Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden (MKSA) Bijlage B van de aanvullende ondernemingsovereenkomst arbeidsvoorwaarden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden (MKSA) Bijlage B van de aanvullende ondernemingsovereenkomst arbeidsvoorwaarden"

Transcriptie

1 Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden (MKSA) Bijlage B van de aanvullende ondernemingsovereenkomst arbeidsvoorwaarden Doelgroep: medewerkers werkzaam onder CAO VVT Duur regeling: onbepaalde tijd Ingangsdatum 1 oktober 2010 Evaluatie 2011 Update november 2012 door het vervallen van de levensloop- en spaarloonregeling Het Meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden van Zorggroep Oude en Niejee Land biedt de mogelijkheid om onderdelen van de arbeidsvoorwaarden uit te ruilen tegen andere onderdelen. Op deze manier kun je een persoonlijk pakket arbeidsvoorwaarden samenstellen, dat zoveel mogelijk aansluit bij joje situatie. Bijvoorbeeld meer vrije tijd om voor je kinderen te zorgen, of fiscaal voordelig een fiets aanschaffen. Je kunt hiervoor gebruik maken door besteding van - tijdbronnen, bv. bovenwettelijke verlofdagen of van - geldbronnen, zoals je eindejaarsuitkering of een deel van je bruto salaris. Jaarlijks kun je schriftelijk aangeven van welke bron(nen) je gebruik wilt maken. Als je besluit tijdbron(nen) in te zetten voor een te realiseren doel, dan heb je toestemming nodig van je leidinggevende. De keuze die je maakt geldt voor het komende kalenderjaar. Ons Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden kent de volgende regelingen: Spaarverlof Scholingsregeling Vakbondslidmaatschap/beroepsvereniging/ registratiekosten Verkoop vrije dagen Fietsregeling Kopen zes extra vrije dagen Reiskosten woon-werkverkeer Spaarverlof 1. Je overlegt met je leidinggevende over je voornemen, en samen kijken jullie wat dit betekent voor je werkzaamheden; 2. Je vult de overeenkomst Spaarverlof in en laat dit tekenen door je leidinggevende; 3. Je stuurt de ingevulde overeenkomst naar de personeelsadministratie. 4. Zij controleren, samen met de salarisadministratie, de overeenkomst en sturen je een bevestiging retour; 5. De personeels- en salarisadministratie dragen zorg voor de uitvoering van de overeenkomst. Scholingsregeling 1. Je vult de overeenkomst scholing en het aanmeldingsformulier in. 2. Indien je uren/ tijd als bron wilt inzetten, dan laat je de overeenkomst en het aanmeldingsformulier mede ondertekenen door je leidinggevende. Je vraagt aan het opleidingsinstituut een verklaring waarin de inhoud van de opleiding staat vermeld. 3. Je stuurt deze 3 formulieren naar de personeelsadministratie. 4. Zij controleren, samen met de salarisadministratie, de overeenkomst en sturen je een bevestiging retour; 5. De personeels- en salarisadministratie dragen zorg voor de uitvoering van de overeenkomst.

