Optare Wageningen University.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Optare Wageningen University."

Transcriptie

1 Optare Wageningen University. Uw arbeidsvoorwaarden op maat Wageningen University stelt u ook dit jaar weer in staat uw arbeidsvoorwaardenpakket gedeeltelijk zelf samen te stellen. U bepaalt zelf of het voor u aantrekkelijk is geld of tijd anders in te zetten dan standaard is geregeld. Uw keuzes hebben gevolgen voor bijvoorbeeld uw salaris en/of uw aantal verlofuren. Met het simulatiemodel onder de medewerkerbutton op het bureaublad op uw PC kunt u uw eigen pakket samenstellen. Spelenderwijs ontdekt u de gevolgen van bepaalde keuzes. Simuleren kan van maandag 21 oktober t/m vrijdag 22 november De laatste dag voor een definitieve keuze in Optare voor 2014 is dus vrijdag 22 november Antwoorden op vragen vindt u op People Arbeidsvoorwaarden Optare. U kunt ook uw leidinggevende raadplegen of de 1 e lijns Optare-helpdesk van het organisatieonderdeel waar u werkzaam bent. Wie kan gebruik maken van Optare Wageningen University Alle werknemers van Wageningen University, die een aanstelling hebben met een vast of tijdelijk dienstverband en voltijd of deeltijd werken en een vast salaris hebben. Werknemers zonder arbeidsverplichting, Student-assistenten, PhD-L(abourcontracts), oproepkrachten, stagiairs, uitzendkrachten, etc. kunnen helaas niet deelnemen. Bij meerdere arbeidsrelaties met Wageningen University worden de salarissen bij elkaar opgeteld. Deze optelsom is het salaris waarmee gerekend wordt door Optare Wageningen University. Bij een arbeidsrelatie met Wageningen University en de stichting DLO kunt u een of meer keuze(s) maken in twee verschillende simulatiemodellen. Helaas is het niet mogelijk dit geautomatiseerd te combineren. Nieuwe werknemers: In oktober zijn de medewerkers van Wageningen University geïnformeerd dat zij kunnen deelnemen aan Optare Bent u nadien in dienst gekomen of zijn uw gegevens nog niet in het personeels en salarissysteem bekend dan heeft u deze informatie niet ontvangen. Een voorwaarde om te kunnen meedoen is dat uw gegevens op uiterlijk 15 november in deze systemen zijn verwerkt.

2 Optare 2014 is te benaderen middels de medewerkerbutton op het bureaublad op uw PC via Tabblad Optare. Hoe werkt Optare In Optare zet u geld of tijd in (= bron) om er iets anders voor terug te ruilen (= doel). Hieronder ziet u een overzicht van de combinaties van bronnen en doelen. Bronnen verlofuren salaris vakantie-uitkering eindejaarsuitkering Doelen Meerjaren Spaarmodel Verlenging ouderschapsverlof X X Studieverlof X Extra verlofuren* X X X Vakbondscontributie X X X X Bedrijfsfitness X X X X ABP extra pensioen X X X X Fietsplan X X X X Aanvulling reiskostenvergoeding* X X X X Extra salaris X (Levensloop) X X Het aankopen van extra verlof is op grond van fiscale regelgeving gemaximeerd tot 10% van de overeengekomen arbeidsduur. (dat is voor WU werknemers met een fulltime functie gesteld op 190 uur. Voor deeltijders geldt dit naar rato van de arbeidsduur). Keuze maken Simuleer vrijblijvend met het inzetten van bronnen voor doelen van maandag 21 oktober tot en met vrijdag 22 november Maak zo uw uiteindelijke keuze(s). Uitleg over de precieze werking van het simulatiemodel Optare vindt u in onder de helpknop in de module Optare in uw medewerkerbutton. Vragen Raadpleeg eerst de meest gestelde vragenlijst (Q&A). Staat uw vraag hier niet bij, neem

3 dan contact op met de Optare-helpdesk van het organisatieonderdeel waar u werkzaam bent. Deze is beschikbaar van 21 oktober tot en met 22 november Bronnen Om extra arbeidsvoorwaarden te ontvangen, kunt moet u andere arbeidsvoorwaarden geheel of gedeeltelijk inleveren. Deze bronnen zijn: salaris vakantie-uitkering eindejaarsuitkering verlofuren salaris Het inzetten van bruto salaris wordt in een boekjaar gedurende een periode van twaalf maanden (januari t/m december)door de Personeels- en Salarisadministratie verwerkt. Het administratief verwerken van deze keuze zal altijd met terugwerkende kracht met als ingangsdatum 1 januari plaatsvinden. Salaris kunt u inzetten tot uw inkomen het wettelijk minimum loon bereikt. In het simulatiemodel wordt gerekend met 1.477,80 per maand (= stand 1 juli 2013) op voltijdbasis. U levert een gedeelte van uw bruto salaris per maand in. Maakt u dit jaar voor het eerst een keuze voor een fiets, dan is de peildatum 15 augustus Ook hier geldt dat met de tegenwaarde van uw ingezette verlofuren - éénmalig bepaald op 15 augustus het komende jaar zal worden gerekend. Levert het gestelde maximum van 38 verlofuren niet voldoende op om een fiets aan te schaffen, wordt er in dit geval een uitzondering gemaakt en mag u meer verlofuren (met een maximum van 76 uur) inzetten om het gewenste bedrag te bereiken. (Bedenk u daarbij wel dat het minimum aantal verlof uren (= 4x de met u overeengekomen arbeidsduur per week) niet mag worden aangetast). vakantie-uitkering Vakantiegeld kunt u inzetten voor zover de minimum vakantie-uitkering volgens de CAO Nederlandse Universiteiten in stand blijft. Dit is 148,58 per maand op voltijdbasis. U kunt uw vakantie-uitkering eenmaal per jaar inzetten. Het door u gekozen bedrag wordt in één keer ingehouden op uw vakantie-uitkering in de maand mei 2014.

4 eindejaarsuitkering U kunt uw eindejaarsuitkering 1x per jaar in december inzetten. verlofuren Voor 2014 moet u minimaal 4 maal uw gekozen arbeidstijd per week reserveren voor vrije tijd of vakantie (volgens CAO Nederlandse Universiteiten). Voor deeltijdwerknemers geldt dit minimum naar rato. U kunt maximaal 76 verlofuren inzetten voor Optare. Als u gebruik maakt/wilt gaan maken van het meerjarenspaarmodel kunt u bovenop dit maximum van 76 verlofuren nog 72 verlofuren extra sparen. De ingezette verlofuren worden per 1 januari van het betreffende boekjaar van het verloftegoed afgeschreven. maximaal 38 verlofuren voor geld Voor doelen waar uw verlof wordt omgezet in een geldelijke waarde (bijvoorbeeld fiets of extra salaris), kunt u maximaal 38 verlofuren inzetten. De overige 38 verlofuren kunt u eventueel nog inzetten voor bijvoorbeeld sabbatical leave, meerjarenspaarmodel, verlenging ouderschaps- of studieverlof. 0, 704% bruto maandsalaris per uur Bij het inzetten van verlofuren ontvangt u per verlofuur 0,704% van uw bruto maandsalaris. Als bruto maandsalaris geldt uw salaris op 15 augustus van 2013 bij volledige werktijd. Doelen Door één of meerdere bronnen in te zetten, kunt u bepaalde arbeidsvoorwaarden (extra) ontvangen. Deze doelen zijn: a: extra verlofuren 2014 b: extra verlof ná meerjarenspaarmodel - ouderschapsverlof - studieverlof c: extra salaris (levensloop)

