mentr vr deze les als leerrijk ervaren. Ik heb een grte werkdruk ervaren bij de vrbereiding en uitvering van de c-teachingles. Ik velde me angstig en ngemakkelijk in de samenwerking met mijn mentr. Delstelling van de c-teachingles Ik vnd de delstelling van de c-teachingles duidelijk Ik vnd de delstelling van de c-teachingles relevant. Opmerkingen, verwachtingen en verlangens vr de vlgende c-teachingles. (Wat zu anders meten in de vlgende c-teachingles? Wat met behuden blijven in de vlgende c-teachingles?) 18

19 5 Fase 2: actieve c-teaching C-teaching Stageles 7 Datum: / / Klas: Welke vrm van c-teaching zullen jij en je mentr vr de les gebruiken. LESGEVER EN BEGELEIDER PARALLEL LESGEVEN MEERDERE LEERPLEKKEN AANGEPAST LESGEVEN TEAM TEACHING Beschrijf wie welke taken en verantwrdelijkheden pneemt. rl mentr rl student Welke delstelling f fcus staat vrp bij de c-teaching en rlverdeling? Veg k een krte (les)vrbereiding te: Mentr: Schl: Lesnderwerp: Leerplandelstellingen: Lesdelen: C-teachingvrm: Didactische uitwerking: 19

20 Duid in de nderstaande tabel aan in welke mate de vlgende uitspraken van tepassing zijn. 1 = vlledig akkrd; 2 = akkrd; 3 = neutraal; 4 = niet akkrd; 5 = ttaal niet akkrd Uitspraken Tegepaste vrm van c-teaching Ik vnd de tegepaste c-teachingvrm relevant in het kader van de les (nderwerp, delstellingen,...) Ik vnd de tegepaste c-teachingvrm leerrijk. Rl in de c-teaching Ik vnd mijn rl in de c-teachingles duidelijk Ik vnd mijn rl in de c-teachingles leerrijk. Samenwerking met de mentr Ik kreeg vldende steun van mijn mentr. Ik ben tevreden ver de cmmunicatie die ik met mijn mentr had. Ik heb de samenwerking met mijn mentr vr deze les als leerrijk ervaren. Ik heb een grte werkdruk ervaren bij de vrbereiding en uitvering van de c-teachingles. Ik velde me angstig en ngemakkelijk in de samenwerking met mijn mentr. Delstelling van de c-teachingles Ik vnd de delstelling van de c-teachingles duidelijk Ik vnd de delstelling van de c-teachingles relevant. Opmerkingen, verwachtingen en verlangens vr de vlgende c-teachingles. (Wat zu anders meten in de vlgende c-teachingles? Wat met behuden blijven in de vlgende c-teachingles?) 20

21 C-teaching Stageles 8 Datum: / / Klas: Welke vrm van c-teaching zullen jij en je mentr vr de les gebruiken. LESGEVER EN BEGELEIDER PARALLEL LESGEVEN MEERDERE LEERPLEKKEN AANGEPAST LESGEVEN TEAM TEACHING Beschrijf wie welke taken en verantwrdelijkheden pneemt. rl mentr rl student Welke delstelling f fcus staat vrp bij de c-teaching en rlverdeling? Veg k een krte (les)vrbereiding te: Mentr: Schl: Lesnderwerp: Leerplandelstellingen: Lesdelen: C-teachingvrm: Didactische uitwerking: 21

22 Duid in de nderstaande tabel aan in welke mate de vlgende uitspraken van tepassing zijn. 1 = vlledig akkrd; 2 = akkrd; 3 = neutraal; 4 = niet akkrd; 5 = ttaal niet akkrd Uitspraken Tegepaste vrm van c-teaching Ik vnd de tegepaste c-teachingvrm relevant in het kader van de les (nderwerp, delstellingen,...) Ik vnd de tegepaste c-teachingvrm leerrijk. Rl in de c-teaching Ik vnd mijn rl in de c-teachingles duidelijk Ik vnd mijn rl in de c-teachingles leerrijk. Samenwerking met de mentr Ik kreeg vldende steun van mijn mentr. Ik ben tevreden ver de cmmunicatie die ik met mijn mentr had. Ik heb de samenwerking met mijn mentr vr deze les als leerrijk ervaren. Ik heb een grte werkdruk ervaren bij de vrbereiding en uitvering van de c-teachingles. Ik velde me angstig en ngemakkelijk in de samenwerking met mijn mentr. Delstelling van de c-teachingles Ik vnd de delstelling van de c-teachingles duidelijk Ik vnd de delstelling van de c-teachingles relevant. Opmerkingen, verwachtingen en verlangens vr de vlgende c-teachingles. (Wat zu anders meten in de vlgende c-teachingles? Wat met behuden blijven in de vlgende c-teachingles?) 22

23 C-teaching Stageles 9 Datum: / / Klas: Welke vrm van c-teaching zullen jij en je mentr vr de les gebruiken. LESGEVER EN BEGELEIDER PARALLEL LESGEVEN MEERDERE LEERPLEKKEN AANGEPAST LESGEVEN TEAM TEACHING Beschrijf wie welke taken en verantwrdelijkheden pneemt. rl mentr rl student Welke delstelling f fcus staat vrp bij de c-teaching en rlverdeling? Veg k een krte (les)vrbereiding te: Mentr: Schl: Lesnderwerp: Leerplandelstellingen: Lesdelen: C-teachingvrm: Didactische uitwerking: 23

24 Duid in de nderstaande tabel aan in welke mate de vlgende uitspraken van tepassing zijn. 1 = vlledig akkrd; 2 = akkrd; 3 = neutraal; 4 = niet akkrd; 5 = ttaal niet akkrd Uitspraken Tegepaste vrm van c-teaching Ik vnd de tegepaste c-teachingvrm relevant in het kader van de les (nderwerp, delstellingen,...) Ik vnd de tegepaste c-teachingvrm leerrijk. Rl in de c-teaching Ik vnd mijn rl in de c-teachingles duidelijk Ik vnd mijn rl in de c-teachingles leerrijk. Samenwerking met de mentr Ik kreeg vldende steun van mijn mentr. Ik ben tevreden ver de cmmunicatie die ik met mijn mentr had. Ik heb de samenwerking met mijn mentr vr deze les als leerrijk ervaren. Ik heb een grte werkdruk ervaren bij de vrbereiding en uitvering van de c-teachingles. Ik velde me angstig en ngemakkelijk in de samenwerking met mijn mentr. Delstelling van de c-teachingles Ik vnd de delstelling van de c-teachingles duidelijk Ik vnd de delstelling van de c-teachingles relevant. Opmerkingen, verwachtingen en verlangens vr de vlgende c-teachingles. (Wat zu anders meten in de vlgende c-teachingles? Wat met behuden blijven in de vlgende c-teachingles?) 24