2 Vakbondslidmaatschap/beroepsvereniging/registratiekosten 1. Jaarlijks ontvang je van je vakbond een op naam gestelde verklaring van lidmaatschap en contributie. Deze originele verklaring stuur je vóór 1 oktober naar de Salarisadministratie. 2. De salarisadministratie draagt zorg voor de uitvoering. 3. Je voordeel, te weten het verschil in loonheffing, wordt jaarlijks aan je uitbetaald. Hiervan komt een vermelding op je salarisstrook. Verkoop vrije dagen 1. Je vult de overeenkomst verkoop vrije dagen in en laat deze ondertekenen door je leidinggevende. 2. Je stuurt het formulier naar de personeelsadministratie. 3. Zij controleren, samen met de salarisadministratie, de overeenkomst en sturen je een bevestiging retour; 4. De personeels- en salarisadministratie dragen zorg voor de uitvoering van de overeenkomst. De fietsregeling 1. Je koopt bij de dealer van je keuze een fiets en betaalt deze zelf. 2. Je vult de overeenkomst Aanschaf fiets en de verklaring mede gebruik voor woonwerkverkeer van de vergoede fiets voor woon-werkverkeer in. 3. Deze laat je ondertekenen door je leidinggevende als je tijd/ uren inzet. 4. De factuur van de fiets dien je, samen met de formulieren, in bij de salarisadministratie. 5. De salarisadministratie draagt zorg voor de uitvoering van de overeenkomst. 6. Het bedrag van je aankoop wordt door de salarisadministratie binnen een week aan je uitbetaald. Kopen zes extra vakantiedagen 1. Je vult de overeenkomst koop vrije dagen in. 2. Je laat de overeenkomst mede ondertekenen door je leidinggevende. 3. De overeenkomst lever je aan bij de Personeelsadministratie 4. De personeels- en salarisadministratie dragen zorg voor de uitvoering van de overeenkomst. Reiskosten woon-werkverkeer 1. Je vult de overeenkomst aanvullende regeling reiskosten woon-werkverkeer in. 2. Je levert de overeenkomst aan bij de salarisadministratie. 3. De salarisadministratie controleert de overeenkomst en draagt zorg voor de uitvoering. 4. Op de salarisstrook van december wordt dit vermeld als uitruil woon-werk.

3 Spaarverlof Bovenwettelijke vakantie-uren Is de bron voor je beschikbaar? Voor medewerkers die bovenwettelijke vakantie-uren hebben. Voor medewerkers die fulltime werken is bovenwettelijk: alle uren boven 144 uur per jaar en voor deeltijdwerkers naar verhouding. Met spaarverlof spaar je niet opgenomen vakantie-uren en compensatieverlof (bijv. extra gewerkte uren). Deze regeling kan recht geven op betaald verlof tot een maximum van 250 dagen (bij een fulltime dienstverband). Als aan alle voorwaarden is voldaan, wordt belastingen premieheffing over de verlofdag uitgesteld totdat het verlof wordt opgenomen en het loon wordt doorbetaald. De 250 dagen regeling biedt je ook de mogelijkheid verlof op te nemen direct voorafgaand aan je pensionering (FLEX-pensioen of Ouderdomspensioen). Het gebruik van tijdbronnen kan gevolgen hebben voor sociale verzekeringen, vakantiebijslag en je pensioen. Tijdens je verlof betaalt de werkgever je salaris van dat moment door onder inhouding van belasting- en premieheffing ( 250 dagen regeling ). Komt er een einde aan je dienstverband terwijl je nog spaarverlof tegoed heeft? Dan kan je het (resterende) spaarverlof uitbetaald krijgen tegen het dan geldende uurloon onder inhouding van belastingheffing en, indien van toepassing, premieheffing. Als je overlijdt, terwijl je nog spaarverlof tegoed hebt, wordt het aantal verlofuren omgerekend naar je actuele salaris en aan je nabestaanden uitgekeerd onder inhouding van belastingheffing en, indien van toepassing, premieheffing. Inkomensafhankelijke subsidies zoals de huursubsidie, zorgtoeslag of de

