Cafetariamodel Iedereen zijn eigen voorkeur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Cafetariamodel 2008. Iedereen zijn eigen voorkeur"

Transcriptie

1 Cafetariamodel 2008 Iedereen zijn eigen voorkeur Als medewerker van de gemeente Amsterdam kunt u een deel van uw pakket arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Zo kunt u uw arbeidsvoorwaardenpakket beter afstemmen op uw persoonlijke situatie. In deze brochure vindt u informatie over: de spelregels van het Cafetariamodel; de bestedingsmogelijkheden; de in te zetten bronnen.

2 Wat is het Cafetariamodel? Het Cafetariamodel is een regeling waarmee u op basis van uw persoonlijke voorkeur bepaalde arbeidsvoorwaarden kunt ruilen voor andere arbeidsvoorwaarden. Uiteraard binnen de per keuze geldende grenzen. U kunt zelf bepalen of u wel of geen gebruikmaakt van het Cafetariamodel. Deelname aan het Cafetariamodel is dus geheel vrijwillig. De één zou in ruil voor salaris best wat langer op vakantie willen, een ander heeft wel oren naar meer inkomsten en levert daarvoor graag vakantiedagen in. Door gebruik te maken van het Cafetariamodel heeft u bij een aantal bestedingsmogelijkheden een fiscaal voordeel. Dit fiscale voordeel wordt bereikt doordat u een aantal bestedingsmogelijkheden netto kunt ontvangen terwijl u hiervoor een brutobron inlevert. Uw netto inkomenspositie verbetert door deelname aan het Cafetariamodel, u doet immers afstand van een brutobron in ruil voor een nettovergoeding. Eenmaal per jaar kunt u via een formulier uw wensen kenbaar maken voor het volgende kalenderjaar. Een verzoek voor deelname wordt in principe toegewezen, tenzij het dienstbelang zich ertegen verzet. U krijgt altijd schriftelijk bericht op uw aanvraag. Kan de aanvraag niet of slechts deels gehonoreerd worden, dan ontvangt u een schriftelijke motivatie. U kunt van het Cafetariamodel gebruikmaken als u in dienst bent van de gemeente Amsterdam. Het maakt niet uit of u een vaste of tijdelijke aanstelling heeft of een arbeidsovereenkomst. Voor uitzendkrachten of mensen die tijdelijk zijn ingehuurd geldt het Cafetariamodel niet. Keuzemogelijkheden Het Cafetariamodel kent drie keuzemogelijkheden: 1) Het kopen of verkopen van vakantie-uren 2) De opbouw van extra vakantie-uren 3) Fiscaal aantrekkelijke bestedingsmogelijkheden. 1. Het kopen of verkopen van vakantie-uren Wie fulltime werkt, kan maximaal 72 vakantie-uren kopen of verkopen. Voor parttimers geldt dat zij naar evenredigheid een aantal uren mogen kopen of verkopen. Verkoopt u vakantie-uren, dan moet uw resterend vakantieverlof minimaal 144 uur per jaar zijn. Dit is een wettelijk voorgeschreven minimum. Dit minimum aantal vakantie-uren kan niet afgekocht worden, ook niet in daarop volgende jaren. Voor parttimers geldt uiteraard een minimum naar rato. Hoeveel kost een vakantie-uur, of wat levert het op? Dat is afhankelijk van uw brutosalaris per uur (zonder toeslagen of toelagen). U kunt het eenvoudig uitrekenen door uw bruto maandsalaris te delen door 156. Voor parttimers kan

3 de volgende formule gebruikt worden: het deeltijd maandsalaris: aanstellingsuren x 36 = het voltijds maandsalaris. Vervolgens deelt u dit bedrag door 156. De peildatum van de waarde van uw brutosalaris per uur is 1 januari van het kalenderjaar waarop uw verzoek betrekking heeft. 2. De opbouw van extra vakantie-uren De tweede mogelijkheid is het opbouwen van extra vakantie-uren. Op jaarbasis kunt u maximaal 32 extra vakantie-uren opbouwen. Over deze mogelijkheid moet u vooraf afspraken maken met uw leidinggevende. Het opbouwen van extra vakantie-uren kan door: 1) meer te werken dan de formele arbeidsduur 2) overuren om te zetten in vakantie-uren 3) compensatieverlof voor werken op feestdagen om te zetten in vakantie-uren. Deze uren kunnen weer worden ingezet binnen het Cafetariamodel. 3. Fiscaal aantrekkelijke bestedingsmogelijkheden Ruilen van arbeidsvoorwaarden is niet gratis. Wilt u een bestedingsmogelijkheid krijgen, dan moet u hiervoor een bron inleveren. Aan de ene kant heeft u bronnen, dat zijn de middelen waarmee u kunt betalen en aan de andere kant heeft u bestedingsmogelijkheden, dat wat u kunt kopen. Binnen het Cafetariamodel zijn de volgende bestedingsmogelijkheden opgenomen: Reiskostenvergoeding openbaar vervoer Studiekosten Fietsregeling Vakbondscontributie Extra premie ABP-pensioen Bedrijfsfitness Welke bronnen kan ik inzetten? Hieronder treft u de brutobronnen aan die u kunt inzetten voor een bestedingsmogelijkheid. Een combinatie van in te zetten bronnen is mogelijk. Dit geldt niet voor de bestedingsmogelijkheid vakbondscontributie. Voor de vakbondscontributie kunt u maar één bron inzetten. Salaris: U kunt uw salaris inzetten voor een bestedingsmogelijkheid. De inzet kunt u verspreiden over maximaal 12 maanden. U moet hierbij wel rekening houden dat uw salaris na aftrek van de inzet niet lager mag zijn dan het wettelijk minimumloon. Als u in deeltijd werkt, is uw salaris naar verhouding lager en dus ook het voor u geldende wettelijk minimumloon. Vakantie-uitkering: U kunt uw vakantie-uitkering inzetten voor een bestedingsmogelijkheid. Verspreid inhouden op uw vakantie-uitkering is niet mogelijk, omdat uw vakantie-uitkering in de maand mei wordt uitbetaald. De inhouding dient dan ook in één keer plaats te vinden. Eindejaarsuitkering: U kunt uw eindejaarsuitkering inzetten voor een bestedingsmogelijkheid. Verspreid inhouden op uw eindejaarsuitkering is niet mogelijk, omdat uw eindejaarsuitkering in de maand december wordt uitbetaald. De inhouding dient dan ook in één keer plaats te vinden. Levensloopbijdrage: U kunt uw levensloopbijdrage inzetten voor een bestedingsmogelijkheid, als u niet meedoet aan de levensloopregeling. Verspreid inhouden op uw levensloopbijdrage is niet mogelijk, omdat uw levensloopbijdrage in de maand juli wordt uitbetaald. De inhouding dient dan ook in één keer plaats te vinden. Vergoeding verkoop vakantie-uren: U kunt uw bestedingsmogelijkheid financieren door afstand te doen van uw bovenwettelijke vakantie-uren of een gedeelte daarvan. Hiervoor ontvangt u een vergoeding van één uurloon per vakantie-uur. De vakantie-uren worden in mindering gebracht op uw totaal aantal vakantie-uren voor U dient minimaal 144 vakantie-uren over te houden na de verkoop (voor parttimers naar rato). 3