25 C-teaching Stageles 10 Datum: / / Klas: Welke vrm van c-teaching zullen jij en je mentr vr de les gebruiken. LESGEVER EN BEGELEIDER PARALLEL LESGEVEN MEERDERE LEERPLEKKEN AANGEPAST LESGEVEN TEAM TEACHING Beschrijf wie welke taken en verantwrdelijkheden pneemt. rl mentr rl student Welke delstelling f fcus staat vrp bij de c-teaching en rlverdeling? Veg k een krte (les)vrbereiding te: Mentr: Schl: Lesnderwerp: Leerplandelstellingen: Lesdelen: C-teachingvrm: Didactische uitwerking: 25

26 Duid in de nderstaande tabel aan in welke mate de vlgende uitspraken van tepassing zijn. 1 = vlledig akkrd; 2 = akkrd; 3 = neutraal; 4 = niet akkrd; 5 = ttaal niet akkrd Uitspraken Tegepaste vrm van c-teaching Ik vnd de tegepaste c-teachingvrm relevant in het kader van de les (nderwerp, delstellingen,...) Ik vnd de tegepaste c-teachingvrm leerrijk. Rl in de c-teaching Ik vnd mijn rl in de c-teachingles duidelijk Ik vnd mijn rl in de c-teachingles leerrijk. Samenwerking met de mentr Ik kreeg vldende steun van mijn mentr. Ik ben tevreden ver de cmmunicatie die ik met mijn mentr had. Ik heb de samenwerking met mijn mentr vr deze les als leerrijk ervaren. Ik heb een grte werkdruk ervaren bij de vrbereiding en uitvering van de c-teachingles. Ik velde me angstig en ngemakkelijk in de samenwerking met mijn mentr. Delstelling van de c-teachingles Ik vnd de delstelling van de c-teachingles duidelijk Ik vnd de delstelling van de c-teachingles relevant. Opmerkingen, verwachtingen en verlangens vr de vlgende c-teachingles. (Wat zu anders meten in de vlgende c-teachingles? Wat met behuden blijven in de vlgende c-teachingles?) 26

27 C-teaching Stageles 11 Datum: / / Klas: Welke vrm van c-teaching zullen jij en je mentr vr de les gebruiken. LESGEVER EN BEGELEIDER PARALLEL LESGEVEN MEERDERE LEERPLEKKEN AANGEPAST LESGEVEN TEAM TEACHING Beschrijf wie welke taken en verantwrdelijkheden pneemt. rl mentr rl student Welke delstelling f fcus staat vrp bij de c-teaching en rlverdeling? Veg k een krte (les)vrbereiding te: Mentr: Schl: Lesnderwerp: Leerplandelstellingen: Lesdelen: C-teachingvrm: Didactische uitwerking: 27

28 Duid in de nderstaande tabel aan in welke mate de vlgende uitspraken van tepassing zijn. 1 = vlledig akkrd; 2 = akkrd; 3 = neutraal; 4 = niet akkrd; 5 = ttaal niet akkrd Uitspraken Tegepaste vrm van c-teaching Ik vnd de tegepaste c-teachingvrm relevant in het kader van de les (nderwerp, delstellingen,...) Ik vnd de tegepaste c-teachingvrm leerrijk. Rl in de c-teaching Ik vnd mijn rl in de c-teachingles duidelijk Ik vnd mijn rl in de c-teachingles leerrijk. Samenwerking met de mentr Ik kreeg vldende steun van mijn mentr. Ik ben tevreden ver de cmmunicatie die ik met mijn mentr had. Ik heb de samenwerking met mijn mentr vr deze les als leerrijk ervaren. Ik heb een grte werkdruk ervaren bij de vrbereiding en uitvering van de c-teachingles. Ik velde me angstig en ngemakkelijk in de samenwerking met mijn mentr. Delstelling van de c-teachingles Ik vnd de delstelling van de c-teachingles duidelijk Ik vnd de delstelling van de c-teachingles relevant. Opmerkingen, verwachtingen en verlangens vr de vlgende c-teachingles. (Wat zu anders meten in de vlgende c-teachingles? Wat met behuden blijven in de vlgende c-teachingles?) 28

29 C-teaching Stageles 12 Datum: / / Klas: Welke vrm van c-teaching zullen jij en je mentr vr de les gebruiken. LESGEVER EN BEGELEIDER PARALLEL LESGEVEN MEERDERE LEERPLEKKEN AANGEPAST LESGEVEN TEAM TEACHING Beschrijf wie welke taken en verantwrdelijkheden pneemt. rl mentr rl student Welke delstelling f fcus staat vrp bij de c-teaching en rlverdeling? Veg k een krte (les)vrbereiding te: Mentr: Schl: Lesnderwerp: Leerplandelstellingen: Lesdelen: C-teachingvrm: Didactische uitwerking: 29

30 Duid in de nderstaande tabel aan in welke mate de vlgende uitspraken van tepassing zijn. 1 = vlledig akkrd; 2 = akkrd; 3 = neutraal; 4 = niet akkrd; 5 = ttaal niet akkrd Uitspraken Tegepaste vrm van c-teaching Ik vnd de tegepaste c-teachingvrm relevant in het kader van de les (nderwerp, delstellingen,...) Ik vnd de tegepaste c-teachingvrm leerrijk. Rl in de c-teaching Ik vnd mijn rl in de c-teachingles duidelijk Ik vnd mijn rl in de c-teachingles leerrijk. Samenwerking met de mentr Ik kreeg vldende steun van mijn mentr. Ik ben tevreden ver de cmmunicatie die ik met mijn mentr had. Ik heb de samenwerking met mijn mentr vr deze les als leerrijk ervaren. Ik heb een grte werkdruk ervaren bij de vrbereiding en uitvering van de c-teachingles. Ik velde me angstig en ngemakkelijk in de samenwerking met mijn mentr. Delstelling van de c-teachingles Ik vnd de delstelling van de c-teachingles duidelijk Ik vnd de delstelling van de c-teachingles relevant. Opmerkingen, verwachtingen en verlangens vr de vlgende c-teachingles. (Wat zu anders meten in de vlgende c-teachingles? Wat met behuden blijven in de vlgende c-teachingles?) 30

31 6 Afrndend gesprek datum afrndend gesprek: 1 Wat vnden we van deze c-teachingservaring? Opprtuniteiten Uitdagingen Synthese 2 Wat nemen we mee als krachtbrnnen (zie GRROW)? Wie f wat zu je kunnen helpen? Waar kan je hulp vragen? Wat zie je jezelf den? Bij wie zu je hiervr eens kunnen gaan kijken? Opprtuniteiten Uitdagingen Synthese 3 Welke aandachtspunten kwamen er naar bven? Wat nemen we mee vr de tekmst? Synthese 31

LOGBOEK van: klas: 1

LOGBOEK van: klas: 1 LOGBOEK van: klas: 1 Inhudspgave Inleiding en inhud van het lgbek Wat is de maatschappelijke stage? Delen van de maatschappelijke stage Waar de je maatschappelijke stage? Kaders waarbinnen de maatschappelijke