4 Scholingsregeling Bruto salaris Vakantiebijslag Eindejaarsuitkering De waarde van de bronnen mag maximaal 15% van het bruto jaarsalaris bedragen. Door het afstand doen van geldbronnen in het kader van je deelname aan de scholingsregeling wordt je inkomen lager en kan dat gevolgen hebben voor je sociale verzekeringen en uitkeringen (WW en WIA), vakantiebijslag e.d. Het afstand doen van geldbronnen kan eveneens nadelige consequenties voor je pensioen hebben. Het inzetten van tijdbronnen kan gevolgen hebben voor de grondslagen van andere arbeidsvoorwaarden, sociale zekerheid van je pensioen. Je kunt je deelname aan de scholingsregeling financieren door afstand te doen van bepaalde door jou zelf gekozen geld- en/of tijdbronnen. Je komt dan in aanmerking voor een belasting- en premievrije tegemoetkoming in de kosten van je opleiding. Deze tegemoetkoming komt in waarde overeen met de waarde van de bruto geld- en /of tijdbron(nen) waarvan je afstand hebt gedaan. De opleiding moet worden gevolgd in het kader van de ontwikkeling van je carrière, het op peil houden van je kennis of het verbeteren van je positie op de arbeidsmarkt. Zet je(een) tijdbron(nen) in? Dan wordt de geldwaarde ervan op basis van je actuele bruto uurloon bepaald. Tenslotte kunnen inkomensafhankelijke subsidies zoals de huursubsidie, zorgtoeslag of de Voorbeeld In verband met de ontwikkeling in de gezondheidszorg wil Jan-Willem zijn vakkennis op peil houden. Hiertoe schrijft hij zich in voor een opleiding. Ter financiering van zijn deelname aan de scholingsregeling doet Jan-Willem afstand van drie bovenwettelijke vakantiedagen in ruil voor een tegemoetkoming in de kosten van de opleiding. Jan-Willem werkt fulltime (gemiddeld 36 uur per week) en verdient 2400,= bruto per maand. Eén vakantiedag levert Jan-Willem 110,77 bruto op ( 2400 : 156 x 7,2). De drie bovenwettelijke vakantiedagen leveren Jan-Willem bruto 3 x 110,77 = 332,31 op. Nu Jan- Willem afstand doet van drie bovenwettelijke vakantiedagen in het kader van deelname aan de scholingsregeling komt hij in aanmerking voor een belasting- en premievrije tegemoetkoming in de kosten van de opleiding voor een bedrag van 332,31. De netto inkomenspositie van Jan-Willem verbetert door deelname aan de scholingsregeling; hij doet immers afstand van een bruto bron in ruil voor een netto tegemoetkoming.

5 Vakbondslidmaatschap/beroepsvereniging/registratiekosten Bruto salaris Door het afstand doen van geldbronnen in het kader van deelname aan de regeling vakbondslidmaatschap/beroepsvereniging wordt je inkomen lager en kan dat gevolgen hebben voor je sociale verzekeringen en uitkeringen (WW en WIA), vakantiebijslag e.d. Het afstand doen van geldbronnen kan eveneens nadelige consequenties hebben voor je pensioen. Het inzetten van tijdbronnen kan gevolgen hebben voor de grondslagen van andere arbeidsvoorwaarden, sociale zekerheid van je pensioen. Je kunt je deelname aan de regeling vakbondslidmaatschap/ beroepsvereniging/ registratiekosten financieren door afstand te doen van bepaalde door jou zelf gekozen geld- en/of tijdbron(nen). In ruil daarvoor nemen wij de kosten van het vakbondlidmaatschap/ beroepsvereniging/registratiekosten voor onze rekening. Het dient de kosten van een vakbondslidmaatschap/beroepsvereniging/registratiekosten te betreffen en niet de bijdragen aan de personeelsvereniging e.d. Zet je (een) tijdbron(nen) in? Dan wordt de geldwaarde ervan op basis van je actuele bruto uurloon bepaald. Inkomensafhankelijke subsidies zoals de huursubsidie, zorgtoeslag of de

6 Verkoop vrije dagen Bovenwettelijke vakantie-uren Voor medewerkers die bovenwettelijke vakantie-uren hebben. Voor medewerkers die fulltime werken is bovenwettelijk: alle uren boven 144 uur per jaar en voor deeltijdwerkers naar verhouding. In beginsel heeft een incidentele inwisseling van tijdaanspraken in geld geen gevolgen voor de uitkeringsgrondslagen. Voor je pensioen heeft het verkopen van vakantierechten geen gevolgen. Bij de uitbetaling vinden de reguliere inhoudingen (bruto netto) plaats. De waarde van de vakantierechten die je wilt laten uitbetalen, wordt berekend op basis van je actuele bruto uurloon. Er kunnen maximaal 6 vrije dagen per jaar verkocht worden. Aandachtspunt hierbij is, dat verlof op te nemen tijdens feestdagen en in verband met bijzondere persoonlijke omstandigheden onderdeel zijn van het verlofrecht opgenomen in de CAO. In het kader van deze regeling kunnen maximaal 6 vrije dagen per jaar verkocht worden. In overleg met je leidinggevende kan hiervan in bepaalde situaties worden afgeweken.