5 d: fiscaal aantrekkelijke regelingen - fietsplan - aanvulling reiskostenvergoeding - vakbondscontributie - contributie Bedrijfsfitness - abp-extra pensioen a: extra verlof 2014 Door het inzetten van uw salaris en/of vakantie- en/of eindejaarsuitkering ontvangt u extra verlofuren voor Op grond van fiscale regelgeving is het aantal extra verlofuren beperkt tot 10% van de met u overeengekomen arbeidsduur. (dat is voor WU werknemers met een fulltime functie gesteld op 190 uur. Voor deeltijders geldt dit naar rato van de arbeidsduur ). Tevens geldt dat uw salaris, vakantie- en/of eindejaarsuitkering niet onder het wettelijk minimumloon mag komen. De extra verlofuren moet u in 2014 opnemen! b: extra verlof ná 2014 Meerjarenspaarmodel U kunt gedurende minimaal 3 en maximaal 5 jaar maximaal 148 verlofuren per jaar sparen voor een langdurige verlofperiode. Meer informatie over de voorwaarden van dit model kunt u vinden in artikel 5.5. CAO Nederlandse Universiteiten en in artikel 8 van de Regeling keuzemodel arbeidsvoorwaarden Wageningen University. ouderschapsverlof Voor verlenging van ouderschapsverlof kunt u maximaal 76 verlofuren per jaar sparen gedurende minimaal 1 jaar en maximaal 3 jaar. U geeft van te voren aan hoeveel verlofuren u wilt sparen en over welke aaneengesloten periode (1, 2 of 3 jaar). Meer informatie over ouderschapsverlof vindt u in de Regeling voor Vakantie en Verlof Wageningen University studieverlof Voor verlenging van studieverlof kunt u maximaal 76 verlofuren per jaar sparen gedurende minimaal 1 jaar en maximaal 3 jaar. U geeft van tevoren aan hoeveel verlofuren u wilt sparen en over welke aaneengesloten periode (1,2 of 3 jaar). U kunt opnieuw van deze mogelijkheid gebruik maken, als u uw studieverlof heeft genoten. Dit studieverlof is een aanvulling op het studieverlof dat aan u kan worden verleend op grond van de Regeling Studiefaciliteiten Wageningen Universiteit Dat verlof is bestemd voor een studie of

6 opleiding die het functioneren nu en in de toekomst bevordert of met de eigen loopbaanontwikkeling te maken heeft. c: extra salaris U kunt maximaal 38 verlofuren per kalenderjaar inzetten voor extra salaris*. De uitbetaling is in december (Door het inzetten van maximaal 38 verlofuren creëert u extra capaciteit voor de werkgever. Dit onderstreept het belang dat zowel deze keuze als de wijze waarop deze extra tijd wordt ingevuld, met uw leidinggevedende overeengekomen moet worden. *al dan niet voor extra storting (in de maand mei) op een door u gekozen levenslooprekening. Daarbij moet wel rekening worden gehouden met de gestelde voorwaarden met betrekking tot de deelname aan de levensloopregeling en als u daaraan voldoet, het maximaal toegestane te sparen bedrag in dat kader. d: fiscaal aantrekkelijke regelingen Met deze regelingen kunt u een belastingvoordeel behalen. U kunt verlofuren (maximaal 38 per kalenderjaar) inzetten, maar ook salaris, vakantie- en/of eindejaarsuitkering. De bruto waarde van deze bronnen kunt u als netto bedrag inzetten. U betaalt over de ingezette bronnen dan geen loonbelasting. In Optare Wageningen University zijn de volgende fiscale vrijstellingsmogelijkheden opgenomen: fietsplan aanvulling reiskostenvergoeding vakbondscontributie contributie Bedrijfsfitness ABP- extra pensioen Fietsplan Wageningen University biedt u een maximale renteloze lening van 749,- (incl. BTW) om een fiets aan te schaffen. Hiervoor geldt dat u gedurende het jaar 2014 in beginsel* maximaal 38 verlofuren per kalenderjaar inzet. Aanvullend geldt een extra renteloze lening van maximaal 246,- (incl. BTW) voor accessoires zoals fietssloten, regenkleding of kinderzitjes. Deze lening geldt alleen, als u ook voor de lening voor een fiets heeft gekozen. Daarnaast kunt u een fietsverzekering afsluiten. Let op: Aanschaf van accessoires zonder fiets worden in deze regeling niet gehonoreerd. U bent volgens de regeling ook zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van uw fiets. Dat houdt in dat u niet een fiets voor een minimaal bedrag kunt aanschaffen en vervolgens een meerjarig onderhoudscontract onderbrengt in dezelfde in te leveren factuur.

7 * Mochten uw 38 verlofuren niet voldoende zijn om het gewenste bedrag te bereiken, wordt in dit geval toegestaan dat u zoveel verlofuren meer inzet totdat het gewenste bedrag wordt behaald..(met een maximum van 76 verlofuren). (Bedenk u daarbij wel dat het minimum aantal verlof uren (= 4x de met u overeengekomen arbeidsduur per week) niet mag worden aangetast). duurder of goedkoper Let op: u kunt een fiets aanschaffen die duurder is dan 749,-. Dan geniet u geen fiscaal voordeel over het extra bedrag. Is uw fiets goedkoper dan het bedrag waarvoor u bronnen heeft ingezet, dan krijgt u de restwaarde als bruto salaris, dus met inhouding van de verschuldigde loonbelasting, terug. Over de restwaarde geniet u namelijk geen fiscaal voordeel. aflossing Bij aankoop schiet u het bedrag voor. Na het inleveren van uw factuur wordt het totaalbedrag in één keer op uw rekening gestort. Dit gebeurt zo mogelijk bij de eerstvolgende salarisuitkering, maar uiterlijk in de maand mei U lost de lening in één jaar (2014) af. fietsverklaring Als u gebruik maakt van de fietsregeling, betaalt u niet langer loonbelasting. De vergoeding die u van de werkgever krijgt overgemaakt is dus volledig belastingvrij. Voor dat fiscale voordeel moet u een verklaring invullen dat u van plan bent de fiets te gebruiken op meer dan de helft van het aantal dagen dat u bij Wageningen University werkt. Deze fietsverklaring wordt automatisch uitgeprint als u uw definitieve aanvraag uitdraait. Let op dat u deze verklaring bij uw aanvraag indient. Zonder verklaring kunt u niet deelnemen aan de regeling. 1x in 3 jaar U kunt deze regeling maar één keer per drie jaar kiezen. Als u dus korter geleden dan 3 jaar een fiets heeft aangeschaft onder de geldende spelregels van Optare, kunt u de regeling dit jaar dus niet kiezen! Als de oude regeling is verlopen, kunt u weer aan een nieuwe regeling meedoen. koop na schriftelijke bevestiging Let op: U kunt de fiets officieel pas aanschaffen nadat u de schriftelijke bevestiging heeft ontvangen van uw keuze(s), ondertekend door de gemandateerde directeur van uw organisatieonderdeel. Deze ontvangt u uiterlijk 1 maart Pas dan is uw aanvraag formeel goedgekeurd. Kiest u ervoor om toch al (na 1 januari 2014) een fiets aan te

8 schaffen, voordat u de bevestigingsbrief heeft ontvangen, (maar u al wel een goedkeuringshandtekening van uw leidinggevende heeft) doet u dat op eigen risico, immers uw aanvraag kan nog worden afgewezen! Zie procedure van aanvraag. De factuur van de fiets, die afkomstig moet zijn uit Nederland, moet gedateerd zijn binnen twee maanden na dagtekening van bovenstaande schriftelijke bevestiging. Meer informatie over het fietsplan vindt u in de Regeling Vrije Vergoeding Fiets Woonwerkverkeer Wageningen University. Aanvulling reiskostenvergoeding Deze regeling stelt u in staat een belastingvrije aanvulling op uw reiskostenvergoeding te ontvangen volgens de Regeling Verplaatsingskosten Wageningen UR. Deze regeling keert n.l. niet de maximale, wettelijk toegestane vergoedingen uit. Met deze aanvulling kunt u wel de maximale belastingvrije vergoeding ontvangen (zie artikel 4 van de Regeling Vrije Vergoeding (aanvulling) Reiskosten Wageningen University). U kunt deelnemen als u regelmatig (minimaal 1 dag per week) heen en weer reist tussen uw woonadres en uw vaste werkadres. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de wijze van reizen. - Openbaar vervoer U ontvangt maximaal een volledige vergoeding van de daadwerkelijke en aantoonbare kosten, minus de vergoedingen die u al ontvangt op grond van de verplaatsingskostenregeling WUR. - Eigen vervoer U ontvangt maximaal de wettelijk vastgestelde maximumvergoeding, minus de vergoedingen die u al ontvangt uit de bestaande verplaatsingskostenregeling. De bedragen zijn afhankelijk van uw reisafstand en het aantal reisdagen per week. Meer informatie over de reiskostenvergoeding kunt u vinden in de Regeling Vrije Vergoeding (aanvulling) Reiskosten Wageningen University. Belastingvrije vergoeding Vakbondscontributie Als u kunt aantonen dat u vakbondslid bent (middels een kopie van een bankafschrift) en dat inlevert tezamen met uw aanvraagformulier Optare) kunt u door inzet van de bronnen van de werkgever maandelijks een belastingvrije vergoeding voor de door u betaalde vakbondscontributie ontvangen. Voorwaarden belastingvrije vergoeding Vakbondscontributie De belastingvrije vergoeding voor de Vakbondscontributie is afhankelijk van de door u betaalde contributie en wordt maandelijks uitbetaald bij uw salaris.