Nadere informatie

1. Identificatie en algemene gegevens

1. Identificatie en algemene gegevens LESVOORBEREIDINGEN LESSTAGE DEEL 1. 2 Les 6 t.e.m. einde stage 1 SLO Geschiedenis KU Leuven (afznderlijk in te vullen per les) Vraf Een lesvrbereiding is in de eerste plaats een werkdcument. Dit betekent

Nadere informatie

Les 1. Vergroten van kennis over psychische gezondheid. Zelfstandige verwerkingsles (achter de computer) is een project van Diversion en MIND

Les 1. Vergroten van kennis over psychische gezondheid. Zelfstandige verwerkingsles (achter de computer) is een project van Diversion en MIND Les 1 Vergrten van kennis ver psychische gezndheid Zelfstandige verwerkingsles (achter de cmputer) is een prject van Diversin en MIND VOOR DE DOCENT Deze les kan als lsstaande pdracht gegeven wrden, maar

Nadere informatie

Lesideeën. Hedendaagse Propaganda Analyseren. uitgewerkt door

Lesideeën. Hedendaagse Propaganda Analyseren. uitgewerkt door Lesideeën uitgewerkt dr Hedendaagse Prpaganda Analyseren Activiteiten als aanvulling p de leerervaring bij het nline Mind Over Media platfrm www.mindvermedia.be 1 Les 6 Maak je eigen prpaganda Klaslkaal:

Nadere informatie

Standpunt Planningsdocumenten in het basisonderwijs Februari 2013

Standpunt Planningsdocumenten in het basisonderwijs Februari 2013 Planningsdcumenten in het basisnderwijs Februari 2013 GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Emile Jacqmainlaan 20 1000 Brussel Inhudspgave Inhudspgave Inhudspgave... 2 1 Situering... 3 1.1 Ndzaak standpunt...

Nadere informatie

Af te spreken: 6 halve dagen (tussen 15/10/18 en 12/12/18) Waarvan 6 lessen zelfstandig lesgeven

Af te spreken: 6 halve dagen (tussen 15/10/18 en 12/12/18) Waarvan 6 lessen zelfstandig lesgeven Leidraad mentr Stage 3de leerjaar - met vrafgaand leergemeenschap Bachelr in het Onderwijs: Lager nderwijs HAO KENNISMAKING en PARTICIPEREND OBSERVEREN Af te spreken (vr 05/10/18): 3 halve dagen Observatie

Nadere informatie

IKZ DEEL II : De informatieronde

IKZ DEEL II : De informatieronde Vanuit het standpunt van de zn is de schaduw nzichtbaar (Gethe) IKZ DEEL II : De infrmatiernde Het is méér dan een cliché f butade: m aan een breed kwaliteitsbeleid te werken, heb je écht steun, inbreng

Nadere informatie

BEGELEIDING EN FEEDBACK MENTOR BEGELEIDING EN EVALUATIE HOGESCHOOL

BEGELEIDING EN FEEDBACK MENTOR BEGELEIDING EN EVALUATIE HOGESCHOOL Leidraad mentr Stage 5de leerjaar Bachelr in het Onderwijs: Lager nderwijs HAO KENNISMAKING en PARTICIPEREND OBSERVEREN Af te spreken: 1 halve dag PARTICIPEREND LESGEVEN Af te spreken tussen 26/02 en 06/05/18:

Nadere informatie

Goede afspraken maken goede vrienden

Goede afspraken maken goede vrienden Dag van de demcratie Gede afspraken maken gede vrienden Delstellingen Kinderen verkennen eigen standpunt ver klasafspraken. Kinderen verkennen de standpunten van klasgenten ver klasafspraken. De kinderen

Nadere informatie

Contact maken en relaties aangaan

Contact maken en relaties aangaan B Cntact maken en relaties aangaan B1 : 7 Weekverslagen Inleiding Je hebt een fijne stageplek gevnden waar je de kmende maanden aan de slag gaat met pdrachten, taken en een stuk reflectie. Omdat wij het

Nadere informatie

Huiswerk Informatie voor alle ouders

Huiswerk Informatie voor alle ouders Nummer 6 mei 2010 Huiswerk Infrmatie vr alle uders Huiswerk en efening Ged leren lezen en rekenen is belangrijk, want je hebt deze vaardigheden in het dagelijks leven veral ndig. Kinderen ged leren lezen

Nadere informatie

20/02, 28/02, 15/03, 18/03, 26/03 (VM), 27/03, 04/04, 26/04 15 lessen zelfstandig lesgeven, bij voorkeur evenwichtig verspreid

20/02, 28/02, 15/03, 18/03, 26/03 (VM), 27/03, 04/04, 26/04 15 lessen zelfstandig lesgeven, bij voorkeur evenwichtig verspreid Leidraad mentr Stage 5 de f 6 de leerjaar Bachelr in het Onderwijs: Lager nderwijs KENNISMAKING en PARTICIPEREND OBSERVEREN 12/02 (VM) TEAM TEACHING 20/02, 28/02, 15/03, 18/03, 26/03 (VM), 27/03, 04/04,

Nadere informatie

Actieplan leeftijdsbewust personeelsbeleid 2013-2023

Actieplan leeftijdsbewust personeelsbeleid 2013-2023 Nvember 2013 Actieplan leeftijdsbewust persneelsbeleid 2013-2023 Actie 1: Ontwikkelen van een stagebeleid. Stagiaires zijn ptentiële nieuwe cllega s. Een stageperide kunnen we aanzien als een inwerkperide.

Nadere informatie

1 3 4 Analysefrmat Aandacht vr taal in het pleidingscurriculum Onderzek Nederlands in het berepsgericht nderwijs versie 4-07 12 12 A Algemene gegevens ver nderwijsinstelling

Nadere informatie

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers Oprep erkenning en subsidiëring van grepsgericht aanbd pvedingsndersteuning dr vrijwilligers In het kader van het versterken van aanbd pvedingsndersteuning in de Huizen van het Kind lanceert Kind en Gezin

Nadere informatie

Gespreksleidraad WOII geïnteresseerden

Gespreksleidraad WOII geïnteresseerden Gespreksleidraad WOII geïnteresseerden Delstellingen Diepgaand inzicht krijgen in infrmatiebehefte m.b.t. WOII persnlijke betekenis WOII ntstaan interesse in WOII beiende/interessante thema s gebruik en

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage

Maatschappelijke Stage Maatschappelijke Stage 2 Inhud 1. Wat is MAS? 1.1 MAS algemeen. 1.2 MAS p het Gren van Prinstererlyceum 1.3 Deadlines 2. Stage zeken 2.1 De stage cördinatr p schl. 2.2 Masactief 3. De frmulieren 3.1 Aanvraagfrmulier

Nadere informatie

September Het eindwerkstuk GGCA Schooljaar

September Het eindwerkstuk GGCA Schooljaar September 2016 Het eindwerkstuk GGCA Schljaar 2016-2017 Inhudspgave Inleiding: Wat is het eindwerkstuk?...3 Jaarplanning.4 De berdeling van het eindwerkstuk.6 Inleiding: Wat is het eindwerkstuk?! 2 Het