7 De fietsregeling Brutosalaris Vakantiebijslag Eindejaarsuitkering Door het afstand doen van geldbronnen in het kader van deelname aan de fietsregeling wordt je inkomen lager en kan dat gevolgen hebben voor je sociale verzekeringen en uitkeringen (WW en WIA), vakantiebijslag e.d. Het afstand doen van geldbronnen kan nadelige consequenties voor je pensioen hebben. Het inzetten van tijdbronnen kan gevolgen hebben voor de grondslagen van andere arbeidsvoorwaarden, sociale zekerheid van je pensioen. Je deelname aan de fietsregeling kan je financieren door afstand te doen van door je zelf gekozen geld- en/of tijdbronnen binnen het meerkeuzesysteem. Je komt dan in aanmerking voor een tegemoetkoming in de aflossing van (een deel van) het aankoopbedrag, dat wij je renteloos hebben geleend. Een belangrijke voorwaarde om deel te nemen aan de fietsregeling is dat je minimaal de helft van je aantal werkdagen op de fiets naar het werk gaat. Als je afstand doet van geld en/of tijdbronnen in het kader van deelname aan de fietsregeling, komt je in aanmerking voor een belasting- en premievrije tegemoetkoming die in waarde overeenkomt met de waarde van de bruto bronnen waarvan je afstand hebt gedaan met een maximum van 749,= (peildatum 01/01/13). Dit wordt vermeerderd met een tegemoetkoming van maximaal 82,= per jaar in de kosten van de met de fiets samenhangende zaken (regenpak, extra slot, steun voor de aktetas en voorkomende reparaties). Deze kosten dienen op de originele nota vermeld te staan. De kosten van een eventuele fietsverzekering komen eveneens voor een belasting- en premievrije tegemoetkoming in aanmerking. Zet je (een) tijdbron(nen) in? Dan wordt de geldwaarde ervan op basis van je actuele bruto uurloon bepaald. Inkomensafhankelijke subsidies zoals de huursubsidie, zorgtoeslag of de

8 Kopen maximaal zes extra vakantiedagen Brutosalaris Vakantiebijslag Eindejaarsuitkering Door het afstand doen van geldbronnen in het kader van deelname aan de regeling aankoop vakantiedagen wordt je inkomen lager en kan dat gevolgen hebben voor je sociale verzekeringen en uitkeringen (WW/WIA), vakantiebijslag e.d. Het afstand doen van geldbronnen kan nadelige consequenties hebben voor je pensioen. De waarde van de vakantierechten die je wilt kopen, wordt berekend op basis van je actuele bruto uurloon. Inkomensafhankelijke subsidies zoals de huursubsidie, zorgtoeslag of de

9 Aanvullende regeling reiskosten woon-werkverkeer Eindejaarsuitkering Door het afstand doen van geldbronnen in het kader van je deelname aan de aanvullende regeling reiskosten woon-werkverkeer wordt je inkomen lager en kan dat gevolgen hebben voor je sociale verzekeringen en uitkeringen (WW/WIA), e.d. Het afstand doen van geldbronnen in het kader van je deelname aan deze regeling heeft géén gevolgen voor je pensioen. Door de deelname aan de aanvullende regeling reiskosten woon-werkverkeer wordt de fiscale ruimte van je bruto eindejaarsuitkering afgetrokken en als onbelaste reiskostenvergoeding uitbetaald. Dus wordt de fiscale jaarruimte van je bruto eindejaarsuitkering afgetrokken. Inkomensafhankelijke subsidies zoals de huursubsidie, zorgtoeslag of de Voorbeeld Stel: Je reist 3 dagen per week van je woning naar je werk. De enkele reisafstand bedraagt 23 kilometer. Per jaar mag de werkgever 1.122,22 ( 0,19 x 23 x 2 x 214 dagen x 3/5) onbelast vergoeden. Je ontvangt echter op basis van de Cao maximaal 472,64 (12maanden x 65,62 x 3/5). Je hebt dus voor dit jaar 649,58 ( 1.122,22-649,58) ruimte om uit te ruilen. Hoe werkt dit nu? Stel: je eindejaarsuitkering bedraagt bruto 800,00 Af: Omdat je gebruik maakt van de uitruilregeling 649,58 Eindejaarsuitkering netto 150,42 Af: loonheffing circa 40% 60,17 Netto eindejaarsuitkering 90,25 Bij: I.v.m. uitruil reiskosten 649,58 Totaal netto eindejaarsuitkering 739,83 Wanneer je geen gebruik maakt van de uitruilregeling, en dus kiest voor je bruto eindejaarsuitkering van 800,00, dan houd je hier na afdracht van de loonheffing van circa 40% netto 480,00 netto over. Door gebruik te maken van de fiscale mogelijkheden houd je in dit geval dus bijna 260,00 netto meer over.