4 Effecten van het Cafetariamodel Gevolgen inzet brutobronnen De verlaging van uw brutobron heeft als voordeel dat u minder loonbelasting en premies sociale verzekeringen betaalt. Uw belastbare inkomen wordt door de deelname aan het Cafetariamodel lager. Verlaging van uw brutobron betekent ook dat wanneer u bijvoorbeeld een deel van uw salaris gebruikt als bron en u wordt werkloos of arbeidsongeschikt, uw uitkering lager kan uitvallen. De verlaging van uw belastbare inkomen kan ook gevolgen hebben voor de hoogte van het verzekerd inkomen voor de WW en de WAO/WIA, voor het pensioengevend inkomen voor het ABP en voor de inkomensafhankelijke subsidies zoals huurtoeslag en zorgtoeslag. Omdat door de deelname uw belastbare inkomen wordt verlaagd, heeft de deelname ook gevolgen voor het pensioengevend inkomen. Een voorbeeld: als uw belastbare inkomen door de deelname aan het Cafetariamodel met 150 wordt verlaagd, wordt uw pensioengevend inkomen ook verlaagd met 150. Dit houdt in dat u in dat geval per jaar 3,08 minder aan pensioen opbouwt (2,05% van 150). 1 Bijkomende gevolgen inzet brutosalaris als brutobron Wanneer u uw brutosalaris inzet om een bestedingsmogelijkheid te financieren, heeft dat ook gevolgen voor bepaalde salaris gerelateerde toelagen. Door de verlaging van uw brutosalaris moet u rekening houden met een verlaging van uw vakantie-uitkering, eindejaarsuitkering, levensloopbijdrage en eventuele toeslagen zoals de roostertoeslag. Als uw salaris via het Cafetariamodel verlaagd wordt, worden de toelagen die op het salaris gebaseerd zijn ook lager. Bijvoorbeeld, u zet 100 van uw brutosalaris in voor de financiering van de door u gekozen bestedingsmogelijkheid. Uw brutosalaris wordt dan 100 lager. Uw vakantie-uitkering wordt 8,00 bruto lager (8% van 100), uw levensloopbijdrage wordt 1,50 lager (1,5% van 100) en uw eindejaarsuitkering wordt 3,35 bruto lager (3,35% van 100). Als u deze effecten wilt voorkomen, kunt u beter kiezen voor de inzet van andere bronnen. Algemeen Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen? Uw eigen P&O afdeling helpt u graag verder. Ook kunt u de Rechtspositieregeling Gemeente Amsterdam (RGA) raadplegen, Het Cafetariamodel is een onderdeel van de RGA. Reiskostenvergoeding openbaar vervoer Het Cafetariamodel biedt de mogelijkheid uw reiskosten voor het woon-werkverkeer te verlagen. U kunt door de inzet van brutobronnen in aanmerking komen voor een aanvullende nettovergoeding voor de reiskosten als u gebruikmaakt van het openbaar vervoer. Selma woont in Utrecht en komt met de trein naar haar werk. Zij heeft een NS-jaartrajectkaart aangeschaft via het grootgebruikcontract van de gemeente. De trajectkaart kost per jaar Van de gemeente krijgt zij een reiskostenvergoeding van 490 per jaar. Het reizen kost Selma ( ) per jaar. Selma besluit haar reiskosten te financieren via het Cafetariamodel. Selma werkt fulltime en verdient per maand. Zij heeft per jaar recht op 1 2,05% is pensioen opbouwpercentage

5 165,6 vakantie-uren. Haar bovenwettelijke vakantie-uren zijn dan 21,6 uur (165,6 144). Ter financiering van deelname doet Selma afstand van haar bovenwettelijke vakantie-uren en een gedeelte van haar eindejaarsuitkering. Haar bovenwettelijke vakantie-uren leveren Selma 401,54 bruto op ( 2.900:156 X 21,6 uren). Voor het resterend bedrag zet zij een gedeelte van haar eindejaarsuitkering in ( 1.008,46). Door de inzet van bovengenoemde brutobronnen komt Selma in aanmerking voor een aanvullende belasting- en premievrije netto reiskostenvergoeding. Het inzetten van brutobron levert Selma een nettovergoeding op van Het voordeel voor Selma is per saldo netto ongeveer 592* (op basis van het gemiddelde loonbelastingpercentage van 42%). De netto inkomenspositie van Selma verbetert door deelname aan het Cafetariamodel, zij doet immers afstand van brutobronnen in ruil voor een nettovergoeding. * (42% van 1.410). Voor wie is het bedoeld en is het iets voor mij? Deze bestedingsmogelijkheid is bedoeld voor de medewerker die met het openbaar vervoer naar het werk komt. U kunt voor uw reiskosten gebruikmaken van het Cafetariamodel als u gebruikmaakt van het openbaar vervoer voor uw woon-werkverkeer (het gedeelte dat niet wordt vergoed door de gemeente). Elke medewerker met een openbaarvervoerkaart heeft recht op een vergoeding. De rechtspositieregeling kent voor wat betreft de hoogte van de reiskostenvergoeding twee vaste bedragen per maand. Voor de medewerker die een één zone openbaar vervoer abonnement heeft, is de reiskostenvergoeding gelijk aan de kosten van het abonnement. De medewerker met een één zone abonnement kan voor de reiskostenvergoeding geen gebruik maken van het Cafetariamodel omdat hij alle kosten vergoed krijgt. De vergoeding voor de medewerker die meer dan één zone of een NS-abonnement heeft, is lager dan de kosten van het abonnement. Dit houdt in dat de medewerker die hogere reiskosten heeft dan de reiskostenvergoeding van de gemeente, via het Cafetariamodel in aanmerking kan komen voor een aanvullende reiskostenvergoeding. Voorwaarden De voorwaarde om gebruik te kunnen maken van het Cafetariamodel is dat u per openbaar vervoer naar uw werk reist. De reiskostenvergoeding die u al heeft én de reiskostenvergoeding die u in het kader van het Cafetariamodel zult ontvangen mogen samen niet hoger zijn dan uw daadwerkelijke reiskosten (abonnementskosten). Op grond van de fiscale wetgeving moet u kunnen aantonen dat u met het openbaar vervoer reist. De Gemeente Amsterdam sluit ieder jaar een grootgebruikcontract met zowel de Nederlandse Spoorwegen als het Gemeentevervoerbedrijf. De contracten gaan in op 1 februari en eindigen op 31 januari in het volgende jaar. Het grootgebruikcontract houdt in dat jaarabonnementen tegen gereduceerde prijs aan de medewerkers worden geleverd. Als u uw abonnement via de gemeente aanschaft, hoeft u niet apart aan te tonen dat u met het openbaar vervoer reist. Uw werkgever heeft deze gegevens al. Als u uw abonnement zelf bij de vervoerder koopt, dan moet u wel aantonen dat u met het openbaar vervoer reist. De bedragen die vergoed worden als reiskostenvergoeding door de werkgever moeten verantwoord worden aan de fiscus. Aandachtspunt Wanneer u jaarlijks een aangifte doet van uw inkomstenbelasting en u reist met het openbaar vervoer, komt u in aanmerking voor een OV-reiskostenaftrek. De hoogte van het bedrag dat u mag aftrekken, is afhankelijk van de enkele reisafstand woon-

6 werkverkeer en het aantal dagen waarop u reist. Hierbij geldt verder de regel dat u de reiskostenvergoeding die u van uw werkgever ontvangt, moet aftrekken van de OV-reiskostenaftrek. Dit betekent als uw totale reiskosten worden vergoed door de gemeente, u deze niet meer als aftrekpost kan opvoeren voor uw aangifte inkomstenbelasting. De reisaftrek via aangifte óf de reiskostenvergoeding via het Cafetariamodel? Het antwoord op de vraag of het voordeliger is om de reisaftrek via aangifte of via het Cafetariamodel te regelen is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Wij adviseren u om zelf na te gaan welk van de twee mogelijkheden voor u het meest voordelig is. Op de website van de belastingdienst, vindt u uitgebreide informatie over de reiskostenaftrek via de aangifte Inkomstenbelasting. Studiekosten U wilt uw kennis op peil houden, uw carrière ontwikkelen of uw positie op de arbeidsmarkt verbeteren en u volgt daarvoor een opleiding. Als u van de gemeente geen óf slechts een gedeeltelijke studiekostenvergoeding ontvangt, kunt u uw studiekosten via het Cafetariamodel financieren. Mohammed wil om zijn vakkennis op peil te houden een opleiding volgen. De opleiding kost per jaar waarvan de werkgever 50% vergoedt. Mohammed moet zelf betalen en besluit dat te financieren via het Cafetariamodel. Mohammed doet afstand van zijn eindejaarsuitkering tot een bedrag van Dat betekent dat zijn bruto eindejaarsuitkering met wordt verlaagd. Zo komt hij in aanmerking voor een aanvullende netto studiekostenvergoeding. Het inzetten van bruto eindejaarsuitkering levert Mohammed een nettovergoeding op van Het voordeel voor Mohammed is per saldo netto ongeveer 473 (op basis van het gemiddelde loonbelastingpercentage van 42%). Voor wie is het bedoeld en is het iets voor mij? Deze bestedingsmogelijkheid is bedoeld voor de medewerker die een studie volgt of wil gaan volgen die slechts gedeeltelijk of niet door de werkgever wordt vergoed. De Gemeente Amsterdam heeft een goede studiekostenregeling waarmee de studiekosten van de medewerker geheel of gedeeltelijk kunnen worden vergoed. Soms wordt u door de gemeente zelfs verplicht om een opleiding te volgen. U wordt alleen tot scholing verplicht als u zonder de opleiding niet (meer) in staat bent uw functie naar behoren te vervullen. Te denken valt aan een computercursus of het behalen van het groot rijbewijs. De kosten die u maakt bij een verplichte scholing worden in zijn geheel betaald door de gemeente. In dat geval heeft u zelf geen kosten en is deze bestedingsmogelijkheid voor u niet relevant. Bij een opleiding die naar het oordeel van de gemeente niet van belang is voor uw functie, worden uw studiekosten niet of slechts gedeeltelijk vergoed. Het Cafetariamodel biedt dan een mogelijkheid om uw (resterende) studiekosten te financieren. Voorwaarden De opleiding die u volgt moet gericht zijn op uw (toekomstige) beroep of werk. De opleiding moet daarom worden gevolgd in het kader van de ontwikkeling van uw carrière, het op peil houden van uw kennis of het verbeteren van uw positie op de arbeidsmarkt. De eventuele studiekostenvergoeding die u al heeft van de gemeente én de studiekostenvergoeding die u in het kader van het Cafetariamodel zult ontvangen, mogen samen niet hoger zijn dan uw totale studiekosten. U moet de originele op uw naam gestelde facturen van de opleiding overleggen.