Nadere informatie

Alleen m.b.t. vergoedingen pedagogisch Instemming. medewerkers (hoofdstuk 1 uit de regeling) Advies

Alleen m.b.t. vergoedingen pedagogisch Instemming. medewerkers (hoofdstuk 1 uit de regeling) Advies Satusverzicht. Cnsultatie Unitmanagers/Lcatiemanagers mei 2011 evaluatie Cnsultatie cliëntenraad Besluit Bestuursgrep 22 april 2003 OR Alleen m.b.t. vergedingen pedaggisch Instemming medewerkers (hfdstuk

Nadere informatie

PROJECTBESCHRIJVING HISTORISCHE PLEKKEN

PROJECTBESCHRIJVING HISTORISCHE PLEKKEN PROJECTBESCHRIJVING HISTORISCHE PLEKKEN Leerlijn Cultureel Erfged Thema Identiteit Grep 5 en 6 Maart 2016 Cultuurnderwijs p zijn Haags Leerlijn Cultureel Erfged Thema Identiteit Grep 5 en 6 Maart 2016

Nadere informatie

beta brugklas secties 2004 2005 1 Ontwikkeling bètatechniek op het Newmancollege. 1. Inleiding

beta brugklas secties 2004 2005 1 Ontwikkeling bètatechniek op het Newmancollege. 1. Inleiding beta brugklas secties 2004 2005 1 Ontwikkeling bètatechniek p het Newmancllege. 1. Inleiding Het Newmancllege streeft naar een sterke prfilering p het gebied van de bètatechnische vakken. De argumenten

Nadere informatie

Aan de hand van deze 3 lessen ontdekken de leerlingen dat er techniek in en om de Schelde, dus in onze regio, een erg belangrijke rol speelt.

Aan de hand van deze 3 lessen ontdekken de leerlingen dat er techniek in en om de Schelde, dus in onze regio, een erg belangrijke rol speelt. Techniek & de Schelde Aan de hand van deze 3 lessen ntdekken de leerlingen dat er techniek in en m de Schelde, dus in nze regi, een erg belangrijke rl speelt. Gerelateerde kerndelen Vlaanderen, Primair

Nadere informatie

Leer / ontwikkelingslijnen. Opleiding Helpende Zorg en Welzijn. BOL en BBL NAAM STUDENT:..

Leer / ontwikkelingslijnen. Opleiding Helpende Zorg en Welzijn. BOL en BBL NAAM STUDENT:.. Leer / ntwikkelingslijnen Opleiding Helpende Zrg en Welzijn BOL en BBL NAAM SUDEN:.. 1 2 Uitleg van het leerlijnenbekje Vr je ligt het leerlijnenbekje van je pleiding Helpende Zrg & Welzijn niveau 2. ijdens

Nadere informatie

Begeleidende mail bij enquête gebruik KPN Klasgenoot

Begeleidende mail bij enquête gebruik KPN Klasgenoot 160130/1237 Begeleidende mail bij enquête gebruik KPN Klasgent Enquête is bestemd vr: leerling en uders/verzrgers Beste KlasseCntact-gebruiker/-gebruikster Enkele maanden geleden is vr ju een KPN Klasgent

Nadere informatie

Lesbeschrijving. Historische bronnen - beeldmateriaal

Lesbeschrijving. Historische bronnen - beeldmateriaal Lesbeschrijving Histrische brnnen - beeldmateriaal Aan de hand van deze les ntdekken de leerlingen dat de Schelde niet alleen nu, maar k vreger al veelvuldig als nderwerp p ft s werd gezet en vrkwam p

Nadere informatie

OPLEIDING tot Verzorgende-IG. Ondersteuningsmagazijn Praktijk Beroepstaak E Startbekaam

OPLEIDING tot Verzorgende-IG. Ondersteuningsmagazijn Praktijk Beroepstaak E Startbekaam OPLEIDING tt Verzrgende-IG Ondersteuningsmagazijn Berepstaak E Startbekaam Albeda cllege Branche gezndheidszrg Kwalificatieniveau 4 Chrt: 2010-2011 Fase: Startbekaam Naam student:. P.E1-3.start.gesprek

Nadere informatie

Bestemmingsplan kustdorp Delfzijl

Bestemmingsplan kustdorp Delfzijl Bestemmingsplan kustdrp Delfzijl Vakgebied: Aardrijkskunde Niveau: Klas 3 hav/vw Tijdsduur: ± 3 lesuren (inclusief presentaties) In deze les krijgen leerlingen inzicht in het maken van een bestemmingsplan.

Nadere informatie

6. Opleidingskader voor de procesopleiding Informatiemanagement

6. Opleidingskader voor de procesopleiding Informatiemanagement 6. Opleidingskader vr de prcespleiding Infrmatiemanagement In het prject GROOTER wrden nder andere een aantal pleidingskaders ntwikkeld vr prcessen nder Bevlkingszrg. Hiernder wrdt het pleidingskader vr

Nadere informatie

LOOPBAANORIËNTATIE VMBO-4 Periode 1 t/m periode 3

LOOPBAANORIËNTATIE VMBO-4 Periode 1 t/m periode 3 LOOPBAANORIËNTATIE VMBO-4 Peride 1 t/m peride 3 In leerjaar 4 met je de keus gaan maken; wat wil jij gaan den wanneer je het vmbdiplma hebt? Om te laten zien dat je uiteindelijk een studie, die bij je

Nadere informatie

Kleerkastgriezels. Doelstellingen. Materiaal

Kleerkastgriezels. Doelstellingen. Materiaal Hallween Kleerkastgriezels Delstellingen De kinderen ervaren dat één gebeurtenis sms meerdere rzaken en gevlgen kan hebben. De kinderen ntdekken he vercnsumptie van kledij nefast is vr nze planeet. De

Nadere informatie

Start duurzame inzetbaarheid

Start duurzame inzetbaarheid Start duurzame inzetbaarheid Een praktijkcasus Dr: Rlf Weijers, Pauline Miedema Hewel duurzame inzetbaarheid een veelbesprken thema is, blijft het lastig m het cncreet te maken en er handen aan veten aan

Nadere informatie

#kwaliteitskaderpznl. Terugkoppeling workshop: De evenwichtige zorgverlener, dat ben jij!

#kwaliteitskaderpznl. Terugkoppeling workshop: De evenwichtige zorgverlener, dat ben jij! Terugkppeling wrkshp: De evenwichtige zrgverlener, dat ben jij! Cngres kwaliteitskader wrkshp 3: 26 april 2018 De evenwichtige zrgverlener, dat ben jij! Phil Larkin, Christiaan Rhdius en Marjlein Verkammen

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding Module Professioneel handelen in de onderwijspraktijk 1 PHIOLIO1

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding Module Professioneel handelen in de onderwijspraktijk 1 PHIOLIO1 ECTS-fiche Opzet van de ECTS-fiche is m een uitgebreid verzicht te krijgen van de invulling en pbuw van de mdule. Er bestaat slechts één ECTS-fiche vr elke mdule. 1. Identificatie Opleiding SLO Mdule Prfessineel

Nadere informatie

Ter voorbereiding op uw aanvraag vindt u in dit document de criteria en vragenlijst voor het themacertificaat Relaties en seksualiteit.