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Informatie voor werknemers

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Informatie voor werknemers Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Informatie voor werknemers Stel: u wilt meer tijd om voor uw kinderen te zorgen. Of u wilt fiscaal voordelig een opleiding volgen. Of u wilt spaarverlof opbouwen om

Nadere informatie

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Jij mag kiezen! Als medewerker van het Westfriesgasthuis profiteer je van het meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden MKSA uit de CAO Ziekenhuizen. Hiermee kun je bepaalde

Nadere informatie

CAFETARIAMODEL 2007 vastgesteld in B&W op 7 november 2006 instemming OR op 16 oktober 2006

CAFETARIAMODEL 2007 vastgesteld in B&W op 7 november 2006 instemming OR op 16 oktober 2006 CAFETARIAMODEL 2007 vastgesteld in B&W op 7 november 2006 instemming OR op 16 oktober 2006 1 Inhoudsopgave...Pagina 1. INLEIDING...3 2. DOELEN, KADERS EN BUDGET...3 2.1. Doel...3 2.2. Kaders...3 2.3. Budget...3

Nadere informatie

Fietsregeling 1. ALGEMENE VOORWAARDEN

Fietsregeling 1. ALGEMENE VOORWAARDEN Fietsregeling 1. ALGEMENE VOORWAARDEN Aankoop fiets De werknemer heeft ten tijde van de aanschaf van een fiets een dienstbetrekking. De werknemer maakt op meer dan de helft van het aantal dagen dat hij

Nadere informatie

Mijn Budget, Mijn Keuze. Stel een deel van je arbeidsvoorwaarden

Mijn Budget, Mijn Keuze. Stel een deel van je arbeidsvoorwaarden Mijn Budget, Mijn Keuze Stel een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samen 120 Mijn Keuze Mijn Budget, Mijn Keuze bestaat uit een aantal arbeidsvoorwaarden, uitgedrukt in geld, die je Budget vormen. Hieronder

Nadere informatie

Levensloopregeling. Spaar voor uw verlof

Levensloopregeling. Spaar voor uw verlof Levensloopregeling Spaar voor uw verlof De Levensloopregeling Spaar voor uw verlof Nederland verandert. Non stop werken tot aan ons pensioen is niet meer vanzelfsprekend, we willen werk kunnen combineren

Nadere informatie

MeerKeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden MKA

MeerKeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden MKA MeerKeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden MKA Wat is het MKA? Zelf kiezen en beslissen over aanpassing van arbeidsvoorwaardenpakket Deel van huidige arbeidsvoorwaarden inruilen voor andere arbeidsvoorwaarden,

Nadere informatie

Toelichting Fietsregeling Onderwijs Service Groep voor werknemers

Toelichting Fietsregeling Onderwijs Service Groep voor werknemers Toelichting Fietsregeling Onderwijs Service Groep voor werknemers Deze informatie is bestemd voor medewerkers verbonden aan scholen en algemene diensten van schoolbesturen. Aan deze informatie kunnen geen

Nadere informatie

Fiets van de zaak. Meer dan de helft van de werkdagen. Inhoud

Fiets van de zaak. Meer dan de helft van de werkdagen. Inhoud Fiets van de zaak Inhoud De fietsregeling in het kort...1 Meer dan de helft van de werkdagen...1 Kosten i.v.m. de fiets...1 Twee varianten...2 Variant 1) Werknemer krijgt fiets. Betaalt niet terug...2