9 De werkgever bewaart de bewijzen van uw betaling van de vakbondscontributie in zijn administratie. Als bij belastingcontrole blijkt dat niet aan deze voorwaarden is voldaan, zijn eventuele fiscale gevolgen voor rekening van de werknemer. Dit betekent dat een eventuele naheffingsaanslag loonheffing (inclusief rente en boete) op u als werknemer zal worden verhaald, voor zover deze aanslag betrekking heeft op de te vergoeden vakbondscontributie. Belastingvrije vergoeding contributie Bedrijfsfitness Als u als deelnemer met een jaarabonnement op 1 januari van een jaar aantoonbaar bent ingeschreven bij een instelling die voor Wageningen UR de Bedrijfsfitness organiseert en er wordt daarvoor contributie ingehouden op uw salaris, kunt u door inzet van bronnen van de werkgever maandelijks een belastingvrije vergoeding voor de door u betaalde contributie Bedrijfsfitness ontvangen. Voorwaarden belastingvrije vergoeding contributie Bedrijfsfitness U dient op 1 januari van het jaar waarin uw Optarekeuze moet ingaan te zijn ingeschreven als deelnemer met een jaarabonnement aan de Bedrijfsfitness. Ook dient er contributie te worden ingehouden op uw salaris. Als u op het keuzetijdstip (tussen 21 oktober en 23 november 2013) nog geen deelnemer bent aan de Bedrijfsfitness en u maakt toch de keuze om per 1 januari van het volgende jaar in aanmerking te willen komen voor de maandelijkse belastingvrije vergoeding, zal een afschrift van uw Optare-keuzeformulier als aanmeldings- en machtigingsformulier worden beschouwd en worden doorgezonden naar het betreffende Bedrijfsfitnessonderdeel (bijvoorbeeld Sports Centre de Bongerd). De verwerking van uw Optarekeuze zal plaatsvinden zodra de inschrijving en inhouding van de contributie op uw salaris is gerealiseerd. De gemaakte Optarekeuze is gekoppeld aan het jaarabonnement. De maandelijkse vergoeding zal uitsluitend worden beëindigd bij afloop van het betreffende keuzejaar of bij beëindiging van het dienstverband. Als bij belastingcontrole blijkt dat niet aan de voorwaarden is voldaan, zijn eventuele fiscale gevolgen voor rekening van de werknemer. Dit betekent dat een eventuele naheffingsaanslag loonheffing (inclusief rente en boete) op u als werknemer zal worden verhaald, voor zover deze aanslag betrekking heeft op de te vergoeden contributie Bedrijfsfitness.

10 ABP extra pensioen Optare geeft u onder bepaalde voorwaarden de mogelijkheid belastingvrij te sparen voor extra ouderdoms- en/of nabestaandenpensioen. Om te weten te komen of u aan deze fiscale voorwaarden voldoet, kunt u aan de hand van uw pensioenoverzicht de klantenservice van het ABP bellen tel Blijkt uit deze informatie dat u inderdaad recht heeft op een dergelijke spaarmogelijkheid, dan kunt u deze keuze in Optare maken. Fiscale gevolgen en gevolgen sociale zekerheid Bijna alle keuzes waarbij u geld ruilt voor tijd of andersom, hebben fiscale en sociale verzekeringsgevolgen. fiscaal aantrekkelijke regelingen Het inzetten van salaris, vakantie- en/of eindejaarsuitkering voor fiscaal aantrekkelijke regelingen, leidt tot een lager bruto inkomen en daarmee tot lagere premies voor sociale zekerheid. U loopt daarmee het risico een lagere werkloosheids- of arbeidsongeschiktheidsuitkering te ontvangen als dit binnen een half jaar respectievelijk een jaar na inzet aan de orde is. Gevolgen van keuzes voor de pensioengrondslag zijn er niet. Het inzetten van verlofuren als bron voor extra salaris heeft geen gevolgen in fiscale zin, voor het brutoloon sociale verzekeringen of voor de pensioengrondslag. Als u verlofuren als bron inzet voor extra inkomen, dan wordt dat aangemerkt als loon voor de heffing van loonbelasting/premie volksverzekeringen en premies werknemersverzekeringen. Het extra inkomen zal in de vorm van een toeslag in december van het Optarekeuzejaar worden uitbetaald.(dus niet in het jaar van uw keuze!) Deze toeslag wordt niet opgenomen in de grondslagen voor salarisgerelateerde uitkeringen, zoals vakantie-uitkering, eindejaarsuitkering, toelage onregelmatige dienst en overwerkvergoeding, maar zal wel worden opgenomen in de pensioengrondslag Kijk regelmatig op People Arbeidsvoorwaarden Optare voor eventuele aanpassingen van de gevolgen op grond van eventuele wetswijzigingen. Gevolgen bij arbeidsongeschiktheid, buitengewoon verlof of beëindiging dienstverband

11 Arbeidsongeschiktheid en buitengewoon verlof Bij arbeidsongeschiktheid en gedeeltelijk buitengewoon verlof wijzigen uw Optareafspraken en uw (eventueel aangepaste) salaris in principe niet. noot: Bij volledig buitengewoon verlof zonder behoud van uw bezoldiging wordt uw deelname aan Optare Wageningen University nader bepaald, of vindt er voorafgaand aan het verlof verrekening met uw netto salaris plaats. Wageningen University beoordeelt voorkomende gevallen altijd individueel. Vindt er geen opbouw van verlofuren meer plaats, dan bepaalt u samen met uw leidinggevende of u het volgende jaar aan Optare kunt deelnemen. Indien blijkt dat u uw opgegeven verlofuren niet kunt inleveren, vindt volgens de fiscale regels verrekening van deze verlofuren met uw bruto dan wel netto salaris plaats. Beëindiging dienstverband Bij beëindiging van uw dienstverband in de loop van een kalenderjaar, wordt de inzet van bronnen en doelen evenredig met de duur van uw dienstverband verrekend. Let op: vooral bij de fiscale regelingen kan dit tot grote gevolgen leiden! Meer informatie kunt u vinden in de (algemene) Regeling Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden Wageningen University. deelnemen Wat u moet doen als u wilt deelnemen, Stap1: Simuleren en keuzes voorbereiden U kunt het Optare-programma benaderen via uw MedewerkerButton. Van maandag 21 oktober tot en met vrijdag 22 november 2013 hebt u de mogelijkheid te simuleren met het inzetten van bronnen en het kiezen van doelen. U kunt dan vrijblijvend keuzes maken en weer veranderen. Het programma geeft direct aan wat de gevolgen zijn voor uw salaris, het aantal verlofuren etc. Stap 2: Overleg met uw leidinggevende Voordat u de Optare-aanvraag definitief indient moet u zich ervan verzekeren dat uw leidinggevende kan instemmen met de door u gewenste keuzes. Geef daarom tijdig bij uw leidinggevende aan dat u bent geïnteresseerd in deelname. Hij/zij kan de mogelijkheden van Optare persoonlijk met u doornemen (bijvoorbeeld aan

12 de hand van het door u uitgeprinte concept-aanvraagformulier) en uw eventuele vragen beantwoorden. Uw leidinggevende beoordeelt of de optelsom van de keuzes van alle werknemers binnen uw organisatieonderdeel organisatorisch en roostertechnisch verantwoord is. Levert dit problemen op, zoek dan samen een oplossing, zodat uw keuze in onderling overleg zo nodig kan worden herzien. Afwijkend van de CAO Nederlandse Universiteiten kan een verzoek tot omzetting van tijd in geld niet om financiële redenen worden afgewezen. Als u geen computer tot uw beschikking heeft, kunt u na overleg met de Optare Helpdesk van het organisatieonderdeel waar u werkzaam bent, samen met uw leidinggevende (een) keuze(s) maken. Stap 3: Definitieve keuze maken Bent u zeker van uw keuzes en heeft uw leidinggevende ermee ingestemd, maak dan uw aanvraag definitief. Gebruik hiervoor de knop Maak definitief in het Optare-programma. U kunt dit doen tot en met uiterlijk vrijdag 22 november Hierna kunt u geen aanvraag meer indienen of aanpassen. Print het definitieve aanvraagformulier vervolgens uit. Als u heeft gekozen voor de aanschaf van een fiets moet u ook een afzonderlijke verklaring inleveren. Deze verklaring wordt bij het uitprinten van uw definitieve aanvraag automatisch afgedrukt. Uw leidinggevende ontvangt direct nadat u uw keuzes definitief heeft gemaakt een bericht via de . Let op: u kunt slechts één maal per kalenderjaar een definitieve aanvraag indienen! Stap 4: Aanvraagformulier (laten) ondertekenen en inleveren bij HR-afdeling Het uitgeprinte exemplaar van uw definitieve aanvraag moet door uzelf en door uw leidinggevende worden ondertekend en daarna worden ingeleverd bij uw eigen HRafdeling. Uiterlijk 22 november 2013 moet het ondertekende formulier aangeleverd worden bij HR. Maak een kopie van uw definitieve aanvraagformulier zodat u later kunt controleren of de juiste keuzes zijn verwerkt. Stap 5: Beoordeling en toekenning