Ter voorbereiding op uw aanvraag vindt u in dit document de criteria en vragenlijst voor het themacertificaat Relaties en seksualiteit. Criteria en vragenlijst themacertificaat Relaties en seksualiteit Primair nderwijs Ter vrbereiding p uw aanvraag vindt u in dit dcument de criteria en vragenlijst vr het themacertificaat Relaties en seksualiteit.

Nadere informatie

Voorbeeld oefentypes online e-learningmodules CommArt Int.

Voorbeeld oefentypes online e-learningmodules CommArt Int. Vrbeeld efentypes nline e-learningmdules CmmArt Int. In dit dcument wrdt verwezen naar de specifieke inhud van een van nze e- learningmdules. De efentypes wrden echter gebruikt in alle e-learningmdules

Nadere informatie

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan Handleiding Het pstellen van een diacnaal beleidsplan Versie 1.0 Generale diacnale cmmissie Datum: augustus 2015 Generale diacnale cmmissie Vendelier 51-D 3905 PC VEENENDAAL Telefn (0318) 505541 Website:

Nadere informatie

CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014

CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014 CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014 Inhud Respns... 1 Samenvatting van de resultaten... 1 Vragen ver de pleiding... 2 Vragen ver de stagiair... 3 Wat ziet u als sterke punten van de pleiding CMD?... 4 Wat

Nadere informatie

Module eerste leerjaar Leertaak Spel wiskunde of taal

Module eerste leerjaar Leertaak Spel wiskunde of taal Takenblad 2017-2018 Mdule eerste leerjaar Leertaak Spel wiskunde f taal DOELEN Cncretiseren en uitdiepen van de didactiek aanvankelijk lezen f aanvankelijk rekenen VERWACHTE VOORKENNIS Kennis van verschillende

Nadere informatie

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020.

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020. Handleiding Handleiding Cmmunicatie vr Prmtren Eurpees Fnds vr Reginale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020 1 Eurpese Unie Inhud 1 Inleiding... 1 2 De minimale cmmunicatieverplichtingen... 1 a) Weergave

Nadere informatie

De veranderende rol: moeder/ouder(s) worden. Veranderende

De veranderende rol: moeder/ouder(s) worden. Veranderende DOORLOPENDE STAGE 2016-2017 SEMESTER 2 Vervangende pdrachten als je (ng) geen zwangere hebt gevnden Mdule 5 Klppende hart Cnsult 3/4 Tussen 28 en 36 weken zwangerschap In stage 1 Overleg met de verlskundige

Nadere informatie

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs.

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht p Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Dia 1 Opmerking vr de presentatr: in het geval u tijd te krt kmt, kunt u de blauwe tekst als ptineel beschuwen

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding. Module. Lestijden 40

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding. Module. Lestijden 40 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Ondernemingscmmunicatie Mdule MarketingManagement Cde A2 Lestijden 40 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte ttale studiebelasting (in uren) 1 Mgelijkheid tt JA aanvragen

Nadere informatie

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN ACTIVITEITENPLAN 2014 Activiteitenplan 2014 : INLEIDING In 1997 werd de in Zetermeer pgericht met als del het behartigen van de belangen van huurders van de cmplexen van R.K. Wningbuwstichting De Gede

Nadere informatie

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1 Prjectaanvraag Versterking sciale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1. Aanleiding Eind 2012 heeft Prvinciale Staten van de prvincie Fryslân keuzes gemaakt mtrent de 'kerntakendiscussie'.

Nadere informatie

HET DEMOCRATISCH GEHALTE VAN MIJN GROEP

HET DEMOCRATISCH GEHALTE VAN MIJN GROEP HET DEMOCRATISCH GEHALTE VAN MIJN GROEP INFORMATIE OVER DE ACTIVITEIT Delgrep Duur Materiaal Delstellingen 4 de / 5 de / 6 de jaar secundair nderwijs +/- 30 minuten Een kpie van het raster vr elke leerling

Nadere informatie

EINDBEOORDELING stage PiP1A

EINDBEOORDELING stage PiP1A EINDBEOORDELING stage PiP1A Geachte stagebegeleider, Ten eerste willen wij u hartelijk danken vr uw begeleiding tijdens de praktijkperide van Prfessinal in de Praktijk 1A (PiP1A) van nze leraar-in-pleiding

Nadere informatie

HANDLEIDING PROFIELWERKSTUK. Goese Lyceum, locatie Bergweg

HANDLEIDING PROFIELWERKSTUK. Goese Lyceum, locatie Bergweg HANDLEIDING PROFIELWERKSTUK Gese Lyceum, lcatie Bergweg 2018-2019 1 INHOUDSOPGAVE Het prfielwerkstuk algemeen pagina 3 Wat is een prfielwerkstuk? Waar met een prfielwerkstuk aan vlden? Algemene infrmatie

Nadere informatie

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid Samenvatting BEELDEN OVER COMMUNICATIE TEYLINGEN Bevindingen gesprekken ver Cmmunicatie, raad- en cllegeleden, rganisatie en samenleving In deze ntitie zijn de resultaten van zwel de gesprekken van 9 ktber

Nadere informatie

o lezen om te schrijven schrijven om te lezen genre/register centraal vertrekpunt inhoud andere vakken o o

o lezen om te schrijven schrijven om te lezen genre/register centraal vertrekpunt inhoud andere vakken o o Titel, mschrijving beprefde les / lessenserie Angstzweet: een lessenserie geïntegreerd literatuur, leesen schrijfnderwijs Schltype, leerjaar Vmb-tl, leerjaar 3 Tijdsinvestering Typering GLS lezen m te

Nadere informatie

Van afvalrace tot kringloop

Van afvalrace tot kringloop Dag van de Aarde 1 ste graad Van afvalrace tt kringlp Delstellingen De leerlingen bedenken ideeën m zrg te dragen vr de Aarde: hergebruiken, recycleren, cnsuminderen. De leerlingen verruimen hun blik dr

Nadere informatie

Aan de hand van deze 3 lessen maken de leerlingen kennis met de dieren die in en om de Schelde leven

Aan de hand van deze 3 lessen maken de leerlingen kennis met de dieren die in en om de Schelde leven Lesbeschrijving Dieren & de Schelde Aan de hand van deze 3 lessen maken de leerlingen kennis met de dieren die in en m de Schelde leven Relatie met kerndelen: Vlaanderen: Wereldriëntatie Natuur Levende

Nadere informatie

VZ-B-K1-W2-A Onderkent de gezondheidstoestand op somatisch en psychosociaal gebied

VZ-B-K1-W2-A Onderkent de gezondheidstoestand op somatisch en psychosociaal gebied VZ-B-K1-W2-A Onderkent de gezndheidstestand p smatisch en psychsciaal gebied Verzrgende-IG basisdeel kerntaak 1 werkprces 2 efenpdracht A De gezndheidstestand van zrgvragers wrdt dr veel factren beïnvled.