Nadere informatie

CAO KABEL & TELECOM 2014-2016

CAO KABEL & TELECOM 2014-2016 CAO KABEL & TELECOM 2014-2016 1 CAO KABEL & TELECOM / inhoudsopgave THEMA Paragraaf Onderwerp Pagina INLEIDING 1 Ondertekening en Voorwoord 3 2 Uitgangspunten CAO 4 MIJN WERK 3 Arbeidsovereenkomst 5 4

Nadere informatie

Nationale Fietsplan. de fietsregeling voor alle bij Concent aangesloten onderwijsinstellingen

Nationale Fietsplan. de fietsregeling voor alle bij Concent aangesloten onderwijsinstellingen Nationale Fietsplan de fietsregeling voor alle bij Concent aangesloten onderwijsinstellingen Verzorgd door Nationale Fiets Projecten (NFP) geldig per 12 maart 2009 Inhoud Artikel 1: Definities 3 Artikel

Nadere informatie

Fietsplan. Laat de belastingdienst meebetalen aan je nieuwe fiets!

Fietsplan. Laat de belastingdienst meebetalen aan je nieuwe fiets! Fietsplan Laat de belastingdienst meebetalen aan je nieuwe fiets! IBN Fietsplan Een nieuwe fiets kopen met een fors belastingvoordeel? Ongemerkt werken aan een betere conditie? Speciaal voor medewerkers

Nadere informatie

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Inhoud Waarom deze brochure? 2 Het Servicecentrum PGB? 2 Mijn PGB 4 Belangrijke informatie over uw PGB 4

Nadere informatie

Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn

Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn Inhoudsopgave Drie vragen 4 Wat is er voor u geregeld? 6 Als er iets verandert in uw situatie 13 Wij houden u op de hoogte 18 2 Welkom bij Pensioenfonds Zorg en

Nadere informatie

OVERZICHT PERSONEELSBELEID HUMANITAS

OVERZICHT PERSONEELSBELEID HUMANITAS OVERZICHT PERSONEELSBELEID HUMANITAS Personeelsgids voor beroepskrachten UPDATE d.d. februari 2012 Amsterdam, 22 februari 2012 Humanitas, Landelijk Bureau - P & O P&O / pagina 2 van 71 Voorwoord Voor je

Nadere informatie

Betreft: informatie met betrekking tot wetswijzigingen, fiscale tips en andere aandachtspunten

Betreft: informatie met betrekking tot wetswijzigingen, fiscale tips en andere aandachtspunten Nieuwegein, 15 november 2005 Betreft: informatie met betrekking tot wetswijzigingen, fiscale tips en andere aandachtspunten Geachte heer/mevrouw, Het zal u vast niet ontgaan zijn. Per 1 januari 2006 staat

Nadere informatie

Trefzeker. Levensloop

Trefzeker. Levensloop Trefzeker het december 2005 Service Schrift De nieuwe zorgverzekeringswet Vragen, vragen, vragen... Levensloop Special of spaarloon De belangrijkste data Aftellen naar het nieuwe zorgstelsel In dit bulletin

Nadere informatie

Jouw voordelen als payrollkracht. PayrollProfijt. Samen de beste werkgever

Jouw voordelen als payrollkracht. PayrollProfijt. Samen de beste werkgever Jouw voordelen als payrollkracht PayrollProfijt Samen de beste werkgever Inhoud Welkom bij Persoonality! 3 PayrollProfijt 4 1. Persoonlijk pensioenplan 5 2. Collectieve ziektekostenverzekering 8 Premietabellen

Nadere informatie

Welkom bij de Plusregeling

Welkom bij de Plusregeling Welkom bij de Plusregeling Je toekomst uitgestippeld Welkom bij de Plusregeling 1 Inhoudsopgave Colofon Redactie : Syntrus Achmea Tekst : Syntrus Achmea Vormgeving : Vormplan design bno, Amsterdam 3e druk