13 In de periode van december 2013 tot maart 2014 worden de Optare-aanvragen beoordeeld (o.a. aan de hand van de verlofadministratie). Voor 1 maart 2014 ontvangt u schriftelijk bericht over de toekenning van uw aanvraag. Stap 6 (indien van toepassing): Facturen fiets inleveren Als u meedoet aan het fietsplan moet u de originele (Nederlandse) aankoopfacturen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 18 april 2014 inleveren bij de Personeels- en Salarisadministratie Let op: als u de factuur niet op tijd indient, wordt uw aanvraag alsnog afgewezen. Stap 7: Verwerking aanvraag en uitbetaling Tussen 1 maart 2014 en de uitbetaling van uw salaris over mei 2014 wordt uw aanvraag verwerkt. De keuze(s) word(t)en eventueel met terugwerkende kracht geëffectueerd. De uitbetaling van door u "verkocht" verlof vindt plaats in december De storting van uw tegenwaarde van verlofuren t.b.v. levensloop wordt verwerkt in de maand mei Let op: als u een aanvraag heeft ingediend, kunt u er niet op terugkomen. U bent zelf te allen tijde verantwoordelijk voor de gevolgen van uw keuze(s), ook bij een eventuele wijziging in uw aanstelling (bijvoorbeeld minder salaris en/of minder verlof) of andere persoonlijke omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de uitvoering van Optarekeuzes. Vragen Bij inhoudelijke vragen raadpleeg de volgende bronnen: Uw leidinggevende. Lijst met meest gestelde vragen (Q&A) 1 e lijns Helpdesk Optare van het organisatieonderdeel waar u werkzaam bent Heeft u na het lezen van de Q&A-lijst nog vragen, neem dan bij voorkeur per contact op met de helpdesk Optare van het organisatieonderdeel waar u werkzaam bent. De helpdesk is bereikbaar van 21 oktober tot en met 22 november Na deze periode kunt u met vragen contact opnemen met de afdeling HR van uw organisatieonderdeel. Versie 1 oktober 2013

arbeidsvoorwaardenpakket gedeeltelijk zelf samen te stellen. U bepaalt zelf of het voor u

arbeidsvoorwaardenpakket gedeeltelijk zelf samen te stellen. U bepaalt zelf of het voor u Richtlijn Optare DLO Uw arbeidsvoorwaarden op maat Wageningen UR (Stichting DLO) stelt u ook dit jaar weer in staat uw arbeidsvoorwaardenpakket gedeeltelijk zelf samen te stellen. U bepaalt zelf of het

Nadere informatie

Vooraf. College van Bestuur

Vooraf. College van Bestuur Vooraf In het strategisch plan 2001 2005 formuleert de KU Nijmegen de ambitie om met haar wetenschappelijk onderzoek en onderwijs tot de top 4 van Nederland te behoren. Een toppositie die alleen bereikt

Nadere informatie

Gelet op en in aanvulling op hoofdstuk 5 van de CAO Nederlandse Universiteiten stelt de werkgever de navolgende regeling vast.

Gelet op en in aanvulling op hoofdstuk 5 van de CAO Nederlandse Universiteiten stelt de werkgever de navolgende regeling vast. REGELING KEUZEMODEL ARBEIDSVOORWAARDEN RADBOUD UNIVERSITEIT Overeengekomen in het Lokaal Overleg d.d.7 november 2014, laatstelijk gewijzigd en vastgesteld in het Lokaal Overleg van 10 april 2015 Gelet

Nadere informatie

Gelet op en in aanvulling op hoofdstuk 5 van de CAO Nederlandse Universiteiten stelt de werkgever de navolgende regeling vast.

Gelet op en in aanvulling op hoofdstuk 5 van de CAO Nederlandse Universiteiten stelt de werkgever de navolgende regeling vast. REGELING KEUZEMODEL ARBEIDSVOORWAARDEN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN vastgesteld door het college van bestuur d.d. 10 december 2001, laatstelijk gewijzigd per 9 februari 2009 In de CAO Nederlandse Universiteiten

Nadere informatie

REGELING KEUZEMODEL ARBEIDSVOORWAARDEN UNIVERSITEIT MAASTRICHT

REGELING KEUZEMODEL ARBEIDSVOORWAARDEN UNIVERSITEIT MAASTRICHT REGELING KEUZEMODEL ARBEIDSVOORWAARDEN UNIVERSITEIT MAASTRICHT Gelet op het bepaalde in de CAO Nederlandse Universiteiten (CAO NU) is bij de Universiteit Maastricht per 1 januari 2002 het keuzemodel arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

Regeling Menukaart arbeidsvoorwaarden 2006

Regeling Menukaart arbeidsvoorwaarden 2006 Regeling Menukaart arbeidsvoorwaarden 2006 Artikel 1 Vastgesteld bij besluit van het college van bestuur van 7 november 2006, nr. 2006cb0252, zoals laatstelijk gewijzigd bij zijn besluit van 3 december

Nadere informatie

Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden

Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden www.kun.nl/keuzemodel Vooraf In het strategisch plan 2001 2005 formuleert de KU Nijmegen de ambitie om met haar wetenschappelijk onderzoek en onderwijs tot de top 4 van Nederland

Nadere informatie

Individueel Keuze Budget

Individueel Keuze Budget Individueel Keuze Budget Onderdeel van de arbeidsvoorwaarden 2017 Inhoudsopgave Wat is het Individueel Keuze Budget... 3 Hoe is het Individueel Keuze Budget opgebouwd... 4 Waaraan kunt u het IKB besteden?...

Nadere informatie

CAO á la Carte: fiscale regeling woon-werkverkeer UMCG

CAO á la Carte: fiscale regeling woon-werkverkeer UMCG CAO á la Carte: fiscale regeling woon-werkverkeer UMCG Het principe van de fiscale regeling Het principe van de fiscale regeling is dat de medewerker een bedrag ter hoogte van de fiscale vergoeding woon-werkverkeer

Nadere informatie

CAO á la carte: fiscale regeling woon-/werkverkeer UMCG

CAO á la carte: fiscale regeling woon-/werkverkeer UMCG CAO á la carte: fiscale regeling woon-/werkverkeer UMCG Het principe van de fiscale regeling Het principe van de fiscale regeling is dat de medewerker een bedrag ter hoogte van de fiscale vergoeding woon-werkverkeer

Nadere informatie

Aanpassing van de CAO Energie 2009 2010 als gevolg van de invoering van het Benefit Budget

Aanpassing van de CAO Energie 2009 2010 als gevolg van de invoering van het Benefit Budget Aanpassing van de CAO Energie 2009 2010 als gevolg van de invoering van het Benefit Budget Gewijzigde CAO-artikelen Artikel 1.3 Structuur 1. Voor de bedrijven geldt tevens een bedrijfs-cao waarin nadere

Nadere informatie

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden (MKSA) Bijlage B van de aanvullende ondernemingsovereenkomst arbeidsvoorwaarden

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden (MKSA) Bijlage B van de aanvullende ondernemingsovereenkomst arbeidsvoorwaarden Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden (MKSA) Bijlage B van de aanvullende ondernemingsovereenkomst arbeidsvoorwaarden Doelgroep: medewerkers werkzaam onder CAO VVT Duur regeling: onbepaalde tijd Ingangsdatum

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. Artikel I Voor artikel 4a:1 van de CAR worden de volgende artikelen ingevoegd:

GEMEENTE HOOGEVEEN. Artikel I Voor artikel 4a:1 van de CAR worden de volgende artikelen ingevoegd: GEMEENTE HOOGEVEEN Burgemeester en wethouders van de Gemeente Hoogeveen, gelet op hoofdstuk 4a van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR); gelet op het gestelde in artikel 160 eerste lid onder

Nadere informatie

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Het Meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden van Zorggroep Oude en Nieuwe Land biedt de mogelijkheid om onderdelen van de arbeidsvoorwaarden uit te ruilen tegen andere onderdelen.