Nadere informatie

Mochten er problemen zijn, neem dan altijd contact op met jouw begeleider.

Mochten er problemen zijn, neem dan altijd contact op met jouw begeleider. VOORWOORD Vr je ligt de handleiding vr het maken van juw prfielwerkstuk. Zals je weet is het maken van een prfielwerkstuk één van de nderdelen van het schlexamen in de vierde klas vmb-tl/gl. Daarm met

Nadere informatie

Succesvol samenwerken met ouders. Onderzoek Ouderbetrokkenheid. Bundel in te kijken in de leraarskamer. http://flob.sint-niklaas.

Succesvol samenwerken met ouders. Onderzoek Ouderbetrokkenheid. Bundel in te kijken in de leraarskamer. http://flob.sint-niklaas. Onderzek Ouderbetrkkenheid V.U. : Lieve Van Daele, Grte Markt 1, 9100 Sint-Niklaas Succesvl samenwerken met uders Bundel in te kijken in de leraarskamer http://flb.sint-niklaas.be ONDERZOEK GOK-PROJECT

Nadere informatie

Jij bent de centrale contactpersoon en staat in contact met de permanentieverantwoordelijke van Rode Kruis-Vlaanderen.

Jij bent de centrale contactpersoon en staat in contact met de permanentieverantwoordelijke van Rode Kruis-Vlaanderen. CHECKLIST IN NOOD Jij bent de centrale cntactpersn en staat in cntact met de permanentieverantwrdelijke van Rde Kruis-Vlaanderen. Juw vrnaamste taak is dan k INFORMEREN de ndige infrmatie verzamelen en

Nadere informatie

Opdracht 1: Onderzoek naar protocollen persoonlijke verzorging.

Opdracht 1: Onderzoek naar protocollen persoonlijke verzorging. VZ-B-K1-W4-A Biedt persnlijke verzrging Verzrgende-Ig basisdeel kerntaak 1 werkprces 4 Om zrgvragers methdisch te ndersteunen bij de persnlijke verzrging maak je gebruik van prtcllen en handelingsplannen.

Nadere informatie

Retailmanagement brochure voor bedrijven

Retailmanagement brochure voor bedrijven Campus Schnmeersen Gebuw B Valentin Vaerwyckweg 1 BE-9000 Gent Retailmanagement brchure vr bedrijven Deze brchure bevat de belangrijkste infrmatie ver de pleiding Retailmanagement. De meest up t date infrmatie

Nadere informatie

Flipped teaching voor bachelorstudenten

Flipped teaching voor bachelorstudenten Flipped teaching vr bachelrstudenten Een gevalstudie vr het vak Tegepaste Mechanica deel1 en deel 3 Tinne De Laet Hfd Dienst Studentenbegeleiding Ingenieurswetenschappen Inhud Wat is flipped teaching?

Nadere informatie

OOGwerkt webinar. Kijkt vanuit ervaring en expertise Ziet welke kandidaat past Kijkt verder. Bekijk onze vacatures online

OOGwerkt webinar. Kijkt vanuit ervaring en expertise Ziet welke kandidaat past Kijkt verder. Bekijk onze vacatures online Kijkt vanuit ervaring en expertise Ziet welke kandidaat past Kijkt verder Bekijk nze vacatures nline OOGwerkt webinar Na de zmervakantie ntvangt u van OOGwerkt een uitndiging m u in te schrijven vr ns

Nadere informatie

Waarom is de zee zout? - Kijkersvraag voor het Klokhuis-

Waarom is de zee zout? - Kijkersvraag voor het Klokhuis- Waarm is de zee zut? - Kijkersvraag vr het Klkhuis- Vakgebied: Aardrijkskunde Niveau: Klas 3 vmb; Klas 2&3 hav/vw, zie verderp in dit dcument. Tijdsduur: +/- 3 uur, verschilt per niveau In deze pdracht

Nadere informatie

Visie op de webpresentatie. gemeente Eindhoven

Visie op de webpresentatie. gemeente Eindhoven Visie p de webpresentatie gemeente Eindhven Inhud 1 Inleiding 3 2 Basisgedachte beheften ntvanger centraal 3 2.1 Onderscheidende kwaliteiten websites 3 2.2 Verbinding essentieel 4 2.2.1 Verbinding extern

Nadere informatie

Deelprojectplan. Projectadministraties

Deelprojectplan. Projectadministraties Deelprjectplan Prjectadministraties Het beheersen van prjectadministraties dr de invering van een hgeschlbrede methdiek. 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Prbleemverkenning en stelling 3. Prjectdelen 4.

Nadere informatie

Leidraad voor het aantonen van de modules als landelijk georganiseerde jeugdvereniging

Leidraad voor het aantonen van de modules als landelijk georganiseerde jeugdvereniging Departement Cultuur, Jeugd, Sprt en Media Afdeling Jeugd Arenbergstraat 9 1000 Brussel subsidiedssierjeugd@cjsm.vlaanderen.be Leidraad vr het aantnen van de mdules als landelijk gerganiseerde jeugdvereniging

Nadere informatie

Kijkwijzer spreken. - Wat wil ik zeker vertellen? - Wat is de rode draad? - Wat is de voorkennis van mijn publiek?

Kijkwijzer spreken. - Wat wil ik zeker vertellen? - Wat is de rode draad? - Wat is de voorkennis van mijn publiek? Kijkwijzer spreken Oriënteren Inhud verkennen Uitveren Reflecteren - Wat is het spreekdel? - Wat is eigen aan mijn spreekpdracht? - Wie is mijn delpubliek? - Heb ik deze spreekpdracht al eens eerder uitgeverd?