7 Aandachtspunt Waneer u jaarlijks een aangifte inkomstenbelasting doet en u heeft studiekosten, komt u in aanmerking voor een studiekostenaftrek. U kunt uw studiekosten minus de vergoeding die u van uw werkgever heeft ontvangen, aftrekken. Er geldt hierbij een drempelbedrag. De kosten boven de drempel zijn aftrekbaar. Uw aangifte inkomstenbelasting kunt u niet meer als aftrekpost opvoeren als uw totale studiekosten via het Cafetariamodel door de gemeente worden vergoedt. De studiekostenaftrek via aangifte óf de studiekostenvergoeding via het Cafetariamodel? Het antwoord op deze vraag, wat voordeliger is, is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. U wordt geadviseerd om zelf na te gaan welke van de twee mogelijkheden voor u de meest voordelige is. In de meeste gevallen, gezien de fiscale drempel, zal het Cafetariamodel voordeliger zijn dan de aftrek via de aangifte. Op de website van de belastingdienst, vindt u uitgebreide informatie over de studiekostenaftrek. Fietsregeling U gaat bijna altijd met de fiets naar uw werk. Uw fiets is echter aan vervanging toe. Onder het Cafetariamodel heeft de gemeente een fietsregeling ingevoerd. Deelname aan de fietsregeling kan voor u betekenen dat u op een fiscaalvriendelijke wijze een fiets en bijbehorende zaken kunt aanschaffen. De financiering van deelname aan de fietsregeling vindt plaats door afstand te doen van door u zelf gekozen bron(nen), bijvoorbeeld een deel van uw bruto vakantie-uitkering. Piet neemt deel aan de fietsregeling en koopt een fiets van 730. Ter financiering doet Piet afstand van zijn vakantie-uitkering tot een bedrag van 730. Dat betekent dat zijn bruto vakantie-uitkering met 730 wordt verlaagd. De inzet van een brutobron levert Piet een nettovergoeding op van 730. Het voordeel voor Piet is per saldo netto ongeveer 307 bij een loonbelastingpercentage van 42%. Met andere woorden kost de fiets voor Piet geen 730, maar ongeveer 423. Voor wie is het bedoeld en is het iets voor mij? Deze bestedingsmogelijkheid is bedoeld voor de medewerker die overwegend met de fiets naar het werk gaat. De medewerker die gebruik maakt van de fiets voor de afstand tussen zijn woonadres en het beginpunt (of eindpunt) van het openbaar vervoer kan ook van de regeling profiteren. Voorwaarden De fiets wordt beschouwd als een vorm van loon in natura, dat eens per drie jaar is vrijgesteld van belasting tot een maximum bedrag. Het maximumbedrag dat vrijgesteld is van belasting voor de fiets is 749 (situatie 2007). De verstrekking van een gangbare fietsverzekering door de werkgever is ook vrijgesteld van belasting. Verder zijn ook bijbehorende accessoires zoals een fietsslot, regenpak en dergelijke vrijgesteld van belasting. Het maximumbedrag voor accessoires is 82 per jaar. De medewerker moet verklaren de fiets voor tenminste drie jaar te gebruiken voor het woon-werkverkeer op meer dan de helft van het aantal werkdagen per jaar.

8 Voorschot U koopt zelf een fiets en overlegt de factuur aan uw werkgever. Als u bijvoorbeeld ter financiering de eindejaarsuitkering als bron heeft gekozen, betekent dit dat de nettovergoeding voor de door u gekochte fiets en de inhouding op uw eindejaarsuitkering pas in de maand december kan plaatsvinden. Dit zou betekenen dat u een lange periode moet wachten op de uitbetaling van de nettovergoeding voor uw aanschaf. Om dit te voorkomen kan er op uw verzoek een voorschot worden verleend bij de eerstvolgende mogelijkheid via de salarisuitbetaling. Op een later moment vindt dan, afhankelijk van de door u gekozen bron, een verrekening plaats. U kunt ook een verzoek indienen voor een voorschot voor het aanschaffen van een fiets. In dat geval moet u uiterlijk een maand na betaling van het voorschot de originele rekening inleveren bij uw werkgever. Blijft u in gebreke dan wordt het volledige voorschot bij de eerstvolgende salarisbetaling ingehouden op uw salaris. Meer informatie? Als u meer informatie nodig heeft over de fietsregeling kunt u intranet raadplegen: Vakbondscontributie U bent lid of overweegt om lid te worden van een vakbond. Dan biedt het Cafetariamodel u de mogelijkheid om uw vakbondscontributie fiscaal aftrekbaar te stellen. Wilma is lid van een vakbond en zij besluit om haar lidmaatschapskosten te financieren via het Cafetariamodel. Het lidmaatschap kost Wilma 13,50 per maand. Ter financiering van de lidmaatschapskosten doet Wilma 13,50 per maand afstand van haar brutosalaris. Zo komt zij in aanmerking voor een nettovergoeding voor de vakbondscontributie. Het inzetten van 13,50 bruto maandsalaris levert Wilma een nettovergoeding van 13,50. Het voordeel voor Wilma is per saldo netto ongeveer 5,70 per maand. Per jaar is haar voordeel ongeveer 68. Het lidmaatschap kost dan per jaar 94. Zonder deelname aan het Cafetariamodel kost het lidmaatschap Wilma 162 per jaar. Voor wie is het bedoeld en is het iets voor mij? Deze bestedingsmogelijkheid is bedoeld voor de medewerker die lid is of lid gaat worden van een vakbond. Voorwaarden De gemeente Amsterdam is met de vakbonden overeengekomen om vakbondscontributie als bestedingsmogelijkheid op te nemen in het Cafetariamodel. De fiscale wetgeving maakt het mogelijk om een vergoeding voor de vakbondscontributie belastingvrij te verstrekken. Medewerkers die lid zijn van een vakbond kunnen een deel van hun brutobron omruilen voor een onbelaste vergoeding voor de vakbondscontributie. De ontvangen vergoeding kan nooit hoger zijn dan de werkelijk betaalde vakbondscontributie. De medewerker dient aan te tonen dat hij lid is van een vakbond. Bij het aanvraagformulier dient u als bewijs van uw lidmaatschap van de vakbond stukken toe te voegen, waaruit blijkt dat u vakbondscontributie verschuldigd bent. Als er geen bewijsstukken zijn toegevoegd, wordt uw aanvraag niet in behandeling genomen.

9 De vergoeding stopt op het moment dat de medewerker zijn lidmaatschap opzegt. De medewerker moet dit direct aan de werkgever kenbaar maken. Het is fiscaal niet toegestaan dat deze faciliteit blijft doorlopen nadat de medewerker het lidmaatschap van de vakbond heeft opgezegd. Aandachtspunt Vanwege het relatief lage bedrag is de inzet vanuit meerdere bronnen tegelijkertijd niet mogelijk. U kunt voor de vakbondscontributie één bron naar keuze inzetten. APB Extra pensioen Uw toekomstig pensioen verhogen door extra te sparen? Het ABP biedt u de mogelijkheid om aanvullend pensioen op te bouwen via het zogenaamde ABP- Extra Pensioen. Door deelname aan het Cafetariamodel kunt u afstand doen van brutobronnen die u kunt inzetten voor het ABP-Extra Pensioen. Els heeft besloten om via het Cafetariamodel te sparen voor extra pensioen. Els besluit om hiervoor jaarlijks een bedrag van in te leggen. Ter financiering van deelname aan het ABP-Extra Pensioen doet Els per maand afstand van een gedeelte van haar salaris. Dat betekent dat haar brutosalaris gedurende 12 maanden met 150 wordt verlaagd. Els verdient bruto per maand. Bij een verlaging van haar brutosalaris ontvangt zij per maand ongeveer 87 netto minder, terwijl zij per maand 150 bijspaart voor haar pensioen. Haar voordeel is dan ongeveer 63 per maand. De deelname aan het Cafetariamodel levert Els dus een financieel voordeel op van ongeveer 756 per jaar omdat zij in ruil voor een nettovergoeding afstand doet van een brutobron. Voor wie is het bedoeld en is het iets voor mij? In principe kan iedere medewerker sparen voor extra pensioen, maar deze bestedingsmogelijkheid is vooral aantrekkelijk voor de medewerker met een pensioengat. Wat is een pensioengat? Als u niet komt aan 70% van uw salaris voor uw pensioen, dan kan men spreken van een pensioengat. Dit kan door diverse factoren veroorzaakt worden, bijvoorbeeld door tussentijdse verandering van werkgever, het niet direct in uw 25-ste levensjaar begonnen zijn met werken, een echtscheiding en dergelijke. Het antwoord op de vraag of u te maken heeft met een pensioengat is eenvoudig te berekenen met de ABP-pensioenmeter die te vinden is op de website van het ABP, Ook kunt u via de website van het ABP uitrekenen wat het rendement van uw inleg zal zijn, zodat u zelf kunt beoordelen of extra sparen voor pensioen voor u aantrekkelijk is. Voorwaarden Er geldt geen minimumbedrag voor de inleg, wel een maximum dat afhankelijk is van de persoonlijke fiscale ruimte van de medewerker. De fiscale ruimte wordt bepaald aan de hand van de leeftijd, het inkomen en het totaal dat de medewerker in de loop der jaren aan pensioen opgebouwd heeft. De medewerker kan de fiscale ruimte berekenen met behulp van de ABPpensioenmeter die te vinden is op de website van het ABP. Het ABP toetst of de inleg de fiscale ruimte van de medewerker niet overschrijdt.