Nadere informatie

TOELICHTING FIETSREGELING

TOELICHTING FIETSREGELING TOELICHTING FIETSREGELING INLEIDING De fietsregeling is door de werkgever opgenomen binnen de werkkostenregeling. Voor die tijd was de fietsregeling een opzichzelfstaande regeling. De fietsregeling is

Nadere informatie

VERGOEDINGEN. Krammer HE Brielle /

VERGOEDINGEN. Krammer HE Brielle / VERGOEDINGEN Krammer 8 3232 HE Brielle 0181-470467/68 0181-470469 hanteert, conform de CAO PO, de navolgende regelingen inzake vergoedingen voor de aanschaf van een fiets voor het woon-werkverkeer, reiskosten

Nadere informatie

REGELING CAO A LA CARTE SW

REGELING CAO A LA CARTE SW Oktober 2011 REGELING CAO A LA CARTE SW 2011 I. Inleiding Drechtwerk heeft na overleg met de OR een keuzemodel arbeidsvoorwaarden tot stand gebracht. In dit informatiebulletin wordt uiteen gezet wat de

Nadere informatie

Bestedingsplan Decentrale Middelen gemeente Houten 2012

Bestedingsplan Decentrale Middelen gemeente Houten 2012 Bestedingsplan Decentrale Middelen gemeente Houten 2012 In 2002 is voor het eerst een Bestedingsplan Decentrale Middelen vastgesteld. In het kader van dit bestedingsplan is er jaarlijks voor iedere medewerker

Nadere informatie

Toelichting Fietsregeling 2016

Toelichting Fietsregeling 2016 Toelichting Fietsregeling 2016 Deze informatie is bestemd voor medewerkers verbonden aan Scholengroep Veluwezoom INLEIDING Conform bovengenoemd Besluit is het voor Scholengroep Veluwezoom mogelijk haar

Nadere informatie

Eén van deze loonbestanddelen kan ingeruild worden voor:

Eén van deze loonbestanddelen kan ingeruild worden voor: 1 Cafetariaregeling Cafetariaregeling De cafetariaregeling is een regeling waarbij de medewerker zelf kan bepalen hoe hij zijn /haar loon geniet. De medewerker kan belast loon ruilen voor bepaalde vergoedingen

Nadere informatie

Toelichting Fietsregeling 2017

Toelichting Fietsregeling 2017 Toelichting Fietsregeling 2017 Deze informatie is bestemd voor medewerkers verbonden aan Scholengroep Veluwezoom INLEIDING Conform bovengenoemd Besluit is het voor Scholengroep Veluwezoom mogelijk haar

Nadere informatie

Cafetariamodel 2008. Iedereen zijn eigen voorkeur

Cafetariamodel 2008. Iedereen zijn eigen voorkeur Cafetariamodel 2008 Iedereen zijn eigen voorkeur Als medewerker van de gemeente Amsterdam kunt u een deel van uw pakket arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Zo kunt u uw arbeidsvoorwaardenpakket beter

Nadere informatie

GEBRUIKERS HANDLEIDING IKAP. Individuele Keuze Arbeidsvoorwaarden Pakket. Gebruikershandleiding IKAP 1.3 0

GEBRUIKERS HANDLEIDING IKAP. Individuele Keuze Arbeidsvoorwaarden Pakket. Gebruikershandleiding IKAP 1.3 0 GEBRUIKERS HANDLEIDING IKAP Individuele Keuze Arbeidsvoorwaarden Pakket Gebruikershandleiding IKAP 1.3 0 Inhoudsopgave: Wat is IKAP?... 2 Aanvragen IKAP... 3 IKAP-bronnen... 4 IKAP-doelen... 6 Uitbreiding

Nadere informatie

Cafetaria reglement 2015

Cafetaria reglement 2015 Cafetaria reglement 2015 Cafetaria regeling definitief PO, VO en SB versie 14-1-2015 Het Cafetaria reglement Lucas Onderwijs biedt werknemers van Lucas Onderwijs de gelegenheid om deel te nemen aan een

Nadere informatie

CAO à la Carte: fiscale regeling woon-werkverkeer UMCG

CAO à la Carte: fiscale regeling woon-werkverkeer UMCG CAO à la Carte: fiscale regeling woon-werkverkeer UMCG Universitair Medisch Centrum Groningen Het principe van de fiscale regeling Bij de toepassing van de fiscale regeling woon-werkverkeer geniet de

Nadere informatie

Fietsregeling. (Ter uitvoering van artikel 4a:1, lid 5, en artikel 4a:3 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR-UWO)

Fietsregeling. (Ter uitvoering van artikel 4a:1, lid 5, en artikel 4a:3 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR-UWO) Fietsregeling Categorie 2 nummer 2 (Ter uitvoering van artikel 4a:1, lid 5, en artikel 4a:3 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR-UWO) Vastgesteld bij besluit het Algemeen Bestuur d.d. Datum

Nadere informatie

TOELICHTING TIJDELIJKE REGELING CAFETARIAMODEL 2011

TOELICHTING TIJDELIJKE REGELING CAFETARIAMODEL 2011 TOELICHTING TIJDELIJKE REGELING CAFETARIAMODEL 2011 Gemeente Stichtse Vecht Nadere uitwerking van artikel 4a:3 CAR/UWO Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Bronnen 2.1 Bronnen 2.1.1 Persoonsgebonden budget (PGB)

Nadere informatie

KEUZESYST EEM Inleiding

KEUZESYST EEM Inleiding KEUZESYSTEEM Inleiding In de Sectorale Arbeidsvoorwaardenregelingen Waterschapspersoneel (SAW) is in hoofdstuk 12 regelgeving betreffende het keuzesysteem opgenomen waarin de kaders worden gesteld voor

Nadere informatie

IKB. Het Individueel Keuzebudget in de Drechtsteden

IKB. Het Individueel Keuzebudget in de Drechtsteden IKB Het Individueel Keuzebudget in de Drechtsteden Wat is het IKB? Vanaf 1 januari 2017 krijg je naast je salaris ook een vrij besteedbaar budget: het Individueel Keuze Budget (IKB). Dit is afgesproken

Nadere informatie

4a UITWISSELEN VAN ARBEIDSVOORWAARDEN

4a UITWISSELEN VAN ARBEIDSVOORWAARDEN 4a UITWISSELEN VAN ARBEIDSVOORWAARDEN Inhoudsopgave Onderwerp Artikel ========= ===== HOOFDSTUK 4a: * Vakantie-uren uitwisselen tegen geld 4a:1 * Bepaling minimum aantal uren na verkoop van vakantie- en/of

Nadere informatie

Trap eens wat vaker naar je werk!

Trap eens wat vaker naar je werk! Fietsplan Utrecht Trap eens wat vaker naar je werk! Het fietsplan, wat is dat? NUOVO probeert zo gunstig mogelijke secundaire arbeidsvoorwaarden te creëren voor haar werknemers. Het is mogelijk zijn om

Nadere informatie

Het College van Burgemeester en wethouders van de gemeente BRONCKHORST;

Het College van Burgemeester en wethouders van de gemeente BRONCKHORST; Het College van Burgemeester en wethouders van de gemeente BRONCKHORST; Het is gewenst om de Regeling Cafetariaplan personeel gemeente Bronckhorst aan te passen in verband met de invoering van de Werkkostenregeling;

Nadere informatie

CAO à la Carte Regeling Vergoeding kosten van vakbondscontributie en lidmaatschappen van beroeps- of vakverenigingen

CAO à la Carte Regeling Vergoeding kosten van vakbondscontributie en lidmaatschappen van beroeps- of vakverenigingen CAO à la Carte Regeling Vergoeding kosten van vakbondscontributie en lidmaatschappen van beroeps- of vakverenigingen Inleiding Een keuzemenu arbeidsvoorwaarden? De CAO à la Carte is een ruilsysteem. U

Nadere informatie

Bijlage 1: Aanpassingen Arbeidsvoorwaardenregeling Hilversum (ARH) i.v.m. IKB

Bijlage 1: Aanpassingen Arbeidsvoorwaardenregeling Hilversum (ARH) i.v.m. IKB Aanpassingen Arbeidsvoorwaardenregeling Hilversum Bijlage 1: Aanpassingen Arbeidsvoorwaardenregeling Hilversum (ARH) i.v.m. IKB Daar waar de term gemeente wordt gebruikt moet Regio Gooi en Vechtstreek

Nadere informatie

Handleiding Individueel Keuze Budget (IKB) Youforce Flex Benefits

Handleiding Individueel Keuze Budget (IKB) Youforce Flex Benefits Handleiding Individueel Keuze Budget (IKB) Youforce Flex Benefits Inhoudsopgave IKB Overzicht... 3 IKB uitbetalen... 4 Extra vakantie-uren kopen... 7 Vakantie-uren verkopen... 9 Reiskosten (1x per jaar)...