Nadere informatie

Je pensioen bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group

Je pensioen bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group Je pensioen bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group Welkom bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group (hierna te noemen: ons pen sioenfonds), het pensioenfonds waar Sligro Food Group Nederland

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst

Collectieve Arbeidsovereenkomst CAO AEGON Nederland N.V. Collectieve Arbeidsovereenkomst 1 juni 2010-30 november 2011 Inhoudsopgave Verklaring 4 Inleiding 5 1. Algemene bepalingen 6 1.1. Definities en afkortingen 6 1.2. Werkingssfeer

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Welkom bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Levensmiddelen (Bpf GIL). In deze brochure leggen wij u stap voor stap uit wat het opbouwen

Nadere informatie

Toelichting salarisstrook Technicum Gedetacheerden fase A, B, C (gebaseerd op premies 2009)

Toelichting salarisstrook Technicum Gedetacheerden fase A, B, C (gebaseerd op premies 2009) Toelichting salarisstrook Technicum Gedetacheerden fase A, B, C (gebaseerd op premies 2009) In deze toelichting geven we uitleg over de verschillende componenten van de salarisspecificatie van Technicum

Nadere informatie

Het spaargeld uit de levensloopregeling kunt u gebruiken om de periode van onbetaald verlof te financieren.

Het spaargeld uit de levensloopregeling kunt u gebruiken om de periode van onbetaald verlof te financieren. Levensloop. Wat is levensloop? De levensloopregeling (of: levensloop) is een fiscale regeling die vanaf 1 januari 2006 in Nederland bestaat om het sparen voor een vervangend inkomen tijdens een periode

Nadere informatie

ALLES over uw pensioenregeling. Wat heeft Pensioenfonds Zorg en Welzijn allemaal voor u geregeld?

ALLES over uw pensioenregeling. Wat heeft Pensioenfonds Zorg en Welzijn allemaal voor u geregeld? ALLES over uw pensioenregeling Wat heeft Pensioenfonds Zorg en Welzijn allemaal voor u geregeld? Inhoudsopgave Eerder of later met pensioen? 5 Eerst meer daarna minder; eerst minder daarna meer? 6 Eerder

Nadere informatie

Werkwijzer Versiedatum: 23-07-2014

Werkwijzer Versiedatum: 23-07-2014 Werkwijzer Versiedatum: 23-07-2014 Welkom! Onlangs heeft u zich als werknemer bij ons (Interaction Payroll Solutions B.V., verder te noemen: Interaction) ingeschreven. Wij heten u daarom van harte welkom

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij. is het pensioenfonds voor de medewerkers van Grolsch

Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij. is het pensioenfonds voor de medewerkers van Grolsch Uw pensioenregeling in het kort Versie 2015 Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij is het pensioenfonds voor de medewerkers van Grolsch U bouwt bij ons pensioen op. In deze brochure leggen

Nadere informatie

ACHMEA PENSIOENREGLEMENT 1

ACHMEA PENSIOENREGLEMENT 1 ACHMEA PENSIOENREGLEMENT 1 1-1-2009 [versie 1.0 d.d. 18 april 2012] 44303593/10087/20120418 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. DEELNAME AAN DE PENSIOENREGELING 1. Deelnemers 2. Start en einde van de deelname

Nadere informatie

Welkom bij de Plusregeling

Welkom bij de Plusregeling Welkom bij de Plusregeling Je toekomst uitgestippeld Welkom bij de Plusregeling 1 Colofon Redactie : Syntrus Achmea Tekst : Syntrus Achmea Vormgeving : Vormplan design bno, Amsterdam 2 e druk april 2008

Nadere informatie

ALLES over uw pensioenregeling. Wat heeft Pensioenfonds Zorg en Welzijn allemaal voor u geregeld?

ALLES over uw pensioenregeling. Wat heeft Pensioenfonds Zorg en Welzijn allemaal voor u geregeld? ALLES over uw pensioenregeling Wat heeft Pensioenfonds Zorg en Welzijn allemaal voor u geregeld? Inhoudsopgave Wat kost uw pensioen? 4 Eerder of later met pensioen 5 Eerst meer daarna minder; eerst minder

Nadere informatie