10 Aandachtspunt De inleg voor het sparen van extra pensioen kan maandelijks, eenmalig of incidenteel plaatsvinden. De premie voor extra pensioen wordt verrekend via de salarisstrook. Het ingehouden bedrag wordt rechtstreeks betaald aan het ABP. Meer informatie? Wilt u weten of sparen voor extra pensioen voor u aantrekkelijk is en wilt u meer weten over de mogelijkheden om te sparen voor extra pensioen en het rendement van uw inleg berekenen? Al deze informatie kunt u vinden op de website van het ABP, Bedrijfsfitness Aan uw conditie werken of gewoon voor uw plezier sporten? Het Cafetariamodel biedt u de mogelijkheid om voordelig te kunnen sporten. Fernando heeft besloten om via het Cafetariamodel deel te nemen aan bedrijfsfitness. De bedrijfsfitness kost jaarlijks 525. Ter financiering van deelname aan de bedrijfsfitness doet Fernando afstand van zijn levensloopbijdrage. Hij zet 525 van zijn levensloopbijdrage in voor de financiering van bedrijfsfitness. De deelname aan het Cafetariamodel levert Fernando een financieel voordeel op van ongeveer 221 per jaar bij een loonbelastingpercentage van 42%. De bedrijfsfitness kost Fernando dan 304 per jaar in plaats van 525 per jaar. Voor wie is het bedoeld en is het iets voor mij? Iedere medewerker kan gebruikmaken van de bedrijfsfitness. Onder bedrijfsfitness wordt conditie- of krachttraining verstaan, die plaatsvindt onder deskundig toezicht. Voorwaarden U kunt in aanmerking komen voor een nettovergoeding voor bedrijfsfitness. U dient bij uw aanvraag bewijsstukken in te leveren waaruit blijkt dat u lid bent en dat u contributie betaalt. De vergoeding kan ook in de vorm van een korting worden verstrekt als de medewerker bij een fitnesscentrum sport dat door de dienst of stadsdeel is aangewezen. De plaats voor de bedrijfsfitness is of bij de dienst of stadsdeel zelf of in een door de dienst of het stadsdeel aangewezen fitnesscentrum. Er zijn fitnesscentra die overeenkomsten aanbieden, waarbij de medewerkers in alle vestigingen van dat fitnessbedrijf terecht kunnen. Deelname aan bedrijfsfitness is steeds voor één jaar. Voor vervolgdeelname dient u zich jaarlijks opnieuw aan te melden. 10

11 11

12 Deze brochure is een uitgave van de gemeente Amsterdam, Bestuursdienst, directie Concern Organisatie. Aan de tekst van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. De formele regelgeving, de Rechtspositieregeling Gemeente Amsterdam, zoals vastgesteld door het College van B&W, is doorslaggevend. 12

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden (MKSA) Bijlage B van de aanvullende ondernemingsovereenkomst arbeidsvoorwaarden

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden (MKSA) Bijlage B van de aanvullende ondernemingsovereenkomst arbeidsvoorwaarden Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden (MKSA) Bijlage B van de aanvullende ondernemingsovereenkomst arbeidsvoorwaarden Doelgroep: medewerkers werkzaam onder CAO VVT Duur regeling: onbepaalde tijd Ingangsdatum

Nadere informatie

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Het Meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden van Zorggroep Oude en Nieuwe Land biedt de mogelijkheid om onderdelen van de arbeidsvoorwaarden uit te ruilen tegen andere onderdelen.

Nadere informatie

TOELICHTING TIJDELIJKE REGELING CAFETARIAMODEL 2011

TOELICHTING TIJDELIJKE REGELING CAFETARIAMODEL 2011 TOELICHTING TIJDELIJKE REGELING CAFETARIAMODEL 2011 Gemeente Stichtse Vecht Nadere uitwerking van artikel 4a:3 CAR/UWO Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Bronnen 2.1 Bronnen 2.1.1 Persoonsgebonden budget (PGB)

Nadere informatie

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Jij mag kiezen! Als medewerker van het Westfriesgasthuis profiteer je van het meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden MKSA uit de CAO Ziekenhuizen. Hiermee kun je bepaalde

Nadere informatie

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Jij mag kiezen! Als medewerker van het Westfriesgasthuis profiteer je van het meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden MKSA uit de CAO Ziekenhuizen. Hiermee kun je bepaalde

Nadere informatie

Bijlage 1: Aanpassingen Arbeidsvoorwaardenregeling Hilversum (ARH) i.v.m. IKB

Bijlage 1: Aanpassingen Arbeidsvoorwaardenregeling Hilversum (ARH) i.v.m. IKB Aanpassingen Arbeidsvoorwaardenregeling Hilversum Bijlage 1: Aanpassingen Arbeidsvoorwaardenregeling Hilversum (ARH) i.v.m. IKB Daar waar de term gemeente wordt gebruikt moet Regio Gooi en Vechtstreek

Nadere informatie

44. Doel 2. Contributie beroepsorganisaties

44. Doel 2. Contributie beroepsorganisaties Contributie beroepsorganisaties 44. Doel 2 4.1 Mogelijkheden 2 4.2 Inzet van bronnen 2 4.3 Arbeidsrechtelijke/CAO voorwaarden 2 4.4 Fiscale regelgeving 3 4.5 Fiscale gevolgen, gevolgen voor de zorgverzekering

Nadere informatie

Gelet op en in aanvulling op hoofdstuk 5 van de CAO Nederlandse Universiteiten stelt de werkgever de navolgende regeling vast.

Gelet op en in aanvulling op hoofdstuk 5 van de CAO Nederlandse Universiteiten stelt de werkgever de navolgende regeling vast. REGELING KEUZEMODEL ARBEIDSVOORWAARDEN RADBOUD UNIVERSITEIT Overeengekomen in het Lokaal Overleg d.d.7 november 2014, laatstelijk gewijzigd en vastgesteld in het Lokaal Overleg van 10 april 2015 Gelet

Nadere informatie

Individueel Keuze Budget

Individueel Keuze Budget Individueel Keuze Budget Onderdeel van de arbeidsvoorwaarden 2017 Inhoudsopgave Wat is het Individueel Keuze Budget... 3 Hoe is het Individueel Keuze Budget opgebouwd... 4 Waaraan kunt u het IKB besteden?...

Nadere informatie

Regeling cafetariamodel gemeente Steenwijkerland 2015

Regeling cafetariamodel gemeente Steenwijkerland 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Steenwijkerland. Nr. 76304 17 december 2014 Regeling cafetariamodel gemeente Steenwijkerland 2015 Vastgesteld bij collegebesluit van 2 december 2014 ter uitvoering

Nadere informatie

REGELING TOT WIJZIGING VAN DE ARBEIDSVOORWAARDENREGELING GEMEENTE DEN HAAG HERDRUK

REGELING TOT WIJZIGING VAN DE ARBEIDSVOORWAARDENREGELING GEMEENTE DEN HAAG HERDRUK REGELING TOT WIJZIGING VAN DE ARBEIDSVOORWAARDENREGELING GEMEENTE DEN HAAG HERDRUK 2016-3 BSD2016.624 RIS295312 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, in overeenstemming met de Commissie voor Georganiseerd

Nadere informatie

CAO á la Carte: fiscale regeling woon-werkverkeer UMCG

CAO á la Carte: fiscale regeling woon-werkverkeer UMCG CAO á la Carte: fiscale regeling woon-werkverkeer UMCG Het principe van de fiscale regeling Het principe van de fiscale regeling is dat de medewerker een bedrag ter hoogte van de fiscale vergoeding woon-werkverkeer

Nadere informatie

Cafetariasysteem. Flexibilisering arbeidsvoorwaarden

Cafetariasysteem. Flexibilisering arbeidsvoorwaarden Cafetariasysteem Flexibilisering arbeidsvoorwaarden Human Resources, juli 2013 INHOUD 1. INLEIDING... 2 1.1 CAFETARIASYSTEEM... 2 1.2 DEELNAME... 2 1.3 KEUZEMOMENT EN LOOPTIJD... 2 2. BRONNEN... 3 2.1

Nadere informatie

Regeling Arbeidsvoorwaarden á la carte

Regeling Arbeidsvoorwaarden á la carte Regeling Arbeidsvoorwaarden á la carte 1.1. Inleiding De Stichting Stedelijk Voortgezet Onderwijs Zoetermeer (Stichting SVOZ) vindt het belangrijk om een aantrekkelijke werkgever te zijn. Dit wil zij o.a.