Nadere informatie

Toelichting Fietsregeling Helder Onderwijs voor werknemers

Toelichting Fietsregeling Helder Onderwijs voor werknemers Toelichting Fietsregeling Helder Onderwijs voor werknemers Deze informatie is bestemd voor de in dienst zijnde werknemers van schoolbesturen indien zij gebruik willen maken van een fiets-privéregeling

Nadere informatie

Levensloopregeling Informatie voor werknemers

Levensloopregeling Informatie voor werknemers Levensloopregeling Informatie voor werknemers Levensloopregeling Met de levensloopregeling kunnen werknemers een deel van hun brutosalaris sparen. Dit spaargeld kan worden gebruikt voor een periode van

Nadere informatie

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Jij mag kiezen! Als medewerker van het Westfriesgasthuis profiteer je van het meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden MKSA uit de CAO Ziekenhuizen. Hiermee kun je bepaalde

Nadere informatie

Regeling fiets-privé 1. Algemene omschrijving 2. Begripsbepalingen

Regeling fiets-privé 1. Algemene omschrijving 2. Begripsbepalingen Regeling fiets-privé 1. Algemene omschrijving Door deze regeling is het mogelijk dat werknemers van Stichting Voortgezet Onderwijs Kennemerland hierna te noemen SVOK, met een aanzienlijk belastingvoordeel

Nadere informatie

ABN AMRO. Kiezen tussen levensloopregeling en de spaarloonregeling. Alle informatie in één oogopslag. Mét fiscale spelregels.

ABN AMRO. Kiezen tussen levensloopregeling en de spaarloonregeling. Alle informatie in één oogopslag. Mét fiscale spelregels. ABN AMRO. Kiezen tussen levensloopregeling en de spaarloonregeling. Alle informatie in één oogopslag. Mét fiscale spelregels. Gemakkelijker kiezen tussen twee goede regelingen De overheid stelt werknemers

Nadere informatie

Fietsregeling 2015 SPO De Liemers

Fietsregeling 2015 SPO De Liemers Fietsregeling 2015 SPO De Liemers status Definitief pagina 1 van 5 Inhoud Artikel 1: Definities Artikel 2: Voorwaarden voor deelname Artikel 3: Aanmeldingsprocedure Artikel 4: Uitruilen van het fietspakket

Nadere informatie

Regeling Cafetariamodel

Regeling Cafetariamodel Regeling Cafetariamodel Categorie 1 nummer 1 (Ter uitvoering van hoofdstuk 4a van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR), en de bepalingen van de Uitwerkingsovereenkomst (UWO) Vastgesteld bij

Nadere informatie

Het cafetariamodel Arbeidsvoorwaarden à la carte

Het cafetariamodel Arbeidsvoorwaarden à la carte Het cafetariamodel Arbeidsvoorwaarden à la carte 1 januari 2000 Inleiding Het cafetariamodel biedt de mogelijkheid om flexibeler om te gaan met bepaalde arbeidsvoorwaarden. Het cafetariamodel maakt het

Nadere informatie

3.2 Individueel KeuzeBudget

3.2 Individueel KeuzeBudget 3.2 Individueel KeuzeBudget Artikel 3.2.1 Algemeen 1. Voor de ambtenaar is er een IKB, dat door het bevoegd gezag wordt beheerd. 2. Het IKB wordt voorzien van in geldwaarde uitgedrukte aanspraken, welke

Nadere informatie

ABN AMRO. Kiezen tussen levensloopregeling en spaarloonregeling. Alle informatie in één oogopslag. Mét fiscale spelregels.

ABN AMRO. Kiezen tussen levensloopregeling en spaarloonregeling. Alle informatie in één oogopslag. Mét fiscale spelregels. ABN AMRO. Kiezen tussen levensloopregeling en spaarloonregeling. Alle informatie in één oogopslag. Mét fiscale spelregels. Gemakkelijker kiezen tussen twee goede regelingen De overheid stelt werknemers

Nadere informatie

Regeling cafetariamodel gemeente Steenwijkerland 2015

Regeling cafetariamodel gemeente Steenwijkerland 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Steenwijkerland. Nr. 76304 17 december 2014 Regeling cafetariamodel gemeente Steenwijkerland 2015 Vastgesteld bij collegebesluit van 2 december 2014 ter uitvoering

Nadere informatie

44. Doel 2. Contributie beroepsorganisaties

44. Doel 2. Contributie beroepsorganisaties Contributie beroepsorganisaties 44. Doel 2 4.1 Mogelijkheden 2 4.2 Inzet van bronnen 2 4.3 Arbeidsrechtelijke/CAO voorwaarden 2 4.4 Fiscale regelgeving 3 4.5 Fiscale gevolgen, gevolgen voor de zorgverzekering

Nadere informatie

Fietsregeling 1. ALGEMENE VOORWAARDEN

Fietsregeling 1. ALGEMENE VOORWAARDEN Fietsregeling 1. ALGEMENE VOORWAARDEN Aankoop fiets De werknemer heeft ten tijde van de aanschaf van een fiets een dienstbetrekking. De werknemer maakt op meer dan de helft van het aantal dagen dat hij

Nadere informatie

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Jij mag kiezen! Als medewerker van het Westfriesgasthuis profiteer je van het meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden MKSA uit de CAO Ziekenhuizen. Hiermee kun je bepaalde

Nadere informatie

HEINEKEN à la Carte. Inhoudsopgave HEINEKEN à la Carte: B(r)ouw uw eigen arbeidsvoorwaarden

HEINEKEN à la Carte. Inhoudsopgave HEINEKEN à la Carte: B(r)ouw uw eigen arbeidsvoorwaarden HEINEKEN à la Carte Inhoudsopgave HEINEKEN à la Carte: B(r)ouw uw eigen arbeidsvoorwaarden Spelregels Welke keuzes kunnen worden gemaakt en wanneer? Bronnen en doelen Begrenzing Waardebepaling Tussentijdse

Nadere informatie

Toelichting Fietsregeling Onderwijs Service Groep voor werknemers

Toelichting Fietsregeling Onderwijs Service Groep voor werknemers Toelichting Fietsregeling Onderwijs Service Groep voor werknemers Deze informatie is bestemd voor medewerkers verbonden aan scholen en algemene diensten van schoolbesturen. Aan deze informatie kunnen geen

Nadere informatie

1. DEELNAMEVOORWAARDEN

1. DEELNAMEVOORWAARDEN FIETSENREGELING (onderdeel van de werkkostenregeling) Deze informatie is bestemd voor medewerkers van S.K.O. het Groene Lint. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Bron: Uitvoeringsregeling

Nadere informatie

Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden

Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden Stichting R.K. Peuterspeelzalen Culemborg Stichting R.K. Primair Onderwijs Culemborg -1- 1. Inleiding Beste medewerkers, Misschien wil je graag een nieuwe fiets aanschaffen

Nadere informatie

Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden 2015 Vereniging van Scholen met de Bijbel Dr. G. van Goor te Bunschoten-Spakenburg

Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden 2015 Vereniging van Scholen met de Bijbel Dr. G. van Goor te Bunschoten-Spakenburg Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden 2015 Vereniging van Scholen met de Bijbel Dr. G. van Goor te Bunschoten-Spakenburg 1. Inleiding De cao PO 2014-2015 kent al bepaalde regelingen voor persoonlijke vergoedingen,

Nadere informatie

IKAP-Regeling rijkspersoneel

IKAP-Regeling rijkspersoneel (Tekst geldend op: 02-02-2015) IKAP-Regeling rijkspersoneel De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Gelet op artikel 21c van het Algemeen Rijksambtenarenreglement en artikel 34c van

Nadere informatie

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Informatie voor werknemers

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Informatie voor werknemers Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Informatie voor werknemers Stel: u wilt meer tijd om voor uw kinderen te zorgen. Of u wilt fiscaal voordelig een opleiding volgen. Of u wilt spaarverlof opbouwen om

Nadere informatie

Werkkostenregeling SKBG

Werkkostenregeling SKBG Werkveld Versie Werkkostenregeling (WKR) Personele zaken/financiële zaken Besluit Werkkostenregeling SKBG Datum instemming GMR: 20.09.2016 Datum besluit CvB: 11-10-2016 Inhoud Hoofdstuk Inhoud Pagina 1

Nadere informatie

Uitleg salarisstrook. HR Services. Challenge the future

Uitleg salarisstrook. HR Services. Challenge the future Uitleg salarisstrook HR Services 1 Uitleg salarisstrook De salarisstrook bestaat uit 6 onderdelen. Elk onderdeel wordt in dit document kort toegelicht. In dit voorbeeld worden alleen de basiselementen

Nadere informatie

Fietsreglement SIMON scholen. Het reglement ter bevordering van het gebruik van de fiets voor het werk van medewerkers binnen SIMON scholen