Nadere informatie

Ekelmans & Meijer Advocaten (Rechten)

Ekelmans & Meijer Advocaten (Rechten) Evaluatie-rapprt STEP In-husedag bij Ekelmans & Meijer Advcaten (Rechten) -- INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE. WOORD VOORAF. RESULTATEN VAN DE ATTITUDE-METING VÓÓR DE IN-HOUSEDAG. RESULTATEN VAN DE ATTITUDE-METING

Nadere informatie

Jaarprogramma 2016/2017

Jaarprogramma 2016/2017 Jaarprgramma 2016/2017 1. Medezeggenschapsraad (MR)... 2 2. Missie en visie... 2 3. Delen vr 2016/2017... 2 4. Werkwijze en samenstelling MR... 2 5. Planning 2016/2017... 3 6. Faciliteiten... 3 1. Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Godsdienstige stellingname collega

Godsdienstige stellingname collega Gdsdienstige stellingname cllega Je werkt p een penbare basisschl en hebt kinderen van verschillende natinaliteiten in je grep. Een van je cllega's draagt een hfddek. De kinderen uit haar grep scren ged

Nadere informatie

Bewegen en samenleving 3.3 (Sportcultuur) Opdracht 3 Maken van een documentaire

Bewegen en samenleving 3.3 (Sportcultuur) Opdracht 3 Maken van een documentaire Bewegen en samenleving 3.3 (Sprtcultuur) Opdracht 3 Maken van een dcumentaire Klas: Dcent: Schljaar: Peride: FASE 3/4 del Activiteit / vaardigheden Omvang Samenwerking Tetsing (vrm) Berdeling weging Inzicht

Nadere informatie

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015 Beleidsregels vrziening jbcaching Participatiewet 2015 1-7-2015 Jbcaching Reginale beleidsregels jbcaching Participatiewet regi Achterhek Inleiding Jbcaching gaat ver het ndersteunen van mensen bij het

Nadere informatie

LEERVRAAG 2. - Informatie: - informeren. - observeren. - middelen zoeken. - actie ondernemen. - evalueren

LEERVRAAG 2. - Informatie: - informeren. - observeren. - middelen zoeken. - actie ondernemen. - evalueren LEERVRAAG 2 Leervraag (wat is /he kan ik vraag) He krijg ik een vllediger beeld van de hulp die Daan krijgt? Activiteiten uit stappenpla n - infrmeren - bserveren - middelen zeken - actie ndernemen - evalueren

Nadere informatie

PTA L.O. 4/5Havo 4/5/6VWO Plan van Toetsing en afsluiting voor het vak L.O. 2012-2013 CARMELCOLLEGE Gouda- Locatie Antoniuscollege Vaksectie L.O.

PTA L.O. 4/5Havo 4/5/6VWO Plan van Toetsing en afsluiting voor het vak L.O. 2012-2013 CARMELCOLLEGE Gouda- Locatie Antoniuscollege Vaksectie L.O. PTA L.O. 4/5Hav 4/5/6VWO Plan van Tetsing en afsluiting vr het vak L.O. 2012-2013 CARMELCOLLEGE Guda- Lcatie Antniuscllege Vaksectie L.O. PTA L.O. 4/5Hav 4/5/6VWO 2012-2013 Plan van Tetsing en Afsluiting

Nadere informatie

Indelen (nieuwe) groepen. Concept beleidsnotitie

Indelen (nieuwe) groepen. Concept beleidsnotitie Indelen (nieuwe) grepen Cncept beleidsntitie 25-01-2017 Inleiding Leerlingen kmen p schl wanneer ze vier jaar zijn en wrden dan p basis van de bij ns bekende gegevens ingedeeld in een bestaande grep 1/2.

Nadere informatie

Uitwerking kerndoel 2 Nederlandse taal

Uitwerking kerndoel 2 Nederlandse taal Uitwerking kerndel 2 Nederlandse taal Tussendelen en leerlijnen Nederlandse taal Primair nderwijs In samenwerking met het expertisecentrum Nederlands Enschede, 1 juni 2006 Nederlands kerndel 2 Stichting

Nadere informatie

Simulatie werkgroepbijeenkomst

Simulatie werkgroepbijeenkomst Simulatie werkgrepbijeenkmst www.cnnectbegeleiding.nl 2011 1 Infrmatie vr de vrzitter (enkele dagen vraf) Je hebt de grepsleden het vlgende mailtje gestuurd: Hans (de directeur) heeft mij gevraagd m een

Nadere informatie

Passend Onderwijs. Tot wanneer is het nog passend?

Passend Onderwijs. Tot wanneer is het nog passend? Wat zijn de grenzen aan de zrg die de Uilenburcht kan bieden? Tt hever reikt de draagkracht van De Uilenburcht? Achtergrnd Het uitgangspunt van De Uilenburcht is altijd dat we nze leerlingen z lang mgelijk

Nadere informatie

Vervoersmanagement Online

Vervoersmanagement Online Verversmanagement Online Instructie uder / verzrger Aanvragen leerlingenverver Versie 7.7 1 Inleiding Van harte welkm bij Verversmanagement Online. Verversmanagement Online is één van de tls die Publiek

Nadere informatie

OPDRACHTEN STAGE EERSTE LEERJAAR BALOV

OPDRACHTEN STAGE EERSTE LEERJAAR BALOV OPDRACHTEN STAGE EERSTE LEERJAAR BALOV 2018-2019 Observatiepdrachten udste kleuters Functineel geheel 1: Begeleider van leer- en ntwikkelingsprcessen Overgang kleuternderwijs lager nderwijs Op welke wijze

Nadere informatie

Les 2. Een open gesprek over psychische gezondheid. Groepsvormingsopdrachten. is een project van Diversion en MIND

Les 2. Een open gesprek over psychische gezondheid. Groepsvormingsopdrachten. is een project van Diversion en MIND Les 2 Een pen gesprek ver psychische gezndheid Grepsvrmingspdrachten is een prject van Diversin en MIND VOOR DE DOCENT Deze les kan als lsstaande pdracht gegeven wrden, maar k als vervlg p de MIND Yung

Nadere informatie

Bibliotheek en basisvaardigheden. Handreiking voor een structurele aanpak op lokaal niveau

Bibliotheek en basisvaardigheden. Handreiking voor een structurele aanpak op lokaal niveau Biblitheek en basisvaardigheden Handreiking vr een structurele aanpak p lkaal niveau 1 Inhud Een structurele aanpak van laaggeletterdheid p lkaal niveau 3 1. Draagvlak bij de gemeente 3 2. Draagvlak in

Nadere informatie

EINDBEOORDELING stage PiP1B

EINDBEOORDELING stage PiP1B EINDBEOORDELING stage PiP1B Geachte stagebegeleider, Ten eerste willen wij u hartelijk danken vr uw begeleiding tijdens het tweede deel van de praktijkperide van Prfessinal in de Praktijk, PiP 1B, van

Nadere informatie

Pieter Swager/ Jos Fransen lectoraat elearning

Pieter Swager/ Jos Fransen lectoraat elearning 1 Pieter Swager/ Js Fransen lectraat elearning Scenari: 1 e deel afstudeerfase (1 e semester): schrijven nderzeksplan (vrbeeldscenari/ blauwdruk van een leerpraktijk) Vraf Onderwijskundig kader waarbinnen

Nadere informatie

1. Is het probleem er ook wel eens niet? Wanneer? 2. Wat gaat er dan wel goed? 3. Wat zou een kind zeggen, dat je probleem is?