Nadere informatie

CAO á la carte: fiscale regeling woon-/werkverkeer UMCG

CAO á la carte: fiscale regeling woon-/werkverkeer UMCG CAO á la carte: fiscale regeling woon-/werkverkeer UMCG Het principe van de fiscale regeling Het principe van de fiscale regeling is dat de medewerker een bedrag ter hoogte van de fiscale vergoeding woon-werkverkeer

Nadere informatie

Het College van Burgemeester en wethouders van de gemeente BRONCKHORST;

Het College van Burgemeester en wethouders van de gemeente BRONCKHORST; Het College van Burgemeester en wethouders van de gemeente BRONCKHORST; Het is gewenst om de Regeling Cafetariaplan personeel gemeente Bronckhorst aan te passen in verband met de invoering van de Werkkostenregeling;

Nadere informatie

IKB. Het Individueel Keuzebudget in de Drechtsteden

IKB. Het Individueel Keuzebudget in de Drechtsteden IKB Het Individueel Keuzebudget in de Drechtsteden Wat is het IKB? Vanaf 1 januari 2017 krijg je naast je salaris ook een vrij besteedbaar budget: het Individueel Keuze Budget (IKB). Dit is afgesproken

Nadere informatie

Bestedingsplan Decentrale Middelen gemeente Houten 2012

Bestedingsplan Decentrale Middelen gemeente Houten 2012 Bestedingsplan Decentrale Middelen gemeente Houten 2012 In 2002 is voor het eerst een Bestedingsplan Decentrale Middelen vastgesteld. In het kader van dit bestedingsplan is er jaarlijks voor iedere medewerker

Nadere informatie

Fietsregeling. (Ter uitvoering van artikel 4a:1, lid 5, en artikel 4a:3 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR-UWO)

Fietsregeling. (Ter uitvoering van artikel 4a:1, lid 5, en artikel 4a:3 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR-UWO) Fietsregeling Categorie 2 nummer 2 (Ter uitvoering van artikel 4a:1, lid 5, en artikel 4a:3 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR-UWO) Vastgesteld bij besluit het Algemeen Bestuur d.d. Datum

Nadere informatie

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Informatie voor werknemers

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Informatie voor werknemers Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Informatie voor werknemers Stel: u wilt meer tijd om voor uw kinderen te zorgen. Of u wilt fiscaal voordelig een opleiding volgen. Of u wilt spaarverlof opbouwen om

Nadere informatie

Cafetaria reglement 2015

Cafetaria reglement 2015 Cafetaria reglement 2015 Cafetaria regeling definitief PO, VO en SB versie 14-1-2015 Het Cafetaria reglement Lucas Onderwijs biedt werknemers van Lucas Onderwijs de gelegenheid om deel te nemen aan een

Nadere informatie

CAO à la Carte Regeling Vergoeding kosten van vakbondscontributie en lidmaatschappen van beroeps- of vakverenigingen

CAO à la Carte Regeling Vergoeding kosten van vakbondscontributie en lidmaatschappen van beroeps- of vakverenigingen CAO à la Carte Regeling Vergoeding kosten van vakbondscontributie en lidmaatschappen van beroeps- of vakverenigingen Inleiding Een keuzemenu arbeidsvoorwaarden? De CAO à la Carte is een ruilsysteem. U

Nadere informatie

Provinciaal Blad. 2013/30 Nummer 1546816. Aanpassing Regeling Uitruil bruto eindejaarsuitkering voor netto reiskostenvergoeding woon-werkverkeer

Provinciaal Blad. 2013/30 Nummer 1546816. Aanpassing Regeling Uitruil bruto eindejaarsuitkering voor netto reiskostenvergoeding woon-werkverkeer PROVINCIE FLEVOLAND Provinciaal Blad 2013/30 Nummer 1546816 Aanpassing Regeling Uitruil bruto eindejaarsuitkering voor netto reiskostenvergoeding woon-werkverkeer Bij besluit d.d. 22 oktober 2013, met

Nadere informatie

Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden

Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden Stichting R.K. Peuterspeelzalen Culemborg Stichting R.K. Primair Onderwijs Culemborg -1- 1. Inleiding Beste medewerkers, Misschien wil je graag een nieuwe fiets aanschaffen

Nadere informatie

Fietsplan Onderwijsbureau Meppel

Fietsplan Onderwijsbureau Meppel Fietsplan Onderwijsbureau Meppel Inleiding Al enige tijd is het binnen de fiscale wetgeving mogelijk dat werkgevers onder bepaalde voorwaarden aan werknemers een fiets ter beschikking stellen of vergoeden.

Nadere informatie

GEMEENTE. Gemeente Lansingerland Gemeente Lansingerland

GEMEENTE. Gemeente Lansingerland Gemeente Lansingerland GEMEENTE lansingerland Decentrale regelgeving Overheidsorganisatie Organisatie die de regeling vaststelt Vastgesteld door Gemeente Lansingerland Gemeente Lansingerland College van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

TOELICHTING FIETSREGELING

TOELICHTING FIETSREGELING TOELICHTING FIETSREGELING INLEIDING De fietsregeling is door de werkgever opgenomen binnen de werkkostenregeling. Voor die tijd was de fietsregeling een opzichzelfstaande regeling. De fietsregeling is

Nadere informatie

Gelet op en in aanvulling op hoofdstuk 5 van de CAO Nederlandse Universiteiten stelt de werkgever de navolgende regeling vast.

Gelet op en in aanvulling op hoofdstuk 5 van de CAO Nederlandse Universiteiten stelt de werkgever de navolgende regeling vast. REGELING KEUZEMODEL ARBEIDSVOORWAARDEN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN vastgesteld door het college van bestuur d.d. 10 december 2001, laatstelijk gewijzigd per 9 februari 2009 In de CAO Nederlandse Universiteiten

Nadere informatie

CAO à la Carte: fiscale regeling woon-werkverkeer UMCG

CAO à la Carte: fiscale regeling woon-werkverkeer UMCG CAO à la Carte: fiscale regeling woon-werkverkeer UMCG Universitair Medisch Centrum Groningen Het principe van de fiscale regeling Bij de toepassing van de fiscale regeling woon-werkverkeer geniet de

Nadere informatie

Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden 2015 Vereniging van Scholen met de Bijbel Dr. G. van Goor te Bunschoten-Spakenburg

Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden 2015 Vereniging van Scholen met de Bijbel Dr. G. van Goor te Bunschoten-Spakenburg Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden 2015 Vereniging van Scholen met de Bijbel Dr. G. van Goor te Bunschoten-Spakenburg 1. Inleiding De cao PO 2014-2015 kent al bepaalde regelingen voor persoonlijke vergoedingen,

Nadere informatie

Werkkostenregeling/Ruilen van Arbeidsvoorwaarden

Werkkostenregeling/Ruilen van Arbeidsvoorwaarden Werkkostenregeling/Ruilen van Arbeidsvoorwaarden Op het Serviceplein van Zorggroep vind je informatie over de Werkkostenregeling. Wat is de werkkostenregeling (WKR) De WKR vervangt alle verschillende regels

Nadere informatie

VERGOEDINGEN. Krammer HE Brielle /

VERGOEDINGEN. Krammer HE Brielle / VERGOEDINGEN Krammer 8 3232 HE Brielle 0181-470467/68 0181-470469 hanteert, conform de CAO PO, de navolgende regelingen inzake vergoedingen voor de aanschaf van een fiets voor het woon-werkverkeer, reiskosten

Nadere informatie

GEBRUIKERS HANDLEIDING IKAP. Individuele Keuze Arbeidsvoorwaarden Pakket. Gebruikershandleiding IKAP 1.3 0

GEBRUIKERS HANDLEIDING IKAP. Individuele Keuze Arbeidsvoorwaarden Pakket. Gebruikershandleiding IKAP 1.3 0 GEBRUIKERS HANDLEIDING IKAP Individuele Keuze Arbeidsvoorwaarden Pakket Gebruikershandleiding IKAP 1.3 0 Inhoudsopgave: Wat is IKAP?... 2 Aanvragen IKAP... 3 IKAP-bronnen... 4 IKAP-doelen... 6 Uitbreiding

Nadere informatie

Individueel Keuzebudget (IKB)