Fietsreglement SIMON scholen. Het reglement ter bevordering van het gebruik van de fiets voor het werk van medewerkers binnen SIMON scholen Fietsreglement SIMON scholen Het reglement ter bevordering van het gebruik van de fiets voor het werk van medewerkers binnen SIMON scholen geldig per 1 januari 2014 tot en met 31-12-2014 1 Inhoud Artikel

Nadere informatie

MeerKeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden MKA

MeerKeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden MKA MeerKeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden MKA Wat is het MKA? Zelf kiezen en beslissen over aanpassing van arbeidsvoorwaardenpakket Deel van huidige arbeidsvoorwaarden inruilen voor andere arbeidsvoorwaarden,

Nadere informatie

Cafetariasysteem. Flexibilisering arbeidsvoorwaarden

Cafetariasysteem. Flexibilisering arbeidsvoorwaarden Cafetariasysteem Flexibilisering arbeidsvoorwaarden Human Resources, juli 2013 INHOUD 1. INLEIDING... 2 1.1 CAFETARIASYSTEEM... 2 1.2 DEELNAME... 2 1.3 KEUZEMOMENT EN LOOPTIJD... 2 2. BRONNEN... 3 2.1

Nadere informatie

Toelichting Fietsregeling Onderwijs Service Groep voor werknemers

Toelichting Fietsregeling Onderwijs Service Groep voor werknemers Toelichting Fietsregeling Onderwijs Service Groep voor werknemers Deze informatie is bestemd voor medewerkers verbonden aan scholen en algemene diensten van schoolbesturen. Aan deze informatie kunnen geen

Nadere informatie

Fietsregeling gemeente Oldambt 2010

Fietsregeling gemeente Oldambt 2010 Fietsregeling gemeente Oldambt 2010 Doel:deze regeling heeft als doel duidelijkheid te verschaffen over de mogelijkheden tot verstrekking van een fiets. Datum en nummer ingetrokken collegebesluiten - Reiderland:

Nadere informatie

Mijn Budget, Mijn Keuze. Stel een deel van je arbeidsvoorwaarden

Mijn Budget, Mijn Keuze. Stel een deel van je arbeidsvoorwaarden Mijn Budget, Mijn Keuze Stel een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samen 120 Mijn Keuze Mijn Budget, Mijn Keuze bestaat uit een aantal arbeidsvoorwaarden, uitgedrukt in geld, die je Budget vormen. Hieronder

Nadere informatie

Het spaargeld uit de levensloopregeling kunt u gebruiken om de periode van onbetaald verlof te financieren.

Het spaargeld uit de levensloopregeling kunt u gebruiken om de periode van onbetaald verlof te financieren. Levensloop. Wat is levensloop? De levensloopregeling (of: levensloop) is een fiscale regeling die vanaf 1 januari 2006 in Nederland bestaat om het sparen voor een vervangend inkomen tijdens een periode

Nadere informatie

Regeling Aanvulling IKB gemeente Winterswijk 2017

Regeling Aanvulling IKB gemeente Winterswijk 2017 Regeling Aanvulling IKB gemeente Winterswijk 2017 Burgemeester en wethouders van de gemeente Winterswijk; gelet op de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregelingen Uitwerkingsovereenkomst (CAR/UWO) van de gemeente

Nadere informatie

LEVENSLOOPREGLEMENT Stichting Samenwerking Voortgezet Onderwijs in de regio Steenwijk, Weststellingwerf en Westerveld ( SVO Wolvega/Steenwijk)

LEVENSLOOPREGLEMENT Stichting Samenwerking Voortgezet Onderwijs in de regio Steenwijk, Weststellingwerf en Westerveld ( SVO Wolvega/Steenwijk) LEVENSLOOPREGLEMENT Stichting Samenwerking Voortgezet Onderwijs in de regio Steenwijk, Weststellingwerf en Westerveld ( SVO Wolvega/Steenwijk) Artikel 1 Definities In deze regeling wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer. Beleidsafdeling Human Resources

Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer. Beleidsafdeling Human Resources Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer Beleidsafdeling Human Resources Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 11 december 2008 Herzien oktober 2016 REGELING VERGOEDING REISKOSTEN WOON-WERKVERKEER

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE FOM-SALARISSTROOK

TOELICHTING OP DE FOM-SALARISSTROOK TOELICHTING OP DE FOM-SALARISSTROOK Hieronder volgt een beknopte toelichting op de salarisstrook. In deze toelichting wordt ingegaan op de meest voorkomende gegevens. Indien u nog vragen heeft na het lezen

Nadere informatie

TiU-Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer en verhuiskosten

TiU-Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer en verhuiskosten TiU-Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer en verhuiskosten Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Onderwerp reikwijdte regeling Deze regeling bevat: nadere regels, als bedoeld in de CAO

Nadere informatie

provinciaal blad maken bekend dat in hun vergadering van 3 juni 2008, nr. B.4, is vastgesteld hetgeen volgt:

provinciaal blad maken bekend dat in hun vergadering van 3 juni 2008, nr. B.4, is vastgesteld hetgeen volgt: provinciaal blad nr. 17 ISSN: 0920-1092 V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N 1 augustus 2008 Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen van 30 juli 2008, nr. 2008-114520, afd. PO,

Nadere informatie

4.6 Werkkostenregeling

4.6 Werkkostenregeling 4.6 Werkkostenregeling Werkkostenregeling Wat houdt die werkkostenregeling precies in? Eigenlijk gaat het om een eenvoudige regeling die de huidige 29 categorieën van onkostenvergoedingen samenvoegt. Werkgevers

Nadere informatie

Vervoersbeleid woon- werkverkeer Erasmus MC

Vervoersbeleid woon- werkverkeer Erasmus MC Vervoersbeleid woon- werkverkeer Erasmus MC Inleiding Het Erasmus MC heeft een vervoersbeleid voor woon-werkverkeer. Dit beleid biedt u drie keuzemogelijkheden, te weten: - autoregeling; - Individueel

Nadere informatie

ICT-privé. Regeling ter bevordering van het ICT-gebruik van medewerkers binnen HAAL, Veluwe Plus en KOALAH. geldig per 1-6-13 tot 31-12-16

ICT-privé. Regeling ter bevordering van het ICT-gebruik van medewerkers binnen HAAL, Veluwe Plus en KOALAH. geldig per 1-6-13 tot 31-12-16 ICT-privé Regeling ter bevordering van het ICT-gebruik van medewerkers binnen HAAL, Veluwe Plus en KOALAH. geldig per 1-6-13 tot 31-12-16 1 Inhoud Artikel 1: Definities Artikel 2: Doel van ICT-privé HAAL-Veluwe

Nadere informatie

Regeling bedrijfsfitness

Regeling bedrijfsfitness IBN stelt bedrijfsfitness ter beschikking aan bijna alle medewerkers. Als u wilt weten of u mee kunt doen aan bedrijfsfitness, volgt u de stappen die hieronder zijn aangegeven. Kan ik mee doen aan bedrijfsfitness?

Nadere informatie

Levensloopverzekering

Levensloopverzekering Levensloopregeling Door de veranderde wetgeving is geen nieuwe deelname aan de levensloopregeling, vanaf 1 januari 2012, meer mogelijk. Deelname onder de oude voorwaarde, totdat de AOW gerechtigde leeftijd

Nadere informatie

Provinciaal Blad. 2013/30 Nummer 1546816. Aanpassing Regeling Uitruil bruto eindejaarsuitkering voor netto reiskostenvergoeding woon-werkverkeer

Provinciaal Blad. 2013/30 Nummer 1546816. Aanpassing Regeling Uitruil bruto eindejaarsuitkering voor netto reiskostenvergoeding woon-werkverkeer PROVINCIE FLEVOLAND Provinciaal Blad 2013/30 Nummer 1546816 Aanpassing Regeling Uitruil bruto eindejaarsuitkering voor netto reiskostenvergoeding woon-werkverkeer Bij besluit d.d. 22 oktober 2013, met

Nadere informatie

Handleiding Individueel Keuze Budget (IKB) Youforce Flex Benefits

Handleiding Individueel Keuze Budget (IKB) Youforce Flex Benefits Handleiding Individueel Keuze Budget (IKB) Youforce Flex Benefits Inhoudsopgave IKB Overzicht... 3 IKB uitbetalen... 4 IKB verlofuren kopen... 7 Verkoop verlofuren... 9 Reiskosten fiscale uitruil (1x per

Nadere informatie

Algemene toelichting op de Landelijke Dyade regeling 2016 (aanvullende) reiskostenvergoeding woon-werkverkeer zoals overgenomen door uw werkgever