1. Is het probleem er ook wel eens niet? Wanneer? 2. Wat gaat er dan wel goed? 3. Wat zou een kind zeggen, dat je probleem is? Oplssingsgericht werken aan gedrag Traject: basisschlen Oisterwijk - Mergestel Aanleveren hulpvraag (2 weken vrafgaand aan bservatie) Observatie nieuwe lcatie & nagesprek (chtend) + Eindevaluatie (middag)

Nadere informatie

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden;

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden; Vrbeeld handvest De burgemeester, het cllege en de raad van de gemeente Muiden; Gelet p artikel 169, tweede en derde lid, en artikel 180, tweede en derde lid, Gemeentewet; Hebben de vlgende uitgangspunten

Nadere informatie

Richtlijnen functioneringsgesprek evangelist. Versie 1.0

Richtlijnen functioneringsgesprek evangelist. Versie 1.0 Richtlijnen functineringsgesprek evangelist Versie 1.0 Datum: mei 2015 1. Inleiding In deze brchure krijgt u een praktische handreiking met betrekking tt het huden van een functineringsgesprek met een

Nadere informatie

Evaluatieformulier stage

Evaluatieformulier stage Evaluatiefrmulier stage Na aflp van de stage vragen wij dat de stagebegeleider dit evaluatiefrmulier invult en ten laatste p dnderdag 3 mei drstuurt naar jasmien.beckers@kuleuven.be In het geslten vragengedeelte

Nadere informatie

HANDLEIDING PETERSCHAP

HANDLEIDING PETERSCHAP ROL van de PETER Als peter speelt u een unieke rl in de ntwikkeling van de stagiair. U helpt de beginnende scheidsrechters bij het zetten van hun eerste stappen in de wereld van de arbitrage en p deze

Nadere informatie

Stap 1 : Oriënteren op jongerenparticipatie en maatschappelijke stage

Stap 1 : Oriënteren op jongerenparticipatie en maatschappelijke stage >> Stappenplan vr stagebieders Wilt u als rganisatie aan de slag met MaS? Neem dan het stappenplan stapsgewijs dr, zdat u weet f u er echt klaar vr bent m met jngeren te werken en maatschappelijke stage

Nadere informatie

Ontdekken van talenten jouw woorden, jouw verhaal

Ontdekken van talenten jouw woorden, jouw verhaal Ontdekken van talenten juw wrden, juw verhaal Methdiek Omschrijving: Kunnen werken met je talenten geeft mensen energie, weerbaarheid en veerkracht. Via deze methdiek wrden teams uitgendigd m hun talenten

Nadere informatie

Evaluatie zorgleefplan met cliënt thuis en in het verzorgingshuis

Evaluatie zorgleefplan met cliënt thuis en in het verzorgingshuis Evaluatie zrgleefplan met cliënt thuis en in het verzrgingshuis Artikel: 2010-003 Datum: 30-11-2010 Auteur: Merel van Uden Prtcl vr halfjaarlijkse evaluatiegesprek ver zrgleefplan van een cliënt met een

Nadere informatie

HET DEMOCRATISCH GEHALTE VAN MIJN GROEP

HET DEMOCRATISCH GEHALTE VAN MIJN GROEP HET DEMOCRATISCH GEHALTE VAN MIJN GROEP JUNIOR-VERSIE INFORMATIE OVER DE ACTIVITEIT Delgrep Duur Materiaal Delstellingen 5 de / 6 de jaar lager nderwijs + 1 ste / 2 de jaar secundair nderwijs +/- 30 minuten

Nadere informatie

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling Prtcl bij het verlijden van een gezinslid van een leerling Algemeen: Er wrden geen mededelingen aan de pers gedaan. Het lcatie aanspreekpunt f de directeur meldt alleen dat nze 1 ste zrg de nabestaanden

Nadere informatie

Informatie voor scholen

Informatie voor scholen Infrmatie vr schlen Niet alleen studenten, maar k schlen kunnen rekenen p een gede samenwerking met Travel2Cnnect als partner. Dr nze jarenlange persnlijke ervaring met stagiaires, vrijwilligers en lkale

Nadere informatie

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica Prgramma Welzijn en Zrg Nieuwe Zrg en Dmtica Aanleiding De mgelijkheden vr het langer zelfstandig thuis blijven wnen, meten wrden verbreed. Technlgische ntwikkelingen die zrg p afstand en het participeren

Nadere informatie

Saxionstudent.nl CE 1

Saxionstudent.nl CE 1 Thema: Marktanalyse (semester 1) Prject: Desk en Fieldresearch 56357 Vrwrd Vr u ligt het plan van aanpak vr het prject Desk en Fieldresearch, vr het thema marktanalyse van semester 1. Het is de bedeling

Nadere informatie

Introductie MVO Prestatieladder

Introductie MVO Prestatieladder Intrductie De is een certificeerbare nrm vr Maatschappelijke Verantwrdelijkheid van Organisaties (MVO). De nrm is gemaakt vr rganisaties die hun eigen MVO ambities en perfrmance aantnbaar willen maken,

Nadere informatie

PROJECTBESCHRIJVING DIT BEN IK

PROJECTBESCHRIJVING DIT BEN IK PROJECTBESCHRIJVING DIT BEN IK Leerlijn Theater Thema Identiteit Grep 3 en 4 Maart 2016 Cultuurnderwijs p zijn Haags Leerlijn Theater Thema Identiteit Grep 3 en 4 Maart 2016 Deze prjectbeschrijving wrdt

Nadere informatie

Het Grote Geldonderzoek: hoe ga je met je geld om?

Het Grote Geldonderzoek: hoe ga je met je geld om? Het Grte Geldnderzek: he ga je met je geld m? Natinaal Instituut vr Budgetvrlichting (Nibud) Tijdsduur: één les Werkvrm: individueel met een discussie in de klas Niveau: bedeld vr alle leerlingen van klas

Nadere informatie

Checklist Veranderaanpak Inhoud en Proces

Checklist Veranderaanpak Inhoud en Proces list Veranderaanpak Inhud en Prces AdMva 2011 www.admva.nl www.arbcatalgusvvt.nl list Veranderaanpak Inhud en Prces www.arbcatalgusvvt.nl Clfn Sturen p Werkdrukbalans en Energie AdMva 2011 Erna van der

Nadere informatie

Beleidsplan directe instructie : 1. Verantwoording 2. Doelstellingen 3. Model 4. Kijkwijzer 5. -Werkwijze en tijdsplanning.

Beleidsplan directe instructie : 1. Verantwoording 2. Doelstellingen 3. Model 4. Kijkwijzer 5. -Werkwijze en tijdsplanning. Beleidsplan directe instructie : 1. Verantwrding 2. Delstellingen 3. Mdel 4. Kijkwijzer 5. -Werkwijze en tijdsplanning 1 Verantwrding: Wij willen binnen het nderwijs dat wij geven rekening huden met de

Nadere informatie

Plan van Aanpak Solidariteitswerk in sectoren.

Plan van Aanpak Solidariteitswerk in sectoren. Cncept 08-02-2017 Plan van Aanpak Slidariteitswerk in sectren. Betrkken zijn bij internatinale slidariteitsprjecten is stimulerend en interessant, maar kan sms k ingewikkeld en uitdagend zijn. Het valt

Nadere informatie