Individueel Keuzebudget (IKB) Veel gestelde vragen Individueel Keuzebudget (IKB) De onderstaande vragen en antwoorden zijn gebaseerd op de tot eind juni 2016 door de VNG gepubliceerde informatie. Dit is slechts een selectie van de

Nadere informatie

Fietsregeling 1. ALGEMENE VOORWAARDEN

Fietsregeling 1. ALGEMENE VOORWAARDEN Fietsregeling 1. ALGEMENE VOORWAARDEN Aankoop fiets De werknemer heeft ten tijde van de aanschaf van een fiets een dienstbetrekking. De werknemer maakt op meer dan de helft van het aantal dagen dat hij

Nadere informatie

Fietsregeling gemeente Oldambt 2010

Fietsregeling gemeente Oldambt 2010 Fietsregeling gemeente Oldambt 2010 Doel:deze regeling heeft als doel duidelijkheid te verschaffen over de mogelijkheden tot verstrekking van een fiets. Datum en nummer ingetrokken collegebesluiten - Reiderland:

Nadere informatie

Regeling fiets-privé 1. Algemene omschrijving 2. Begripsbepalingen

Regeling fiets-privé 1. Algemene omschrijving 2. Begripsbepalingen Regeling fiets-privé 1. Algemene omschrijving Door deze regeling is het mogelijk dat werknemers van Stichting Voortgezet Onderwijs Kennemerland hierna te noemen SVOK, met een aanzienlijk belastingvoordeel

Nadere informatie

provinciaal blad maken bekend dat in hun vergadering van 3 juni 2008, nr. B.4, is vastgesteld hetgeen volgt:

provinciaal blad maken bekend dat in hun vergadering van 3 juni 2008, nr. B.4, is vastgesteld hetgeen volgt: provinciaal blad nr. 17 ISSN: 0920-1092 V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N 1 augustus 2008 Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen van 30 juli 2008, nr. 2008-114520, afd. PO,

Nadere informatie

Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden Stichting Meer Primair 2015

Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden Stichting Meer Primair 2015 Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden Stichting Meer Primair 2015 1. Inleiding Beste medewerker, Misschien wil je graag een nieuwe fiets aanschaffen om naar het werk te fietsen. Of je wilt fiscaal voordelig

Nadere informatie

Fietsregeling 2015 SPO De Liemers

Fietsregeling 2015 SPO De Liemers Fietsregeling 2015 SPO De Liemers status Definitief pagina 1 van 5 Inhoud Artikel 1: Definities Artikel 2: Voorwaarden voor deelname Artikel 3: Aanmeldingsprocedure Artikel 4: Uitruilen van het fietspakket

Nadere informatie

Eén van deze loonbestanddelen kan ingeruild worden voor:

Eén van deze loonbestanddelen kan ingeruild worden voor: 1 Cafetariaregeling Cafetariaregeling De cafetariaregeling is een regeling waarbij de medewerker zelf kan bepalen hoe hij zijn /haar loon geniet. De medewerker kan belast loon ruilen voor bepaalde vergoedingen

Nadere informatie

Toelichting Fietsregeling Helder Onderwijs voor werknemers

Toelichting Fietsregeling Helder Onderwijs voor werknemers Toelichting Fietsregeling Helder Onderwijs voor werknemers Deze informatie is bestemd voor de in dienst zijnde werknemers van schoolbesturen indien zij gebruik willen maken van een fiets-privéregeling

Nadere informatie

Mijn Budget, Mijn Keuze. Stel een deel van je arbeidsvoorwaarden

Mijn Budget, Mijn Keuze. Stel een deel van je arbeidsvoorwaarden Mijn Budget, Mijn Keuze Stel een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samen 120 Mijn Keuze Mijn Budget, Mijn Keuze bestaat uit een aantal arbeidsvoorwaarden, uitgedrukt in geld, die je Budget vormen. Hieronder

Nadere informatie

Toelichting Fietsregeling 2016

Toelichting Fietsregeling 2016 Toelichting Fietsregeling 2016 Deze informatie is bestemd voor medewerkers verbonden aan Scholengroep Veluwezoom INLEIDING Conform bovengenoemd Besluit is het voor Scholengroep Veluwezoom mogelijk haar

Nadere informatie

Toelichting Fietsregeling 2017

Toelichting Fietsregeling 2017 Toelichting Fietsregeling 2017 Deze informatie is bestemd voor medewerkers verbonden aan Scholengroep Veluwezoom INLEIDING Conform bovengenoemd Besluit is het voor Scholengroep Veluwezoom mogelijk haar

Nadere informatie

Fietsreglement SIMON scholen. Het reglement ter bevordering van het gebruik van de fiets voor het werk van medewerkers binnen SIMON scholen

Fietsreglement SIMON scholen. Het reglement ter bevordering van het gebruik van de fiets voor het werk van medewerkers binnen SIMON scholen Fietsreglement SIMON scholen Het reglement ter bevordering van het gebruik van de fiets voor het werk van medewerkers binnen SIMON scholen geldig per 1 januari 2014 tot en met 31-12-2014 1 Inhoud Artikel

Nadere informatie

Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden Protestants Christelijk Onderwijs te Bunschoten Inleiding. Beste medewerker / collega,

Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden Protestants Christelijk Onderwijs te Bunschoten Inleiding. Beste medewerker / collega, Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden 2017 Protestants Christelijk Onderwijs te Bunschoten 1. Inleiding Beste medewerker / collega, Misschien wil je graag een nieuwe fiets aanschaffen om naar het werk te

Nadere informatie

IKAP-Regeling rijkspersoneel

IKAP-Regeling rijkspersoneel (Tekst geldend op: 02-02-2015) IKAP-Regeling rijkspersoneel De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Gelet op artikel 21c van het Algemeen Rijksambtenarenreglement en artikel 34c van

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. Artikel I Voor artikel 4a:1 van de CAR worden de volgende artikelen ingevoegd:

GEMEENTE HOOGEVEEN. Artikel I Voor artikel 4a:1 van de CAR worden de volgende artikelen ingevoegd: GEMEENTE HOOGEVEEN Burgemeester en wethouders van de Gemeente Hoogeveen, gelet op hoofdstuk 4a van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR); gelet op het gestelde in artikel 160 eerste lid onder

Nadere informatie

Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden 2017 PCO Gelderse Vallei

Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden 2017 PCO Gelderse Vallei Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden 2017 PCO Gelderse Vallei 1. Inleiding Misschien wil je graag een nieuwe fiets aanschaffen om naar het werk te fietsen. Of je wilt fiscaal voordelig fitnessen, of ben

Nadere informatie

Regeling Cafetariamodel

Regeling Cafetariamodel Regeling Cafetariamodel Categorie 1 nummer 1 (Ter uitvoering van hoofdstuk 4a van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR), en de bepalingen van de Uitwerkingsovereenkomst (UWO) Vastgesteld bij

Nadere informatie

Aanpassing van de CAO Energie 2009 2010 als gevolg van de invoering van het Benefit Budget

Aanpassing van de CAO Energie 2009 2010 als gevolg van de invoering van het Benefit Budget Aanpassing van de CAO Energie 2009 2010 als gevolg van de invoering van het Benefit Budget Gewijzigde CAO-artikelen Artikel 1.3 Structuur 1. Voor de bedrijven geldt tevens een bedrijfs-cao waarin nadere

Nadere informatie

Optare Wageningen University.

Optare Wageningen University. Optare Wageningen University. Uw arbeidsvoorwaarden op maat Wageningen University stelt u ook dit jaar weer in staat uw arbeidsvoorwaardenpakket gedeeltelijk zelf samen te stellen. U bepaalt zelf of het

Nadere informatie

4a UITWISSELEN VAN ARBEIDSVOORWAARDEN

4a UITWISSELEN VAN ARBEIDSVOORWAARDEN 4a UITWISSELEN VAN ARBEIDSVOORWAARDEN Inhoudsopgave Onderwerp Artikel ========= ===== HOOFDSTUK 4a: * Vakantie-uren uitwisselen tegen geld 4a:1 * Bepaling minimum aantal uren na verkoop van vakantie- en/of

Nadere informatie

Gemeenten kunnen lokaal bronnen en doelen toevoegen.