Algemene toelichting op de Landelijke Dyade regeling 2016 (aanvullende) reiskostenvergoeding woon-werkverkeer zoals overgenomen door uw werkgever Algemene toelichting op de Landelijke Dyade regeling 2016 (aanvullende) reiskostenvergoeding woon-werkverkeer zoals overgenomen door uw werkgever Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Nadere informatie

Levensloopreglement Stichting OSG Hengelo

Levensloopreglement Stichting OSG Hengelo Levensloopreglement Stichting OSG Hengelo Inleiding Op 1 januari 2006 is de levensloopregeling in het leven geroepen. Deze regeling biedt werknemers de mogelijkheid om een deel van hun bruto salaris te

Nadere informatie

Vraag & antwoord Regeling Levensfase-uren A. DE REGELING. 20 april 2017

Vraag & antwoord Regeling Levensfase-uren A. DE REGELING. 20 april 2017 20 april 2017 Vraag & antwoord Regeling Levensfase-uren A. DE REGELING 1. Waarom komt er een nieuwe regeling Levensfase-uren (LFU)? In het Arbeidsvoorwaardenakkoord 2015-2017 is afgesproken dat het wenselijk

Nadere informatie

Vervoersbeleid: De regeling Woon- werkverkeer Erasmus MC

Vervoersbeleid: De regeling Woon- werkverkeer Erasmus MC Vervoersbeleid: De regeling Woon- werkverkeer Erasmus MC 1. Inleiding Het Erasmus MC kent een vervoersbeleid voor medewerkers. Dit vervoersbeleid is neergelegd in de regeling Woon-werkverkeer Erasmus MC.

Nadere informatie

2 3 SEP. 20iVI\lKE 1 2 3 SEP. 2010

2 3 SEP. 20iVI\lKE 1 2 3 SEP. 2010 BINNENGEKOMEN I I GESCAND OP College voor Arbeidszaken Kamer Gesubsidieerde ArbeSd Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad 2 3 SEP. 20iVI\lKE 1 2 3 SEP. 2010 Verd 3ing%n"^ "te Oostzaan Informatiecentrum

Nadere informatie

Fietsregeling stichting Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam per

Fietsregeling stichting Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam per Fietsregeling stichting Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam per 01-01-2008 ARTIKEL 1: VERGOEDING AANSCHAFKOSTEN 1.1 Op basis van deze regeling vergoedt de werkgever aan de werknemer die zelf een fiets

Nadere informatie

IBN Fietsplan. Laat de Belastingdienst meebetalen aan je nieuwe fiets!

IBN Fietsplan. Laat de Belastingdienst meebetalen aan je nieuwe fiets! IBN Fietsplan Laat de Belastingdienst meebetalen aan je nieuwe fiets! versie 2014 Wil je een nieuwe fiets kopen met een belastingvoordeel? Speciaal voor medewerkers van IBN is dit mogelijk. Je kunt namelijk

Nadere informatie

Vanaf 1 januari 2006: sparen voor vrije tijd! Vanaf 1 januari 2006: sparen voor vrije tijd! over de levensloopregeling. Informatiebijeenkomst

Vanaf 1 januari 2006: sparen voor vrije tijd! Vanaf 1 januari 2006: sparen voor vrije tijd! over de levensloopregeling. Informatiebijeenkomst Vanaf 1 januari 2006: sparen voor vrije tijd! Vanaf 1 januari 2006: sparen voor vrije tijd! Informatiebijeenkomst over de levensloopregeling en het ABN AMRO LevensloopPlan Universiteit Leiden 0106 BB/BV/HRM

Nadere informatie

Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden Stichting Meer Primair 2015

Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden Stichting Meer Primair 2015 Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden Stichting Meer Primair 2015 1. Inleiding Beste medewerker, Misschien wil je graag een nieuwe fiets aanschaffen om naar het werk te fietsen. Of je wilt fiscaal voordelig

Nadere informatie

Regeling Arbeidsvoorwaarden á la carte

Regeling Arbeidsvoorwaarden á la carte Regeling Arbeidsvoorwaarden á la carte 1.1. Inleiding De Stichting Stedelijk Voortgezet Onderwijs Zoetermeer (Stichting SVOZ) vindt het belangrijk om een aantrekkelijke werkgever te zijn. Dit wil zij o.a.

Nadere informatie

Bedrijfsfitness informatie

Bedrijfsfitness informatie IBN stelt bedrijfsfitness ter beschikking aan bijna alle medewerkers. Als u wilt weten of u mee kunt doen aan bedrijfsfitness, volgt u de stappen die hieronder zijn aangegeven: Kan ik meedoen aan bedrijfsfitness?

Nadere informatie

Fietsplan Onderwijsbureau Meppel

Fietsplan Onderwijsbureau Meppel Fietsplan Onderwijsbureau Meppel Inleiding Al enige tijd is het binnen de fiscale wetgeving mogelijk dat werkgevers onder bepaalde voorwaarden aan werknemers een fiets ter beschikking stellen of vergoeden.

Nadere informatie

provinciaal blad V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N

provinciaal blad V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N provinciaal blad nr. 9 ISSN: 0920-1092 V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N 13 februari 2006 Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen van 7 februari 2006, nr. 2006-02445, afd. PO,

Nadere informatie

CP14. gesprek over arbeidsvoorwaarden

CP14. gesprek over arbeidsvoorwaarden CP4 gesprek over arbeidsvoorwaarden In Nederland maakt de werkgever met de werknemer afspraken over het werk. Afspraken over bijvoorbeeld kinderopvang, reiskostenvergoeding en vakantiedagen. Die afspraken

Nadere informatie

Werkkostenregeling/Ruilen van Arbeidsvoorwaarden

Werkkostenregeling/Ruilen van Arbeidsvoorwaarden Werkkostenregeling/Ruilen van Arbeidsvoorwaarden Op het Serviceplein van Zorggroep vind je informatie over de Werkkostenregeling. Wat is de werkkostenregeling (WKR) De WKR vervangt alle verschillende regels

Nadere informatie

Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden Protestants Christelijk Onderwijs te Bunschoten Inleiding. Beste medewerker / collega,

Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden Protestants Christelijk Onderwijs te Bunschoten Inleiding. Beste medewerker / collega, Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden 2017 Protestants Christelijk Onderwijs te Bunschoten 1. Inleiding Beste medewerker / collega, Misschien wil je graag een nieuwe fiets aanschaffen om naar het werk te

Nadere informatie

Dyade Onderwijsbedrijfsvoering Uitleg salarisspecificatie

Dyade Onderwijsbedrijfsvoering Uitleg salarisspecificatie Dyade Onderwijsbedrijfsvoering Uitleg salarisspecificatie Dyade Onderwijsbedrijfsvoering Uitleg Salarisspecificatie 201801 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 De salarisberekening...4 Het bovenste deel van de

Nadere informatie

Notitie Generatiepact VRK

Notitie Generatiepact VRK Notitie Generatiepact VRK Wat is het Generatiepact? Vakbonden en werkgevers zien de noodzaak van maatregelen om kennis van oudere medewerkers over te dragen aan jonge mensen, maar ook om die zo op de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Levensloopregeling. Spaar voor uw verlof

Levensloopregeling. Spaar voor uw verlof Levensloopregeling Spaar voor uw verlof De Levensloopregeling Spaar voor uw verlof Nederland verandert. Non stop werken tot aan ons pensioen is niet meer vanzelfsprekend, we willen werk kunnen combineren

Nadere informatie

HANDLEIDING INDIVIDUEEL KEUZEBUDGET

HANDLEIDING INDIVIDUEEL KEUZEBUDGET HANDLEIDING INDIVIDUEEL KEUZEBUDGET HANDLEIDING Versie: 1.0 Datum: 27-07-2016 Afdeling: HR & Payroll Solutions Versie: 1.0 HANDLEIDING INDIVIDUEEL KEUZEBUDGET Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Menu IKB 5 2.1

Nadere informatie

Fiets privé regeling. Stichting Eem-Vallei Educatief

Fiets privé regeling. Stichting Eem-Vallei Educatief Stichting Eem-Vallei Educatief Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 De regeling 3 Wie kunnen deelnemen? 3 Woon-werkverkeer 3 Hoe komt u in aanmerking voor een vergoeding? 3 De verrekenwijze 4 Aandachtspunten

Nadere informatie

Reglement Cafetaria regeling

Reglement Cafetaria regeling Reglement Cafetaria regeling Algemeen Werkgever: Titel: Vastgesteld door: Stichting voor Interconfessioneel en Katholiek Onderwijs Reglement cafetariamodel H.W. Schepen Datum vaststelling: 1-1-2013 Vastgesteld

Nadere informatie