Gemeenten kunnen lokaal bronnen en doelen toevoegen. gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Individueel Keuzebudget (IKB) Portefeuillehouder Adam Elzakalai Collegevergadering 22 november 2016 inlichtingen Hester van Dijk (+31235674855) Registratienummer

Nadere informatie

MeerKeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden MKA

MeerKeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden MKA MeerKeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden MKA Wat is het MKA? Zelf kiezen en beslissen over aanpassing van arbeidsvoorwaardenpakket Deel van huidige arbeidsvoorwaarden inruilen voor andere arbeidsvoorwaarden,

Nadere informatie

Individueel Keuzebudget (IKB)

Individueel Keuzebudget (IKB) Veel gestelde vragen Individueel Keuzebudget (IKB) De onderstaande vragen en antwoorden zijn gebaseerd op de tot medio maart 2016 door de VNG gepubliceerde informatie. De definitieve LOGA-circulaire met

Nadere informatie

Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden Stichting Meer Primair 2017

Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden Stichting Meer Primair 2017 Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden Stichting Meer Primair 2017 1. Inleiding Beste medewerker, Misschien wil je graag een nieuwe fiets aanschaffen om naar het werk te fietsen. Of je wilt fiscaal voordelig

Nadere informatie

ons kenmerk Marz/CvA/U200515548 Lbr.05/104 CvA/LOGA 05/29

ons kenmerk Marz/CvA/U200515548 Lbr.05/104 CvA/LOGA 05/29 LOGA College voor Arbeidszaken/VNG ABVAKABO FNV CNV Publieke zaak.brief aan de leden T.a.v. het college Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden informatiecentrum tel. Marz/CvA(070)3738021 onderwerp

Nadere informatie

Regeling Menukaart arbeidsvoorwaarden 2006

Regeling Menukaart arbeidsvoorwaarden 2006 Regeling Menukaart arbeidsvoorwaarden 2006 Artikel 1 Vastgesteld bij besluit van het college van bestuur van 7 november 2006, nr. 2006cb0252, zoals laatstelijk gewijzigd bij zijn besluit van 3 december

Nadere informatie

kantoor Den Haag Stichting Raad van Overleg in de Metalektro (ROM) Postbus 407 2260 AK LEIDSCHENDAM Geachte heer,

kantoor Den Haag Stichting Raad van Overleg in de Metalektro (ROM) Postbus 407 2260 AK LEIDSCHENDAM Geachte heer, kantoor Den Haag > 1 Postbus 30206 2500 GE 'S-GRAVENHAGE Telefoon 0800-0543 Telefax (088) 15 234 05 Kennisgroep CAO Stichting Raad van Overleg in de Metalektro (ROM) Postbus 407 2260 AK LEIDSCHENDAM Datum

Nadere informatie

Vervoersbeleid woon- werkverkeer Erasmus MC

Vervoersbeleid woon- werkverkeer Erasmus MC Vervoersbeleid woon- werkverkeer Erasmus MC Inleiding Het Erasmus MC heeft een vervoersbeleid voor woon-werkverkeer. Dit beleid biedt u drie keuzemogelijkheden, te weten: - autoregeling; - Individueel

Nadere informatie

Algemene toelichting op de Landelijke Dyade regeling 2016 (aanvullende) reiskostenvergoeding woon-werkverkeer zoals overgenomen door uw werkgever

Algemene toelichting op de Landelijke Dyade regeling 2016 (aanvullende) reiskostenvergoeding woon-werkverkeer zoals overgenomen door uw werkgever Algemene toelichting op de Landelijke Dyade regeling 2016 (aanvullende) reiskostenvergoeding woon-werkverkeer zoals overgenomen door uw werkgever Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Nadere informatie

Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden Stichting Meer Primair 2016

Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden Stichting Meer Primair 2016 Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden Stichting Meer Primair 2016 1. Inleiding Beste medewerker, Misschien wil je graag een nieuwe fiets aanschaffen om naar het werk te fietsen. Of je wilt fiscaal voordelig

Nadere informatie

HEINEKEN à la Carte. Inhoudsopgave HEINEKEN à la Carte: B(r)ouw uw eigen arbeidsvoorwaarden

HEINEKEN à la Carte. Inhoudsopgave HEINEKEN à la Carte: B(r)ouw uw eigen arbeidsvoorwaarden HEINEKEN à la Carte Inhoudsopgave HEINEKEN à la Carte: B(r)ouw uw eigen arbeidsvoorwaarden Spelregels Welke keuzes kunnen worden gemaakt en wanneer? Bronnen en doelen Begrenzing Waardebepaling Tussentijdse

Nadere informatie

Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Inleiding Stichting Onderwijs Pr1mair streeft er naar om zijn werknemers in de gelegenheid te stellen keuzes te kunnen maken uit een flexibel pakket

Nadere informatie

Zesde wijziging Uitvoeringsregeling salaris, vergoedingen, toelagen en uitkeringen 2016

Zesde wijziging Uitvoeringsregeling salaris, vergoedingen, toelagen en uitkeringen 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Rotterdam. Nr. 151216 1 november 2016 Zesde wijziging Uitvoeringsregeling salaris, vergoedingen, toelagen en uitkeringen 2016 Het college van burgemeester en

Nadere informatie

SALARISSTROOK WGI Iedere maand ontvangen werknemers van Werkgeversinstituut (WGI) een salarisbetaling en een salarisstrook.

SALARISSTROOK WGI Iedere maand ontvangen werknemers van Werkgeversinstituut (WGI) een salarisbetaling en een salarisstrook. SALARISSTROOK WGI Iedere maand ontvangen werknemers van Werkgeversinstituut (WGI) een salarisbetaling en een salarisstrook. Hieronder wordt beschreven wat u op de salarisstrook kunt tegenkomen en wat dit

Nadere informatie

... Betreft CAO voor het Hoger Personeel in de Metalektro 2011-2013, algemeen verbindend verklaard tot en met 30 juni 2013

... Betreft CAO voor het Hoger Personeel in de Metalektro 2011-2013, algemeen verbindend verklaard tot en met 30 juni 2013 > 1 Postbus 30206 2500 GE 'S-GRAVENHAGE Stichting Raad van Overleg in de Metalektro (ROM) Postbus 407 2260 AK Leidschendam Haaglanden/kantoor Den Haag 'S-GRAVENHAGE Telefoon 0800-0543 Telefax (088) 152

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2015

Werkkostenregeling 2015 Werkkostenregeling 2015 Versie 01-01-2015 Postbus 930 3800 AX Amersfoort t: 033-2570645 e: info@kpoa.nl w. www.kpoa.nl 1 Wat is de werkkostenregeling De werkkostenregeling stelt een werkgever in staat

Nadere informatie

KEUZESYST EEM Inleiding

KEUZESYST EEM Inleiding KEUZESYSTEEM Inleiding In de Sectorale Arbeidsvoorwaardenregelingen Waterschapspersoneel (SAW) is in hoofdstuk 12 regelgeving betreffende het keuzesysteem opgenomen waarin de kaders worden gesteld voor

Nadere informatie

4.6 Werkkostenregeling

4.6 Werkkostenregeling 4.6 Werkkostenregeling Werkkostenregeling Wat houdt die werkkostenregeling precies in? Eigenlijk gaat het om een eenvoudige regeling die de huidige 29 categorieën van onkostenvergoedingen samenvoegt. Werkgevers

Nadere informatie

Levensloopregeling Informatie voor werknemers

Levensloopregeling Informatie voor werknemers Levensloopregeling Informatie voor werknemers Levensloopregeling Met de levensloopregeling kunnen werknemers een deel van hun brutosalaris sparen. Dit spaargeld kan worden gebruikt voor een periode van

Nadere informatie

Syllabus. IB en het cafetariasysteem - uitwerkingen

Syllabus. IB en het cafetariasysteem - uitwerkingen Syllabus IB en het cafetariasysteem - uitwerkingen 2017 Uitwerking casus 1 1. Berekening loonheffing Loon uit tegenwoordige arbeid 39.071,00 Verschuldigde belasting uit werk Schijf 1 8,40% x 19.922,00

Nadere informatie

TiU-Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer en verhuiskosten

TiU-Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer en verhuiskosten TiU-Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer en verhuiskosten Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Onderwerp reikwijdte regeling Deze regeling bevat: nadere regels, als bedoeld in de CAO

Nadere informatie

Toelichting Fietsregeling Onderwijs Service Groep voor werknemers

Toelichting Fietsregeling Onderwijs Service Groep voor werknemers Toelichting Fietsregeling Onderwijs Service Groep voor werknemers Deze informatie is bestemd voor medewerkers verbonden aan scholen en algemene diensten van schoolbesturen. Aan deze informatie kunnen geen

Nadere informatie

Reglement Cafetaria regeling

Reglement Cafetaria regeling Reglement Cafetaria regeling Algemeen Werkgever: Titel: Vastgesteld door: Stichting voor Interconfessioneel en Katholiek Onderwijs Reglement cafetariamodel H.W. Schepen Datum vaststelling: 1-1-2013 Vastgesteld

Nadere informatie

Werkkostenregeling SKBG

Werkkostenregeling SKBG Werkveld Versie Werkkostenregeling (WKR) Personele zaken/financiële zaken Besluit Werkkostenregeling SKBG Datum instemming GMR: 20.09.2016 Datum besluit CvB: 11-10-2016 Inhoud Hoofdstuk Inhoud Pagina 1

Nadere informatie

Regeling Aanvulling IKB gemeente Winterswijk 2017

Regeling Aanvulling IKB gemeente Winterswijk 2017 Regeling Aanvulling IKB gemeente Winterswijk 2017 Burgemeester en wethouders van de gemeente Winterswijk; gelet op de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregelingen Uitwerkingsovereenkomst (CAR/UWO) van de gemeente

Nadere informatie

Midden- en kleinbedrijf Kantoor Eindhoven. Vereniging Zelfstandige Apotheken (VZA) Postbus BN Den Haag. Betreft: cao Apotheken 2017

Midden- en kleinbedrijf Kantoor Eindhoven. Vereniging Zelfstandige Apotheken (VZA) Postbus BN Den Haag. Betreft: cao Apotheken 2017 Belastingdienst, Postbus 90056, 5600 PJ Eindhoven Vereniging Zelfstandige Apotheken (VZA) Postbus 16570 2500 BN Den Haag. Midden- en kleinbedrijf Karel de Grotelaan 4 5616 CA Eindhoven Postbus 90056 5600

Nadere informatie

Toelichting Fietsregeling Onderwijs Service Groep voor werknemers

Toelichting Fietsregeling Onderwijs Service Groep voor werknemers Toelichting Fietsregeling Onderwijs Service Groep voor werknemers Deze informatie is bestemd voor medewerkers verbonden aan scholen en algemene diensten van schoolbesturen. Aan deze informatie kunnen geen

Nadere informatie

De reiskostenregeling voor de sociale werkvoorziening. Dit zijn de belangrijkste punten

De reiskostenregeling voor de sociale werkvoorziening. Dit zijn de belangrijkste punten De reiskostenregeling voor de sociale werkvoorziening Dit zijn de belangrijkste punten Inleiding Per 1 januari 2010 geldt voor werknemers in de sociale werkvoorziening een nieuwe reiskostenregeling. Deze

Nadere informatie

Notitie Generatiepact VRK

Notitie Generatiepact VRK Notitie Generatiepact VRK Wat is het Generatiepact? Vakbonden en werkgevers zien de noodzaak van maatregelen om kennis van oudere medewerkers over te dragen aan jonge mensen, maar ook om die zo op de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Fiets privé regeling. Stichting Eem-Vallei Educatief

Fiets privé regeling. Stichting Eem-Vallei Educatief Stichting Eem-Vallei Educatief Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 De regeling 3 Wie kunnen deelnemen? 3 Woon-werkverkeer 3 Hoe komt u in aanmerking voor een vergoeding? 3 De verrekenwijze 4 Aandachtspunten

Nadere informatie

1. DEELNAMEVOORWAARDEN

1. DEELNAMEVOORWAARDEN FIETSENREGELING (onderdeel van de werkkostenregeling) Deze informatie is bestemd voor medewerkers van S.K.O. het Groene Lint. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Bron: Uitvoeringsregeling

Nadere informatie

REGELING KEUZEMODEL ARBEIDSVOORWAARDEN UNIVERSITEIT MAASTRICHT

REGELING KEUZEMODEL ARBEIDSVOORWAARDEN UNIVERSITEIT MAASTRICHT REGELING KEUZEMODEL ARBEIDSVOORWAARDEN UNIVERSITEIT MAASTRICHT Gelet op het bepaalde in de CAO Nederlandse Universiteiten (CAO NU) is bij de Universiteit Maastricht per 1 januari 2002 het keuzemodel arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

Kantoor Arnhem. Werkgevers Vereniging Nederlandse Crematoria Postbus AB DEN HAAG. Geachte mevrouw,

Kantoor Arnhem. Werkgevers Vereniging Nederlandse Crematoria Postbus AB DEN HAAG. Geachte mevrouw, Kantoor Arnhem Telefoon 0800-0543 > 1 Postbus 9001 6800 DB ARNHEM Werkgevers Vereniging Nederlandse Crematoria Postbus 93050 2509 AB DEN HAAG Telefax (088) 154 99 95 Kennisgroep CAO Datum 1 juni 2015 Uw

Nadere informatie

LOGA. Landelijk Overleg Cemeentelijke Arbeidsvoorwaarden GPD 01.07, CMHF

LOGA. Landelijk Overleg Cemeentelijke Arbeidsvoorwaarden GPD 01.07, CMHF LOGA k ArbeidszakenIVNI:. FNV Overheb:1 (:NV Overheid CMHF GPD 01.07,2015 0001 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Landelijk Overleg Cemeentelijke Arbeidsvoorwaarden informatiecentrum tel.

Nadere informatie

Trap eens wat vaker naar je werk!

Trap eens wat vaker naar je werk! Fietsplan Utrecht Trap eens wat vaker naar je werk! Het fietsplan, wat is dat? NUOVO probeert zo gunstig mogelijke secundaire arbeidsvoorwaarden te creëren voor haar werknemers. Het is mogelijk zijn om

Nadere informatie

REGELING CAO A LA CARTE SW

REGELING CAO A LA CARTE SW Oktober 2011 REGELING CAO A LA CARTE SW 2011 I. Inleiding Drechtwerk heeft na overleg met de OR een keuzemodel arbeidsvoorwaarden tot stand gebracht. In dit informatiebulletin wordt uiteen gezet wat de

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE FOM-SALARISSTROOK

TOELICHTING OP DE FOM-SALARISSTROOK TOELICHTING OP DE FOM-SALARISSTROOK Hieronder volgt een beknopte toelichting op de salarisstrook. In deze toelichting wordt ingegaan op de meest voorkomende gegevens. Indien u nog vragen heeft na het lezen

Nadere informatie

MEERKEUZESYSTEEM ARBEIDSVOORWAARDEN 2013

MEERKEUZESYSTEEM ARBEIDSVOORWAARDEN 2013 MEERKEUZESYSTEEM ARBEIDSVOORWAARDEN 2013 Ziekenhuis Bernhoven Meerkeuze systeem arbeidsvoorwaarden ziekenhuis Bernhoven januari 2013 1 1. Inleiding Voor u ligt het meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden van

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, Fietsregeling Rotterdam 2014 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, gelezen het voorstel van de wethouder Haven, Duurzaamheid, Mobiliteit en Organisatie van 14 oktober 2014

Nadere informatie

ICT-privé. Regeling ter bevordering van het ICT-gebruik van medewerkers binnen HAAL, Veluwe Plus en KOALAH. geldig per 1-6-13 tot 31-12-16

ICT-privé. Regeling ter bevordering van het ICT-gebruik van medewerkers binnen HAAL, Veluwe Plus en KOALAH. geldig per 1-6-13 tot 31-12-16 ICT-privé Regeling ter bevordering van het ICT-gebruik van medewerkers binnen HAAL, Veluwe Plus en KOALAH. geldig per 1-6-13 tot 31-12-16 1 Inhoud Artikel 1: Definities Artikel 2: Doel van ICT-privé HAAL-Veluwe

Nadere informatie

Wijziging in de gemeentelijke Rechtspositieregeling

Wijziging in de gemeentelijke Rechtspositieregeling GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente 's-hertogenbosch. Nr. 6726 13 januari 2017 Wijziging in de gemeentelijke Rechtspositieregeling De arbeidsvoorwaarden voor ambtenaren zijn vastgelegd in de gemeentelijke

Nadere informatie

Fietsregeling stichting Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam per

Fietsregeling stichting Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam per Fietsregeling stichting Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam per 01-01-2008 ARTIKEL 1: VERGOEDING AANSCHAFKOSTEN 1.1 Op basis van deze regeling vergoedt de werkgever aan de werknemer die zelf een fiets

Nadere informatie

Cafetariareglement 2017

Cafetariareglement 2017 Cafetariareglement 2017 Cafetariareglement 2017 De Stichting Lucas Onderwijs biedt aan werknemers van Lucas Onderwijs de gelegenheid om deel te nemen aan een cafetariaregeling. Deze regeling is gebaseerd

Nadere informatie

Aanpassing Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Sittard-Geleen i.v.m. invoering Individueel Keuzebudget (IKB)

Aanpassing Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Sittard-Geleen i.v.m. invoering Individueel Keuzebudget (IKB) GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Sittard-Geleen. Nr. 182834 23 december 2016 Aanpassing Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Sittard-Geleen i.v.m. invoering Individueel Keuzebudget (IKB) De werkgeverscommissie

Nadere informatie

Salderingsregeling Woon-werkverkeer

Salderingsregeling Woon-werkverkeer Salderingsregeling Woon-werkverkeer (niet voor kort-tijdelijk personeel) Let op: niet volledig ingevulde formulieren gaan terug naar de school en worden niet in behandeling genomen. Salderingsregeling

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Versie Postbus AX Amersfoort t e.

Werkkostenregeling. Versie Postbus AX Amersfoort t e. Werkkostenregeling Versie 01-08-2017 Postbus 930 3800 AX Amersfoort t. 033-2570645 e. info@kpoa.nl 1 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Wat is de werkkostenregeling... 3 Waarom gebruikmaken van de werkkostenregeling...

Nadere informatie